ANBI gegevens: Stichting De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) RSIN nummer: Vestigingsadres: Thomas Schwenckestraat BZ Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANBI gegevens: Stichting De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) RSIN nummer: 810950856 Vestigingsadres: Thomas Schwenckestraat 42 2563 BZ Den Haag"

Transcriptie

1 ANBI gegevens: Stichting De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) RSIN nummer: Vestigingsadres: Thomas Schwenckestraat BZ Den Haag Bezoekadres: Raamweg HN Den Haag Voorzitter: Digna van Boetzelaer Penningmeester: Boni Rietveld Secretaris: Remy Rodenhuis Bestuurslid: Gerry Bosma- Waterlander Bestuurslid: Nils Christe Beloningsbeleid: Stichting De Dutch Don t Dance Division heeft zich gecommitteerd aan de criteria m.b.t. beloningen van directie, medewerkers en tijdelijke krachten, conform de regels van de Gemeente Den Haag, zoals vastgelegd in de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking ( HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies instellingen en natuurlijke personen ( UVS). HKS en UVS kunt u downloaden via de website van de Gemeente Den Haag: Daarnaast volgt het bestuur van de stichting de landelijke Code Cultural Governance. Op het gebied van verloning van tijdelijke werknemers en eventuele toekomstige vaste werknemers hanteert de stichting deels de CAO Dans, met specifieke uitzondering van de pensioenregeling van de CAO Dans, om haar moverende redenen. Beloningen, werktijden en ARBO regelingen en andere Europese wetgeving op het gebied van arbeidsrecht worden door de stichting nagevolgd.

2 Statutaire doelstelling: Statuten: Het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende kunstvormen, zoals dans, theater, muziek, film en beeldende kunst, die voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk worden gemaakt en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn. Voorts heeft de stichting tot doel het aanbieden van ervaringsplaatsen aan nieuw talent. Meer specifiek kan er gesteld worden dat de doelstelling van de organisatie (niet uit de statuten) als volgt omschreven wordt: De Dutch Don t Dance Division ( DeDDDD) heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met en uitwisselen van ervaring en kennis van zowel professionele als amateurdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans.

3 Meerjarenbeleidplan INHOUD 1. BELEIDSPLAN ALGEMENE INFORMATIE TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE BEDRIJFSVOERING MEERJARENBEGROTING KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS SAMENVATTING 21

4 1. BELEIDSPLAN ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam): Statutaire naam instelling: De Dutch Don t Dance Division Statutaire doelstelling Het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende kunstvormen zoals dans, theater, muziek, film en beeldende kunst, die voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk worden gemaakt en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Voorts heeft de stichting tot doel het aanbieden van ervaringsplaatsen aan nieuw talent. Aard van de instelling * Dansinstelling Bezoekadres: Thomas Schwenckestraat 42 Postcode en plaats: 2563 BZ Den Haag Postadres: Thomas Schwenckestraat 42 Postcode en plaats: 2563 BZ Den Haag Telefoonnummer: Website: 1.1.B. Contactpersoon voor de subsidieaanvraag Naam contactpersoon: Dhr. Berend Dikkers Functie contactpersoon: Zakelijk leider Telefoonnummer contactpersoon: contactperoon: 1.1.C. Financiële gegevens aanvrager Rekeningnummer: (waarop subsidie kan worden overgemaakt) Ten name van: STG. De Dutch Don t Dance Division 1.1.D. Rechtsvorm Rechtsvorm (stichting, vereniging): Stichting Jaar van oprichting: 2001 Inschrijving Kamer van Koophandel te: Den Haag KvK nummer:

5 1.1.E. Directie Naam/namen: Artistieke directie: Thom Stuart en Rinus Sprong Zakelijke directie: Berend Dikkers In functie sinds: Artistiek: 2001, zakelijk: 2005 Benoemingstermijn(en): n.v.t. 1.1.F. Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht Bestuur: (aankruisen) Naam: Raad van Toezicht X Bestuur In functie Termijn sinds: benoeming Voorzitter Mevr. G.J. Bosma-Waterlander 2001 In behandeling Secretaris Mr. D. Van Boetzelaer 2001 In behandeling Penningmeester Dr. A.B.M. Rietveld 2001 In behandeling (leden) Dhr. N. Christe 2001 In behandeling Treedt af op (volgens geldend rooster van aftreden): In behandeling In behandeling In behandeling In behandeling 1.1.G. Gevraagd subsidiebedrag voor de periode Totale omvang jaarlijkse exploitatie: ,- Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van ,- gemeente in periode : Gesubsidieerd in het kader van het X ja, te weten: Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur ,-(peiljaar 2011) van de gemeente Den Haag (aankruisen) nee Ondertekening Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Wanneer de contactpersoon de aanvraag namens het bestuur ondertekent, een kopie van de machtiging daartoe bijvoegen. Naam: Dr. A.B.M. Rietveld Functie: Penningmeester Datum: Plaats: Den Haag Handtekening:

6 1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN Missie, visie, doelstelling, functies en positie De Dutch Don t Dance Division (DeDDDD) heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met, en uitwisselen van ervaring en kennis van professionele dansers, dansvakstudenten en amateursdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het ontwikkelen van danstalent door advies en coaching, en het bevorderen van doorstroming van het amateurdansveld, naar dansvakopleiding, naar werkveld. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans. Het promoten van Den Haag als dansstad. DeDDDD is producent van cultuurparticipatieprojecten, cursussen en dansvoorstellingen. Daarnaast heeft DeDDDD de functie van talentontwikkelingsinstituut, zowel voor amateurdansers als voor (pre)professionele dansers. DeDDDD fungeert als informeel adviesorgaan voor jonge danstalenten die een dansvakopleiding overwegen of anderzijds passend dansonderwijs zoeken (zowel op amateur- als op professioneel niveau), een (over)stap in hun dansvakopleiding willen maken of op de grens van dansvakopleiding naar professioneel werkveld staan. In de werkwijze van DeDDDD staan centraal: - Kruisbestuiving tussen dansers en publiek van divers niveau, leeftijd en achtergrond - Individuele coaching, advisering en talentontwikkeling op maat - Verdieping - Kwaliteit, toegankelijkheid en laagdrempeligheid. DeDDDD is niet in een hokje te stoppen. Het gezelschap realiseert een waaier aan projecten, gebonden door een visie die gegrond is op het idee dat verdieping de sleutel is tot échte, duurzame participatie, inspiratie, bevlogenheid, betrokkenheid en talentontwikkeling. En dat kruisbestuiving van dansers en publiek van divers niveau, verschillende leeftijd en achtergrond een grote rol spelen in die verdieping. De vertaling van deze visie verschilt per project, is eigenzinnig en gebaseerd op maatwerk. De artistieke staf van DeDDDD bezit de kracht om binnen het kader van het (artistieke) groepsbelang individuele coaching te verrichten. Zowel voor dansamateurs van alle leeftijden en achtergronden, als voor dansvakstudenten en professionele dansers brengt deze aanpak een intensieve vorm van talentontwikkeling. De visie en opvattingen van DeDDDD leiden tot bijzondere projecten die in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid krijgen in Den Haag en omstreken. DeDDDD heeft daarmee een sterke positie opgebouwd als bruggenbouwer tussen het amateurdansveld, de diverse beroepsopleidingen en het professionele werkveld. De werkwijze en benadering van dans als liefhebberij én als studie en professie hebben onorthodoxe projecten tot resultaat, die inmiddels in het Haagse culturele veld hun navolging vinden. De kennis en expertise van DeDDDD wordt zowel door dansbeoefenaars als door collega-instellingen veelvuldig gevraagd en ingezet. DeDDDD is in haar visie en de uitvoering daarvan uitzonderlijk. Geen andere Haagse dansinstelling brengt zoveel verschillende soorten dansers bij elkaar in zulke unieke, diepgaande en kwalitatief hoogstaande projecten, en weet daarmee zo een breed, divers, en nieuw publiek te bereiken. Geen andere Haagse instelling voert de functie van adviesorgaan uit, een functie die DeDDDD al jaren op informele wijze bekleed. Dit resulteert erin dat DeDDDD een bijzondere plek in het Haagse culturele veld inneemt; het gezelschap laveert als een zeer zelfstandige en soms eigengereide entiteit door Den Haag, maar is onmiskenbaar een sterke en cruciale schakel in de Haagse dansketen. DeDDDD zet het talent en de expertise, die haar brede regionale, nationale en internationale netwerk oplevert, in ten behoeve van de dans in Den Haag. Het gezelschap verrijkt door de inzet van haar netwerk de Haagse culturele sector en bevordert de internationale positie van Den Haag als dansstad. DeDDDD heeft met alle Haagse dansinstellingen een of meerdere samenwerkingsverbanden (gehad), waarvan de meest intensieve die met Holland Dance, Koninklijk Conservatorium Den Haag, en Lucent Dans Theater. Ook buiten het Haagse dansveld heeft DeDDDD een sterke positie ontwikkeld, waaruit o.a. de structurele samenwerking met Festival Classique is ontstaan. Daarnaast onderhoudt DeDDDD nauwe banden met een groot aantal Haagse bedrijven en instellingen, zoals Medisch Centrum Haaglanden, Medisch Centrum voor Dansers en Musici, Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde, Ballet&Co, strandpaviljoen De Fuut, Total E&P en Novotel Den Haag. Het netwerk van DeDDDD is zeer breed en divers, mede door de (inter)nationale danscarrières van de artistieke staf. Zo werkt DeDDDD al een aantal jaren samen met de dansvakopleidingen in Nederland en daarbuiten, waaronder CodArts Rotterdam, Nationale Ballet Academie Amsterdam, Fontys Tilburg, Artez Arnhem, The

