Inhoud. Financiële bijlage op aanvraag verkrijgbaar Enquête inzake vrijruimte. Per Expressie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Financiële bijlage op aanvraag verkrijgbaar Enquête inzake vrijruimte. Per Expressie 2"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding Per Expressie... 3 Per Expressie Doelstellingen... 5 Vrijruimte Perron Expressie... 6 Muziek... 8 Audiovisuele Studio Dans en Theater Fotografie Beeldende Kunst De Centrale Ontmoetingsruimte Kantoor en Vergaderruimte Opslag Kleedruimte Activiteiten & Programmering Het Festival Organisatie en Beleid Bijlage: Financiële bijlage op aanvraag verkrijgbaar Enquête inzake vrijruimte Per Expressie 2

3 Inleiding Per Expressie Welkom in de toekomst, voor je ligt een droom die werkelijkheid moet worden. Jong Amersfoort neemt het heft in eigen handen, daaruit is de organisatie Per Expressie in oktober 2001 ontstaan. Een jaar later kijkt Per Expressie vooruit, nieuwe plannen zijn gemaakt en klaar voor uitvoer. Wat stichting Per Expressie je met trots presenteert is een nieuwe beweging in Amersfoort, met een eigen ruimte, een divers programma inclusief een nieuw, groot festival. Zodra al deze nieuwe doelen gerealiseerd zijn zal Per Expressie een volwaardige kroew blijken die aan jong Amersfoort verandering biedt. Er komen meer podia beschikbaar voor alle mogelijke kunstvormen onder jongeren en er komen meer mogelijkheden en faciliteiten tot productie van eigen kunst binnen allerlei disciplines. Van hier uit kan samen met andere vraaggerichte activiteiten een breed jongerenaanbod ontstaan waar veel jonge Amersfoorters mee in aanraking zullen komen. Het voortdurende gesprek wat er is tussen jonge Amersfoorters, culturele instellingen en de gemeente leidde in de afgelopen jaren niet naar wat eigenlijk alle partijen voor ogen hebben; een aantrekkelijk cultureel jongerenaanbod en een actieve participatie van jongeren in dit aanbod. Op dit moment kunnen we constateren dat jarenlange gesprekken nog te weinig verbetering hebben gebracht. Aangedragen ideeën door jongeren, zoals in ontwerpresoluties voorbereid in het Gemeentelijk Politiek Jeugd Platform, benoemden deze wensen en boden gerichte oplossingen voor bestaande problemen. Helaas zijn dergelijke voorstellen niet overgenomen door de gemeenteraad. Culturele instellingen richten zich ook specifiek op jongeren in hun aanbod en trachten jong Amersfoort te betrekken. Gemeente Amersfoort nodigt keer op keer jongeren uit voor oriënterende gesprekken die geen vervolg krijgen. De gewenste disco blijft na tien jaar aandacht in de ideeënbus achter. Er wordt dus niet voldoende gerichte actie ondernomen in Amersfoort. Met het oog op de nieuwe wijken, vol jonge gezinnen met aankomende pubers zal de vraag om goede jongerenvoorzieningen groeien. Met de (terug)komst van studenten in Amersfoort is ook de vraag naar een eigen, jonge identiteit en de daarmee gepaard gaande voorzieningen gestegen. Ook veel jonge kunstenaars wonen in Amersfoort en wensen zichzelf te profileren middels regionale podia, gezien een voortdurend tekort in mogelijkheden vertrekken veel van deze mensen momenteel richting de Randstad. Voor het slagen van het veelbelovende culturele Eemcentrum rond 2007 is de aanwezigheid en participatie van jongeren van groot belang. Er is in Amersfoort dus een krachtig potentieel en talent. Jongeren kunnen zelf het beste aangeven waar het nu precies aan schort in Amersfoort, en kunnen in samenwerking ook zelf verandering brengen. Begin oktober 2001 ontstaat vanuit deze gedachte een groep jonge mensen die het idee van een jong Amersfoorts festival wel willen waarmaken. De ervaringen met het Amersfoortse cultuuraanbod zijn niet positief en de ontwikkeling in dit aanbod staat al te lang stil. Tijd voor actie, dus tekent het dan officiële bestuur op 13 december 2001 de akte van Stichting Per Expressie. Deze stichting bestaat uit Amersfoortse jeugd en streeft naar gerichte culturele activiteit voor en onder jongeren in Amersfoort. Jongeren die zelf actief kunst produceren, jongeren die kunst genieten, jongeren die graag (kunst)manifestaties organiseren, iedereen kan zijn ding kwijt via Per Expressie, dat is het concept. Per Expressie 3

4 Het eerste festival, gevuld met Amersfoortse jongerenkunst, vormde dan ook het visitekaartje van stichting Per Expressie. Het enorme succes van dit evenement op 8 juni bewijst dat Per Expressie daadkracht heeft en kwaliteit biedt, ofwel de potentie van jong Amersfoort weergeeft. Het grote aantal bezoekers (1200), organisatoren (50) en de vele (bijna 300) reacties via de enquête bewijzen de brede steun in de achterban. Het losgekomen enthousiasme, de wil en de creatieve energie zal met dit plan worden aangeboord en uitgebouwd tot een beweging die inhoud geeft aan jong zijn in Amersfoort. Per Expressie 4

5 Per Expressie Doelstellingen De stichting wil in het komende jaar de volgende doelen realiseren: Realisatie vrijruimte Continuering festival Uitbreiding verder activiteiten en programmering In de volgende hoofdstukken worden de drie doelen nader toegelicht. Indien Per Expressie haar doelstellingen behaalt, zal Amersfoort een daadkrachtige jongerenbeweging rijker zijn die zich op allerlei vlakken manifesteert. In Perron Expressie, de toekomstige vrijruimte, wordt geproduceerd, vergadert en ontspannen. Het festival geeft eens per jaar een brede weerspiegeling van de kwaliteit van jong Amersfoort (organisatorisch en artistiek). Daarnaast zullen Amersfoortse podia als De Kelder en Theater De Lieve Vrouwe en diverse horeca ruimte bieden aan Per Expressie. Deze podia zullen frequent door Per Expressie worden geprogrammeerd. Hierdoor zal Per Expressie regelmatig terugkeren in het Amersfoortse cultuuraanbod. Naast alle podiumactiviteiten zullen jongeren van Per Expressie elkaar ook op een andere manier tegenkomen. In discussie op de website, kokend voor de wekelijkse maaltijd in Perron Expressie, in overleg tijdens vergaderingen, op school tijdens de Per Expressie School Tour, op een cursus videomontage of workshop fotografie en daarna in de ontmoetingsruimte. Al met al ontstaat op deze manier een hechte beweging die zich op allerlei vlakken manifesteert in jong Amersfoort betrekt in de identiteitsbepaling van de stad. Bovendien bevordert dit concept een continuering van de huidige activiteit onder jongeren in Amersfoort. De vrijruimte dient als vaste basis, als broeiplaats van creativiteit. Ze voorziet in brede productiemogelijkheden, voorziet in het aanbod van cursussen en workshops. Het festival en verdere programmering geven jongeren een reële mogelijkheid tot doorstroming in het culturele aanbod. De overige activiteiten geven de beweging karakter en bieden andersoortige inhoud voor de achterban. Aan de hand van deze drie doelstellingen streeft Per Expressie in algemene zin dus naar een afgestemd, actief jongerenklimaat in Amersfoort. Per Expressie 5

6 Vrijruimte Perron Expressie Per Expressie staat voor jong en ondernemend. De doelstelling van Per Expressie komt voort uit het streven naar meer dynamiek in het aanbod voor jongeren in de stad. Met de groeiende behoefte aan afgestemde voorzieningen is in de afgelopen jaren het fenomeen vrijruimte vaker geopperd. Ook vanuit de plaatselijke overheid werd een vrijruimte als wenselijk ervaren en benoemd in onder andere de cultuurnota Stijl van de stad. Jongeren wensen zich een eigen plek, waar je ongestoord en ongeremd aan de slag kan met je ding. Oftewel een groot, onafhankelijk pand dat vanuit jongeren wordt bestuurd, waar allerlei vormen van creativiteit worden geuit en uitgewisseld. Wanneer je het draagvlak voor een vrijruimte wilt garanderen en continueren, is het niet meer dan logisch dat de uiteindelijke gebruikers zelf aan de slag gaan met het realiseren van die eigen plek. Er ontstaat zo een grote betrokkenheid in de doelgroep en bovendien is het facilitaire en dienstverlenende aanbod zeer direct afgestemd op de doelgroep. Daarnaast is de ontwikkeling van de vrijruimte direct afhankelijk van de wens van de gebruikers en zal dit dynamische karakter veel initiatieven vanuit de jeugd directe ruimte tot ontplooiing bieden. Perron Expressie beslaat exclusief entree, gangen en sanitair een oppervlakte van 595 m² en biedt brede mogelijkheden voor alle vormen van kunstbeoefening. Er zijn muziek oefenruimten, een audiovisuele studio, een dans- en theaterzaal, een doka, ateliers en een werkplaats. Daarnaast is er een centrale ontmoetingsplek voor alle bezoekers van de vrijruimte. Hier zullen ook activiteiten worden georganiseerd voor de gebruikers van en betrokkenen bij Per(ron) Expressie. De vrijruimte wordt ook vanuit dit centrale punt beheerd. Het kantoor en de vergaderruimte functioneren als werkplek voor leden van de organisatie. Daarnaast zullen veel opbloeiende initiatieven binnen en buiten Perron Expressie gebruik maken van deze accommodatie. Het veelzijdige karakter en aanbod van Perron Expressie zal in samenwerking met Amersfoortse podia terug te zien zijn in het culturele aanbod. Jong Amersfoort is enthousiast en beschikt over een groot potentieel, maar de som van energie die hiermee ontstaat krijgt op dit moment nog weinig kans zichzelf te uiten in concrete vorm. Met Per Expressie als overkoepelende organisatie ontstaat de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling en daadwerkelijke productie en presentatie van Amersfoortse jongerenkunst. Op 8 juni was deze menging van allerlei jongerenactiviteit duidelijk te zien, horen en voelen op het eerste Per Expressie festival, waar ruim 1200 mensen konden genieten van een brede verzameling Amersfoortse jongerenkunst binnen allerlei disciplines. Tijdens het festival heeft de stichting een enquête verspreid over de vrijruimte. Deze enquête heeft bijna 300 reacties opgeleverd. Bijna alle geënquêteerde geven aan graag gebruik te willen maken van een of meerdere voorzieningen die de vrijruimte zal bieden. Het animo blijkt voor alle kunstdisciplines zeer groot. Bovendien zijn er vele originele ideeën voor het verdere gebruik van de vrijruimte. Onder de geënquêteerde zijn alle leeftijden binnen de doelgroep van 15 tot 30 jaar goed vertegenwoordigd. Er is ongeveer een gelijke verdeling onder scholieren, studenten en werkende jongeren. De vraag om een vrijruimte is dus groot en beperkt zich niet tot enkele groepen jongeren. (Zie ook Bijlage) Per Expressie 6

7 Voor het organiseren en beheren van de vrijruimte zal de stichting de groeicurve van afgelopen jaar door moeten zetten. Het grootste deel van de huidige organisatie van ongeveer 50 personen zal zijn of haar activiteiten binnen de stichting voort zetten. Bovendien hebben zo n 200 deelnemers en bezoekers van het festival middels de enquête laten weten dat zij graag onderdeel uitmaken en bijdragen aan de activiteit van Per Expressie. Met velen is inmiddels verder gesproken over hun rol in Per Expressie, ook tijdens de presentatie van Per Expressie op 1 oktober jongstleden in Grand Café Vyssotski. Binnen deze grote groep enthousiaste mensen zijn zeer brede capaciteiten aanwezig die het realiseren van de vrijruimte op korte termijn mogelijk maken. Dit gemeenschappelijke doel staat centraal, Per Expressie staat te popelen. Het tij moet gekeerd, alle potentie en wil is aanwezig, een breed draagvlak bestaat, nu alleen nog een plek waar al die activiteit structureel samenkomt. Een smeltkroes van jongerenactiviteit en -kunst, een heldere spreekbuis naar buiten en een prachtige bijdrage aan de identiteit van Amersfoort als gemeente. Perron Expressie is klaar voor het sein tot vertrek! Per Expressie 7

8 Muziek Muziek ruimte in Perron Expressie De afdeling muziek biedt mogelijkheden voor muzikanten op verschillende trajecten. Uitgaande van het amateur-circuit is het belangrijk om progressie in een vroeg stadium aan te moedigen. Het facilitaire aanbod van de muziekruimten voorziet in drie afgestemde oefenruimten. De geboden backline kan een gevarieerd instrumentarium versterken. Daarnaast is één van de oefenruimten verder uitgebreid om goede geluidsregistraties mogelijk te maken. Die geluidsregistraties worden aangestuurd vanuit een studio die middels een glazen wand in contact staat met de oefenruimte. De opnamestudio maakt deel uit van de audiovisuele studio. Naast het gebruik voor geluidsopnamen van gebruikers van de muziekruimten, zal ook de afdeling video hier zijn werkplek vinden. Ook extern gebruik van de ruimte is op huurbasis mogelijk. Verder zal de studio dienen voor productie van promotiemateriaal, initiatieven uit andere afdelingen en eindproductie van registraties uit de programmering op verschillende podia. Het totale bestand aan beeld en geluid dat ontstaat zal gebruikt kunnen worden voor verschillende media en horeca, voor individuele inschrijvingen bij externe podia, voor contacten met labels, programmeurs, pluggers en andere realistische toekomstmuziek. Daarnaast zullen deze opnamen natuurlijk regelmatig terug te zien en horen zijn in de ontmoetingsruimte binnen de vrijruimte. In Amersfoort en omstreken zijn een aantal goede bandvoorzieningen, maar de vraag is de laatste jaren enorm gestegen. Goede voorzieningen als het POP-centrum kampen met wachtlijsten. Perron Expressie zal wekelijks zo n dertig oefensessies kunnen herbergen. Al deze bands kunnen tegen lage tarieven repeteren en produceren. Daarnaast organiseert Per Expressie podia waar de kunst weer bij de liefhebber komt. Regelmatig zullen initiatieven ontstaan waar muzikanten in nodig zijn. Ook hiervan wordt de Perron Expressiebezoeker op de hoogte gehouden. Perron Expressie fungeert dus als uitvalbasis voor jong muzikaal Amersfoort. Oppervlakte Oefenruimte 1 25 m² Oefenruimte 2 25 m² Oefenruimte 3 35 m² Audio gedeelte studio 20 m² Totaal 105 m² Inventaris Oefenruimte 1 Drumstel (vijf ketels, standaards, pedaal, kruk) Gitaarversterker x 2 (top + box / gecombineerd) Basversterker Acht sporen mixer/ versterker + 2 boxen Microfoonstandaard x 3 Bedrading Per Expressie 8

9 Hoge krukken / stoelen Oefenruimte 2 Drumstel (vijf ketels, standaards, pedaal, kruk) Gitaarversterker x 2 (top + box / gecombineerd) Basversterker Acht sporen mixer/ versterker + 2 boxen Microfoonstandaard x 3 Bedrading Hoge krukken / stoelen Oefenruimte 3 Drumstel (vijf ketels, standaards, pedaal, kruk) Gitaarversterkers x 2 (top + box / gecombineerd) Basversterker Acht sporen mixer/ versterker + 2 boxen Microfoonstandaard x 10 Bedrading Hoge krukken / stoelen DJ set (2 draaitafels, mengpaneel, 2 monitor boxen) Dubbel basdrumpedaal Extra versterker Opname microfoons x 12 Extra bekkenstandaards x 2 Studio Mengtafel Equalizer Effecten Boxen x 4 Versterker Computer Bedrading Bureaustoelen x 2 Per Expressie 9

10 Audiovisuele Studio Video afdeling van Perron Expressie De videoruimte voorziet in de bestaande behoefte aan videoproductie mogelijkheden, voor jonge Amersfoortse filmmakers en de organisatieleden. In deze studio kan goedkoop eigen materiaal worden ontwikkeld en bewerkt, een mogelijkheid die voor veel jongeren ontbreekt. In Amersfoort is een dergelijke faciliteit broodnodig, veel jongeren filmen hun belevenissen, maar komen nooit tot een goede eindmontage. Een videoproject kan geïnitieerd worden als onafhankelijke, eigen productie of als ondersteuning van een ander product binnen of buiten Per Expressie. Ook voor de registratie van Per Expressie activiteiten en voor de promotie van de stichting is film een geschikt medium. Er zullen uiteraard ook videocursussen worden aangeboden. In de basiscursus zullen alle stappen van videoproductie worden doorlopen, het uiteindelijke eindproduct kan vervolgens worden opgenomen in de programmering of promotie. Meer gevorderden filmmakers kunnen ook externe opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld een promotievideo van een bedrijf. De inkomsten kunnen worden geïnvesteerd in videoapparatuur. De productieruimte is onderdeel van de audiovisuele studio waar zowel audio als video registraties worden geproduceerd en bewerkt. De benodigde oppervlakte en inventaris zullen voor een deel worden geïntegreerd met de afdeling Muziek. In de productieruimte zullen filmmakers elkaar tegenkomen en gecombineerd aan producties kunnen werken. Per Expressie streeft naar het ontstaan van volledige productieteams, waarbinnen iedereen zich bezighoudt met één of meerdere onderdelen van een productie. Denk aan regie, productie, camera, licht, geluid, grime/ make-up, scenario, acteren, etc. De eindproducten kunnen worden vertoond op verschillende podia. Per Expressie voorziet in een heel aantal mogelijkheden zoals het festival, VJ-projecties tijdens een DJ act, de filmzaal van Theater de Lieve Vrouwe en ook Omroep Amersfoort. Oppervlakte Totaal visuele gedeelte studio 20 m² Inventaris Montagecomputersysteem Videocamera Videorecorder Monitoren x 2 Mengpaneel Stereo Beamer Bureau Stoelen x 2 Kast Per Expressie 10

11 Dans en Theater Dans & Theater afdeling van Perron Expressie Veel jonge mensen in Amersfoort hebben eigen ervaring met het maken van theater en dans. Dramalessen, workshops dans, het schooltheater en -dansfestival, bureaukunsteducatie (theaterwerkplaats e.d.), opvoeringen op school en in verenigingsverband, etc. Weinig uit dit aanbod is gericht op het maken van eigen producties, daarom is het goed een ruimte te creëren waar dit wel kan. De kunstvormen dans en theater zijn binnen Perron Expressie in één ruimte terug te vinden. Dit omdat er zowel inhoudelijk als praktisch duidelijke overeenkomsten zijn tussen de twee disciplines. Voor zowel dans als theater is een groot speelvlak wenselijk. De ruimte is bij voorkeur rechthoekig, bijvoorbeeld 8 x 12 meter. Eén van de wanden is bespiegeld en heeft een balletbar. Voor een goede dansoefening is een zwevende vloer zeer gewenst. Om te voorkomen dat deze bij andere activiteiten dan dans wordt beschadigd moet er een oprolbare vinylvloer aanwezig zijn. Helaas zijn de kosten voor een zwevende vloer en bijbehorende vinyl vloer van beide 80 m 2 te hoog om deze in een keer aan te schaffen. Er zal daarom het eerste jaar gespaard worden zodat na een jaar deze faciliteit aan de Ruimte kan worden toegevoegd. De dans- en theaterruimte kan voor een geringe vergoeding door iedereen worden gebruikt in sessies van 3 uur. In totaal zijn er gedurende de week ruim twintig sessies beschikbaar, tijdens een aantal van deze tijden zullen er cursussen en workshops worden verzorgd voor zowel de beginner als meer gevorderden. Denk bij dans en beweging bijvoorbeeld aan klassiek, latin, modern, Afrikaans capoeira, t ai chi en breakdance. Ook voor toneel zijn er vele mogelijkheden voor uitdagende cursussen en workshops zoals elementair toneel, improvisatie toneel, monologen, mime, dans in toneel, productie, spelen voor de camera, cabaret, etc. Een korte eindpresentatie van deze cursussen zou plaats kunnen vinden in de ontmoetingsruimte of bijvoorbeeld op een Kelderavond. Naast een oefenruimte biedt Per Expressie uiteraard ook podiummogelijkheden voor producties uit eigen stal. Voor degene die voor het eerst een productie neerzetten is er begeleiding en advies beschikbaar om te komen tot een succesvol eindproduct op één van de vele podia. In combinatie met de cursussen en workshops zorgt dit voor een actief en dynamisch productieklimaat waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Bovendien is er de mogelijkheid om samen te werken met andere kunstdisciplines. Misschien is er wel iemand die kostuums of een decor wil maken, of worden er nog acteurs gezocht voor film. De stap om eens iets nieuws te proberen is snel gezet, alles is tenslotte slecht een paar deuren verder. Per Expressie 11

12 Oppervlakte 100 m 2 Inventaris 8 meter spiegelwand 8 meter balletbar gordijnen voor de spiegels geluidsinstallatie 10 schuimmatten oude bank opstapelbare stoelen grote kantoor kast eventuele theaterrekwisieten De dans- en theaterruimte bevindt zich in de buurt van de kleedruimte. In de opslagruimte is op verzoek plek beschikbaar voor grotere attributen en decorstukken waar regelmatig mee wordt gerepeteerd. Per Expressie 12

13 Fotografie Fotografie afdeling van Perron Expressie Fotograferen kan iedereen, maar die momentopname ontwikkelen en afdrukken is een ander verhaal. In Amersfoort wordt momenteel één fotocursus (Scholen in de Kunst) aangeboden, gezien de wachtlijst blijkt het animo veel groter. Perron Expressie biedt een degelijke doka voor vier personen met alle benodigde apparatuur en materialen. Bovendien zijn er enkele eenvoudige spiegelreflex camera s en statieven aanwezig om volwaardig fotomateriaal te schieten. Weinig jongeren zijn goed bekend in de doka. Daarom is er voor de beginners eerst een introductiecursus waarin wordt geleerd om te gaan met de camera en doka. Na het voltooien van de cursus, of met genoeg eigen basiskennis, kan je zelf aan de slag. Er zijn binnen Per Expressie veel mogelijkheden om bezig te zijn met fotografie. Het is niet de bedoeling dat er langzamerhand steeds meer schoenendozen gevuld worden met allerlei fotomateriaal. Al deze foto s moeten in allerlei vormen van expositie terugkomen. Er kunnen foto s worden gemaakt van alle mogelijke Per Expressie activiteiten en bezigheden en die kunnen direct gebruikt worden voor de internetsite, het Per Expressie blad, aankleding van de vrijruimte, posters en flyers en externe media. En tijdens vele Per Expressie activiteiten kan fotografie een deel uitmaken van de aankleding of een expositie. De exposities zijn de aangewezen plek om eigen (experimenteel) werk te laten zien. Daarnaast is er vanuit andere disciplines vraag naar goed fotomateriaal van bands, kunstenaars, toneelgroepen, dansgezelschappen, etc. Fotografie kun je op allerlei manieren toepassen, hiervoor is wel een basiskennis en ervaring vereist. Aan de hand van aangeboden cursussen kan die worden opgebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervolgcursussen in de volgende categorieën experimenteel, mensen, reportage, spionage, lomo, macro/ microscoop, 1800 fotografie (camera obscura zelf bouwen), onderwaterfotografie, etc. Materiaal voortkomend uit deze cursussen zal ook terugkomen in eerder genoemde expositievormen. In eerste instantie zijn de meest standaard doka apparatuur en materialen aanwezig. Stapsgewijs kunnen de beschikbare soorten chemicaliën, fotopapier en apparatuur worden uitgebreid zodat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het creatief ontwikkelen van film. Ook de digitale kant van fotografie verdient aandacht. Gezamenlijk met de Beeldende Kunst kan er gebruik worden gemaakt van een simpele digitale camera en een computer. Aan de hand van een goed werkbare doka, leerzame en inspirerende cursussen en voldoende interessante vertoningmogelijkheden zal op den duur een actieve fotografie groep kunnen ontstaan die vanuit de doka een moderne draai geven aan klassieke fotografie. Vanuit zo n groep is het ook zeer goed mogelijk om af en toe zelf geld te genereren voor nieuwe investeringen door middel van bijvoorbeeld een experimentele trouwreportage of vernieuwende bedrijfsfotografie. Per Expressie 13

14 Oppervlakte 25 m 2 Inventaris PVC-unit of tafel met dokabakken grote wasbak jerrycans en trechters 4 ontwikkelkokers, vergrotingskokers, vergrotingspallets en timers droogmachine rubber gordijnen (voor sluis in en uit) rood licht planken 4 oude spiegelreflex camera s 2 oude statieven De in en uitgang van de doka bevindt zich bij voorkeur in het 2D atelier van de Beeldende Kunst. Afhankelijk van de ruimte kan hier ook apart een heel klein absoluut geblindeerd ontwikkelhokje worden gemaakt met daarnaast een wastafel waar de gebruiker op zijn gemak in het licht de ontwikkelvloeistoffen kan toevoegen. In dit 2D atelier bevindt zich ook de computer met grafische software, scanner, digitale camera en cd-brander, kortom alle benodigdheden om ook digitaal aan de slag te kunnen. Eventuele kleurenprints kunnen tegen betaling in het kantoor worden uitgedraaid. Per Expressie 14

15 Beeldende Kunst Beeldende Kunst afdeling van Perron Expressie De Beeldende Kunst afdeling bestaat uit meerdere ruimtes die gezamenlijk een zeer flexibel en multifunctioneel atelier vormen waar iedere kunstenaar zijn plek kan vinden. Er is een 2D atelier dat geschikt is voor het vervaardigen van plat werk, zoals schilderijen en tekeningen. Voor boetseren en beeldhouwen is het 3D atelier ingericht. Er is vervolgens gekozen voor het combineren van de ateliers met een complete werkplaats. Het 2D atelier is het grootst en biedt ruimte aan negen kunstenaars. Er kan gewerkt worden op één van de ezels of aan tekentafels. Bijna de gehele inventaris kan verplaatst worden en met behulp van de mobiele wanden kan de ruimte per situatie optimaal worden ingedeeld. Hierdoor kan iedereen precies zo werken als hij of zij graag wil. Dezelfde mobiele wanden zijn ook ideaal om te gebruiken als expositiewand op locaties waar die niet of onvoldoende aanwezig zijn. In het 2D atelier is ook een computer met scanner digitale camera en cd-brander aanwezig, deze wordt door de gehele afdeling Beeldende Kunst en Fotografie gebruikt. Op termijn kunnen er benodigdheden voor grafisch werk worden aangeschaft, zoals een pers en zeefdruk. In het 3D atelier kunnen afhankelijk van de grootte van het werk tot zes kunstenaars werken. Er zijn bokken, sokkels en enkele sets standaard beeldhouw gereedschap aanwezig. Op den duur zou dit gereedschap uitgebreid kunnen worden en er zou geïnvesteerd kunnen worden in een klei oven. Een aantal standaard materialen die door kunstenaars veel worden gebruikt zullen door Per Expressie groot worden ingekocht, zoals olie- en acrylverf, klei, doek, gesso, etc. Deze materialen kunnen dan in kleinere hoeveelheden worden gekocht door de gebruikers van de ateliers. Daardoor kan iedereen profiteren van een lagere prijs en (vooral bij verf) een uitgebreid assortiment. De twee ateliers zullen ook gebruikt worden voor het geven van cursussen. Voor de beginners zijn er enkele cursussen waarbij kennis wordt gemaakt met een aantal basismaterialen. Vervolgens kunnen er per materiaal, of gericht op een bepaald thema verdiepingscursussen worden aangeboden. De werkplaats zal grofweg opgedeeld zijn in drie zones, één voor textiel, één voor hout en één zone voor metaal en kunststof. Voor alle materiaal zones is een uitgebreid assortiment gereedschap aanwezig waardoor bijna alles wel gemaakt of gerepareerd kan worden. Hierdoor zal de werkplaats zeer multifunctioneel zijn. In eerste instantie wordt vanuit de werkplaats de rest van de vrijruimte opgebouwd, vervolgens is het de thuisbasis van de technische dienst. De werkplaats is ook de plek waar wordt gewerkt aan decors, aankleding, kostuums, etc. van Per Expressie activiteiten en producties. Beeldend kunstenaars kunnen in combinatie met het 2D en 3D atelier de meest spectaculaire kunstwerken bouwen, en daarnaast ook nog hun eigen schildersdoeken spannen. Verder kan de werkplaats voor iedereen wel eens goed van pas komen voor de meest uiteenlopende dingen, bijvoorbeeld om een skateramp te bouwen of je broek naaien. In een werkplaats waar door veel verschillende mensen wordt gewerkt is veiligheid en verantwoordelijkheid van groot belang. Daarom is gekozen voor korte maar Per Expressie 15

16 verplichte cursus Gereedschapsleer & Veiligheid om gebruik te mogen maken van de werkplaats. De beeldende kunst afdeling beschikt verder nog over een opslaghok waar materialen en werken in productie opgeslagen kunnen worden. Aangrenzend aan de werkplaats is er een kleine buitenplaats voor aanvoer, opslag en/ of verwerking van grote materialen en voor buitenactiviteiten. Denk dan aan bijvoorbeeld gipsen, lakken, graffiti en beton gieten. Al met al zullen de ateliers en de werkplaats als geheel een productieve omgeving zijn, waar door veel jongeren wordt gewerkt aan hun eigen kunst. De samenbundeling van al deze creatieve mensen werkt stimulerend en inspirerend. Iedereen kan van elkaar leren of met elkaar meedenken. Ook voor de organisatie van Beeldende Kunst activiteiten (exposities, aankleding, decors, acties, etc) vormt de ruimte een ideaal uitgangspunt. Oppervlakte 2D atelier 60 m 2 3D atelier 25 m 2 Werkplaats 50 m 2 Opslaghok 20 m 2 Buitenplek 20 m 2 Totaal 155 m m 2 buiten Per Expressie 16

17 Inventaris 2D atelier 6 mobiele wanden op wielen 244 x 244 x 45 4 mobiele wanden op wielen 244 x 122 x 45 9 ezels 6 tekentafels 6 opstapelbare stoelen 5 blokken verschillende maten verfspuit (op compressor) grote wasbak spoelhok olieverf spoelunit acrylverf computer (geschikt voor grafisch werk) scanner (geschikt voor dia s en negatieven) cd-brander digitale camera 2 grote prullenbakken 2 grote kantoor kasten planken oude leren bank matras 3D atelier 6 bokken 4 sokkels 3 kisten op wielen voor klei 4 gereedschap sets (beitels, slaghamers, raspen, vijlen, tandbeitels) luchtspuit (op compressor) grote kantoor kast planken grote wasbak grote prullenbak Werkplaats werktafel los werktafel tegen muur gereedschapswand 4 bankschroeven verschillende soorten decoupeerzaag afknotzaag bandschuurmachine boor schroefboor haakse slijper naaimachine ruim assortiment handgereedschap (schroevendraaiers, zagen, veilen, tangen, klemmen, sleutels, hamers, raspen, etc) klein inventaris (schroeven, spijkers, lijm, etc) compressor luchtleidingen en aansluitpunten (ook elders) luchtdruk tacker (op compressor) Per Expressie 17

18 2 takels CO 2 lasapparaat soldeerpistool afzuigkap kunststofgordijnen afscheiding grote wasbak 2 grote prullenbakken 2 grote kantoor kasten planken 2 brandblussers 2 mobiele werkunits inrichting mobiele werkunit intern gericht (ingericht met eenvoudig gereedschap voor technische dienst vrijruimte) inrichting mobiele werkunit extern gericht (ingericht met eenvoudig gereedschap voor decors, aankleding en exposities op locatie) Opslag grote wandkasten voor divers werk (deels afsluitbaar met hangsloten) planken kisten Buitenplek afdakje werktafel 2 verschillende bankschroeven grote kantoor kast grote afval container Algemeen geluidsinstallatie werkplaats stofzuiger spiegels diverse afmetingen decoratie (verf, doeken, schilderijen, etc) Per Expressie 18

19 De Centrale Ontmoetingsruimte Naast alle kunstbeoefening moet de vrijruimte ook een sfeer weten te creëren waarin jongeren elkaar ontmoeten en ontspannen. Daarvoor ga je naar de ontmoetingsruimte binnen de vrijruimte, ingericht en aangekleed door Per Expressie kunstenaars. Na drie uur rammen met je bandje, zweten op de dansvloer, concentratie op een paar vierkante centimeters op je doek, wil je even kunnen napraten. Een ontspannen sfeer, waarin bovendien op gezette tijden activiteiten plaatsvinden. Kleinkunst, film, exposities, maaltijden, thema-avonden en gesprekken, een greep uit de vele ideeën die bestaan om de huiskamer een bijzonder karakter te geven. Als gebruiker van een oefenruimte zul je sneller binding krijgen met andere actievelingen onder het vaandel van Per Expressie, omdat je ze simpelweg tegenkomt in de huiskamer. Vooral gezellig, daarnaast leert de ervaring dat die ongedwongen binding vaak leidt tot nieuwe ideeën en samenwerking. Hiermee ontstaat een dynamisch karakter van de vrijruimte, waarin veel nieuwe initiatieven kunnen opbloeien. Als gebruiker en lid van Per Expressie kun je tijdens openingstijden altijd terecht in De ontmoetingsruimte. Haal een drankje aan de bar, plof neer op de bank en chillen maar! Beheerder Is er donderdagmiddag nog een plekje vrij voor een extra oefening? Is er misschien nog een kwast te leen? Mijn snoer is kapot is er nog een microfoon? Kan ik mijn spullen ergens opslaan? Kan ik per accept giro betalen? Is die opnamestudio zomaar beschikbaar? Dergelijke vragen, allerhande praktische zaken, de beheerder is je aanspreekpunt. Hij/ zij houdt zich bezig met de agenda, verhuur, reparaties, consumpties, materialen in bruikleen, voorziet dus in de randvoorwaarden zodat je optimaal gebruik kan maken van de vrijruimte. Vanuit het centrale gedeelte coördineert hij de gang van zaken in de vrijruimte. Oppervlakte Bar & Beheer 20 m² Huiskamer 40 m² Podium 15 m² Totaal 65 m² Inventaris Bar & Beheer kassa kluis koeling spoelbak tap glas fornuis keukengerei Per Expressie 19

20 Huiskamer bar + kastruimte banken krukken stoelen hangmat koffieapparaat tafels huurmaterialen asbakken geluidsinstallatie leesdossier waterkoker Podium Techniek i.s.m. studio Krachtstroom Filmscherm Theaterdoek + rails Per Expressie 20

21 Kantoor en Vergaderruimte Het kantoor en de vergaderruimte vormen de organisatorische kern van de vrijruimte, maar ook van de volledige organisatie van Per Expressie. Van hieruit worden alle kernactiviteiten aangestuurd. Dit betekent dat alle mensen die organisatorisch betrokken zijn bij Per Expressie gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Afdelingen van de organisatie kunnen hier vergaderingen beleggen, maar ook mensen die op een andere manier betrokken zijn bij Per Expressie kunnen hier overleg voeren (bijvoorbeeld over de opzet van een nieuwe productie of de gang van zaken tussen gebruikers van bepaalde ruimten). Verder moet het ook voor andere culturele initiatieven in Amersfoort incidenteel mogelijk zijn gebruik te maken van de kantoor- en vergaderfaciliteiten. De administratie, boekhouding, planning en documentatie van stichting Per Expressie zullen in het kantoorgedeelte worden bijgehouden. Er zal hier dagelijks gewerkt worden aan het aansturen en ontwikkelen van activiteiten binnen Per Expressie. Oppervlakte 50m² Inventaris Kantoor 3 computersystemen 3 bureaus en 4 stoelen fax telefoon kleurenprinter standaard kantoorartikelen (perforator, nietmachine, plakband, notieblok) kasten Vergaderruimte tafel en stoelen, geschikt voor acht mensen flap-over Per Expressie 21

22 Opslag Dit is de opslagruimte van Perron Expressie. Op verzoek kunnen gebruikers van de vrijruimte hier materialen opslaan. De opslag zal extra goed worden beveiligd, zodat ook apparatuur en dergelijke techniek veilig kunnen worden opgeslagen. Oppervlakte 30 m² Kleedruimte Dit is de kleedkamer waar gebruikers van Perron Expressie zich kunnen omkleden en eventueel een douche nemen. Met name dansers en spelers uit de dans- en theaterruimte zullen hier gebruik van maken, maar ook voor de afdeling film en bijvoorbeeld beeldend kunstenaars kan dit nodig zijn. Oppervlakte 20 m² Inventaris houten banken kledinghaken douche kluisjes Per Expressie 22

23 Activiteiten & Programmering In beginsel ambieert Per Expressie jong Amersfoort direct te betrekken in het sociaalculturele klimaat in jong Amersfoort. Middels het eerste festival is de eerste stap gezet. Dit festival moet eens per jaar terugkomen, maar daarmee is van een grote verandering in het Amersfoortse jongerenaanbod nog nauwelijks sprake. De regionale podia kunnen (via Per Expressie) frequenter jongerenkunst programmeren. Per Expressie onderhoudt contacten met Amersfoortse podia (De Kelder, Theater de Lieve Vrouwe, de Flint) en diverse horeca. De Kelder zal bijvoorbeeld tweemaandelijks een Per Expressie zaterdagavond programmeren, deze wordt gevuld en aangekleed met regionale kunst. Denk aan een aantal acts in diverse categorieën, een open podium, aankleding door kunstenaars en in de late uurtjes dj s en vj s die het feest compleet maken. Ook op andere podia en in verschillende cafés zullen dergelijke programmeringen avonden vullen. Daarnaast zullen incidenteel optredens, exposities en vertoningen van nieuwe en bestaande producties binnen de verschillende kunstdisciplines plaatsvinden in Amersfoort en omstreken. Er liggen verder plannen voor een Per Expressie School Tour, een volledig programma dat als schoolfeest kan worden gepresenteerd. Al met al zal Per Expressie minimaal eens per maand terug te zien zijn in alle mogelijke vormen. De ontmoeting en confrontatie tussen verschillende stijlen en disciplines zijn speerpunt in de algehele programmering. Er zal vaak worden gezocht naar samenwerking en combinaties die vernieuwende producties opleveren. De koppeling tussen de verschillende makers is goed mogelijk middels de database van Per Expressie. Zo zullen allerlei unieke producties ontstaan die meer inhoud geven aan het aanbod van jong Amersfoort. Er moet dus meer activiteit worden ontplooid om daadwerkelijk bij te dragen aan dit jongerenklimaat. Cultuur in brede zin is volgens de visie van Per Expressie een van de manieren om jongerenparticipatie te bevorderen. Maar jongeren wensen juist ook de veelzijdigheid van een stichting als Per Expressie uit te diepen. Daarom is het goed ook andersoortige activiteiten te koppelen aan de kerndoelstelling van Per Expressie; podia en productiemogelijkheden voor Amersfoortse jongeren. Het collectief aan deelnemers, organisatoren en sympathisanten van Per Expressie moet elkaar ook op andere manieren kunnen ontmoeten. Daarom tracht Per Expressie ook andere activiteiten op te zetten die bijdragen aan de samenhang binnen de Per Expressie kroew. Mensen die organisatorisch of creatief betrokken raken bij Per Expressie moeten het gevoel krijgen dat het om meer draait dan kunst en uiting alleen. Jong zijn en die ervaring uit kunnen wisselen op je eigen manier. Tijdens een romantisch diner voor honderd mensen bijvoorbeeld, of tijdens een skatetour door de binnenstad. Of tijdens een discussie over de Nederlandse politiek, of een strandfeest bij het Henschotermeer. Ideeën voldoende, binnen de organisatie zullen een aantal mensen deze ideeën gaan kanaliseren en uitwerken. Om dit alles te realiseren is besloten tot een afdeling Activiteiten binnen de organisatie. Per Expressie 23

24 Het Festival Na het geslaagde festival in juni 2002 staat vast dat het festival komend jaar weer plaats zal vinden. De combinatie/ kruising van verschillende disciplines blijft speerpunt in de ontwikkeling van een nieuw concept. Doelstelling is dan ook: Het bieden van een vernieuwend en gevarieerd programma aan Amersfoortse jongeren, waarin diverse kunststromingen (theater, film, dans, beeldende kunst, muziek en cabaret) zichzelf presenteren. De vertoonde of ten gehore gebrachte werken zullen in zijn geheel door jonge Amersfoortse kunstenaars zijn bedacht en gemaakt. De formule van het festival is dus ongewijzigd, de vorm daarentegen zal hoogstwaarschijnlijk afwijken van het afgelopen jaar. Het volledige plan voor een nieuw festival staat amper in de grondverf. Vanaf november zal dit concept moeten worden bedacht en ontwikkeld.. Daar zal de hernieuwde organisatie richting aan geven. De verschillende kunst afdelingen binnen Per Expressie zullen allemaal een aandeel in de organisatie van het festival leveren. De algehele coördinatie en voortgang van het festival liggen bij het bestuur. Afgelopen jaar heeft Per Expressie elke discipline ondergebracht in een eigen afdeling binnen de organisatie van het festival, gezien de uitbreiding van de kernactiviteiten zal elke afdeling breder dan alleen op het gebied van het festival opereren. Toch blijft de programmering en totstandkoming van het festival centraal staan. Op dit moment staat het festival gepland voor de zomer van Het grote succes van festival Per Expressie 2002 (ruim 1200 bezoekers, 22 podiumproducties, 40 beeldend kunstenaars, ruim drie uur film en live video) dient te worden geprolongeerd. De afdeling activiteiten zal de algemene coördinatie op zich nemen. Daarmee neemt zij dus initiatief tot het ontwikkelen van een nieuw concept. Iemand een idee? Per Expressie 24

25 Organisatie en Beleid Bestuur Voorzitter Ide Koffeman Financieel Algemeen Extern Laurens Martina Hans Goslinga Rutger van Westing Contact voor: Contact voor: Contact voor: Afdeling Video Afdeling Dans & theater Afdeling Muziek Coördinator Coördinator Coördinator Afdeling Bouw Afdeling Beeldende kunst Afdeling Redactie Coördinator Coördinator Coördinator Afdeling Fotografie Coördinator Afdeling Website Coördinator Afdeling Activiteiten Coördinator Het bestuur De eindverantwoording van alle activiteit vanuit stichting Per Expressie ligt in handen van het vierkoppig bestuur. Binnen het bestuur is een driedeling gemaakt in de taakverdeling: financieel, algemeen en extern. Laurens Martina is als penningmeester financieel verantwoordelijk. Daarnaast is hij de contactpersoon binnen het bestuur voor de afdelingen Film en Bouw. Hans Goslinga (secretaris) is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie en haar achterban en is contactpersoon voor de afdelingen Dans & theater, Beeldende kunst, Fotografie en Activiteiten. Rutger van Westing is verantwoordelijk voor de publieke relaties en marketing. Hij vormt het contact voor de afdeling Muziek en de Redactie, alsmede de Afdeling website. Leidinggevende en drijvende kracht achter dit drietal is oprichter Ide Koffeman, die tevens fungeert als voorzitter van het bestuur. Het bestuur stuurt als centraal orgaan de verschillende afdelingen aan. Elke afdeling bespreekt de voortgang met het bestuur middels coördinatoren. De strategie en planning, volledige financiën en verdere administratie, de eindproductie van grote activiteiten en het beheer van de vrijruimte zijn in handen van het bestuur. In de toekomst zal de organisatie zich verder uitbreiden en zullen een aantal van deze kernactiviteiten worden gedelegeerd. Alle ontwikkelingen worden besproken met de coördinatoren van de verschillende afdelingen. Per Expressie 25

26 De afdelingen De activiteiten onder het vaandel van Per Expressie worden binnen de verschillende afdelingen uitgedacht, uitgevoerd en aangestuurd. Er is een verdeling gemaakt tussen de verschillende kunststromingen, de redactionele kant (redactie & website), de verdere activiteiten vanuit Per Expressie en de aanleg/ inrichting en onderhoud van de vrijruimte. De afdeling Bouw In het huidige plan is de verbouwing en inrichting van het toekomstige pand niet verder toegelicht. De afdeling Bouw zal dit gaan realiseren. Op basis van de kenmerken van het concrete pand zal een bouwplan worden opgesteld. Dit behelst het volledige ontwerp en de architectuur, het gas, water en elektraplan, de algemene veiligheid en de volledige kostenberaming. De afdeling Bouw bestaat dus uit deskundige, ervaren mensen en zal extern/ intern advies genieten van aannemers en architecten. Het is daarnaast ook de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hun handjes kunnen laten wapperen in de aanleg van de vrijruimte, dus zal de afdeling Bouw ook zoveel mogelijk werkzaamheden op zich nemen. Tijdens de aanleg van de vrijruimte zal de afdeling Bouw dus meer mensen kunnen betrekken. Als de vrijruimte functioneel is, zullen er (ook vanuit de werkplaats) vaker bouwprojecten zijn. Denk aan decor, of andere grote constructies. Ook binnen de vrijruimte zullen vaker reparaties en onderhoud gepleegd moeten worden. De afdeling Bouw zal dan als technische dienst fungeren. De afdeling Redactie De redactie verzorgt de informatievoorziening naar de achterban en de verschillende media. Middels de website en algemene briefings (in de toekomst eventueel een blad) wordt de geregistreerde achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op allerlei gebieden binnen Per Expressie. Samen met de PR voert de redactie de externe communicatie (persvoorlichting, promotiemateriaal, e.d.). Daarnaast registreert en onderhoudt de redactie contacten met nieuwe aanmeldingen. Middels de database kunnen indien wenselijk koppelingen gemaakt worden tussen verschillende mensen uit de achterban, waaruit samenwerking kan ontstaan. De website wordt door de redactie voorzien van inhoud. Alle activiteiten, maar ook discussies, verhalen, gedichten, interviews en de samengestelde culturele uitgaansagenda van Amersfoort zijn terug te vinden op de website Daarnaast is er de mogelijkheid tot aanmelding om bijvoorbeeld deel te nemen aan een activiteit of een vraag te stellen. De redactie dient deze verzoeken te kanaliseren binnen de organisatie. De afdeling Website Voor het ontwerp, de realisering en het onderhoud van de website is een aparte afdeling ingericht. Dit is een team bestaande uit conceptontwikkelaars, ontwerpers en makers. Op basis van de gestelde inhoud door de redactie is de afdeling website verantwoordelijk voor de vormgeving en het goed functioneren van de website. De website moet interactie en uitwisselingsmogelijkheden bieden tussen (Amersfoortse) jongeren, als een virtuele ontmoetingsplaats. Per Expressie 26

27 De afdeling Activiteiten Deze afdeling coördineert de verschillende activiteiten die publiekelijk of binnen Per Expressie worden georganiseerd. Deze activiteiten worden toegelicht in het hoofdstuk activiteiten en programmering. De afdeling werkt in nauwe samenwerking met bestuur, redactie en de kunst afdelingen aan het totale aanbod aan georganiseerde activiteiten voor mensen binnen en buiten Per Expressie. Met name de conceptontwikkeling, planning en logistiek, oftewel de algehele voortgang van veel projecten zal hier worden gecoördineerd. De opzet en organisatie van het festival wordt van hieruit aangestuurd. Verder zullen zich velerlei initiatieven aandienen die gerelateerd zijn aan de doelstelling van Per Expressie, maar zich incidenteel voordoen. De afdeling Activiteiten concretiseert indien mogelijk en gewenst deze ideeën in samenwerking met de initiatiefnemer. Ook in de ontmoetingsruimte in Perron Expressie zullen activiteiten worden opgezet door deze afdeling. De afdelingen binnen de disciplines De kunstdisciplines zijn ondergebracht in verschillende afdelingen (Film, Muziek, Theater & Dans, Beeldende Kunst, Fotografie). Zo n afdeling bestaat uit een creatieve, daadkrachtige groep jonge mensen die affectie heeft met de kunstdiscipline waarmee ze aan de slag gaat. Binnen deze afdeling is er één persoon die de communicatie met andere afdelingen en het bestuur voert, dit is de coördinator van de afdeling. De afdeling zal op basis van de samenstelling en de concrete doelstellingen een functieverdeling maken. In algemene zin organiseert de afdeling faciliteiten, podia en verdere activiteit voor de kunstenaars binnen de betreffende disciplines. Dit betekent dat ze programmeringen aanlevert voor de bestaande Per Expressiepodia, nieuwe podiummogelijkheden creëert, de verschillende kunstenaars met elkaar in contact brengt, eventueel begeleidt en promoot, nieuwe initiatieven aantrekt en concretiseert en een directe bijdrage levert aan het festival. De kunstafdeling houdt zich verder bezig met de gang van zaken binnen de vrijruimte Perron Expressie, ze is dus verantwoordelijk voor de ruimte die voor de betreffende discipline is ingericht. De ruimte wordt door veel verschillende mensen gebruikt, goed contact met en tussen de verschillende gebruikers is dus belangrijk. Daarnaast is betrokkenheid ook heel belangrijk in het aantrekken van nieuwe initiatieven en producties in de vrijruimte en later op de podia. De praktische planning in de ruimte wordt bijgehouden in de algemene agenda voor de vrijruimte. Deze wordt in overleg met de coördinator per discipline samengesteld door het bestuur. De afdeling kan daarnaast in de aanloopfase tot Perron Expressie het concept voor de verschillende ruimten concretiseren en realiseren. Met deze organisatie beoogt stichting Per Expressie haar doelen te behalen. Met de steun en participatie van de achterban in jong Amersfoort zal stichting Per Expressie een positieve verandering kunnen brengen in de beleving en activiteit van jong Amersfoort. Per Expressie 27

28 Bijlage: Enquête inzake vrijruimte Beste levensgenieter, Stel je voor Op fietsafstand is er een vrijplaats waar jongeren individueel of in een groep culturele initiatieven kunnen ontplooien. Denk aan bandoefenruimtes, dans- en theaterstudios, ateliers etc. Amersfoort droomt hier al jaren van Per Expressie zet zich hiervoor in. De gemeente heeft dit ondersteund met een premie van de campagne Iedereen doet mee. Per Expressie gaat na het festival een plan ontwikkelen om komend jaar zo n vrijplaats te realiseren. Om het plan beter op de behoefte af te stemmen en om het meer politiek gewicht te geven hebben we concrete gegevens nodig. We willen je vragen onderstaande enquête in te vullen, het kost een paar minuten, heel veel dank! Bij iedere mogelijk antwoord is vermeld bij hoeveel enquêtes dit antwoord is gegeven en welk percentage dit is van de totale hoeveelheid van 271 ingevulde enquêtes. 1. Ben je het met Per Expressie eens dat er een in Amersfoort een jongeren vrijplaats moet komen? 1 0,4% 0 nee, daar is mijn belastinggeld niet voor bedoeld 31 11,4% 0 dat is misschien wel wat ,2% 0 jazeker 0 0,0% 0 geen mening 2. Als deze vrije ruimte er komt, welke functies moet deze dan volgens jou huisvesten? (meerdere antwoorden mogelijk) ,1% 0 oefenruimte voor muzikanten ,1% 0 dansstudio ,5% 0 theaterstudio ,6% 0 atelierruimte ,8% 0 werkruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten, workshops en/of cursussen ,6% 0 podium 56 25,9% 0 iets anders (oa: doka, audiovisuele ruimte, café/bar, eetgelegenheid meditatie/vechtsport ruimte, cultureel steunpunt, disco skatebaan, basketbalveld) Per Expressie 28

29 3. Als de in vraag 2 genoemde functies er allemaal zouden zijn, waar zou je dan gebruik van willen maken? (meerdere antwoorden mogelijk) 89 32,8% 0 oefenruimte voor muzikanten 58 21,4% 0 dansstudio 74 27,3% 0 theaterstudio 68 25,1% 0 atelierruimte 69 25,5% 0 werkruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten, workshops en/of cursussen 95 35,1% 0 podium 56 25,9% 0 iets anders 4. Zou je mee willen helpen met het opzetten van deze vrije ruimte? 97 35,8% 0 nee, ik kom wel eens kijken als het klaar 67 24,7% 0 misschien 66 24,5% 0 ja, ik wil helpen maar ik weet nog niet hoe 44 16,2% 0 ja, ik wil helpen, ik kan me nuttig maken als: (diverse zeer bruikbare capaciteiten) 5. Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? ,3% 0 nee dank je, ik zie het wel op het achtuurjournaal ,7% 0 ja graag, mijn info is: 6. Mogen we enkele gegevens van je weten? 7 2,5% 0 liever niet ,5% 0 ok, als je mijn gegevens niet verkoopt: ,7% - ik ben meestal 0 een jongen ,3% 0 een meisje 70 26,5% - officieel ben ik 0 arbeider ,7% 0 student 50 18,9% 0 scholier 31 11,7% 0 anders (voornamelijk arbeiders in overheids of culturele sector) 8 3,1% - mijn leeftijd is 0 jonger dan ,5% 0 tussen de 15 en ,0% 0 tussen de 20 en ,7% 0 tussen de 25 en ,8% 0 ouder dan Als je nog wat kwijt wil, ga je gang: 120 reacties Per Expressie 29

ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS. Cultureel Studentencentrum Usva

ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS. Cultureel Studentencentrum Usva ZAALVERHUUR EN WORKSHOPS Cultureel Studentencentrum Usva 2 3 INDEX CULTUREEL STUDENTENCENTRUM 3 VERGADERZALEN 4 THEATER 6 ZOLDER 8 CAFÉ 10 GALERIE 12 DANSZALEN 14 DRAMAZAAL 16 WORKSHOPS 18 PRIJZEN 20 CONTACT

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

BURGER WEESHUIS VERHUUR

BURGER WEESHUIS VERHUUR BURGER WEESHUIS VERHUUR burger weeshuis Het Poppodium van Deventer Burgerweeshuis is al meer dan 30 jaar dè plek in Deventer voor popmuziek met veel verschillende concerten en dancefeesten op een pracht

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Eisen die aan de benoemde ruimte moeten worden gesteld

Eisen die aan de benoemde ruimte moeten worden gesteld Hoofdstuk 5 De werkvelden van DE VRIJE WERKBANK Ontdekwerkplaatsen volgens werkvelden Voor het creëren van de 15 werkvelden worden in de volgende paragrafen de wensen van inrichting, de mogelijkheden die

Nadere informatie

LIVE VANUIT AALSMEER LIVE. UNIEK. GESCHIEDENIS. TELEVISIE. EVENEMENTEN

LIVE VANUIT AALSMEER LIVE. UNIEK. GESCHIEDENIS. TELEVISIE. EVENEMENTEN WIJ ZIJN LIVE. UNIEK. GESCHIEDENIS. TELEVISIE. EVENEMENTEN LIVE VANUIT AALSMEER We schakelen nu live over naar Studio s Aalsmeer, dé meest unieke en veelzijdige evenementen en zakelijke locatie van Nederland

Nadere informatie

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda

FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda FIRMA VAN DRIE Kunststichting Gouda BELEIDSPLAN 2011 2014 augustus 2011 Inleiding De stichting Firma van Drie is hèt podium voor kunstenaars in Gouda en omgeving. De stichting, afgekort De Firma, is opgericht

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer

Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Een leven lang creëren Henny Schaapman, kunstenaar, coach, creatief ondernemer Creativiteit is iets van kunstenaars, vaak warrig en niet altijd te begrijpen voor de buitenwereld. Georganiseerde creativiteit

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting.

In deze map vind u alle informatie over de ruimtes binnen en buiten, het culinaire aanbod, de huur van intallaties en inrichting. THT BANQUETINGMAP Welkom bij THT, de Tolhuistuin, hier wachtten vroeger de passagiers op de boot, om over te steken naar het centrum. In de jaren 70 bouwde Shell er zijn complex, met in de tuin een paviljoen,

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK

expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK expositievoorwaarden Willem 2 VA. APRIL 2016 KUNSTENCLUSTER WILLEM II FABRIEK Boschveldweg 471 5211 VK s-hertogenbosch Openingstijden: maandag t/m zondag 11.00-17.00 www.willem2fabriek.nl 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan? Wil jij graag acteren, regisseren of performen? Wil jij op het podium staan? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

Jaarplan stichting Anders 2014

Jaarplan stichting Anders 2014 Jaarplan stichting Anders 2014 Datum: 1 februari 2014 1 Gegevens organisatie Naam stichting Anders RSIN Nummer 802149169 KvK Nummer 41081953 Internetadres www.stichtinganders.nu Postadres Postbus 308,

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Wat staat er in?

PROJECTPLAN. Wat staat er in? PROJECTPLAN Er zijn heel veel manieren hoe je een projectplan (of plan van aanpak) maakt. Een projectplan hoeft echt niet uit heel veel pagina s te bestaan, als je maar over een aantal dingen goed hebt

Nadere informatie

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht.

CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Maastricht LAB aanvraag financiële ondersteuning experiment Door Jules & You / Veer Maastricht CONCEPT Jules Study Labs is de oplossing voor de leegstand in bedrijfspanden in Maastricht. Het concept omvat

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Presentaties 12. hoorspel 13. filmmaker 14. tafelschikker 15. stopmotion 16. stylist

Inhoudsopgave. Presentaties 12. hoorspel 13. filmmaker 14. tafelschikker 15. stopmotion 16. stylist Inhoudsopgave Optredens 1. levend standbeeld 2. Wie ben ik? 3. een muzikale ontmoeting 4. tijdreis geschiedenis 5. tijdreis jongerencultuur 6. modeshow van afvalproducten 7. dans 8. cabaret 9. organisator

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries

Patrick Venendaal 1553805. Creative Industries Naam: Cursus: Coördinator: Docent: Patrick Venendaal 1553805 Entrepreneurship Creative Industries Aljan de boer Mark Nutzel Inhoudsopgave Het idee... 3 De doelgroep... 3 Introductie... 3 Wat wordt er getest...

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Hét podium voor uw evenement of congres

Hét podium voor uw evenement of congres Hét podium voor uw evenement of congres COMFORTABELE RABOBANK THEATERZAAL Ideaal zicht op uw presentatie Sfeervolle ruimtes handig te combineren met de Rabobank Theaterzaal of apart, voor kleinere bijeenkomsten.

Nadere informatie

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM

STUDIO HELDERGROEN HAARLEM STUDIO HELDERGROEN HAARLEM titel opdrachtgever ontwerpteam programma oplevering Studio Heldergroen Droste silo Haarlem Heldergroen Eerlijke Communicatie Zecc Architecten, Heldergroen, Vrolijk Multifunctionele

Nadere informatie

VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes

VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES. Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes VOOR BEDRIJVEN EN ORGANISATIES Ontdek de Kracht van Kunst voor Teambuildingsactiviteiten en Bedrijfsuitjes Cultuurhuis Wherelant is het centrum voor kunst en cultuur in Purmerend met een breed aanbod voor

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

Persoonlijk opleiding plan

Persoonlijk opleiding plan Persoonlijk opleiding plan Een opdrachtgever adviseren Hem vertellen wat jou de beste optie lijkt. Het klopt dat ik deze competenties zo had ingevuld. Ik heb hiermee ervaring doordat ik vaak op forums

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland

Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Welkom bij de meest veelzijdige evenementenlocatie van Midden-Nederland Evenementenlocatie met eindeloze mogelijkheden! Central Studios te Utrecht Evenementenlocatie met mogelijkheden Deze voormalige televisiestudio

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

WERKBOEK PROJECT P5 YOSRI ZIJLSTRA ERIK VAN HOUTE TOEGEPASTE VORMGEVING MULTIFUNCTIONEEL MEUBILAIR

WERKBOEK PROJECT P5 YOSRI ZIJLSTRA ERIK VAN HOUTE TOEGEPASTE VORMGEVING MULTIFUNCTIONEEL MEUBILAIR WERKBOEK PROJECT P5 YOSRI ZIJLSTRA ERIK VAN HOUTE TOEGEPASTE VORMGEVING MULTIFUNCTIONEEL MEUBILAIR DE OPDRACHT BEDENK VOOR RUIMTE C0.049, HET INSPIRATIELAB SPECIFIEK MEUBILAIR. MEUBILAIR DAT GEBRUIKT KAN

Nadere informatie

spreekbeurtpakket introdans

spreekbeurtpakket introdans spreekbeurtpakket introdans inleiding Heb je binnenkort een spreekbeurt? Moet je een werkstuk maken? Of ben je gewoon benieuwd naar de wereld van Introdans? Gebruik dan dit pakket met informatie en ontdek

Nadere informatie

De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren.

De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren. De JRD presenteert: Het onderzoeksrapport Poppodia en de betrokkenheid van jongeren. Jongerenraad Delft Rapport September 2010 Geschreven door: Hanneke Bezemer Joey Derwort Het rapport De Jongerenraad

Nadere informatie

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën

Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën Geef Kleur aan uw bijeenkomst Agora, trefpunt van mensen, dromen en ideeën congres vergadering bedrijfsfeest training theater op maat productpresentatie receptie workshop presentatie tv uitzending EEN

Nadere informatie

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt,

Wie het pand van Cubiss in Tilburg binnenstapt, Klantcase: Cubiss DOOR ONZE NIEUWE MANIER VAN WERKEN IS EEN SCHOON EN FRIS PAND EXTRA BELANGRIJK Een aantal jaar geleden maakte Cubiss een enorme omslag. Het bedrijf dat met name bibliotheken en maatschappelijke

Nadere informatie

Een jongerenruimte in Hapert!

Een jongerenruimte in Hapert! Een jongerenruimte in Hapert! Doelstelling: Het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van jongeren door middel van het aanbieden van een plek aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht

De Digitale Academie. Grafische & Webdesign opleidingen. Opleidingsoverzicht De Digitale Academie Grafische & Webdesign opleidingen Opleidingsoverzicht Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Opleiding DTP met InDesign & vormgeven met Creative Suite Door personeel

Nadere informatie

Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE

Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE Brochure Vergaderen HET KAN IN THEOTHORNE 1 WELKOM BIJ THEOTHORNE Ook voor iedere andere gelegenheid waarvoor u een representatieve zaal nodig heeft, bieden wij een passende oplossing. Deze informatiefolder

Nadere informatie

Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt!

Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt! Billy s Playground - waar het spelen tot leven komt! Billy s Playground Altijd een feest voor kinderen en ouders Een ongelofelijk gevarieerd programma, vol muziek, dans, spel, sport, mode, kunst, ontspanning

Nadere informatie

Graduation Project: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam

Graduation Project: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam Graduation Project: Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond te Amsterdam. Main tutors: Christoph Grafe, Heike Löhmann. Technical tutor: Maarten Meijs. Student Rob Wesselink, b1212362. P5 . Geschiedenis. Het

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

Atelier aan Zee Atelier aan Zee

Atelier aan Zee Atelier aan Zee Atelier aan Zee Atelier aan Zee Teambuilding door creativiteit KUNST OP DE WERKVLOER Ine Koopmans Beeldend kunstenaar Galjoen 19 3863 EM Nijkerk Gld 033-7370004 INHOUDSOPGAVE 2 VOORWOORD 3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen

Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Overzicht aandachtspunten voor de organisatie van evenementen Het Duisenberg Gebouw met haar prachtige Plaza en onderwijsruimtes is een uitstekende plek voor studenten, staf en externen om een evenement

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

GEEFT JE RUIMTE! Bedrijfsarrangementen en verhuur. Onderdeel van

GEEFT JE RUIMTE! Bedrijfsarrangementen en verhuur. Onderdeel van GEEFT JE RUIMTE! Bedrijfsarrangementen en verhuur Onderdeel van LOCATIE NAXT NAXT is een unieke ontmoetingsplek, onderdeel van Kaliber Kunstenschool, met een eigentijdse uitstraling waar het bruist van

Nadere informatie

NoLIMIT zalen & evenementen 2013

NoLIMIT zalen & evenementen 2013 NoLIMIT zalen & evenementen 2013 ZAlen & evenementen Bij NoLIMIT kunt u verschillende soorten ruimtes en faciliteiten huren. De zalen zijn geschikt voor activiteiten, conferenties, vergaderingen, evenementen

Nadere informatie

Academie voor Popcultuur. Selectie en Toelating 2005-2006 Muziek

Academie voor Popcultuur. Selectie en Toelating 2005-2006 Muziek Academie voor Popcultuur Selectie en Toelating 2005-2006 Muziek Inhoudsopgave 1 Algemeen...1 1.1 De procedure op hoofdlijnen...1 1.2 Toelatingsexamens...1 2 Profiel...2 2.1 Het profiel van de student(e)...2

Nadere informatie

Open Podium - Plan van Aanpak

Open Podium - Plan van Aanpak Open Podium - Plan van Aanpak Versie 1.3 07-10- 2013 www.openpodiumleeuwarden.nl Auteurs Johan Doornenbal Quirine Sebel Inhoud Open Podium in een notendop... 2 Rolbeschrijvingen bij Open Podium... 3 Rollen

Nadere informatie

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015

SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 SPONSOR MOGELIJKHEDEN 2015 Beste relatie, De 41 e editie van Jazz in Duketown was een groot succes. Het festival kreeg nationale aandacht, de pers was lovend over de programmering en de stad werd bezocht

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3

Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3 Portfolio 2014 / 2015 CKV Voor klas 3 Naam: Klas: Inleiding Dit is jouw persoonlijke CKV-portfolio, waarmee je het onderdeel CKV in het derde en vierde leerjaar afrondt. CKV is een wettelijk verplicht

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Slapen Wonen Werken Ontdek de wereld van STIJL

Slapen Wonen Werken Ontdek de wereld van STIJL www.stijlkasten.nl Slapen Wonen Werken Ontdek de wereld van STIJL Inhoudsopgave Slapen > pagina 4 Wonen > pagina 14 Werken > pagina 22 Welkom in de wereld van STIJL > Slapen 4 > Wonen 14 > Werken 22 >

Nadere informatie

kunst workshops theater FILM & FOTOGRAFIE Brainstorm OUT OF THE BOX Teambuilding WORKSHOPS VOOR BEDRIJVEN VAN TEAMBUILDING TOT BEDRIJFSFEEST

kunst workshops theater FILM & FOTOGRAFIE Brainstorm OUT OF THE BOX Teambuilding WORKSHOPS VOOR BEDRIJVEN VAN TEAMBUILDING TOT BEDRIJFSFEEST kunst workshops theater FILM & FOTOGRAFIE Brainstorm OUT OF THE BOX Teambuilding WORKSHOPS VOOR BEDRIJVEN VAN TEAMBUILDING TOT BEDRIJFSFEEST Workshops voor bedrijven bij Cultuurhuis Wherelant Bent u op

Nadere informatie

Instagram Inspireer visueel

Instagram Inspireer visueel 1 Instagram Inspireer visueel 2 Inhoudsopgave 03 Inleiding 04 Maak gebruik van visuele kracht 05 Creatieve ideeën voor je berichten 06 Beeldgebruik op Instagram 07 Waarom dit whitepaper van Hager? 3 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Luxe. w w w. d e a m e l a n d. n l

Luxe. w w w. d e a m e l a n d. n l Grand Luxe Evenementen in ongekende stijl w w w. d e a m e l a n d. n l De Ameland, een uniek schip E v e n e m e n t e n i n o n g e k e n d e s t i j l Het unieke aan De Ameland is dat het Grand Café,

Nadere informatie

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld

P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3. N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 EVENTS POP- & CULTUURPODIUM P3 N.B. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden Alle bedragen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld P3 VERHUURINFORMATIE Pop- en Cultuurpodium P3 is buiten de reguliere

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

CURSUSSEN EN WORKSHOPS. Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu

CURSUSSEN EN WORKSHOPS. Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu CURSUSSEN EN WORKSHOPS Artista Julianalaan 54 3851 RD Ermelo T: 0341-554979 M: 06-22501731 E: info@artista.nu www.artista.nu en Laat een uw origineel het creativiteit resultaat! kunstwerk de vrije loop

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Enquête Kunstenaars in de WWIK

Enquête Kunstenaars in de WWIK Enquête Kunstenaars in de WWIK We zouden u graag een aantal vragen willen stellen over uw werkzaamheden en positie als kunstenaar. Eerst komen een paar algemene vragen aan de orde. 1. Wat is uw geboortejaar?

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

stichting Magneet Festival - 22 september 2009 Fotografie Zie 't Zo

stichting Magneet Festival - 22 september 2009 Fotografie Zie 't Zo Eindelijk is het zover! De Magneetbar - bekend van de gelijknamige Magneetbar op Lowlands - heeft een eigen festival in het leven geroepen: Het Magneet Festival. As we speak wordt de motor aangeslingerd

Nadere informatie

MEEWERKEN IN HET JONGERENWERK BEREA APELDOORN

MEEWERKEN IN HET JONGERENWERK BEREA APELDOORN MEEWERKEN IN ET JONGERENWERK BEREA APELDOORN JONGEREN VERBINDEN MET GOD Iedere jongere is in beeld Iedere jongere wordt geprikkeld om God te (blijven) zoeken Iedere jongere heeft echte vriendschappen met

Nadere informatie

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl

Welkom. Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl Welkom Industrieweg 9c 5262GJ Vught Tel. 073-6840202 www.novalisoffice.nl EVEN VOORSTELLEN Een goed idee is vaak een simpel idee. Zo is het ook met ons verhuurconcept. Novalis Flex-Office biedt ultieme

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN?

WAAROM SCHIPPOP SPONSOREN? SPONSOR BROCHURE Schipluiden, februari 2012 Beste ondernemer, Het Schipluidense popfestival Schippop zal dit jaar voor de dertiende keer muzikaal van zich laten horen en wel op zaterdag 2 juni 2012. WAAROM

Nadere informatie

Een oude bekende In een nieuw jasje!

Een oude bekende In een nieuw jasje! presenteert Een oude bekende In een nieuw jasje! Stichting Stimulering Podiumkunsten Ralph Evegaars (voorzitter) Stichting Stimulering Podiumkunsten Stef Broos (initiatiefnemer) Doelstelling anno 2012

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

5 dagen creatieve workshops

5 dagen creatieve workshops 5 dagen creatieve workshops beeldhouwen in steen - edelsmeden boetseren met klei - mixed media Beeldhouwen in steen "De trage geduldige steen. Het denken dat even stopt. Alleen nog maar aanwezig zijn.

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015

Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem. September 2015 Beleidsplan Stichting Openluchttheater Lochem September 2015 Inleiding Al meer dan 100 jaar is De Zandkuil een geliefde plek bij veel Lochemers. Het begon in de vroege jaren van de vorige eeuw. Op de flank

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie