Richtlijnen voor de bevordering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen voor de bevordering"

Transcriptie

1 ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0

2 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen voor de bevordering voor alle havo- en vwo-klassen verzameld. Deze richtlijnen gelden met ingang van het schooljaar Inleiding De richtlijnen voor bevordering zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten. 1. Talenten van de leerling De richtlijnen zijn bedoeld om alle leerlingen de mogelijkheid te bieden om hun gaven en talenten te ontwikkelen op een bij hun capaciteiten passend onderwijsniveau. 2. Beslissingen over de schoolloopbaan Op de overgangsvergadering wordt door de docenten definitief beslist over doorstroom, opstroom of afstroom. 3. Bevordering op basis van de resultaten Bevordering naar een bepaalde stroom gebeurt op basis van behaalde resultaten, niet op basis van verwachtingen. 4. Op- en afstromen Een leerling wordt - in overleg met de leerling en de ouders - voorgedragen voor opstromen of afstromen op initiatief van de mentor/het klassenteam; zij melden dit aan de docenten op de leerlingbespreking na het vierde rapport (april). Op de overgangsvergadering wordt de definitieve beslissing genomen. 5. Draagvlak Draagvlak onder de docenten is een van de voorwaarden bij opstromen. Door elke docent wordt een inschatting van het niveau van de leerling gegeven. Juist door de combinatie vanuit de diverse vakken geeft dit, naast wat uit de behaalde cijfers blijkt, een compleet beeld. Hierbij is het goed om op te merken dat het niet altijd raadzaam is om een leerling op te laten stromen alléén op grond van voldoende hoge cijfers. Er zijn immers situaties denkbaar dat de leerling erbij gebaat is om de schoolloopbaan op hetzelfde niveau voort te zetten. Bijvoorbeeld als er sprake is van faalangst, van onzekerheid, van traag werktempo, van hoge werkdruk of van andere persoonlijke omstandigheden die opstromen niet tot een verstandige optie maken. 6. Zittenblijven Zittenblijven wordt zoveel mogelijk tegengegaan. Wel zijn er situaties denkbaar waarin de keuze voor zittenblijven redelijker is dan afstroom. Bijvoorbeeld wanneer een leerling door ziekte in onvoldoende mate de stof van het leerjaar heeft kunnen volgen of wanneer een leerling qua ontwikkeling nog niet toe is aan een hoger leerjaar (en nog een jaartje mag rijpen ). Ook als het gebrek aan inzet of motivatie van een leerling oorzaak is voor het niet halen van de overgangsnorm, kan worden besloten dat het beter is de leerling te laten zitten. 7. Afwijking van de richtlijnen Van de richtlijnen kan in bepaalde gevallen worden afgeweken; dit wordt beslist door de vergadering van betrokken docenten. Argumenten die een rol kunnen spelen betreffen bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, gegevens over motivatie, inzicht, faalangst, welbevinden, werkhouding, etc. GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 1

3 De betekenis van een aantal gebruikte begrippen: r6: er wordt gekeken naar de onafgeronde eindrapportcijfers (één decimaal) R6: er wordt gekeken naar de afgeronde eindrapportcijfers (gehele getallen) In de klassen 1 en 2 staat het erbij of met r6 of R6 gerekend wordt. In de klassen 3 t/m 6 wordt in de richtlijnen altijd gerekend met R6. Tekort: elk punt dat een eindrapportcijfer (R6) lager is dan een 6. (Een 5 betekent één tekort, een 4 betekent twee tekorten, enz.) Compensatiepunt: elk punt op het eindrapport (R6) boven de 6 dat als compensatie kan dienen voor een tekort voor een ander vak. (Een 7 betekent één compensatiepunt, een 8 betekent twee compensatiepunten, enz.) Doorstromen: de leerling vervolgt de opleiding op het niveau waar hij zit. Concreet: Vanuit de brugklas H1 (H/V) H2 V1 V2 (ath. of gym.) Vanuit de 2 e klas H2 H3 V2 V3 (ath. of gym.) Opstromen: de leerling vervolgt de opleiding op een zwaarder niveau. Concreet: Vanuit de brugklas H1 (H/V) V2 (ath. of gym.) Vanuit de 2 e klas H2 V3 (ath.) Afstromen: de leerling vervolgt de opleiding op een minder zwaar niveau. Concreet: Vanuit de brugklas H1 (H/V) vmbo-t2 V1 H2 Vanuit de 2 e klas H2 vmbo-t3 V2 H3 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 2

4 Richtlijnen voor bevordering vanuit de brugklassen havo/vwo (H1 en V1) Inleiding Door de procedure bij de instroom vanuit de basisschool zitten leerlingen op een niveau dat zij zeker moeten aankunnen. Verwacht mag worden dat ze ten minste kunnen doorstromen naar hetzelfde opleidingsniveau in het tweede leerjaar. Doorstroom is gebruikelijk, opstroom kan een optie zijn, afstroom is een uitzondering. Bij alle richtlijnen voor bevordering vanuit de brugklas geldt dat het vak wiskunde dubbel telt. (Hiermee wordt recht gedaan aan het feit, dat wiskunde in de brugklas het enige exacte vak is, terwijl vanaf de tweede klas meer exacte vakken meetellen.) Doorstromen Een leerling wordt bevorderd [H1 H2] of [V1 V2-atheneum] indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarde: 1. er zijn maximaal 3 tekorten R6 Een leerling wordt bevorderd [V1 V2-gymnasium] indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is minimaal 7,3 r6 2. het gemiddelde op het eindrapport voor de talen is minimaal 7,5 r6 3. er is voldoende draagvlak onder de docenten Opstromen Een leerling kan opstromen [H1 V2-atheneum] indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is minimaal 7,8 r6 2. er is voldoende draagvlak onder de docenten Een leerling kan opstromen [H1 V2-gymnasium] indien bovendien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 3. het puntentotaal voor de vakken Ne, En, Fa is minimaal 23 r6 4. er is voor de vakken Ne, En, Fa geen cijfer lager dan een 6,5 r6 Opmerking Wanneer een leerling niet naar een volgende klas kan door- of opstromen, dan neemt de docentenvergadering na overleg tussen mentor en ouders een beslissing voor het vervolg van de schoolloopbaan. Opties: zitten blijven, afstromen of een andere vorm van onderwijs. GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 3

5 Richtlijnen voor bevordering vanuit havo/vwo 2 (H2 en V2) Doorstromen Een leerling wordt bevorderd [H2 H3] of [V2 V3] indien voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is minimaal 6,0 r6 2. er zijn maximaal 4 tekorten R6 Opstromen Een leerling kan opstromen [H2 V3-atheneum] indien voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden: 1. het gemiddelde op het eindrapport is minimaal 7,5 r6 2. er zijn geen tekorten R6 3. er is voldoende draagvlak onder de docenten Opmerking Wanneer een leerling niet naar een volgende klas kan door- of opstromen, dan neemt de docentenvergadering na overleg tussen mentor en ouders een beslissing voor het vervolg van de schoolloopbaan. Opties: zitten blijven, afstromen of een andere vorm van onderwijs. GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 4

6 Richtlijnen voor bevordering vanuit havo/vwo 3 (H3 en V3) Bevorderen Een leerling wordt bevorderd [H3 H4] of [V3 V4] indien voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden: 1. er zijn maximaal 4 tekorten in alle (in klas 3 gevolgde) vakken R6 2. er zijn maximaal 2 tekorten in alle (voor klas 4 gekozen) examenvakken, mits er minimaal 2 punten compensatie zijn bij de overige examenvakken R6 3. er is maximaal één 5 voor de kernvakken Ne, En, Wi R6 Opmerking Wanneer een leerling niet bevorderd kan worden naar klas 4, dan neemt de docentenvergadering na overleg tussen mentor en ouders een beslissing voor het vervolg van de schoolloopbaan. GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 5

7 Richtlijnen voor bevordering vanuit havo 4, vwo 4 en vwo 5 A. Bevorderen Een leerling wordt bevorderd indien voldaan wordt aan de volgende drie voorwaarden: 1. voor de eindcijfers van alle vakken geldt: - alle cijfers 6 of hoger - 1 x 5 en andere cijfers 6 of hoger - 2 x 5 óf 1 x 4 en minimaal 2 compensatiepunten - 1 x 5 én 1 x 4 en minimaal 3 compensatiepunten 2. er is maximaal één 5 voor de kernvakken Ne, En, Wi 3. alle handelingsdelen zijn minimaal voldoende afgerond B. Zitten blijven Een leerling blijft zitten in het volgende geval: 1. het aantal tekorten is groter dan of gelijk aan de helft van het aantal vakken dat in het desbetreffende cursusjaar gevolgd wordt C. Bespreekmarge Het gebied tussen regel A en regel B is de bespreekmarge; mentor en afdelingscoördinator komen met een voorstel; het docententeam beslist. Herexamens voor de overgang worden niet gegeven. Toelichting op het aantal tekorten: Zonder meer gedoubleerd Bespreekmarge Zonder meer bevorderd *) -2 *) -1 0 (3x5) (4+5) 15,16 vakken 13,14 vakken 11,12 vakken +3 comp. +2 comp. *) tenzij de tekorten voorkomen bij de vakken Ne, En, Wi GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 6

8 Uitslagregels voor het eindexamen (slaag/zakregeling) havo 5 en vwo 6 Slagen Een leerling slaagt indien voldaan wordt aan de volgende vijf voorwaarden: 1. voor de eindcijfers van de examenvakken plus het combinatiecijfer geldt: - alle cijfers 6 of hoger - 1 x 5 (en andere cijfers 6 of hoger) - 2 x 5 óf 1 x 4 en minimaal 2 compensatiepunten - 1 x 5 én 1 x 4 en minimaal 3 compensatiepunten 2. er is maximaal één 5 voor de eindcijfers van de kernvakken Ne, En, Wi 3. het gemiddelde van de cijfers voor het Centraal Examen is minimaal een voldoende (gemiddelde CE 5,5) 4. de vakken LO en CKV en alle handelingsdelen zijn minimaal voldoende afgerond 5. voor de verschillende onderdelen van het combinatiecijfer mag geen 3 of lager worden gehaald Opmerkingen: 1. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de eindcijfers voor Gd, Ma, ANW, KCV (KCV alleen op vwo, indien gevolgd) en het profielwerkstuk. 2. Een leerling kan niet zakken op een onvoldoende voor een extra vak. GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 7

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden.

A betekent: een toe te juichen, voorbeeldige inzet, daar kan vrijwel niets aan verbeterd worden. ABCD-codering Bij alle rapportbesprekingen speelt de ABCD-codering een rol. Na iedere periode worden cijfers met één decimaal in Magister berekend/ingevoerd en een ABCD-codering toegevoegd. De ABCD-codering

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Algemeen kader bevorderingsregeling

Algemeen kader bevorderingsregeling Algemeen kader bevorderingsregeling Onderbouw en de klassen 3 havo, atheneum, gymnasium 2014-2015 Algemeen kader bevorderingsregeling onderbouw en de klassen 3 havo, 3 atheneum en 3 gymnasium van de CSG

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013

Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 Bevorderingsregeling schooljaar 2012/2013 BEVORDERINGSREGELING 2012/2013 Aan leerlingen, ouders en medewerkers van onze school, In de school is een goede regeling voor bevordering van groot belang voor

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015

OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 OVERGANGSNORMEN GROENE DRIEHOEK 2014-2015 1. OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW GROENE DRIEHOEK 2014-2015 Algemeen De leerjaren 1 en 2 zijn ingedeeld in niveaugroepen tl/h, h/v en v/v+. Overgang van klas 1 naar

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

RAPPORTAGE 2014-2015. Informatie voor ouders TL/Havo. Handleiding rapportage HET Unit 2014-2015 1/18

RAPPORTAGE 2014-2015. Informatie voor ouders TL/Havo. Handleiding rapportage HET Unit 2014-2015 1/18 RAPPORTAGE Informatie voor ouders TL/Havo 2014-2015 Handleiding rapportage HET Unit 2014-2015 1/18 Inleiding... 3 Het rapport... 3 Afronding van de rapportcijfers... 3 Tijdschema 2014-2015... 5 Inhoudelijke

Nadere informatie

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5).

Een wettelijk andere berekening heeft het combinatiecijfer (zie H4/5). 1 H A V O Inleidend Binnen de Havo afdeling bereiden wij de leerlingen voor op het HBO, terwijl ook een weg naar het Atheneum (opstroom) mogelijk moet blijven. Bij de becijfering wordt rekening gehouden

Nadere informatie

Reglement toelating en bevordering

Reglement toelating en bevordering Reglement toelating en bevordering Cursus 2012-2013 Aangepast in mei 2013. Dit document geldt voor alle leerlingen die in 2012 reeds ingeschreven staan als leerling op het Lauwers College en die leerlingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN TWENTS CARMEL COLLEGE 2014-2015

OVERGANGSNORMEN TWENTS CARMEL COLLEGE 2014-2015 OVERGANGSNORMEN TWENTS CARMEL COLLEGE 0-05 Vooraf In dit document staan de overgangsnormen beschreven die binnen het Twents Carmel College (TCC) gehanteerd worden. De normen zijn per leerjaar gerangschikt,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

ONDERWIJS. 27 Opbouw en inrichting. Atheneum 4 profielen. Havo. Atheneum 4 profielen. Vmbo. Atheneum Natuurstroom Maatschappijstroom. Havo.

ONDERWIJS. 27 Opbouw en inrichting. Atheneum 4 profielen. Havo. Atheneum 4 profielen. Vmbo. Atheneum Natuurstroom Maatschappijstroom. Havo. D ONDERWIJS 27 Opbouw en inrichting Opbouw van de school De Rietlanden is een brede scholengemeenschap. Breed wil zeggen dat aan bijna alle basisschoolverlaters een passende vorm van voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Algemeen 2. Havo (uitgroei) 3. Atheneum 4. Gymnasium 5. Kernklas, verplichte extra lessen, doubleren en afstroom 6

Algemeen 2. Havo (uitgroei) 3. Atheneum 4. Gymnasium 5. Kernklas, verplichte extra lessen, doubleren en afstroom 6 Algemeen 2 Havo (uitgroei) 3 Atheneum 4 Gymnasium 5 Kernklas, verplichte extra lessen, doubleren en afstroom 6 1 Op rapportlijsten en in Magister staan cijfers op één decimaal vermeld; Rapportcijfers zijn

Nadere informatie

PUNTSGEWIJS NIEUWEGEIN

PUNTSGEWIJS NIEUWEGEIN PUNTSGEWIJS NIEUWEGEIN Toetsing, rapportage en doorstroming op het Oosterlicht College Schooljaar 2011-2012 Instemming MR 12 oktober 2011 Puntsgewijs schooljaar 2011-2012, oktober 2011 1 INLEIDING Deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Hondsrug College 2014-2015. Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen

Bevorderingsnormen. Hondsrug College 2014-2015. Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen Hondsrug College Bevorderingsnormen 2014-2015 Informatie voor ouders/verzorgers en leerlingen Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wijze van bevorderen 2014-2015

Nadere informatie

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN

Reglement rapportvergadering. bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN Reglement rapportvergadering en bevorderingsnormen RSG ENKHUIZEN 2015-2016 1 1. Algemene zaken bij rapportvergaderingen Rapportvergadering RSG-Enkhuizen De rapportvergadering bestaat uit de aan de leerling

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2014 ALLE LEERJAREN

OVERGANGSNORMEN 2013-2014 ALLE LEERJAREN OVERGANGSNORMEN 2013-2014 ALLE LEERJAREN Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 2 Rapportvergaderingen: algemene bepalingen 2 3 Rapportvergaderingen: procedures 2 4 Algemene bepalingen 3 5 Revisievergadering 3 6 Bijzondere

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 1 en 2 vmbo

Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 1 en 2 vmbo Bevorderingsrichtlijnen leerjaar 1 en 2 vmbo De school baseert de overgangsbeslissing op de behaalde rapportcijfers en voor klas 1 en 2 bovendien op de drie studieaspecten, te weten: werkhouding, zelfstandigheid

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 ALLE LEERJAREN

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 ALLE LEERJAREN OVERGANGSNORMEN 2014-2015 ALLE LEERJAREN Inhoudsopgave 1 2 2 Rapportvergaderingen: algemene bepalingen 2 3 Rapportvergaderingen: procedures 2 4 Algemene bepalingen 3 5 Revisievergadering 3 6 Bijzondere

Nadere informatie

omslagontwerp: Henri Arendsen uitgave: september 2007, gewijzigd mei 2013

omslagontwerp: Henri Arendsen uitgave: september 2007, gewijzigd mei 2013 1 redactie: Ben Bakker omslagontwerp: Henri Arendsen uitgave: september 2007, gewijzigd mei 2013 2 Brochure Tweede Fase HAVO/VWO, OSG de Hogeberg, schooljaar 2013-2014 Brochure Tweede Fase HAVO en VWO

Nadere informatie

Bevorderen naar hetzelfde niveau. Niet lager dan een 5. Maximaal twee vakken hebben een 5. 7,5 of hoger Tussen 7,4 en 6,5

Bevorderen naar hetzelfde niveau. Niet lager dan een 5. Maximaal twee vakken hebben een 5. 7,5 of hoger Tussen 7,4 en 6,5 Overgangsnormen havo en vwo 1 t/m 3 Tabel bevorderen, bespreken, doubleren voor HV klas 1 t/m 3 Bevorderen naar een hoger Bevorderen naar hetzelfde Bespreekmarge* Doubleren of bevorderen naar een lager

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie