Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.ivn.nl/amstelveen"

Transcriptie

1

2 SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter Secretaris vacature Jaap de Jong, Pauwentuin 6, 1181 MR Amstelveen Tel Correspondentieadres IVN Amstelveen Postbus 2089, 1180 EB Amstelveen Penningmeester/ Lennie Stegeman, In het Midden 99, 1422 PC Uithoorn ledenadministratie IBAN nr.: NL26 INGB t.n.v. IVN Amstelveen Lid Jeanine Brederoo, Amsterdamseweg 401, 1182 HC Amstelveen. Tel Lid Diana Erkelens, Margaretha van Borsselenlaan 33, 1181 CX Amstelveen. Tel e.mail: Website Adres voor bijeenkomsten, cursussen e.d.: "De Arc" Jeanne d'arclaan 8 te Amstelveen 2

3 INHOUD 4 Van de bestuurstafel 5 Verslag Algemene Ledenvergadering IVN Amstelveen: woensdag 26 maart IVN Zomerweek 8 Weidebeekjuffer 9 Plantenwerkgroep Agenda Paddenstoelenwerkgroep Agenda Opfrisexcursie paddenstoelen 11 IVN cursus Paddenstoelen 12 Sprookje: DE VRIENDELIJKE VERENIGING EN DE SLIMME OVERHEID 14 De levenscyclus van een teek 15 Kinderwerkblad Groene Zegge 16 Poldersafari 17 Gezocht: twee bestuursleden IVN Amstelveen 18 Zeldzaam een ontboezeming 18 Nationale Tuinweek 20 Waarnemingen 23 Activiteitenoverzicht Ledenadministratie DE GROENE ZEGGE juni

4 VAN DE BESTUURSTAFEL We hebben weer een actief voorjaar achter de rug met o.a. : - start van de natuurgidsencursus - extra rondleidingen op verzoek van de gemeente - deelname aan Koningsdag Ondertussen gaan alle reguliere activiteiten van de werkgroepen ook gewoon door. Vanuit het bestuur hebben Diana Erkelens en Jaap de Jong zich vooral ingezet voor de Koningsdag. Toen het idee ontstond van het aanleggen van een weidevogelweide op de Rembrandtweg, groeide via Aad van Paassen het contact met de Agrarische Natuurvereniging De Amstel (Kees Lambalk en Ton van Rewijk). Uiteindelijk was sprake van een echte coproductie. De samenwerking met De Amstel smaakt naar meer! De deelname aan Koningsdag zelf was een succes. Een twaalftal Amstelveense jongeren waren in de weide druk in de weer met verrekijkers, telescopen en gps-apparatuur. Onze natuurgidsen verzorgden de uitleg. De Koninklijke familie (inclusief de prinsessen) liet zich door hen en de boeren van de De Amstel uitgebreid informeren. Dit alles heeft ons veel positieve plaatselijke en landelijke publiciteit opgeleverd. Op de website zijn de foto s van het geheel nog te zien. Over publiciteit via de plaatselijke pers hebben we trouwens de laatste tijd toch niet te klagen. De columns ( met vaak prachtige foto s) en aankondigingen van activiteiten krijgen veel aandacht. Mede namens de andere bestuursleden wens ik jullie allen een mooie zomer toe! Jaap de Jong, secretaris 4

5 VERSLAG Algemene Ledenvergadering IVN Amstelveen woensdag 26 maart 2014 Aanwezig van het bestuur: Jeanine Brederoo (lid), Lennie Stegeman (penningmeester), Diana Erkelens (lid) en Jaap de Jong (secretaris). Aanwezige leden: Bram Heuseveldt, Henk Glas, Jan Kloppenburg, Bert Bent, Bas ten Asbroek, Albert Elich, Bouke van Gosliga, Els Poel, Gerda Dorreboom, Carla de Bruijn, Pieter Mulder, Jos Valent, Gert-Jan Roebersen, Henk Fritscheck. Bericht van verhindering: Jeannette Schenk, Marleen Andriessen, Hetty Kok, Olivia Zeitsen, Henk en Jenny Breij. 1. Jeanine opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. De agenda wordt vastgesteld. Toegevoegd wordt punt 8 b: benzineprijzen. Het bestuur had het voornemen om een verhoging van de contributie aan de Algemene Leden vergadering voor te stellen. Dit agendapunt is echter niet opgenomen in de agenda, zoals deze via de Groene Zegge is verspreid en kan dus niet behandeld worden. Dit agendapunt schuift daarmee door naar volgend jaar. 3. Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Het jaarverslag 2013 wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. Gert-Jan Roebersen spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop Lennie in 2013 de financiën beheerd heeft. Hem valt op dat de jaarbegrotingen altijd vrij krap worden opgezet, terwijl er aan het eind van het jaar meestal toch een behoorlijk overschot is. Ook 2013 laat een positief resultaat zien en de algemene reserve van IVN Amstelveen, die toch al aanzienlijk is, stijgt hierdoor. Is het wel nodig dat we een dergelijke grote reserve aanhouden om de komende jaren eventuele tegenvallers op te vangen? Carla de Bruijn merkt op dat we in het verleden ook wel jaren met een negatief resultaat gedraaid hebben. Jos Valent vraagt of het niet mogelijk is een deel van de algemene reserve aan te wenden voor een groen doel, zoals in het verleden met een lening aan Coöperatie DE GROENE ZEGGE juni

6 De Windvogel is gebeurd. Het bestuur meldt dat het voorstellen of initiatieven, die ook financiële inzet vragen, graag ontvangt en in overweging neemt. Een kenmerk van de afdeling is echter dat de actieve leden zich geheel belangeloos inzetten en dat mede daardoor activiteiten als cursussen en rondleidingen inkomsten voor de afdeling genereren. 6. Els Poel en Bas ten Asbroek hebben als kascommissie de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De schriftelijke verklaring is aan Lennie als penningmeester afgegeven. Daarmee wordt haar ter vergadering décharge verleend. De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun inzet. Lennie ontvangt veel waardering en een applaus van de aanwezige leden voor de voortreffelijke wijze waarop zij ook het afgelopen jaar de functie van penningmeester heeft vervuld. 7. Bert Bent is bereid om samen met Bas deel uit te maken van de kascommissie voor a. Herverkiezing bestuursleden: Jaap de Jong wordt herkozen als bestuurslid. Naar aanleiding daarvan deelt hij mee dat hij in 2015 wil stoppen met het verzorgen van het secretariaat. Hij blijft wel aan als bestuurslid en wil zich bijvoorbeeld richten op de provinciale en landelijke contacten binnen het IVN. Jeanine Brederoo deelt mee zich in 2015 niet herkiesbaar te stellen. Jeanine is met haar grote ervaring t.a.v. het reilen en zeilen van de afdeling belangrijk voor de continuïteit in het bestuur van de afdeling maar wil zich in 2015 op andere activiteiten richten. Met elkaar stellen we vast dat we komend jaar actief nieuwe bestuursleden moeten gaan werven. Ook de functie van voorzitter is nog vacant. Het bestuur zal de vacatures melden bij de Vrijwilligerscentrale Amstelveen en ook zelf actief op zoek gaan naar aanvulling. Een ieder zal ook in zijn of haar omgeving actief op zoek gaan naar mogelijke gegadigden. b. Een ingevoegd agendapunt is de kilometervergoeding van 0,25. Bram Heuseveldt vindt deze kilometerprijs aan de hoge kant. Een discussie volgt over de wijze van berekening van de 6

7 onkostenvergoeding. Reken je enkel de brandstofkosten of betrek je ook andere elementen in de prijs, zoals verzekering, belasting en afschrijving? Uiteindelijk besluiten we de vergoeding op 0,25 te handhaven. 9. Kort informeren we elkaar nog over een aantal lopende ontwikkelingen en activiteiten: - Carla vraagt om oude exemplaren van de heemparkboekjes te mogen gebruiken voor de natuurgidsencursus. Wie heeft nog dubbele exemplaren in de boekenkast staan? - Via Henk Kooij komt het gerucht dat het arboretum bij Uilenstede door kap bedreigd wordt. Diana zal bij de gemeente informeren. - Albert Elich meldt dat prof. P. van Vollenhoven met een fototentoonstelling van vogels exposeert in het museum Jan van der Togt in Amstelveen. - Els vraagt assistentie voor de waterdiertjesactiviteit op de Amstellanddag. 10. Bas ten Asbroek en Henk en Jenny Breij waren in jaar lid van IVN Amstelveen. Jaap spreekt Bas toe en bedankt hem voor zijn grote inzet in de afgelopen 25 jaar. De laatste tijd is Bas iets minder actief omdat hij zich ook op andere werkzaamheden en vrijwilligersactiviteiten richt, zoals de Heimanshof en RTV Amstelveen. Bas haalt met ons een aantal dierbare herinneringen op, onder ander tijdens diverse uitstapjes naar Texel. Aan het jubileum van Henk en Jenny zal op een ander moment aandacht besteed worden. 11. Jeanine bedankt allen voor hun bijdrage en sluit de vergadering met de mededeling dat de volgende Algemene Ledenvergadering plaats vindt op woensdag 18 maart 2015 om uur. Na de pauze vertelt Mark Kuiper op boeiende wijze over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen in de weidevogelbescherming in Amstelland en Nederland. Jaap de Jong, secr. DE GROENE ZEGGE juni

8 IVN ZOMERWEEK 3 tot 10 augustus 2014 in Overijssel Salland Van 3 t/m 10 augustus 2014 wordt de 31 e IVN zomerweek gehouden in het mooie Salland met ca. 60 enthousiaste IVN 'ers uit het hele land. De week is geschikt voor iedereen die goed kan lopen en fietsen, kinderen (5 t/m 14) hebben onder leiding van jeugdgidsen hun eigen programma. We verblijven dit jaar in de groepsaccommodatie en op de camping De Heidebloem, net even buiten Haarle aan de voet van de Sallandse heuvelrug. De stichting IVN zomerweek organiseert jaarlijks een boeiende natuurweek met wandel- en fietsexcursies in kleine groepjes, verzorgd door lokale IVN gidsen met aandacht voor de flora en fauna en cultuurhistorie van het gebied (dit jaar dus het Sallandse landschap). Het is een actieve week waarin natuurbeleving, landschap en cultuurhistorie centraal staan en de avonden worden gevuld met lezingen en ontspanning. De hele week eten we heerlijk biologisch, verzorgd door Edsart, van Voor meer informatie zie WEIDEBEEKJUFFER Het voorjaar is in volle gang en de Libellen en Juffers zijn weer overal te vinden. Als de temperatuur boven de 17 graden is zie je de Weidebeekjuffer weer vliegen, het liefst zitten ze op een rietstengel boven het water, zodat ze van bovenaf hun prooi makkelijk kunnen zien en pakken. Het zijn echte kannibalen, ze eten allerlei insecten, zelfs hun eigen soort als het zo uitkomt. De mannetjes hebben prachtige blauwe vleugels en blauw glanzend lijf, de vrouwtje zijn groen/geel en zitten meestal iets meer verscholen. Als 8

9 de temperatuur daalt dan verschuilen ze zich in de vegetatie en lijken dan spoorloos verdwenen. De balts verschilt per soort van de familie beekjuffers. Vóór de balts laat het mannetje de witte stip aan de onderkant van zijn achterlijf aan een passerend vrouwtje zien dat is genoeg om tot paring over te gaan. Het vrouwtje zet na de paring, die zo'n vijftien minuten duurt, de eitjes met haar ovipositor(legbuis) af op een waterplant boven- of onderwater. Ze begeeft zich daarbij soms helemaal onder water. Op een zitpost verdedigt het mannetje zijn territorium. Hij laat indringers de binnenkant van zijn vleugels zien en wint meestal het daaropvolgende (schijn)gevecht. Marga Ronhaar PLANTENWERKGROEP AGENDA (resterende data) Het plantenseizoen van 2014 (excursies gestart op 14 mei) geeft leden en donateurs van de IVN afdeling Amstelveen de gelegenheid tijdens excursies de plantenkennis met elkaar te delen. Op een aantal locaties hoop ik een grote diversiteit aan planten tegen te komen. Er staan op dit moment nog drie excursies op het programma o.a. naar Wijk aan Zee en het Arboretum bij Uilenstede. Graag nodig ik iedereen uit om één of meerdere keren mee te gaan. Alleen voor de excursie naar Wijk aan Zee is het handig je vooraf aan te melden, zodat het meerijden geregeld kan worden. Aanmelden en informatie bij mij op DE GROENE ZEGGE juni

10 Datum Plaats Verzamelplaats. Tijd wo 16-7 Wijk aan Zee Parkeerplaats Escapade 19:00 u ma 28-7 Arboretum bij Uilenstede Fietsbrug van Kalfjeslaan naar Uilenstede vlak bij de Beneluxbaan ma 11-8 Kwekerij De Braak In De Braak bij de kwekerij 19:30 u 19:30 u Ik hoop dit jaar naast de bekende ook andere gezichten te zien. Henk Glas PADDENSTOELENWERKGROEP agenda De paddenstoelenwerkgroep komt dit jaar op de volgende data bijeen. Op de woensdagavonden: 1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november en 26 november. We beginnen steeds om uur in de Arc, Jeanne d Arclaan 8, Amstelveen. Tijdens deze avonden worden meegebrachte paddenstoelen bekeken en met behulp van boeken, loepen en soms een microscoop op naam gebracht. Ook gaan we op excursie, datum en plaats wordt in onderling overleg afgesproken. De laatste avond is de bekende foto-avond met een drankje en een hapje, waarvoor alle leden en donateurs hierbij zijn uitgenodigd. Wie interesse heeft kan meedoen. Informatie bij Henk of Jenny Breij Tel of Henk en Jenny Breij 10

11 Paddenstoelenexcursie Op zaterdag 27 september 2014 is onze jaarlijkse Paddenstoelen-Opfrisexcursie in het Amsterdamse Bos onder leiding van Henk en Jenny Breij. Vertrek om uur bij de Urbanuskerk in Bovenkerk. Iedereen is welkom. PADDENSTOELENCURSUS Deze herfst wordt er weer een paddenstoelencursus voor beginners gegeven. De cursus beslaat twee avonden en twee excursies, respectievelijk op de dinsdagen 30 september en 7 oktober en op de zaterdagen 4 en 11 oktober. De avonden zijn van uur tot uur in de Arc, ons gebouw aan de Jeanne d Arclaan 8. Tijdens deze avonden gaan we in op de bouw van paddenstoelen, hun verschijningsvormen, voortplantingsgedrag en eetgewoonten. Via een eenvoudige tabel proberen we enkele algemene paddenstoelensoorten op naam te brengen. De twee excursies vinden plaats in het Amsterdamse Bos van u. De kosten van de cursus bedragen 30 voor leden en donateurs van het IVN en 35 voor niet-leden. Voor aanmelding zie onze website Henk en Jenny Breij DE GROENE ZEGGE juni

