Wegblijven is geen optie meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wegblijven is geen optie meer"

Transcriptie

1 18 Ecobusiness in China Cleantech in China Wegblijven is geen optie meer Voor China lijkt altijd alles in het kwadraat te gelden, en dus ook de groene revolutie. Op nauwelijks 10 jaar tijd groeide China uit tot de grootste wereldmarkt voor groene technologie (hernieuwbare energie, duurzame bouw, waterzuivering, afvalverwerking, ). Deze boom van de ecotech, nog versterkt door de massale steun van de overheden, houdt voor Belgische ondernemingen reële kansen in. In dit dossier geeft een Chinese manager die voor het Belgische VITO werkt, een genuanceerd beeld van de Chinese ecomarkt. Daarnaast schetsen drie Belgische bedrijven met een vestiging in China hun visie over deze industriële evolutie en lichten ze toe welke ecotechnologie volgens hen het mooiste potentieel inhoudt. In dit dossier De noodzaak van geduld Chinese partners cruciaal voor bedrijven Meer dan ronkende intentie Drie bedrijven getuigen Water centraal in het Chinese beleid Schaarste aan drinkbaar water is een van grootste problemen Aantrekkelijke markten voor de Belgen De meest interessante segmenten van de ecotech

2 19

3 20 forward oktober 2011 De noodzaak van geduld Chinese partners cruciaal voor buitenlandse bedrijven Een Chinese partner kan deuren openen voor buitenlandse bedrijven Volgens Debin Mao, China Business Development Manager bij VITO, heeft China op het vlak van milieutechnologie nog een lange weg af te leggen, maar hij ziet tegelijkertijd veel perspectieven. TEKST FLORENCE DELHOVE EN POL BRACKE Als onafhankelijke onderzoeksorganisatie levert VITO technologische en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren. De organisatie richtte haar (eerste) dochteronderneming VITO Asia op, die eind 2010 in Bejing een samenwerkingsovereenkomst ondertekende met het Chinese studiebureau Antipollution. Deze samenwerking heeft betrekking op milieustudies en vindt zijn oorsprong in de luchtkwaliteitsmodellen die VITO ontwierp voor enkele Chinese steden en die ook bij de Olympische Spelen zijn gebruikt. Debin Mao noemt milieuvervuiling nog altijd een groot probleem in China, temeer omdat het de Chinese ondernemingen vaak nog aan de geschikte knowhow ontbreekt. Toen er een paar jaren geleden een enorme hoeveelheid schadelijke stoffen in een rivier terechtkwam, bleek geen enkele Chinese organisatie over de expertise bleek te beschikken om het euvel op te lossen. Hoewel er intussen is er heel wat geëvolueerd in positieve zin, blijft het volgens Debin Mao toch een kwetsbaar punt. Dat wordt in de hand gewerkt door de gebrekkige milieuwetgeving in China. Er worden bedrijven weinig normen opgelegd inzake het zuiveren van afvalwater, bijvoorbeeld. Zolang dat het geval is, dus zolang bedrijven en overheden nauwelijks verplicht worden om bepaalde milieunormen te respecteren, blijft ook de markt beperkt. Dat betekent echter niet dat er geen kansen zijn, benadrukt Mao: Bedrijven voelen vanuit de Chinese overheid weinig druk om te investeren in recyclagesystemen en afvalverwerking, maar Belgische bedrijven hebben heel wat vakkennis in die disciplines opgebouwd en kunnen de ondernemingen aansporen om mee te stappen in recyclageprogramma s. Bovendien is de ontwikkeling van ecobusiness in China onmiskenbaar, verzekert de business development manager van VITO. Hij baseert zich daarvoor op het feit dat de Chinese overheid de jongste jaren beduidend meer budget voorziet voor wetenschappelijk onderzoek in de context van cleantech. Er duiken ook meer en meer ondernemingen op die activiteiten ontplooien in de ecobusiness. Beschikken over de juiste connecties is in cleantech nog doorslaggevender dan in andere domeinen Debin Mao (VITO) Guanxi Een probleem is dat voor cleantech-gerelateerde initiatieven de lokale overheden dikwijls betrokken partij zijn en die zijn niet altijd bereid om mee te investeren. Bovendien nemen ze een protectionistische houding aan tegenover de plaatselijke ondernemingen. Het valt dus niet mee om als buitenlands bedrijf voet aan de grond te krijgen. Een manier omdat te doen, is een partnershap aangaan met een Chinese organisatie, adviseert Debin Mao. Daarnaast is guanxi van groot belang. Dat is de Chinese term voor het beschikken over de juiste connecties, het deel uitmaken van het geschikte netwerk. Door het gebrek aan wetgeving zijn dergelijke contacten nog doorslaggevender in cleantech dan in andere domeinen. Maar het uitbouwen van zo n vertrouwensband vergt veel geduld.

4 Ecobusiness in China 21 Meer dan ronkende intenties Drie bedrijven getuigen De Belgische bedrijven die we in China contacteerden zijn het over één punt roerend eens: de groene revolutie is allesbehalve een hol begrip. De vooruitgang die China de voorbije tien jaar boekte is indrukwekkend, in het bijzonder op het vlak van hernieuwbare energie. Cijfers maken dit meer dan duidelijk. Hoewel China nog steeds minstens twee derde van zijn energie uit steenkool haalt, is het land uitgegroeid tot de grootste producent van hydro-elektriciteit ter wereld. Daarnaast werden de Verenigde Staten voorbijgestoken voor geïnstalleerde capaciteit voor windenergie. Ten slotte is China de grootste uitvoerder van zonnepanelen. De Chinese regering heeft zich overigens als doelstelling gesteld om tegen 2020 het aandeel hernieuwbare energie te laten toenemen van 10% nu tot minstens 15%. De talrijke hoofdstukken over groene investeringen in het twaalfde vijfjarenplan van de regering gaan dus veel verder dan ronkende intenties. Momenteel ligt de toekomst van de ecotech vooral in China. Bijgevolg is elke onderneming die wil meetellen binnen een van de talrijke segmenten van deze ruime sector (die veel meer omvat dan enkel zonne- en windenergie) zowat verplicht om er aanwezig te zijn. Drie Belgische bedrijven die al meerdere jaren in China actief zijn, geven ons hun visie op deze industriële verschuiving. TEKST OLIVIER FABES FOTO NG, PS, GP Voorwaarde voor groei Zonder groene investeringen hangt de Chinese economische groei aan een zijden draadje. Veel meer dan in westerse landen zijn de Chinese autoriteiten verplicht om voor het stimuleren van de binnenlandse groei ecologie en economie hand in hand te laten gaan. De Chinese overheden zien de vergroening van de economie als een fundamenteel middel om op lange termijn sociale vrede met de bevolking te behouden, vernemen we van Philippe Snel, partner van het advocatenbureau De Wolf &Partners in Shanghai en voorzitter van de kamer van koophandel voor de Benelux in Shanghai. Het is een poging om een oplossing te vinden voor de fundamentele problemen rond levenskwaliteit door een ongebreidelde ontwikkeling. De economische groei hangt ook af van het vermogen om een aantal puur praktische problemen te beheersen. Files (en vervuilingspieken) zijn daar een illustratie van. De grootste prioriteit van de Chinese overheden is echter het verzekeren van de energievoorziening, door ze minder afhankelijk te maken van buitenlandse grondstoffen, in het bijzonder van olie. De energiebehoeften van het land zijn immers enorm. In Shanghai alleen al stijgt de vraag jaarlijks met 90%. Elk jaar bouwt de Chinese overheid het equivalent van vier keer de energiebevoorradingssystemen van Ierland, vergelijkt Geert Palmers, CEO van 3E en lid van het steering committee van de Agoria Renewable Er is een begin van interesse voor de energieprestaties van gebouwen Nicolas Godelet (architect en planoloog in Beijing)

5 22 forward oktober 2011 De Chinese overheden zien de vergroening van de economie als een middel om sociale vrede te behouden Philippe Snel (Advocatenbureau De Wolf & Partners) WATER CENTRAAL IN HET CHINESE BELEID De schaarste aan drinkbaar water door de vervuiling, de droogte of overconsumptie is een van China s grootste problemen. In 2009 hadden 270 miljoen Chinezen Energy Club. 3E is al 5 jaar aanwezig in China. Als consultant en specialist op het vlak van softwareplatformen voor systemen voor wind- en zonne-energie begeleidt het bedrijf Chinese cleantechbedrijven bij hun verovering van buitenlandse markten, vooral in Afrika. Een groot deel van de Chinese ecotechnologie wordt immers geexporteerd. Dat geldt in het bijzonder voor zonnepanelen, waar van 90% wordt uitgevoerd terwijl de binnenlandse markt onderontwikkeld blijft. China telt niet minder dan 80 fabrikanten van windturbines, waarvan drie uit de mondiale top-10. Deze cijfers spreken tot de verbeelding, maar hun capaciteit zal niet volstaan om de doelstelling van 150 GW te halen die de regering tegen 2020 voorop stelt (30 GW in 2010). De Chinezen beseffen zeer goed dat ze voor heel wat ecotechdomeinen nood hebben aan buitenlandse investeerders. Hun huidige technieken zijn onvoldoende performant om de groene evolutie tamelijk snel te laten gebeuren, zonder de groei te remmen, stelt Philippe Snel vast. Arrogantie laten varen Steeds meer Belgische ondernemers hebben oor voor deze 'oproep' van de Chinese autoriteiten. Het zou absoluut fout zijn om te denken dat Europa zoveel verder staat of om zomaar aan te nemen dat de westerse technologie per definitie superieur is aan de Chinese, beklemtoont Geert Palmers. Het is verkeerd te denken dat de Chinezen noodzakelijk producten van minder goede kwaliteit maken. We hadden ooit wel degelijk een voorsprong maar op bepaalde punten kunnen de Chinezen probleemloos de concurrentie aangaan met de beste westerse leveranciers. Dat geldt in het bijzonder voor zonnepanelen, die van vergelijkbare kwaliteit zijn, maar heel wat goedkoper. Het is een courant product geworden. Zijn belangrijkste advies is dan ook om alle arrogantie te laten varen en zeker niet neer te kijken op de technologische kwaliteiten van eventuele Chinese partners. Ik ben ervan overtuigd dat tussen nu en 5 jaar de Chinezen hun windturbines naar het westen uitvoeren. in rurale gebieden geen toegang tot 'drinkbaar' water, al moeten we erbij vermelden dat hoe dan ook overal in China water eerst moet worden gekookt alvorens Favoritisme het te consumenten. Bij de 'groene' engagementen bekleden de maatregelen voor Voor een buitenlands bedrijf is het uiteraard niet schoon water de belangrijkste plaats op de prioriteitenlijst van het 12e vijfjarenplan eenvoudig om frontaal de concurrentie aan te gaan van het Chinese regime. De regering wil tussen nu en 2020 niet minder dan 615 met lokale bedrijven. Zakenadvocaat Philippe Snel, miljard dollar investeren in het verbeteren van de infrastructuur voor waterbedeling: die vooral buitenlandse multinationals adviseert die een verdrievoudiging van het aantal gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties en de Chinese markt willen betreden: In theorie zijn ontziltingsprojecten in gebieden dicht bij grote steden. Volgens het rapport 2011 openbare aanbestedingen gereglementeerd en is er van het China Greentech Initiative (CGRI)*, een internationaal consortium met een geen sprake van favoritisme. Maar in de praktijk honderdtal multinationale bedrijven die actief zijn binnen de sector van de ecotech, hebben buitenlandse bedrijven er vaak belang bij is het percentage afvalwater dat in de grote steken gezuiverd wordt al gestegen om te zoeken op welke manier hun aanbod complementair kan zijn bij dat van een lokale onderneming van 34% in 2000 tot 70% in Er is echter nog een lange weg af te leggen. De overheid hield tot nu toe de boot af voor het openstellen van de watersector en dan een joint-venture te vormen. Tegelijkertijd voor private ondernemingen (in 2008 nauwelijks 10% van de investeringen). Ook moeten ze proberen om hun intellectuele eigendom de resultaten van de enkele publiek-private samenwerkingen waren niet eenduidig te beschermen want namaak, het eeuwige Chinese positief. De noden zijn echter zo nijpend dat de meeste experts menen dat de probleem, is een nog grotere bedreiging binnen de overheden in de nabije toekomst ook een beroep zullen doen op de privésector. spitstechnologie, waaronder ook de ecotech. Daarbij kan men maar beter beseffen dat Chinese bedrijven * Dit rapport van ruim 200 pagina s met een analyse van de verschillende cleantech- opportuniteiten in China kan, na registratie, gratis worden gedownload via ling genieten op regelgevend niveau. Bij de bouw van meer dan waarschijnlijk ook een voorkeursbehande- een nieuwe fabriek moet een onderneming voortaan voldoen aan de eisen van een agentschap voor milieubescherming, onder toezicht van de overheid. Dat agentschap bekleedt tegenwoordig een reële rol, terwijl een milieuvergunning voorheen een formaliteit was. We kunnen tevreden zijn

6

7 24 forward oktober 2011 INTELLECTUAL PROPERTY Een heikel punt in China blijft de Intellectual Property (IP). China heeft niet zo n beste reputatie op dat vlak. Het land heeft immers de twijfelachtige eer de grootste bron van namaakproducten te zijn. Ook dat is een gegeven waar men als buitenlandse investeerder maar beter rekening mee houdt, waarschuwt Debin Mao (VITO, zie pag. 20), die er wel meteen aan toevoegt dat er zich duidelijk een positieve ontwikkeling aftekent: Een illustratie daarvan is dat er meer en meer geschillen inzake IP opduiken tussen Chinese bedrijven onderling, wat erop wijst dat men in de Chinese bedrijfswereld het belang daarvan inziet. Maar hoe dan ook raad ik Belgische bedrijven die zaken willen doen in China, aan om op hun hoede te zijn en zich inzake patentering en aanverwante aspecten, grondig juridisch te laten adviseren. Het is fout te denken dat de Chinezen noodzakelijk producten van minder goede kwaliteit maken Geert Palmers (3E) met deze evolutie, maar anderzijds moeten we ook niet verbergen dat buitenlandse bedrijven een aparte behandeling te beurt valt, beklemtoont Philippe Snel, die moet glimlachen wanneer we de illusie van een level playing field aanhalen. Net als in andere landen bestaat de nationale trend om eerder nationaal aan te kopen, via verkapte protectionistische maatregelen. Het goede nieuws is echter dat wie in China zelf produceert al snel als een Chinees bedrijf wordt gezien. Op de markt van de cleantech, die bijna uitsluitend afhangt van de publieke sector of van de overheidsbedrijven, is het belang om ter plaatse te produceren nog vanzelfsprekender dan voor andere sectoren die zich directer tot de eindconsument richten. De culturele of technische hindernissen zijn volgens mij niet groter dan in een land als Brazilië. Het grootste risico voor China is het onderschatten van de investeringen die nodig zijn om er aanwezig te zijn. Opwaartse spiraal Uiteraard openen niet alle deuren even gemakkelijk je hebt pas na jaren een 'guanxi', een netwerk gebaseerd op aanbevelingen en vertrouwen maar ecotechbedrijven hebben het voordeel dat ze kunnen rekenen op een grotere openheid vanwege de Chinese overheid ingevolge de enorme behoeften door deze groene revolutie. Zodra je je professionalisme hebt kunnen aantonen en het vertrouwen hebt gewonnen, word je meegezogen in een opwaartse spiraal, beklemtoont Nicolas Godelet, een architect en planoloog die in Beijing zijn eigen bureau opende. Deze dertiger kreeg al de kans om mee te werken aan prestigieuze projecten zoals het operagebouw en de Franse ambassade in Beijng, dankzij zijn aandacht voor eco-efficiëntie en duurzame materialen. Als planoloog ontwierp hij de onthaalruimten voor bezoekers aan de oude omwalde stad Pingyao die door de Unesco werd uitgeroepen tot werelderfgoed. Met uitzondering van enkele buitenlandse multinationals die duurzaam bouwen om te tonen in welke mate ze milieubewustzijn belangrijk vinden (Pepsi, Sidel-Tetrapac, Veolia Water, ), zijn al zijn klanten direct of indirect gelinkt met de overheid. Investeringen om duurzamer te bouwen steunen steeds op publieke promotoren. In tegenstelling tot bij ons zijn er geen rechtstreekse subsidies voor gezinnen of bedrijven. Het voordeel is dat grote beslissingen bijvoorbeeld belangrijke stadskernvernieuwingen snel worden genomen. Alles gebeurt op grote schaal. Volgens hem is er op het vlak van eco-efficiëntie nog enorm veel vooruitgang mogelijk. Er is een begin van interesse voor de energieprestaties van gebouwen, maar globaal is het bijvoorbeeld voor isolatie nog maar pover gesteld.

8

9 26 forward oktober 2011 Aantrekkelijke markten voor de Belgen De drie waarnemers in China Geert Palmers (CEO van 3E), Philippe Snel (Partner bij Dewolf & Partners) en architect en planoloog Nicolas Godelet beschrijven de volgens hen meest interessante segmenten van de ecotech. TEKST OLIVIER FABES - duurzaam bouwen: We weten dat de Belg een baksteen in de maag heeft. Heel wat Belgische bouwbedrijven of leveranciers van vernieuwende materialen beschikken over de knowhow om in te spelen op de enorme behoeften in China, waar de overheid nog maar recent aandacht heeft voor het concept van duurzaam bouwen. Eco-efficiëntie moet een lager energieverbruik mogelijk maken. Er zijn niet alleen kansen op het vlak van technieken, processen en materialen, maar ook vroeger in de keten, in de stedenbouwkundige fase of bij het ontwerp van eco-efficiënte architecturale complexen. Planoloog Nicolas Godelet heeft vastgesteld dat de Chinezen op zoek zijn naar strategieën voor het ontwerp en de inrichting van hun steden. Denk daarbij aan wegen, stedelijke weefsels, waterbedeling en rioleringssystemen, elektriciteitsdistributie, openbare verlichting, groene ruimten, enz. Vooral onze specialisten op het vlak van waterzuivering kunnen een mooie rol spelen bij grote projecten rond stadsvernieuwing of -uitbreiding. Windproductie op zee zal een hoge vlucht nemen. Belgische bedrijven beschikken op dat vlak over heel wat ervaring. - hernieuwbare energie: Eerder dan op het vlak van de eigenlijke productie van windturbines of zonnepanelen (domeinen waarin de Chinezen snel hun achterstand inlopen) kunnen Belgen een toegevoegde waarde bieden op het vlak van de integratie van deze technologieën in het elektriciteitsnet. Het ontbreekt de Chinezen voor de productie van hun wind- en zonneparken ook aan controletools waarmee ze de stromen en de aansluitingen beter kunnen beheren. Dat geldt nog meer voor de windproductie op zee, waarvan men verwacht dat deze de volgende jaren een hoge vlucht zal nemen en waarvoor een aantal Belgische bedrijven ondertussen over heel wat ervaring beschikt dankzij projecten op de Noordzee. - groene voertuigen: De Chinese regering gelooft in elektrische voertuigen als middel om de vervuiling in de megalopolen te verminderen en om het mobiliteitsbeleid een nieuwe richting te laten inslaan. Net als bij ons vergt de invoering van elektrische voertuigen heel wat nieuwe infrastructuur, en dat vraagt

10 Ecobusiness in China 27 tijd. Maar in tegenstelling tot in de westerse landen zou China in eerste instantie kunnen kiezen voor kleine en minder snelle elektrische voertuigen want door de verkeerscongestie haalt men hoe dan ook niet meer dan 50 kilometer per uur. - industriële processen: Het betreft hier ongetwijfeld een tot nog toe minder ontgonnen terrein. Nu ontbreekt het de Chinese industrie globaal aan efficiëntie, omdat arbeid er goedkoop is. Door de (sterke) stijging van de loonkosten in de meest ontwikkelde regio s zijn Chinese industriëlen op zoek naar expertise om hun productiviteit te verbeteren, zowel door de invoering van processen die minder energie vergen, het gebruik van performantere machines als de valorisatie van bepaalde types van afval. - Nieuw Platteland : Na zich eerst hoofdzakelijk te hebben toegelegd op groene investeringen in de grote steden - Shanghai 2010 was een soort mondiale vitrine van de groene stad op zijn Chinees lanceerden de Chinese overheden het project Nieuw Platteland met het oog op een modernisering van de rurale gemeenschappen en om op die manier de exodus naar de grote steden af te remmen. Het is tevens de bedoeling om het platteland, door het inzetten van hernieuwbare energie, zelfvoorzienend te maken. Deze beweging ten voordele van het platteland zal leiden tot enorme behoeften op het vlak van weginfrastructuur, spoorwegen, scholen maar zal ook voor ecotechbedrijven enorme kansen bieden. Het is de bedoeling om het platteland, door het inzetten van hernieuwbare energie, zelfvoorzienend te maken

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN

INTERNATIONAAL ZAKENDOEN INTERNATIONAAL ZAKENDOEN PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN OKTOBER 2014 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

jaarverslag 2010-2011

jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 jaarverslag 2010-2011 7 Groene banen in de bouw 83 Het beroepsbeleid van de Confederatie 109 Bouweconomie: balans, vooruitzichten en structuur Voorwoord De nauwe band tussen de uitvoering

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

EXTENDED. Onbegrensd China Maar let op de risico s! Claimsmanagement Haal een maximaal resultaat. Windkracht Uniek windmolenpark in zee

EXTENDED. Onbegrensd China Maar let op de risico s! Claimsmanagement Haal een maximaal resultaat. Windkracht Uniek windmolenpark in zee NAJAAR 2007 EXTENDED Onbegrensd China Maar let op de risico s! Windkracht Uniek windmolenpark in zee Claimsmanagement Haal een maximaal resultaat De logistieke keten Neem uw keten onder de loep MARSH EXTENDED

Nadere informatie

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen?

Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Energie Duurzame mobiliteit en duurzaam beheer: welke energie voor morgen? Zevende Voortgangsbijeenkomst 14 Juni 2007 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Zevende Voortgangsbijeenkomst

Nadere informatie

nucleaire actualiteit

nucleaire actualiteit nucleaire actualiteit Informatieblad van het Belgisch Nucleair Forum Juni 2008-22 e jaargang - nummer 63 Overzicht Editoriaal Bevoorradingszekerheid Hoe betrouwbaar is onze elektriciteitsbevoorrading?

Nadere informatie

Installing the future. over roze brillen, eeuwige kansen en echte innovatie

Installing the future. over roze brillen, eeuwige kansen en echte innovatie Installing the future over roze brillen, eeuwige kansen en echte innovatie 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 1 Roze bril 5 2 Is big beautiful? 17 3 Totaalinstallateur: de eeuwige kans 27 4 Veel te

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord 3

Voorwoord. Voorwoord 3 Voorwoord 1 Voorwoord 3 Voorwoord In het laatste jaar van mijn opleiding tot bachelor in bedrijfsmanagement, kreeg ik de kans om stage te lopen in het buitenland. Tijdens deze stage heb ik dertien weken

Nadere informatie

C281 ECO34 Commissievergadering

C281 ECO34 Commissievergadering vergadering C281 ECO34 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie van 28

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

REFERENTIEKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 29 MAART 2006

REFERENTIEKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 29 MAART 2006 REFERENTIEKADER MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN IN BELGIË ICDO - 29 MAART 2006 INHOUDSTAFEL INLEIDING 7 1. Keuze van de terminologie 9 2. Definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen 13

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

De sociaaleconomische. uitdagingen anno 2015

De sociaaleconomische. uitdagingen anno 2015 Executive Summary Wat zijn de sociaal-economische uitdagingen in 2015 en welke bijdrage kan ICT leveren voor het uitwerken van een oplossing? Welke capaciteit heeft breedband nodig op lange en middellange

Nadere informatie

Samen naar een klimaatbestendige. provincie? Cathy Berx

Samen naar een klimaatbestendige. provincie? Cathy Berx Samen naar een klimaatbestendige provincie? Cathy Berx 6 december 2013 Mijnheer de voorzitter, Mevrouw en heren gedeputeerden, Dames en heren provincieraadsleden, Beste genodigden, Wat dacht u op 20 augustus

Nadere informatie

Op weg naar elektrisch rijden

Op weg naar elektrisch rijden Op weg naar elektrisch rijden Bestuurlijke dilemma s Dr. ir. A.P. van Deventer mpa Prof. mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. M.A. van der Steen Prof. dr. M. J. W. van Twist Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Nadere informatie

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent

Einddocument P4C3. Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame. Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex Voorhout Radmony Yame Einddocument P4C3 Project blok 4: Toekomstscenario s Essent Joey de Rooij Twan Ronnes Lex

Nadere informatie

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei

SER magazine. Groen akkoord voor economie en klimaat. Akkoord met grote reikwijdte. Burgers, bedrijven en overheid. Energieakkoord voor duurzame groei SER magazine 53 e JAARGANG - THEMANUMMER: ENERGIEAKKOORD VOOR DUURZAME GROEI SEPTEMBER 2013 Akkoord met grote reikwijdte Wiebe Draijer leidde de onderhandelingen Burgers, bedrijven en overheid Iedereen

Nadere informatie

VASTGOED 5TIPS. No.1/Mei 12. Architect Zorgt voor coherentie in het bouwproject. Projectontwikkelaar Biedt meerwaarde in de ganse keten

VASTGOED 5TIPS. No.1/Mei 12. Architect Zorgt voor coherentie in het bouwproject. Projectontwikkelaar Biedt meerwaarde in de ganse keten DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/Mei 12 VASTGOED 5TIPS VOOR HET ONTWIKKELEN VAN EEN BOUWPROJECT VASTGOED IS

Nadere informatie

Sc oop op mens en werk

Sc oop op mens en werk Sc oop op mens en werk Driema andelijks tijdschrift - Uitgave van SD Worx - Ja argang 7 - nr.28 m a a r t - a p r i l - m e i 2010 28 A f g if t e k a n t o o r: A n t w e r p e n X E r k e nning: P 303742

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Vier alternatieve vormen van energie opwekken ENERGIE

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Vier alternatieve vormen van energie opwekken ENERGIE MICHIEL BOERSMA EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Topteam Een zo efficiënt mogelijke energietransitie Duurzaam Vier alternatieve vormen van energie opwekken

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor Europa Europa moet energie anders gaan produceren, transporteren en verbruiken. INHOUD Waarom een Europees energiebeleid?

Nadere informatie

Dubbelinterview Christiaan Vlaemynck / Jan Sijnave

Dubbelinterview Christiaan Vlaemynck / Jan Sijnave Dubbelinterview Christiaan Vlaemynck / Jan Sijnave De Belgische vlassector Blik op de toekomst, voeten op de grond! Overdracht Christiaan Vlaemynck Jan Sijnave : slot/start-bedenkingen : C.V. : In de loop

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over de werking van de Strategische Onderzoekscentra in het Vlaamse innovatielandschap. Verslag

Gedachtewisseling. over de werking van de Strategische Onderzoekscentra in het Vlaamse innovatielandschap. Verslag stuk ingediend op 223 (2009-2010) Nr. 1 30 oktober 2009 (2009-2010) Gedachtewisseling over de werking van de Strategische Onderzoekscentra in het Vlaamse innovatielandschap Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FLANDERS INVESTMENT & TRADE Onderwerp De China Toolkit. Stoemp met stokjes. Een handleiding voor de Vlaamse ondernemer die zaken wil doen met China. Datum 23 november 2006 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie