OPMERKINGEN EN SUGGESTIES VAN GEMEENTELEDEN OPEN KRING ALLEEN VERDER ZONDER PGZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPMERKINGEN EN SUGGESTIES VAN GEMEENTELEDEN OPEN KRING ALLEEN VERDER ZONDER PGZ"

Transcriptie

1 OPMERKINGEN EN SUGGESTIES VAN GEMEENTELEDEN OPEN KRING ALLEEN VERDER ZONDER PGZ Positief ik zou hier graag meer over willen nadenken en praten het blijft een droom maar het zou goed kunnen ik vind het wel een leuk plan wel PKN blijven alles vrijwilliger, iedereen helpt oud + jong is een mogelijkheid maar echt het laatste redmiddel bij geen andere keus, optie voor als de PGZ failliet gaat 2x second best option ja, met bruidschat goed idee, ja doen, superidee als de PGZ failliet gaat, gewoon doen 3x ruimte voor nieuw elan en nieuwe inspiratie. Ach, waarom niet leuk bouwen aan iets nieuws, inspirerend 2x alleen als vrijwilligers verantwoordelijk willen zijn zelfstandig doorgaan lijkt aantrekkelijk. De haalbaarheid moet degelijk onderzocht worden. plan maken: wat willen we minimaal bieden? Wel serieus onderzoeken. zeker verder ontwikkelen om niet het laten overkomen van een faillissement 4x predikanten als zzp-ers / nieuwe vorm arbeidsrelatie predikanten 2x de PGZ bestaat niet de wijken+kerkleden vormen de gemeente rondom haar Centrum; dat constitueert haar. Wat is de toegevoegde waarde van de PGZ? Wat is meer waard PGZ? 2X Negatief: zonder samengaan lijkt mij niet gewenst. Op den duur komt de Open Kring voor dezelfde problemen te staan afzonderlijk alleen verder is m.i. geen optie Samen verder onder 1 paraplu moet onderzocht worden geen goed idee. Wij hebben geen wij met dusdanige vaste leden dat wij voor 5-10 jaar een betrouwbaar inkomen hebben. Een laatste redmiddel. Wel houdbaar over langere periode? 2X lijkt me volstrekt kansloos, niet zo slim om te doen kracht ligt in samenwerken weet wat je 'achterlaat' met info die ik nu heb voelt het niet goed! Slechtste optie. Solidariteit? Wie betaalt het gebouw? Afscheiding betekent verlies van Solidariteit niet doen, geen vangnet meer. Niet alleen verder zonder de PGZ. Dit lijkt mij niet de juiste weg. Een lening is niet haalbaar in deze tijd. Volstrekte onmogelijkheid - landelijke [regionale] organen zullen nooit toestemming geven want je krijgt van PGZ onvoldoende buffer mee tenzij krachtige organisatie van alleen vrijwilligersorganisatie in deze tijd van secularisatie moet je met elkaar het kerkzijn gezicht geven Losse opmerkingen je moet maatschappelijk relevant zijn kerklid = betalen zoek een partner op inhoud voor inkomstenwerving, bedrijfsvoering kun je makkelijk uitbesteden

2 MEER, VEEL MEER INKOMSTEN GENEREREN VOOR DE OPEN KRING [ideeën] lidmaatschap is niet vrijwillig er moet betaald worden naar draagkracht lidmaatschapsgeld [inkomensafhankelijk] analyse van de leden en pas de benadering aan leg uit wat er speelt [zie ook onder] wie niet of weinig bijdragen aan Kerkbalans actief benaderen 3x en rechtstreeks vragen om een redelijke bijdrage, ook voor de komende jaren. vast lidmaatschap vaste bijdrage basistarief Kerkbalans geen vrijblijvende gift lid zijn = betalen = verplichting; niet of te weinig> schrappen 3x of stoppen met acties maandblad Gaandeweg meer mensen aanspreken op hun financiële verantwoordelijkheid t.a.v de kerk [kerkbalans] en niet te snel er van uitgaan dat het maximale reeds bereikt is stel een minimum VB vast stel hen die daar nu niet aan kunnen voldoen voor er naar toe te groeien duidelijk maken dat kerkelijke bijdrage geen contributie aan een instituut of vereniging is kerkbalans persoonlijker maken landelijk project loslaten iedereen 25,- extra! niet betalende leden laten betalen voor diensten als doop en overlijden verjaardagsfonds: kaart bezorgen met vraag voor een kleine bijdrage bijdrage ophalen maak een barometer met huidige situatie pas per maand aan clubs voor jongeren / ouderen / etc. met lidmaatschapsgeld > verenigingen meer openheid naar de wijk over de financiën er valt nog veel winst te behalen in bewustwording er moet een mentaliteitsverandering plaatsvinden dat vraagt om een groots offensief meer spirituele, creatieve geldwerving gebruik meer social media voor promotie van diensten / thema's meer PR voor de verhuur van ruimeten/zalen PR acties goed voorbereiden en presenteren, pas daarna uitvoeren meer naar buiten treden niet alleen kerkelijke meer inkomsten genereren? Zeker, maar beginnen met werken aan de relaties + inspiraties op inhoud veranderen/vernieuwen/ verfrissen > daardoor trouwere leden > meer inkomsten talentenveiling herhalen talentenpool maken voorziening voor jongeren [uitgaan] mist in Stadshagen kun je voor de wijk een jeugdhonk zijn? met subsidie van de burgerlijke gemeente? niet alleen kerkelijke activiteiten organiseren en opbrengsten van die activiteiten in de wijkkas doen meer zeggenschap over 'verhuur' van kerkruimte geen prijsdictaat van bovenaf overdag verhuren voor 'flex' kantoor, zzp-ers sponsors zoeken actieve werkgroep per doelgroep van gemeenteleden onderzoek serieus de 'fusie' met de Stinskerk fuseer nooit hals-over-de-kop [sic] 'schuiven' met pastores eventueel 'lekenpriesters' Negatief: steeds minder mensen zullen meer moeten gaan opbrengen. Lijkt me onwezenlijk 2x ook in 2007: 7000 voor wijk, 3000 voor de stad > ,- jaarbegroting

3 OBJECTIEVE CRITERIA VASTSTELLEN meer inzicht in cijfers per wijkgemeenten 2x aantal mensen in de dienst ontvangen financiële bijdragen kosten in beeld brengen per gebouw [gebruik] om te objectiveren objectieve transparantie: vaststelling: onderhoud+beheer kosten per kerk verkoopbaarheid + evt. restlasten per kerk 2x omvang samengevoegde gemeenten in relatie tot kerkgebouw 2020 begroting inkomsten sterk verminderd pastorale zorg vraagt meer geld waarom meer geld voor pastoraat als er minder leden zijn? voer goed management door op tijd afscheid te nemen van medewerkers die we niet meer kunnen betalen wijk moet zichzelf bedruipen met oog voor geografische ligging in de stad/letten op geografische pastorale zorg + eredienst 3x wat heeft gebouw meer te bieden dan alleen voor eredienst? wat levert eventuele verkoop van bijv. de Open Kring echt op? [denk aan constructie op technisch vlak] Laten we ook kijken naar wat goed gaat. Gemeentes die met alleen vrijwilligers werken 'belonen' of als voorbeeld gebruiken

4 SAMEN MET OOSTERKERK EN ADVENTSKERK voorkeur voor herkenbare identiteit identiteit gaat absoluut boven geografische ligging. Oosterkerk/Open Kring passen uitstekend bij elkaar prima maar dan met ECHTE LEDEN! Adventskerk mogelijk, zeker gezien de kleur van de diensten Losse opmerkingen Prima qua kleur + absolute transparante objectiviteit noodzakelijk in locatiebepaling nu nog prima qua afstand, maar als we ouder worden wel bezwaarlijk kosten en baten: afstand? meer delen van diensten Qua kleur geen probleem wat levert dit op aan de kostenkant, dus geld? Open Kring, kun je die wel verkopen? Als de kerk te klein is, zou een 'middag'dienst uitkomst kunnen bieden Negatief Oosterkerk: kleur +, afstand > toch niet doen al genoeg gehad; geografie bel. 2x Adventskerk is geen optie kerk is meer dan alleen de dienst; met afstand verlies je binding qua kleur geen probleem; afstand probleem 2x ; kerk in de buurt belangrijk 3x Wij zijn hier geen voorstander van, want de afstand is veel te groot. Mensen willen kerk in de buurt 3x Kies voor regio i.p.v. kleur binnen PKN omdat een verre kerk niet uitnodigt er even naar toe te gaan 3x ik ben bang dat er dan erg veel mensen weglopen en dan wordt het alleen maar slechter afstand is te ver. Dit kost te veel leden. 5x 'Geen bezuiniging' je ontneemt jezelf om als kerk in de wijk met een fris elan en met vernieuwende/samenbindende activiteiten aanwezig te zijn. ik denk dat je de onbetrokkenheid versnelt op deze manier voor de fijnproever zal ook de Adventskerk/Oosterkerk niet de sfeer/smaak van de Open Kring hebben uit 'Geestkracht': elke gemeente heeft haar eigen van God gegeven identiteit de identiteit van de Open Kring zou bij samengaan verloren raken niet zo'n goede optie. De kerk wat dichterbij valt te prefereren. Ook enige meerkleurigheid kan geen kwaad, kan juist verrijkend zijn. Daarom niet te krampachtig vasthouden aan eigen kleur afstand 2x te ver, verkleint betrokkenheid 6x kerk gaat dan uit de wijk afstand te groot; zolang er andere optie is > Westenholte nee, ik zou afhaken. Kleur zegt me niet zoveel. Ze zijn hier wel welkom [is hypocriet, snap ik] ik denk dat het 'samen' gemeente gevoel > vrijwilligers weg zal vallen. kerk in eigen wijk mis je > hoe pastoraal werk en omzien naar elkaar?

5 SAMEN MET DE STINSKERK [en het Zonnehuis] IN EEN VAN DE GEBOUWEN [liefst ons gebouw] goed plan maar dan in de Stinskerk, meer mogelijkheden met zalen etc. zoek de combinatie met de Stinskerk andere opties geeft leegloop in de Open Kring. o afstand en kleurverschil is duidelijk voelbaar kerk in eigen wijk; zo hou je vrijwilligers. zeer positief verder onderzoeken 5x wijkgebonden > veel mogelijkheden tot ontwikkeling van samen kerk zijn zou mijn voorkeur verdienen, mits dit in alle facetten haalbaar is hier staan we voor 100% achter altijd PROBEREN. DOEN 4x vind ik heel serieuze optie, interessante optie, lijkt me geen gek idee, meest serieuze optie op middellange termijn 4x meest voor de hand liggend geografisch een pluspunt, betrokkenheid voordeel, wijkgebonden liefst ons gebouw i.v.m. Zonnehuis 2x [ met stip op 1 ] de kerk zo dicht mogelijk bij de leden. dus Open Kring Stinskerk Zonnehuis, voorstander OK-S-Z, beste oplossing 3x als er iets moet, is dit de beste optie 2x, goede oplossing Stinskerk verkopen fijn een kerk in de buurt! als er samengewerkt moet worden, kan er ook vast ruimte gemaakt worden voor meer / andere kleuren. nabijheid voor kleur 2x [kleur, daar komen we wel uit] dichtbij!! ik wil wel evangelisch zingen soms in afwisseling jongeren! samengaan met Stinskerk is prima gebouw afstoten is heel lastig als het mogelijk is samen met de Stinskerk regionale invulling kerken veruit de voorkeur er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt samengaan met de Stinskerk lijkt mij een goede oplossing PS hoe is de financiële situatie van de Stinskerk? Negatief nee, zal teveel extra afvallers geven wat gebouw betreft Ja, maar verliezen we dan niet te veel onze identiteit? wel met gemengde gevoelens, misschien wel een oude allergie kleur Stinskerk te verenigen met Open Kring? Met alle respect maar ik denk dat beide groeperingen hiervan niet vrolijk worden Stinskerk te ver weg samenwerking kost altijd leden open kring stinskerk zien jullie Stadshagen naar Westenholte komen? Een gedeelte van Westenholte is al jaren naar Stadshagen maar alle 'Stins'leden? Losse opmerkingen hoe vind je als twee verschillende identiteiten 1 nieuwe, zonder 'water bij de wijn'? een bloedeloze mix? wat levert het op? voor gebouwen criteria vaststellen wat heeft gebouw te bieden naar omgeving?

6 SNOEIEN IN DE OVERHEAD kerkelijk bureau afslanken en omvormen naar vrijwilligersorganisatie plan maken voor het ontmantelen van het kerkelijk bureau vrijwilligers ook op het kerkelijk bureau kerkelijk bureau moet met 1 persoon voor dit ledenbestand kunnen zorgen werkzaamheden kerkelijk bureau naar de wijkgemeenten gebouw kerkelijk bureau handhaven? of onderbrengen in ruimte van een kerk die daarvoor beschikbaar is minder betaalde arbeidsplaatsen waar mogelijk snoeien in de fte's; het is m.i. niet verkoopbaar binnen onze maatschappij dit vast te houden aantal personeelsleden voor het bureau is veel te hoog bij bedrijven vallen ook ontslagen; waarom hier niet? zakelijker zien 2x kerkelijk bureau is al fors uitgekleed niet verder snijden minder predikanten, predikanten stellen zich beroepbaar 2x voor de kerk zijn veel vrijwilligers actief waarom staan dan bijv. voor organisten op de begroting wel menselijk beleid, maar kritisch kijken naar wat professioneel gedaan moet worden. wat kan door vrijwilligers gedaan worden 2x wel pijnlijk voor wie tijd en werk geofferd hebben aan deze baan krimp in leden is ook krimp in organisatie, personeel en gebouwen graag openheid over de financiële relatie PKN > PGZ [en andere gemeenten] PKN smijt met geld kritisch doorlopen en analyseren van de baten en lasten via een werkgroep stop met Gaandeweg kerkblad Gaandeweg per abonnement aanbieden aan kerkleden, niet meer gratis verzenden. zalenverhuur? diaconiepot schulden kritisch bezien in samenwerking met maatschappelijk werk breng per dienstverlening de kosten in beeld om te bepalen als je snoeit wat dat voor je dienstverlening betekent is het verschil verhoging pastoraat 20% en overhead 4% te groot? pastoraat in lijn met baten: 3 ton/jaar kosters en onderhoud gebouwen [3 fte's] > /jaar kerkelijk bureau snoeien besparing ca totaal: ,- besparing op jaarbasis baten > 18% pastoraat > + 19% zeer onlogisch???? pastoraat ook 18% geeft ,- bezuiniging op jaarbasis

7 Tips vragen van een individueel gemeentelid batenzijde verhogen: organiseer een jaarlijks evenement: rommelmarkt, muziekoptreden, disco avond voor de jeugd, soos wekelijks zorg voor meer leden, door flyeren in de wijk post overige kosten, ,-, waaraan wordt dit besteed? En wat levert dit ons op eventueel samengaan met de Stinskerk: wordt dan 1 van de gebouwen verkocht? predikant ontslaan koster van de Stinskerk [betaalde kracht]? energiebesparingsmogelijkheden van de panden welk pand is energieverslinder en hoe kunnen we dit terugdringen verhuur de zaal doordeweeks voor andere activiteiten: cursussen, lezingen, oefenruimte voor toneelclub, muziekles, bijles yoga, fysio enz. als lid: zorg voor meer verplichtingen zoals 1x per : schoonmaken, koffiedienst, oppas, onderhoud; dit rouleren. Hierdoor meer betrokkenheid bij de leden. Doen. Vraag een verplicht lidmaatschap van 50,- per jaar per adres meer bijdragen mag altijd vraag een bijdrage voor dopen, bruiloften, begrafenis Gaandeweg digitaal versturen; alleen wie dit willen hebben, dan hiervoor een kleine vergoeding vragen meer wervende kerk; doe een onderzoek bij de jeugdleden ga bij sportevenementen samen kijken in de kerk [jeugd] met een beamer, maar laat ze een kleine entree betalen geef het pand meerdere functies

Beleidsplan. Protestantse gemeente te Lekkerkerk. Versie: v1.0

Beleidsplan. Protestantse gemeente te Lekkerkerk. Versie: v1.0 Beleidsplan Protestantse gemeente te Lekkerkerk Versie: v1.0 Versie historie Versie Datum Auteur Opmerkingen C0.1 05-10-2011 Beleidscommissie Initiële versie C0.2 10-12-2012 Beleidscommissie Missie statement

Nadere informatie

Vis niet achter het net! Gids voor Geldwerving

Vis niet achter het net! Gids voor Geldwerving Vis niet achter het net! Gids voor Geldwerving Oud-Katholieke Kerk van Nederland 2010 Inhoud 01. Inleiding 3 02. Kerkbestuur en Geldwerving 5 03. Een analyse 7 04. Pastoraat en Geldwerving 9 05. Bewust

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Christus Triumfatorkerk Den Haag Beleidsplan 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Christus Triumfator Kerk (hierna: CTK). Het beleidsplan bevat een aantal kernthema's voor de periode

Nadere informatie

BR41112 Agendapunt 3 15 april 2013. Verslag van de 34e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Per Saldo op zaterdag 22 september 2012

BR41112 Agendapunt 3 15 april 2013. Verslag van de 34e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Per Saldo op zaterdag 22 september 2012 Verslag van de 34e Algemene Ledenvergadering van de vereniging Per Saldo op zaterdag 22 september 2012 Aanwezig: Leden en belangstellenden, medewerkers, leden van de klankbordgroep en bestuursleden 1.

Nadere informatie

Samen bouwen aan cultuur. Handreiking voor een Cultuur Platform.

Samen bouwen aan cultuur. Handreiking voor een Cultuur Platform. Samen bouwen aan cultuur. Handreiking voor een Cultuur Platform. 1 2 Voorwoord De provincie Utrecht bruist van kunst en cultuur. Dit gevarieerde en bloeiende klimaat bestaat dankzij de verenigingen, vrijwilligers

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken

Rapport Biebpanel. 2014 Tabellenbijlage. Meting 1 tarieven en leenvoorwaarden. Westfriese Bibliotheken Rapport Biebpanel 204 Tabellenbijlage Meting tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken April 204 Welk type abonnement heeft u? Anders, namelijk... Comfort had ik; inmiddels opgezegd geen Geen

Nadere informatie

Domein: Afdeling: Hebben jongeren nog wel behoefte aan een gemeenschapshuis? In Born zijn genoeg activiteiten, ook buiten het gemeenschapshuis

Domein: Afdeling: Hebben jongeren nog wel behoefte aan een gemeenschapshuis? In Born zijn genoeg activiteiten, ook buiten het gemeenschapshuis Domein: Afdeling: Dienstverlening en Maatschappij Maatschappelijke Ontwikkeling Notulen: Werkatelier Leefbaarheidagenda 2025 Born, Buchten, Holtum Datum: 6 March 2013 Tijd: 19:30 tot 22:00 uur Plaats:

Nadere informatie

Module (Gezamenlijk) Programmeren in dorp, wijk of gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module (Gezamenlijk) Programmeren in dorp, wijk of gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module (Gezamenlijk) Programmeren in dorp, wijk of gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Inspiratieavond Programmeren voor het Kulturhus in Wekerom, voorjaar

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Barendrecht Voorstellen stuurgroep Werken aan de Toekomst. editie

Protestantse Gemeente Barendrecht Voorstellen stuurgroep Werken aan de Toekomst. editie Protestantse Gemeente Barendrecht Voorstellen stuurgroep Werken aan de Toekomst editie datum 28 juni 2013 1 1. Inleiding Dankbaarheid Na een traject van enkele jaren van gesprekken en overleg tussen de

Nadere informatie

Organisatiehandboek. Het vastleggen van beleid en procedures. Juni 2014. Milou Althof Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt

Organisatiehandboek. Het vastleggen van beleid en procedures. Juni 2014. Milou Althof Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Organisatiehandboek Het vastleggen van beleid en procedures Juni 2014 Milou Althof Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. D. Betrokkenheid vragen... 58. E. Dwarsverbindingen met andere leeftijdsgroepen 62. Nawoord 68

Inhoud. Voorwoord 4. D. Betrokkenheid vragen... 58. E. Dwarsverbindingen met andere leeftijdsgroepen 62. Nawoord 68 Inhoud Voorwoord 4 A. De basis: Hoe leg je contact met dertigers, 6 en hoe onderhoud je de contacten? A1: Zoek ze op! 6 A2: Aandacht rond belangrijke gebeurtenissen 11 A3: Onderling contact is cement 16

Nadere informatie

Bekendheid ondernemerschapsregelingen

Bekendheid ondernemerschapsregelingen Bekendheid ondernemerschapsregelingen In opdracht van: Economische Zaken Projectnummer: 14138 Anne Huijzer MSc dr. Hetty van Kempen drs. Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Rapport van de commissie toekomstscenario s van de Protestantse Gemeente Groningen

Rapport van de commissie toekomstscenario s van de Protestantse Gemeente Groningen Rapport van de commissie toekomstscenario s van de Protestantse Gemeente Groningen Groningen, 1 februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Interpretatie van de opdracht.. 3 3. Is er nog ruimte om te

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Concept beleidsplan Protestantse Gemeente Groningen 2015-2019

Concept beleidsplan Protestantse Gemeente Groningen 2015-2019 Concept beleidsplan Protestantse Gemeente Groningen 2015-2019 Hoofdstukken bladzijde 1. Inleiding 2 2. Missie 3 3. Visie 3 4. SWOT 5 5. Beleidsvelden 6 5.1. Vieren 6 5.2. Leren 7 5.3. Delen & dienen 8

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

Handleiding Succesvol periodieke giften werven

Handleiding Succesvol periodieke giften werven Handleiding Succesvol periodieke giften werven TIP: bel uw gemeenteleden en nog veel meer praktische tips Inhoud 1 Waarom dit handboek? 3 2 Wat is een periodieke gift? 4 a Voorwaarden voor belastingvoordeel

Nadere informatie

Onderzoek behoefte Smaakmakers

Onderzoek behoefte Smaakmakers Onderzoek behoefte Smaakmakers Harry Doensen (Data)Smaakmaker 19-12-2013 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 2 Opzet en response enquête 2 Profiel Smaakmakers 4 Waarom Smaakmaker geworden 8 Op de hoogte van

Nadere informatie

Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen?

Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen? Bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties: wat zijn de gevolgen? In dit boekje leest u wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. Sinds 2012

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Beleidsplan Hervormde Gemeente Meteren 2011-2016

Beleidsplan Hervormde Gemeente Meteren 2011-2016 Inhoudsopgave Beleidsplan 2011-2016: Voorwoord 3 1. Identiteit 4 2. Doelen 6 A. De algemene doelen 6 B. Deelbeleidsplannen 6 C. De combinatie Meteren Est 6 D. Ontwikkeling Plantage 7 H1 Beleidsplan Eredienst

Nadere informatie

Om de gevolgen van de veranderingen te laten zien zijn er 3 casussen beschreven.

Om de gevolgen van de veranderingen te laten zien zijn er 3 casussen beschreven. 1 Inleiding Er gaat veel veranderen in de zorg. Om al deze veranderingen en de consequenties ervan te verduidelijken, heeft de Twentse Zorgcentra praatplaten ontwikkeld en workshops georganiseerd om eenieder

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2017. Geloofsgroei. Pauluskerk Wezep

BELEIDSPLAN 2012-2017. Geloofsgroei. Pauluskerk Wezep BELEIDSPLAN 2012-2017 Geloofsgroei Pauluskerk Wezep 1 Inhoudsopgave Voorwoord p. 4 1. Geloofsgroei als gemeenteopbouw p. 5 1.1 Aanleiding p. 5 1.2 Achtergrond p. 5 1.2.1 Geloofsgroei p. 5 1.2.2 Tijdsbeeld

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Ondernemers Starterstips versie 3.0

Ondernemers Starterstips versie 3.0 Disclaimer Bij het samenstellen van dit rapport is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. De Ondernemers Universiteit kan echter niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie