10 juni Bustocht Betuwe met bezoek aan een tingieterij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 juni Bustocht Betuwe met bezoek aan een tingieterij"

Transcriptie

1 t Dijkertje 35ste jaargang Mei 2009 REHOBOTH 10 juni Bustocht Betuwe met bezoek aan een tingieterij

2 Lid: Bouwned Nieuwe Meerdijk NW Badhoevedorp Telefoon: Telefax:

3 1 Mei e jaargang no. 2 Inhoud: Pagina 2 Van de bestuurstafel 4 Verslag Algemene Ledenvergadering 5 Bedankt!!! 7 VROM Commissie 10 Verslag paaskien 12 Verslag klaverjascompetitie 17 Levensloop-soap 21 Ingezonden: Hoe de kredietcrisis begon 22 Oplossing jeugdpuzzel 23 Ingezonden: Woordspelingen 25 Puzzel voor de jeugd 26 Aankondiging bustocht Betuwe 27 Puzzel voor de volwassenen 28 Agenda 29 Adressenlijst commissieleden Bestuur: Voorzitter: Jannie v.d. Geest tel Secretaris: Eric labordus Penningmeester: David Knibbe Vice-Voorz.: 2e Secr.: Erik Hoogenboom e Penningm.: John van Nieuwburg Lid: Fred Buys Adres secretariaat: Koekoekslaan PG Badhoevedorp

4 2 Van de bestuurstafel Er is mij gevraagd een stukje van de bestuurstafel te schrijven als hernieuwde kennismaking. Omdat ik als persoon nou ook weer niet helemaal ombekend ben bij de meeste bewoners, en er na de jaarvergadering nog geen bestuurvergadering is geweest dacht ik maar eens een onderwerp aan te snijden van alle tijden n.l. participatie. Een mooi woord voor betrokken zijn bij veranderingen in onze buurt d.m.v. inspraak. Een proces waar wij als buurt al vele jaren (circa 35 jaar) mee bezig zijn en waar meestal buiten het zicht van de bewoners aan wordt gewerkt met name door de VROM commissie. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om je woordje te doen bij de Gemeente, Provincie of bij welke organisatie dan ook om iets voor de buurt te verwezenlijken of bepaalde ontwikkelingen juist te voorkomen. Wel daar kunt u zich lelijk in vergissen. Van dit soort organisaties mag verwacht worden dat beslissingen niet uit de lucht komen vallen maar altijd onderdeel (behoren te) zijn van een lange termijnvisie waaruit bepaalde besluiten voortvloeien. En voor deze organisaties gelden weer de afhankelijkheid van richtlijnen vanuit de regering en tegenwoordig Europese wetgeving. Wanneer een (buurt)vereniging dan opkomt voor een eigen belang, druist dit vaak in tegen het grotere algemene belang ook al is dat in onze ogen natuurlijk niet het geval. Nu is er vaak toch wel enige speelruimte maar het is een hele kunst om de neuzen de gewenste kant op te krijgen. Om hier succesvol in te kunnen zijn is het van het grootste belang te weten welke plannen er in ontwikkeling zijn en wat er leeft in de ruimste zin van het woord.

5 3 Dit betekent vele overlegvormen bijwonen, de juiste contacten leggen, heel veel lezen en brieven schijven wil je plan kans van slagen hebben. Probeer maar eens vrijwilligers te vinden die veelal naast hun werk zich in willen zetten voor het algemeen belang. En ja, wat is algemeen belang?. Iemand die roept dat alle auto s van de dijk moeten omdat het veiliger is voor de fietsers? Ja, dat is een open deur, maar is die mening nou persoonlijk belang omdat iemand iets in het algemeen tegen auto s heeft of is dit oprecht in het belang van de fietser?. Een ander voorbeeld: Laten we de Oude Haagse weg weer open gooien voor al het verkeer. Dan hoeft al dat verkeer niet meer over de dijk. Iedereen blij toch, nou nee, bij zo n 30 bewoners in de buurt van de brug maak je geen vrienden. En waarom vertel ik u dit? Om duidelijk te maken dat je als vertegenwoordiger van een buurt wel een mening moet hebben en je nek durft uit te steken vaak zonder vooraf de achterban te hebben gevraagd. Dat is niet te doen voor een kleine vereniging en daarom informeren wij meestal als iets vorm krijgt of als er beslist moet worden. De visie van de VROM is dan gebaseerd op kennis van zowel plannen als de omgeving en contacten met de bewoners. Het (algemene) belang van alle bewoners groepen, zowel werkende als ondernemers, fietsers en automobilisten staan altijd voorop en los van politieke kleur. Toch loop je wel eens het risico dat je het verwijt gemaakt wordt dat een bepaald (eenzijdig) belang wordt ondergesneeuwd. Eigenlijk ben je dan goed bezig, ondanks dat het niet leuk is dit in de pers te lezen dat mensen op deze manier hun gelijk willen halen. Wij hebben inmiddels geleerd dat het onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken en u heeft op de jaarvergadering altijd de mogelijkheid gehad de vertegenwoordigers aan te spreken op hun handelen. Aangezien dit nog nooit is voorgevallen gaan wij er vanuit dat u wel tevreden bent. Fred Buijs namens de VROM leden.

6 4 Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag avond 2 maart, werd er tijdens een goed bezochte Algemene jaarvergadering terug gekeken op het afgelopen jaar Er werd stil gestaan bij de commissie verslagen en de notulen van het voorgaande jaar. Na goedkeuring van het financieel jaarverslag, door de kascommissie, werd direct de nieuwe kas controle commissie benoemd. Na een vrijwel unaniem akkoord voor handhaving van de contributie werd de begroting voor 2009 doorgenomen. Hierbij werd, net als bij het financieel jaarverslag stil gestaan bij o.a. de subsidies en de wijzigingen- en gevolgen hiervan voor het nieuwe jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Anneke Eikelenboom bedankt voor haar jaren lange inzet voor de vereniging in haar laatste functie binnen de redactie voor het Dijkertje. Tevens werd aftredend bestuurslid Willy ten Bookum bedankt voor haar inzet en hoopt de buurtvereniging nog jaren op haar bijdragen aan de realisatie van ons buurtblad te kunnen rekenen. Fred Buijs treedt met instemming van de aanwezige, na een jaar afwezigheid, weer toe tot het bestuur. Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met een statutaire wijziging. Dit betreft de beperking op de zittingstermijn van 3x3 jaar voor bestuursleden deze beperking wordt opgeheven, waarbij wordt aangetekend dat hier jaarlijks akkoord voor moet worden gegeven, door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend werd op uitnodiging van de VROM Commissie een informatieve presentatie verzorgd door Peter de Graaf, gebiedsmanager noord, Rene van Damme specialist bodem ook van de gemeente, Ian Ouwerkerk Technisch Directeur BurgGolf, Pike Fabriek namens Schiphol en Erik Hoogenboom namens de VROM commissie van de buurtvereniging over de ontwikkelingen op en rond het Golfterrein. In de zaal zat voor de specifieke Golfbaan gebruiksgerelateerde vragen de directeur van BurgGolf Marcel Welling.

7 5 Aan de hand van een luchtfoto en een ontwerptekening werden vragen beantwoord en een uitgebreide toelichting gegeven over het Gemeentelijk toezicht op de grond werkzaamheden. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer er gestart wordt met de bouw van het hotel, dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Schiphol en staat los van de realisatie van het golfterrein met Driving Range en Clubhuis. Ian Ouwerkerk heeft aangeboden samen met de VROM Commissie een rondgang, voor geïnteresseerden door het terrein te organiseren. Om antwoorden op vragen en informatie over de terrein inrichting te geven. Ook werd er positief gereageerd op de vraag te bekijken of er een vijver geschikt is om in de winter te dienen als ijsbaan. De partijen zegde tot slot toe zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen voor publicatie op de website o.a. tekeningen het getoonde impressie filmpje, belangrijke telefoonnummers en informatie over de te plannen rondgang door het terrein. Na een uitgebreid behandelde rondvraag en dankwoord werd er nog een drankje gedronken en vertrokken de genodigden met een bloemetje als dank. Erik Hoogenboom ### BEDANKT!!!! Veel dank voor de attentie die ik kreeg op de jaarvergadering van het bestuur. Na 35 jaar bij de Buurtvereniging te zijn betrokken, heb ik er nu een punt achter gezet. Ik vond het nu welletjes. Nogmaals bedankt. Ook bedank ik de klaverjasclub voor de mooie plant die ik ontving op de slotavond van het klaverjasseizoen. Anneke, Ociena of Ankie,

8 6 BEN VAN DIJK K A P S A L O N S Nieuwe Meerdijk NA Badhoevedorp Tel adres: maandag gesloten Voor Ontspanning en als Therapie: ind your body assages holistisch masseur: Albert Roos Voltastraat 22 Badhoevedorp www. mindyourbody.tk

9 7 VROM Commissie, Dinsdag 14 april hebben wij een overleg bijgewoond met Weth. H. Tunning (Verkeer) om bij te praten over de stand van zaken aangaande het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp en het Masterplan Badhoevedorp Zuid. Aan dit overleg namen tevens de Ondernemerssocieteit Badhoevedorp (OSB), Dorpsraad Badhoevedorp, Winkeliersvereniging Badhoevedorp en Dorpsraad Lijnden en Werkgroep Bereikbaarheid Badhoevedorp deel. Uiteraard was de project leider Matthie Vermeulen aanwezig evenals Rik Thorborg (verkeer). Ook is de Nieuwemeerdijk en de Oude Haagse weg ter sprake gekomen, maar hoofdzakelijk is er gesproken over de Schipholweg, zijn status en toekomstige functie als ook de noodzaak van een (eventuele) omlegging. De gemeente zal een verslag van dit overleg maken, wat vervolgens op onze website wordt geplaatst. Woensdag 15 april hebben wij met ongeveer 60 buurtbewoners deelgenomen aan de rondgang door het Golfterrein onder begeleiding van Ian Ouwerkerk van BurgGolf en Johan Aalderink als uitvoerder van het project. Er zijn tijdens de wandeling vele vragen gesteld en er is o.a. uitleg gegeven over de verschillende hoogte paaltjes in het terrein. Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde- en informatieve wandeling. Op de site kunt u ook nog een kort foto verslagje terugvinden. Al vanaf de plaatsing van de chicanes vinden er met enige regelmaat kleine- tot grotere ongelukken plaats, inmiddels staat de teller op 13 incidenten. Omdat de gemeente aan de hand van geregistreerde ongevallen (waar politie bij aanwezig is geweest) een beeld opmaakt van de (on)veiligheid op de Nieuwemeerdijk, zijn wij er van overtuigd dat dit beeld bij de gemeente momenteel niet juist is omdat er bij veel incidenten geen politie ter plaatse is geweest. Zelfs de komst van een ambulance wordt niet meegenomen in de telling.

10 8 Sloterweg CJ Badhoevedorp Tel ELKE DAG VERS BROOD EN GEBAK IEDERE WEEK RECLAME JAN SENGERS Fijne specialiteiten uit eigen keuken BELANGRIJKE MEDEDELING Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Wilt u dit wel worden? Meld u dan aan bij: D. Knibbe, de penningmeester van onze vereniging. Zijn telefoonnummer is:

11 9 Om deze reden hebben wij op onze website onder Herinrichting een eigen overzicht gemaakt van ongevallen. Om dit zo volledig mogelijk te krijgen/houden verzoeken wij u indien u getuige bent geweest van een voorval dit aan ons te melden. Dan kunnen wij aan de hand van het overzicht de gemeente laten zien hoe het in werkelijkheid staat met de beoogde veiligheid op de Nieuwemeerdijk. U kunt datum, tijd en thv het huisnummer eventueel met een korte omschrijving mailen naar of een briefje in de bus gooien bij een van de VROM leden, bellen mag uiteraard ook. Als u een foto kan bijvoegen is dit helemaal volledig. Namens de VROM Commissie alvast bedankt

12 10 Verslag Paaskien Zaterdagavond, 4 april, 1 week voor Pasen. Traditioneel organiseert de kiencommissie dan haar kienavond, in dit geval natuurlijk de paaskien. Bij onze binnenkomst, om ca. kwart voor acht, zat de zaal van ons buurtgebouw al bijna helemaal vol. Er werd op dat moment door een paar sterke mannen 1 grote tafel bijgehaald, maar voordat deze mannen binnen waren, kregen ze al de opdracht om nog een tafel, maar dan een kleinere, uit de schuur te halen. Deze kleinere tafel werd, zo goed en zo kwaad als het ging, in de zaal tussen de al aanwezige tafels gezet en de grote tafel vond zijn plaats in de hal. Ook moesten er de nodige stoelen bij komen. De kiencommissie had niet te klagen over belangstelling. Het is naar mijn weten nog nooit zo druk geweest als op deze kienavond. Enige jaren geleden waren er, mede op verzoek van bestuursleden, voor het eerst enkele kinderen bij. Deze avond waren er tussen de 10 en 15 kinderen, de jongere generatie dijkbewoners. De aanwezigheid van deze jongeren maakte het eigenlijk nog spannender. Ze waren laaiend enthousiast als ze op hun bingokaart een, door de ballendraaier(noem je iemand zo?) getal konden wegstrepen en gingen bij een volle kaart in spanning en met rode hoofden een prijsje uitzoeken. De commissie had er rekening mee gehouden dat er ook kinderen mee zouden komen, er waren volop prijsjes ingekocht die voor hen bestemd waren. Na al dat gesleep met meubilair om alle aanwezigen een goede plaats te geven kon de paaskien beginnen. Deze keer werd geen gebruik meer gemaakt van de elektrische draai kienmolen maar de ouderwetse met de hand aan gedreven kienmachine. Het was echt het geluid dat bij een kienavond hoort. De prijzen stonden in het teken van het voorjaar en het naderende paasfeest. Paasbroden, eieren, boter, plantjes, bakken met violen, eigenlijk te veel om op te noemen.

13 11 In de pauze van één van de ronden was er een ongelukje met de kienmachine. Er werd door een enthousiaste kiener aan de kienmachine gedraaid terwijl het klepje open stond. Gevolg: de kienballen vlogen in het rond en belandden overal en nergens. Nou ja.....alle ballen verzamelen en vrolijk weer verder gaan. Helaas was er na telling van de ballen- één bal te weinig. Verder zoeken dus... Gelukkig was 1 zoekster zo kien(!!) om de plastic tas, waarin de al gebruikte kienblaadjes zaten die waren opgehaald en vóór de tafel- waarop de kienmachine stond- lag, leeg te schudden. En ja hoor daar was de boosdoener. Nu konden we echt verder met de paaskien. Na enkele ronden van 50 eurocent per kienblaadje werd de prijzen voor een kienblaadje in de twee laatste ronden verhoogd tot 1,=. Daar waren de prijzen dan ook naar. Iedereen ging met een prijsje naar huis, ook degenen die niet zo gelukkig waren een prijsje te winnen, mochten vóór de laatste ronde een prijsje uit komen zoeken. Om ongeveer uur waren alle prijzen bij hun nieuwe eigenaar De aanwezigen bedankten de organisatoren van deze kienavond en iedereen wenste elkaar prettige paasdagen en een tot ziens op de kerstkien. Willy ten Bookum Verkoop en onderhoud Buitenboordmotoren Rubberboten Winkel & Showroom Onderhoud & Reparatie Venenweg AK Zwanenburg +31 (0) (0) Administratie Onderhoud & Reparatie Nieuwemeerdijk NR Badhoevedorp

14 12 Verslag klaverjascompetitie 2008/2009 Eindelijk, de uitslag van de competitie van het afgelopen jaar is bekend. Vanaf 24 februari werd de stand van zaken niet meer gepubliceerd en zéér geheim gehouden. Wie op de eerste plaats stond, dat was niet al te moeilijk. De nr. 1, Reier Heima, stond op 24-2 al zo ver voor, dat inhalen een (bijna) onmogelijke opgaaf was. Maar de daarop volgende plaatsen. Wat een strijd. De ene week speelde de één de sterren van de hemel en kon de ander geen deuk in een pakje boter slaan, de week daarna was het weer precies andersom. Aan de hand van de telbriefjes was een beetje te bekijken hoe de strijd verliep. Maar ja, zoveel weken achter elkaar proberen te onthouden hoe er in de achterliggende tijd gespeeld was, dat viel niet mee, om niet te zeggen: dat was niet te doen. De uitslag had dus toch nog iets verrassends en dat was nu net de bedoeling. De marsenkoning was dit jaar Kees v.d. Lelie met maar liefst 52 marsen. Reier en Kees van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Reier kreeg de wisselbeker mee naar huis en beiden ontvingen zij een extra cadeaubon voor hun geleverde prestatie. De poedelprijs was dit jaar voor John van Zonneveld. Dit leverde hem een aanmoedigingsprijs op, ook in de vorm van een extra cadeaubon. Het regende trouwens cadeaubonnen, want alle andere klaverjassers ontvingen ook een cadeaubon. David werd, met luid applaus, door alle deelnemers bedankt voor alle tijd en moeite die hij in het afgelopen seizoen had gestoken. Op het ogenblik zijn er 19 vaste spelers. David heeft elke week de zware taak om een reservespeler te organiseren. Dat is hem -ook tot zijn eigen verbazing - elke week, het hele jaar door wonderwel gelukt. De vaste spelers bedanken niet alleen David maar ook onze reservespelers, Jannie, Margaret, Henny, Jos, Roel en Theo. Zonder jullie zouden we elke week stilzitters hebben, dat is dankzij jullie niet gebeurd.. Willy ten Bookum

15 13 EINDSTAND KLAVERJASSEIZOEN 2008/ Naam Marsen Aantal punten 1 Reier Heima Henk Eikelenboom Wietse Heima Ans de Jong Coby van Essen Cor van Leeuwen Hugo van der Geest Kees v.d.lelie John van Nieuwburg Willemien Blauwhof Ans Laan Diny Wijhenke Dirk Hijstek Elly Visbeen Piet Commandeur Cees Rijnsburger David Knibbe Willy ten Bookum John v.zonneveld Als u ook kunt klaverjassen en het leuk vindt om elke week één avond (dinsdagavond) een kaartje te leggen, geef u op bij David, tel.nr Het belangrijkste ingrediënt op deze avond is de gezelligheid, daarna volgen de spanning en ontspanning. Kom op de inspeelavond van 25 augustus in het nieuwe seizoen gerust langs, dan kunt u het aan den lijven ondervinden!! De week daarna, op dinsdag 1 september beginnen we met het nieuwe competitieseizoen.

16 16 HIER KAN UW ADVERTENTIE GEPLAATST WORDEN!!! Inlichtingen bij: Elly Visbeen tel ALS U EEN RING WILT LATEN VERANDEREN Vraag naar onze voorbeelden J U W E L I E R PA VERKUYLLAAN EA BADHOEVEDORP TEL/FAX Vrijetijdskleding & Werkkleding Nieuwemeerdijk 330, 1171 NT Badhoevedorp Tel Schoenen & kampeerartikelen

17 17 De levensloop-soap Juist op het moment, dat de terugtredende Rijksoverheid door het afschaffen van regels de marktwerking in de publieke sectoren wil bevorderen en de verantwoordelijkheid van de burger centraal stelt, komen de architecten van de levensloopregeling met een regeling voor werkgevers en werknemers, waarvan ieder met enig gezond verstand kan voorspellen, dat de bureaucratie weer ongekende kansen krijgt. Het is Bij een groot, internationaal opererend chemieconcern, ook wel bekend van de anticonceptiepil, werd het voornemen omgezet in een besluit. Er zou een levensloopbus gaan rijden. Die moest alle Nederlandse vestigingen langs en er zou zelfs een levenslooplied (smartlap denk ik) komen, maar het hoofd arbeidvoorwaarden kent de melodie nog niet. Toch moest hij wat, want in een onlangs afgesloten CAO voor ruim werknemers waren afspraken vastgelegd. Met de invoering zal men nu wel een eind op weg zijn en dat moest ook wel, omdat sinds 1 januari 2007 alle Nederlandse werknemers, die dit willen, mogen gaan sparen. En wel 12% van her bruto jaarsalaris tot een plafond van 210%, dat is snel vertaald 2,1 x het bruto jaarsalaris. Hoe het zich bij dat concern verder ontwikkelde, is mij onbekend, maar dat ook hier de kredietcrisis dit soort plannen kan doorkruisen is zo zeker als 2x2 vier is. De nieuwe regeling is gebaseerd op een verkenning van vijf fasen die door mannen en vrouwen werd doorlopen. Na de periode van de kleuterklas is door individualisering en langere opleidingsduur een lange periode ontstaan van jongvolwassenheid. Tot hun dertigste kiezen mensen vaak nog niet voor een baan of partner en zeker nog niet voor kinderen. Dan wordt de periode van 30 tot 60 het spitsuur, met veel activiteiten en hoge financiële lasten.

18 18 Een carrière wordt dan vaak gecombineerd met de studie en zorgtaken voor kinderen en ouderen. Daarna volgt een lange periode van actieve ouderdom. In de vijfde en laatste fase kunnen ouderen afhankelijk worden van de zorg van anderen. Om volwassenen nadrukkelijker dan nu te stimuleren tot een leven lang leren is het belangrijke hen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen arbeidsinzet en kansen op een baan. Zo zouden werknemersspaarregelingen toegespitst kunnen worden op de financiering van scholing. Een expertisecentrum leven lang leren zou goede voorbeelden kunnen verzamelen, die vervolgens uitdragen en educatieve netwerken opzetten. Welzijnsinstellingen zoals buurthuizen, zouden in leercentra laagdrempeliger onderwijs kunnen aanbieden aan moeilijk te bereiken groepen., zoals ouderen en allochtone vrouwen. De behoefte van ouderen en gehandicapten om zo lang moge;lijk zelfstandig te wonen, vereist dat zorg en welzijnsvoorzieningen op lokaal niveau goed op elkaar worden afgestemd. Ook woningen en voorzieningen in woonwijken kunnen meer aan behoeften in verschillen levensfasen worden aangepast. Werknemers willen misschien een thuiswerkplek, terwijl ouderenmogelijk juist een huis willen waarin ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De overheid zou de diversiteit van het woningaanbod kunnen stimuleren door een hypotheek voor levensloopbestendige woningen fiscaal aantrekkelijker te maken. Bestemmingsplannen kunnen getoetst worden op levensloopbestendigheid en binnen een wijk kunnen voorzieningen, meer dan nu het geval is, op één plek worden geconcentreerd, waardoor het minder tijd kost om er gebruik van te maken. Nou, u leest het! Ideeën te over. Ik vrees echter, dat de overheid dit jaar de handen vol heeft om de gevolgen van de wereldwijde recessie het hoofd te bieden en de levensloop even op haar beloop laat.

19 19 Misschien zouden we het voorlopig kunne uitproberen in Madurodam? In de volgende afleveringen geef ik U commentaren en opinie s van deskundigen op het gebied van maatschappelijke processen. John J. van Zonneveld.

20 20 Nieuwe Meerdijk NT Badhoevedorp Tel Fax Sfeervol restaurant voor lunch/diner Keuken geopend van tot uur 7 dagen in de week - Bar geopend vanaf uur Zalen beschikbaar voor al uw activiteiten Complete catering voor al uw festiviteiten Zomers terras H. ZELHORST B.V. ELEKTROTECH- AMSTErDAMSEWEG 122 AMSTELVEEN TEL

21 21 INGEZONDEN De kredietcrisis houdt ons aardig bezig. Het resultaat is allerlei teksten en opmerkingen, die we overal en nergens tegenkomen. Zo ook in ons buurtblad. Hoe de kredietcrisis is begonnen: Op een dag verscheen er een man in een dorp. Hij verklaarde eikels te willen kopen en wilde daar één Euro per stuk voor betalen. Omdat er veel eikenbomen in het dorp stonden, begonnen de dorpsgenoten snel eikels te verzamelen. De man kocht een week later duizenden eikels voor één Euro per stuk. De man verklaarde dat hij een week later zou terugkomen en twee Euro per stuk zou betalen per eikel. Opnieuw begonnen de dorpsgenoten eikels te verzamelen, alhoewel er veel minder eikels over waren. De man verscheen een week later, betaalde twee Euro per stuk en verklaarde een week later opnieuw te verschijnen en vijf Euro per eikel te betalen. De voorraad eikels was vrijwel opgeraakt en de dorpsbewoners zetten alles op alles om maar nieuwe eikels te vinden. Ze vonden er toch nog een paar. De man verscheen precies op tijd een week later, betaalde vijf Euro per eikel en verklaarde een week later terug te komen en twintig Euro per eikel te betalen. De dorpsbewoners konden echter geen eikels meer vinden. Toen verscheen er een dag later een tweede man met een grote zak eikels op zijn rug. De dorpsbewoners vroegen of ze de eikels van de man konden kopen,maar de man vroeg er 15 Euro per stuk voor.

22 22 De dorpsbewoners verzamelden al het geld wat ze konden vinden. Al het spaargeld wat ze hadden legden ze bij elkaar en ze kochten de grote zak eikels. Een week later verscheen de eerste man echter niet meer. Ze zagen de man nooit meer. Ze waren al hun geld kwijt en het enige wat er achter bleef was een grote hoeveelheid eikels. En zo dames en heren, werkt de aandelenmarkt. ### Oplossing jeugdpuzzel De oplossing van de jeugdpuzzel van het februarinummer is: Doornroosje Wolf Assepoester duimpje Kat Baba Repelsteeltje Grietje Sneeuwwitje Van boven naar beneden gelezen werd dit: ROODKAPJE INZENDERS: Cameron en Dylan Rijnsburger Heren bedankt en tot de volgende oplossing!

23 23 Deze woordspelingen ontvingen wij van onze meedenkster Arine van Steenderen. Arine, wederom bedankt!!! WOORDSPELINGEN Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet mee. Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid. Een man maakt je eerst het hof en leid je dan om de tuin. Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel. De cursus lassen voor beginners is afgelast. Bij de slankheidclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook 3 afgevallen. Een paar maanden na de amputatie van zijn been, steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over. De situatie van de dakloze analfabeten is niet om over naar huis te schrijven. Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand hun zevende verjaardag. Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken. Hij wacht op een levertransplantatie, maar de levertijd is wel 8 maanden. Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen. Tip voor vakantiegangers: Span je niet in. Wat doen weekdieren in het weekend? Bestaan er wegwerpboemerangs? Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien. Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. Roken: het blijft een teer onderwerp. Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen

24 24

25 25 Puzzelpagina voor de jeugd Hallo jongens en meisjes, Hieronder zien jullie een kinderliedjespuzzel. Jullie kennen deze liedjes denk ik wel, maar...de teksten van deze liedjes kloppen niet helemaal. Het is eigenlijk één grote warboel. Kunnen jullie de teksten die bij elkaar horen weer bij elkaar zetten? Ik zal er één voorzeggen. De tekst achter cijfer 1 hoort bij de zin achter de letter H. Als jullie de oplossing op deze manier mailen naar komt het allemaal weer dik voor elkaar. De oplossing afgeven bij mevr. Eikelenboom, Nieuwe Meerdijk 204 mag natuurlijk ook. De oplossing en inzenders van de vorige puzzel staan op blz Zeg Roodkapje, A.falderalde riere, waar ga je hene? falderalde rare 2. In Den Haag daar B. maar het meel, woont een graaf dat wou niet rijzen. 3. Boer wat zeg je van mij kippen, C. en zijn zoon heet Jantje boer wat zeg je van mijn haan? 4. Iene,miene mutten, D. daar buiten loopt een tien pond grutten, schaap tien pond kaas 5. Alle eendjes zwemmen E. hebben ze dan geen veren in het water of staat jou de kleur niet aan 6. Slaap kindje slaap F. daarginder, daarginder komt ie aan 7. Er was er eens een vrouw, G. Iene miene mutten is de die koeken bakken wou baas 8, Zeg moeder, waar is Jan? H. zo alleen, zo alleen Willy

26 26 Busreis: Betuwetocht met bezoek Tingieterij. op Woensdag 10 Juni 2009 Op 10 Juni gaan we weer met de bus op stap. Het dagschema voor deze dag is als volgt: 8.15.u. Opstapplaats Bushalte Zeemanlaan (bij Albert Heijn) 8.30.u. Nieuwe Meerdijk, hoek Rijstvogelstraat u. Koekoekslaan u.Laatste vertrek nabij Nieuwe Meerdijk u. Ontvangst in Tingieterij Leerdam in Leerdam, waar de koffie met gebak klaar staat. Daar aansluitend inleiding en film. Met als verrassing een mooi souvenir u.Restaurant de Betuwe in Tiel,stop voor de warme lunch. (diner/rollade) u.Consumptie stop in Maarsbergen bij Motel Maarsbergen u. Einde rit. Onkosten: 40,00 p.p. te voldoen in de bus. Voor een juist aantal deelnemers dient u mij altijd te bellen onder tel nr: met vermelding van de opstapplaats. Mailen kan ook : Laten we de bus weer vol krijgen! 40 deelnemers is vereist! Met een hartelijke groet. David Knibbe.

27 27 Beste puzzelaars Puzzelpagina Hieronder weer een woordpuzzel, De laatste lettergreep van elk woord is weer de eerste lettergreep van het volgende woord. Zo gaan we weer van kermis naar.lijn. K E R M I S S V G Z M S R K L IJ N 1. een kleine vergissing 2. niet van mening willen veranderen 3. hierin kan men zijn geld beleggen 4. een zeer goed mens 5. kleine handigheid, de laatste tijd verboden als handbagage in vliegtuigen 6. dit kan een vouw zijn, maar ook een opmerking 7. ander woord voor beul 8. zijde 9. van daaraf schrijft men in een schrift De oplossing van de februaripuzzel was:: Bruinbrooddeegrolprentkaartspelregelmaatschepklaar: De inzenders van de februari puzzel waren: Betty Tamara en Bep Rijnsburger. Dames bedankt, jammer genoeg geen prijsuitreiking Willy

28 28 AGENDA Europese Verkiezingen stembureau Rehoboth geopend van uur (weer stemmen met het rode potlood) Bustocht zie pag Inspeelavond klaverjassen Aanvang klaverjascompetitie uur Aanvang bridgecompetitie uur Dinsdagavond klaverjassen Vrijdagavond bridgen uur uur Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad van september uiterlijk De redactie van t Dijkertje MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom van 30 in rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw. Voor informatie: David Knibbe, Koekoekslaan 4,

29 29 BUURTVERENIGING NIEUWE MEER K.v.K ADRESSENLIJST COMMISSIELEDEN NAAM 1171 BADHOEVEDORP 020 Beheerder: David Knibbe PJ Koekoekslaan VROM: Voorzitter: Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk Lid: Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk Lid: Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk Internet: Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk Redactie: W. ten Bookum DD Badhoevelaan Coby van Essen NV Nwe. Meerdijk David Knibbe PJ Koekoekslaan Elly Visbeen NW Nwe. Meerdijk IJsclub: David Knibbe PJ Koekoekslaan Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk Jaap Hogenhout CS Sloterweg Rob Hutter PG Koekoekslaan Elly Visbeen NW Nwe. Meerdijk Band "Chicane":Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk Bridgen: - Bustocht: David Knibbe PJ Koekoekslaan Buurthulp: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk Fietstocht/ Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk Klaverjassen: Coby van Essen NV Nwe. Meerdijk Sinterklaas: Ans Laan NN Nwe. Meerdijk Buurtvereniging Nieuwe Meer postbanknummer Buurthuis Rehoboth NS Nwe. Meerdijk

30 ALBERS ADVIES CV Sloterweg 1a verzekeringen Postbus 26 schadeverhaal 1170 AA Badhoevedorp financieringen Tel hypotheken Fax pensioenen ondernemingsadviezen Het gemak van het regelen op één adres van diverse zaken is dat u niet steeds genoodzaakt bent om elke keer uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten. U weet dan ook dat u met al uw vragen op één adres terecht kunt, dat is veel overzichtelijker dan op meerdere adressen zaken geregeld te hebben. Onze relaties weten wat deze service inhoudt. Als u geïnteresseerd bent weet u wat u te doen staat; een telefoontje of langskomen op kantoor en wij zijn u dan ook graag van dienst! Financiële planning = Verzekeren + Sparen + Hypotheek + Pensioen + Financiering +...

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

4 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING 20.00 uur

4 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING 20.00 uur t Dijkertje 39 ste jaargang Februari 2013 REHOBOTH 4 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING 20.00 uur MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen

Nadere informatie

40 ste jaargang September 2014

40 ste jaargang September 2014 t Dijkertje 40 ste jaargang September 2014 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

REHOBOTH. Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht

REHOBOTH. Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht t Dijkertje 41 ste jaargang September 2015 REHOBOTH Do. 03 sept. Inloop- & Koffieochtend Za. 05 sept. 80 s Disco Zo. 06 sept. Jaarlijkse Fietstocht MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Juni 2006 32e jaargang no. 3

Juni 2006 32e jaargang no. 3 1 Juni 2006 32e jaargang no. 3 Inhoud: Pagina 2 Van de bestuurstafel 3 Verslag Paaskien Winkel- en wijksluiting 5 Een stukje dijk geschiedenis 6 Laatste rondje met de witte melkwagen 7 30 april 9 Welkomstlied

Nadere informatie

2 Heino Sport December 2011

2 Heino Sport December 2011 December 2011 2 Heino Sport December 2011 Voorwoord van de voorzitter 41e jaargang (2011-2012) No. 03 3 Even wat anders We gaan richting de feestdagen en het veldvoetbal staat stil. Even wat anders en

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Dieke Troost. Van de redactie. Van de Voorzitter. We zijn alweer in de derde maand van het jaar 2010 beland. Een lange winter ligt achter ons met veel sneeuw, ijs en de nodige ongemakken. Het begin van de winter was nog wel leuk, maar

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Sterk Meppel Jaarverslag 2004

Sterk Meppel Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 2 De fractie in actie De inspanningen van de fractie. 3 Van het bestuur Meteen in het diepe 5 Schrijverschap 6 Mijn laatste jaar 6 Verenigingsactiviteiten en commissies Meppelactueel.nl

Nadere informatie

Van de redactie. Bezorging boeselijn. geslaagd?

Van de redactie. Bezorging boeselijn. geslaagd? Van de redactie Afgelopen maand is, zoals u ongetwijfeld weet, het leefbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Aan dit onderzoek hebben heel veel inwoners van Lijnden en Boesingheliede deelgenomen. De onderzoekers

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015. Huur. Kompas. HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd

NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015. Huur. Kompas. HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd NIEUWSBLAD VAN DE HUURDERSVERENIGING ATRIUM NR. 37 juni 2015 Huur Kompas HVA: protest tegen huurverhoging weer niet gehonoreerd Woon Op Maat: van groot naar klein(er) wonen dit nummer: 3 4 6 8 10 11 Voorwoord

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

De verhuizing die een ieder aangaat

De verhuizing die een ieder aangaat 14e jaargang nr. 2 Juni 2011 In deze krant De verhuizing die een ieder aangaat Redactioneel De lucht van de meidoorn en andere geurende bomen en planten verrassen onze neus iedere keer weer in de wijk.

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

INHOUD. Pagina 1. clubblad. Uitgave: Mei Nummer 23 Jaargang 26

INHOUD. Pagina 1. clubblad. Uitgave: Mei Nummer 23 Jaargang 26 Clubblad Het clubblad van de Voetbal Vereniging Barneveld is een blad voor de leden van deze verenging en wordt door vrijwilligers opgemaakt. Verschijningsdata seizoen 2008-2009. augustus, september, november,

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.

Van de Voorzitter. Modern Kerstfeest. Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat roep ik tot U, tot Gij U vinden laat. Van de Voorzitter. Het jaar 2010 was een memorabel jaar voor de wijkvereniging. Op zaterdag 20 nov. jl. hebben wij het 30 jarig bestaan van onze wijkvereniging gevierd. s Middags een receptie die goed

Nadere informatie

39e jaargang nr. 3. uitgave van de V.A.B.

39e jaargang nr. 3. uitgave van de V.A.B. Almenak 39e jaargang nr. 3 2013 uitgave van de V.A.B. A L M E N A K Officieel orgaan van de Vereniging Almens Belang juni 2013, 39 e jaargang nr. 3 Redactie: Joost Dijksman Wilrike ter Meulen Technische

Nadere informatie

Editie Oktober 2014. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Oktober 2014. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Oktober 2014 Nieuwsblad voor Dierdonk Verenigingen GAZET Redactieadres: redactie@dierdonk.org Wijkvereniging: www.dierdonk.eu Adres: Ockenburghpark 78, 5709ML Helmond, Secretariaat: secretariaatwijkvereniging@dierdonk.eu

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang.

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang. Jaargang 48 nummer 04 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond April-Mei 2015 INFORMATIEAVOND INRICHTINGSPLAN DE KERN Graag nodigen we u uit voor de informatieavond over de voorgenomen maaiveld inrichting

Nadere informatie

Inhoud & Colofon. Bestuur. www.facebook.com/altenaroadrunners

Inhoud & Colofon. Bestuur. www.facebook.com/altenaroadrunners Inhoud & Colofon Van de Voorzitter Notulen Ledenvergadering Notulen Ledenvergadering Ledenadministratie 2014 Gedragsregels ARR Veiligheidsplan Nieuws van de Technische Commissie (TC) ARR UNIEK: Jan en

Nadere informatie

DE BROEKER. 6 mei 2013 De koeien van Jaap Boer hebben er wel zin in, na de winter de wei weer in. NIEUWS UIT DE BROEKSTREEK www.broekstreek.

DE BROEKER. 6 mei 2013 De koeien van Jaap Boer hebben er wel zin in, na de winter de wei weer in. NIEUWS UIT DE BROEKSTREEK www.broekstreek. DE BROEKER 6 mei 2013 De koeien van Jaap Boer hebben er wel zin in, na de winter de wei weer in. NIEUWS UIT DE BROEKSTREEK www.broekstreek.nl Jaargang 33 Redactie: Marga Meppelink, Steendervalsweg 29,

Nadere informatie

Spreekuur bondskantoor

Spreekuur bondskantoor 2 (advertenties) Colofon Eindredactie Annemarie Gijzelaar Vormgeving Nisvan van Sijl www.nisvan.com VROEGOP Vroegop wordt verspreid in een oplage van 8.500 exemplaren onder de leden en aspiranten van de

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens op 20 september!! Leo Hofman Voorzitter.

Voorwoord. Graag tot ziens op 20 september!! Leo Hofman Voorzitter. Voorwoord Op 5 oktober aanstaande bestaat de Schelluinse Lawn Tennis Vereniging Racket 25 jaar en sinds 1995 maak ik ook deel uit van de club en ik moet zeggen dat die acht jaren zijn omgevlogen. Ik voelde

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Jaargang 14, nr. 5, mei 2014.

Jaargang 14, nr. 5, mei 2014. Jaargang 14, nr. 5, mei 2014. Secretaris Willem Steenbakker. In het interview op blz. 15-16 leest u over zijn activiteiten. In deze Treffertjes ook: Bestuursinformatie Uitslag enquête Veranderingen in

Nadere informatie