Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte"

Transcriptie

1 Van de redactie Beste lezers, het voorjaar is begonnen. Als de zon schijnt geloof je het ook nog. Brr wat een kou. In deze krant weer leuke verhalen en initiatieven voor activiteiten. Veel leesplezier! In deze krant o.a. : Uitnodiging ALV Dorpsgemeenschap Willem en Klaaske Lijkendijk Wandeling Historie Darp AGENDA 1 apr Fitness Vitens Bos 9 apr Sjoelen 11 apr Wandelen 11 apr Algemene ledenvergadering Dorpsgemeenschap DHB 18 apr Eetcafé in de Stobbe 20 apr Prikken met Roelof Darp in de boot Door Marja Dedden 22 apr Spelletjesavond 18 mei Prikken met Roelof Wie afgelopen tijd in het Vitens bos heeft opgelet zal het zijn opgevallen dat er een aantal wel heel grote Douglassparren zijn omgezaagd. Deze bomen hebben een bijzondere bestemming. Het VOC-schip De Batavia liep door een zware storm in januari 2012 forse schade op, onder meer aan de mast en de romp. In reactie op de publieke reddingsactie die volgde heeft Vitens het hout aangeboden dat nodig is voor herstel van het schip. De Douglassparren zijn lang en sterk genoeg om als masten, stengen en ra s te kunnen dienen op het VOC-schip. Conform het beheerplan wordt het bos gedund, om verdere bosaanwas en natuurlijke verjonging te stimuleren. Cristijn de Vin, specialist ecologie, zette de actie vanuit Vitens op touw. Ik heb zelf een voorliefde voor oude schepen en ambachten. Toen ik van de problemen hoorde en de reddingsactie om het VOC-schip van een nieuwe mast en rondhout te voorzien, dacht ik direct aan ons waterwingebied in Drenthe. Aangezien die bomen toch op de nominatielijst staan om gekapt te worden was er een mogelijkheid om te helpen. De Batavia is zoiets indrukwekkends, daar moet je aan meewerken. 9 jun Wandeling Historie Darp 15 jun Prikken met Roelof 20 juli Prikken met Roelof 17 aug Prikken met Roelof 21 sep Prikken met Roelof Fitness bij Vitens Op 1 April is er gelegenheid om op een gezonde manier in beweging te komen. Eerst is er de mogelijkheid tot een modderbad in de Wadi,s en daarna een kwartiertje joggen door het prachtige natuurgebied. Verzamelen om uur bij het bruggetje aan de Westerlaan.p.s Vergeet je handdoek niet! 1

2 t Olde Bessien 1980 in de Molenhof vlnr: Janny, Evert, Appe, Annie, Freddie, Roelie, Jan, Wilma en Jark `t Olde Bessien 50 jaar Door Zwaantina Jaar op jaar staat het Olde Bessien in het buurthuis op de planken om ons, de Darpers een gezellige avond te bezorgen. Dit jaar valt er wat te vieren, het is het jubileum jaar, maar liefst 50 jaar achter elkaar speelden ze het klaar. Dit is een prestatie om eens even bij stil te staan, een mooie gelegenheid om eens terug te gaan naar hoe het allemaal begon. Wij, Jan Dedden van de werkgroep Historie DHB en ik maken een afspraak met de pioniers van het `t Olde Bessien, Ben Witteman, zijn vrouw Pietie en de nestor van de lach Appe Spin, een man die meer dan 40 jaar de lachers op zijn hand wist te krijgen. Het bestuur van de nog jonge voetbalvereninging D.V.S.V. hadden in die begin jaren twee wensen, de eerste was een w.c. in de oude keet aan de ruiterweg, waar wel een oude wasbak aan de muur zat maar geen toilet gelegenheid aanwezig was, en de tweede was een feestavond, goed voor de moraal en een feestje, nou ja daar was men in 63 ook niet vies van. De penningmeester en de secretaris van de voetbalvereniging, de heren Spin en Witteman dus, hadden wel de wensen maar niet de centen. En zo werd het idee geboren om twee vliegen in één klap te slaan. Een toneel voorstelling voor de feestavond en met de opbrengst van die avond de aanleg van het toilet te financieren. Appe onderbreekt het gesprek met de droge opmerking, dat het nog een heel gezeik was om een wc te krijgen. Ben vervolgd rustig zijn verhaal, hij kent die man tenslotte al bijna zijn hele leven. Het idee was goed maar nu nog het geld voor de voorstelling, dit kon gelukkig opgelost worden door een enthousiaste weldoener, dhr. H. Benak ons het geld leende voor de huur van de toneelboekjes. Vervolgens moest er nog iemand gevonden worden met verstand van zaken wat betreft de regie van het geheel. Ook die was binnen handbereik in de persoon van meester Veen. Toen moest de groep nog een naam, het werd `t Olde Bessien, afgeleid van een café welke eens aan de oude Ruiterweg stond. De eerste groep spelers bestond uit de mensen: Ben Witteman, zijn vrouw Pietie, Lutie Lampe, Ge Elting, Werner Bakker en Appe Spin. Meester Veen Aan meester Veen de schone taak om van de beginners echte toneelspelers te maken. Het repeteren kon beginnen. Pietie kan zich dat eerste stuk nog goed herinneren, Het meisje van het schilderij, Wij repeteerden één keer in de week, in de school, tussen de boekenkasten die dienst deden als coulissen. Het ging er serieus aan toe want meester Veen was niet van het halve werk, elk woord, elke beweging moest goed zijn. Ja, zegt Appe, Die meester Veen drilde het stuk gewoon in je hersens. Gezellig was het wel, vervolgd Pietie weer, mevr. Veen verzorgde de koffie met koek, en zo werden de repetities ook een klein feestje 2

3 Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte Wat ze alle drie nog weten alsof het de dag van gisteren was, die éne keer dat mevr Veen de school binnen kwam rennen met de verschrikkelijke mededeling dat president Kennedy was dood geschoten. We hielden de repetities die avond maar voor gezien. Dat blijft je gewoon bij. Na maanden van repeteren is de feestavond daar, het moest gaan gebeuren, met de zenuwen in de buik de planken op. Even door de gordijnen gluren, De zaal was gelukkig goed gevuld, daar ging het uiteindelijk om. De staande ovatie na afloop was het dankwoord van het volk. Het was een succes. En zo is het gebleven, na 50 jaar trek Bessien nog steeds volle zalen en staat het toneel garant voor een avondje plezier. Wat is je nou het meeste bij gebleven uit al die jaren?, vraag ik aan Appe, hij hoeft er niet lang over na te denken, Plezier, wij hebben heel veel gelachen. En de regels waren anders toen, niet alles kon, er moest een keer gezoend worden met mevr. Pietersma en daar werd netjes toestemming voor gevraagd aan haar man, die zag er de lol wel van in. Dat was m`n gelukkie! Zo ging dat in die tijd. Hij gaat lachend verder, ik ben wel tien keer getrouwd met Roelie Tuin, en wat doet ze, ze krijgt twee dochters met Geugie. We hebben zoveel lol gehad. Het is hem aan te zien, met een brede glimlach vertelt hij, van de blauwe plekken die hij over hield aan die keer toen hij als politieagent Ben Witteman na zat over het toneel en door het raam viel achter de coulissen. Dat had hij er graag voor over. De man is een geboren komediant zonder de bijbehorende sterallures. Hij staat niet meer op toneel, heeft de scepter door gegeven aan een nieuwe generatie. Door de jaren hebben veel bekende en minder bekende gezichten het publiek vermaakt met hun capriolen. De kinderen die destijds genoten van de generale repetitie zetten nu hun beste beentje voor, eigenlijk moet ik zeggen, hun beste typetje voor. En zo kon het gebeuren dat een groep amateur toneel spelers 50 jaar lang een hoogtepunt zijn gebleven in het dorps gebeuren. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Onze dank gaat uit naar de fam. Witteman en Spin en al die anderen die deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt. Foto: Spelers van toen en nu die aanwezig waren bij de zeer geslaagde reünie van T Olde Bessien 3

4 Dorpskrant Darp, Havelterberg erg en Busselte Dorpsgemeenschapeenschap Darp, Havelterberg, erg, Busselte JAARVERGADERING RING 2013 Uitnodiging voor de ALV van de vereniging. Donderdag 11 april 2013, aanvang anvang uur, in De Stobbe te Darp. Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Verslag jaarvergadering 19 april Jaarverslag Samenstelling bestuur Aftredend en niet herkiesbaar: Ron Touwen. Hiermee is er een open plaats in het bestuur. Op dit moment zijn er geen kandidaten bekend bij het bestuur. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door tenminste tien stemgerechtigde leden. en. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een en lid woonachtig in Havelterberg of Busselte. 5. Financiën en verslag van de kascommissie 6. Rondvraag 7. Sluiting Pauze Havelterberg en Busselte heeft een bedrag van 3400 euro gekregen. Het budget moet besteed worden aan zaken die de sociale samenhang en de leefbaarheid in de dorpen bevorderen. Het geld kan besteed ed worden aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, sociaal culturele activiteiten, leefomgeving, woonomgeving en vrijwilligers. Op de jaarvergadering rgadering willen we alle ideeën verzamelen. Heb je een idee dat de sociale samenhang en de leefbaarheid bevordert, kom dan naar de jaarvergadering en breng het in. Het bestuur van de dorpsgemeenschap zal voor de zomer een keuze maken aan welk(e) idee(en) het budget wordt besteed. Iedereen is welkom. Indien er gestemd wordt, gebeurd dat uitsluitend uitend door de leden. Indien u nog geen lid bent, kunt u dit worden door zich aan te melden op de avond zelf of bij een van de bestuursleden. Inventarisatie ideeën besteding budget dorpskracht gemeente Westerveld. De gemeente Westerveld wil meer dorpskracht benutten. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente een budget beschikbaar aan de dorpsgemeenschappen voor de ontwikkeling van dorpskracht in onze dorpen en directe omgeving. De bijdrage is deels afhankelijk van het aantal inwoners. De dorpsgemeenschap Darp, 4 Oplage 410 stuks. s. ook voor opgave advertenties

5 Naast de gemeente is er het afgelopen jaar overlegt met o.a. Defensie en de mountainbike vereniging Havelte. Jaarverslag 2012 activiteiten van de vereniging: Door Hennie Schans Ook in 2012 hebben vele activiteiten plaats gevonden voor en door bewoners. Alle activiteiten dragen bij aan het ontmoeten van elkaar en/of het verbeteren van onze eigen leefomgeving. Herinrichting Darp Het afgelopen jaar is de herinrichting van Darp gestart. De werkgroep speelveld Darp heeft actief meegedacht met de gemeente. Het ontwerp is in zijn geheel overgenomen door de gemeente en is verwerkt in de herinrichtingsplannen. De samenwerking tussen diverse partijen (gemeente, waterschap, Vitens, Actium, provincie) heeft als resultaat dat er in Darp riool, afwatering, bestrating en huurwoningen worden verbeterd. De starthandeling is in het najaar 2012 verricht. Activiteiten Een uitzending van Hemmeltied van Radio Drenthe kwam vanuit De Stobbe. Vele bewoners met mooie verhalen zijn aan het woord geweest. De voetbaldames van DVSV speelden tegen toneelvereniging 't Olde Bessie om hun clubkas te spekken. En ook het mooie lied over Darp was in heel Drenthe via de ether te horen. In 2012 zijn er weer diverse workshops en cursussen gegeven voor en door bewoners. Ook de spelletjesavonden zijn gezellig. Het zwerfvuil in de omgeving wordt nog steeds eens in de maand door een enthousiaste groep vrijwilligers opgehaald. Foto Frens Jansen Tijdens de uitvoering zijn de vrijwilligers van de werkgroep actief betrokken bij de voortgang, ook toen er vragen waren over de veiligheid van de wadi's. Inmiddels zijn het straatmeubilair, de stenen en de aanplanting uitgezocht. Overleg met gemeente en anderen De dorpsgemeenschap heeft het hele jaar op diverse momenten overleg gehad met de gemeente. Klachten over o.a. het openbaar groen met name in Havelterberg zijn met de gemeente besproken. Ook heeft de dorpsgemeenschap richting de gemeente haar zorg uitgesproken over de bezuinigingen en hoe die uitwerken in een kleine gemeenschap als Darp, Havelterberg en Busselte. Zorgen zijn er omtrent het mogelijk verminderen van voorzieningen in het algemeen, en het zwembad De Kerkvlekken en het buurthuis De Stobbe in het bijzonder. De vereniging dorpsgemeenschap benut elke mogelijkheid om haar zorgen kenbaar te maken. Helaas heeft een KPN kabel de voorgang vertraagd. Voorzien is dat de herinrichting in 2013 wordt afgerond. Ondanks het niet in 2012 afronden van de werkzaamheden heeft de dorpsgemeenschap een geldbedrag gekregen vanuit Kern met Pit als beloning voor wat vrijwilligers hebben gedaan om de eigen omgeving te verbeteren. Ruiterweg 60 km/uur De borden zijn opgehangen nu is de maximum snelheid van de Ruiterweg tussen Darp en de rotonde bij Havelte verlaagd naar 60 km/uur. Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van de vrijwilligers. Dank daarvoor! 5

6 Verder beantwoord ik per maand twee s van Amnesty, zodat mijn naam ook onder een petitie komt. Wat maar heel weinig tijd kost en toch helpt om voor mensen verbetering te brengen. Eerder heb ik ook wel brieven geschreven, maar via de computer is het wel makkelijker en is het ook mogelijk om heel snelle acties te voeren. Wanneer je meer wilt weten over Amnesty, alle informatie is te vinden op: Ook op welke manieren je het werk van Amnesty kunt steunen. Je kunt ook schrijven naar Postbus BZ Amsterdam of bellen naar Aandacht voor Amnesty International Door Ron Vis Graag wil ik even aandacht vragen voor het werk van Amnesty International. Amnesty is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met bijna leden een van grootste afdelingen. Amnesty International probeert door de inzet van actie, lobby, bewustwording en samenwerking de mensenrechten overal te bevorderen. Amnesty neemt voor haar onderzoek, lobby en acties geen geld van overheden aan, om zo onafhankelijk en betrouwbaar te blijven. De acties van Amnesty omvatten o.a. ook schrijfacties aan gevangenen en aan autoriteiten om de situatie van gevangenen te verbeteren of om ze vrij te krijgen, dit kan ook via s. Hier werken veel vrijwilligers aan mee, hoe meer brieven of s, hoe groter de kans op succes. In heel veel gevallen hebben zulke acties succes. Soms worden er een aantal mensen uitgekozen, die extra veel aandacht krijgen. Zo was er de afgelopen tijd een kaartenactie voor iemand in Wit-Rusland en iemand in Iran, waar ik ook aan meegedaan heb. Avond voor AED netwerk goed bezocht. Voor de zomervakantie start een groep van vrijwilligers. Ook worden de mogelijkheden voor financiering van een AED onderzocht. Scholieren prikken met Roelof Door Gerla Huls Dinsdag 12 maart zijn de kinderen van OBS de Veldwikke druk bezig geweest om het afval rondom Darp op te ruimen. Groep 1 en 2 hebben dit om de school gedaan, groep 3 en 4 zijn richting de Stobbe geweest en groep 5,6,7 en 8 zijn samen met Roelof Boers eerst het bos in gegaan. Het viel ons mee hoeveel afval daar lag, maar wat we gevonden hebben, is snel opgeruimd. We hebben een heel leuke middag gehad, Roelof bedankt! 6

7 Willem en Klaaske Lijkendijk Door Marion van Rijn Ik laat het gegrom en gezoem van nijvere bulldozers en graafmachines in Darp achter me en loop vanuit de Linthorst Homanstraat de beukenlaan in naar het dorp Havelterberg. Over een dik tapijt van bladeren loop ik de Bisschopsberg op. De hoge stammen van de beukenlaan keren zich hoogmoedig af van het gewoel in Darp en hebben de afgelopen eeuw een kathedraal getoverd waar rust en stilte gepredikt wordt. De brede machtige laan van de beuken wordt uiteindelijk een gewoon zandpad. Een reeënspoor gaat me voor op mijn pad, wonderlijk zo vlak bij huizen en dorpen. Het pad keert naar rechts en daar sta ik bijna op het hoogste punt van de Bisschopsberg. De Ruiterweg is verraderlijk druk. Ik bel aan bij Wim en Klaaske Lijkendijk. Een heerlijk lichte kamer met een erker voor en een groot raam achter. De huizen die je van daaruit kunt zien, lopen wat af naar beneden. Ik nestel mij aan tafel naast de houtkachel. Tijd voor verhalen uit Havelterberg. "Nou, ik ben geboren op Busselte hoor, " vertelt Wim energiek met drie vellen papier voor zijn neus vol aantekeningen. "En wel op 7 juli 1947, in het huisje van mijn grootouders. Die woonden op dat weiland naast de Zwarteweg, dat stuk dat van de Busselterweg naar het waterleidingbedrijf loopt. Mijn vader had een houten keet achter het huis gebouwd en daar ben ik geboren. Later zijn we verhuisd naar zo'n oud landarbeidershuisje 100 meter verderop in het veld. Dat huisje was zo'n heel laag gevalletje met twee venstertjes aan de voorkant en de schoorsteen daartussen. Het had maar één kamertje van zo'n 3.50 bij 4.00 meter denk ik dan was het op. We hadden twee bedsteetjes voor de kinderen en één grote voor de ouders. Wij vonden als kind zo'n bedstee nog wel een groot hok hoor het zal 1.20 bij 1.60 geweest zijn. We sliepen in die tijd op strozakken met wollen dekens er op. Ik kan me nog goed herinneren dat in de winter het laken soms bevroren was want er lag een gewoon rieten dak op het huisje en tegen de binnenkant was karton gespijkerd, meer was er niet. De voorwand en zijwanden waren van steen en het achterhuis van hout. Daar hielden we een varken en de hond sliep daar. In de voorkamer stond de kachel tussen de raampjes en een ouderwets theekastje met de kopjes en de schoteltjes stond daar vlak bij. Een tafel met vier stoelen en een dressoir stonden tegen de houten achterwand van het achterhuis. Dat was de hele boel. Zo woonden we met zes kinderen en twee ouders in dat kleine huisje. Mijn moeder leeft nog, die is nu 89, en zij vindt dat nog heel gewoon. Ze wees één of twee kinderen aan en dan werd er gezegd; "jij past vandaag op die of die, want ik ben er even niet." Dan had je als groter kind de verantwoording voor je jongere broertje of zusje. Als jongen van zes jaar moest je al de aardappels schillen en de boerenkool van het land halen. Mijn moeder zorgde wel dat er orde was hoor. Alle klompen moesten bijvoorbeeld netjes op een rij staan bij de deur. Op een plank stonden de klompen van de jongste kinderen en mijn ouders. Die van de oudere kinderen stonden eronder. Ze telde de klompen om te zien wie er thuis was en wie niet. Mijn oom die nog in het huisje van mijn grootouders woonde, zo'n 100 meter van ons af, speelde wel eens buiten op de mondharmonica. Als mijn vader dat hoorde dan pakte hij een krukje of een kistje en ging ook buiten op zijn mondharmonica zitten spelen. Dat hoorde een andere buurman dan weer en dan liepen ze al spelende met z'n drieën op elkaar toe. Bij een 7

8 grote dennenboom hielden ze halt en speelden daar allerlei liedjes. Liedjes uit de oorlog en noem maar op. Als kind vonden we dat geweldig. Met verjaardagen deden ze dat ook wel eens, dan zochten ze buiten een bankje op en speelden ze op de mondharmonica, lang zal ze leven en ga zo maar door. Dat was toen nog zo dat je op verjaardagen met de hele familie bij elkaar kwam. Dat was nog echt vieren. Vroeger was het ook veel meer de gewoonte om bij elkaar op de koffie te komen. Visite kwam vaak op de fiets, die waren er dan al om 7 uur s 'avonds want om 9 uur gingen ze weer weg. Iedereen had zwaar werk. Zo kwamen een keer vrienden bij mijn vader en moeder op de koffie. En wij als jongens lieten dan de achterband leeglopen en dan pakten we een steen en die deden we tussen de band en het spatbord en dan pompten we de band weer op. Het wiel zat dan hartstikke vast dus die man kon heel niet weg komen. Ja kregen we natuurlijk wel op ons kop van vader maar ja dat deden we dan als jongens hè. Kinderen onder elkaar kwamen ook veel bij elkaar over de vloer. Je kon altijd mee eten, er ging wat water bij de soep en er werd een plank tussen twee stoelen gestoken en dan kon iedereen zitten en mee eten. Terwijl toch niemand het breed had. Wat ook zo bijzonder was dat je spullen gewoon op het land kon laten staan. Wij moesten als kind na school een mandje aardappels rooien op het land en die spitvork bleef gewoon op het land staan en de zak met aardappels ook want zaterdags kwamen er altijd kopers voor. Wij gingen als kind naar De School met de Bijbel hier achter de snelweg aan de Friesestraatweg. Toen ik kwam was meester van Ingen nog de hoofdmeester. Dat was een klein mannetje met zo'n klein rond brilletje en een lange zwarte jas had hij altijd aan. Toen hij van school af ging zat ik in de tweede klas dat was 1954/'55 denk ik zo'n beetje. Ik weet nog goed dat we als afscheidslied het lied Honderd kinderen wel geteld moesten zingen. Dat vergeet ik van m'n leven niet weer. Bij de bossen,bij de heide Op een prachtig stukje veld Staat een school met drie lokalen Honderd kinderen wel geteld. Ja, moet je je dat eens even indenken honderd kinderen op zo'n dorpsschooltje, moet je nu eens om komen. Het dorp is twee keer zo groot geworden maar er zijn geen honderd kinderen meer te vinden. Meester Zanting werd daarna hoofdmeester en meester Eckhart ondermeester. VOOR U MOOI DICHTBIJ!! CAMPINGGAZ, PRIMAGAZ ENZ. TENTEN SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN KAMPEERMEUBELEN EN KOOKGEREI CARAVANS EN ALLE ACCESSOIRES CARAVAN KAMPEER & SKICENTRUM STEENWIJK MEPPELERWEG 153 HAVELTERBERG TEL ALLES OP KAMPEERGEBIED ONDER 1 DAK!! Tja, en dan hadden we ook nog juffrouw Roseboom. Nou die kon soms optreden!" Met donkere ogen wrijft Wim vertwijfeld in zijn handen. "Als die je terecht wees... nou dat wou je geen tweede keer meemaken hoor. Het was natuurlijk een Christelijke School en je moest je aan de regels houden anders werd je zo hup gestraft hoor, dan moest je in de hoek staan of erger nog wel. Bij ons thuis werd ze dan ook 'de Tange' genoemd Vervolg op pagina 14. 8

9 Wie weet wie deze mensen zijn? Boek Historie Darp, Havelterberg en Busselte Door Jan Dedden De werkgroep Historie DHB is druk bezig met het verzamelen van foto s en verhalen over de historie van onze dorpen. In samenwerking met de Historische vereniging Havelte zal er een boek uitgebracht worden. zagen in welke moeilijke omstandigheden die mensen leefden: geen werk, weinig inkomsten, weinig kleding en koude winters, vaak 20 graden onder nul. Zo kwam in Nederland een breiproject voor dit dorp op gang. Iedereen die op de breiavonden kwam, vond het leuk om ook daarvoor te breien. Vorig jaar hebben we voor de kinderen 9 mutsen, 9 sjaals en 9 paar sokken gebreid. Dit jaar breien we sokken voor de volwassenen en voor de kinderen poppen en lappendekens. Door het hele land breien er nu 70 vrouwen voor dit project en we vinden het leuk dat wij ook een bijdrage kunnen leveren. Na 30 april worden alle spullen door Nederlandse mensen persoonlijk afgeleverd in Bodvalenka en door de maatschappelijk werkster daar eerlijk verdeeld. Als je meer wilt weten over dit breiproject, dan kun je kijken op: Graag komen we in contact met bewoners, maar ook voormalig bewoners van onze dorpen die ons kunnen helpen aan foto s van vroeger, verhalen en die ons willen helpen de namen bij de groepsfoto s die we al hebben compleet te krijgen. We hebben al vaker meegemaakt dat mensen dachten niets interessants te hebben en het toch voor ons zeer waardevol was, dus bel als u ons denkt verder te kunnen helpen: Gezellige brei avonden in Darp Door Willemien Oostveen Na de breicursus die ik in 2011 gaf, waren er nog vrouwen die verder wilden breien. Zo kwam ik op het idee om één keer in de week een breiavond bij mij thuis te houden. Dit jaar doen we dit ook weer op woensdagavond van uur, er komen 4 tot 5 vrouwen en we gaan nog door tot eind april. Het zijn altijd gezellige en creatieve avonden. Via een breiclub in Groningen hoorde ik van een breiproject voor de inwoners van een klein dorp in Hongarije: Bodvalenka. Nederlandse mensen die in Hongarije wonen waren daar geweest en Heb je belangstelling om ook mee te breien op de woensdagavond (er zijn geen kosten aan verbonden) of heb je restjes echte wol (geen acryl e.d.) over die je op wilt ruimen, neem dan contact op met mij. Willemien Oostveen tel Ambachtsmarkt 2013 Het lijkt ons leuk om in het najaar ambachtsmarkt te organiseren en zijn hiervoor op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier aan deel te nemen. Heeft u een hobby en wilt u dit graag laten zien of vindt u het leuk om een keer een workshop of cursus te geven? Of heeft u iets leuks te vertellen en wilt u een keer een lezing geven? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. U kunt altijd even bellen voor overleg of informatie met Lia Valk, tel

10 stoppen, of juist andersom, ligt het wasgoed tussen de rododendrons. Maar de grenzen zijn inmiddels bereikt. Terwijl ik sta te koken pakt hij het handvat van de koelkast in die grote bek en begint er aan te trekken. Genoeg is genoeg, tijd voor een evaluatiegesprek. Zeer streng spreek ik meneer de butler toe, Hulp in de huishouding Door Zwaantina Sinds een maand of 10 hebben wij hulp in de huishouding, maar wel een beetje anders dan waar je aan denkt bij huishoudelijke hulp. Mocht je van plan zijn de koelkast op te ruimen, dan volgt er op staande voet ontslag, knoop dat maar in die grote flaporen van je. Hij kijkt me heel zielig aan maar wil toch het laatste woord, WOEF. Heel gezellig hoor een hulp in de huishouding, je krijgt er alleen zo`n rotzooi van. Deze hulp staat op 4 poten, heeft een hoogte van 70 cm en weegt inmiddels ruim 40 kilo, heeft een glanzende zwarte vacht met een witte bef, en 2 paar witte sokken. Het geheel heeft wel iets weg van een butler. Alleen is deze butler nogal opruimerig van aard. Al sinds de eerste dag van zijn aanstelling neemt hij zijn taak zeer serieus. Hij wappert met de theedoek, sleep de stofzuiger door de kamer, gebruikt zijn staart als ragebol en zijn tong als afwasborstel. Dit is allemaal nog te doen maar zijn opruim woede loopt de spuitgaten uit. Het speelgoed van de kids verstopt. Een bosje gele tulpen lekker. Een nieuwe zak honden koekjes weg. Kuipje margarine opgeruimd. De leren schoenen van de baas rijp voor de kliko. Fruit in de schaal niet aan te slepen. Enzovoort, enzovoort. Helaas leert hij nog elke dag wat nieuws, pak ik een wasmand dan doet hij de machine al vast open, ik hoef de was er alleen nog maar in te Gevraagd: Invalhulp voor huishoudelijk werk bij ziekte en vakantie van mijn vaste hulp. Max. 3 ½ uur per week. Annie van Twist, Westerlaan 6 Tel

11 Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte Stobbe op en dan gaan ze nog even een rondje Darp doen. Aan het eind van de ochtend leveren ze ettelijke dikke vuilniszakken in en wrijven vergenoegd in hun handen. Tijd voor koffie! Dan klinkt de vrolijke lach van Anneke Biegstraten door de gang van de Stobbe en Emmy van Waning schuift haar stoel in de kring bij de koffietafel en zegt grinnikend," zo jongens dat zit er weer op!". Anneke Biegstraten Zwerfvuil zoeken op 16 februari 2013 Door Marion van Rijn Gelukkig was het die dag een paar graden boven nul, de sneeuw was weg en de straten in het dorp waren niet meer glad. Daar was ik erg blij mee want we hebben nòg twee veteranen in de zwerfvuilgroep, naast onze baas Roelof natuurlijk. Anneke Biegstraten en Emmy van Waning hebben de respectabele leeftijd van 75 en 77 jaar, (ja, ik heb toestemming om dit te vermelden) en dat is meestal een leeftijd waarop benen en heupgewrichten zorgvuldig worden gekoesterd en behoed voor valpartijen. Dan is zwerfvuil prikken op een koude wat glibberige winterochtend een heikele onderneming. Toch zijn ze elke prikactie van de partij, weer of geen weer! Gewapend met prikstokken en vuilniszakken en een wasmand op wieltjes maken ze Darp weer schoon. Ze gebruiken hun charmes om onschuldige dorpsbewoners bij deze werkgroep zwerfvuil te betrekken en menigeen trapt er in. Minutieus rapen ze eerst alle peuken bij de voordeur van de Emmy van Waning Gezellig was het die dag aan tafel, gerinkel van roerende lepeltjes, de geur van koffie, en een glas cola voor onze baas Roelof. De verhalen van Willemien en Cocky over breien voor Hongarije roezemoezen over tafel. Piet de Wit schiet weer in de lach als hij over zijn avonturen vertelt die hij beleeft als hij met oudere gehandicapten op een duo-fiets gaat fietsen. Emmy die pas één van haar honden heeft moeten laten inslapen maar geniet van het gesprek met Jan Peters over de nieuwe serie over Afrika op de televisie. Ron Vis 11

12 waar het gelukkig weer beter meegaat en Jan Peters die pas een cursus enneagram met een grote groep heeft afgerond. Lia Valk die een zak kruidkoekmix op de markt van Frederiksoord op de kop heeft getikt en daar een heerlijke koek van gebakken heeft, gewoon omdat ze wel even tijd had deze week. En ik...ik geniet van de chemie in zo'n groep, allemaal individuen met een eigen leven maar die wel wat met elkaar kunnen. Straks als de koffie op is zoeken ze elkaar weer op en gaan ze babbelend op pad. Zwerfvuil zoeken in Darp en omstreken. Ik ga nieuwe foto's van ze maken die kan ik dan mooi laten zien in de Dorpskrant. Wandeling Historie Darp Door Jan Dedden Wil je meer weten over de historie van Darp en het dan ook ter plekke bekijken of vind je het gewoon leuk dat weer eens te zien? Of je vindt het leuk om met een groep te wandelen. De werkgroep Historie organiseert zondag 9 juni een wandeling langs de geschiedenis van Darp. Liefhebbers kunnen zich om uur melden bij de Stobbe. Aanmelden graag, maar hoeft niet. Voor aanmelden en informatie kan je bellen met Jan Dedden: Oproep voor een workshop schrijven! Door Marion van Rijn Ik heb nu een paar jaar schrijfles van Hella Kuipers uit Groningen. Ze is een vrouw met mogelijkheden. Ze biedt online diverse inspirerende schrijfcursussen aan, ze geeft workshops en heeft een aantal jaren het schrijfcafé in Heerenveen georganiseerd samen met een collega, ze heeft een eigen site waar je al haar ideeën en voorstellen om maar te gaan schrijven kunt vinden. De aanwijzingen, goede raad en voorstellen die ze geeft op je werk zijn eerlijk en recht door zee maar nooit negatief. Ze geeft een nieuwsbrief uit waar interessante boeken te vinden zijn, leuke schrijfopdrachten en een minicolumn. Misschien zijn er in onze dorpen nog meer mensen die schrijven leuk vinden en hun eigen mogelijkheden eens willen toetsen of uitbreiden. Hella wil met alle plezier een workshop organiseren in onze Stobbe. Om het betaalbaar te houden zou dat een groepje van 8 personen moeten zijn die ongeveer 23 betalen voor een workshop van twee uur. Geef je op bij Marion van Rijn Krijgen we 8 mensen bij elkaar dan kunnen we een datum en tijd bepalen. 11 April Jaarvergadering Dorpgemeenschap. U komt toch ook? 12

13 Transition Towns Nederland is een netwerk van groepen burgers in steden, dorpen of buurten, die aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Onafhankelijke burgerinitiatieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in politiek en economie doorbreken. En geven mensen de kans om bij te dragen en deel te worden aan de omslag naar een mooie, gezonde en gelukkige wereld. Transition Towns willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond en vreedzaam kunnen reageren op tijden van crisis in energie, klimaat en economie. Het is ons streven om de overgang naar een wereld met minder energie, minder spullen en minder geld, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren. Bouwen aan een leefbaar Westerveld? Ik zou het wel weten.. Op zaterdagmiddag 13 april a.s. organiseert Transition Town Westerveld een eerste Open Space ontmoeting in de hal van ons gemeentehuis in Diever. De centrale vraag daarbij is: Hoe bouwen we met elkaar aan een mooier en leefbaar Westerveld? We hebben inloop vanaf uur en starten om uur. Einde van de ontmoeting verwachten we rond uur, waarna we voor hen die dat willen tot uur nog een nazit hebben. We hebben je nodig! Nodig voor je denkkracht, je doekracht. We hebben je nodig voor je ideeën en wensen, jouw beelden over de best denkbare leef- en woonomgeving. Ideeën over sociale cohesie en collectieve dorpskracht en alles wat daarbij hoort. Kortom: reserveer dus deze zaterdagmiddag 13 april a.s. alvast in je agenda. Uitgebreide informatie over het hoe en wat komt op onze website. westerveld.transitiontowns.nl Heb je vragen c.q. suggesties over dit initiatief mail naar Activiteitenprogramma 2de kwartaal 2013 Spelletjesavonden Houdt u er van om spelletjes te spelen, kom dan ook eens naar een van onze gezellige avonden! De spellen Rummikub, Triviant, Sjoelen, Scrabble, Yahtzee, Stratego en Tridomino zijn sowieso aanwezig, maar u mag ook zelf een leuk spel meenemen. Op de avond zelf wordt gezamenlijk met de aanwezigen overlegd wat er gespeeld gaat worden, er kunnen ook meerdere groepjes gevormd worden. Wanneer: maandagavonden 25 maart en 22 april van uur Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 personen Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening Info en opgave bij Lia Valk, tel of per mail Binnen Transition Town Westerveld zijn verschillende succesvolle initiatieven van de grond gekomen. We noemen: de collectieve moestuinen, kledingruilbeurzen, het repaircafe in oprichting, de Permacultuurcursussen, een actieve website Westerveld Ruilt waar onze locale munt de Veldkei het onderlinge betaalmiddel is, de duurzame markt en een eetclub,etc. Al deze initiatieven lopen goed! Transition Town Westerveld is toe aan een volgende stap. Daarom organiseren we deze Open Spaces, waar we jou en alle Westervelders voor uitnodigen. Gezellig samen wandelen! Lekker met elkaar de frisse voorjaarslucht opsnuiven! We verzamelen ons bij De Stobbe en gaan dan lekker op pad. We wandelen ongeveer 50 minuten in rustig tempo, daarna is het mogelijk 13

14 om nog even in het dorpshuis koffie of thee te drinken. Wanneer: donderdag 11 april om uur Aantal deelnemers: geen minimum of maximum Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening Info en opgave bij Willemien Oostveen, tel Sjoelavond Vind je het leuk om mee te sjoelen, geef je dan nu op! Wanneer: dinsdag 9 april van uur Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 personen Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening Info en opgave bij Lia Valk, tel of per mail ontspannend. Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn en het grote voordeel van werken met klei is, dat je zowel stukken kunt toevoegen als verwijderen, net zolang tot het object voldoet aan jouw wensen. Een spannend moment blijft altijd als na de brand (het bakken) en afkoelingsperiode de ovendeur geopend wordt en het eindresultaat van je werkstuk zichtbaar wordt. Wanneer: 8 maandagavonden tot uur. De cursus start in september (data in overleg), maar u kunt zich nu alvast opgeven. In de herfstvakantie is er geen les. Deelnemers: minimaal 6, maximaal 8 personen Kosten: 60 euro inclusief 1 pak klei, exclusief consumpties Info en opgave bij docent Fred Collet, tel OPROEP Lijkt het u leuk om dorpsgenoten eens iets te vertellen over uw hobby op uw bijzondere kennis of vaardigheid? Laat het ons weten, we kunnen dan samen de mogelijkheden bespreken voor het geven van eventueel een cursus of workshop in het dorpshuis. Info en opgave bij Lia Valk, tel of per mail Ambachtsmarkt 2013 Het lijkt ons leuk om in het najaar ambachtsmarkt te organiseren en zijn hiervoor op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier aan deel te nemen. Heeft u een hobby en vindt u het leuk om een keer een workshop of cursus te geven? Of heeft u iets leuks te vertellen en wilt u een keer een lezing geven? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. U kunt altijd even bellen voor overleg of informatie met Lia Valk, tel Vooraankondiging cursus boetseren voor volwassenen in het najaar van 2013: 8 avonden Boetseren met klei biedt vele mogelijkheden, voorop gesteld dat je niet bang bent om vuile handen te krijgen. Het naar eigen inzicht ontwerpen van een figuratief of abstract object geeft een voldaan gevoel en werkt zeer Willem en Klaasje Lijkendijk Vervolg van pagina 8 Dat ging met harde hand hoor bij die vrouw, dat zal ik je wel vertellen. Maar ja we hadden wel respect voor die onderwijzers hoor. Als je iets wilde vertellen dan stak je voorzichtig je vinger op en zei je zachtjes juf, juf..., heel anders dan nu. Ze kon wel vreselijk mooi vertellen. De morgen op school begon altijd met een gebed en dan een half uur Bijbelse geschiedenis. Dan zat je te luisteren naar die verhalen van Koning David en hoe Mozes door de woestijn trok tijdens de uittocht uit Egypte. Dan zat je met zulke grote oren te luisteren, als stond je erbij, zo mooi vertelde ze dat. Nog als ik iets hoor op de radio of de t.v. over de bijbel dan zoek ik dat op om te 14

15 Dorpskrant Darp, Havelterberg erg en Busselte kijken of dat inderdaad zo was, en dan herinner je weer die verhalen van juf Roseboom." "Grappig dat die herinneringen ngen uit je jeugd zo helder blijven hè, merk ik op." " Weet je wat ik ook nog zo voor me zie? Een rouwstoet die over de Ruiterweg trok. Dat vond ik als kind zo imposant. Meestal had je dan al wel een paar dagen ervoor de "klopper" door het dorp zien gaan en wist iedereen dat er iemand dood was. We hadden hier op Havelterberg een hele mooie lijkkoets. Zo'n open koets met zwarte gordijntjes langs de zijkanten en bovenkant en een ornament op het dak. Dan hadden de twee Friese paarden van die mooie oie zwarte dekkleden om en er hingen van die dikke zwarte kwasten aan die koets. De koetsier was ook statig aangekleed, met een lange zwarte jas en een hoge zijden hoed op. Wobben, was dat geloof ik, Tjitte Wobben. Die koets stond gestald in het hok achter het kerkje Ebenhaëzer er verderop naast de school. Wij als kinderen stonden dan in het bos te kijken want we mochten van onze ouders er natuurlijk niet met de neus bovenop staan. Dan sjokten die paarden voort en alle mensen liepen achter die koets aan. Vaak ak naar de kerk en begraafplaats van Havelte of naar Onna. Naar Havelte zal toch zo'n 5 kilometer lopen zijn! En ja, de dinsdagavonden hadden wij altijd jongensvereniging in het zaaltje achter de kerk van Havelterberg. Op een avond haalden we met een stel jongens heel stil de balk voor de deur van het hok weg en trokken de lijkkoets er uit. Een paar jongens duwden en trokken aan de lange dissel en een paar duwden van achter tegen de kar. Nou zaten er van die ijzeren velgen rond de wielen dus we kwamen natuurlijk niet ver want dat maakte zo allemachtig veel lawaai dat we al gauw gesnapt werden. Ach, we wilden niets vernielen alleen kattenkwaad uithalen hè, ja dat deed je dan. één huis er op en dat was van ons. Maar... er stonden wel echte bedden met spiralen er in. Och jongen als kind wisten we niet hoe we het hadden, daar kon je zo fijn op springen! Binnen twee weken waren de spiralen doorgebogen tot op de vloer. Maar na die jaren slapen in die bedsteetjes was dat zo heerlijk anders! Er waren toen in het dorp Havelterberg alleen nog maar de Haarweg en de Bisschopsbergweg. Wij woonden dus op nummer 1 en later toen er meer huizen bij gebouwd werden werd dat nummer 5. Je keek toen vanuit dat huis zo over de hei, over het oefenterrein tot aan Kallenkote toe. Mijn vader had dat huis laten zetten vanuit de bouwkas. Dan kon je een soort hypotheek krijgen zeg maar, waar je maandelijks aan betaalde. Later in 1966 zal dat zo'n beetje geweest zijn werden de huizen van de beroepsmilitairen en erbij gebouwd. De Ruiterweg was toen nog een miezerig klinkerweggetje vol kuilen en gaten." "Wat een moed voor die tijd. Had jouw vader zo'n goede baan?" vraag ik verwonderd. "Net als iedereen, en, hij deed van alles en nog wat. Na de lagere school arbeider bij de meelfabriek, chauffeur op een en vrachtwagentje, landarbeider, in de bouw als opperman en later naar de omscholing in Zwolle om metselaar te worden. De mensen pakten toen echt van alles aan. Had je een bijl of een zaag dan ging je klussen bij de boer, houtwal snoeien, bomen omhakken noem maar op. In 1956 werd ons kleine huisje in het veld bij de Zwarte weg onbewoonbaar verklaard. Onze hele inboedel paste op één boerenkar en we verhuisden naar de Bisschopsbergweg in Havelterberg. Een zandweg toen nog met maar 15 Oplage 410 stuks. s. ook voor opgave advertenties

16 Dorpskrant Darp, Havelterberg erg en Busselte Voor al uw druk- en copieer opieerwerk Kleur of Zwart-Wit Drukkerij J&J Veldkamp 77, 7971 BX Havelte Werkgroepen Darp/Busselte: Activiteiten, Lia Valk tel: Helpende handen, Jan Boers tel: Historie, Jan Dedden tel: Centrumplein Darp, Jan Mulder tel: Verkeer, Joy van der Beek tel: Zwerfvuil, Marion van Rijn tel: Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: Wist u dat u in de Stobbe ook uw verjaardag kan vieren uw trouwerij kan houden een vergadering kan beleggen een cursus kan volgen gezellig wat kan drinken ruimte kan huren voor een activiteit Wekelijkse activiteiten iten in de Stobbe Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en woensdagmiddag vanaf uur. Meer informatie bij Jaap de Boer, Schoolstraat 10 in Darp. Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen. Op de donderdagavond vanaf uur. Meer informatie bel Willem Ems Gym 55+ iedere woensdag onder begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie bij Jannie Kloosterman Klaverjasclub iedere week op maandagavond van uur. Voor meer informatie kan je bellen met dhr. Jan Jetten Line-Dance is iedere maandagavond voor kinderen t/m 12 jaar van en voor volwassenen van Meer info bij Marjolijn Kruimer Recreatief Badminton op woensdagavond van uur. Meer info dhr. Ben Witteman Recreatief Badminton op vrijdagavond van uur. ur. Meer info George van Keulen, telefoon Schietvereniging om de veertien dagen. Op de dinsdagavond van uur. Sep tot april. Meer informatie bel Rico Boers Schilderclub op vrijdagmorgen van uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt u terecht bij dhr. Biegstraaten of Janna Bosman tel soos Iedere eerste woensdag van de maand van uur vanaf september tot mei. Voor meer informatie Marrie Tuit Toneelvereniging Olde Bessie oefent iedere donderdagavond om uur. Voor meer info kun je bellen met Ingrid de Vos, tel Volksdansen Onder begeleiding van Willy Pleister is op vrijdagmorgen van tot uur in de Stobbe. Meer info bij Marrie Scheper Colofon De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een initiatief vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en voor de inwoners van deze dorpen. Hoofdredacteur is Marja Dedden. De vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de krant met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met - en is ook niet verantwoordelijk voor - de inhoud. Krant september voor 25 augustus kopij inleveren. 16 Oplage 410 stuks. s. ook voor opgave advertenties

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte Van de redactie Dit is de eerste krant die verschijnt nadat Marja van Veen aangaf na 5 jaar te willen stoppen met de redactie. Bedankt Marja, want oef het is wel een hele klus gebleken, maar we gaan het

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie. Van de Voorzitter. We zijn alweer in de derde maand van het jaar 2010 beland. Een lange winter ligt achter ons met veel sneeuw, ijs en de nodige ongemakken. Het begin van de winter was nog wel leuk, maar

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl. Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Van de Voorzitter. Het jaar 2010 was een memorabel jaar voor de wijkvereniging. Op zaterdag 20 nov. jl. hebben wij het 30 jarig bestaan van onze wijkvereniging gevierd. s Middags een receptie die goed

Nadere informatie

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010.

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010. Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010. Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang C. Bos, namens Be Fair V. Verbeek, namens FC Kraggenburg Penningmeester:

Nadere informatie

Zie ook colofon. Het echte Oude Raadhuis. 50 e jaargang

Zie ook colofon. Het echte Oude Raadhuis. 50 e jaargang Zie ook colofon. Het echte Oude Raadhuis 50 e jaargang No: 3 maart 2014 Colofon Rond t Hofke is een zelfstandig wijkblad en wordt verspreid in de wijk "Oud Tongelre". Oplage 3200 exemplaren Redactieadres:

Nadere informatie

WIJK. SPREEKT... Alphenaren brengen de wijk tot leven

WIJK. SPREEKT... Alphenaren brengen de wijk tot leven DE WIJK SPREEKT... Alphenaren brengen de wijk tot leven DE WIJK SPREEKT... Voorwoord... 3 Mevrouw Westerneng... 4 De heer Vaartjes... 6 Mevrouw Hoogeveen... 10 De heer Hoogeveen... 12 Mevrouw Kruit...

Nadere informatie

NOORDLAARDER NIEUWS!

NOORDLAARDER NIEUWS! NOORDLAARDER NIEUWS! Twee maandelijks Nieuws/advertentieblad van Noordlaren. Januari 2009, nr. 184 Oplage 330 Verschijnt 6 a 7 x per jaar Vragen over de bezorging: Tel. 409 05 92 In dit nummer o.a. De

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

aan 1 aanbetaling de 21 aanbieden 10 aanbieding de 18 aandacht de 5 aandeel het 10 aandoen 17 aangeven 11 aangiftebiljet het 21 aankijken 5 aankleden 18 aankomen 9 aanleiding de 8 aanmelden 19 aannemen

Nadere informatie

Verderop in deze Wijkkijker vindt u nog een interview met haar, want dat mag

Verderop in deze Wijkkijker vindt u nog een interview met haar, want dat mag Kop Colofon Winter 2011, Jaargang 20, nr 1 De Wijkkijker is een gratis uitgave van de Wijkvereniging Osseveld-Woudhuis en verschijnt vier keer per jaar. Het blad wordt huis-aanhuis verspreid in Osseveld

Nadere informatie

Familie Verbruggen-Sieben goes Alpe d HuZes

Familie Verbruggen-Sieben goes Alpe d HuZes 47e jaargang Nummer 4 20 december 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met WIJKRAAD RUWAARD Kopij inleveren

Nadere informatie

APRIL 2015 47 ste JAARGANG, NR. 4. Voorwoord. Colofon. Kontakt is nu ook te vinden op Facebook! Vind ons leuk en blijf op de hoogte!

APRIL 2015 47 ste JAARGANG, NR. 4. Voorwoord. Colofon. Kontakt is nu ook te vinden op Facebook! Vind ons leuk en blijf op de hoogte! APRIL 2015 47 ste JAARGANG, NR. 4 Voorwoord Colofon Redactie Evelien Sok (06) 13 86 00 18 Rosalie Jager (0528) 78 50 54 Mellanie van den Bosse (06) 28 99 16 80 Kopijadres E-mailadres Postadres : redactiekontakt@outlook.com

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in

Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012. Mitros en de financiële crisis. Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Jaargang 5, nummer 3, oktober 2012 Mitros en de financiële crisis Nieuwsgierige televisieman wil de diepte in Loopwapen tegen zwerfvuil Een wijk om op te (vr)eten! Colofon Ondiep Exclusief is een gezamenlijke

Nadere informatie

De verhuizing die een ieder aangaat

De verhuizing die een ieder aangaat 14e jaargang nr. 2 Juni 2011 In deze krant De verhuizing die een ieder aangaat Redactioneel De lucht van de meidoorn en andere geurende bomen en planten verrassen onze neus iedere keer weer in de wijk.

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 28 e jaargang, 7e editie Verschijnt 10 maal per jaar september 2013 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

nr.4 / 2010 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen

nr.4 / 2010 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen nr.4 / 2010 SCHIERINGER INSLAG wijkkrant voor heechterp-schieringen wijkkrant nr.4 / 2010 frontlijnteam INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 Colofon 2 Frontlijnteam 3 Nieuws 4 Wonen 6 Insulinde 7 Wijkpanel 8 activiteiten

Nadere informatie

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482. M. Wiegmink

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482. M. Wiegmink Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. Eenenveertigste jaargang, nummer 5. september 2014. Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang J. de Kruijk, namens Be Fair V. Verbeek, namens FC Kraggenburg Penningmeester:

Nadere informatie

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia

Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia Jaargang 3, nummer 3, juli 2013 Voor bewoners, cliënten, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van Talma Hof, De Schakel, t Kompas en Philadelphia IN DIT NUMMER o.a. Van de redactie Beste

Nadere informatie

Jubileumnummer. De Sirene. Al 12 1/2 jaar de Dorpskrant voor Sirjansland

Jubileumnummer. De Sirene. Al 12 1/2 jaar de Dorpskrant voor Sirjansland Jubileumnummer De Sirene Al 12 1/2 jaar de Dorpskrant voor Sirjansland Jaargang 13 Nr. 2 (november) 2014 Redactioneel Al meer dan 12 ½ jaar De Sirene in Sirjansland. Heel trots zijn wij u ons Jubileumnummer

Nadere informatie

Darpsproat. uut Garder

Darpsproat. uut Garder Darpsproat uut Garder februari 2008 Van de redactie De eerste Darpsproat van 2008 is weer klaar. Een aantal malen moesten we het zonder doen. Het maken van het boek Darpsproat uut Garder kostte gewoon

Nadere informatie

Van de redactie Berichten van Plaatselijk Belang.

Van de redactie Berichten van Plaatselijk Belang. Redactie "de Bân" Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel: 48 17 12 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der Veen, Merkebuorren 127.

Nadere informatie

januari/februari 2008 nummer 73 jaargang 14 prijs 2,95

januari/februari 2008 nummer 73 jaargang 14 prijs 2,95 januari/februari 2008 nummer 73 jaargang 14 prijs 2,95 C O L O F O N & A D R E S S E N redactie Dorpskrant "De Klepper" Daniël Bikker 642520 Hans Lemcke 642612 Gera den Braven 642777 Jolanda Lemcke 642612

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

Op e Hichte. November 2014. Zwartepieten. Dè krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken. Bezorging: Redactie Op e Hichte: Joop Melchers

Op e Hichte. November 2014. Zwartepieten. Dè krant voor Bakhuizen, Mirns, Rijs en omstreken. Bezorging: Redactie Op e Hichte: Joop Melchers November 2014 Redactie Op e Hichte: Rien Jansen Tryntsje Stienstra Lot Brandt Jelly van den Berg Samenstelling en eindredactie: Janette Everse Printwerk: Drukkerij De Jong, Balk Op e Hichte Dè krant voor

Nadere informatie