12 Sprookje: DE VRIENDELIJKE VERENIGING EN DE SLIMME OVERHEID Er was eens, in een land dat een reis om de wereld hiervandaan ligt, een vereniging van natuurliefhebbers in een middelgrote stad, Groenestad genaamd. Deze natuurliefhebbers zetten zich enthousiast in voor natuur en natuurbehoud, en deelden hun interesse graag met de inwoners van Groenestad. Zij organiseerden rondleidingen door de natuur, lezingen en cursussen, gratis of voor weinig geld, omdat alles door vrijwilligers werd gedaan. De overheid van Groenestad zag dit welwillend aan, omdat hun stad met relatief veel natuur in de parken en de landelijke omgeving gepromoot werd als vestigingsplaats voor welgestelde bewoners van de drukke hoofdstad. De landelijke overheid had plannen om de hogesnelheidsbaan, die dwars door Groenestad liep, flink uit te breiden. De Groensteedse overheid zag hierin een kans om de twee gescheiden stadsdelen door een overkapping van de snelbaan met elkaar te verbinden; de vereiste miljoenen florijnen waren voorradig. Op het stadhuis klotste het geld tegen de burelen, zoals een ambtenaar het noemde. De thesaurier van Groenestad zocht naar een mogelijkheid om de reserves gunstig te beleggen. Een ambtenaar ten stadhuize wees hem op een spaarbank in Groenland, waar je kon ijssparen tegen 5% rente. Snel werden de Groensteedse miljoenen op deze bank gestort. Helaas, al spoedig bleken de Groenlandse banktegoeden tientallen malen zo groot als het binnenlands product van Groenland; de bank viel om en de overheid van Groenestad kon naar haar geld fluiten. Een periode van crisis en bezuiniging trad aan. De thesaurier werd na de verkiezingen niet herbenoemd, maar zijn opvolger zat met de gebakken peren. De plannen voor overkapping van de hogesnelheidsbaan verdwenen in de ijskast, maar ook voor bescheidener wensen voor inpassing van de baan waren nog enkele miljoenen nodig. Ook de natuur in en om Groenestad ontkwam niet aan de bezuinigingsronde; het onderhoud van de stadsparken werd versoberd en enkele ambtenaren van de natuur- en milieuafdeling werden ontslagen. Toch wilde Groenestad zich profileren als 'groene woonplaats'. Een ambtenaar die mocht blijven kwam met het 12

13 lumineuze idee om vrijwilligers van de natuurvereniging in te schakelen voor voorlichtingsactiviteiten. Deze amateurs waren bereid om voor een habbekrats namens de overheid rondleidingen te geven, lezingen en andere activiteiten te verzorgen voor inwoners van de stad. De thesaurier zag dat dit goed was: als gasten van de overheid werden rondgeleid in het Python Museum kostten professionele rondleiders 100 florijnen per uur, nog afgezien van de vijfde penning. De vereniging vaardigde desnoods drie rondleiders af voor een twee uur durende rondleiding voor minder geld. En beide partijen waren tevreden met de situatie. De vriendelijke natuurvereniging zat al enige jaren zonder voorzitter. Geen van de leden wilde of kon deze taak op zich nemen, en geen aansprekend persoon van buiten, gepensioneerd groen politicus of manager, bleek hiertoe bereid. De vereniging was bij hen nauwelijks bekend: o ja, doen die niet soms wat samen met de overheid?. Maar de andere bestuursleden zorgden dat de vereniging lekker bleef draaien. Er ontstond pas een probleem toen twee bestuursleden te kennen gaven af te treden, omdat zij er soms al meer dan hun statutaire termijn hadden opzitten. Vrijwel alle actieve leden hadden al eens in het bestuur gezeten, of waren te oud om zo n taak nog aan te kunnen. De continuïteit van de vereniging werd ernstig bedreigd En heeft het verhaal een happy end? Dat hangt ook af van u, lezer(es)! Overeenkomsten met bestaande organisaties en omstandigheden zijn niet helemaal toevallig. Bent u bereid om de uitdaging aan te nemen om het IVN Amstelveen op de kaart te zetten, niet als brave uitvoerder voor de gemeentelijke overheid, maar als zelfbewuste organisatie met eigen prioriteiten? En zou u dat als bestuurslid willen doen? Gert-Jan Roebersen. DE GROENE ZEGGE juni

14 DE LEVENSCYCLUS VAN EEN TEEK Een teek heeft vier levensstadia: ei, larve, nimf en volwassen teek. In de laatste drie stadia hebben teken bloed nodig. Ze gaan hiervoor op zoek naar een dier of mens. Dat noemen we de gastheer. Als deze gastheer besmet is met de lymebacterie (de bacterie Borrelia burgdorferi), kan de teek ook besmet raken. Na een bloedmaaltijd leeft de teek op de bodem tussen grassen en bladeren. Daar gaat de teek over naar een volgend levensstadium. Een besmette teek houdt de lymebacterie bij zich. Na enkele maanden gaat de teek op zoek naar de volgende gastheer voor een nieuwe bloedmaaltijd. Als de teek besmet is, kan tijdens de bloedmaaltijd ook de gastheer besmet raken. Vooral nimfen en volwassen vrouwtjesteken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. De volwassen vrouwtjesteek legt eieren nadat ze is volgezogen met bloed. Daarna gaat de teek dood. De eitjes zijn niet geïnfecteerd met de lymebacterie. Teken raken pas besmet tijdens een bloedmaaltijd van een met de lymebacterie besmet dier (vooral kleine knaagdieren en vogels). Bron: RIVM.nl Informatie Inzenden kopij 10 augustus a.s. 14

15 KINDERWERKBLAD GROENE ZEGGE IVN Amstelveen Met ingang van het juninummer gaan we speciaal voor jongens en meiden van 8 tot 13 jaar natuuronderzoek aanbieden. In het midden van de Groene Zegge, vind je hierover een los werkblad. Beleven ouders natuur anders dan kinderen? Ik denk het wel, alleen al door je lengte ben je als kind dichter bij de natuur. Je loopt vaker in de omgeving van je huis naar iets te zoeken wat leuk is om mee te spelen, zoals mieren over je arm laten lopen, Lieveheersbeestjes op je hand vangen en dan de lucht in laten vliegen met de uitroep: Morgen mooi weer en ook elkaar bang maken met spinnen!!! Het is juni en de zomer komt eraan met de vakantie in het vooruitzicht! Voor kinderen een mooie tijd om hun eigen ding te doen, zoals met vrienden op stap gaan, lummelen in een luie stoel, of actief fietsen en vissen. Vissen zijn niet de enige die in het water leven. Er zijn veel meer dieren die in het water leven. Ze zitten tussen de planten, drijven op het water of zitten in de modder. Salamanders en kikkers, leven in het water én op het land! Het beste leer je dieren kennen als je ze bezig ziet, zoals de kikker die springt om een insect te vangen. En de reiger, die daar toevallig staat te wachten op een hapje, doet hap en de kikker is zelf een maaltje geworden. Je hoeft alleen maar te kijken en te luisteren en dan ontdek je van alles om je heen. Kijk en luister goed; je staat midden in een drukke miniwereld, waar je een goed verhaal over kan schrijven. Je ouders, buren, vrienden, opa's en oma's willen daar wel over horen en wij ook. Stuur je verhaal naar onder vermelding van IVN ONDER WATER. En nu naar het werkblad, kijk midden in dit blad. DE GROENE ZEGGE juni

16 POLDERSAFARI Sinds kort organiseert de Agrarische Natuurvereniging in de polder de Ronde Hoep poldersafari's. De tochten vertrekken vanaf de boerderij van Wes Korrel aan de Amstel en gaan naar het weidevogelreservaat, middenin de Ronde Hoep. Op een prachtige zondagochtend in mei nam ik aan deze safari deel en ontmoette daar Aurora Guds. Ze maakte naar aanleiding van deze tocht het volgende gedicht dat een sfeervolle impressie geeft van haar ervaring. Jaap de Jong POLDERSAFARI door Aurora Guds vandaag heb ik stilte gezocht naar de lucht gekeken, een molen gezien overmoedige pinken, schichtige vaarzen koketterende koeien op het veld in het paarse kleed van zuring waakt een kieviet over zijn nest had ik ooit een zwaluw horen kletsen koeien horen happen van gras de grutto alarm horen slaan een kikker horen klagen in de sloot? in de polder waar de weidevogel wiekt vond ik het zonde een leven zonder de schat van vers gemaaid gras vandaag kreeg ik lucht keek naar de molen, vond stilte 17 mei

17 Gezocht : twee nieuwe bestuursleden IVN Amstelveen Onze afdeling heeft 200 leden en donateurs, die zich door middel van werkgroepen en projecten richten op natuur- en milieueducatie in Amstelveen en directe omgeving. We organiseren cursussen, excursies, lezingen etc. (zie ) Het bestuur van de afdeling faciliteert de activiteiten van de verschillende werkgroepen, richt zich op het goed intern functioneren van de afdeling en onderhoudt externe contacten. We zoeken twee nieuwe bestuursleden, die als vrijwilliger ons team komen versterken. In 2015 komt onder andere de functie van secretaris vacant. Het bestuur vergadert eenmaal per maand. Gemiddeld zal de bestuursfunctie 1 à 2 dagen per maand tijd kosten. We zoeken : twee mensen met hart voor natuur en milieu, die het leuk vinden om deel uit te maken van een enthousiast team en zo een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de afdeling. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jaap de Jong, secretaris van het bestuur. telefoon: DE GROENE ZEGGE juni

18 ZELDZAAM een ontboezeming Ik was vroeger helemaal geen fan van Midas Dekkers. Ik had uit mijn eerste bloedserieuze biologieschoolboekjes geleerd hoe alles precies in elkaar zat. Er waren algemene dieren- en plantensoorten, zeldzame en zeer zeldzame. Lekker duidelijk. Ik beleefde triomfen als ik de zeldzame brede geelgerande watertor in mijn netje ving en het heeft mij ooit geduizeld als ik de klapekster in mijn kijker kreeg. Midas Dekkers wierp ruw mijn houvast in deze overboord. Zijn pleidooi voor het voortbestaan van de mensenvlo en de schaamluis viel slecht bij mij. Inmiddels heb ik van deze bioloog geleerd hoe betrekkelijk dit alles is en treur niet langer om een langpootmug meer of minder. Els Poel-Hellinga NATIONALE TUINWEEK Van 14 tot en met 21 juni 2014 organiseert de vereniging Groei & Bloei de eerste Nationale Tuinweek! Tijdens deze week staat de tuin in al haar facetten in de belangstelling, met als doel zoveel mogelijk mensen actief te krijgen in én met groen. Thema van de Nationale Tuinweek is: "GEVELTUINEN" - "Tegel eruit - Plant erin". PROGRAMMA NATIONALE TUINWEEK IN AMSTELVEEN Zaterdag 14 juni. Locatie: volkstuinenpark Langs de Akker, Langs de Akker 2, Amstelveen 18

19 Wanneer u een GEVELTUIN zou willen creëren is daar de medewerking van de gemeente voor nodig. Zie ons formulier hiervoor op onze website Zaterdag 21 juni Locatie: tuincentrum Life & Garden Handweg 121 Van uur tot uur zijn er in dit tuincentrum allerlei leuke dingen te doen. Zo is er gratis kruidenpotje maken door kinderen en een demonstratie bloemschikken door het Boerma Instituut Zondag 22 juni Locatie: volkstuinenpark Langs de Akker, Langs de Akker 2 Tijdens de open tuinendag vinden hier drie activiteiten plaats: 1. Puzzeltocht voor het hele gezin. Aanvang uur. 2. Hanging baskets maken. Aanvang 13:30 uur. En u kunt ze zelf gaan maken tijdens de workshop Hanging Baskets maken van Groei & Bloei Amstelveen Graag van tevoren opgeven per naar De kosten bedragen 10,00. Het maximale aantal deelnemers is 30 personen, dus geef u snel op! 3.Tuinenwedstrijd Neem meteen ook een kijkje bij de opengestelde tuinen. Deze tuinen kunnen door u worden beoordeeld. Prijsuitreiking ca uur. Zie voor activiteiten bij andere afdelingen: DE GROENE ZEGGE juni

20 WAARNEMINGEN Maart. Drie gaaien jagen achter elkaar aan, een ervan doet de roep van een buizerd na. Daar sta ik toch even bij stil. Ze komen weer terug, nu zijn het er vier en roepen weer in hun eigen taal. De zon schijnt, het is 12,5 C en ik ga naar het landje van Geijsel: kemphanen, pijlstaart, grutto s, kieviten, scholeksters. In de Waverhoek heel veel kolganzen, tureluurs, slobeenden, smienten, grote zilverreigers, bij de Botshol een brilduiker en weer thuis zie ik de groenlingen aan de silo hangen. Vanuit de Amsteltuin (de wijngaard) hoor ik roepende wulpen en zie ik buizerds, putters en twee haviken Leuk! Die zie ik niet zo vaak. Op 11 maart hoor ik de tjiftjaf. De eerste hoorde ik al zingen op 6 januari maar dat moet een overblijver geweest zijn. De knobbelzwanen hebben zich weer gevestigd op een struik aan de Graaf Aelbrechtlaan. De vogelwerkgroep (vwg) werkt weer aan de oeverzwaluwwand, de gemeente heeft gezorgd voor goed lemig zand, alleen moesten we dat met emmertjes naar het eiland brengen in een gammel bootje zonder peddels. Maar met een touw gespannen tussen de oevers is het toch gelukt. Er is niemand te water geraakt en de wand is weer klaar voor de vogels. Kom maar op! In het A damse bos zingen bijna alle vogels. Heerlijk om daar te lopen. Een nieuweling aldaar is de tjiftjaf. In De Braak zien we veldjes vol schubwortel, ziet er prachtig uit. In de oeverzwaluwwand zijn drie gaten open, nu al? April. Met vakantie in de Extremadura : geen goed weer, van de 14 dagen, drie droog en zonnig maar koud en alle andere dagen regen. Jammer, toch zijn we alle dagen op stap geweest en hebben prachtige roofvogels gezien: spaanse keizerarend, steenarend, dwergarend, aasgier, vale gier, de grijze wouw (wat een pracht!), rode wouwen, zwarte wouwen in grote aantallen, een oehoe met 1 pluizig jong. 20

21 Natuurlijk grote trappen, waarvan 1 mannetje zich had opgetuigd om 35 vrouwtjes te verleiden. Alleen aan de richting waarin hij paradeerde was vast te stellen waar de kop moest zitten. Helaas voor hem, ze hadden geen belangstelling. De zwartkop is ook hier gearriveerd, we zien twee boomkruipers in de acacia voor het raam. In de oeverzwaluwwand zijn nu acht gaten open, maar ik zie nog geen vogels, wel grauwe ganzen met vier pullen. In de Groene Jonker horen we de roerdomp, om de paar meter een snor, blauwborst, rietzanger, visdief, dwergmeeuw, rietgors, geoorde fuutjes, putters. Bij de 1e MUS-telling met Adri in postcodegebied 1183 horen we op twee plekken de groene specht roepen. De excursie van de vwg gaat naar Duin-en Kruidberg waar we boompiepers, de boomleeuwerik, fitis, nachtegaal, gekraagde roodstaart, putters, tjiftjaf en kneu zien en horen. Bij de 1e Atlastelling met Letty horen we de koekoek, fitis, en zwartkop. De kleine plevier wordt gezien bij Geijsel, ze lijken daar te gaan broeden, ook boerenzwaluwen vliegen er rond. Mevrouw Lauter uit de St. Josephlaan meldt haar eerste twee gierzwaluwen op 20 april om uur. Zo vroeg zag ze de gierzwaluwen niet eerder. Ook bij de 1e MUS telling met Trudy in postcodegebied 1182 horen we de groene specht. Zou het er nu gewoon één zijn of meer? In de oeverzwaluwwand zijn 35 gaten open en een niet te tellen aantal oeverzwaluwen. Thuis hoor ik de zanglijster, merel, heggenmus, groenling, tjiftjaf en zwartkop zingen. Ons koolmeesnest lijkt verlaten, het is onmogelijk dat ze uitgevlogen zijn. Bij controle zien we acht piepkleine dode koolmeesjes. Hier begrijp ik niets van, het is zonnig, voldoende insecten. Wat kan hier nu gebeurd zijn? Mei. Op 4 mei zie ik mijn eerste gierzwaluwen boven het Broersepark. Na de herdenking hoor ik en zie bij het Zwarte Pad mijn eerste tuinfluiter. Edith Kuiper meldt de blauwborst, paap en snor in de DE GROENE ZEGGE juni

22 Middelpolder. Natuurlijk wil ik die ook zien en ga de volgende dag een rondje lopen. Helaas geen paap en snor, wel de blauwborst, kleine karekiet, rietzanger, boerenzwaluwen. De grauwe gans, wilde eend, krakeend en slobeend, ze hebben allemaal pullen. Er zijn 54 gaten open in de oeverzwaluwwand, niet bij te houden wat daar allemaal gebeurt. Zowel Loeke als Trudy melden ineens veel gierzwaluwen, Loeke in Westwijk, Trudy in de buurt van de Kruiskerk. Op 18 mei zijn o.a. Hans Buijze, Hans Doorenbosch en ik present bij de compensatieplas (bij de N 201) in de Bovenkerkerpolder. Het gebrek aan publiek wordt goed gemaakt door de zon en de vele kluten waarvan een aantal broedt. Er zijn tureluurs, grutto s, kieviten, kleine- en bontbekplevier, een lepelaar komt langs vliegen net als de gele- en witte kwik. In de St Josephlaan tel ik s avonds ca. 20 gierzwaluwen. Bij het Wilhelminaplein niet één. Triest. Een bezoek aan de Groene Jonker levert ook weer veel leuks op: blauwborsten, snor, rietzanger, rietgors, kleine karekiet, bruine kiek, visdief, ook de roerdomp laat zich weer horen. Dit is geen wintergast zoals in de Middelpolder. Zelfs de Belgen hebben dit gebied gevonden, er was een grote groep aan het rondwandelen, fotograferen en kijken. Ze vonden het geweldig dat dit allemaal maar kon en vonden het moeilijk te verteren dat in Vlaanderen om ieder natuurgebied een hek wordt gezet ter bescherming van de vogels en dieren. Geen bezoek mogelijk. Jammer toch? Marleen Andriessen 22

23 ACTIVITEITENOVERZICHT 14 2 za 28 jun IVN Amsterdam Wandeling Westerpark olv Gert Snoei Start: Haarlemmerweg8-10 om 10:30-12:00 Info: T Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld zo 29 jun IVN Amsterdam Wandeling Brettenzone een groene strook ten noorden van de Haarlemmerweg olv Gert Snoei Start: Australiënhavenweg Asd om 10:30 12:00 Thema: Landschap Info en kosten: zie 28 juni za 5 jul IVN Amsterdam Wandeling Geheime signalen in het Amstelpark olv Arend Wakker. Start om 14:00 15:30 bij het Glazenhuis in het Amstelpark. Kosten: vrijwillige bijdrage voor het ivn Info: Arend Wakker zo 13 jul Natuurwandeling door Anna Blamanplantsoen, Amstelveen van u. Start: hoek A.Blamanlaan/Couperussingel. Thema: Bloemen *)Info zo 27 jul IVN Amsterdam Wandeling door de Belgiëbuurt (Nieuw Sloten) olv Bram van de Kreeke. T , Thema: bomen. Start Belgiëplein 109, 1066 RC Amsterdam om 13:00-14:30. Kosten: zie 28 juni. zo 3 aug IVN Amsterdam Kruidenwandeling Beatrixpark Amsterdam olv Henk Wolters en Karine Klappe. Thema: planten en bloemen. Start: parkingang Diepenbrockstr. t.o. H.Heijermansweg om 14:00 Aanmelden en info: Henk Wolters, , Karine kklappe, Kosten: zie 28 juni. zo 10 aug Natuurwandeling door het Schinkelbos, Amstelveen van u. Start: parkeerterrein bij rotonde Bosrandweg. Thema: Bloemen en vlinders *)Info DE GROENE ZEGGE juni

24 zo 14 sep za 27 sep Natuurwandeling in het Landwehrpark/dr.Jac.P.Thijssepark van u. Open Monumentendag. Start Amsterdamseweg 311 bij de Johanneskapel. Thema: Vruchten en zaden *)Info Paddenstoelenopfrisexcursie in het Amsterdamse Bos o.l.v. Henk en Jenny Breij. Vertrek om 10:00 bij de Urbanuskerk in Bovenkerk. Iedereen is welkom. *)Info IVN natuurwandelingen door natuurgidsen van IVN Amstelveen Dhr. G-J. Roebersen tel OVERIGE ACTIVITEITEN - Kinderactiviteiten IVN Amsterdam Vrije inloop 13:00-15:30. Amstelpark, De Rietschuur, Amsterdam Info: De 1e zondagmiddag van de maand doe-excursies voor kinderen in de basisschool leeftijd onder begleiding van een IVN natuurgids, afwisselend in het Amstelpark of in het Amsterdamse Bos. Duur ongeveer 1½ uur. Verzamelen in het IVN informatiecentrum de Rietschuur (Amstelpark) of in het bezoekerscentrum De Molshoop (Amsterdamse Bos). Graag opgeven voor de activiteiten Informatie en aanmelden Yvon Kraaijeveld: (s avonds) of Kijk onder activiteiten op voor data, plaats en tijd. - Amsterdamse Bos Info: Activiteiten bevriende organisaties - KNNV afdeling Amsterdam Alle cursussen, excursies en lezingen op - Vereniging De Oeverlanden blijven Activiteiten zie - Tuinvereniging Langs de Akker, Langs de Akker 2, Amstelveen. 24

25 Activiteiten zie - Groei en Bloei Amstelveen, Matterhorn 14, 1186 EC Amstelveen Info: - Bijenpark imkervereniging Amstelland Langs de Akker DA Amstelveen Info: H.S. Kooij, secretaris. of - Amsterdamse Bos, Bezoekerscentrum "De Molshoop",Bosbaanweg 5, 1182 DA Amstelveen. Het bezoekerscentrum is dagelijks open uur Informatie: tel ; - De Heimanshof - Wieger Bruinlaan 1 te Hoofddorp De heemtuin is geopend op werkdagen van 9.00 tot u. en tijdens activiteiten. Lezingen: 1e zondag v.d. maand van half drie tot half vier, niet in januari, juni t/m aug. Rondleidingen: het eerste weekend (za en zo) van juli, aug. van uur en op de derde zaterdag v.d. maand om uur. Info: - Natuurvereniging De Ruige Hof *) De Ruige Hof is alleen op zondag geopend als er activiteiten zijn. U bent dan altijd welkom voor informatie en een kopje koffie. Activiteiten: T , *) Natuurvereniging De Ruige Hof, natuurcentrum Zon Alom, Abcouderstraatweg 77, 1105 AA Amsterdam Zuidoost. Inzenden kopij 10 augustus a.s. LEDENADMINISTRATIE DE GROENE ZEGGE juni

26 Mutaties periode 1 maart mei 2014 Nieuwe leden: - Auk Grupstra-Jensma, Amsterdam (per ) - Edith Otten, Amsterdam (per ) - Richard Koning, Amstelveen (per ) - Jack Groen, Amsterdam (per ) - Ivo Brautigam, Amstelveen (per , via IVN Landelijk Bureau) Nieuwe gezinsleden: - Jaap Grupstra, Amsterdam (per ) Ik verzoek al onze leden en donateurs vriendelijk om wijzigingen in adres- en telefoongegevens (ook het adres!) zo vlug mogelijk aan mij door te geven. Mijn adresgegevens staan op pagina 2 van De Groene Zegge. Lennie Stegeman, penningmeester en ledenadministratie C o l o f o n De Groene Zegge is het mededelingen- en informatieblad voor leden en donateurs van IVN Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Amstelveen. Het blad wordt vier keer per jaar, aan het einde van het kwartaal gratis aan leden en donateurs toegezonden. Het IVN is een landelijke vereniging van vrijwilligers die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Zij doet dit door activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie voor jong en oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen, enz. Het lidmaatschap is 20,-- per jaar (gezinsleden 7,50). Donateurs: v.a. 12,50 per jaar. Opzeggingen dienen vóór 15 november bij de ledenadministratie binnen te zijn. Ledenadministratie: Lennie Stegeman (zie bestuur) Info: Jaap de Jong, secretaris, tel Website: Kopij aanleveren bij de redactie vóór de volgende sluitingsdata : 10/2, 10/5, 10/8, 10/11. Teksten bij voorkeur getypt en niet opgemaakt. Redactie: Hetty Kok (zie coordinatoren) I.v. m. auteursrechten dienen overgenomen teksten e.d. te zijn voorzien van bronvermelding en de goedkeuring van de auteur. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten. Foto's: Henk Breij, Otto Versteeg, Carla de Bruijn, Marga Ronhaar, Diana Erkelens, 26

27 COÖRDINATOREN Rondleidingen (maandelijks) Gert-Jan Roebersen Rondleidingen (op aanvraag) Carla de Bruijn Tentoonstellingen Jeanine Brederoo IVN-kraam Carla de Bruijn Natuurgidsencursus info: Bestuur Bomencursus Bas ten Asbroek Insectencursus Els Poel-Hellinga Mossen/korstmossencursus Willem Colenbrander Paddenstoelencursus Jenny Breij Vogelcursus Marleen Andriessen Voorjaarscursus vacature Grassencursus Carla de Bruijn Insectenwerkgroep Els Poel-Hellinga Natuurfotografiewerkgroep Jeannette Schenk Paddenstoelenwerkgroep Henk Breij Plantenwerkgroep Henk Glas Vogelwerkgroep Marleen Andriessen Weidevogelbescherming Aad van Paassen PR Diana Erkelens Publiciteit Bert Bent Redactie de Groene Zegge Redactie Website Website Hetty Kok Dukdalf 44, 1186 WT Amstelveen Jeannette Schenk Henk Breij DE GROENE ZEGGE juni

28

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Schoolkamp en Teken Beatrixschool Haarlem

Schoolkamp en Teken Beatrixschool Haarlem Schoolkamp en Teken Beatrixschool Haarlem Voorwoord Kamperen is voor de Beatrixschool al ruim 30 jaar een traditie. Een prachtige traditie vergeleken met de schoolreisjes van deze tijd. Een pretpark is

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal

Nationale Databank Flora en Fauna Uitvoerportaal 160 records Middelpunt < 1km2 Middelpunt 1km2-5km2 Middelpunt > 5km2 Vlak schaal 1 : 5000 Zoekvraag Soort Soortgroep Wet en Beleid Periode Bronhouder Zoekgebied Alle Vaatplanten Vogels Zoogdieren Amfibieën

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 4 t/m 8. Inhoud:

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer.!

Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer.! Reisverslag Kreta 2012 Van 11 tot 18 mei waren mijn vrouw en ik op Kreta. Zij was hier 27 jaar geleden als eens geweest, maar voor mij was het de eerste keer. We hadden een hotel geboekt in Ano Vouves,

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos

NME-leerroute Vogels in het Wandelbos NME-leerroute Vogels in het Wandelbos 7 Groep 1 Tilburg, BS Jeanne d Arc Verhaal voor de kinderen Rinze de Wereldreiziger Rinze weet onwaarschijnlijk veel over vogels. Rinze is ook dol op het Wandelbos

Nadere informatie

Werkblad Vogels in de Gement

Werkblad Vogels in de Gement Werkblad Vogels in de Gement Rinze de Wereldreiziger Rinze de Werelreiziger weet onwaarschijnlijk veel van vogels. Rinze is ook dol op de Gement, want daar zijn veel bijzondere vogelsoorten te zien. Bij

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016 dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart: Aan de slag op de kinderboerderij 14.30-16.00 uur Kom kijken welke dieren er allemaal op de kinderboerderij leven! Je ontdekt hoe de dieren heten, wat ze eten, welk

Nadere informatie

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer

Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer Verslag Nationale vogeltelling Nationale vogeltelling voor golfbanen in samenwerking met de NGF en Golf- & Countryclub Liemeer GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER 26 april 2015 Opgesteld door: Cees van de Noort

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016

Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016 Vaarexcursie Wormer- en Jisperveld, zondag 29 mei 2016 Arthur en Victor Schillemans samen met hun moeder Claudia Ter afsluiting van het seizoen werd dit jaar (ons eerste jaar bij de Vogelwerkgroep) deze

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Tel: 013 / 67.38.44 GERHAGEN E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Kerkuil WERKBLADEN OPLOSSINGEN Lager

Nadere informatie

(GrJR[O)]ENJE, ZJE(Gr'(Gr JE IDIE. NR 2 JAARGANG 31 juni 2015. foto,' Henk Breij. Steltkluut

(GrJR[O)]ENJE, ZJE(Gr'(Gr JE IDIE. NR 2 JAARGANG 31 juni 2015. foto,' Henk Breij. Steltkluut NR 2 JAARGANG 31 juni 2015 IDIE (GrJR[O)]ENJE, ZJE(Gr'(Gr JE Steltkluut foto,' Henk Breij Afdelingsblad IVN Amstelveen Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter vacature

Nadere informatie

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit.

De rustende grote meeuwen zijn deze keer niet op de parkeerplaats te vinden. Het ziet er heel verlaten uit. 14 december 2010 Ons traditionele eindejaar dagtripje naar Zeeland met een groepje (8 tal) vogelliefhebbers van IVN Oirschot vogelgroep. We vertrekken al in het donker om op tijd tussen de vogels te zitten

Nadere informatie

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland

Enquête Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland Samenvatting en conclusies Respons Op 4 maart 2014 is een digitale enquête verstuurd naar 342 leden van de VWG Zuid- Kennemerland. Alleen de leden waarvan het e-mailadres bekend is bij de VWG, jeugd en

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid

IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid IVN - Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Afdeling Alphen aan den Rijn en omstreken 5-10-2013 ivn alphen aan den rijn 1 Over IVN Landelijke Organisatie Doelstelling Organisatie IVN Alphen aan

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD

NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD NATUUR- EN MILIEU EDUCATIE ZWIJNDRECHTSE WAARD Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2015/2016 Inhoud Algemeen Extra aandachtspunten Natuuractiviteiten 2015/2016 Slecht weer beslissing Dagdelen natuuractiviteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD

NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD NIEUWSBRIEF 2011 VOGELWACHT HARLINGEN-KIMSWERD Beste leden, Ook 2011 is alweer voorbij. Tal van taken hebben onze aandacht gevraagd. De weidevogelnazorg het meest. Al was dat niet altijd makkelijk. Het

Nadere informatie

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK

ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK December 2015 ENQUÊTE VAN IVN NIJKERK Deze enquête is gericht aan alle leden en donateurs van de natuurvereniging IVN Nijkerk. Het doel van de enquête is IVN Nijkerk inzicht te geven in welke richting

Nadere informatie

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 4 augustus 2015

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 4 augustus 2015 De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 4 augustus 2015 Beste natuurliefhebber/- ster, Verstandige mensen bleven afgelopen dinsdag thuis, anderen (waaronder ik) hoopten dat het toch nog mee zou vallen met

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Vogelexcursie Maasplassen

Vogelexcursie Maasplassen Vogelexcursie Maasplassen WML plas Roermo nd Brandt VWG De Peel, 2015-01-31 Deelnemers Rob Boesten, Jan van Deursen, Jaap Halma, Peter Hikspoors, Mario Joosten, Cor Speek, Karel Verhees en Nel en Jo van

Nadere informatie

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE IVN VERENIGING VOOR NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE Beleidsplan IVN Deventer 2013-2014 Het bestuur van IVN-Deventer wil met dit beleidsplan haar visie en missie uiteen zetten en van daaruit haar plannen voor

Nadere informatie

Op Stap in het Binnenveld. Willem van Raamsdonk & Christa Heijting

Op Stap in het Binnenveld. Willem van Raamsdonk & Christa Heijting Op Stap in het Binnenveld Willem van Raamsdonk & Christa Heijting Bennekom februari 2011 Hoogtekaart van het Binnenveld en omstreken. Het Binnenveld is een laag gelegen gebied tussen de Veluwe en de Utrechtse

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Tel. 020 647 32 53 e-mail: ivnamstelveen@live.nl. Postbus 2089, 1180 EB Amstelveen

Tel. 020 647 32 53 e-mail: ivnamstelveen@live.nl. Postbus 2089, 1180 EB Amstelveen SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter Secretaris a.i. Correspondentieadres vacature Jaap de Jong, Pauwentuin 6, 1181 MR Amstelveen Tel. 020 647 32 53 e-mail: ivnamstelveen@live.nl IVN Amstelveen Postbus 2089,

Nadere informatie

Afgelopen maanden maart en april 2012:

Afgelopen maanden maart en april 2012: IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie Afdeling Nijkerk Natuurwerkgroep Bunschoten Winnaar Natuur- en Milieuprijs 2009 provincie Utrecht oördinator: Wim Smeets, Bachlaan 111, 3752 HG Bunschoten

Nadere informatie

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257

HARDERWIJK EN OMSTREKEN. (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 HARDERWIJK EN OMSTREKEN (opgericht in 1887) Secretariaat: Mw. H. Koekoek J.P. Heyelaan 56, 3842 CL Harderwijk Telefoon: 0341-415257 Groei & Bloei De Tuinliefhebbers September 2013 Misschien komt er na

Nadere informatie

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de 34ste, Dec Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de 34ste, Dec. 2014 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de 4e nieuwsbrief van het 9de jaargang. Waarin U kunt zien en lezen wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Vogels kijken. van de Vogelwerkgroep Amsterdam. met de vogelwerkgroep Amsterdan

Vogels kijken. van de Vogelwerkgroep Amsterdam. met de vogelwerkgroep Amsterdan Vogels kijken met de vogelwerkgroep Amsterdan Amsterdam en omstreken is een verrassend gevarieerd gebied voor wie er oog voor heeft. Ook vogels weten dat te waarderen. Overal komen vogels voor; in parken

Nadere informatie

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT VINK l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VINK BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016

Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016 Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016 Locatie Tijdstip Zaterdag 10 september Zondag 11 september Maastricht Kasteel Hartelstein Van 10.00 tot 17.00u Boekenmarkt en Brocantemarkt Boekenmarkt en

Nadere informatie

Weekendje Texel oktober 2016

Weekendje Texel oktober 2016 Weekendje Texel 14 17 oktober 2016 Terwijl een deel van onze vogelwerkgroep de vogels van Andalusië aan het ontdekken was, nam een gezellig groepje van 6 van onze leden deel aan het inmiddels traditionele

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van lente 2014 Hoi! Spreeuwen zijn druktemakers. Ze kwetteren, fluiten en piepen. Ze kletsen samen heel wat af. En ze apen de gekste geluiden na. Denk je dat je een kikker

Nadere informatie

INSECTEN. werkboekje

INSECTEN. werkboekje INSECTEN werkboekje 20 maart 2009 Dag lieve kleine vlinder Waar vlieg je toch naartoe? Breng jij misschien de eitjes weg, ben jij nu al moe? Jouw eitjes worden rupsjes. die groeien heel erg vlug. ook krijgen

Nadere informatie

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen.

Ik wens je veel succes met het vinden van een leuke stageplaats en veel plezier bij het stage lopen. Beste leerling, Ben je dit schooljaar op zoek naar een leuke en leerzame maatschappelijke stageplaats? Kijk dan snel in deze folder. Je vindt er stageplaatsen dichtbij de natuur. Je kunt als stagiair meehelpen

Nadere informatie

Lente. groep 3, 4 en 5

Lente. groep 3, 4 en 5 Lente groep 3, 4 en 5 Inhoud Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad lente 14

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en

Vogelzang: waarom zingen vogels en Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Natuurpunt organiseert de Grote Vogelweek voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel hoeveel er zijn en doe mee aan belangrijk

Nadere informatie

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011

Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Bijzondere Vogels Strabrechtse Heide 2011 Dit overzicht bevat bijzondere vogelwaarnemingen die gemaakt zijn op de Strabrechtse Heide. Hieronder vallen fenologische waarnemingen, opmerkelijke trekvogels,

Nadere informatie

Peter in de polder, week 20.

Peter in de polder, week 20. Peter in de polder, week 20. Vissen blijft toch vissen, en niet altijd vangen. Hemelvaartsdag was het prachtig weer, en dus gingen de Peters met een bootje naar het Overdie. Overal was brasem te zien,

Nadere informatie

Welke uilen en roofvogels zijn dat?

Welke uilen en roofvogels zijn dat? . Welke uilen en roofvogels zijn dat? De vogels zijn volgens de kleurcode onderverdeeld in de volgende groepen: Uilen 10 Valken 30 Overige roofvogels 46 Extra: Vliegsilhouet van de belangrijkste soorten

Nadere informatie

Een. hoort erbij! Over dieren uit een ei. groepen 3-5

Een. hoort erbij! Over dieren uit een ei. groepen 3-5 Een hoort erbij! Over dieren uit een ei groepen 3-5 1. Een ei hoort erbij Veel dieren leggen eieren: vogels en vissen. Maar ook insecten leggen kleine eitjes. Uit dat eitje komt een klein diertje. Dat

Nadere informatie

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Rudy Schippers In 2014 is er in hoofdzaak gevangen op Oud Valkeveen, terwijl er enkele weken in de herfst eveneens is geringd bij Jachthaven

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

4. Hoeveel rupsjes verdwijnen per dag in het opengesperde bekje van een jong koolmeesje?

4. Hoeveel rupsjes verdwijnen per dag in het opengesperde bekje van een jong koolmeesje? Bos- en natuurquiz 1. Hoeveel procent van de oppervlakte van Vlaanderen is bos? a. 10% b. 30% c. 50% d. 80% 2. Er bestaan verschillende soorten spechten: de zwarte specht, de groene specht, de grote bonte

Nadere informatie

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel

natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel natuurpunt WAL Wase Linkerscheldeoever Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel Het Schor Ouden Doel is een natuurgebied op de linkerscheldeoever tegen de scheldedijk. Aan de grens met Nederland sluit het

Nadere informatie

Bijeenkomst Weidevogeleducatie

Bijeenkomst Weidevogeleducatie Bijeenkomst Weidevogeleducatie In samenwerking met: Conclusie en evaluatie: reacties van de aanwezigen Prima structuur en open houding naar deelnemers. Sommige freaks vallen best mee! Ontspannen avond.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo

De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo De schaapskudde Een educatief programma voor groep 5 en 6 Handleiding Deel 3 Locatie Hoog-Buurlo Inhoudsopgave Deel 3: De schaapskudde van Hoog-Buurlo 1. Aanmeldgegevens 2. Achtergrondinformatie Hoog-Buurlo

Nadere informatie

Rode bosmier SOORTEN MIEREN

Rode bosmier SOORTEN MIEREN Rode bosmier De rode bosmier ontdek je soms al snel. Als je bijvoorbeeld in het bos loopt en dan ergens gaat zitten. Opeens zitten ze overal. In je broekspijpen, op je arm, tot in je sokken aan toe! En

Nadere informatie

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Inhoudsopgave 1. Contact leggen 3 1.1 Inloggen op www.sovon.nl 3 1.2 Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag 4 2.1 Naar WSN

Nadere informatie

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo

Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo Bosmuseum Gerhagen Zavelberg 10 3980 Tessenderlo GERHAGEN Tel: 013 / 67.38.44 E-mail: bosmuseum@skynet.be Website: wet.gerhagen.be Samengesteld door Willy Vanwesemael Bosuil WERKBLADEN Lager Onderwijs

Nadere informatie

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang?

Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? VOOR DE LEERKRACHT Vogelzang: waarom zingen vogels en hoe herken je ze aan hun zang? Vogelbescherming Nederland organiseert de Tuinvogeltelling voor Scholen. Leer de vogels rondom je school kennen, tel

Nadere informatie

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN Vogels zingen en maken talrijke andere geluiden zoals b.v. contactroepen of alarmkreten. Ze beschikken over een uitgebreid repertoire aan geluiden, want die spelen een belangrijke

Nadere informatie

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied.

Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht. Op de kaart hierboven zie je het hele gebied. Opdrachten over de Hooge Boezem achter Haastrecht In deze les en tijdens de excursie gaat het over het gebied de Hooge Boezem achter Haastrecht en het gebied eromheen. In de omgeving van Haastrecht en

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Vogelwerkgroep De Kempen. Nieuwsbrief. Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012. Vogelwerkgroep De Kempen Postadres: Kermisberg 6, 5508 DW Veldhoven Website: www.vwgdekempen.nl Gironummer: 5859111 - Kamer van Koophandel: 40238962 Nieuwsbrief Wespendievenonderzoek in de Kempen 2012.

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen.

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen. Lente groep 3/4 inhoud blz Lente 3 1 Langer licht 4 2 Bollen 5 3 Wakker worden 6 4 Frisse blaadjes 7 5 Kikkerdril 8 6 Op reis 9 7 In de wei 10 8 Er op uit! 11 9 Filmpjes 12 Werkblad winter 13 Schrijf je

Nadere informatie

Wiedenweetjes. De Wieden WAARNEMINGEN. [Trek de aandacht van uw lezer

Wiedenweetjes. De Wieden WAARNEMINGEN. [Trek de aandacht van uw lezer [Trek de aandacht van uw lezer Wiedenweetjes met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te benadrukken. De Wieden november 2015 Samenstelling door Regina

Nadere informatie

Een impressie van de excursie naar de Balij in Zoetermeer in het kader van de Nationale Vogelweek 2016 op zaterdag 15 mei 2016

Een impressie van de excursie naar de Balij in Zoetermeer in het kader van de Nationale Vogelweek 2016 op zaterdag 15 mei 2016 Een impressie van de excursie naar de Balij in Zoetermeer in het kader van de Nationale Vogelweek 2016 op zaterdag 15 mei 2016 Door Arno van Berge Henegouwen Om 9 uur verzamelen zich ruim 30 aangemelde

Nadere informatie

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden

Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden Natuur inventarisaties in de gemeente Arcen en Velden 2006 Bosuil Inleiding: In begin 2006 is een hernieuwde poging gedaan om de natuur inventarisaties die in het verleden een belangrijke plaats innamen

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

DE GROENE ZEGGE september 2010 1

DE GROENE ZEGGE september 2010 1 DE GROENE ZEGGE september 2010 1 DE GROENE ZEGGE september 2010 2 INHOUD 4 In memoriam Stieni Reijnders Medelingen bestuur: 5 - Secretaris 8 - Penningmeester 9 Uitnodiging Feest 10 Werkgroep kinderactiviteiten

Nadere informatie

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 1 2 A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 3 4 A&W-rapport 996 Inventarisatie

Nadere informatie

Weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede. Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van 2010

Weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede. Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van 2010 Weidevogelbescherming 2010 Spaarndam/Haarlemmerliede Martin Ikelaar In dit artikel gaan we in op de activiteiten van de vrijwilligers weidevogelbescherming Spaarndam/Haarlemmerliede in het voorjaar van

Nadere informatie

Groep 1 gaat zaaien. In dit nummer: Groep 7 7. Groep 8 8. Mei 2013 8e jaargang nr 2. Groep 1 1. Groep 2 2. Groep 3 3. Groep 4 4. Groep 5 5.

Groep 1 gaat zaaien. In dit nummer: Groep 7 7. Groep 8 8. Mei 2013 8e jaargang nr 2. Groep 1 1. Groep 2 2. Groep 3 3. Groep 4 4. Groep 5 5. Zeekrant Zeehonk Mei 2013 8e jaargang nr 2 Groep 1 gaat zaaien In groep 1 zijn de kinderen aan het werk met zaaien. Ze hebben al een eigen tuintje gezaaid. Daar staan al allemaal groenten. Ze weten zelf

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven!

Beleidsplan 2015-2018. Behoud de natuur en de recreatie. Vereniging De Oeverlanden Blijven! Beleidsplan 2015-2018 Behoud de natuur en de recreatie Vereniging De Oeverlanden Blijven! Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beschrijving van de vereniging...3 2.1 Historie...3 2.2 De vereniging

Nadere informatie

Op stap met Wim en Loes (aflevering 21)

Op stap met Wim en Loes (aflevering 21) Op stap met Wim en Loes (aflevering 21) De zon schijnt en bij een temperatuur van 22 is het prima wandelweer. Op deze prachtige dag gaan Wim en ik wandelen vanaf Lennisheuvel. Bij de kerk staat een overzichtsbord

Nadere informatie

Brandganzen in de Workumerwaard

Brandganzen in de Workumerwaard Brandganzen in de Workumerwaard foto Sieds Waarnemingen: GEBIED: Zuidwest Friesland DATUM: 22-11-2014 TIJD: WEER: hele dag Eerst bewolkt met wat regen, later lichter met zon; eerst vrij strakke ZO-wind,

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

www.ivn.nl/amstelveen

www.ivn.nl/amstelveen SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter Secretaris Correspondentieadres Penningmeester/ ledenadministratie Bas ten Asbroek Groenhof 17, 1186 EP Amstelveen Tel. 0623250469 e-mail: bas_ten_asbroek@yahoo.com Jaap

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2013 / 2014

Natuuractiviteiten voor Basisscholen 2013 / 2014 Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard (SN&LZW) zet zich in voor behoud en verbetering en duurzaamheid van Natuur en Landschap in de Zwijndrechtse Waard. De IVN-schoolgidsen verzorgen natuur-

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015

Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Een midden- en bovenbouwproject van het IVN Veldhoven Eindhoven Vessem najaar 2015 Doelgroep: Midden- en bovenbouw basisonderwijs: groep 5-8 Jaargetijde: Herfst, winter, lente en een stukje zomer. Plaats:

Nadere informatie

SPREEKBEURT BIDSPRINKHAAN

SPREEKBEURT BIDSPRINKHAAN SPREEKBEURT BIDSPRINKHAAN l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n ONGEWERVELDEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE BIDSPRINKHAAN

Nadere informatie

NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND

NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND NATUURNIEUWS DE FRISSE WIND Gortdroog voorjaar speelt weidevogels parten, enkele deelgebieden nader bekeken, Grutto s en grutto nesten Grutto nest met 5 eieren gevonden door Tinus Mooy. Het gortdroge voorjaar

Nadere informatie

Oele de uil en zijn vriendjes de weidevogels

Oele de uil en zijn vriendjes de weidevogels Hier zien jullie alweer de tweede uitgave van ons jeugdblad. Zoals jullie weten kozen we voor de uil. Niet alleen omdat hij heel wijs is, maar met zijn gespitste oortjes kan hij ook goed horen. We hebben

Nadere informatie

Tuinvogels. Meer over onze koolmezen. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Meer over de koolmees

Tuinvogels. Meer over onze koolmezen. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Meer over de koolmees Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

uitga uitg v a e v 2013

uitga uitg v a e v 2013 Lente uitgave 2013 groep 3/4 inhoud blz. Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen

ANBI-gegevens IVN afdeling Schinnen Sinds 1 januari 2016 moeten ANBI'S op een eigen website bepaalde gegevens publiceren. In dit document staan de vereiste gegevens volgens onderstaande inhoudsopgave: Inhoud Naam van de vereniging... 2 RSIN-nummer...

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie