MODULE OUT10-02: MAIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MODULE OUT10-02: MAIL"

Transcriptie

1 OUT10-02: MAIL out : mail gevorderd MODULE OUT10-02: MAIL HFDST OUT : MAIL GEVORDERD Overzicht van de vereiste voorkennis: WINXX-01.01: Kennismaking met Windows WINXX-01.02: Basishandelingen in Windows WINXX-02.01: Basisbegrippen van Verkenner WINXX-03.01: Basishandelingen in Wordpad WINXX-05.02: Integratie OUT : Inleiding OUT : Mail - Basis U leert in dit hoofdstuk: Studietaak 1: Berichtenopties (ECDL)... 1 Studietaak 2: Berichten opvolgen... 7 Studietaak 3: Snelle Stappen (optioneel) Studietaak 4: Een stemming uitvoeren (Stemknoppen) (optioneel) Studietaak 5: De mappen Verzonden Items en Concepten Studietaak 6: Een item insluiten (optioneel) Studietaak 7: Bestanden versturen vanuit Office-toepassingen Studietaak 8: Briefpapier gebruiken Studietaak 9: Gebruikersopties (optioneel) Studietaak 10: Adresboeken Oefening 1: Mail Gevorderd Oefening 2: In de vorm van meerkeuzevragen (optioneel) Ictivity Training OUT100202NN.DOC

2

3 out : mail gevorderd Studietaak 1: Berichtenopties (ECDL) 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak kunt u bijkomende opties voor het verzenden van berichten gebruiken. 2. Opgave In deze studietaak verzendt u belangrijke berichten en verzendt u een bericht met leesbevestiging. Er worden nog verdere opties in verband met het afleveren van de berichten behandeld. 3. Stappenplan Om dit hoofdstuk te kunnen doorlopen en om de volgende opdrachten te kunnen uitvoeren moet u de berichten uit de map C:\GIVI kopiëren naar uw map Postvak IN. Indien u deze berichten al in een vorig hoofdstuk gekopieerd heeft hoeft u onderstaande stappen niet uit te voeren. Open Windows Verkenner. Selecteer de map met de oefenbestanden (in een Givi locatie is dit C:\GIVI). Selecteer alle berichten (bestanden met pictogram ). Kopieer de berichten. Sluit Windows Verkenner. Activeer Outlook. Klik op de map Postvak IN in de mappenlijst. Plak de berichten. De onderstaande berichten zijn toegevoegd aan Postvak IN. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

4 OUT10-02: MAIL In de volgende stappen leert u omgaan met belangrijke berichten. U kunt belangrijke berichten ontvangen of zelf belangrijke berichten verzenden. Bekijk de berichten in Postvak IN. Een rood uitroepteken duidt op een belangrijk bericht. Deze berichten moet u prioritair behandelen. Open het bericht Game. Bovenaan verschijnt een gekleurde informatieregel: Ictivity Training OUT100202NN.DOC

5 out : mail gevorderd Sluit het bericht. Maak een nieuw bericht met als onderwerp "Importance", geadresseerd aan uzelf. Klik op de knop Hoge urgentie Codes. Verstuur het bericht. in het tabblad Bericht, in de groep Indien u de bestemmeling wilt laten weten dat uw bericht prioritair moet behandeld worden, gebruik dan de knop Hoge urgentie Indien uw bericht niet prioritair is kunt u op de knop Lage urgentie: klikken. In de volgende stappen verzendt u een bericht met leesbevestiging. U kunt gebruik maken van een leesbevestiging indien u zeker wilt zijn dat de bestemmeling uw bericht gelezen heeft. Maak een nieuw bericht met als onderwerp "Read receipt", geadresseerd aan uzelf en een andere persoon (bv. de begeleider), (verwittig de andere persoon zodat hij het bericht kan beantwoorden). Klik op het tabblad Opties in het lint. Vink de optie Vragen om leesbevestiging aan in de groep Tracering. In studietaak 9 Gebruikersopties leert u hoe u er voor kunt zorgen dat alle uitgaande berichten automatisch een leesbevestiging bevatten. Verzend het bericht. In de volgende stappen reageert u op een bericht met vraag om leesbevestiging. Druk op F9 om berichten te versturen en te ontvangen. U zult een nieuw bericht in uw Postvak IN vinden met onderwerp Read receipt (dit bericht is afkomstig van uzelf): Ictivity Training OUT100202NN.DOC

6 OUT10-02: MAIL Open het bericht met onderwerp Read receipt. Klik op [Ja], indien een bericht verschijnt met de vraag of u een leesbevestiging (receipt) wilt sturen. In studietaak 9 Gebruikersopties leert u hoe u kunt bepalen op welke wijze inkomende berichten met leesbevestiging worden behandeld. Het bericht wordt geopend. Sluit het bericht. In de volgende stappen controleert u of het bericht met de vraag om leesbevestiging beantwoord werd. Druk op F9 om berichten te versturen en te ontvangen. U ontvangt een bericht van de leesbevestiging van de andere persoon (indien nodig verwittig de andere persoon zodat hij het bericht kan beantwoorden). Open de leesbevestiging. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

7 out : mail gevorderd Klik op de knop Verwijderen de leesbevestiging te verwijderen. in het tabblad Rapport, in de groep Verwijderen om Het is niet nodig om deze leesbevestiging te bewaren vermits de informatie of uw bericht al dan niet gelezen is door de verschillende bestemmelingen opgeslagen wordt in het verzonden bericht: zie volgende stappen. Selecteer de map Verzonden items en open het bericht Read receipt. Het bericht is voorzien van het pictogram. Klik op de knop Controleren Weergeven. in het tabblad Bericht, in de groep U ziet nu een overzicht van de reacties op uw vraag tot leesbevestiging. Dit is handig wanneer u wilt nagaan wie uw bericht reeds gelezen heeft als u het naar meerdere bestemmelingen heeft verzonden. Sluit het bericht. Activeer Postvak IN. In de volgende stappen leert u meer over de verdere opties in verband met het afleveren van de berichten. Maak een nieuw bericht. Klik op het tabblad Opties in het lint. In de groep Meer opties kunt u volgende opties instellen: Ictivity Training OUT100202NN.DOC

8 OUT10-02: MAIL Optie Beschrijving Het bericht wordt niet onmiddellijk verzonden, maar blijft in uw Postvak UIT tot op de opgegeven datum/uur om pas dan effectief te worden verzonden. Verstuurt het eventuele antwoord dat er zou komen op uw bericht naar de persoon die wordt opgegeven in het betreffende tekstvak. + Het bericht wordt teruggehaald bij de bestemmeling indien deze het nog niet geopend heeft voor het verstrijken van de opgegeven datum. De bestemmeling resp. verzender ziet dan in zijn Postvak IN resp. Verzonden Items dat het bericht doorstreept is. Klik op [Sluiten]. Sluit het bericht zonder op te slaan. 4. Resultaat U kunt belangrijke berichten markeren met een uitroepteken leesbevestiging instellen voor een bericht. U kunt Bezorgingsopties van een bericht instellen.. U kunt een Ictivity Training OUT100202NN.DOC

9 out : mail gevorderd Studietaak 2: Berichten opvolgen 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak kunt u berichten markeren voor opvolging. 2. Opgave In deze studietaak markeert u een bericht voor opvolging. U behandelt het op te volgen bericht. U markeert een uitgaand bericht voor opvolging. 3. Stappenplan In de volgende stappen markeert u een bericht voor opvolging. Klik op het vlagpictogram achter het bericht New Software Installation van Brett Matlock. Een rood vlagje verschijnt. Het bericht is gemarkeerd voor opvolging. Het markeren van een bericht is een snelle manier om aan te duiden welke berichten u zelf dient op te volgen. Wanneer een bericht gemarkeerd werd, verschijnt een rood vlagje in de Markeringsstatus kolom van de berichtenlijst, het bericht is ook opgenomen als taak en verschijnt eveneens in de takenbalk. De einddatum is ingesteld op de Vandaag. Indien de opvolging niet gebeurd is op de ingestelde einddatum verschijnt het volledige bericht in het rood. In de volgende stappen markeert u een bericht voor opvolging en stelt u een einddatum en een herinnering in. Open het bericht met onderwerp Game. Klik op de knop Opvolgen in het tabblad Bericht, in de groep Codes. Een keuzelijst met datums voor uitvoering verschijnt. Klik op Morgen. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

10 OUT10-02: MAIL In de informatieregel van het bericht verschijnt de aanduiding voor opvolging met de start- en einddatum van morgen. Klik opnieuw op de knop Opvolgen en klik op Herinnering toevoegen. Het dialoogvenster Aangepast verschijnt, hierin kunt u meerdere opties in één keer instellen: De optie Herinnering is aangevinkt, u kunt de datum en het uur van de herinnering nog bijstellen. In de keuzelijst Markeren voor kunt u verschillende acties voor opvolging selecteren. Het is eveneens mogelijk om zelf een tekst te typen in het tekstvak Markeren voor. U kunt een start- en vervaldag instellen door een datum te selecteren in de uitrollijsten Begindatum en Einddatum. Selecteer Beantwoorden in de keuzelijst Markeren voor. Selecteer 15:00 in het uurvak van Herinnering. Klik op [OK]. Bovenaan in de informatieregel verschijnt de markering dat u het bericht de volgende dag moet beantwoorden. Een herinnering zal verschijnen morgen om 15 uur indien de opvolging niet gebeurd is. Sluit het bericht. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

11 out : mail gevorderd Een gemarkeerd bericht kan gemakkelijk herkend worden in Postvak IN d.m.v. het gekleurde vlagje: Ook in de takenbalk (indien deze getoond wordt) zijn de gemarkeerde berichten gegroepeerd weergegeven als taken. In de volgende stappen geeft u aan dat u de opvolging afgehandeld heeft. Zodra u het nodige gedaan heeft om het bericht op te volgen bvb indien u het bericht de dag nadien effectief beantwoord heeft kunt u de markering aanduiden als voldaan. Klik op het vlagpictogram van het bericht. Het vlagje is vervangen door een vinkje, wat betekent dat u de opvolging heeft afgehandeld. Indien u de opvolging niet voltooid heeft op de ingestelde vervaldatum zal het volledige bericht in het rood verschijnen. U kunt ook een uitgaand bericht markeren om de geadresseerde er op te wijzen dat het bericht opvolging verdient via de knop Opvolgen en de optie Aangepast. Vervolgens kunt u de optie Markeren voor geadresseerden instellen. Het bericht in Postvak IN van de geadresseerde wordt voorzien van een vlagpictogram en een belletje (om de herinnering aan te duiden). Zolang het bericht in de mailbox van de geadresseerde blijft, zal de herinnering verschijnen op het aangeduide tiijdstip. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

12 OUT10-02: MAIL U kunt snel een overzicht bekijken van de nog op te volgen berichten door de map Zoekmappen/Voor opvolgen te selecteren.(zie OUT : Mail - Beheer Basis.) 4. Resultaat U kunt een bericht markeren voor opvolging. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

13 out : mail gevorderd Studietaak 3: Snelle Stappen (optioneel) 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak kunt u repetitieve taken sneller uitvoeren door gebruik te maken van Snelle Stappen. 2. Opgave In deze studietaak gebruikt u een Snelle Stap om een bericht te beantwoorden en vervolgens te verwijderen. U gebruikt een Snelle Stap om een bericht te verzenden aan een groep bestemmelingen. U maakt een nieuwe Snelle Stap om een bericht als bijlage in te sluiten in een nieuw bericht. 3. Stappenplan In de volgende stappen beantwoordt u een bericht en verwijdert u het vervolgens via een Snelle Stap. Stuur een bericht naar uzelf met als onderwerp Quick Step test. Selecteer het binnengekomen bericht. Klik op de knop Antwoorden en verwijderen in het tabblad Start in de groep Snelle Stappen. Een antwoordbericht wordt geopend. De bestemmeling en het onderwerp zijn reeds ingevuld. Typ een willekeurig antwoord. Verzend het antwoordbericht. Het antwoord komt binnen in uw Postvak IN. Het originele bericht is verdwenen. Ga naar de map Verwijderde items. Het originele bericht bevindt zich in de map Verwijderde items. In de volgende stappen maakt u gebruik van een Snelle Stap om een bericht te verzenden aan een groep bestemmelingen. Selecteer Postvak IN. Klik op de knop aan team Snelle Stappen. in het tabblad Start in de groep Ictivity Training OUT100202NN.DOC

14 OUT10-02: MAIL Omdat u deze Snelle Stap voor de eerste maal gebruikt, verschijnt het dialoogvenster Eerste keer instellen. Typ de naam X-team in het tekstvak Naam. Klik op de knop [Aan]. Het adresboek verschijnt. Selecteer enkele namen Klik op [Aan]. Klik op [OK]. Klik op [Opslaan]. De aangepaste knop staat in het tabblad Start in de groep Snelle Stappen. Klik op de knop X-team in het tabblad Start in de groep Snelle Stappen. Een nieuw berichtvenster met de door u geselecteerde bestemmelingen verschijnt. Sluit het bericht zonder het te verzenden. In de volgende stappen creëert u een nieuwe Snelle Stap om een bestaand bericht als bijlage in te sluiten in een nieuw bericht. Klik op de knop Nieuwe maken Snelle Stappen. Het dialoogvenster Snelle stap bewerken verschijnt. in het tabblad Start in de groep Typ with attachment als naam voor de nieuwe Snelle Stap. Open de keuzelijst Kies een actie. Selecteer Bericht als een bijlage doorsturen onder Reageren. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

15 out : mail gevorderd Typ uw gebruikersnaam als bestemmeling in het vak Aan. Klik op de knop [Actie toevoegen]. U kunt nu een tweede actie toevoegen. Selecteer Set importance in de keuzelijst van acties. Typ de tekst Send this message as an attachment to myself in het tekstvak Tekst van knopinfo. Klik op [Voltooien]. Een nieuw Snelle Stap is toegevoegd aan de lijst. Selecteer een willekeurig bericht. Wijs met de muisaanwijzer naar de knop with attachment het tabblad Start in de groep Snelle Stappen. Een knopinfo verschijnt met de tekst Send this message as an attachment to myself. in Klik op de knop with attachment groep Snelle Stappen. in het tabblad Start in de Verzend het bericht. Het nieuwe bericht komt binnen in uw Postvak IN en bevat het eerder geselecteerde bericht als bijlage. U kunt bestaande Snelle Stappen steeds aanpassen via het pijltje (Startpictogram) van de groep Snelle Stappen. Het dialoogvenster Snelle Stappen beheren laat u toe om de Snelle Stappen aan te passen, te dupliceren, te verwijderen, Ictivity Training OUT100202NN.DOC

16 OUT10-02: MAIL 4. Resultaat U kunt repetitieve berichtenhandelingen automatiseren door gebruik te maken van Snelle Stappen. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

17 out : mail gevorderd Studietaak 4: Een stemming uitvoeren (Stemknoppen) (optioneel) 1. Leerdoel In deze studietaak leert u een rondvraag organiseren met het gebruik van stemknoppen. 2. Opgave In deze studietaak vraagt u via stemknoppen in een bericht naar de mening van de bestemmelingen in verband met het al dan niet toelaten van roken op kantoor. 3. Stappenplan Opmerking: De uitvoering van deze studietaak is niet altijd of slechts gedeeltelijk mogelijk omdat ze afhankelijk is van bepaalde instellingen en het gebruik van een Exchange server. U dient er in uw reële situatie wel steeds rekening mee te houden dat uw computer aan de volgende voorwaarden moet voldoen Uw computer maakt effectief deel uit van een netwerk. Er is een Exchange mailserver met de nodige software geïnstalleerd. Raadpleeg de begeleider om te vernemen of u deze taak kunt uitvoeren in een GiVi locatie. In de volgende stappen leert u met behulp van een stemming uitvoeren. Omdat de volgende handelingen verwarrend kunnen zijn omwille van de simulatie, wordt er steeds vermeld als welke hoedanigheid (organisator of bestemmeling van een rondvraag) u fungeert. In de volgende stappen fungeert u als organisator van de stemming. Maak een nieuw bericht met als onderwerp Smoking in the Office? geadresseerd aan de begeleider of een collega en aan uzelf waarin naar ieders mening wordt gevraagd over roken in de burelen. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

18 OUT10-02: MAIL Om te vermijden dat alle bestemmelingen op hun beurt een antwoordbericht moeten versturen, gaat u knoppen toevoegen aan uw bericht zodat de bestemmelingen slechts ja of nee dienen te kiezen door één van de knoppen aan te klikken. Klik op de knop Stemknoppen gebruiken groep Tracering. Selecteer Ja; Nee in de keuzelijst. in het tabblad Opties, in de U kunt ook eigen tekst gebruiken: selecteer dan Aangepast, klik in het teksvak en typ uw eigen keuzemogelijkheden gescheiden door puntkomma (;). Verstuur het bericht. In de volgende stappen fungeert u als geadresseerde en beantwoordt u de vraag. Selecteer de map Postvak IN. Open het bericht met onderwerp Smoking in the Office?. Het bericht bevat een informatieregel Indien deze knop niet verschijnt, kunt u de taak niet uitvoeren. Klik op de knop Stemmen Klik op [Nee]. in het tabblad Bericht, in de groep Reageren. Een dialoogvenster verschijnt waarin uw keuze wordt aangegeven. U kunt vervolgens kiezen om uw antwoord dadelijk te versturen of om het antwoord verder aan te vullen vóór verzending. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

19 out : mail gevorderd Selecteer de optie Antwoord nu verzenden. Klik op [OK]. Indien u Antwoord bewerken voor verzenden kiest, verschijnt een antwoordvenster en kunt u eventuele opmerkingen bijvoegen. Sluit het oorspronkelijk bericht met de vraag. In de volgende stappen fungeert u als organisator en controleert u het antwoord. Selecteer de map Postvak IN. U vindt een nieuw bericht met het gegeven antwoord: Open het bericht met onderwerp No: Smoking in the Office?. In de informatieregel ziet u het antwoord. Sluit het bericht. In de volgende stappen bekijkt u, als organisator, de verschillende antwoorden in een overzicht. Selecteer de map Verzonden Items. Open het verzonden bericht met onderwerp Smoking in the Office?. Merk op dat dit bericht voorzien is van een pictogram. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

20 OUT10-02: MAIL Klik op de knop Controleren in het tabblad Bericht, in de groep Weergeven. Het overzicht van de antwoorden verschijnt: Sluit het bericht. 4. Resultaat U kunt een rondvraag organiseren met behulp van stemknoppen. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

21 out : mail gevorderd Studietaak 5: De mappen Verzonden Items en Concepten 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak kunt u de mappen Verzonden Items en Concepten efficiënt gebruiken. 2. Opgave In deze studietaak verzendt u een eerder verzonden bericht opnieuw. U trekt een eerder verzonden bericht in bij de bestemmeling (enkel met MS Exchange). U slaat een onafgewerkt bericht op om het nadien verder af te werken en te verzenden. 3. Stappenplan In de volgende stappen verzendt u een eerder verzonden bericht opnieuw. Selecteer de map Verzonden Items. Open het bericht met onderwerp "Importance" dat u in de eerste studietaak verzonden heeft. Indien het bericht "Importance" niet in Verzonden Items staat, open dan een ander bericht dat u verstuurd heeft. Klik op de knop Acties in het tabblad Bericht, in de groep Verplaatsen. Klik op Dit bericht opnieuw verzenden. Een nieuw berichtenvenster geadresseerd aan de oorspronkelijke bestemmeling en met dezelfde inhoud verschijnt. Typ een extra tekstregel naar willekeur in het bericht. Bij het opnieuw versturen van een bericht kunt u niet alleen de tekst wijzigen maar bvb ook een vergeten bijlage invoegen of een andere bestemmeling kiezen. Verzend het bericht en sluit het geopende bericht. Selecteer de map Postvak IN. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

22 OUT10-02: MAIL Een nieuw, aangepast bericht met onderwerp Importance bevindt zich in uw Postvak IN. In de volgende stappen fungeert u als afzender en trekt u een eerder verzonden bericht in. Deze actie is enkel mogelijk met MS Exchange server. U kunt deze optie gebruiken indien u bvb per ongeluk een bericht naar de verkeerde bestemmeling verzonden heeft. Verzend een nieuw bericht geadresseerd aan uzelf met als onderwerp Error message. Open het bericht NIET in uw Postvak IN. Selecteer de map Verzonden Items. Open het bericht Error message dat u naar uzelf verstuurd heeft. Klik op de knop Acties in het tabblad Bericht, in de groep Verplaatsen. Klik op Dit bericht intrekken. Het dialoogvenster Dit bericht intrekken opent. Selecteer, indien nodig, de optie Ongelezen kopieën van dit bericht verwijderen en klik op [OK]. Het bericht zal worden ingetrokken bij de geadresseerde op voorwaarde dat het nog niet geopend werd. Houd rekening met enige vertragingstijd op de server. Sluit het bericht. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

23 out : mail gevorderd In de volgende stappen fungeert u als geadresseerde van het bericht dat zal ingetrokken worden. Selecteer de map Postvak IN. Een bericht met de melding dat de afzender het bericht wil intrekken verschijnt. Open het bericht Intrekken: Error message. Het dialoogvenster Bericht intrekken opent. Klik op [OK]. Het origineel bericht is verwijderd uit de Postvak IN van de bestemmeling. In Postvak IN van de afzender, die het bericht terug getrokken heeft, verschijnt een bericht indien de actie succesvol / niet succesvol was: Indien de geadresseerde het originele bericht noch de recall opent, omdat hij bv. afwezig is, wordt het originele bericht en het bericht van de terugtrekking automatisch uit zijn Postvak IN verwijderd. In de volgende stappen slaat u een onafgewerkt bericht op om het later alsnog te verzenden. U kunt gebruik maken van een Concept (klad) indien u begonnen met een bericht maar het bericht nog niet dadelijk kan of wil versturen. Start een nieuw bericht geadresseerd aan uzelf met als onderwerp Draft version en een willekeurige inhoud. Klik op de knop Sluiten om het bericht te sluiten. Klik op [Ja] om het bericht op te slaan. Het bericht wordt opgeslagen in de map Concepten. Selecteer de map Concepten. Open het bericht Draft version. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

24 OUT10-02: MAIL Vul aan met een extra tekstregel en verzend het bericht. Het bericht is uit de map Concepten verdwenen en bevindt zich in de map Verzonden Items. 4. Resultaat U kunt een eerder verzonden bericht opnieuw verzenden. U kunt een eerder verzonden bericht terughalen bij de bestemmeling, indien deze het nog niet geopend heeft. U kunt een onafgewerkt bericht opslaan om het nadien verder af te werken en te verzenden. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

25 out : mail gevorderd Studietaak 6: Een item insluiten (optioneel) 1. Leerdoel Op het einde van deze studietaak kunt u een Outlook item verzenden in een bericht. 2. Opgave In deze studietaak maakt u een nieuw bericht met een adreskaartje als bijlage. 3. Stappenplan Om deze studietaak te kunnen uitvoeren moet u beschikken over minimum één contactpersoon in uw map Contactpersonen. Indien dit niet het geval is maak dan een contactpersoon met gegevens naar keuze. In de volgende stappen verzendt u een adreskaartje verzonden via een bericht. Maak een nieuw bericht geadresseerd aan uzelf met onderwerp New Address. Klik op de knop Item bijvoegen in het tabblad Bericht, in de groep Opnemen. Klik op Visitekaartje. Klik op Andere visitekaartjes. Het dialoogvenster Visitekaartje invoegen verschijnt. Selecteer een contactpersoon in de keuzelijst van contactpersonen onder Zoeken in. Klik op [OK]. Het adreskaartje is ingevoegd in het bericht. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

26 OUT10-02: MAIL Verstuur het bericht. In de volgende stappen slaat u het adreskaartje op in de map Contacts. Selecteer de map Postvak IN en open het bericht New Address. Klik dubbel op het adreskaartje in de bijlage. Het venster Contactpersoon opent. Klik op de knop in het tabblad Contactpersoon, in de groep Acties. Omdat deze contactpersoon reeds bestaat, zal het dialoogvenster Dubbele contactpersoon gevonden verschijnen, klik dan op Bijwerken. Sluit het bericht. U kunt nog andere Outlook items (bv. een taak) insluiten in een bericht via de knop Item bijvoegen in het tabblad Bericht, in de groep Opnemen. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

27 out : mail gevorderd 4. Resultaat U kunt Outlook-items insluiten bij een bericht. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

28 OUT10-02: MAIL Studietaak 7: Bestanden versturen vanuit Office-toepassingen 1. Leerdoel Op het einde van deze studietaak kunt u bestanden versturen rechtstreeks vanuit Officetoepassingen. 2. Opgave In deze studietaak verstuurt u een Office bestand rechtstreeks vanuit de toepassing waarin het bestand werd aangemaakt. 3. Stappenplan In de volgende stappen verstuurt u het bestand COPYMOVE rechtstreeks vanuit Word. Start Word. Open het bestand COPYMOVE. Klik op het tabblad Bestand, klik vervolgens op Opslaan en verzenden. Klik op Per verzenden, en klik vervolgens op de knop Als bijlage verzenden. Een nieuw berichtvenster verschijnt met het bestand COPYMOVE als bijlage. Geef uw eigen adres in als geadresseerde in het vak Aan. Typ het onderwerp Copymove. Verzend het bericht en sluit het venster. Sluit Word. Keer terug naar Outlook. Open het bericht Copymove in uw Postvak IN. Het bestand COPYMOVE werd als bijlage ingesloten. Sluit het bericht Copymove. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

29 out : mail gevorderd Deze werkwijze is niet alleen beschikbaar in Word, maar in alle Office-toepassingen. 4. Resultaat U kunt een bestand vanuit een Office toepassing verzenden als bijlage. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

30 OUT10-02: MAIL Studietaak 8: Briefpapier gebruiken 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak kunt u een nieuw bericht aanmaken op basis van briefpapier. 2. Opgave In deze studietaak maakt u een nieuw bericht op basis van briefpapier. 3. Stappenplan Selecteer de map Postvak IN. Klik op de knop Nieuwe items in het tabblad Start, in de groep Nieuw. Klik op bericht met Meer briefpapier. Het dialoogvenster Thema of briefpapier verschijnt. Selecteer een briefpapier naar keuze. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

31 out : mail gevorderd Klik op [OK]. Adresseer het bericht aan uzelf (of een collega/begeleider). Typ een onderwerp naar keuze. Verzend het bericht. Druk op F9 en controleer of u nieuwe berichten heeft. Het is mogelijk dat bestemmelingen wel uw bericht krijgen, maar dat het briefpapier niet of slechts voor een deel zichtbaar zal zijn. Bepalend hierbij is het mailprogramma dat er gebruikt wordt door de bestemmeling. 4. Resultaat U kunt uw berichten verfraaien door middel van briefpapier. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

32 OUT10-02: MAIL Studietaak 9: Gebruikersopties (optioneel) 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak kunt u een aantal gebruikersopties instellen. 2. Opgave In deze studietaak leert u de gebruikersopties instellen in verband met berichtenafhandeling en leesbevestiging. 3. Stappenplan In de volgende stappen leert u meer over het behandelen van leesbevestigingen bij het verzenden en ontvangen van berichten (zie ook studietaak 1). Selecteer de map Postvak IN. Klik op het tabblad Bestand. Klik op Opties. Selecteer de rubriek . Scroll naar beneden tot u de sectie Controleren aantreft. Verzoek voor alle verzonden berichten: alle uitgaande berichten worden automatisch met vraag tot afleveringsbevestiging / leesbevestiging verzonden. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

33 out : mail gevorderd Voor elk ontvangen bericht met verzoek om een leesbevestiging: voor elk binnenkomend bericht met vraag tot leesbevestiging: Altijd een leesbevestiging verzenden : een binnenkomend bericht met vraag tot leesbevestiging wordt altijd bevestigd. Nooit een leesbevestiging verzenden: een binnenkomend bericht met vraag to leesbevestiging wordt nooit bevestigd. Elke keer vragen om een leesbevestiging te verzenden: er verschijnt een vraag voor antwoord wanneer een binnenkomend bericht een leesbevestiging vraagt. U heeft dan de keuze om [Ja] of [Nee] te antwoorden. Klik op [Annuleren]. 4. Resultaat U kunt enkele gebruikersopties in verband met berichtenafhandeling instellen of wijzigen. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

34 OUT10-02: MAIL Studietaak 10: Adresboeken 1. Leerdoel Op het einde van de studietaak weet u meer over het gebruik van de adresboeken bij het aanmaken van een bericht. 2. Opgave In deze studietaak bestudeert u de verschillende adresboeken (indien aanwezig) en stelt u het standaard adresboek in. 3. Stappenplan Het Address Book is een verzameling adresboeken van Microsoft Outlook, Microsoft Exchange Server of Internet-adreslijstservices, afhankelijk van de manier waarop u Outlook heeft ingesteld. Met het adresboek kunt u namen, adressen en distributielijsten opzoeken voor het adresseren van berichten. Er zijn diverse typen adresboeken: Global Address List De Global Address List is een functie van Microsoft Exchange Server die alle e- mailadressen bevat van de gebruikers en distributielijsten uit uw organisatie. Dit adresboek wordt door de beheerder aangemaakt en onderhouden. Outlook Address Book/Contacts Het Outlook-adresboek wordt automatisch gemaakt en bevat de contactpersonen die in de map Contacts staan. In de map Contactpersonen kunt u alle soorten gegevens over anderen opslaan en ophalen, zoals adressen, telefoonnummers, e- mailadressen, faxnummers en adressen van webpagina's. Opmerking: Deze volgende stappen zijn enkel mogelijk met MS Exchange server! In de volgende stappen leert u meer over de verschillende adresboeken in Outlook. Selecteer de map Postvak IN. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

35 out : mail gevorderd Klik op de knop Adresboek in het tabblad Start, in de groep Zoeken. Het dialoogvenster Adresboek verschijnt. De namen van de Global Address List worden getoond. Klik op het pijltje achter Global Address List. Klik op Contacts. De contactpersonen van uw map Contactpersonen verschijnen in de adreslijst. Indien de Contacts niet weergegeven worden in het adresboek, moet u de optie Deze map weergeven als een adresboek aanvinken in het tabblad Adresboek van Outlook van het Eigenschappen venster van Contactpersonen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Contactpersonen in de mappenlijst en kies Eigenschappen. Klik op Extra opties. Welk adresboek staat vermeld bij Deze adreslijst eerst weergeven bij het openen van het adresboek?... Indien gewenst (en mogelijk) kunt u hier een andere adreslijst kiezen als standaard. Deze zal dan als eerste aangeboden worden wanneer u het adresboek gebruikt, bij voorbeeld bij het aanmaken van een nieuw bericht. Klik op [Annuleren]. Sluit het dialoogvenster Adresboek Contacts. U vindt meer informatie over het gebruik van adressen in module 3. Ictivity Training OUT100202NN.DOC

36 OUT10-02: MAIL 4. Resultaat U kunt de verschillende adresboeken gebruiken (indien aanwezig). Ictivity Training OUT100202NN.DOC

37 out : mail gevorderd Oefening 1: Mail Gevorderd Verstuur een bericht met leesbevestiging «Creating Content» naar een persoon naar keuze. Verwittig deze persoon en vraag hem om de leesbevestiging te versturen. Controleer of het bericht gelezen is. Stuur een bericht «New Customer information» naar uzelf en sluit een adreskaartje in. Stuur een belangrijk bericht «Customer visit» naar uzelf. Open het bericht «Customer visit» in Postvak IN en markeer het omdat u het morgen moet behandelen. Open het bericht «Customer visit» in Postvak IN en markeer het als afgehandeld. Stuur een bericht «Summer Party» naar uzelf met behulp van briefpapier. Begin een nieuw bericht «Meeting Sagalassos», sluit het zonder te versturen en bewaar als concept. Open het concept «Meeting Sagalassos», voeg extra tekst toe en verstuur het bericht naar uzelf. Verstuur het bericht «Meeting Sagalassos» een tweede maal en voeg een bijlage toe. Enkel indien Exchange server : Stuur een bericht naar twee personen naar keuze met de vraag of ze een koffiepauze wensen te houden en gebruik stemknoppen. Zet de afwezigheidsassistent aan en zorg ervoor dat alle berichten naar iemand anders worden doorgestuurd. Zet de afwezigheidsassistent uit. Verwijder de berichten, verstuurd en ontvangen tijdens dit hoofdstuk. Verwijder ze eveneens uit de map Verwijderde items Ictivity Training OUT100202NN.DOC

38 OUT10-02: MAIL Oefening 2: In de vorm van meerkeuzevragen (optioneel) 1. Wat is de betekenis van het rode uitroepteken? A B C Het geeft aan dat het bericht nog niet gelezen is. Het geeft aan dat het een belangrijk bericht is. Het geeft aan dat het bericht eventueel virussen kan bevatten. Uw antwoord? U wilt een leesbevestiging instellen op uw bericht. Hoe doet u dit? A B C Klik op de knop. Klik op het tabblad Invoegen of (Insert ) en kies Vragen om leesbevestiging aan (Request a read receipt). Klik op het tabblad Opties (Options) en kies Vragen om leesbevestiging (Request a read receipt). Uw antwoord? Wat is de betekenis van de rode vlag? A B C Het geeft aan dat het bericht gelezen is. Het geeft aan dat er een opvolging gekoppeld is aan dit bericht. Het geeft aan dat het een belangrijk bericht is. Uw antwoord? In welke map wordt een onafgewerkt bericht dat u later wilt verzenden bewaard? A B C Concepten (Drafts) Postvak IN (Inbox) Verzonden items (Sent items) Ictivity Training OUT100202NN.DOC

39 out : mail gevorderd Uw antwoord? Hoe stelt u de Afwezigheidassistent (Out of Office) in? A Tabblad Bestand (File), optie Info, knop Automatische antwoorden (Automatic replies) B Dubbelklik op de knop in de statusbalk. C Tabblad Bestand (File), optie Info, knop Regels en waarschuwingen (Manage Rules and Alerts) Uw antwoord? U hebt in Word een verslag van een vergadering gemaakt. Hoe kunt u dit versturen vanuit Word? Welke bewering is FOUT? A Klik op het tabblad Bestand (File), optie Opslaan en verzenden (Save and Send). B Bewaar het bestand. Maak een nieuw bericht in Outlook en klik op de knop. C Bewaar het bestand. Maak een nieuw bericht in Outlook en klik op de knop. Uw antwoord? U organiseert een feestje en wil hiervoor een passend briefpapier gebruiken in uw mail. Waar selecteert u een briefpapier? A B C Maak een nieuw bericht, en kies een briefpapier in de groep Include van de Insert tab in de ribbon. Tabblad Bestand (File), Opties (Options) Tabblad Start (Home), knop Nieuwe items (New Items), bericht met Met briefpapier ( Message Using More Stationery) Uw antwoord?... Ictivity Training OUT100202NN.DOC

40 OUT10-02: MAIL Resultaat van de meerkeuzevragen Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Vraag 7 Antwoord B Antwoord C Antwoord B Antwoord A Antwoord A Antwoord C Antwoord C Ictivity Training OUT100202NN.DOC

41 out : mail gevorderd MODULE OUT10-02: MAIL HFDST OUT : MAIL GEVORDERD Inhoudsopgave: Overzicht van enkele berichtenopties... ii Overzicht van Quick Steps... iii Overzicht van Sent Items en Drafts... iv Overzicht van bestanden en items invoegen... iv Overzicht van briefpapier gebruiken... v Overzicht van een bestand als bijlage verzenden vanuit een Office toepassingv Overzicht van enkele gebruikersopties i.v.m. berichtenafhandeling en leesbevestiging... vi Overzicht van adresboeken... vii Ictivity Training - i - OUT100202NN.DOC

42 OUT10-02: MAIL Overzicht van enkele berichtenopties Knop Naam Beschrijving in Tabblad Opties, groep Tracering Hoge urgentie Lage urgentie Opvolgen Tracering Stemknoppen gebruiken Indien u de bestemmeling wilt laten weten dat uw bericht prioritair moet behandeld worden. Indien u de bestemmeling wilt laten weten dat uw bericht niet prioritair is. Het markeren van een bericht is een snelle manier om aan te duiden welke berichten u zelf dient op te volgen of door anderen dienen te worden opgevolgd. Wanneer een bericht gemarkeerd werd, verschijnt een rood vlagje in de Markeringsstatus kolom van de berichtenlijst. Maak gebruik van een leesbevestiging indien u zeker wilt zijn dat de bestemmeling uw bericht gelezen heeft U kunt een rondvraag organiseren met behulp van stemknoppen in Tabblad Opties, groep Tracering Antwoorden richten aan Verstuurt het eventuele antwoord dat er zou komen op uw bericht naar de persoon die wordt opgegeven in het betreffende tekstvak. in Tabblad Opties, groep Meer opties in Tabblad Opties, groep Meer opties + Bezorging uitstellen Verloopt na Het bericht wordt niet onmiddellijk verzonden, maar blijft in uw Postvak UIT tot op de opgegeven datum/uur om pas dan effectief te worden verzonden Het bericht wordt teruggehaald bij de bestemmeling indien deze het nog niet geopend heeft voor het verstrijken van de opgegeven datum. De bestemmeling resp. verzender ziet dan in zijn Postvak IN resp. Verzonden Items dat het bericht doorstreept is. Ictivity Training - ii - OUT100202NN.DOC

43 out : mail gevorderd Overzicht van Snelle Stappen Doel Een Snelle Stap gebruiken Actie Klik op één van de knoppen in het tabblad Start in de groep Snelle Stappen. Wanneer u een Snelle Stap voor de eerste maal gebruikt, verschijnt het dialoogvenster Eerste keer instellen. Een nieuwe Snelle Stap maken Een Snelle Stap aanpassen Klik op de knop Nieuwe maken tabblad Start in de groep Snelle Stappen. in het Vul de nodige gegevens in het dialoogvenster Snelle Stap bewerken. Open het dialoogvenster Snelle Stappen beheren via het Startpictogram van de groep Snelle Stappen Ictivity Training - iii - OUT100202NN.DOC

44 OUT10-02: MAIL Overzicht van Verzonden Items en Concepten Doel Bericht opnieuw verzenden Bericht intrekken Bericht onderbreken en later verzenden Actie Open het bericht in Verzonden Items Tabblad Bericht, groep Verplaatsen, knop Acties Dit bericht opnieuw verzenden Open het bericht in Verzonden Items Tabblad Bericht, groep Verplaatsen, knop More move actions Dit bericht intrekken Enkel mogelijk indien het bericht nog niet geopend werd door de bestemmeling Klik op de Sluiten-knop van een onafgewerkt bericht Klik op [Ja] om het bericht op te slaan Open het bericht in de Concepten map Werk af en verzend Overzicht van bestanden en items invoegen Knop Naam Beschrijving Bestand bijvoegen Bestand invoegen. Item bijvoegen Visitekaartje invoegen. Klik op Visitekaartje Klik op Andere visitekaartjes Item bijvoegen Outlook item invoegen (vb taak). Klik op Outlook item Ictivity Training - iv - OUT100202NN.DOC

45 out : mail gevorderd Overzicht van briefpapier gebruiken Tabblad Start, knop Nieuwe items, bericht met Meer briefpapier. Selecteer een briefpapier naar keuze Overzicht van een bestand als bijlage verzenden vanuit een Office toepassing Klik op het tabblad Bestand, optie Opslaan en Verzenden Als bijlage verzenden. Per verzenden Ictivity Training - v - OUT100202NN.DOC

46 OUT10-02: MAIL Overzicht van enkele gebruikersopties i.v.m. berichtenafhandeling en leesbevestiging Actie Bestand Opties rubriek: sectie: Antwoorden en doorgestuurde berichten Bestand Opties rubriek: sectie: Controleren Beschrijving Bij het beantwoorden/doorsturen van een bericht: tekst oorspronkelijke bericht meesturen : de tekst van het originele bericht wordt ingesloten bij het beantwoorden en/of doorsturen van een bericht. Verzoek voor alle verzonden berichten: alle uitgaande berichten worden automatisch met vraag tot afleveringsbevestiging / leesbevestiging verzonden. Voor elk ontvangen bericht met verzoek om een leesbevestiging: Altijd een leesbevestiging verzenden: een binnenkomend bericht met vraag tot leesbevestiging wordt altijd bevestigd. Nooit een leesbevestiging verzenden: een binnenkomend bericht met vraag to leesbevestiging wordt nooit bevestigd. Elke keer vragen om een leesbevestiging te verzenden: er verschijnt een vraag voor antwoord wanneer een binnenkomend bericht een leesbevestiging vraagt. U heeft dan de keuze om [Ja] of [Nee] te antwoorden Ictivity Training - vi - OUT100202NN.DOC

47 out : mail gevorderd Overzicht van adresboeken Met Exchange server Global Address List: adreslijst van de server Contacts: persoonlijke adressen Zonder Exchange server Contacts: persoonlijke adressen Indien de Contacts niet weergegeven worden in het adresboek, moet u de optie Deze map weergeven als een adresboek aanvinken in het tabblad Adresboek van Outlook van het Eigenschappen venster van Contactpersonen. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Contactpersonen in de mappenlijst en kies Eigenschappen. (a) Adresboeken gebruiken in een nieuw bericht (b) Eigenschappen adresboek wijzigen Klik op de knop Adresboek Klik bovenaan in dit venster op Extra Opties. Indien gewenst kunt u bij Deze adreslijst eerst weergeven bij het openen van het adresboek een andere adreslijst kiezen als standaard. Deze zal dan als eerste aangeboden worden wanneer u het adresboek gebruikt, bij voorbeeld bij het aanmaken van een nieuw bericht. Ictivity Training - vii - OUT100202NN.DOC

2. maken en versturen

2.  maken en versturen 55 2. E-mail maken en versturen In dit hoofdstuk leer je e-mail berichten versturen en ontvangen met Outlook. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de basishandelingen. Outlook biedt namelijk

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL

HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL HANDLEIDING HVZ FLUVIA MAIL RDS (Remote Desktop Services) Inloggen Surf naar https://mail.hvzfluvia.be/owa Druk op enter Dit scherm verschijnt: Vul in het vak domein\gebruiker je log-in gegevens in. Dit

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren.

Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Filters voor Microsoft Outlook Een handleiding om de automatische meldingen van het nieuwe Mijn RvR het Postvak IN te laten passeren. Sinds de invoering van het nieuwe Mijn RvR (augustus 2014) worden er

Nadere informatie

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen

Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak lettertype, grootte en kleur kiezen Opleiding outlook E-mail E-mail indelingen Extra opties E-mailindeling Berichtindeling - HTML: dit wordt ingesteld - RTF-indeling - Tekst zonder opmaak Opmaak tekst Nieuw bericht maken werkbalk Opmaak

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder:

Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: E-mail in Outlook Als we Outlook opstarten zien we het hiernaast afgebeelde scherm, wat voor de meeste mensen toch wel enige uitleg behoeft, van boven naar onder: 1. Menubalk; met van links naar recht

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

INLEIDING E-MAIL Deel 2

INLEIDING E-MAIL Deel 2 INLEIDING E-MAIL Deel 2 Inhoud van dit deel: Inkomende post lezen Nieuw bericht maken en Spelling controle Beantwoorden en doorsturen Opmaak van berichten Opslaan en verwijderen Ongewenste mail (SPAM),

Nadere informatie

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010

Tips & Trucs basis Outlook 2007/2010 Papierloos, digitaal werken, efficiënt en slimmer werken? Hieronder tref je een aantal tips voor Outlook, waardoor je: minder of geen papier meer hoeft te printen omdat je het digitaal op de goede plek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13

INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13 Ms Outlook 2010 5 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...5 INLEIDING...12 BASISBEWERKINGEN OUTLOOK 2010...13 1 WAAROM GEBRUIKEN WE MICROSOFT OUTLOOK?...13 1.1 MS OUTLOOK STARTEN...13 1.2 HET NAVIGATIESCHERM...13

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Snelstart handleiding Thunderbird 1.5

Snelstart handleiding Thunderbird 1.5 Projectcode Versie Definitief Snelstart handleiding Thunderbird 1.5 Inhoudsopgave 1. Een korte beschrijving van de werkbalk 2 2. Lezen van berichten 4 3. Versturen van berichten 5 4. Adresboeken 7 5. Gebruik

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken, uw agenda kunt bijhouden en uw documenten

Nadere informatie

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007)

Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) werken met webmail - OWA 2007 pag. 1 Werken met Webmail (Outlook Web Access 2007) Deze handleiding beschrijft de meest voorkomende handelingen bij het gebruik van OWA 2007. Het is ook tegelijkertijd cursusmateriaal

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers

OUTLOOK 2013. Computertraining voor 50-plussers OUTLOOK 2013 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Niets uit deze uitgaven mag worden gekopieerd

Nadere informatie

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development

Email2Act! handleiding. Email2Act! Handleiding. Versie 1.1 25-3-2015. Onderdeel van TendenZ ICT Product van Afd. (Web)Development Email2Act! Handleiding Versie 1.1 25-3-2015 Inleiding Met de standaardfunctionaliteit van Act! kunt u alleen een e-mail koppelen aan een contact. Met Email2Act! kunt u ook uitgaande en binnenkomende e-mails

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken!

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken! Outlook 2011: E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

E-mailen met Outlook Express.

E-mailen met Outlook Express. Jos Blankwater E-mailen met Outlook Express. E-mail, elektronische post, is een van de meest gebruikte onderdelen van Internet. E-mail biedt u veel voordelen boven de traditionele postzending en zelfs

Nadere informatie

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand:

Stap 1: csv-bestand opslaan U slaat het adresboek van Windows Live Mail als volgt op in een csvbestand: Van Windows Live Mail ( WLM ) overstappen naar Thunderbird: Om gegevens vanuit WLM te gebruiken maak je eerst een z.g.n. CSV bestand aan. Dat is het adressenbestand. Een csv-bestand is een tabel waarin

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau

Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Handleiding Office 365 Specifiek voor gebruikers van De Nassau Versie: 1.0 Gemaakt door: ICT Helpdesk De Nassau Datum: 5-3-2015 Inhoud Inloggen Office 365...2 Navigatie....5 E-mail...6 Eerste gebruik...6

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Het maakt in adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten.

Het maakt in  adressen niet uit of je hoofdletters gebruikt of niet. Maar er mogen geen spaties in zitten. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Wat is e-mail E-mail is Elektronische post. Een bericht dat we op een computer typen, kan via internet verstuurd worden. Het verzenden van e-mail kost weinig tijd. Een e-mailbericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24

Hoofdstuk 2 Basiskennis... 1-23 Muistechnieken... 1-23 Windows Verkenner... 1-24 Inhoudsopgave Module 1 Basisvaardigheden Hoofdstuk 1 De Fluent Interface... 1-9 Lint... 1-9 Backstage... 1-11 Knopafbeeldingen in het lint... 1-14 Werkbalk Snelle toegang... 1-15 Scherminfo... 1-15 Miniwerkbalk...

Nadere informatie

OUTLOOK 2010. 2012 Computertraining voor 50-plussers

OUTLOOK 2010. 2012 Computertraining voor 50-plussers OUTLOOK 2010 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software

Handleiding Zarafa Webapp. The Best Open Source Email & Collaboration Software Handleiding Zarafa Webapp The Best Open Source Email & Collaboration Software Door: Campai BV Tel. : 079-3637050 Tel. Support: 079-3637051 Gemaakt op: 22-03- 2013 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Settings (instellingen)...

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC

1. E-MAIL VERSTUREN. 1.1. Een E-mailbericht maken. 1.2. Aan, CC en BCC 1. E-MAIL VERSTUREN Het opstellen en versturen van een E-mailbericht is op zich eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is het adres van de ontvanger. Ook handig is een korte omschrijving in het onderwerpvenster.

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Plaats de koppeling op de juiste locatie (zie 3.2) Activeer de outlook koppeling (zie 3.3)

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART

VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken en uw agenda kunt bijhouden. Hieronder volgt

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Ziet Gmail er bij u anders uit dan zoals hier weergegeven? U lost dit op door over te schakelen op de nieuwe stijl! Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij Gmail.

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Exchange Webmail. Danny Molle

Exchange Webmail. Danny Molle Exchange Webmail Danny Molle 1 1. Inhoudsopgave Dit document is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Verbinding Maken...3 4. Het Hoofdscherm... 5 5. E-mail

Nadere informatie

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook Binnen Avans Hogeschool wordt op verschillende manieren een mailbox gedeeld. De volgende situaties doen zich voor: 1. Ik wil met collega s een gedeelde mailbox beheren. Met z n allen moeten wij van daaruit

Nadere informatie

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken

Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Gmail: verzenden, beantwoorden, bijlagen en afdrukken Uw postvak IN Meld u aan bij de JFC e-mail. U ziet een lijst met alle ontvangen berichten in uw postvak IN. Ongelezen berichten worden vet weergegeven.

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Agenda. Snelstartgids

Agenda. Snelstartgids Agenda Snelstartgids Een Lync-vergadering plannen Plan een persoonlijke vergadering of plan een online vergadering met Lync 2013 en bespaar uzelf een reis. Schakelen tussen weergaven Gebruik de agendaweergave

Nadere informatie

Je email-programma configureren

Je email-programma configureren Email configureren 1 Je email-programma configureren Om de tweede belangrijke functie van het Internet te kunnen gebruiken moeten we onze email configureren. Er zijn ook hier verschillende programma s

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Webmail met. Sun Convergence

Webmail met. Sun Convergence Webmail met 09 07 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 1 MAIL 2 1.1 Starten 2 1.2 Mail lezen 3 Sorteren 4 Zoeken 4 Bericht openen 4 1.3 Mail versturen 6 Bericht opstellen 6 Bericht met bijlage 6 Antwoorden

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index Allonline E-mail Index Allonline E-mail...1 Index...1 Introductie....2 Het aanvragen van een E-mail adres...2 Postvakken, Aliassen en omleidingen...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...4 1.Webmail....5 Inloggen...5

Nadere informatie

H1 Wat is Outlook 2013? 0. 1.1 Het Outlook-scherm 0. 1.2 Samenvatting 0. H2 Contactpersonen 0. 2.1 De weergave Contactpersonen 0

H1 Wat is Outlook 2013? 0. 1.1 Het Outlook-scherm 0. 1.2 Samenvatting 0. H2 Contactpersonen 0. 2.1 De weergave Contactpersonen 0 Inhoudsopgave Antwoorden H1 Wat is Outlook 2013? 0 1.1 Het Outlook-scherm 0 1.2 Samenvatting 0 H2 Contactpersonen 0 2.1 De weergave Contactpersonen 0 2.2 Contactpersonen toevoegen 0 2.3 Gegevens wijzigen

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

http://login.microsoftonline.com

http://login.microsoftonline.com Surf naar http://login.microsoftonline.com Typ uw Office 365 gebruikersnaam in het vak onder Aanmelden met uw organisatieaccount OPGELET: Je gebruikersnaam bestaat uit voornaam.naam@avondschool.hogent.be

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT

EXCHANGE 2010 WEBCLIENT EXCHANGE 2010 WEBCLIENT Datum: 09-03-11 1 1. Documentbeheer Datum Auteur Versie Wijziging 20-04-2005 Ruud Coppens 2.0 Definitief 12-11-2010 Ramon Rottier 3.0 Definitief 09-03-2011 Ramon Rottier 3.1 Definitief

Nadere informatie

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS

KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS KORTE HANDLEIDING WERKEN MET OUTLOOK WEBACCESS Outlook WebAccess is het e-mailprogramma dat door medewerkers en leerlingen van het Comenius College gebruikt wordt m.i.v. cursusjaar 2005-2006. WebAccess

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

(580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR

(580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR (580N) OUTLOOK 2010 - MODULAIR Naast het standaard aanbod, biedt Cevora ook modulaire incompany-opleidingen van halve dagen aan. Binnen een incompany-opleiding zijn de inhouden van de verschillende standaardopleidingen

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Wat is er nieuw in OWA 2010?

Wat is er nieuw in OWA 2010? Wat is er nieuw in OWA 2010? Intro Dit document wil niet de werking van OWA beschrijven. Het focust op de nieuwigheden die er in versie 2010 zijn. In dat opzicht is dit document vooral bedoeld voor hen

Nadere informatie

1. Uw elektronische post

1. Uw elektronische post 13 1. Uw elektronische post Een van de handigste toepassingen van internet is de elektronische post: e-mail. Bij e-mail gebruikt u geen pen, papier, envelop of postzegel. U typt uw e-mailberichtje op de

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Inhoud Basisgcursus. Outlook 2010 NL-NL

Inhoud Basisgcursus. Outlook 2010 NL-NL Inhoud Basisgcursus Outlook 2010 NL-NL Inhoudsopgave 1 - WERKEN MET DE OUTLOOK BASISFUNCTIES... 4 Outlook starten... 8 Outlook Interface gebruiken... 9 Een werkbalk tonen en verbergen... 10 De Outlook

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

1. E-mail, uw elektronische post

1. E-mail, uw elektronische post 9 1. E-mail, uw elektronische post Een van de meest gebruikte toepassingen van internet is elektronische post: de e-mail. Als u een abonnement heeft op internet, krijgt u vanzelf een zogenaamd e-mailadres.

Nadere informatie

Ervaringen met Outlook Web App 365

Ervaringen met Outlook Web App 365 Ervaringen met Outlook Web App 365 Na de mailmigratie van de enkele werkstichtingen bereikten ons al vele vragen en opmerkingen betreffende de overgang naar Outlook365. Het is dan ook niet niks wat er

Nadere informatie

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8

E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8 E-MAILEN MET DE MAIL APP IN WINDOWS 8 Mei 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl E-mailen met de mail

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

Handleiding VU Webmail (Outlook Web App) december 2010

Handleiding VU Webmail (Outlook Web App) december 2010 Vrije Universiteit Amsterdam Universitair Centrum IT Handleiding VU Webmail (Outlook Web App) december 2010 Deze handleiding beschrijft hoe u toegang krijgt tot VU Webmail en hoe u deze kunt configureren.

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Papierloos, digitaal, efficiënt en slimmer werken?

Papierloos, digitaal, efficiënt en slimmer werken? Hieronder tref je een aantal tips voor Outlook, waardoor je: minder of geen papier meer hoeft te printen. De meeste mensen printen e- mailberichten omdat ze er nog iets mee moeten doen. Als je papierloos

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Een bericht dat ik lees in het leesvenster wil ik niet als gelezen beschouwen.

Een bericht dat ik lees in het leesvenster wil ik niet als gelezen beschouwen. OUTLOOK OP STOOM Duik met mij mee in Outlook. Ik open allerlei deuren en achterpoortjes van dit programma en ga met vinkjes en instellingen aan de slag zodat alles nog gesmeerder loopt. Wil je meer grip

Nadere informatie

Handleiding SPAMFILTER

Handleiding SPAMFILTER Handleiding SPAMFILTER Auteur: Johan Mos, Toon Hopkoper Datum: 27 mei 2008 Versie: 1.2 Pagina 1 INLEIDING De e-mail filter van PROXSYS houdt ongewenste mails vast op haar server zodat uw e- mailbox vrij

Nadere informatie

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express *************************************************

DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* DC Mail: Configuratie en gebruik in Outlook Express ************************************************* Geen zorgen 1: Al uw andere instellingen blijven behouden! Geen zorgen 2: Al uw boodschappen en de

Nadere informatie

1 ARCHIVEREN...2. 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6

1 ARCHIVEREN...2. 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6 Inhoudsopgave 1 ARCHIVEREN...2 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6 ICT-Trainigen; Informatiseringscentrum UvA I 1 Archiveren In tegenstelling

Nadere informatie

Symbol for Windows Document Maker E-mail

Symbol for Windows Document Maker E-mail Handicom Symbol for Windows Document Maker E-mail (Versie 2.3) Handicom, 2005, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Voordat u kunt e-mailen... 3 1.1 Instellingen... 3 1.2 Adresboek... 5 1.3 E-mailknoppen

Nadere informatie

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail

Handleiding. Installatie / Configuratie E-mail Handleiding Installatie / Configuratie E-mail Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met onze telefonische helpdesk op 020 430 90 33 of per email op helpdesk@ezorg.nl.

Nadere informatie

Configuratie Outlook 2000

Configuratie Outlook 2000 Configuratie Outlook 2000 Deze gedetailleerde handleiding zal u helpen om: 4 uw nieuwe Euphony-e-mailadres toegangelijk te maken via Outlook (blz. 1 8) 4 uw bestaande e-mailadres(sen) in Outlook toegankelijk

Nadere informatie

Mail. 1. Informatie over Mail. 2. E-mailaccounts instellen. Google-, Yahoo!- en AOL-accounts instellen

Mail. 1. Informatie over Mail. 2. E-mailaccounts instellen. Google-, Yahoo!- en AOL-accounts instellen Mail 1. Informatie over Mail U kunt de berichten van al uw e-mailaccounts in één venster weergeven. Mail geeft berichtenreeksen weer, zodat u eenvoudig ziet welke berichten bij elkaar horen. Met Mail kunt

Nadere informatie