ANBI gegevens: Stichting De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) RSIN nummer: Vestigingsadres: Thomas Schwenckestraat BZ Den Haag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBI gegevens: Stichting De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) RSIN nummer: 810950856 Vestigingsadres: Thomas Schwenckestraat 42 2563 BZ Den Haag"

Transcriptie

1 ANBI gegevens: Stichting De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) RSIN nummer: Vestigingsadres: Thomas Schwenckestraat BZ Den Haag Bezoekadres: Raamweg HN Den Haag Voorzitter: Digna van Boetzelaer Penningmeester: Boni Rietveld Secretaris: Remy Rodenhuis Bestuurslid: Gerry Bosma- Waterlander Bestuurslid: Nils Christe Beloningsbeleid: Stichting De Dutch Don t Dance Division heeft zich gecommitteerd aan de criteria m.b.t. beloningen van directie, medewerkers en tijdelijke krachten, conform de regels van de Gemeente Den Haag, zoals vastgelegd in de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking ( HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies instellingen en natuurlijke personen ( UVS). HKS en UVS kunt u downloaden via de website van de Gemeente Den Haag: Daarnaast volgt het bestuur van de stichting de landelijke Code Cultural Governance. Op het gebied van verloning van tijdelijke werknemers en eventuele toekomstige vaste werknemers hanteert de stichting deels de CAO Dans, met specifieke uitzondering van de pensioenregeling van de CAO Dans, om haar moverende redenen. Beloningen, werktijden en ARBO regelingen en andere Europese wetgeving op het gebied van arbeidsrecht worden door de stichting nagevolgd.

2 Statutaire doelstelling: Statuten: Het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende kunstvormen, zoals dans, theater, muziek, film en beeldende kunst, die voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk worden gemaakt en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn. Voorts heeft de stichting tot doel het aanbieden van ervaringsplaatsen aan nieuw talent. Meer specifiek kan er gesteld worden dat de doelstelling van de organisatie (niet uit de statuten) als volgt omschreven wordt: De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met en uitwisselen van ervaring en kennis van zowel professionele als amateurdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans.

3 Meerjarenbeleidplan INHOUD 1. BELEIDSPLAN ALGEMENE INFORMATIE TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE BEDRIJFSVOERING MEERJARENBEGROTING KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS SAMENVATTING 21

4 1. BELEIDSPLAN ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam): Statutaire naam instelling: De Dutch Don t Dance Division Statutaire doelstelling Het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende kunstvormen zoals dans, theater, muziek, film en beeldende kunst, die voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk worden gemaakt en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorts heeft de stichting tot doel het aanbieden van ervaringsplaatsen aan nieuw talent. Aard van de instelling * Dansinstelling Bezoekadres: Thomas Schwenckestraat 42 Postcode en plaats: 2563 BZ Den Haag Postadres: Thomas Schwenckestraat 42 Postcode en plaats: 2563 BZ Den Haag Telefoonnummer: Website: 1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag Naam contactpersoon: Dhr. Berend Dikkers Functie contactpersoon: Zakelijk leider Telefoonnummer contactpersoon: contactperoon: 1.1.C. Financiële gegevens aanvrager Rekeningnummer: (waarop subsidie kan worden overgemaakt) Ten name van: STG. De Dutch Don t Dance Division 1.1.D. Rechtsvorm Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting Jaar van oprichting: 2001 Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag KvK nummer:

5 1.1.E. Directie Naam/namen: Artistieke directie: Thom Stuart en Rinus Sprong Zakelijke directie: Berend Dikkers In functie sinds: Artistiek: 2001, zakelijk: 2005 Benoemingstermijn(en): n.v.t. 1.1.F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht Bestuur: (aankruisen) Naam: Raad van Toezicht X Bestuur In functie Termijn sinds: benoeming Voorzitter Mevr. G.J. Bosma-Waterlander 2001 In behandeling Secretaris Mr. D. Van Boetzelaer 2001 In behandeling Penningmeester Dr. A.B.M. Rietveld 2001 In behandeling (leden) Dhr. N. Christe 2001 In behandeling Treedt af op (volgens geldend rooster van aftreden): In behandeling In behandeling In behandeling In behandeling 1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode Totale omvang jaarlijkse exploitatie: ,- Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van ,- gemeente in periode : Gesubsidieerd in het kader van het X ja, te weten: Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur ,-(peiljaar 2011) van de gemeente Den Haag (aankruisen) nee Ondertekening Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Wanneer de contactpersoon de aanvraag namens het bestuur ondertekent, een kopie van de machtiging daartoe bijvoegen. Naam: Dr. A.B.M. Rietveld Functie: Penningmeester Datum: Plaats: Den Haag Handtekening:

6 1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN Missie, visie, doelstelling, functies en positie De Dutch Don t Dance Division (DeDDDD) heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met, en uitwisselen van ervaring en kennis van professionele dansers, dansvakstudenten en amateursdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het ontwikkelen van danstalent door advies en coaching, en het bevorderen van doorstroming van het amateurdansveld, naar dansvakopleiding, naar werkveld. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans. Het promoten van Den Haag als dansstad. DeDDDD is producent van cultuurparticipatieprojecten, cursussen en dansvoorstellingen. Daarnaast heeft DeDDDD de functie van talentontwikkelingsinstituut, zowel voor amateurdansers als voor (pre)professionele dansers. DeDDDD fungeert als informeel adviesorgaan voor jonge danstalenten die een dansvakopleiding overwegen of anderzijds passend dansonderwijs zoeken (zowel op amateur- als op professioneel niveau), een (over)stap in hun dansvakopleiding willen maken of op de grens van dansvakopleiding naar professioneel werkveld staan. In de werkwijze van DeDDDD staan centraal: - Kruisbestuiving tussen dansers en publiek van divers niveau, leeftijd en achtergrond - Individuele coaching, advisering en talentontwikkeling op maat - Verdieping - Kwaliteit, toegankelijkheid en laagdrempeligheid. DeDDDD is niet in een hokje te stoppen. Het gezelschap realiseert een waaier aan projecten, gebonden door een visie die gegrond is op het idee dat verdieping de sleutel is tot échte, duurzame participatie, inspiratie, bevlogenheid, betrokkenheid en talentontwikkeling. En dat kruisbestuiving van dansers en publiek van divers niveau, verschillende leeftijd en achtergrond een grote rol spelen in die verdieping. De vertaling van deze visie verschilt per project, is eigenzinnig en gebaseerd op maatwerk. De artistieke staf van DeDDDD bezit de kracht om binnen het kader van het (artistieke) groepsbelang individuele coaching te verrichten. Zowel voor dansamateurs van alle leeftijden en achtergronden, als voor dansvakstudenten en professionele dansers brengt deze aanpak een intensieve vorm van talentontwikkeling. De visie en opvattingen van DeDDDD leiden tot bijzondere projecten die in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid krijgen in Den Haag en omstreken. DeDDDD heeft daarmee een sterke positie opgebouwd als bruggenbouwer tussen het amateurdansveld, de diverse beroepsopleidingen en het professionele werkveld. De werkwijze en benadering van dans als liefhebberij én als studie en professie hebben onorthodoxe projecten tot resultaat, die inmiddels in het Haagse culturele veld hun navolging vinden. De kennis en expertise van DeDDDD wordt zowel door dansbeoefenaars als door collega-instellingen veelvuldig gevraagd en ingezet. DeDDDD is in haar visie en de uitvoering daarvan uitzonderlijk. Geen andere Haagse dansinstelling brengt zoveel verschillende soorten dansers bij elkaar in zulke unieke, diepgaande en kwalitatief hoogstaande projecten, en weet daarmee zo een breed, divers, en nieuw publiek te bereiken. Geen andere Haagse instelling voert de functie van adviesorgaan uit, een functie die DeDDDD al jaren op informele wijze bekleed. Dit resulteert erin dat DeDDDD een bijzondere plek in het Haagse culturele veld inneemt; het gezelschap laveert als een zeer zelfstandige en soms eigengereide entiteit door Den Haag, maar is onmiskenbaar een sterke en cruciale schakel in de Haagse dansketen. DeDDDD zet het talent en de expertise, die haar brede regionale, nationale en internationale netwerk oplevert, in ten behoeve van de dans in Den Haag. Het gezelschap verrijkt door de inzet van haar netwerk de Haagse culturele sector en bevordert de internationale positie van Den Haag als dansstad. DeDDDD heeft met alle Haagse dansinstellingen een of meerdere samenwerkingsverbanden (gehad), waarvan de meest intensieve die met Holland Dance, Koninklijk Conservatorium Den Haag, en Lucent Dans Theater. Ook buiten het Haagse dansveld heeft DeDDDD een sterke positie ontwikkeld, waaruit o.a. de structurele samenwerking met Festival Classique is ontstaan. Daarnaast onderhoudt DeDDDD nauwe banden met een groot aantal Haagse bedrijven en instellingen, zoals Medisch Centrum Haaglanden, Medisch Centrum voor Dansers en Musici, Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde, Ballet&Co, strandpaviljoen De Fuut, Total E&P en Novotel Den Haag. Het netwerk van DeDDDD is zeer breed en divers, mede door de (inter)nationale danscarrières van de artistieke staf. Zo werkt DeDDDD al een aantal jaren samen met de dansvakopleidingen in Nederland en daarbuiten, waaronder CodArts Rotterdam, Nationale Ballet Academie Amsterdam, Fontys Tilburg, Artez Arnhem, The

7 Jacqueline Kennedy Onassis School, The Juilliard School (beide New York, VS), Ballettschule John Neumeier (Hamburg, DL), Staatsoper Balletschule (Wenen, A). Ook een aantal gerenommeerde (dans)gezelschappen en instellingen behoren tot het netwerk van DeDDDD, o.a. Scapino Ballet Rotterdam, Introdans Arnhem, American Ballet Theatre (New York, VS), Koninklijk Deens Ballet, (Kopenhagen),Theater an der Wien (Wenen, A) Opera National de Lorraine (Nancy, Fr) en Hamburg Staatsoper (Hamburg, DL). Financieel, organisatorisch en inhoudelijk beleid DeDDDD heeft in de beleidsperiode voor het eerst aanspraak gemaakt op structurele subsidie vanuit het Haags gemeentelijk Kunstenplan. In haar aanvraag stelt DeDDDD toe te zijn aan een meer structurele basis voor haar organisatie. Het werken op projectmatige basis bood te weinig continuïteit en leidde tot teveel werk dat op vrijwillige basis werd verricht. De hoogte van de toekenning van de gemeente Den Haag voor de periode is niet voldoende geweest om het toentertijd door DeDDDD voorgestelde organisatiemodel door te voeren. Desondanks is DeDDDD er wel in geslaagd meer continuïteit in haar organisatie aan te brengen, en daarmee het aandeel vrijwillig uitgevoerd werk te verlagen. Doordat de projectmatig werkende zelfstandigen voor een langere periode aan het gezelschap gebonden konden worden, heeft DeDDDD een organisatie op projectbasis, maar toch met structuur en continuïteit, neer kunnen zetten. Er is een vast team ontstaan, dat gedurende het hele jaar, op fluctuerende intensiviteitniveaus en in verschillende samenstelling, werkzaam is voor DeDDDD. De in eerste instantie voor structurele beheerslasten geoormerkte bijdrage van de gemeente Den Haag, ten hoogte van euro in 2009, aangepast tot euro in 2010/2011, is ingezet ten behoeve van de activiteitenlasten. Vanuit die financiële basis heeft DeDDDD een inkomstenmix gerealiseerd bestaande uit 30% gemeentelijke bijdrage en 70% eigen inkomsten. Daarmee ligt de totale omzet van DeDDDD op bijna euro. DeDDDD genereert door haar inkomstenmix met een relatief lage structurele subsidie een aanzienlijke economische spin-off voor de stad Den Haag, en spreekt daarom liever van een investering door de gemeente dan van een subsidie. DeDDDD heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt op het gebied van gerealiseerde projecten en activiteiten, van televisiewerk tot internationale opera s en van grote cultuurparticipatieprojecten tot kleine choreografieën voor buitenpodia. Er is daarmee gewerkt aan het netwerk en de naamsbekendheid. De organisatie heeft zichzelf door een divers aanbod van projecten en activiteiten bij het publiek gevestigd als merk. DeDDDD staat voor toegankelijke voorstellingen voor een breed publiek waarin een duidelijke en transparante bewegingstaal zorgt voor humoristische, emotionerende en unieke voorstellingen. Het vestigen van de merknaam van het gezelschap leidt ertoe dat DeDDDD in de afgelopen jaren een continuïteit in publieksbereik, en dus recettes heeft bewerkstelligd. Daar waar de meeste podia en gezelschappen te kampen hebben met aflopende toeschouwersaantallen en dus lagere inkomsten uit kaartverkoop, zijn bij DeDDDD deze aantallen stabiel gebleven. DeDDDD heeft een gemiddeld bereik van 6000 toeschouwers per jaar, en komt daarmee boven de prognose (beleidsplan ) van 4925 toeschouwers. De samenstelling van de publieksgroep is divers, van kinderen tot senioren, van verschillende afkomst en uit alle lagen van de samenleving (een zogenaamd algemeen publiek ). De actieve participanten worden bediend via de winterproductie, de zomerdanscursus en niet-reguliere activiteiten, samen met een bereik van 230 deelnemers vanuit het amateurdansveld, en ongeveer 60 (pre)professionele dansers. Participanten (actief en passief) worden aangesproken door een marketingmix met reguliere publiciteitsuitingen zoals posters, flyers, advertenties en (uitzonderlijk veel) free publicity. Daarnaast door middel van mond-tot-mondreclame en direct mailings. Om een nieuw en jonger publiek te bereiken heeft DeDDDD de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe website en gebruik van sociale media. DeDDDD heeft zelf een uitgebreid adressenbestand, maar combineert deze ook met de adressenbestanden van haar partners. DeDDDD heeft ook haar artistiek inhoudelijke plannen ruimschoots gerealiseerd, door een mix van projecten en activiteiten die bijdragen aan actieve en passieve participatie (inclusief educatie) en intensieve talentontwikkeling. In het kader van talentontwikkeling, coacht en begeleidt DeDDDD (pre)professionele dansers, en biedt ze werkervaringsplaatsen (incl. podiumervaring). Door de jaarlijks toenemende onderlinge doorstroom tussen de verschillende projecten vormt de combinatie van de programma s een intensief en persoonlijk talentontwikkelingstraject voor dansers van allerlei niveau. Educatie is ingebed in de visie dat een intensief educatietraject en veelvuldig contact resulteren in een betekenisvolle kennismaking met, en deelname aan, cultuur. Met educatietraject Move!, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Holland Dance, voert DeDDDD haar visie op cultuureducatie uit door een intensief

8 traject van lezingen, verstrekking van achtergrondinformatie, fysieke lessen, begeleide creatie en uitvoering. Onder de driepoot participatie, talentontwikkeling en educatie heeft DeDDDD ervoor gekozen in de periode de volgende projecten uit te voeren: Solo (reguliere activiteit) DeDDDD heeft buiten de gemeentelijke subsidie-inkomsten om jaarlijks een of meerdere locatievoorstellingen gerealiseerd. Jaarlijks is het minifestival Solo georganiseerd, in samenwerking met, en op locatie van Strandpaviljoen De Fuut, waarin jonge talentvolle dansers (en choreografen) een eigengemaakte korte solo kunnen presenteren, of worden uitgekozen een solo van de huischoreografen te dansen. Er ontstaat zo een zeer toegankelijke avondvullende voorstelling waarin het publiek kennis neemt van een grote diversiteit aan dansstijlen. Met Solo breidt DeDDDD haar eigen publiek en het algemene danspubliek uit. Een zeer breed publiek van dansliefhebbers en kenners, maar ook nieuw publiek voor dans weet haar weg naar De Fuut te vinden. Doordat de gepresenteerde choreografieën zo divers zijn is er voor elke toeschouwer iets dat hem aanspreekt, waardoor Solo een uitgelezen kans biedt een eerste positieve ervaring met dans als kunstvorm te bieden. De dansers en choreografen die hun werk presenteren doen een bijzondere podiumervaring op, door te moeten concurreren met het bijzonder ongenadige en unieke decor van het Haagse Zuiderstrand. Het concept past in het talentontwikkelingstraject van DeDDDD. De individuele solo s die in het programma worden gepresenteerd worden bij gelegenheid ook verkocht ten behoeve van commerciële evenementen zoals netwerkbijeenkomsten en beurzen. Daarmee verwerft DeDDDD eigen inkomsten, maar draagt ook bij aan werkgelegenheid voor deelnemende dansers en choreografen. Solo is een kansrijk initiatief en past goed binnen de doelstellingen van DeDDDD. In de afgelopen edities is gebleken dat het werven van fondsen voor dit project, binnen de financieringsvorm van DeDDDD beperkt is. Daarom is het lastig is om productioneel, publicitair en artistiek genoeg te investeren. DeDDDD zou graag meer willen investeren in het concept om deze verbeterpunten aan te pakken. De Dutch Summer Dance Course (reguliere activiteit) De zomerdanscursus De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC) werd in 2006 voor het eerst georganiseerd. Het concept is gestoeld op het citaat learn from the past, step into the future. In DeDSDC staat Nederlands danserfgoed centraal. Nederland kent een rijke choreografietraditie die in DeDSDC wordt uitgelicht, van ontstaansgeschiedenis tot techniek, van inspiratie tot invloed. Professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers van 2 tot 65+ jaar oud kunnen kennis maken met Nederlandse dans. Via lessen in verschillende dansstijlen - van klassiek ballet tot improvisatie - en repertoire verdiepen zij zich in de Nederlandse dansgeschiedenis, en bouwen daarmee aan de danstoekomst. In het randprogramma maken de deelnemers kennis met de wereld achter de dans; o.a. blessurepreventie en voeding voor de studenten en professionals, dansen als vak voor de amateurdansers, en dansen om fysiek sterk te worden en/of blijven voor de senior dansers. Daarnaast leren de, vaak internationale, deelnemers Den Haag kennen door uitstapjes naar bijvoorbeeld Panorama Mesdag en het Zuiderstrand. In een eindpresentatie presenteren de deelnemers het geleerde aan het publiek bestaande uit vrienden, familie en andere geïnteresseerden. DeDSDC wordt sinds 2007 georganiseerd in samenwerking met Ballet&Co, en sinds 2011 ook met Holland Dance. DeDSDC is een van de pijlers van het beleid van DeDDDD en behoort daarom tot haar reguliere activiteiten. De zomerdanscursus is zeer succesvol en heeft navolging gevonden bij partnerinstellingen in de Haagse danssector. In 2008, 2009 en 2010 heeft het Nederlands Dans Theater (NDT) zich aangesloten bij DeDDDD en Ballet&Co, en is de cursus uitgebreid met een toplevel georganiseerd door NDT, en omgedoopt tot Maximum Dance Course. In 2011 hebben de twee partners hun wegen weer gesplitst en heeft NDT alleen het toplevel georganiseerd, onder de naam Summer Intensive. DeDDDD en Ballet&Co hebben onder de naam DeDSDC de niveaus voor (inter)nationale professionals, dansvakstudenten, kinderen, jongere en senior amateurs behouden. Ter nagedachtenis aan danser Job Sanders, die in 2008 overleed, heeft DeDDDD in samenwerking met zijn weduwe het Job Sanders Scholarship Fund opgericht. Gelden die middels dit fonds worden geworven komen ten goede aan talentontwikkeling van jonge dansers die via het fonds een beurs kunnen ontvangen om deel te nemen aan DeDSDC. Fondsenwerving verloopt volledig via crowdfunding en particuliere donaties. In 2011 hebben 5 dansers uit de hele wereld een Job Sanders Scholarship ontvangen. Met DeDSDC heeft DeDDDD een uniek instrument in handen om zich te concentreren op talentontwikkeling van (inter)nationaal toptalent tot dansvakstudent, en van beginnende tot gevorderde amateurdanser. De doelstellingen bevordering van danstechniek op alle niveaus, cultureel bewustzijn, culturele uitwisseling, en de ontwikkeling van dans als

