Optie A en B, wordt daar nu ook een keuze voor gemaakt? We willen als oudste gaan voor optie B, maar het hangt af van hoeveel geld er binnen komt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optie A en B, wordt daar nu ook een keuze voor gemaakt? We willen als oudste gaan voor optie B, maar het hangt af van hoeveel geld er binnen komt."

Transcriptie

1 VRAGEN EN OPMERKINGEN M.B.T. DE HUISVESTING + DE REACTIE VAN DE OUDSTEN ORGANISATIE Hoelang is het Pand nog aanwezig? We gaan er vanuit dat het Pand verkocht wordt, dit is ook een voorwaarde voor de financiering. Het Pand kan in ieder geval in gebruik blijven tijdens de bouw van de kerk. De verkoop hoeft dus niet per direct plaats te vinden. Is er wel rekening gehouden met verzekeringen? Tijdens en na de bouw. Bij de Open Hof hadden ze veel last van vandalisme b.v. Ja daar is rekening mee gehouden. Materiaal wordt ook nog onderzocht op bestendigheid. Gebruikelijke verzekeringen ingecalculeerd. Niet heel specifiek. De eerste keer dat er plannen op de Kwakscheweg waren, werkten we samen met een school, is er dit keer nog gekeken naar een partner? Nee op dit moment zijn er geen partners en er is niet naar gezocht. Een gebouw van jezelf heeft vele voordelen. Optie A en B, wordt daar nu ook een keuze voor gemaakt? We willen als oudste gaan voor optie B, maar het hangt af van hoeveel geld er binnen komt. Wat is optie C? Is die er? Nee, er is geen optie C. Wat gebeurt er als mensen hun toegezegde afspraken niet nakomen. Er is in de fin. commissie wel naar gekeken wat er gebeuren zou als er mensen niet betalen die dat wel hebben toegezegd. We gaan dan in gesprek. Elke situatie wordt afzonderlijk bekeken. Ook kunnen er onderweg bij iedereen onvoorziene dingen gebeuren. Ik zie een ontwerp, kostenraming en exploitatie! Maar hoe ga je het uitvoeringsproces beheersen? Hoe zet je het in de markt? Er zijn veel mogelijkheden om de risico s te beheersen. Door gebruik te maken van mensen die daar goed in zijn, we schakelen personen met kennis van zaken graag in. Over de wijze van aanbesteden gaan we nog spreken, zodat de marktwerking kan plaatsvinden. De gemeente OB, wil die ons houden? Is er misschien subsidie mogelijk? De gemeente OB is blij met onze gemeente, ze willen ons graag daar hebben. Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden, er is uitstel toegekend tot 1 april. Ze zorgen voor parkeerplaatsen, dat is echt een cadeautje. Ze houden de grond voor ons gereserveerd tot 1 april. Maar subsidie zit er niet in. Van wie is de grond? Is er een constructie met erfpacht mogelijk? Is nog niet naar gekeken, maar daar gaan we voor naar de gemeente toe. Staat genoteerd als actiepunt.

2 Wat/wie is er aansprakelijk? Bij faillissement b.v. Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. We zijn aansprakelijk als we collectief of individueel bewust grove fouten gaan maken. Daarnaast willen we de risico s beheersbaar houden. De financiële commissie zal ons hierover adviseren. Worden de mensen die er niet zijn in de gelegenheid gesteld om te stemmen? Nee, machtigen is niet mogelijk vlg. statuten. Alleen aanwezigen kunnen stemmen. Wel fijn als mensen hun mening toch nog laten horen, bijvoorbeeld achteraf via de mail. Als we niet meer in die zaal passen, zijn er dan nog uitbreidingsmogelijkheden? Nee, die mogelijkheid lijkt wel mooi, maar we willen niet een te grote zaal, dan raak je de verbinding en beleving kwijt, het is niet meer intiem. Als er nog meer mensen komen gaan we weer naar 2 diensten. Hoe heeft God gesproken? Hugo heeft een bijzondere droom gehad, we hebben profetieën gehad en onderzocht. EGHW voor komende generaties. Als oudsten om bevestiging gevraagd, dromen gingen over opvang voor kinderen en de jeugd. Dik heeft daar ook een droom over gehad. Hugo zag het bedrag stijgen en was daar sceptisch over, maar door droom werd hij erbij bepaald dat God het plan heeft om plek te maken voor de jeugd. God zei wat jij complex vindt, dat is het voor Mij niet. Er is ook een droom geweest die juist het tegendeel aangaf. Moeten we niet gewoon ons verstand gebruiken. De Bijbel zegt: Omgord de lendenen van het verstand! Wij hebben niet de waarheid in pacht, al menen we wel woorden van God gekregen te hebben en het verlangen om een eigen plek in de HW te hebben. De droom die bedoeld wordt is van jaren geleden en de inhoud gaf niet het tegendeel weer, maar de inhoud was toen: nu is het nog niet de tijd. De Bijbel zegt ook: Vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden recht maken. Wat is er uit de periode gebed en vasten gekomen? Er was een groot verschil tussen dinsdag- en vrijdagavond. Dinsdag veel vragende gebeden, vrijdag veel dankzegging, geloof en verwachting. Geloof is gegroeid. Andere gezindheid en verwachting als bij eerdere plannen. We gebruiken wel degelijk ons verstand, maar moeten ook zien wat God ons wijst. Als we vanavond (ledenvergadering 14 oktober) besluiten om door te gaan, hoe gaat het dan verder? Dan maken we maandelijks inzichtelijk hoeveel er toegezegd is, de informatiestand in de pauze blijft staan. We gaan een campagneteam vragen om zich actief bezig te houden met creatieve fondswerving. In maart eindpunt een nieuwe ledenvergadering, maar liever eerder als financiële middelen er al zijn. Gesprekken met de gemeente Oud-Beijerland gaan door en de Bouwcommissie ook. Het besluit op 14 oktober is genomen onder voorbehoud van financiering. Stel tussen nu en maart 2015 komt er een alternatief gebouw? Dat is al een keer gebeurd, alles wordt besproken. Als er alternatief komt, gaan we daarover bidden. We gaan nu in eerste instantie wel voor dit gebouw. Is het 2/3 van álle stemmen ja, nee en onthouding? Juist! Er moet 2/3 van alle stemmen vóór zijn (ja stemmen) om het besluit te nemen.

3 We zitten nu in de Willem, we hebben twee diensten waarvan beide diensten nog niet vol zitten. We hebben voldoende lokalen waar alle kinderen terecht kunnen. Het kost weliswaar wat moeite om alles op te bouwen en klaar te maken maar het evangelie verspreiden mag moeite kosten en wat dat betreft hebben we niet een eigen nieuw gebouw nodig. Gemak is voor ons niet het argument om een nieuw gebouw te realiseren, hoewel er wel meer gemak ontstaat. Het is ons verlangen een eigen plek te hebben, waar we allemaal kunnen samenkomen en allerlei activiteiten kunnen ontplooien in een gebouw daar daarvoor is ingericht en toegerust. Een plek waar we mensen kunnen ontvangen, een huis om God te aanbidden. Vooral voor de kinderkerk en crèchekinderen zijn leslokalen niet echt geschikt. We zijn het eens met de uitspraak: het evangelie verspreiden is niet gekoppeld aan een gebouw. Maar een eigen gebouw geeft veel meer mogelijkheden en zal generaties lang tot zegen zijn voor de HW. Wij willen best een eigen gebouw willen maar niet tegen deze prijs. we moeten dit wel kunnen betalen. Zouden we al dit geld niet beter geven aan iets moois voor mensen die in armoede leven, veraf of in de Hoekse Waard om het dichter bij huis te houden. Het gebouw kost veel geld echter ons inziens is het de investering waard. Natuurlijk is er armoede en is er veel nood. Als christen is het ons inziens onze plicht hieraan te geven en ook als gemeente blijven we werken aan pastoraat, diaconie en ondersteuning van hulpverlening en zendingswerk. Leven we niet in een dusdanige welvaart dat we geld zouden moeten over hebben voor Gods huis en de bestrijding van armoede. Ook in de bijbel zijn er voorbeelden te vinden waar er veel geld ingezameld werd om de tabernakel te bouwen, de tempel te bouwen en te herbouwen. Is de noodzaak om mensen in betaalde dienst te nemen niet groter dan een nieuwe gebouw neer te zetten? Een financieel medewerker, of jongerenwerker. Wij denken dat de gemeente nog niet klaar is om in een dergelijk nieuw gebouw te huisvesten alvorens er meer mensen betaald aan de slag kunnen zodat het de ontwikkeling van de gemeente ten goede komt. Het is ook het verlangen van de oudsten dat in de toekomst er meer betaalde functies komen, waardoor er meer kwaliteit en continuïteit geborgd kan worden. De tijd is volgens ons rijp om nu huisvesting de eerste prioriteit te geven, ziende dat er steeds weer mensen toegevoegd worden aan onze gemeente en het huidige huis te klein wordt. We vertrouwen erop dat met het groeien van de gemeente er ook ruimte komt om mensen vrij te stellen voor het werk dat gedaan moet worden. Wat als er een scheuring ontstaat of het niet goed gaat met de EGHW? De evangelische gemeente is een relatief jonge beweging en kent niet de traditie waarbij mensen zich generaties lang verbinden aan dezelfde kerk, door trouw te geven en mee te werken. Misschien zijn evangelische gemeenten risicovoller, tegelijkertijd bestaan wij 20 jaar en willen we ook de komende jaren een vaste koers varen. Het lijkt ons zeker gerechtvaardigd om nu aan de lange termijn te denken. Een eigen gebouw is niet alleen voor ons nu, maar ook voor toekomstige generaties. We willen hierbij een juiste balans vinden tussen hypotheek en eigen geld. We hebben hierover wel ideeën, maar nog geen keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld alleen een hypotheek aangaan, waarbij te allen tijde bij executieverkoop de hypotheek afgelost kan worden. De financiële commissie zal ons hierin adviseren. Het is daarbij niet de bedoeling dat we als gemeente inleveren op de kerntaken of ondersteuning van zendelingen.

4 Op dit moment is in de maatschappij een kanteling waarneembaar. Van vangnet dat de overheid ons bood naar het sociale vangnet. Kan de gemeente hier niet op inspelen, door verder te kijken dan alleen de gemeente en de kerkelijke invloed op de omgeving. Verpleeghuizen/Verzorghuizen zullen de komende jaren een andere bestemming krijgen, kinderdagverblijven hebben het zwaar en kerkgebouwen kennen geen efficiënt gebruik. Moeten we met oog op een nieuw gebouw niet de kansen benutten in het zoeken van de verbinding met dergelijke partijen. Op veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat we samen sterker staan, waarom niet die maatschappelijke verbreding zoeken met deze partijen? Redenerend vanuit de gedachte dat de EGHW een deel is van de samenleving in Oud-Beijerland We staan midden in de samenleving van Oud-Beijerland. Er is frequent overleg tussen de gemeente Oud-Beijerland en de kerken. Onze hulp is gevraagd om mede vorm te geven aan de WMO. Daarnaast werken we met de kerken samen en hopelijk groeit dat verder bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid, vluchtelingen etc. Er is zeker gezocht naar mogelijke samenwerking (denk aan PCPO) en efficiënt gebruik van de te bouwen ruimte. Dit heeft niet tot een realistisch plan geleid. Wij voelden ons bij de presentatie van het huidige plan voornamelijk in een ja-richting geduwd. Moeten we niet voorzichtig zijn met profetieën en dromen die Gods wil zouden duidelijk maken? Moeten we niet vooral ons verstand gebruiken? Volgens ons zijn we juist terughoudend om gegaan met het promoten van onze visie en met geestelijke (spierballen)taal. God spreekt soms door profetie en dromen, het belangrijk deze te toetsen. We hebben gedurende het hele proces niet nagelaten ons gezonde verstand te gebruiken. De Bijbel zegt aan de andere kant: vertrouw op de Heer met je hele hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen dan zal Hij je paden recht maken. We zijn enthousiast en overtuigd, maar willen ook dat ieder zelf nadenkt, bidt en tot de conclusie komt wat hij/zij kan en wil bijdragen. Zelf wonen wij wat op afstand van de EGHW Die afstand naar Oud-Beijerland met allerlei activiteiten en samenkomsten blijft ook wel wat belastend. De EGHW wil de inwoners van de HW bereiken en een plek geven waar mensen terecht kunnen, maar één en ander is dus niet voor iedereen altijd zo praktisch. Kan het gebouw niet wat centraler in de Hoeksche Waard komen? Inderdaad, de Hoekse waard bereiken gebeurt nu eigenlijk vanuit Oud-Beijerland, terwijl er natuurlijk veel meer plaatsen zijn. In het verleden waren we actief in Strijen met een zustergemeente, maar uiteindelijk hield dit geen stand en zijn we weer samengevoegd tot 1 gemeente. De meeste leden komen uit Oud-Beijerland en de directe omgeving daarvan. Een gebouw centraal op het eiland zou reizen voor veel meer mensen inhouden. Het heeft voor- en nadelen. We denken dat OBL het meest voor de hand ligt. Wel hebben gelukkig wel huiskringen die over heel de Hoekse waard verspreidt zijn. BOUWPLANNEN Bij optie A moet later, wanneer fase 2 komt, de 1 e verdieping gesloopt worden, is dat dan niet duurder? Ja, dat is wel duurder, het betekent dat er bij optie A sprake zal zijn van een duurdere fase 2. Maar op de kortere termijn is optie A dus goedkoper. Waar kunnen we oefenen voor de muziek? We willen wel meer, maar we moesten prioriteiten stellen. Er is msschien nog wel ruimte te maken om te oefenen. Er zijn immers 10 lokalen, multifunctioneel te gebruiken. Nog niet uitgewerkt, maar muziek is belangrijk, dat moet een plaats hebben. Oefenen zal waarschijnlijk in de grote zaal plaatsvinden.

5 Is er al rekening gehouden met evt. uitbreiding van stoelen? 1000 zitplaatsen zijn omschreven in de visie, als de gemeente verder groeit gaan we weer over op dubbele diensten. Geen bouwkundige aanpassing. Anders wordt de zaal te groot om de dienst mee te beleven. Waar is de plek voor de koffie e.d.? In de foyer komen voorzieningen voor koffie/thee. Beperkte keuken. In de tweede fase komt er een echte keuken. Is er een lift? Staat niet in de tekening, is niet begroot, maar bij optie A is het echt nodig. Hebben we alles voor het genoemde bedrag? Ook de inrichting? Ja compleet. Zelfwerkzaamheden kunnen we later nog inbrengen, zodat we kunnen bezuinigen. Is fase 2 nu extra? Nee, dat is optie B t.o.v. optie A. Fase 2 is weer veel later in de toekomst geplaatst met echte keuken, extra lokalen en een kleine zaal (± 350 mensen) voor de jeugd. Die 2 kostenposten: gaat dat alleen over de bouwkosten of zijn dat de totale kosten? Dat gaat om totale investering. FINANCIERING Voor de verhuur stond euro inkomsten begroot: Hoe is dat bedrag berekend en door wie kan het gebouw gehuurd worden? Ons gebouw wordt gebruikt ter ere van God, geen activiteiten die niet ter ere van God zijn. Wat betref de bedragen: er is onderzoek gedaan naar behoefte naar zalen. Het is in het hele verhaal een klein bedrag maar het is moeilijk nauwkeurig in te schatten. Stel dat we uitsluitend financieren via giften? Hoeveel meer moeten we dan geven? Lastig om dat zo even te zeggen, de afgelopen jaren gaven we per jaar specifiek voor de huisvesting en daar zou flink bij moeten. Er is maar 25% van de gemeente draagkrachtig. Arno gaat het uitrekenen en mailt de bedragen. Hoe zit het boekhoudkundig met het Pand? Als we bij dezelfde hypotheekverstrekker als die van het Pand blijven, kan er een gedeelte aflossingsvrij blijven als we Pand 75 zo snel mogelijk verkopen. Er zijn nu twee aparte inkomstenstromen, huisvesting en de rest. Die staan later als één genoemd, hoe zit dat? Nu nog een apart huisvestingsfonds tot de bouw gerealiseerd is en daarna wordt het samengevoegd in de exploitatie. De kosten v.h. gebouw zijn getoetst aan andere gebouwen. Is er ook getoetst bij andere gemeenten? Wat de verhouding betreft tussen aantal leden en de kosten? Nee niet gedaan, kan altijd nog. Dat nemen we mee. We hebben geen analyse per gemeentelid gedaan, dan ga je zo rekenen en dat willen we eigenlijk niet. Visie is omschreven, plannen gepresenteerd, 2 opties die veel geld kosten, dat realiseren we ons. Op 7 okt opnieuw vergaderen en dan hopen we dat we een besluit kunnen nemen. Daarna gaan we formulieren uitdelen om te kijken wat mensen mogelijk kunnen maken en wat God moet gaan doen.

