Verzekeringen Uw woning veilig renoveren of verbouwen. Financieel katern Samenwonen en belastingen. Gezondheid Lang leve(n) lopen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen Uw woning veilig renoveren of verbouwen. Financieel katern Samenwonen en belastingen. Gezondheid Lang leve(n) lopen"

Transcriptie

1 Magazine van Federale Verzekering lente 2013 Verzekeringen Uw woning veilig renoveren of verbouwen Financieel katern Samenwonen en belastingen Gezondheid Lang leve(n) lopen

2 Inhoud Toerisme Verzekeringen Verzekeringen 3 Edito 4 Verzekeringen De elektrische fiets, praktisch en milieuvriendelijk. 6 Wonen Laat de natuur zijn gang gaan. 8 Verzekeringen Uw woning veilig renoveren of verbouwen. 9 Financieel katern Samenwonen en belastingen. 13 Uit de praktijk Verzekering Machinebreuk. 14 Gezondheid Lang leve(n) lopen. 16 Toerisme Spoken van het bos. 18 Nieuws Heropening van ons gerenoveerde kantoor Mechelen Korenmarkt. Performante rendementen voor Fonds Invest in 2012! Fiscale plafonds voor Contact is het magazine van Federale Verzekering Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico s Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen De Federale Pensioenen N.V. Federale Verzekering Verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummers Nrs. RPR / / / Brussel Ons adres: Contact Stoofstraat Brussel Tel Verantwoordelijke uitgever: Francis Vroman, Nr. 143 Lente 2013 De beknopte beschrijving van de contractwaarborgen weergegeven in dit magazine is louter bij wijze van voorbeeld, enkel de algemene voorwaarden verbinden de maatschappij. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Federale Verzekering. 2 lente 2013

3 Edito Beste lezer, U staat voor de renovatie van uw woning. Maar een grootscheeps verbouw- of renovatieproject houdt onvermijdelijk risico s in. Sluit een betrouwbare verzekering af om die risico s te dekken of waak erover dat uw aannemer via het lastenboek de nodige maatregelen neemt. Ontdek op pagina 8 de voordelen van onze verzekering Alle Bouwplaats Risico s. U bent bouwaannemer. De betrouwbaarheid van uw machines is essentieel voor de rendabiliteit van uw activiteiten. Maar zelfs de beste machines zijn niet altijd voldoende beschermd tegen technische storingen, vandalisme, overstroming... Een waargebeurd voorbeeld op pagina 13 toont u het nut van onze verzekering Machinebreuk. In de vorige editie van ons financieel katern hadden we het over de impact van uw juridische statuut als koppel op uw successieplanning. Deze keer gaan we dieper in op de fiscale voor- en nadelen van de verschillende samenlevingsvormen. Belangrijke info hierover vindt u in het midden van dit magazine. De elektrische fiets kent al enkele jaren een toenemend succes. Er zijn verschillende argumenten die pleiten voor dit vervoersmiddel: het is wendbaar in de stad, vergemakkelijkt de beklimming van hellingen en stoot praktisch geen CO 2 uit. Maar welke verzekeringen hebt u nodig? Welke bepalingen uit de wegcode moet u naleven? De antwoorden staan op pagina 4. Studies tonen het aan: lopen is goed voor de gezondheid. Regelmatig joggen verhoogt de levensverwachting met ongeveer 6 jaar. We geven het startschot op pagina 14! De laatste jaren heeft de Europese Unie maatregelen genomen om de natuur te beschermen en de habitat van bepaalde diersoorten te herstellen. Op pagina 16 leest u hoe die hun vruchten afwerpen: enkele verdwenen dieren werden recent weer gesignaleerd, ook in ons land. Veel leesplezier! Francis Vroman Afgevaardigd bestuurder lente

4 Verzekeringen De elektrische fiets, praktisch en milieuvriendelijk Zorgeloos rijden, goed verzekerd! Het succes van de elektrische fiets neemt sinds enkele jaren enorm toe. Logisch, want verschillende argumenten pleiten voor dit vervoersmiddel: het is eenvoudig te gebruiken, is wendbaar in de stad, vergemakkelijkt de beklimming van hellingen en niet weg te denken in deze tijden van duurzaamheidsbesef stoot praktisch geen CO 2 uit. Er bestaan verschillende soorten elektrische fietsen. De wetgeving varieert in functie van het gekozen model, zowel op het vlak van de te respecteren wegcode als op het vlak van de af te sluiten verzekeringen. De groei van de markt van de elektrische fiets is vrij recent. Toch dateren Amerikaanse patenten voor dit type fiets al van het einde van de 19 de eeuw. De eerste seriemodellen zagen het licht in de jaren 30. Hun succes bleef toen eerder bescheiden. Een nieuwe zij het voorzichtige doorbraak kwam er tijdens de energiecrisis in de jaren 70. Maar de verkoop van elektrische fietsen begon pas echt te pieken rond de millenniumwending. De redenen? De technologische vooruitgang, meer bepaald op het vlak van batterijprestaties, de toenemende verzadiging van het stadsverkeer en de oplossing die de elektrische fiets daarvoor biedt en de bezorgdheid om het milieu bij steeds meer burgers. Pedelec en e-bike De Pedelec (Pedal Electric Cycle), ook wel een fiets met elektrische ondersteuning genoemd, en de e-bike vormen de twee grote categorieën van elektrische fietsen. De Pedelec is een fiets die uitgerust is met een elektrische hulpmotor en een herlaadbare elektrische batterij. Bij dit model werkt de motor... enkel als u ook zelf een inspanning levert. Met andere woorden, de elektrische motor werkt enkel wanneer u trapt en stopt wanneer u ophoudt met trappen. Dankzij een sensor stelt de motor de intensiteit van de ondersteuning af op het trapritme. Hij detecteert wanneer u vertrekt, remt, harder trapt en past zich daaraan aan. Bij sommige Pedelecmodellen kan de gebruiker zelf de gewenste rijondersteuning instellen. De e-bike werkt anders: u moet zelf niet trappen om de fiets voort te bewegen. In tegenstelling tot de Pedelec hangt de tussenkomst van de motor niet af van hoe hard de fietser trapt: de twee werken totaal onafhankelijk van elkaar. De fietser hoeft maar een knop in te drukken of een versnelling in te schakelen. Wettelijk kader De toegepaste wetgeving hangt af van de categorie van de elektrische fiets. De Pedelec wordt beschouwd als een fiets omdat hij voldoet aan de volgende kenmerken: het vermogen van de motor bedraagt niet meer dan 0,25 kilowatt (of 250 watt); de trapondersteuning werkt zolang de snelheid niet hoger ligt dan 25 km/u. Bij een snelheid van meer dan 25 km/u wordt de ondersteuning verplicht onderbroken; als de bestuurder stopt met trappen, mag de motor niet meer actief zijn: de actie van de motor staat dus niet los van de inspanning van de fietser. Omdat een e-bike onafhankelijk werkt van de fysieke actie van de bestuurder, valt hij automatisch buiten de categorie van de fiets. Het voertuig wordt gelijkgesteld met een bromfiets van klasse A als het motorgedreven op een vlakke weg niet meer dan 25 km/u haalt. Kan hij sneller, dan valt de elektrische fiets onder de categorie van bromfietsen van klasse B, voor zover het voertuig op een vlakke weg niet sneller dan 45 km/u kan rijden. Welke verzekeringen? Gebruikt u een e-bike, dan is het vrij duidelijk. Wanneer uw fiets onder de categorie van bromfietsen (A of B) valt, wordt hij beschouwd als een motorvoertuig. In dat geval is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto verplicht. Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van het verzekerde voertuig: de passagiers, de bestuurder en passagiers van de andere voertuigen, voetgangers, fietsers en eigenaars van een bij een ongeval beschadigd goed worden vergoed voor lichamelijke en/of materiële schade. 4 lente 2013

5 60 ADVISEURS EN EEN 30-TAL KANTOREN OM U TE HELPEN /10 11/09 Wegcode: bepalingen in functie van het voertuigtype Fiets Bromfiets klasse A Bromfiets klasse B Gebruik van het fietspad Verplicht Verplicht Verboden Dragen van een helm Aanbevolen Verplicht Verplicht Minimumleeftijd Nee 16 jaar 16 jaar Rijbewijs Nee Nee A3 (ook rijbewijs A en B, maar geen voorlopig rijbewijs) Verplichte documenten Identiteitskaart vanaf 15 jaar Identiteitskaart en verzekeringscertificaat Identiteitskaart, verzekeringscertificaat en rijbewijs Tip: bent u als bestuurder aansprakelijk voor een ongeval, dan bent u de enige die niet vergoed wordt voor de opgelopen lichamelijke schade. Daar bestaat een oplossing voor: u kunt kiezen voor een verzekering Volledige Verkeersongevallen om uzelf of uw gezinsleden te beschermen als bestuurder van een bromfiets. Zelfs als voetganger bent u dan beschermd. Voor een Pedelec heeft u geen verplichte verzekering nodig omdat hij onder de categorie fiets valt en dus geen motorvoertuig is. Maar hoe verzekert u zich dan als u als bestuurder van uw Pedelec aansprakelijk bent voor een ongeval? De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Familiale dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van uw gezin (echtgeno(o)t(e), kinderen en iedereen die bij u inwoont) voor schade toegebracht aan derden in het kader van uw privéleven. Tot slot dekt de verplichte verzekering Arbeidsongevallen van uw werkgever u op de weg van en naar het werk: u wordt vergoed voor uw lichamelijke schade als u het slachtoffer bent van een ongeval, in dit geval met de fiets. INFO Verzekeringen voor uw gezin Meer info? Bestel onze brochure of neem contact op met de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN VeRZeKeRIngen en FInanCIeLe PRODUCTen lente

6 Wonen Laat de natuur zijn gang gaan Groendaken, groengevels en zwemvijvers creëren ademruimte Dichtbevolkte, stedelijke gebieden vallen op het eerste gezicht moeilijk te verzoenen met de natuur. Op heel wat plaatsen komt het erop aan om creatief te zijn en groen een kans te geven op een beperkte ruimte. Genieten op het dak Elk huis heeft een dak nodig, het is een functioneel onderdeel van een woning. Maar het is evenzeer een plek die zich leent tot allerhande begroeiing. Tijdens de jaren 70 besefte men in Duitsland welke mogelijkheden een groendak biedt. Intussen is het concept volledig ingeburgerd, ook in België. Het is een ideale manier om het milieu te laten floreren in een dichtbebouwde omgeving. Vijf jaar geleden wisten veel mensen nog niet wat een groendak was. Maar door subsidies en omdat het soms verplicht is, is de populariteit toegenomen, zowel bij bedrijven als particulieren, vertelt specialist Sander De Kegel. Een groendak is een dak waarvan de bedekking voornamelijk bestaat uit planten. Er bestaan twee types. Bij een intensief groendak wordt een volledige tuin aangelegd met grassen, struiken en bomen. Net als op de begane grond kunt u ook paden en terrassen in het ontwerp opnemen. Het onderhoud verschilt niet van dat van een normale tuin. Opgelet, aangezien een dergelijk groendak behoorlijk wat gewicht meedraagt, is een aangepaste, dragende constructie noodzakelijk. De begroeiing op een extensief groendak is beperkt tot sedums en kruiden. Het kan worden aangebracht op een bestaand dak en het gewicht is beperkter, dus aanpassingen aan de structuur zijn meestal overbodig. Niettemin is het een must om de installatie over te laten aan een professional uit de sector. Isolerend Voor een groendak moet u meer neertellen dan voor een traditionele dakbekleding, maar het is een investering die u op termijn kunt terugwinnen, onder meer door de verlaging van uw maandelijkse energiekosten. Het heeft een hoge isolerende waarde: het beschermt tegen koude én hitte en houdt de temperatuur binnenshuis stabiel. De geluidsisolerende werking is een extra troef. Een groendak vangt regenwater beter op, vermindert de hoeveelheid afvloeiwater en verbetert de water- en luchtkwaliteit. Uw dak leeft langer, dus u hoeft zich weinig zorgen te maken over een eventuele vervanging van de bedekking. De vegetatie is speciaal uitgekozen om extreme (weers)omstandigheden bovenop een huis te trotseren. Premies De pluspunten verklaren het succes. Een groendak is esthetisch, het is daarenboven een natuurlijke airconditioning en de waterdichting gaat langer mee. Bovendien worden groendaken, vooral in de steden, gepromoot door de overheid. In het kader van de overstromingspolitiek is de staat immers op zoek naar oplossingen om water te bufferen. Het subsidiëren van groendaken is een relatief goedkope manier om dat te doen, verklaart De Kegel. Dankzij de ecologische voordelen komt de aanleg in aanmerking voor bepaalde energiebesparende premies. Afhankelijk van uw regio zou u zo tot de helft van de gemaakte kosten kunnen terugkrijgen. Vraag het zeker na bij uw gemeente. 6 lente 2013

7 BELANGRIJK: tips voor de veilige aanleg van een groendak Voor de aanleg van een groendak is het raadzaam om samen te werken met professionele (groen)dakbouwers die over de juiste vakkennis beschikken. Zij weten precies met welke bouwtechnische zaken ze rekening moeten houden en hoe ze schadegevallen kunnen voorkomen. Raadpleeg vooraf grondig de plannen van uw woning. De dakbelasting moet voor een standaard groendak minimaal 100 kg/m 2 kunnen dragen. Het dak moet vakkundig bedekt én waterdicht zijn. Zorg voor een wortelwerende laag. Het dak moet een helling hebben tussen minimaal 0,5 en 10 graden. De opstaande dakrand is best minstens 10 centimeter hoog. Er zijn afvoeren nodig voor de afwatering. Het dak mag niet noordelijk georiënteerd zijn. Sluit een onderhoudscontract af waardoor u zeker bent dat eventuele problemen achteraf meteen kunnen worden verholpen. Verticaal tuinieren Wie beperkt is in plaats, op zoek is naar een groen accent en geen klassieke klimop tegen de muur wil zien kruipen, kan kiezen voor een groengevel. Het idee van de verticale tuin ontsproot in de jaren 90 aan het ecologische brein van tuinman Patrick Blanc. Het concept is vrij eenvoudig: een textieldoek vervangt de aarde waarin planten groeien en een irrigatiesysteem voert drie tot vijf keer per dag water en voedingsstoffen aan. Tuinieren tegen een wand kunt u zowel binnen als buiten. Een binnengroengevel bestaat vooral uit kamerplanten, uitheemse soorten dus, terwijl bij een buitenmuur enkel planten in aanmerking komen die bestand zijn tegen vriestemperaturen. De oriëntatie van de wand bepaalt welke vegetatie gebruikt wordt. Het esthetische aspect en de ecologische voordelen maken een groengevel aantrekkelijk. Hij werkt temperatuur- en geluidsisolerend, vermindert de hoeveelheid afvloeiwater en verbetert de water- en luchtkwaliteit. De levensduur van de gevel verhoogt en het groen brengt rust. Een groengevel draagt ook bij tot een schoner leefmilieu door de opname van CO 2, schadelijke stoffen en stofdeeltjes. Zulke gevels zijn de uitgelezen manier om groen terug te brengen naar de stad. Ze kunnen echt het stadsgezicht bepalen. Veel onderhoud vergt een groengevel niet: twee tot drie keer per jaar vragen de planten een snoeibeurt en worden dode takken of bladeren verwijderd. Zorg voor een onderhouds contract en voor een goede controle van het afvloeisysteem. Levend schilderij Zodra u beschikt over een vrije wand of de nodige ruimte voor het opzetten van een vrijstaande constructie, kunt u een groengevel laten zetten. Een cruciale vereiste is wel de aanwezigheid van een (regen)watertank of de mogelijkheid tot aansluiting op het waternet. Zonder water overleeft een groengevel immers niet. Voldoende zonlicht op de wand maakt de installatie eenvoudiger. Wanneer de muur in slechte staat is (bijvoorbeeld barsten vertoont) of wanneer er geen spouw is, is een groengevel ten stelligste af te raden. Het prijskaartje? Dat ligt nogal hoog. Het gaat om maatwerk en er komen redelijk wat technische zaken bij kijken. Het is een vrij exclusieve markt, aldus De Kegel. Maar de creatieve marge is groot. U kunt zelf kiezen welke planten u gebruikt. Zo stelt u een persoonlijk beplantingsplan op waarin bijvoorbeeld een logo wordt verwerkt. En een binnengroengevel is een levend schilderij. U kunt er zelfs keukenkruiden in kweken. Al komen groengevels nog niet zo veel voor, toch kennen verschillende gemeentes er al premies voor toe. Duik in de natuur Beschikt u over ruimte in de achtertuin en wilt u genieten terwijl de natuur volop leeft? Dan behoort een zwemvijver tot de mogelijkheden. Niet alleen kunt u rustig dobberen, u geniet het hele jaar door van een actieve fauna en flora. Een zwemvijver is interessanter dan een klassiek zwembad omdat hij zich integreert in de tuin. Hij wordt een natuurlijk biotoop, een verrijking van het tuinleven. Hij trekt insecten en amfibieën aan en u kunt er ook inheemse vissen in houden. Hoe werkt een zwemvijver? Een zwemvijver bestaat uit twee delen: een deel waarin u kunt zwemmen en een deel waarin het water wordt gefilterd. De filterzone bevindt zich naast het zwemgedeelte en bestaat uit lava. Lava is poreus en kan bacteriën huisvesten. Het water wordt gefilterd op drie manieren: mechanisch, bacterieel en door de planten. Het wordt vier keer per dag door de filter gezogen. Eigenlijk wordt eenzelfde ecosysteem als in de natuur nagebouwd: een biologisch evenwicht zorgt voor kraakhelder en zuiver water. En de temperatuur? s Winters kan de vijver toevriezen, in de zomer kan het er tot 28 graden warm worden. Tijdens de lente en de herfst kunt u bijverwarmen om het zwemseizoen te verlengen, maar zorg ervoor dat u nooit de 28 graden overschrijdt. Eens de vijver zijn biologisch evenwicht heeft gevonden, hoeft u niet veel tijd meer te steken in het onderhoud. De waterplanten moeten worden gesnoeid en het filtergedeelte moet op tijd en stond worden vrijgemaakt van bladafval. Blijft het water met al dat leven erin goed genoeg om in te zwemmen? Absoluut. U zwemt in natuurlijk gefilterd water. Het is perfect helder en continu gezond. Eigenlijk leunt het dicht aan bij drinkwater, verzekert De Kegel. lente

8 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België tel Fax coöperatieve vennootschap voor verzekering tegen ongevallen, Brand, Burgerlijke aansprakelijkheid en Diverse risico s nummer rpr Brussel /10 02/12 Verzekeringen Uw woning veilig renoveren of verbouwen Wees een vooruitziende bouwheer! U bent er klaar voor... Een langverwachte renovatie moet van uw woning een echt juweeltje maken. Maar renoveren of verbouwen brengt onvermijdelijk risico s met zich mee. Sluit een betrouwbare verzekering af om u ertegen te wapenen of waak erover dat uw aannemer in het lastenboek de nodige maatregelen heeft opgenomen. Federale Verzekering, al meer dan 100 jaar de verzekeraar bij uitstek voor de bouwsector, stelt u een oplossing op maat voor: de verzekering Alle Bouwplaats Risico s (ABR). Deze polis beschermt u tegen het verlies, de vernieling of beschadiging van gebouwen die gerenoveerd worden en van het werfmateriaal. Tijdelijke installaties, technische uitrustingen op de werf en bestaande eigendommen en goederen van de bouwheer kunnen ook worden verzekerd. Maar waarom is het voor een bouwheer zo belangrijk om een verzekering Alle Bouwplaats Risico s af te sluiten? Bestaande eigendommen en goederen beschermen Grootschalige werken kunnen de stabiliteit van uw bestaande woning in gevaar brengen. Als er in uw renovatieproject verbouwingen nodig zijn waarbij aan de structuur zelf gewerkt wordt, dan is het meest voorkomende risico een gedeeltelijke of totale instorting of verzakking. De verzekering Alle Bouwplaats Risico s waarborgt een snelle schadevergoeding zonder dat u moet wachten tot de verantwoordelijken aansprakelijk gesteld worden. Zo n procedure kan soms jaren duren. Schade aan derden Verbouwings- of renovatiewerken kunnen ook schade aan derden berokkenen, bijvoorbeeld aan voorbijgangers en weggebruikers. Aanpalende gebouwen kunnen schade oplopen zonder dat de aannemer ook maar één fout of vergissing heeft begaan. Denk bijvoorbeeld aan uitbreidingswerken van uw woning waarvoor de funderingen van aanpalende panden hersteld moeten worden: werkzaamheden die op hun beurt kunnen leiden tot schade door verzakking en die mogelijk grote scheuren veroorzaken. De schade kan zodanig groot worden dat de bewoners tijdens de herstellingswerken tijdelijk elders ondergebracht moeten worden, omdat het gevaar of ongemak te groot is. Volgens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek valt deze schade zonder fout onder de aansprakelijkheid van de bouwheer. De schadevergoedingen kunnen zeer hoog oplopen. U kunt dus maar beter uw voorzorgen nemen en een verzekering Alle Bouwplaats Risico s afsluiten of een gelijkaardige bescherming door de aannemer laten voorzien in het lastenboek van de werken. Bij burenhinder door een fout van de aannemer kunt u als bouwheer verwikkeld geraken in een proces dat het slachtoffer tegen u aanspant. In dat geval is het geen overbodige luxe om voldoende verzekerd te zijn en door uw verzekeraar verdedigd te worden. INFO Bouwverzekeringen voor particulieren Meer info? Bestel onze brochure of neem contact op met de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. verantwoordelijke uitgever: Francis vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België Bouwverzekeringen voor Particulieren 60 adviseurs en een 30-tal kantoren om u te helpen Met een gerust hart bouwen en verbouwen 8 lente 2013

9 Financieel katern Samenwonen en belastingen In de vorige editie van ons financieel katern hadden we het over de impact van uw juridische statuut als koppel op uw successieplanning, de overdracht van uw vermogen. Deze keer gaan we dieper in op de fiscale voor- en nadelen van de verschillende samenlevingsvormen. KORTE HERHALING Zoals u weet, onderscheiden we 3 samenlevingsvormen. Het huwelijk Het huwelijk bestaat uit een huwelijksaangifte bij de burgerlijke stand, gevolgd door de voltrekking van het huwelijk door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Afhankelijk van de keuze van de echtgenoten worden de goederen als volgt verdeeld: De goederen die ze tijdens hun huwelijk verworven hebben, zijn gemeenschappelijke bezittingen van de huwelijkspartners. Het is het wettelijke stelsel dat standaard wordt toegepast als er geen huwelijkscontract afgesloten werd. De respectieve vermogens van de gehuwden blijven gescheiden, ook wanneer ze gezamenlijk goederen aankopen. Het gaat hier om de scheiding van goederen. Het volledige vermogen van voor en tijdens het huwelijk is gemeenschappelijk: het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Voor de twee laatste stelsels moet verplicht een huwelijkscontract worden opgemaakt bij de notaris. Wettelijk samenwonen U hoeft enkel een verklaring van wettelijk samenwonen af te leggen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar u woont. Feitelijk samenwonen Bij feitelijk samenwonen hoeft u aan geen enkele formaliteit te voldoen. Wettelijk samenwonenden worden op dezelfde manier belast als gehuwden. lente

10 Financieel katern FISCALE VOOR- EN NADELEN VAN DE VERSCHILLENDE SAMENLEVINGSVORMEN Laten we onmiddellijk een tipje van de sluier oplichten. Hieronder vindt u een tabel met de fiscale kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen. Vervolgens leggen we de verschillende termen en de belangrijkste verschillen tussen de stelsels uit aan de hand van eenvoudige voorbeelden. Belastingaangifte Huwelijk Wettelijk samenwonen Feitelijk samenwonen Gemeenschappelijke aangifte: één enkele aangifte, de partners vullen beiden één kolom in. Verschillende belastingaangiftes. Aanslagbiljet Het aanslagbiljet is gemeenschappelijk. Beide partners ontvangen hun eigen aanslagbiljet. Toepassing van het huwelijksquotiënt (term wordt later uitgelegd) Voor zelfstandigen: inbreng van de meewerkende echtgeno(o)t(e) Aftrek van professionele verliezen of hypothecaire intresten Automatisch toegepast door de fiscus (onder bepaalde voorwaarden). Onder bepaalde voorwaarden kan een deel van de inkomsten aan de meewerkende echtgeno(o)t(e) worden toegekend. Het is mogelijk om verliezen of hypothecaire intresten van de inkomsten van zijn of haar partner af te trekken. Nee. Nee. Nee. Verhoging van het belastingvrij gedeelte van het inkomen voor een alleenstaande met (een) kind(eren) ten laste Nee. Ja. Gehuwden of wettelijk samenwonenden worden beschouwd als alleenstaanden: tijdens het jaar waarin ze huwen of verklaren wettelijk samen te wonen; tijdens het jaar waarin ze uit elkaar gaan (door scheiding, scheiding van tafel en bed, beëindiging van het wettelijk samenwonen of overlijden). De gehuwden of wettelijk samenwonenden ontvangen een gemeenschappelijk aanslagbiljet Een gemeenschappelijke belastingaangifte invullen en een gemeenschappelijk aanslagbiljet ontvangen, kan onbelangrijk lijken. Toch heeft het een aantal gevolgen voor de gehuwden onder het wettelijke stelsel: indien een van de gehuwden zijn inkomstenbelastingen niet betaalt, kan de ontvangende ambtenaar beslag leggen op het gemeenschappelijke vermogen en dat van beide partners. Ze zijn beiden verantwoordelijk voor het betalen van de belastingschuld. Dit principe geldt niet voor belastingschulden van een partner binnen een stelsel van scheiding van goederen of bij wettelijk samenwonenden. Deze schulden kunnen enkel verhaald worden op het eigen vermogen van de partner en op de goederen die ze samen verwierven. Ten opzichte van gehuwde koppels of wettelijk samenwonenden hebben feitelijk samenwonenden het voordeel dat ze de fiscale schulden van hun partner niet ten laste moeten nemen, met uitzondering van het vermogen dat ze samen verwierven. Aftrek van professionele verliezen of hypothecaire intresten De fiscale wetgeving biedt de mogelijkheid om professionele verliezen op inkomsten af te trekken. Bij koppels die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, worden de verliezen eerst van de eigen inkomsten afgetrokken. Het saldo kan vervolgens worden afgetrokken van de inkomsten van de partner. Bij partners die feitelijk samenwonen, mogen professionele verliezen niet van de inkomsten van de partner worden afgetrokken. Op dezelfde manier zijn de intresten op de terugbetaling van een hypothecair krediet (uitgezonderd de extra aftrek voor enige en eigen woning) aftrekbaar van de onroerende inkomsten. Als de intrestenlast hoger ligt dan de onroerende inkomsten, wordt het saldo van de intrestenlast op onroerende inkomsten automatisch in mindering gebracht bij de partner. Die mogelijkheid bestaat niet voor partners die feitelijk samenwonen. Het huwelijksquotiënt Het huwelijksquotiënt is een voordeel dat de fiscus automatisch toekent aan koppels die een gemeenschappelijke aangifte invullen. Voor de belastingberekening houdt dat in dat een deel van de inkomsten, het huwelijksquotiënt, fictief wordt overgedragen naar de partner met het laagste inkomen. Dat bedrag kan maximaal oplopen tot 30 % van de totale inkomsten van het gezin, met een maximum van voor het aanslagjaar 2014 inkomstenjaar lente 2013

11 Hoeveel bedraagt de fiscale winst van die maatregel in de praktijk? Een voorbeeld: Ruben en Katrien vormen een gezin. Katrien werkt niet en Ruben is werknemer. Hij heeft een jaarlijks belastbaar inkomen van Hoeveel belasting moeten ze betalen? Als ze gehuwd zijn of wettelijk samenwonen Als ze feitelijk samenwonen Ruben ( ) Katrien ( ) Ruben ( ) Katrien ( ) Inkomsten (Forfaitaire) beroepskosten Het huwelijksquotiënt Belastbaar Belastingen Netto-inkomsten Totale nettoinkomsten Door over te dragen valt dat deel van de inkomsten niet meer in een hoge belastingsschijf (hier 50 %), maar in een lage belastingsschijf (25 %). In dit voorbeeld komt dat neer op een belastingbesparing van Een aanzienlijk voordeel dus dat wordt toegekend aan gehuwde of wettelijk samenwonende koppels. Een ander voordeel: om te genieten van een belastingvermindering voor pensioensparen of langetermijnsparen, of een aftrek voor enige en unieke woning, moet u eerst belastingen betalen. In dit geval kan Katrien, indien Ruben en Katrien gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, dankzij het huwelijksquotiënt een Vita Pensioencontract afsluiten onder de fiscale voorwaarden van pensioensparen. Zo kan ze een pensioenkapitaal opbouwen en een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premie genieten. Inbreng van de meewerkende echtgeno(o)t(e) Zelfstandigen die niet in een bedrijf werken, kunnen aan hun partner, waarmee ze gehuwd zijn of wettelijk samenwonen, een deel van hun inkomsten toekennen dat groter is dan het huwelijksquotiënt. De partner moet dan daadwerkelijk helpen bij het uitvoeren van de zelfstandige functie en mag geen professionele inkomsten ontvangen die hoger zijn dan (inkomsten van 2013 aanslagjaar 2014). Indien aan die voorwaarden wordt voldaan, mag aan de meewerkende echtgeno(o)t(e) een deel worden toegekend dat overeenkomt met de normale bezoldiging voor zijn of haar prestaties. Dat bedrag mag evenwel niet hoger liggen dan 30 % van de inkomsten door de uitoefening van de professionele activiteit waaraan hij of zij meewerkt. Hoewel het werkingsprincipe identiek is aan dat van het huwelijksquotiënt, wordt de inbreng van de meewerkende echtgeno(o)t(e) niet automatisch toegekend. Daarvoor moet u een aanvraag indienen en bewijzen dat de partner effectief prestaties levert. De meewerkende echtgeno(o)t(e) kan ook een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afsluiten indien hij of zij voor het maxi-statuut koos. We stellen Vita VAPZ voor: deze oplossing biedt een fiscaal voordeel dat kan oplopen tot meer dan 60 % van de gestorte premie! Welke voordelen voor feitelijk samenwonenden? Gehuwden worden niet fiscaal benadeeld. In sommige gevallen worden ze zelfs bevoordeeld. Maar is dat altijd zo? Het antwoord is neen. Twee voorbeelden: Een belastingplichtige die wordt beschouwd als alleenstaande met een kind ten laste ziet zijn belastingvrije basisbedrag forfaitair stijgen met (inkomsten van 2013 aanslagjaar 2014); Kinderen van een alleenstaande belastingplichtige mogen hogere inkomsten hebben en ten laste blijven. Kinderen van alleenstaanden worden als ten laste beschouwd zolang hun nettoinkomsten niet hoger liggen dan (inkomsten van 2013 aanslagjaar 2014). Voor kinderen van getrouwde of wettelijk samenwonende koppels is dat bedrag vastgelegd op Wat kunnen we besluiten? De fiscale verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen zijn kleiner geworden. Er bestaat nu enkel nog een reëel voordeel voor getrouwde of wettelijk samenwonende koppels waarvan een van de twee partners geen of weinig inkomsten heeft. lente

12 DE TROEVEN VAN VITA PENSIOEN - U kiest zelf wanneer en hoeveel u stort. - U geniet een gewaarborgd rendement tot 31/12 van het lopende jaar. - U hebt het vooruitzicht op een hoog rendement door de toekenning van bijkomende winstdeelnames. - U wordt, in de meeste gevallen, vrijgesteld van roerende voorheffing op de inkomsten van uw spaarbedrag. - U kunt kiezen voor een aanvullende overlijdensdekking. - Uw geld blijft beschikbaar. - U hebt recht op een korting wanneer u een hypothecair krediet afsluit bij Federale Verzekering. 100 JAAR ERVARING TEN DIENSTE VAN DE KLANT Federale Verzekering werd 100 jaar geleden opgericht en bouwde in de loop van de jaren een stevige reputatie op op het vlak van verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten. Ze stelt u vandaag een volledig gamma dekkingen voor die een optimale bescherming bieden. Aangezien de maatschappijen van de Groep bestaan in de vorm van coöperatieve en onderlinge vennootschappen, zonder externe aandeelhouders die vergoed moeten worden, liggen de rendementen van haar financiële producten hoger dan het gemiddelde op de markt. Als klant bent u dus de enige begunstigde van de goede resultaten van de onderneming. WILT U MEER WETEN OVER VITA PENSIOEN Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nr RPR Brussel Bij een maatschappij met een sterke ruggengraat Uw pensioen is voor later. U kan dan ook beter een partner kiezen die er nog zal zijn op dat moment, met een sterke ruggengraat en een gezonde politiek. Want het gaat om uw centen. Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar: er zijn geen externe aandeelhouders die hun deel van de winst opeisen. We delen onze winst met onze verzekerden. Het belang van de klant, de verzekerde en zijn pensioen staan voorop. Geen gekke risico s, geen eigenbelang van een grote aandeelhouder. Federale Verzekering staat voor een gezond beleid, voorzichtige keuzes en oplossingen op lange termijn. Zo overschrijdt onze solvabiliteit ruimschoots de wettelijke verplichtingen. En dat is belangrijk. U bent niets met luchtkastelen, wel met een zeker pensioen. Meer dan 100 jaar ervaring Federale Verzekering, opgericht meer dan 100 jaar geleden, bouwde door de jaren heen een enorme ervaring op met betrekking tot verzekeringen, spaarproducten en beleggingen. Vandaag biedt Federale Verzekering haar verzekerden een volledig gamma van verzekeringen en financiële producten aan. Daarbij waarborgen we een maximale bescherming en het hoogst mogelijke rendement. Dat laatste is mogelijk omdat Federale Verzekering als onderlinge verzekeraar de winst elk jaar met de verzekerden deelt. MEER INFO: Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nr RPR Brussel UW AANVULLEND PENSIOEN IN ALLE VEILIGHEID ADVISEURS: Om de adviseur uit uw streek te ontmoeten, belt u het gratis nummer KANTOREN: 9300 AALST, Kareelstraat 138/3 tel ANTWERPEN, Quellinstraat 26 tel BRUGGE, Hoefijzerlaan 51, bus 1 tel BRUSSEL, Stoofstraat 12 tel BRUSSEL (Sint-Pieters-Woluwe), Kerkstraat 117 tel GENK, Molenstraat 42 tel GENT, Kouter 159 tel HASSELT, Prins Bisschopssingel 34A tel LEUVEN, Rector De Somerplein 17 (voorheen Fochplein) tel MECHELEN - "Korenmarkt", Guldenstraat 31 tel MOESKROEN, Gérard Kasiersplein 25 tel MOL, Markt 37A tel OOSTENDE, Alfons Pieterslaan 66 tel OUDENAARDE, Nederstraat 60 tel ROESELARE, Grote Markt 6 tel SINT-NIKLAAS, Kleine Laan 26 tel GEWESTELIJKE ZETELS: 6000 CHARLEROI, Boulevard Audent 25 tel GENT (Zwijnaarde), Tramstraat 59 tel HASSELT, Prins Bisschopssingel 34A tel KORTRIJK, Kortrijksestraat 389E tel LIEGE, Boulevard de la Sauvenière 31B tel /10 09/12 VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN /10 02/13 VAPZ_Vita nl.indd 1 29/01/13 13:11 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Verzekeringsonderneming toegelaten volgens codenummer Nummer rpr Brussel /10 07/ /10 05/11 Financieel katern SAMENLEVINGSVORM EN TWEEDE PENSIOENPIJLER Het fiscale regime dat van toepassing is op de tweede pensioenpijler kan verschillen afhankelijk van de samenlevingsvorm. Maar laten we beginnen bij het begin... Een werknemer of zelfstandige bedrijfsleider kan intekenen op een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging. Die verzekeringen vallen onder de tweede pensioenpijler gelinkt aan professionele activiteiten, aangezien de premies gedeeltelijk of volledig worden gestort door de werkgever ten voordele van de werknemer of door de onderneming ten voordele van de bedrijfsleider. Het doel is om met het zicht op de periode na de loopbaan een aanvullend pensioen op te bouwen. Bij Federale Verzekering bieden we u in dat kader onder andere de producten F-Benefit (groepsverzekering) en F-Manager VIP (individuele pensioentoezegging). Vanwege het sociale belang van deze oplossingen kende de wetgever er een reeks voordelen aan toe, waaronder onder andere: de patronale bijdragen (of de bijdragen van de onderneming voor de bedrijfsleider) zijn aftrekbaar als beroepskost voor de onderneming en ze worden niet beschouwd als voordeel van alle aard in hoofde van de aangeslotene; de persoonlijke bijdragen van de aangeslotenen geven recht op een belastingvermindering van 30 %; voor de betaalde prestaties geldt een voordelig belastingregime (winstdeelnames worden niet belast en er geldt een belastingtarief van slechts 10 % op het kapitaal samengesteld uit de premies van de onderneming indien de aangeslotene daadwerkelijk actief blijft tot de leeftijd van 65 jaar). Dankzij die maatregelen wordt de tweede pijler fiscaal interessanter dan een loonsverhoging, zelfs al is het geld pas beschikbaar is op pensioenleeftijd. De 80 %-regel De wetgever heeft uiteraard voorwaarden verbonden aan die fiscale voordelen. Een van die voorwaarden bepaalt dat de som van alle aanvullende pensioenen van de tweede pijler, inclusief het VAPZ en de RIZIV-contracten (uitsluitend voor artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en apothekers), uitgedrukt in rente en vermeerderd met het wettelijke pensioen bij leven nooit hoger mag zijn dan 80 % van het laatste normale brutomaandloon van de verzekerde. Deze rente moet vermenigvuldigd worden met een conversiecoëfficiënt om het maximaal op te bouwen kapitaal te berekenen. Deze conversiecoëfficiënt is afhankelijk van de samenlevingsvorm van de aangeslotene. Een gehuwd of wettelijk samenwonend persoon kan daardoor een kapitaal opbouwen met een fiscaal voordeel dat bijna 20 % hoger ligt dan dat van iemand die alleenstaand is of feitelijk samenwoont. De voorwaarden en de fiscaliteit die in dit financieel katern worden vermeld, zijn van kracht op Voor meer informatie over Vita Pensioen en Vita VAPZ kunt u onze financiële infofiches raadplegen op. INFO Vita Pensioen, Vita VAPZ, F-Benefit en F-Manager VIP Meer info? Bestel onze brochures of contacteer de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. Verantwoordelijke uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België VITA PENSIOEN FEDERALE VERZEKERING IN UW BUURT Verantwoordelijke uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België VITA VAPZ F-BENEFIT F-MaNagEr VIP VOOr ONDErNEMErS de flexibele 60 adviseurs groepsverzekering en een 30-tal kantoren om voor U te helpen WerknemerS het individueel pensioenplan Met een optimaal rendement Verantwoordelijke Uitgever: F. Vroman, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België 12 lente 2013

13 /10 12/08 Uit de praktijk Verzekering Machinebreuk De omnium voor uw bouwmachines U bent aannemer en gebruikt dagelijks uw bouwmachines. Hun betrouwbaarheid is essentieel voor de rendabiliteit van uw activiteiten. Maar zelfs de beste machines blijven niet gevrijwaard van incidenten, om nog maar te zwijgen van externe risico s zoals instorting, overstroming, poging tot diefstal of vandalisme. Ontdek hoe belangrijk een betrouwbare verzekering kan zijn. Feiten De hydraulische graafmachine van onze verzekerde brak ter hoogte van de bevestigingspunten. Door de trillingen van de machine ontstond er gevolgschade. De breuk van een onderdeel lag dus aan de basis van het schadegeval. Welke verzekering? Onze verzekerde had gekozen voor de formule Alle interne en externe risico s (zie kadertje rechts). Ze biedt de meest complete dekking binnen ons verzekeringsgamma Machinebreuk. Schaderegeling We stelden alles in het werk om het schadegeval zo snel mogelijk te regelen. Ons doel? De onderbreking van de activiteiten van onze klant zo kort mogelijk houden. De dag van het schadegeval zelf gaven we onze goedkeuring voor de dringende herstelling van de machine. Daarbij stelden we slechts één voorwaarde: dat de beschadigde stukken werden bewaard voor de expertise. De verzekerde werd binnen de maand vergoed en hij kon zijn activiteiten meteen voortzetten. Schadevergoeding De schadevergoeding bedroeg meer dan 5 000, na aftrek van de franchise, rekening houdend met de staat van de machine, berekend in functie van de ouderdom. De formules Alle Risico s, specifiek op maat van bouwmachines U hebt de keuze uit twee formules: de formule Alle interne en externe risico s of de formule Alle externe risico s. De eerste verzekert uw bouw- en laad- en-losmachines tegen alle onvoorzienbare en plotse schade, ongeacht de oorzaak. De tweede dekt de verzekerde voorwerpen tegen alle onvoorzienbare en plotse schade met uitsluitend externe oorzaken (val, botsing, grondverzakking of -verschuiving, storm ). Vandalisme (graffiti, glasbreuk ) wordt ook beschouwd als een externe oorzaak en is dus gedekt. INFO Verzekering Machinebreuk Meer info? Bestel onze brochure of contacteer de adviseur of kantoorhouder in uw regio voor een afspraak of een persoonlijke offerte. DE VERZEKERING MACHINEBREUK EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW MACHINES lente

14 Gezondheid Lang leve(n) lopen Regelmatig joggen verlengt de levensverwachting Lopen komt uw gezondheid ten goede. Meer nog, een studie toont aan dat regelmatig joggen de levensverwachting met ongeveer zes jaar verhoogt. En u hoeft niet eens zo diep te gaan om er de vruchten van te plukken. Midden 2012 werd de Copenhagen City Heart Study voorgesteld. De bevindingen lagen in de lijn van de verwachtingen, maar de cijfers zijn spectaculairder dan verwacht werd. Dankzij de resultaten van dit onderzoek kunnen we een definitief antwoord formuleren op de vraag of lopen goed is voor de gezondheid of niet. Regelmatig joggen verlengt wel degelijk de levensverwachting, aldus cardioloog en hoofdonderzoeker Peter Schnorh. 6,2 en 5,6 jaar langer Het debat over het effect van lopen op de gezondheid flakkerde op in de jaren 70. Nadat een aantal mannen van middelbare leeftijd tijdens of na een looptraining het leven hadden gelaten, werd uit verschillende hoeken geopperd dat joggen te veeleisend zou zijn voor het lichaam van gewone personen of mensen van middelbare leeftijd. De Copenhagen City Heart Study, een grootschalig cardio - vasculair onderzoek bij mannen en vrouwen tussen 20 en 93 jaar, ging van start in In een deelstudie werd het sterftecijfer van mannelijke en 762 vrouwelijke joggers vergeleken met dat van niet-joggers uit de hoofdstudie. De informatie werd verzameld tussen 1976 en 2003, in vier fases. Tijdens het jarenlange onderzoek werden sterfgevallen onder de niet-joggers en 122 onder de joggers opgetekend. Een analyse van de gegevens toont aan dat mannen die lopen gemid- 14 lente 2013

15 deld 6,2 jaar langer leven dan mannen die dat niet doen. Vrouwen die de loopschoenen aanbinden, winnen gemiddeld 5,6 jaar. De kans op een voortijdig overlijden daalt bij beide geslachten met 44 procent. De Deense onderzoekers toonden aan dat één tot tweeënhalf uur per week lopen, gespreid over twee of drie sessies en aan een traag of gemiddeld tempo, ideaal is. Middenweg Lopen doet uw lichaam goed op verschillende vlakken. Het verbetert de zuurstofopname en de werking van het hart, verlaagt de bloeddruk, versterkt het immuunsysteem en de beenderen, verhoogt de weerstand tegen infecties, voorkomt zwaarlijvigheid en heeft bovendien een positieve invloed op het gemoed. Tips voor beginnende lopers Start met een opbouwend loopschema voor absolute beginners. Overschat uzelf niet en begin geleidelijk aan te trainen. Schaf goede loopschoenen aan. Loop bij voorkeur op een zachte ondergrond om de kans op blessures te doen afnemen. Ga in geen geval door met trainen wanneer u een blessure hebt opgelopen. Laat uw lichaam volledig genezen vooraleer u weer gaat lopen. Win zo nodig sportmedisch advies in. Oefen met het innemen van voedsel en drinken tijdens het lopen. Onervaren lopers kampen gemakkelijker met maagen darmproblemen. Combineer sporten met een gezonde, gevarieerde voeding. Zoek een loopmaatje. Het zal uw motivatie verhogen. Wie het schoentje past Ga niet te licht over de keuze van uw loopschoenen. Goed schoeisel is erg belangrijk. Een hardloopschoen moet in de eerste plaats comfortabel zitten en lopen. Dat betekent dat hij licht is, een dempende tussenzool heeft, de stabiliteit bevordert en een snelle afwikkeling heeft. Heel wat speciaalzaken kijken naar het type van uw voet en uw afwikkelpatroon. Met een loopband en een videocamera kan worden vastgesteld of u een neutrale loper bent of een overponerende (de voet te veel naar binnen kantelen bij de landing op de grond). Laat u zeker bijstaan met advies. Opgelet, een goede schoen is geen absolute garantie voor een blessurevrij parcours. U kunt u wel degelijk voorbereiden en luisteren naar uw lichaam om de kans op blessures te verkleinen. Wie weinig of niet aan sport doet, brengt daar dus best verandering in. Dat wil niet zeggen dat u overhaast en onbezonnen kilometers moet beginnen vreten. Het doel moet zijn om een beetje buiten adem te geraken, maar niet volledig, zo stelt Schnorh. Kies met andere woorden voor de gulden middenweg: loop niet te weinig, maar overdrijf ook niet. De Deense studie toont immers aan dat het sterftecijfer bij gematigde regelmatige joggers lager ligt dan bij niet-joggers én dan bij extreme sportievelingen. Start to run Lopen is gezond en ontspannend. Het is bovendien een zeer toegankelijke sport. Iedereen kan het, maar het vraagt tegelijk een stevige inspanning van uw gestel, vooral van uw hart, bloedvaten en gewrichten. Niet elke persoon is gemaakt om intensief aan sport te doen. Het is belangrijk dat u op een verantwoorde manier begint en de juiste met andere woorden realistische doelen stelt. Bent u gezond, jonger dan 35 en kent uw familie geen geschiedenis van hart- en vaatziekten, dan kunt u rustig aan de slag gaan. Het welbekende Start to run -programma is een perfect startprogramma met een lage instapdrempel. Als u lange tijd niet gesport hebt, ouder bent dan 35, onderhevig bent aan risico factoren of lijdt aan een chronische ziekte of zware obesitas, is het raadzaam om een volledige (sport)medische check-up te laten uitvoeren voor u aan het sporten slaat. Wie lijdt aan overgewicht, kiest best eerst voor minder belastende activiteiten zoals wandelen, fietsen of zwemmen. Zo kan uw lichaam weer wennen aan beweging en nadien kunt u voorzichtig overschakelen op hardlopen. Intensief sporten kan uiteraard, maar dan moet u kunnen terugvallen op de nodige ervaring, controle en (professionele) begeleiding. Populaire massa-evenementen zoals de 20 kilometer van Brussel of de marathon van New York zijn aanlokkelijk, maar schrijf u in geen geval in zonder de juiste voorbereiding en screening. WEDSTRIJD NR. 1 Heeft u de loopmicrobe te pakken? Vul snel de antwoordkaart in het midden van het magazine in en misschien wint u het boek Start to run. lente

16 Toerisme Spoken van het bos Verdwenen diersoorten keren voorzichtig terug De maatregelen die de laatste jaren in Europa getroffen werden om de natuur te beschermen en de habitat van diersoorten te herstellen, werpen hier en daar hun vruchten af. Enkele beschermde dieren zijn aan een opmars bezig. Ook in ons land laten verdwenen soorten zich opnieuw, zij het schuchter, zien. Een drietal jaar geleden publiceerde de Europese Commissie een groot biodiversiteitsrapport. Het slechte nieuws? Het gaat nog altijd niet goed met de biodiversiteit in het algemeen in Europa. Heel wat soorten staan op de rand van uitsterven. Anderzijds hebben de genomen beschermingsmaatregelen wel degelijk een positief effect op de fauna en flora. Een aantal bedreigde diersoorten weet zich in vele gebieden weer te handhaven. Ook in België ondervindt de natuur zware druk. In Vlaanderen staat ongeveer de helft van de dieren op de zogenaamde Rode Lijst met bedreigde diersoorten. 30 % is kwetsbaar of met uitsterven bedreigd, 7 % is verdwenen (dat betekent niet meer aangetroffen sinds 1980). In Wallonië is eveneens 30 % bedreigd of kwetsbaar en 10 % is uitgestorven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest weten enkele zeldzame diersoorten te overleven door de grote verscheidenheid van biotopen in parken en vijvers, het warme microklimaat in het stadscentrum en het Zoniënwoud. Ondanks verschillende bedreigingen vonden enkele verdwenen dieren de voorbije jaren toch de weg terug naar ons land. Sporen Een wilde katachtige als de lynx spreekt tot de verbeelding. Het dier houdt zich voornamelijk schuil in naald- en gemengde bossen, met veel bomen en een dichte ondergroei. In heel wat streken is deze carnivoor uitgeroeid en waar hij nog leeft, is hij beschermd. Gelukkig neemt het aantal op sommige plekken in Europa weer toe, zoals in de Franse en Zwitserse Alpen, de Jura en de Vogezen. Na een afwezigheid van meer dan honderd jaar wordt de lynx ook in onze contreien opnieuw gesignaleerd. Natuurkundigen zijn verheugd dat ze sinds een decennium jaarlijks sporen aantreffen van de Euraziatische lynx in zuidelijk België. Er doken aanwijzingen op in de Oostkantons en de Voerstreek. De meest recente sporen dateren van begin 2011 en werden gevonden in Luik en de Semoisvallei. Het dier kon echter nog niet worden vastgelegd op beeld. Lynxen houden er een individueel leefgebied tot duizend vierkante meter op na, zijn zeer goed gecamoufleerd en bovendien bijzonder schuw. De wolf van Gedinne In de zomer van 2011 ging een ploeg van een dierenprogramma op de VRT intensief op zoek naar de lynx. Samen met bioloog Frederik Thoelen hingen de makers speciale camera s op, in de hoop een uitzonderlijk beeld te kunnen maken van het unieke dier. Helaas, de operatie leverde niet het gezochte beeldmateriaal op maar het team deed wel een andere, onverhoopte ontdekking. Nadat ze hadden gehoord dat er in de buurt van de Naamse gemeente Gedinne schapen waren gevonden die gedood waren met een nekbeet, installeerden ze er camera s. Tot hun verbazing schoot de camera geen beelden van een lynx, maar van de eerste wilde wolf op Belgisch grondgebied in meer dan honderd jaar. De laatste zou neergeschoten zijn in 1898 nabij Virton. Schuwe dieren Sinds 1970 is de wolf aan een opmars bezig in West-Europa. De uitbreiding van natuurgebieden waar voldoende prooien leven, bieden roofdieren steeds meer kans op overleven. De camera s van de tv-ploeg filmden een wild dier dat een kadaver opeet en wegsleept naar het bos. De programmamakers toonden de beelden aan Europees wolvenexpert Eric Marboutin en die bevestigde dat het om een wolf ging. Moet u extra op uw hoede zijn tijdens een boswandeling nabij Gedinne? Helemaal niet. Het beeld van de wolf als een kwaadaardig roofdier is gebaseerd op legendes en sprookjes. In feite is het een schuw dier dat het liefst diep in de bossen vertoeft, zo ver mogelijk van mensen. Hoe groter de roedel, hoe meer de wolf op jacht durft te gaan. Anderzijds verkiezen wolven meestal het leven per twee of drie op plekken waar ze voldoende kleine prooidieren vinden. Om te kunnen spreken van een echte terugkeer van de wolf is het wachten op (meerdere) roedels die hier hun territorium uitbreiden. Bovendien is het niet ondenkbaar dat het dier dat gefilmd werd intussen dood is. In de Duitse Westerwald-regio, ongeveer 150 kilometer van de Belgische grens, troffen wandelaars in april 16 lente 2013

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

de flexibele groepsverzekering voor WerknemerS

de flexibele groepsverzekering voor WerknemerS F-Benefit DE Flexibele groepsverzekering voor werknemers 30.32.002/10 07/09 Bij het afsluiten van een groepsverzekering vindt u het belangrijk dat u goed ka van uw werknemers. Daarnaast wenst u dat een

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige zonder vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn

Nadere informatie

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen

VIVIUM Gewaarborgd Inkomen VIVIUM Gewaarborgd Inkomen Uw inkomen verzekerd, wat er ook gebeurt Gegarandeerd inkomen bij ziekte of ongeval Tot 80% van uw huidig loon U kiest de waarborgen Weet u hoeveel u van de sociale zekerheid

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

BEDRIJFSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSVERZEKERINGEN BEDRIJFSVERZEKERINGEN UW BEDRIJF OPTIMAAL BESCHERMD 30.00.005/10 01/14 BEDRIJFSVERZEKERINGEN Uw bedrijf optimaal beschermd Bestudeerde, commerciële risico s ze horen bij het ondernemerschap. Net zoals

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE

Life@Ease. Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Life@Ease Wij beschermen u en uw naasten, zorgen voor uw pensioen en verminderen uw belastingen! HR INSURANCE Zelf uw professionele loopbaan bepalen, uw eigen baas zijn, klanten blij maken, uw eigen zaak

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak

VIVIUM Non-Stop Plan. Verzeker het voortbestaan van uw zaak VIVIUM Non-Stop Plan Verzeker het voortbestaan van uw zaak Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 80% van uw bedrijfskosten betaald door VIVIUM Hét redmiddel voor uw onderneming tijdens

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/

Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/ Wij geven je graag meer uitleg over het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - 050/40 65 65 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Individuele pensioentoezegging

Individuele pensioentoezegging Individuele pensioentoezegging Uw onderneming zorgt voor uw pensioen 2 Intro Pensioenvoorziening voor zelfstandige bedrijfsleiders Zelfstandige bedrijfsleiders hebben nood aan een specifieke pensioenvoorziening

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be

Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68. info@incozina.be www.incozina.be Wij geven je graag meer uitleg over de Individuele pensioentoezegging IPT - 050/40 65 68 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Overzicht: verzekeringen voor het gezin

Overzicht: verzekeringen voor het gezin Overzicht: verzekeringen voor het gezin Aansprakelijkheidsverzekeringen Bijstandsverzekeringen Letselschadeverzekeringen Zaakschadeverzekeringen Pensioensverzekeringen Wat verstaat men onder aansprakelijkheid

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt!

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt! Zeker van elkaar. VIVIUM zekerheid voor uw pensioen p.2 Inleiding p.2 Een nieuw struikelblok : de Wijninckx-bijdrage p.3 Het antwoord van VIVIUM: TOP-HAT PLUS PLAN p.4 Waarom VIVIUM? p.5 Besluit Hoe uw

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten

Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten Samenwonen of huwen? Deel 2 Op weg naar een gelijkschakeling, maar toch nog belangrijke verschilpunten In onze vorige nieuwsbrief hebben we de verschillende samenwoningsvormen onder de loep genomen: Wat

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 1.04.1999 Cash HET GEWICHT DER JAREN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie