Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte"

Transcriptie

1 Van de redactie Beste lezers, het voorjaar is begonnen. Als de zon schijnt geloof je het ook nog. Brr wat een kou. In deze krant weer leuke verhalen en initiatieven voor activiteiten. Veel leesplezier! In deze krant o.a. : Uitnodiging ALV Dorpsgemeenschap Willem en Klaaske Lijkendijk Wandeling Historie Darp AGENDA 1 apr Fitness Vitens Bos 9 apr Sjoelen 11 apr Wandelen 11 apr Algemene ledenvergadering Dorpsgemeenschap DHB 18 apr Eetcafé in de Stobbe 20 apr Prikken met Roelof Darp in de boot Door Marja Dedden 22 apr Spelletjesavond 18 mei Prikken met Roelof Wie afgelopen tijd in het Vitens bos heeft opgelet zal het zijn opgevallen dat er een aantal wel heel grote Douglassparren zijn omgezaagd. Deze bomen hebben een bijzondere bestemming. Het VOC-schip De Batavia liep door een zware storm in januari 2012 forse schade op, onder meer aan de mast en de romp. In reactie op de publieke reddingsactie die volgde heeft Vitens het hout aangeboden dat nodig is voor herstel van het schip. De Douglassparren zijn lang en sterk genoeg om als masten, stengen en ra s te kunnen dienen op het VOC-schip. Conform het beheerplan wordt het bos gedund, om verdere bosaanwas en natuurlijke verjonging te stimuleren. Cristijn de Vin, specialist ecologie, zette de actie vanuit Vitens op touw. Ik heb zelf een voorliefde voor oude schepen en ambachten. Toen ik van de problemen hoorde en de reddingsactie om het VOC-schip van een nieuwe mast en rondhout te voorzien, dacht ik direct aan ons waterwingebied in Drenthe. Aangezien die bomen toch op de nominatielijst staan om gekapt te worden was er een mogelijkheid om te helpen. De Batavia is zoiets indrukwekkends, daar moet je aan meewerken. 9 jun Wandeling Historie Darp 15 jun Prikken met Roelof 20 juli Prikken met Roelof 17 aug Prikken met Roelof 21 sep Prikken met Roelof Fitness bij Vitens Op 1 April is er gelegenheid om op een gezonde manier in beweging te komen. Eerst is er de mogelijkheid tot een modderbad in de Wadi,s en daarna een kwartiertje joggen door het prachtige natuurgebied. Verzamelen om uur bij het bruggetje aan de Westerlaan.p.s Vergeet je handdoek niet! 1

2 t Olde Bessien 1980 in de Molenhof vlnr: Janny, Evert, Appe, Annie, Freddie, Roelie, Jan, Wilma en Jark `t Olde Bessien 50 jaar Door Zwaantina Jaar op jaar staat het Olde Bessien in het buurthuis op de planken om ons, de Darpers een gezellige avond te bezorgen. Dit jaar valt er wat te vieren, het is het jubileum jaar, maar liefst 50 jaar achter elkaar speelden ze het klaar. Dit is een prestatie om eens even bij stil te staan, een mooie gelegenheid om eens terug te gaan naar hoe het allemaal begon. Wij, Jan Dedden van de werkgroep Historie DHB en ik maken een afspraak met de pioniers van het `t Olde Bessien, Ben Witteman, zijn vrouw Pietie en de nestor van de lach Appe Spin, een man die meer dan 40 jaar de lachers op zijn hand wist te krijgen. Het bestuur van de nog jonge voetbalvereninging D.V.S.V. hadden in die begin jaren twee wensen, de eerste was een w.c. in de oude keet aan de ruiterweg, waar wel een oude wasbak aan de muur zat maar geen toilet gelegenheid aanwezig was, en de tweede was een feestavond, goed voor de moraal en een feestje, nou ja daar was men in 63 ook niet vies van. De penningmeester en de secretaris van de voetbalvereniging, de heren Spin en Witteman dus, hadden wel de wensen maar niet de centen. En zo werd het idee geboren om twee vliegen in één klap te slaan. Een toneel voorstelling voor de feestavond en met de opbrengst van die avond de aanleg van het toilet te financieren. Appe onderbreekt het gesprek met de droge opmerking, dat het nog een heel gezeik was om een wc te krijgen. Ben vervolgd rustig zijn verhaal, hij kent die man tenslotte al bijna zijn hele leven. Het idee was goed maar nu nog het geld voor de voorstelling, dit kon gelukkig opgelost worden door een enthousiaste weldoener, dhr. H. Benak ons het geld leende voor de huur van de toneelboekjes. Vervolgens moest er nog iemand gevonden worden met verstand van zaken wat betreft de regie van het geheel. Ook die was binnen handbereik in de persoon van meester Veen. Toen moest de groep nog een naam, het werd `t Olde Bessien, afgeleid van een café welke eens aan de oude Ruiterweg stond. De eerste groep spelers bestond uit de mensen: Ben Witteman, zijn vrouw Pietie, Lutie Lampe, Ge Elting, Werner Bakker en Appe Spin. Meester Veen Aan meester Veen de schone taak om van de beginners echte toneelspelers te maken. Het repeteren kon beginnen. Pietie kan zich dat eerste stuk nog goed herinneren, Het meisje van het schilderij, Wij repeteerden één keer in de week, in de school, tussen de boekenkasten die dienst deden als coulissen. Het ging er serieus aan toe want meester Veen was niet van het halve werk, elk woord, elke beweging moest goed zijn. Ja, zegt Appe, Die meester Veen drilde het stuk gewoon in je hersens. Gezellig was het wel, vervolgd Pietie weer, mevr. Veen verzorgde de koffie met koek, en zo werden de repetities ook een klein feestje 2

3 Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte Wat ze alle drie nog weten alsof het de dag van gisteren was, die éne keer dat mevr Veen de school binnen kwam rennen met de verschrikkelijke mededeling dat president Kennedy was dood geschoten. We hielden de repetities die avond maar voor gezien. Dat blijft je gewoon bij. Na maanden van repeteren is de feestavond daar, het moest gaan gebeuren, met de zenuwen in de buik de planken op. Even door de gordijnen gluren, De zaal was gelukkig goed gevuld, daar ging het uiteindelijk om. De staande ovatie na afloop was het dankwoord van het volk. Het was een succes. En zo is het gebleven, na 50 jaar trek Bessien nog steeds volle zalen en staat het toneel garant voor een avondje plezier. Wat is je nou het meeste bij gebleven uit al die jaren?, vraag ik aan Appe, hij hoeft er niet lang over na te denken, Plezier, wij hebben heel veel gelachen. En de regels waren anders toen, niet alles kon, er moest een keer gezoend worden met mevr. Pietersma en daar werd netjes toestemming voor gevraagd aan haar man, die zag er de lol wel van in. Dat was m`n gelukkie! Zo ging dat in die tijd. Hij gaat lachend verder, ik ben wel tien keer getrouwd met Roelie Tuin, en wat doet ze, ze krijgt twee dochters met Geugie. We hebben zoveel lol gehad. Het is hem aan te zien, met een brede glimlach vertelt hij, van de blauwe plekken die hij over hield aan die keer toen hij als politieagent Ben Witteman na zat over het toneel en door het raam viel achter de coulissen. Dat had hij er graag voor over. De man is een geboren komediant zonder de bijbehorende sterallures. Hij staat niet meer op toneel, heeft de scepter door gegeven aan een nieuwe generatie. Door de jaren hebben veel bekende en minder bekende gezichten het publiek vermaakt met hun capriolen. De kinderen die destijds genoten van de generale repetitie zetten nu hun beste beentje voor, eigenlijk moet ik zeggen, hun beste typetje voor. En zo kon het gebeuren dat een groep amateur toneel spelers 50 jaar lang een hoogtepunt zijn gebleven in het dorps gebeuren. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Onze dank gaat uit naar de fam. Witteman en Spin en al die anderen die deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt. Foto: Spelers van toen en nu die aanwezig waren bij de zeer geslaagde reünie van T Olde Bessien 3

4 Dorpskrant Darp, Havelterberg erg en Busselte Dorpsgemeenschapeenschap Darp, Havelterberg, erg, Busselte JAARVERGADERING RING 2013 Uitnodiging voor de ALV van de vereniging. Donderdag 11 april 2013, aanvang anvang uur, in De Stobbe te Darp. Agenda: 1. Opening door de voorzitter 2. Verslag jaarvergadering 19 april Jaarverslag Samenstelling bestuur Aftredend en niet herkiesbaar: Ron Touwen. Hiermee is er een open plaats in het bestuur. Op dit moment zijn er geen kandidaten bekend bij het bestuur. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door tenminste tien stemgerechtigde leden. en. Een voordracht door tien of meer leden moet voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Gezien de samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur uit naar een en lid woonachtig in Havelterberg of Busselte. 5. Financiën en verslag van de kascommissie 6. Rondvraag 7. Sluiting Pauze Havelterberg en Busselte heeft een bedrag van 3400 euro gekregen. Het budget moet besteed worden aan zaken die de sociale samenhang en de leefbaarheid in de dorpen bevorderen. Het geld kan besteed ed worden aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld zorg, sociaal culturele activiteiten, leefomgeving, woonomgeving en vrijwilligers. Op de jaarvergadering rgadering willen we alle ideeën verzamelen. Heb je een idee dat de sociale samenhang en de leefbaarheid bevordert, kom dan naar de jaarvergadering en breng het in. Het bestuur van de dorpsgemeenschap zal voor de zomer een keuze maken aan welk(e) idee(en) het budget wordt besteed. Iedereen is welkom. Indien er gestemd wordt, gebeurd dat uitsluitend uitend door de leden. Indien u nog geen lid bent, kunt u dit worden door zich aan te melden op de avond zelf of bij een van de bestuursleden. Inventarisatie ideeën besteding budget dorpskracht gemeente Westerveld. De gemeente Westerveld wil meer dorpskracht benutten. Om dit mogelijk te maken stelt de gemeente een budget beschikbaar aan de dorpsgemeenschappen voor de ontwikkeling van dorpskracht in onze dorpen en directe omgeving. De bijdrage is deels afhankelijk van het aantal inwoners. De dorpsgemeenschap Darp, 4 Oplage 410 stuks. s. ook voor opgave advertenties

5 Naast de gemeente is er het afgelopen jaar overlegt met o.a. Defensie en de mountainbike vereniging Havelte. Jaarverslag 2012 activiteiten van de vereniging: Door Hennie Schans Ook in 2012 hebben vele activiteiten plaats gevonden voor en door bewoners. Alle activiteiten dragen bij aan het ontmoeten van elkaar en/of het verbeteren van onze eigen leefomgeving. Herinrichting Darp Het afgelopen jaar is de herinrichting van Darp gestart. De werkgroep speelveld Darp heeft actief meegedacht met de gemeente. Het ontwerp is in zijn geheel overgenomen door de gemeente en is verwerkt in de herinrichtingsplannen. De samenwerking tussen diverse partijen (gemeente, waterschap, Vitens, Actium, provincie) heeft als resultaat dat er in Darp riool, afwatering, bestrating en huurwoningen worden verbeterd. De starthandeling is in het najaar 2012 verricht. Activiteiten Een uitzending van Hemmeltied van Radio Drenthe kwam vanuit De Stobbe. Vele bewoners met mooie verhalen zijn aan het woord geweest. De voetbaldames van DVSV speelden tegen toneelvereniging 't Olde Bessie om hun clubkas te spekken. En ook het mooie lied over Darp was in heel Drenthe via de ether te horen. In 2012 zijn er weer diverse workshops en cursussen gegeven voor en door bewoners. Ook de spelletjesavonden zijn gezellig. Het zwerfvuil in de omgeving wordt nog steeds eens in de maand door een enthousiaste groep vrijwilligers opgehaald. Foto Frens Jansen Tijdens de uitvoering zijn de vrijwilligers van de werkgroep actief betrokken bij de voortgang, ook toen er vragen waren over de veiligheid van de wadi's. Inmiddels zijn het straatmeubilair, de stenen en de aanplanting uitgezocht. Overleg met gemeente en anderen De dorpsgemeenschap heeft het hele jaar op diverse momenten overleg gehad met de gemeente. Klachten over o.a. het openbaar groen met name in Havelterberg zijn met de gemeente besproken. Ook heeft de dorpsgemeenschap richting de gemeente haar zorg uitgesproken over de bezuinigingen en hoe die uitwerken in een kleine gemeenschap als Darp, Havelterberg en Busselte. Zorgen zijn er omtrent het mogelijk verminderen van voorzieningen in het algemeen, en het zwembad De Kerkvlekken en het buurthuis De Stobbe in het bijzonder. De vereniging dorpsgemeenschap benut elke mogelijkheid om haar zorgen kenbaar te maken. Helaas heeft een KPN kabel de voorgang vertraagd. Voorzien is dat de herinrichting in 2013 wordt afgerond. Ondanks het niet in 2012 afronden van de werkzaamheden heeft de dorpsgemeenschap een geldbedrag gekregen vanuit Kern met Pit als beloning voor wat vrijwilligers hebben gedaan om de eigen omgeving te verbeteren. Ruiterweg 60 km/uur De borden zijn opgehangen nu is de maximum snelheid van de Ruiterweg tussen Darp en de rotonde bij Havelte verlaagd naar 60 km/uur. Dit alles is niet mogelijk zonder de inzet van de vrijwilligers. Dank daarvoor! 5

6 Verder beantwoord ik per maand twee s van Amnesty, zodat mijn naam ook onder een petitie komt. Wat maar heel weinig tijd kost en toch helpt om voor mensen verbetering te brengen. Eerder heb ik ook wel brieven geschreven, maar via de computer is het wel makkelijker en is het ook mogelijk om heel snelle acties te voeren. Wanneer je meer wilt weten over Amnesty, alle informatie is te vinden op: Ook op welke manieren je het werk van Amnesty kunt steunen. Je kunt ook schrijven naar Postbus BZ Amsterdam of bellen naar Aandacht voor Amnesty International Door Ron Vis Graag wil ik even aandacht vragen voor het werk van Amnesty International. Amnesty is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met bijna leden een van grootste afdelingen. Amnesty International probeert door de inzet van actie, lobby, bewustwording en samenwerking de mensenrechten overal te bevorderen. Amnesty neemt voor haar onderzoek, lobby en acties geen geld van overheden aan, om zo onafhankelijk en betrouwbaar te blijven. De acties van Amnesty omvatten o.a. ook schrijfacties aan gevangenen en aan autoriteiten om de situatie van gevangenen te verbeteren of om ze vrij te krijgen, dit kan ook via s. Hier werken veel vrijwilligers aan mee, hoe meer brieven of s, hoe groter de kans op succes. In heel veel gevallen hebben zulke acties succes. Soms worden er een aantal mensen uitgekozen, die extra veel aandacht krijgen. Zo was er de afgelopen tijd een kaartenactie voor iemand in Wit-Rusland en iemand in Iran, waar ik ook aan meegedaan heb. Avond voor AED netwerk goed bezocht. Voor de zomervakantie start een groep van vrijwilligers. Ook worden de mogelijkheden voor financiering van een AED onderzocht. Scholieren prikken met Roelof Door Gerla Huls Dinsdag 12 maart zijn de kinderen van OBS de Veldwikke druk bezig geweest om het afval rondom Darp op te ruimen. Groep 1 en 2 hebben dit om de school gedaan, groep 3 en 4 zijn richting de Stobbe geweest en groep 5,6,7 en 8 zijn samen met Roelof Boers eerst het bos in gegaan. Het viel ons mee hoeveel afval daar lag, maar wat we gevonden hebben, is snel opgeruimd. We hebben een heel leuke middag gehad, Roelof bedankt! 6

7 Willem en Klaaske Lijkendijk Door Marion van Rijn Ik laat het gegrom en gezoem van nijvere bulldozers en graafmachines in Darp achter me en loop vanuit de Linthorst Homanstraat de beukenlaan in naar het dorp Havelterberg. Over een dik tapijt van bladeren loop ik de Bisschopsberg op. De hoge stammen van de beukenlaan keren zich hoogmoedig af van het gewoel in Darp en hebben de afgelopen eeuw een kathedraal getoverd waar rust en stilte gepredikt wordt. De brede machtige laan van de beuken wordt uiteindelijk een gewoon zandpad. Een reeënspoor gaat me voor op mijn pad, wonderlijk zo vlak bij huizen en dorpen. Het pad keert naar rechts en daar sta ik bijna op het hoogste punt van de Bisschopsberg. De Ruiterweg is verraderlijk druk. Ik bel aan bij Wim en Klaaske Lijkendijk. Een heerlijk lichte kamer met een erker voor en een groot raam achter. De huizen die je van daaruit kunt zien, lopen wat af naar beneden. Ik nestel mij aan tafel naast de houtkachel. Tijd voor verhalen uit Havelterberg. "Nou, ik ben geboren op Busselte hoor, " vertelt Wim energiek met drie vellen papier voor zijn neus vol aantekeningen. "En wel op 7 juli 1947, in het huisje van mijn grootouders. Die woonden op dat weiland naast de Zwarteweg, dat stuk dat van de Busselterweg naar het waterleidingbedrijf loopt. Mijn vader had een houten keet achter het huis gebouwd en daar ben ik geboren. Later zijn we verhuisd naar zo'n oud landarbeidershuisje 100 meter verderop in het veld. Dat huisje was zo'n heel laag gevalletje met twee venstertjes aan de voorkant en de schoorsteen daartussen. Het had maar één kamertje van zo'n 3.50 bij 4.00 meter denk ik dan was het op. We hadden twee bedsteetjes voor de kinderen en één grote voor de ouders. Wij vonden als kind zo'n bedstee nog wel een groot hok hoor het zal 1.20 bij 1.60 geweest zijn. We sliepen in die tijd op strozakken met wollen dekens er op. Ik kan me nog goed herinneren dat in de winter het laken soms bevroren was want er lag een gewoon rieten dak op het huisje en tegen de binnenkant was karton gespijkerd, meer was er niet. De voorwand en zijwanden waren van steen en het achterhuis van hout. Daar hielden we een varken en de hond sliep daar. In de voorkamer stond de kachel tussen de raampjes en een ouderwets theekastje met de kopjes en de schoteltjes stond daar vlak bij. Een tafel met vier stoelen en een dressoir stonden tegen de houten achterwand van het achterhuis. Dat was de hele boel. Zo woonden we met zes kinderen en twee ouders in dat kleine huisje. Mijn moeder leeft nog, die is nu 89, en zij vindt dat nog heel gewoon. Ze wees één of twee kinderen aan en dan werd er gezegd; "jij past vandaag op die of die, want ik ben er even niet." Dan had je als groter kind de verantwoording voor je jongere broertje of zusje. Als jongen van zes jaar moest je al de aardappels schillen en de boerenkool van het land halen. Mijn moeder zorgde wel dat er orde was hoor. Alle klompen moesten bijvoorbeeld netjes op een rij staan bij de deur. Op een plank stonden de klompen van de jongste kinderen en mijn ouders. Die van de oudere kinderen stonden eronder. Ze telde de klompen om te zien wie er thuis was en wie niet. Mijn oom die nog in het huisje van mijn grootouders woonde, zo'n 100 meter van ons af, speelde wel eens buiten op de mondharmonica. Als mijn vader dat hoorde dan pakte hij een krukje of een kistje en ging ook buiten op zijn mondharmonica zitten spelen. Dat hoorde een andere buurman dan weer en dan liepen ze al spelende met z'n drieën op elkaar toe. Bij een 7

8 grote dennenboom hielden ze halt en speelden daar allerlei liedjes. Liedjes uit de oorlog en noem maar op. Als kind vonden we dat geweldig. Met verjaardagen deden ze dat ook wel eens, dan zochten ze buiten een bankje op en speelden ze op de mondharmonica, lang zal ze leven en ga zo maar door. Dat was toen nog zo dat je op verjaardagen met de hele familie bij elkaar kwam. Dat was nog echt vieren. Vroeger was het ook veel meer de gewoonte om bij elkaar op de koffie te komen. Visite kwam vaak op de fiets, die waren er dan al om 7 uur s 'avonds want om 9 uur gingen ze weer weg. Iedereen had zwaar werk. Zo kwamen een keer vrienden bij mijn vader en moeder op de koffie. En wij als jongens lieten dan de achterband leeglopen en dan pakten we een steen en die deden we tussen de band en het spatbord en dan pompten we de band weer op. Het wiel zat dan hartstikke vast dus die man kon heel niet weg komen. Ja kregen we natuurlijk wel op ons kop van vader maar ja dat deden we dan als jongens hè. Kinderen onder elkaar kwamen ook veel bij elkaar over de vloer. Je kon altijd mee eten, er ging wat water bij de soep en er werd een plank tussen twee stoelen gestoken en dan kon iedereen zitten en mee eten. Terwijl toch niemand het breed had. Wat ook zo bijzonder was dat je spullen gewoon op het land kon laten staan. Wij moesten als kind na school een mandje aardappels rooien op het land en die spitvork bleef gewoon op het land staan en de zak met aardappels ook want zaterdags kwamen er altijd kopers voor. Wij gingen als kind naar De School met de Bijbel hier achter de snelweg aan de Friesestraatweg. Toen ik kwam was meester van Ingen nog de hoofdmeester. Dat was een klein mannetje met zo'n klein rond brilletje en een lange zwarte jas had hij altijd aan. Toen hij van school af ging zat ik in de tweede klas dat was 1954/'55 denk ik zo'n beetje. Ik weet nog goed dat we als afscheidslied het lied Honderd kinderen wel geteld moesten zingen. Dat vergeet ik van m'n leven niet weer. Bij de bossen,bij de heide Op een prachtig stukje veld Staat een school met drie lokalen Honderd kinderen wel geteld. Ja, moet je je dat eens even indenken honderd kinderen op zo'n dorpsschooltje, moet je nu eens om komen. Het dorp is twee keer zo groot geworden maar er zijn geen honderd kinderen meer te vinden. Meester Zanting werd daarna hoofdmeester en meester Eckhart ondermeester. VOOR U MOOI DICHTBIJ!! CAMPINGGAZ, PRIMAGAZ ENZ. TENTEN SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN KAMPEERMEUBELEN EN KOOKGEREI CARAVANS EN ALLE ACCESSOIRES CARAVAN KAMPEER & SKICENTRUM STEENWIJK MEPPELERWEG 153 HAVELTERBERG TEL ALLES OP KAMPEERGEBIED ONDER 1 DAK!! Tja, en dan hadden we ook nog juffrouw Roseboom. Nou die kon soms optreden!" Met donkere ogen wrijft Wim vertwijfeld in zijn handen. "Als die je terecht wees... nou dat wou je geen tweede keer meemaken hoor. Het was natuurlijk een Christelijke School en je moest je aan de regels houden anders werd je zo hup gestraft hoor, dan moest je in de hoek staan of erger nog wel. Bij ons thuis werd ze dan ook 'de Tange' genoemd Vervolg op pagina 14. 8

9 Wie weet wie deze mensen zijn? Boek Historie Darp, Havelterberg en Busselte Door Jan Dedden De werkgroep Historie DHB is druk bezig met het verzamelen van foto s en verhalen over de historie van onze dorpen. In samenwerking met de Historische vereniging Havelte zal er een boek uitgebracht worden. zagen in welke moeilijke omstandigheden die mensen leefden: geen werk, weinig inkomsten, weinig kleding en koude winters, vaak 20 graden onder nul. Zo kwam in Nederland een breiproject voor dit dorp op gang. Iedereen die op de breiavonden kwam, vond het leuk om ook daarvoor te breien. Vorig jaar hebben we voor de kinderen 9 mutsen, 9 sjaals en 9 paar sokken gebreid. Dit jaar breien we sokken voor de volwassenen en voor de kinderen poppen en lappendekens. Door het hele land breien er nu 70 vrouwen voor dit project en we vinden het leuk dat wij ook een bijdrage kunnen leveren. Na 30 april worden alle spullen door Nederlandse mensen persoonlijk afgeleverd in Bodvalenka en door de maatschappelijk werkster daar eerlijk verdeeld. Als je meer wilt weten over dit breiproject, dan kun je kijken op: Graag komen we in contact met bewoners, maar ook voormalig bewoners van onze dorpen die ons kunnen helpen aan foto s van vroeger, verhalen en die ons willen helpen de namen bij de groepsfoto s die we al hebben compleet te krijgen. We hebben al vaker meegemaakt dat mensen dachten niets interessants te hebben en het toch voor ons zeer waardevol was, dus bel als u ons denkt verder te kunnen helpen: Gezellige brei avonden in Darp Door Willemien Oostveen Na de breicursus die ik in 2011 gaf, waren er nog vrouwen die verder wilden breien. Zo kwam ik op het idee om één keer in de week een breiavond bij mij thuis te houden. Dit jaar doen we dit ook weer op woensdagavond van uur, er komen 4 tot 5 vrouwen en we gaan nog door tot eind april. Het zijn altijd gezellige en creatieve avonden. Via een breiclub in Groningen hoorde ik van een breiproject voor de inwoners van een klein dorp in Hongarije: Bodvalenka. Nederlandse mensen die in Hongarije wonen waren daar geweest en Heb je belangstelling om ook mee te breien op de woensdagavond (er zijn geen kosten aan verbonden) of heb je restjes echte wol (geen acryl e.d.) over die je op wilt ruimen, neem dan contact op met mij. Willemien Oostveen tel Ambachtsmarkt 2013 Het lijkt ons leuk om in het najaar ambachtsmarkt te organiseren en zijn hiervoor op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier aan deel te nemen. Heeft u een hobby en wilt u dit graag laten zien of vindt u het leuk om een keer een workshop of cursus te geven? Of heeft u iets leuks te vertellen en wilt u een keer een lezing geven? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. U kunt altijd even bellen voor overleg of informatie met Lia Valk, tel

10 stoppen, of juist andersom, ligt het wasgoed tussen de rododendrons. Maar de grenzen zijn inmiddels bereikt. Terwijl ik sta te koken pakt hij het handvat van de koelkast in die grote bek en begint er aan te trekken. Genoeg is genoeg, tijd voor een evaluatiegesprek. Zeer streng spreek ik meneer de butler toe, Hulp in de huishouding Door Zwaantina Sinds een maand of 10 hebben wij hulp in de huishouding, maar wel een beetje anders dan waar je aan denkt bij huishoudelijke hulp. Mocht je van plan zijn de koelkast op te ruimen, dan volgt er op staande voet ontslag, knoop dat maar in die grote flaporen van je. Hij kijkt me heel zielig aan maar wil toch het laatste woord, WOEF. Heel gezellig hoor een hulp in de huishouding, je krijgt er alleen zo`n rotzooi van. Deze hulp staat op 4 poten, heeft een hoogte van 70 cm en weegt inmiddels ruim 40 kilo, heeft een glanzende zwarte vacht met een witte bef, en 2 paar witte sokken. Het geheel heeft wel iets weg van een butler. Alleen is deze butler nogal opruimerig van aard. Al sinds de eerste dag van zijn aanstelling neemt hij zijn taak zeer serieus. Hij wappert met de theedoek, sleep de stofzuiger door de kamer, gebruikt zijn staart als ragebol en zijn tong als afwasborstel. Dit is allemaal nog te doen maar zijn opruim woede loopt de spuitgaten uit. Het speelgoed van de kids verstopt. Een bosje gele tulpen lekker. Een nieuwe zak honden koekjes weg. Kuipje margarine opgeruimd. De leren schoenen van de baas rijp voor de kliko. Fruit in de schaal niet aan te slepen. Enzovoort, enzovoort. Helaas leert hij nog elke dag wat nieuws, pak ik een wasmand dan doet hij de machine al vast open, ik hoef de was er alleen nog maar in te Gevraagd: Invalhulp voor huishoudelijk werk bij ziekte en vakantie van mijn vaste hulp. Max. 3 ½ uur per week. Annie van Twist, Westerlaan 6 Tel

11 Dorpskrant Darp, Havelterberg en Busselte Stobbe op en dan gaan ze nog even een rondje Darp doen. Aan het eind van de ochtend leveren ze ettelijke dikke vuilniszakken in en wrijven vergenoegd in hun handen. Tijd voor koffie! Dan klinkt de vrolijke lach van Anneke Biegstraten door de gang van de Stobbe en Emmy van Waning schuift haar stoel in de kring bij de koffietafel en zegt grinnikend," zo jongens dat zit er weer op!". Anneke Biegstraten Zwerfvuil zoeken op 16 februari 2013 Door Marion van Rijn Gelukkig was het die dag een paar graden boven nul, de sneeuw was weg en de straten in het dorp waren niet meer glad. Daar was ik erg blij mee want we hebben nòg twee veteranen in de zwerfvuilgroep, naast onze baas Roelof natuurlijk. Anneke Biegstraten en Emmy van Waning hebben de respectabele leeftijd van 75 en 77 jaar, (ja, ik heb toestemming om dit te vermelden) en dat is meestal een leeftijd waarop benen en heupgewrichten zorgvuldig worden gekoesterd en behoed voor valpartijen. Dan is zwerfvuil prikken op een koude wat glibberige winterochtend een heikele onderneming. Toch zijn ze elke prikactie van de partij, weer of geen weer! Gewapend met prikstokken en vuilniszakken en een wasmand op wieltjes maken ze Darp weer schoon. Ze gebruiken hun charmes om onschuldige dorpsbewoners bij deze werkgroep zwerfvuil te betrekken en menigeen trapt er in. Minutieus rapen ze eerst alle peuken bij de voordeur van de Emmy van Waning Gezellig was het die dag aan tafel, gerinkel van roerende lepeltjes, de geur van koffie, en een glas cola voor onze baas Roelof. De verhalen van Willemien en Cocky over breien voor Hongarije roezemoezen over tafel. Piet de Wit schiet weer in de lach als hij over zijn avonturen vertelt die hij beleeft als hij met oudere gehandicapten op een duo-fiets gaat fietsen. Emmy die pas één van haar honden heeft moeten laten inslapen maar geniet van het gesprek met Jan Peters over de nieuwe serie over Afrika op de televisie. Ron Vis 11

12 waar het gelukkig weer beter meegaat en Jan Peters die pas een cursus enneagram met een grote groep heeft afgerond. Lia Valk die een zak kruidkoekmix op de markt van Frederiksoord op de kop heeft getikt en daar een heerlijke koek van gebakken heeft, gewoon omdat ze wel even tijd had deze week. En ik...ik geniet van de chemie in zo'n groep, allemaal individuen met een eigen leven maar die wel wat met elkaar kunnen. Straks als de koffie op is zoeken ze elkaar weer op en gaan ze babbelend op pad. Zwerfvuil zoeken in Darp en omstreken. Ik ga nieuwe foto's van ze maken die kan ik dan mooi laten zien in de Dorpskrant. Wandeling Historie Darp Door Jan Dedden Wil je meer weten over de historie van Darp en het dan ook ter plekke bekijken of vind je het gewoon leuk dat weer eens te zien? Of je vindt het leuk om met een groep te wandelen. De werkgroep Historie organiseert zondag 9 juni een wandeling langs de geschiedenis van Darp. Liefhebbers kunnen zich om uur melden bij de Stobbe. Aanmelden graag, maar hoeft niet. Voor aanmelden en informatie kan je bellen met Jan Dedden: Oproep voor een workshop schrijven! Door Marion van Rijn Ik heb nu een paar jaar schrijfles van Hella Kuipers uit Groningen. Ze is een vrouw met mogelijkheden. Ze biedt online diverse inspirerende schrijfcursussen aan, ze geeft workshops en heeft een aantal jaren het schrijfcafé in Heerenveen georganiseerd samen met een collega, ze heeft een eigen site waar je al haar ideeën en voorstellen om maar te gaan schrijven kunt vinden. De aanwijzingen, goede raad en voorstellen die ze geeft op je werk zijn eerlijk en recht door zee maar nooit negatief. Ze geeft een nieuwsbrief uit waar interessante boeken te vinden zijn, leuke schrijfopdrachten en een minicolumn. Misschien zijn er in onze dorpen nog meer mensen die schrijven leuk vinden en hun eigen mogelijkheden eens willen toetsen of uitbreiden. Hella wil met alle plezier een workshop organiseren in onze Stobbe. Om het betaalbaar te houden zou dat een groepje van 8 personen moeten zijn die ongeveer 23 betalen voor een workshop van twee uur. Geef je op bij Marion van Rijn Krijgen we 8 mensen bij elkaar dan kunnen we een datum en tijd bepalen. 11 April Jaarvergadering Dorpgemeenschap. U komt toch ook? 12

13 Transition Towns Nederland is een netwerk van groepen burgers in steden, dorpen of buurten, die aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Onafhankelijke burgerinitiatieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in politiek en economie doorbreken. En geven mensen de kans om bij te dragen en deel te worden aan de omslag naar een mooie, gezonde en gelukkige wereld. Transition Towns willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond en vreedzaam kunnen reageren op tijden van crisis in energie, klimaat en economie. Het is ons streven om de overgang naar een wereld met minder energie, minder spullen en minder geld, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren. Bouwen aan een leefbaar Westerveld? Ik zou het wel weten.. Op zaterdagmiddag 13 april a.s. organiseert Transition Town Westerveld een eerste Open Space ontmoeting in de hal van ons gemeentehuis in Diever. De centrale vraag daarbij is: Hoe bouwen we met elkaar aan een mooier en leefbaar Westerveld? We hebben inloop vanaf uur en starten om uur. Einde van de ontmoeting verwachten we rond uur, waarna we voor hen die dat willen tot uur nog een nazit hebben. We hebben je nodig! Nodig voor je denkkracht, je doekracht. We hebben je nodig voor je ideeën en wensen, jouw beelden over de best denkbare leef- en woonomgeving. Ideeën over sociale cohesie en collectieve dorpskracht en alles wat daarbij hoort. Kortom: reserveer dus deze zaterdagmiddag 13 april a.s. alvast in je agenda. Uitgebreide informatie over het hoe en wat komt op onze website. westerveld.transitiontowns.nl Heb je vragen c.q. suggesties over dit initiatief mail naar Activiteitenprogramma 2de kwartaal 2013 Spelletjesavonden Houdt u er van om spelletjes te spelen, kom dan ook eens naar een van onze gezellige avonden! De spellen Rummikub, Triviant, Sjoelen, Scrabble, Yahtzee, Stratego en Tridomino zijn sowieso aanwezig, maar u mag ook zelf een leuk spel meenemen. Op de avond zelf wordt gezamenlijk met de aanwezigen overlegd wat er gespeeld gaat worden, er kunnen ook meerdere groepjes gevormd worden. Wanneer: maandagavonden 25 maart en 22 april van uur Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 personen Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening Info en opgave bij Lia Valk, tel of per mail Binnen Transition Town Westerveld zijn verschillende succesvolle initiatieven van de grond gekomen. We noemen: de collectieve moestuinen, kledingruilbeurzen, het repaircafe in oprichting, de Permacultuurcursussen, een actieve website Westerveld Ruilt waar onze locale munt de Veldkei het onderlinge betaalmiddel is, de duurzame markt en een eetclub,etc. Al deze initiatieven lopen goed! Transition Town Westerveld is toe aan een volgende stap. Daarom organiseren we deze Open Spaces, waar we jou en alle Westervelders voor uitnodigen. Gezellig samen wandelen! Lekker met elkaar de frisse voorjaarslucht opsnuiven! We verzamelen ons bij De Stobbe en gaan dan lekker op pad. We wandelen ongeveer 50 minuten in rustig tempo, daarna is het mogelijk 13

14 om nog even in het dorpshuis koffie of thee te drinken. Wanneer: donderdag 11 april om uur Aantal deelnemers: geen minimum of maximum Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening Info en opgave bij Willemien Oostveen, tel Sjoelavond Vind je het leuk om mee te sjoelen, geef je dan nu op! Wanneer: dinsdag 9 april van uur Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 20 personen Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden; consumpties zijn voor eigen rekening Info en opgave bij Lia Valk, tel of per mail ontspannend. Het hoeft echt niet ingewikkeld te zijn en het grote voordeel van werken met klei is, dat je zowel stukken kunt toevoegen als verwijderen, net zolang tot het object voldoet aan jouw wensen. Een spannend moment blijft altijd als na de brand (het bakken) en afkoelingsperiode de ovendeur geopend wordt en het eindresultaat van je werkstuk zichtbaar wordt. Wanneer: 8 maandagavonden tot uur. De cursus start in september (data in overleg), maar u kunt zich nu alvast opgeven. In de herfstvakantie is er geen les. Deelnemers: minimaal 6, maximaal 8 personen Kosten: 60 euro inclusief 1 pak klei, exclusief consumpties Info en opgave bij docent Fred Collet, tel OPROEP Lijkt het u leuk om dorpsgenoten eens iets te vertellen over uw hobby op uw bijzondere kennis of vaardigheid? Laat het ons weten, we kunnen dan samen de mogelijkheden bespreken voor het geven van eventueel een cursus of workshop in het dorpshuis. Info en opgave bij Lia Valk, tel of per mail Ambachtsmarkt 2013 Het lijkt ons leuk om in het najaar ambachtsmarkt te organiseren en zijn hiervoor op zoek naar mensen die het leuk vinden om hier aan deel te nemen. Heeft u een hobby en vindt u het leuk om een keer een workshop of cursus te geven? Of heeft u iets leuks te vertellen en wilt u een keer een lezing geven? Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. U kunt altijd even bellen voor overleg of informatie met Lia Valk, tel Vooraankondiging cursus boetseren voor volwassenen in het najaar van 2013: 8 avonden Boetseren met klei biedt vele mogelijkheden, voorop gesteld dat je niet bang bent om vuile handen te krijgen. Het naar eigen inzicht ontwerpen van een figuratief of abstract object geeft een voldaan gevoel en werkt zeer Willem en Klaasje Lijkendijk Vervolg van pagina 8 Dat ging met harde hand hoor bij die vrouw, dat zal ik je wel vertellen. Maar ja we hadden wel respect voor die onderwijzers hoor. Als je iets wilde vertellen dan stak je voorzichtig je vinger op en zei je zachtjes juf, juf..., heel anders dan nu. Ze kon wel vreselijk mooi vertellen. De morgen op school begon altijd met een gebed en dan een half uur Bijbelse geschiedenis. Dan zat je te luisteren naar die verhalen van Koning David en hoe Mozes door de woestijn trok tijdens de uittocht uit Egypte. Dan zat je met zulke grote oren te luisteren, als stond je erbij, zo mooi vertelde ze dat. Nog als ik iets hoor op de radio of de t.v. over de bijbel dan zoek ik dat op om te 14

15 Dorpskrant Darp, Havelterberg erg en Busselte kijken of dat inderdaad zo was, en dan herinner je weer die verhalen van juf Roseboom." "Grappig dat die herinneringen ngen uit je jeugd zo helder blijven hè, merk ik op." " Weet je wat ik ook nog zo voor me zie? Een rouwstoet die over de Ruiterweg trok. Dat vond ik als kind zo imposant. Meestal had je dan al wel een paar dagen ervoor de "klopper" door het dorp zien gaan en wist iedereen dat er iemand dood was. We hadden hier op Havelterberg een hele mooie lijkkoets. Zo'n open koets met zwarte gordijntjes langs de zijkanten en bovenkant en een ornament op het dak. Dan hadden de twee Friese paarden van die mooie oie zwarte dekkleden om en er hingen van die dikke zwarte kwasten aan die koets. De koetsier was ook statig aangekleed, met een lange zwarte jas en een hoge zijden hoed op. Wobben, was dat geloof ik, Tjitte Wobben. Die koets stond gestald in het hok achter het kerkje Ebenhaëzer er verderop naast de school. Wij als kinderen stonden dan in het bos te kijken want we mochten van onze ouders er natuurlijk niet met de neus bovenop staan. Dan sjokten die paarden voort en alle mensen liepen achter die koets aan. Vaak ak naar de kerk en begraafplaats van Havelte of naar Onna. Naar Havelte zal toch zo'n 5 kilometer lopen zijn! En ja, de dinsdagavonden hadden wij altijd jongensvereniging in het zaaltje achter de kerk van Havelterberg. Op een avond haalden we met een stel jongens heel stil de balk voor de deur van het hok weg en trokken de lijkkoets er uit. Een paar jongens duwden en trokken aan de lange dissel en een paar duwden van achter tegen de kar. Nou zaten er van die ijzeren velgen rond de wielen dus we kwamen natuurlijk niet ver want dat maakte zo allemachtig veel lawaai dat we al gauw gesnapt werden. Ach, we wilden niets vernielen alleen kattenkwaad uithalen hè, ja dat deed je dan. één huis er op en dat was van ons. Maar... er stonden wel echte bedden met spiralen er in. Och jongen als kind wisten we niet hoe we het hadden, daar kon je zo fijn op springen! Binnen twee weken waren de spiralen doorgebogen tot op de vloer. Maar na die jaren slapen in die bedsteetjes was dat zo heerlijk anders! Er waren toen in het dorp Havelterberg alleen nog maar de Haarweg en de Bisschopsbergweg. Wij woonden dus op nummer 1 en later toen er meer huizen bij gebouwd werden werd dat nummer 5. Je keek toen vanuit dat huis zo over de hei, over het oefenterrein tot aan Kallenkote toe. Mijn vader had dat huis laten zetten vanuit de bouwkas. Dan kon je een soort hypotheek krijgen zeg maar, waar je maandelijks aan betaalde. Later in 1966 zal dat zo'n beetje geweest zijn werden de huizen van de beroepsmilitairen en erbij gebouwd. De Ruiterweg was toen nog een miezerig klinkerweggetje vol kuilen en gaten." "Wat een moed voor die tijd. Had jouw vader zo'n goede baan?" vraag ik verwonderd. "Net als iedereen, en, hij deed van alles en nog wat. Na de lagere school arbeider bij de meelfabriek, chauffeur op een en vrachtwagentje, landarbeider, in de bouw als opperman en later naar de omscholing in Zwolle om metselaar te worden. De mensen pakten toen echt van alles aan. Had je een bijl of een zaag dan ging je klussen bij de boer, houtwal snoeien, bomen omhakken noem maar op. In 1956 werd ons kleine huisje in het veld bij de Zwarte weg onbewoonbaar verklaard. Onze hele inboedel paste op één boerenkar en we verhuisden naar de Bisschopsbergweg in Havelterberg. Een zandweg toen nog met maar 15 Oplage 410 stuks. s. ook voor opgave advertenties

16 Dorpskrant Darp, Havelterberg erg en Busselte Voor al uw druk- en copieer opieerwerk Kleur of Zwart-Wit Drukkerij J&J Veldkamp 77, 7971 BX Havelte Werkgroepen Darp/Busselte: Activiteiten, Lia Valk tel: Helpende handen, Jan Boers tel: Historie, Jan Dedden tel: Centrumplein Darp, Jan Mulder tel: Verkeer, Joy van der Beek tel: Zwerfvuil, Marion van Rijn tel: Huurderscommissie, Wim Molenaar tel: Wist u dat u in de Stobbe ook uw verjaardag kan vieren uw trouwerij kan houden een vergadering kan beleggen een cursus kan volgen gezellig wat kan drinken ruimte kan huren voor een activiteit Wekelijkse activiteiten iten in de Stobbe Biljartvereniging 55+ iedere maandag- en woensdagmiddag vanaf uur. Meer informatie bij Jaap de Boer, Schoolstraat 10 in Darp. Biljartvereniging K.O.T. om de veertien dagen. Op de donderdagavond vanaf uur. Meer informatie bel Willem Ems Gym 55+ iedere woensdag onder begeleiding van Nicolette Berk. Meer informatie bij Jannie Kloosterman Klaverjasclub iedere week op maandagavond van uur. Voor meer informatie kan je bellen met dhr. Jan Jetten Line-Dance is iedere maandagavond voor kinderen t/m 12 jaar van en voor volwassenen van Meer info bij Marjolijn Kruimer Recreatief Badminton op woensdagavond van uur. Meer info dhr. Ben Witteman Recreatief Badminton op vrijdagavond van uur. ur. Meer info George van Keulen, telefoon Schietvereniging om de veertien dagen. Op de dinsdagavond van uur. Sep tot april. Meer informatie bel Rico Boers Schilderclub op vrijdagmorgen van uur is de schilderclub actief. Voor informatie kunt u terecht bij dhr. Biegstraaten of Janna Bosman tel soos Iedere eerste woensdag van de maand van uur vanaf september tot mei. Voor meer informatie Marrie Tuit Toneelvereniging Olde Bessie oefent iedere donderdagavond om uur. Voor meer info kun je bellen met Ingrid de Vos, tel Volksdansen Onder begeleiding van Willy Pleister is op vrijdagmorgen van tot uur in de Stobbe. Meer info bij Marrie Scheper Colofon De Dorpskrant Darp-Havelterberg en Busselte is een initiatief vanuit de Dorpsagenda. De krant is van en voor de inwoners van deze dorpen. Hoofdredacteur is Marja Dedden. De vereniging Dorpsgemeenschap DHB ondersteunt de krant met praktische zaken. Zij bemoeit zich niet met - en is ook niet verantwoordelijk voor - de inhoud. Krant september voor 25 augustus kopij inleveren. 16 Oplage 410 stuks. s. ook voor opgave advertenties

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

De WC s op De Geldershof.

De WC s op De Geldershof. 1. Klaas en Lieke wonen in één huis. Klaas gaat boodschappen halen en als hij terug komt liggen er glas scherven op de grond, het raam is open, en Lieke is dood. Wat is er gebeurd toen Klaas weg was? 2.

Nadere informatie

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt!

Zie ginds komt de stoomboot. Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt! Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, De vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt, Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij jou, wat brengt

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Hoe gaat het in groep 1/2 b

Hoe gaat het in groep 1/2 b Hoe gaat het in groep 1/2 b Binnenkomst: - Als je op school komt hang je je jas op je eigen haakje onder je tent. Je tas zet je op de plank. - In de klas geef je de juf een hand en je pakt een spelletje

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Parking - N E Je ziet hier een bord op het hek. Zet beide GROTE letters om in cijfers. Dit is A=... en B=...

Parking - N E Je ziet hier een bord op het hek. Zet beide GROTE letters om in cijfers. Dit is A=... en B=... Dit avontuur is eigenlijk bedoeld voor geo-kids. Leeftijd is niet zo belangrijk maar wij denken zo tussen de 6 en 12 jaar. Durf je het avontuur aan om samen met je ouders het raadsel van de schatkaart

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Sinterklaas

Nieuwsbrief van: Sinterklaas Sinterklaas Wat was het weer een mooi feest vandaag op Meander. Vanmorgen mochten we de Sint met zijn Pieten weer ontvangen en we stonden met de hele school klaar om hen te begroeten. Allemaal stralende

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij Inleiding Vroeger woonde ik in Caddum. Ik ben daar niet geboren. Maar ik woon daar vanaf mijn derde jaar. Caddum is een klein dorp op de Veluwe. Echt een boerendorp. De meeste mensen in het dorp zijn boer.

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014

Nieuwsbrief 6 Schooljaar november 2014 Nieuwsbrief 6 Schooljaar 2014-2015 november 2014 Hoofdweg 2034 2158MC Buitenkaag 0252 544308 directeur@st-willibrordusschool.nl www.st-willibrordusschool.nl In dit nummer Pepernoten bakken Sinterklaasfeest

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

De zolder van opa Groepen 3-4-5

De zolder van opa Groepen 3-4-5 De zolder van opa Groepen 3-4-53 Inhoud 1 Kinderboekenweek 3 2 Op de zolder 4 3 De stoof 5 4 Het leesplankje 6 5 De Keulse pot 7 6 De tol 8 7 De foto 9 8 De koffiemolen 10 9 De schaatsen 11 10 Nog een

Nadere informatie

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid In Nederland staan 40 asielzoekerscentra (AZC's). Dat zijn plekken waar asielzoekers wonen. Asielzoekers zijn mensen die naar Nederland zijn gevlucht. Omdat er in hun eigen land oorlog is bijvoorbeeld,

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

Voor de ouders, Team Weemewereld

Voor de ouders, Team Weemewereld Nieuwsbrief 9 Maandag 31 oktober vrijdag 4 november Voor de ouders, Vanaf 7 november doen wij met mee met een 20 weken durend schoolfruit project. Dat betekent dat de school, van EU-schoolfruit, fruit

Nadere informatie

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) Huishoudelijke hulp 45% 35% 25% 15% 5% 21% 1. Wat vind je het vervelendste huishoudelijke klusje? (meerdere antwoorden mogelijk) 27% 18% 18% 6% 38% 14% 9% 8% 33% 18% 13% 31% 1. Stofzuigen 2. Dweilen 3.

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Dinsdagochtend Dinsdagochtend hoefden we pas 9.30 op school te zijn. We konden dus lekker uitslapen. We moesten met onze bagage naar school fietsen (of lopen). Toen

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Ik geloof dat er in mijn achterband

Ik geloof dat er in mijn achterband Ik geloof dat er in mijn achterband Sinterklaastoneelstukje geschreven door Ron Jansen In een slaperig plattelandsdorpje komen op een zekere dag, vlak voor Sinterklaas, twee pieten aangelopen, met de fiets

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo

Sint Nicolaas op school. Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Sint Nicolaas op school Wel meester, hoe gaat het met Mina en Ko? Ja waarde Sint Niklaas, dat is maar zozo Verdienen ze een prijsje of zijn ze t niet waard? Zij zijn als de anderen, wel roerig van aard.

Nadere informatie

Ik heb geen zin om op te staan

Ik heb geen zin om op te staan Liedteksten De avonturen van mijnheer Kommer en mijnheer Kwel Voorbereiding in de klas: meezingen refrein Het Dorp Het is weer tijd om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar m n school

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Jeremia 1: Vertel het door!

Jeremia 1: Vertel het door! Jeremia 1:4-19 - Vertel het door! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

H utnieuws 4 2014-2015

H utnieuws 4 2014-2015 OBS de Boomhut 31 oktober 2014 H utnieuws 4 2014-2015 Locatie Bernhardlaan 10 6824 LE Arnhem 026-4433102 Locatie Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 In dit nummer: Tussenschoolseopvang Tussenschoolseopvang

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener nieuwsbrief 22 e jaargang, nr.5 19-09-2014 t Toetertje OBS De Schoener Ouderavond/Infoavond Op maandag 29 september a.s. zal de jaarlijkse ouderavond plaatsvinden. Vanaf 19.30 uur wordt eerst het huishoudelijk

Nadere informatie

Liedbijlage. Groepen 1-3. Cd Pyramide 2008-I, track 66. Groepen 3-4. Cd Pyramide 2008-I, track 67

Liedbijlage. Groepen 1-3. Cd Pyramide 2008-I, track 66. Groepen 3-4. Cd Pyramide 2008-I, track 67 Liedbijlage Deze liedbijlage is samengesteld door het Prins Claus Conservatorium Groningen. De liedjes zijn geschreven door 1e jaars studenten van de opleiding Docent Muziek. Het schrijven van kinderliederen

Nadere informatie

15. eten moet je toch

15. eten moet je toch GRATIS voorproefje 15. eten moet je toch Uitnodigen Ik zal zorgen dat ik honger heb. Hou het eenvoudig, hoor! Ik eet alles. Ik ben niet zo n moeilijke eter. Maar verder eet ik alles! Je ziet me wel verschijnen.

Nadere informatie

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op

www.dobbemuziek.nl Sint ruimt op Sint ruimt op Een Sinterklaasmusical voor de middenbouw ( vanaf een jaar of 8) Duur: ongeveer een half uur met 5 liedjes. 18 uitgeschreven rollen waarvan het aantal eenvoudig te variëren is. Sinterklaas

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda

Vogelvlucht. Uithoornse Spelen! Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016. Agenda Vogelvlucht Nieuwsbrief interconfessionele basisschool de Vuurvogel Uithoorn Nummer 18, 27 mei 2016 Uithoornse Spelen! Agenda Uithoornse Spelen groepen 7 en 8 woensdag 1 juni 2016 Avondvierdaagse ma. 6

Nadere informatie

Alleen een plastic tasje

Alleen een plastic tasje Alleen een plastic tasje Gaat u zitten, fijn dat u er bent. Wilt u thee? Met suiker? Zal ik beginnen bij het begin? Ik woon hier sinds 1970. Toen ik hier aankwam, had ik alleen een klein plastic tasje

Nadere informatie

De meester is een Vampier

De meester is een Vampier De meester is een Vampier Door Wout Terpstra Het is maandag en Tom werd wakker. Hij vindt het altijd heel leuk op school. Maar vandaag weet hij het niet. Want ze krijgen een nieuwe meester. Tom!Tom! Ben

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

2013-2014. groepsnieuws oktober 2013

2013-2014. groepsnieuws oktober 2013 2013-2014 groepsnieuws oktober 2013 We zijn vanaf de zomervakantie tot de herfstvakantie goed bezig geweest met zijn allen. We hebben veel aan de Vreedzame School gedaan. Samen afspraken gemaakt over hoe

Nadere informatie

Best tof. Asma haalt haar schouders op. Ik weet niet eens of ik niet mag, zegt ze.

Best tof. Asma haalt haar schouders op. Ik weet niet eens of ik niet mag, zegt ze. Niet naar Texel Je gaat naar Samara, zegt de vader van Asma. Met het vliegtuig naar opa en oma; is dat niet fijn? Asma kijkt haar vader met grote ogen aan. Naar opa en oma?, herhaalt ze verbaasd. Ja, knikt

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN

SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN SOCIALE VAARDIGHEDEN MET AFLATOUN Dit thema is opgesplitst in drie delen; gevoelens, ruilen en familie. De kinderen gaan eerst aan de slag met gevoelens. Ze leren omgaan met de gevoelens van anderen. Daarna

Nadere informatie

Kikker in de kou. geschreven door Max Velthuijs

Kikker in de kou. geschreven door Max Velthuijs Kikker in de kou geschreven door Max Velthuijs Op een ochtend, toen Kikker wakker werd, merkte hij meteen dat er iets veranderd was in de wereld. Hij sprong uit bed en liep naar het raam. Tot zijn verwondering

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

1. De tuin wordt opgeruimd

1. De tuin wordt opgeruimd 1. De tuin wordt opgeruimd Wat gaan jullie doen? vraagt mama. Ze is iets lekkers aan het maken: zoute bolletjes. Dat doet ze elke vrijdagmiddag als Joas, Aron en Lisa uit school komen. Vaak helpt een van

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders

Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1. Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 1 Brieven aan bijna niemand anders Ahlberg en Tellegen 13-12-11 14:29 Pagina 2 ander werk van toon tellegen Theo Thijssenprijs 1997 Hendrik de Vriesprijs 2006

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

klasniveau Het verhaal Tekening 1 Tekening 4 Tekening 5 Tekening 2 Tekening 6 Tekening 3

klasniveau Het verhaal Tekening 1 Tekening 4 Tekening 5 Tekening 2 Tekening 6 Tekening 3 THEMA ENERGIE > Kleuter & Eerste graad > Lessuggesties en activiteiten 2. 1. Lessuggesties Leon en de ikkietikkietijd en activiteiten op klasniveau Het verhaal Tekening 1 Hallo iedereen ik ben Leon. Ik

Nadere informatie

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op de vijver en op de heuvel.

Toen ze buiten stond, knipperde Sabien met haar ogen. Overal zag ze sneeuw en ijs, zelfs op de vijver en op de heuvel. Aaoh, gaapte meneer Schildpad. Het wordt winter. Vooruit Sabien, je moet naar bed. Maar ik heb helemaal geen slaap, zei Sabien. Belachelijk! riep meneer Schildpad uit. Alle schildpadden slapen in de winter.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Trek als het nog nodig is, je sportiefste kleding aan. 12.30 uur Aankomst van groep 3-4. Zij lunchen gezellig met ons mee.

Trek als het nog nodig is, je sportiefste kleding aan. 12.30 uur Aankomst van groep 3-4. Zij lunchen gezellig met ons mee. 08.00 uur Wakker worden!!! Tijd om op te staan, een stevig ontbijt te eten en te bedenken of het weer past bij je fietskleding. O ja, zorg dat je fiets in orde is!!!! 09.45 uur verzamelen op school. Al

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05

NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 NIEUWSBRIEF 23 oktober 2012 Nr.05 Algemeen: HONDEN OP HET SCHOOLPLEIN Gisteren is er weer een kind op het schoolplein gebeten door een kleine hond. Gelukkig bleek de schade mee te vallen. Toch doen wij

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie