Handleiding Nero Burning ROM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Nero Burning ROM"

Transcriptie

1 Handleiding Nero Burning ROM Nero AG

2 Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding van Nero Burning ROM en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat materiaal dat door internationaal geldend auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, overgedragen of overgezet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nero AG. Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Nero AG wijst elke aansprakelijkheid af die niet onder de garantiebepalingen valt. Nero AG aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de inhoud van de Nero Burning ROM-handleiding. De inhoud van de geleverde software en van de handleiding van Nero Burning ROM kan zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De hier genoemde handelsmerken worden slechts ter informatie vermeld. Copyright 2007 Nero AG en haar licentieverleners. Alle rechten voorbehouden. REV 1.0, SW

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemene informatie Informatie over de handleiding Informatie over Nero Burning ROM Versies van Nero Burning ROM 7 2 Systeemvereisten 8 3 Ondersteunde indelingen 9 4 Het programma starten 10 5 Werken met Nero Burning ROM Hoofdvenster Basisstappen 13 6 Nieuwe compilatie Het venster Nieuwe compilatie Het tabblad Multisessie Het tabblad ISO Het tabblad UDF Het tabblad Label Het tabblad Audio-cd Het tabblad Cda-opties Het tabblad Cd-extra Het tabblad Video-cd Het tabblad Menu Het tabblad Opstarten Een nieuwe compilatie maken 27 7 Bestandsselectie Selectiescherm Bestanden selecteren Meer over bestandsselectie Audio-cd Cd (gemengde modus) en Cd-extra Video-cd/supervideo-cd minidvd Audioboek-cd Het venster Eigenschappen audio-track 32 Nero Burning ROM

4 Inhoudsopgave Het tabblad Trackeigenschappen Het tabblad Indexen, begrenzingen, splitsen Het tabblad Filters 36 8 Een compilatie branden Een brander kiezen Het venster Compilatie branden Het tabblad Branden Het brandproces starten 40 9 Opstartbare schijf Vereisten voor het opstarten Sjabloon voor opstartbare schijf Een opstartbare schijf maken en branden Imagebestand Een imagebestand maken Een imagebestand branden Kopiëren Snelkopiëren versus kopiëren over image Snelkopiëren Kopiëren over image Het venster Compilatie Het tabblad Image Het tabblad Kopieeropties Het tabblad Leesopties Een schijf kopiëren Audiodatabase Een audiodatabase maken Een programmadatabase maken Een eigen database maken Het venster Database Het venster Titel- en cd-database van Nero Het venster Nieuwe cd-vermelding aanmaken Een databasevermelding wijzigen Een databasevermelding toevoegen Het databasegebruik instellen Een database gebruiken Audiobestanden opslaan en converteren Het venster Tracks opslaan 63 Nero Burning ROM

5 Inhoudsopgave Opties voor codering van AC3, AIF, MP4, OGG en WAV Coderingsopties voor MP3 en MP3PRO Audiobestanden opslaan Het venster Bestanden coderen Audiobestanden converteren LightScribe Het venster CD Label Editor Labels afdrukken LabelFlash Het venster Label branden Labelflash -labels en afdrukken Een herbeschrijfbare schijf wissen Het venster Herbeschrijfbare schijf wissen Een schijf wissen Geavanceerde opties Datatracks opslaan De virusscanner bijwerken Configuratie Configuratieopties Expertfuncties Het venster Aanpassen De werkomgeving aanpassen Woordenlijst Index Overzicht van tabbladen Contact opnemen 98 Nero Burning ROM

6 Algemene informatie 1 Algemene informatie 1.1 Informatie over de handleiding Deze handleiding is bedoeld voor iedereen die wil leren werken met Nero Burning ROM. Er wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u bepaalde taken kunt uitvoeren. In deze handleiding gelden de volgende conventies: Pictogram Betekenis Duidt op waarschuwingen, voorwaarden of instructies die strikt moeten worden opgevolgd. Duidt op aanvullende informatie of advies. 1. Start OK Hoofdstuk [ ] Een cijfer aan het begin van een regel geeft aan dat er een handeling moet worden uitgevoerd. Voer deze handelingen in de aangegeven volgorde uit. Duidt op een tussentijds resultaat. Duidt op een resultaat. Tekst of knoppen die in de gebruikersinterface voorkomen, worden vet weergegeven. Koppelingen naar andere hoofdstukken worden rood en onderstreept weergegeven. Sneltoetsen voor het invoeren van opdrachten. 1.2 Informatie over Nero Burning ROM Met de krachtige brandsoftware Nero Burning ROM kunt u uw gegevens, muziek en video's naar een schijf branden. Nero Burning ROM geeft u een volledig, aangepast beheer over uw brandprojecten. U kunt bijvoorbeeld het bestandssysteem, de lengte van de bestandsnaam en de tekenset definiëren of een ander label voor de schijf kiezen. Uiteraard kunt u ook de Nero Burning ROM-werkbalk aanpassen en de sneltoetsen wijzigen. Ondanks de vele mogelijkheden is Nero Burning ROM een zeer gebruiksvriendelijk brandprogramma waarmee u in slechts enkele stappen schijven kunt branden. U selecteert het schijftype dat u wilt branden (cd/dvd/blu-ray/hd-dvd), definieert het projecttype, voegt de gewenste gegevens toe en het branden kan beginnen. Nero Burning ROM 6

7 Algemene informatie 1.3 Versies van Nero Burning ROM Er zijn twee verschillende versies van Nero Burning ROM: Volledige versie en Essentials Nero Burning ROM Essentials verschilt in de volgende opzichten van de volledige versie: Geen crossfade voor audiotracks (zie Het venster Eigenschappen audio-track) Geen virusscanner (zie De virusscanner bijwerken) Geen mogelijkheid voor het gelijktijdig branden met meerdere recorders (zie bijvoorbeeld Het tabblad Branden) Geen plug-ins Nero Burning ROM 7

8 Systeemvereisten 2 Systeemvereisten Nero Burning ROM wordt geïnstalleerd tijdens de installatie van de Nero-suite en de systeemvereisten zijn identiek aan die van de Nero-suite. Raadpleeg de Nero Startersgids voor meer informatie over de systeemvereisten. Daarnaast zijn de volgende optionele systeemvereisten van toepassing: Optisch apparaat: cd-ram- en/of dvd-ram-recorder Plus: 16-bits geluidskaart die door Windows wordt ondersteund en luidsprekers Optioneel: LightScribe -compatibele recorder en schijf Werken met LightScribe Direct Disc Labeling Als u een cd- of dvd-brander gebruikt die LightScribe ondersteunt, moet uw systeem de nieuwste LightScribe -systeemsoftware bevatten. Als u een bijgewerkte versie van Nero 8 van de website van Nero hebt gedownload en geïnstalleerd, moet u de LightScribe -systeemsoftware afzonderlijk installeren. U kunt de nieuwste versie downloaden op LabelFlash -recorder en LabelFlash -schijf Blu-ray-recorder en Blu-ray-schijf HD-dvd-recorder en HD-dvd U wordt aangeraden de nieuwste WHQL-gecertificeerde apparaatstuurprogramma's te installeren. WHQL staat voor Windows Hardware Quality Labs en houdt in dat het door Microsoft gecertificeerde apparaatstuurprogramma compatibel is met Microsoft Windows en de desbetreffende hardware. Nero Burning ROM 8

9 Ondersteunde indelingen 3 Ondersteunde indelingen Nero Burning ROM ondersteunt de volgende schijftypen: Cd Dvd HD-dvd Blu-ray-schijf Welk type schijf (cd, dvd, HD-dvd en/of Blu-ray-schijf) kan worden gebrand is afhankelijk van de recorder die u hebt geïnstalleerd. Met Nero Image Recorder, een onderdeel van Nero Burning ROM, kunt u altijd een imagebestand maken (zie Een imagebestand maken), zelfs als u geen recorder hebt geïnstalleerd. U kunt Nero Image Recorder ook gebruiken om een image te maken van een schijftype dat niet door de geïnstalleerde recorder wordt ondersteund (zie Expertfuncties). U kunt dus een dvd-image maken zonder dat u een dvd-recorder hebt geïnstalleerd. Met Nero Burning ROM kunt u ook schijven branden en labels afdrukken met een recorder die de LightScribe - of LabelFlash -technologie ondersteunt. U kunt Nero Burning ROM gebruiken om de volgende indelingen te branden: Schijfindelingen Gegevensschijf: cd/dvd-rom (ISO) cd/dvd/hd-dvdrom/blu-ray-schijf (UDF) cd/dvd-rom (UDF/ISO) Audio-cd Cd (gemengde modus) Cd-extra Video-cd en Supervideo-cd minidvd Audioboek-cd Dvd-video Opstartbare schijf (cd/dvd-rom (opstartbaar)) AIFF/AIF Audioboek HE-AAC mp3pro MP4 (audio) Nero Digital Audio PCM WAV WMA Audioindelingen Videoindelingen AVCHD AVI ASF DV-AVI MP4 (video) MPEG-1 MPEG-2 Nero Digital Video WMV Xvid Afbeeldings indelingen BMP GIF JPEG PNG TIFF Nero Burning ROM ondersteunt Unicode. Nero Burning ROM 9

10 Het programma starten 4 Het programma starten Ga als volgt te werk als u Nero Burning ROM via Nero StartSmart wilt starten: 1. Klik op het pictogram Nero StartSmart. Het venster van Nero StartSmart wordt geopend. 2. Klik op de knop. De lijst met Nero-toepassingen wordt weergegeven. Fig. 1: Nero StartSmart 3. Selecteer de optie Nero Burning ROM in deze keuzelijst. Het venster van Nero Burning ROM wordt geopend. U hebt Nero Burning ROM via Nero StartSmart gestart. U kunt Nero Burning ROM ook starten via het pictogram Start in Windows. Nero Burning ROM 10

11 Werken met Nero Burning ROM 5 Werken met Nero Burning ROM 5.1 Hoofdvenster Het hoofdvenster van Nero Burning ROM is het startpunt voor alle acties. Het venster bevat een menubalk, een werkbalk met knoppen en een vervolgkeuzelijst. Fig. 2: De menubalk en werkbalk van Nero Burning ROM Het hoofdvenster bevat de volgende configuratieopties: Menubalk Bestand Bewerken Beeld Recorder Extra's Database Venster Help Werkbalk Het menu Bestand bevat vertrouwde functies die u ook uit Windows kent om bijvoorbeeld bestanden te openen, op te slaan en te sluiten. U kunt ook de configuratieopties weergeven voor de compilatie, de compilatie bijwerken, configuratieopties definiëren (zie Configuratie) en Nero CoverDesigner starten. Het menu Bewerken bevat bewerkingsfuncties voor de bestanden in het selectievenster die u ook uit Windows kent, zoals knippen, kopiëren en verwijderen. U kunt ook de eigenschappen van een geselecteerd bestand weergeven. Het menu Beeld bevat functies waarmee u de werkbalk en het browsergebied kunt aanpassen (zie Het venster Aanpassen). U kunt hier ook de bestandsbrowser vernieuwen. Het menu Recorder bevat functies voor de recorder. In dit menu kunt u de recorder selecteren, het brandproces starten en een herbeschrijfbare schijf wissen. U kunt ook informatie over de schijf weergeven en de schijf uitwerpen. Het menu Extra's bevat bewerkingsfuncties voor audiobestanden. U kunt audiobestanden converteren naar een andere indeling, audiobestanden opslaan naar een audio-cd en informatie over audiobestanden weergeven.. Het menu Database bevat vertrouwde bewerkingsfuncties voor databases, zoals openen, maken en importeren. Het menu Venster bevat functies waarmee u de positie van het compilatie- en browsergebied kunt wijzigen. Het menu Help bevat vertrouwde hulpopties. U kunt ook Nero Express starten, uw virusscanner bijwerken of, indien nodig, een nieuw serienummer invoeren. Hiermee opent u het venster Nieuwe compilatie waarin u opties voor een brand- of kopieerproces kunt instellen. Hiermee opent u een bestaande compilatie. Hiermee slaat u de actieve compilatie op. Nero Burning ROM 11

12 Werken met Nero Burning ROM Hiermee knipt u de geselecteerde elementen uit de compilatie (selectie). Hiermee kopieert u de geselecteerde elementen in de compilatie (selectie). Hiermee plakt u een selectie die u eerder hebt geknipt of gekopieerd. Hiermee start u Nero CoverDesigner, waarmee u labels en hoesjes kunt maken. Gegevens over een actieve compilatie, zoals de titel, het nummer en de namen van bestanden, worden in de documentgegevens opgenomen. Raadpleeg de handleiding van Nero CoverDesigner voor meer informatie. Hiermee start u Nero Express. Nero Express is een wizard-gestuurde toepassing die is gebaseerd op Nero Burning ROM. Raadpleeg de handleiding van Nero Express voor meer informatie. Hiermee opent u het venster Compilatie branden met het tabblad Branden en start u het brandproces. Hiermee opent u het venster Nieuwe compilatie met het tabblad Branden en start u het kopieerproces. Hiermee geeft u informatie over de geplaatste schijf weer, zoals inhoud (indien aanwezig) en capaciteit. Hiermee opent u het geselecteerde station. Hiermee opent of verbergt u de bestandsbrowser. Keuzelijst met invoervak van brander Hiermee geeft u alle beschikbare branders weer. Hiermee opent u het venster Recorder kiezen waarin u in een lijst een beschikbare brander voor het brandproces kunt kiezen. Hiermee opent u het venster Label branden, waarin u een label kunt maken of laden en het op de label- of gegevenszijde van een LabelFlash -dvd kunt afdrukken (zie LabelFlash ). Deze knop is alleen beschikbaar als er een brander is aangesloten die LabelFlash ondersteunt. Hiermee start u Nero CoverDesigner, waarin u een label kunt maken of laden dat op de labelzijde van een LightScribe -schijf moet worden afgedrukt (zie LightScribe ). Deze knop is alleen beschikbaar als er een brander is aangesloten die LightScribe ondersteunt. Hiermee geeft u programmagegevens en het versienummer weer. Hiermee opent u de Help. Nero Burning ROM 12

13 Werken met Nero Burning ROM 5.2 Basisstappen Het belangrijkste wat u in Nero Burning ROM kunt doen, is het selecteren van bestanden en mappen en het branden van die bestanden en mappen naar een schijf. Er zijn drie basisstappen: Selecteer in het venster Nieuwe compilatie een schijftype en een schijfindeling en stel op de tabbladen de gewenste opties in (zie Nieuwe compilatie). Selecteer in het selectiescherm de bestanden die u wilt branden (zie Bestandsselectie). Start het brandproces (zie Een compilatie branden). Nero Burning ROM 13

14 Nieuwe compilatie 6 Nieuwe compilatie 6.1 Het venster Nieuwe compilatie Selecteer in het venster Nieuwe compilatie het schijftype en stel op de tabbladen de opties voor de schijfindeling in. Het venster ziet er voor alle schijftypen ongeveer hetzelfde uit. Het enige verschil is dat er voor het ene type andere tabbladen beschikbaar zijn dan voor het andere. Wanneer u start, wordt het venster Nieuwe compilatie automatisch geopend. Als het venster niet wordt geopend, klikt u op de knop Nieuw. In de standaardinstelling is Cd-rom (ISO) geselecteerd en wordt het tabblad Multisessie weergegeven. Als u geen brander hebt geïnstalleerd, wordt het tabblad ISO weergegeven. Fig. 3: Het venster Nieuwe compilatie, schijftype Cd-rom (ISO) Het venster bestaat uit een vervolgkeuzelijst, een keuzelijst, diverse tabbladen en vier knoppen. De vervolgkeuzelijst kan de opties Cd, Dvd, HD-dvd en Blu-ray-schijf bevatten. De lijst bevat verschillende vermeldingen, afhankelijk van de optie die is geselecteerd. De brander die is geïnstalleerd, bepaalt welk schijftype (Cd, Dvd, HD-dvd en/of Blu-rayschijf) wordt weergegeven en gebrand. Als de brander alleen cd's kan branden, is de keuzelijst met invoervak niet beschikbaar. Met de Nero Image Recorder die in Nero Burning ROM is geïnstalleerd, kunt u altijd een imagebestand maken (zie Een imagebestand maken) zelfs als u geen brander hebt geïnstalleerd. U kunt Nero Image Recorder ook gebruiken om een image te maken van een schijftype dat niet door de geïnstalleerde brander wordt ondersteund (zie Expertfuncties). U kunt dus een dvd-image maken zonder dat u een dvd-brander hebt geïnstalleerd. Nero Burning ROM 14

15 Nieuwe compilatie In de keuzelijst zijn de volgende opties beschikbaar: Optie Cd/dvd-rom (ISO) Audio-cd Cd (gemengde modus) Cd-extra Cd/dvd/HD-dvd/Bluray-schijf kopiëren Video-cd Supervideo-cd minidvd Cd/dvd-rom (opstartbaar) Beschrijving Met deze optie maakt u een gegevens-cd/dvd. Alle bestandstypen kunnen worden gebrand. De gebrande gegevens voldoen aan de ISO-standaard. Hiermee maakt u een standaard audio-cd die in ieder geval kan worden afgespeeld op alle audio-cd-spelers. Met deze optie maakt u in één sessie een cd met zowel gegevens- als audiobestanden. Een gegevensbestand wordt vaak gevolgd door een of meer audiobestanden (bijvoorbeeld de soundtrack voor pc-spellen). Oudere audio-cd-spelers herkennen het gegevensbestand vaak niet en proberen het als audiobestand af te spelen. Met deze optie maakt u een multisessie-cd met audio- en gegevensbestanden die in twee sessies worden opgeslagen. De eerste sessie bevat de audiobestanden en de tweede sessie de gegevensbestanden. Op moderne cd-spelers wordt de eerste sessie als een audiocd afgespeeld. De tweede sessie kan alleen worden gelezen door pc's met een cd-rom-station. Deze sessie is 'onzichtbaar' voor een normale cd-speler. Met deze optie kopieert u een bronschijf naar een cd/dvd/hddvd/blu-ray-schijf (zie Kopiëren). Met deze optie maakt u een cd met video- en/of afbeeldingsbestanden die op vrijwel elke vcd- of dvd-speler kan worden afgespeeld. Wanneer u een video-cd (vcd) brandt, worden de bestanden in Nero Burning ROM automatisch geconverteerd naar de MPEG-1-indeling, die is vereist voor video-cd's. Met deze optie maakt u een cd met video- en/of afbeeldingsbestanden die op vrijwel elke svcd- en dvd-speler kan worden afgespeeld. De resolutie is hoger dan bij de vcd en de beeldkwaliteit is dus meestal beter. Wanneer u een supervideo-cd (svcd) brandt, gebruikt Nero Burning ROM de plug-in voor dvd-video om de bestanden automatisch te converteren naar de MPEG-2-indeling, die is vereist voor supervideo-cd's. Met deze optie maakt u een cd met de specificaties van een dvd. De minidvd biedt dezelfde technische mogelijkheden en kwaliteiten als een dvd. MiniDVD's kunnen eenvoudig op een pc worden afgespeeld maar mogelijk niet op alle dvd-spelers. U kunt een minidvd branden met Nero Burning ROM als de dvd-video-titel, dat wil zeggen een volledige dvdmapstructuur, al beschikbaar is. Als u videobestanden wilt converteren naar een dvd-video-titel, kunt u dit alleen met Nero Vision doen en niet met Nero Burning ROM. Hiermee maakt u een opstartbare cd (zie Opstartbare schijf). Nero Burning ROM 15

16 Nieuwe compilatie Cd/dvd-rom/HDdvd/Blu-ray-schijf (UDF) Cd/dvd-rom (UDF/ISO) Audioboek-cd Dvd-video Met deze optie maakt u een gegevensschijf waarop alle bestandstypen kunnen worden gebrand. De gebrande gegevens voldoen aan de UDF-standaard. Met deze optie maakt u een gegevensschijf waarop alle bestandstypen kunnen worden gebrand. De gebrande gegevens voldoen aan de ISO- en UDF-standaarden. Hiermee maakt u een audioboek-cd. Het originele audioboek kan bijvoorbeeld de bestandsindeling AA (Audible Audio) of MP3 hebben. De gebrande audioboek-cd kan worden gelezen en afgespeeld op cd-spelers. Omdat audioboeken vaak urenlang duren, slaat Nero Burning ROM het audioboek op meerdere audio-cd's op. Met deze optie maakt u een dvd met video- en/of afbeeldingsbestanden van hoge kwaliteit die op dvd-spelers kunnen worden afgespeeld. U kunt een dvd branden met Nero Burning ROM als de dvd-video-titel, dat wil zeggen een volledige dvd-mapstructuur, al beschikbaar is. Als u videobestanden wilt converteren naar een dvd-video-titel, kunt u dit alleen met Nero Vision doen en niet met Nero Burning ROM. U kunt het programma Nero Vision het beste gebruiken om video-cd's en supervideo-cd's te maken. Nero Vision maakt deel uit van de Nero 8-suite en wordt automatisch geïnstalleerd tijdens de hoofdinstallatieprocedure. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Nero Vision. De volgende knoppen zijn beschikbaar: Knop Nero Express Openen Nieuw Annuleren Betekenis Hiermee start u Nero Express. Nero Express is een wizardgestuurde toepassing die is gebaseerd op Nero Burning ROM. Raadpleeg de handleiding van Nero Express voor meer informatie. Hiermee opent u een bestandsbrowser waarin u een opgeslagen compilatie kunt selecteren en openen. Met deze knop opent u het selectiescherm waarin u de bestanden kunt selecteren die u wilt branden. Met deze knop sluit u het venster Nieuwe compilatie. Op de tabbladen van het venster Compilatie kunt u de opties voor de betreffende schijfindeling instellen. In het overzicht in de bijlage ziet u welke tabbladen voor elk schijftype beschikbaar zijn. De volgende tabbladen zijn beschikbaar: Tabblad Beschrijving Op dit tabblad wordt statistische informatie over de compilatie Info weergegeven. Dit tabblad bevat configuratieopties voor multisessieschijven (zie Het tabblad Multisessie). Multisessie Dit tabblad is alleen beschikbaar als er een brander is geïnstalleerd. Nero Burning ROM 16

17 Nieuwe compilatie ISO UDF Label Datums Diversen Audio-cd Cda-opties Cd-extra Video-cd Menu Audioboek-cd Opstarten Branden Dit tabblad bevat configuratieopties voor het ISO-bestandssysteem (zie Het tabblad ISO). Dit tabblad bevat configuratieopties voor het UDF-bestandssysteem (zie Het tabblad UDF). Op dit tabblad kunt u het label van de cd opgeven. Hier kunt u de datum van de compilatie en van de gekoppelde bestanden opgeven. U kunt ook een geldigheidsperiode voor de schijf opgeven. (U hebt altijd toegang tot de gegevens, ongeacht de geldigheidsperiode die u opgeeft). Op dit tabblad kunt u opgeven of en welke bestanden in de cache worden opgeslagen. Als u over een LightScribe -brander beschikt, kunt u op dit tabblad het label maken of selecteren dat moet worden afgedrukt. U kunt voor het schijftype CD-ROM (ISO) de code converteren voor AVI-video zodat de schijf compatibel is met Xvid/MPEG-4 of DivX. Het wordt aangeraden om de code alleen te converteren als u ervaring hebt met FourCC-codes en AVI-video's. Dit tabblad bevat configuratieopties voor audiobestanden. U kunt ook extra informatie over de cd invoeren (zie Het tabblad Audio-cd). Hier kunt u het beleid opgeven dat door Nero Burning ROM moet worden gebruikt om Cd-da-bestanden van een bron-cd te verwerken (zie Het tabblad Cda-opties). Dit tabblad bevat configuratieopties voor albums (zie Het tabblad Cd-extra). Dit tabblad bevat algemene opties voor video-/supervideo-cd's (zie Het tabblad Video-cd). Op dit tabblad kunt u het uiterlijk en de inhoud van het menu voor video/supervideo-cd's configureren (zie Het tabblad Menu). Op dit tabblad wordt statistische informatie over de audioboek-cd gegeven, bijvoorbeeld het aantal cd's dat is vereist. Dit tabblad bevat configuratieopties voor een opstartbare schijf (zie Opstartbare schijf en Het tabblad Opstarten). Dit tabblad bevat configuratieopties voor het brandproces (zie Het tabblad Branden) Het tabblad Multisessie Op het tabblad Multisessie kunt u gegevensschijven maken met de multisessieoptie. Multisessieschijven kunnen in meerdere sessies worden gebrand, totdat u de maximumcapaciteit van de schijf hebt bereikt. Een sessie is een opzichzelfstaand gegevensgebied dat in één proces wordt gebrand en dat bestaat uit een lead-in (met de inhoudsopgave), een of meer tracks en een lead-out. Schijven zonder de multisessieoptie, bijvoorbeeld audio-cd's, worden in één sessie gebrand. Multisessieschijven zijn bijzonder geschikt voor het maken van regelmatige back-ups van belangrijke bestanden. Als u in Nero Burning ROM een nieuwe multisessieschijf start, wordt in (indien mogelijk) ook de oorspronkelijke locatie van de bestanden opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt wanneer u doorgaat met de multisessieschijf. Als u doorgaat met een multisessieschijf, wordt in Nero Burning ROM automatisch een kruisverwijzing ingesteld naar de geïmporteerde sessie. Dit houdt in dat de inhoudsopgave Nero Burning ROM 17

18 Nieuwe compilatie voor de geïmporteerde sessie wordt gekopieerd naar de inhoudsopgave voor de huidige sessie. U moet aan het begin van het brandproces opgeven welke sessie er wordt geïmporteerd. De bestanden in de vorige sessies blijven behouden op de schijf en nemen dus ook ruimte in beslag. Als het gaat om bestanden die niet zijn gewijzigd, wordt er een kruisverwijzing naar het bestand met dezelfde naam in de vorige sessie ingesteld. Schakel de selectievakjes Bestanden in compilaties vervangen en Nieuwe bestanden aan compilatie toevoegen in om ervoor te zorgen dat gewijzigde en nieuwe bestanden in de inhoudsopgave worden opgenomen en opnieuw worden gebrand. De selectievakjes zijn standaard ingeschakeld. In dit geval controleert Nero Burning ROM automatisch of de juiste multisessieschijf is geplaatst voor de volgende sessie. Zo niet, dan wordt de schijf uitgeworpen. Als u het selectievakje Schijf voltooien op het tabblad Branden uitschakelt, kunt u altijd extra sessies naar de schijf schrijven. In dat geval is echter alleen de laatste sessie zichtbaar en hebt u alleen toegang tot de gegevens van de laatste sessie. Fig. 4: Het tabblad Multisessie Het tabblad Multisessie bevat de volgende keuzerondjes in het gebied Multisessie: Multisessieschijf starten Doorgaan met multisessisschijf Geen multisessie Hiermee brandt u de geselecteerde compilatie in één sessie naar de schijf. Als de schijf al sessies bevat, kunt u ook deze optie selecteren. Er worden nu geen sessies geïmporteerd en geen kruisverwijzingen ingesteld. Als u deze optie selecteert, brandt u een extra sessie naar een multisessieschijf die al ten minste één sessie bevat. Tijdens het proces worden kruisverwijzingen naar de geïmporteerde sessie ingesteld. Als u deze optie selecteert, maakt u een schijf zonder multisessie. Nero Burning ROM 18

19 Nieuwe compilatie Het gebied Opties is alleen actief als het selectievakje Doorgaan met multisessieschijf is ingeschakeld. Het gebied bevat de volgende configuratieopties: Compilatie vernieuwen bij importeren sessie selectievakje Het selectievakje Bestanden in compilaties vervangen Gewiste bestanden uit compilatie verwijderen selectievakje Nieuwe bestanden aan compilatie toevoegen selectievakje Hiermee vernieuwt u de sessie door een kruisverwijzing naar de geïmporteerde sessie in te stellen. Deze functie is handig als back-ups altijd worden gebrand vanuit dezelfde map waarin de meeste bestanden gelijk blijven. Met de kruisverwijzing wordt ruimte bespaard. Als u in een volgende sessie volledig andere bestanden wilt branden, kunt u dit selectievakje het beste uitschakelen. Als u deze optie selecteert, worden bestanden met dezelfde naam opnieuw gebrand. U kunt zelf instellen wanneer een bestand opnieuw moet worden gebrand: Archiefbit ingesteld Bestandsdatum of -lengte gewijzigd Bestandsinhoud gewijzigd Altijd Als dit selectievakje is uitgeschakeld, stelt Nero Burning ROM een kruisverwijzing in naar het bestand in de vorige sessie. U wordt aangeraden dit selectievakje uit te schakelen voor back-upschijven. De namen van verwijderde bestanden worden uit de inhoudsopgave voor de nieuwe sessie verwijderd. Er wordt geen kruisverwijzing naar het bestand in de vorige sessie ingesteld, dus u hebt geen toegang meer tot deze bestanden. (De 'verwijderde' bestanden' staan echter nog steeds op de schijf en nemen dus ook ruimte in beslag). U wordt aangeraden dit selectievakje uit te schakelen voor back-upschijven. Nieuwe bestanden die zijn toegevoegd, worden naar de schijf gebrand. U wordt aangeraden dit selectievakje in te schakelen voor back-upschijven Het tabblad ISO Het tabblad ISO biedt configuratieopties voor het ISO-bestandssysteem. ISO 9660 is een systeemonafhankelijke standaard, die door alle besturingssystemen kan worden gelezen. De standaard heeft de volgende kenmerken: U kunt voor de bestandsnaam acht tekens (niveau 1) en/of 31 tekens (niveau 2) gebruiken. U kunt voor de naam van de map acht tekens gebruiken. Een map kan uit maximaal acht niveaus bestaan (inclusief de hoofdmap). U kunt de tekens A-Z, de cijfers 0-9 en het onderstrepingsteken (_) gebruiken. Joliet is een standaard die voor Microsoft Windows 95 en Microsoft Windows NT is ontworpen. Bestandsnamen kunnen uit maximaal 64 tekens bestaan (8 tekens in DOS). U kunt de tekens A-Z, a-z en tekens uit vreemde talen gebruiken. Nero Burning ROM 19

20 Nieuwe compilatie In de deelvensters Gegevens en Bestand zijn de volgende configuratieopties beschikbaar: Gegevensmodus keuzelijst met invoervak Bestandssysteem keuzelijst met invoervak Lengte bestandsnaam keuzelijst met invoervak Lettertype keuzelijst met invoervak Hiermee selecteert u de modus voor de gegevens. De opties Modus 1 en Modus 2/XA zijn beschikbaar. De nieuwste stations kunnen zowel modus 1 als modus 2 lezen. Sommige oudere stations kunnen modus 1-schijven niet goed lezen. Als de schijf ook op oudere stations leesbaar moet zijn, selecteert u modus 2/XA. Hiermee selecteert u het gewenste bestandssysteem voor de gegevens. De opties Alleen ISO 9660 en ISO Joliet zijn beschikbaar. Alleen ISO 9660: alleen de ISO-indeling wordt gebruikt. ISO Joliet: de ISO-indeling wordt gebruikt en uitgebreid met de Joliet-standaard. Hier geeft u de toegestane lengte van de bestandsnaam op. De opties Niveau 1 en Niveau 2 zijn beschikbaar. Bij niveau 1 mag de bestandsnaam acht tekens lang zijn en de extensie (bijvoorbeeld *.doc) drie tekens. Bij niveau 2 mag de bestandsnaam 31 tekens lang zijn. Hier geeft u het gewenste lettertype op. In het deelvenster Restricties verminderen kunnen de restricties van het gekozen bestandssysteem worden verminderd. U kunt bijvoorbeeld een grotere paddiepte of meer dan 64 tekens voor Joliet-namen toestaan. In het deelvenster Tips wordt een advies weergegeven als de schijf niet onder alle besturingssystemen kan worden gelezen. Als de schijf onder alle besturingssystemen moet kunnen worden gelezen, selecteert u ISO 9660 als bestandssysteem en schakelt u alle selectievakjes in het deelvenster Restricties verminderen uit. Als de schijf hoofdzakelijk op Windows -computers wordt gebruikt en u kleine letters en tekens uit vreemde talen voor de bestandsnamen wilt gebruiken, selecteert u ISO Joliet als bestandssysteem Het tabblad UDF Het tabblad UDF biedt configuratieopties voor het UDF-bestandssysteem. De UDFstandaard is ontwikkeld door Osta (Optical Storage Technology Association) als reactie op de vereisten van dvd's. De standaard werkt op alle platforms. In de vervolgkeuzelijst Opties zijn de volgende opties beschikbaar: Hiermee worden opties automatisch ingesteld voor Automatische instellingen het UDF-bestandssysteem. U wordt aangeraden deze optie te selecteren. Hiermee kunt u handmatig het UDF-partitietype en Handmatige instellingen de versie van het bestandssysteem opgeven. Compatibiliteitsmodus voor Xbox inschakelen Hiermee maakt u een schijf die compatibel is met Xbox. Deze optie is beschikbaar als het keuzerondje Geen multisessie is geselecteerd op het tabblad Multisessie. Nero Burning ROM 20

21 Nieuwe compilatie Een schijf die compatibel is met XBox kan niet worden gemaakt als multisessieschijf Het tabblad Label Op het tabblad Label kunt u opties opgeven voor het configureren van de naam van de schijf. Het gebied Automatisch is altijd beschikbaar. Het gebied Handmatig is alleen beschikbaar als er meerdere bestandssystemen voor het schijftype zijn geselecteerd, bijvoorbeeld de optie ISO Joliet op het tabblad ISO. Fig. 5: Tabblad Label De volgende configuratieopties zijn beschikbaar: Het gebied Automatisch Automatisch keuzelijst met invoervak Schijfnaam tekstvak Datum toevoegen knop Teller toevoegen knop Het gebied Handmatig Handmatig keuzerondje Met deze optie schakelt u het tekstvak Schijfnaam in. Hier kunt u de naam van de schijf opgeven. Hiermee opent u het venster Datum, waarin u een datum kunt selecteren. Hiermee opent u het venster Teller, dat verschillende configuratieopties bevat. U kunt in dit venster ook het type teller opgeven. Er zijn twee opties: Compilatieteller: deze teller wordt verhoogd bij een nieuwe compilatie. Schijfteller: deze teller wordt verhoogd na het branden. Hiermee schakelt u de invoervelden in het gebied Handmatig in en kunt u een unieke schijfnaam invoeren voor elk bestandssysteem. De restricties voor dit bestandssysteem zijn van toepassing, ook wat betreft de gegeven tekenset. Tekens die niet mogen worden gebruikt, worden vervangen door onderstrepingstekens. Nero Burning ROM 21

22 Nieuwe compilatie ISO 9660 tekstvak Hier geeft u de naam voor het ISO 9660-bestandssysteem op. Joliet tekstvak Hier geeft u de naam voor het Joliet-bestandssysteem op. UDF tekstvak Hier geeft u de naam voor het UDF-bestandssysteem op. Het gebied Geavanceerd Meer labels knop Hiermee opent u het venster Meer labels, waarin u extra informatie over de schijf kunt invoeren, zoals de uitgever Het tabblad Audio-cd Het tabblad Audio-cd biedt configuratieopties voor audio-cd's. Fig. 6: Het tabblad Audio-cd De volgende selectievakjes zijn beschikbaar: Het deelvenster Algemeen Alle audiobestanden normaliseren Geen pauzes tussen tracks Het gebied Cd-tekst Op cd schrijven Hiermee schakelt u een filter in waarmee de volumes van de audiobestanden die u wilt branden op elkaar worden afgestemd. U wordt aangeraden dit filter te gebruiken als u bestanden brandt van verschillende bronnen. Hiermee laat u de audiobestanden op de audio-cd zonder pauze in elkaar overgaan (zoals bij liveopnamen). Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt er een pauze van twee seconden tussen de audiobestanden ingevoegd. Hiermee kunt u cd-tekst schrijven. Bij cd-spelers die cd-tekst ondersteunen, worden de titel van de cd, de naam van het audiobestand en de naam van de artiest in de display weergegeven. Nero Burning ROM 22

23 Nieuwe compilatie In het deelvenster Extra informatie kunt u extra informatie over de audio-cd invoeren, zoals de producer of opmerkingen Het tabblad Cda-opties Het tabblad Cda-opties biedt configuratieopties voor cd-da-bestanden op een audio-cd. In het deelvenster Cda-bestandsbeleid kunt u het beleid selecteren dat door Nero Burning ROM moet worden gebruikt voor het verwerken van geselecteerde audiobestanden van een bron-cd. Er zijn twee methodes: Lees het audiobestand en sla het tijdelijk op in de cache. De audio-cd kan worden gebrand in de modus disc-at-once omdat deze modus Cd-tekst ondersteunt. Maak een verwijzing naar het audiobestand en lees het bestand vlak voordat het wordt gebrand (trackverwijzing). De audio-cd kan alleen worden gebrand in de track-at-oncemodus. De volgende opties zijn beschikbaar: Het gebied Cda-bestandsbeleid Optie in de keuzelijst met invoervak Schijfruimte-strategie Optie in de keuzelijst met invoervak Tijdelijk bestand-strategie Optie in de keuzelijst met invoervak Referentie-strategie Optie in de keuzelijst met invoervak Apparaat-afhankelijke strategie De knop Info Hiermee slaat u de audiobestanden tijdelijk op naar de cache van Nero Burning ROM. Als er geen ruimte beschikbaar is, wordt er een verwijzing naar het audiobestand gemaakt en wordt het bestand vlak voor het branden gelezen. Deze optie is standaard geselecteerd. Hiermee slaat u de audiobestanden tijdelijk op naar de cache van Nero Burning ROM. Als er geen ruimte beschikbaar is, wordt een foutbericht weergegeven. Hiermee maakt u een verwijzing naar het audiobestand en wordt het bestand vlak voor het branden gelezen. Het bronmedium kan alleen een cdof dvd-station zijn en geen brander. De schijf kan alleen worden gebrand in de track-at-once-modus. Hiermee maakt u een verwijzing naar het audiobestand als er een cd- of dvd-station beschikbaar is. Als er geen station beschikbaar is, wordt het beleid Tijdelijk bestand gebruikt. Hiermee geeft u gedetailleerdere informatie over het Cda-bestandsbeleid weer. Het gebied Cda-bestandsbeleid Lijst met stations Lijst met herkende stations en branders Leessnelheid keuzelijst met invoervak Het selectievakje De track tijdelijk opslaan voor u met branden begint Het gebied Cda-bestandsbeleid Het selectievakje Verwijder stilte aan het einde van audiotracks Hiermee selecteert u de snelheid waarmee de cd wordt gelezen. Hiermee slaat u de audiobestanden vóór het branden in de cache op. Hiermee verwijdert u stilte aan het einde van afzonderlijke audiotracks waardoor de tracks naadloos in elkaar overgaan. Nero Burning ROM 23

24 Nieuwe compilatie Het tabblad Cd-extra Het tabblad Cd-extra biedt configuratieopties voor albums. Het gebied Info Weergavevensters Het gebied Album Identificatie album tekstvak Aantal volumes op album tekstvak Volgordenummer albumset tekstvak Afbeeldingen knop Het gebied Localisatie Talen display Toevoegen knop Verwijderen knop Titel album tekstvak Hier wordt informatie over de compilatie weergegeven. Hier kunt u een naam voor het album opgeven. Dit is met name handig als er meerdere cd's in het album worden opgenomen. Hier kunt u opgeven hoeveel schijven de compilatie moet bevatten. Hier kunt u het albumnummer van de huidige schijf opgeven. Hiermee opent u het venster Cd-extra-afbeeldingen, waarin u de afbeeldingen voor de voor- en achterzijde van de cd kunt selecteren en de afbeeldingsindeling kunt opgeven. Hier worden de beschikbare talen weergegeven. Wanneer u een taal selecteert, kunt u de titel voor het album toevoegen in het tekstvak Titel album. Hiermee opent u het venster Nieuwe taal waarin u een nieuwe taal kunt selecteren in een lijst met landen. Hiermee verwijdert u de geselecteerde taal. Hiermee voegt u een albumtitel aan de geselecteerde taal in de keuzelijst Talen toe Het tabblad Video-cd Het tabblad Video-cd biedt de volgende configuratieopties voor video-cd (vcd) en supervideo-cd (svcd): Het gebied Generatie Standaard bruikbare cd aanmaken selectievakje Bronafbeeldingen opslaan in selectievakje Coderingsresolutie optievelden Hiermee maakt u een vcd of svcd die in een dvd-speler kan worden afgespeeld. Hiermee maakt u een extra map in de vcd/svcdmapstructuur, waarin de bronindelingen van de afbeeldingen automatisch worden opgeslagen. U kunt een afzonderlijke naam aan de extra map toewijzen. Hier geeft u de kleurenindeling op waarnaar de videobestanden worden geconverteerd. De keuzerondjes PAL en NTSC zijn beschikbaar. De optie PAL, de kleurenindeling die in Europa het meest wordt gebruikt, is standaard geselecteerd. Nero Burning ROM 24

25 Nieuwe compilatie Het gebied Geavanceerd - Schijfindeling Video-cd Gebruik cd-i toepassing selectievakje Hiermee maakt u een vcd die in een cd-i-speler kan worden afgespeeld. De betreffende programmeringscode staat in het tekstvak Configuratie. Het gebied Geavanceerd - Schijfindeling Supervideo-cd Compatibiliteti knop Probeer grootte aan te passen optieveld Door gebruiker bepaald optieveld Hiermee opent u het venster Compatibiliteitsopties supervideo-cd, waarin u parameters voor de svcd kunt instellen die niet standaard zijn. U wordt aangeraden deze optie alleen te gebruiken als u vertrouwd bent met standaardindelingen en het maken van svcd's. Hiermee wordt de bitsnelheid automatisch aangepast aan de schijfgrootte. Hiermee selecteert u een bitsnelheid. Wanneer u afbeeldingen aan een vcd of svcd toevoegt, wordt in Nero Burning ROM automatisch een diavoorstelling gemaakt. De afbeeldingen in de diavoorstelling worden in een DAT-bestand opgeslagen. Dit DAT-bestand kan niet meer worden aangepast of weergegeven met een beeldbewerkingsprogramma. Als u de oorspronkelijke indelingen ook wilt opslaan, selecteert u het selectievakje Bronafbeeldingen opslaan in Het tabblad Menu Op het tabblad Menu is het volgende selectievakje beschikbaar voor video-cd (vcd) en supervideo-cd (svcd): Menu activeren selectievakje Het gebied Menu Layout keuzelijst met invoervak Koptekst / Voettekst selectievakje Achtergrondmodus keuzelijst met invoervak Achtergrondafbeelding keuzelijst met invoervak en knop Het gebied Tekst Koptekst / Voettekst invoeropties Hiermee kunt u het menu voor vcd/svcd en de deelvensters Menu en Tekst inschakelen. Hiermee selecteert u de lay-out voor het menu. Hiermee voegt u een standaard kop- of voettekst toe. Let erop dat u de inhoud van de kop- en voettekst moet invoeren in de daarvoor bestemde tekstvakken in het gebied Tekst. Hier kunt u instellingen voor de achtergrond opgeven, bijvoorbeeld of deze geminimaliseerd of gemaximaliseerd moet worden. Hier selecteert u de achtergrond. U kunt er ook voor kiezen om geen achtergrond te selecteren of uw eigen afbeelding te laden, en u kunt de kleur van de achtergrond opgeven. Hier geeft u de kop- en voettekst, het lettertype en de schaduw op. Nero Burning ROM 25

26 Nieuwe compilatie Elementen / Verwijzingen invoeropties Eerste pagina weergeven selectievakje Standaardwaarden knop Hier geeft u tekst, lettertypen en schaduwen op voor elementen (lijnen en miniatuurweergave label) en verwijzingen voor elementen. Hiermee opent u het venster Voorbeeldmenu met een voorbeeld van het menu. Hiermee slaat u de huidige menu-instellingen op als standaard Het tabblad Opstarten Het tabblad Opstarten biedt configuratieopties voor de opstartbare schijf. In het deelvenster Bron van opstart-imagegegevens zijn de volgende configuratieopties beschikbaar: Opstartbaar logisch station optieveld en keuzelijst met invoervak Imagebestand optieveld en keuzelijst met invoervak Bladeren knop Opstarttaal keuzelijst Hiermee selecteert u een logisch station voor de sjabloongegevens. Hiermee selecteert u een imagebestand voor de sjabloongegevens. Hiermee opent u het venster Openen, waarin u een imagebestand kunt selecteren. Hiermee selecteert u de taal die wordt weergegeven wanneer het station wordt opgestart. U kunt in het gebied Geavanceerd expertinstellingen instellen. Het is wellicht noodzakelijk om wijzigingen voor bepaalde imagebestanden aan te brengen. Raadpleeg de documentatie voor relevante informatie over de opstart-image. U wordt aangeraden de instellingen alleen te wijzigen als u vertrouwd bent met het maken van opstartbare schijven en opstart-images. De volgende configuratieopties zijn beschikbaar: Expertfuncties inschakelen selectievakje Emulatietype keuzelijst met invoervak Opstartbericht tekstvak Segment van sectoren laden tekstvak Aantal geladen sectoren tekstvak Hiermee schakelt u de volgende configuratieopties in: Hier selecteert u een emulatietype. Hier geeft u het bericht op dat tijdens het opstarten wordt weergegeven. Hier geeft u op waar de opstart-image wordt gestart en hoe na het opstarten de sectoren werken. Hier geeft u op hoeveel sectoren er worden geladen. Nero Burning ROM 26

27 Nieuwe compilatie 6.2 Een nieuwe compilatie maken Ga als volgt te werk om een nieuwe compilatie te maken: 1. Selecteer het gewenste schijftype in de vervolgkeuzelijst in het venster Nieuwe compilatie. De brander die u hebt geïnstalleerd, bepaalt welk type schijf (cd, dvd, HD-dvd en/of Bluray-schijf) kan worden gebrand. Als de brander alleen cd's kan branden, is de keuzelijst met invoervak niet beschikbaar. Met Nero Image Recorder die in Nero Burning ROM is geïnstalleerd, kunt u altijd een imagebestand maken (zie Imagebestand) zelfs als u geen brander hebt geïnstalleerd. In de keuzelijst worden de schijfindelingen weergegeven die met dit schijftype kunnen worden gebrand. 2. Selecteer de gewenste schijfindeling in de keuzelijst. De tabbladen voor deze schijfindeling worden weergegeven. Selecteer de opties Cd kopiëren en Dvd kopiëren om naar het kopieerproces te gaan (zie Kopiëren). 3. Stel de gewenste opties in op de tabbladen (zie Het venster Nieuwe compilatie). 4. Klik op de knop Nieuw. Het venster Nieuwe compilatie wordt gesloten en het selectiescherm wordt geopend. U hebt een nieuwe compilatie gemaakt. U kunt nu bestanden aan de compilatie toevoegen (zie Bestandsselectie). Nero Burning ROM 27

28 Bestandsselectie 7 Bestandsselectie 7.1 Selectiescherm Het selectiescherm is het startpunt voor het werken met compilaties. Het selectiescherm wordt geopend in het hoofdvenster, nadat u het schijftype en de schijfindeling hebt geselecteerd en op de knop Nieuw hebt geklikt. Het selectiescherm omvat het compilatiegebied, het browsergebied en een schaalverdeling waarop de capaciteit wordt aangegeven. Fig. 7: Het selectiescherm voor het schijftype cd-rom (ISO) Het compilatiegebied krijgt de naam van de betreffende compilatie. Hier kunt u bestanden en mappen samenstellen om te branden. In het browsergebied (Browser) vindt u de elementen die u wilt branden. Er zijn vier tabbladen: de Bestandsbrowser heeft dezelfde functies als andere bestandsbrowsers en beschikt over een taakbalk en een adresbalk met bijbehorende functionaliteit. Als het browsergebied is verborgen, kunt u het zichtbaar maken door op de knop klikken. te Onder aan het scherm wordt een schaalverdeling weergegeven met de capaciteit in MB (voor gegevensschijven) of in minuten (voor audio-cd's). De grootte van de schaalverdeling hangt af van het geselecteerde schijftype. Wanneer u bestanden toevoegt die u wilt branden, wordt op de capaciteitsbalk aangegeven hoeveel ruimte de bestanden op de schijf innemen. De kleur van de capaciteitsbalk geeft aan of de gegevens op de schijf passen. Groene capaciteitsbalk Gele capaciteitsbalk (vanaf de gele markering op de schaalverdeling) Rode capaciteitsbalk (vanaf de rode markering op de schaalverdeling) De gegevens passen op de schijf. De gegevens passen mogelijk op de schijf, afhankelijk van de grootte van de schijf die is geplaatst. De gegevens passen niet op de schijf (tenzij u een extra grote schijf hebt geplaatst). Nero Burning ROM 28

29 Bestandsselectie De gele en rode markeringen zijn standaard ingesteld voor schijven die in de winkel te koop zijn. De precieze schaalverdeling is afhankelijk van het schijftype dat u hebt geselecteerd. Er zijn bijvoorbeeld lege cd's verkrijgbaar met een capaciteit van 650 MB en 700 MB. De gele markering is daarom voor cd's ingesteld op 650 MB en de rode markering op 700 MB. Als de schaalverdeling voor de capaciteit is verborgen, kunt u deze weergeven door op Bestand > Opties > Compilatiegrootte weergeven te klikken en het selectievakje Compilatiegrootte in de statusbalk van Nero weergeven in te schakelen. 7.2 Bestanden selecteren U selecteert bestanden door ze vanuit het browsergebied naar het compilatiegebied in het selectiescherm te slepen. Voor alle schijfindelingen wordt dezelfde procedure gebruikt. Ga als volgt te werk om bestanden te selecteren en een compilatie samen te stellen: 1. Selecteer in het browsergebied de bestanden en mappen die u wilt branden. 1. Sleep de gewenste bestanden en mappen naar het compilatiegebied. De bestanden en mappen worden in het compilatiegebied weergegeven en op de capaciteitsbalk wordt aangegeven hoeveel schijfruimte ze beslaan. Nero Burning ROM ondersteunt de virtuele zoekmappen in Windows Vista. De zoekfunctie wordt ingeschakeld door deze naar het compilatiegebied te slepen. Als u de bestanden uit de zoekmap wilt selecteren, moet u de map openen en de bestanden naar de compilatie slepen. 2. Ga als volgt te werk als u de compilatie met de geselecteerde bestanden wilt opslaan: 1. Klik op het pictogram. Het venster Opslaan als wordt geopend. 2. Geef een bestandsnaam op, selecteer de locatie waar u de compilatie wilt opslaan en klik op de knop Opslaan. De compilatie wordt opgeslagen en het venster Opslaan als wordt gesloten. U hebt de bestanden voor het branden geselecteerd en kunt nu het brandproces starten (zie Een compilatie branden). 7.3 Meer over bestandsselectie De volgende informatie is ook van toepassing op het selecteren van bestanden Audio-cd In het compilatiegebied zijn voor het schijftype Audio-cd twee extra knoppen beschikbaar: Afspelen Hiermee speelt u het geselecteerde audiobestand af. Bewerken Hiermee opent u Nero WaveEditor. Nero Burning ROM 29

30 Bestandsselectie Nero WaveEditor is een toepassing in de Nero 8-programmasuite die automatisch wordt geïnstalleerd tijdens de installatie van Nero 8. U kunt Nero WaveEditor gebruiken om uw eigen audiobestanden te maken of om bestaande bestanden te bewerken. U kunt ook platen digitaliseren en op de harde schijf opslaan. Raadpleeg de handleidng van Nero WaveEditor voor meer informatie. Als bronbestanden voor een audio-cd kunt u gecomprimeerde audiobestanden op de harde schijf selecteren of audiobestanden op een of meer audio-cd's. U kunt ook een M3Uafspeellijst als bron selecteren. Nero Burning ROM zoekt automatisch de MP3- audiobestanden die moeten worden gebrand en waarvan de paden in de M3U-afspeellijst zijn opgeslagen. Er worden al enige tijd audio-cd's verkocht met een kopieerbeveiliging. U kunt deze audiocd's niet op een computer afspelen of kopiëren. De kopieerbeveiliging is herkenbaar aan een kennisgeving op de hoes van de originele cd. Als u audiobestanden rechtstreeks van een audio-cd in een station selecteert, kunt u geen cd-tekst voor de cd opgeven. Audiobestanden met een station als bron kunnen alleen worden gebrand in de modus track-at-once. Cd-tekst kan alleen worden gebrand in de modus disc-at-once. Als u cd-tekst wilt opgeven voor audiobestanden die u op een audio-cd hebt geselecteerd, slaat u de audiobestanden naar de harde schijf op (zie Audiobestanden opslaan) en voegt u ze vervolgens aan de compilatie toe. Wanneer u het gewenste audiobestand naar het compilatiegebied sleept, wordt het venster Bestanden toevoegen geopend en wordt het bestand geanalyseerd. Als u een bestand hebt geselecteerd van een audio-cd, wordt het venster Naam van broncd invoeren geopend, waarin u wordt gevraagd een naam aan deze cd toe te wijzen. De naam die u aan de cd toewijst, wordt standaard gebruikt als onderdeel van de bestandsnaam. De naam is ook belangrijk als u audiobestanden selecteert van meerdere audio-cd's. Tijdens het brandproces van Nero Burning ROM wordt u gevraagd de gewenste cd te plaatsen en wordt de door u geselecteerde cd-naam weergegeven. U kunt de audiobestanden in de compilatie bewerken of de eigenschappen wijzigen (zie Het venster Eigenschappen audio-track) Cd (gemengde modus) en Cd-extra Het selectiescherm voor de schijfindelingen Cd (gemengde modus) en Cd-extra bevat een compilatiegebied voor audiotracks en een gebied voor gegevensbestanden. Ga als volgt te werk om bestanden te selecteren: 1. Klik op de knop Gegevens als u gegevensbestanden wilt invoegen. Het compilatiegebied voor gegevensbestanden wordt geopend. 2. Klik op de knop Audio als u audiobestanden wilt invoegen. Het compilatiegebied voor audiobestanden wordt geopend. U kunt doorgaan met het selecteren van bestanden (zie Bestanden selecteren). Nero Burning ROM 30

Handleiding Nero Burning ROM

Handleiding Nero Burning ROM Handleiding Nero Burning ROM Informationen zu Urheberrecht und Marken_Suite_NBR_NE_NSS Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag

Nadere informatie

Informatie over copyright en handelsmerken

Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nero Express

Gebruikershandleiding voor Nero Express Gebruikershandleiding voor Nero Express Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding bij Nero Expres en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Nero BackItUp Handleiding

Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero BackItUp is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Nero Express

Handleiding Nero Express Handleiding Nero Express Informatie over copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt

Nadere informatie

Handleiding Nero Express

Handleiding Nero Express Handleiding Nero Express Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Handleiding. Nero Express. www.nero.com

Handleiding. Nero Express. www.nero.com Handleiding Nero Express www.nero.com Copyright en handelsmerken Het auteursrecht van de handleiding bij Nero Express berust bij Ahead Software en is eigendom van Ahead Software. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding. Nero Express. Burning ROM. www.nero.com

Handleiding. Nero Express. Burning ROM. www.nero.com Handleiding Nero Express Burning ROM www.nero.com Copyright en handelsmerken Het auteursrecht van de handleiding bij Nero Express berust bij Ahead Software en is eigendom van Ahead Software. Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding Nero Vision

Handleiding Nero Vision Handleiding Nero Vision Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding InCD. Nero AG

Handleiding InCD. Nero AG Handleiding InCD Nero AG Copyright en handelsmerken De handleiding InCD en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding bevat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com

Gebruikershandleiding. Nero Recode. www.nero.com Gebruikershandleiding Nero Recode www.nero.com Copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero Recode 2 en de Nero Recode 2-software zijn beschermd door middel van copyright en zijn eigendom

Nadere informatie

Handleiding Nero Video

Handleiding Nero Video Handleiding Nero Video Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Handleiding Nero Video

Handleiding Nero Video Handleiding Nero Video Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero Recode

Handleiding Nero Recode Handleiding Nero Recode Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Snel aan de slag. www.nero.com

Snel aan de slag. www.nero.com Snel aan de slag www.nero.com Nero Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding Nero Snel aan de slag en de inhoud daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom van Ahead Software.

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Handleiding Nero CoverDesigner

Handleiding Nero CoverDesigner Handleiding Nero CoverDesigner Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere

Nadere informatie

Handleiding Nero SoundTrax

Handleiding Nero SoundTrax Handleiding Nero SoundTrax Informatie over copyright en handelsmerken Copyright- en handelsmerkinformatie Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie en mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd volgens

Nadere informatie

Handleiding Nero Wave Editor

Handleiding Nero Wave Editor Handleiding Nero Wave Editor Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De volledige handleiding van Nero WaveEditor is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Nero AG. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Cd s en dvd s maken. met uw dvd-brander/cd-brander

Cd s en dvd s maken. met uw dvd-brander/cd-brander Cd s en dvd s maken met uw dvd-brander/cd-brander De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard Company biedt geen enkele garantie met betrekking tot dit materiaal,

Nadere informatie

Handleiding Nero BackItUp

Handleiding Nero BackItUp Handleiding Nero BackItUp Informatie over copyright en handelsmerken Dit document en alle zich daarin bevindende inhoud zijn onderworpen aan en beschermd door internationaal auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten,

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 10 gebruiken

ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 10 gebruiken ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 10 gebruiken Juridische kennisgevingen Juridische kennisgevingen Ga naar http://help.adobe.com/nl_nl/legalnotices/index.html om de juridische kennisgevingen te lezen. iii Inhoud

Nadere informatie

Handleiding Nero MediaHome

Handleiding Nero MediaHome Handleiding Nero MediaHome Informationen zu Urheberrecht und Marken_SingleProducts Informatie over copyright en handelsmerken Dit document, evenals de hierin beschreven software, wordt geleverd als licentie

Nadere informatie

DE ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 8 gebruiken

DE ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 8 gebruiken DE ADOBE ELEMENTS ORGANIZER 8 gebruiken Copyright 2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe Elements Organizer 8 gebruiken This guide is licensed for use under the terms of the Creative

Nadere informatie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie

Softwarehandleiding. Brother QL-serie Softwarehandleiding Brother QL-serie De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Brother behoudt zich het recht voor om

Nadere informatie