7 Jacqueline Kennedy Onassis School, The Juilliard School (beide New York, VS), Ballettschule John Neumeier (Hamburg, DL), Staatsoper Balletschule (Wenen, A). Ook een aantal gerenommeerde (dans)gezelschappen en instellingen behoren tot het netwerk van DeDDDD, o.a. Scapino Ballet Rotterdam, Introdans Arnhem, American Ballet Theatre (New York, VS), Koninklijk Deens Ballet, (Kopenhagen),Theater an der Wien (Wenen, A) Opera National de Lorraine (Nancy, Fr) en Hamburg Staatsoper (Hamburg, DL). Financieel, organisatorisch en inhoudelijk beleid DeDDDD heeft in de beleidsperiode voor het eerst aanspraak gemaakt op structurele subsidie vanuit het Haags gemeentelijk Kunstenplan. In haar aanvraag stelt DeDDDD toe te zijn aan een meer structurele basis voor haar organisatie. Het werken op projectmatige basis bood te weinig continuïteit en leidde tot teveel werk dat op vrijwillige basis werd verricht. De hoogte van de toekenning van de gemeente Den Haag voor de periode is niet voldoende geweest om het toentertijd door DeDDDD voorgestelde organisatiemodel door te voeren. Desondanks is DeDDDD er wel in geslaagd meer continuïteit in haar organisatie aan te brengen, en daarmee het aandeel vrijwillig uitgevoerd werk te verlagen. Doordat de projectmatig werkende zelfstandigen voor een langere periode aan het gezelschap gebonden konden worden, heeft DeDDDD een organisatie op projectbasis, maar toch met structuur en continuïteit, neer kunnen zetten. Er is een vast team ontstaan, dat gedurende het hele jaar, op fluctuerende intensiviteitniveaus en in verschillende samenstelling, werkzaam is voor DeDDDD. De in eerste instantie voor structurele beheerslasten geoormerkte bijdrage van de gemeente Den Haag, ten hoogte van euro in 2009, aangepast tot euro in 2010/2011, is ingezet ten behoeve van de activiteitenlasten. Vanuit die financiële basis heeft DeDDDD een inkomstenmix gerealiseerd bestaande uit 30% gemeentelijke bijdrage en 70% eigen inkomsten. Daarmee ligt de totale omzet van DeDDDD op bijna euro. DeDDDD genereert door haar inkomstenmix met een relatief lage structurele subsidie een aanzienlijke economische spin-off voor de stad Den Haag, en spreekt daarom liever van een investering door de gemeente dan van een subsidie. DeDDDD heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt op het gebied van gerealiseerde projecten en activiteiten, van televisiewerk tot internationale opera s en van grote cultuurparticipatieprojecten tot kleine choreografieën voor buitenpodia. Er is daarmee gewerkt aan het netwerk en de naamsbekendheid. De organisatie heeft zichzelf door een divers aanbod van projecten en activiteiten bij het publiek gevestigd als merk. DeDDDD staat voor toegankelijke voorstellingen voor een breed publiek waarin een duidelijke en transparante bewegingstaal zorgt voor humoristische, emotionerende en unieke voorstellingen. Het vestigen van de merknaam van het gezelschap leidt ertoe dat DeDDDD in de afgelopen jaren een continuïteit in publieksbereik, en dus recettes heeft bewerkstelligd. Daar waar de meeste podia en gezelschappen te kampen hebben met aflopende toeschouwersaantallen en dus lagere inkomsten uit kaartverkoop, zijn bij DeDDDD deze aantallen stabiel gebleven. DeDDDD heeft een gemiddeld bereik van 6000 toeschouwers per jaar, en komt daarmee boven de prognose (beleidsplan ) van 4925 toeschouwers. De samenstelling van de publieksgroep is divers, van kinderen tot senioren, van verschillende afkomst en uit alle lagen van de samenleving (een zogenaamd algemeen publiek ). De actieve participanten worden bediend via de winterproductie, de zomerdanscursus en niet-reguliere activiteiten, samen met een bereik van 230 deelnemers vanuit het amateurdansveld, en ongeveer 60 (pre)professionele dansers. Participanten (actief en passief) worden aangesproken door een marketingmix met reguliere publiciteitsuitingen zoals posters, flyers, advertenties en (uitzonderlijk veel) free publicity. Daarnaast door middel van mond-tot-mondreclame en direct mailings. Om een nieuw en jonger publiek te bereiken heeft DeDDDD de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe website en gebruik van sociale media. DeDDDD heeft zelf een uitgebreid adressenbestand, maar combineert deze ook met de adressenbestanden van haar partners. DeDDDD heeft ook haar artistiek inhoudelijke plannen ruimschoots gerealiseerd, door een mix van projecten en activiteiten die bijdragen aan actieve en passieve participatie (inclusief educatie) en intensieve talentontwikkeling. In het kader van talentontwikkeling, coacht en begeleidt DeDDDD (pre)professionele dansers, en biedt ze werkervaringsplaatsen (incl. podiumervaring). Door de jaarlijks toenemende onderlinge doorstroom tussen de verschillende projecten vormt de combinatie van de programma s een intensief en persoonlijk talentontwikkelingstraject voor dansers van allerlei niveau. Educatie is ingebed in de visie dat een intensief educatietraject en veelvuldig contact resulteren in een betekenisvolle kennismaking met, en deelname aan, cultuur. Met educatietraject Move!, ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Holland Dance, voert DeDDDD haar visie op cultuureducatie uit door een intensief

8 traject van lezingen, verstrekking van achtergrondinformatie, fysieke lessen, begeleide creatie en uitvoering. Onder de driepoot participatie, talentontwikkeling en educatie heeft DeDDDD ervoor gekozen in de periode de volgende projecten uit te voeren: Solo (reguliere activiteit) DeDDDD heeft buiten de gemeentelijke subsidie-inkomsten om jaarlijks een of meerdere locatievoorstellingen gerealiseerd. Jaarlijks is het minifestival Solo georganiseerd, in samenwerking met, en op locatie van Strandpaviljoen De Fuut, waarin jonge talentvolle dansers (en choreografen) een eigengemaakte korte solo kunnen presenteren, of worden uitgekozen een solo van de huischoreografen te dansen. Er ontstaat zo een zeer toegankelijke avondvullende voorstelling waarin het publiek kennis neemt van een grote diversiteit aan dansstijlen. Met Solo breidt DeDDDD haar eigen publiek en het algemene danspubliek uit. Een zeer breed publiek van dansliefhebbers en kenners, maar ook nieuw publiek voor dans weet haar weg naar De Fuut te vinden. Doordat de gepresenteerde choreografieën zo divers zijn is er voor elke toeschouwer iets dat hem aanspreekt, waardoor Solo een uitgelezen kans biedt een eerste positieve ervaring met dans als kunstvorm te bieden. De dansers en choreografen die hun werk presenteren doen een bijzondere podiumervaring op, door te moeten concurreren met het bijzonder ongenadige en unieke decor van het Haagse Zuiderstrand. Het concept past in het talentontwikkelingstraject van DeDDDD. De individuele solo s die in het programma worden gepresenteerd worden bij gelegenheid ook verkocht ten behoeve van commerciële evenementen zoals netwerkbijeenkomsten en beurzen. Daarmee verwerft DeDDDD eigen inkomsten, maar draagt ook bij aan werkgelegenheid voor deelnemende dansers en choreografen. Solo is een kansrijk initiatief en past goed binnen de doelstellingen van DeDDDD. In de afgelopen edities is gebleken dat het werven van fondsen voor dit project, binnen de financieringsvorm van DeDDDD beperkt is. Daarom is het lastig is om productioneel, publicitair en artistiek genoeg te investeren. DeDDDD zou graag meer willen investeren in het concept om deze verbeterpunten aan te pakken. De Dutch Summer Dance Course (reguliere activiteit) De zomerdanscursus De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC) werd in 2006 voor het eerst georganiseerd. Het concept is gestoeld op het citaat learn from the past, step into the future. In DeDSDC staat Nederlands danserfgoed centraal. Nederland kent een rijke choreografietraditie die in DeDSDC wordt uitgelicht, van ontstaansgeschiedenis tot techniek, van inspiratie tot invloed. Professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers van 2 tot 65+ jaar oud kunnen kennis maken met Nederlandse dans. Via lessen in verschillende dansstijlen - van klassiek ballet tot improvisatie - en repertoire verdiepen zij zich in de Nederlandse dansgeschiedenis, en bouwen daarmee aan de danstoekomst. In het randprogramma maken de deelnemers kennis met de wereld achter de dans; o.a. blessurepreventie en voeding voor de studenten en professionals, dansen als vak voor de amateurdansers, en dansen om fysiek sterk te worden en/of blijven voor de senior dansers. Daarnaast leren de, vaak internationale, deelnemers Den Haag kennen door uitstapjes naar bijvoorbeeld Panorama Mesdag en het Zuiderstrand. In een eindpresentatie presenteren de deelnemers het geleerde aan het publiek bestaande uit vrienden, familie en andere geïnteresseerden. DeDSDC wordt sinds 2007 georganiseerd in samenwerking met Ballet&Co, en sinds 2011 ook met Holland Dance. DeDSDC is een van de pijlers van het beleid van DeDDDD en behoort daarom tot haar reguliere activiteiten. De zomerdanscursus is zeer succesvol en heeft navolging gevonden bij partnerinstellingen in de Haagse danssector. In 2008, 2009 en 2010 heeft het Nederlands Dans Theater (NDT) zich aangesloten bij DeDDDD en Ballet&Co, en is de cursus uitgebreid met een toplevel georganiseerd door NDT, en omgedoopt tot Maximum Dance Course. In 2011 hebben de twee partners hun wegen weer gesplitst en heeft NDT alleen het toplevel georganiseerd, onder de naam Summer Intensive. DeDDDD en Ballet&Co hebben onder de naam DeDSDC de niveaus voor (inter)nationale professionals, dansvakstudenten, kinderen, jongere en senior amateurs behouden. Ter nagedachtenis aan danser Job Sanders, die in 2008 overleed, heeft DeDDDD in samenwerking met zijn weduwe het Job Sanders Scholarship Fund opgericht. Gelden die middels dit fonds worden geworven komen ten goede aan talentontwikkeling van jonge dansers die via het fonds een beurs kunnen ontvangen om deel te nemen aan DeDSDC. Fondsenwerving verloopt volledig via crowdfunding en particuliere donaties. In 2011 hebben 5 dansers uit de hele wereld een Job Sanders Scholarship ontvangen. Met DeDSDC heeft DeDDDD een uniek instrument in handen om zich te concentreren op talentontwikkeling van (inter)nationaal toptalent tot dansvakstudent, en van beginnende tot gevorderde amateurdanser. De doelstellingen bevordering van danstechniek op alle niveaus, cultureel bewustzijn, culturele uitwisseling, en de ontwikkeling van dans als

9 kunstvorm komen in de opzet en het concept van DeDSDC goed naar voren. DeDSDC trekt een nieuw publiek van actieve participanten aan, die direct een diepgaande kennismaking met dans hebben. De intensieve begeleiding en coaching van jong talent, en de eventuele doorstroom van DeDSDC naar één van de locatieproducties en/of de winterproductie, staan garant voor een bijzondere en beproefde benadering van talentontwikkeling. DeDDDD bouwt gestaag aan de inbedding van de zomerdanscursus in het internationale aanbod van zomerdanscursussen, en aan de goede reputatie van haar danscursus in het (inter)nationale dansveld. Deels lukt dat, maar er is zeker nog terrein te winnen op dat gebied. DeDDDD zou graag meer investeren in publiciteit ter promotie van DeDSDC in binnen- en buitenland. De artistieke basis en werkwijze zijn stabiel en succesvol, en deze zal DeDDDD dan ook voortzetten. Wel zal DeDDDD voor de toekomstige editie nogmaals in gesprek gaan met de nieuwe directie van het Nederlands Dans Theater over een eventuele samenwerking. Cultuurparticipatieproject winterproductie (reguliere activiteit), inclusief educatietraject Move! Naar Amerikaans voorbeeld organiseerde DeDDDD in 2006 voor het eerst cultuurparticipatieproject De Notenkraker in de Grote Kerk in Den Haag, i.s.m. Holland Dance. Na vier zeer succesvolle edities van dit project was DeDDDD toe aan een artistieke uitdaging, en bracht ze in 2010 de eerste editie van het cultuurparticipatieproject project ABDALLAH en de Gazelle van Basra. ABDALLAH is een project van DeDDDD i.s.m. Holland Dance en Lucent Dans Theater. Thom Stuart en Rinus Sprong creëerden hun eigen versie van dit 19 e -eeuwse Oosterse sprookjesballet van meester-choreograaf August Bournonville. Net als bij De Notenkraker bestaat de cast van om en nabij de 120 dansers uit (inter)nationaal jong talent, professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers van 5 tot 65+ jaar oud. De muziek wordt gespeeld door een live orkest van 42 muzikanten, onder leiding van dirigent Hernàn Schvartzman. Voor ABDALLAH en de Gazelle van Basra werkt DeDDDD nauw samen met zowel de dans- als muziekafdeling van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. ABDALLAH bereikt een breed publiek van actieve en passieve participanten en past daarom bij uitstek binnen de doelstellingen van DeDDDD. ABDALLAH is een toegankelijk ballet voor zowel de dansliefhebber en danskenner, als de nieuweling in het publiek. Door de bijzondere samenstelling van de uitvoerende dansers, de duidelijke bewegingstaal met subtiele grappen, het wereldse verhaal, de magische kostuums en decors, heeft DeDDDD een klassiek ballet tot leven gebracht en up-to-date gemaakt. Daarmee spreekt ABDALLAH een groot en breed publiek aan, van binnen en buiten Den Haag. De intensieve begeleiding van de deelnemende dansers, van alle niveaus, en de uitwisseling tussen amateurdansers, dansvakstudenten en professionals dragen bij aan de talentontwikkeling van de dansers. Het project biedt dansers kans te zien hoe een professionele productie tot stand komt, en om te dansen op een professioneel podium op muziek van een live orkest. DeDDDD levert middels ABDALLAH bijzondere werkervaringsplaatsen voor dansvakstudenten en pas afgestudeerde, jonge dansers. Door dezelfde methodiek en werkwijze jaarlijks uit te voeren, met telkens nieuwe dansers en musici, krijgt de voorstelling een plek in het culturele bewustzijn van het publiek en heeft DeDDDD kans haar methodiek op het gebied van creatie en talentontwikkeling te verdiepen en verfijnen. Locatieprojecten / cultureel commerciële opdrachten (niet-reguliere activiteit) Ook in samenwerking met, en op locatie van, Strandpaviljoen De Fuut, organiseert DeDDDD locatievoorstellingen als en Sprong in Zee. Deze voorstellingen worden volledig bekostigd vanuit kaartverkoop, sponsoring en commerciële optredens. DeDDDD werkte in 2010 en 2011 samen met Festival Classique, en maakte een vijftal choreografieën voor het jaarlijkse Hofvijverconcert. De dansers waren dansvakstudenten en jonge professionele dansers uit binnen- en buitenland. DeDDDD bereikte met deze samenwerking een nieuw publiek voor de dans, dat als klassieke muziekliefhebber al wel cultureel geëngageerd is, maar niet per definitie ook bekend met dans. Daarnaast zorgt de live uitzending van het Hofvijverconcert door de AVRO voor een aanzienlijk publieksbereik. Met de samenwerking met Festival Classique heeft DeDDDD haar talentontwikkeling wederom kunnen verdiepen. DeDDDD werkte in de afgelopen jaren op artistiek gebied samen met Scapino Ballet Rotterdam (Twools 10), CodArts, RTL5 (The Ultimate Dance Battle), Theater an der Wien, Staatsoper Hamburg, Holland Dance Festival (Finale dansparade), Opera National de Lorraine, en het Doelenkwartet. De locatievoorstellingen en choreografieën dragen bij aan het brede publieksbereik van DeDDDD. De voorstellingen hebben een signatuur die zeer kenmerkend is voor DeDDDD, waarin toegankelijkheid, humor en een transparante bewegingstaal centraal staan. Daarmee zijn deze locatievoorstellingen een

10 belangrijk onderdeel van de merkbeleving van de doelgroep. Ze maken allen onderdeel uit van de talentontwikkeling van jonge (pre)professionele dansers PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE In de beleidsperiode zal DeDDDD zich richten op verdieping door binnen de dansketen de functie van talentontwikkelingsinstituut voor jonge dansers te vervullen. In de afgelopen jaren heeft DeDDDD bruggen geslagen tussen amateurdansers, dansvakstudenten en professionele dansers. In de komende jaren zal DeDDDD deze bruggen versterken, en onderhouden. Middels de toegankelijke projecten die DeDDDD in die functie realiseert zal een breed en voor de dans nieuw publiek bereikt worden. Onder de paraplu van deze doelstellingen zal DeDDDD zich richten op de twee pijlers binnen haar huidige beleid; het cultuurparticipatieproject (winterproductie), met bijbehorend educatietraject, en De Dutch Summer Dance Course. Aan deze projecten wordt, in het verlengde van de huidige activiteiten en werkwijze van DeDDDD, een intensief talentontwikkelingstraject verbonden, onder de naam De Junior Dance Division. DeDDDD zou graag de verbinding van Den Haag Danst realiseren in een Haags zomerdansfestival. Verankering van de huidige deelnemers aan de projecten van DeDDDD en vergroting van maatschappelijk draagvlak vindt plaats via De Dutch Don t Dance Division-Community. De investering van de gemeente komt niet alleen ten bate aan de pijlerproject begrotingen, maar wordt ook ingezet ter bevordering van cultureel ondernemerschap. DeDDDD realiseert een inkomstenmix van 30% gemeentelijke subsidie en 70% eigen inkomsten. In de komende beleidsperiode zal DeDDDD deze mix behouden, en investeringen doen om de samenstelling ervan op commerciële inkomsten te richten. Daartoe organiseert DeDDDD jaarlijks een of meerdere coproducties. Verder ontwikkelt DeDDDD op commerciële basis een voorstellingen- en cursusprogramma in samenwerking met opleidingsinstituut De Baak, en zal ze haar overige commerciële activiteiten verder ontwikkelen en in de markt zetten. Cultuurparticipatieproject Het jaarlijkse cultuurparticipatieproject, ofwel de winterproductie, is een initiatief en project van DeDDDD, en wordt gerealiseerd in samenwerking met Holland Dance. De samenwerking bestaat uit een gedeelde BackOffice op het gebied van een productiemedewerker, een educatiemedewerker, en faciliteiten. Daarnaast ondersteuning op het gebied van marketing en publiciteit en uitvoering van het educatietraject Move! (zie Educatie). Voor de productie ABDALLAH en de Gazelle van Basra is naast Holland Dance ook het Lucent Dans Theater partner. DeDDDD zal per titel kijken welke mogelijkheden er zijn voor met collaboraties met andere culturele instellingen, bij voorkeur in de regio Den Haag/Rotterdam. DeDDDD zal in de komende jaren de werkwijze, ontwikkeld voor de winterproductie nog meer uitwerken en verdiepen. Dit jaarlijkse cultuurparticipatieproject wordt gecontinueerd vanuit de visie en werkwijze zoals vastgelegd in het document Methodiek en Werkwijze De Notenkraker en DeDSDC, en het repertoire opgebouwd met De Notenkraker en ABDALLAH wordt uitgebreid. Binnen de productionele, artistieke en financiële kaders die in de afgelopen jaren opgetrokken zijn, zal DeDDDD een keur aan avondvullende producties in de vorm van een cultuurparticipatieproject ontwikkelen, die afwisselend per jaar opgevoerd kunnen worden. Naast De Notenkraker en ABDALLAH is de artistieke staf bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor repertoire uitbreiding middels bijvoorbeeld The Snowqueen, A Christmas Carol en Prince of the Pagodas. Daarnaast zal DeDDDD het project uitbreiden met talentontwikkeling van dansers en/of dansdocenten, die middels een coachingstraject kennis maken met de werkwijze van DeDDDD voor de winterproductie op organisatorisch, educatief en artistiek gebied. Er wordt schaarse werkervaring geboden aan (student-)dansdocenten waarmee zij zich kunnen verdiepen in het werken met grote groepen dansers van sterk wisselend niveau en verschillende achtergronden en leeftijden, en de organisatorische vereisten die bij zo n grote productie komen kijken. De bedoeling is dat de trainees een productie meelopen, en bij een tweede productie relatief zelfstandig kunnen opereren. Het betreft dus een tweejarig verdiepingstraject, en in principe geen eenmalige kortdurende stage. De uitbreiding van de winterproductie heeft de volgende effecten: - Uitbreiding en bestendiging van het publieksbereik - Bevorderen van Cultureel Ondernemerschap door: a. Diversifiëren publiek b. Uitbreiden mogelijkheden fondsenwerving (jaarlijks nieuw product, buitenregionaal bereik) c. Verkoop en verhuur producties (alleen staf of staf incl. dansers + evt. decor/kostuums/rekwisieten) d. Vergroting van duurzaamheid en continuïteit

11 e. Vergoten vraaggericht werken binnen de artistieke kaders van DeDDDD, door de mogelijkheid in te spelen op trends en ontwikkelingen - Uitbreiden talentontwikkelingsmogelijkheden dansers en dansdocenten - Reorganisatie en herziene taakverdeling artistieke staf De druk op de artistieke staf wordt verlegd van uitvoerend werk op de vloer naar individuele coaching, begeleiding, artistieke ontwikkeling, creatie en kwaliteitsbevordering. - Vestigen van een waaier van producten met kwaliteitsstempel, onder de merknaam DeDDDD. De Dutch Summer Dance Course / zomeractiviteiten De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC), is een initiatief van DeDDDD. En wordt gerealiseerd in samenwerking met Ballet&Co en sinds 2011 ook met Holland Dance. In 2008, 2009 en 2010 was ook het Nederlands Dans Theater partner. DeDDDD voert gesprekken met de nieuwe directie van het Nederlands Dans Theater over de mogelijkheid om weer samen te werken. Ook Korzo en The Hague Moves hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn zich als partner aan te sluiten bij DeDSDC, ook met die partijen is DeDDDD in gesprek. Met de laatste specifiek over een Urban Summer Dance Course. DeDSDC zal in opzet gelijk blijven. De cursus heeft als doelstellingen dansers kennis te laten maken met dans en/of zich te verdiepen in Nederlands danserfgoed, en talentontwikkeling van dansers. In de voorgaande edities van DeDSDC is gebleken dat de cursusopbouw, werkwijze en benadering van cursisten goed aansluit bij de doelstellingen. Kruisbestuiving tussen dansers van verschillende achtergrond, leeftijd en niveau speelt ook in DeDSDC een zeer belangrijke rol. DeDSDC behelst meer dan op papier weergegeven kan worden, en vormt binnen de projectenreeks van DeDDDD een onmisbaar onderdeel in het talentontwikkelingstraject. De cursusonderdelen voor dansvakstudenten en professionele dansers concentreren zich op de canon van de Nederlandse dans, met als doel kennismaking met en verdieping op Nederlands danserfgoed. De gehanteerde aanpak brengt een bewustzijn van de choreograaf en zijn tijdgeest teweeg, die verder gaat dan alleen de pasjes uitvoeren, en vormt daarmee een welkome verdieping op dansvakonderwijs. DeDSDC is niet alleen gericht op bevorderen van techniek en het aanleren van repertoire, maar veroorzaakt een impact die veel verder en dieper reikt dan dat. Doordat dansers in DeDSDC buiten hun comfort zone werken aan hun techniek en vaardigheden krijgen zij een nieuwe blik op wie ze zijn als danser, en wat ze kunnen. De individuele coaching die onderdeel is van de cursus vergroot het inzicht in de plek in de danssector en/of het dansvakonderwijs. De dansers en dansvakstudenten krijgen kans te reflecteren op de keuzes die ze moeten gaan maken, of gemaakt hebben, en de invloed daarvan op hun carrière. Door de persoonlijke aanpak van de docenten in DeDSDC ontstaat een intensief begeleidingstraject waarvan de invloed veel verder in het (dansers-) leven doorvloeit dan op het eerste gezicht verwacht wordt. Ditzelfde geldt voor de seniorencursus en de cursus voor recreatieve dansers. In de Senior Course wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden die de cursisten hebben als oudere danser, en niet in termen van de beperkingen. Er wordt geconcentreerd op hoe die vaardigheden en beperkingen in te zetten en te gebruiken zijn bij het dansen, alsook in het dagelijks leven. De Senior Course overstijgt het niveau van de gebruikelijke dansles waarin het aanleren van technische vaardigheden centraal staat. De deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, hun fysieke situatie en de invloed daarvan op hun leven. Plezier in het dansen speelt een centrale in de Senior Course. In de cursus voor recreatieve dansers van 16 t/m 40 jaar, de Half Course B, krijgen de deelnemers de kans hun eigen creativiteit als danser te ontdekken. Naast techniekbevordering speelt eigen creativiteit en inbreng, en de invloed daarvan op de vaardigheden van de danser, een grote rol. De KinderDansWeek is gericht op kennismaking met dans voor de jongste cursisten (en hun ouders), en voor de wat oudere deelnemers op techniekbevordering, kennisuitbreiding, eigen creativiteit en verdieping. De danslessen in DeDSDC wordt op elk niveau aangevuld met een randprogrammering van lezingen en uitjes die aansluiten bij de doelstellingen van dat level, of de deelnemers kennis laten maken met de stad Den Haag. Bijvoorbeeld voor de Full Course en Half Course wordt een lezing over blessurepreventie en voeding georganiseerd, in het afgelopen jaar was er een interview met Hans van Manen voor alle volwassenen, en bezochten de kinderen het Nederlands Dans Theater. DeDDDD zou de huidige samenwerking van de partners die zitting hebben in het Den Haag Danstoverleg graag uitbreiden en openbaar maken. De dansactiviteiten die momenteel in de zomer plaatsvinden (waaronder DeDSDC) zouden in een pre-season zomerdansfestival aan elkaar te gekoppeld kunnen worden. Het zomerdansfestival vindt plaats op verschillende locaties in Den Haag, nog voor de seizoensaftrap met het Haags Uit Festival. De programmering is geschikt voor een publiek van dansliefhebbers en een nieuw en breed publiek voor de dans. DeDDDD wil in dat kader bekijken of het

12 mogelijk is om Solo in augustus te organiseren. Gesprekken over dit concept zijn nog niet gestart, DeDDDD wacht daarvoor tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van de danssector Den Haag. De Junior Dance Division Onder de naam De Junior Dance Division, zal DeDDDD haar activiteiten als talentontwikkelingsinstituut bestendigen. Met als doelstellingen enerzijds het dichten van het gat tussen dansvakopleiding en werken als professioneel danser, en anderzijds dans een gezicht te geven in de vorm van jong danstalent dat toegankelijk maar kwalitatief hoogwaardig werk presenteert. Een zeer belangrijke niet-artistieke doelstelling is het bevorderen van de economische positie van DeDDDD, door met De Junior Dance Division breder in te kunnen zetten op commercieel werk, wat op zijn beurt ook weer bijdraagt aan de twee artistieke doelstellingen. Vanuit haar huidige pijlerprojecten heeft DeDDDD ruime ervaring in het werken met dansvakstudenten en pas afgestudeerde dansers. Zowel vanuit de opleiding als vanuit het werkveld merkt DeDDDD dat net afgestudeerde dansers niet altijd klaar zijn voor hun werk als professioneel danser. Ze hebben nog niet voldoende (podium)ervaring om terecht te kunnen bij een dansgezelschap, of hebben behoefte aan uitbreiding van hun danstechniek en zoeken naar de juiste plek om dat te doen. De artistieke staf van DeDDDD speelt momenteel een belangrijke rol als adviseur van jonge dansers. Ze bemiddelt tussen jonge dansers en dansvakopleiding, en jonge afgestudeerde dansers en het werkveld. DeDDDD wil deze adviesfunctie graag uitbreiden en bestendigen, De Junior Dance Division is het instrument om dat te doen. DeDDDD zal in de toekomst gaan werken aan het samenvoegen van de adviseringswerkzaamheden en de artistieke activiteiten, daarbij gebruik makend van haar brede binnen- en buitenlandse netwerk van dansopleidingen, dansgezelschappen, en dansprofessionals (uitvoerend, begeleidend en overkoepelend). DeDDDD levert middels de expertise van de artistieke staf en haar netwerk een intensief talentontwikkelingstraject aan de dansers die bij De Junior Dance Division betrokken zijn, waarmee het gat tussen dansvakopleiding en werkveld gedicht wordt. De Junior Dance Division wordt geïncorporeerd in de huidige, deels informele, activiteiten van DeDDDD. De om en nabij 10 dansers die betrokken zijn bij De Junior Dance Division zijn onderdeel van alle projecten van DeDDDD. Ze worden ingezet voor de producties, educatieve-, en commerciële activiteiten. Daarnaast worden ze individueel gecoacht, en volgen ze technieklessen, workshops en lezingen bij DeDDDD zelf, of bij partnerinstellingen. DeDDDD zal zich inzetten om de dansers door te laten stromen naar het werkveld of een passende opleiding, zodra ze daar klaar voor zijn. In opzet is De Junior Dance Division een logisch vervolg op de huidige activiteiten van DeDDDD. Er vind al enkele jaren veel doorstroom plaats van DeDSDC naar de winterproductie en de coproducties, en vice versa, met de bijbehorende begeleiding. Met dat traject zet DeDDDD in op een verdieping van talentontwikkeling voor dansers van allerlei niveau, en zal ze dat in de toekomst ook als een van haar functies benoemen. De Junior Dance Division zal daarnaast een essentieel onderdeel vormen in de te realiseren inkomstenmix van DeDDDD (zie Cultureel ondernemerschap). De specifieke doelstelling voor De Junior Division, het dichten van het gat tussen dansvakopleiding en werken als professioneel danser, wordt bereikt door: - Het bieden van werkervaringsplaatsen / podiumervaring aan jonge dansers (in de huidige projecten van DeDDDD). - Bevordering van de professionalisering van jonge dansers; - Onstage door het verbeteren/uitbreiden van techniek en presentatie van jonge dansers. - Offstage door uitbreiding van vaardigheden als educatie, organisatie, zakelijkheid, representatie t.o.v. (potentieel) publiek. - Inzicht te geven in de werking van de culturele sector in het algemeen en de danssector specifiek. - Inzicht te geven in eigen talenten, vaardigheden en beroepskansen. - Zoveel mogelijk faciliteren van natuurlijke doorstroom van Junior Division naar een passende werkomgeving. - Ondersteunen in opbouw van het netwerk van jonge dansers. Dans wordt, mede door invloed van programma s als So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle steeds populairder. Deze uitbreiding van de groep geïnteresseerden biedt de dans als kunstvorm nieuwe mogelijkheden en kansen. De Nederlandse dans heeft status. Deze is vooral ontstaan door een aantal bijzonder succesvolle choreografen, die een relatief grote naamsbekendheid genieten. Helaas is dat voor talentvolle dansers minder. Nederland is een land van choreografen én dansers. DeDDDD wil,

13 middels De Junior Dance Division, de danser een gezicht geven door hem/haar dichterbij het publiek te brengen, en het publiek kennis laten maken met het danstalent dat Nederland rijk is. DeDDDD doet dat door: - Naamsbekendheid van jong danstalent te bevorderen (o.a. online activiteiten) - Toegankelijk en kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te presenteren - In te zetten op verdieping van zowel passieve als actieve participatie - De merknaam van DeDDDD steviger te vestigen bij publiek in Den Haag en daarbuiten - Relevante partnerschappen aan te gaan en/of te onderhouden binnen en buiten de culturele sector - Haar zichtbaarheid binnen en buiten Den Haag te vergroten door middel van (locatie-) optredens Educatie Voor De Notenkraker in de Grote Kerk Den Haag en ABDALLAH en de Gazelle van Basra ontwikkelde DeDDDD in samenwerking met Holland Dance een bijpassend educatietraject. Onder de titelreeks Move! kregen De Notenkraker Move! en later ABDALLAH Move! vorm. In dit educatietraject maken leerlingen kennis met dans door lezingen en workshops, door zelf te dansen en een scene te creëren, en door deze te presenteren in een eindwedstrijd. Zowel DeDDDD als Holland Dance zijn zeer tevreden over Move!. Het educatietraject zal dan ook in deze vorm georganiseerd worden bij de winterproductie, de inhoudelijke invulling wordt aangepast aan de hand van repertoirekeuze van DeDDDD voor de winterproductie. Naast het reeds bestaande educatietraject Move! zal DeDDDD een tweede educatieprogramma realiseren op basis van het eerder ontwikkelde Icosaeder. Icosaeder is een concept van DeDDDD, en is ontwikkeld in opdracht van de dansvakopleiding van CodArts, maar wordt niet meer door CodArts uitgevoerd. Het educatietraject is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, en de eerste klas van de middelbare school. Het traject is tweeledig, enerzijds biedt het traject de leerlingen een bijzondere (eerste) kennismaking met dans. Het project kan op school of daarbuiten plaats vinden. De leerlingen zien eerst een choreografie die gemaakt is naar aanleiding van een thema dat speelt in hun leven, op muziek die ze aanspreekt, en gedanst door jonge dansers die dichtbij hun belevingswereld staan. Daarna volgt een gesprek waarin ze kunnen reflecteren op wat ze hebben gezien, hoe dans het thema heeft benaderd, en hoe zij het thema (nu) zien. Daarna mogen zij hun ideeën vertalen in beweging, met hulp van professionele dansers. Anderzijds is het een educatief project voor de jonge dansers van De Junior Dance Division; een groep dansers maakt een eigen choreografie, aan de hand van een vooraf aangereikt thema. Daarnaast krijgen zij een cursus over (cultuur)educatie. Na afronding van dat traject gaat de groep langs scholen waar zij de kennis opgedaan in de cursus in praktijk brengen. Ze presenteren hun choreografie, gaan daarna in gesprek met de leerlingen over het gekozen thema, en geven de leerlingen daarna een dansworkshop op basis van de gepresenteerde choreografie. Dit educatietraject past binnen de doelstellingen van DeDDDD; het biedt jonge dansers werkervaring die zij binnen een gezelschap nodig zullen hebben. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in het dagelijkse werk in een dansgezelschap, maar dansvakopleidingen besteden er weinig aandacht aan. Met dit traject zal DeDDDD ook daarin een brug slaan. Het educatietraject heeft een looptijd van twee weken per editie. In de eerste week werken de dansers aan hun choreografie en krijgen ze de cursus over lesgeven, in de tweede week bezoeken ze de scholen. DeDDDD zal het traject aanbieden aan scholen i.s.m. de Rotterdamse SKVR en het nieuw op/in te richten expertisecentrum voor cultuureducatie in Den Haag. Het programma zal afhankelijk van de vraag minimaal één, maximaal twee keer per jaar plaatsvinden. Er kunnen per schooljaar dus maximaal 15 scholen bediend worden. Cultureel Ondernemerschap Zoals eerder gezegd bestaat de inkomstenmix van DeDDDD voor het grootste deel uit eigen inkomsten, bestaande uit gelden van (particuliere) fondsen, sponsoring (in geld of natura), recettes, merchandiseverkoop en inkomsten uit commerciële optredens. DeDDDD zal deze inkomstenmix in de toekomst niet alleen behouden, maar ook, met behulp van de structurele gemeentelijke subsidie, verder uitbreiden. Dat zal ze doen door te investeren in cultureel ondernemerschap. Door ontwikkeling van nietreguliere activiteiten, het opzetten en in de markt zetten van een divers en breed georiënteerd commercieel repertoire, ontwikkeling van programmering en cursusaanbod voor opleidingsinstituut De Baak, en uitbreiding en bestendiging van maatschappelijk draagvlak, zal DeDDDD haar bijzondere inkomstenmix realiseren.

14 Coproducties Net als in de afgelopen jaren zal DeDDDD jaarlijks een of meerdere coproducties (op locatie) realiseren. Deze activiteit vindt plaats op initiatief van DeDDDD of de desbetreffende partner (zoals in 2010 en 2011 Festival Classique), en wordt uit eigen inkomsten gefinancierd. De coproductie is een belangrijk middel voor DeDDDD om haar publieksbereik te verbreden en vergroten. DeDDDD speelt met de activiteit in op wat er gaande is in de culturele- en of danswereld, bij het publiek, en in de maatschappij. In de beleidsperiode zal de coproductie een zeer belangrijke rol spelen in het talentontwikkelingstraject van De Junior Dance Division. DeDDDD denkt voor de komende jaren aan de volgende projecten: Periode : Commercieel culturele activiteiten, i.s.m. nationale en internationale partners als Holland Dance, RTL, Opera National de Lorraine, Staatsoper Hamburg, Theater an der Wien en Opera2Day. Periode : Solo i.s.m. Strandpaviljoen De Fuut Het minifestival Solo zal in de komende beleidsperiode voortgezet worden. Het programma maakt onderdeel uit van het talentontwikkelingstraject voor de dansers van De Junior Dance Division (zie voor artistiek inhoudelijke en productionele uiteenzetting hoofdstuk 1.2). Periode : Kreutzer Sonate, i.s.m. Pulchri Studio Kreutzer Sonate (composities Ludwig von Beethoven en Léoš Janáček) zal uitgevoerd worden in Pulchri Studio. Met Kreutzer Sonate breidt DeDDDD het huidige danspubliek uit met muziekliefhebbers en liefhebbers van beeldende kunst (publiek en leden van Pulchri Studio). De voorstelling is geschikt voor een breed publiek van volwassen toeschouwers die affiniteit hebben met (podium)kunst, dans, beeldende kunst, klassieke muziek. DeDDDD heeft met Holland Dance en Theater an der Wien gesproken over een eventuele samenwerking. Periode : Johannes Passion, i.s.m. Grote Kerk Den Haag In navolging op de tour die DeDDDD i.s.m. Theater aan het Spui organiseerden voor Orlando in 2003, en de samenwerking met de Grote Kerk Den Haag voor De Notenkraker (2006 t/m 2009) heeft DeDDDD de ambitie een tour langs de Grote Kerken in Nederland te realiseren met de productie Johannes Passion (compositie Arvo Pärt). Met de Johannes Passion bereikt DeDDDD wederom een nieuw publiek, naast dans- en muziekliefhebbers zullen ook toeschouwers getrokken worden die afkomen op de bijzondere ambiance die een voorstelling in een kerk geeft. Het verhaal van de Johannes Passion behoort tot het collectieve geheugen van Nederland, en zal daarom een grote groep mensen aanspreken. Er worden rond Pasen vele Passies geprogrammeerd in Nederland, maar een dansante versie is uniek. Ook dat zal een grote publiekstrekker zijn. Periode : Repertoiretour De Junior Dance Division De Junior Dance Division zal in een kleine Nederlandse tour langs kleinere schouwburgen en theaters doen. Ze brengen een klassiek repertoire van bijvoorbeeld bekende pas-de-deux, en modernklassiek repertoire van bekende (Nederlandse) choreografen als Nils Christe en Ton Simons. Het programma zal uitermate geschikt zijn voor een nieuw danspubliek doordat toegankelijk en kwalitatief hoogstaand werk wordt gebracht. De voorstelling is geschikt als eerste kennismaking met (klassieke of modern-klassieke) dans, maar ook voor dansliefhebbers die kennis willen maken met jong Nederlands danstalent. Periode , en 2018: Ballet de la Paix i.s.m. Danspubliek Ter gelegenheid van de Vrede van Breda organiseerde koning-stadhouder Willem III in 1668 in de manege van het Haagse Buitenhof het Ballet de la Paix. Het ballet was een allegorie op de vrede tussen Nederland en Engeland. DeDDDD en Danspubliek brengen het Ballet de la Paix met nieuwe glans terug in Den Haag. Thematisch inhakend op Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht, en Den Haag als Dansstad, krijgt het nieuwe Ballet de la Paix de vorm van een balletgala met internationale allure. Op een unieke Haagse locatie (bijvoorbeeld het Vredespaleis of het Buitenhof) presenteert het Ballet de la Paix een selectie van solo s, pas-de-deux en groepschoreografieën, gedanst door internationaal gerenommeerde dansers. De avond brengt een keur aan dansers en/of dansstijlen die in Nederland niet of nauwelijks te zien zijn geweest. Net als in het originele Ballet de la Paix zullen ook in de moderne versie de verschillende delen ingeleid worden door bijvoorbeeld (opera)zangers, acteurs of met multimediale presentaties. Het gala zal door programmering, thematiek en locatie een internationale aantrekkingskracht hebben. DeDDDD en Danspubliek zouden graag een goed doel op het gebied van vrede en (mensen)rechten aan het gala verbinden, om het evenement ook een fondsenwervende doelstelling te geven. Het Ballet de la Paix

1.1. ALGEMENE INFORMATIE. Algemene gegevens van de aanvrager. Korzo theater. Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam):

1.1. ALGEMENE INFORMATIE. Algemene gegevens van de aanvrager. Korzo theater. Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam): 0 1.1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire naam): Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling Aard van de instelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Meerjarenbegroting 2013 2016 Blz. 15 & 16 2.1 Meerjarenbegroting Blz. 15 2.2 Toelichting Blz. 16

Hoofdstuk 2 Meerjarenbegroting 2013 2016 Blz. 15 & 16 2.1 Meerjarenbegroting Blz. 15 2.2 Toelichting Blz. 16 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016 STICHTING ATRIUM DEN HAAG Inhoudsopgave Blz. 1 Hoofdstuk 1 Beleidsplan 2013 2016 Blz. 2 & 3 1.1 Algemene Informatie Blz. 2 & 3 1.1.A Algemene gegevens van de aanvrager Blz.

Nadere informatie

Lang leve de kunsten. Subsidie-aanvraag. Koorenhuis Centrum voor kunst en cultuur

Lang leve de kunsten. Subsidie-aanvraag. Koorenhuis Centrum voor kunst en cultuur Lang leve de kunsten Subsidie-aanvraag Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 Koorenhuis Centrum voor kunst en cultuur We draaien een kleine ritselende revolutie af En we vallen en we ruisen en we zingen (vrij

Nadere informatie

Holland Dance 2013-2016 Dans/bereik in breedte en diepte

Holland Dance 2013-2016 Dans/bereik in breedte en diepte Holland Dance 2013-2016 Dans/bereik in breedte en diepte MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016 Holland Dance 2013-2016 2 INHOUD Beleidsplan 2013-2016 pag. 1. Terugblik op en evaluatie van de periode 2009-heden

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016 Een Nieuwe Toekomst

subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016 Een Nieuwe Toekomst subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst & Cultuur 2013-2016 Een Nieuwe Toekomst 16 januari 2012 INHOUD pag. 1. Beleidsplan 2013-2016 4 1.1. Algemene informatie 4 1.2. Terugblik op en evaluatie van

Nadere informatie

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016

Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 Stichting Dansateliers Cultuurplan 2013 2016 I. BELEIDSPLAN Inleiding 1 1. Dansateliers 1.1. Visie 2 1.2. Missie 2 1.3. Doelstellingen 2 1.4. Positionering in Rotterdam, landelijk en internationaal 3 1.5.

Nadere informatie

De gezongen stad. Beleidsplan 2013-2016. Stichting Intorno Ensemble. De gezongen stad Beleidsplan 2013-2016 INTORNO p. 1 van 20

De gezongen stad. Beleidsplan 2013-2016. Stichting Intorno Ensemble. De gezongen stad Beleidsplan 2013-2016 INTORNO p. 1 van 20 De gezongen stad Beleidsplan 2013-2016 INTORNO p. 1 van 20 De gezongen stad Beleidsplan 2013-2016 Stichting Intorno Ensemble Scène uit De onbestorven weduwe (2010) De gezongen stad Beleidsplan 2013-2016

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016 1 Meerjarenbeleidsplan Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016 2 Mondriaan & De Stijl 3 INHOUD 1.1. Algemene informatie 5 Vooraf 9 1.2. Terugblik op en evaluatie van de periode 2009 - heden 11 1.3.

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Gemeente Den Haag

SUBSIDIEAANVRAAG Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Gemeente Den Haag SUBSIDIEAANVRAAG Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Gemeente Den Haag 1.1. ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A. Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling Stichting Indian Film Festival The

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Stichting Haags Orgel Kontakt

Beleidsplan 2013-2016 Stichting Haags Orgel Kontakt Beleidsplan 2013-2016 Stichting Haags Orgel Kontakt SUBSIDIEAANVRAGEN MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 Stichting Haags Orgel Kontakt (HOK) Op basis van de inrichtingseisen bij het Beleidskader

Nadere informatie

Perspectiefplan Koorenhuis. Juli 2013 december 2016. Maak kennis met het vernieuwde Koorenhuis

Perspectiefplan Koorenhuis. Juli 2013 december 2016. Maak kennis met het vernieuwde Koorenhuis Perspectiefplan Koorenhuis Juli 2013 december 2016 Maak kennis met het vernieuwde Koorenhuis Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling:

Nadere informatie

1. Korte samenvatting 3

1. Korte samenvatting 3 1992-2012: 2012: TWINTIG JAAR CONNY JANSSEN DANST In seizoen 2011-2012 viert Conny Janssen Danst feestelijk haar twintigjarig bestaan. Sinds de oprichting in 1992 heeft het gezelschap, onder artistieke

Nadere informatie

ALGEMEEN ADVIEZEN MANIFESTATIES COLOFON ADVIEZEN TALENT- ONTWIKKELING OVERZICHTEN

ALGEMEEN ADVIEZEN MANIFESTATIES COLOFON ADVIEZEN TALENT- ONTWIKKELING OVERZICHTEN COLOFON Samenstelling van de commissie: Suzanne Leclaire-Noteborn (voorzitter), Jeannette Smit, Ariëtte Kasbergen, Gudrun Beckmann, Galit Shabi, Paul de Vries Redactie: Marie-Louise Smolenaars Ondersteuning

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016

Subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 Subsidieaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 INHOUDSOPGAVE VOORBLAD 1. DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG BELEIDSPLAN 2013-2016 2 1.1 ALGEMENE INFORMATIE 2 1.1.A Algemene gegevens van de aanvrager

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA

MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 20132016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA TOTAAL ONVERWACHT STAAT JE HART IN VUUR EN VLAM Pagina / 2 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Beleidsplan Spelen en beleven

Beleidsplan Spelen en beleven Beleidsplan Spelen en beleven Statutaire naam: Stichting Theatraal IJburg Adres: Ed Pelsterpark 8 Postcode/ plaats: 1087 EJ Amsterdam KvK: 34225602 CCG: Ja Contactpersoon: Thea Pruim Telefoon: 020 4160701

Nadere informatie

5D THEATERWERKPLAATS 2015

5D THEATERWERKPLAATS 2015 5D THEATERWERKPLAATS 2015 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ONTWIKKELING 5 3 DE 5D THEATERWERKPLAATS 7 4 FUNCTIES VAN DE 5D THEATERWERKPLAATS 8 5 PROJECTEN VAN 5D 10 6 LEERWERKPLEKKEN 15 7 CULTURELE ORGANISATIE EN

Nadere informatie

Hart - zuurstof voor de geest

Hart - zuurstof voor de geest Business Plan Hart 2015-2020 Haarlem, september 2014 ONTDEKKEN - ONTWIKKELEN - INSPIREREN - SAMENWERKEN INHOUD Manifest p.1 Inleiding p.2 Missie & Visie p.2 Hart aanbod p.3 Hart in school: Primair onderwijs

Nadere informatie

Meerjaren-beleIDsPlan Haags PoP centrum 2013-2016 Den Haag, InternatIonale PoPstaD achter De DuInen

Meerjaren-beleIDsPlan Haags PoP centrum 2013-2016 Den Haag, InternatIonale PoPstaD achter De DuInen Meerjaren-beleidsplan Haags Pop Centrum 2013-2016 Den Haag, Internationale Popstad achter de duinen INHOUDSOPGAVE 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 4 Beleidsplan Haags Pop Centrum 2013-2016 2 Algemene informatie

Nadere informatie

15 december 2011. Meerjarenbeleidsplan 2013 2016

15 december 2011. Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 15 december 2011 Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 Inhoudsopgave 1. BELEIDSPLAN 2013-2016... 3 1.1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN... 6 1.2.1 Missie, visie

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Beleid Podiumkunsten Purmerend 2009 De Purmerendse Podia over het voetlicht

Beleid Podiumkunsten Purmerend 2009 De Purmerendse Podia over het voetlicht Beleid Podiumkunsten Purmerend 2009 De Purmerendse Podia over het voetlicht Astrid van Mierlo Advies voor Kunst en Cultuur in organisatie en beleid Maart 2009 Inhoudsopgave Kort samengevat... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Dans. 1. Inleiding en verantwoording. 2. De danssector in Nederland

Dans. 1. Inleiding en verantwoording. 2. De danssector in Nederland Dans 1. Inleiding en verantwoording De Nederlandse dans is veelgeprezen om haar hoge kwaliteit en internationaal aanzien. Het reguliere theaterpubliek zal hierbij snel denken aan grote gezelschappen als

Nadere informatie

» SUBSIDIEAANVRAAG» CULTUURPLAN 2013/2016 2. STUKKEN SKVR NEXT BOUWEN AAN CULTUREEL VERMOGEN

» SUBSIDIEAANVRAAG» CULTUURPLAN 2013/2016 2. STUKKEN SKVR NEXT BOUWEN AAN CULTUREEL VERMOGEN » SUBSIDIEAANVRAAG» CULTUURPLAN 2013/2016 2. STUKKEN SKVR NEXT BOUWEN AAN CULTUREEL VERMOGEN MEERJARENBELEIDSPLAN SKVR 2013-2016 Voorwoord Dit nieuwe cultuurplan van SKVR verwoordt onze visie en ambitie.

Nadere informatie

Amateurkunst. 3.2. Cultuureducatie 3.2.1. Focus: deelnemers aan buitenschoolse cultuureducatie 3.2.2. Focus: infrastructuur voor cultuureducatie

Amateurkunst. 3.2. Cultuureducatie 3.2.1. Focus: deelnemers aan buitenschoolse cultuureducatie 3.2.2. Focus: infrastructuur voor cultuureducatie Amateurkunst 1. Inleiding 1.1. Uitgangspunten voor de analyse amateurkunst 1.2. Begrippen en onderlinge relatie amateurkunst en cultuureducatie 1.3. Indeling van de sectoranalyse 1.4. Verantwoording 2.

Nadere informatie

Bijlage 1 Subsidieaanvragen 2009-2012 + besluit college

Bijlage 1 Subsidieaanvragen 2009-2012 + besluit college Bijlage 1 Subsidieaanvragen 2009-2012 + besluit college Beeldlijn 3 Capella Frisiae 4 CBK 6 Centrum voor Oude Muziek en Dans 8 Club Guy &Roni/Stichting Savlanut 10 De Noorderlingen 12 De Steeg 14 De Voorruit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LUXOR THEATER 2011-2015 A TASTE OF AURA. het voelbare zichtbaar maken

BELEIDSPLAN LUXOR THEATER 2011-2015 A TASTE OF AURA. het voelbare zichtbaar maken BELEIDSPLAN LUXOR THEATER 2011-2015 A TASTE OF AURA het voelbare zichtbaar maken INLEIDING HOOFDSTUK 1: PROGRAMMERING 1.1 Situatie filmtheaters in Nederland 4 1.2 Situatie distributeurs in Nederland 1.3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Foto: Leo van Velzen

JAARVERSLAG 2013. Foto: Leo van Velzen JAARVERSLAG 2013 Foto: Leo van Velzen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Artistiek beleid 3 3.. Overige activiteiten 2013 10 4.. Zakelijk beleid 11 4.1 Financiën 11 4.2 Cultureel ondernemerschap 12 4.3 Personeelszaken

Nadere informatie