info + CULTUURBIJLAGE start to run de spin plantentuin aquagym nr 206 DECEMBER 2007 info 206:info :35 Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info + CULTUURBIJLAGE start to run de spin plantentuin aquagym nr 206 DECEMBER 2007 info 206:info 206 06-12-2007 09:35 Pagina 1"

Transcriptie

1 info 206:info :35 Pagina 1 nr 206 DECEMBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant start to run de spin plantentuin aquagym

2 info 206:info :35 Pagina 2 VOORWOORD INHOUD Beste Mensen, We zijn bijna één jaar de gemeente aan het besturen met de nieuwe coalitie CD&V en Groen! dus tijd om even stil te staan bij wat we reeds hebben verwezenlijkt maar vooral vooruit te kijken naar de toekomst. Nu we eindelijk een secretaris hebben, sinds begin december, zal het mogelijk worden om onze diensten nog beter te laten samenwerken. Als schepen voor financiën ben ik blij te kunnen meedelen dat onze begroting voor 2008 op tijd, dat wil zeggen op de gemeenteraad van oktober, is goedgekeurd, zodat de gemeente in januari normaal zal kunnen werken. Hiermee liggen we voor op vele gemeenten die nog lang niet zover staan en ik wil speciaal al onze diensten bedanken omdat ze positief hebben meegewerkt met onze financiële dienst die deze krachttoer heeft waargemaakt. Proficiat! Als gemeente zijn we gestart om een deel van ons geld via speciale fondsen ethisch te beleggen wat betekent dat er ook sociale of ecologische projecten worden gesteund. Wat in het kader van de solidariteit met arme mensen in de wereld ook heel belangrijk is voor mij, is dat de bijdrage voor het GROS opnieuw verhoogd is tot op het vroegere peil. Zoals U weet zijn de meeste gemeentelijke belastingen na 12 jaar aangepast aan de index, waarbij rekening gehouden werd dat de sterkste schouders meer kunnen dragen. Laat ons eerlijk blijven de oppositie verwijt ons belastingsverhoging maar ze vergeten erbij te zeggen dat ze zelf de personenbelasting en de onroerende voorheffing hebben verhoogd en ik ben zeker dat niemand van de oppositie tevreden zou zijn met het loon van 12 jaar geleden. Wat de cultuurraad betreft kan ik melden dat er door verenigingen en individuele burgers actief wordt deelgenomen aan de vergaderingen. Plannen bestaan om nostalgie- dorpscafés en kermissen onder de aandacht te brengen en Famuze is vooral op jongeren gericht. De bibliotheek zal einde 2008 allicht kunnen uitbreiden met de ruimte boven het Moment van Meise na verhuis van de diensten naar het nieuwe gemeentehuis. De plannen bestaan om de huidige tentoonstellingsruimte onder te brengen in het oud gemeentehuis van Meise. Over ons gemeenschapscentrum De Muze kan ik enkel positief nieuws melden. Reeds enkele malen heb ik uitstekende voorstellingen meegemaakt en ik nodig iedereen uit om eens een klassiek concert, een theaterstuk, een humorvoorstelling of een optreden van een Nederlandstalige zanger te komen bijwonen. De verstandhouding met de dienst cultuur is uitstekend en er wordt reeds volop het programma voor het volgend seizoen voorbereid. Het schepencollege houdt eraan alle inwoners van Meise een vreugdevol Kerstfeest toe te wensen en een gelukkig 2008, waarin we bij het betrekken van ons nieuw administratieve centrum nog betere dienstverlening willen verzekeren voor al onze burgers. Joos Vereertbrugghen, Schepen van financiën, cultuur, toerisme, volksgezondheid 2 Voorwoord Joos Vereertbrugghen 2 Gemeenteraad Gemeenteraad van 25 oktober Algemeen Aanwerving 3 Ruimingswerken aan waterlopen 3 Fonds voor arbeidsongevallen 3 Centrum ter preventie van zelfmoord 3 Middenstand Meise 3 Personeel Technische dienst 4 KWB organiseert kookavonden voor mannen 5 Huis van het Nederlands 5 De vrijwilliger als steun in de palliatieve zorg 5 Fusieschool 5 Wijkagenten 6 Damiaankampen 7 Lekker 7 Plantentuin 8 Meters en peters voor de wandel- en fietspaden gezocht 9 Dwarsfluit voor beginners 10 Sterzingen 10 Activiteitenkalender 10 Cultuurbeleidsplan De invloed van. 11 Jeugd De Spin 12 Jeugdbioscoop 12 Sport Openingsuren zwembad 13 Wandelclub De Cracks 13 Badminton 13 Aansluiting bij de gemeentelijke sportraad 14 Sportbeleidsplan Nieuwe reeks gym en aquagym voor Volleybalclub Knodde 14 Start to run 15 Milieu en duurzaamheid Verkeerd aanbieden van PMD 15 Gezocht! Natuur(groot)ouders 16 Gratis uitlenen energiemeter 16 Verhuis adres De Kingwinkel 16 Comfortabel, duurzaam en slim (ver)bouwen 17 Subsidiereglement voor kleine landschapselementen 17 Tip van de maand 17 Aanpassing prijzen 18 Wachtdiensten 19 Hulpdiensten 19 Gemeentediensten 20 infokrant meise wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Meise en verschijnt in een oplage van exemplaren, gedrukt op chloorvrij papier MEDEWERKERS INFOKRANT redactiecomité: Pol Aerts Marcel Belgrado Frans De Koker Jürgen Noens Jan Olemans Marie Poldervaart Guido Van den Troost Carl Van der Auwera Jeanne De Buyser Etienne Van Moer Liliane Mullie - Balcaen Dirk Snauwaert eindredactie: Jeanne De Buyser cultuurbijlage: Guido Van den Troost

3 info 206:info :35 Pagina 3 ALGEMEEN aanwerving van duurzaamheidsambtenaar en stedenbouwkundige/ planoloog (m/v) Het gemeentebestuur van Meise richt een aanwervingexamen in voor de 2 volgende functies: Duurzaamheidsambtenaar B1-B2-B3 Stedenbouwkundige/planoloog A1a-A2a-A3a in contractueel verband voor een duurtijd van 4 jaar. De kandidaturen voor beide functies met curriculum vitae en een gewone fotokopie van het diploma dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 21 te 1861 Meise, bij aangetekend schrijven, dat ten laatste op donderdag 31 januari 2008 in de post dient afgegeven te worden. De aanwervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving en het examenprogramma voor beide vacatures kunnen bekomen worden op de personeelsdienst van het gemeentehuis. Meer info : Linda Verbesselt, Linda De Donder, tel. 02/ ruimingswerken aan waterlopen In de periode van 15 december 2007 tot 31 maart 2008 zullen ruimingswerken uitgevoerd worden aan de waterlopen die de provincie beheert. Allerlei ongewenste materialen zoals afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten e.d. die opstoppingen veroorzaken worden verwijderd. Er wordt geen slib verwijderd uit de bodem. In onze gemeente wordt gewerkt aan de Birrebeek, de Robbeek, de Molenbeek en de Meuzegembeek. centrum ter preventie van zelfmoord Het Centrum ter Preventie van Zelfmoord vzw start in maart en april 2008 met opleidingen voor nieuwe vrijwillige medewerkers van de Zelfmoordlijn, telefonisch of online hulpverlening. Kandidaatvrijwilligers zijn open, luisterbereid, hebben een goed inlevings-vermogen en kunnen zich min. 16 uur per maand vrij maken. Minimumleeftijd: 21 jaar. Online kandidaten zijn vertrouwd met het medium chat en kunnen vlot typen. Vrijblijvende informatieavond op 5/02/08 om 19 uur in gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Gezien het beperkt aantal plaatsen is het aangeraden om vooraf in te schrijven. fonds voor arbeidsongevallen Het Fonds voor Arbeidsongevallen dat bijstand verleent aan slachtoffers van een arbeidsongeval, organiseert een permanentie in verschillende steden. Hebt u vragen of hebt u hulp nodig, dan kan u terecht bij een sociaal assistent op volgende adressen: Brussel: Troonstraat Brussel 02/ elke donderdag van tot uur. Mechelen: Het huis van de Mechelaar Reuzenstraat 1 015/ Elke 2de maandag van de maand van tot uur, niet in juli en augustus. Meer info: middenstand meise Meer info: 02/ of 3

4 info 206:info :35 Pagina 4 GEMEENTERAAD gemeenteraad van 25 oktober 2007 Samenvatting van de gemeenteraad, de volledige versie vindt u op de gemeentelijke website: De raad duidt 7 leden aan voor de gemeenteraadscommissie ter vrijwaring en bevordering van het Vlaams karakter van Meise. De raad keurt de deontologische code goed die de gedragsregels voor het gemeentepersoneel en de mandatarissen vastlegt. De raad keurt een belasting goed op het gebruik van openbaar domein tijdens kermissen en markten. De raad beslist om voor het dienstjaar 2008 de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting op 8,5% te brengen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt voor 2008 op gevestigd. Voor 2008 vestigt de gemeente 50 opcentiemen op de belasting van het Vlaamse Gewest op leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. Op de Vlaamse belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vestigt de gemeente eveneens 50 opcentiemen. Het PWA-Meise krijgt voor 2008 een toelage van 2000 euro. De raad keurt het budget goed voor 2008 van de VZW Sport en Recreatie en de VZW krijgt een gemeentelijke toelage van ,88 euro. De raad keurt de aankoop goed van een perceel grond van 55a 54 ca, gelegen aan de Kaarlijkstraat-Parklaan voor de som van euro. De raad keurt de politiedotatie voor 2008 voor een bedrag van ,43 euro goed. De 2de begrotingswijziging voor 2007 wordt goedgekeurd. De raad keurt het begrotingsadvies 2007 van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en de toelagen voor een totale som van ,70 euro goed. Het budget 2008 en het financiële beleidsplan van de gemeente worden goedgekeurd. De beleidsplannen voor cultuur en voor sport worden goedgekeurd. De voorwaarden voor de concessie voor het uitbaten van de bar in de foyer van De Muze worden goedgekeurd. In de Anjelierenlaan, de Seringenlaan en de Brussegemsesteenweg worden aanpassingswerken uitgevoerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De kost voor de gemeente bedraagt ,74 euro. De raad gaat akkoord met het uitvullen van greppels in de Veilinglaan. De kostenraming van ,01 euro wordt goedgekeurd. De kostenraming van ,75 euro voor de glasramen en de scheidingsmuur in de kerk van Sint Brixius Rode wordt goedgekeurd. De raad keurt de kostenraming van ,86 euro goed voor de aanleg van de parking aan het kerkhof van Wolvertem. Voor de technische dienst van de gemeente dient materiaal allerhande aangekocht te worden. Het bestek en de kostenraming van euro worden goedgekeurd. In het gebouw van het Audiovisueel centrum dienen de ramen vervangen te worden. De kosten worden geraamd op ,28 euro (incl. btw.) Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein wordt goedgekeurd. De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wordt goedgekeurd. Deze code heeft tot doel om bij werken een minimale hinder voor de burger te verzoenen met een goede dienstverlening van de nutsbedrijven aan de klanten. personeel technische dienst In de volgende infokranten zullen wij ons personeel van de technische dienst voorstellen. 4 Op deze foto ziet u Rudy Saerens met één van onze nieuwe aangeworven werkmannen Kris Van Hove bij het metselen van het monument ter nagedachtenis van onze oud-strijders op het kerkhof van Meise

5 info 206:info :35 Pagina 5 kwb meise organiseert kookavonden voor mannen Vier vrijdagavonden organiseert KWB Meise kookavonden voor mannen. De bedoeling is op een gezellige manier iets bij te leren. Iedereen helpt mee het menu klaar te maken dat bestaat uit een lekker voorgerecht, hoofdschotel en dessert. Een echte keukenpiet hoef je niet te zijn en iedereen is welkom. Thuis hoef je alvast niet te eten, we zorgen voor een heerlijke maaltijd en een lekker wijntje. Waar: in de keuken van het Willy Vandenberghe centrum (Nieuwelaan Meise) Wanneer: vier vrijdagavonden 18/1, 22/2, 21/3 en 18/4 telkens om Kostprijs: 12,50 euro per persoon (niet leden 15 euro) per avond. Hierin zit de volledige menu met dranken, een beschrijving van de menu, de ingrediënten en een heel toffe sfeer. Inschrijvingen: inschrijven doe je door 12,50 euro of 15 euro per avond dat je komt over te schrijven op rekening 786/ /51 van KWB Meise met vermelding van je naam en data. Graag ook een telefoontje. Info: Johan De Bondt 02/ huis van het nederlands Nederlands leren? Het kan! Cursus Nederlands? Kom naar onze infoavond op 17 januari 2008 van uur CVO AVC Stationsstraat 15 Op donderdag 17 januari 2008 organiseert Huis van het Nederlands in samenwerking met het Audiovisueel Centrum Wolvertem en Centrum Basiseducatie een infoavond over Nederlandse cursussen. Deze infoavond gaat door van tot uur in het gebouw van het Audiovisueel Centrum Stationsstraat Meise (Wolvertem). Het Huis van het Nederlands vzw helpt u uw weg te vinden in het grote aanbod van Nederlandse lessen. Wij organiseren zelf geen lessen maar hebben een volledig overzicht van alle cursussen Nederlands in de provincie Vlaams-Brabant. Op basis van uw wensen en mogelijkheden zoeken wij voor u een cursus op maat. AVC Het Audiovisueel Centrum organiseert ook nieuwe cursussen NT2, talen en informatica vanaf 1 februari De inschrijvingen starten op zaterdag 8 december de vrijwilliger als steunpilaar in de palliatieve zorg TOPAZ en het netwerk palliatieve zorg zijn nog op zoek naar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers die palliatieve patiënten willen helpen in het dagcentrum, thuis of in het rusthuis. Beroepservaring is niet vereist. Iedereen met voldoende emotionele draagkracht is van harte welkom! De opleiding voor nieuwe kandidaat-vrijwilligers start op 15 januari 2008, meer informatie op onze website: Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Contacteer dan de coördinator van het netwerk: tel of fusieschool wolvertem Opendeurdag kleuters. Net zoals de voorbije jaren wordt er ook dit jaar tijdens het 2de trimester een opendeurnamiddag georganiseerd in de kleuterafdeling van de Fusieschool te Wolvertem. In 2008 is dit op woensdag 30 januari. Iedereen is van harte welkom. WANNEER? Woensdag 30 januari 2008 van tot uur. WAAR? Hoogstraat Wolvertem U kent de school niet? Geen nood, dit is een unieke gelegenheid om nader kennis te maken en vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om uw kleuter in te schrijven, ook al is hij nog geen 2 jaar en 6 maand. 5

6 info 206:info :35 Pagina 6 wijkagenten Christophe Gysens - Wijkwerking Vlieten, Meuzegem, Rossem en Imde Achter De Hoven A. Brouwersweg A. Servaesweg A. Van Dijckweg Barbierstraat B. Van Orleylaan Beekstraat Blakebergen C. Permekeweg D. Teniersweg Dorenstraat Dreef Driesstraat Drijpikkelstraat Grotendries H. Memlinglaan J. Jordaensweg J.Feyenstraat J. Van Eycklaan Kerkevoetweg Kleinendries Kouterbaan Leefdaal Linthoutseweg Lovegemstraat Merchtemsesteenweg Meusegemstraat Neerpoorten Palingstraat P. Breughellaan P.Coeckeweg P. P. Rubenslaan Pluimennest Q. Metsijslaan Robbeekstraat Roskamstraat Rossemdorp Rossemhoek Slozenstraat Steenhuffelstraat Stoeterijstraat Temsesteenweg Veilinglaan Verbindingsweg Vier Eiken Vlietenlaan Winkelveldbaan Bart Buys - Wijkwerking Westrode Autoweg Bergstraat Beukenveld Boondreef Boskantstraat Breemweg De Biest Grotenbosweg J. Hammeneckerstraat Kruiskesbos Lattenbosweg Londerzeelsesteenweg Neromstraat Nieuwenrodestraat Ossegemstraat Paardeweide Papenboskant Patatestraat Pollareveld Schriekdreef Schriekstraat Stoppelenbos Troostweg Valkebeekstraat Velaert Westrodestraat Wilderweg Zesbunder Tim De Witte - Wijkwerking St.- Brixius Rode en Eversem A. De Gasparilaan A. Van Campenhoutlaan A. De Schrijverlaan Begonialaan Beigemstraat Berthoutstraat Birrebeekstraat Borchtstraat Bosstraat Broekstraat C. Adenauerlaan Dagwanden Eusel Gladiolenlaan Grensstraat Hazepootstraat Heidebeekstraat Heikant Heimbeekveld Herbrandstraat Hoefkantweg Hoekstraat Hof Te Rodestraat Hondsgat Humbeekstraat J. de Meuterstraat Kapellelaan (121- /122- ) Knikkershof Krommestraat Mechelbaan Middelveld Molshof Oude Vilvoordsebaan Papenkoren Papenmeuter Plasstraat Potaardestraat Prinsendreef Putteveld Robert Schumanlaan Rodeweg s Herenweg Schriekkouterbaan Smalhof Sneek Tussenveld Van Bergenstraat Velaartvosweg Veldstraat Verbindingsweg Voorveldstraat Wandelstraat Wanneshof Nathalie Larivière - Wijkwerking Meise-centrum A. Daenslaan Amelgemstraat Ammanstraat August Van Doorslaerlaan Baptist De Donderstraat Beiaardlaan Bergveldweg Blauwenberg Bloemendreeflaan Boechtstraat Brusselsesteenweg Buitenberg De Beauffortlaan Dennenlaan Hasseltbergstraat Heirbaan Helder Camaralaan Hoefijzerpad Hof Van Spanjestraat J. Callaertstraat J. Van Den Eyndelaan J. Cardijnlaan J. Van Campenhoutplein Kaarlijkstraat Kleine Wouwerlaan Klepperstraat (47- /38- ) Kraaienbroeklaan Krogstraat Kruidtuinlaan Kruisblokweg Landbeekstraat Limbosweg L. Van Hemeldonckstraat Mankevosstraat Meidoornlaan Meterveldeken Nachtegalenlaan Nieuwelaan Notelareweg O.-L.-Heerweg Oudstrijdersplein Parklaan Pater Pirelaan Schapenbaan Sint-Elooiweg (2-42/1-53) Wijnberg Zerlegem 6

7 info 206:info :35 Pagina 7 Yves De Coninck - Wijkwerking Meise, Hazenbos en Nekker Akeleilaan A. De Boeckstraat Bosduiflaan Bruinborrelaan D'Espinosalaan D'Hoogvorstlaan Eeuwfeestlaan Eglantierlaan Fazantenlaan Fernand Lehmanlaan Groendal Groenveldlaan H. Van Dievoetlaan Heusblok Hollestraat J. Krokaertstraat Kapellelaan (1-97/2-100) Kapittellaan Karenberg Kartuizerslaan Keizerinlaan Koningin Astridlaan Koninklijke Kasteeldreef Legerbosstraat L. Fischerlaan Liefdadigheidslaan Maalbeeklaan Merellaan Molenkouter Naessenslaan Nekkerlaan Nieuwenbosstraat O.-L.-Vrouwweg Oratoriënlaan Oudenbosweg Pelgrimsweg Prinsenbeemdlaan Private Dreef Roodborstjeslaan Rooststraat Rozenhoflaan Sikkelgemstraat St.-Annastraat St.-Martenlinde St.-Martinusbaan Spechtlaan Steenberglaan Strombeek-Beverselaan Tronkstraat Van Immerseellaan V. Amerijckxstraat Vilvoordsesteenweg Vinkenlaan Waterhoenlaan W. De Zwijgerlaan Zonnelaan Marck Van de Voorde - Wijkwerking Wolvertem-centrum, Oppem Anjelierenlaan Berkenlaan Bloemenlaan Blokvijverlaan Brussegemsesteenweg Florisweg Fluxenbergweg Gemeenteplein Godshuisstraat Groeneweg Gudrunlaan Guido Gezellelaan Halewijnweg Heideroosje Heidestraat Heilandweg Hildebrandweg Hoogstraat Irissenlaan Kardinaal Sterckxlaan K.l Boudewijnlaan Kleine Klepperstraat Klepperstraat (1-27/2-26) Lange Moorselstraat Lindenlaan Mangelschotsstraat Merlijnweg Moorselstraat Mottestraat Oppembergstraat Oppemkerkstraat Oppemstraat Oude Oppemstraat Pastoriestraat Platanenlaan Populierenlaan Processieweg Reinaertweg Rondplein Seringenlaan Sint-Elooiweg (55- /44- ) Smisstraat Stationsstraat Strooistraat Tulpenlaan Van Hoorickstraat Wilgenlaan Wolvenheide damiaankampen De voorbije zomer vertrok het recordaantal van 90 bouwkampers naar India, Bangladesh, Nicaragua en voor het eerst ook naar Congo. Het ingezamelde sponsorgeld, waarmee deze bouwprojecten worden mogelijk gemaakt, overschreed ook voor het eerst de historische grens van euro. Deze realistische idealisten waren actief in niet minder dan 11 verschillende bouwprojecten: 3 in Bangladesh, 5 in India, 2 in Congo en 1 in Nicaragua. Daarbij ging het telkens om verbetering van gezondheidsvoorzieningen die in deze landen helaas nog heel wat te wensen over laten. De bouwkampen 2008 staan al in de steigers! Voor volgend jaar zijn alweer een tiental bouwkampen gepland in dezelfde landen. Wie hier interesse voor heeft kan best nu al de infodag in zijn of haar agenda inschrijven: op 19 januari 2008 worden de nieuwe projecten voorgesteld in Mechelen. Het is pas na die informatieve dag dat men zich definitief kan inschrijven. Toeristen gelieve zich te onthouden! Bij interesse neemt u contact op met Marcel Lootens 09/ m.lootenskynet.be Zie ook : 7 LEKKER... LEKKER... Zaterdag 12 januari van tot uur. Zondag 13 januari van tot uur 22ste Eetfestijn Parochiezaal Wolvertem Duivenbond Meise-Wolvertem Zaterdag 26 januari vanaf 17 uur Zondag 27 januari vanaf 11 tot 15 uur Eetfestijn.- er is keuze uit vis- en vleesschotels. Zaal de Lindeboom Imde Kinderschotels zijn eveneens voorzien. Veteranen K.Wolvertem S.C 24 februari vanaf uur Pannenkoekenfestijn Zaal De Lindeboom - Imde KVLV Imde 01 maart van tot uur 02 maart van tot uur Eetfestijn W. Vandenberghecentrum (ingang Nieuwelaan) Volleybalclub Knødde

8 info 206:info :35 Pagina 8 plantentuin De Nationale Plantentuin spaart kosten nog middelen om de twee oudste potplanten van het land - wellicht van de wereld - te verhuizen. Gezien de verdere vernieuwing van de daken van het Plantenpaleis, het grootste serrecomplex van de Nationale Plantentuin, moeten twee exemplaren van de Oostkaapse broodboom (Encephalartos altensteinnii) verplaatst worden. Hun nakende verhuis bezorgt de conservator van het Plantenpaleis grijze haren want het gaat om de oudste en grootste potplanten uit de collectie, meer dan vijf meter hoog en met een gewicht van meer dan drie ton. Het verhaal van een uitzonderlijk stuk erfgoed. Een levende Rubens "Deze bomen zijn meer dan 300 jaar oud en de oudste planten van de Plantentuin. Op het einde van de 18e eeuw werden planten van deze soort uit de Kaap in Europa ingevoerd door de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ze werden waarschijnlijk gebruikt als ballast in het scheepsruim. De Nationale Plantentuin moet haar planten verworven hebben tussen 1826 en In een intern verslag van de Plantentuin van 14 februari 1859 wordt de plant vermeld: "... un Encephalartos altensteinii(sic) extraordinaire par sa forme insolite et par la beauté de son port. Son tronc a 1 mètre 40 cent. d'élévation et autant de circonférence." Deze planten behoren dus tot de oudste in Europa, het zijn unieke erfgoedstukken volledig vergelijkbaar met bijvoorbeeld een schilderij van Rubens, Vermeer of Rembrandt, tijdgenoten van deze planten. Ouder dan de dinosauriërs Het Griekse woord 'artos' of brood refereert naar de Hottentotten die het merg van de stam gebruikten als deeg om brood mee te bakken. Daarvoor moest dat merg wel eerst 2 maanden begraven worden totdat de gifstoffen eruit verdwenen waren. Broodbomen behoren tot de palmvarens. De volwassen planten lijken wel wat op palmen en de jonge bladeren ontrollen zich, net als varenbladeren. Het gaat hier echter om een unieke plantengroep die zich reeds 280 miljoen jaar geleden ontwikkelde. Het was dus tussen de palmvarens dat de dinosauriërs rondzwierven. Vandaag zijn er nog ongeveer 300 soorten, waarvan de helft pas de laatste 25 jaar ontdekt werden. Niet minder dan zeven van deze nieuwe soorten, vooral uit Centraal-Afrika werden door medewerkers van de Plantentuin beschreven. Bijna alle huidige soorten zijn bedreigd, ze gaan sterk achteruit doordat de mens wereldwijd hun groeimilieu verstoort en vernietigt. Palmvarens in de negentiende eeuwse huiskamer In het midden van de 19e eeuw moeten palmvarens bij plantenverzamelaars van Belgische burgerij erg in trek zijn geweest. Gezien deze interesse zouden er in ons land nog meer oude exemplaren aanwezig kunnen zijn. De Nationale Plantentuin zou deze planten graag in kaart brengen om er zaden en stuifmeel van te oogsten. In het kader van de biodiversiteit is hun genetische waarde immers niet gering. Het gaat hier waarschijnlijk allemaal om planten die rechtstreeks uit het wild afkomstig zijn en dus genetisch uniek. Ze kunnen vers bloed betekenen voor de andere exemplaren in cultuur om zo gezondere nakomelingen te hebben. Personen die denken een plant van meer dan 100 jaar en met een stamhoogte van meer dan 80 cm in hun bezit te hebben kunnen via een foto opsturen. Mijnheer of mevrouw? Palmvarens zijn verwant met de coniferen, om zich voort te planten maken ze geen bloemen of vruchten, ze maken grote kegels, vergelijkbaar met reusachtige denappels. Er zijn mannelijke en vrouwelijke planten. In de kegels van de mannetjes wordt stuifmeel geproduceerd, in de kegels van de vrouwtjes ontwikkelen zich de zaden. De grootste plant in Meise is een vrouwtje. Het geslacht van de andere plant is tot heden onbekend want gedurende zijn eeuwenlange geschiedenis heeft deze plant nog steeds geen kegels gemaakt. Al 180 jaar lang wacht de Plantentuin in spanning op de onthulling van dit geheim. Een tweede jeugd, een nieuw begin? Na drie eeuwen zijn deze twee nestors van de Plantentuin uitgegroeid tot majestueuze kolossen. Hun belang is bovendien alleen maar toegenomen. Meer dan botanische curiosa, staan ze 8

9 info 206:info :35 Pagina 9 vandaag symbool voor de opdracht van de Plantentuin. De Plantentuin beheert een schat aan informatie over tienduizenden plantensoorten. Plantensoorten die gebruikt kunnen worden in de voedselvoorziening, de waterzuivering, CO2 fixatie of de ontwikkeling van medicijnen. Mits goed beheer is het Plantenrijk een onuitputtelijke hulpbron. De mensheid kan niet zonder planten. In dit kader is de verhuis van de Oostkaapse broodbomen het uitgelezen moment om hen een grotere rol en meer zichtbare rol toe te bedelen. Zij verdienen, net als de indrukwekkende reuzenwaterlelies, een eigen serre waar ze hun vierde eeuw kunnen ingaan. In een nieuwe kas kunnen ze met hun rijke en fascinerende geschiedenis hun rol als ambassadeurs van het Plantenrijk ten volle waarmaken. De Plantentuin zoekt momenteel fondsen voor dit project, een echte Rubens hang je tenslotte ook niet achter de deur. meters en peters voor onze wandel- en fietspaden gezocht Vzw Opbouwwerk Haviland-W, wil voor het project Nabijheidsdiensten Toerisme, het bestaande netwerk van vrijwilligers, de zogenaamde Meters & Peters, verder uit-bouwen. Dit naar aanleiding van de opening van twee nieuwe wandelgebieden namelijk: Dender-Lombeek en Brabantse Kouters. Het doel van dit netwerk is de fiets- en wandelroutes van de provincie Vlaams-Brabant, in het arr. Halle-Vilvoorde, jaarlijks te onderwerpen aan een paar grondige controlebeurten. Daarom willen we graag een beroep doen op de plaatselijke VVV kantoren, heemkundige kringen, allerlei verenigingen, sportclubs en inwoners van de gemeente die zich geroepen voelen om een Meter- of Peterschap van een route op zich te nemen. De taak van de Meter of Peter bestaat erin om minimum 1x per jaar de route waarvoor het Meterof Peterschap werd aangegaan, te onderwerpen aan een grondige controlebeurt waarbij gelet wordt op volgende punten: De toegankelijkheid van de route (gevaarlijke punten, werkzaamheden, omleidingen). De aanwezigheid van de bewegwijzering (zijn alle borden nog aanwezig en in welke staat). Zichtbaarheid van de bewegwijzering (begroeiing, uitgereden palen, enz..). Kortom het melden van eventuele mankementen en gebreken. De Meter of Peter krijgt hiervoor de nodige formulieren(evaluatieformulier + werkkaart) de evaluatieformulieren worden na de controlebeurt terugbezorgd aan Opbouwwerk Haviland-W. INSCHRIJVINGSSTROOK METER-PETERSCHAP - PROVINCIALE FIETS- EN (OF) WANDELROUTES. Terugzenden, faxen of mailen aan Opbouwwerk Haviland-W, t.a.v. Christel Coppens, Brusselsesteenweg 617, 1731 Asse-Zellik, tel.02/ fax. 02/ , Naam: Adres: Telefoon: Wenst zich op vrijwillige basis in te schrijven voor een *meter- of peterschap van een provinciale * fietsroute en (of) wandelroute. Ik maak achteraf mijn keuze uit het bestaande en nieuwe aanbod van provinciale fiets- en wandelroutes. (*) schrappen wat niet past. Datum inschrijving: / / 2007 Handtekening 9

10 info 206:info :35 Pagina 10 akademie voor muzische kunsten sterzingen 2008 Kinderen zingen voor kinderen Op 5 januari gaan de kinderen uit de Sint- Martinusparochie in Meise sterzingen voor de kinderen uit Brazilië. Deze keer willen we de Crianças do Mundo steunen. De VZW Crianças do Mundo werd in 1987 opgericht en heeft tot doel hulp te verlenen aan de meest arme kinderen van een streek genaamd «Vale do Aço» (staalvallei) in Brazilië. Om dit allemaal mogelijk te maken is er heel wat geld nodig. Daarom gaan de kinderen van Meise zingen voor de kinderen van Crianças do Mundo Zij komen verkleed als Driekoningen met een goed herkenbare badge van sterzingen in de namiddag van zaterdag, 5 januari zingen ze in de straten. Ze vertrekken om 14 uur van uit de parochiezaal. Alle kinderen zijn welkom om mee te zingen. Daarna komen we samen in de parochiezaal om een smakelijke pannenkoek te eten. Om 18 uur volgt de viering met alle sterzangers die op stap gingen. Zij offeren dan hun gaven aan alle kinderen van Crianças do Mundo De kinderen van Vale do Aço zullen blij zijn met uw financiële bijdrage. activiteitenkalender januari Turnen Parochiehuis KVLV Westrode Koken met plezier : Coctails Parochiezaal KVLV Oppem Turnen Parochiehuis KVLV Westrode Soccerpal KVLV Westrode 18 1ste kookavond KWB 20 Feestvergadering 60 jaar KVLV KVLV Imde Turnen Parochiehuis KVLV Westrode Voordracht: blijf diabetes een stap voor Parochiehuis KVLV Westrode Crea metaalfolie W. Vandenberghecentrum KVLV Meise Creatief met bollen en halve bollen Parochiehuis KVLV Westrode Koken met kruiden Chiroheem KAV Meise Turnen Parochiehuis KVLV Westrode Kookcursus: lamsvlees van hier W. Vandenberghecentrum KVLV Meise februari Het belang van ons bioritme Parochiezaal KVLV Wolvertem Feestvergadering Parochiehuis KVLV Westrode Bloemschikken Valentijn Parochiehuis KVLV Westrode Turnen Parochiehuis KVLV Westrode Geert Meeus zingt Robert Long Gildenhuis Londerzeel KVLV Meuzegem KVLV Imde KVLV Wolvertem Koken met plezier: Desserten Parochiezaal KVLV Oppem Voetreflexologie t Moment KAV Meise KVLV Meuzegem: In januari februari en maart is er op vrijdagavond om aquagym. KAV Meise: Elke dinsdag van tot uur turnen in de judozaal van het W. Vandenberghecentrum Elke 3de dinsdag van de maand om uur Nordic Walking vertrek vanaf de carpoolparking. 10

11 info 206:info :35 Pagina 11 cultuurbeleidsplan Het cultuurbeleid voor de volgende 6 jaren werd uitgestippeld en goedgekeurd door de gemeenteraad op 25/10/07. In het plan wordt cultuur bekeken vertrekkende vanuit 5 belangrijke pijlers : de cultuurraad en haar verenigingen, de plaatselijke openbare bibliotheek, GC De Muze van Meise, t Verloren Uurke en de Akademie voor Muzische Kunsten. Er worden bijzondere acties opgezet rond 4 thema s : gemeenschapsvorming, participatie en communicatie, informatie, vorming en geletterdheid, erfgoed. Een greep uit de acties met de meeste impact : Om de sociale verzuring tegen te gaan, worden buurtankers gezocht, die andere mensen mee op sleeptouw kunnen nemen bij de organisatie van projecten; De instellingen zullen onderling samenwerken bij organisaties; De huidige exporuimte in t Moment wordt uitbreidingsruimte met gezellige lees- en werkhoeken voor de bib; Het gemeentehuis van Meise krijgt een bestemming als cultuurhuis, met exporuimten; De bestaande boekendienst aan huis van de bib wordt uitgebreid naar individuele niet-mobiele inwoners; De buurtbib van Westrode wordt omgebouwd tot jeugdbibliotheek; De Akademie voor Muzische Kunsten start een cursus Oude Muziek ; t Verloren Uurke staat op de kaart van Meise als atelier voor creatieve expressie; Publicaties over Meise en/of haar inwoners worden ondersteund. De volledige digitale versie van het cultuurbeleidsplan is beschikbaar op de website De papieren versie kan u verkrijgen in de beide gemeentehuizen, de plaatselijke openbare bibliotheek, De Muze van Meise, t Verloren Uurke en de Akademie voor Muzische Kunsten. de invloed van Jef Van den Brande Met 1 been in het nieuwe jaar, maar met het andere nog in 2007 schenken wij toch graag nog even aandacht aan tachtiger Jef Van den Brande, die al jaren op 6 december incognito het leven van duizenden schoolkinderen opvrolijkt als hulpsint in verschillende verenigingen, scholen, bedrijven binnen en buiten de gemeente. Al bijna 50 jaar zet hij zich belangeloos in en is hij nog lang niet van plan zijn staf aan de wilgen te hangen. Zo heeft hij minstens 4 generaties kinderen verrast, waaronder zijn eigen kinderen, kleinkinderen en eerste achterkleinkind. Hij begroet de kinderen altijd met een kwinkslag, verpakt met een vleugje moraal. De kinderen wachten hem en de zwarte pieten op met liedjes, gedichten en natuurlijk wortelen, bier en suiker. De evolutie in het speelgoed maakt hij vanop de eerste rij mee: van autootjes en paardjes op wielen tot racefietsen en dvd s. En wie graag wil weten hoe oud sinterklaas eigenlijk echt is, krijgt bij hem het enige, echte en onvervalste antwoord : heel, heel oud, kijk maar naar mijn baard. De invloed van is een nieuwe rubriek van de cultuurraad die bijzondere mensen in de kijker zet. Als u vindt dat iemand dit verdient, aarzel dan niet de cultuurdienst te contacteren: tel. 02/ of via De cultuurraad werkt jaarlijks rond een specifiek thema. Dit keer is dat erfgoed: Nostalgie cafés en kermissen. We proberen elk café van Wolvertem-centrum, met haar eigen verhaal, te bundelen. Hebt u info of anekdotes over huidige en allang verdwenen cafés, kunt u contact opnemen met de cultuurdienst : 02/ of of via 11

12 info 206:info :35 Pagina 12 JEUGD de spin Beste spinners en spinners in spe, de kerstvakantie staat voor de deur en die zetten we graag open voor jullie. Onze thema s zijn kerst in Australië en nieuwjaar in China. Naast de vele superkeineige activiteiten gaan we naar de Kinepolis een filmpje meepikken, met de groten gaan we schaatsen en de kleintjes trekken naar het speelgoedmuseum. Vergeet ons wedstrijdje niet alleen voor kinderen die naar De Spin komen. Wat was nu weer de vraag? In China staan jaren altijd in het teken van een dier vb.2007 is het jaar van het varken, welk dier is het in 2008? Wedstrijdformuliertje te vinden vanaf 31/12 op het bureautje van de hoofdanimator, winnaars worden gevierd tijdens ons lantaarnfeest op 04/01/08. De krokusvakantie van maandag 23/02/08 tem 27/02/08, staat dan weer in het teken van de superhelden, Mega Mindy, Superman, Batman, X- Men, Harry Potter, Is een van deze jouw superheld of heb je het meer met Piet Piraat of Barbie kom dan vrijdag verkleed naar onze grote superhelden krachtmeting en kom en voor eens en voor altijd achter wie de sterkste is! Opgepast niet voor doetjes! Wij zijn er voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar op speelplein De Spin, De Biest 8 in 1861 Meise Wolvertem, telefonisch te bereiken tijdens de speelpleinwerking. Werking speelplein Je schrijft je kinderen in voor een hele of een halve dag tussen en uur of van tot uur. Gelieve met de inschrijvingsuren rekening te houden. De deuren sluiten onverbiddelijk om uur en om uur. De kinderen hebben speelkledij aan, dat voorzien is van een naam en bij regenweer geef je regenlaarsjes mee. Voor de allerkleinsten graag reservekledij en reservebroekjes voorzien. Op donderdag 27 december en donderdag 3 januari gaan we allemaal zwemmen, vergeet dus het zwemgerief niet! Dagindeling 7u30 tot 9u 9u tot 12u 12u tot 13u 13u tot 14u 14u tot 16u 16u tot 17u45 inschrijvingen en opvang van de kinderen activiteiten, kinderen worden gegroepeerd volgens leeftijd middagmaal inschrijvingen en ophalen van kinderen activiteiten opvang en ophalen van kinderen Betaling De betaling gebeurt via een factuur opgesteld door het gemeentebestuur volgens volgende prijzen uit Meise buiten Meise 1ste kind 3,50 5,00 2de kind 3,00 4,50 3de kind 2,50 3,50 en volgende warme maaltijd grote portie 2,50 4,00 kleine portie 1,50 2,00 Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de dienst Jeugd bij Nicole Budé (tel. 02/ ) of Anke De Schouwer (tel. 02/ ), Brusselsesteenweg 44 te 1860 Meise. Verloren voorwerpen Tijdens de voorbije vakantie zijn verschillende kinderen hun jas, trui, zwemgerief, schoenen vergeten in de spin. Deze verloren voorwerpen worden tot 1 maand na de speelpleinwerking bijgehouden in het gemeentehuis van Meise op de dienst Jeugd. Ouders kunnen deze spullen komen ophalen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Opgelet alles wordt na een maand meegegeven met spullenhulp. jeugdbioscoop 9 en 30 januari 13 en 20 februari 12 maart Voor meer info kunnen ze terecht op of 02/

13 info 206:info :35 Pagina 13 SPORT openingsuren zwembad tijdens de kerstvakantie ma 24/12 di 25/12 woe 26/12 do 27/12 vrij 28/12 za 29/12 zo 30/12 gesloten gesloten 14u-20u30 14u-19u 14u-17u45 14u-17u 8u30-12u30 ma 31/12 di 01/1 woe 2/1 do 3/1 vrij 4/1 za 5/1 zo 6/1 gesloten gesloten 14u-20u30 14u-19u 14u-17u45 14u-17u 8u30-12u30 wandelclub cracks wolvertem Wintertocht van zondag 27 januari 2008 Wegens het opnemen in 2007 van de Nationale Wandeldag ging de wintertocht van de Cracks in dat jaar niet door maar, in 2008 staat hij opnieuw op het programma. Vertrek vanuit de lokalen van De Zonnebloem aan de Karel Baudewijnslaan in Wolvertem van 8 uur tot 15 uur. Er worden afstanden aangeboden van en 20 km. Het wordt een ware natuurwandeling met deze keer het accent op de regio s Oppem, Brussegem en zelfs Kobbegem voor de grootste afstand. Ieder seizoen heeft zijn charme. De Cracks willen met deze wintertocht de wandelaars een gezonde en toffe zondag bezorgen. In de lokalen van De Zonnebloem kunnen ze daarna recupereren in een klein restaurantje, met onder andere pannenkoeken. Natuurlijk wordt ook voor een variatie aan drank gezorgd, alles aan wandelaarsprijzen. Deelnemen kan aan 1.50 euro. Voor alle info : Crackssecretariaat (Jan Heyvaert) tel 02/ of of bij de voorzitter (Jozef Saerens) tel badminton Al wie houdt van recreatief badmintonnen, kan vanaf zondag 13 januari wekelijks terecht in de sporthal van Meise van tot uur. Meer info: recreatiesportclub Pimpernel 052/ of 052/ of mail: 13

14 info 206:info :35 Pagina 14 aansluiting bij de gemeentelijke sportraad Alle aangesloten verenigingen van de sportraad ontvingen tijdens de maand november automatisch een aanvraagdossier voor hernieuwing van hun lidmaatschap. Dit dossier dient volledig en correct ingevuld teruggestuurd te worden voor 31 januari Te laat ingediende dossiers komen niet meer in aanmerking en de betrokken vereniging verliest haar erkenning voor 1 jaar en het recht op talrijke voordelen. Niet aangesloten verenigingen kunnen eveneens in aanmerking komen voor aansluiting bij de sportraad en dienen hiervoor een verzoek in te dienen bij de sportfunctionaris Dany Geysels, Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise. sportbeleidsplan Meise wil zich profileren als een echte sportgemeente en de aandacht blijft gericht op sportpromotie met maar één doel voor ogen : zoveel mogelijk mensen in de best mogelijke omstandigheden laten sporten. In de beleidsnota worden een aantal doelstellingen geformuleerd. Speciale aandacht wordt besteed voor nieuwe sportpromotionele activiteiten en voor het uitbreiden en financieel ondersteunen van het sportaanbod voor specifieke doelgroepen, zoals senioren en personen met een beperking. De gemeente draagt ook haar steentje bij in de realisatie van bovenlokale projecten en sportinfrastructuur. Eveneens zullen sportclubs financieel ondersteund worden om nog meer mensen op te leiden zodat de clubs kunnen nieuwe reeks gym en aquagym voor 50+ Spierpijn, stijfheid, artrose, overgewicht, conditionele achterstand? Tijd om hieraan iets te doen! Vanaf maandag 7 januari start een nieuwe reeks aquagym voor 50+ in het gemeentelijk zwembad om uur en uur. De lessen duren 45 minuten. Vanaf 10 januari elke donderdag om uur: onderhoudsturnen in het turnzaaltje van de sportschuur te Wolvertem. Info sportdienst : 02/ profiteren van nog betere lesgevers. Op die manier zal ook de sportkwaliteit flink de hoogte ingaan. In een actief sportbeleid is informatieverstrekking essentieel. Daarom zal de sportdienst via de gemeentelijke website, de digitale nieuwsbrief en een sportdatabank de burger nog beter informeren. Eén ding is duidelijk: de gemeente zal er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen in de best mogelijke omstandigheden te laten sporten. Dat is de uitdaging voor de eerstkomende jaren Het sportbeleidsplan kan je raadplegen op info: sportdienst Meise 02/ of volleybalclub knodde W. Vandenberghecentrum Thuiswedstrijden op zaterdag om uur Heren 1 (eerste provinciale) 15/12 - Leefdaal 22/12 - Tervuren 19/01 - Veltem 16/02 - Wemmel Dames (derde provinciale) 15/12 Halle 05/01 Zuun 19/01 Schepdaal 02/02 Ruisbroek 16/02 Wemmel Heren 2 (tweede provinciale) 15/12 Wolvertem 22/12 Halle 19/01 Kortenberg 16/02 Machelen A-meisjes (eerste provinciale) 19/01 Machelen 02/02 Ternat 16/02 Londerzeel 14

15 info 206:info :35 Pagina 15 start to run voor beginners en gevorderden In 2003 werd gestart met dit initiatief en tot nu kwamen niet minder dan 450 deelnemers opdagen, zowel mannen als vrouwen. Ook verleden jaar waren er ongeveer een 120 deelnemers- (sters). Ongeveer 60 % haalde de eindstreep. Dit jaar organiseert de gemeentelijke sportdienst in samenwerking met de joggingclub Meelopers Meise een nieuwe reeks. Voor wie? Voor alle mannen en vrouwen die iets aan hun conditie willen doen! Wanneer je nog nooit aan sport hebt gedaan of het is een eeuwigheid geleden. Wanneer je wat overgewicht hebt. Wanneer je kortademig of te houterig bent. Wanneer je je oud of versleten voelt. Wat? We leren je in 15 weken 5 km lopen zonder stoppen. We doen dit op de terreinen van het gemeentelijk sportcentrum De Nekker iedere maandag en woensdagavond vanaf maart om uur. Na een opwarming beginnen we met een doelgericht trainingsprogramma gevolgd door een cool down. Iedere week krijgen de deelnemers hun huiswerk mee en wij verzekeren je het is voor iedereen mogelijk. Waarom? 1) Joggen is de meest efficiënte manier om het hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie te houden en is een goed preventiemiddel tegen diverse ziekten. 2) Joggen kan je overal en op eender welk ogenblik van de dag. 3) Joggen is een goedkope sport. 4) Joggen in groep biedt een surplus aan sociaal contact en werkt erg motiverend. 5) Joggen kan bijna iedereen. 6) Joggen is in samenhang met een goed dieet een prima onderdeel in een afslankingsprogramma. Praat erover met je huisarts, hij zal het je zeker aanraden. Inschrijven? Men moet vooraf inschrijven uiterlijk op 20 februari op de gemeentelijke sportdienst of Deelnemen kost alles inbegrepen 15 euro per deelnemer. In januari start een reeks van 10 naar 15 km. Bedoeling is uiteindelijk om in mei 20 km te kunnen lopen. www. everyoneweb.com/meelopersmeise MILIEU EN DUURZAAMHEID verkeerd aanbieden van pmd Bent u intussen voldoende vertrouwd met de afkorting PMD? Bent u zeker dat de inhoud van de PMD-zak volledig in overeenstemming is? Heeft u zich ook al afgevraagd waarom de ophaaldienst van Incovo de PMD-zak liet staan en er een rode sticker plakt op de zak? Wist u dat in % van de inhoud van de PMDzak foutief werd aangeboden, dat dit overeenstemt met kg of 2,24 kg per jaar per inwoner? Vraagjes om toch even bij stil te staan. Het lijkt immers allemaal vrij eenvoudig: PMD staat voor plastiekflessen en flacons (de P), metalen verpakkingen (de M) en drankkartons (de D). De sorteerregels zijn echter niet zo eenvoudig. Dit heeft voornamelijk te maken met de moeilijke sorteerbaarheid en/of recycleerbaarheid van bepaalde kunststoffen. Een overzicht van enkele fracties die onterecht als PMD worden beschouwd: Fracties die foutief worden aangeboden als PMD Plastieken voorwerpen die geen verpakkingen zijn Bvb. plastiekzakken, plastieken speelgoed Hoort in feite bij: de kunststoffractie op het containerpark of restafval. Verontreinigde plastiekverpakkingen Bvb. niet geledigde flessen, potjes enz Hoort in feite bij: restafval. Plastiekverpakkingen met giftige producten Bvb. recipiënten met een gevaarsymbool. Hoort in feite bij: klein gevaarlijk afval, aan te bieden op het containerpark, zelfs indien gereinigd Samengestelde kunststofverpakkingen. Bvb. botervlootjes, yoghurtpotjes en dergelijke Hoort in feite bij: restafval, zelfs indien geledigd en gereinigd. Aanverwante producten Bvb. aluminiumfolie, piepschuim enz. Hoort in feite bij: de selectieve containers op het containerpark of restafval. De verwerking van PMD is de laatste jaren sterk geautomatiseerd, maar vooral bij het verwijderen van de restfractie blijft manuele scheiding en/of nacontrole vereist. Daarenboven wordt het scheiden van het PMD-residu financieel zwaar aangerekend aan Incovo en dus uiteindelijk aan de burger. Vandaar een oproep om zeer nauwlettend toe te zien op het correct aanbieden van de PMD-zakken. 15

16 info 206:info :35 Pagina 16 gezocht! natuur(groot)ouders Trekt u graag met kinderen naar buiten om in de natuur bezig te zijn? Hebt u tijdens de schooluren zin en tijd om af en toe een leerkracht te helpen bij natuur- en milieuactiviteiten? Dan bent u de natuurouder die we zoeken! Vanaf maart organiseert de Provincie Vlaams- Brabant in samenwerking met CVN vzw een gratis cursus Natuurouders in het Schooltje Van Oppem, Processieweg 4, 1860 Oppem-Meise. De lessen vinden plaats op 6 vrijdagnamiddagen, telkens van tot uur tijdens het voorjaar van Wat doet een natuurouder? De natuurouder helpt op vrijwillige basis de leerkracht in het kleuter- of lager onderwijs bij het uitvoeren van de natuur- en milieulessen. Hierbij wordt niet aan ingewikkelde proefjes gedacht, maar aan het ervaren en onderzoeken van de natuurlijke omgeving. Met de kleutertjes op kabouterpad in het bos, nestkasten timmeren met de leerlingen van het tweede leerjaar, met de zesdeklassers een moordzaak oplossen in de poel,... zijn slechts enkele voorbeelden van activiteiten waarbij een natuurouder de leerkracht kan bijstaan. Die leerkracht is er altijd bij, en blijft 'baas' in zijn of haar eigen klasje. Hoe natuurouder worden? U wordt natuurouder door de cursus Natuurouder te volgen en een stageopdracht uit te voeren in een school naar keuze! Tijdens de cursus krijgen de natuurouders tips om met kinderen meer over de natuur en het milieu te ontdekken. De opleiding bestaat uit zes lessen en een stagemoment, waarbij de natuurouder samen met de leerkracht een natuur- of milieuactiviteit begeleidt in een school. De stage wordt tijdens de lessenreeks goed voorbereid en is bedoeld als een opstapje naar een regelmatige inschakeling van natuurouders in de natuur- en milieulessen. Iedereen die interesse voor kinderen en natuur heeft, is welkom. Je hoeft er zelfs geen groene vingers voor te hebben. Concreet: Vrijdag 7 maart 2008 Les 1: Voorbereidende les. Rol van de natuurouder, wederzijdse verwachtingen tussen natuurouder en school. Kennismaking en voorstelling van het programma. Voorbereiding stagemoment. Vrijdag 14 maart 2008 Les 2: Natuur door kinderogen. Ontwikkelingspsychologie: kinderen, natuur en milieu. Natuurbeelden bij kinderen. Vrijdag 21 maart 2008 Les 3: Educatief Natuurbeheer. Het educatief natuurbeheerspel gespeeld. Vrijdag 11 april 2008 Les 4: Educatieve koffers. Het kabouterpad / De schatkist van Boris. Voorstelling natuuruitleenkoffers. Voorbereiding stagemoment. Vrijdag 18 april 2008 Les 5: Milieuzorg Op School. Informatie over het project Milieuzorg Op School. Voorbereiding stagemoment. Vrijdag 25 april 2008 Les 6: Moord in de Poel. Eenvoudig wateronderzoek. Spel: Moord in de Poel. Voorbereiding stagemoment. In overleg met een school: stagemoment. Interesse? Schrijf je zo snel mogelijk (voor 20 december!! 2007) in bij: Hilde Leon, A. Servaesweg 8, 1861 Wolvertem, 02/ gratis uitlenen energiemeter De brandstofprijzen bereiken nooit geziene hoogten en spectaculaire dalingen zijn absoluut niet meer te verwachten. Eigenlijk is er maar één duurzame methode om de energiefactuur tot een aanvaardbaar niveau te beperken en dat is door rationeel om te springen met energie. Een eerste vraag die eenieder zich kan stellen is, waar zit mijn energieverbruik. Wat zijn de toestellen met het grootste energieverbruik, hoe zit het met de slaapstand van sommige apparaten enz? Een praktisch antwoord op deze vraag kan je verkrijgen door bij de milieudienst een energiemeter uit te lenen. Het volstaat om tussen het toestel en het stopcontact de energiemeter te installeren en je kan meteen talloze interessante gegevens raadplegen zoals het ogenblikkelijke verbruik, het maximale verbruik, verbruik per etmaal enz. Het uitlenen is gratis (je krijgt er zelfs een spaarlamp bij), het toestel is eenvoudig bedienbaar. Contacteer gerust de milieudienst op 02/ of mail naar verhuis adres de kringwinkel Wat voor de ene een afvalstof is, waarvan men zich zo spoedig mogelijk wenst te ontdoen, is voor de andere misschien een nuttig product. In plaats van dergelijke herbruikbare producten aan te bieden als grof vuil (waar men ook nog moet voor betalen), is het nuttiger om dit aan te bieden aan het kringloopcentrum. Meise behoort tot het werkingsgebied van krindloopcentrum Televil met kringloopwinkel in de Mechelsesteenweg 588D te 1800 Vilvoorde. Het nieuwe telefoonnummer voor gratis ophalingen en algemene info wordt vanaf 1 januari /

17 info 206:info :35 Pagina 17 zin om energie te sparen en om comfortabel, duurzaam en slim te (ver)bouwen Zin om energie te sparen en om comfortabel, duurzaam en slim te (ver)bouwen Je gaat bouwen of verbouwen? Dan wil je natuurlijk graag een duurzame woning met een hoog comfort maar toch een lage energierekening. Het lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Zowel bij nieuwbouw als bij verbouwingen kunnen bepaalde maatregelen het wooncomfort verbeteren en gelijktijdig het energie- en waterverbruik terugdringen. De realisatie hiervan vereist evenwel een doordacht ontwerp en een correct uitgevoerde isolatie, ventilatie, verwarming en warm water voorziening. Maar hoe begin je hieraan? En waar vind je een oplossing voor jouw specifieke situatie? Dialoog vzw wil samen met de gemeente Meise hierop een antwoord geven tijdens de inofavond op dinsdag 19 februari 2008 in t Moment in Meise. Tijdens deze BouwAvond krijg je een antwoord op al je vragen en bekom je tevens info over de bestaande bouw- en energiepremies. Folders en brochures zijn gratis ter beschikking. De brochure Rationeel energiegebruik in huis is nu reeds verkrijgbaar op de milieudienst. Als toekomstig bouwer of verbouwer mag je deze infoavond zeker niet missen. Waar? t Moment in Meise Wanneer? Dinsdag 19 februari 2008 om uur Schrijf je vlug in! Bel (02/ ) of mail naar de milieudienst: subsidiereglement voor kleine landschapselementen Kleine landschapselementen of KLE zijn lijnvormige, puntvormige of vlakvormige elementen in het landschap met een eigen natuurwaarde zoals hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrijen, holle wegen, taluds, hoogstamboomgaarden, veedrinkpoelen, bronnen, beekbegeleidende vegetaties enz. Dergelijke natuurelementen bepalen mee de landschapsecologische kwaliteit van een gebied. De gemeente wenst het bestaan van dergelijke landschapselementen te versterken door subsidies te koppelen aan enerzijds de aanplant of de aanleg en anderzijds het onderhoud ervan. Uiteraard zijn er ook beperkingen aan gekoppeld. Het is niet de bedoeling dat de gemeente de particuliere tuinen mee financiert. Meer nog, met dit subsidiereglement wordt getracht de landschapsdiversiteit verder te versterken en de authenticiteit en historiciteit van een landschap minstens te behouden. Zo worden houtkanten of bomenrijen in een valleigebied veel sterker gesubsidieerd dan in een open landbouwkouter. Met het voorjaar voor de boeg, is de winterperiode wellicht zeer geschikt om de voorbereidingen te treffen en de nodige informatie in te winnen. Concreet worden volgende werken gesubsidieerd: * het aanplanten van hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, knotbomen of hoogstamboomgaarden het onderhouden van hagen, houtkanten, houtwallen of knotbomen het aanleggen of onderhouden van poelen (neem hiertoe zeker contact op met Wim Solie van het Regionaal Landschap Groene Corridor want zij verlenen logistieke en financiële steun, tel. 02/ ). De subsidieregeling is voorwaardelijk, bijvoorbeeld niet in woongebied, niet op minder dan 50 m van woningen, inheemse soorten, geen te kleine aantallen enz. De volledige subsidieregeling is raadpleegbaar via de gemeentelijke website door verder te klikken naar grondgebiedzaken, milieu, subsidies. U vindt er ook het aanvraagformulier. Uiteraard kan u ook terecht op de milieudienst en telefonisch op 02/ tip van de maand Papierspaartip: via kan u aangeven geen papieren telefoongids meer wensen te ontvangen. 17

18 info 206:info :35 Pagina 18 aanpassing prijzen 1) stijging van de prijs van de huisvuilzakken Prijsverhogingen doorvoeren is voor niemand leuk, noch voor de politici die een dergelijke beslissing maar al te graag zouden vermijden, noch voor de burger die dieper in zijn geldbeugel zal moeten tasten, noch voor de intercommunale die alleen maar kan vaststellen dat de kostprijs voor aankoop, transport en verwerking stelselmatig verhoogt. De gemeente heeft de door Incovo gevraagde prijsverhoging in vraag gesteld, maar moet vaststellen dat het rechtstreeks aanrekenen van de verwerkingkost aan degene die het afval aanbiedt (cfr. het principe de vervuiler betaald) veel correcter is dan het verhogen van de vennotenbijdrage aan Incovo. Eén zaak is immers zeker, de kosten zijn er, de facturen moeten betaald worden. Overigens, de gemeente onderzoekt ook mogelijke alternatieven, bijvoorbeeld bij andere intercommunales om na te gaan of de prijsverhoging wel zo noodzakelijk is en of er binnen de regio geen onverantwoorde prijsverschillen optreden met andere intercommunales. De gemeente wenst in deze open kaart te spelen en publiceert hieronder dan ook een overzicht van de samenstellende delen van de kostprijs voor de verschillende huisvuilzakken en dit voor het jaar 2010, als representatief getal voor de periode (zoals meegedeeld door Incovo aan het schepencollege). enkele vaststellingen en conclusies: De prijs van de PMD-zak blijft ongewijzigd. De lage verwerkingskost is te danken aan de aanzienlijke tussenkomst van Fost Plus en wordt niet verklaard door het milieuvriendelijk karakter van de fractie. De bijdrage van Fost Plus heeft u als consument trouwens reeds betaald bij aankoop van het product. Voor nagenoeg elke fractie (PMD vormt de uitzondering) is de kostprijs verbonden aan productie en verwerking hoger dan de huidige verkoopprijs. Een extreem voorbeeld is de kleine GFT-zak, want de aankoopprijs alleen al is in feite duurder dan de verkoopprijs aan de burger. Dat hier van winst hoegenaamd geen sprake is, is wel duidelijk. De huidige prijs blijven hanteren heeft als gevolg dat per verkochte zak het deficit verder groeit. Dit deficit kan maar op 2 manieren gecompenseerd worden: ofwel door de prijs van de huisvuilzak te verhogen, ofwel door de gemeentelijke vennotenbijdrage te verhogen. De gemeente opteerde uiteindelijk voor het eerste omdat dit in overeenstemming is met het principe de vervuiler betaalt. De voorgestelde prijzen zijn dusdanig dat er niet elk jaar opnieuw een nieuwe prijsaanpassing moet doorgevoerd worden. 2) De Diftar-tickets Ook de eenheidspijs van de Diftar-tickets wordt aangepast aan de nieuwe prijs voor de huisvuilzakken. Groot huisvuil is immers net als gewoon huisvuil een restfractie die niet kan gerecycleerd worden, maar enkel via verbranding verwerkt wordt. Incovo heeft wel ingestemd met het invoeren van tarieven per halve kubieke meter en dit voor zowel groenafval als groot huisvuil. Een diftarticket kost vanaf 1 januari ,50. De nieuwe tarieven zijn de volgende: per begonnen halve m³ groot vuil aangeboden op het containerpark: 7 euro per begonnen m³ groot vuil aangeboden op het containerpark: 14 euro per begonnen m³ groot vuil op afroep aan huis: 21 euro (merk op dat hulpbehoevenden bij het OCMW een toelage kunnen verkrijgen) per begonnen halve m³ groenafval en/of snoeihout op het containerpark: 3,50 euro per begonnen m³ groenafval en/of snoeihout op het containerpark: 7 euro voor bouw- en sloopafval hangt de prijs af van de hoeveelheid en de wijze van aanbieden. Samengevat komt deze hier op neer: max. 50 l of één ondeelbaar stuk porselein: gratis aanbieding te voet, met de fiets of met een gewone personenwagen: gratis aanbieding met monovolumewagen, pick-up, lichte bestelwagen enz: 7 euro aanbieding met aanhangwagen met één as: 14 euro aanbieding met aanhangwagen met 2 assen: 21 euro 3) De prijsaanpassing is een overgangsregeling welke geldt voor 2008 en dit in afwachting van een definitieve beslissing. Immers, de gemeente zal voor eind 2008 beslissen of ze wel wil verder werken met Incovo. Intussen wordt de dienstverlening en prijszetting van Incovo geanalyseerd en worden alternatieven onderzocht, bijvoorbeeld het overstappen naar een andere intercommunale of partner. In de loop van 2008 wordt tevens een regeling uitgewerkt voor het gratis ophalen van groot huisvuil aan huis. Om de prijsstijgingen voor bepaalde doelgroepen op te vangen, zal de gemeente de bestaande tegemoetkoming uitbreiding. Immers, momenteel bestaat er reeds een sociale tegemoetkoming, met name het gratis verdelen van restzakken aan bepaalde groepen: lage inkomens, medische redenen, bij geboortes enz). Deze regeling zal uitgebreid worden door meer personen te laten genieten van de tegemoetkoming. Anderzijds zal het aantal gratis te bekomen zakken aanzienlijk toenemen. Tot slot zal een nieuwe milieusubsidie ingevoerd worden voor personen die wensen te werken met of overstappen op herbruikbare luiers. Meer over deze initiatieven en tegemoetkomingen in volgend infoblad. 18

19 info 206:info :35 Pagina 19 WACHTDIENSTEN HULPDIENSTEN huisartsen politie-zone Wanneer u in de weekends, van vrijdagavond uur tot uur maandagmorgen en bij feestdagen van de vooravond uur tot de ochtend na de feestdag uur, voor een dringend geval een dokter wilt bereiken, belt u naar het centrale telefoonnummer. U wordt dan automatisch doorverbonden met de huisarts van wacht. Het centrale nummer is: 02/ Het centrale nummer is: 0900/ tandartsen bibliotheek apothekers De wachtdienst begint op vrijdagavond om uur en eindigt op de daaropvolgende vrijdag. dierenartsen Voor raadplegingen tijdens de weekeinden dient u contact op te nemen met uw dierenarts. Voor de wachtdienst van de tandartsen is er een centraal oproepnummer waar de mensen kunnen naartoe bellen om zo te vernemen wie de tandarts van wacht is. Het centraal oproepnummer voor Vlaams-Brabant is: 070/ ziekenwagendienst Meditra 0497/ vredegerecht wolvertem Gemeenteplein 15 02/ openingsuren: ma-vr: 8.30 tot uur & tot uur Hoofdbibliotheek-Meise, Brusselsesteenweg 44 bus 1, 1860 Meise - 02/ maandag & vrijdag uur, dinsdag & woensdag uur, zaterdag 9-13 uur Uitleenpost Westrode, J.Hammeneckerstraat 44, 1861 Meise - 052/ woensdag van 17 tot 19 uur - vrijdag van 16 tot 18 uur TIJDENS DE VAKANTIEMAANDEN ENKEL OPEN OP WOENSDAG VAN 17 tot 19 uur Archief en Bibliotheek BERLA - (De Snipper 3) Brusselsesteenweg Meise 1ste woensdag van de maand van 14 tot 17 uur en de 3de dinsdag van de maand van 20 tot 22 uur (behalve op feestdagen en tijdens schoolvakanties) Stripotheek De Negende Kunst - Brusselsesteenweg Meise 0485/ Maandag van tot 20 uur - woensdag van 15 tot 17 uur en zaterdag van 9.30 tot 13 uur Algemeen oproepnummer: 0800/ Administratieve diensten: 052/ Post: Meise B Hoogstraat Meise Diensten: onthaal: ma - wo - vr: tot uur di - do: tot uur Wijkwerking Meise Recherche Post : Londerzeel Brusselsestraat Londerzeel Diensten: Korpschef Wijkwerking Londerzeel algemeen secretariaat onthaal: ma - vr: uur za: uur uur interventie 24/24 : tel : 0800/ in uitzonderlijke en hoogst dringende gevallen vorm 101 brandweer Mechelsestraat Londerzeel 052/ / Landelijke Kinderopvang Hilde Vanderstappen (Wolvertem) ma. 9-12u. 052/ Natalie Jacobs (Meise) do. 9-12u. 052/ pwa: Stationsstraat Meise Monique Belgrado 02/ Lucia Coffé 02/ ma.,di.,woe, do.,8-12u. of na afspraak containerpark Winkelveldbaan 1861 Meise 02/ openingsuren maandag: en uur dinsdag : en uur woensdag: uur donderdag : gesloten vrijdag : en uur zaterdag: en uur Het containerpark is gesloten op wettelijke feestdagen. Opgelet: de bezoekers worden tot het containerpark toegelaten tot een kwartier voor sluitingstijd. 19

20 info 206:info :35 Pagina 20 GEMEENTEDIENSTEN Wolvertem Gemeenteplein, 1861 Meise algemeen oproepnummer 02/ fax 02/ burgemeester M. Belgrado 02/ /80 secretaris Ellen De Clerck 02/ secretariaat: Nadine Sergoynne 02/ personeelsdienst: Linda Verbesselt 02/ Linda De Donder 02/ dienst onderwijs: Carine Lammens 02/ Inge Eeckhout 02/ bevolking: Isabelle Moyson 02/ Kim Thielemans 02/ Sonia Wouters 02/ Ingrid Meert 02/ Carine Simal 02/ Hilde Van Praet 02/ ruimtel. ordening & stedebouw Hedwige Verbelen 02/ Greta Van Malderen 02/ Els De Nil 02/ Inge Vancampenhoudt 02/ Nathalie Goovaerts 02/ leefmilieu Leo Vander Kerken 02/ Marc Bogaert 02/ Cindy Buelens 02/ (middenstand/tewerkstelling) technische dienst/openbare werken Victor Emmerechts 02/ Gerda Van Ruysevelt 02/ Wim Roelants 02/ Jef Scheers Eddy Scheers Leon Broché 02/ middenstand/landbouw/tewerkstelling Greta Moerenhout 02/ Meise Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise algemeen oproepnummer 02/ fax 02/ financiën: ontvanger: Cedric De Ridder 02/ Georges Timmermans 02/ Brigitte Verhasselt 02/ Karin Talboom 02/ Luc Meert 02/ cultuur Guido Van den Troost 02/ Greet Van Hemelrijck 02/ Luc Van den Troost 02/ Monika Van den Brande 02/ Marijn Geeroms 02/ Anny Peeters 02/ De Muze van Meise 02/ informatie Jeanne De Buyser 02/ jeugd/gezin/vak.speelpl./sport Miranda Van Lint 02/ Nicole Budé 02/ Dany Geysels 02/ Lieven Van Campenhout 02/ patrimonium/sociale zaken Gerda De Smedt 02/ Lydia Lauwers 02/ Veronique Brys 02/ De reglementen die gepubliceerd worden in de infokrant zijn dikwijls slechts een deel van een groter geheel of een samenvatting ervan. Voor de volledige tekst dient u zich te wenden tot de betreffende dienst. zitdagen burgemeester en schepenen De zitdagen worden in het gemeentehuis gehouden, op onderstaande uren of na afspraak Burgemeester Marcel Belgrado 02/ / burgerlijke stand, personeel, politie, veiligheid, onderwijs, begraafplaatsen gemeentehuis Meise: elke dinsdag van tot uur en volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke voormiddag van tot uur en volgens afspraak Schepen Jos Emmerechts 02/ / openbare werken en regies, woonbeleid en landbouw gemeentehuis Meise: enkel volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke dinsdag van tot uur Schepen Marie-Jeanne Thaelemans 02/ / leefmilieu/duurzaamheid, mobilieit, verkeersleefbaarheid, gelijke kansen, integratie, senioren gemeentehuis Meise: elke maandag van tot uur en volgens afspraak gemeentehuis Wolvertem: elke dinsdag van tot uur en volgens afspraak Schepen Joos Vereertbrugghen 02/ / financiën, cultuur, toerisme, volksgezondheid enkel volgens afspraak Schepen Dirk Snauwaert 052/ / ruimtelijke ordening, monumenten, patrimonium, inspraak en informatie, communicatie, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking gemeentehuis Wolvertem: enkel volgens afspraak Schepen Wim Verbeke 0478/ sport, jeugd en gezin, tewerkstelling, middenstand, feestelijkheden enkel volgens afspraak (ook overdag) ocmw gemeentehuis openingsuren: - werkdagen: 8 tot 12 uur - dinsdagavond: tot uur Meise Godshuisstraat Wolvertem Tel. 02/ Fax 02/ Voorzitter OCMW : Sonja Becq 0478/ / (kantoor Brussel) zitdag volgens afspraak Secretaris: Caroline De Ridder Tel. 02/ Rustoord Wolvertem: Rustoorddirecteur: Joris Peeraer GSM: 0478/ Sociale Dienst Rustoord: Rita Verbelen en Wim Gruyaert, maatsch. werkers tel. 02/ / Sociale Dienst Wolvertem: Stationsstraat 27, Tel. 02/ Fax: 02/ Klusjesdienst gezinszorg poetsdienst warme maaltijden noodoproeptoestellen: Christa De Buyser en Bea Verhaeghe 02/ Permanentie: Maandag tot uur Dinsdag tot uur en van tot uur Woensdag geen Donderdag tot uur Vrijdag tot uur Buiten deze uren kan u enkel terecht op afspraak. Telefonisch staat de dienst elke werkdag van tot uur en van tot uur tot uw beschikking. Home Jan Van Gysel: Krogstraat 111, 1860 Meise vzw sport en recreatie alle reservaties: uitsluitend op 02/ W. Vandenberghecentrum, Brusselsesteenweg 71a, / Fax 02/ openingsuren: werkdagen: tot uur vrijdag tot uur - zwembad - 02/ Sporthal Ten Dries Wolvertem (Sportschuur) - reservaties: 02/ cafetaria : 02/ Sporthal Meise - reservaties: 02/ Cafetaria 0477/ Openluchtsportvelden de Nekker/ten Dries/Westrode/Frans Lathouwersstadion: reservaties 02/ Zitdagen - voorzitter: Rita Verbesselt - volgens afspraak / ondervoorzitter: Valérie De Knop - volgens afspraak / directrice: Tina Van Nuffel - 02/ Infokrant Meise is er op de 15de van elke maand verschijnt niet in januari en augustus Inleveren teksten ten laatste: februarinummer: 21/01/08 maartnummer: 18/02/08 dienst bevolking te Wolvertem: Ook open op zaterdagmorgen van tot uur Inleveren teksten bij: Dienst Informatie, Brusselsesteenweg 44, 1860 Meise.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel.

KALENDER. Indien u een attest wenst i.v.m. voor-, nabewaking en middagtoezicht gelieve uw naam dan vóór 18 januari 2008 op te geven in het bureel. 2008 Zegersblaadje: januari 2008 KALENDER maandag 31 december 2007 dinsdag 01 januari 2008 woensdag 02 januari 2008 donderdag 03 januari 2008 vrijdag 04 januari 2008 zaterdag 05 januari 2008 zondag 06

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand.

De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Wolvertem, 28 november 2014 Beste Ouders, De dagen zijn al knap kort en donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Van die donkerte profiteren Sinterklaas en Zwarte Piet om hun jaarlijkse

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Jaargang 2008 Editie 1 (januari) De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 is een feit. Daarom eerst en vooral de beste wensen, een goede

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief februari 2016 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be P1: Krokusvakantie P6: Naar het rusthuis P2: Bib P6: Ouderavond P2:

Nadere informatie

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat

B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat B.A.A.S. Begeleiding en Advies Aan Sportclubs Trajectbegeleiding op maat Reglement 2015 Inleiding Eind 2014 telt Recreas vzw 141 aangesloten sportclubs die een erg heterogene waaier van sporttakken aanbieden

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Nieuwsbrief november december 2015

Nieuwsbrief november december 2015 Nieuwsbrief november december 2015 - één per gezin- Agenda Maandag 2 tot zondag 8 november: Herfstvakantie Dinsdag 10 november: Wapenstilstandherdenking Woensdag 11 november: Vrijaf (Wapenstilstand) Zaterdag

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie november 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Repair Café 6 Sinterklaasfeest 7 Winterfeest 8 Nieuwjaarsetentje 9 Fotopagina 10 Fiets-Mo-Biel

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Beste ouder(s)/verzorger(s), OBS De Jagersplas Brasemermeer 23b 159 GE Zaandam 75-615 61 94 info@obsdejagersplas.nl www.obsdejagersplas.nl Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ziet u informatie over de Brede school activiteiten van

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers,

Berkenblad nr. 10 27 januari 2015. Beste ouders/verzorgers, Berkenblad nr. 10 27 januari 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt het tiende Berkenblad van het school jaar 2014-2015! Vanaf vandaag ontvangt u onze nieuwsbrief alleen nog via de mail! Zo besparen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

VRAGEN STAAT VRIJ NIEUWS UIT DE OUDSTE KLEUTERGROEP

VRAGEN STAAT VRIJ NIEUWS UIT DE OUDSTE KLEUTERGROEP NIEUWS BRIEF 2011 02 16 NIEUWS UIT DE OUDSTE KLEUTERGROEP Nieuws uit de oudste kleutergroep.. Om de voorbije week kort samen te vatten is er maar 1 woord nodig! FEEST FEEST en nog eens FEEST. Er werden

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE

RAPID HOCKEY CLUB TEMSE RAPID HOCKEY CLUB TEMSE september 10 Beste ouders, spelers en speelsters, Het Bestuur van de R.H.C. Temse heet u van harte welkom op onze club. Wij zijn blij dat u enthousiast bent geworden voor de hockeysport.

Nadere informatie

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12

16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 16 februari 2015 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 12 Van de directie In de laatste Lijstereens voor de voorjaarsvakantie aandacht voor

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2012-2013

SCHOOLJAAR 2012-2013 SCHOOLJAAR 2012-2013 Bibliotheek Pittem, Broeders Maristenstraat 2, 8740 Pittem t 051 46 03 76 bibliotheek@pittem.be Boeken spelen in het leven van kinderen een belangrijke rol: om iets bij te leren, voor

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015

Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Gemeentelijke Basisschool Schaffen Vroentestraat 22 3290 Schaffen Website: www.gbsdiest.be E-mail: personeelschaffen@gbsdiest.be Tel. 013 32 69 23 Nieuwsbrief SEPTEMBER 2015 Datum Klas Activiteit Tijdstip

Nadere informatie

- NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten

- NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten Nieuwe Resterheidegidsen gezocht. Natuurpunt Hechtel-Eksel organiseert in maart 2016 een nieuwe opleiding voor Resterheidegidsen. Resterheide? Het

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Aanvraag Startsubsidie

Aanvraag Startsubsidie Aanvraag Startsubsidie Dit formulier 6 maand na de start van het jeugdwerkinitiatief, bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen T.a.v. De gemeentelijke jeugddienst Grote Markt 1 9060 Zelzate

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007 Maand van het Bos Ieper Heuvelland Poperinge Zonnebeke Mesen - Vleteren 24 september 26 oktober 2007 Speciaal voor de lagere scholen van Ieper wordt in de herfstperiode een Maand van het Bos PROGRAMMA

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 november 2015

Nieuwsbrief 5 november 2015 Nieuwsbrief 5 november 2015 Belangrijke data: 5 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs, ouders groep 8 11 november: Studiedag SKOB, alle leerlingen zijn vrij. 13 november: Feestelijke uitreiking

Nadere informatie

Help! Ik organiseer...

Help! Ik organiseer... Organisatiegids - Subsidiewijzer versie 2015 Help! Ik organiseer... Gemeente Elsene Diensten en schepen Nederlandstalige Aangelegenheden en Wijkleven Schepen Maite Morren Vooraf Onder de noemer RE:SACE

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes

Sintkrant. OBS De Ster en psz De Sterretjes Sintkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Kerstkrant OBS De Ster en psz De Sterretjes Sinterklaas 2016 Dit is de feestkrant van 2016. In deze krant vindt u alle informatie rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school.

PRAKTISCHE WEETJES. Info schooltoelagen : zie www.schooltoelagen.be Het invulformulier is verkrijgbaar op het secretariaat van de school. BELBRIEF september 2015 ZWEMMEN: 4 september : L1 en L6 11 september : L2 en L5 18 september : L3 en L4 25 september : L1 en L6 PRAKTISCHE WEETJES We zijn het schooljaar 2015-2016 gestart met 199 leerlingen.

Nadere informatie

MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON

MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON MAANDMEDEDELINGEN BOMBARDON 3 oktober- november 2014 De Bombardon ma, di, do, vr van 8.15 u tot 16.30 u en woe van 8.15 u tot 15.30 u: tel. 5373560 e-mail:administratie@bombardon.asg-almere.nl BELANGRIJKE

Nadere informatie

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 4 januari 2015 Alweer de derde nieuwsbrief van de kleine Nicolaas en de eerste in 2015. Wij willen graag alle kinderen en ouders een heel gelukkig nieuwjaar wensen.

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8

TAFEL VAN DE WEEK GROEP 4 TAFEL VAN DE WEEK GROEP 5 t/m 8 Jan Naardingweg 56 7914 PN Noordscheschut T: 0528-341268 E: info@regenboognoordscheschut.nl www.regenboognoordscheschut.en3.nl 27 november 2015 Ma 30 Di 1 Woe 2 Do 3 Vrij 4 Za 5 Sinterklaas Oud Papier

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw

donderdag 22 januari: 14.30 uur: teamvergadering vrijdag 23 januari: groep 3-4: Heemkundegebouw B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g 1 6 j a n u a r i 2 0 1 5 B a s i s s c h o o l d e r R e g e n b o o g 1 5 m e i 2 0 1 1 IN DIT NUMMER: KALENDER 1 NIEUWS VAN DE DIRECTIE 1 2 KALENDER Maandag

Nadere informatie

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure

GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure GYMGROEP HERENT VZW onthaalbrochure Pagina 11 WELKOM Beste gymnast, Beste ouder, Graag heten we jullie welkom bij de Gymgroep. Deze brochure bevat een bundeling van alles wat je moet weten om als nieuwkomer

Nadere informatie