Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4"

Transcriptie

1 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september e jaargang DECEMBER - NUMMER: 4

2 Info: Medisch Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen tel Huisartsenpost (alleen voor urgente gevallen) tel Fysiotherapie: B.J.M. Berendes-van Dijk Liniewal 4 tel Apotheek Vijfhuizen Liniewal 2a Vijfhuizen tel Politie Politie, ambulance, brandweer landelijk alarmnummer tel. 112 Politie (algemeen) tel Gebiedsagent: Jeroen van de Bergh tel Meld misdaad anoniem tel Dierenambulance tel Gemeente Haarlemmermeer (voor alle meldingen) tel E mail Internet: Gebiedsmanager noord: Matthie Vermeulen via tel Het Juridisch Loket (Haarlem) tel Richt zich op het verstrekken van gratis informatie en advies aan burgers in geval van juridische vragen. Storingsdiensten Elektriciteit/gas tel Kabel tel Water tel Riool tel Waterleidingbedrijf storingen tel Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden tel Dorpshuis De Oude Waterwolf Vijfhuizen Dorpshuis d Oude Waterwolf te Vijfhuizen Tel Kromme Spieringweg AN Vijfhuizen Beheerder Roel Krijger tel tel Vereniging dorp Vijfhuizen Website Voorzitter C. de Ruijter Distributie Samen Leven G.v.d. Lagemaat tel

3 Voorwoord: wat er zoal speelt Honderd jaar! Je zal maar 100 jaar worden!! Dat overkomt de VDV in Op 17 september 1915 werd de Vereniging Dorp Vijfhuizen officieel opgericht. Dus volgend jaar op 17 september zijn we jarig. En zo n verjaardag kun je natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn druk doende met een voorbereidingsgroepje om Vijfhuizen en omstreken te laten merken dat de VDV jarig is. Het accent zal liggen in september. Dan zijn we echt jarig, en niet voor niks is dan de feestweek, die 35 jaar geleden ontstaan is vanuit de VDV en daarna een bloeiend eigen bestaan is gaan leiden. Maar ook al eerder zal te merken zijn dat VDV wel 100 jaar oud is, maar ook springlevend en actief. We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het rooster van aftreden geeft aan dat we volgend jaar vacatures hebben in het bestuur. Ik heb nu een kleine zeven maanden ervaring in het bestuur. En in die zeven maanden heb ik nogal wat onderwerpen voorbij zien komen. Zoals de eventuele uitbreiding van Mysteryland, welke mogelijkheden moeten er zijn voor de jeugd, hoe zit het met seniorenhuisvesting in het dorp, wat gaat er gebeuren met de overdracht van jeugdzorg en ouderenzorg van het rijk naar de gemeente, de gemeente wil meer participatie van dorps- en wijkraden, het idee om een camperpark aan te leggen bij de Drie Merenweg, de overdracht van het beheer van het dorpshuis, enz. Ik zou het mooi vinden als zich kandidaten melden die het leuk en interessant vinden mee te praten over deze en andere zaken. Zoals bijvoorbeeld over de vraag hoe je op een goede manier de Vijfhuizenaren die direct belang bij een onderwerp hebben erbij betrekt en op de hoogte houdt. We hebben zo rond de 1400 leden, waarvan een groot aantal in Stellinghof. De wijkraad Stellinghof is niet meer vertegenwoordigd in het over- leg met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven de VDV als enige officiële overlegpartner in Vijfhuizen te zien, dus Stellinghoffers, kom op! Een korte profielschets: durft voor zijn/haar mening uit te komen, kan goed samenwerken, heeft gevoel voor humor, is bereid om een onderwerp voor zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen, kortom, we willen in beperkte vorm portefeuilles toedelen en belangrijk: je moet er lol in hebben! Nadere informatie altijd onder een kop koffie te verkrijgen bij de voorzitter of secretaris. Het is al eerder op de website aangegeven en ook in de lokale pers gemeld; het bestuur heeft besloten om het beheer van het dorpshuis per 1 januari a.s. over te dragen aan de stichting Maatvast. Deze stichting beheert al een groot aantal sociaal-culturele instellingen in Haarlemmermeer en ons dorpshuis is nog een van de weinige die door een dorpsvereniging of wijkraad wordt beheerd. Argumenten om het beheer over te dragen zijn dat het beheer en de financiële verantwoordelijkheid de mogelijkheden van een bestuur bestaande uit vrijwilligers te boven gaan. Er moet het nodige aan achterstallig onderhoud in het dorpshuis gebeuren en Maatvast is veel beter uitgerust om onderhoud te plegen, beheer te voeren en met de gemeente te overleggen als het gaat over subsidiemogelijkheden. Onze beheerder, Roel Krijger is al in dienst van Maatvast, in zijn officiële positie verandert niets. De gebruikers zijn op 30 oktober ingelicht over dit besluit, waarbij ook de directeur van Maatvast, Maarten Askamp aanwezig was om vragen te beantwoorden. En die waren er zeker, zowel in de richting van het bestuur als in de richting van Maatvast. Askamp gaf aan volgend jaar al met een inhaalslag ten aanzien van achterstallig onderhoud te willen beginnen. Hij zal na een half jaar met bestuur en gebruikers de ervaringen evalueren. 3

4 Samenleven JPK Onderhoudswerk & Dienstverlening loodgieter- & dakwerk, montage- & constructiewerk, machinist kolkenzuiger Loodgieterwerk van kraanleertje, rioolverstopping tot complete water en sanitairinstallaties Dakbedekking van platte daken uitgevoerd in bitumen, kunststof, lood, koper of zink Montage en constructiewerk van leidingsystemen, kabelgoten en dakrandbeveiliging Tevens kunt u mij inhuren voor het besturen van uw kolkenzuiger of ander reinigingsvoertuig Tel: Vijfhuizen 4

5 We hebben samen met de ondernemersvereniging aandacht een brief gestuurd naar de verantwoordelijk wethouder voor verkeerszaken over de drempel in de Vijfhuizerweg voor de verkeerslichten. Op eerdere vragen was meegedeeld dat de drempel aan de officiële eisen voldoet. Dat moge zo zijn, maar dan zijn dat naar onze mening weinig praktische eisen. Volgens een krantenbericht in het Haarlems Dagblad wordt aan aanpassing gewerkt, maar een officiële bevestiging hebben we nog niet. Een eerste gesprek is gevoerd met een vertegenwoordiger van Ymere, ook weer samen met de ondernemersvereniging over mogelijkheden voor seniorenhuisvesting in het dorp. Gevraagd is op korte termijn aan te geven wat de plannen zijn met de woningen aan de Woudweg Groeneweg, daarnaast willen VDV en OVV kijken wat er voor andere mogelijkheden zijn om seniorenwoningen (koop/huur) te realiseren. Er wordt daarover ook contact onderhouden met Hans van Alphen, voorzitter van de woongemeenschap 50 plus Vijfhuizen, een geïnteresseerde groep die al enige tijd probeert seniorenwoningen te realiseren. Over het mogelijk te realiseren camperpark: er is een ondernemer die op het parkeerterrein van het Floriadeterrein, aan de kant van de Drie Merenweg een terrein wil aanleggen waar toeristen die gebruik maken van een camper kunnen blijven overnachten. Het is volgens de ondernemer een goede uitvalsbasis om daar vandaan de nodige relevante toeristische plekken in de omgeving bezoeken. De gemeente staat er niet onwelwillend tegenover, dat geldt ook voor de VDV, wel hebben wij vragen gesteld over inrichting en beheer, nadere mededelingen volgen. Al met al, omdat dit het laatste nummer van dit jaar is nu vast alle Vijfhuizenaren een gezellige decembermaand toegewenst en een goed 2015! ( Honderd jaar VDV, ja ja) Cok de Ruijter Voorzitter VDV 5

