Inhoud. Financiële bijlage op aanvraag verkrijgbaar Enquête inzake vrijruimte. Per Expressie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Financiële bijlage op aanvraag verkrijgbaar Enquête inzake vrijruimte. Per Expressie 2"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding Per Expressie... 3 Per Expressie Doelstellingen... 5 Vrijruimte Perron Expressie... 6 Muziek... 8 Audiovisuele Studio Dans en Theater Fotografie Beeldende Kunst De Centrale Ontmoetingsruimte Kantoor en Vergaderruimte Opslag Kleedruimte Activiteiten & Programmering Het Festival Organisatie en Beleid Bijlage: Financiële bijlage op aanvraag verkrijgbaar Enquête inzake vrijruimte Per Expressie 2

3 Inleiding Per Expressie Welkom in de toekomst, voor je ligt een droom die werkelijkheid moet worden. Jong Amersfoort neemt het heft in eigen handen, daaruit is de organisatie Per Expressie in oktober 2001 ontstaan. Een jaar later kijkt Per Expressie vooruit, nieuwe plannen zijn gemaakt en klaar voor uitvoer. Wat stichting Per Expressie je met trots presenteert is een nieuwe beweging in Amersfoort, met een eigen ruimte, een divers programma inclusief een nieuw, groot festival. Zodra al deze nieuwe doelen gerealiseerd zijn zal Per Expressie een volwaardige kroew blijken die aan jong Amersfoort verandering biedt. Er komen meer podia beschikbaar voor alle mogelijke kunstvormen onder jongeren en er komen meer mogelijkheden en faciliteiten tot productie van eigen kunst binnen allerlei disciplines. Van hier uit kan samen met andere vraaggerichte activiteiten een breed jongerenaanbod ontstaan waar veel jonge Amersfoorters mee in aanraking zullen komen. Het voortdurende gesprek wat er is tussen jonge Amersfoorters, culturele instellingen en de gemeente leidde in de afgelopen jaren niet naar wat eigenlijk alle partijen voor ogen hebben; een aantrekkelijk cultureel jongerenaanbod en een actieve participatie van jongeren in dit aanbod. Op dit moment kunnen we constateren dat jarenlange gesprekken nog te weinig verbetering hebben gebracht. Aangedragen ideeën door jongeren, zoals in ontwerpresoluties voorbereid in het Gemeentelijk Politiek Jeugd Platform, benoemden deze wensen en boden gerichte oplossingen voor bestaande problemen. Helaas zijn dergelijke voorstellen niet overgenomen door de gemeenteraad. Culturele instellingen richten zich ook specifiek op jongeren in hun aanbod en trachten jong Amersfoort te betrekken. Gemeente Amersfoort nodigt keer op keer jongeren uit voor oriënterende gesprekken die geen vervolg krijgen. De gewenste disco blijft na tien jaar aandacht in de ideeënbus achter. Er wordt dus niet voldoende gerichte actie ondernomen in Amersfoort. Met het oog op de nieuwe wijken, vol jonge gezinnen met aankomende pubers zal de vraag om goede jongerenvoorzieningen groeien. Met de (terug)komst van studenten in Amersfoort is ook de vraag naar een eigen, jonge identiteit en de daarmee gepaard gaande voorzieningen gestegen. Ook veel jonge kunstenaars wonen in Amersfoort en wensen zichzelf te profileren middels regionale podia, gezien een voortdurend tekort in mogelijkheden vertrekken veel van deze mensen momenteel richting de Randstad. Voor het slagen van het veelbelovende culturele Eemcentrum rond 2007 is de aanwezigheid en participatie van jongeren van groot belang. Er is in Amersfoort dus een krachtig potentieel en talent. Jongeren kunnen zelf het beste aangeven waar het nu precies aan schort in Amersfoort, en kunnen in samenwerking ook zelf verandering brengen. Begin oktober 2001 ontstaat vanuit deze gedachte een groep jonge mensen die het idee van een jong Amersfoorts festival wel willen waarmaken. De ervaringen met het Amersfoortse cultuuraanbod zijn niet positief en de ontwikkeling in dit aanbod staat al te lang stil. Tijd voor actie, dus tekent het dan officiële bestuur op 13 december 2001 de akte van Stichting Per Expressie. Deze stichting bestaat uit Amersfoortse jeugd en streeft naar gerichte culturele activiteit voor en onder jongeren in Amersfoort. Jongeren die zelf actief kunst produceren, jongeren die kunst genieten, jongeren die graag (kunst)manifestaties organiseren, iedereen kan zijn ding kwijt via Per Expressie, dat is het concept. Per Expressie 3

4 Het eerste festival, gevuld met Amersfoortse jongerenkunst, vormde dan ook het visitekaartje van stichting Per Expressie. Het enorme succes van dit evenement op 8 juni bewijst dat Per Expressie daadkracht heeft en kwaliteit biedt, ofwel de potentie van jong Amersfoort weergeeft. Het grote aantal bezoekers (1200), organisatoren (50) en de vele (bijna 300) reacties via de enquête bewijzen de brede steun in de achterban. Het losgekomen enthousiasme, de wil en de creatieve energie zal met dit plan worden aangeboord en uitgebouwd tot een beweging die inhoud geeft aan jong zijn in Amersfoort. Per Expressie 4

5 Per Expressie Doelstellingen De stichting wil in het komende jaar de volgende doelen realiseren: Realisatie vrijruimte Continuering festival Uitbreiding verder activiteiten en programmering In de volgende hoofdstukken worden de drie doelen nader toegelicht. Indien Per Expressie haar doelstellingen behaalt, zal Amersfoort een daadkrachtige jongerenbeweging rijker zijn die zich op allerlei vlakken manifesteert. In Perron Expressie, de toekomstige vrijruimte, wordt geproduceerd, vergadert en ontspannen. Het festival geeft eens per jaar een brede weerspiegeling van de kwaliteit van jong Amersfoort (organisatorisch en artistiek). Daarnaast zullen Amersfoortse podia als De Kelder en Theater De Lieve Vrouwe en diverse horeca ruimte bieden aan Per Expressie. Deze podia zullen frequent door Per Expressie worden geprogrammeerd. Hierdoor zal Per Expressie regelmatig terugkeren in het Amersfoortse cultuuraanbod. Naast alle podiumactiviteiten zullen jongeren van Per Expressie elkaar ook op een andere manier tegenkomen. In discussie op de website, kokend voor de wekelijkse maaltijd in Perron Expressie, in overleg tijdens vergaderingen, op school tijdens de Per Expressie School Tour, op een cursus videomontage of workshop fotografie en daarna in de ontmoetingsruimte. Al met al ontstaat op deze manier een hechte beweging die zich op allerlei vlakken manifesteert in jong Amersfoort betrekt in de identiteitsbepaling van de stad. Bovendien bevordert dit concept een continuering van de huidige activiteit onder jongeren in Amersfoort. De vrijruimte dient als vaste basis, als broeiplaats van creativiteit. Ze voorziet in brede productiemogelijkheden, voorziet in het aanbod van cursussen en workshops. Het festival en verdere programmering geven jongeren een reële mogelijkheid tot doorstroming in het culturele aanbod. De overige activiteiten geven de beweging karakter en bieden andersoortige inhoud voor de achterban. Aan de hand van deze drie doelstellingen streeft Per Expressie in algemene zin dus naar een afgestemd, actief jongerenklimaat in Amersfoort. Per Expressie 5

6 Vrijruimte Perron Expressie Per Expressie staat voor jong en ondernemend. De doelstelling van Per Expressie komt voort uit het streven naar meer dynamiek in het aanbod voor jongeren in de stad. Met de groeiende behoefte aan afgestemde voorzieningen is in de afgelopen jaren het fenomeen vrijruimte vaker geopperd. Ook vanuit de plaatselijke overheid werd een vrijruimte als wenselijk ervaren en benoemd in onder andere de cultuurnota Stijl van de stad. Jongeren wensen zich een eigen plek, waar je ongestoord en ongeremd aan de slag kan met je ding. Oftewel een groot, onafhankelijk pand dat vanuit jongeren wordt bestuurd, waar allerlei vormen van creativiteit worden geuit en uitgewisseld. Wanneer je het draagvlak voor een vrijruimte wilt garanderen en continueren, is het niet meer dan logisch dat de uiteindelijke gebruikers zelf aan de slag gaan met het realiseren van die eigen plek. Er ontstaat zo een grote betrokkenheid in de doelgroep en bovendien is het facilitaire en dienstverlenende aanbod zeer direct afgestemd op de doelgroep. Daarnaast is de ontwikkeling van de vrijruimte direct afhankelijk van de wens van de gebruikers en zal dit dynamische karakter veel initiatieven vanuit de jeugd directe ruimte tot ontplooiing bieden. Perron Expressie beslaat exclusief entree, gangen en sanitair een oppervlakte van 595 m² en biedt brede mogelijkheden voor alle vormen van kunstbeoefening. Er zijn muziek oefenruimten, een audiovisuele studio, een dans- en theaterzaal, een doka, ateliers en een werkplaats. Daarnaast is er een centrale ontmoetingsplek voor alle bezoekers van de vrijruimte. Hier zullen ook activiteiten worden georganiseerd voor de gebruikers van en betrokkenen bij Per(ron) Expressie. De vrijruimte wordt ook vanuit dit centrale punt beheerd. Het kantoor en de vergaderruimte functioneren als werkplek voor leden van de organisatie. Daarnaast zullen veel opbloeiende initiatieven binnen en buiten Perron Expressie gebruik maken van deze accommodatie. Het veelzijdige karakter en aanbod van Perron Expressie zal in samenwerking met Amersfoortse podia terug te zien zijn in het culturele aanbod. Jong Amersfoort is enthousiast en beschikt over een groot potentieel, maar de som van energie die hiermee ontstaat krijgt op dit moment nog weinig kans zichzelf te uiten in concrete vorm. Met Per Expressie als overkoepelende organisatie ontstaat de mogelijkheid tot ontmoeting en uitwisseling en daadwerkelijke productie en presentatie van Amersfoortse jongerenkunst. Op 8 juni was deze menging van allerlei jongerenactiviteit duidelijk te zien, horen en voelen op het eerste Per Expressie festival, waar ruim 1200 mensen konden genieten van een brede verzameling Amersfoortse jongerenkunst binnen allerlei disciplines. Tijdens het festival heeft de stichting een enquête verspreid over de vrijruimte. Deze enquête heeft bijna 300 reacties opgeleverd. Bijna alle geënquêteerde geven aan graag gebruik te willen maken van een of meerdere voorzieningen die de vrijruimte zal bieden. Het animo blijkt voor alle kunstdisciplines zeer groot. Bovendien zijn er vele originele ideeën voor het verdere gebruik van de vrijruimte. Onder de geënquêteerde zijn alle leeftijden binnen de doelgroep van 15 tot 30 jaar goed vertegenwoordigd. Er is ongeveer een gelijke verdeling onder scholieren, studenten en werkende jongeren. De vraag om een vrijruimte is dus groot en beperkt zich niet tot enkele groepen jongeren. (Zie ook Bijlage) Per Expressie 6

7 Voor het organiseren en beheren van de vrijruimte zal de stichting de groeicurve van afgelopen jaar door moeten zetten. Het grootste deel van de huidige organisatie van ongeveer 50 personen zal zijn of haar activiteiten binnen de stichting voort zetten. Bovendien hebben zo n 200 deelnemers en bezoekers van het festival middels de enquête laten weten dat zij graag onderdeel uitmaken en bijdragen aan de activiteit van Per Expressie. Met velen is inmiddels verder gesproken over hun rol in Per Expressie, ook tijdens de presentatie van Per Expressie op 1 oktober jongstleden in Grand Café Vyssotski. Binnen deze grote groep enthousiaste mensen zijn zeer brede capaciteiten aanwezig die het realiseren van de vrijruimte op korte termijn mogelijk maken. Dit gemeenschappelijke doel staat centraal, Per Expressie staat te popelen. Het tij moet gekeerd, alle potentie en wil is aanwezig, een breed draagvlak bestaat, nu alleen nog een plek waar al die activiteit structureel samenkomt. Een smeltkroes van jongerenactiviteit en -kunst, een heldere spreekbuis naar buiten en een prachtige bijdrage aan de identiteit van Amersfoort als gemeente. Perron Expressie is klaar voor het sein tot vertrek! Per Expressie 7

8 Muziek Muziek ruimte in Perron Expressie De afdeling muziek biedt mogelijkheden voor muzikanten op verschillende trajecten. Uitgaande van het amateur-circuit is het belangrijk om progressie in een vroeg stadium aan te moedigen. Het facilitaire aanbod van de muziekruimten voorziet in drie afgestemde oefenruimten. De geboden backline kan een gevarieerd instrumentarium versterken. Daarnaast is één van de oefenruimten verder uitgebreid om goede geluidsregistraties mogelijk te maken. Die geluidsregistraties worden aangestuurd vanuit een studio die middels een glazen wand in contact staat met de oefenruimte. De opnamestudio maakt deel uit van de audiovisuele studio. Naast het gebruik voor geluidsopnamen van gebruikers van de muziekruimten, zal ook de afdeling video hier zijn werkplek vinden. Ook extern gebruik van de ruimte is op huurbasis mogelijk. Verder zal de studio dienen voor productie van promotiemateriaal, initiatieven uit andere afdelingen en eindproductie van registraties uit de programmering op verschillende podia. Het totale bestand aan beeld en geluid dat ontstaat zal gebruikt kunnen worden voor verschillende media en horeca, voor individuele inschrijvingen bij externe podia, voor contacten met labels, programmeurs, pluggers en andere realistische toekomstmuziek. Daarnaast zullen deze opnamen natuurlijk regelmatig terug te zien en horen zijn in de ontmoetingsruimte binnen de vrijruimte. In Amersfoort en omstreken zijn een aantal goede bandvoorzieningen, maar de vraag is de laatste jaren enorm gestegen. Goede voorzieningen als het POP-centrum kampen met wachtlijsten. Perron Expressie zal wekelijks zo n dertig oefensessies kunnen herbergen. Al deze bands kunnen tegen lage tarieven repeteren en produceren. Daarnaast organiseert Per Expressie podia waar de kunst weer bij de liefhebber komt. Regelmatig zullen initiatieven ontstaan waar muzikanten in nodig zijn. Ook hiervan wordt de Perron Expressiebezoeker op de hoogte gehouden. Perron Expressie fungeert dus als uitvalbasis voor jong muzikaal Amersfoort. Oppervlakte Oefenruimte 1 25 m² Oefenruimte 2 25 m² Oefenruimte 3 35 m² Audio gedeelte studio 20 m² Totaal 105 m² Inventaris Oefenruimte 1 Drumstel (vijf ketels, standaards, pedaal, kruk) Gitaarversterker x 2 (top + box / gecombineerd) Basversterker Acht sporen mixer/ versterker + 2 boxen Microfoonstandaard x 3 Bedrading Per Expressie 8

9 Hoge krukken / stoelen Oefenruimte 2 Drumstel (vijf ketels, standaards, pedaal, kruk) Gitaarversterker x 2 (top + box / gecombineerd) Basversterker Acht sporen mixer/ versterker + 2 boxen Microfoonstandaard x 3 Bedrading Hoge krukken / stoelen Oefenruimte 3 Drumstel (vijf ketels, standaards, pedaal, kruk) Gitaarversterkers x 2 (top + box / gecombineerd) Basversterker Acht sporen mixer/ versterker + 2 boxen Microfoonstandaard x 10 Bedrading Hoge krukken / stoelen DJ set (2 draaitafels, mengpaneel, 2 monitor boxen) Dubbel basdrumpedaal Extra versterker Opname microfoons x 12 Extra bekkenstandaards x 2 Studio Mengtafel Equalizer Effecten Boxen x 4 Versterker Computer Bedrading Bureaustoelen x 2 Per Expressie 9

10 Audiovisuele Studio Video afdeling van Perron Expressie De videoruimte voorziet in de bestaande behoefte aan videoproductie mogelijkheden, voor jonge Amersfoortse filmmakers en de organisatieleden. In deze studio kan goedkoop eigen materiaal worden ontwikkeld en bewerkt, een mogelijkheid die voor veel jongeren ontbreekt. In Amersfoort is een dergelijke faciliteit broodnodig, veel jongeren filmen hun belevenissen, maar komen nooit tot een goede eindmontage. Een videoproject kan geïnitieerd worden als onafhankelijke, eigen productie of als ondersteuning van een ander product binnen of buiten Per Expressie. Ook voor de registratie van Per Expressie activiteiten en voor de promotie van de stichting is film een geschikt medium. Er zullen uiteraard ook videocursussen worden aangeboden. In de basiscursus zullen alle stappen van videoproductie worden doorlopen, het uiteindelijke eindproduct kan vervolgens worden opgenomen in de programmering of promotie. Meer gevorderden filmmakers kunnen ook externe opdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld een promotievideo van een bedrijf. De inkomsten kunnen worden geïnvesteerd in videoapparatuur. De productieruimte is onderdeel van de audiovisuele studio waar zowel audio als video registraties worden geproduceerd en bewerkt. De benodigde oppervlakte en inventaris zullen voor een deel worden geïntegreerd met de afdeling Muziek. In de productieruimte zullen filmmakers elkaar tegenkomen en gecombineerd aan producties kunnen werken. Per Expressie streeft naar het ontstaan van volledige productieteams, waarbinnen iedereen zich bezighoudt met één of meerdere onderdelen van een productie. Denk aan regie, productie, camera, licht, geluid, grime/ make-up, scenario, acteren, etc. De eindproducten kunnen worden vertoond op verschillende podia. Per Expressie voorziet in een heel aantal mogelijkheden zoals het festival, VJ-projecties tijdens een DJ act, de filmzaal van Theater de Lieve Vrouwe en ook Omroep Amersfoort. Oppervlakte Totaal visuele gedeelte studio 20 m² Inventaris Montagecomputersysteem Videocamera Videorecorder Monitoren x 2 Mengpaneel Stereo Beamer Bureau Stoelen x 2 Kast Per Expressie 10

11 Dans en Theater Dans & Theater afdeling van Perron Expressie Veel jonge mensen in Amersfoort hebben eigen ervaring met het maken van theater en dans. Dramalessen, workshops dans, het schooltheater en -dansfestival, bureaukunsteducatie (theaterwerkplaats e.d.), opvoeringen op school en in verenigingsverband, etc. Weinig uit dit aanbod is gericht op het maken van eigen producties, daarom is het goed een ruimte te creëren waar dit wel kan. De kunstvormen dans en theater zijn binnen Perron Expressie in één ruimte terug te vinden. Dit omdat er zowel inhoudelijk als praktisch duidelijke overeenkomsten zijn tussen de twee disciplines. Voor zowel dans als theater is een groot speelvlak wenselijk. De ruimte is bij voorkeur rechthoekig, bijvoorbeeld 8 x 12 meter. Eén van de wanden is bespiegeld en heeft een balletbar. Voor een goede dansoefening is een zwevende vloer zeer gewenst. Om te voorkomen dat deze bij andere activiteiten dan dans wordt beschadigd moet er een oprolbare vinylvloer aanwezig zijn. Helaas zijn de kosten voor een zwevende vloer en bijbehorende vinyl vloer van beide 80 m 2 te hoog om deze in een keer aan te schaffen. Er zal daarom het eerste jaar gespaard worden zodat na een jaar deze faciliteit aan de Ruimte kan worden toegevoegd. De dans- en theaterruimte kan voor een geringe vergoeding door iedereen worden gebruikt in sessies van 3 uur. In totaal zijn er gedurende de week ruim twintig sessies beschikbaar, tijdens een aantal van deze tijden zullen er cursussen en workshops worden verzorgd voor zowel de beginner als meer gevorderden. Denk bij dans en beweging bijvoorbeeld aan klassiek, latin, modern, Afrikaans capoeira, t ai chi en breakdance. Ook voor toneel zijn er vele mogelijkheden voor uitdagende cursussen en workshops zoals elementair toneel, improvisatie toneel, monologen, mime, dans in toneel, productie, spelen voor de camera, cabaret, etc. Een korte eindpresentatie van deze cursussen zou plaats kunnen vinden in de ontmoetingsruimte of bijvoorbeeld op een Kelderavond. Naast een oefenruimte biedt Per Expressie uiteraard ook podiummogelijkheden voor producties uit eigen stal. Voor degene die voor het eerst een productie neerzetten is er begeleiding en advies beschikbaar om te komen tot een succesvol eindproduct op één van de vele podia. In combinatie met de cursussen en workshops zorgt dit voor een actief en dynamisch productieklimaat waarin iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Bovendien is er de mogelijkheid om samen te werken met andere kunstdisciplines. Misschien is er wel iemand die kostuums of een decor wil maken, of worden er nog acteurs gezocht voor film. De stap om eens iets nieuws te proberen is snel gezet, alles is tenslotte slecht een paar deuren verder. Per Expressie 11

12 Oppervlakte 100 m 2 Inventaris 8 meter spiegelwand 8 meter balletbar gordijnen voor de spiegels geluidsinstallatie 10 schuimmatten oude bank opstapelbare stoelen grote kantoor kast eventuele theaterrekwisieten De dans- en theaterruimte bevindt zich in de buurt van de kleedruimte. In de opslagruimte is op verzoek plek beschikbaar voor grotere attributen en decorstukken waar regelmatig mee wordt gerepeteerd. Per Expressie 12

13 Fotografie Fotografie afdeling van Perron Expressie Fotograferen kan iedereen, maar die momentopname ontwikkelen en afdrukken is een ander verhaal. In Amersfoort wordt momenteel één fotocursus (Scholen in de Kunst) aangeboden, gezien de wachtlijst blijkt het animo veel groter. Perron Expressie biedt een degelijke doka voor vier personen met alle benodigde apparatuur en materialen. Bovendien zijn er enkele eenvoudige spiegelreflex camera s en statieven aanwezig om volwaardig fotomateriaal te schieten. Weinig jongeren zijn goed bekend in de doka. Daarom is er voor de beginners eerst een introductiecursus waarin wordt geleerd om te gaan met de camera en doka. Na het voltooien van de cursus, of met genoeg eigen basiskennis, kan je zelf aan de slag. Er zijn binnen Per Expressie veel mogelijkheden om bezig te zijn met fotografie. Het is niet de bedoeling dat er langzamerhand steeds meer schoenendozen gevuld worden met allerlei fotomateriaal. Al deze foto s moeten in allerlei vormen van expositie terugkomen. Er kunnen foto s worden gemaakt van alle mogelijke Per Expressie activiteiten en bezigheden en die kunnen direct gebruikt worden voor de internetsite, het Per Expressie blad, aankleding van de vrijruimte, posters en flyers en externe media. En tijdens vele Per Expressie activiteiten kan fotografie een deel uitmaken van de aankleding of een expositie. De exposities zijn de aangewezen plek om eigen (experimenteel) werk te laten zien. Daarnaast is er vanuit andere disciplines vraag naar goed fotomateriaal van bands, kunstenaars, toneelgroepen, dansgezelschappen, etc. Fotografie kun je op allerlei manieren toepassen, hiervoor is wel een basiskennis en ervaring vereist. Aan de hand van aangeboden cursussen kan die worden opgebouwd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervolgcursussen in de volgende categorieën experimenteel, mensen, reportage, spionage, lomo, macro/ microscoop, 1800 fotografie (camera obscura zelf bouwen), onderwaterfotografie, etc. Materiaal voortkomend uit deze cursussen zal ook terugkomen in eerder genoemde expositievormen. In eerste instantie zijn de meest standaard doka apparatuur en materialen aanwezig. Stapsgewijs kunnen de beschikbare soorten chemicaliën, fotopapier en apparatuur worden uitgebreid zodat er steeds meer mogelijkheden ontstaan voor het creatief ontwikkelen van film. Ook de digitale kant van fotografie verdient aandacht. Gezamenlijk met de Beeldende Kunst kan er gebruik worden gemaakt van een simpele digitale camera en een computer. Aan de hand van een goed werkbare doka, leerzame en inspirerende cursussen en voldoende interessante vertoningmogelijkheden zal op den duur een actieve fotografie groep kunnen ontstaan die vanuit de doka een moderne draai geven aan klassieke fotografie. Vanuit zo n groep is het ook zeer goed mogelijk om af en toe zelf geld te genereren voor nieuwe investeringen door middel van bijvoorbeeld een experimentele trouwreportage of vernieuwende bedrijfsfotografie. Per Expressie 13

14 Oppervlakte 25 m 2 Inventaris PVC-unit of tafel met dokabakken grote wasbak jerrycans en trechters 4 ontwikkelkokers, vergrotingskokers, vergrotingspallets en timers droogmachine rubber gordijnen (voor sluis in en uit) rood licht planken 4 oude spiegelreflex camera s 2 oude statieven De in en uitgang van de doka bevindt zich bij voorkeur in het 2D atelier van de Beeldende Kunst. Afhankelijk van de ruimte kan hier ook apart een heel klein absoluut geblindeerd ontwikkelhokje worden gemaakt met daarnaast een wastafel waar de gebruiker op zijn gemak in het licht de ontwikkelvloeistoffen kan toevoegen. In dit 2D atelier bevindt zich ook de computer met grafische software, scanner, digitale camera en cd-brander, kortom alle benodigdheden om ook digitaal aan de slag te kunnen. Eventuele kleurenprints kunnen tegen betaling in het kantoor worden uitgedraaid. Per Expressie 14

15 Beeldende Kunst Beeldende Kunst afdeling van Perron Expressie De Beeldende Kunst afdeling bestaat uit meerdere ruimtes die gezamenlijk een zeer flexibel en multifunctioneel atelier vormen waar iedere kunstenaar zijn plek kan vinden. Er is een 2D atelier dat geschikt is voor het vervaardigen van plat werk, zoals schilderijen en tekeningen. Voor boetseren en beeldhouwen is het 3D atelier ingericht. Er is vervolgens gekozen voor het combineren van de ateliers met een complete werkplaats. Het 2D atelier is het grootst en biedt ruimte aan negen kunstenaars. Er kan gewerkt worden op één van de ezels of aan tekentafels. Bijna de gehele inventaris kan verplaatst worden en met behulp van de mobiele wanden kan de ruimte per situatie optimaal worden ingedeeld. Hierdoor kan iedereen precies zo werken als hij of zij graag wil. Dezelfde mobiele wanden zijn ook ideaal om te gebruiken als expositiewand op locaties waar die niet of onvoldoende aanwezig zijn. In het 2D atelier is ook een computer met scanner digitale camera en cd-brander aanwezig, deze wordt door de gehele afdeling Beeldende Kunst en Fotografie gebruikt. Op termijn kunnen er benodigdheden voor grafisch werk worden aangeschaft, zoals een pers en zeefdruk. In het 3D atelier kunnen afhankelijk van de grootte van het werk tot zes kunstenaars werken. Er zijn bokken, sokkels en enkele sets standaard beeldhouw gereedschap aanwezig. Op den duur zou dit gereedschap uitgebreid kunnen worden en er zou geïnvesteerd kunnen worden in een klei oven. Een aantal standaard materialen die door kunstenaars veel worden gebruikt zullen door Per Expressie groot worden ingekocht, zoals olie- en acrylverf, klei, doek, gesso, etc. Deze materialen kunnen dan in kleinere hoeveelheden worden gekocht door de gebruikers van de ateliers. Daardoor kan iedereen profiteren van een lagere prijs en (vooral bij verf) een uitgebreid assortiment. De twee ateliers zullen ook gebruikt worden voor het geven van cursussen. Voor de beginners zijn er enkele cursussen waarbij kennis wordt gemaakt met een aantal basismaterialen. Vervolgens kunnen er per materiaal, of gericht op een bepaald thema verdiepingscursussen worden aangeboden. De werkplaats zal grofweg opgedeeld zijn in drie zones, één voor textiel, één voor hout en één zone voor metaal en kunststof. Voor alle materiaal zones is een uitgebreid assortiment gereedschap aanwezig waardoor bijna alles wel gemaakt of gerepareerd kan worden. Hierdoor zal de werkplaats zeer multifunctioneel zijn. In eerste instantie wordt vanuit de werkplaats de rest van de vrijruimte opgebouwd, vervolgens is het de thuisbasis van de technische dienst. De werkplaats is ook de plek waar wordt gewerkt aan decors, aankleding, kostuums, etc. van Per Expressie activiteiten en producties. Beeldend kunstenaars kunnen in combinatie met het 2D en 3D atelier de meest spectaculaire kunstwerken bouwen, en daarnaast ook nog hun eigen schildersdoeken spannen. Verder kan de werkplaats voor iedereen wel eens goed van pas komen voor de meest uiteenlopende dingen, bijvoorbeeld om een skateramp te bouwen of je broek naaien. In een werkplaats waar door veel verschillende mensen wordt gewerkt is veiligheid en verantwoordelijkheid van groot belang. Daarom is gekozen voor korte maar Per Expressie 15

16 verplichte cursus Gereedschapsleer & Veiligheid om gebruik te mogen maken van de werkplaats. De beeldende kunst afdeling beschikt verder nog over een opslaghok waar materialen en werken in productie opgeslagen kunnen worden. Aangrenzend aan de werkplaats is er een kleine buitenplaats voor aanvoer, opslag en/ of verwerking van grote materialen en voor buitenactiviteiten. Denk dan aan bijvoorbeeld gipsen, lakken, graffiti en beton gieten. Al met al zullen de ateliers en de werkplaats als geheel een productieve omgeving zijn, waar door veel jongeren wordt gewerkt aan hun eigen kunst. De samenbundeling van al deze creatieve mensen werkt stimulerend en inspirerend. Iedereen kan van elkaar leren of met elkaar meedenken. Ook voor de organisatie van Beeldende Kunst activiteiten (exposities, aankleding, decors, acties, etc) vormt de ruimte een ideaal uitgangspunt. Oppervlakte 2D atelier 60 m 2 3D atelier 25 m 2 Werkplaats 50 m 2 Opslaghok 20 m 2 Buitenplek 20 m 2 Totaal 155 m m 2 buiten Per Expressie 16

17 Inventaris 2D atelier 6 mobiele wanden op wielen 244 x 244 x 45 4 mobiele wanden op wielen 244 x 122 x 45 9 ezels 6 tekentafels 6 opstapelbare stoelen 5 blokken verschillende maten verfspuit (op compressor) grote wasbak spoelhok olieverf spoelunit acrylverf computer (geschikt voor grafisch werk) scanner (geschikt voor dia s en negatieven) cd-brander digitale camera 2 grote prullenbakken 2 grote kantoor kasten planken oude leren bank matras 3D atelier 6 bokken 4 sokkels 3 kisten op wielen voor klei 4 gereedschap sets (beitels, slaghamers, raspen, vijlen, tandbeitels) luchtspuit (op compressor) grote kantoor kast planken grote wasbak grote prullenbak Werkplaats werktafel los werktafel tegen muur gereedschapswand 4 bankschroeven verschillende soorten decoupeerzaag afknotzaag bandschuurmachine boor schroefboor haakse slijper naaimachine ruim assortiment handgereedschap (schroevendraaiers, zagen, veilen, tangen, klemmen, sleutels, hamers, raspen, etc) klein inventaris (schroeven, spijkers, lijm, etc) compressor luchtleidingen en aansluitpunten (ook elders) luchtdruk tacker (op compressor) Per Expressie 17

18 2 takels CO 2 lasapparaat soldeerpistool afzuigkap kunststofgordijnen afscheiding grote wasbak 2 grote prullenbakken 2 grote kantoor kasten planken 2 brandblussers 2 mobiele werkunits inrichting mobiele werkunit intern gericht (ingericht met eenvoudig gereedschap voor technische dienst vrijruimte) inrichting mobiele werkunit extern gericht (ingericht met eenvoudig gereedschap voor decors, aankleding en exposities op locatie) Opslag grote wandkasten voor divers werk (deels afsluitbaar met hangsloten) planken kisten Buitenplek afdakje werktafel 2 verschillende bankschroeven grote kantoor kast grote afval container Algemeen geluidsinstallatie werkplaats stofzuiger spiegels diverse afmetingen decoratie (verf, doeken, schilderijen, etc) Per Expressie 18

19 De Centrale Ontmoetingsruimte Naast alle kunstbeoefening moet de vrijruimte ook een sfeer weten te creëren waarin jongeren elkaar ontmoeten en ontspannen. Daarvoor ga je naar de ontmoetingsruimte binnen de vrijruimte, ingericht en aangekleed door Per Expressie kunstenaars. Na drie uur rammen met je bandje, zweten op de dansvloer, concentratie op een paar vierkante centimeters op je doek, wil je even kunnen napraten. Een ontspannen sfeer, waarin bovendien op gezette tijden activiteiten plaatsvinden. Kleinkunst, film, exposities, maaltijden, thema-avonden en gesprekken, een greep uit de vele ideeën die bestaan om de huiskamer een bijzonder karakter te geven. Als gebruiker van een oefenruimte zul je sneller binding krijgen met andere actievelingen onder het vaandel van Per Expressie, omdat je ze simpelweg tegenkomt in de huiskamer. Vooral gezellig, daarnaast leert de ervaring dat die ongedwongen binding vaak leidt tot nieuwe ideeën en samenwerking. Hiermee ontstaat een dynamisch karakter van de vrijruimte, waarin veel nieuwe initiatieven kunnen opbloeien. Als gebruiker en lid van Per Expressie kun je tijdens openingstijden altijd terecht in De ontmoetingsruimte. Haal een drankje aan de bar, plof neer op de bank en chillen maar! Beheerder Is er donderdagmiddag nog een plekje vrij voor een extra oefening? Is er misschien nog een kwast te leen? Mijn snoer is kapot is er nog een microfoon? Kan ik mijn spullen ergens opslaan? Kan ik per accept giro betalen? Is die opnamestudio zomaar beschikbaar? Dergelijke vragen, allerhande praktische zaken, de beheerder is je aanspreekpunt. Hij/ zij houdt zich bezig met de agenda, verhuur, reparaties, consumpties, materialen in bruikleen, voorziet dus in de randvoorwaarden zodat je optimaal gebruik kan maken van de vrijruimte. Vanuit het centrale gedeelte coördineert hij de gang van zaken in de vrijruimte. Oppervlakte Bar & Beheer 20 m² Huiskamer 40 m² Podium 15 m² Totaal 65 m² Inventaris Bar & Beheer kassa kluis koeling spoelbak tap glas fornuis keukengerei Per Expressie 19

20 Huiskamer bar + kastruimte banken krukken stoelen hangmat koffieapparaat tafels huurmaterialen asbakken geluidsinstallatie leesdossier waterkoker Podium Techniek i.s.m. studio Krachtstroom Filmscherm Theaterdoek + rails Per Expressie 20

21 Kantoor en Vergaderruimte Het kantoor en de vergaderruimte vormen de organisatorische kern van de vrijruimte, maar ook van de volledige organisatie van Per Expressie. Van hieruit worden alle kernactiviteiten aangestuurd. Dit betekent dat alle mensen die organisatorisch betrokken zijn bij Per Expressie gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Afdelingen van de organisatie kunnen hier vergaderingen beleggen, maar ook mensen die op een andere manier betrokken zijn bij Per Expressie kunnen hier overleg voeren (bijvoorbeeld over de opzet van een nieuwe productie of de gang van zaken tussen gebruikers van bepaalde ruimten). Verder moet het ook voor andere culturele initiatieven in Amersfoort incidenteel mogelijk zijn gebruik te maken van de kantoor- en vergaderfaciliteiten. De administratie, boekhouding, planning en documentatie van stichting Per Expressie zullen in het kantoorgedeelte worden bijgehouden. Er zal hier dagelijks gewerkt worden aan het aansturen en ontwikkelen van activiteiten binnen Per Expressie. Oppervlakte 50m² Inventaris Kantoor 3 computersystemen 3 bureaus en 4 stoelen fax telefoon kleurenprinter standaard kantoorartikelen (perforator, nietmachine, plakband, notieblok) kasten Vergaderruimte tafel en stoelen, geschikt voor acht mensen flap-over Per Expressie 21

22 Opslag Dit is de opslagruimte van Perron Expressie. Op verzoek kunnen gebruikers van de vrijruimte hier materialen opslaan. De opslag zal extra goed worden beveiligd, zodat ook apparatuur en dergelijke techniek veilig kunnen worden opgeslagen. Oppervlakte 30 m² Kleedruimte Dit is de kleedkamer waar gebruikers van Perron Expressie zich kunnen omkleden en eventueel een douche nemen. Met name dansers en spelers uit de dans- en theaterruimte zullen hier gebruik van maken, maar ook voor de afdeling film en bijvoorbeeld beeldend kunstenaars kan dit nodig zijn. Oppervlakte 20 m² Inventaris houten banken kledinghaken douche kluisjes Per Expressie 22

23 Activiteiten & Programmering In beginsel ambieert Per Expressie jong Amersfoort direct te betrekken in het sociaalculturele klimaat in jong Amersfoort. Middels het eerste festival is de eerste stap gezet. Dit festival moet eens per jaar terugkomen, maar daarmee is van een grote verandering in het Amersfoortse jongerenaanbod nog nauwelijks sprake. De regionale podia kunnen (via Per Expressie) frequenter jongerenkunst programmeren. Per Expressie onderhoudt contacten met Amersfoortse podia (De Kelder, Theater de Lieve Vrouwe, de Flint) en diverse horeca. De Kelder zal bijvoorbeeld tweemaandelijks een Per Expressie zaterdagavond programmeren, deze wordt gevuld en aangekleed met regionale kunst. Denk aan een aantal acts in diverse categorieën, een open podium, aankleding door kunstenaars en in de late uurtjes dj s en vj s die het feest compleet maken. Ook op andere podia en in verschillende cafés zullen dergelijke programmeringen avonden vullen. Daarnaast zullen incidenteel optredens, exposities en vertoningen van nieuwe en bestaande producties binnen de verschillende kunstdisciplines plaatsvinden in Amersfoort en omstreken. Er liggen verder plannen voor een Per Expressie School Tour, een volledig programma dat als schoolfeest kan worden gepresenteerd. Al met al zal Per Expressie minimaal eens per maand terug te zien zijn in alle mogelijke vormen. De ontmoeting en confrontatie tussen verschillende stijlen en disciplines zijn speerpunt in de algehele programmering. Er zal vaak worden gezocht naar samenwerking en combinaties die vernieuwende producties opleveren. De koppeling tussen de verschillende makers is goed mogelijk middels de database van Per Expressie. Zo zullen allerlei unieke producties ontstaan die meer inhoud geven aan het aanbod van jong Amersfoort. Er moet dus meer activiteit worden ontplooid om daadwerkelijk bij te dragen aan dit jongerenklimaat. Cultuur in brede zin is volgens de visie van Per Expressie een van de manieren om jongerenparticipatie te bevorderen. Maar jongeren wensen juist ook de veelzijdigheid van een stichting als Per Expressie uit te diepen. Daarom is het goed ook andersoortige activiteiten te koppelen aan de kerndoelstelling van Per Expressie; podia en productiemogelijkheden voor Amersfoortse jongeren. Het collectief aan deelnemers, organisatoren en sympathisanten van Per Expressie moet elkaar ook op andere manieren kunnen ontmoeten. Daarom tracht Per Expressie ook andere activiteiten op te zetten die bijdragen aan de samenhang binnen de Per Expressie kroew. Mensen die organisatorisch of creatief betrokken raken bij Per Expressie moeten het gevoel krijgen dat het om meer draait dan kunst en uiting alleen. Jong zijn en die ervaring uit kunnen wisselen op je eigen manier. Tijdens een romantisch diner voor honderd mensen bijvoorbeeld, of tijdens een skatetour door de binnenstad. Of tijdens een discussie over de Nederlandse politiek, of een strandfeest bij het Henschotermeer. Ideeën voldoende, binnen de organisatie zullen een aantal mensen deze ideeën gaan kanaliseren en uitwerken. Om dit alles te realiseren is besloten tot een afdeling Activiteiten binnen de organisatie. Per Expressie 23

24 Het Festival Na het geslaagde festival in juni 2002 staat vast dat het festival komend jaar weer plaats zal vinden. De combinatie/ kruising van verschillende disciplines blijft speerpunt in de ontwikkeling van een nieuw concept. Doelstelling is dan ook: Het bieden van een vernieuwend en gevarieerd programma aan Amersfoortse jongeren, waarin diverse kunststromingen (theater, film, dans, beeldende kunst, muziek en cabaret) zichzelf presenteren. De vertoonde of ten gehore gebrachte werken zullen in zijn geheel door jonge Amersfoortse kunstenaars zijn bedacht en gemaakt. De formule van het festival is dus ongewijzigd, de vorm daarentegen zal hoogstwaarschijnlijk afwijken van het afgelopen jaar. Het volledige plan voor een nieuw festival staat amper in de grondverf. Vanaf november zal dit concept moeten worden bedacht en ontwikkeld.. Daar zal de hernieuwde organisatie richting aan geven. De verschillende kunst afdelingen binnen Per Expressie zullen allemaal een aandeel in de organisatie van het festival leveren. De algehele coördinatie en voortgang van het festival liggen bij het bestuur. Afgelopen jaar heeft Per Expressie elke discipline ondergebracht in een eigen afdeling binnen de organisatie van het festival, gezien de uitbreiding van de kernactiviteiten zal elke afdeling breder dan alleen op het gebied van het festival opereren. Toch blijft de programmering en totstandkoming van het festival centraal staan. Op dit moment staat het festival gepland voor de zomer van Het grote succes van festival Per Expressie 2002 (ruim 1200 bezoekers, 22 podiumproducties, 40 beeldend kunstenaars, ruim drie uur film en live video) dient te worden geprolongeerd. De afdeling activiteiten zal de algemene coördinatie op zich nemen. Daarmee neemt zij dus initiatief tot het ontwikkelen van een nieuw concept. Iemand een idee? Per Expressie 24

25 Organisatie en Beleid Bestuur Voorzitter Ide Koffeman Financieel Algemeen Extern Laurens Martina Hans Goslinga Rutger van Westing Contact voor: Contact voor: Contact voor: Afdeling Video Afdeling Dans & theater Afdeling Muziek Coördinator Coördinator Coördinator Afdeling Bouw Afdeling Beeldende kunst Afdeling Redactie Coördinator Coördinator Coördinator Afdeling Fotografie Coördinator Afdeling Website Coördinator Afdeling Activiteiten Coördinator Het bestuur De eindverantwoording van alle activiteit vanuit stichting Per Expressie ligt in handen van het vierkoppig bestuur. Binnen het bestuur is een driedeling gemaakt in de taakverdeling: financieel, algemeen en extern. Laurens Martina is als penningmeester financieel verantwoordelijk. Daarnaast is hij de contactpersoon binnen het bestuur voor de afdelingen Film en Bouw. Hans Goslinga (secretaris) is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de organisatie en haar achterban en is contactpersoon voor de afdelingen Dans & theater, Beeldende kunst, Fotografie en Activiteiten. Rutger van Westing is verantwoordelijk voor de publieke relaties en marketing. Hij vormt het contact voor de afdeling Muziek en de Redactie, alsmede de Afdeling website. Leidinggevende en drijvende kracht achter dit drietal is oprichter Ide Koffeman, die tevens fungeert als voorzitter van het bestuur. Het bestuur stuurt als centraal orgaan de verschillende afdelingen aan. Elke afdeling bespreekt de voortgang met het bestuur middels coördinatoren. De strategie en planning, volledige financiën en verdere administratie, de eindproductie van grote activiteiten en het beheer van de vrijruimte zijn in handen van het bestuur. In de toekomst zal de organisatie zich verder uitbreiden en zullen een aantal van deze kernactiviteiten worden gedelegeerd. Alle ontwikkelingen worden besproken met de coördinatoren van de verschillende afdelingen. Per Expressie 25

26 De afdelingen De activiteiten onder het vaandel van Per Expressie worden binnen de verschillende afdelingen uitgedacht, uitgevoerd en aangestuurd. Er is een verdeling gemaakt tussen de verschillende kunststromingen, de redactionele kant (redactie & website), de verdere activiteiten vanuit Per Expressie en de aanleg/ inrichting en onderhoud van de vrijruimte. De afdeling Bouw In het huidige plan is de verbouwing en inrichting van het toekomstige pand niet verder toegelicht. De afdeling Bouw zal dit gaan realiseren. Op basis van de kenmerken van het concrete pand zal een bouwplan worden opgesteld. Dit behelst het volledige ontwerp en de architectuur, het gas, water en elektraplan, de algemene veiligheid en de volledige kostenberaming. De afdeling Bouw bestaat dus uit deskundige, ervaren mensen en zal extern/ intern advies genieten van aannemers en architecten. Het is daarnaast ook de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hun handjes kunnen laten wapperen in de aanleg van de vrijruimte, dus zal de afdeling Bouw ook zoveel mogelijk werkzaamheden op zich nemen. Tijdens de aanleg van de vrijruimte zal de afdeling Bouw dus meer mensen kunnen betrekken. Als de vrijruimte functioneel is, zullen er (ook vanuit de werkplaats) vaker bouwprojecten zijn. Denk aan decor, of andere grote constructies. Ook binnen de vrijruimte zullen vaker reparaties en onderhoud gepleegd moeten worden. De afdeling Bouw zal dan als technische dienst fungeren. De afdeling Redactie De redactie verzorgt de informatievoorziening naar de achterban en de verschillende media. Middels de website en algemene briefings (in de toekomst eventueel een blad) wordt de geregistreerde achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op allerlei gebieden binnen Per Expressie. Samen met de PR voert de redactie de externe communicatie (persvoorlichting, promotiemateriaal, e.d.). Daarnaast registreert en onderhoudt de redactie contacten met nieuwe aanmeldingen. Middels de database kunnen indien wenselijk koppelingen gemaakt worden tussen verschillende mensen uit de achterban, waaruit samenwerking kan ontstaan. De website wordt door de redactie voorzien van inhoud. Alle activiteiten, maar ook discussies, verhalen, gedichten, interviews en de samengestelde culturele uitgaansagenda van Amersfoort zijn terug te vinden op de website Daarnaast is er de mogelijkheid tot aanmelding om bijvoorbeeld deel te nemen aan een activiteit of een vraag te stellen. De redactie dient deze verzoeken te kanaliseren binnen de organisatie. De afdeling Website Voor het ontwerp, de realisering en het onderhoud van de website is een aparte afdeling ingericht. Dit is een team bestaande uit conceptontwikkelaars, ontwerpers en makers. Op basis van de gestelde inhoud door de redactie is de afdeling website verantwoordelijk voor de vormgeving en het goed functioneren van de website. De website moet interactie en uitwisselingsmogelijkheden bieden tussen (Amersfoortse) jongeren, als een virtuele ontmoetingsplaats. Per Expressie 26

27 De afdeling Activiteiten Deze afdeling coördineert de verschillende activiteiten die publiekelijk of binnen Per Expressie worden georganiseerd. Deze activiteiten worden toegelicht in het hoofdstuk activiteiten en programmering. De afdeling werkt in nauwe samenwerking met bestuur, redactie en de kunst afdelingen aan het totale aanbod aan georganiseerde activiteiten voor mensen binnen en buiten Per Expressie. Met name de conceptontwikkeling, planning en logistiek, oftewel de algehele voortgang van veel projecten zal hier worden gecoördineerd. De opzet en organisatie van het festival wordt van hieruit aangestuurd. Verder zullen zich velerlei initiatieven aandienen die gerelateerd zijn aan de doelstelling van Per Expressie, maar zich incidenteel voordoen. De afdeling Activiteiten concretiseert indien mogelijk en gewenst deze ideeën in samenwerking met de initiatiefnemer. Ook in de ontmoetingsruimte in Perron Expressie zullen activiteiten worden opgezet door deze afdeling. De afdelingen binnen de disciplines De kunstdisciplines zijn ondergebracht in verschillende afdelingen (Film, Muziek, Theater & Dans, Beeldende Kunst, Fotografie). Zo n afdeling bestaat uit een creatieve, daadkrachtige groep jonge mensen die affectie heeft met de kunstdiscipline waarmee ze aan de slag gaat. Binnen deze afdeling is er één persoon die de communicatie met andere afdelingen en het bestuur voert, dit is de coördinator van de afdeling. De afdeling zal op basis van de samenstelling en de concrete doelstellingen een functieverdeling maken. In algemene zin organiseert de afdeling faciliteiten, podia en verdere activiteit voor de kunstenaars binnen de betreffende disciplines. Dit betekent dat ze programmeringen aanlevert voor de bestaande Per Expressiepodia, nieuwe podiummogelijkheden creëert, de verschillende kunstenaars met elkaar in contact brengt, eventueel begeleidt en promoot, nieuwe initiatieven aantrekt en concretiseert en een directe bijdrage levert aan het festival. De kunstafdeling houdt zich verder bezig met de gang van zaken binnen de vrijruimte Perron Expressie, ze is dus verantwoordelijk voor de ruimte die voor de betreffende discipline is ingericht. De ruimte wordt door veel verschillende mensen gebruikt, goed contact met en tussen de verschillende gebruikers is dus belangrijk. Daarnaast is betrokkenheid ook heel belangrijk in het aantrekken van nieuwe initiatieven en producties in de vrijruimte en later op de podia. De praktische planning in de ruimte wordt bijgehouden in de algemene agenda voor de vrijruimte. Deze wordt in overleg met de coördinator per discipline samengesteld door het bestuur. De afdeling kan daarnaast in de aanloopfase tot Perron Expressie het concept voor de verschillende ruimten concretiseren en realiseren. Met deze organisatie beoogt stichting Per Expressie haar doelen te behalen. Met de steun en participatie van de achterban in jong Amersfoort zal stichting Per Expressie een positieve verandering kunnen brengen in de beleving en activiteit van jong Amersfoort. Per Expressie 27

28 Bijlage: Enquête inzake vrijruimte Beste levensgenieter, Stel je voor Op fietsafstand is er een vrijplaats waar jongeren individueel of in een groep culturele initiatieven kunnen ontplooien. Denk aan bandoefenruimtes, dans- en theaterstudios, ateliers etc. Amersfoort droomt hier al jaren van Per Expressie zet zich hiervoor in. De gemeente heeft dit ondersteund met een premie van de campagne Iedereen doet mee. Per Expressie gaat na het festival een plan ontwikkelen om komend jaar zo n vrijplaats te realiseren. Om het plan beter op de behoefte af te stemmen en om het meer politiek gewicht te geven hebben we concrete gegevens nodig. We willen je vragen onderstaande enquête in te vullen, het kost een paar minuten, heel veel dank! Bij iedere mogelijk antwoord is vermeld bij hoeveel enquêtes dit antwoord is gegeven en welk percentage dit is van de totale hoeveelheid van 271 ingevulde enquêtes. 1. Ben je het met Per Expressie eens dat er een in Amersfoort een jongeren vrijplaats moet komen? 1 0,4% 0 nee, daar is mijn belastinggeld niet voor bedoeld 31 11,4% 0 dat is misschien wel wat ,2% 0 jazeker 0 0,0% 0 geen mening 2. Als deze vrije ruimte er komt, welke functies moet deze dan volgens jou huisvesten? (meerdere antwoorden mogelijk) ,1% 0 oefenruimte voor muzikanten ,1% 0 dansstudio ,5% 0 theaterstudio ,6% 0 atelierruimte ,8% 0 werkruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten, workshops en/of cursussen ,6% 0 podium 56 25,9% 0 iets anders (oa: doka, audiovisuele ruimte, café/bar, eetgelegenheid meditatie/vechtsport ruimte, cultureel steunpunt, disco skatebaan, basketbalveld) Per Expressie 28

29 3. Als de in vraag 2 genoemde functies er allemaal zouden zijn, waar zou je dan gebruik van willen maken? (meerdere antwoorden mogelijk) 89 32,8% 0 oefenruimte voor muzikanten 58 21,4% 0 dansstudio 74 27,3% 0 theaterstudio 68 25,1% 0 atelierruimte 69 25,5% 0 werkruimte voor vergaderingen, bijeenkomsten, workshops en/of cursussen 95 35,1% 0 podium 56 25,9% 0 iets anders 4. Zou je mee willen helpen met het opzetten van deze vrije ruimte? 97 35,8% 0 nee, ik kom wel eens kijken als het klaar 67 24,7% 0 misschien 66 24,5% 0 ja, ik wil helpen maar ik weet nog niet hoe 44 16,2% 0 ja, ik wil helpen, ik kan me nuttig maken als: (diverse zeer bruikbare capaciteiten) 5. Wil je op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? ,3% 0 nee dank je, ik zie het wel op het achtuurjournaal ,7% 0 ja graag, mijn info is: 6. Mogen we enkele gegevens van je weten? 7 2,5% 0 liever niet ,5% 0 ok, als je mijn gegevens niet verkoopt: ,7% - ik ben meestal 0 een jongen ,3% 0 een meisje 70 26,5% - officieel ben ik 0 arbeider ,7% 0 student 50 18,9% 0 scholier 31 11,7% 0 anders (voornamelijk arbeiders in overheids of culturele sector) 8 3,1% - mijn leeftijd is 0 jonger dan ,5% 0 tussen de 15 en ,0% 0 tussen de 20 en ,7% 0 tussen de 25 en ,8% 0 ouder dan Als je nog wat kwijt wil, ga je gang: 120 reacties Per Expressie 29

Bedrijfsplan Cultureel Centrum De Kinkel 2014-2018

Bedrijfsplan Cultureel Centrum De Kinkel 2014-2018 Bedrijfsplan Cultureel Centrum De Kinkel 2014-2018 Bemmel, oktober 2013 Stichting Cultureel Centrum De Kinkel 1 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Opzet bedrijfsplan...3 2. De markt...4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Samen bouwen aan cultuur. Handreiking voor een Cultuur Platform.

Samen bouwen aan cultuur. Handreiking voor een Cultuur Platform. Samen bouwen aan cultuur. Handreiking voor een Cultuur Platform. 1 2 Voorwoord De provincie Utrecht bruist van kunst en cultuur. Dit gevarieerde en bloeiende klimaat bestaat dankzij de verenigingen, vrijwilligers

Nadere informatie

Toolkit Kracht door verbinding

Toolkit Kracht door verbinding toolkit Toolkit Kracht door verbinding Colofon Uitgever: Tekst: Aberrahim Kajouane, Pleun van den Dool, Bouchra Banhammou en Trix van der Kamp Datum uitgave: oktober, 2013 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde

Nadere informatie

5D THEATERWERKPLAATS 2015

5D THEATERWERKPLAATS 2015 5D THEATERWERKPLAATS 2015 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 ONTWIKKELING 5 3 DE 5D THEATERWERKPLAATS 7 4 FUNCTIES VAN DE 5D THEATERWERKPLAATS 8 5 PROJECTEN VAN 5D 10 6 LEERWERKPLEKKEN 15 7 CULTURELE ORGANISATIE EN

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN

VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN VOORSTEL STUDIEVERENIGINGEN VAN DE FACULTEIT MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN RUIMTE IN HET NIEUWE ROETERSEILAND COMPLEX 1 VOORWOORD 12 NOVEMBER 2012 FV-FMG UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Voor u ligt

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Opinievorming rond popschool Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/375517) STZ/EC Collegebesluit 1. Het college besluit de opinienota 'Popschool en oefenruimten in Haarlem'

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LUXOR THEATER 2011-2015 A TASTE OF AURA. het voelbare zichtbaar maken

BELEIDSPLAN LUXOR THEATER 2011-2015 A TASTE OF AURA. het voelbare zichtbaar maken BELEIDSPLAN LUXOR THEATER 2011-2015 A TASTE OF AURA het voelbare zichtbaar maken INLEIDING HOOFDSTUK 1: PROGRAMMERING 1.1 Situatie filmtheaters in Nederland 4 1.2 Situatie distributeurs in Nederland 1.3

Nadere informatie

Studievereniging Machiavelli

Studievereniging Machiavelli Studievereniging Machiavelli Bestuur 2006/2007 Beleidsplan 1 Inhoudsopgave Algemeen blz. 3 Voorzitter blz. 5 Penningmeester blz. 8 Secretaris blz. 10 Politieke Activiteiten Coördinator blz. 12 Sociale

Nadere informatie

Stichting StadsSpelen van de Sande Bakhuijzenstraat 2 1061 AG Amsterdam e-mail: info@stadsspelen.nl

Stichting StadsSpelen van de Sande Bakhuijzenstraat 2 1061 AG Amsterdam e-mail: info@stadsspelen.nl Stichting StadsSpelen van de Sande Bakhuijzenstraat 2 1061 AG Amsterdam e-mail: info@stadsspelen.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opzet evaluatieverslag... 4 DEEL 1 Het resultaat 20 mei 2006... 6 Algemene

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2014-2017

B E L E I D S P L A N 2014-2017 BELEIDSPLAN 2014-2017 VOORWOORD Toen de gemeenteraad in 2011 definitief koos voor de realisatie van een nieuw poppodium in de binnenstad van Venlo veranderde er iets in mijn beeldvorming over de stad waarin

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

9.7 Samenvatting 101

9.7 Samenvatting 101 panden blijken in de praktijk dan ook een hoge mate van homogeniteit te hebben. Qua grootte zijn de collectieve panden ook veel meer beperkt. Hoe groter de collectieven, hoe abstracter het gemeenschappelijk

Nadere informatie

handleiding docenten

handleiding docenten HAVO - VWO handleiding docenten lespakket voor een culturele maatschappelijke stage / CKV Inhoudsopgave Projectinformatie 3 Introductie 4 Contactgegevens 6 Tips & achtergrondinformatie 7 OPDRACHTEN LEERLINGEN

Nadere informatie

Financiering cultuureducatie in de BVE. Inventarisatie

Financiering cultuureducatie in de BVE. Inventarisatie Financiering cultuureducatie in de BVE Inventarisatie Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2005 Inhoud Inventarisatie financiering cultuureducatie in de BVE 5 Achtergrond 5 De opzet van de inventarisatie

Nadere informatie

Module (Gezamenlijk) Programmeren in dorp, wijk of gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module (Gezamenlijk) Programmeren in dorp, wijk of gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module (Gezamenlijk) Programmeren in dorp, wijk of gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Inspiratieavond Programmeren voor het Kulturhus in Wekerom, voorjaar

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2014-2017

B E L E I D S P L A N 2014-2017 BELEIDSPLAN 2014-2017 VOORWOORD Toen de gemeenteraad in 2011 definitief koos voor de realisatie van een nieuw poppodium in de binnenstad van Venlo veranderde er iets in mijn beeldvorming over de stad waarin

Nadere informatie

Dit document is samengesteld door Hidde Benedictus, Teun van Wijk (hoofdstukken 1 t/m 4) en Edwin Knol (hoofdstuk 5).

Dit document is samengesteld door Hidde Benedictus, Teun van Wijk (hoofdstukken 1 t/m 4) en Edwin Knol (hoofdstuk 5). 17 mei 2011 Basis Programma van Eisen technasiumwerkplaats Opdrachtgever: Stichting Technasium Groningen Samenstelling ICSadviseurs Hidde Benedictus Referentienummer 960066/20110517Lke01 Colofon Opdrachtgever

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

VMBO - HAVO. handleiding docenten LESPAKKET VOOR EEN CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE STAGE / CKV

VMBO - HAVO. handleiding docenten LESPAKKET VOOR EEN CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE STAGE / CKV VMBO - HAVO handleiding docenten LESPAKKET VOOR EEN CULTURELE MAATSCHAPPELIJKE STAGE / CKV Inhoudsopgave Projectinformatie Introductie Tips & achtergrondinformatie III IV VI OPDRACHTEN LEERLINGEN Informatie

Nadere informatie

ruimte voor popmuziek

ruimte voor popmuziek ruimte voor popmuziek versie 1.0 / mei 2011 beleidsplan popcentrum Jacobiberg arnhem Arnhem heeft een rijke culturele infrastructuur, mooie festivals en sinds kort het mooiste poppodium van Nederland!

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Podium t Beest. Beestenmarkt 3. 4461 CS Goes. Telefoon: 0113-228142. Website: www.tbeest.nl

Podium t Beest. Beestenmarkt 3. 4461 CS Goes. Telefoon: 0113-228142. Website: www.tbeest.nl 1 Podium t Beest Beestenmarkt 3 4461 CS Goes Telefoon: 0113-228142 Website: www.tbeest.nl 2 LEESWIJZER 1. SAMENVATTING 2. INLEIDING 2.1. Fusie 2.2. Nieuwe start 3. ACHTERGRONDEN 3.1. Publiek poppodia 3.2.

Nadere informatie

Monitor en evaluatie van het project Vliegende Brigade Maatschappelijke Stage

Monitor en evaluatie van het project Vliegende Brigade Maatschappelijke Stage Drs. Marjan de Gruijter Drs. Huub Braam Monitor en evaluatie van het project Vliegende Brigade Maatschappelijke Stage Deel 2 Procesonderzoek Verwey-Jonker Instituut in opdracht van MOVISIE, Kennis en advies

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie