10 juni Bustocht Betuwe met bezoek aan een tingieterij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 juni Bustocht Betuwe met bezoek aan een tingieterij"

Transcriptie

1 t Dijkertje 35ste jaargang Mei 2009 REHOBOTH 10 juni Bustocht Betuwe met bezoek aan een tingieterij

2 Lid: Bouwned Nieuwe Meerdijk NW Badhoevedorp Telefoon: Telefax:

3 1 Mei e jaargang no. 2 Inhoud: Pagina 2 Van de bestuurstafel 4 Verslag Algemene Ledenvergadering 5 Bedankt!!! 7 VROM Commissie 10 Verslag paaskien 12 Verslag klaverjascompetitie 17 Levensloop-soap 21 Ingezonden: Hoe de kredietcrisis begon 22 Oplossing jeugdpuzzel 23 Ingezonden: Woordspelingen 25 Puzzel voor de jeugd 26 Aankondiging bustocht Betuwe 27 Puzzel voor de volwassenen 28 Agenda 29 Adressenlijst commissieleden Bestuur: Voorzitter: Jannie v.d. Geest tel Secretaris: Eric labordus Penningmeester: David Knibbe Vice-Voorz.: 2e Secr.: Erik Hoogenboom e Penningm.: John van Nieuwburg Lid: Fred Buys Adres secretariaat: Koekoekslaan PG Badhoevedorp

4 2 Van de bestuurstafel Er is mij gevraagd een stukje van de bestuurstafel te schrijven als hernieuwde kennismaking. Omdat ik als persoon nou ook weer niet helemaal ombekend ben bij de meeste bewoners, en er na de jaarvergadering nog geen bestuurvergadering is geweest dacht ik maar eens een onderwerp aan te snijden van alle tijden n.l. participatie. Een mooi woord voor betrokken zijn bij veranderingen in onze buurt d.m.v. inspraak. Een proces waar wij als buurt al vele jaren (circa 35 jaar) mee bezig zijn en waar meestal buiten het zicht van de bewoners aan wordt gewerkt met name door de VROM commissie. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om je woordje te doen bij de Gemeente, Provincie of bij welke organisatie dan ook om iets voor de buurt te verwezenlijken of bepaalde ontwikkelingen juist te voorkomen. Wel daar kunt u zich lelijk in vergissen. Van dit soort organisaties mag verwacht worden dat beslissingen niet uit de lucht komen vallen maar altijd onderdeel (behoren te) zijn van een lange termijnvisie waaruit bepaalde besluiten voortvloeien. En voor deze organisaties gelden weer de afhankelijkheid van richtlijnen vanuit de regering en tegenwoordig Europese wetgeving. Wanneer een (buurt)vereniging dan opkomt voor een eigen belang, druist dit vaak in tegen het grotere algemene belang ook al is dat in onze ogen natuurlijk niet het geval. Nu is er vaak toch wel enige speelruimte maar het is een hele kunst om de neuzen de gewenste kant op te krijgen. Om hier succesvol in te kunnen zijn is het van het grootste belang te weten welke plannen er in ontwikkeling zijn en wat er leeft in de ruimste zin van het woord.

5 3 Dit betekent vele overlegvormen bijwonen, de juiste contacten leggen, heel veel lezen en brieven schijven wil je plan kans van slagen hebben. Probeer maar eens vrijwilligers te vinden die veelal naast hun werk zich in willen zetten voor het algemeen belang. En ja, wat is algemeen belang?. Iemand die roept dat alle auto s van de dijk moeten omdat het veiliger is voor de fietsers? Ja, dat is een open deur, maar is die mening nou persoonlijk belang omdat iemand iets in het algemeen tegen auto s heeft of is dit oprecht in het belang van de fietser?. Een ander voorbeeld: Laten we de Oude Haagse weg weer open gooien voor al het verkeer. Dan hoeft al dat verkeer niet meer over de dijk. Iedereen blij toch, nou nee, bij zo n 30 bewoners in de buurt van de brug maak je geen vrienden. En waarom vertel ik u dit? Om duidelijk te maken dat je als vertegenwoordiger van een buurt wel een mening moet hebben en je nek durft uit te steken vaak zonder vooraf de achterban te hebben gevraagd. Dat is niet te doen voor een kleine vereniging en daarom informeren wij meestal als iets vorm krijgt of als er beslist moet worden. De visie van de VROM is dan gebaseerd op kennis van zowel plannen als de omgeving en contacten met de bewoners. Het (algemene) belang van alle bewoners groepen, zowel werkende als ondernemers, fietsers en automobilisten staan altijd voorop en los van politieke kleur. Toch loop je wel eens het risico dat je het verwijt gemaakt wordt dat een bepaald (eenzijdig) belang wordt ondergesneeuwd. Eigenlijk ben je dan goed bezig, ondanks dat het niet leuk is dit in de pers te lezen dat mensen op deze manier hun gelijk willen halen. Wij hebben inmiddels geleerd dat het onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken en u heeft op de jaarvergadering altijd de mogelijkheid gehad de vertegenwoordigers aan te spreken op hun handelen. Aangezien dit nog nooit is voorgevallen gaan wij er vanuit dat u wel tevreden bent. Fred Buijs namens de VROM leden.

6 4 Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag avond 2 maart, werd er tijdens een goed bezochte Algemene jaarvergadering terug gekeken op het afgelopen jaar Er werd stil gestaan bij de commissie verslagen en de notulen van het voorgaande jaar. Na goedkeuring van het financieel jaarverslag, door de kascommissie, werd direct de nieuwe kas controle commissie benoemd. Na een vrijwel unaniem akkoord voor handhaving van de contributie werd de begroting voor 2009 doorgenomen. Hierbij werd, net als bij het financieel jaarverslag stil gestaan bij o.a. de subsidies en de wijzigingen- en gevolgen hiervan voor het nieuwe jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd Anneke Eikelenboom bedankt voor haar jaren lange inzet voor de vereniging in haar laatste functie binnen de redactie voor het Dijkertje. Tevens werd aftredend bestuurslid Willy ten Bookum bedankt voor haar inzet en hoopt de buurtvereniging nog jaren op haar bijdragen aan de realisatie van ons buurtblad te kunnen rekenen. Fred Buijs treedt met instemming van de aanwezige, na een jaar afwezigheid, weer toe tot het bestuur. Met algemene stemmen werd akkoord gegaan met een statutaire wijziging. Dit betreft de beperking op de zittingstermijn van 3x3 jaar voor bestuursleden deze beperking wordt opgeheven, waarbij wordt aangetekend dat hier jaarlijks akkoord voor moet worden gegeven, door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Aansluitend werd op uitnodiging van de VROM Commissie een informatieve presentatie verzorgd door Peter de Graaf, gebiedsmanager noord, Rene van Damme specialist bodem ook van de gemeente, Ian Ouwerkerk Technisch Directeur BurgGolf, Pike Fabriek namens Schiphol en Erik Hoogenboom namens de VROM commissie van de buurtvereniging over de ontwikkelingen op en rond het Golfterrein. In de zaal zat voor de specifieke Golfbaan gebruiksgerelateerde vragen de directeur van BurgGolf Marcel Welling.

7 5 Aan de hand van een luchtfoto en een ontwerptekening werden vragen beantwoord en een uitgebreide toelichting gegeven over het Gemeentelijk toezicht op de grond werkzaamheden. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer er gestart wordt met de bouw van het hotel, dit project valt onder de verantwoordelijkheid van Schiphol en staat los van de realisatie van het golfterrein met Driving Range en Clubhuis. Ian Ouwerkerk heeft aangeboden samen met de VROM Commissie een rondgang, voor geïnteresseerden door het terrein te organiseren. Om antwoorden op vragen en informatie over de terrein inrichting te geven. Ook werd er positief gereageerd op de vraag te bekijken of er een vijver geschikt is om in de winter te dienen als ijsbaan. De partijen zegde tot slot toe zoveel mogelijk informatie ter beschikking te stellen voor publicatie op de website o.a. tekeningen het getoonde impressie filmpje, belangrijke telefoonnummers en informatie over de te plannen rondgang door het terrein. Na een uitgebreid behandelde rondvraag en dankwoord werd er nog een drankje gedronken en vertrokken de genodigden met een bloemetje als dank. Erik Hoogenboom ### BEDANKT!!!! Veel dank voor de attentie die ik kreeg op de jaarvergadering van het bestuur. Na 35 jaar bij de Buurtvereniging te zijn betrokken, heb ik er nu een punt achter gezet. Ik vond het nu welletjes. Nogmaals bedankt. Ook bedank ik de klaverjasclub voor de mooie plant die ik ontving op de slotavond van het klaverjasseizoen. Anneke, Ociena of Ankie,

8 6 BEN VAN DIJK K A P S A L O N S Nieuwe Meerdijk NA Badhoevedorp Tel adres: maandag gesloten Voor Ontspanning en als Therapie: ind your body assages holistisch masseur: Albert Roos Voltastraat 22 Badhoevedorp www. mindyourbody.tk

9 7 VROM Commissie, Dinsdag 14 april hebben wij een overleg bijgewoond met Weth. H. Tunning (Verkeer) om bij te praten over de stand van zaken aangaande het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp en het Masterplan Badhoevedorp Zuid. Aan dit overleg namen tevens de Ondernemerssocieteit Badhoevedorp (OSB), Dorpsraad Badhoevedorp, Winkeliersvereniging Badhoevedorp en Dorpsraad Lijnden en Werkgroep Bereikbaarheid Badhoevedorp deel. Uiteraard was de project leider Matthie Vermeulen aanwezig evenals Rik Thorborg (verkeer). Ook is de Nieuwemeerdijk en de Oude Haagse weg ter sprake gekomen, maar hoofdzakelijk is er gesproken over de Schipholweg, zijn status en toekomstige functie als ook de noodzaak van een (eventuele) omlegging. De gemeente zal een verslag van dit overleg maken, wat vervolgens op onze website wordt geplaatst. Woensdag 15 april hebben wij met ongeveer 60 buurtbewoners deelgenomen aan de rondgang door het Golfterrein onder begeleiding van Ian Ouwerkerk van BurgGolf en Johan Aalderink als uitvoerder van het project. Er zijn tijdens de wandeling vele vragen gesteld en er is o.a. uitleg gegeven over de verschillende hoogte paaltjes in het terrein. Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde- en informatieve wandeling. Op de site kunt u ook nog een kort foto verslagje terugvinden. Al vanaf de plaatsing van de chicanes vinden er met enige regelmaat kleine- tot grotere ongelukken plaats, inmiddels staat de teller op 13 incidenten. Omdat de gemeente aan de hand van geregistreerde ongevallen (waar politie bij aanwezig is geweest) een beeld opmaakt van de (on)veiligheid op de Nieuwemeerdijk, zijn wij er van overtuigd dat dit beeld bij de gemeente momenteel niet juist is omdat er bij veel incidenten geen politie ter plaatse is geweest. Zelfs de komst van een ambulance wordt niet meegenomen in de telling.

10 8 Sloterweg CJ Badhoevedorp Tel ELKE DAG VERS BROOD EN GEBAK IEDERE WEEK RECLAME JAN SENGERS Fijne specialiteiten uit eigen keuken BELANGRIJKE MEDEDELING Bent u nog geen lid van de buurtvereniging? Wilt u dit wel worden? Meld u dan aan bij: D. Knibbe, de penningmeester van onze vereniging. Zijn telefoonnummer is:

11 9 Om deze reden hebben wij op onze website onder Herinrichting een eigen overzicht gemaakt van ongevallen. Om dit zo volledig mogelijk te krijgen/houden verzoeken wij u indien u getuige bent geweest van een voorval dit aan ons te melden. Dan kunnen wij aan de hand van het overzicht de gemeente laten zien hoe het in werkelijkheid staat met de beoogde veiligheid op de Nieuwemeerdijk. U kunt datum, tijd en thv het huisnummer eventueel met een korte omschrijving mailen naar of een briefje in de bus gooien bij een van de VROM leden, bellen mag uiteraard ook. Als u een foto kan bijvoegen is dit helemaal volledig. Namens de VROM Commissie alvast bedankt

12 10 Verslag Paaskien Zaterdagavond, 4 april, 1 week voor Pasen. Traditioneel organiseert de kiencommissie dan haar kienavond, in dit geval natuurlijk de paaskien. Bij onze binnenkomst, om ca. kwart voor acht, zat de zaal van ons buurtgebouw al bijna helemaal vol. Er werd op dat moment door een paar sterke mannen 1 grote tafel bijgehaald, maar voordat deze mannen binnen waren, kregen ze al de opdracht om nog een tafel, maar dan een kleinere, uit de schuur te halen. Deze kleinere tafel werd, zo goed en zo kwaad als het ging, in de zaal tussen de al aanwezige tafels gezet en de grote tafel vond zijn plaats in de hal. Ook moesten er de nodige stoelen bij komen. De kiencommissie had niet te klagen over belangstelling. Het is naar mijn weten nog nooit zo druk geweest als op deze kienavond. Enige jaren geleden waren er, mede op verzoek van bestuursleden, voor het eerst enkele kinderen bij. Deze avond waren er tussen de 10 en 15 kinderen, de jongere generatie dijkbewoners. De aanwezigheid van deze jongeren maakte het eigenlijk nog spannender. Ze waren laaiend enthousiast als ze op hun bingokaart een, door de ballendraaier(noem je iemand zo?) getal konden wegstrepen en gingen bij een volle kaart in spanning en met rode hoofden een prijsje uitzoeken. De commissie had er rekening mee gehouden dat er ook kinderen mee zouden komen, er waren volop prijsjes ingekocht die voor hen bestemd waren. Na al dat gesleep met meubilair om alle aanwezigen een goede plaats te geven kon de paaskien beginnen. Deze keer werd geen gebruik meer gemaakt van de elektrische draai kienmolen maar de ouderwetse met de hand aan gedreven kienmachine. Het was echt het geluid dat bij een kienavond hoort. De prijzen stonden in het teken van het voorjaar en het naderende paasfeest. Paasbroden, eieren, boter, plantjes, bakken met violen, eigenlijk te veel om op te noemen.

13 11 In de pauze van één van de ronden was er een ongelukje met de kienmachine. Er werd door een enthousiaste kiener aan de kienmachine gedraaid terwijl het klepje open stond. Gevolg: de kienballen vlogen in het rond en belandden overal en nergens. Nou ja.....alle ballen verzamelen en vrolijk weer verder gaan. Helaas was er na telling van de ballen- één bal te weinig. Verder zoeken dus... Gelukkig was 1 zoekster zo kien(!!) om de plastic tas, waarin de al gebruikte kienblaadjes zaten die waren opgehaald en vóór de tafel- waarop de kienmachine stond- lag, leeg te schudden. En ja hoor daar was de boosdoener. Nu konden we echt verder met de paaskien. Na enkele ronden van 50 eurocent per kienblaadje werd de prijzen voor een kienblaadje in de twee laatste ronden verhoogd tot 1,=. Daar waren de prijzen dan ook naar. Iedereen ging met een prijsje naar huis, ook degenen die niet zo gelukkig waren een prijsje te winnen, mochten vóór de laatste ronde een prijsje uit komen zoeken. Om ongeveer uur waren alle prijzen bij hun nieuwe eigenaar De aanwezigen bedankten de organisatoren van deze kienavond en iedereen wenste elkaar prettige paasdagen en een tot ziens op de kerstkien. Willy ten Bookum Verkoop en onderhoud Buitenboordmotoren Rubberboten Winkel & Showroom Onderhoud & Reparatie Venenweg AK Zwanenburg +31 (0) (0) Administratie Onderhoud & Reparatie Nieuwemeerdijk NR Badhoevedorp

14 12 Verslag klaverjascompetitie 2008/2009 Eindelijk, de uitslag van de competitie van het afgelopen jaar is bekend. Vanaf 24 februari werd de stand van zaken niet meer gepubliceerd en zéér geheim gehouden. Wie op de eerste plaats stond, dat was niet al te moeilijk. De nr. 1, Reier Heima, stond op 24-2 al zo ver voor, dat inhalen een (bijna) onmogelijke opgaaf was. Maar de daarop volgende plaatsen. Wat een strijd. De ene week speelde de één de sterren van de hemel en kon de ander geen deuk in een pakje boter slaan, de week daarna was het weer precies andersom. Aan de hand van de telbriefjes was een beetje te bekijken hoe de strijd verliep. Maar ja, zoveel weken achter elkaar proberen te onthouden hoe er in de achterliggende tijd gespeeld was, dat viel niet mee, om niet te zeggen: dat was niet te doen. De uitslag had dus toch nog iets verrassends en dat was nu net de bedoeling. De marsenkoning was dit jaar Kees v.d. Lelie met maar liefst 52 marsen. Reier en Kees van harte gefeliciteerd met jullie overwinning. Reier kreeg de wisselbeker mee naar huis en beiden ontvingen zij een extra cadeaubon voor hun geleverde prestatie. De poedelprijs was dit jaar voor John van Zonneveld. Dit leverde hem een aanmoedigingsprijs op, ook in de vorm van een extra cadeaubon. Het regende trouwens cadeaubonnen, want alle andere klaverjassers ontvingen ook een cadeaubon. David werd, met luid applaus, door alle deelnemers bedankt voor alle tijd en moeite die hij in het afgelopen seizoen had gestoken. Op het ogenblik zijn er 19 vaste spelers. David heeft elke week de zware taak om een reservespeler te organiseren. Dat is hem -ook tot zijn eigen verbazing - elke week, het hele jaar door wonderwel gelukt. De vaste spelers bedanken niet alleen David maar ook onze reservespelers, Jannie, Margaret, Henny, Jos, Roel en Theo. Zonder jullie zouden we elke week stilzitters hebben, dat is dankzij jullie niet gebeurd.. Willy ten Bookum

15 13 EINDSTAND KLAVERJASSEIZOEN 2008/ Naam Marsen Aantal punten 1 Reier Heima Henk Eikelenboom Wietse Heima Ans de Jong Coby van Essen Cor van Leeuwen Hugo van der Geest Kees v.d.lelie John van Nieuwburg Willemien Blauwhof Ans Laan Diny Wijhenke Dirk Hijstek Elly Visbeen Piet Commandeur Cees Rijnsburger David Knibbe Willy ten Bookum John v.zonneveld Als u ook kunt klaverjassen en het leuk vindt om elke week één avond (dinsdagavond) een kaartje te leggen, geef u op bij David, tel.nr Het belangrijkste ingrediënt op deze avond is de gezelligheid, daarna volgen de spanning en ontspanning. Kom op de inspeelavond van 25 augustus in het nieuwe seizoen gerust langs, dan kunt u het aan den lijven ondervinden!! De week daarna, op dinsdag 1 september beginnen we met het nieuwe competitieseizoen.

16 16 HIER KAN UW ADVERTENTIE GEPLAATST WORDEN!!! Inlichtingen bij: Elly Visbeen tel ALS U EEN RING WILT LATEN VERANDEREN Vraag naar onze voorbeelden J U W E L I E R PA VERKUYLLAAN EA BADHOEVEDORP TEL/FAX Vrijetijdskleding & Werkkleding Nieuwemeerdijk 330, 1171 NT Badhoevedorp Tel Schoenen & kampeerartikelen

17 17 De levensloop-soap Juist op het moment, dat de terugtredende Rijksoverheid door het afschaffen van regels de marktwerking in de publieke sectoren wil bevorderen en de verantwoordelijkheid van de burger centraal stelt, komen de architecten van de levensloopregeling met een regeling voor werkgevers en werknemers, waarvan ieder met enig gezond verstand kan voorspellen, dat de bureaucratie weer ongekende kansen krijgt. Het is Bij een groot, internationaal opererend chemieconcern, ook wel bekend van de anticonceptiepil, werd het voornemen omgezet in een besluit. Er zou een levensloopbus gaan rijden. Die moest alle Nederlandse vestigingen langs en er zou zelfs een levenslooplied (smartlap denk ik) komen, maar het hoofd arbeidvoorwaarden kent de melodie nog niet. Toch moest hij wat, want in een onlangs afgesloten CAO voor ruim werknemers waren afspraken vastgelegd. Met de invoering zal men nu wel een eind op weg zijn en dat moest ook wel, omdat sinds 1 januari 2007 alle Nederlandse werknemers, die dit willen, mogen gaan sparen. En wel 12% van her bruto jaarsalaris tot een plafond van 210%, dat is snel vertaald 2,1 x het bruto jaarsalaris. Hoe het zich bij dat concern verder ontwikkelde, is mij onbekend, maar dat ook hier de kredietcrisis dit soort plannen kan doorkruisen is zo zeker als 2x2 vier is. De nieuwe regeling is gebaseerd op een verkenning van vijf fasen die door mannen en vrouwen werd doorlopen. Na de periode van de kleuterklas is door individualisering en langere opleidingsduur een lange periode ontstaan van jongvolwassenheid. Tot hun dertigste kiezen mensen vaak nog niet voor een baan of partner en zeker nog niet voor kinderen. Dan wordt de periode van 30 tot 60 het spitsuur, met veel activiteiten en hoge financiële lasten.

18 18 Een carrière wordt dan vaak gecombineerd met de studie en zorgtaken voor kinderen en ouderen. Daarna volgt een lange periode van actieve ouderdom. In de vijfde en laatste fase kunnen ouderen afhankelijk worden van de zorg van anderen. Om volwassenen nadrukkelijker dan nu te stimuleren tot een leven lang leren is het belangrijke hen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen arbeidsinzet en kansen op een baan. Zo zouden werknemersspaarregelingen toegespitst kunnen worden op de financiering van scholing. Een expertisecentrum leven lang leren zou goede voorbeelden kunnen verzamelen, die vervolgens uitdragen en educatieve netwerken opzetten. Welzijnsinstellingen zoals buurthuizen, zouden in leercentra laagdrempeliger onderwijs kunnen aanbieden aan moeilijk te bereiken groepen., zoals ouderen en allochtone vrouwen. De behoefte van ouderen en gehandicapten om zo lang moge;lijk zelfstandig te wonen, vereist dat zorg en welzijnsvoorzieningen op lokaal niveau goed op elkaar worden afgestemd. Ook woningen en voorzieningen in woonwijken kunnen meer aan behoeften in verschillen levensfasen worden aangepast. Werknemers willen misschien een thuiswerkplek, terwijl ouderenmogelijk juist een huis willen waarin ze zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De overheid zou de diversiteit van het woningaanbod kunnen stimuleren door een hypotheek voor levensloopbestendige woningen fiscaal aantrekkelijker te maken. Bestemmingsplannen kunnen getoetst worden op levensloopbestendigheid en binnen een wijk kunnen voorzieningen, meer dan nu het geval is, op één plek worden geconcentreerd, waardoor het minder tijd kost om er gebruik van te maken. Nou, u leest het! Ideeën te over. Ik vrees echter, dat de overheid dit jaar de handen vol heeft om de gevolgen van de wereldwijde recessie het hoofd te bieden en de levensloop even op haar beloop laat.

19 19 Misschien zouden we het voorlopig kunne uitproberen in Madurodam? In de volgende afleveringen geef ik U commentaren en opinie s van deskundigen op het gebied van maatschappelijke processen. John J. van Zonneveld.

20 20 Nieuwe Meerdijk NT Badhoevedorp Tel Fax Sfeervol restaurant voor lunch/diner Keuken geopend van tot uur 7 dagen in de week - Bar geopend vanaf uur Zalen beschikbaar voor al uw activiteiten Complete catering voor al uw festiviteiten Zomers terras H. ZELHORST B.V. ELEKTROTECH- AMSTErDAMSEWEG 122 AMSTELVEEN TEL

21 21 INGEZONDEN De kredietcrisis houdt ons aardig bezig. Het resultaat is allerlei teksten en opmerkingen, die we overal en nergens tegenkomen. Zo ook in ons buurtblad. Hoe de kredietcrisis is begonnen: Op een dag verscheen er een man in een dorp. Hij verklaarde eikels te willen kopen en wilde daar één Euro per stuk voor betalen. Omdat er veel eikenbomen in het dorp stonden, begonnen de dorpsgenoten snel eikels te verzamelen. De man kocht een week later duizenden eikels voor één Euro per stuk. De man verklaarde dat hij een week later zou terugkomen en twee Euro per stuk zou betalen per eikel. Opnieuw begonnen de dorpsgenoten eikels te verzamelen, alhoewel er veel minder eikels over waren. De man verscheen een week later, betaalde twee Euro per stuk en verklaarde een week later opnieuw te verschijnen en vijf Euro per eikel te betalen. De voorraad eikels was vrijwel opgeraakt en de dorpsbewoners zetten alles op alles om maar nieuwe eikels te vinden. Ze vonden er toch nog een paar. De man verscheen precies op tijd een week later, betaalde vijf Euro per eikel en verklaarde een week later terug te komen en twintig Euro per eikel te betalen. De dorpsbewoners konden echter geen eikels meer vinden. Toen verscheen er een dag later een tweede man met een grote zak eikels op zijn rug. De dorpsbewoners vroegen of ze de eikels van de man konden kopen,maar de man vroeg er 15 Euro per stuk voor.

22 22 De dorpsbewoners verzamelden al het geld wat ze konden vinden. Al het spaargeld wat ze hadden legden ze bij elkaar en ze kochten de grote zak eikels. Een week later verscheen de eerste man echter niet meer. Ze zagen de man nooit meer. Ze waren al hun geld kwijt en het enige wat er achter bleef was een grote hoeveelheid eikels. En zo dames en heren, werkt de aandelenmarkt. ### Oplossing jeugdpuzzel De oplossing van de jeugdpuzzel van het februarinummer is: Doornroosje Wolf Assepoester duimpje Kat Baba Repelsteeltje Grietje Sneeuwwitje Van boven naar beneden gelezen werd dit: ROODKAPJE INZENDERS: Cameron en Dylan Rijnsburger Heren bedankt en tot de volgende oplossing!

23 23 Deze woordspelingen ontvingen wij van onze meedenkster Arine van Steenderen. Arine, wederom bedankt!!! WOORDSPELINGEN Ze heeft dikke billen, maar ze zit er niet mee. Van mensen die nooit wat geven, daar krijg ik wat van. De gynaecoloog gaf aan zijn hoogzwangere patiënte volledige persvrijheid. Een man maakt je eerst het hof en leid je dan om de tuin. Toen ik de prijs van de sla zag, kreeg ik een krop in de keel. De cursus lassen voor beginners is afgelast. Bij de slankheidclub zijn 3 nieuwe leden aangekomen. Maar er zijn er ook 3 afgevallen. Een paar maanden na de amputatie van zijn been, steekt deze man reeds op eigen houtje de straat over. De situatie van de dakloze analfabeten is niet om over naar huis te schrijven. Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde maand hun zevende verjaardag. Als je niet buiten roken kunt, ga dan maar buiten roken. Hij wacht op een levertransplantatie, maar de levertijd is wel 8 maanden. Edelachtbare, als u wilt dat ik rechtsta, zal ik mij daarbij neerleggen. Tip voor vakantiegangers: Span je niet in. Wat doen weekdieren in het weekend? Bestaan er wegwerpboemerangs? Het grote aantal werkongevallen in de houtzagerij wordt veel te gemakkelijk door de vingers gezien. Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw op slag ouder. Roken: het blijft een teer onderwerp. Beroepskeuzeadvies: Word bokser, meer kans op slagen

24 24

25 25 Puzzelpagina voor de jeugd Hallo jongens en meisjes, Hieronder zien jullie een kinderliedjespuzzel. Jullie kennen deze liedjes denk ik wel, maar...de teksten van deze liedjes kloppen niet helemaal. Het is eigenlijk één grote warboel. Kunnen jullie de teksten die bij elkaar horen weer bij elkaar zetten? Ik zal er één voorzeggen. De tekst achter cijfer 1 hoort bij de zin achter de letter H. Als jullie de oplossing op deze manier mailen naar komt het allemaal weer dik voor elkaar. De oplossing afgeven bij mevr. Eikelenboom, Nieuwe Meerdijk 204 mag natuurlijk ook. De oplossing en inzenders van de vorige puzzel staan op blz Zeg Roodkapje, A.falderalde riere, waar ga je hene? falderalde rare 2. In Den Haag daar B. maar het meel, woont een graaf dat wou niet rijzen. 3. Boer wat zeg je van mij kippen, C. en zijn zoon heet Jantje boer wat zeg je van mijn haan? 4. Iene,miene mutten, D. daar buiten loopt een tien pond grutten, schaap tien pond kaas 5. Alle eendjes zwemmen E. hebben ze dan geen veren in het water of staat jou de kleur niet aan 6. Slaap kindje slaap F. daarginder, daarginder komt ie aan 7. Er was er eens een vrouw, G. Iene miene mutten is de die koeken bakken wou baas 8, Zeg moeder, waar is Jan? H. zo alleen, zo alleen Willy

26 26 Busreis: Betuwetocht met bezoek Tingieterij. op Woensdag 10 Juni 2009 Op 10 Juni gaan we weer met de bus op stap. Het dagschema voor deze dag is als volgt: 8.15.u. Opstapplaats Bushalte Zeemanlaan (bij Albert Heijn) 8.30.u. Nieuwe Meerdijk, hoek Rijstvogelstraat u. Koekoekslaan u.Laatste vertrek nabij Nieuwe Meerdijk u. Ontvangst in Tingieterij Leerdam in Leerdam, waar de koffie met gebak klaar staat. Daar aansluitend inleiding en film. Met als verrassing een mooi souvenir u.Restaurant de Betuwe in Tiel,stop voor de warme lunch. (diner/rollade) u.Consumptie stop in Maarsbergen bij Motel Maarsbergen u. Einde rit. Onkosten: 40,00 p.p. te voldoen in de bus. Voor een juist aantal deelnemers dient u mij altijd te bellen onder tel nr: met vermelding van de opstapplaats. Mailen kan ook : Laten we de bus weer vol krijgen! 40 deelnemers is vereist! Met een hartelijke groet. David Knibbe.

27 27 Beste puzzelaars Puzzelpagina Hieronder weer een woordpuzzel, De laatste lettergreep van elk woord is weer de eerste lettergreep van het volgende woord. Zo gaan we weer van kermis naar.lijn. K E R M I S S V G Z M S R K L IJ N 1. een kleine vergissing 2. niet van mening willen veranderen 3. hierin kan men zijn geld beleggen 4. een zeer goed mens 5. kleine handigheid, de laatste tijd verboden als handbagage in vliegtuigen 6. dit kan een vouw zijn, maar ook een opmerking 7. ander woord voor beul 8. zijde 9. van daaraf schrijft men in een schrift De oplossing van de februaripuzzel was:: Bruinbrooddeegrolprentkaartspelregelmaatschepklaar: De inzenders van de februari puzzel waren: Betty Tamara en Bep Rijnsburger. Dames bedankt, jammer genoeg geen prijsuitreiking Willy

28 28 AGENDA Europese Verkiezingen stembureau Rehoboth geopend van uur (weer stemmen met het rode potlood) Bustocht zie pag Inspeelavond klaverjassen Aanvang klaverjascompetitie uur Aanvang bridgecompetitie uur Dinsdagavond klaverjassen Vrijdagavond bridgen uur uur Attentie:Inleveren van copij: voor het buurtblad van september uiterlijk De redactie van t Dijkertje MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom van 30 in rekening gebracht, welke wordt terugbetaald na controle inventaris en gebouw. Voor informatie: David Knibbe, Koekoekslaan 4,

29 29 BUURTVERENIGING NIEUWE MEER K.v.K ADRESSENLIJST COMMISSIELEDEN NAAM 1171 BADHOEVEDORP 020 Beheerder: David Knibbe PJ Koekoekslaan VROM: Voorzitter: Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk Lid: Cees Rijnsburger NM Nwe. Meerdijk Lid: Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk Internet: Erik HoogenboomNW Nwe. Meerdijk Redactie: W. ten Bookum DD Badhoevelaan Coby van Essen NV Nwe. Meerdijk David Knibbe PJ Koekoekslaan Elly Visbeen NW Nwe. Meerdijk IJsclub: David Knibbe PJ Koekoekslaan Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk Jaap Hogenhout CS Sloterweg Rob Hutter PG Koekoekslaan Elly Visbeen NW Nwe. Meerdijk Band "Chicane":Fred Buys NZ Nwe. Meerdijk Bridgen: - Bustocht: David Knibbe PJ Koekoekslaan Buurthulp: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk Fietstocht/ Kienen/Bazaar: Jannie v.d. Geest NT Nwe. Meerdijk Klaverjassen: Coby van Essen NV Nwe. Meerdijk Sinterklaas: Ans Laan NN Nwe. Meerdijk Buurtvereniging Nieuwe Meer postbanknummer Buurthuis Rehoboth NS Nwe. Meerdijk

30 ALBERS ADVIES CV Sloterweg 1a verzekeringen Postbus 26 schadeverhaal 1170 AA Badhoevedorp financieringen Tel hypotheken Fax pensioenen ondernemingsadviezen Het gemak van het regelen op één adres van diverse zaken is dat u niet steeds genoodzaakt bent om elke keer uw persoonlijke omstandigheden toe te lichten. U weet dan ook dat u met al uw vragen op één adres terecht kunt, dat is veel overzichtelijker dan op meerdere adressen zaken geregeld te hebben. Onze relaties weten wat deze service inhoudt. Als u geïnteresseerd bent weet u wat u te doen staat; een telefoontje of langskomen op kantoor en wij zijn u dan ook graag van dienst! Financiële planning = Verzekeren + Sparen + Hypotheek + Pensioen + Financiering +...

40 ste jaargang September 2014

40 ste jaargang September 2014 t Dijkertje 40 ste jaargang September 2014 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

22-12 Kerstkien 12-1-2008 Nieuwjaarsreceptie

22-12 Kerstkien 12-1-2008 Nieuwjaarsreceptie t Dij kertje t Dijkertje 33 ste jaargang December 2007 REHOBOTH REHOBOTH 22-12 Kerstkien 12-1-2008 Nieuwjaarsreceptie Lid: Bouwned Nieuwe Meerdijk 370 1171 NW Badhoevedorp Telefoon: 020-6010744 Telefax:

Nadere informatie

REHOBOTH REHOBOTH. 2 juni Bustocht Bolsward

REHOBOTH REHOBOTH. 2 juni Bustocht Bolsward t Dijkertje 36 ste jaargang Mei 2010 REHOBOTH REHOBOTH 2 juni Bustocht Bolsward Lid: Bouwned Nieuwe Meerdijk 370 1171 NW Badhoevedorp Telefoon: 020-6010744 Telefax: 020-6570364 E-mail:lvisbeen@zonnet.nl

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

17 december Jaarafsluiting

17 december Jaarafsluiting 17 december Jaarafsluiting 40 deelnemers ging met elkaar de strijd aan tijdens de jaarafsluiting. We speelden de wedstrijd in de vorm van texas scramble. Alles was goed voorbereid en niets heeft ons in

Nadere informatie

Woordje vooraf van de Voorzitter

Woordje vooraf van de Voorzitter Nieuwsbrief Nummer 5 Jaargang 2013 JBC Randenbroek 14 Oktober 2013 Parelhoenstraat 12 3815 AG Amersfoort Email adres: elly.dijkman@ziggo.nl Woordje vooraf van de Voorzitter Lieve mensen, Ga je op de maandagavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

12 september Wijnproeverij

12 september Wijnproeverij Drieëndertigste jaargang 4 e editie. December 2015 Sinterklaas is weer terug naar Spanje en heeft hier in Nederland weer heel wat kindjes blij gemaakt. We mogen al weer genieten van de heerlijke kerstsfeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2

Kerstfeest Schooljaar 2012-2013. Nummer 5. 29-11-2012 Enkele belangrijke data: Lightwise Groep 1 en 2 Binnenkort zullen op speelse wijze ook de fietsen van de kleuters en de leerlingen van groep 3-4 getest worden en hopelijk kunnen er ook dan weer volop goedkeuringsstickers worden uitgedeeld, want we gaan

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 22 maart 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 22 maart 20.00 uur t Dij kertje t Dijkertje 33 ste jaargang Februari 2007 REHOBOTH REHOBOTH Algemene Ledenvergadering 22 maart 20.00 uur Lid: Bouwned Nieuwe Meerdijk 370 1171 NW Badhoevedorp Telefoon: 020-6010744 Telefax:

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015

t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 t Dijkertje 41 ste jaargang Juni 2015 REHOBOTH MOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK GEBOUW REHOBOTH Alleen voor leden Zaterdag OF zondag 75,=* Voorwaarde: Het tekenen van een overeenkomst. *Er wordt een waarborgsom

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013

Buurtvereniging De Onderstal Berlicum. Jaarverslag 2013 Buurtvereniging De Onderstal Berlicum Inhoud 1. Algemeen 2. Leden 3. Vergaderingen 4. Activiteiten 5. Lief en Leed 6. Financiële verantwoording 7. Vrijwilligers 1. Algemeen Het bestuur bestond in 2013

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

Van de bestuursttafel

Van de bestuursttafel Nieuwsbrief december 2010 nieuwsbrief@vvbergambacht.nl Van de bestuursttafel Elke maand bepalen we met het bestuur wie de van de bestuurstafel schrijft. Evenals verleden jaar eis ik deze taak in november

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016

Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 Vrijwilligers-krant Midgard Oktober 2016 De maand oktober is alweer aan zijn laatst stukje begonnen. Komende zondag gaat de tijd alweer een uurtje terug! Wat gaat de tijd toch snel! Ik hoop van harte dat

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 1 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting 2012 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

AUGUSTUS Inhoud:

AUGUSTUS Inhoud: Inhoud: Burendag Stuupkes mèrt Kersttocht Handwerkclubje Speeltuinroute Heeft u een idee? We kijken terug naar: Gennepse Quiz Foute Bingo AUGUSTUS 2016 De zomer is weer in volle gang, Voor velen zit de

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016

Nieuwsbrief De Vriendschapsbank maart 2016 Dit is alweer de derde nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en wordt zo veel mogelijk digitaal verstuurd. Als u zelf een bijdrage wilt leveren, is die van harte welkom. Beste mensen

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Puzzelpagina (voor de jeugd)

Puzzelpagina (voor de jeugd) Puzzelpagina (voor de jeugd) Hallo jongens en meisjes, Hieronder zien jullie een verhaaltjes puzzel. chter de stippellijntjes staat een getal, dat geeft aan hoelang het woord is. Onder aan de puzzel staan

Nadere informatie

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard,

Doetinchem, 12 september 2010. Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Doetinchem, 12 september 2010 Beste kinderen van De Meene en De Boomgaard, Hoe is het met jullie? Hebben jullie een fijne vakantie gehad? Ik zeker wel! Ik was op vakantie in Nicaragua. Je-weet-wel, dat

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 10 oktober 2014 ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 oktober 2014 Agenda ALV 2014 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Goedkeuring notulen van de ALV van 24 mei 2013. 4. Bestuur 5. Presentatie jaarverslag van het

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 8. Opbellen naar een bedrijf. Wat leert u in deze les? Een telefoongesprek naar een bedrijf begrijpen. Een gesprek over een advertentie begrijpen.

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN!

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN! Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 35 5 juni 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Adressen. Internet: www.dokmanfietsen.nl. Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 0347-769032 (Vianen) Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg.

Adressen. Internet: www.dokmanfietsen.nl. Telefoon: 0345-513507 (Culemborg) 0347-769032 (Vianen) Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg. Februari 2016 Adressen Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg Internetadres: Redactieadres: Email adres: www.wtcculemborg.nl Rijnlaan 19, 4105GS Culemborg wtc@wtcculemborg.nl Voorzitter R.P. Groebbé Poppelenburgstraat

Nadere informatie

Directiekrabbels Nieuwbrief 3

Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Beste ouders/verzorgers Nieuw gebouw? Wellicht zijn er ouders die regelmatig langs onze nieuwe school rijden en dus hebben gezien dat de bouw heel snel vordert. In het gebouw

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering ACGV

Algemene Ledenvergadering ACGV TurnAround DIGITAAL april 2015 Algemene Ledenvergadering ACGV Op woensdag 22 april 2015 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van ACGV. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd

Nadere informatie

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie.

Kampioenen... Meiden van Jeugd MB1, van harte gefeliciteerd met het Kampioenschap 2015. We zijn trots op jullie. Flyer nr. 18 1 13 e Jaargang nummer 18 Verschijnt 2x per maand 24-04-2015 Voorzitter: Gert van Kalsbeek Tel: 5282065 e-mail: gertvankalsbeek@gmail.com Penningmeester en Secretariaat: Rene Akerboom Tel:

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Agenda. Mededelingen. Verjaardagen. 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35

Agenda. Mededelingen. Verjaardagen. 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35 18 december 2015 - nummer 7 Jaargang 35 Agenda 21-12-15 t/m 01-01-16 Kerstvakantie 04-01 Luizencontrole 06-01 Inloop van 08.15 uur 08.30 uur Mededelingen Onze Facebookpagina heeft inmiddels ruim 100 volgers.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11

NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 NIEUWSBRIEF MHCW 2017 nr. 11 In deze nieuwsbrief onder andere: Uitnodiging nieuwjaarsborrel; Nieuwe secretaris, even voorstellen; Penningmeester gezocht; Lustrumcommissie gevuld. Agenda 9 januari start

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d.

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d. Titel Datum Lokatie Notulen ouderraad vergadering Maandag 5 september, 19.45 uur Het Startblok Aanwezig Dorina van Putten Voorzitter Henk van Noord Janine de Keijzer Bianca Hameete Corrie v/d Winden Mirelle

Nadere informatie

t Omlopertje jaargang 8 nummer september 2016

t Omlopertje jaargang 8 nummer september 2016 t Omlopertje jaargang 8 nummer 26 26 september 2016 Kind op Maandag Hoe nu verder? Exodus 14,16,17 De farao gaat achter de Israëlieten aan. Ze komen bij de rode zee; hoe moet het nu verder? God wijst de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 06/2014 MBP

Nieuwsbrief 06/2014 MBP Nieuwsbrief 06/2014 MBP Beste lezers, Voor u ligt het 6 e exemplaar Van de nieuwsbrief van buurtpreventie Maasdijk weliswaar! Ook dit keer hebben we weer heel wat te vertellen, Zodat we het niet rond hoeven

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Demet TV. Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken

Thema Op zoek naar werk. Demet TV. Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken Thema Op zoek naar werk. Demet TV Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken Inleiding Maria heeft een sollicitatiegesprek met de manager. Deze les gaat over het tweede deel van het gesprek. Maria

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen.

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen. Juli 2016 Algemeen: In de bijlage: Kom jij mixen bij Kibeo Nieuwsbrief teken en Lyme Folder Teken en Lyme Mededelingen directie. Beste ouders/verzorgers, Op school zijn we met de laatste weken bezig. We

Nadere informatie

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december

Pietengym vrijdagochtend 27 november / Sinterklaasviering 4 december schooljaar 2015-2016 aflevering 05 Dante is geboren! Sinterklaas 2015 Rijksmuseum Skateclinics Scholen6kamp Kleuterquote In deze Nieuwsflits: Dante is geboren! Juffrouw Mariëtte is op donderdag 29 oktober

Nadere informatie