De vijfde zuil van verlichting. De Vergevingsoptie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De vijfde zuil van verlichting. De Vergevingsoptie"

Transcriptie

1 De vijfde zuil van verlichting De Vergevingsoptie

2 AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen werkelijk zijn. Doe je voordeel met deze kans om meer te leren over het leven en hoe jij dat leeft - maak een paar Avatar oefeningen mee. De waarde van een verslag Verslag uitbrengen is een afstemmingstechniek. Het is een mondeling of schriftelijk antwoord op drie vragen: Wat ben je van plan te gaan doen? Wat heb je feitelijk gedaan? Wat gebeurde er? De waarde van een verslag is dat je, door het verduidelijken van je intentie, je acties en het resultaat daarvan, niet langer afgaat op de evaluatie van iemand anders over je verrichting (werk, project, taak, etc.) en dat je erachter zult komen of de oefening af is, of ze op de juiste wijze is uitgevoerd en of ze passend is voor wat je probeert te bereiken. Als het je bedoeling is om een oefening te doen om een emotionele blokkade op te ruimen, en je bent in feite nog steeds geblokkeerd, dan is de oefening niet af, of je hebt haar verkeerd gedaan, of het is niet de geschikte oefening voor wat je probeert te bereiken. Opmerking voor onderwijskrachten: Star s Edge nodigt je hierbij uit om de Avatar Mini-Cursussen als leermodule te gebruiken voor je leerlingen. Missie Avatar heeft als missie in de wereld om de integratie van overtuigingssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat het enige verschil tussen ons onderling onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreëerd en gediscreëerd kunnen worden, dan zal het welles-nietes spel ophouden en zal een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede. Copyright 2010 door Harry Palmer. Alle rechten voorbehouden. Avatar, ReSurfacing, Enlightened Planetary Civilization en Star s Edge International zijn geregistreerde handelsmerken van Star s Edge, Inc. EPC SM en Love Precious Humanity SM zijn service-merken waarvan de licentie berust bij Star s Edge Inc.

3 De vijfde zuil van verlichting De Vergevingsoptie 1

4 De Vergevingsoptie Checklist DOEL: Onderzoeken en begrijpen van het proces en de gevolgen van vergeven. VERWACHTE RESULTATEN: Vrij zijn van schuldgevoel, droefheid of woede. Sterker gevoel van welzijn, vrijkomen van creatieve energie. INSTRUCTIES: Voltooi onderstaande checklist. 1 Lees: Vergevingsgezindheid 2 Lees: Levenslasten kaart 3 Doe oefening 1: Het levenslasten werkblad 4 Lees: Waarom we niet gebleven zijn 5 Lees: Korte lijst met voordelen van slachtofferschap 6 Lees: De keus van vergevingsgezindheid 7 Lees: De technologie van vergevingsgezindheid 8 Lees: Enkele voordelen van vergevingsgezindheid 9 Lees: Het vierstaps-vergevingsproces 10 Lees: Stap 1: Beëindig het voorval en breng jezelf in veiligheid 11 Doe oefening 2: Het levenslasten werkblad 12 Lees: Stap 2: Heel het lijden dat voortvloeit uit de verwonding 13 Lees: Een toespraak op de Master Cursus 14 Doe oefening 3: Gefixeerde aandacht vrijmaken 15 Lees: Stap 3: Je gevoelens over je aanvaller de baas worden 16 Doe oefening 4: Compassie-oefening 17 Lees: Stap 4: Bouw je eigen leven weer op 18 Doe oefening 5: Doelen stellen 19 Mini-cursus verslag Schrijf op een apart blad papier de volgende antwoorden: a. Wat ben je van plan te gaan doen in deze mini-cursus? b. Wat heb je feitelijk gedaan? c. Wat gebeurde er? 2 We nodigen je uit om je verslag te mailen naar: of te faxen naar of op te sturen naar: Star s Edge International, 237 N. Westmonte Dr, Altamonte Springs, FL U.S.A.

5 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS Mini-Cursus: De Vergevingsoptie Bij instinctief gedrag hoef je geen beslissingen te nemen. Gevolgen hoeven niet te worden afgewogen, geen overleg over belangen, geen spijt en geen fouten. Je hoeft niet te stoppen en achter je oor te krabben, of iets uit te zoeken. Er zijn geen karmische consequenties. Je reageert gewoon: stimulus en respons, vechten of vluchten, eten of gegeten worden, overleven of ten onder gaan. Het kan zijn, dat je een dergelijke instinctieve manier van existeren aantrekkelijk vindt tenminste, totdat je zelf aan de beurt bent om opgepeuzeld te worden. In tegenstelling hiermee, moeten intelligente schepselen beslissingen nemen en leven met de gevolgen van hun beslissing. Intelligentie betekent een beheersing van emoties, of het ontdekken van de beste optie, of keuzes maken op basis van de mogelijke gevolgen. Beslissingen nemen is de essentie van persoonlijke verantwoordelijkheid; dat kan aanvoelen als vrijheid, of je de last bezorgen van een schuldgevoel, droefheid of woede. Eén van de zwaarste beslissingen die een intelligent wezen ooit zal moeten nemen, is de beslissing om te vergeven. Vergevingsgezindheid De wereld is niet gisteren begonnen en zal morgen evenmin eindigen. Hij gaat onverbiddelijk voort; geen enkele dag kan worden overgedaan. Meestal drijven we mee op de stroom van onduidelijke bestemmingen een mengsel van eisen uit het verleden, verwachtingen van anderen en de lusteloze traagheid van onze eigen vermoeidheid. Veel van de gebeurtenissen waarmee we te maken krijgen kunnen we niet veranderen noch vermijden. Ze hebben meerdere oorzaken die teruggaan in de tijd. Wat eruit ziet als vrije wilsbeslissingen, zou wel eens niet meer kunnen zijn dan een opeenhoping van onze indoctrinatie met voorafgaande oorzaken. Af en toe reikt het leven ons de mogelijkheid aan, om boven de ketens van oorzaak en gevolg uit te stijgen en als een Avatar bronwezen, voor een ogenblik, de richting te bepalen van toekomstige gebeurtenissen. Vergeven is zo n mogelijkheid. Het is duidelijk dat er lijden in de wereld gaande is. Hoe ongewisser onze leefomstandigheden worden, des te vatbaarder zijn we voor lijden. We lopen altijd de kans om ziek te worden, blessures op te lopen of voortijdig te sterven. Dit zijn de natuurlijke vormen van lijden in het leven die we moeten doorstaan, waar we van moeten herstellen en waar we ons overheen moeten zetten. Die prijs betalen we voor het incarnatiespel dat we spelen. Een prijs die daar soms nog bijkomt, is het risico dat we door onze medespelers tot slachtoffer gebombardeerd worden. Vroeg of laat leren de meeste van ons hoe het is om slachtoffer te zijn van verkeerde daden, vergissingen of slechte intenties. De vraag is hoe we hiermee omgaan. Doorstaan we ze, herstellen we ervan en zetten we ons er overheen, zoals we dat doen bij de natuurlijke vormen van lijden, of ontkennen we ze, bieden we weerstand en vergiftigen we de rest van ons leven met iemand ervan te beschuldigen dat die verknoeid heeft wat zo mooi had kunnen zijn? Af en toe reikt het leven ons de mogelijkheid aan, om boven de ketens van oorzaak en gevolg uit te stijgen en als een Avatar bronwezen, voor een ogenblik, de richting te bepalen van toekomstige gebeurtenissen. Vergeven is zo n mogelijkheid. 3

6 ZUIL 5: Levenslasten kaart ONGEMAKKEN BELEDIGINGEN LETSEL VERLIEZEN NOODLOTTIGE OMSTANDIGHEDEN BESCHRIJVING KERNIDEE ACHTER BESCHULDIGING Kleine irritaties of probleempjes, oponthoud, onnodig extra werk, minder gemakkelijke toegang tot iets, verwarring Ze zijn gewoon stom. Botte, ongevoelige of agressieve opmerkingen, verbale aanvallen op iemand s identiteit, kleineren of respectloosheid Ze hebben het mis, het zijn verwaande kwasten en ze zijn jaloers. Fysieke, emotionele en/of psychologische schade, waaronder verraad, afwijzing en openlijke vernedering Ze maken slachtoffers, intimideren, bedriegen en misleiden je. Dood van een geliefde, verlies van bekwaamheid of functie, verlies van eigendom, reputatie of relatie Het zijn moordenaars, criminelen en leugenaars. Natuurrampen, ongelukken, hongersnood, oorlog, ziekte God heeft me in de steek gelaten. VERWACHTING DIE WORDT BESCHAAMD Ik verdien dit oponthoud niet. Ik verdien respect. Ik verdien het niet om gekwetst te worden. Het komt mij toe. Ik verdien dit lijden niet. TRADITIONELE VOLKSWIJSHEDEN Haal eens diep adem en tel tot tien. Laat je niet van je stuk brengen, het zijn maar woorden. Elk nadeel heeft z n voordeel. Het kon slechter. Alles gebeurt met een bedoeling. 4

7 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS OE X OEFENING 1: HET LEVENSLASTEN WERKBLAD Doel: Identificeren van gebeurtenissen en mensen die een nadelige invloed op je leven hebben gehad. Verwachte resultaten: Inzichten in oorzaak en gevolg Instructies: Je bent op zoek naar gebeurtenissen, en de mensen die ze veroorzaakten, die je nog steeds een onplezierige emotionele reactie geven of die je aandacht blijven vasthouden. Geef op onderstaand werkblad een korte beschrijving van wat er gebeurde, wie het veroorzaakte en wat jouw reactie was. Voorbeeld van oefening Wat gebeurde er? / Wanneer? Wie was de oorzaak? / Wie geef je de schuld? / Waarom? Wat was je reactie? / Wat heb je eraan overgehouden? (Opmerking: in oefening 2 krijg je instructies over het invullen van kolom 4.) 1. Ik werd met een baseballknuppel op m n hoofd geslagen/ Toen ik jong was Mijn broer / Mijn vader en moeder / dat ze toelieten dat hij me pijn deed wanneer hij maar wilde Ik raakte bewusteloos en kwam huilend weer bij. / Ik heb nog steeds een bult op mijn hoofd en soms last van hoofdpijn Waarom we niet gebleven zijn... Start laatste uitzending... Voor jullie Aardbewoners is vergevingsgezindheid een gevoelig onderwerp. Het is alsof een dief je dreigt te bestelen van een levenslang spaartegoed aan onrechtvaardigheden, verliezen, ongeneeslijke wonden, verwijten, oude beledigingen en ontrouw. Waarom spaar je dat allemaal op? Waarom spaart iemand überhaupt bepaalde zaken? Omdat je ze kunt gebruiken, nietwaar? Dat spaartegoed van alle nare dingen die gebeurd zijn, of jou zijn aangedaan, gebruik je om je verwijten en boos- 5

8 heid te rechtvaardigen. Tevens vormt het de rechtvaardiging voor de meest populaire motto s van jullie soort: De fout lag niet bij mij, Ik werd zwart gemaakt, en Jij moet eerst over de brug komen. Met je slachtoffer-ongeluk spaartegoed financier je allerlei kleingeestige wraakacties en keer je rente uit door uitbarstingen van zelfmedelijden. Elke keer dat één van jullie verandert in een crimineel, of een terrorist, of een treurig psychiatrisch geval, is het vrij zeker dat je slachtoffer-ongeluk banktegoed overloopt. Zodra één van jullie voldoende helder inzicht heeft om de vergevingsoptie te suggereren, gaat de rest tegen hem of haar samenspannen. Je weet dat zo iemand uit is op je bankroet. Hij of zij vormt een regelrechte bedreiging voor al je wat-ik-niet-allemaal-geleden-heb -verhalen. Je vindt zo iemand wreed. Zijn deze persoonlijke verantwoordelijkheidsactivisten van plan om degenen die jou wat hebben aangedaan vrijuit te laten gaan? De misdadigers vrijlaten terwijl ze jou, arm slachtoffer, ervan beschuldigen dat je niet vergeeft? Jullie economie zou het niet overleven als er op grote schaal vergeven werd. Slachtoffers met rancune zijn veel geld waard. Er worden enorme winsten gemaakt met verzekeringspremies, rechtshulp, medische honoraria, psychotherapiekosten, alternatieve geneeskunst, drugs, veiligheidsdiensten, religieuze schenkingen, belastinggelden, defensiecontracten, en dergelijke. Dus als iemand de aanbeveling doet om te accepteren, te vergeven en verder te gaan met je leven, is dat niet alleen maar bedreigend voor je favoriete emotionele drama s, maar het gaat ook lijnrecht in tegen de gevestigde belangen, die er vele miljarden mee verdienen om jouw rechten op slachtofferschap veilig te stellen. De zienswijze van jullie cultuur laat een duidelijke voorkeur zien voor vergelding en wraak. In de eerste 20 minuten van jullie actie- en avonturenfilms zie je de held altijd belanden in een vreselijke vorm van slachtofferschap in handen van een mutant menselijke misdadiger en hoe harder dat aankomt, des te meer is de held gerechtvaardigd om de rest van de PG 13 film (gemaakt voor jullie pubers met taal van volwassenen en picturaal geweld) vernietigend wraak te nemen. Dat is het model dat jullie je nakomelingen voorschotelen. Wanneer iemand je pijn bezorgd, zet je dat betaald. Voor volwassenen die de touwtjes in handen hebben is er zelfs een preventieve versie: soms zet je iemand al bij voorbaat betaald. Het klopt dat jullie rechtbanken en wetten, alsook je fysieke mogelijkheden, de meeste van jullie ervan weerhouden om net zulke gewelddadige acties te ondernemen 6

9 als je filmhelden. Toch staan de eerste 20 minuten van de film nog steeds model voor je eigen leven, waarbij je de tegenslagen overdrijft en je behoefte aan vergelding probeert te bevredigen, door te dagdromen over rotzooi trappen en wraak. Dat dagdromen werkt slechts ten dele. Daar nog eens bovenop, vinden de meeste van jullie hun ontlading in kleine woede-uitbarstingen door af en toe met een deur te slaan, te toeteren of tegen iemand je middenvinger op te steken. Sommige van jullie die ook hier niet mee uitkomen, vliegen met lijnvliegtuigen gebouwen binnen, blazen onschuldige mensen op of geven zich over aan zinloos geweld. Het lijkt erop dat de meerderheid van jullie soort ervan overtuigd is, dat vergevingsgezindheid een teken van zwakte is iets waarmee je de geestelijk zwakkere religieuze broeders en zusters nog wat kunt troosten. Iemand die je in alle ernst vergevingsgezindheid aanraadt, zie je als een medeplichtige die je iets wil aansmeren. Je beschermt je slachtofferschap vastberaden. Als je dat zou verliezen, wat blijft er dan over? Slachtoffers gaan maken? Hoe kun je jouw gerechtvaardigde woede rechtvaardigen? Het is duidelijk, dat je gerechtvaardigde woede (bestaat er dan nog iets anders?) je een gevoel van macht oplevert. Als je je macht kwijtraakt is er altijd wel iemand die je een schuldgevoel zal proberen aan te praten. De persoonlijke verantwoordelijkheidsactivisten zijn je vijanden. Zij geven het slachtoffer de schuld! Op jou komt hun suggestie om te vergeven over als een ondermijnende aanval. Zolang zij zich bedreigd voelen door jouw geweldige vaardigheid in weerstand te bieden aan het voelen van......verbinding verbroken Korte lijst met voordelen van slachtofferschap je wordt niet geacht verantwoordelijk te zijn recht op sympathie en meeleven geen persoonlijke aansprakelijkheid je verdient steun je hoeft je niet op te doffen het recht om te beschuldigen het ligt niet aan jou ze zijn je iets verschuldigd 7

10 ZUIL 5: Onze onwil om te vergeven schaadt ons en niet hen. Onze weigering om te vergeven is een tweede verwonding die we onszelf bezorgen na de oorspronkelijke wond. De keus van vergevingsgezindheid We willen niet beweren dat er in de wereld geen echte slachtoffers zijn die zijn er zeker. Bomen vallen op mensen, je beste vrienden worden overreden door dronken bestuurders, agressievelingen en psychopaten stelen en verminken, landen voeren oorlog, uitputting van hulpbronnen en luchtvervuiling creëert lijden voor iedereen. Je moet er alles aan doen om dit te voorkomen maar als dat niet lukt kun je op z n minst het lijden van de slachtoffers verlichten door te werken aan het herstel van een veilige omgeving. Stroop ter plekke je mouwen op en verleen assistentie. Doe alles wat nodig is om de orde te herstellen. Dat is het eerste wat je doet. Daarna, als de mensen eenmaal door de crisis heen zijn, help je ze om de crisis te boven te komen. Dat kan soms het moeilijkst zijn. Er is acceptatie, vergevingsgezindheid en herstel voor nodig om het voorval ook psychologisch goed af te ronden. Er komt geen vergelding aan te pas. De eerste vraag die je moet stellen bij het vergevingsproces is, net als bij elke andere behandeling: Wil je beter worden? en: Ben je bereid om het ongemak dat beter worden met zich meebrengt te verdragen? God s geschenk aan de mensen is, dat ze kunnen kiezen. Acceptatie, vergevingsgezindheid en verder gaan, zijn geschenken die ze zichzelf geven. In feite is het zo, dat we weliswaar over het proces van vergeven praten maar dat we het nauwelijks in de praktijk brengen. Vergevingsgezindheid is een kunst die verloren is gegaan, een filosofische abstractie. Het is gedegenereerd tot iets waar de ander om moet bedelen. En tenzij hij over de brug komt, publiekelijk z n excuses aanbiedt en flink wat lijdt, is er geen sprake van dat we hem of haar de voldoening van vergeven willen schenken. Onze vergevingsgezindheid hebben we in een wraakzuchtige fantasie omgezet. We verbeelden ons dat de ander vergeving nodig heeft en dat we die niet gaan geven totdat we hem of haar vernederd en gedegradeerd hebben. Het is een illusie om te geloven, dat het achterhouden van onze vergevingsgezindheid ons een soort van greep geeft op iemand die ons iets heeft aangedaan. Onze onwil om te vergeven schaadt ons en niet hen. Onze weigering om te vergeven is een tweede verwonding die we onszelf bezorgen na de oorspronkelijke wond. Bepaalde Oosterse religies geloven, dat als we niet vergeven, er zo diep wrok in onze geest gegrift wordt, dat die zelfs tot in een volgend leven voelbaar is. In dit licht gezien is het nogal raar om niet te vergeven. Voorval nee de Vergevingsoptie ja 8 voortgezet lijden innerlijke vrede

11 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS De technologie van vergevingsgezindheid Heeft iemand je, behalve je te vertellen dat je moet vergeven, ooit wel eens geleerd hoe dat moet? Het herontdekken van de technologie van vergevingsgezindheid begint met de realisatie, dat vergeven bestaat uit een serie stappen die je neemt om je eigen innerlijke vrede te herstellen. Het is zelfhelend. Of het de andere partij wel of niet helpt is aan hen. Aankondigen bij iemand dat je hem of haar vergeeft is een toneelmatig vertoon van rechtschapenheid en daar gaat de technologie van vergevingsgezindheid niet over. Niet vergeven heeft consequenties. Het leidt tot slachtofferbewustzijn en voortgezet lijden. Het is de grondoorzaak van toekomstige misstappen. Als je eens rustig de tijd zou nemen om samen met misdadigers te onderzoeken waar toch hun motivatie vandaan komt om anderen iets aan te doen, dan zou je op heel wat wraakgevoelens, oude beledigingen, verraad en onrechtvaardigheden stuiten waarvan nog niets vergeven is die hen het gevoel geven, dat ze het recht hebben om naar believen iemand iets aan te doen. Vergevingsgezindheid doorbreekt de slachtoffer-heeft-recht-op-wraak keten. Deze keten doorbreken is niet iets dat je alleen maar doet om aardig te zijn voor jezelf; het is tevens een dienst die je verricht voor toekomstige generaties. Enkele voordelen van vergevingsgezindheid Snellere genezing, zowel emotioneel als fysiek Bevrijding van stramheid en chronische pijn Toename van fysieke kracht Stressreductie Versterking van je afweersysteem Betere darm- en blaasfunctie Rustiger slaap Vrijkomen van depressie en wrok Vrijkomen van zelfsabotage Meer energie, meer zeggenschap (zowel lichamelijk als geestelijk) Langer leven Positievere kijk op het leven Gelukkiger Snellere reactietijd Vriendelijker, toleranter Succesvoller Meer besef en intelligentie Beter in staat om nieuwe relaties aan te gaan Innerlijke vrede EEN NIEUW LEVEN! Als jouw beoefening van vergevingsgezindheid (of jouw zogenaamde beoefening ervan) de bovenstaande resultaten niet oplevert, wordt het tijd dat je het echt goed leert doen. 9

12 ZUIL 5: Het vierstaps-vergevingsproces Beëindig het voorval en breng jezelf in veiligheid. Heel het lijden dat voortvloeit uit de verwonding. Je gevoelens over je aanvaller de baas worden. Bouw je eigen leven weer op. Vergeven is een proces en dat betekent dat het onderverdeeld kan worden in een reeks van keuzes, ervaringen en realisaties. Daar mensen het al vele duizenden jaren aanbevelen en er zelfs hele religies omheen gebouwd hebben werkt het kennelijk. Als dat voor jou niet zo is, of als je er moeite mee hebt, zit het erin dat je iets verkeerd doet. Veel mensen zitten emotioneel gevangen, vechten zich een weg door het leven, zijn verwikkeld in een spel van winnen-verliezen, gelijk versus ongelijk, slachtoffer versus dader. Hoe stijg je boven dit soort spelletjes uit? Afgezien van alledaagse voorvallen als beledigingen en ongemak, is er meer voor nodig dan alleen maar te beslissen dat je zult vergeven, om het lijden te verlichten van je slachtofferschap. Hiervoor moet je vier stappen zetten: 1) beëindig het voorval en breng jezelf in veiligheid, 2) heel het lijden dat voortvloeit uit de verwonding, 3) word je gevoelens over je aanvaller de baas en 4) bouw je eigen leven weer op. Heb je de kans om aan de situatie te ontkomen en laat je die onbenut, dan ben je op z n minst gedeeltelijk verantwoordelijk voor de consequenties die dat heeft Beëindig het voorval en breng jezelf in veiligheid Om te kunnen overleven in de tegenwoordige maatschappij is het verstandig om getraind te worden, of jezelf te trainen, in effectieve verdedigingstechnieken. Het voornaamste doel van een verdedigingstactiek is het vermijden of verminderen van je zichtbaarheid. Daar gaat het om! Houd je hoofd gebogen. Verschuil je. Verminder de kans dat een echte of potentiële dader je zal verwonden. Hang de telefoon op. Doe de deur op slot. Ga uit de weg. Maak jezelf niet kwetsbaar voor mensen die je niet vertrouwt. Laat je eigendommen niet achter op plekken waar ze gestolen kunnen worden. Neem in een onbekend gebied geen weggetje binnendoor. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van degenen die je onder je hoede hebt genomen. Verminder je risico s. Zorg dat de bekende bedreigingen jou niet bereiken. Dat is geen paranoia maar rationeel risico management. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen zul je toch af en toe ongewild blootstaan aan iemand ander s onzorgvuldigheid of slechte intenties; je krijgt een gebeurtenis over je heen die een emotionele en/of fysieke verwonding bij je teweeg brengt. Dat gebeurt.

13 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS Een verwonding maakt adrenaline en andere regulerende stoffen in je bloedsomloop vrij die een aantal overlevingsreacties oproepen. Je hart gaat sneller kloppen, bloedvaten aan het oppervlak van je huid zwellen op en je ademhaling verhevigt. Maag- en darmfuncties worden onderbroken. Het waarnemen en de mentale indrukken worden intenser. Voor sommigen kan zo n ervaring verslavend werken. De herinneringen die je tijdens deze crisismomenten opslaat, zijn emotioneel geladen met angst en pijn. De eerste rationele overweging (en dat kan al dan niet een instinctieve reactie zijn) die bij je opkomt is: hoe ontsnap ik aan het gevaar en breng ik mezelf in veiligheid? Blijf niet rondhangen als je de mogelijkheid hebt, en het juridisch verantwoord is, om te vertrekken. Ontsnap en maak dat je wegkomt. Schep zoveel afstand en barrières als je kunt tussen jou en het gevaar. Dat is van toepassing op mishandelende partners, op vrienden die je verwensen en op gewapende aanvallers maak dat je wegkomt. Evacueer uit het crisisgebied. Als iemand jou opzettelijk of door onoplettendheid een emotionele of fysieke verwonding aandoet, ga dan als eerste actie bij hem of haar uit de buurt. De reden waarom je als eerste stap het contact verbreekt is, jezelf de tijd te geven om te kalmeren en van de schok te herstellen. Je moet weer even op adem komen, het bloeden stoppen als daar sprake van is, en je emotionele voltage omlaag draaien zodat je weer kunt denken en handelen vanuit vrije wil. Deze stap vereist zelfbeheersing en moet niet verward worden met een gebrek aan moed. (Mocht de situatie daarom vragen, dan is dit het moment om de autoriteiten te waarschuwen.) Heb je de kans om aan de situatie te ontkomen en laat je die onbenut, dan ben je op z n minst gedeeltelijk verantwoordelijk voor de consequenties die dat heeft. Bij elke volgende keer dat je het proces van vergeven doorloopt, moet je dan alsnog jezelf vergeven voor je beoordelingsfout. Als je deze stap negeert en vanuit een soort gevoel van gerechtvaardigde overmoed besluit om geen duimbreed toe te geven, dan zijn de termen slachtoffer en dader niet langer van toepassing. In dat geval wordt de winnaar vastgesteld volgens de regels die gelden bij competitieve ondernemingen, of door een rechtbank of wet, of door effectieve vuurkracht. Wanneer je welbewust de strijd aanbindt met een misdadiger, moet je zelf de gevolgen dragen. Ik doe mijn ding en jij doet het jouwe. Ik ben hier niet om aan jouw verwachtingen te voldoen, en jij bent er niet voor de mijne. Jij bent jij en ik ben ik en als we het toevallig met elkaar kunnen vinden is dat prachtig. Zo niet, dan is er niets aan te doen. Fritz Perls, grondlegger van de Gestalttherapie Vergeven is een proces. 11

14 ZUIL 5: OE X OEFENING 2: HET LEVENSLASTEN WERKBLAD (KOLOM 4) Doel: Identificeren van gebeurtenissen en mensen die een schadelijke invloed op je leven hebben gehad en wat je had kunnen doen om de situatie te voorkomen. Verwachte resultaten: Inzichten in rationeel risicomanagement. Instructies: Vul de 4de kolom in met wat jij had kunnen doen om de situatie te voorkomen die in kolom 1 beschreven staat. Voorbeeld van oefening Wat gebeurde er? / Wanneer? Wie was de oorzaak? / Wie geef je de schuld? / Waarom? Wat was je reactie? / Wat heb je eraan overgehouden? Wat had ik kunnen doen om de situatie te voorkomen? 1. Ik werd met een baseballknuppel op m n hoofd geslagen / Toen ik jong was Mijn broer / Mijn vader en moeder / dat ze toelieten dat hij me pijn deed wanneer hij maar wilde Ik raakte bewusteloos en kwam huilend weer bij. / Ik heb nog steeds een bult op mijn hoofd en soms last van hoofdpijn Ik had meer bedacht kunnen zijn op het gevaar dat ik liep als ik mijn broer tegen me in het harnas joeg Heel het lijden dat voortvloeit uit de verwonding 12 Wanneer een verwonding je niet ten diepste heeft geraakt, zal de tijd die snel en barmhartig helen. Maar als je een traumatische verwonding hebt opgelopen, kan de emotionele pijn je blijven belagen zelfs nadat de fysieke wond genezen is. Om je heen gaat het leven verder, maar je aandacht zit gedeeltelijk vast, via deze sterk emotioneel geladen herinneringen, aan een voorbije gebeurtenis en aan de dader die volgens jou je lijden veroorzaakt heeft. Je neemt de identiteit van slachtoffer aan. De haat en verbittering die je voelt, zet je aan om wraakfantasieën te bedenken die je beroven van je innerlijke vrede en je zelfrespect. Dergelijke fantasieën creëren obsessieve (en energievretende) overtuigingen die leiden tot zelfsabotage. Je zou zelfs, zoals sommige hebben gedaan, de rest van je leven kunnen ruïneren in een bedrieglijke poging om je dader te straffen.

15 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS De overtuiging dat de emotionele pijn onverdiend en onterecht is, roept weerstand bij je op om hem te ervaren. Je redenering is in wezen: Ik wil niet dat me dat wordt aangedaan. Dus in plaats van het te accepteren (d.w.z.: dat verandert in dit ) en te helen, wordt de emotionele pijn naar buiten geprojecteerd in de vorm van wrok, verwijten en boosheid. Dit verwijten en vermijden betekent slechts uitstel van het vergevingsproces, en brengt nog meer lijden teweeg. Je kunt de dader van jouw verwonding zelfs generaliseren tot een hele groep, bv. mannen, vrouwen, soldaten, autoriteiten, sekteleden, etc. Dit generaliseren, op basis van onopgeloste emotionele pijn, is de wortel van onverdraagzaamheid en in extreme gevallen van geestesziekte. Vertrouw op de eeuwenoude wijsheid dat het beter is om te accepteren en te vergeven. Ervaar je lijden geduldig totdat je het achter je kunt laten. Wat dat zou kunnen opleveren is, dat de lessen die je put uit het lijden tot een verrijkende levenservaring worden. De stadia van het helen zijn: a) accepteer het lijden en eigen het je toe, b) ervaar het bereidwillig en c) laat het achter je. Het is paradoxaal dat lijden (werkwoord) het geneesmiddel is voor het lijden (zelfstandig naamwoord). Lijden betekent dat je bereidwillig het ongemak voelt van een verwonding, een verlies, of de emoties van ontrouw. Dat houdt in dat je alle facetten van de ervaring accepteert, je toeeigent en verdraagt, waaronder je weerstanden, emoties en pijnen. Als het gaat om beledigingen, afwijzingen, en aanvallen op je reputatie, dan ervaar je de uitkomst die de aanvaller voor ogen had. Je houding getuigt van een moedig: Ik aanvaard het! Lijden betekent niet dat je het voorval vergeet. Het houdt alleen maar in, dat je de emotionele lading vermindert door de herinnering aan het voorval zodanig te masseren, dat die zich niet langer onderscheidt van een willekeurige andere herinnering. Zolang je weerstand biedt aan het lijden dat aan een gebeurtenis kleeft, kan de herinnering eraan je leven heen en weer slingeren. Als je de gebeurtenis accepteert en nog eens onder ogen ziet door alle facetten van het lijden de baas te worden, word je weer bron. Dit opnieuw ervaren kan beangstigend, pijnlijk en door en door verdrietig zijn. Dat is okay. Sidder van angst, jammer erop los of huil je ogen uit. Rol over de vloer, verschuil je onder de dekens en laat het voorbij gaan. Je wordt echt met je gevoelens van schaamte en hulpeloosheid. Dat is heldhaftig. Natuurlijk doet het pijn maar houd goede moed. Hoe lang en intens je wilt lijden ligt voornamelijk aan jezelf. Je kunt het allemaal ineens aangaan in een marathon sessie of het verdelen over kortere sessies in de loop van een aantal weken. Op een gegeven ogenblik zal ergens, op het dieptepunt van je ellende, plotseling de zon doorbreken en zul je weer bron worden van jouw leven. Het enige wat je aan het verleden kunt veranderen, is de mate waarin je je erdoor laat beïnvloeden. (Als je dit doet in de context van ReSurfacing of van een Avatar Cursus, kun je als preventiemaatregel voor de toekomst bezig gaan met de transparante overtuigingen die maken dat de crisis of verwonding zich nog eens zal herhalen, bv.: Ik verdien het om te lijden. ) In deze stap van het vergevingsproces negeer je de dader en concentreer je je helemaal op de herinnering aan het ongeval. Je accepteert en ervaart nog eens volledig zonder weerstand de gevoelens die eraan vastzitten. Je komt in het reine met hoe het was en laat je niet langer afleiden door wie het deed of hoe het had moeten zijn. Aanbevolen: de Dit en dat oefening uit ReSurfacing, blz. 96 (in dit boek op pg. 63) Het enige wat je aan het verleden kunt veranderen, is de mate waarin je je erdoor laat beïnvloeden. Volgens mij is één van de redenen dat mensen zo koppig vasthouden aan hun haatdragendheid, hun besef, dat als de haat eenmaal voorbij is, ze gedwongen zijn om met de pijn bezig te gaan. James Baldwin 13

16 ZUIL 5: Een toespraak op de Master Cursus door Harry Palmer Dit artikel is een uittreksel uit het boek Binnen Avatar. Hierbij heet ik alle nieuwe Masters hartelijk welkom in het Avatar netwerk. Ik heb begrepen dat we hier met Masters uit 25 verschillende landen bijeen zijn. Het Avatar netwerk is een alliantie van individuen die bijdraagt aan de creatie van een verlichte planetaire beschaving. We zijn bondgenoten in één van de meest ambitieuze ondernemingen ooit. Op vreedzame wijze transformeren wij competitieve, nationalistische samenlevingen tot een verlichte planetaire beschaving. Dat is een ware uitdaging. Wanneer je de mentale aanslag verwijdert van alle activiteiten die gemotiveerd zijn door persoonlijk voordeel of wedijver, dan komt het volgende gemeenschappelijke doel van de menselijke soort tevoorschijn: de creatie van een verlichte planetaire beschaving. Dat roept bij elk van ons de hoogste motivatie op. Als je morgen je cursus afrondt, weet dan dat je de steun en liefde geniet van iedereen bij Star s Edge. We zijn verbonden door een sterke, morele alliantie. Ik zeg wel eens dat ik meestal geen toespraken houd op Master Cursussen - wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is, dat ik niet van tevoren een plan maak voor een toespraak op Master Cursussen. Dus als jullie het goedvinden, zal ik ingaan op een vraag die tijdens de Wizard Cursus gesteld werd. Hoe ga je om met de verliezen en droefenissen van het leven? Er is een oud gezegde dat luidt: Maak het meeste van wat komt en het minste van wat voorbijgaat. Heb je dat wel eens gehoord? Als je dit idee als leidraad hebt, zonder te begrijpen wat leven vanuit vrije wil is, dan ben je slechts bezig met overgave. Overgave is op zich niet slecht wanneer het op het juiste moment gedaan wordt, maar je steeds maar overgeven is niet de weg van een Avatar die de kunst verstaat om zijn of haar eigen leven te sturen. Die levenskunst krijg je onder de knie, door te leren wanneer je stuurt en wanneer je tot overgave komt. Dus laten we het advies: Maak het meeste van wat komt en het minste van wat voorbijgaat reserveren voor de gebeurtenissen die je niet kunt voorspellen of veranderen en waaraan je je leven in zekere mate moet overgeven, zoals natuurrampen, gewelddadige dreigingen, ongelukken. Je kunt doorgaan met je leven vanuit vrije wil, door je doelbewust aan zulke voorvallen over te geven. Overgave houdt in, dat je vanuit vrije wil besluit om geen weerstand te bieden. Als je wel weerstand biedt, dan wordt je door zulke gebeurtenissen heen en weer geslingerd en raakt je energie uitgeput. Het word je allemaal teveel en je raakt ontmoedigd. Wanneer je je eraan overgeeft, dan spoelen de gebeurtenissen over je heen zonder je weg te vagen. Het leven is een komen en gaan. Verleden week kwam je hier. Morgen ga je terug naar huis. Morgen komt eraan. Vandaag gaat voorbij. Mijn moeder verwoordde haar frustratie daarover met de uitspraak: Ik weet niet of ik aan het komen ben of aan het gaan. Dat gevoel heb je als je iets meemaakt dat niet loopt zoals jij wilt dat het loopt. Meestal is dat een teken om even te ontspannen en jezelf weer bijeen te rapen. Ga eens na wat je wérkelijk belangrijk vindt. 14 Hoe ga je om met de verliezen en droefenissen van het leven?

17 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS Is je leven aan het komen of aan het gaan? Er komen gedachten in je geest. En er gaan gedachten uit je geest. Er komt lucht in je longen. Er gaat lucht uit je longen. Ademen is een komen en gaan van lucht. Je ademhaling bevat allerlei lessen. Je moet de lucht eerst laten gaan voordat er nieuwe lucht kan binnenkomen. Toen ik leerde scuba-duiken was ik er niet zo zeker van of ik die longen vol lucht wel wilde uitademen. Zou ik wel weer lucht krijgen als dat nodig was? Misschien deed de luchtregulator het niet goed? Misschien was de zuurstoftank wel leeg? Misschien, misschien, misschien. Is het je ooit opgevallen hoeveel misschienen je door angst worden ingegeven? Je bent vijftien meter onder water en je longen zitten vol lucht. Als het echt moet kun je daarmee waarschijnlijk wel weer boven water komen. Dat heet blow and go. Maar als je uitademt heb je geen lucht meer in je longen en valt er niets te blowen en te gaan. En de les is, dat je moet vertrouwen op jouw of iemand ander s inschatting van de betrouwbaarheid van jouw duikuitrusting. Je moet erop vertrouwen dat je na het uitademen opnieuw kunt inademen. Het leven is een komen en gaan. Laten we het eens over verlies hebben. Verlies is het beste maken van wat voorbij gaat. Dit betekent, dat de meeste nadruk valt op wat voorbij gaat. Dat is de kern van droefheid. Als je altijd het minst maakt van wat komt en het beste van wat voorbij gaat, krijg je lijden. Bekijk verlies nog eens nauwkeuriger. Wat heb je te verliezen? Wat bezit je nu echt dat je zou kunnen verliezen? Wat behoort jou toe dat je kunt verliezen? Je geld? Je gezondheid? Je leven? Zijn die van jou of heb je ze tijdelijk te leen om ze te kunnen waarderen tussen het moment van komen en gaan? Laten we hier eens heel zorgvuldig naar kijken. Wat had je bij je toen je ter wereld kwam? Werd je geboren met een portemonnee vol geld? Dus het geld dat naar je toekwam was voorbestemd om weer voorbij te gaan. Denk je bij alles wat z n natuurlijke loop volgt, dat je het verliest als het bij jou voorbij komt? Of kun je gewoon waarderen dat het komt en weer gaat? Winst wordt net zo zeker gevolgd door verlies als de nacht volgt op de dag. Laten we nog eens beter kijken. Is het lichaam waarmee je geboren werd echt van jou? Het kwam voort uit basiselementen van je moeder - haar koolstof, fosfor en calcium dat naar jou toe kwam. Je hebt het te leen om het te 15

18 ZUIL 5: Wanneer je de mentale aanslag verwijdert van alle activiteiten die gemotiveerd zijn door persoonlijk voordeel of wedijver, dan komt het volgende gemeenschappelijke doel van de menselijke soort tevoorschijn: de creatie van een verlichte planetaire beschaving. waarderen - net zo als zij het te leen kreeg van haar moeder en van alle moeders daarvoor - de basiselementen die noodzakelijk zijn voor biologisch leven, meegevoerd in een stroom van komen en gaan. Hoe kun je iets verliezen als je om te beginnen niets had? Het is één groot komen en gaan. Glimlachen en tranen komen voorbij om door jou gewaardeerd te worden. Is je aandacht gericht op wat komt of wat gaat? Tussen het komen en gaan bevindt zich een schaal van tijdelijk eigendom. Bovenaan de schaal staan waardering en dankbaarheid. Aan de onderkant van de schaal is weerstand, beschermen, je vastklampen aan. Hoe gemakkelijk stroomt het komen en gaan van het leven door je heen? Het antwoord wordt bepaald door de mate waarin de levensstroom gehinderd wordt door je zelfdefinitie en je overtuigingen. Hoe vaster die omlijnd zijn, des te hobbeliger je reis. Het lukt sommige mensen niet om te waarderen, omdat hun aandacht uitgeput raakt door hun wanhoopspogingen om vast te houden en te beschermen. Ze verlengen de duur van hun tijdelijk eigendom. Maar als ze meer zorg dan waardering voelen, wat verlengen ze dan eigenlijk? Hun eigen lijden. Aarzel je om die teug adem te laten gaan? Komt er nog wel een volgende? Als je niet geniet van de ademteug die je hebt, waarom zou je er dan nog één willen? Houd je adem dan maar een poosje in en ga na of je daar gelukkiger of wanhopiger van wordt. Hoe maak je het meeste van wat komt en het minste van wat gaat? De eerste stap is om jezelf te zijn. Als je jezelf bent, is datgene wat komt precies het juiste en wat gaat ook. Als je te lang treurt om een geliefde, dan ben je waarschijnlijk meer de geliefde dan jezelf. Het ware zelf is altijd aanwezig, los van de mate waarin het gefragmenteerd is of in welk omhulsel of geestelijke toestand het zich bevindt. Het beschouwt het komen en gaan vanuit een perspectief dat onbeweeglijk en voor eeuwig present is. Wanneer je probeert te zijn zoals iemand anders, dan toon je geen respect voor je eigen uniekheid. Om te zijn zoals iemand anders, zou je zijn of haar standpunt in het leven moeten innemen om het bijbehorende komen en gaan te kunnen beleven en in dat geval heb je de bedoeling van je eigen leven links laten liggen. De bedoeling van waarom jij nu eigenlijk jij bent ontgaat je. Als je iemand anders probeert te zijn, is dat wat op jou afkomt anders dan wat op hem of haar afkomt - dus vanaf het eerste begin is dat al een teleurstelling. 16

19 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS God, bron der bronnen - of hoe je het ook maar wilt noemen - creëerde alles en iedereen als een unicum. God maakte geen kopieën. Het is verbazingwekkend maar ieder van ons is absoluut uniek. Dat God, of wat dan ook, geen vijf miljard exacte kopieën creëerde, zegt iets over de bedoeling achter creatie. Het verkennen van veelvormigheid. Komen en gaan. Als je het niet helemaal kunt volgen kom dan naar de Wizards. Ik wil een mooi stukje techniek met je delen uit het Boeddhisme. Sommige Boeddhisten geloven dat ze zichzelf van definitie kunnen zuiveren en hun besef en waardering voor hun eigen komen en gaan kunnen herstellen, door een oprecht gemeende zegen de wereld in te sturen. Zodoende transformeren ze het starre beeld van wie of wat ze zijn tot een zegen. Zullen we het eens proberen? De traditionele Boeddhistische zegen luidt: Moge je vrij zijn van pijn en verdriet en vrede en verlichting vinden. Stuur deze zegen de wereld in en doe dat zo vaak als er vingers aan je handen zijn. Kijk eens of je er, elke keer dat je het doet, een grotere oprechtheid en meer van je eigen uniekheid in kunt leggen. Verstuur de zegen in de taal die je het beste ligt. Heeft dit koortsachtige komen en gaan van het leven ook zin en betekenis? De Wizard vouwt zijn handen en kijkt nadenkend. Misschien. Wat? Wizard, vertel. Ik kan het niet precies aangeven, omdat de zin en betekenis variëren. Maar in elk van jouw individuele ogenblikken van komen en gaan, maak je een verbinding met anderen, leg je een vertrouwensrelatie, verwijs je naar iets dat ongedefinieerd is en gedeeld wordt. Dat iets weet. Het wordt gevoed door het opflakkeren van jouw leven. Het groeit toe naar het ogenblik waarop het zelf geboren wordt. Moge jullie de paden van het leven snel, oprecht en stoutmoedig bewandelen. Leef onverschrokken. Elke keer dat de gong wordt geluid ontvangen allen die het horen de zegening: Moge je vrij zijn van verdriet en pijn en vrede en verlichting vinden. 17

20 ZUIL 5: OE X OEFENING 3: GEFIXEERDE AANDACHT VRIJMAKEN Door herhaaldelijk aandacht te schenken aan en weer terug te trekken uit een gebied waarop aandacht gefixeerd is, zal uiteindelijk de gefixeerde aandacht uit dat gebied herwonnen worden. Doorgaans vindt dat herwinnen abrupt plaats en gaat het gepaard met één of meer van de volgende resultaten: Sommige gebieden kunnen zó vastzitten of emotioneel beladen zijn, dat je er niet onmiddellijk met je aandacht bij kunt (onbewuste herinneringen) of je ervan los kunt maken (gevaar). Deze situaties worden aangepakt en verholpen met de creatieoefeningen uit deel II van het Avatar materiaal een plotseling inzicht in het gebied er dient zich een oplossing aan het gebied verdwijnt geheel verlichting van pijn ontlading van een naar gevoel of een emotionele uiting ontlading van een oud trauma een verandering van gezichtspunt (een nieuwe kijk op hoe belangrijk het is) Doel: Ongevoelig maken van gevoelige gebieden door er gefixeerde aandacht van af te halen. Verwachte resultaten: Lichamelijk en emotioneel herstel. Instructies: Neem één van de voorvallen uit kolom 1 van je Levenslasten werkblad en wissel de volgende stappen met elkaar af: 1) beschrijf in detail wat er gebeurde van begin tot eind en besteedt speciale aandacht aan de weerstand, emoties of pijn die aan de gebeurtenis vastzitten. Daarna: 2) beschrijf je iets uit je omgeving totdat je aandacht vrijkomt van wat er in het verleden gebeurd is. Herhaal dit proces afwisselend totdat één of meer van bovenstaande resultaten bereikt zijn. Als je iemand haat, dan haat je iets in die persoon dat een deel is van jezelf. Wat geen deel is van onszelf, stoort ons niet. Herman Hesse Je gevoelens over je aanvaller de baas worden Wat beteken jij nu werkelijk voor de persoon die jou heeft gekwetst? Wat speelde zich volgens jou in z n geest af? Is de dader niet evengoed als alle andere schepselen onderhevig aan ouder worden, ziekte, verlies en dood? Misschien koester je nog teveel wrok voor de dader om dit een geruststellende gedachte te vinden, maar de ontnuchterende realiteit is dat jij in precies dezelfde situatie verkeert. Misschien denk je wel dat je de oorzaak van jouw lijden kent, maar je kent hoogstens een paar schakels uit de keten. Onder de woede en haatdragendheid die je koestert voor degene die jou iets heeft aangedaan, gaat een ondraaglijk verdriet schuil. Zijn daden herinnerden jou aan alle negatieve daden ter wereld, inclusief die van jezelf. Ze hebben het lijden op jouw stoep gelegd. Ze betekenen een barst in je eigen schuldbesef. Hoe maak je die barst ongedaan? Door die ander de schuld te geven van jouw gevoelens. Door iemand anders verwijten te maken, weiger je om de verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat alle menselijke wezens bewust of onbewust lijden teweeg brengen. Verwijten maken dient als excuus om je eigen fouten (kolom 4 van je Levenslasten werkblad) niet te onderzoeken. Verwijten maken komt voort

21 DE VERGEVINGSOPTIE MINI-CURSUS uit een schuldgevoel. Het moeilijkste kun je iemand datgene vergeven waarvoor je heimelijk jezelf zou moeten vergeven. De prijs die we betalen wanneer we iemand anders als schuldige aanwijzen is onbewustheid. Dat is dezelfde onbewustheid die onze misdadigers zo ongevoelig maakt. Als ze zouden beseffen wat voor lijden ze teweeg brengen, en dat het kwade kwaad aantrekt, dan zouden ze het onmiddellijk anders willen doen en om vergeving smeken. Maar ze hebben er geen weet van en schermen zichzelf af voor deze kennis door onbewustheid net als wij. Wat ons nog het meest pijn doet, wanneer we eenmaal over ons eigen lijden van pijn en verlies heen zijn, is het besef hoe diepgaand en wijdverbreid het lijden van de wereld is. Iemand iets verwijten is een uitdrukking van hulpeloosheid. Het is een poging om je helemaal op één voorval te focussen zodat het grote verdriet dat alle levende wezens meemaken verborgen blijft. De winst die het oplevert als je meedoet aan het slachtoffer / dader spel is, dat je dit grote verdriet niet meer opmerkt. We delen met degenen die ons wat hebben aangedaan de angst voor téveel besef. Zijn we niet hypocriet bezig als we de Boeddha eer bewijzen voor de woordles (een intellectueel geschenk) die hij ons heeft gegeven, dat het leven lijden is? Of wanneer we God eer bewijzen voor de lessen die Hij ons verschaft door het lijden, en dan vervolgens de idioot, crimineel, misdadiger, verrader of dader de schuld geven die ons hetzelfde geschenk geeft in de vorm van een levensles (ervaringsmatig)? Wie geeft ons de beste les? Moeten we de één aanbidden en de ander straffen? Is het mogelijk om de opvatting te huldigen dat alles uiteindelijk ten goede keert? Is het mogelijk om de opvatting te huldigen dat er echt niets te verwijten of te vergeven valt? Nooit? Je gevoelens over je aanvaller de baas worden gaat over compassie. Dat betekent niet dat je geen strategie meer voert om jezelf en anderen in de toekomst te beschermen, maar wel, dat je geen boosaardige of wraakzuchtige acties gaat ondernemen voor gebeurtenissen uit het verleden. Je laat al je verlangen varen om hem, of haar, of hen, om wat voor reden dan ook nadeel te berokkenen. Je onderbreekt de stroom van het lijden door te aanvaarden, dat je een onplezierige verandering hebt meegemaakt maar dat je die zult accepteren en verdragen ten bate van de wereld en dat je dat anderen niet zult aandoen. Laat je wraakgevoelens los; laat het over aan de levensbron. Jij bent niet verantwoordelijk voor de aansprakelijkheid van iemand anders. Je doet afstand van je recht op wraak ten gunste van zelfvergeving, ten gunste van vrij zijn van schuldgevoelens en ten gunste van de vreugde die de opbouw van een bevredigend en waardevol leven je schenkt. Dat is een heel goede ruil! Als we het geheime achtergrondverhaal van onze vijanden konden lezen, dan zouden we in het leven van elk van hen zoveel verdriet en lijden aantreffen dat we elke vorm van vijandigheid volledig zouden opgeven. Henry Wadsworth Longfellow OpmErKINGEN Vergeven is een persoonlijke aangelegenheid die niet noodzakelijkerwijs verbroedering of kwijtschelding inhoudt. Je kunt iemand vergeven zonder ook maar de geringste behoefte te voelen om nog ooit met hem of haar tijd door te brengen. Verbroedering is een transactie met een andere persoon waarvoor specifieke condities voor boetedoening en bemiddeling gelden en die niet verward moet worden met vergeven. Kwijtschelding ligt ook weer wat anders, omdat het door rechtelijke instanties wordt geregeld. 19

22 ZUIL 5: OE X OEFENING 4: -OEFENING Eerlijk zijn met jezelf leidt tot compassie voor anderen. Doel: De hoeveelheid compassie in de wereld vergroten. Liefde is een expressie van de bereidheid om ruimte te creëren waarbinnen iets mag veranderen. Harry Palmer, Love Precious Humanity Verwacht resultaat: Een persoonlijk gevoel van vrede. Instructies: Kies iemand uit kolom 2 van je Levenslasten werkblad en doorloop de volgende vijf stappen op die persoon. Herhaal dit voor elke persoon die in kolom 2 genoemd staat. Stap 1: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik is deze persoon op zoek naar wat geluk in zijn/haar leven. Stap 2: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik probeert deze persoon lijden in zijn/haar leven te vermijden. Stap 3: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik heeft deze persoon ervaring met verdriet, eenzaamheid en wanhoop. Stap 4: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik probeert deze persoon zijn/haar behoeften te vervullen. Stap 5: Met je aandacht op deze persoon gericht, herhaal je bij jezelf: Net als ik leert deze persoon over het leven. 20 Het is beter om je aandacht op de toekomst te richten dan op het verleden. 44. Bouw je eigen leven weer op Je eigen leven weer opbouwen betekent dat je het opnieuw op de rails zet en misschien wel een nieuwe richting inslaat. Als je jezelf iets nieuws in het vooruitzicht stelt, verzacht dat de ellende van je voorstellingen over hoe het allemaal had kunnen zijn. De beste manier om het lijden uit je leven te elimineren, is door te handelen vanuit de intentie om het lijden van andere voelende schepselen te verminderen. De laatste stap van het vergeven is de realisatie, dat doorgaan met pijn doen veel meer kost dan vergeven en opnieuw te beginnen. Het is beter om je aandacht op de toekomst te richten dan op het verleden. Een inzicht dat je misschien mee wilt nemen is, dat de keuze die je hebt om al dan niet te vergeven natuurlijk ook inhoudt, dat je de keus hebt om al of niet in de aanval te gaan. Wanneer je ervoor kiest om niet in de aanval te gaan, ben je pro-actief aan het vergeven. Eén van de mooie kanten van vergevingsgezindheid is, dat hoe meer mensen uit het verleden je vergeeft, des te minder mensen er in het heden zijn die op jou agressief overkomen. Het loslaten van oud letsel vermindert je reactieve levensdrama s aanzienlijk en levert je vrije aandacht op om je te richten op het leven dat je wilt leiden. De eerste en laatste persoon die je moet vergeven ben je zelf. Het helpt je eraan herinneren, dat je om de één of andere reden altijd gedaan hebt wat je indertijd voor je gevoel had moeten doen. Misschien moet je genoegdoening geven maar dat maak je zelf uit. De tijden zijn veranderd en jij eveneens. Als iemand hardnekkig probeert om een schuld-trip op jou bot te vieren of het spelletje speelt van ik-zal-je-wel-krijgen, voel je dan niet gekwetst. Stuur die persoon gewoon een kopietje van deze mini-cursus.

De zesde zuil van verlichting. Persoonlijke Integriteit

De zesde zuil van verlichting. Persoonlijke Integriteit De zesde zuil van verlichting Persoonlijke Integriteit AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen

Nadere informatie

De eerste zuil van verlichting. Basiscursus voor het hanteren van aandacht

De eerste zuil van verlichting. Basiscursus voor het hanteren van aandacht De eerste zuil van verlichting Basiscursus voor het hanteren van aandacht AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk

Nadere informatie

De tweede zuil van verlichting. Overtuigingen managen

De tweede zuil van verlichting. Overtuigingen managen De tweede zuil van verlichting Overtuigingen managen AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen

Nadere informatie

De zevende zuil van verlichting. Basiscursus: Levensafstemming

De zevende zuil van verlichting. Basiscursus: Levensafstemming De zevende zuil van verlichting Basiscursus: Levensafstemming AVATAR MINI-CURSUSSEN De Avatar mini-cursussen geven je de gelegenheid om te zien en te voelen hoe ondersteunend en gemakkelijk de Avatar oefeningen

Nadere informatie

De Avatar. Cursus. Succesverhalen

De Avatar. Cursus. Succesverhalen De Avatar Cursus Succesverhalen van cursisten tijdens de cursussen zelf Inhoudsopgave: Hoofdstuk één: verkregen vaardigheden Hoofdstuk twee: heling Hoofdstuk drie: met waardering Hoofdstuk vier: zoekende

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Bereiken wat jij wilt!

Bereiken wat jij wilt! Kees van Zijtveld Zelfmanagement De bewuste planning en uitvoering van de reis van je leven Bereiken wat jij wilt! Zelfmanagement De bewuste planning en uitvoering van de reis van je leven Veel mensen

Nadere informatie

Zes typen uitstellers en hun achtergrond

Zes typen uitstellers en hun achtergrond Zes typen uitstellers en hun achtergrond Marjan Ossebaard en Sary van den Heuvel Deze tekst betreft een samenvatting en bewerking van de volgende twee publicaties: Sapadin, L. and Maguire,J., It s about

Nadere informatie

7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden!

7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden! 7 levenslessen over de wetenschap van rijk worden! De Wetenschap van het Rijk Worden Waarom ligt een rijk leven slechts in de handen van enkelen - terwijl een groot deel van de mensheid in een staat van

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving.

Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. 1 Samenvatting Dit verhaal is bedoelt om iets positiefs in de wereld te brengen. Het is geschreven vanuit mijn eigen ervaring, waarneming en beleving. Angsten en onze snelle maatschappij belemmeren ons

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jij bepaalt jouw weg, maakt daarmee je eigen keuzes.

Jij bepaalt jouw weg, maakt daarmee je eigen keuzes. Keuzes maken Door het lezen van dit boek mag ik je bewust maken van jouw mogelijkheden en niet alleen dat. Ik mag je laten zien welke wegen er zijn. Zie het maar als een handleiding, een leidraad. Het

Nadere informatie

Hoe lééf ik na een verlies door zelfdoding?!

Hoe lééf ik na een verlies door zelfdoding?! Hoe lééf ik na een verlies door zelfdoding?! Inleiding op de ontmoetingsdag op zaterdag 1 maart 2003 door mevr. Jacqueline Tondu georganiseerd door Werkgroep Nabestaan na Zelfdoding Friesland -1- Leeuwarden,

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Onlangs ontving ik een verontrustende brief. De

Onlangs ontving ik een verontrustende brief. De Als Vergeven Onmogelijk Lijkt by Tim Jackson Onlangs ontving ik een verontrustende brief. De briefschrijfster zei: Satan stookt voortdurend onrust in mij met slechte, wraakzuchtige gedachten jegens mijn

Nadere informatie

Roy Martina 2003/herzien december 2006 Reflecties boven de wolken Roy Martina, arts voor preventie, auteur en wellness coach

Roy Martina 2003/herzien december 2006 Reflecties boven de wolken Roy Martina, arts voor preventie, auteur en wellness coach REFLECTIES boven de wolken HOE JE INNERLIJKE VREDE KUNT VINDEN IN EEN CHAOTISCHE WERELD Roy Martina Roy Martina 2003/herzien december 2006 Reflecties boven de wolken Roy Martina, arts voor preventie, auteur

Nadere informatie

the work of byron katie Het einde van lijden

the work of byron katie Het einde van lijden the work of byron katie Het einde van lijden Niemand behalve jijzelf kan jou vrijheid geven. Dit boekje laat zien hoe. - Byron Katie Over Katie & The Work In 1986, was Byron Kathleen Reid (beter bekend

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

Verdwaald in de liefde

Verdwaald in de liefde Verdwaald in de liefde Valkuilen en uitdagingen van liefde en verlangen Willem Lems 1 Ik ben Willem Lems en heb nu meer dan 12 jaar ervaring als psychosociaaltherapeut en met name de laatste 6 jaar als

Nadere informatie

OMGAAN MET VERLIES EEN INTEGRALE GIDS

OMGAAN MET VERLIES EEN INTEGRALE GIDS OMGAAN MET VERLIES EEN INTEGRALE GIDS VOOR ROUWENDEN Dolf J.H. van der Haven, ICC Van der Haven 2 OMGAAN MET VERLIES EEN INTEGRALE GIDS VOOR ROUWENDEN INLEIDING Dit artikel is een poging om te beschrijven

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... Themanummer over vergeving Tijdschrift voor Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen. Jaargang 1, nummer 3, augustus 2001, los nummer ƒ7,50 3 Colofon Jaargang 1, nr. 3, augustus 2001 van, tijdschrift

Nadere informatie

G-training. cursus cognitieve therapie

G-training. cursus cognitieve therapie G-training cursus cognitieve therapie 2012 2 Doel Opzet van de training. Kennismaken met het G-schema. Uitleg over het nut en de beperkingen van een dergelijk schema. De vier B s. Opzet De G-training bestaat

Nadere informatie

Stappen naar innerlijke Vrede door PEACE PILGRIM

Stappen naar innerlijke Vrede door PEACE PILGRIM Stappen naar innerlijke Vrede door PEACE PILGRIM or. Engels; NL door Maria Talis in 2003, voor Friends@PeacePilgrim.org www.peacepilgrim.org /info@angelaprodeo.org www.angelaprodeo.org Peace Pilgrim (1908-1981)

Nadere informatie

Succes: jouw eigen formule Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien

Succes: jouw eigen formule Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Succes: jouw eigen formule Opgedragen aan iedereen die bereid is om te groeien Praktijk Sterre Groenendijk Je bent welkom om dit ebook naar anderen te sturen, mits je het in zijn geheel stuurt en met bronvermelding.

Nadere informatie

Voorwoord. Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.

Voorwoord. Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn. Voorwoord Welkom op deze cursus. Door middel van deze training wil ik graag mijn enthousiasme voor NLP aan je overdragen. NLP bied je een groot aantal praktisch inzetbare instrumenten en gereedschappen

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Joepie! Iedereen rijk En gelukkig

Joepie! Iedereen rijk En gelukkig Joepie! Iedereen rijk En gelukkig Ontdek de geheime kracht van woorden en gedachten die je iedere dag in ieder opzicht beter, rijker, vreugdevoller en gelukkiger maken. Deel 2: Meer dan 1000 nuttige Tips

Nadere informatie

Zo zijn er nog wel een aantal zaken op te sommen die allemaal verwijzen naar de donkere kant van rouwen.

Zo zijn er nog wel een aantal zaken op te sommen die allemaal verwijzen naar de donkere kant van rouwen. Rouwen Wat is rouwen? Rouwen is de som van emoties en handelingen na het verlies van een naaste en is afhankelijk van persoonlijkheid, achtergrond, levensovertuiging en cultuur. Prof. dr. Jan van den Bout,

Nadere informatie

Onderzoek Leiderschap

Onderzoek Leiderschap Onderzoek Leiderschap Leiderschap van de toekomst, de ego s voorbij! door: Haik van Exel Inhoud pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bevindingen 4 Paragraaf 1.1 Overeenkomsten 4 Paragraaf 1.2 Vraagstukken 5

Nadere informatie