6 Gesteld dat we genoeg geld krijgen, kunnen we dan wel rente en aflossing opbrengen? Op dit moment niet, er moet meer geld komen. Eenmalige giften. Tot 2,5 miljoen kunnen we lenen. En wat betreft de kosten voor de exploitatie? Dat wordt betaald met de jaarlijkse giften 6 jaar geleden op zelfde plek, konden we het niet betalen. Wat heeft de omslag gegeven dat we nu denken dat wel te kunnen betalen Inderdaad, het eerste plan kostte 3,2 miljoen. Voor 700 mensen, alleen een zaal, geen andere ruimten, veel eisen van buitenaf en niet verantwoord. Daarnaast was er nog geen geld bij elkaar gebracht hetgeen een eis was van de hypotheek verstrekker. Dat was meer de reden dat we toen ervan afzagen. Toen kwam het alternatief van de Edisonstraat en dat was goedkoper. Dit plan is duurder geworden, maar als oudsten willen we toch een gebouw voor 1000 personen met foyer en eigen lokalen. Goedkoper kan wel, maar dan doen we teveel concessies. Visie is leidend geweest. Wat gebeurt er met Het Pand? Bij dezelfde hypotheekverstrekker als die van het Pand zijn ze bereid een deel zonder aflossing te doen, mits we Pand 75 verkopen zodra het kan. Wie is financieel aansprakelijk? Financiering wordt gedaan door EGHW als rechtspersoon. Als het misgaat, dan geldt er alleen aansprakelijkheid voor bestuurders als er domme fouten zijn gemaakt of fraude gepleegd. Grootste risico is dat we de eenheid in de gemeente verliezen en er nog een deel van de lasten op moet brengen. Maar ook dan is er wel wat te regelen met de bank. Voordeel van de EGHW als rechtspersoon is ook nog dat we geen onroerend goed belasting hoeven te betalen. Is er nog vergelijk qua kosten met andere gemeentes geweest? Bouwkosten technisch wel, omgeslagen per vierkante meter zitten we onder de gemiddelde prijzen. (Brandaris) Is er gedacht aan verhuur zalen? En aan inkomsten genereren door studies te geven en te verkopen? Goed nieuw idee. We willen wel verhuren, maar alleen aan mensen die God ook groot willen maken. Juridisch puntje: als je het aan de één verhuurt, moet je het ook aan de ander verhuren. Er is wel rekening gehouden met euro verhuuropbrengsten. Maar alle nieuwe fondswerfideeën zijn welkom. Wij vinden dat onze eerste prioriteit van giften ligt bij het financieel ondersteunen van mensen en organisaties die zich ontfermen over de armen, zieken, weduwen en wezen in deze wereld en daarbij ook het evangelie uitdragen in de wereld. Er zijn verschrikkelijk veel armen en zieken op de wereld, waaronder miljoenen kinderen. Daarin mag de kerk het voorbeeld van Jezus volgen... Er ligt ook een belangrijke taak voor ons als christen en gemeente om aan de behoeftigen te geven en aan de verspreiding van het evangelie. Tegelijkertijd zijn er ook tekstgedeelten in de bijbel te vinden die duiden op het ondersteunen van de gemeente. We hebben als EGHW een duidelijke visie voor de Hoeksche Waard! Om als gemeente effectief te zijn geloven we dat dit gebouw een heel goed middel is. In het oude testament werd 10% afgezonderd voor de Levieten en de priesterdienst. Voor ons als oudsten bestaan die twee soorten giften naast elkaar: de minder bedeelden en de gemeente.

7 Wij vinden het onjuist om heel veel gemeenschapsgeld te spenderen aan een gebouw. Dat een eigen gebouw vele voordelen zal bieden is evident. Echter de berekende kosten en bijbehorende verplichtingen die dit tot gevolg heeft vinden wij buiten proportie Als we denken aan de mogelijkheden van eigen huisvesting dan kost dit inderdaad veel geld. Tegelijkertijd moet volgens ons een onderscheid gemaakt worden tussen doelen voor de korte termijn en de lange termijn. Dit is overduidelijk een investering voor de lange termijn en daarbij denken we ook aan toekomstige generaties. Het is goed om te realiseren dat een kwart van het budget in ± 8 jaar reeds bij elkaar is gebracht door de gemeenteleden, naast de jaarbegroting van de gemeente en de ondersteuning van onze zendelingen. Wij vinden het vanuit de gepresenteerde kostenberekening een te grote financiële uitdaging voor de gemeente. Wij denken dat een langere periode sparen een betere en veiligere weg is. Huren is veel goedkoper. Je kan pas iets kopen als je het geld ervoor hebt. We hebben een visie voor deze locatie en een mooi plan. Dat is ook de reden waarom we (na vele jaren dat wel gedaan te hebben) nu niet met alternatieven zijn bezig gegaan, we willen eerst onderzoeken of dit plan is te realiseren. Daarbij beschouwen we het juist als positief om het plan niet dicht te rekenen, maar er een geloofszaak van te maken en dit voor te leggen aan de gemeenteleden en aan God. Het lijkt ons goed om nog even door te sparen en ons op die manier te laten leiden door God. We geloven dat God een wonder wil doen en wellicht een gebouw wil geven maar waarom zou dat persé nu zijn? Jullie schrijven waarom nu? Een wedervraag is: Waarom nu niet? Na 8 jaar huisvestingsplannen maken we maart 2015 de balans op en weten we of we voldoende financiële middelen hebben.

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

1) Krijn Dijkema, voorganger, oudste en voorzitter bestuur

1) Krijn Dijkema, voorganger, oudste en voorzitter bestuur ANBI EGTB De Evangelische Gemeente Ten Boer is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Nadere informatie

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015

jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Beleidsgedachten jeugd- en jongerenwerk 2011-2015 Opgesteld door: Jeugdouderlingen: Thea van Dekken, Sybe Vrieswijk en Natasja de Wal Jeugd- en Jongerenwerker: Anne-Willem Hoekstra 1 Inleiding Vanuit de

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten "

Beleidsplan 2011-2017 VDGH Ploegen, zaaien en oogsten Beleidsplan 2011-2017 VDGH "Ploegen, zaaien en oogsten " De afbeelding op deze pagina 1s van Marc Chagall Concept beleidsplan 2011-2017 :Ploegen,zaaien en oogsten ". Inleiding: Deze aanzet tot het beleidsplan

Nadere informatie

TOV! Samen door ellende. Nieuwsbrief maart. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Samen door ellende. Nieuwsbrief maart. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief maart TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl.ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding ervaren. Fillipenzen 3:10

Nadere informatie

De schijf begint met Woord en Gebed - De Bijbel en Bidden - we leren het onze kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag.

De schijf begint met Woord en Gebed - De Bijbel en Bidden - we leren het onze kinderen: Lees je Bijbel, bid elke dag. PREEK DOOR DE WEEK+ ZONDAG 23 OKTOBER 2016 Thema: dat zij U kennen... Spreker: Wigle Tamboer Bijbeltekst: Johannes 17:1-9 (HSV) 1 Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader,

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Voorstel voor Broederraad 12 januari 2006

Voorstel voor Broederraad 12 januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Zendingsopdracht...2 3 Zendingsvisie EGHW...2 4 Ondersteuning zendelingen...3 4.1 Gebed...3 4.2 Financiële steun...3 4.3 Contacten met Thuisfrontcommissies...4 4.4 Bemoediging

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen!

Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! Huis der Gemeente kost u dus gewoon minimaal 30 miljoen! 1. Wat kost een nieuw Huis der Gemeente ons? Door de gemeenteraad is in 2010 het in 2007 afgesproken bedrag van 22.3 miljoen verhoogd tot 29.2 miljoen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is

TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is TIPS VOOR EEN GOEDE BEGROTING Waarom veel geld uitgeven en binnenhalen niet altijd handig is Versie 2 oktober 2014 Als je gaat pionieren is er meestal geld nodig. Soms voor goedkope zaken zoals flyers,

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Kamphuis

Nieuwsbrief Familie Kamphuis Nieuwsbrief Familie Kamphuis Tanzania November 2013 In de afgelopen maanden zijn we door nogal wat drukte en uitdagingen heen gegaan, en daar kunt u in deze nieuwsbrief meer over lezen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2016-2020 Beleidsplan 2016-2020 s Gravendeel, 30 maart 2016 Inhoudsopgave 1. Aanpak bepalen 1-3 2. Huidige situatie 4 3. Missie & Visie 5-12 4. Geestelijke doelstellingen 13 5. Geestelijke actiepunten 14-15 6. Organisatorische

Nadere informatie

STATUTEN KERKGENOOTSCHAP TIKVAH

STATUTEN KERKGENOOTSCHAP TIKVAH STATUTEN KERKGENOOTSCHAP TIKVAH 1 KERKGENOOTSCHAP Tikvah 1. NAAM EN ZETEL 1.1. Het kerkgenootschap, dat een gemeente van Jezus Christus en een Nieuw- Testamentische gemeenschap van gelovigen is, - dat

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Omgaan met geld Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Geef je niet dan leef je niet! Karakter van God: Hij is een Gever!! Wat van God komt past bij het leven Geld speelt voor ieder een belangrijke rol.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Aan het begin van het interview zelf kan het goed zijn om te zeggen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Stel je open en uitnodigend op.

Aan het begin van het interview zelf kan het goed zijn om te zeggen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Stel je open en uitnodigend op. 1 Beste interviewer, Leuk dat je een iemand of aantal mensen in je omgeving wilt gaan interviewen. Om je een handvat te geven zetten we hieronder een paar dingen op een rijtje. Het format van het interview

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling

TOV! Nieuwsbrief april/mei. Geplande evenementen. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief april/mei TOV! Plein 16C 4001LJ Tiel www.toveten.nl T: 06 549 363 50 info@toveten.nl wendy@toveten.nl Spreuken 22:2 Rijke en arme mensen zijn gelijk, want de Heer heeft ze allemaal gemaakt.

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 Algemene beschouwingen 2014 Voorzitter, dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode. De lijnen voor de komende vier jaar worden uitgezet. Voor onze fractie en deze fractievoorzitter is het ook

Nadere informatie

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen.

Wij maken ons nu klaar om voor 2 jaar naar Colombia te gaan. Maar voor die tijd zullen we teruggaan naar Senegal om wat te regelen. Joh. 4, 13-15 Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus, 14 maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM

Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM Handleiding bij de studielessen voor groep 1-3 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 is de Levend Evangelie Gemeente gemeentebreed bezig met het onderwerp GEBED. Op verzoek

Nadere informatie

WIJKAVONDEN KERKGEBOUWEN SEPTEMBER 2016

WIJKAVONDEN KERKGEBOUWEN SEPTEMBER 2016 WIJKAVONDEN KERKGEBOUWEN SEPTEMBER 2016 Deel 2 presentatie namens het College van Kerkrentmeesters door br. Aris van Werven (voorzitter) Gemeente, Graag willen we met u het proces delen dat we vanaf vorig

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Rijssen College van diakenen

Hervormde Gemeente Rijssen College van diakenen versie 1.2 11-01-2012 Hervormde Gemeente Rijssen Richtlijnen reis- en verblijfskosten diaconale werkprojecten. VOORWOORD Het diaconale werk is niet alleen aan de diakenen, maar in feite aan ieder gemeentelid.

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde.

tientallen miljoenen euro s per jaar. Ook een vrijwilliger heeft zo een economische waarde. Mt.5:16 De Week van gebed voor de eenheid van alle kerken. Ieder jaar is dit gebed in dezelfde week in januari. Het zal puur toeval zijn, maar ieder jaar valt ook de actie Kerkbalans in deze periode. Met

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Kingdom Faith Cursus KF05 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Geloof Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst

Protestantse gemeente Het Vierkant. Visie op de Toekomst Protestantse gemeente Het Vierkant Visie op de Toekomst Inhoud. 1. De opdracht. 2. Gemeenteleden. 3. De toekomst van de Prot. Gem. Het Vierkant 4. Financiële middelen 5. Advies en tijdpad 1. De opdracht

Nadere informatie

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk Beleidsplan 2013 Beleidsplan 2014

Volle Evangelie Gemeente Rijswijk Beleidsplan 2013 Beleidsplan 2014 Beleidsplan 2013 Beleidsplan 2014 Beleidsplan Volle Evangelie Gemeente Rijswijk 2013 ALGEMEEN Wij zijn een betrekkelijk kleine gemeente. Wel Actief. Sociaal. Charitatief. Extravert. Open. SAMENKOMSTEN

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk

kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk kinderen/jongeren en de relatie met geloof en kerk enquête binnen het PEGO de populatie Totaal: 837 PEGO Enquête Jongeren, geloof en kerk L.O.: 416 S.O.: 380 1 ste graad: 2 de graad: 3 de graad: 1 ste

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen. 1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest PP1 Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Welke hypotheek past bij mij? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Gemeente van de Heer Jezus Christus,

Gemeente van de Heer Jezus Christus, Gemeente van de Heer Jezus Christus, Marcus vertelt ons vandaag opnieuw een verhaal, een verhaal wat hij al eerder heeft verteld. Voor de luisteraar lijkt het verhaal als twee druppels water op dat van

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Structuur van de leergemeenschap

Structuur van de leergemeenschap De leergemeenschap Verlangen Wij willen graag dat de leergemeenschap een veilige en uitdagende omgeving is voor teams van kerken, organisaties en groepen om te leren. Een plek waar openheid is voor God

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven.

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het is de vijfde zondag van Pasen. Zondag Cantate -oftewel: Zing! Dat hebben we gedaan, met Psalm 98 die ons daartoe oproept, met andere liederen. Dat doen we graag

Nadere informatie

Prediker 5:9 - Hoe ga ik met geld om?

Prediker 5:9 - Hoe ga ik met geld om? Prediker 5:9 - Hoe ga ik met geld om? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

GOD WIL OOK JOUW VADER ZIJN Het Onzevader in de doopselcatechese

GOD WIL OOK JOUW VADER ZIJN Het Onzevader in de doopselcatechese GOD WIL OOK JOUW VADER ZIJN Het Onzevader in de doopselcatechese Doelgroep: Ouders die vragen om hun kind te laten dopen Doelstelling: stilstaan bij het wonder van nieuw leven, de rol van het ouderschap,

Nadere informatie

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?)

Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Samenvatting plaats voor kringen in geref. kerk - Harmanny Een plaats voor kringen in een gereformeerde kerk (?) Bijbelse beelden voor gemeente en kringen Welke vorm heeft de gemeente volgens de Bijbel?

Nadere informatie

Psalm 127 : 1. dia 1. en wat is een kerkgebouw zonder kerkgangers? wat is een kerk zonder kinderen? Ps127v01 1

Psalm 127 : 1. dia 1. en wat is een kerkgebouw zonder kerkgangers? wat is een kerk zonder kinderen? Ps127v01 1 toen Nehemia de muren van Jeruzalem had opgebouwd stond hij voor een nieuw probleem het puin was weggewerkt de stad was beveiligd tegen vijandige indringers maar de stad was van binnen nog bijna leeg weinig

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie