MAANDBLAD VAN DE STICHTING 55+

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBLAD VAN DE STICHTING 55+"

Transcriptie

1 MAANDBLAD VAN DE STICHTING e JAARGANG NUMMER 5 MEI 2013

2

3 contactadres: t Pluspunt, Hoge Bothofstraat 45a, 7511 ZA Enschede telefoon: website: openingstijden: elke werkdag van uur bankrekening: girorekening: Dagelijks bestuur: naam functie telefoon adres Thea Agterbosch voorzitter Ton Lulofs secretaris Arnold Jansen penningmeester Bestuursleden/coördinatoren: Judith Cohen cultuur Joop Elferink ledenadministratie Jan Fokkema bridge Henk Groote Haar facilitaire dienst/ e voorzitter Annie Schukkink meerdaagse reizen Ab Smit sport en spel/ad vertenties Rob Witvoet doe-activiteiten Redactie en lay-out contactorgaan Echoplus: Jan Fokkema redactielid Harm Abbing lay-out Samenstelling en bezorging Echoplus: Truus Huiskamp telefoon Sjoukje Schele telefoon Echoplus verschijnt 9 maal per jaar. Kopij per naar de redactie, of schriftelijk bij t Pluspunt inleveren. Volgende verschijningsdatum : 15 augustus 2013 kopij aanleveren vóór : 30 juli 2013 Adreswijziging of opzegging lidmaatschap schriftelijk aan: Joop Elferink, Brouwerijstraat 92, 7523 XE, Enschede. 1

4 AGENDA 1 juni voorlichting reis Cyprus; 3 juni wandeling landgoed Holthuis; 4 en 6 juni start zomerbridge; 6 juni excursie Brandweer Twente; 19 juni fietstocht; 23 juni wandeling Vasserheide; 2 juli wandeling Lonnekermeer; 17 juli fietstocht; 23 juli met de NS op stap; 28 juli wandeling Paasberg; 7 augustus wandeling Buurserzand; 14 augustus fietstocht; 21 augustus met de NS op stap; 25 augustus Het Altena. OPENSTELLING T PLUSPUNT gedurende de zomermaanden In de maanden juni en juli kunt u alleen op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen op t Pluspunt terecht. Op die dagen is er een conciërge aanwezig van uur. In augustus kunt u, in verband met de verhuizing, niet op t Pluspunt terecht. Op maandag 2 september beginnen de eerste activiteiten weer, maar dan in de nieuwe locatie Het Schuttersveld 17. ALGEMENE BIJEENKOMST In verband met de vakanties en de verhuizing zijn er in de maanden juni, juli en augustus geen bijeenkomsten. 2

5 ALLES OVER DE ACTIVITEITEN IN HET NIEUWE SEIZOEN Aanmelden voor het komende seizoen In de komende maand kunt u zich inschrijven voor één of meer activiteiten voor het komende seizoen. Op de middenpagina's van dit blad staan de activiteiten vermeld waaraan u zoal kunt meedoen. Wilt u nadere informatie over een bepaalde activiteit, dan kunt u de desbetreffende coördinator bellen. In deze Echoplus vindt u een aanmeldingsformulier. Hierop kunt u aangeven aan welke activiteit(en) u het komende seizoen wilt deelnemen. Het aanmeldingsformulier dient u volledig in te vullen en te dateren. De datum van ontvangst van uw formulier kan in bepaalde gevallen van belang zijn. Is de activiteit, waaraan u wilt deelnemen, namelijk volgeboekt dan is de volgorde van binnenkomst bepalend wie wel en wie niet kan worden geplaatst. Meldt u dus zo spoedig mogelijk aan. In elk geval uiterlijk 30 juni. LET OP: U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor een activiteit, waaraan u nu al deelneemt. Wel moet u zich opnieuw aanmelden voor de cursussen: Engels voor beginners op maandagmorgen; Engelse conversatie (2 e en 4 e vrijdagmorgen v.d. maand). De 1 e les is op vrijdag 11 oktober U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier: in te leveren bij t Pluspunt (in de doos bij de lift op de 2 e etage alleen gedurende de maanden juni en juli); te deponeren in de brievenbus van de Stichting 55+ bij de hoofdpoort van het Polaroidcomplex aan de Hoge Bothofstraat; per post op te sturen aan Stichting 55+, Hoge Bothofstraat 45a, 7511 ZA Enschede. Ook kunt u zich aanmelden via de website van de Stichting 55+: (m.u.v. de computercursussen) N.B. Zonder tegenbericht bent u geplaatst voor de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld. Vervolg op pagina 5 3

6 14,7 4

7 Wat zijn de kosten? Een eerste vereiste om aan een activiteit te kunnen deelnemen is uiteraard dat u lid bent/wordt van de stichting. De kosten van het lidmaatschap bedragen 12,--- per jaar. Bij deelname aan een activiteit,welke wekelijks plaatsvindt of driemaal per maand, betaalt u 10,-- per seizoen. Voor activiteiten,welke slechts 1 of 2 maal per maand plaatsvinden, betaalt u 5,-- per activiteit. Deze bijdragen dienen direct bij aanvang van de activiteit te worden voldaan bij de docent(e) of groepsleider/-ster. Voor activiteiten, welke verplicht onder leiding van een gediplomeerde docent moeten worden gehouden, worden behalve de bovengenoemde bijdragen, afzonderlijke kosten in rekening gebracht. Dit betreft de volgende groepen: gymnastiek (MBVO), de kosten hiervan bedragen 30 per drie maanden; yoga, de kosten hiervan bedragen 75 voor het gehele seizoen ( bij voorkeur te betalen in één keer, eventueel in twee keer); Tai Chi, de kosten hiervan bedragen 27,50 per drie maanden. Omtrent betaling van laatstgenoemd bedrag worden de deelnemers bij aanvang van de activiteit door de leider/-ster nader geïnformeerd. Voor het zangkoor De Plussingers geldt ook een aparte regeling. Voor informatie daaromtrent kunt u terecht bij de coördinator cultuur. Ook voor activiteiten, welke buiten 't Pluspunt worden georganiseerd gelden afwijkende deelnemersbijdragen. Daaromtrent worden de deelnemers door de groepsleiders geïnformeerd. Bovendien geldt dat als u aan een activiteit deelneemt, u per elke keer dat u aanwezig bent, één euro dient te betalen. Daartegenover staat dat de eerste consumptie die u eventueel gebruikt, gratis is. Voor alle duidelijkheid: vorenstaande geldt voor iedereen: niet alleen voor de nieuwkomers, maar evengoed voor diegenen, die reeds deelnemen aan een groep of groepen. Wachtlijst Overtreft het aantal aanmeldingen het maximum aantal van een groep dan worden zij, die zich het laatst hebben aangemeld, op een wachtlijst geplaatst. Betrokkenen worden hiervan in kennis gesteld vóór aanvang van de cursus of activiteit aanmeldingsformulier. De seizoenstart is op maandag 2 september 2013 op de nieuwe locatie, tenzij uw groepsleider een andere datum met u heeft afgesproken!

8 (advertentie) kwali-tijd Voor kwaliteit van leven Kwali-tijd is een particulier bureau dat persoonlijke begeleiding biedt voor senioren in Enschede en omstreken. Kwali-tijd staat voor kwaliteit van leven. Persoonlijk contact en kwaliteit staan bij ons zeer hoog in het vaandel. Bent u een zelfbewuste senior die de regie over het leven in eigen hand wenst te houden? Hebt u wel de tijd en de middelen om uw leven aangenamer te maken, maar niet meer de mogelijkheid om het zelf allemaal te regelen? Dan bent u bij Kwalitijd aan het juiste adres. Wat bieden wij nu precies? Kwali-tijd biedt persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Bijvoorbeeld bij artsen-/specialistenbezoek. U kunt ook denken aan administratieve werkzaamheden, aanvragen van hulpmiddelen, begeleiding bij operaties, begeleiding bij begrafenissen en/of crematies, aanvragen van een persoonsgebonden budget of hulp bij correspondentie. Ook een kopje koffie drinken, winkelen etc. behoort tot de mogelijkheden. Dit zijn een aantal voorbeelden, maar uiteraard is uw persoonlijke wens ons uitgangspunt! Het kan ook zijn dat u als dochter en/of zoon of als kennis dit artikel leest en interesse heeft. Ook dan kunt u contact met ons opnemen. Bent u nieuwsgierig of geïnteresseerd na het lezen van dit artikel? U kunt dan contact opnemen met: Kwali-tijd: of 6

9 COMPUTERCURSUSSEN SEIZOEN 2013/2014 Alle computercursussen kosten 15 per cursus. Dit bedrag dient vooraf bij inschrijving betaald te worden bij de conciërge. Tevens dient er in de meeste gevallen een lesboek aangeschaft te worden en/of betaald te worden voor kopieën. Mocht de cursus niet doorgaan, dan ontvangt u uiteraard uw geld terug op uw bankrekening. 22 BEGINNERSCURSUS WINDOWS 7 deel 1 8 dagdelen á 2 uur op dinsdagmorgen van uur 23 VERVOLGCURSUS BEGINNERS WINDOWS 7 deel 1 6 dagdelen á 2 uur op dinsdagmiddag van uur In deze cursus wordt uitgebreider ingegaan op reeds behandelde en op nieuwe onderwerpen. Bij deelname aan deze cursus dient u beginnerscursus Windows 7 deel 1 gevolgd te hebben. 24 CURSUS WORD-EXCEL-POWERPOINT 6 dagdelen á 2 uur op donderdagmorgen van uur. Bij deelname aan deze cursus dient u al ruime computer- vaardigheid te hebben. Geschikt voor besturing-programma s: XP-VISTA- WINDOWS 7. De cursussen starten in de eerste volle week van september. Bij aanmelding aangeven welk besturingssysteem U heeft. Indien U gedurende een bepaalde periode geen cursus kunt volgen, vermeldt dit dan op de achterzijde van het formulier, zodat wij bij de indeling van de cursussen daarmee rekening kunnen houden. Na aanmelding ontvangt U ruim van te voren bericht op welk tijdstip U voor het volgen van de cursus bent ingedeeld. Hebt U vóór 1 september geen bericht ontvangen, neem dan even telefonisch contact met op met: Eva v.d. Struik coördinator computercursussen (tel ) 7

10 Emmastraat 190 ALGEMENE BIJEENKOMST De Culturele Commissie nodigt u uit voor een bijeenkomst op: dinsdag 23 april 2013 in t Pluspunt Aanvang: uur Deze bijeenkomst zal geheel worden verzorgd door de heer Nico Kloek met als onderwerp, CHINA 8

11 FIETSTOCHTEN Voor de eerstkomende fietstochten kunt u de volgende data noteren: - 19 juni, start bij de MIRO aan de Noord Esmarkerrondweg; - 17 juli, start bij sporthal Het Diekman, J.J. van Deinselaan augustus, start bij benzinestation Texaco, Haaksbergerstraat. De start is steeds om uur. WANDELEN met Coby en Johan Op maandag 3 juni wandelen we op het landgoed Holthuis. Vertrek uur. Hoe er te komen: U rijdt van Enschede richting Oldenzaal voor bij het eerste verkeerslicht gaat U linksaf en direct weer links, dat is de Noordergrensweg; deze blijven volgen tot de Ledeboerweg hier rechtsaf, doorrijden tot viersprong hier links, linkerzijde van de weg bij wit hek hier parkeren, tevens begin van de wandeling. Koffie restaurant Sprakel in Lonneker. Op zondag 28 juli wandelen we op de Paasberg in De Lutte. Vertrek uur. Hoe er te komen: We rijden via Oldenzaal richting De Lutte, vóór De Lutte bij restaurant Zwaantje achter het restaurant parkeren, hier is tevens het vertrek van de wandeling. Koffie restaurant Zwaantje. Op zondag 25 augustus wandelen op Het Altena in Beckum. Vertrek uur. Hoe er te komen: U rijdt via de snelweg tot afslag 27 richting Haaksbergen, ga hier linksaf N739 doorrijden tot in Beckum, bij eindebord Beckum linksaf naar de parkeerplaats aan de andere zijde van de weg tevens begin van de wandeling. Koffie restaurant Halfweg in Beckum. Coby en Johan, tel (wandel verder op pagina 13) 9

12 Cursussen/aktiviteiten seizoen 2013/2014 Schuttersveld Coördinator Culturele Commissie Judith Cohen Commissie Sport en Spel Tel: mail: Doe Activiteiten Commissie Alg.Coördinator: Ab Smit, tel: Coörd.computerles:Eva v.d. Struik tel Coördinator Rob Witvoet, tel: mail: mail: mail: Coördinator bridge: Jan Fokkema, tel mail: MAANDAG MAANDAG MAANDAG 18 klassieke muziek (2e en 4e) Videoclub 1e-3e v.d.mnd Bridgeles 2e jaar klassieke muziek (1e en 3e) Pergamano Kegelen F 05 Genealogie (elke 2 e ) Kaarten maken Bridge Literatuur (1e en 3e) Knip-naailes Bridgeles 1e jaar Engels , Fotografie Zang De Plussingers comcom DINSDAG 20 Frans gevord Kegelen F comcom DINSDAG bestuursvergadering elke 2e Knip-naailes algemene bijeenkomst(elke 4e) DINSDAG 32 Kaarten maken Jeu de Boules V 22 Computeren beginners Wind Schilderenaquarel Biljarten E 09 Literatuur (1e en 3e) Schilderen/olieverf Yoga Engels beginners Yoga klassieke muziek (1e en 3e) Bridge Engels gevord Computeren vervolg Wind 7 deel WOENSDAG WOENSDAG 67 Meer bew. voor ouderen WOENSDAG 37 Schilderen Meer bew. voor ouderen Spaans gevorderden Creatief Handwerken Bridge Spaans beginners Boetseren koersbal Kunstgeschiedenis (1e en 3e) wk-4 tafels klaar zetten voor echo Natuurbeleving (2e en 4e) Biljarten W 12 Beleggen 1 (elke 3 e ) Engels gevorderd DONDERDAG 16 Frans voor beginners DONDERDAG 81 Line dance Schilderen Line dance DONDERDAG 43 3-D.kaarten maken Kegelen F 24 Computeren WORD-EXEL-P.P Bridge Kunstgeschiedenis (2e en 4e) 09,45-11, Bridge Beleggen 2 (elke 3 e ) VRIJDAG 77 Bridge Engels 2e jaars Huis en tuindecoraties Koersbal orkest B 45 Creatief handwerken Shantikoor Tekenen VRIJDAG 47 Boetseren VRIJDAG 14 engels conversatie 2e en 4e Tekenen Kegelen F 84 Bridge De locaties waar de activiteiten/cursussen plaats vinden, 85 Tai Chi worden met de volgende letters aangegeven: Commissie Meerdaagse Reizen 86 Tai Chi lok.nr.= t Pluspunt-Schuttersveld Bridge B = Schutterij - Blekerstraat coördinator: Annie Schukkink 92 Kegelen F R = 't Schip aan de Snelliusstraat Tel mail: 93 Biljarten E E = Biljartcentrum Stokkers,Oldenzaalsestr. F = De Zon, Zuiderhagen 43 ZONDAG M = De Helling, Binnenhaven 4 Voor informatie kunt u mailen of bellen 95 Inloopmiddag V = Van Heekpark (ing.min.sav.lohmanlaan) met de coördinatoren Voor informatie wandelen en fietsen W.= De Vluchte, Oldenzaalsestraat 253 A coördinator Hr A.Smit, tel

13 05 3 i 12

14 WANDELEN met Arnold en Tonny Jansen op zondag 23 juni op de Vasserheide. Vertrek: uur Hoe er te komen: U rijdt van Enschede, via Oldenzaal naar Ootmarsum. Daar richting Vasse, dit is de Vasserweg. Ongeveer na 3 km ziet u rechts van de weg restaurant De Witte Hoeve. Let op: na 50 meter is de parkeerplaats links van de weg bij Dennelust. Neem de eerste oprit! Na afloop koffiedrinken bij Tante Sien, in Vasse. op dinsdag 2 juli bij het Lonnekermeer vertrek: uur Hoe er te komen: U rijdt van Enschede richting Deurningen tot de verkeerslichten bij Frans op de Bult, daar linksaf, bij rotonde rechtdoor, na 2 verkeerslichten, tegenover Chinatuin linksaf de Pentropsdijk op. Doorrijden tot over het spoor bij stopbord linksaf de Leutinkveldweg in. Verderop rechtsaf: Lonnekermeerweg, parkeren en start wandeling. Koffie bij Frans op de Bult.(bij verkeerslichten Deurningen-Oldenzaal rechtdoor, na het restaurant de parkeerplaats op.) op woensdag 7 augustus in het Buurserzand vertrek : uur. Hoe er te komen: U rijdt vanaf Enschede richting Buurse. Direct na de brug net voorbij Captain Jack rechtsaf de Meijersgaardenweg in. Hierna de eerste weg rechts in over de brug (Stendermolenweg). Ongeveer 200 meter na bord verboden voor auto s links parkeerplaats Rietschot. Daar start wandeling. Koffie drinken bij Captain Jack. Arnold en Tonny Jansen telef mobiel

15 14

16 MET DE NS OP STAP Datum: dinsdag 23 juli Doel : Textielmuseum Tilburg. Kosten: 12,50 (koffie met appeltaart, entree museum, eigen bijdrage). Museumkaart geldig. Dan betaalt u 5,50. Let op: exclusief treinkaartje en buskosten. Vertrek: uur vanaf NS-station HENGELO!!!!! Verzamelen uur in de hal van het station. Terug in Hengelo: uur. Minimaal 20 personen. Aanmelden: dinsdag 9 juli tussen en uur bij Ina Gleis, tel Dan hoort u ook de precieze vertrektijden. Toelichting: Deze keer gaan we naar een regio die we niet zo vaak bezoeken, n.l. Noord-Brabant. We maken een koffiestop in Nijmegen en reizen daarna door naar Tilburg, naar het Textielmuseum. Het is een heel ander museum dan in Enschede. Het is wel gevestigd in oude, gerestaureerde textielfabrieken. Vanaf 1982 is het opgeknapt en is er een mooi museum ontstaan. Er zijn steeds wisselende tentoonstellingen. In juli o.a. textiel aan de wand. Er is een damastweverij, wollen AaBe dekens worden gemaakt, er is een laboratorium waar je kunt zien hoe alles in zijn werk gaat, en natuurlijk de weg van katoenen bolletje tot de mooiste weefdraad. En er is een winkeltje (dikke portemonnee mee) waar je mooie dingen kunt kopen. Zoals u in de aanhef ziet, is het vertrek vanaf station Hengelo. Dat heeft alles te maken met de werkzaamheden bij station Enschede in de maanden juli en augustus. Heeft u gratis busvervoer (70+), dan moet u vanaf Hengelo inchecken en bij de Kettingbrug weer uitchecken (de chauffeur schijnt daarvoor te stoppen, want u mag niet wandelen door de bus). Voor de heenreis geldt dat niet, want u reist dan voor uur. Dan moet u dus gewoon in- en uitchecken. We hopen er een mooie dag van te maken. MET DE NS OP STAP Datum : Woensdag 21 Augustus. Doel : Met de trein naar Enkhuizen, met de boot naar Stavoren en met de trein terug naar Enschede 15 (lees verder op pagina 17)

17 llllll 16

18 Kosten : 9 Euro p.p. dit is het kaartje voor de boot en eigen bijdrage (exclusief treinkaartje) Vertrek: 8.15 uur. Verzamelen de hal van het station om 7.45 uur. Aantal: 25 personen. Toelichting : Dit wordt echt een vakantiedagje uit. We gaan met de trein naar Enkhuizen en komen daaraan om uur Vlakbij de trein stappen we op de boot naar Stavoren, vertrek uur. We varen over het IJsselmeer, zo naar Stavoren een leuk klein plaatsje uit de geschiedenis, en bekend van de Elfstedentocht. Koffie drinken kan op de boot,voor eigen rekening. De vaart duurt 90 min. In Stavoren is er ook gelegenheid om iets te eten en nog een leuke galerie te bezoeken in de Stationsstraat met vrolijke schilderijen, dan stappen we weer in de trein, overstappen in Leeuwarden en Zwolle en hopen weer in Enschede te zijn om uur. We denken iets aparts dit keer. Neem wat drinken mee voor onderweg.!! Tot ziens. Aanmelden op Maandag 5 Augustus uur bij Nelie Bijker telefoon Eendaagse treinreizen De eerste treinreis is alweer achter de rug als u dit leest. Houdt de Echoplus in de gaten voor nieuws van Nelie en Ina hierover. En er is nog zoveel meer: taallessen de algemene bijeenkomst etc. etc. Alles is te vinden op onze website Judith Cohen, coördinator cultuur. Cursus praktische filosofie Wilt u samen met anderen op zoek naar wijsheid en kennis en wilt u kritisch onderzoeken wat de basis is van overtuigingen en dogma s, dan is de cursus filosofie iets voor u. Ons voornemen is zo n cursus in september/oktober te starten. Ik wil graag peilen hoeveel belangstelling daarvoor is. Dus als dit iets is dat u aanspreekt, geeft u zich dan nu vast op. Vermeld daarbij ook naar welke dagdelen uw voorkeur uitgaat. Judith Cohen tel

19 Metaalbewerken en houtbewerken In verband met het ontbreken van passende werkruimte kunnen de cursussen metaalbewerken en houtbewerken voorlopig geen doorgang vinden. Zodra geschikte, vervangende ruimte is gevonden wordt dit bekend gemaakt. Let op: De excursie naar Afvalverwerking Enschede op 10 juli gaat niet door!! Excursie Brandweer Twente Op donderdag 6 juni 2013 gaan we op bezoek bij Brandweer Twente, Spaansland 20 te Enschede. Tijdens dit bezoek krijgen we informatie over het voorkomen van brand en nemen we een kijkje in de keuken van de brandweer. Het programma ziet er als volgt uit: 12:15 uur tot 12:30 uur ontvangst in het leslokaal met koffie en thee. 12:30 uur start presentatie: Brandveiligheid in en om het huis 13:15 uur start rondleiding,14:00 uur afsluiting. (tel ). Engels voor gevorderden Op donderdagmorgen is er een cursus voor mensen die al een aantal jaren Engelse les gehad hebben. Ook mensen die in het verleden al eens enkele jaren Engels hebben gehad zijn hierbij van harte welkom. Een prima manier om uw Engels weer op te halen! WEBSITE VAN DE STICHTING 55+ Als bedrijf, onderneming of instelling loop je achter als je niet over een eigen website beschikt. Wat dat betreft is de stichting 55+ met de tijd meegegaan. Momenteel wordt hard gewerkt aan het moderniseren van de site. De Echoplus digitaal De inhoud van het blad Echoplus wordt steeds integraal op de website van de stichting 55+ geplaatst. Via de website kunt u dus op elk door u gewenst moment kennisnemen van de onderwerpen en mededelingen die uw interesse hebben. Als u denkt dat u aan de website genoeg heeft voor alle informatie over de stichting 55+ meldt u het dan de ledenadministrateur. Het blad Echoplus krijgt u dan niet meer thuis gebracht/gestuurd. Voor de stichting is dit kostenbesparend. 18

20 Ik Schik GROENWORKSHOPS VOOR JONG EN OUD door Elisabeth Nagel ter Brugge Bij voldoende belangstelling zal Elisabeth voor de Stichting 55plus, tweemaandelijks (dus 1x per 8 weken) een workshop bloemschikken geven. De basis voor een stukje vormt een schaal, pot, vaas, mand, dienblad of iets dergelijks wat deelnemers zelf van huis meenemen. Ze zal van te voren duidelijk aangeven wat het moet zijn (hoe groot, hoe hoog, etc.). Alle overige materialen zoals oase, groen, snijbloemen, decoratiematerialen als ook hulpmaterialen (mesjes, draad, touw, krammen) worden door Elisabeth verzorgd. Er wordt zo veel mogelijk met natuurlijke materialen gewerkt. De kosten voor deelname bedragen 10 euro per deelnemer per workshop, inclusief de door Elisabeth meegebrachte materialen.het minimaal aantal deelnemers is 10 per keer, maximaal 20.Bij voldoende interesse zal vanaf september in overleg een aantal data worden geprikt. I.v.m. de aan te schaffen materialen moeten de kosten vooraf worden voldaan. Indien u zich aangemeld heeft zal, zo gauw er een datum bekend is, contact met u opgenomen worden. Het liefst doen we dat per mail dus graag bij aanmelding uw adres opgeven. Aanmelding via de aanmeldformulieren van het mei nummer echoplus of bij Rob Witvoet per mail: PUZZELCOMPETITIE 2013 / 2014 Elk seizoen wordt er een kruiswoordpuzzelcompetitie georganiseerd. Het zijn dan 7 maandelijkse puzzels en een kerstpuzzel. Voor de competitie worden 5 prijsjes uitgeloot en voor de kerstpuzzel 2. Deelname per seizoen per persoon 3 euro. De puzzels zijn niet eenvoudig maar vormen wel een uitdaging. Als u graag mee wilt doen dan dient u de eerste 2 puzzels zelf op te halen bij de conciërge. Vanaf 1 september 2013 liggen de puzzels 1 en 2 klaar bij de balie met daarbij uitgebreide nadere informatie.de puzzels 3 tot en met 7 evenals de kerstpuzzel worden ingesloten in Echoplus. Winnaars van de competitie in het afgelopen seizoen: 0 fouten : mevr. Abbink en mevr. Uildriks 1 fout: hr. Heerschop 2 t/m 4 fouten : mevr. Brus 5 en meer fouten: mevr. Nijland Winnaars van de kerstpuzzel: mevr. Poell en Hr. Heerschop De puzzel MAKERS Nelemans en Steennis (NESTE) 19

21 ALLES OVER BRIDGEN BRIDGE VOOR BEGINNERS Bij voldoende deelname wordt in september gestart met een bridgecursus voor beginners. Deze beginnerscursus wordt gehouden op maandagmiddag van uur onder leiding van Ben Perik, tel Het is niet nodig dat u zich samen met een partner opgeeft. AANMELDEN VOOR BRIDGEGROEPEN Zoals reeds vermeld behoeven de huidige deelnemers aan de bestaande bridgegroepen zich niet meer aan te melden voor hun groep. Er wordt van uit gegaan dat zij bij de groep blijven, tenzij zij zich bij hun groepsleider hebben afgemeld. Let wel: dit geldt alleen voor de groep waaraan zij het afgelopen seizoen hebben deelgenomen. Willen zij van groep veranderen of ook nog bij een andere groep gaan bridgen, dan moeten zij dit wel kenbaar maken. Nieuwkomers moeten zich natuurlijk wel via het bekende formulier of via de website aanmelden. De eerstejaarscursisten gaan automatisch over naar het tweede jaar ( tenzij ze zich afmelden), de afzwaaiende tweedejaarscursisten kunnen zich melden voor een groep naar eigen keuze. BRIDGEN IN DE ZOMERMAANDEN In de maanden juni en juli kunt u op de dinsdagen en donderdagen op t Pluspunt terecht voor de zomerbridge. De start is op 4 en 6 juni, aanvangstijd is steeds uur. In verband met de verhuizing van de stichting 55+ naar Het Schuttersveld kan er in augustus niet gespeeld worden. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jan Fokkema, tel Diegenen, die zich reeds via de leider van hun bridgegroep hebben opgegeven, hoeven dit niet meer te doen. Op de donderdagmiddag kunt u ook zonder partner komen, u speelt gegarandeerd. De entree bedraagt 2,-- per paar. De eerste consumptie is gratis. Evenals vorig jaar mogen ook niet-leden van de stichting meedoen. Tijdens de zomerbridge mag iedereen spelen, zoals hem/haar is geleerd, of zoals zij zich het spel hebben eigen gemaakt U kunt altijd bellen voor meer informatie. (tel. nummer zie hiervoor). Als je ouder wordt groeit de verwondering 20

22

23

echoplus JAARGANG 29 NUMMER 3 MEI - JUN 2014

echoplus JAARGANG 29 NUMMER 3 MEI - JUN 2014 echoplus JAARGANG 29 NUMMER 3 MEI - JUN 2014 www.deposten.nl Thuiszorg nodig? Vertrouw op thuiszorg van de Posten De verpleegkundigen en zorgmedewerkers van de Thuiszorgteams van de Posten zijn u graag

Nadere informatie

samenstelling en bezorging Echo-55-Plus: Truus Huiskamp telefoon 4359309 Sjoukje Schele telefoon 4310249

samenstelling en bezorging Echo-55-Plus: Truus Huiskamp telefoon 4359309 Sjoukje Schele telefoon 4310249 MAANDBLAD VAN DE STICHTING 55+ 2E JAARGANG NUMMER 6 AUGUSTUS 2012 contactadres: t Pluspunt, Hoge Bothofstraat 45a, 511 ZA Enschede telefoon: 05 422081 e-mail: tonlulofs@planet.nl website: www.55plus-enschede.nl

Nadere informatie

echoplus JAARGANG 29 NUMMER 2 MRT - APR 2014

echoplus JAARGANG 29 NUMMER 2 MRT - APR 2014 echoplus JAARGANG 29 NUMMER 2 MRT - APR 2014 www.deposten.nl Thuiszorg nodig? Vertrouw op thuiszorg van de Posten De verpleegkundigen en zorgmedewerkers van de Thuiszorgteams van de Posten zijn u graag

Nadere informatie

contactadres: telefoon: e-mail: website: openingstijden: bankrekening: dagelijks bestuur: naam functie telefoon E-mailadres

contactadres: telefoon: e-mail: website: openingstijden: bankrekening: dagelijks bestuur: naam functie telefoon E-mailadres contactadres: t Pluspunt, Hoge Bothofstraat 45a, 7511 ZA Enschede telefoon: 053 4322081 e-mail: tonlulofs@planet.nl website: www.55plus-enschede.nl openingstijden: elke werkdag van 9.00 16.30 uur bankrekening:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENGIDS 2012 / 2013 KBO LICHTENVOORDE

ACTIVITEITENGIDS 2012 / 2013 KBO LICHTENVOORDE ACTIVITEITENGIDS 2012 / 2013 KBO LICHTENVOORDE KBO Lichtenvoorde De Treffer Raadhuisstraat 18a 7131 CM Lichtenvoorde E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com Website : www.kbolichtenvoorde.nl Rabobank: 38.61.06.517

Nadere informatie

Deze gids wordt u éénmalig verstrekt, bewaar hem dus goed! Deze gids staat ook op onze website www.kbolichtenvoorde.nl

Deze gids wordt u éénmalig verstrekt, bewaar hem dus goed! Deze gids staat ook op onze website www.kbolichtenvoorde.nl VOORWOORD Beste leden, Dit is onze nieuwe activiteitengids voor het seizoen 2015-2016. In deze gids informeren wij u over onze ledenservice en de vele cursussen en activiteiten waaraan u als lid van de

Nadere informatie

PROGRAMMA ZOMERKBO: Kom kennismaken met

PROGRAMMA ZOMERKBO: Kom kennismaken met In deze Nieuwsbrief vindt u: ZomerKBO 2015 Kort verslag van de jaarvergadering Afscheid van Gabriëlle Vossen Vernieuwde ouderensociëteit open vanaf 18 mei Computercentrum weer open vanaf 12 mei Fietstochten

Nadere informatie

Bergse Actieve Senioren MET BAS ZOMERSCHOOL PROGRAMMA!! pagina 11

Bergse Actieve Senioren MET BAS ZOMERSCHOOL PROGRAMMA!! pagina 11 Bergse Actieve Senioren MET BAS ZOMERSCHOOL PROGRAMMA!! pagina 11 Jaargang 3 - nummer 3 - april 2015 COLOFON BAS NU is een uitgave van BAS, Bergse Actieve Senioren, de afdeling Bergen op Zoom van KBO-Brabant.

Nadere informatie

ADRESSEN. Activiteitencentrum Duivenwal Duivenwal 1 3901 ZA Veenendaal Telefoon: 0318 51 27 70

ADRESSEN. Activiteitencentrum Duivenwal Duivenwal 1 3901 ZA Veenendaal Telefoon: 0318 51 27 70 ADRESSEN Welzijn Veenendaal Centraal Bureau De Rozenbottel Laan der Techniek 22a 3903 AT Veenendaal Telefoon: 0318 52 53 39 E-mail: info@welzijnveenendaal.nl Website: www.welzijnveenendaal.nl Activiteitencentrum

Nadere informatie

Voorwoord. Dienstverlening en Activiteiten Seizoen 2013-2014

Voorwoord. Dienstverlening en Activiteiten Seizoen 2013-2014 Voorwoord Dienstverlening en Activiteiten Seizoen 2013-2014 Ook voor het komende seizoen heeft de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst weer een activiteitengids samengesteld, waarin zoveel mogelijk

Nadere informatie

Mevrouw Van Oort kaart graag. Ze is dan ook enthousiast lid van de klaverjasvereniging. BEWAAREXEMPLAAR

Mevrouw Van Oort kaart graag. Ze is dan ook enthousiast lid van de klaverjasvereniging. BEWAAREXEMPLAAR Mevrouw Van Oort kaart graag. Ze is dan ook enthousiast lid van de klaverjasvereniging. BEWAAREXEMPLAAR Programmaboekje Verenigingsleven Transwijk januari - juni 2013 Geachte lezer, Met veel plezier presenteer

Nadere informatie

MEI 2015 Nr. 4. Nieuwsblad van ANBO Afd. HELLEVOETSLUIS. www.anbo.nl/hellevoetsluis

MEI 2015 Nr. 4. Nieuwsblad van ANBO Afd. HELLEVOETSLUIS. www.anbo.nl/hellevoetsluis MEI 2015 Nr. 4 Nieuwsblad van ANBO Afd. HELLEVOETSLUIS www.anbo.nl/hellevoetsluis KOERSBAL Kom eens gezellig naar buurthuis de Kooistee om een balletje te gooien, de koffie staat klaar en wij helpen u

Nadere informatie

INFORMATIE- en PROGRAMMAWIJZER 2015-2016

INFORMATIE- en PROGRAMMAWIJZER 2015-2016 INFORMATIE- en PROGRAMMAWIJZER 2015-2016 voor alle Senioren in Berkel-Enschot een gezamenlijke uitgave van: KBO Berkel-Enschot -1 - WAT U IN DIT BOEKJE KUNT VERWACHTEN: Wat U in dit boekje kunt verwachten:...

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie. Van de Voorzitter. We zijn alweer in de derde maand van het jaar 2010 beland. Een lange winter ligt achter ons met veel sneeuw, ijs en de nodige ongemakken. Het begin van de winter was nog wel leuk, maar

Nadere informatie

Cursus en activiteitengids 2012-2013. creatieve cursussen en workshops Overige activiteiten

Cursus en activiteitengids 2012-2013. creatieve cursussen en workshops Overige activiteiten Cursus en activiteitengids 2012-2013 Dienstencentrum De Wielewaag MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN Taalcursussen Educatieve cursussen en workshops creatieve cursussen en workshops Overige activiteiten Beste lezer,

Nadere informatie

Welzijn De Meierij maakt meer mogelijk

Welzijn De Meierij maakt meer mogelijk INHOUDSOPGAVE Voorwoord...4 Personeelsleden...5 Algemene informatie...7 Inschrijving...7 Betalingen...7 Bijdrage Ontmoetingsactiviteiten...7 Korting...8 Vakanties...8 Voorwaarden en huisregels...9 1. ONTMOETING

Nadere informatie

Informatiebulletin voor alle senioren van Soest JULI - AUGUSTUS 2014. Werkgroep van Stichting Welzijn Ouderen Soest

Informatiebulletin voor alle senioren van Soest JULI - AUGUSTUS 2014. Werkgroep van Stichting Welzijn Ouderen Soest Informatiebulletin voor alle senioren van Soest JULI - AUGUSTUS 2014 Werkgroep van Stichting Welzijn Ouderen Soest SAMENSTELLING BESTUUR DE KLARINET Het bestuur van Ontmoetingscentrum De Klarinet bestaat

Nadere informatie

www.anbo.nl/hellevoetsluis

www.anbo.nl/hellevoetsluis JUNI/JULI 2014 NR 5 Nieuwsblad van ANBO HELLEVOETSLUIS www.anbo.nl/hellevoetsluis COLOFON Bestuur ANBO: Voorzitter: Dhr. L. van Prooijen anbo.leenvp@gmail.com tel. 753238 Secretaris + penningmeester: Mevr.

Nadere informatie

Nieuw Leven. KBO Bergharen, Hernen en Leur Informatieblad voor KBO-leden uit Bergharen Hernen Leur. Aanleveren kopij: April 2014, Jaargang 19

Nieuw Leven. KBO Bergharen, Hernen en Leur Informatieblad voor KBO-leden uit Bergharen Hernen Leur. Aanleveren kopij: April 2014, Jaargang 19 Nieuw Leven KBO Bergharen, Hernen en Leur Informatieblad voor KBO-leden uit Bergharen Hernen Leur Lentebloesem Aanleveren kopij: Redactie Nieuw Leven Ineke Tonen Molenweg 58, Bergharen E-mail: redactienieuwleven@gmail.com

Nadere informatie

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen

De Cirkel Maandelijks infoblad voor de Vereniging van Senioren Beuningen De Cirkel Algemene Ledenvergadering u komt toch ook? 28 Na 14 jaar gaat Cor het bestuur verlaten Een interview van deze bijzondere man op pag. 15 zie pag. 5-7 - 9 Maandelijks infoblad voor de Vereniging

Nadere informatie

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7

Welkom... 2. Informatie en Advies... 2. Praktische Diensten... 3. Vervoerservices... 6. Mantelzorgondersteuning... 7 INHOUDSOPGAVE Welkom... 2 Informatie en Advies... 2 Praktische Diensten... 3 Hulp in en om huis... 3 De maaltijd... 4 Telefooncirkel de cirkel is weer rond... 5 Het Levensboek en Vertelkringen... 5 Maatje...

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA DIT PROGRAMMABOEKJE IS BESTEMD VOOR ALLE 50-PLUSSERS IN BERKEL-ENSCHOT. september 2013 - augustus 2014.

JAARPROGRAMMA DIT PROGRAMMABOEKJE IS BESTEMD VOOR ALLE 50-PLUSSERS IN BERKEL-ENSCHOT. september 2013 - augustus 2014. JAARPROGRAMMA september 2013 - augustus 2014 Torentjeshoef DIT PROGRAMMABOEKJE IS BESTEMD VOOR ALLE 50-PLUSSERS IN BERKEL-ENSCHOT 1 Inhoud Pagina Voorwoord Jan Panhuijzen, voorzitter KBO Berkel-Enschot

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nr. No: 28 No: 29 No: 30 No: 31 No: 32 No: 33 No: 34 No: 35 No: 36 No: 37 No: 38 No: 39 No: 40 No: 41 No: 42

Inhoudsopgave. Nr. No: 28 No: 29 No: 30 No: 31 No: 32 No: 33 No: 34 No: 35 No: 36 No: 37 No: 38 No: 39 No: 40 No: 41 No: 42 Nr. Blz. 1 Blz. 2 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 No: 1 No: 2 No: 3 No: 4 No: 5 No: 6 No: 7 No: 8 No: 9 No: 10 No: 11 No: 12 No: 13 No: 14 No: 15 No: 16 No: 17 No: 18 No: 19 No: 20 No: 21 No:

Nadere informatie

Het Groentje. jaarprogramma 2015. Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde Afdeling Walcheren 2015 - jaargang 32

Het Groentje. jaarprogramma 2015. Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde Afdeling Walcheren 2015 - jaargang 32 Het Groentje jaarprogramma 2015 Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde Afdeling Walcheren 2015 - jaargang 32 2 GROEI&BLOEI Afdeling Walcheren januari 2015 Voorwoord Beste Groei&Bloei leden van

Nadere informatie

BERGAMBACHT JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT. Het bestuur

BERGAMBACHT JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT. Het bestuur Het bestuur BERGAMBACHT JONG OUD WORDEN IN BERGAMBACHT V.l.n.r. Peter van Dijk (penningmeester), Anneke de Nies (2 e voorzitter), Jan van Lier (voorzitter), Peter Zwetsloot (secretaris) en Elly Botter

Nadere informatie

www.mensenwelzijn.nl 2011-2012 Cursussen en activiteiten actief & betrokken Cursussen en activiteiten 2011-2012 Mens en Welzijn Voorst 1

www.mensenwelzijn.nl 2011-2012 Cursussen en activiteiten actief & betrokken Cursussen en activiteiten 2011-2012 Mens en Welzijn Voorst 1 www.mensenwelzijn.nl 2011-2012 Cursussen en activiteiten actief & betrokken Cursussen en activiteiten 2011-2012 Mens en Welzijn Voorst 1 2 Mens en Welzijn Voorst Cursussen en activiteiten 2011-2012 Vooraf

Nadere informatie

Regenboog. Cursus Internetbankieren. 2 e ipadcursus KBO - PCOB. Bezoek Cobra museum ZEIST. oktober/november 2015. Magazine van KBO & PCOB Zeist

Regenboog. Cursus Internetbankieren. 2 e ipadcursus KBO - PCOB. Bezoek Cobra museum ZEIST. oktober/november 2015. Magazine van KBO & PCOB Zeist Regenboog oktober/november 2015 Magazine van KBO & PCOB Zeist ZEIST 3 Cursus Internetbankieren Bezoek Cobra museum 2 e ipadcursus KBO - PCOB Colofon & Inhoudsopgave ZEIST Secretaris Ledenadministratie

Nadere informatie

Welzijn Activiteiten Seizoen 2010-2011

Welzijn Activiteiten Seizoen 2010-2011 Voorwoord Welzijn Activiteiten Seizoen 2010-2011 Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst Welke wordt gevormd door: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel Stichting Welzijn Hengelo Stichting Welzijn

Nadere informatie