9 kunstvorm komen in de opzet en het concept van DeDSDC goed naar voren. DeDSDC trekt een nieuw publiek van actieve participanten aan, die direct een diepgaande kennismaking met dans hebben. De intensieve begeleiding en coaching van jong talent, en de eventuele doorstroom van DeDSDC naar één van de locatieproducties en/of de winterproductie, staan garant voor een bijzondere en beproefde benadering van talentontwikkeling. DeDDDD bouwt gestaag aan de inbedding van de zomerdanscursus in het internationale aanbod van zomerdanscursussen, en aan de goede reputatie van haar danscursus in het (inter)nationale dansveld. Deels lukt dat, maar er is zeker nog terrein te winnen op dat gebied. DeDDDD zou graag meer investeren in publiciteit ter promotie van DeDSDC in binnen- en buitenland. De artistieke basis en werkwijze zijn stabiel en succesvol, en deze zal DeDDDD dan ook voortzetten. Wel zal DeDDDD voor de toekomstige editie nogmaals in gesprek gaan met de nieuwe directie van het Nederlands Dans Theater over een eventuele samenwerking. Cultuurparticipatieproject winterproductie (reguliere activiteit), inclusief educatietraject Move! Naar Amerikaans voorbeeld organiseerde DeDDDD in 2006 voor het eerst cultuurparticipatieproject De Notenkraker in de Grote Kerk in Den Haag, i.s.m. Holland Dance. Na vier zeer succesvolle edities van dit project was DeDDDD toe aan een artistieke uitdaging, en bracht ze in 2010 de eerste editie van het cultuurparticipatieproject project ABDALLAH en de Gazelle van Basra. ABDALLAH is een project van DeDDDD i.s.m. Holland Dance en Lucent Dans Theater. Thom Stuart en Rinus Sprong creëerden hun eigen versie van dit 19 e -eeuwse Oosterse sprookjesballet van meester-choreograaf August Bournonville. Net als bij De Notenkraker bestaat de cast van om en nabij de 120 dansers uit (inter)nationaal jong talent, professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers van 5 tot 65+ jaar oud. De muziek wordt gespeeld door een live orkest van 42 muzikanten, onder leiding van dirigent Hernàn Schvartzman. Voor ABDALLAH en de Gazelle van Basra werkt DeDDDD nauw samen met zowel de dans- als muziekafdeling van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. ABDALLAH bereikt een breed publiek van actieve en passieve participanten en past daarom bij uitstek binnen de doelstellingen van DeDDDD. ABDALLAH is een toegankelijk ballet voor zowel de dansliefhebber en danskenner, als de nieuweling in het publiek. Door de bijzondere samenstelling van de uitvoerende dansers, de duidelijke bewegingstaal met subtiele grappen, het wereldse verhaal, de magische kostuums en decors, heeft DeDDDD een klassiek ballet tot leven gebracht en up-to-date gemaakt. Daarmee spreekt ABDALLAH een groot en breed publiek aan, van binnen en buiten Den Haag. De intensieve begeleiding van de deelnemende dansers, van alle niveaus, en de uitwisseling tussen amateurdansers, dansvakstudenten en professionals dragen bij aan de talentontwikkeling van de dansers. Het project biedt dansers kans te zien hoe een professionele productie tot stand komt, en om te dansen op een professioneel podium op muziek van een live orkest. DeDDDD levert middels ABDALLAH bijzondere werkervaringsplaatsen voor dansvakstudenten en pas afgestudeerde, jonge dansers. Door dezelfde methodiek en werkwijze jaarlijks uit te voeren, met telkens nieuwe dansers en musici, krijgt de voorstelling een plek in het culturele bewustzijn van het publiek en heeft DeDDDD kans haar methodiek op het gebied van creatie en talentontwikkeling te verdiepen en verfijnen. Locatieprojecten / cultureel commerciële opdrachten (niet-reguliere activiteit) Ook in samenwerking met, en op locatie van, Strandpaviljoen De Fuut, organiseert DeDDDD locatievoorstellingen als en Sprong in Zee. Deze voorstellingen worden volledig bekostigd vanuit kaartverkoop, sponsoring en commerciële optredens. DeDDDD werkte in 2010 en 2011 samen met Festival Classique, en maakte een vijftal choreografieën voor het jaarlijkse Hofvijverconcert. De dansers waren dansvakstudenten en jonge professionele dansers uit binnen- en buitenland. DeDDDD bereikte met deze samenwerking een nieuw publiek voor de dans, dat als klassieke muziekliefhebber al wel cultureel geëngageerd is, maar niet per definitie ook bekend met dans. Daarnaast zorgt de live uitzending van het Hofvijverconcert door de AVRO voor een aanzienlijk publieksbereik. Met de samenwerking met Festival Classique heeft DeDDDD haar talentontwikkeling wederom kunnen verdiepen. DeDDDD werkte in de afgelopen jaren op artistiek gebied samen met Scapino Ballet Rotterdam (Twools 10), CodArts, RTL5 (The Ultimate Dance Battle), Theater an der Wien, Staatsoper Hamburg, Holland Dance Festival (Finale dansparade), Opera National de Lorraine, en het Doelenkwartet. De locatievoorstellingen en choreografieën dragen bij aan het brede publieksbereik van DeDDDD. De voorstellingen hebben een signatuur die zeer kenmerkend is voor DeDDDD, waarin toegankelijkheid, humor en een transparante bewegingstaal centraal staan. Daarmee zijn deze locatievoorstellingen een

10 belangrijk onderdeel van de merkbeleving van de doelgroep. Ze maken allen onderdeel uit van de talentontwikkeling van jonge (pre)professionele dansers PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE In de beleidsperiode zal DeDDDD zich richten op verdieping door binnen de dansketen de functie van talentontwikkelingsinstituut voor jonge dansers te vervullen. In de afgelopen jaren heeft DeDDDD bruggen geslagen tussen amateurdansers, dansvakstudenten en professionele dansers. In de komende jaren zal DeDDDD deze bruggen versterken, en onderhouden. Middels de toegankelijke projecten die DeDDDD in die functie realiseert zal een breed en voor de dans nieuw publiek bereikt worden. Onder de paraplu van deze doelstellingen zal DeDDDD zich richten op de twee pijlers binnen haar huidige beleid; het cultuurparticipatieproject (winterproductie), met bijbehorend educatietraject, en De Dutch Summer Dance Course. Aan deze projecten wordt, in het verlengde van de huidige activiteiten en werkwijze van DeDDDD, een intensief talentontwikkelingstraject verbonden, onder de naam De Junior Dance Division. DeDDDD zou graag de verbinding van Den Haag Danst realiseren in een Haags zomerdansfestival. Verankering van de huidige deelnemers aan de projecten van DeDDDD en vergroting van maatschappelijk draagvlak vindt plaats via De Dutch Don t Dance Division-Community. De investering van de gemeente komt niet alleen ten bate aan de pijlerproject begrotingen, maar wordt ook ingezet ter bevordering van cultureel ondernemerschap. DeDDDD realiseert een inkomstenmix van 30% gemeentelijke subsidie en 70% eigen inkomsten. In de komende beleidsperiode zal DeDDDD deze mix behouden, en investeringen doen om de samenstelling ervan op commerciële inkomsten te richten. Daartoe organiseert DeDDDD jaarlijks een of meerdere coproducties. Verder ontwikkelt DeDDDD op commerciële basis een voorstellingen- en cursusprogramma in samenwerking met opleidingsinstituut De Baak, en zal ze haar overige commerciële activiteiten verder ontwikkelen en in de markt zetten. Cultuurparticipatieproject Het jaarlijkse cultuurparticipatieproject, ofwel de winterproductie, is een initiatief en project van DeDDDD, en wordt gerealiseerd in samenwerking met Holland Dance. De samenwerking bestaat uit een gedeelde BackOffice op het gebied van een productiemedewerker, een educatiemedewerker, en faciliteiten. Daarnaast ondersteuning op het gebied van marketing en publiciteit en uitvoering van het educatietraject Move! (zie Educatie). Voor de productie ABDALLAH en de Gazelle van Basra is naast Holland Dance ook het Lucent Dans Theater partner. DeDDDD zal per titel kijken welke mogelijkheden er zijn voor met collaboraties met andere culturele instellingen, bij voorkeur in de regio Den Haag/Rotterdam. DeDDDD zal in de komende jaren de werkwijze, ontwikkeld voor de winterproductie nog meer uitwerken en verdiepen. Dit jaarlijkse cultuurparticipatieproject wordt gecontinueerd vanuit de visie en werkwijze zoals vastgelegd in het document Methodiek en Werkwijze De Notenkraker en DeDSDC, en het repertoire opgebouwd met De Notenkraker en ABDALLAH wordt uitgebreid. Binnen de productionele, artistieke en financiële kaders die in de afgelopen jaren opgetrokken zijn, zal DeDDDD een keur aan avondvullende producties in de vorm van een cultuurparticipatieproject ontwikkelen, die afwisselend per jaar opgevoerd kunnen worden. Naast De Notenkraker en ABDALLAH is de artistieke staf bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor repertoire uitbreiding middels bijvoorbeeld The Snowqueen, A Christmas Carol en Prince of the Pagodas. Daarnaast zal DeDDDD het project uitbreiden met talentontwikkeling van dansers en/of dansdocenten, die middels een coachingstraject kennis maken met de werkwijze van DeDDDD voor de winterproductie op organisatorisch, educatief en artistiek gebied. Er wordt schaarse werkervaring geboden aan (student-)dansdocenten waarmee zij zich kunnen verdiepen in het werken met grote groepen dansers van sterk wisselend niveau en verschillende achtergronden en leeftijden, en de organisatorische vereisten die bij zo n grote productie komen kijken. De bedoeling is dat de trainees een productie meelopen, en bij een tweede productie relatief zelfstandig kunnen opereren. Het betreft dus een tweejarig verdiepingstraject, en in principe geen eenmalige kortdurende stage. De uitbreiding van de winterproductie heeft de volgende effecten: - Uitbreiding en bestendiging van het publieksbereik - Bevorderen van Cultureel Ondernemerschap door: a. Diversifiëren publiek b. Uitbreiden mogelijkheden fondsenwerving (jaarlijks nieuw product, buitenregionaal bereik) c. Verkoop en verhuur producties (alleen staf of staf incl. dansers + evt. decor/kostuums/rekwisieten) d. Vergroting van duurzaamheid en continuïteit

11 e. Vergoten vraaggericht werken binnen de artistieke kaders van DeDDDD, door de mogelijkheid in te spelen op trends en ontwikkelingen - Uitbreiden talentontwikkelingsmogelijkheden dansers en dansdocenten - Reorganisatie en herziene taakverdeling artistieke staf De druk op de artistieke staf wordt verlegd van uitvoerend werk op de vloer naar individuele coaching, begeleiding, artistieke ontwikkeling, creatie en kwaliteitsbevordering. - Vestigen van een waaier van producten met kwaliteitsstempel, onder de merknaam DeDDDD. De Dutch Summer Dance Course / zomeractiviteiten De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC), is een initiatief van DeDDDD. En wordt gerealiseerd in samenwerking met Ballet&Co en sinds 2011 ook met Holland Dance. In 2008, 2009 en 2010 was ook het Nederlands Dans Theater partner. DeDDDD voert gesprekken met de nieuwe directie van het Nederlands Dans Theater over de mogelijkheid om weer samen te werken. Ook Korzo en The Hague Moves hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn zich als partner aan te sluiten bij DeDSDC, ook met die partijen is DeDDDD in gesprek. Met de laatste specifiek over een Urban Summer Dance Course. DeDSDC zal in opzet gelijk blijven. De cursus heeft als doelstellingen dansers kennis te laten maken met dans en/of zich te verdiepen in Nederlands danserfgoed, en talentontwikkeling van dansers. In de voorgaande edities van DeDSDC is gebleken dat de cursusopbouw, werkwijze en benadering van cursisten goed aansluit bij de doelstellingen. Kruisbestuiving tussen dansers van verschillende achtergrond, leeftijd en niveau speelt ook in DeDSDC een zeer belangrijke rol. DeDSDC behelst meer dan op papier weergegeven kan worden, en vormt binnen de projectenreeks van DeDDDD een onmisbaar onderdeel in het talentontwikkelingstraject. De cursusonderdelen voor dansvakstudenten en professionele dansers concentreren zich op de canon van de Nederlandse dans, met als doel kennismaking met en verdieping op Nederlands danserfgoed. De gehanteerde aanpak brengt een bewustzijn van de choreograaf en zijn tijdgeest teweeg, die verder gaat dan alleen de pasjes uitvoeren, en vormt daarmee een welkome verdieping op dansvakonderwijs. DeDSDC is niet alleen gericht op bevorderen van techniek en het aanleren van repertoire, maar veroorzaakt een impact die veel verder en dieper reikt dan dat. Doordat dansers in DeDSDC buiten hun comfort zone werken aan hun techniek en vaardigheden krijgen zij een nieuwe blik op wie ze zijn als danser, en wat ze kunnen. De individuele coaching die onderdeel is van de cursus vergroot het inzicht in de plek in de danssector en/of het dansvakonderwijs. De dansers en dansvakstudenten krijgen kans te reflecteren op de keuzes die ze moeten gaan maken, of gemaakt hebben, en de invloed daarvan op hun carrière. Door de persoonlijke aanpak van de docenten in DeDSDC ontstaat een intensief begeleidingstraject waarvan de invloed veel verder in het (dansers-) leven doorvloeit dan op het eerste gezicht verwacht wordt. Ditzelfde geldt voor de seniorencursus en de cursus voor recreatieve dansers. In de Senior Course wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden die de cursisten hebben als oudere danser, en niet in termen van de beperkingen. Er wordt geconcentreerd op hoe die vaardigheden en beperkingen in te zetten en te gebruiken zijn bij het dansen, alsook in het dagelijks leven. De Senior Course overstijgt het niveau van de gebruikelijke dansles waarin het aanleren van technische vaardigheden centraal staat. De deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, hun fysieke situatie en de invloed daarvan op hun leven. Plezier in het dansen speelt een centrale in de Senior Course. In de cursus voor recreatieve dansers van 16 t/m 40 jaar, de Half Course B, krijgen de deelnemers de kans hun eigen creativiteit als danser te ontdekken. Naast techniekbevordering speelt eigen creativiteit en inbreng, en de invloed daarvan op de vaardigheden van de danser, een grote rol. De KinderDansWeek is gericht op kennismaking met dans voor de jongste cursisten (en hun ouders), en voor de wat oudere deelnemers op techniekbevordering, kennisuitbreiding, eigen creativiteit en verdieping. De danslessen in DeDSDC wordt op elk niveau aangevuld met een randprogrammering van lezingen en uitjes die aansluiten bij de doelstellingen van dat level, of de deelnemers kennis laten maken met de stad Den Haag. Bijvoorbeeld voor de Full Course en Half Course wordt een lezing over blessurepreventie en voeding georganiseerd, in het afgelopen jaar was er een interview met Hans van Manen voor alle volwassenen, en bezochten de kinderen het Nederlands Dans Theater. DeDDDD zou de huidige samenwerking van de partners die zitting hebben in het Den Haag Danstoverleg graag uitbreiden en openbaar maken. De dansactiviteiten die momenteel in de zomer plaatsvinden (waaronder DeDSDC) zouden in een pre-season zomerdansfestival aan elkaar te gekoppeld kunnen worden. Het zomerdansfestival vindt plaats op verschillende locaties in Den Haag, nog voor de seizoensaftrap met het Haags Uit Festival. De programmering is geschikt voor een publiek van dansliefhebbers en een nieuw en breed publiek voor de dans. DeDDDD wil in dat kader bekijken of het

