Uit de locatie H. Catharina.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de locatie H. Catharina."

Transcriptie

1 SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Inhoudsopgave Brief van Em. Deken Pastor drs. F.H.J. Zwarts...2 Em. Deken Pastor drs F.H.J. Zwarts jaar Wereldwinkel Woudenberg-Maarn...3 Informatie met betrekking tot de financiële administratie...3 Vastenactie Aktiviteitenkalender Vastentijd Bridgedrive ten bate van het vastenactieproject...6 Oecumenische Thomasviering...7 Vorming en Toerusting...8 Agenda parochie-activiteiten...8 Liturgische agenda - C-jaar...8 Kerkdiensten De Voorhof...10 Opbrengst collectes...11 KVG Afdeling Veenendaal...11 Algemene informatie en adressen:

2 SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Brief van Em. Deken Pastor drs. F.H.J. Zwarts Pastor Zwarts heeft een aardige brief beschreven aan alle parochianen bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan. De locatieraad heeft besloten deze brief te publiceren in Samenspraak of De Mantel van St. Maarten. Em. Deken Pastor drs F.H.J. Zwarts Kattenbroekerweg EA Amersfoort Aan de Parochianen van de H.Catharinakerk tel Willem de Zwijgerlaan 38 fax Woudenberg. Amersfoort 22 november Beste Parochianen en leden van de locatieraad, Bijzonder aangenaam verrast was ik bij het ontvangen van de uitnodiging voor het 50-jarig jubileum van uw geloofsgemeenschap H. Catharina. Het is verstandig en goed dit te vieren, want dat geeft altijd weer energie. Ik bewaar de beste herineringen aan uw gastvrije gemeenschap en aan de altijd prettige maar ook effectieve samenwerking met uw bestuur. In de vele ontmoetingern in die tijd was het voor mij als deken gewoon goed gevoel, om naar Woudenberg te gaan en mee te vieren en waar nodig te besturen. Die goede sfeer en saamhorigheid zal naar ik hoop ook in de komende tijd uw kracht zijn, ook al weten we dat er ontwikkelingen zijn in de Kerk, die brede bezinning vragen om aan gezamenlijke toekomst te kunnen werken. De H. Geest zal ons helpen. De goede perspectieven zullen ons ook tegemoet komen en daar blijven we op hopen en om bidden. Aangezien ik nog fulltime pastor ben in het team van de H.H. Martha en Mariaparochie heb ik die zondagmorgen 25 november mijn pastorale verplichtingen. Bovendien viert het koor van de H. Carolus Borromeuskerk in Soesterberg hun jubileum van 175 jaar en verwacht zo mogelijk teamleden na de viering op de koffie. Ik heb besloten daar naar toe te gaan. Ik wens u allen een inspirerende en goede viering toe van dit mooie jubileum. En natuurlijk een gezellig samenzijn met elkaar en de gasten. Nogmaals mijn dank. Vrede en alle goeds, Frans Zwarts, pastor. 2

3 25 jaar Wereldwinkel Woudenberg-Maarn Al 25 jaar zetten veel vrijwilligers uit Woudenberg en Maarn zich in voor de verkoop van fair trade producten. Door de verkoop van deze producten in de wereldwinkel krijgen de producenten uit veelal arme landen van over de hele wereld een eerlijk en regelmatig inkomen en daardoor een menswaardig bestaan. De winkel in Woudenberg is oorspronkelijk ontstaat uit een initiatief van een werkgroep van de Voorhofgemeente. Het vijfentwintig jarig bestaan van de wereldwinkel Woudenberg-Maarn wordt gevierd met een feestweek vol aanbiedingen. Op zaterdag 9 februari wordt de feestweek om uur geopend door de burgemeester mevrouw T. Cnossen bij de Wereldwinkel aan de Dorpsstraat 5 in Woudenberg. Van tot uur is er die dag een proeverij van sap, wijn en tapenade. Voor de kinderen zijn er suikerspinnen en popcorn te koop voor 0,50. Dit geld gaat naar een goed doel, namelijk a pig van Djouke. En bij aankopen in de winkel kan die dag een envelop worden getrokken voor een korting variërend van 5 tot 50%. Van 11 t/m 15 februari is er elke dag een aanbieding. Op woensdag kunnen de leerlingen van groepen van de basisscholen de kleurplaat inleveren, die ze op school hebben gekregen. In ruil hiervoor mogen ze een cadeautje grabbelen en krijgen ze een beker chocolademelk. De feestweek wordt afgesloten op zaterdag 16 februari met van tot uur een proeverij van rijst met saus, wijn en sap. Ook die dag kan bij aankopen weer een envelop met korting worden getrokken. Informatie met betrekking tot de financiële administratie van de lokale geloofsgemeenschap Sint Maarten Geachte parochianen, Zoals u weet maakt de H. Catharinakerk vanaf 1 januari 2010 onderdeel uit van de parochie Sint Maarten. Tot nu toe verzorgde elke lokale geloofsgemeenschap haar eigen financiële administratie. De centrale kosten, zoals de kosten voor het Pastoraal team, bestuurskosten en dergelijke worden sinds 2010 via een vaste verdeelsleutel geboekt bij de betrokken geloofsgemeenschappen. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de centrale opbrengsten uit vermogen. U zult begrijpen dat het verwerken van de financiële administraties van 7 betrokken geloofsgemeenschappen een omslachtige exercitie is voor het bestuur van de Sint Maartenparochie. 3

4 Uit oogpunt van efficiëncy is de financiële administratie met ingang van 2013 veranderd. Alle financiële administraties van de lokale geloofsgemeenschappen zijn samengevoegd tot 1 financiële administratie. Jaarlijks zullen wij wel een eigen begroting opstellen met de baten en de lasten van onze eigen locatie. In onze eigen begroting zullen de volgende kosten niet meer voorkomen: Personeelskosten; De bijdragen aan bisdom (deze werd elk kwartaal afgedragen en deze is tot stand gekomen op basis van een verdeelsleutel tussen de kerken.) ter vervanging van deze bijdragen wordt dus de uiteindelijke winst per kerk als bijdrage verwerkt; Het groot onderhoud.(nieuwe vloer, enz.); De dotatie aan voorziening groot onderhoud.(bedrag wat jaarlijks wordt toegevoegd aan de voorziening op de balans om geld te reserveren voor in de toekomst groot onderhoud) De kosten van bovenstaande onderwerpen zullen worden doorbelast naar de centrale overhead. Een en ander houdt in dat de betrokken lokale geloofsgemeenschappen zullen gaan werken met budgetten en kwartaalrapportages. Nieuw is dat wat aan winst overblijft zal worden afgedragen aan de centrale rekening van Sint Maarten. Dat is uit oogpunt van solidariteit goed te verdedigen. Zo ook zal elk lokaal vermogen dat bij de geloofsgemeenschappen op de rekeningen staat naar de centrale overhead worden gesluisd en het bestuur zal dat vermogen gaan beleggen in de RK Instelling voor Vermogensbeheer in het Aartsbisdom Utrecht (VAU). Hierop kan dan meer rendement behaald worden. De veranderde methode heeft in principe geen consequenties voor u persoonlijk. Uw bijdrage aan de kerk kan gewoon zoals altijd worden afgedragen aan onze lokale geloofsgemeenschap. Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u zich in verbinding stellen met de penningmeester mw. M. de Vries. Hoogachtend, De locatieraad van de H. Catharinakerk. De voorzitter, De secretaris, H.J.F. Boschker A.F. van Leur 4

5 Vastenactie 2013 De Vastenactie 2013 start op zondag 17 februari. We gaan geld inzamelen voor de kinderen in Peru van het project Ninos Unidos Peruanos. Het project zorgt voor opvang en begeleiding van straatkinderen en andere kansarme kinderen in de stad Cusco in Peru. De stichting Ninos doet daar onder leiding van de Nederlands Jolanda van den Berg geweldig goed werk voor deze straatarme kinderen. Inhoudelijke informatie over dit project vindt u elders, in het gezamenlijke deel van dit kerkblad/deze Mantel van Sint Maarten. Wij willen u graag attenderen op de aktiviteitenkalender. Dit jaar staat er een nieuwe aktiviteit op de kalender. We hebben in het najaar een kast vol boeken gedoneerd gekregen van één van onze parochianen. Wij vonden het een goed idee om deze 2 e handsboeken te verkopen tijdens de Vastenactie. Komt u eens langs bij de boeken om te kijken of er iets voor u tussen zit. Aktiviteitenkalender Vastentijd e zondag vastentijd: 17 februari H. Bloem gemengd koor Tijdens de kindernevendienst worden de spaarpotjes aan de kinderen uitgedeeld. Aktiviteiten: - verkoop loten. - inschrijven voor appels en violen, - inschrijven klaverjassen en bridge, - verkoop 2e hands boeken - verkoop lekkers bij de koffie 2de zondag vastentijd: 24 februari C. van Loon Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. 3de zondag vastentijd: 3 maart G. Claessens Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. s Middags: knutselen voor de kinderen 4de zondag vastentijd: 10 maart D. Gudde Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. 5de zondag vastentijd: 17 maart E. de Jong Aktiviteiten: - Zie 1e zondag vastentijd. - uitventen violen en appels 5

6 Bridgedrive in het zaaltje van de H. Catharinakerk. Aanvang: aanmelden bij: Ton van Leur : tel Solidariteitsmaaltijd woensdag 20 maart in de Voorhof. Aanvang: uur. nadere informatie bij Angelique Martina-Spies: tel Palmzondag: 24 maart - N. Spiljard - Rejoice Aktiviteiten: - palmpaasoptocht tijdens de dienst - inleveren spaarpotjes kinderen tijdens de dienst, - loterij na de dienst - verkoop lekkers bij de koffie s Avonds: Klaverjassen. Opgeven bij André v.d. Weerd ( ) of op de intekenlijsten in de hal van de kerk In deze Samenspraak vindt u een folder over het project Ninos Unidos Peruanos waar we geld voor in gaan zamelen. Ook het vastenzakje zit in deze Samenspraak. Het zakje wordt aan het eind van de vastentijd, in de Goede Week, (week maandag 25 maart tot vrijdag 29 maart) bij u thuis opgehaald. U kunt het zakje tijdens de vastentijd ook in de gele bus in de hal van de kerk stoppen. Het is ook mogelijk om geld via de bank of giro over te maken. Dat kan op bankrekeningnummer , van de H. Catharinakerk te Woudenberg, o.v.v. Vastenactie De werkgroep Vastenaktie wenst u een goede vastentijd toe en ontmoet u graag bij één van de activiteiten. Annemarieke Slaghekke en Lucia Greeven Bridgedrive ten bate van het vastenactieproject Op zondag 17 maart 2013 houden wij weer een topintegraal bridgewedstrijd in het zaaltje van de H. Catharinakerk. Totaal aantal spellen: 24. De opbrengst komt ten goede van het Vastenactieproject van de H. Catharinakerk. Informatie: Alleen paren kunnen zich inschrijven uur uur inloop uur uur Eerste ronde uur uur Pauze uur uur Tweede ronde 6

7 16.30 uur uur Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking Kosten: 15,00 per persoon, inclusief aantal consumpties. Betalen op 17 maart bij binnenkomst Maximaal aantal deelnemers is: 24 paren Ook beginners zijn van harte welkom AANMELDEN UITERLIJK VÓÓR 9 MAART 2013 BIJ: Tine Vis : tel of Ton en Trees van Leur : tel Oecumenische Thomasviering Datum: zondag 24 februari a.s. Plaats: kerkgemeenschap De Achthoek,Molenweg 1 te Scherpenzeel. Tijd: uur. Met: Rejoice, da.carla Melgers, Sanne Trip, Dagmar Gerritsen, Ruud Gerritsen + leden van de werkgroep Onderwerp: HUMOR?! een kijkje achter de hemelpoort. Het is belangrijk en goed voor de mens om regelmatig te lachen. En als we Bosmans,een katholiek theoloog mogen geloven, houdt ook God wel van een geintje. Dat is n.l. de titel van het boek wat hij onlangs uitgaf. Een goede dosis humor helpt bij alle serieuze zaken die bij het kerkzijn horen om te relativeren en alles in het juiste perspectief te zien.,n.l. als iets wat je gegeven is en waarvan je dankbaar mag genieten. Echte humor is zachtmoedig, grootmoedig, vergevingsgezind en verdraagzaam. Het thema zal uitgewerkt worden door Ruud, Sanne en Dagmar door gesproken woord en zang. Tijdens de heilige chaos kunt uzelf weer op verschillende wijze bezig zijn: door een kaarsje aan te steken voor een geliefde,zieke of anderszins;zelf creatief bezig zijn met het thema;te kijken en te luisteren naar informatie over de CLINI CLOWNS ;te mediteren of zomaar te luisteren naar Rejoice. Collectebestemming: voor de Clini Clowns Met het liefdesmaal wordt de viering afgesloten We hopen op een goede opkomst en verwachten u daarom graag op zondagavond 24 februari a.s. Het belooft een bijzondere viering te worden met uiteraard veel humor. Oecumenische werkgroep Thomasvieringen. 7

8 Vorming en Toerusting Taakgroep Vorming en Toerusting heeft Bert Woudstra uitgenodigd om ziin monoloog getiteld Hout in de tijd voor Pasen in de Voorhof op te voeren. 'Hout' heet oorspronkelijk 'Jesus, my boy' en is een monoloog geschreven door John Dowie. Bert Woudstra heeft toestemming gekregen van Dowie om het te vertalen en in Nederland op te voeren. Na 25 jaar toneelervaring is dit het eerste soloproject van Bert. Ondersteund door Howard van Dodemont is het stuk voor hem een persoonlijke zoektocht geworden. In 'Hout' vertelt Jozef het verhaal van zijn zoon, Jezus. Ontdaan van alle (schijn-)heiligheid, soms schrijnend, soms komisch, maar altijd met respect. Een verhaal over de liefde van een vader voor zijn zoon. Maar ook een verontrustende vertelling. Bert Woudstra heeft deze monoloog in Tejaterhuis te Amersfoort opgevoerd. Hij komt nu naar de Voorhof op 28 februari. De monoloog begint om uur. Vanaf uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Voor de uitvoering wordt 5 gevraagd om de kosten te dekken.(minder geven mag ook) Agenda parochie-activiteiten Ma 22 febr Sluitingsdatum kopij voor centrale deel De Mantel Ma 4 mrt Sluitingsdatum kopij voor locale deel Samenspraak Wo 20 mrt u. Bundelen van De Mantel / Samenspraak Do 21 mrt uur bijeenkomst Bijbelgroep bij T. Vis Liturgische agenda - C-jaar Vieringen: zondag om uur (na de viering koffie) woensdag om 9.30 uur (na de viering koffie) zo 3 febr. 4 e Zondag door het jaar 8

9 Pastor G. Claassens - Eucharistieviering lector dhr W. Dornbos - koster dhr L. Martina misdienaars: Tjebbe van den Berg en Charley Eweg samenzang - kindernevendienst wo 6 febr. dhr J. Strooper - Woord- en Communieviering zo 10 febr. 5 e Zondag door het jaar mevr. M. v.d. Horst - Woord- en Communieviering lectr. mevr. A. Slaghekke - koster dhr M. Damman samenzang - kindernevendienst wo 13 febr. zo 17 febr. wo 20 febr. zo 24 febr. wo 27 febr. Aswoensdag uur Pastor E. de Jong - Woord- en Communieviering lectr. mevr. J. Strooper - koster dhr F. Slaghekke samenzang 1 e Zondag veertigdagentijd Pastoor H. Bloem - Eucharistieviering lectr. mevr. T. Vermaas - koster dhr L. Vaessen misdienaars: Amanda Talya en Catrina Hanna koor: Gemengd koor St. Catharina - kindernevendienst Pastor G. Claassens - Eucharistieviering 2 e Zondag veertigdagentijd Diaken C. van Loon - Woord- en Communieviering lectr. mevr. T. de Ruiter - koster dhr R. Blaauwendraad Pastoor H. Bloem - Eucharistieviering zo 3 mrt. 3 e Zondag veertigdagentijd Pastor G. Claassens - Eucharistieviering lectr. dhr J. Ariëns - koster dhr H. van Rossen misdienaars: Anton Attevelt en Karlijn Slaghekke samenzang - kindernevendienst wo 6 mrt. zo 10 mrt. mevr. M. v.d. Worp - Woord- en Gebedsviering 4 e Zondag veertigdagentijd dhr D. Gudde - Woord- en Communieviering 9

10 lectr. mevr. J. Strooper - koster dhr L. Martina samenzang - kindernevendienst uur Leerdienst in de Voorhof lector dhr W. Dornbos wo 13 mrt. zo 17 mrt. wo 20 mrt. zo 24 mrt. wo 27 mrt. Diaken C. van Loon - Woord- en Communieviering 5e Zondag veertigdagentijd Pastor E. de Jong - Woord- en Communieviering lectr. mevr. T. Vermaas - koster dhr M. Damman samenzang - kindernevendienst Pastor W. de Jong - Eucharistieviering Palmzondag - Gezinsviering Pastor N. Spiljard - Woord- en Communieviering lectr. mevr. T. de Ruiter - koster dhr F. Slaghekke koor: Interkerkelijk koor Rejoice dhr J. Strooper - Woord- en Communieviering Kerkdiensten De Voorhof Zondag 3 februari Ds. D.H.J. Steenks Doop Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Zondag 10 februari Ds. P.B. Koekkoek Avondmaal Ds. P.B. Koekkoek Avondmaal Groenewoude Ds. D.H.J. Steenks Collecte: Pl diaconale Doelen t.b.v. CvK(HA) Zondag 17 februari Ds. D.H.J. Steenks Collecte: 40 dagen tijd collecte Zondag 24 februari kand. H.J. Maanen, Ede 10

11 18.30 Ds. D.H.J. Steenks Jongerendienst Collecte: Pl. Diaconale doelen Zondag 3 maart e 40dagentijd, uur, ds. Pieter Koekkoek Zondag 10 maart e 40dagentijd uur, ds. Dick Steenks uur, ds. Pieter Koekkoek Opbrengst collectes Zondag 9 december ,38 Zondag 16 december ,92 Zondag 23 december ,74 Kerstavond 24 december ,82 1 e Kerstdag 25 december ,64 Zondag 30 december ,60 Oudjaar 31 december ,53 Zondag 13 januari ,30 Zondag 27 januari ,25 Alle collectes bestemd voor eigen parochie KVG Afdeling Veenendaal MAANDAG 11 MAART 2013: IN DE OLIE DOOR DELIZIOSO Deze ledenavond wordt verzorgd door de heren Anne van der Meulen en Hans van Hoek van Kookstudio Delizioso. Zij vertellen ons eerst over olijven. Bij deze theorie proeven wij diverse soorten. Vervolgens gaan de heren nader in op de kenmerken van diverse soorten olijfolie. En weer mogen we zelf proefondervindelijk vaststellen wat wij lekker vinden. Op deze avond wordt ook de jaarlijkse verloting voor Melania georganiseerd. Melania is een creatieve werkgroep die zich inzet voor kleinschalige vrouwenprojecten in de derde wereld. 11

12 Deze avond wordt gehouden in Activiteitencentrum De Kleine Beer, Poolster 162 te Veenendaal. Aanvang uur. De entree voor niet-leden bedraagt 4,00 inclusief koffie/thee. Voor verdere inlichtingen: Annemiek Schweinsberg-Kools, te bereiken per telefoon of via het mailadres Algemene informatie en adressen: Kerk: Willem de Zwijgerlaan 38, 3931 KS Woudenberg. Tel: De telefoon werkt met een antwoordapparaat dat dagelijks door leden van het Parochieel Centrum Woudenberg (PCW) wordt uitgeluisterd. Na het opgeven van uw naam en telefoonnummer wordt u teruggebeld. Dit nummer kunt u ook bellen voor een bezoek aan de pastoor, diaken of pastoraal werkster of voor het maken van een afspraak. PCW is ook te bereiken via de Vieringen: Zondag om 11.00uur; woensdag om 9.30 uur. Bezoek zieken, ouderen, nieuwe kerkleden Voor Scherpenzeel/Renswoude: Mw. C. Vermeer Eikenlaan 93, Scherpenzeel tel: Mw. G. Boots Spechtlaan 16, Scherpenzeel tel: Voor Woudenberg: Mw. B.G.M. Heusdens, Jacob Catslaan 6, Woudenberg tel: Mw. M.A. van Beek, Westerwoud 139, Woudenberg tel: (nieuwe leden) Vervoer van Scherpenzeel naar de H. Catharinakerk te Woudenberg Wie niet over vervoer beschikt kan met één telefoontje vervoer regelen ( ) Overlijden/uitvaart/ een kerkelijk huwelijk of doopsel Parochieel Centrum Woudenberg (PCW) Telefoon Zie verder hierboven onder Kerk. Een aanvraag voor een kerkelijk huwelijk dient 6 maanden voor de datum van de huwelijkssluiting te worden gedaan Samenspraak: Redactie: Dhr W.F.J. Uijttewaal, dhr. F.J. van der Schot 12

13 Inleveren kopij: adres: Druk: Dhr. J.W.G. Snijders. Tel: adres: Parochiefoto s: Ledenadministratie Dhr. L. Vaessen, tel: Parochiebijdrage: Per 1 januari 2005 is het streefbedrag vastgesteld op 12,00 per maand, 36,25 per kwartaal, 72,50 per half jaar of 145,00 per jaar. Bankrekening: Postbank (ING) of Rabobank Bankrekening Rectoraat St. Antonius Abt Scherpenzeel/Woudenberg Postbanknummer (ING): U kunt uw parochiebijdrage overmaken op een van voorgaande rekeningnummers t.n.v. Parochie St. Maarten Geloofsgemeenschap H. Catharina Woudenberg/Scherpenzeel, W. de Zwijgerlaan 38, 3931 KS Woudenberg, o.v.v. parochiebijdrage. Nadere informatie: mw. M. de Vries tel: adres: 13

14 14

15 15

Inhoudsopgave pagina

Inhoudsopgave pagina Jaargang 1, nummer 4 18 mei 2013 t/m 30 juni 2013 SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Inhoudsopgave pagina Jaargang 1, nummer 4 18 mei 2013 t/m 30 juni 2013...1 SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina...1

Nadere informatie

Uit de locatie H. Catharina.

Uit de locatie H. Catharina. SAMENSPRAAK Uit de locatie H. Catharina. Jaargang 1, nummer 8, Kerstmis 2013 half december 2013 tot half februari 2014 Inhoudsopgave Jaargang 1, nummer 8, Kerstmis 2013...1 Van de locatieraad...2 Nieuwjaarswens

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG. 27e Jaargang - Nummer 7 juli - augustus 2012. INHOUDSOPGAVE pagina

MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG. 27e Jaargang - Nummer 7 juli - augustus 2012. INHOUDSOPGAVE pagina MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 27e Jaargang - Nummer 7 juli - augustus 2012 INHOUDSOPGAVE pagina Als u dit Heuveltje leest is het weer zomertijd.... 2 Project Hope, Njinikom Cameroon...

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG

MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 27e Jaargang - Nummer 5 mei 2012 INHOUDSOPGAVE pagina Mededelingen van de locatieraad... 2 Vrijwilligersbeleid... 2 Herinrichting gebied rondom H. Catharinakerk....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie : Woudenberg

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie : Woudenberg MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 26e Jaargang - Nummer 6 juni 2011 Inhoudsopgave HEUVELTJES...3 Elisabeth van Dijl vertrekt naar buurparochie...4 Uitbouwen...5 Grote voorbeeld...6 Turbulentie...7

Nadere informatie

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Geloofsgemeenschap St. Joseph Hooglanderveen-Vathorst Pastorie: van Tuyllstraat 29, 3829 AB Hooglanderveen Secretariaat geopend op vrijdagmorgen 9.00 12.00

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie

EVALUATIE LITURGISCH BELEID. Pastoraal team. HH. Franciscus en Clara Parochie EVALUATIE LITURGISCH BELEID Pastoraal team HH. Franciscus en Clara Parochie Notitie voor evaluatie met allen die betrokken zijn bij de liturgie 1 EVALUATIE LITURGISCH BELEID FRANCISCUS EN CLARA PAROCHIIE

Nadere informatie

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek!

PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Mijn kerk inspireert Kortom: de Andreaskerk is een inspirerende plek! PAROCHIE H. ANDREAS 2016 Van 17 tot en met 31 januari wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Alle kerken vragen hun leden dan om gul te geven voor de plaatselijke kerk. Ook onze parochie doet mee.

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum juni 2015 (jrg. 15 nr. 7) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98 INGB

Nadere informatie

Vastenactie 2013. Doelen KWF kankerbestrijding Hospice Berkenstein

Vastenactie 2013. Doelen KWF kankerbestrijding Hospice Berkenstein Vastenactie 2013. Voor u ligt het programma van de vastenactie in en om de Petrakerk, tijdens de 40-dagentijd. Deze periode en actie start op 13 februari en duurt t/m paaszondag 31 maart. Het doet ons

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG. 26e Jaargang - Nummer 5 mei 2011

Inhoudsopgave MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG. 26e Jaargang - Nummer 5 mei 2011 MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 26e Jaargang - Nummer 5 mei 2011 Inhoudsopgave Heuveltjes...2 Vrijwilligersbeleid...3 In gesprek...4 Opknapbeurt hal en kleine zaal...4 Vastenaktie

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie: Woudenberg

De Samenspraak kunt u ook digitaal lezen. Website R. K. Parochieverband St. Maarten: www.parochie-sintmaarten.nl Kies deelparochie: Woudenberg MAANDBLAD VAN DE R.K.CATHARINAPAROCHIE TE WOUDENBERG 26e Jaargang - Nummer 10 november 2011 INHOUDSOPGAVE pagina Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild.... 2 Verslag reünie oud jongerenkoor Join Togehter...

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG

WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG WAT IS DE KERK MIJ WAARD?! ACTIE 2014 WALFRIED PAROCHIE GRONINGEN EMMAUSKERK LEWENBORG 1 Het gebied van de Walfriedparochie Beijum - De Hunze - Van Starkenborg - Lewenborg - Zilvermeer - Drielanden - Noorddijk

Nadere informatie

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen

Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen Januari - Februari Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen PERSONALIA: OVERLEDEN: 08 december: 67 jaar; Gerrit Hermanus van den Broek, echtgenoot van Trees Compier; Rietveld 26.

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Volop actie in Hernen en Leur

Volop actie in Hernen en Leur Volop actie in Hernen en Leur 14 juni 2015, drukbezochte Hernense Stratenmarkt. 20 juni 2015, 9e Hernense Stratenloop. - 45 - Uw adres voor de verhuur en verkoop van: rolsteigers kamersteigers trappen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013

PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Paus Franciscus "Blijmoedig en met een realistisch oog voor de kansen die onze tijd bieden om een aansprekende, PAROCHIEBLAD DECEMBER 2013 Parochie H. Andreas, Palestinastraat 326, Heerlerbaan Tel. 045-5413381

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland ONTMOETINGSAANDELEN-ACTIE MARTINUSBERICHT 31 oktober + 1 november 2015 nr. 45 Dit weekend van 31 Oktober en 1 november vraagt het inloophuis De Ontmoeting aandacht

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Inspiratie en betrokkenheid, een leer weg in de liturgie Met kinderen leren vieren Jaarkalender 2014-2015 Voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, hebben de parochies Sint Maarten en Trinitas in Leidschendam

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS Parochieblad van de RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek www.verrijzenisgemeenschap.nl www.stjandedoper-vechtenvenen.nl 41 e jaargang nummer 1, 2015 Oplage 820 stuks Redactie schakel@verrijzenisgemeenschap.nl

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

RK PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1981

RK PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1981 Activiteiten en Vergaderingen februari 2015 Datum/Dag/ Activiteit/Vergadering Tijd Maandag, Kerkzaal Thomaskoor Dinsdag, Kerkzaal Vamos Donderdag, De Goede & Uitgifte Voedselbank 12.00 15.00 Donderdag,

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

40e jaargang nr. 3 vrijdag 23 september 2016

40e jaargang nr. 3 vrijdag 23 september 2016 NIEUWSBRIEF 40e jaargang nr. 3 vrijdag 23 september 2016 Agenda 28 september Start verkoop Kinderpostzegels 30 september Schoolfotograaf Afscheid meester Jacques 05 oktober Start Kinderboekenweek 06 oktober

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 1 20 maart 2016 nr. 11 De bestelde huispaaskaarsen zijn binnen. U kunt ze tegen contante betaling afhalen op De Pastorie. De gastvrouw is van maandag

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Week 02 dd 08-01-2014 Federatie Sint-Kruis LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 12 januari: Doopsel van de Heer: Jezus doop in de Jordaan: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015

NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 NIEUWSBRIEF H. MARIA PAROCHIE WALCHEREN JAARGANG 8 AFLEVERING 203 25 juli 2015 Petrus en Pauluskerk Onze Lieve Vrouwekerk Dishoek Domburg Vrouwenpolder Zoutelande Een lezersreactie, die we u niet willen

Nadere informatie

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk

Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk Vacature overzicht vrijwilligers Dominicanenkerk 2014-2015 Begeleider Kindernevendienst B Leuk, boeiend, verrijkend, gezellig, zinvol, uitdagend. Zomaar wat kreten die wij, de vrijwilligers van de kindernevendienst

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. December Inleidend woord : stip op de horizon

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. December Inleidend woord : stip op de horizon Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden December 2013 Inleidend woord : stip op de horizon Wanneer je op het zicht zeilt is het handig om een (herkennings)punt te

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 17 december 2014 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer:

Beste Gemeenteleden, Adres: Telefoonnummer: Beste Gemeenteleden, Zaterdag 18 maart van 10.00-16.00 uur is het weer zover: Tijd voor de voorjaars rommelmarkt plus! In de samenloop kunt U lezen wat een gezellige dag het wordt! Hierbij willen wij ook

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer, In deze brochure

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit:

Nieuwsbrief. Kerstviering. DVD Kerstspel. In dit nummer: Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 8 december 2015 Nieuwsbrief Kerstviering Het programma voor de kerstviering op woensdag 16 december ziet er als volgt uit: 16.30 uur: kinderen komen aan in de eigen klas, ouders kunnen de koude gerechten

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. februari 2015 (jrg. 15 nr. 3)

NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum. februari 2015 (jrg. 15 nr. 3) NIEUWSBRIEF maandelijks informatieblad van Parochie Breda Centrum februari 2015 (jrg. 15 nr. 3) St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda Telefoon: 521 5764 e-mail: info@parbc.nl www.kathedraalbreda.nl Bank: NL98

Nadere informatie

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

PGSchagen 18 september Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester PGSchagen 18 september 2016 Voorganger Dhr. J. Prij Jr, Organist Hanneke Muntjewerf Lector Janny de Visser, Koster Evert Meijer, Gastvrouw Nel Dantuma Thema: De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester

Nadere informatie

april 2016 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden

april 2016 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden april 2016 Jaargang no. 53 Adreswijzigingen gaarne doorgeven aan het Parochiesecretariaat HEILIGE GEESTKERK EERBEEK Contactblad voor parochianen en belangstellenden PAROCHIE HH FRANCISCUS en CLARA Locatie

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 28 december 2015, nummer 1, verschijndatum: 7 januari 2016

Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 28 december 2015, nummer 1, verschijndatum: 7 januari 2016 1 Kopij wijkberichten Protestantse Wijkgemeente De Drieklank d.d. 28 december 2015, nummer 1, verschijndatum: 7 januari 2016 Focus Een paar weken geleden sprak ik met enkele collega s elders in het land

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 25 februari 2016 07 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Personele zaken en stagiaires Kwartiergesprekken Andere tijden of niet? Vastenactie De week van de BMS Open Dag Oud papier Knutselcircuit

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Advent 7 december 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we tweede zondag van de Advent. Advent is een tijd

Nadere informatie

1 e Heilige Communie John F. Kennedyschool - 2014. Sint Jozefparochie

1 e Heilige Communie John F. Kennedyschool - 2014. Sint Jozefparochie 1 e Heilige Communie John F. Kennedyschool - 2014 Sint Jozefparochie Directeur van de school De heer Chris Roes Pastoor A. van den Berg Pastoor van de St. Jozefkerk en van de St. Theresiakerk. Dopen? Is

Nadere informatie

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2016 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2016 van de parochiekern Sint Bartholomeus. In dit jaarplan vermelden wij wat voor activiteiten

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede december 2016

Activiteiten programma De Meerstede december 2016 Mededeling: dinsdag 6 december wordt het huis in de kerstsfeer gezet door creatieve vrijwilligers. Donderdag 1 december Sinterklaas lunch feest. De goede Sint komt vanmiddag op de Lunch. Hij moet tenslotte

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Juni 2013 Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Juni 2013 Inleidend woord : Open kerk In de loop van de maand (de 22 e ) houden we in Hengelo met een aantal kerken kerkennacht.

Nadere informatie

Contactpersoon voor informatie Gerard de Boer, 058-2664184, inja.gerard@tiscali.nl

Contactpersoon voor informatie Gerard de Boer, 058-2664184, inja.gerard@tiscali.nl De werkgroep Zieken & Ouderen zoekt bezoekers oudere, zieke of eenzame mensen bezoeken, ongeveer eens per maand * tussen 30 en 70 jaar jong *goede contactuele eigenschappen * een luisterend oor (dat ook

Nadere informatie

Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector pastoor Klaas Jan Homan

Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector pastoor Klaas Jan Homan Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden Augustus 2012 Inleidend woord: een woord van afscheid van uw rector pastoor Klaas Jan Homan Dit huis is een huis waar de deur

Nadere informatie

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Inleidend woord :

Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden. Inleidend woord : Maandelijkse Nieuwsbrief Oud-Katholieke Statie H.Lebuïnus Twente en Ommelanden April 2011 Inleidend woord : Sale In winkels hier in de buurt prijkt het woord Sale. Uitverkoop. Was het vroeger zo dat de

Nadere informatie

23 oktober 2015 Nummer 4

23 oktober 2015 Nummer 4 23 oktober 2015 Nummer 4 Inhoud: Deelname Europees schoolfruitprogramma Ingekomen stuk: onthulling jeugdprins Informatieavond groepen 8 verzet Speculaasactie Ingekomen stuk: werkgroep eerste heilige communie

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

(2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade 8de jaargang 6 december 2015 Nummer: 20 Kerkdiensten: Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander (2 de Advent ) Organist: mevr. M. Kok 10.00 uur Nevendienst: Tieneke, Hannah en Sippie Oldholtpade

Nadere informatie

RK PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1981

RK PAROCHIE HUIZEN/BLARICUM-BIJVANCK VITUSKERK 1949 THOMASKERK 1981 Activiteiten en Vergaderingen februari 2015 Datum/Dag/ Activiteit/Vergadering Tijd Maandag, Kerkzaal Thomaskoor Dinsdag, Kerkzaal Vamos Donderdag, De Goede & Uitgifte Voedselbank 12.00 15.00 Donderdag,

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015

Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-Dorp NIEUWSBRIEF oktober 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: "- NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong:

Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Wekelijkse activiteiten van de Seniorenraad in De Zevensprong: Maandag: 13.30-15.00 uur: computerinloop (1 ste maandag van de maand) Maandag: 14.00-17.00 uur: biljarten Dinsdag: 13.30-17.00 uur: biljarten

Nadere informatie

God maakt geen onderscheid tussen mensen

God maakt geen onderscheid tussen mensen Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Roze viering zondag 1 september 2013 om 15.00 uur THEMA God maakt geen onderscheid tussen mensen (Artikel 1 van de Grondwet) Voorganger ds. Everdien Hagen Paradijskerk

Nadere informatie

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Soberheid vasten 40-dagen op weg naar Pasen oefenen in solidariteit en je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

Welkom en goedemorgen in De Ark!

Welkom en goedemorgen in De Ark! Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 15 februari 2015 Voorganger: ds. F.W. Kuijpers Organist: dhr. J. Tornij WELKOM IN DE ARK Het is vanmorgen de zesde en laatste zondag na Epifanie. Volgende

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015 Agenda 4 t/m 15 mei Meivakantie Dinsdag 19 mei Spelletjesochtend groep 1 t/m 4, de kinderen zijn om 12:00 vrij Dinsdag 19 mei Sportdag groep 5 t/m 8, 9:15-14:15

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Licht en Vrede. in een donkere tijd geeft een heel klein licht uit een blij gezicht soms een sprankje hoop

INHOUDSOPGAVE. Licht en Vrede. in een donkere tijd geeft een heel klein licht uit een blij gezicht soms een sprankje hoop INHOUDSOPGAVE Licht en vrede ~ 2 Toelichting bij de vieringen met Kerstmis ~ 3 Mededeling rond Kerst ~ 8 Kerstvieringen binnen de federatie ~ 8 Vieringen t/m 18 januari O.L.V. Lourdes ~ 9 Vieringen t/m

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middelburg.

Protestantse Gemeente Middelburg. 1 Beleidsplan scribaat: A.L.Gideonse-Dekker Seissingel 42 4334 AA Middelburg tel. 0118-611940 e-mail: sfgideonse@zeelandnet.nl Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 2013-2017. 1 2 Inhoud

Nadere informatie

Schoolbrief 6. Schooljaar Beste ouders,

Schoolbrief 6. Schooljaar Beste ouders, Schooljaar 2016-2017 10-11-2016 Schoolbrief 6 Beste ouders, Start van kleuters Er is wat verwarring ontstaan over het moment dat kinderen voor het eerst naar school mogen. Uit de wet primair onderwijs

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie