6-7 Linkebeekenaar Roger Van Den Bossche wandelt naar Compostella

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6-7 Linkebeekenaar Roger Van Den Bossche wandelt naar Compostella"

Transcriptie

1 SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 Linkebeek jaargang 50, nr 312 januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand afgiftekantoor Linkebeek Linkebeekenaar Roger Van Den Bossche wandelt naar Compostella 2-3 Eindejaarscadeau van 1,3 miljoen euro 10 Toneelvrienden zetten GC de Moelie in vuur en vlam 11 Chiro Sjoen kijkt terug en blikt vooruit Faciliteitengemeenten lijken steeds meer op Brussel

2 02 van de redactie Speciaal jaar Voor sjoenke is 2010 een bijzonder jaar, want in april mag dit tijdschrift 50 kaarsjes uitblazen en dat gebeurt niet elke dag. Via onze gemeenschapskrant hopen we jou ook in dit speciale jaar interessante en leuke informatie uit onze gemeente aan te kunnen bieden. Het plaatselijke verenigingsleven krijgt bijzondere aandacht in ons tijdschrift. Daarvoor rekenen we verder op de medewerking van de talrijke correspondenten. Uiteraard blijft ook het programma van GC de Moelie een vaste waarde. En in april zorgen we voor een verrassing... Ook het gemeentebeleid volgen we op de voet. Zo slaagde het gemeentebestuur er voor de vierde keer op rij niet in om de belangrijke klus van het budget zoals het hoort voor het begin van het nieuwe jaar rond te krijgen. Wat met hoeveel geld gerealiseerd zal worden, zullen we pas in januari 2010 te weten komen. Roger Van Den Bossche, gewezen schooldirecteur en vroeger een actieve Linkebeekenaar, wandelde met zijn vriend Chris Van Vooren vorig jaar de legendarische Camino, de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Zij brachten hun voettocht tot een goed einde en brengen hierover enthousiast verslag uit in sjoenke. Met een aantal verenigingen blikken we deze maand terug en vooruit. Chiro Sjoen kende een fantastisch jaar en kijkt reikhalzend uit naar De Gezinsbond sloot het jaar in stijl af met een schaatsdag en een bezoek van de Sint. De Toneelvrienden brachten de komedie Geruchten op de planken en hebben plannen voor een heuse toneelrevue. En de Cultuurraad zegende ons met een heerlijke receptie. Wij wensen iedereen een interessant 2010 met veel amusement in GC de Moelie of elders en een lekker biertje van de maand in café Het Labierint. Eindejaarscadeau van 1,3 miljoen euro Uit de gemeenteraad van 30 november 2009 > Begin november schorste de provinciegouverneur de beslissingen van de gemeenteraad van 29 september. De gemeenteraad vergaderde toen achter gesloten deuren omdat het Taal Aktie Komitee voor de ingang van de raadzaal een ludieke actie voerde in verband met de niet-benoeming van de burgemeester. De gouverneur kon begrip opbrengen voor de vrees op onregelmatigheden, maar vond de beslissing om achter gesloten deuren te vergaderen te drastisch, vooral omdat er zich nog geen incidenten hadden voorgedaan. De gemeenteraad neemt nu kennis van het schorsingsbesluit van de gouverneur, maar handhaaft de genomen beslissingen. Op één na. Een begrotingswijziging doorvoeren achter gesloten deuren kan niet volgens het gemeentedecreet. De waarnemende burgemeester geeft die fout toe en laat de begrotingswijziging opnieuw goedkeuren. Op de vergadering van 29 september legde Deborah Gustin de eed af als gemeenteraadslid als opvolger van Francine Collet-Vandersmissen. Om te voorkomen dat daarover discussie zou rijzen, legt ze nogmaals de eed af. > Het gemeentebestuur ontving goed nieuws van de intercommunale Finilek, de financiële beheerder van Iverlek. In 2005 tekende de gemeente via Finilek in op een kapitaalverhoging van Distrigas. Nu blijkt de belegging het zo goed te hebben gedaan dat aan de gemeenten die erop inschreven een uitzonderlijk hoog dividend kan worden uitbetaald. Voor Linkebeek gaat het om het niet onaardige bedrag van 1,3 miljoen euro. Die smak geld kan echter niet voor alles worden gebruikt. Enkel schuldaflossingen, investeringen in pensioenfondsen of kapitaalverhogingen (beleggingen) via intercommunales kunnen ermee gefinancierd worden. Zo kan de gemeente meteen de uitstaande schuld van euro aan Finilek terugbetalen. Na dit goede nieuws keurt de gemeenteraad unaniem de beslissing goed om in te tekenen op een kapitaalverhoging van Iverlek. Finilek krijgt van de gemeente de opdracht voor een bedrag van euro (elektriciteit) en euro (gas) aandelen van Iverlek te kopen. > Reeds geruime tijd is Eandis bezig met de vernieuwing van gas- en elektriciteitsleidingen op het grondgebied van de gemeente. Na het ondergronds brengen van de leidingen van de openbare verlichting komen er

3 AAN DE POLITIEKE POLS 03 Camera s aan Hoeve t Holleken zijn niet veel soeps. ook nieuwe palen en armaturen. Voor de aankoop en plaatsing daarvan in de Hoekstraat, een deel van de Beukenstraat, de Grote Baan en de Alsembergsesteenweg wordt een bedrag van euro goedgekeurd. > Voor beide gemeentescholen moet de gemeenteraad de algemene afspraken en functiebeschrijvingen van het onderwijzend personeel goedkeuren. Eerder dit jaar gebeurde dat al in de lokale schoolcomités die deel uitmaken van de scholengemeenschappen Rand-Ned. en Rand-Fr. De Nederlandstalige en de Franstalige gemeenteschool vormen samen een scholengemeenschap met de gemeentescholen uit de faciliteitengemeenten Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Kraainem en Wezembeek-Oppem. In de functiebeschrijvingen worden er met de personeelsleden afspraken gemaakt over het lesgeven, de klasorganisatie, het bijbrengen van sociale vaardigheden en waarden, de evaluatie en begeleiding van de leerlingen, de administratie, het overleg met de collega s en de ouders en de nascholing. > In 2005 werd begonnen met de opmaak van het dossier voor de bouw van een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) en de aanleg van riolering in de Kleindalstraat. Het studiebureau Grontmij kreeg de opdracht toegewezen. In de overeenkomst vergat men in te schrijven wie met de boordeigenaars over de noodzakelijke onteigeningen zou onderhandelen. Vivaqua, die intussen eigenaar is van het rioleringsnet, adviseerde contact op te nemen met Aquafin. Die firma is bereid de onderhandelingen te voeren. De kosten hiervoor worden op ruim 7000 euro geraamd. De gemeente moet zelf instaan voor het verlijden van de verkoopakten en zal een notaris aanstellen. > Na het wegnemen van de verkeersdrempel in de Stationsstraat ter hoogte van de Oude Weg wordt beslist een oplichtend snelheidsbord te plaatsen. Door de steile helling van de straat is het noodzakelijk een andere verkeersremmer te plaatsen. Aan dat snelheidsbord, dat op zonne-energie functioneert, hangt wel een serieus kostenplaatje van euro. Het is nog niet duidelijk of de voorrangsregeling voor automobilisten die vanuit de Oude Weg komen, behouden zal blijven. > Het voorgelegde budget van de Kerkfabriek Sint-Sebastiaan sluit af met een batig saldo van iets minder dan euro. De financiële dienst van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel maakte echter een aantal opmerkingen bij het budget en het meerjarenplan. Aangezien beide documenten nog niet werden aangepast, kan de gemeenteraad geen gunstig advies uitbrengen. > Tot slot antwoordt het schepencollege op de schriftelijke vragen van de twee oppositiefracties. LK2000 meent te weten dat er een probleem is met de camerabewaking op de Hoeve t Holleken. De schepen bevestigt dat twee van de vijf camera s al een tijd defect zijn. Alvorens ze te herstellen, werd nagegaan hoeveel het zou kosten om de huidige camera s door infraroodcamera s te vervangen, omdat op de huidige opnamen meestal niemand herkenbaar is. Het schepencollege vond de kostprijs echter veel te hoog en laat de defecte camera s dan maar herstellen. Komt er nu al dan niet een nieuwe straatveegmachine of gaat de gemeente de machine verder huren?, is de tweede vraag van LK2000. Indien de beloofde subsidie van OVAM er effectief komt, koopt de gemeente in 2010 een nieuwe machine van ongeveer euro. Zonder subsidies zal men het toestel voor een aantal perioden in het jaar blijven huren. Dat kostte het afgelopen jaar euro. De Franstalige oppositiefractie De Neef (CAP) wil dat er een register komt voor de elektronische post, net zoals voor de in- en uitgaande briefwisseling. De waarnemende burgemeester deelt mee dat voortaan de s die een klacht bevatten ook in een klachtenregister zullen worden geregistreerd. CAP wil ook de regels kennen die gelden voor het verkrijgen van een kaart om de verzinkbare paal in de Beukenstraat te kunnen bedienen. Enkel personen van wie het voertuig staat ingeschreven in de Hoek- of Beukenstraat hebben recht op een kaart. Voor elke ingeschreven wagen wordt een kaart afgeleverd. Voor bedrijfsvoertuigen of leasingwagens kan er een speciale aanvraag gericht worden aan het schepencollege.

4 04 uit de gemeente Uit goede bron Gemeentehuis De geplande verbeteringswerken aan het gemeentehuis werden in november en december uitgevoerd. Het dak van het achtergelegen gebouw (de vroegere gemeenteschool) kreeg nieuwe dakpannen en isolatie. Er werd ook een noodtrap gebouwd. In dat deel van het gemeentehuis zijn op het gelijkvloers de raadzaal, de technische dienst en het archief ondergebracht. Op de zolderverdieping is er nu plaats voor een vergaderruimte en de bureaus van de schepenen. De kostprijs van de uitgevoerde werken bedraagt euro. De twee oude linden voor de ingang moesten worden gerooid, omdat ze door een schimmelziekte waren aangetast. Het agentschap Natuur en Bos deed een voorstel voor de aanplanting van twee andere bomen. Blauw op straat Volgens de nieuwe korpschef van onze politiezone moeten er 17 politiemensen bijkomen. Korpschef Luc Breydels is nog maar enkele maanden in dienst en maakte een analyse van de werking van de politiezone Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek. Aan de hand daarvan heeft hij zijn visie in een uitgebreide nota uiteengezet. De uitbreiding van het personeel van 67 tot 84 mensen zou gespreid verlopen tot De wijkagenten (twee voor Linkebeek) krijgen ondersteuning van een coördinator en zouden ook op zaterdag aanspreekbaar moeten zijn. De verkeersdienst wordt uitgebreid met twee motorrijders en in plaats van één zullen er voortaan twee patrouillewagens permanent op de baan zijn. Dat betekent voor de drie betrokken gemeenten natuurlijk een serieuze financiële inspanning. De bijdrage, die voor onze gemeente het afgelopen jaar ongeveer euro bedroeg, loopt dit jaar op tot euro, wat neerkomt op een verhoging van meer dan 20 %. Rapport Het Nieuwsblad en Radio 2 wilden via een enquête te weten komen hoe (on) tevreden de inwoners in Vlaanderen zijn over hun burgemeester en het gemeentebestuur. In Linkebeek werden 70 inwoners om hun mening gevraagd. Het gemeentebestuur werd beoordeeld op de aanpak van 15 verschillende beleidsdomeinen (score telkens op 10). Uit de resultaten blijkt dat de waarnemende burgemeester van Linkebeek een goed rapport krijgt. Hij haalt 6,5 op 10, wat zowat het gemiddelde is van de 307 burgemeesters in het Vlaams Gewest. Met een 157e plaats bevindt het gemeentebestuur zich ook in de middenmoot. De score ligt iets boven het gemiddelde als het gaat over buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking, leefkwaliteit, klantvriendelijkheid van de gemeentediensten en integratie van migranten.

5 uit de gemeente 05 Voor snelheidscontroles, parkeren en de plaatsing van bewakingscamera s is het resultaat duidelijk minder goed. Ook voor onderhoud van wegen en voor sport en cultuur scoort Linkebeek beneden het gemiddelde. Het gaat hier om het zoveelste onderzoek waar je alle kanten mee uit kunt. De waarnemende burgemeester is alvast erg tevreden met zijn bulletin en zegt dat hij zo n resultaat niet had verwacht. Wij trouwens ook niet. In een kranteninterview toont hij zich trots, omdat hij betere punten behaalt dan zijn voorganger en hij er in drie jaar in geslaagd is een nieuwe visie te ontwikkelen. Voetwegen en straten Tijdens de laatste gemeenteraad werd er nog maar eens geïnterpelleerd over de slechte staat van sommige wegen en paden. De bevoegde schepen bevestigde dat hij hierover opmerkingen van inwoners heeft gekregen. Die werden onmiddellijk doorgegeven aan Econet, het bedrijf dat instaat voor de verbetering van de wandelwegen in onze gemeente. De vzw Econet met zetel in Halle stelt laaggeschoolde werklozen tewerk en werkt samen met de provincie Vlaams-Brabant. Ook het probleem van de losliggende kasseien in de Kerkstraat kwam opnieuw aan bod. Toen vier jaar geleden de ondergrondse leidingen werden vervangen, zijn de herstellingswerken aan de voetpaden en de straat onzorgvuldig uitgevoerd. Er kon nooit achterhaald worden welke aannemer precies verantwoordelijk is voor de tekortkomingen. Volgens de schepen is het de bedoeling de voetpaden in 2010 te herstellen en na te gaan hoe het probleem van de losgereden kasseien kan worden verholpen. De voetgangers worden nog op andere plaatsen aan hun lot overgelaten. Twee voorbeelden. In de Hollebeekstraat tussen de spoorwegbrug en het rondpunt is er voor de voetgangers helemaal geen plaats. Bij regenweer staan er bovendien heel wat plassen. In de Brouwerijstraat tussen het benzinestation en het Gezondheidscentrum werd het gebrek aan een volwaardig voetpad in het verleden al meermaals aangeklaagd, maar het gemeentebestuur lijkt daar geen oor voor te hebben. Die strook ligt nochtans in de onmiddellijke nabijheid van de school en maakt deel uit van een zone 30 die in de eerste plaats de voetgangers moet beschermen. Volgende gemeenteraad Op de valreep werd de gemeenteraad van december uitgesteld naar 11 januari. Hoe het gemeentepersoneel begin januari betaald zal worden, lijkt niemand zich aan te trekken. Het schepencollege wilde er nochtans een punt van maken om voor de eerste keer in de bestuursperiode op tijd een begroting aan de gemeenteraad voor te leggen, maar een paar onverwachte cijfers gooiden roet in het eten. Vooreerst de uitzonderlijke opbrengst van een dividend (1,3 miljoen euro) dat plots uit de hemel viel en waarvoor men moest uitzoeken hoe dat geld gebruikt kan worden. Aan de andere kant hoopte men dit jaar op minstens 1,6 miljoen euro inkomsten uit de personenbelasting. Volgens de belastingdienst is dat echter maar 1,4 miljoen euro. Open Tuinen/Jardins Ouverts Dit jaar organiseren we opnieuw Open Tuinen, samen met onze Franstalige vrienden. Het concept ken je: wie zin heeft om zijn/haar tuin te laten zien, stelt hem open en dat is het dan. Dat dachten wij vroeger ook, maar het simpel ideetje is een eigen leven gaan leiden. Ligusterhagen of beukenhagen scheiden dan wel eigendommen, maar brengen mensen blijkbaar makkelijker bij elkaar dan we vermoeden. Niet alleen doen er jaar na jaar meer mensen mee, zowel kijkers als tuintentoonstellers. Het evenement is ook geëvolueerd van gewoon wat tuinen kijken naar een uniek moment waarop de Linkebeekenaren elkaar ontmoeten in de volste betekenis van het woord. We broeden daarom de komende maanden met een klein comiteetje op nieuwe elementen om er dit jaar wat meer van te maken: wat muzikale animatie, een aquarelwedstrijd, fietstaxi s, Eigenlijk weten we het nog niet helemaal. Al blijft het tuinen kijken het belangrijkste in heel het verhaal. Wie nieuwe en realiseerbare ideeën heeft, is welkom op onze volgende vergadering en/of stuurt een mailtje naar het onderstaande adres. Wat we je vandaag vooral willen vertellen is dat Open Tuinen/Jardins Ouverts dit jaar plaats vindt op 20 juni en dat je dus nog een goede zes maanden tijd hebt om je tuin een beurt te geven en half Linkebeek over de vloer te krijgen. Leuk toch! En wat die mest betreft: met mate en liever nu dan op 19 juni. Meer info:

6 06 uit de gemeente In de voetsporen van de pelgrims Linkebeekenaar Roger Van Den Bossche De bedevaartsroute naar Compostella, de zogenaamde Camino, is een klassieker onder wandelaars. Roger Van Den Bossche, een gewezen schooldirecteur die jarenlang actief was in het Linkebeekse verenigingsleven, vond in Chris Van Vooren een zielsverwant die dezelfde droom koesterde: elke meter afleggen van deze legendarische route. In deze editie kan je het eerste deel lezen van een fascinerend historisch reisverslag dat de geschiedenis en bezienswaardigheden belicht op weg naar Santiago de Compostella. Niet alleen cultureel was de tocht een rijke ervaring, ook persoonlijk was het voor de ervaren stappers een onvergetelijke trip. Een tocht die Roger Van Den Bossche al lang gepland had, maar door omstandigheden pas recent kon maken. We blikken met Roger dan ook graag eerst even terug op het hoe en waarom van zijn pelgrimstocht. Veel wandelaars delen de liefde voor de weg naar Compostella, maar hoe kom je op het idee om zelf zo een tocht te maken? De eerste keer dat ik geprikkeld werd door het woord Compostella was in een gesprek met oud-collega Jos Vander Meylen. Hij was van thuis uit (Alsemberg) vertrokken om tijdens zijn vrije tijd de weg naar Compostella te kiezen. Hij vertelde mij over zijn omzwervingen door Frankrijk. Een geweldige verteller heeft niet veel nodig om een nieuwsgierige wandelaar te boeien. Sommige delen deed hij met zijn zoon, maar hij was vastbesloten na zijn oppensioenstelling het Spaanse deel in één keer te lopen. Ik ga mee, zei ik vol overtuiging, want ook ik had mijn pensionering aangevraagd. Door omstandigheden kwam het er niet van. Terwijl ik aan het verbouwen was bij mijn dochter, belden we elkaar. Hij liep de Camino ergens tussen Logrono en Burgos en ik vulde met kruiwagens de containerwagen. Een gemiste kans dus!

7 uit de gemeente 07 wandelt naar Compostella Gooiden de weergoden of andere tegenslagen geen roet in het eten? Het weer hadden we zeker mee. Buiten wat gedruppel hadden we prachtige zonnige dagen, zodat de landschappen en bezienswaardigheden nog meer tot de verbeelding spraken. Ook lichamelijk bleven we gelukkig van letsels bespaard. De ouderlijke plicht weerhield je er niet van om verder te fantaseren over de mythische tocht Tijdens mijn verblijf in Spanje sprak ik met vrienden over mijn gemiste kans en al spoedig waren we met zijn tienen om de tocht aan te vatten. De eerste hotels waren al geboekt toen de tegenslagen zich opstapelden. Lisette haar dikke teen werd afgezet. Ines had mond- en eetproblemen. Alex werd stante pede opgenomen in het ziekenhuis voor een navelbreuk. Adieu, avontuur met de rugzak! En nog raakten je ambities niet opgeborgen? Jos had het me gezegd: Stel het niet uit, doe het nu! De microbe liet me niet los en als het ware door Sint-Jakob gezonden, kwam een nieuwe wandelaar met pelgrimsambities te voorschijn. Chris Van Vooren, ook een onderwijzer met pensioneringsdrift, kwam meestappen op Vlaamse wegen. Meer en meer en als vanzelfsprekend wandelden wij ons klaar voor het Compostella-avontuur. Twee- tot driemaal gingen wij op stap voor telkens 20 tot 25 km. We stapten alle Vlaamse wegen af. De datum, de treintickets en de planning groeiden mee vanuit een onweerstaanbare drang en overtuiging. 26 augustus moest en zou onze dag van vertrek worden. De kogel was voor jou eindelijk door de kerk, maar welke route kozen jullie? Wij hadden beslist de Camino Francès te lopen, die van Saint-Jean-Pied-de- Port tot Compostella gaat, zowat 780 km ver. We deden het volstrekt volgens de planning. Overnachten in een refugio, waar het comfort soms ver zoek was. Alles te voet zonder maar één keer in een autobus of taxi te springen. Eten en drinken als een wandelaar en leven met de andere pelgrims, zodat wij als het ware één familie waren op weg naar Santiago de Compostella. Welke bezienswaardigheden zijn je bijgebleven? Het geschiedenisrijke Burgos, het heuvelachtige wijngebied de Bierzo en het mysterieuze Galicië. De adembenemende schoonheid en rust zijn moeilijk te beschrijven, laat staan te begrijpen, omdat wij zo ver weg waren van dat lawaaierige, stofferige, drukkende, zenuwachtige Brussel. Het brengt je als mens in een heel andere gemoedstoestand. Jullie waren meer dan een maand onderweg. Hoe beschrijf je dan het gevoel als je het eindpunt hebt bereikt? Op 26 augustus vertrokken wij uit Brussel-Zuid en op 3 oktober stonden wij voor de immense kathedraal van Santiago met een rugzak vol ervaringen en verhalen. We voelden ons dankbaar en liepen de alom bekende trappen op van het eindpunt van de route om ons te verenigen met andere pelgrims om ons intens geluk te vertellen en te delen. Je voelt ook steeds de kameraadschap die alle pelgrims bindt. Of je nu persoonlijke verhalen uitwisselt bij een eenvoudige maaltijd of onderweg de beste remedies tegen blaren met elkaar bespreekt, in welke taal ook. Heb je voor de toekomst nog wandelavonturen in petto? In 2010 zal de Sint-Jakobsroute in België gelopen worden. Een enig, fantastisch initiatief van de Compostellavereniging van Mechelen. Van 23 juni tot 25 juli kan je deelnemen aan wandeltochten, al dan niet met overnachting, waardoor je de kans krijgt langs de 18 Sint-Jakobskerken van Vlaanderen en Brussel te komen. Een tip voor de lezers: de 37e tocht gaat van Halle tot Drogenbos. Reden te meer om in een van de volgende edities van sjoenke daar uitgebreider op terug te komen misschien? Een goede tip, want om het met de woorden van Roger te zeggen: In ieder van ons schuilt een wandelaar, een avonturier, een ontdekker.

8 08 uit de gemeente De Camino lopen met Chris en Roger deel 1 Haal je wandelschoenen tevoorschijn voor een pelgrimstocht die je leven zal veranderen, in de voetsporen van Chris en Roger. Dat is overdreven, horen we sommige lezers al zeggen. Met een beetje goede wil, zelfvertrouwen en fantasie lukt het wel. Die begrippen hadden Roger en Chris ook mee in hun rugzak. In een tweedelig reisverslag gunnen ze ons een eigenzinnige blik op een aantal historische weetjes en culturele bezienswaardigheden. Op weg naar Santiago de Compostella doorkruisten ze ontelbare aantrekkelijke landschappen, historische steden en leuke dorpjes, maar beginnen doen we met de geschiedenis van de Compostellaroute, want wat is er nu juist zo speciaal aan het traject en het plaatsje Compostella? Daarna schieten we samen met Roger en Chris uit de startblokken in de Franse Pyreneeën. Van het beginpunt Saint-Jean-Pied-de- Port gaan we resoluut richting Spaans grondgebied. Via Pamplona en La Rioja belanden we in het schilderachtige Burgos, waar Roger en Chris een ontmoeting hebben met een collegapelgrim. In Berciano zetten we een voorlopig punt achter de tocht. Althans voor even, want in het volgende nummer van sjoenke kan je het vervolg lezen van de avonturen van Roger en Chris. De Compostellaroute: what s in a name? De ontdekking van het graf van de heilige apostel Jakobus omstreeks 813 is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de middeleeuwen. De bedevaart naar Sint-Jakob bracht massa s mensen op de been, zorgde voor beweging en verandering, voor nieuwe samenhang tussen cultuur en kunst, religie en politiek. Het was een evenement met grote gevolgen en, zo blijkt, met Europese allures. Sint-Jakob is ook niet de eerste de beste. In het groepje van de twaalf is hij de oude apostel, bekend om zijn onstuimig en fel temperament. Donderaar is zijn bijnaam. Vol pinkstervuur vertrekt hij vanuit Judea naar het andere uiteinde van het Romeinse Rijk, Finisterra, en gaat op missie door Hispania. Zonder veel succes. Hij houdt maar een handvol bekeerlingen over en keert terug naar Palestina. Omdat hij zijn mond niet wil houden, laat koning Herodus- Agrippa hem arresteren en terechtstellen. In 42 na Chr. wordt hij in Jeruzalem onthoofd. De Jakobslegende verhaalt hoe zijn gebeente, een kostbaar reliek, weer in Spanje belandt. Omdat Herodus geen toestemming tot begraven geeft, stelen enkele vrienden het lijk van Jakobus. Ze verbergen het in een scheepje en duwen het de zee in. Als door een engel gestuurd strandt het vaartuigje in een riviergeul nabij Padron, een havenstadje aan de kusten van Galicië. Daar is Sint-Jakob missionaris geweest. Hij kent er dus de mensen en is in zekere zin terug thuis. Ergens in het binnenland wordt hij begraven op een aloude plaats, een compostum. Die plek raakt met de tijd vergeten. Acht eeuwen later, begin negende eeuw, vindt een herder-kluizenaar het graf terug. Een stralende ster heeft hem de plaats gewezen. Het stukje weiland is een campus stellae, een sterrenveld geworden. De bisschop van de streek bevestigt de ontdekking en stuurt een brief naar paus Leo III. Die verkondigt het wonder aan de hele gelovige wereld. De vrome koning van Asturië, Alfonso, laat meteen een kerk bouwen op het graf. De wortels van een diepgelovig stadje en een blijvende devotie voor het graf raakten sindsdien alsmaar dieper verankerd. De Jakobusroute: een historisch en geografisch hoogstandje Als de vingers van een hand lopen de vele Jakobuswegen samen tot aan de voet van de westelijke Pyreneeën naar de twee enige veilige bergpassen: Ibaneta en Somport. Het zijn de trajecten van twee oude heirbanen: de weg van Bordeaux naar Astorga en van Bordeaux naar Saragossa. In de omgeving van Pamplona loopt over de brug van de koningin in Puenta la Reina de ruta de peregrinos. Nog 700 km tot Santiago. Hier zijn alle wegen en weggetjes één weg geworden: de weg, el camino, le chemin. Sint-Jakob brengt de mensen bij elkaar, zet ze samen op weg. Al wie niet in

9 uit de gemeente 09 Spanje vertrekt, komt over de Camino Francès, de Franse weg. Rond 1150 schrijft een monnik uit Poitiers, Aimery Picaud, een eerste reisgids ten behoeve van de pelgrims. Aimery Picaud pakt het anders aan. Hij schrijft een reisgids in vijf delen. Picaud brengt in dat boek alle verhalen over Sint-Jakob samen en in het laatste deel geeft hij praktische reistips. Hij schrijft over de weg, de etappes, de steden, de mensen en het landschap. Waar er drinkbaar water is, hoe Compostella er uitziet, wat er in de kerk geofferd moet worden Tussendoor geeft hij zijn ongezouten mening, omschrijft hij Basken en Navarrezen als straatvolk en waarschuwt hij voor oneerlijke herbergiers en veermannen die er op uit zijn om pelgrims te bestelen of te laten verongelukken. De gids voor de pelgrim is bekend als de Codex Calixtinus. Het origineel van Het boek van Sint-Jakob wordt in de kathedraal van Compostella bewaard. In Antwerpen is er een kopie. Frankrijk: een pittige start De route, de Camino Francès, begint in Frankrijk bij Saint-Jean-Pied-de-Port in de Pyreneeën. Hij is bijna 800 km lang en vergt rond de vijf weken wandelwerk. Een goede maar tegelijk ook afschrikwekkende reden om in Saint-Jean te beginnen, is de adembenemende klim over de Pyreneeën via de Roelandpas. Het is een begin in stijl. De omgeving is spectaculair. Je ziet groene weiden die bezaaid zijn met traditionele donkerrode en witte Baskische huizen. De beweegbare stippen blijken bij nader inzien schapen, koeien en loslopende paarden te zijn. Als je eenmaal bij de pas bent aangekomen, is het een opluchting te zien hoe het pad door de bossen neerwaarts voert naar het klooster van Roncevalles, in Spanje. In het laagland kom je door Pamplona, vooral bekend vanwege het jaarlijkse festival waarbij stieren door de straten worden gejaagd. Wat weinigen weten, is dat in bijna alle kleine Navarrese dorpen er feestjes zijn met dito stierenlopen. Eén keer waren we een dag te vroeg, een andere keer een dag te laat. Gelukkig zijn er op de straten geen bloedsporen waar te nemen. Wat wel overal verspreid ligt, zijn lege plastieken glazen en flessen die de pittoreske straatjes wat ontsieren. Het is zaterdag in Pamplona wanneer wij er aankomen en tegen de avond is er een onstuitbare menigte op straat, jong en oud. Het lijkt wel of er honderden cafés zijn en allemaal puilen ze uit. Het is nog warm als we aankomen en het lijkt alsof niemand is thuisgebleven. De pracht van natuur en cultuur Daarna komt La Rioja, een van de bekendste wijngebieden van Spanje. De wijn is een populair middeltje om de spierpijn weg te masseren. In de hoofdstad van het gebied, Logrono, ga je over met keien betegelde wegen naar de pelgrimsherberg. Door de moderne wegen ten westen van de stad heeft de route wat aan schoonheid en rust ingeboet, maar als je de dertiende-eeuwse kerk van San Juan de Ortega bent gepasseerd en je hebt nog even goedendag gezegd tegen de oudste inwoner van Europa in Atapuerca, kom je in de prachtige stad Burgos. Van daaruit voert de tocht weer over rustigere paden. zijn monasterias met koninklijke allures. Je zou hier best een dag langer kunnen blijven om de stad beter te leren kennen. Wij zijn er drie dagen gebleven. Burgos, Castrojeriz, Fromista, Carrion de los Condes Elke naam is een lokroep en een herinnering, maar we weten dat we verder moeten naar het westen. We weten waar we langs zullen komen en we moeten streng zijn, anders hebben we een jaar nodig om alles te bezoeken. Wat een pelgrim lijden kan Het pad gaat vervolgens langs oude, landelijke lanen en voetpaden over glooiende heuvels. Je wordt hier, meer dan elders, bevangen door een intens gevoel van vrijheid. Daar moet je met volle teugen van genieten, want voor je ligt de beproeving van de vlakte van Leon. Het lopen is niet zwaar, maar de eentonigheid van het uitzicht moet je bestrijden met geestkracht en goed gezelschap, terwijl in de verte kerken, feeërieke landschappen en ruïnen voor een nostalgische sfeer zorgen. Onderweg ontmoeten we een man uit Poitiers. Hij vertrok net als ons van thuis uit te voet naar Santiago. Na 200 km krijgt hij problemen aan de voeten en het wordt onmogelijk om nog verder te lopen. Toch besluit hij verder te doen. Hij koopt een damesfiets, want hij heeft thuis al een herenfiets staan en zijn vrouw heeft nog geen fiets. Elke dag rijdt hij met de damesfiets 50 tot 60 km met zijn zware bagage op de rug. Het is een moeilijke onderneming, maar de drang is te groot. Vanmorgen zagen we hem terug vertrekken en we riepen hem na: Buen camino! Wij overnachten in Berciano. Iemand verrast ons door te zeggen dat het land van de Meseta zo mooi is. Chris beaamt dat hij de plek nooit zal vergeten en wil nog zeggen dat alle dorpen aan het uitsterven zijn. Ik kan niet direct een antwoord verzinnen en zeg tot mezelf: Ik denk dat het er bij mij net zo uitziet. Ik kom niet uit Castilië of uit Leon. Ik ben geboren in een veilig nest dicht bij Brussel. Men kiest het land van zijn geboorte niet en ik weet niet wat voor iemand ik geweest zou zijn als ik hier geboren was Roger Van Den Bossche en Chris Van Vooren Burgos is met recht en reden beroemd vanwege zijn indrukwekkende gotische kathedraal, zijn parken langs de rivier en

10 10 VERENIGINGSNIEUWS Gezinsbond: ijspret en de Sint op bezoek Eindejaarsreceptie Toneelvrienden blikken terug op fantastisch weekend De Toneelvrienden hebben een meer dan geslaagd toneelweekend achter de rug. Eind november brachten negen jonge spelers de komedie Geruchten van Neil Simon. Uit de reacties achteraf konden we opmaken dat de prestaties van al dat jonge geweld duidelijk in de smaak vielen. We willen iedereen bedanken die voor en achter de schermen heeft bijgedragen om van deze productie een groot succes te maken. Decor bouwen, affiches en uitnodigingen ontwerpen, licht en geluid regelen, kleding zoeken, de acteurs schminken, rekwisieten verzamelen, souffleren (al hebben we opgevangen dat Carlo daar dit jaar niet veel werk mee had), aan de vestiaire of de kassa staan, programmaboekjes verkopen, broodjes smeren en nog zo veel meer: het komt er allemaal bij kijken. Jaar na jaar wordt duidelijk dat de Toneelvrienden kunnen terugvallen op een gemotiveerde en hechte ledengroep, die graag de handen uit de mouwen steekt. En natuurlijk het publiek. Jullie waren dit jaar massaal op post, wat ons heel veel plezier heeft gedaan. P.S. Op 26 maart 2010 vindt in de Moelie een heuse toneelrevue plaats. Het wordt een totaalspektakel met sketches, monologen en de première van Spoorloos, de nieuwe kortfilm van Eddy Vannerom. LAHN Door mijn verhuis naar het Pajottenland zal het moeilijker worden om het Linkebeeks Archief te raadplegen, vermits er nog geen opvolger is gevonden. Veel informatie is digitaal opgeslagen en dus kan ik via nog tal van vragen beantwoorden. Heel wat inlichtingen kan je verkrijgen via: linkebeeksarchief Alex Geysels > Sinds vorig jaar is 11 november voor de Gezinsbond Linkebeek schaatsdag. Ook dit jaar was onze sportieve uitstap weer een voltreffer. Niet alleen de jongste schaatsers, maar ook onze jongedames waren er op uit om trucjes te leren van een gedreven monitrice. Als je dan nog even Kevin Van De Perre op de schaatsbaan ziet verschijnen, kan het enthousiasme niet stuk. > Onze kleinste leden hadden dan weer veel ontzag voor de Sint en zijn twee Pieten, die op zondag 6 december persoonlijk hun cadeautjes brachten. Kristel en Katelijn hadden dat prima voorbereid, zodat de Sint alle wensen in zijn grote boek kon noteren. Gezinsbond blikt vooruit > Onze eerste activiteit van het nieuwe jaar vindt plaats op zondag 17 januari. We brengen een bezoek aan het gloednieuwe Magrittemuseum in Brussel. > Heb je je lidgeld al betaald voor het jaar 2010? Wij hebben heel wat plannen voor het nieuwe jaar met o.a. een superuitstap in augustus. Zorg dat je voordelig aan onze activiteiten kunt deelnemen! Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een prachtig, gelukkig en gezond 2010 toe. Katelijn, Anne, Isabel, Tina, Ingrid en Marleen KAV Linkebeek begint sportief aan het nieuwe jaar Ladydansen steekt het klassieke lijndansen in een vrouwelijk kleedje. We oefenen moderne danspasjes op hedendaagse popmuziek met een vrouwelijke touch. De dansen zijn laagdrempelig en zowel toegankelijk voor de beginnende danser als voor diegenen met al wat meer ervaring in de benen. Je bent niet afhankelijk van een danspartner, maar danst in groep. Een leuke manier om te bewegen en in vorm te blijven. Wanneer: woensdag 27 januari uur woensdag 10 februari uur woensdag 3 maart uur Waar: GC de Moelie Prijs: 2 euro (leden), 3 euro (niet-leden) Inschrijven (voor 20 januari) en inlichtingen: Maryse Asselbergh, Op 28 februari gaan we terug bowlen. Inschrijven (voor 14 februari) en inlichtingen: Maryse Asselbergh, Niet minder dan 97 warm uitgedoste mensen met fakkels stonden op zaterdag 12 december om uur op de parking van de Moelie voor een nachtelijke tocht door Linkebeek. Na een uurtje wandelen, werden de deelnemers rond vuurkorven vergast op een beker glühwein of chocolademelk. Intussen zakten de eerste bezoekers af naar de feestelijk ingerichte zaal van de Moelie voor de eindejaarsreceptie van de Cultuurraad. Voorzitter Rik Otten huldigde Lieve Flachet en Alex Geysels, twee mensen die zich jarenlang met veel enthousiasme hebben ingezet voor het Linkebeekse verenigingsleven. De Videoclub Zennevallei vertoonde de film die ze over de Highland Games maakten. Het waren prachtige beelden van die aparte dag in mei. Nadien was het in een volle zaal keuvelen, drinken en smullen geblazen tot in de vroege uurtjes. Het was een gezellige bedoening. Eén minpunt: van de acht bolvormige tafellampjes die de Moelie kocht om de zaal te versieren werden er zeven meegenomen. Jammer.

11 VERENIGINGSNIEUWS 11 Chiro Sjoen kijkt terug en blikt vooruit Om te beginnen willen we graag even iets goedmaken. We zijn namelijk Jeroen aka Jerre vergeten te bedanken in het vorige sjoenke. Ook hij heeft dit jaar de leidingsploeg verlaten en verdient de nodige dankwoordjes. Jerre, bij dezen nen dikke merci voor alles van de voltallige leidingsploeg. Christus Koning: spelen en smullen De afgelopen weken is er weer heel wat gebeurd ten huize van Chiro Sjoen. Zoals elk jaar vierden we Christus Koning. Zondag 22 november was de grote dag. We spraken om 9 uur s morgens af aan de lokalen. Het beloofde een dag vol plezier te worden. De leiding nam de kinderen mee naar het Schaveybos, het sfeervolle decor voor deze speciale dag. In de voormiddag speelden we een heleboel actieve spelletjes, zoals tussen drie vuren, kegelrugby, hagedisje en nog veel meer. Rond de middag keerden we terug richting lokalen om ons op te warmen en te genieten van een heerlijke lunch. Bij de lunch konden de kinderen genieten van een door de leiding gemaakte ajuinsoep met gemalen kaas. Het water loopt ons opnieuw in de mond als we er aan terugdenken. Nu iedereen vol energie zat, trokken we opnieuw naar het bos om het Grote Sinterklaasspel te spelen. Er was één groot probleem. De Zwarte Pieten hadden alle brieven van Sinterklaas verstopt. Ze waren een beetje boos omdat zij nooit zoveel aandacht kregen. Om de brieven terug te krijgen, had de Sint hulp gevraagd aan Chiro Sjoen. Enthousiast en vereerd als we waren, begonnen we de Sint te helpen. We zochten de Pieten, toonden dat we ook aan hen dachten, deden opdrachtjes en brachten de tekeningen veilig terug naar Sinterklaas. Het was snel vier uur en de kinderen kregen van Sinterklaas warme chocolademelk en suikerbrood. Toen begon het plots te regenen. Het druppelde harder en harder en de leiding zette het samen met de kinderen op een lopen naar de lokalen. Daar speelden we de resterende uurtjes allerlei leuke spelletjes. De Sint verrast jong en oud Op 6 december ontving Chiro Sjoen Sinterklaas in de lokalen. Omstreeks uur hoorden we opeens gerinkel, geklop en gefluit. Alle kinderen sprongen recht, openden de deur en zagen de heilige man in vol ornaat. De snoepjes vlogen hen om de oren. Iedereen greep naar het snoep alsof het de kostbaarste diamanten waren. Het werd een gemoedelijk duwen en trekken om zo veel mogelijk snoep te bemachtigen en dat leverde knotsgekke taferelen op. We gaven de Sint een mooie zetel, zongen een liedje en kregen zowaar nog meer snoep. De jongste leden keerden dan ook met een rond buikje terug huiswaarts. De toppers, kerels en aspiranten zaten ondertussen in de examens, maar ook zij werden beloond door Sinterklaas. Dank u Sinterklaasje en tot volgend jaar! Allen daarheen! Dan is het nu tijd voor wat reclame die voor de Chiro van levensbelang is. Zoals elk jaar organiseren wij onze haantjeskermis. We zien sommigen de wenkbrauwen spontaan fronsen en denken: Wat is in godsnaam de haantjeskermis? Die spetterende dag is het jaarlijkse eetfestijn van Chiro Sjoen. Zoals de naam het al deels verklapt, kan je er haantjes eten, met frietjes en appelmoes of met Provençaalse saus. Er zijn uiteraard nog veel meer feestelijke gerechtjes. Het is voor ons een zeer belangrijk weekend. De opbrengst gaat integraal naar ons kamp. Waar: Gildenhuis, Kerkstraat 31, Linkebeek Wanneer: zaterdag 7 februari vanaf 17 uur en zondag 8 februari van tot 15 uur. Iedereen is van harte welkom! Nog een evenement op onze kalender is natuurlijk de Exclu-Fataalfuif, waar verschillende dj s voor swingende beats zorgen en waar iedereen gegarandeerd uit de bol zal gaan. Binnenkort worden Linkebeek en de omringende gemeenten volgeplakt met affiches, op elke hoek van de straat. Iedereen zal het geweten hebben en we verwachten jong en oud dan ook op deze nu al legendarische avond. Waar: t Schoolke, Hollebeekstraat 262, Linkebeek Wanneer: 5 maart vanaf 21 uur Ten slotte wensen we iedereen een prettig Nieuwjaar en hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen op een van onze activiteiten. De leidingsploeg

12 12 nieuws uit de moelie Kindercrea-ateliers voor kinderen van 6 tot 12 jaar Wekelijks vanaf wo Prentenboeken zijn een leuke inspiratiebron voor creatieve vorming en bewegingsactiviteiten met kinderen. In dit atelier duiken we echter niet in een verhaal, maar we verdiepen ons in de verschillende technieken die illustratoren gebruiken. Door te experimenteren met diverse materialen zoals collage, boetseren met fimo, blaastechniek met inkt, schilderen op verschillende ondergronden en nog veel meer, doen we zo veel ideeën op voor een eigen prentenboek. Boekenwurm, creatieveling of bezige bij, iedereen zal zich aangesproken voelen door deze gevarieerde lessenreeks. Ben je een creatieve duizendpoot of wil je er graag één worden? Schrijf je dan gauw in! uur GC de Muse Meer info en inschrijvingen: of ga eens langs op het onthaal van GC de Muse. Prijs: 65 euro Vorming in de Moelie Computerlessen voor beginners In samenwerking met Arch educ richten we een vervolgcursus Computerlessen voor beginners in. Iedereen die al zijn eerste stappen op de computer zette, maar die zijn of haar kennis nog eens wil oppoetsen, is van harte welkom. In vijf lessen van telkens drie uur komen de volgende onderwerpen aan bod: Word (teksten bewerken, corrigeren, verfraaien en opslaan), internet (leren werken met Google, favorieten aanmaken, startpagina wijzigen, een afbeelding ophalen en opslaan, en) en elektronisch bankieren. De cursus vindt plaats van maandag 1 februari tot vrijdag 5 februari 2010 van 9.30 tot uur. De vijf lessen kosten 50 euro. Wees er snel bij. Slechts 10 deelnemers worden toegelaten. Inschrijven kan in de Moelie, , De inschrijving is pas geldig zodra het inschrijvingsgeld is betaald. Digitale fotografie Je beschikt over een digitaal fototoestel en je wil de kwaliteit van je foto s verbeteren? De rode ogen moeten weg, de omkadering en belichting kunnen beter en de foto s moeten wel goed staan in een digitaal fotoalbum? Dan is deze korte basiscursus iets voor jou. In vier lessen van drie uur leer je de basisknepen om je foto s te bewerken. De cursus is vooral praktisch gericht. Vereiste voorkennis: digitaal foto s kunnen nemen en kunnen werken met een computer. De cursus vindt plaats van maandag 1 februari tot donderdag 4 februari van tot uur. De vier lessen kosten 40 euro. Wees er snel bij. Slechts 10 deelnemers worden toegelaten. Inschrijven kan in de Moelie, , De inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijvingsgeld is betaald. Nieuws uit café Het Labierint Allereerst onze beste wensen voor 2010! De feestdagen zijn weer voorbij en een nieuw jaar is begonnen. Ook in Het Labierint is dat merkbaar met vanaf februari elke maand een leuk evenement. Er is een nieuwe kaart in aanmaak die, als alles goed gaat, in februari klaar zal zijn. In 2010 gaan we eveneens verder met ons bier van t moment. In december hebben we kerstbieren aangeboden als bier van t moment en, jawel, in januari bieden we een eindejaarsbier aan. Avec les bons voeux is een koperblond bier van 9,5, gebrouwen bij brouwerij Dupont. De smaak is zacht, fruitig en bitter met fijne hoparoma s. Zeker de moeite waard om eens binnen te springen in Het Labierint en te genieten van dit lekkere bier. Opgepast! Het Labierint zal zaterdag 9 januari gesloten zijn voor een privéfeestje. We eindigen deze bijdrage met een heuse bierspreuk Als je hoort hoe het klokje thuis tikt, zit je niet op café. Tot binnenkort!

13 nieuws uit de moelie 13 Tentoonstelling Simone Demol en Inge Hernalsteen Vrijdag kunst De programmeringscommissie en het team van GC de Moelie nodigen je vriendelijk uit op de vernissage van de tentoonstelling van Simone Demol (digitale kunst) en Inge Hernalsteen (keramiek) op vrijdag 5 februari van 20 tot 22 uur in GC de Moelie. Tentoonstelling Rand in Zicht De tiende verjaardag van vzw de Rand in 2007 bood de gelegenheid om met een helikoptervisie, of zeg maar in vogelvlucht de Vlaamse Rand op een totaal andere en originele manier in beeld te brengen. Met een onbevangen en inspirerende blik brengt luchtfotograaf Karel Tomeï de verschillende facetten van de Vlaamse Rand in beeld als een boeiende mozaïek met verrassende verbindingen, breuklijnen en ongekende invalshoeken. Een selectie van de luchtfoto s werd samengebracht in het boek Rand in Zicht. Dat boek kan je nog steeds aankopen in GC de Moelie. Theater Pronto Zeepbellencircus Woensdag jeugd Pronto is de beste circusknecht van circus Bubbel. Op een dag wordt hij uit het circus gezet. Hij voelt zich alleen. Als hij zijn koffer open maakt, zit die vol herinneringen. Pronto ontdekt samen met de kinderen de wondere wereld van de toverzeepbellen. Als een echte circusartiest blaast Pronto het beste uit zichzelf: spetterende zeeptubes, magische zeepkoepels en ontelbare zeepbelletjes. De watertrucjes zijn gebaseerd op wetenschap en fantasie. Simone Demol houdt van experimenteren en ze is steeds op zoek naar vernieuwing. Telkens als er nieuwe materialen op de markt komen, probeert zij die te gebruiken en te integreren in haar kunstcreaties. Zo kwam zij tot digitale schilderkunst. Voor haar is het pc-schilderen een uitdaging om zo ecologisch mogelijk een kunstwerk, al dan niet in 3D, tot stand te brengen. Inge Hernalsteen vervaardigt keramische kunstwerken. Het stoken in een houtoven en/of in een anagama bevalt Inge enorm, voornamelijk wegens het natuurlijke aspect dat wordt verkregen. Ze hoeft geen glazuur te gebruiken om mooie resultaten te krijgen. Het spelen van de vlammen en de werking van de assen zetten door de hoge temperaturen een laagje glazuur af op de werken, die zo een heel eigen karakter krijgen. De tentoonstelling is toegankelijk op zaterdag 6 en zondag 7 februari, telkens van 14 tot 18 uur. De gemeenschapscentra van vzw de Rand ontvingen elk een aantal luchtfoto s van hun gemeente op canvas. Een selectie van die foto s werd samengebracht en wordt beurtelings tentoongesteld in elk van de centra van vzw de Rand. Het gaat dus om foto s van de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. Vanaf 15 januari tot 31 januari 2010 kan je de collectie bewonderen in GC de Moelie. De tentoonstelling is permanent toegankelijk tijdens de openingsuren van het centrum. Deze voorstelling is een poëtisch klanken lichtspel vol zeepbellenmagie. Geniet maar met volle teugen! Na de voorstelling kan je op de foto in een machtige superzeepbel. Meer info: 14 uur - GC de Moelie Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo), leden Gezinsbond: 1 euro korting op kassa- en voorverkoopprijs Pruts & Tijl Kinderdisco en playbackshow Woensdag jeugd Pruts & Tijl verzorgen een namiddagvullend dansmoment voor iedereen tussen 4 en 12 jaar oud. Ze brengen een mix van hedendaagse hits, kinderhits en -dansen. Uiteraard mogen de gekende groepsdansen niet ontbreken (K3, Macarena, Ketchupsong, ). Dansmomenten worden afgewisseld met playbacknummertjes. De kinderen die op het podium komen om een nummertje op te voeren, krijgen van ons een leuke prijs. Dit twee uur durende spektakel wordt geleid door een animator die voortdurend op het podium of op de dansvloer staat. Hij doet dansjes voor, nodigt kinderen uit op het podium en zorgt ervoor dat de ambiance niet verzwakt. Meer info: 14 uur - GC de Moelie Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo), leden Gezinsbond: 1 euro korting op kassa- en voorverkoopprijs

14 14 RAND-NIEUWS Faciliteitengemeenten lijken steeds meer op Brussel Veel gemeenten in de Rand beginnen steeds meer op Brussel te lijken. Het monoculturele leven in de betrokken dorpskernen wordt vanuit Brussel overspoeld door een massa invloeden van mensen, culturen, verkeer, talen en economische activiteiten. Dat schrijft Wim Erkelbout in zijn studie Anatomie van een provincie. Hij schreef de studie met de steun van de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van het Provinciaal Platform voor Sociaal-Cultureel Werk van Vlaams- Brabant. Erkelbout is een medewerker van Vormingplus Oost-Brabant. Uit de gemeentelijke profielschetsen van de Studiedienst van de Vlaamse Regering blijkt dat zijn stelling in de eerste plaats opgaat voor de faciliteitengemeenten. Dat de verstedelijking alsmaar toeneemt, blijkt vooreerst uit de vaststelling dat de bevolkingsdichtheid in het stedelijke gebied rond Brussel in de periode toenam van 907 tot 953 inwoners per km 2. Faciliteitengemeente Kraainem spant de kroon met een toename van 2204 tot Ook in Drogenbos was er een toename van 1886 tot 1936, in Wemmel van 1574 tot 1715 en in Linkebeek van 1124 tot In Sint-Genesius-Rode was er een lichte daling van 791 tot 789, in Wezembeek-Oppem van 1996 tot Uit de statistieken blijkt dat er de afgelopen jaren vooral uit Brussel heel wat volk richting Rand verhuisde. In de periode verhuisden meer dan personen van de hoofdstad naar Vlaams-Brabant. Er kwamen personen meer naar Vlaams-Brabant dan er weggingen. Uitdeinende kringen De zes faciliteitengemeenten worden ondanks de al hoge bevolkingsdichtheid nog steeds verder volgebouwd. In Kraainem steeg het aantal bebouwde percelen in de periode van 228,8 tot 252 ha (+ 10,2 %). In Drogenbos was er een toename van 110,4 tot 126,9 ha (+ 15 %), in Wezembeek-Oppem van 267,2 tot 300,5 ha (+ 12,5 %), in Wemmel van 299,3 tot 328,5 ha (+ 9,8 %) en in Linkebeek van 113,3 tot 123,2 ha (+ 8,8 %). Ondanks de daling van de bevolkingsdichtheid in de gemeente werd ook in Sint- Genesius-Rode in deze periode een intensieve bouwactiviteit genoteerd. Het aantal bebouwde percelen steeg er van 635,5 tot 720,2 ha (+ 13,3 %). In het hele stedelijke gebied rond Brussel KM steeg het aantal hectare bebouwde percelen in de periode met 13 %. Een neveneffect van de toenemende verstedelijking van de Rand is de vlucht van oorspronkelijke randbewoners die dieper de provincie intrekken.

15 RAND-NIEUWS 15 Het is volgens Erkelbout te vergelijken met de steeds uitdeinende kringen in het water nadat je er een steen in gegooid hebt. Vroegen lagen de gemeenten met de hoogste gemiddelden aan belastbaar inkomen als een mooie concentrische cirkel rond Brussel. De gemeenten met de hoogste scores liggen nu duidelijk verder van de stad met een concentratie tussen Brussel en Leuven. Gemeenten in de Rand kenden vroeger ook bijna geen werkloosheid. Dat is inmiddels veranderd. Ook de woningprijzen zijn hoger in gemeenten die verder van Brussel verwijderd zijn, aldus de onderzoeker. Meer nieuwkomers Wat de faciliteitengemeenten betreft, is die evolutie ook af te leiden uit het hoge aantal nieuwkomers. De hoogste cijfers werden in 2006 in Kraainem gehaald met 28,7 nieuwkomers per 1000 inwoners, Wezembeek-Oppem met 20,1 en Sint-Genesius-Rode met 16,9. In Drogenbos bleef het aantal nieuwkomers per 1000 inwoners beperkt tot 11,3, in Wemmel tot 11, in Linkebeek tot 10,3. Voor het stedelijke gebied rond Brussel werden er in ,5 nieuwkomers genoteerd. Ook het aantal buitenlanders neemt toe. Ook hier halen Kraainem, Wezembeek-Oppem en Sint-Genesius- Rode de hoogste scores. Terwijl het percentage vreemdelingen in de periode in het stedelijke gebied rond Brussel toenam van 9,9 tot 11,7, was er in Kraainem een stijging van 21,4 tot 26,4, in Wezembeek van 17,5 tot 21,2 en in Sint-Genesius-Rode van 16,3 tot 16,4. Ook in Linkebeek was er een toename van 8,4 tot 10 procent, in Wemmel van 6,2 tot 8,3 en in Drogenbos van 9,6 tot 10,7. In de randgemeenten worden stilaan de typisch stedelijke eigenschappen voelbaar, met name hogere werkloosheid, meer leefloners en een dichtslibbend wegennet, aldus Erkelbout. De sociale dualiteit tekent zich nergens anders zo scherp af als in de faciliteitengemeenten. Uit de gemeentelijke profielschetsen blijkt dat het aantal leefloontrekkers per 1000 inwoners in de periode zowel in Drogenbos (van 6,8 tot 8,7), Sint-Genesius-Rode (van 1,8 tot 2,7), Kraainem (van 1,6 tot 2,7) als Linkebeek (van 1 tot 1,7) steeg. In Wemmel (van 2,7 tot 2,6) en Wezembeek-Oppem (van 2,3 tot 1,9) was er een daling. In het stedelijke gebied rond Brussel steeg het aantal leefloners in deze periode van 2,1 tot 2,6. Ook de werkloosheidsgraad was er in 2005 ongeveer overal hoger dan in het stedelijke gebied rond Brussel (6,8 %). Drogenbos noteerde 9,9 % werklozen, Linkebeek 8,4 %, Wemmel 8 %, Kraainem 7,8 %, Wezembeek-Oppem 6,7 % en Sint-Genesius-Rode 6,4 %. Ook de percentages vreemdelingen afkomstig uit arme landen (meer dan 4 % van de bevolking) zijn het hoogste in de gemeenten die aan Brussel grenzen. Luc Vanheerentals Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand. Sjoenke komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie. Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten, Rik Otten, Anne Van Loey Eindredactie Olivier Constant, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, Foto s Pascale Leemans, Dirk Craps, verenigingen Redactieadres GC de Moelie Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek Verantwoordelijke uitgever Anne Van Loey, Schaveystraat 29, 1630 Linkebeek Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht bij Pascale Leemans op ma uur, uur en uur, di do vr uur en uur, wo uur tel fax website: rek.nr Gelieve bij een overschrijving steeds het reserveringsnummer en de voorstelling te vermelden.

4-5 Bouw omstreden tramdepot even uitgesteld. 6-7 Dosido organiseert unieke djembélessen voor kinderen. 2 Kinderdagverblijf komt eraan

4-5 Bouw omstreden tramdepot even uitgesteld. 6-7 Dosido organiseert unieke djembélessen voor kinderen. 2 Kinderdagverblijf komt eraan kaaskrabber Drogenbos jaargang 11, nr 1 januari 2010 Tweemaandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de muse en vzw de Rand afgiftekantoor linkebeek 1 België - Belgique

Nadere informatie

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land

4-5 Gezinsbond Kraainem opnieuw actief. 10-11 De Lijsterbes, dat ben jij! 2 Leidingwater in Kraainem het duurste van het land de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 1 Januari 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

6-7 Julia De Greef is verknocht aan Linkebeek. 2-3 Uit de gemeenteraad: betere coördinatie werken. 8 Chiro Sjoen blikt terug op spannende startdag

6-7 Julia De Greef is verknocht aan Linkebeek. 2-3 Uit de gemeenteraad: betere coördinatie werken. 8 Chiro Sjoen blikt terug op spannende startdag SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 afgiftekantoor Linkebeek 1 Linkebeek jaargang 50, nr 320 november 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad,

Nadere informatie

SJOENKE 6-7. Weg uit Linkebeek. 8-9 Het einde van Femma. 10-11 Julie Anne Verbelen Kunstproject in het Nederlandss

SJOENKE 6-7. Weg uit Linkebeek. 8-9 Het einde van Femma. 10-11 Julie Anne Verbelen Kunstproject in het Nederlandss afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE Linkebeek jaargang 53, nr 342 januari 2013 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de moelie en vzw de Rand België -

Nadere informatie

SJOENKE. 6-7 Gemeentelijke bib eindelijk erkend Groter budget, ruimer aanbod. 4-5 Weg uit Linkebeek Patrick Boon

SJOENKE. 6-7 Gemeentelijke bib eindelijk erkend Groter budget, ruimer aanbod. 4-5 Weg uit Linkebeek Patrick Boon afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 360 NOVEMBER 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JANUARI-JULI-AUGUSTUS) UITGAVE

Nadere informatie

SJOENKE. 10-11 Repair Café Op consultatie bij de materiaaldokter. 4-5 Emmanuelle Schoon Thuis op het gemeenteplein

SJOENKE. 10-11 Repair Café Op consultatie bij de materiaaldokter. 4-5 Emmanuelle Schoon Thuis op het gemeenteplein afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 53, NR 348 SEPTEMBER 2013 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België

Nadere informatie

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

11 Chiro Sjoen beleefde een onvergetelijk buitenlands bivak in Oostenrijk

11 Chiro Sjoen beleefde een onvergetelijk buitenlands bivak in Oostenrijk SJOENKE jaargang 48, nr 298 september 2008 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek

Nadere informatie

DE LIJSTERBES. 10-11 Negende artiestenparcours met Gilberte Demol en Morgane Van Achter. 4-5 Capaciteitsprobleem in Nederlandstalige gemeenteschool

DE LIJSTERBES. 10-11 Negende artiestenparcours met Gilberte Demol en Morgane Van Achter. 4-5 Capaciteitsprobleem in Nederlandstalige gemeenteschool afgiftekantoor Kraainem 1 P 005212 DE LIJSTERBES KRAAINEM JAARGANG 14, NR 7 SEPTEMBER 2013 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE LIJSTERBES EN VZW DE RAND België

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

SJOENKE. 10-11 Hubert Damen over Platero en ik binnenkort in de Moelie. 4-7 Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober Kandidaten aan het woord

SJOENKE. 10-11 Hubert Damen over Platero en ik binnenkort in de Moelie. 4-7 Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober Kandidaten aan het woord afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE Linkebeek jaargang 52, nr 339 oktober 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de moelie en vzw de Rand België -

Nadere informatie

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy

de lijsterbes 2-3 Kraainemse modefotograaf Pieter De Smedt-Jans houdt van schoonheid 6-7 Dwars door Kraainem: Marion Dandoy afgiftekantoor Kraainem 1 de lijsterbes Kraainem jaargang 12, nr 10 december 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

de lijsterbes gemeenschapskrant van Anastasios Nychas: De Grieken kennen wat van feesten Kraainem door de ogen van kenner Pierre De Saedeleer

de lijsterbes gemeenschapskrant van Anastasios Nychas: De Grieken kennen wat van feesten Kraainem door de ogen van kenner Pierre De Saedeleer gemeenschapskrant van kraainem België-Belgique P.B. 1950 Kraainem I 2/2902 afgiftekantoor kraainem 1 de lijsterbes jaargang 6, nr 5 mei 2005 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Franstalige

Nadere informatie

10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken

10-11 Komma schiet cultuurseizoen GC de Boesdaalhoeve in gang. 3 Uit de gemeenteraad: Franstalige meerderheid gebroken buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 7 september 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

seizoen 2010-2011 gc de moelie 14-17 Vooruitblik op het nieuwe seizoen in GC de Moelie gemeenschapscentrum van de Rand

seizoen 2010-2011 gc de moelie 14-17 Vooruitblik op het nieuwe seizoen in GC de Moelie gemeenschapscentrum van de Rand SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 Linkebeek jaargang 50, nr 317 juni 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie

Nadere informatie

6-7 Rodenaar illustreert Het grote Sinterklaasboek. 2-3 Dorpsplein wordt twee keer een bouwput. 8-9 Leerlingen

6-7 Rodenaar illustreert Het grote Sinterklaasboek. 2-3 Dorpsplein wordt twee keer een bouwput. 8-9 Leerlingen buurten Sint-genesius-rode jaargang 11, nr 10 december 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

sjoenke Toneelvrienden spelen De bouw van Hessde-Lilez

sjoenke Toneelvrienden spelen De bouw van Hessde-Lilez gemeenschapskrant van de cultuurraad linkebeek afgiftekantoor linkebeek sjoenke jaargang 45, nr 271 december 2005 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Toneelvrienden spelen De bouw van Hessde-Lilez

Nadere informatie

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries

SJOENKE. 6 Uit goede bron Collectorwerken Verrewinkelbeek. 4-5 Vooruitblik Open tuinen op 22 juni. 5 Beelden uit het verleden Kerkendries afgiftekantoor Linkebeek 1 P 006804 SJOENKE LINKEBEEK JAARGANG 54, NR 356 MEI 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW DE RAND België - Belgique

Nadere informatie

12-13 Schilder Gilles Van Schuylenbergh stelt tentoon in GC de Lijsterbes

12-13 Schilder Gilles Van Schuylenbergh stelt tentoon in GC de Lijsterbes de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 9 november 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

4-5 Van Oekraïne naar Rode: In de ban van betrokkenheid. 2-3 Novarode: een nieuw stukje Rode

4-5 Van Oekraïne naar Rode: In de ban van betrokkenheid. 2-3 Novarode: een nieuw stukje Rode buurten Sint-genesius-rode jaargang 13, nr 1 Januari 2011 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P. 1640

Nadere informatie

sjoenke Een intervieuw met de wereldbroemde jazzgitarist Philip Catherine Linkefolk met o.a. Orion en Philip Catherine in

sjoenke Een intervieuw met de wereldbroemde jazzgitarist Philip Catherine Linkefolk met o.a. Orion en Philip Catherine in gemeenschapskrant van de cultuurraad linkebeek afgiftekantoor linkebeek sjoenke jaargang 45, nr 265 april 2005 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Burgemeester ligt zwaar onder vuur Een intervieuw

Nadere informatie

8-9 Hooghuis Festival tijdens jaarmarkt. 2-3 Communautaire discusies voeren bovenhand. 4 Louk Dierickx en Angèle Oostvogels in duel

8-9 Hooghuis Festival tijdens jaarmarkt. 2-3 Communautaire discusies voeren bovenhand. 4 Louk Dierickx en Angèle Oostvogels in duel DE ZANDLOPER jaargang 8, nr 6 juni 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Wemmel 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand 8-9 Hooghuis Festival tijdens

Nadere informatie

6-7 Marcel De Doncker over zijn boek Twee eeuwen Wemmel. 2-3 Kort nieuws uit de gemeente

6-7 Marcel De Doncker over zijn boek Twee eeuwen Wemmel. 2-3 Kort nieuws uit de gemeente DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 10 nr 5 MEI 2009 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Brussel X Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België-Belgique P.B. 1780

Nadere informatie

BUURTEN. 6-7 Mieke De Mot triomfeert tijdens Special Olympics. 4-5 Kapriceken in de Oostkantons. 8-9 Ruben Van Gucht over Mexico 86

BUURTEN. 6-7 Mieke De Mot triomfeert tijdens Special Olympics. 4-5 Kapriceken in de Oostkantons. 8-9 Ruben Van Gucht over Mexico 86 afgiftekantoor sint-genesius-rode P 008347 BUURTEN België - Belgique P.B. - P.P. 1640 Sint-Genesius-Rode 1 BC 3352 SINT-GENESIUS-RODE JAARGANG 16, NR 9 NOVEMBER 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS)

Nadere informatie

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode

4-5 Kinderdagverblijf t Kapoentje investeert in meer veiligheid. 2-3 Uit de gemeenteraad: de geheime taalcode buurten Sint-genesius-rode jaargang 12, nr 9 Vovember 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de boesdaalhoeve en vzw de Rand België - Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

DE LIJSTERBES. 10-11 Petra Daniëls Creatief met stoffen in de Lijsterbes. 4-5 Uit het Kraainemse verleden Watermolens op de Woluwebeek

DE LIJSTERBES. 10-11 Petra Daniëls Creatief met stoffen in de Lijsterbes. 4-5 Uit het Kraainemse verleden Watermolens op de Woluwebeek P 005212 afgiftekantoor Kraainem 1 DE LIJSTERBES KRAAINEM JAARGANG 15, NR 9 NOVEMBER 2014 MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS) UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE LIJSTERBES EN VZW DE RAND België

Nadere informatie

de lijsterbes gemeenschapskrant van Gospelkoor The White Spirits in de Lijsterbes, 18 december Pascal Demey zorgt voor Muziek en Beweging

de lijsterbes gemeenschapskrant van Gospelkoor The White Spirits in de Lijsterbes, 18 december Pascal Demey zorgt voor Muziek en Beweging gemeenschapskrant van kraainem België-Belgique P.B. 1950 Kraainem I 2/2902 afgiftekantoor kraainem 1 de lijsterbes jaargang 5, nr 10 december 2004 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Afval

Nadere informatie

seizoen 2010-2011 gc de lijsterbes 6-9 Vooruitblik op het nieuwe seizoen in GC de Lijsterbes gemeenschapscentrum van de Rand

seizoen 2010-2011 gc de lijsterbes 6-9 Vooruitblik op het nieuwe seizoen in GC de Lijsterbes gemeenschapscentrum van de Rand de lijsterbes Kraainem jaargang 11, nr 6 juni 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Kraainem 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België - Belgique

Nadere informatie

11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat

11 Zeepkistenrace, Course de caisses à savon, Seifenkistenrennen, Soap-box derby - 9 mei - Van Dormaelstraat SJOENKE België - Belgique P.B. - P.P 1630 Linkebeek BC 3352 Linkebeek jaargang 50, nr 315 April 2010 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie

Nadere informatie

de lijsterbes 8-9 Nieuwe centrumverantwoordelijke Nele De Meyer Vol energie en met een internationale bril 4-5 Dwars door Kraainem Frauke Kienel

de lijsterbes 8-9 Nieuwe centrumverantwoordelijke Nele De Meyer Vol energie en met een internationale bril 4-5 Dwars door Kraainem Frauke Kienel afgiftekantoor Kraainem 1 P 005212 de lijsterbes Kraainem jaargang 14, nr 4 april 2013 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de LIJSTERBES en vzw de Rand België

Nadere informatie