12 mogelijk is om Solo in augustus te organiseren. Gesprekken over dit concept zijn nog niet gestart, DeDDDD wacht daarvoor tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van de danssector Den Haag. De Junior Dance Division Onder de naam De Junior Dance Division, zal DeDDDD haar activiteiten als talentontwikkelingsinstituut bestendigen. Met als doelstellingen enerzijds het dichten van het gat tussen dansvakopleiding en werken als professioneel danser, en anderzijds dans een gezicht te geven in de vorm van jong danstalent dat toegankelijk maar kwalitatief hoogwaardig werk presenteert. Een zeer belangrijke niet-artistieke doelstelling is het bevorderen van de economische positie van DeDDDD, door met De Junior Dance Division breder in te kunnen zetten op commercieel werk, wat op zijn beurt ook weer bijdraagt aan de twee artistieke doelstellingen. Vanuit haar huidige pijlerprojecten heeft DeDDDD ruime ervaring in het werken met dansvakstudenten en pas afgestudeerde dansers. Zowel vanuit de opleiding als vanuit het werkveld merkt DeDDDD dat net afgestudeerde dansers niet altijd klaar zijn voor hun werk als professioneel danser. Ze hebben nog niet voldoende (podium)ervaring om terecht te kunnen bij een dansgezelschap, of hebben behoefte aan uitbreiding van hun danstechniek en zoeken naar de juiste plek om dat te doen. De artistieke staf van DeDDDD speelt momenteel een belangrijke rol als adviseur van jonge dansers. Ze bemiddelt tussen jonge dansers en dansvakopleiding, en jonge afgestudeerde dansers en het werkveld. DeDDDD wil deze adviesfunctie graag uitbreiden en bestendigen, De Junior Dance Division is het instrument om dat te doen. DeDDDD zal in de toekomst gaan werken aan het samenvoegen van de adviseringswerkzaamheden en de artistieke activiteiten, daarbij gebruik makend van haar brede binnen- en buitenlandse netwerk van dansopleidingen, dansgezelschappen, en dansprofessionals (uitvoerend, begeleidend en overkoepelend). DeDDDD levert middels de expertise van de artistieke staf en haar netwerk een intensief talentontwikkelingstraject aan de dansers die bij De Junior Dance Division betrokken zijn, waarmee het gat tussen dansvakopleiding en werkveld gedicht wordt. De Junior Dance Division wordt geïncorporeerd in de huidige, deels informele, activiteiten van DeDDDD. De om en nabij 10 dansers die betrokken zijn bij De Junior Dance Division zijn onderdeel van alle projecten van DeDDDD. Ze worden ingezet voor de producties, educatieve-, en commerciële activiteiten. Daarnaast worden ze individueel gecoacht, en volgen ze technieklessen, workshops en lezingen bij DeDDDD zelf, of bij partnerinstellingen. DeDDDD zal zich inzetten om de dansers door te laten stromen naar het werkveld of een passende opleiding, zodra ze daar klaar voor zijn. In opzet is De Junior Dance Division een logisch vervolg op de huidige activiteiten van DeDDDD. Er vind al enkele jaren veel doorstroom plaats van DeDSDC naar de winterproductie en de coproducties, en vice versa, met de bijbehorende begeleiding. Met dat traject zet DeDDDD in op een verdieping van talentontwikkeling voor dansers van allerlei niveau, en zal ze dat in de toekomst ook als een van haar functies benoemen. De Junior Dance Division zal daarnaast een essentieel onderdeel vormen in de te realiseren inkomstenmix van DeDDDD (zie Cultureel ondernemerschap). De specifieke doelstelling voor De Junior Division, het dichten van het gat tussen dansvakopleiding en werken als professioneel danser, wordt bereikt door: - Het bieden van werkervaringsplaatsen / podiumervaring aan jonge dansers (in de huidige projecten van DeDDDD). - Bevordering van de professionalisering van jonge dansers; - Onstage door het verbeteren/uitbreiden van techniek en presentatie van jonge dansers. - Offstage door uitbreiding van vaardigheden als educatie, organisatie, zakelijkheid, representatie t.o.v. (potentieel) publiek. - Inzicht te geven in de werking van de culturele sector in het algemeen en de danssector specifiek. - Inzicht te geven in eigen talenten, vaardigheden en beroepskansen. - Zoveel mogelijk faciliteren van natuurlijke doorstroom van Junior Division naar een passende werkomgeving. - Ondersteunen in opbouw van het netwerk van jonge dansers. Dans wordt, mede door invloed van programma s als So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle steeds populairder. Deze uitbreiding van de groep geïnteresseerden biedt de dans als kunstvorm nieuwe mogelijkheden en kansen. De Nederlandse dans heeft status. Deze is vooral ontstaan door een aantal bijzonder succesvolle choreografen, die een relatief grote naamsbekendheid genieten. Helaas is dat voor talentvolle dansers minder. Nederland is een land van choreografen én dansers. DeDDDD wil,

13 middels De Junior Dance Division, de danser een gezicht geven door hem/haar dichterbij het publiek te brengen, en het publiek kennis laten maken met het danstalent dat Nederland rijk is. DeDDDD doet dat door: - Naamsbekendheid van jong danstalent te bevorderen (o.a. online activiteiten) - Toegankelijk en kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te presenteren - In te zetten op verdieping van zowel passieve als actieve participatie - De merknaam van DeDDDD steviger te vestigen bij publiek in Den Haag en daarbuiten - Relevante partnerschappen aan te gaan en/of te onderhouden binnen en buiten de culturele sector - Haar zichtbaarheid binnen en buiten Den Haag te vergroten door middel van (locatie-) optredens Educatie Voor De Notenkraker in de Grote Kerk Den Haag en ABDALLAH en de Gazelle van Basra ontwikkelde DeDDDD in samenwerking met Holland Dance een bijpassend educatietraject. Onder de titelreeks Move! kregen De Notenkraker Move! en later ABDALLAH Move! vorm. In dit educatietraject maken leerlingen kennis met dans door lezingen en workshops, door zelf te dansen en een scene te creëren, en door deze te presenteren in een eindwedstrijd. Zowel DeDDDD als Holland Dance zijn zeer tevreden over Move!. Het educatietraject zal dan ook in deze vorm georganiseerd worden bij de winterproductie, de inhoudelijke invulling wordt aangepast aan de hand van repertoirekeuze van DeDDDD voor de winterproductie. Naast het reeds bestaande educatietraject Move! zal DeDDDD een tweede educatieprogramma realiseren op basis van het eerder ontwikkelde Icosaeder. Icosaeder is een concept van DeDDDD, en is ontwikkeld in opdracht van de dansvakopleiding van CodArts, maar wordt niet meer door CodArts uitgevoerd. Het educatietraject is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, en de eerste klas van de middelbare school. Het traject is tweeledig, enerzijds biedt het traject de leerlingen een bijzondere (eerste) kennismaking met dans. Het project kan op school of daarbuiten plaats vinden. De leerlingen zien eerst een choreografie die gemaakt is naar aanleiding van een thema dat speelt in hun leven, op muziek die ze aanspreekt, en gedanst door jonge dansers die dichtbij hun belevingswereld staan. Daarna volgt een gesprek waarin ze kunnen reflecteren op wat ze hebben gezien, hoe dans het thema heeft benaderd, en hoe zij het thema (nu) zien. Daarna mogen zij hun ideeën vertalen in beweging, met hulp van professionele dansers. Anderzijds is het een educatief project voor de jonge dansers van De Junior Dance Division; een groep dansers maakt een eigen choreografie, aan de hand van een vooraf aangereikt thema. Daarnaast krijgen zij een cursus over (cultuur)educatie. Na afronding van dat traject gaat de groep langs scholen waar zij de kennis opgedaan in de cursus in praktijk brengen. Ze presenteren hun choreografie, gaan daarna in gesprek met de leerlingen over het gekozen thema, en geven de leerlingen daarna een dansworkshop op basis van de gepresenteerde choreografie. Dit educatietraject past binnen de doelstellingen van DeDDDD; het biedt jonge dansers werkervaring die zij binnen een gezelschap nodig zullen hebben. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in het dagelijkse werk in een dansgezelschap, maar dansvakopleidingen besteden er weinig aandacht aan. Met dit traject zal DeDDDD ook daarin een brug slaan. Het educatietraject heeft een looptijd van twee weken per editie. In de eerste week werken de dansers aan hun choreografie en krijgen ze de cursus over lesgeven, in de tweede week bezoeken ze de scholen. DeDDDD zal het traject aanbieden aan scholen i.s.m. de Rotterdamse SKVR en het nieuw op/in te richten expertisecentrum voor cultuureducatie in Den Haag. Het programma zal afhankelijk van de vraag minimaal één, maximaal twee keer per jaar plaatsvinden. Er kunnen per schooljaar dus maximaal 15 scholen bediend worden. Cultureel Ondernemerschap Zoals eerder gezegd bestaat de inkomstenmix van DeDDDD voor het grootste deel uit eigen inkomsten, bestaande uit gelden van (particuliere) fondsen, sponsoring (in geld of natura), recettes, merchandiseverkoop en inkomsten uit commerciële optredens. DeDDDD zal deze inkomstenmix in de toekomst niet alleen behouden, maar ook, met behulp van de structurele gemeentelijke subsidie, verder uitbreiden. Dat zal ze doen door te investeren in cultureel ondernemerschap. Door ontwikkeling van nietreguliere activiteiten, het opzetten en in de markt zetten van een divers en breed georiënteerd commercieel repertoire, ontwikkeling van programmering en cursusaanbod voor opleidingsinstituut De Baak, en uitbreiding en bestendiging van maatschappelijk draagvlak, zal DeDDDD haar bijzondere inkomstenmix realiseren.

14 Coproducties Net als in de afgelopen jaren zal DeDDDD jaarlijks een of meerdere coproducties (op locatie) realiseren. Deze activiteit vindt plaats op initiatief van DeDDDD of de desbetreffende partner (zoals in 2010 en 2011 Festival Classique), en wordt uit eigen inkomsten gefinancierd. De coproductie is een belangrijk middel voor DeDDDD om haar publieksbereik te verbreden en vergroten. DeDDDD speelt met de activiteit in op wat er gaande is in de culturele- en of danswereld, bij het publiek, en in de maatschappij. In de beleidsperiode zal de coproductie een zeer belangrijke rol spelen in het talentontwikkelingstraject van De Junior Dance Division. DeDDDD denkt voor de komende jaren aan de volgende projecten: Periode : Commercieel culturele activiteiten, i.s.m. nationale en internationale partners als Holland Dance, RTL, Opera National de Lorraine, Staatsoper Hamburg, Theater an der Wien en Opera2Day. Periode : Solo i.s.m. Strandpaviljoen De Fuut Het minifestival Solo zal in de komende beleidsperiode voortgezet worden. Het programma maakt onderdeel uit van het talentontwikkelingstraject voor de dansers van De Junior Dance Division (zie voor artistiek inhoudelijke en productionele uiteenzetting hoofdstuk 1.2). Periode : Kreutzer Sonate, i.s.m. Pulchri Studio Kreutzer Sonate (composities Ludwig von Beethoven en Léoš Janáček) zal uitgevoerd worden in Pulchri Studio. Met Kreutzer Sonate breidt DeDDDD het huidige danspubliek uit met muziekliefhebbers en liefhebbers van beeldende kunst (publiek en leden van Pulchri Studio). De voorstelling is geschikt voor een breed publiek van volwassen toeschouwers die affiniteit hebben met (podium)kunst, dans, beeldende kunst, klassieke muziek. DeDDDD heeft met Holland Dance en Theater an der Wien gesproken over een eventuele samenwerking. Periode : Johannes Passion, i.s.m. Grote Kerk Den Haag In navolging op de tour die DeDDDD i.s.m. Theater aan het Spui organiseerden voor Orlando in 2003, en de samenwerking met de Grote Kerk Den Haag voor De Notenkraker (2006 t/m 2009) heeft DeDDDD de ambitie een tour langs de Grote Kerken in Nederland te realiseren met de productie Johannes Passion (compositie Arvo Pärt). Met de Johannes Passion bereikt DeDDDD wederom een nieuw publiek, naast dans- en muziekliefhebbers zullen ook toeschouwers getrokken worden die afkomen op de bijzondere ambiance die een voorstelling in een kerk geeft. Het verhaal van de Johannes Passion behoort tot het collectieve geheugen van Nederland, en zal daarom een grote groep mensen aanspreken. Er worden rond Pasen vele Passies geprogrammeerd in Nederland, maar een dansante versie is uniek. Ook dat zal een grote publiekstrekker zijn. Periode : Repertoiretour De Junior Dance Division De Junior Dance Division zal in een kleine Nederlandse tour langs kleinere schouwburgen en theaters doen. Ze brengen een klassiek repertoire van bijvoorbeeld bekende pas-de-deux, en modernklassiek repertoire van bekende (Nederlandse) choreografen als Nils Christe en Ton Simons. Het programma zal uitermate geschikt zijn voor een nieuw danspubliek doordat toegankelijk en kwalitatief hoogstaand werk wordt gebracht. De voorstelling is geschikt als eerste kennismaking met (klassieke of modern-klassieke) dans, maar ook voor dansliefhebbers die kennis willen maken met jong Nederlands danstalent. Periode , en 2018: Ballet de la Paix i.s.m. Danspubliek Ter gelegenheid van de Vrede van Breda organiseerde koning-stadhouder Willem III in 1668 in de manege van het Haagse Buitenhof het Ballet de la Paix. Het ballet was een allegorie op de vrede tussen Nederland en Engeland. DeDDDD en Danspubliek brengen het Ballet de la Paix met nieuwe glans terug in Den Haag. Thematisch inhakend op Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht, en Den Haag als Dansstad, krijgt het nieuwe Ballet de la Paix de vorm van een balletgala met internationale allure. Op een unieke Haagse locatie (bijvoorbeeld het Vredespaleis of het Buitenhof) presenteert het Ballet de la Paix een selectie van solo s, pas-de-deux en groepschoreografieën, gedanst door internationaal gerenommeerde dansers. De avond brengt een keur aan dansers en/of dansstijlen die in Nederland niet of nauwelijks te zien zijn geweest. Net als in het originele Ballet de la Paix zullen ook in de moderne versie de verschillende delen ingeleid worden door bijvoorbeeld (opera)zangers, acteurs of met multimediale presentaties. Het gala zal door programmering, thematiek en locatie een internationale aantrekkingskracht hebben. DeDDDD en Danspubliek zouden graag een goed doel op het gebied van vrede en (mensen)rechten aan het gala verbinden, om het evenement ook een fondsenwervende doelstelling te geven. Het Ballet de la Paix

15 richt zich op een hoger publiekssegment van bedrijven, expats en ambassades, alsook op dansliefhebbers uit binnen- en buitenland. Het Ballet de la Paix zal om het jaar georganiseerd worden. In 2014 staat een eerste piloteditie gepland, het evenement groeit in 2016 totdat in 2018 een volwaardig gala georganiseerd kan worden. De naam van het Ballet de la Paix wordt daarmee gevestigd als een kwalitatief hoogstaand, uniek, must-see & must-be evenement. Door de pilotedities wordt op het gebied van organisatie, artistieke inhoud en publieksbereik een aanloop genomen naar het eerste grote gala, dat in 2018, eventueel in het kader van Den Haag Culturele Hoofdstad 2018, precies 350 jaar na de originele editie gepland staat. Commercieel repertoire en optredens In de afgelopen jaren heeft DeDDDD een sterke traditie opgebouwd waarin zij optredens verzorgd op commerciële basis. DeDDDD wordt ingehuurd voor relatie- en bedrijfsevenementen, openingen, beurzen etc. Omdat DeDDDD niet over een vast tableau dansers beschikt, heeft het gezelschap een aantal commerciële optredens moeten weigeren. Met De Junior Dance Division zal DeDDDD een repertoire van choreografieën van Thom Stuart en Rinus Sprong opbouwen, die ingezet kunnen worden op commerciële evenementen. Daarnaast zou DeDDDD deze stukken graag presenteren op bijvoorbeeld popfestivals. De Baak DeDDDD zal een samenwerking aangaan met De Baak. De Baak is een internationaal gerenommeerd opleidingsinstituut voor leidinggevenden, ondernemers en professionals. De Baak bevindt zich in de internationale top van haar branche, en heeft een onorthodoxe en vernieuwende visie op leren. De Baak en DeDDDD delen hun ideeën over talentontwikkeling. Daarom heeft de directie van De Baak DeDDDD gevraagd mee te denken over de invulling van haar cursussen en de programmering van het nieuw te bouwen theater op hun landgoed in Driebergen. DeDDDD grijpt deze kans met beide handen aan, en werkt aan een cursusaanbod dat de doelstellingen, werkwijze en expertise van DeDDDD naadloos laat doorvloeien in het aanbod van De Baak. DeDDDD zal tevens een deel van de programmering voor het theater van De Baak invullen met voorstellingen gedanst door De Junior Dance Division. Rinus Sprong levert momenteel op verzoek van de politieacademie een bijdrage aan het Kandidatenprogramma Politie Nederland, door een cursus over creatief leiderschap te verzorgen. Deze werkzaamheden bieden DeDDDD een goede kans haar ideeën over het cursusaanbod voor De Baak te testen en te evalueren. De Dutch Don t Dance Division Community In de afgelopen jaren bouwde DeDDDD een groot netwerk van actieve cultuurbeoefenaars op. Een groot deel daarvan blijft DeDDDD volgen, of participeert in haar projecten. In de komende jaren zal DeDDDD eraan werken de actieve cultuurbeoefenaars aan zich te binden. De community rondom het gezelschap wordt verder uitgebreid. Leden van deze community horen bij DeDDDD, ze zijn een onderdeel van de culturele vingerafdruk van het gezelschap. Het doel van DeDDDD-Community is de recreatieve dansers aan DeDDDD te binden, ze ook vast te houden voor de dans, en verdieping te bieden door achtergrondinformatie te geven en workshops aan te bieden (ingekocht bij partnerinstellingen). Het idee ligt in het verlengde van de jaarlijkse workshop voor afgewezen auditanten die DeDDDD organiseert in samenwerking met Holland Dance. Thom Stuart en Rinus Sprong krijgen momenteel ook van de recreatieve dansers veel vragen over o.a. de mogelijkheden voor danslessen in en om Den Haag, en doorstroom naar (docent-) dansvakopleiding. DeDDDD zal deze functie bestendigen en transparant maken via DeDDDD-community, zodat er breder gebruik gemaakt kan worden van de expertise en het netwerk van DeDDDD.

16 1.4. BEDRIJFSVOERING Organogram Teken het organogram van uw instelling (of voeg dit apart bij). Geef hierin ook het aantal FTE per organisatieonderdeel op (zie toelichting). Bestuur Commerciële inkomsten/sponsorwerving Directie/ Staf: - Coördinator/Artistieke leiding - Artistieke leiding/ balletmeester - Zakelijke leiding Office Manager Publiciteitsmedewerke r Productiemedewerker Uitvoerend: - freelancers - dansers/artiesten - ( projectbasis) Toelichting bij de organisatiestructuur Waar is de zakelijke leiding in uw instelling belegd? (zie organogram) Taken: voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en verslaglegging van meerjarenbeleidplan en individuele projecten, op financieel en organisatorisch gebied, verantwoording aan bestuur. Waar is de artistieke leiding in uw instelling belegd? (zie organogram) Taken: algemene coördinatie, ontwikkeling, begeleiding en verantwoording artistiek en educatief

17 beleid, verantwoording aan bestuur. Workshops en lessen, choreografie, choreografisch advies en projectbegeleiding. Hoe vaak vergadert het bestuur / Raad van Toezicht? Het bestuur komt tweemaal per jaar samen. Daarnaast vindt contact per telefoon en plaats. Wanneer en hoe legt de directie verantwoording af bij bestuur / Raad van Toezicht? In een jaarlijkse vergadering wordt het jaarverslag van het voorgaande jaar doorgenomen, en na akkoord van het bestuur vastgelegd. Daarnaast wordt in de tweede vergadering het artistiek inhoudelijke en financiële plan voor het komende seizoen besproken en na akkoord van het bestuur vastgelegd. Personeel realisatie per jaar uren volledige werkweek formele formatie in FTE 2 2 aantal medewerkers in dienst waarvan vast (FTE): - waarvan tijdelijk (FTE): 2 2 aantal betrokken vrijwilligers Risico s Welke (bedrijfs)risico s loopt uw instelling? (graag specificeren) De inkomstenmix van DeDDDD leidt o.a. tot projectmatig werken. Voordelen daarvan zijn een hoge mate van flexibiliteit en resultaatgerichtheid, en lage overheadkosten, waardoor de efficiëntie van de bedrijfsvoering hoog is. De financieringsvorm heeft echter ook een keerzijde, die een zeker bedrijfsrisico veroorzaakt. Naast de structurele bijdrage van de gemeente Den Haag financiert DeDDDD haar projecten voor 70% uit eigen inkomsten, 26% daarvan bestaat uit gelden geworven bij (particuliere) fondsen. De meeste van deze fondsen hebben in hun statuten een aantal bepalingen opgenomen die binnen de financieringsvorm van DeDDDD obstakels zijn, te weten; - Ze ondersteunen geen door een overheidsinstelling structureel gesubsidieerde instellingen, al is die structurele bijdrage niet kostendekkend. DeDDDD kan dus bij een aantal fondsen niet meer aanvragen sinds ze opgenomen is in het Kunstenplan van de gemeente Den Haag. - Ze ondersteunen geen terugkerende projecten. Het is daarom lastig (en wordt steeds lastiger) een project als DeDSDC of de winterproductie jaarlijks gefinancierd te krijgen.

18 - Door de procedure van aanvragen is vaak vrij laat bekend of de bijdrage toegekend is of niet. Het productieproces kan daarom vaak laat pas in gang worden gezet, of zou gestart moeten worden zonder volledige kostendekking. De laatste 21% van de inkomstenmix komt uit overige werkzaamheden, zoals (commerciële) optredens, het geven van lessen en workshops, en verkoop van merchandise. Probleem bij deze inkomstenbron is dat het moeilijk is op lange termijn te begroten welke resultaten er behaald kunnen worden. Het halen van de gezette targets vergt een (tijds)investering voor zowel staf als medewerkers. Echter, DeDDDD heeft in de afgelopen jaren die investering gedaan, en ontwikkelt momenteel meer instrumenten om commerciële inkomsten te verwerven. Omdat DeDDDD alleen met ZZP-ers werkt, zijn er op organisatorisch niveau geen risico s te vermelden. De kerstvoorstelling wordt jaarlijks verzekerd tegen annulering middels een evenementenverzekering. Welke maatregelen treft u/ heeft u getroffen om deze risico s te beperken? De bedrijfsrisico s die ontstaan door de werving van gelden bij (particuliere) fondsen worden zoveel mogelijk beperkt door ruim op tijd aan te vragen, en zo mogelijk de aanvraag (en begroting) mondeling toe te lichten in een afspraak met beleidsmedewerkers. Op die manier kan in een vroeg stadium ingeschat worden in hoeverre de aanvraag kans maakt. Van de 70% eigen inkomsten komt 19% uit recettes. De afgelopen jaar zijn de inkomsten uit recettes een stabiele, licht stijgende, factor. Laat onbelet dat begroten op basis van inkomsten uit recettes toch een zeker risico in zich draagt, omdat je niet zeker kan weten in hoeverre je in het verleden behaalde resultaten in de toekomst ook kan verwachten. DeDDDD dekt zich daartegen in door altijd op 65% zaalbezetting te begroten, ondanks dat de zalen sinds 2009 altijd nagenoeg uitverkocht zijn. Investeringen Welke investeringen staan er in de periode gepland? Geen Hoe gaat u deze investeringen financieren? N.v.t. Stichting De Dutch Don t Dance Division

19 JAARVERSLAG 2012 Maart 2013, Den Haag Inhoudsopgave: - Inleiding en Samenvatting hoofdactiviteiten - Overige activiteiten - Toelichting Financiën Evaluatie De Dutch Summer Dance Course 2012

20 - Evaluatie de Notenkraker - Evaluatie The Planets - Bijlage: programma Solo - Bijlage: Financieel Jaarverslag Bijlage: prestatieoverzicht - Bijlage: partners Inleiding en samenvatting hoofdactiviteiten 2012 was in vele opzichten een bewogen jaar voor De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) In het voorjaar werd choreograaf Thom Stuart gevraagd om mee te doen aan het RTL 5 TV programma The Ultimate Dance Battle. Hij behaalde met zijn eigen stijl ballet de finale van dit populaire dansprogramma, net als een jaar daarvoor Rinus Sprong had gepresteerd. Een grote tegenslag was het feit dat DeDDDD eind augustus te horen kreeg dat we na 6 jaar geen gebruik meer konden maken van de gratis repetitieruimte van het Medisch Centrum Haaglanden. Aangezien in september de audities van de Notenkraker waren gepland, moesten we in allerijl op zoek naar een andere locatie. Gelukkig vonden we een geschikte ruimte aan de Raamweg 47, het voormalige

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1

ICK ACADEMIE. Lezing in de Mediatheek (foto: Thomas Lenden) ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020 / ICK ACADMIE 1 ICK ACADEMIE De ICK pijler Academie ziet dans als bron van kennis die een verrijking is voor de kunsten, de wetenschap en de samenleving. Startpunt van de projecten zijn artistieke vragen uit de directe

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-to-3612+3 2506 AE Den Haag teler.cn.3172312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen de heer

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS

BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2009.259 RIS 162930 BESLUIT INZAKE INVULLING VAN HET VOOR DE MUZIEKSTUDIO IN DCR GERESERVEERDE BUDGET EN SUBSIDIËRING LOOS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE]

Projectschets [ORGANISATIE] Projectschets [ORGANISATIE] Editie [DATUM] tot en met [DATUM] [LOCATIE] INHOUD 01. Projectomschrijving 02. Doelstelling 03. Opzet festival 04. Organisatie a. [ORGANISATIE] b. [SAMENWERKENDE PARTNERS] c.

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

PROJECTPLAN INTERACTIEVE WEBSITE

PROJECTPLAN INTERACTIEVE WEBSITE PROJECTPLAN INTERACTIEVE WEBSITE Opdracht Projectmanagement Docent: Dhr. D. Berckenkamp Student: Bert van Uffelen 1. Inleiding Dit document bevat een beschrijving van een interactieve website voor TWOOLS

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland

Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Beleidsplan 2013 en verder Stichting Bestuurlijke Diversiteit Nederland Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 1 2. Missie & Kernwaarden 2 3. Actuele situatie 3 4. 2013 en verder 3 Stichting Bestuurlijke Diversiteit

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, tweede ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap 1.

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013

Activiteitenplan DMC 2014 30-09-2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is het seizoen 2013-2014 begonnen met nieuwe ambities. Het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016 vormde daarbij het vertrekpunt, maar

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Conform de voorwaarden voor de ANBI status publiceert Stichting de Châtel sur place de volgende gegevens:

Conform de voorwaarden voor de ANBI status publiceert Stichting de Châtel sur place de volgende gegevens: Conform de voorwaarden voor de ANBI status publiceert Stichting de Châtel sur place de volgende gegevens: Naam instelling: Stichting De Châtel sur place RSIN nummer: 8514.49.165 Kamer van Koophandel: 54811198

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Partner: DOCENTENROUTE 2014 WORKSHOPS EN MASTERCLASSES VOOR DANSDOCENTEN

Partner: DOCENTENROUTE 2014 WORKSHOPS EN MASTERCLASSES VOOR DANSDOCENTEN Partner: DOCENTENROUTE 2014 WORKSHOPS EN MASTERCLASSES VOOR DANSDOCENTEN Docentenroute 2014 Inspirerende ontmoetingsplek voor dansdocenten Tijdens de 14 e editie van het Holland Dance Festival presenteert

Nadere informatie

Beleidsplan herfst 2013

Beleidsplan herfst 2013 Beleidsplan herfst 2013 I. De stichting I.1. Inleiding Dit beleidsplan zal dienen als leidraad voor het te voeren dagelijks beleid, als toetsingsinstrument voor plannen en voortgang van projecten en als

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

spreekbeurtpakket introdans

spreekbeurtpakket introdans spreekbeurtpakket introdans inleiding Heb je binnenkort een spreekbeurt? Moet je een werkstuk maken? Of ben je gewoon benieuwd naar de wereld van Introdans? Gebruik dan dit pakket met informatie en ontdek

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Dit aanvraagformulier start- en stimuleringssubsidies is onlosmakelijk verbonden met de Richtlijnen start- en stimuleringssubsidie.

Nadere informatie

Cultuureducatie in het PO en SO

Cultuureducatie in het PO en SO Cultuureducatie in het PO en SO 04-10-2015/JD Inhoud Introductie 1. PR8cultuurprogramma 2. Expertisecentrum Kunst en Scholen 3. Cultuureducatie met Kwaliteit 4. Aanvullende educatieve projecten Introductie

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen

Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016. Continueren Uitbreiden - Verduurzamen Hoofdlijnen van het beleidsplan 2015-2016 Continueren Uitbreiden - Verduurzamen 1. WAT DE STICHTING APPELTAARTCONCERTEN DOET De Stichting Appeltaartconcerten stelt zich ten doel om, zonder winstbejag,

Nadere informatie

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis

Beleidsplan. 1. Introductie en korte geschiedenis Beleidsplan 1. Introductie en korte geschiedenis Stichting Tasty Fingers is opgericht op 1 februari 2010 door accordeoniste Marieke Grotenhuis, tevens directeur van de stichting. Marieke Grotenhuis startte

Nadere informatie

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016

De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs. 26 januari 2016 De Muziekimpuls Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs 26 januari 2016 Het cultuuronderwijs is in Breda vormgegeven binnen een aantal heldere kaders, waarmee een brede ontwikkeling van het kind

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding

Stichting voor toegepaste filosofie. culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen. Beleidsplan 2013-2017. Inleiding Stichting voor toegepaste filosofie culturele dienstverlening voor organisaties en instellingen Beleidsplan 2013-2017 Inleiding Onze ambitie richt zich niet alleen op het onderwijs, maar ook op de culturele

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Praktische informatie Danswaaier - Een lessenreeks op school Data Locatie Duur

Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Praktische informatie Danswaaier - Een lessenreeks op school Data Locatie Duur Beleef NDT met je klas - activiteiten voor primair onderwijs Voor leerlingen van primair onderwijs stellen wij een combinatie van activiteiten samen waarbij moderne dans en NDT centraal staan, onder de

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN TWEEJARIGE SUBSIDIES 2017-2018 KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Amateurkunst ga naar bijlage I Amateurkunst en podiumkunst (pag. 2 t/m 4)

Amateurkunst ga naar bijlage I Amateurkunst en podiumkunst (pag. 2 t/m 4) de Hofnar 15 Postbus 10100 Aanvraagformulier subsidie Cultuurfonds 5550 GA Valkenswaard tel. (040) 208 34 44 fax (040) 204 58 90 e-mail: gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie - CultuurSchakel

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie - CultuurSchakel Aanvraagformulier Presentatiesubsidie - CultuurSchakel 1. De organisatie 1.1 Contactgegevens vereniging/stichting/organisatie Naam van de organisatie:... Rechtsvorm: Vereniging Stichting Nummer KvK:...

Nadere informatie

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur De ingevulde formulieren dienen volledig ingevuld teruggezonden te worden aan: Gemeente Venlo, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 2017-2018 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 1. De organisatie Kenmerk:.. Naam organisatie:... Nummer KvK:... Rechtsvorm: vereniging stichting Contactpersoon:... de heer mevrouw Postadres:... Postcode:... Plaats:...

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst

Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Subsidieaanvraag projectsubsidie Amateurkunst Deel A: Algemene informatie Deel B: Begroting Deel C: Ondertekening Deel D: Checklist projectomschrijving Bijlage voorbeeld begroting Deel A: Algemene informatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten

Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Beleidsplan 2014 2015 Stichting Vriendenconcerten Colofon Stichting Vriendenconcerten Boerhaaveplein 71, 1091 DN Amsterdam Telefoon 06-19926938 Email info@vriendenconcerten.nl Website www.vriendenconcerten.nl

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris

Manuela Renjaan, Michael van Leeuwen Ruud Zwarts Voorzitter/Oprichter Penningmeester/Projectleider Secretaris Beleidsplan Januari 2014 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting WOW Go. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten. Het plan geeft inzicht in de werving, beheer

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Dit formulier moet op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard minimaal 12

Dit formulier moet op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 gemeente Valkenswaard minimaal 12 de Hofnar 15 Postbus 10100 Aanvraagformulier subsidie Cultuurfonds 5550 GA Valkenswaard tel. (040) 208 34 44 fax (040) 204 58 90 e-mail: gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Gegevens aanvrager

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier

Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds. Aanvraagformulier Baron en Baronesse van Hemert tot Dingshof-Coldeweij Fonds Aanvraagformulier (uiterste inleverdatum 30 september 2015) 1 De indeling van het formulier is als volgt: 1. Algemene gegevens over uw organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Educatieproject Zwanenmeer Bijlmermeer In 2006 vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen dansers van Het Nationale Ballet, danstheatergroep

Educatieproject Zwanenmeer Bijlmermeer In 2006 vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen dansers van Het Nationale Ballet, danstheatergroep ZWANENMEER BIJLMERMEER II Educatieproject Zwanenmeer Bijlmermeer In 2006 vond een bijzondere ontmoeting plaats tussen dansers van Het Nationale Ballet, danstheatergroep Don t Hit Mama en jongeren van scholen

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent

Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent Jaarverslag Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent 2012 Den Haag 31 maart 2013 1 Inhoudsopgave jaarverslag 2012 1. Bestuursverslag blz. 3 a. Aanleiding voor de Stichting blz. 3 b. Doelstelling

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 23 oktober 2014 Betreft uitwerking brief talentontwikkeling >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Erfgoed en Kunsten IPC 3300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016

Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Toelichting bij het aanvraagformulier subsidie Kunst en Cultuur 2016 Wanneer kom ik voor subsidie in aanmerking? Dat hangt af van de activiteit die u wilt organiseren. De gemeente heeft regels vastgesteld

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 820 Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 123 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse muziekeducatie seizoen 2014/2015 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2014 Inleiding Onlangs maakte Muziekschool Westland bekend dat zij gaat stoppen met haar activiteiten. Muziekschool

Nadere informatie

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen

Stel je eens. I- VSBfonds - Historie Casus A: Adviezen bij fondsenwerving. I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Casus A: Adviezen bij fondsenwerving I- Specifiek bij VSBfonds II- Algemeen Annemarijn Boelen Voorlichter Maandag, 23 november 2015 I- VSBfonds - Historie Particulier Vermogensfonds Sinds 1990 in huidige

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt:

De doelstelling van Stichting De Doelen Steunfonds is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: Beleidsplan Stichting De Doelen Steunfonds 2013-2016 1. Inleiding Stichting De Doelen Steunfonds, hierna te noemen het Steunfonds, is de nieuwe naam van de Stichting Culturele Promoties Rotterdam (SCPR)

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project

Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Kunst, Ouderen, of Erfgoed - Kleinschalig project Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor een kleinschalig project op het gebied van Kunst, Ouderen of Erfgoedparticipatie. U heeft gekozen om een

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO

NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure. Inspraakreactie NJO NJO: Nationaal Jeugd Orkest Apeldoorns Trots, Gelderse Basis, (Inter)Nationale Allure NJO, facts and figures 6-7 concerten in NJO Wintertournee 60-70 concerten in NJO Muziekzomer 25-30 activiteiten door

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave

Jaarverslag z25 2010. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Activiteiten... 3 Publiciteit... 4 SETUP:... 4 CBKU Openingsexpositie Doors of Dissociation... 4 Digital Marbles... 4 The Respons(e)ible Project... 4 UNMA... 4 L â u N a y...

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie