Uit de locatie H. Catharina.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de locatie H. Catharina."

Transcriptie

1 SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Inhoudsopgave Brief van Em. Deken Pastor drs. F.H.J. Zwarts...2 Em. Deken Pastor drs F.H.J. Zwarts jaar Wereldwinkel Woudenberg-Maarn...3 Informatie met betrekking tot de financiële administratie...3 Vastenactie Aktiviteitenkalender Vastentijd Bridgedrive ten bate van het vastenactieproject...6 Oecumenische Thomasviering...7 Vorming en Toerusting...8 Agenda parochie-activiteiten...8 Liturgische agenda - C-jaar...8 Kerkdiensten De Voorhof...10 Opbrengst collectes...11 KVG Afdeling Veenendaal...11 Algemene informatie en adressen:

2 SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Brief van Em. Deken Pastor drs. F.H.J. Zwarts Pastor Zwarts heeft een aardige brief beschreven aan alle parochianen bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan. De locatieraad heeft besloten deze brief te publiceren in Samenspraak of De Mantel van St. Maarten. Em. Deken Pastor drs F.H.J. Zwarts Kattenbroekerweg EA Amersfoort Aan de Parochianen van de H.Catharinakerk tel Willem de Zwijgerlaan 38 fax Woudenberg. Amersfoort 22 november Beste Parochianen en leden van de locatieraad, Bijzonder aangenaam verrast was ik bij het ontvangen van de uitnodiging voor het 50-jarig jubileum van uw geloofsgemeenschap H. Catharina. Het is verstandig en goed dit te vieren, want dat geeft altijd weer energie. Ik bewaar de beste herineringen aan uw gastvrije gemeenschap en aan de altijd prettige maar ook effectieve samenwerking met uw bestuur. In de vele ontmoetingern in die tijd was het voor mij als deken gewoon goed gevoel, om naar Woudenberg te gaan en mee te vieren en waar nodig te besturen. Die goede sfeer en saamhorigheid zal naar ik hoop ook in de komende tijd uw kracht zijn, ook al weten we dat er ontwikkelingen zijn in de Kerk, die brede bezinning vragen om aan gezamenlijke toekomst te kunnen werken. De H. Geest zal ons helpen. De goede perspectieven zullen ons ook tegemoet komen en daar blijven we op hopen en om bidden. Aangezien ik nog fulltime pastor ben in het team van de H.H. Martha en Mariaparochie heb ik die zondagmorgen 25 november mijn pastorale verplichtingen. Bovendien viert het koor van de H. Carolus Borromeuskerk in Soesterberg hun jubileum van 175 jaar en verwacht zo mogelijk teamleden na de viering op de koffie. Ik heb besloten daar naar toe te gaan. Ik wens u allen een inspirerende en goede viering toe van dit mooie jubileum. En natuurlijk een gezellig samenzijn met elkaar en de gasten. Nogmaals mijn dank. Vrede en alle goeds, Frans Zwarts, pastor. 2

3 25 jaar Wereldwinkel Woudenberg-Maarn Al 25 jaar zetten veel vrijwilligers uit Woudenberg en Maarn zich in voor de verkoop van fair trade producten. Door de verkoop van deze producten in de wereldwinkel krijgen de producenten uit veelal arme landen van over de hele wereld een eerlijk en regelmatig inkomen en daardoor een menswaardig bestaan. De winkel in Woudenberg is oorspronkelijk ontstaat uit een initiatief van een werkgroep van de Voorhofgemeente. Het vijfentwintig jarig bestaan van de wereldwinkel Woudenberg-Maarn wordt gevierd met een feestweek vol aanbiedingen. Op zaterdag 9 februari wordt de feestweek om uur geopend door de burgemeester mevrouw T. Cnossen bij de Wereldwinkel aan de Dorpsstraat 5 in Woudenberg. Van tot uur is er die dag een proeverij van sap, wijn en tapenade. Voor de kinderen zijn er suikerspinnen en popcorn te koop voor 0,50. Dit geld gaat naar een goed doel, namelijk a pig van Djouke. En bij aankopen in de winkel kan die dag een envelop worden getrokken voor een korting variërend van 5 tot 50%. Van 11 t/m 15 februari is er elke dag een aanbieding. Op woensdag kunnen de leerlingen van groepen van de basisscholen de kleurplaat inleveren, die ze op school hebben gekregen. In ruil hiervoor mogen ze een cadeautje grabbelen en krijgen ze een beker chocolademelk. De feestweek wordt afgesloten op zaterdag 16 februari met van tot uur een proeverij van rijst met saus, wijn en sap. Ook die dag kan bij aankopen weer een envelop met korting worden getrokken. Informatie met betrekking tot de financiële administratie van de lokale geloofsgemeenschap Sint Maarten Geachte parochianen, Zoals u weet maakt de H. Catharinakerk vanaf 1 januari 2010 onderdeel uit van de parochie Sint Maarten. Tot nu toe verzorgde elke lokale geloofsgemeenschap haar eigen financiële administratie. De centrale kosten, zoals de kosten voor het Pastoraal team, bestuurskosten en dergelijke worden sinds 2010 via een vaste verdeelsleutel geboekt bij de betrokken geloofsgemeenschappen. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de centrale opbrengsten uit vermogen. U zult begrijpen dat het verwerken van de financiële administraties van 7 betrokken geloofsgemeenschappen een omslachtige exercitie is voor het bestuur van de Sint Maartenparochie. 3

4 Uit oogpunt van efficiëncy is de financiële administratie met ingang van 2013 veranderd. Alle financiële administraties van de lokale geloofsgemeenschappen zijn samengevoegd tot 1 financiële administratie. Jaarlijks zullen wij wel een eigen begroting opstellen met de baten en de lasten van onze eigen locatie. In onze eigen begroting zullen de volgende kosten niet meer voorkomen: Personeelskosten; De bijdragen aan bisdom (deze werd elk kwartaal afgedragen en deze is tot stand gekomen op basis van een verdeelsleutel tussen de kerken.) ter vervanging van deze bijdragen wordt dus de uiteindelijke winst per kerk als bijdrage verwerkt; Het groot onderhoud.(nieuwe vloer, enz.); De dotatie aan voorziening groot onderhoud.(bedrag wat jaarlijks wordt toegevoegd aan de voorziening op de balans om geld te reserveren voor in de toekomst groot onderhoud) De kosten van bovenstaande onderwerpen zullen worden doorbelast naar de centrale overhead. Een en ander houdt in dat de betrokken lokale geloofsgemeenschappen zullen gaan werken met budgetten en kwartaalrapportages. Nieuw is dat wat aan winst overblijft zal worden afgedragen aan de centrale rekening van Sint Maarten. Dat is uit oogpunt van solidariteit goed te verdedigen. Zo ook zal elk lokaal vermogen dat bij de geloofsgemeenschappen op de rekeningen staat naar de centrale overhead worden gesluisd en het bestuur zal dat vermogen gaan beleggen in de RK Instelling voor Vermogensbeheer in het Aartsbisdom Utrecht (VAU). Hierop kan dan meer rendement behaald worden. De veranderde methode heeft in principe geen consequenties voor u persoonlijk. Uw bijdrage aan de kerk kan gewoon zoals altijd worden afgedragen aan onze lokale geloofsgemeenschap. Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u zich in verbinding stellen met de penningmeester mw. M. de Vries. Hoogachtend, De locatieraad van de H. Catharinakerk. De voorzitter, De secretaris, H.J.F. Boschker A.F. van Leur 4

5 Vastenactie 2013 De Vastenactie 2013 start op zondag 17 februari. We gaan geld inzamelen voor de kinderen in Peru van het project Ninos Unidos Peruanos. Het project zorgt voor opvang en begeleiding van straatkinderen en andere kansarme kinderen in de stad Cusco in Peru. De stichting Ninos doet daar onder leiding van de Nederlands Jolanda van den Berg geweldig goed werk voor deze straatarme kinderen. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u elders, in het gezamenlijke deel van dit kerkblad/deze Mantel van Sint Maarten. Wij willen u graag attenderen op de aktiviteitenkalender. Dit jaar staat er een nieuwe aktiviteit op de kalender. We hebben in het najaar een kast vol boeken gedoneerd gekregen van één van onze parochianen. Wij vonden het een goed idee om deze 2 e handsboeken te verkopen tijdens de Vastenactie. Komt u eens langs bij de boeken om te kijken of er iets voor u tussen zit. Aktiviteitenkalender Vastentijd e zondag vastentijd: 17 februari H. Bloem gemengd koor Tijdens de kindernevendienst worden de spaarpotjes aan de kinderen uitgedeeld. Aktiviteiten: - verkoop loten. - inschrijven voor appels en violen, - inschrijven klaverjassen en bridge, - verkoop 2e hands boeken - verkoop lekkers bij de koffie 2de zondag vastentijd: 24 februari C. van Loon Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. 3de zondag vastentijd: 3 maart G. Claessens Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. s Middags: knutselen voor de kinderen 4de zondag vastentijd: 10 maart D. Gudde Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. 5de zondag vastentijd: 17 maart E. de Jong Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. - uitventen violen en appels 5

6 Bridgedrive in het zaaltje van de H. Catharinakerk. Aanvang: aanmelden bij: Ton van Leur : tel Solidariteitsmaaltijd woensdag 20 maart in de Voorhof. Aanvang: uur. nadere informatie bij Angelique Martina-Spies: tel Palmzondag: 24 maart - N. Spiljard - Rejoice Aktiviteiten: - palmpaasoptocht tijdens de dienst - inleveren spaarpotjes kinderen tijdens de dienst, - loterij na de dienst - verkoop lekkers bij de koffie s Avonds: Klaverjassen. Opgeven bij André v.d. Weerd ( ) of op de intekenlijsten in de hal van de kerk In deze Samenspraak vindt u een folder over het project Ninos Unidos Peruanos waar we geld voor in gaan zamelen. Ook het vastenzakje zit in deze Samenspraak. Het zakje wordt aan het eind van de vastentijd, in de Goede Week, (week maandag 25 maart tot vrijdag 29 maart) bij u thuis opgehaald. U kunt het zakje tijdens de vastentijd ook in de gele bus in de hal van de kerk stoppen. Het is ook mogelijk om geld via de bank of giro over te maken. Dat kan op bankrekeningnummer , van de H. Catharinakerk te Woudenberg, o.v.v. Vastenactie De werkgroep Vastenaktie wenst u een goede vastentijd toe en ontmoet u graag bij één van de activiteiten. Annemarieke Slaghekke en Lucia Greeven Bridgedrive ten bate van het vastenactieproject Op zondag 17 maart 2013 houden wij weer een topintegraal bridgewedstrijd in het zaaltje van de H. Catharinakerk. Totaal aantal spellen: 24. De opbrengst komt ten goede van het Vastenactieproject van de H. Catharinakerk. Informatie: Alleen paren kunnen zich inschrijven uur uur inloop uur uur Eerste ronde uur uur Pauze uur uur Tweede ronde 6

7 16.30 uur uur Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking Kosten: 15,00 per persoon, inclusief aantal consumpties. Betalen op 17 maart bij binnenkomst Maximaal aantal deelnemers is: 24 paren Ook beginners zijn van harte welkom AANMELDEN UITERLIJK VÓÓR 9 MAART 2013 BIJ: Tine Vis : tel of Ton en Trees van Leur : tel Oecumenische Thomasviering Datum: zondag 24 februari a.s. Plaats: kerkgemeenschap De Achthoek,Molenweg 1 te Scherpenzeel. Tijd: uur. Met: Rejoice, da.carla Melgers, Sanne Trip, Dagmar Gerritsen, Ruud Gerritsen + leden van de werkgroep Onderwerp: HUMOR?! een kijkje achter de hemelpoort. Het is belangrijk en goed voor de mens om regelmatig te lachen. En als we Bosmans,een katholiek theoloog mogen geloven, houdt ook God wel van een geintje. Dat is n.l. de titel van het boek wat hij onlangs uitgaf. Een goede dosis humor helpt bij alle serieuze zaken die bij het kerkzijn horen om te relativeren en alles in het juiste perspectief te zien.,n.l. als iets wat je gegeven is en waarvan je dankbaar mag genieten. Echte humor is zachtmoedig, grootmoedig, vergevingsgezind en verdraagzaam. Het thema zal uitgewerkt worden door Ruud, Sanne en Dagmar door gesproken woord en zang. Tijdens de heilige chaos kunt uzelf weer op verschillende wijze bezig zijn: door een kaarsje aan te steken voor een geliefde,zieke of anderszins;zelf creatief bezig zijn met het thema;te kijken en te luisteren naar informatie over de CLINI CLOWNS ;te mediteren of zomaar te luisteren naar Rejoice. Collectebestemming: voor de Clini Clowns Met het liefdesmaal wordt de viering afgesloten We hopen op een goede opkomst en verwachten u daarom graag op zondagavond 24 februari a.s. Het belooft een bijzondere viering te worden met uiteraard veel humor. Oecumenische werkgroep Thomasvieringen. 7

8 Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en Toerusting heeft Bert Woudstra uitgenodigd om ziin monoloog getiteld Hout in de tijd voor Pasen in de Voorhof op te voeren. 'Hout' heet oorspronkelijk 'Jesus, my boy' en is een monoloog geschreven door John Dowie. Bert Woudstra heeft toestemming gekregen van Dowie om het te vertalen en in Nederland op te voeren. Na 25 jaar toneelervaring is dit het eerste soloproject van Bert. Ondersteund door Howard van Dodemont is het stuk voor hem een persoonlijke zoektocht geworden. In 'Hout' vertelt Jozef het verhaal van zijn zoon, Jezus. Ontdaan van alle (schijn-)heiligheid, soms schrijnend, soms komisch, maar altijd met respect. Een verhaal over de liefde van een vader voor zijn zoon. Maar ook een verontrustende vertelling. Bert Woudstra heeft deze monoloog in Tejaterhuis te Amersfoort opgevoerd. Hij komt nu naar de Voorhof op 28 februari. De monoloog begint om uur. Vanaf uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Voor de uitvoering wordt 5 gevraagd om de kosten te dekken.(minder geven mag ook) Agenda parochie-activiteiten Ma 22 febr Sluitingsdatum kopij voor centrale deel De Mantel Ma 4 mrt Sluitingsdatum kopij voor locale deel Samenspraak Wo 20 mrt u. Bundelen van De Mantel / Samenspraak Do 21 mrt uur bijeenkomst Bijbelgroep bij T. Vis Liturgische agenda - C-jaar Vieringen: zondag om uur (na de viering koffie) woensdag om 9.30 uur (na de viering koffie) zo 3 febr. 4 e Zondag door het jaar 8

9 Pastor G. Claassens - Eucharistieviering lector dhr W. Dornbos - koster dhr L. Martina misdienaars: Tjebbe van den Berg en Charley Eweg samenzang - kindernevendienst wo 6 febr. dhr J. Strooper - Woord- en Communieviering zo 10 febr. 5 e Zondag door het jaar mevr. M. v.d. Horst - Woord- en Communieviering lectr. mevr. A. Slaghekke - koster dhr M. Damman samenzang - kindernevendienst wo 13 febr. zo 17 febr. wo 20 febr. zo 24 febr. wo 27 febr. Aswoensdag uur Pastor E. de Jong - Woord- en Communieviering lectr. mevr. J. Strooper - koster dhr F. Slaghekke samenzang 1 e Zondag veertigdagentijd Pastoor H. Bloem - Eucharistieviering lectr. mevr. T. Vermaas - koster dhr L. Vaessen misdienaars: Amanda Talya en Catrina Hanna koor: Gemengd koor St. Catharina - kindernevendienst Pastor G. Claassens - Eucharistieviering 2 e Zondag veertigdagentijd Diaken C. van Loon - Woord- en Communieviering lectr. mevr. T. de Ruiter - koster dhr R. Blaauwendraad Pastoor H. Bloem - Eucharistieviering zo 3 mrt. 3 e Zondag veertigdagentijd Pastor G. Claassens - Eucharistieviering lectr. dhr J. Ariëns - koster dhr H. van Rossen misdienaars: Anton Attevelt en Karlijn Slaghekke samenzang - kindernevendienst wo 6 mrt. zo 10 mrt. mevr. M. v.d. Worp - Woord- en Gebedsviering 4 e Zondag veertigdagentijd dhr D. Gudde - Woord- en Communieviering 9

10 lectr. mevr. J. Strooper - koster dhr L. Martina samenzang - kindernevendienst uur Leerdienst in de Voorhof lector dhr W. Dornbos wo 13 mrt. zo 17 mrt. wo 20 mrt. zo 24 mrt. wo 27 mrt. Diaken C. van Loon - Woord- en Communieviering 5e Zondag veertigdagentijd Pastor E. de Jong - Woord- en Communieviering lectr. mevr. T. Vermaas - koster dhr M. Damman samenzang - kindernevendienst Pastor W. de Jong - Eucharistieviering Palmzondag - Gezinsviering Pastor N. Spiljard - Woord- en Communieviering lectr. mevr. T. de Ruiter - koster dhr F. Slaghekke koor: Interkerkelijk koor Rejoice dhr J. Strooper - Woord- en Communieviering Kerkdiensten De Voorhof Zondag 3 februari Ds. D.H.J. Steenks Doop Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Zondag 10 februari Ds. P.B. Koekkoek Avondmaal Ds. P.B. Koekkoek Avondmaal Groenewoude Ds. D.H.J. Steenks Collecte: Pl diaconale Doelen t.b.v. CvK(HA) Zondag 17 februari Ds. D.H.J. Steenks Collecte: 40 dagen tijd collecte Zondag 24 februari kand. H.J. Maanen, Ede 10

11 18.30 Ds. D.H.J. Steenks Jongerendienst Collecte: Pl. Diaconale doelen Zondag 3 maart e 40dagentijd, uur, ds. Pieter Koekkoek Zondag 10 maart e 40dagentijd uur, ds. Dick Steenks uur, ds. Pieter Koekkoek Opbrengst collectes Zondag 9 december ,38 Zondag 16 december ,92 Zondag 23 december ,74 Kerstavond 24 december ,82 1 e Kerstdag 25 december ,64 Zondag 30 december ,60 Oudjaar 31 december ,53 Zondag 13 januari ,30 Zondag 27 januari ,25 Alle collectes bestemd voor eigen parochie KVG Afdeling Veenendaal MAANDAG 11 MAART 2013: IN DE OLIE DOOR DELIZIOSO Deze ledenavond wordt verzorgd door de heren Anne van der Meulen en Hans van Hoek van Kookstudio Delizioso. Zij vertellen ons eerst over olijven. Bij deze theorie proeven wij diverse soorten. Vervolgens gaan de heren nader in op de kenmerken van diverse soorten olijfolie. En weer mogen we zelf proefondervindelijk vaststellen wat wij lekker vinden. Op deze avond wordt ook de jaarlijkse verloting voor Melania georganiseerd. Melania is een creatieve werkgroep die zich inzet voor kleinschalige vrouwenprojecten in de derde wereld. 11

12 Deze avond wordt gehouden in Activiteitencentrum De Kleine Beer, Poolster 162 te Veenendaal. Aanvang uur. De entree voor niet-leden bedraagt 4,00 inclusief koffie/thee. Voor verdere inlichtingen: Annemiek Schweinsberg-Kools, te bereiken per telefoon of via het mailadres Algemene informatie en adressen: Kerk: Willem de Zwijgerlaan 38, 3931 KS Woudenberg. Tel: De telefoon werkt met een antwoordapparaat dat dagelijks door leden van het Parochieel Centrum Woudenberg (PCW) wordt uitgeluisterd. Na het opgeven van uw naam en telefoonnummer wordt u teruggebeld. Dit nummer kunt u ook bellen voor een bezoek aan de pastoor, diaken of pastoraal werkster of voor het maken van een afspraak. PCW is ook te bereiken via de Vieringen: Zondag om 11.00uur; woensdag om 9.30 uur. Bezoek zieken, ouderen, nieuwe kerkleden Voor Scherpenzeel/Renswoude: Mw. C. Vermeer Eikenlaan 93, Scherpenzeel tel: Mw. G. Boots Spechtlaan 16, Scherpenzeel tel: Voor Woudenberg: Mw. B.G.M. Heusdens, Jacob Catslaan 6, Woudenberg tel: Mw. M.A. van Beek, Westerwoud 139, Woudenberg tel: (nieuwe leden) Vervoer van Scherpenzeel naar de H. Catharinakerk te Woudenberg Wie niet over vervoer beschikt kan met één telefoontje vervoer regelen ( ) Overlijden/uitvaart/ een kerkelijk huwelijk of doopsel Parochieel Centrum Woudenberg (PCW) Telefoon Zie verder hierboven onder Kerk. Een aanvraag voor een kerkelijk huwelijk dient 6 maanden voor de datum van de huwelijkssluiting te worden gedaan Samenspraak: Redactie: Dhr W.F.J. Uijttewaal, dhr. F.J. van der Schot 12

13 Inleveren kopij: adres: Druk: Dhr. J.W.G. Snijders. Tel: adres: Parochiefoto s: Ledenadministratie Dhr. L. Vaessen, tel: Parochiebijdrage: Per 1 januari 2005 is het streefbedrag vastgesteld op 12,00 per maand, 36,25 per kwartaal, 72,50 per half jaar of 145,00 per jaar. Bankrekening: Postbank (ING) of Rabobank Bankrekening Rectoraat St. Antonius Abt Scherpenzeel/Woudenberg Postbanknummer (ING): U kunt uw parochiebijdrage overmaken op een van voorgaande rekeningnummers t.n.v. Parochie St. Maarten Geloofsgemeenschap H. Catharina Woudenberg/Scherpenzeel, W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS Woudenberg, o.v.v. parochiebijdrage. Nadere informatie: mw. M. de Vries tel: adres: 13

14 14

15 15

Uit de locatie H. Catharina.

Uit de locatie H. Catharina. SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Jaargang 1, nummer 8, Kerstmis 2013 half december 2013 tot half februari 2014 Inhoudsopgave Jaargang 1, nummer 8, Kerstmis 2013...1 Van de locatieraad...2 Nieuwjaarswens

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG. 26e Jaargang - Nummer 5 mei 2011

Inhoudsopgave MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG. 26e Jaargang - Nummer 5 mei 2011 MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 26e Jaargang - Nummer 5 mei 2011 Inhoudsopgave Heuveltjes...2 Vrijwilligersbeleid...3 In gesprek...4 Opknapbeurt hal en kleine zaal...4 Vastenaktie

Nadere informatie

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie : Woudenberg

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie : Woudenberg MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 26e Jaargang - Nummer 6 juni 2011 Inhoudsopgave HEUVELTJES...3 Elisabeth van Dijl vertrekt naar buurparochie...4 Uitbouwen...5 Grote voorbeeld...6 Turbulentie...7

Nadere informatie

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie: Woudenberg

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie: Woudenberg MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 26e Jaargang - Nummer 10 november 2011 INHOUDSOPGAVE pagina Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild.... 2 Verslag reünie oud jongerenkoor Join Togehter...

Nadere informatie

Pasen. Ergens kwam een mens vandaan Met ogen vol mededogen Om mensen wie dan ook bewogen Immer met hun lot begaan.

Pasen. Ergens kwam een mens vandaan Met ogen vol mededogen Om mensen wie dan ook bewogen Immer met hun lot begaan. Pasen Ergens kwam een mens vandaan Met ogen vol mededogen Om mensen wie dan ook bewogen Immer met hun lot begaan. Liefde en gerechtigheid Een leven lang steeds nagestreefd Ruimte schiep hij wijd en zijd

Nadere informatie

R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg

R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg R.K. geloofsgemeenschap Heilige Barbara - Culemborg BARBARAKLOK september 2015 2 Barbaraklok 2015 september BARBARAKLOK De volgende Barbaraklok verschijnt op 3 oktober. Kopij voor deze uitgave dient uiterlijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. RK Parochies Sint Maarten en Trinitas. Jaargang 9 Nummer 1 18 januari 2014

Nieuwsbrief. RK Parochies Sint Maarten en Trinitas. Jaargang 9 Nummer 1 18 januari 2014 RK Parochies Sint Maarten en Trinitas Nieuwsbrief Jaargang 9 Nummer 1 18 januari 2014 Pastoraal team W.P.J. Bakker, pastoor Mw. M. Claassens, Mw. Th. Beemster, pastoraal werkers Parochiebestuur Hans Maas,

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, 5-12 17-18, Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke

Nadere informatie

geloofsgemeenschap vormen

geloofsgemeenschap vormen De Apostelbode Jaargang 4 nummer 2 maart 2014 H. Jozef-Alverna, H. Joh. de Doper-Balgoij, H. Victor-Batenburg, H. Anna-Bergharen, H. Judocus-Hernen/Leur, H. Georgius-Heumen, H. Antonius Abt-Nederasselt,

Nadere informatie

Informatieblad van de

Informatieblad van de Informatieblad van de 3 e jaargang Maart, nummer 2 2015 Parochiebestuur Pater Frans Wijnen voorzitter Dhr. C.R. van t Westende Meeder vice-voorzitter 010-4808598 Mevr. A. Boeije penningmeester 010-4815134

Nadere informatie

Open Venster 6e jaargang nr. 5 Sept. Okt. 2015

Open Venster 6e jaargang nr. 5 Sept. Okt. 2015 Het volgende Open Venster nov.-dec.. 2015 verschijnt 30 nov. 2015 Kopij en intenties voor plaatsing inleveren t/m zondag 11 oktober 2015 Het wordt gelezen van 31 oktober t/m 18 december 2015 De daaropvolgende

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk.

Gabriëlle is eerder bestuurslid geweest en Joop is naast vele andere werkzaamheden koster van De Menswordingskerk. Parochiekern De Goede Herder Postadres: Hoge Rijndijk 16 2382 AS Zoeterwoude Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071-541 15 10 Telefoon urgente zaken: 06-22 02 76 68 E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

Nadere informatie

Informatieblad van de

Informatieblad van de Informatieblad van de 2 e jaargang September, nummer 7 2014 -2- Parochiebestuur Pater Frans Wijnen voorzitter Dhr. C.R. van t Westende Meeder vice-voorzitter 010-4850796 Mevr. A. Boeije penningmeester

Nadere informatie

H. Augustinusdag. Seniorendag 9 oktober. 40 jaar Ukkepuk. Kerkkoor naar Brabant. 3 jubilerende collectanten. Nieuwe missiekalender

H. Augustinusdag. Seniorendag 9 oktober. 40 jaar Ukkepuk. Kerkkoor naar Brabant. 3 jubilerende collectanten. Nieuwe missiekalender INFORMATIEBLAD JAARGANG 1 NUMMER 6 SEPTEMBER 2010 H. Augustinusdag Seniorendag 9 oktober 40 jaar Ukkepuk Kerkkoor naar Brabant 3 jubilerende collectanten Nieuwe missiekalender Vredehof weer onkruidvrij

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper Wijk bij Duurstede nummer 06 september/oktober 2013

Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper Wijk bij Duurstede nummer 06 september/oktober 2013 Geloofsgemeenschap Sint Johannes de Doper Wijk bij Duurstede nummer 06 september/oktober 2013 Voor misintenties, mededelingen, verzoeken en/of afhandeling van diverse zaken kunt u terecht op het secretariaat

Nadere informatie

Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530

Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 JAARGANG 6, nr. 7 DECEMBER 2008 JANUARI-FEBRUARI 2009 Parochiesecretariaat Weesp/Muiden/Muiderberg: Herengracht 17, 1382 AE Weesp, tel. 0294 412530 E-mailadres: info@mwmparochies.nl Website: www.mwmparochies.nl

Nadere informatie

Infoblad voor de St. Augustinusparochie Vijfhuizen Jaargang 41 - nr. 359 zo 24 januari zo 14 maart 2010 www.augustinus-vijfhuizen.

Infoblad voor de St. Augustinusparochie Vijfhuizen Jaargang 41 - nr. 359 zo 24 januari zo 14 maart 2010 www.augustinus-vijfhuizen. Infoblad voor de St. Augustinusparochie Vijfhuizen Jaargang 41 - nr. 359 zo 24 januari zo 14 maart 2010 www.augustinus-vijfhuizen.nl Jaargang 41 nummer 359 zo 24 januari - zo 14 maart 2010 Redactie: Redactieadres:

Nadere informatie

de brug parochieblad st. urbanus ouderkerk aan de amstel februari 2007

de brug parochieblad st. urbanus ouderkerk aan de amstel februari 2007 de brug parochieblad st. urbanus ouderkerk aan de amstel februari 2007 1 Adressen Urbanusparochie Pastoraal Werkster Mw. K.Kint- van Os 4961320 E-mail adres : Urbanusparochie [at] xs4all.nl Parochiebestuur

Nadere informatie

Ik ben in geloofsgemeenschappen van de Sint Marcellinus voorgegaan en bijzondere vieringen, met algemene vragen,

Ik ben in geloofsgemeenschappen van de Sint Marcellinus voorgegaan en bijzondere vieringen, met algemene vragen, Belangrijke data om alvast in uw agenda te noteren zondag 12 jan 11.00u Schelpenviering zondag 26 jan 10.00u Marcellinusviering in Hellendoorn 09 febr 09.30u Kleuterviering in het Achterom zondag 18 mei

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kerstmis R.-K. Parochie H. Willibrordus Sint Willebrord Kerstmis 2012

Nieuwsbrief Kerstmis R.-K. Parochie H. Willibrordus Sint Willebrord Kerstmis 2012 Nieuwsbrief Kerstmis R.-K. Parochie H. Willibrordus Sint Willebrord Kerstmis 2012 Kerstgedachte van pastoor drs. F.M. Verheije Kerstmis. Licht in de nacht, in de donkerste tijd van het jaar. Warmte terwijl

Nadere informatie

Nieuws. Emmaus Parochie Zeist. De kracht, het visioen, zal niet sterven. Vieringen. Informatie. Rubrieken. Sint Maarten

Nieuws. Emmaus Parochie Zeist. De kracht, het visioen, zal niet sterven. Vieringen. Informatie. Rubrieken. Sint Maarten Nieuws Emmaus Parochie Zeist 18e jaargang nummer 10 18 november - 16 december 2011 De kracht, het visioen, zal niet sterven Een orkaan aan publiciteit barstte los na het overlijden van Steve Jobs op 6

Nadere informatie

Maart 2015 - vastenperiode

Maart 2015 - vastenperiode Parochie Mededelingen Maart 2015 - vastenperiode 1 PASTORAAL TEAM Gerben Zweers Pastoor Liturgie pastoorzweers@gmail.com Ridderstraat 198 4101 BK Culemborg Anton ten Klooster Pastor Sacramentencatechese

Nadere informatie

OVERZICHT VIERINGEN PAROCHIEBLAD. Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede PINKSTEREN

OVERZICHT VIERINGEN PAROCHIEBLAD. Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede PINKSTEREN PAROCHIEBLAD Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede 53 e Jaargang, no. 3. Mei / juni 2015 PINKSTEREN De wereld krijgt een andere kleur; de kleur van zonlicht en van vuur, God opent wijd de hemeldeur

Nadere informatie

SAMENKOMST Parochieblad van de Vredeskerk PASEN. Jaargang 42, nummer 1

SAMENKOMST Parochieblad van de Vredeskerk PASEN. Jaargang 42, nummer 1 SAMENKOMST Parochieblad van de Vredeskerk PASEN Jaargang 42, nummer 1 Maart 2015 1 Pastoor: H. van Geel Pastorie: Doktersdreefje 4, 4651 AX Steenbergen Tel: 0167-563129 pastoor.hans@sintannaparochie.com

Nadere informatie

VAN DE PASTOR 2 VAN DE PASTOR

VAN DE PASTOR 2 VAN DE PASTOR VAN DE PASTOR 2 3 VAN DE PASTOR Beste mensen, Zoals u bekend is heeft de bisschop besloten dat de parochies moeten gaan fuseren en ook onze parochies: de Salvator- Mariaparochie, de Nicolaasparochie, de

Nadere informatie

39e Jaargang nr. 1 NOVEMBER, DECEMBER 2013 JANUARI 2014. 6 Viering geleid door pater Bots, Eesrte heilige communie, Evangelische boekentafel

39e Jaargang nr. 1 NOVEMBER, DECEMBER 2013 JANUARI 2014. 6 Viering geleid door pater Bots, Eesrte heilige communie, Evangelische boekentafel 2 INHOUDSOPGAVE: Paginanr: 39e Jaargang nr. 1 NOVEMBER, DECEMBER 2013 JANUARI 2014 4 Info website + vernieuwd e-mailadres 5 Beste parochianen 6 Viering geleid door pater Bots, Eesrte heilige communie,

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD. Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede PALMPASEN VERGEET U SAM S KLEDINGACTIE NIET!

PAROCHIEBLAD. Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede PALMPASEN VERGEET U SAM S KLEDINGACTIE NIET! PAROCHEBLAD Parochie St. Paulus Locatie H. Caecilia Neede 50 e Jaargang, no. 2. april mei 2012 BJZONDERE FEESTEN N HET EUCHARSTSCH CENTRUM ST. PAULUS n onze grote St. Paulusparochie worden binnenkort in

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE HOFSTAD

WEGWIJS IN DE HOFSTAD WEGWIJS IN DE HOFSTAD Ftongeren Inleiding In de kerk gebeurt er veel achter de schermen (waarschijnlijk net als bij iedere andere vereniging of organisatie). Heel veel dingen lijken gewoon vloeiend te

Nadere informatie

De Voorloper. RK-parochie Sint Jan de Doper. Door God en mens bewogen

De Voorloper. RK-parochie Sint Jan de Doper. Door God en mens bewogen De Voorloper RK-parochie Sint Jan de Doper Door God en mens bewogen In dit nummer o.a. Actie Kerkbalans Deze gaat van start, zegt u ook: Hier ben ik? Er wordt op u gerekend! Leerhuis Het programma voor

Nadere informatie