6 Samenleven A.Bernhard Hoveniers Voor elk wat wils tuinen JPK Riooltechni rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stan leegzuigen van septictanks, kelders & putte Ook voor het ontstoppen van uw: toilet, keuken e Ontwerp Aanleg Onderhoud Sierbestrating Wij doen het goed of we doen het niet. Tel.: Fax: Kromme Spieringweg BP Vijfhuizen Tel: uur spoed 6

7 Vereniging Dorp Vijfhuizen is lid van de Omgevingsraad Schiphol JPK Riooltechniek olreiniging Vereniging & reparatie: Dorp TV Vijfhuizen rioolinspectie heeft zich & stankopsporing: met 2 verenigingen aangemeld bij de omgevingsraad Schiphol (ORS). leegzuigen Zodoende van kunnen septictanks, wij 2 kiesmannen kelders & putten afvaardigen die een clustervertegenwoordiger mogen kiezen. Deze cluster vertegenwoordiger zal de belangen voor Vijfhuizen in de ORS behartigen. De clustervertegenwoordiger zal op woensdag 19 november worden gekozen. ok voor het ontstoppen van uw: toilet, keuken en regenafvoer Voor de vereniging Belangenbehartiging Vliegverkeer Schiphol voor de wijk Stellinghof in Vijfhuizen is romme Ton Spieringweg Overgaag de 200 kiesman. Voor de vereniging Belangenbehartiging Vliegverkeer Schiphol voor 41BP Vereniging Vijfhuizen Dorp Vijfhuizen is Willem-Jan Vroom de kiesman. l: ww.jpk-riooltechniek.nl 24 uur spoedservice!!! Indien u vragen heeft dan kunt u mailen met 7

8 Samenleven Kerstsamenzang in Vijfhuizen De traditionele kerstsamenzang in Vijfhuizen wordt dit jaar gehouden op zondag 14 december en begint om uur. Vanwege de werkzaamheden aan de Kromme Spieringweg dit jaar niet op het plein bij het dorpshuis, maar op het feestelijk ingerichte kerstplein naast de Verbondskerk. Bij onverhoopt slecht weer wordt uitgeweken naar de Poterne naast de kerk. Vijfhuizen zingt is vanaf het begin het motto van de kerstsamenzang. Het krijgt dit jaar extra gestalte doordat naast de al jaren durende medewerking van het VOC (B)engelenkoor ook de koren Hosanna en Inter Nos voor vocale ondersteuning zorgen. Koperblazers begeleiden de samenzang. Nadrukkelijk komen ook de kinderen aan bod tijdens de kerstsamenzang. Tegen een kleine vergoeding is het programmaboekje inclusief een kaars verkrijgbaar. Voor de inwendige mens is er kerstbrood, gloeiwijn en warme chocolademelk. Voorafgaand aan de kerstsamenzang kan vanaf half vier de levende kerststal bewonderd worden. 8

9 Kort verslag overleg VDV met gebiedsmanager in september Mysteryland: Op 4 september is er een overleg geweest met de bewoners rondom terrein van Mysteryland. ID&T, organisator Mysteryland wil graag een tijdelijke wijziging bestemmingsplan/ vergunning voor het organiseren van een tweedaags festival (zaterdag en zondag bezoekers met een camping voor overnachting van 5000 bezoekers) Wat wordt de toekomst van Mysteryland? Nog meer dagen? Vaker een meerdaags festival (wens van de VVD)? Waar? Park 21e eeuw? Dat is nog niet duidelijk. VDV wil hierover in gesprek met het college of de burgemeester, afspraak zal worden gemaakt. 2. Hondenbeleid Naar aanleiding van vragen vanuit de bewoners (via de VDV) is/wordt de bebording m.b.t. verboden voor honden aangepast en hebben alle hondenbezitters een plattegrond van het dorp (hierop staan losloopgebieden (groen) en gebieden die verboden zijn voor honden (rood) genoteerd) + brief ontvangen met daarin een uitleg over het hondenbeleid: - De hond loopt altijd aangelijnd, behalve daar waar bebording aangeeft dat een hond vrij mag lopen (losloopgebieden) - Honden zijn verboden op speelplekken, ligweiden en trapveldjes - Poep wordt altijd en overal opgeruimd. Met behulp van een plastic zakje wordt de poep in een afvalbak gedeponeerd. Hiervoor zijn een groot aantal gele bakken geplaatst. 3. Parkeren Mient Op een avond tussen uur is een inventarisatie gehouden over het aantal lege parkeerplaatsen in de Mient. - Het aantal parkeerplaatsen leek voldoende. - Men wil zijn auto zeer waarschijnlijk dichtbij huis parkeren, men wil zijn/haar auto vanuit het huis kunnen zien Ruimte voor de garages is nu openbaar terrein waardoor het parkeren voor je eigen garage verboden is. Vooral in de bocht van de Mient zijn volgens omwonenden te weinig parkeerplekken VDV zal de bewoners nader informeren en verder met hen overleggen wat mogelijke oplossingen zijn. 4. Bewoners schouw Tijdens een onlangs in het dorp gehouden schouw zijn de volgende punten aangedragen: - Chicane nabij de brug: voorrangsregeling omdraaien? - Hekje bij Citadel te krap voor bakfietsen (hekje is bedoeld om bromfietsen te weren): wordt bekeken - Bestrating Stellinghof (open gras betond tegels): tegels gaan stuk!! - Stukje Vijfhuizerweg tussen 3-Merenweg en IJweg: geen verlichting, geen fietssuggestiestroken Tijdens komende kernenoverleg zal er meer duidelijkheid komen over Ringdijkbeleid 9

10 Samenleven 10

11 5. Sociaal Domein Wat kan de VDV doen m.b.t. overgang van taken in het Sociaal Domein als bijv. zorg voor ouderen (thuiszorg wordt gehalveerd!) Wie kijkt er naar de buren? Hoe haal ik mensen uit hun isolement? Wat kan Meerwaarde hierin betekenen? VDV gaat overleggen met Meerwaarde en eerstelijnszorgers die er in de praktijk mee te maken hebben. 6. Drempel Vijfhuizerweg Deze drempel voldoet formeel aan alle eisen, maar VDV is van mening dat de drempel gelet op de klachten die er zijn anders uitgevoerd moet worden. VDV zal brief sturen aan de verantwoordelijk wethouder. (Is inmiddels gedaan, samen met de Ondernemers vereniging Vijfhuizen) Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes Via onze website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Meld u zicht aan en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 11

12 Samenleven 12

13 Cor de Koning. Een markant bestuurder De tweede voorzitter in de historie van Vereniging Dorp Vijfhuizen was Cor de Koning, kerkkoor, was voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Rooms Katholieke partij (K.V.P.), en was 30 jaar lang voorzitter van Vereniging Dorp Vijfhuizen. In 1923, hij was toen 34 jaar, trad Cor toe tot het bestuur van de Dorpsvereniging en vervulde de functie van secretaris; Dat deed hij met verve en hij spaarde instanties niet. Cornelis Albert de Koning is geboren op 15 november Hij overleed op 4 september 1980, op 91 jarige leeftijd. Hij had toen een heel werkzaam en actief leven achter de rug. Op 22-jarige leeftijd startte hij een eigen timmeren aannemingsbedrijf en dat wist hij tot een bloeiend bedrijf uit te breiden. Hij vervaardigde eerst damhekken, waarmee hij aanvankelijk met een handkar de boer opging, maar al spoedig maakte die plaats voor paard en wagen en later een vrachtauto. Maar hij pakte steeds weer nieuw werk aan, en was in velerlei opzichten vernieuwend actief. Sinds 1983 wordt het bedrijf geleid door de derde generatie De Koning, onder leiding van Kees de Koning, die ook actief is in de Vijfhuizense Ondernemersvereniging. Cor de Koning woonde destijds in het door hemzelf gebouwde huis aan de Kromme Spieringweg met het opschrift Hoe hard de rots ook wezen mag, de beitel wint het door den slag. Maar Cor de Koning was niet alleen bedrijfsmatig actief, maar eveneens op maat-schappelijk terrein. Hij dirigeerde meer dan 40 jaar het Rooms Katholiek In 1927 schrijft hij bijvoorbeeld over de problematiek van de afwatering in de polder en de problemen speciaal voor Vijfhuizen waar al zonder veel resultaat aandacht voor werd gevraagd. Onze vereniging ziet zich gedwongen als uiterste uitweg een beroep te doen op U, gemeenteraad, het orgaan dat als pleitbezorger voor de belangen van de gemeentenaren bevoegd, ja geroepen is om met het polderbestuur in dezen te onderhandelen. Zelf willen wij uit onze kas f 100 bijdragen terwijl door de meest belanghebbenden en particulieren bovendien een bijdrage van f 55 is toegezegd als deze verbeterde waterafvoer tot stand komt. Maar hiermede is het particulier initiatief aan zijn einde. ( ). Als in 1935 voorzitter Oege van der Weij wegens pensionering zijn taak neerlegt, wordt Cor de Koning gekozen als voorzitter. En dat zou hij blijven tot Hij was dus gedurende 43 jaar actief bestuurder van Vereniging dorp Vijfhuizen. 13

14 Samenleven Op 77 jarige leeftijd vond hij het welletjes. Onder voorzitterschap van Cor de Koning beleeft de dorpsvereniging een actieve periode. In 1938 wordt een buitengewone ledenvergadering belegd onder het motto Er dreigt gevaar. Het betekent verzet tegen het plan om bij de aanleg van de Schipholweg geen oprit/ afrit bij Nieuwe Brug te maken. is voor de zoveelste maal de klacht naar voren gekomen dat Vijfhuizen geheel verstoken is van enig openbaar vervoer en daardoor totaal geïsoleerd is. De bussen van Maarse en Kroon rijden precies Vijfhuizen mis. Daarom richt het bestuur zich tot U met het beleefde verzoek Uw medewerking te verlenen om het isolement op te heffen. Het is een tijd van crisis en dan breekt ook nog de Tweede Wereldoorlog uit. Met alle problemen van dien ook voor het dorp Vijfhuizen. In oktober 1940 schrijft het bestuur: Door de tijdsomstandigheden is de vuilophaaldienst van de gemeente stopgezet. De dorpsvereniging wil nu trachten daarin weder te voorzien. Uiteraard zal dit kosten met zich meebrengen, welke de kas niet kan dragen. Het bestuur heeft zich voorgesteld dat met een bijdrage van 10 cent per week per gezin de kosten bestreden kunnen worden. En ook in oktober moet de dorpsvereniging nota bene aan het nieuwe Duitse bewind toestemming vragen tot het houden van de jaarvergadering van Vereniging Dorp Vijfhuizen op 12 november De tijden van vrije meningsuiting zijn voorbij. In januari 1942 krijgt het bestuur van de dorpsvereniging van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming (jan.1942), een algemene mededeling: In opdracht van de Duitse autoriteiten deel ik u mede dat voortaan in de scholen iedere inzameling ten behoeve van Joden in welken vorm dan ook achterweg dienen te blijven. Dan is de animo helemaal voorbij en het bestuur staakt de werkzaamheden in de hoop op betere tijden. Maar vanaf 1945 is het bestuur weer in volle actie, want er is veel te doen. In 1946 schrijft Cor de Koning aan de gemeente: Op de jaarvergadering van Vereniging Dorp Vijfhuizen In 1947 schrijft het bestuur: In de jaren van de oorlog was het begrijpelijk dat veel werk ongedaan moest blijven liggen. Evenwel is door de verplichte verwaarlozing van vele zaken hier een onhoudbare toestand ontstaan. Dit is ook het geval met de afwatering in het dorp, evenzo met het fietspad langs de Geniedijk. Gehele stukken langs de Spieringweg zijn modderpoelen. De trottoirs moeten nodig worden herzien en het gedeelte waar pas geleden de sloot is gedempt is gewoon onbegaanbaar. In 1949 meldt de gemeente: Hierbij berichten wij u dat wij in principe bereid zijn het zogenaamde Zwarte Wegje te Vijfhuizen binnen deze gemeente over te nemen en daarna afdoende te verbeteren, mits de eigenaren van de naast gelegen gronden bereid zijn de kosten van de wegaanleg te betalen aangezien door die wegaanleg bouwrijpe terreinen worden verkregen. Ook de Kerkeraad van de Hervormde Gemeente in Vijfhuizen krijgt in 1949 van het bestuur een kritische brief: Wanneer de sloten welke uw kerkgebouw omgeven worden geschoond zou een eenvoudig resultaat bereikt worden, de afwatering zou beter functioneren. Als u hierin niet het voorbeeld geeft kan het bestuur ook niet de aansporing aan particuliere tuinen lasten doen en is de kans op verbetering uitgesloten. Er wordt veel actie ondernomen: voor het plaatsen van een wachthuisje, voor de aanleg van riolering, bestrating etc. in het dorp. Dan vindt de opening van de d Yserinkweg plaats in En natuurlijk is er de actie van Prikker. 14

15 Het bestuur is op velei terreinen actief en spaart de gemeente bepaald niet, maar toont ook waardering als het goed gaat. In 1956 biedt de dorpsvereniging de gemeente een oorkonde aan als dank voor de werkzaamheden tot verfraaiing van het dorp. Cor de Koning zegt bij de aanbieding: Dat we nu een oorkonde aanbieden is misschien wat vreemd, want men zou kunnen zeggen dat de gemeente niet meer deed dan zij verplicht was te doen. Toch bezien wij dit in Vijfhuizen anders; een vader heeft de plicht voor zijn kinderen te zorgen, maar op de kinderen rust de plicht om de vader voor zijn goede zorgen dankbaar te zijn. De in ons dorp verrichte werkzaamheden namen de vrees weg dat wij eerlang maar een nederzetting van ouden van dagen zouden zijn. Cor de Koning heeft een groot aandeel gehad in de verdediging van de dorpsbelangen. Vaak moest overleg worden gepleegd over onderwerpen die meer kennis vragen dan inzicht van een leek. Hierbij komt vakmanschap van pas en de vereniging prijst zich gelukkig in de persoon van de voorzitter Cor de Koning iemand aan het hoofd te hebben gehad die door zijn lange praktijk als aannemer het inzicht bezat om enerzijds de bestaande wensen op uitvoerbaarheid te toetsen en om anderzijds de maatregelen van boven af zoveel mogelijk zo te leiden dat ze voor het dorp de meeste profijt opleverden. In 1966 legt Cor de Koning het bijltje er bij neer met de woorden: Wij hebben geen behoefte aan industrievestigingen en ook niet aan de stichting van een Technische Hogeschool. Dat alles houdt in dat er veel meer mensen komen te wonen. En het is vaak moeilijk met die import. De een past zich wel aan en de ander weer niet. En we willen hier graag een plattelandsdorp houden waar iedereen elkaar kent. Dat maakt het veel gezelliger. Op 23 oktober 1969 werd Cor de Koning ereburger van Haarlemmermeer. Vijfhuizen is misschien wel mede dankzij de wijze woorden van Cor de Koning een dorp gebleven. We kunnen trots zijn op ons dorp Vijfhuizen. Reint Buser 15

16 Samenleven A.Bernhard Hoveniers Voor elk wat wils tuinen Ontwerp Aanleg Onderhoud Sierbestrating J rioolreiniging leegzu Ook voor het Kromme Sp 2141BP Vijf Tel: Wij doen het goed of we doen het niet. Tel.: Fax:

17 Over vroeger Vaders kunnen veel over vroeger vertellen, en grootvaders zeker, maar als een overgrootvader herinneringen ophaalt wordt het echt interessant. Dat deed J. Kuin in een boek uit 1992, getiteld Herinneringen (en bespiegelingen) van een overgrootvader. J.Kuin werd geboren op 27 maart 1910 in Oudesluis. In en rond die plaats bracht hij zijn jeugd door. Op 6 jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Haarlem. Het is al een boekje van een aantal jaren geleden. Ik vermeld er enige details uit, maar het boek geeft uiteraard veel meer interessante informatie. De gulden was toen meer waard dan de Euro nu. Voor 2 a 3 gulden had je al een horloge of zelfs een echte revolver. Kinderen hebben toen braaf tanden gepoetst, maar alleen s morgens. De steel van de tandenborstel was van hout of van been en de tandpoeder, want tandpasta kende men nog niet, zat als een dik tablet in een doosje. Wat kleding betreft, Jongens hadden een matrozenpakje en meisjes hadden een jurk en daarbij een grote strik in het haar. Als jonge vader droeg ik, schrijft Kuin, sous pieds, dat waren slobkousen over de lage schoenen opzij met knoopjes gesloten en door een riempje onder de zool op zijn plaats gehouden. In het dorp kon je de hoefsmid aan het werk zien. Die leidde het paard tussen de houten palen, bond het dier vast, tilde het paardenbeen op en nam dat tussen zijn knieën. Als hij een nieuw hoefijzer plaatste dan rook je de stank van geschroeid hoorn en die blijft je altijd bij. Uitvoeringen en ouderavonden werden zoveel mogelijk bij lichte maan georganiseerd, want in de dorpen was nog geen openbare verlichting. Jongens speelden met de hoepel en meisjes bikkelden. Bikkels waren oorspronkelijk kootbeentjes van schapenpoten. Het woord bikkelhard is hiervan afkomstig. Aan tafel werd domino gespeeld of gedamd, de volwassenen speelden pandoer. ( pandoer is een kaartspel waarbij degene die pandoer zegt, alle slagen moet winnen. De term opgelegd pandoer betekent het is een zekere zaak. ) Maar wij, zegt de schrijver, speelden nooit om geld. De pot deden we met pinda s, die we vooraf hadden gepeld. Ze werden destijds saussies genoemd. Afgeleid van de Curaçaose amandelen. Voor 1914 had nog niemand in het dorp telefoon. Toen de eerste telefoons verschenen moest er een kleine telefooncentrale komen. Telefoontoestellen moesten met twee draden op de centrale worden aangesloten. In die tijd waren telefoonlijnen bovengronds. Als het onweerde kon het gebeuren dat de bliksem insloeg op die draden. Pas veel later kon men opbellen in een telefooncel en daar lag dan ook een telefoonboek. Een brief schrijven was veel goedkoper dan telefoneren. Voor een binnenlandse brief was een postzegel van 1 cent voldoende. Mannen en vrouwen droegen onder hun bovenkleren zowel een hemd als een borstrok, die was korter dan het hemd. De mannen droegen verder lange onderbroeken. Warme kleding was nodig om het lichaam warm te houden. De kachel in de woonruimte, meestal de enige verwarmde plek, werd tot begin maart, tot de grote schoonmaak, gestookt. Die bleef daarna uit, ook al stonden ijsbloemen nog op de ramen; kinderen van nu in de goed verwarmde huizen, weten vast niet wat ijsbloemen zijn. Kinderen gingen vroeger in de bedstee, in zo n bedstee konden als ze nog klein waren maximaal zeven kinderen slapen, drie onderin, drie gewoon en de kleinste in een krib boven de voeten. Als een kind 17

18 Samenleven mazelen kreeg, dan vielen meteen allen in de prijzen. De ruimte onder de bedstee werd gebruikt voor het opslaan van de aardappelen. Zwartrijden met de trein was er niet bij. Er werd driemaal gecontroleerd, bij de toegang tot het perron, in de trein en bij de uitgang. In de trein waren bordjes verboden te rooken of ook verboden te spuwen. Dat sloeg op de reizigers die onsmakelijk tabak pruimden. Men liep op klompen. Als een klomp kapot ging werd die gerepareerd met bandijzer of ijzerdraad over de kap, aan weerszijden vastgemaakt met kopspijkers. Kinderen speelden wel landje pik. Dat was heel wat vredelievender dan nu. Alleen een zakmes en een stukje zandgrond was voldoende. Een vierkant werd verdeeld en het zakmes werd gegooid in het vijandelijke gebied. Dat werd dan opnieuw afgepaald. In het straatbeeld verscheen een nieuwe handelaar, de Pinda Chinees. Ze stonden op drukke punten met een trommel voor zich met pinda lekka, of met chocola waarvan de houdbaarheidsdatum meestal ruimschoots verstreken was. De melkboer of de bakker kwam aan huis, maar dat moest dan wel iemand van de eigen kerk zijn. De meeste oude mensen trokken bij hun kinderen in. Wie alleen was en zonder geld was aangewezen op liefdadigheid of op de bedeling. Dat betekende grote armoede. Op maandag was de wasdag, vaak al heel vroeg in de morgen. Op zaterdag ging men in bad, dat gebeurde in de keuken met een teiltje, want een douche was er niet. Pas veel later kwamen er badhuizen, waar je binnen twintig minuten gewassen en weer aangekleed moest zijn. Kringloop was er ook. Schillen, groenteafval, broodresten gingen naar de kippen of varkens. De schillenman kwam aan de deur. En de voddenman meldde zich op zijn eigen manier, voddeeeee. Kinderen groeiden in elkaars kleren. Sokken werden vele malen gestopt en kleren herhaaldelijk versteld. Weg gooien van kleren was er nauwelijks bij. De tijden zijn wel veranderd. We leven nu in een rijke tijd met velerlei voorzieningen. De armoede van toen is vergeten. Als kinderen nu dorst hebben zijn er velerlei drankjes. Vroeger zei de moeder eenvoudig daar is de kraan. Reint Buser Gas en licht kreeg je door het inwerpen van een munt in de meter. De munten kocht je bij het gasbedrijf. Geen munt, dan geen gas. Van achterstallige betaling was dus geen sprake. Kleine handelaren kwamen met de hondenkar. 18

19 Reint Buser Zelfbediening Hein van Dalen, een jongeman van ongeveer 20 jaar oud, met een donker uiterlijk en een baard, probeerde in de Haarlemmermeer als arbeider wat geld te verdienen. Liever was hij schippersknecht geworden, maar ook toen waren de baantjes schaars. Hein was geboren in Heel, had een tijdje gewerkt voor Theodorus Piek in Heest en was in het begin van de zomer in 1858 in De Meer terechtgekomen. Na hier en daar wat los werk gedaan te hebben, kwam hij in dienst bij landbouwer Dirk Haster in Vijfhuizen en kon daar in huis komen. De familie Van Buuren, voor wie Hein ook een poosje gewerkt had, waren vrienden van Hein geworden en hij ging daar vaak naar toe. Na verloop van enige tijd konden zij er zelf voor zorgen dat Hein zijn lang gehoopte baantje als schippersknecht kon krijgen bij Willem Schiedijk uit Beesd. Hein, dolgelukkig, vroeg aan baas Haster om zijn loon van de afgelopen twee en halve week, totaal f 9.50, doch Haster weigerde om dit nu al uit te betalen. Op 13 september kwam Haster tot de ontdekking dat zijn knecht Hein niet, zoals hij dacht, de vorige avond naar bed was gegaan, maar zich door de achterdeur verwijderd had met medeneming van een gekleurd paardendek, een molton deken, twee kleine linnen lakens, een beddesteek, een draagkleed, een duffelse broek, een grijze grenen jas, en een kaas van drie oude ponden. De landbouwer Van Buuren verklaarde desgevraagd geweten te hebben dat Hein de benen zou nemen. (Waarover spraken zij voor 1900 in Haarlemmermeer A.G.M.vander Oort/Wisker). Dorp in de kracht van het leven In de serie De tweede ronde beschreef Bart Boele in het Haarlems Dagblad van augustus met deze titel het dorp Vijfhuizen. Een goede karakteristiek voor het dorp, waarbij Boele meldt: wie er geboren is voelt zich net zo goed thuis als iemand die daar later kwam. Hovicon In mei dit jaar was het 50 jaar geleden dat het bedrijf Hovicon, specialist in doseerappa-ratuur voor horeca en industrie, werd opgericht. Nu draagt het bedrijf de naam Hovicon International omdat het ook in het buitenland actief is. Het pand aan de Vijfhuizerdijk is wel bekend. Walter B.leClerk Aan het fietspad, gelegen naast de Polderbaan en de N 205, met die naam is een gedenkplaat aangebracht omdat Walter B.Leclerk hier op 24 februari 1944 met zijn bommenwerper een heldhaftige landing maakte, waarmee hij inwoners van Vijfhuizen voor een ramp behoedde. Door de Stichting Meerhistorie is bij het monument ook een bank geplaatst. In een artikel in Meerhistorie van 19

20 Samenleven 20

21 september 2014 getiteld: Met de neus in de IJtocht heeft Jannie Herfst terecht uiteengezet dat een en ander is gerealiseerd dankzij de activiteit van de heer Clay uit Vijfhuizen. De sluitstenen van de togen van de brug die daar destijds lag met inscriptie jaartal 1881 heeft de heer Clay altijd bewaard en die zijn nu bij de bank geplaatst. Spottershill De Spottershill heeft na vele jaren weer een mooi kunstwerk op de top. Bij de realisering van de Floriade werd voor de heuvel destijds m3 zand gebruikt dat beschikbaar kwam door het graven van de nieuwe IJtocht en uit het groenproject Groene Weelde. Ook moest kub zand uit de recreatieplas Toolenburg worden aangevoerd voor de basis van de heuvel, omdat dat zand grover was en beter draineerde. Langs de waterplas werden destijds ook grote rotsblokken geplaatst. Die kwamen uit de grootste steengroeve van Europa bij Waterloo in België. Het zwaarste rotsblok weegt 22 ton. Feestweek Inmiddels ligt de feestweek al weer achter ons. Die stond in het teken van Vijfhuizen goes Olympic. Het evenement is altijd weer perfect georganiseerd met elk jaar nieuw creatieve attracties. En natuurlijk steeds weer met een nieuwe miss, ditmaal Robin de Vries. En het programmaboekje was weer fraai uitgevoerd. Gelukkig niet afgebroken. In de rubriek Tussen Fort en Eendenkooi in het septembernummer stond vermeld dat de familie Baardewijk, die het fraaie pandje aan de rand van het dorp bewoonde naar Hoofddorp is vertrokken en dat het karakteristieke pand later werd afgebroken. Het eerste klopt, het tweede gelukkig niet. Een aantal jaren nadat Aad en Lies Baardewijk op het adres Rowlandstraat 4 waren komen wonen verhuisden zij naar het adres Spieringweg 506. Inderdaad een fraai pandje aan de rand van het dorp. Het is namelijk de helft van de voormalige dubbele spoorwachterswoning en staat schuin tegenover het voormalige station Vijfhuizen. Later vertrok de familie naar Hoofddorp en werd de familie Broertjes de nieuwe eigenaar die er met liefde het nodige aan verbouwde. Het resultaat is op bijgaande foto te zien. Frans Witteman 21

22 Samenleven 22

23 Activiteitenlijst verscheidene locaties in Vijfhuizen In ons dorp zijn vele organisaties actief. Het bestuur van de VDV vindt ons blad Samen Leven uiterst geschikt om deze hierin te vermelden. Wij kunnen ons voorstellen, dat dit overzicht niet compleet is en verzoeken mutaties en aanvullingen door te geven aan onze secretaris Hij zal zorgen dat dit dan in het volgende nummer verwerkt wordt. 1. Dorpshuis Activiteiten die structureel plaatsvinden in het dorpshuis: maandag: Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur Naailes voor beginners: tot 22.00u Koor Viva La Musica: uur Informatie over het koor: Pier-K, tel Contactpersoon: Liesbeth Welt tel.: dinsdag: Senioren gym: 12:30 tot 13:30 uur Senioren soos: 13:00 tot 17:00 uur Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur woensdag: Biljarten: 9:00 tot 11:00 uur Biljarten: tot uur (indien gewenst) Bridge: 19:30 tot ca. 22:30 uur donderdag: Bridge: 13:00 tot ca. 16:30 uur (Maandelijks) VDV vergadering: tot ca uur vrijdag: Geen vaste activiteiten Informatie: Roel Krijger Daarnaast is het Dorpshuis ook beschikbaar voor verhuur. Dit dient dan besproken te worden in overleg met de beheerder Dhr. R. Krijger of 2. De Spiering Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Spiering: maandag: Knutselclub groep: 6, 7 en 8 (±9 tot 12 jaar) tot uur. donderdag: Knutselclub groep: 3, 4 en 5 (±6 tot 9 jaar) 18:45 tot 19:45 uur vrijdag (1x per maand): Knutselclub groep: 12+ bestaat niet meer. Opgeven via Vrijdag: Yoga 55+: tot uur Informatie:Conny Hollander of Website: Daarnaast worden er extra activiteiten georganiseerd voor clubleden zoals: Carnaval, het voorjaarsuitje, het jaarlijkse kampweekend, een filmavond op de eigen knutselclubavond. De locatie wordt alleen gebruikt door de Spiering; er vinden verder geen activiteiten plaats door ander groepen, clubs of organisaties. 3. De Poterne Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Poterne zijn vrijwel allemaal aan de kerk gerelateerd: dinsdag: Bijbelleesgroep: tot uur september tot mei woensdag: Ontspanningsmiddagen voor 55-plussers: (maandelijks)14.30 tot 16.30u september tot mei Zangkoor Hosanna & Inter Nos: tot uur (2-wekelijks) donderdag: Medial bloedafname: tot uur vrijdag: Open Eettafel: tot uur (iedere laatste vrijdag v.d. maand) 23

24 Samenleven A.Bernhard Hoveniers Voor elk wat wils tuinen JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: leegzuigen van septictanks, kelders & putten Ook voor het ontstoppen van uw: toilet, keuken en regenafvoer Ontwerp Aanleg Onderhoud Sierbestrating Wij doen het goed of we doen het niet. Tel.: Fax: Kromme Spieringweg BP Vijfhuizen Tel: uur spoedservice!!! JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: leegzuigen van septictanks, kelders & putten Ook voor het ontstoppen van uw: toilet, keuken en regenafvoer Kromme Spieringweg BP Vijfhuizen Tel: uur spoedservice!!! et. l 24

25 zondag: Voor kinderen/jongeren tijdens kerkdiensten: Bagage of Ballast: tot uur; september tot mei Tijd en datum wordt (in overleg) vastgesteld Catechisaties Belijdenisgroep Groep over Rouwverwerking Daarnaast is de Poterne ook beschikbaar voor verhuur en te gebruiken voor condoleances. Dit dient dan besproken te worden in overleg met de beheerder: Mevr. I. van der Zaag. 4. De Oude Stal Maandag: - Timmerclub: tot uur Een hobby- en knutselclub voor, vooral jongens van 7 t/m 12 jaar. Dinsdag: - Berenclub: tot uur Een hobby- en knutselclub voor, vooral meisjes van 7 t/m 12 jaar. Donderdag: - Donderdagavondclub: tot uur Een hobby- en knutselclub voor jongeren met een verstandelijke beperking 5. De Luifel Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Luifel zijn vrijwel allemaal kerk gerelateerd: maandag: (Bijna om de week) repetitie VOC koor: tot uur dinsdag: Repetitie Gregoriaanse Cantorij: tot uur woensdag: Repetitie dameskoor: tot uur donderdag: Repetitie gemengd koor: tot 21.45u vrijdag: (maandelijks) Herbergmaaltijd: tot uur zaterdag: (Bijna om de week) VOC koor: tot uur zondag: koffie drinken na de vieringen Daarnaast is de Luifel ook beschikbaar voor verhuur dit dient dan besproken te worden in overleg met de beheerder Mevr. A. de Koning. De luifel wordt ook regelmatig gebruikt voor condoleances bij begrafenissen en activiteiten van verscheidene werkgroepen van de kerk. Activiteiten voor tieners en twintigers: Deze vinden veelal maandelijks op de vrijdagavond plaats. Houd de site in de gaten. Daarnaast worden er nog extra activiteiten georganiseerd voor de clubleden. Hierbij kan je denken aan filmavond, sinterklaasavond, kien avonden, oliebollenactie en kamp. Ons jeugdwerkgebouw is in 2014 gerenoveerd en staat er weer helemaal tip top bij. Het zou daarom mooi zijn als er meer structurele clubs deelnemen aan ons jeugdwerk. De locatie wordt alleen gebruikt door jeugdwerk De Oude Stal en eventuele kerkelijke activiteiten. Voor meer informatie over het jeugdwerk of over De Oude Stal : 6. DSOV Activiteiten die structureel plaatsvinden bij DSOV. maandag: Buitenschoolse opvang Midas: middag tot uur dinsdag: Buitenschoolse opvang Midas: middag tot uur donderdag: Buitenschoolse opvang Midas: middag tot uur vrijdag: Buitenschoolse opvang Midas: middag tot uur 25

26 Samenleven Verder wordt de kantine als stembureau gebruikt en als verzamelpunt tijdens de avondvierdaagse. Daarnaast is DSOV in principe niet beschikbaar voor verhuur heel zelden worden er uitzonderingen gemaakt voor sponsors en leden. 7. TVV De locatie wordt alleen gebruikt door de TVV, er vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door ander groepen, clubs of organisaties. 8. De Jungle Activiteiten die structureel plaatsvinden in de Jungle: donderdag: reguliere openstelling: tot uur vrijdag: reguliere openstelling: tot uur zaterdag (maandelijks): kinderdisco: tot uur tienerdisco: tot uur themafeest: tot uur Daarnaast wordt er ook deelgenomen aan een dartcompetitie. Verder vinden er geen activiteiten plaats georganiseerd door ander groepen, clubs of organisaties in de Jungle. 9. Basisschool De Tweemaster Er wordt 2x per week een zaal beschikbaar gesteld voor ballet en 1x per week voor yoga. Woensdag: Yoga 55+: tot uur Yoga volwassenen: tot uur Informatie: Conny Hollander of Website: Informatie: Rob Mulder tel Basisschool De Waterwolf De locatie wordt alleen gebruikt door de Waterwolf, er vinden geen activiteiten plaats georganiseerd door ander groepen, clubs of organisaties. 11. Gymzaal Zijdewinde maandagavond: Gymnastiek: van tot uur van september t/m mei Informatie: dinsdagavond: Badmintonclub Vijfhuizen : van tot uur van september t/m april Informatie: tel.: of woensdagavond: Volleybal Vereniging Vijfhuizen : van tot uur voor dames en heren Informatie: Akke Pier tel.: of donderdagavond: Badmintonclub De Baarsjes : van tot uur van september tot april Informatie: Ton Overgaag tel.: Activiteiten voor de jeugd: In de aula van De Tweemaster: schaken (vanaf 6 jaar) wekelijks: donderdagavond van 19:00-20:00 uur Wil je een keertje komen kijken of je het ook leuk vindt? Kom dan gerust eens langs. Samenleven vdv 26 December nummer 4

27 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage van 1500 exemplaren die wordt verspreid in Vijfhuizen en omgeving. Advertentietarief: 35 euro per jaar Bankrekening: NL70INGB Overmaken t.n.v. Vereniging Dorp Vijfhuizen Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius Eindredactie: J.L. de Jong Kroonwerk NL Vijfhuizen Tel.: Redactielid: W.J.H.B. Vroom Aanleveren kopij: bij voorkeur in Word (lettertype Arial 12) op cd-rom (foto s) of per aan de secretaris: Distributie Samen Leven : G. van de Lagemaat Zijdewinde VB Vijfhuizen Tel.: Foto omslag: J.L. de Jong Illustratie achterzijde: Barend Klaassen Website: Webmaster: W.J.H.B. Vroom De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen en te weigeren. Het volgende nummer verschijnt in: maart 2015 Uiterste datum inleveren kopij: 23 februari 2015 Samenstelling Bestuur: Functie: Naam: Aandachtsgebied: Voorzitter Secretaris (vice-voorzitter) Penningmeester Bestuurslid (2 e secretaris) Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid C. de Ruijter Vliegersplein VC Vijfhuizen A.L.M. Overgaag Mient TA Vijfhuizen Tel.: C.L.A. van der Linden Rowlandstraat VM Vijfhuizen Tel.: Mw. L. Welt Baarsjesweg VJ Vijfhuizen Tel.: W.J.H.B. Vroom Mient TA Vijfhuizen Tel.: J.L. de Jong Kroonwerk NL Vijfhuizen Tel.: Mw. L. Verschoor Fuikweg XG Vijfhuizen Tel.: H. Hoefsmit Buitenhof AG Vijfhuizen Tel.: Mevr. L. Boon IJweg LR Hoofddorp Tel.: Leiding van de vereniging, representatie, algemene zaken, kernenoverleg. Verzorging van in- en uitgaande correspondentie, bestuursaandeel Samen Leven, contacten met de gemeente, 5 mei comité, algemene zaken. Financieel beheer. Groenvoorziening, contacten onderwijs, gebiedsbeheer. Beheerscommissie Schiphol, Webmaster, Redactie Samen Leven. Redactie Samen Leven. Welzijn, dienstverlening, ledenwerving, representatie. Ledenadministratie, ledenwerving. Ledenadministratie, ledenwerving.

28 illustratie: B. Klaassen Samenleven is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen Opgericht 17 september 1915

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang DECEMBER - NUMMER: 4 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang SEPTEMBER - NUMMER: 3 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar.

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 42e jaargang SEPTEMBER - NUMMER: 3 Info: Medisch Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen tel. 023-558 0912 Huisartsenpost

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 42e jaargang MEI - NUMMER: 2 Info: Medisch Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen tel. 023-558 0912 Huisartsenpost

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang JUNI - NUMMER: 2 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage

Nadere informatie

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen.

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas is geboren aan het begin van de vierde eeuw. Hij is dus ongeveer 1700 jaar oud. Hij komt uit Myra, dat is een plaats in wat tegenwoordig

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 1

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 1 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang maart - NUmmEr: 1 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 Modelbouwvereniging Hoekse Waard Achterzeedijk 1b 2991 SB Barendrecht Nieuwsbrief september 2011 Barendrecht, 19-09-2011 Beste leden en relaties, Hierbij de nieuwsbrief van de

Nadere informatie

Samenleven. 43 e jaargang - DECEMBER - NUMMER: 4-2015. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915

Samenleven. 43 e jaargang - DECEMBER - NUMMER: 4-2015. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 43 e jaargang - DECEMBER - NUMMER: 4-2015 Samenleven is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen. Opgericht 17 september 1915 Samenleven

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

De Romeinen. Wie waren de Romeinen?

De Romeinen. Wie waren de Romeinen? De Romeinen Wie waren de Romeinen? Lang voor de Romeinen naar ons land kwamen, woonden ze in een kleine staat rond de stad Rome. Vanaf 500 voor Christus begonnen de Romeinen met gebiedsuitbreiding. Als

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Naam: KASTELEN. Vraag 1a. Waarvoor moeten we onze huizen tegenwoordig beschermen? ... pagina 1 van 6

Naam: KASTELEN. Vraag 1a. Waarvoor moeten we onze huizen tegenwoordig beschermen? ... pagina 1 van 6 Naam: KASTELEN Heb jij je wel eens afgevraagd hoe je jouw huis zou verdedigen als anderen het probeerden te veroveren? Nou, vroeger dachten de mensen daarr dus echt wel over na. Ze bouwden hun huis zelfs

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1

leverdatum kopij: Bewoners Infobulletin Careyn de Vloot februari 2016 Pagina 1 Careyn, editie De Vloot, nummer februari 2016 Beste bewoners en meelezers, De 1 e maand van het jaar zit er al weer bijna op. Wind, regen, een paar graden onder 0 en een enkele sneeuwvlok heb ik al voorbij

Nadere informatie

Een beetje baas ruimt op

Een beetje baas ruimt op Een beetje baas ruimt op uitleg over het hondenpoepplan Hondenpoep is een grote ergernis in Culemborg. Om daar wat tegen te doen is een hondenpoepplan opgesteld. Het hondenpoepplan is opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Louis van Dievel. De onderbroek

Louis van Dievel. De onderbroek DE ONDERBROEK Louis van Dievel De onderbroek 2015 Louis van Dievel & Uitgeverij Vrijdag Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen www.uitgeverijvrijdag.be In samenwerking met Wablieft Kardinaal Mercierplein 1, 2800

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen -

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen - - je kan me wat - module 3 docere delectare movere tekeningen - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat ROCvA nt2taalmenu.nl - educatie - ROCvA module 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij

Welkom in Caddum Mijn vrienden heten Henk en Gijs. De achternaam van Henk is Van Brakel. Maar iedereen noemt hem Henk van Henk en Aartje. Dus Henk zij Inleiding Vroeger woonde ik in Caddum. Ik ben daar niet geboren. Maar ik woon daar vanaf mijn derde jaar. Caddum is een klein dorp op de Veluwe. Echt een boerendorp. De meeste mensen in het dorp zijn boer.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings 30 september 2014 Addie Monster (4421)

Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings 30 september 2014 Addie Monster (4421) 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanwijzing losloopgebied voor honden in Abbenes Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen Marjolein Steffens-van de Water / drs. Theo Weterings

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Zondag, 18 oktober 2015.

Zondag, 18 oktober 2015. Zondag, 18 oktober 2015. Nadat we gisteren eerst nog de familiedag hadden gevierd, heel gezellig, met haast iedereen, Heeft Ria mij weggebracht naar het station van Hengelo. Vincent, Angelique, Bobbie

Nadere informatie

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen.

De middelbare school. Succes met het kiezen van je school na groep blauw. Boub. De zes kinderen. De zes kinderen. Het eerste knd houdt van sport. Daarom is hij niet kort. Het tweede kind houdt van muziek. Daarom wordt hij nooit ziek. Het derde kind houdt van slapen. En ligt altijd te gapen. Het vierde

Nadere informatie

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door

Sint pancras. Thema: Sint pancras! Dit boekje is geprint door Bouwdorp Sint pancras Thema: Sint pancras! Herfstvakantie!! Maandag 17 t/m donderdag 20 oktober 2016 Dit boekje is geprint door www.copycentre.nl Bouwdorp Sint Pancras 2016 Hallo jongens en meisjes! De

Nadere informatie

Van het hoofdbestuur André van Helden

Van het hoofdbestuur André van Helden Week 46, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Van het hoofdbestuur André van Helden November en december zijn de maanden waarin de ledenvergaderingen worden gehouden van de afdelingen en algemeen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

ZOMERUITJE van het Koerstraject Sterke dorpen en wijken maken we samen naar DORPENZORG in EMMEN EEN REISJOURNAAL

ZOMERUITJE van het Koerstraject Sterke dorpen en wijken maken we samen naar DORPENZORG in EMMEN EEN REISJOURNAAL ZOMERUITJE van het Koerstraject Sterke dorpen en wijken maken we samen naar DORPENZORG in EMMEN EEN REISJOURNAAL Trefpunt Burgemeester Berghuisplein, bij de reisleidersparaplu In de bus: zorgzame verhalen

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES Op zaterdag 22 januari jl. stond onze Oudheidkamer in het teken van de Eemnesser (regionale) klederdracht! Enkele

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015

Stichting OVERTUIN Bisdom van Vliet Jaarbericht 1 e helft 2015 Werkbezoek wethouder Blok Op 2 maart bracht wethouder Dilia Blok een bezoek aan de Overtuin. Na een wandeling in de tuin is door enkele bestuursleden een toelichting gegeven over de plannen voor de tuin.

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl J a a r g a n g 9, n r. 5 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 Informatieavond PBS 1 Belangrijke data 1 Verkiezing MR (Medezeggenschapsraad) Nog steeds op zoek naar decoratie ouders Werkzaamheden bij school Bart

Nadere informatie

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn

De 3 winnaars hebben inmiddels een prijsje in ontvangst mogen nemen. De winnaars zijn: Benthe Bolhaar. Linde Bathoorn. Quintin van Ravesteijn 18 september extra vrije dag leerlingen 21 en 23 september kennismakingsgesprekken 29 september schoolfotograaf (de gymlessen gaan deze dag niet door) 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

Bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de boerderij en de omgeving.

Bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de boerderij en de omgeving. Museumboerd Bezoekers kunnen kennis maken met de rijke geschiedenis van de boerderij en de omgeving. erij Den Tip Mensen kunnen hier genieten van datgene wat ze in hun hele leven nooit gekend hebben. Mevrouw

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine

Bron: De Oosterhoutse tijdmachine 1813 Aanleg Napoleonsbaan De grote weg Parijs-Amsterdam liep door Oosterhout. Hij werd aangelegd in de jaren 1813-1816. Napoleon begon met de aanleg, koning Willem I maakte hem af. Het traject maakte in

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad

Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad. Communicatie Verenigingen/ zwemklanten m.b.t. sluiting zwembad Facts and figures naar aanleiding van sluiting zwembad Doelgroep Gennep Boxmeer Gestopt Zwemles 108 20 43 (waarvan 17 afzwemmers ) Doelgroepen 1 groep MBVH 3 groepen MBVO 1 Aqua rug in behandeling Aantal

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios

Jaarverslag 2013. Stichting Los niños de Dios Jaarverslag 2013 Stichting Los niños de Dios Index: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Projecten a. Comedor b. Buitenactiviteiten c. Begeleiding verslaafden d. Auto/vervoer 4. Slot 1 1. Inleiding Beste lezer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Dit verhaal is geschreven door Jisse.

Dit verhaal is geschreven door Jisse. Toen we op school kwamen was de klas mooi versierd iedereen had cadeaus en de juffen wachten in de klas en iedereen was er. Toen iedereen er was gingen we de cadeaus doen er was een bloemenstal ontstaan

Nadere informatie

13 maart 2014 Nr. 13

13 maart 2014 Nr. 13 13 maart 2014 Nr. 13 10/3-16/3 17/3-23/3 24/3-30/3 start project: Kunst in en uit Amersfoort Open ochtend scholen in Amersfoort studiedag groep 1 t/m 4 31/3-6/4 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door grote

Nadere informatie

Handleiding Invullen Bardiensten 2016

Handleiding Invullen Bardiensten 2016 Inleiding Deze handleiding dient als hulp voor de leden van de Nijkerkse Tennis Club (NTC) bij het zelf invoeren van de bardiensten voor het jaar 2016. Het invoeren wordt online via internet op de website

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Het Tangram nieuwsbrief

Het Tangram nieuwsbrief Katholieke Dalton Basisschool Jaargang 2013-2014 Nummer 7 28 februari 2014 Van de directie Olifanten De eerste week na de voorjaarsvakantie is alweer voorbij. De kinderen en leerkrachten zijn allen afgelopen

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

nieuwsbrief Dit leest u in deze nieuwsbrief:

nieuwsbrief Dit leest u in deze nieuwsbrief: nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 05-02-2016 U leest de nieuwsbrief van februari. De nieuwsbrief die nét voor de krokusvakantie uitkomt. Vandaag stond in het teken van carnaval. En wat was het een leuk

Nadere informatie

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid

Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lantaarnpaal staat in de weg Gemeente Weesp Beheer en beleid 1 oktober 2008 RA 0829889 Samenvatting In 2007 gaat de gemeente Weesp over tot het vervangen van lantaarnpalen

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst Afkoppelproject Basielhof - Lavendelhof

Inloopbijeenkomst Afkoppelproject Basielhof - Lavendelhof Inloopbijeenkomst Afkoppelproject Basielhof - Lavendelhof De gemeente Oosterhout organiseert op woensdag 22 september aanstaande een inloopbijeenkomst over het afkoppelen van het regenwater van het gemengde

Nadere informatie

onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek

onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Uitrol gemeentelijk hondenbeleid in Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek Portefeuillehouder Collegevergadering Inlichtingen S.

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. INDIENING Steller vragen: J.H.Maas, PvdA Datum: 11 januari 2013 Onderwerp: grondwateroverlast

Nadere informatie

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B:

2 Nieuwe leerling De volgende nieuwe leerling is de afgelopen periode bij ons gestart in groep 1/2 B: 26 maart 2015 Pagina 1 Geachte ouders/verzorgers Vrolijk Pasen Nieuwe leerlingen Avondvierdaagse Pagina 2 Pasen is opnieuw beginnen Denkend aan Hem die leven is Pasen is zich steeds bezinnen Op alles wat

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 7 Nieuwsbrief 1 mei 2015

Jaargang 26 - nr. 7 Nieuwsbrief 1 mei 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 7 Nieuwsbrief

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 19 september 2014

Nieuwsbrief 3 19 september 2014 Nieuwsbrief 3 19 september 2014 Studiedag team, kinderen vrij! A.s. woensdag 24 september hebben de kinderen vrij en gaan de leraren weer hard aan de slag met de kwaliteit verbetering van ons onderwijs.

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie