Uitkomsten werkbijeenkomsten Integrale aanpak na

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitkomsten werkbijeenkomsten Integrale aanpak na"
  • Ine Kok
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 .. te J t je wa t e e ew t. e i n t taa ns te ch wa Uitkomsten werkbijeenkomsten Integrale aanpak na

2 Colofon Deze uitgave bevat de uitkomsten van de werkbijeenkomsten met jongeren uit de jeugdzorg over de integrale aanpak na jeugdzorg. Jongeren uit de geïndiceerde jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen hebben hieraan meegewerkt. Voor meer informatie Hellen Houterman en Brechtje Bandell Eindredactie en vormgeving Jos Rochette en Kim Scheffers april Zorgbelang Gelderland Uitkomsten van de werkbijeenkomsten -Get Z, doe het met zorg!

3 Je weet niet wat te te wachten staat Project Get Z, doe het met zorg! De Provincie Gelderland wil de samenwerking tussen ketenpartners bevorderen in de begeleiding en ondersteuning van jongeren na jeugdzorg. Het projectonderdeel Get Z, doe het met zorg! richt zich op 16-3 jarigen uit de geïndiceerde jeugdzorg en JJI. Begin 010 is het project Integrale aanpak na jeugdzorg gestart. Gekoppeld aan dit project heeft de Provincie Gelderland aan Zorgbelang Gelderland de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de behoefte is onder jongeren uit de jeugdzorg en justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Project Get Z, doe het met zorg! Zorgbelang Gelderland heeft een startdocument gemaakt Wat weten we al over de begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg?, dat gebruikt werd als achtergrondinformatie voor de gesprekrondes met gemeenten en ketenpartners in de zeven regio's. Naast de regio gesprekrondes zijn er ook werkbijeenkomsten met jongeren gehouden. Deze jongeren zaten aan het einde van hun zorgtraject of waren uitgestroomd. Dit alles heeft geresulteerd in een dvd met 30 minuten beeldmateriaal dat onderbroken wordt door enkele multiple choice vragen. Alles bij elkaar duurt de video docuquiz zo'n 45 minuten. De dvd is ingezet bij regiobijeenkomsten in de provincie Gelderland waar gemeenten en ketenpartners zich buigen over hun verantwoordelijkheid naar jongeren met ervaring in de jeugdzorg of JJI. Uitkomsten van de werkbijeenkomsten - Integrale aanpak na jeugdzorg 3

4 Werkbijeenkomsten met jongeren Op 16 juni en 11 augustus 010 gaven jongeren hun mening over nazorg. In totaal hebben zestien jongeren meegewerkt. De jongeren hadden ervaring met geïndiceerde jeugdzorg en/of justitiële jeugd instelling (Entréa, Pactum, Hoenderloogroep, Lijn 5 - Nové). In de bijeenkomsten werd gebruik gemaakt van een groepsinterview via de verbetermethode. Deze snelle, korte manier van reageren werkte goed. Deelnemers raakten door elkaar geïnspireerd en konden snel hun mening vormen en geven. Iedereen kreeg op een speelse manier meerdere kansen om te antwoorden. Na het groepsinterview werden de jongeren individueel gefilmd, van tien jongeren zijn opnames gemaakt. 4

5 Samenvatting reacties jongeren Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Als het gaat om begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg vinden jongeren een aantal zaken zeer belangrijk: huisvesting, inkomen, vrienden en dagbesteding. Dit betekent dat ze goed voorbereid moeten worden, op tijd geïnformeerd, dat er concrete stappen genomen moeten worden en dat de begeleiding past bij de vraag van de jongere. Zelfstandig leven Get Z Wil je een goede start maken als jongvolwassene dan moet je een (veilige) plek hebben om te wonen. Je moet op zijn minst schuldenvrij zijn en eigenlijk financiële reserve hebben opgebouwd. Je moet back up hebben van vrienden, zeker als je niet kunt terugvallen op familie. Je moet de maatschappij, je nieuwe wereld, kennen. Je moet weten op wie of wat je kunt terugvallen. Je moet dagbesteding hebben: school of werk anders word je depressief!. En je moet kunnen oefenen: fouten maken en daarvan leren. Begeleiding De jongeren willen op een positieve manier begeleid worden: uitgaande van wat ze kunnen en dat ze uniek zijn. Dat ze (zelf)vertrouwen krijgen in plaats van alleen maar horen wat ze niet goed doen. Ze willen dat er naar ze geluisterd wordt, dat afspraken nagekomen worden en dat helder en inzichtelijk is wat de bedoeling van de begeleiding is en waar naartoe gewerkt wordt. De jongeren moeten hun eigen doelen bepalen. De maatschappij De meeste jongeren voelen een afstand tussen zichzelf en de samenleving. De wereld waarin ze geleefd hebben is die van de jeugdzorg. Die wereld kenmerkt zich door: tijdelijke verblijven; los van familiebanden en vrienden van vroeger; wisselende begeleiders; tijdelijke vriendschappen die vooral jeugdzorg gerelateerd zijn; leven met onzekerheden; geen kind kunnen zijn, maar al op jonge leeftijd met problemen te maken krijgen. 5

6 Zelfbeeld Een positief zelfbeeld is volgens de jongeren belangrijk voor hun toekomst. De begeleiding vanuit de jeugdzorg en JJI zou veel meer daar op gericht moeten zijn en zich niet alleen of vooral moeten focussen op wat jongeren niet kunnen, niet goed doen etc. Jongeren met JJI ervaring Net als jongeren uit de jeugdzorg, willen ook jongeren met JJI ervaring een toekomst waarin ze zelfstandig kunnen leven met zinvolle dagbesteding, verzekerd van inkomen, huisvesting etc. Ze moeten net als andere jongeren toekomstperspectief hebben, zelfvertrouwen krijgen en een positief zelfbeeld ontwikkelen. Maar voor deze groep jongeren worden nog wel een aantal specifieke opmerkingen gemaakt. Zo moet er geïnvesteerd worden in het loslaten van slechte vrienden en het opbouwen van nieuwe contacten. Ze moeten leren omgaan met (weinig) geld en de verleiding kunnen weerstaan om hun inkomen aan te vullen met criminele activiteiten. Bij deze jongeren moet ook ingezet worden op het voorkomen van terugval, er moet back up geregeld zijn. Voor deze groep geldt een nog grotere afstand tot de maatschappij. 6

7 Conclusies De jongeren beseffen goed dat ze een andere ontwikkeling en een andere start maken, dan wanneer ze in een 'gewone' gezinssituatie opgroeien. Ze hebben geleerd om met veel regels op te groeien, die niet altijd voor hen van toepassing zijn maar waar ze zich wel aan moeten houden. Hierdoor hebben veel jongeren een aversie tegen regels. Gelijkertijd zien de jongeren goed welke regels nodig zijn (ook al komen deze regels hen niet altijd uit). Positieve benadering, zelfvertrouwen ontwikkelen, versterken wat ze goed kunnen en niet alleen ingaan op wat er niet goed gaat, fouten mogen maken, oefenen in de maatschappij, contacten en activiteiten buiten de jeugdzorg stimuleren. De jongeren zijn stellig over de voorwaarden om zelfstandig te kunnen zijn: de basisvoorzieningen huis en inkomen moeten geregeld zijn. Net als een dagbesteding en een sociaal vangnet. 7

8 Aanbevelingen/ oplossingsrichtingen We zijn uniek, pas geen standaardregels toe. Maak mét de jongere een plan dat bij hem/ haar past. Informeer jongeren en zorg dat medewerkers goed op de hoogte zijn van hoe huisvesting, inkomen, verzekeringen etc. te regelen is. Isoleer jongeren niet van de samenleving, laat ze al tijdens hun verblijf deelnemen aan (sport) activiteiten, school of werk buiten de jeugdzorg. Besef dat jongeren uit de jeugdzorg niet automatisch terug kunnen vallen op familie en dat ze niet automatisch staan te springen op hulp van buitenaf (behalve als dit aansluit bij hun eigen wensen en op een manier die bij hen past). Zorg dat jongeren zonder financiële schulden uit de jeugdzorg gaan. Werk mee aan hun toekomstperspectief, help ze hun dromen te realiseren. (Bekijk met ze welke dromen haalbaar zijn en welke dromen altijd dromen mogen blijven). Zorg voor laagdrempelige back up voor als het niet goed gaat. Veroordeel niet, stap af van je vooroordelen. 8

9 Het product De dvd 'Get Z, doe het met zorg!' is het resultaat van interviews met 10 jongeren uit de jeugdzorg en justitiële jeugdzorg. De dvd leent zich bij uitstek voor de regiobijeenkomsten in de provincie Gelderland waarin gemeenten en ketenpartners zich buigen over hun verantwoordelijkheid naar jongeren met jeugdzorg- of JJI achtergrond. Dvd Trailer De dvd trailer geeft in ongeveer vijf minuten een korte impressie van de mening van jongeren over begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg en het zelfstandig leven. Video docuquiz De video docuquiz bevat ongeveer 30 minuten beeldmateriaal. De documentaire wordt onderbroken door enkele multiple choice vragen. De deelnemers aan de quiz laten zien welk antwoord volgens hen juist is. De gespreksleider vraagt om een toelichting. De totale video docuquiz kan zo'n 45 minuten duren. Handleiding gebruikers Deze handleiding wordt bij de dvd aangeboden in combinatie met gespreksleiding door Zorgbelang Gelderland. 9

10 Uitspraken over Voorwaarden (huisvesting, financiën, vrienden, familie, dagbesteding) Ze verwachten dat je alles zelf kunt en daarom heb ik nu een schuld van 100,-. Je moet je schulden zelf oplossen, terwijl je ze bij jeugdzorg hebt gekregen. e Na je 18 mag ik 3 maanden op kamertraining. Maar daarna? Geen idee, niemand vertelt me iets. Je moet na jeugdzorg een nieuw netwerk opbouwen, omdat al je vrienden van voor de 18, vaak uit de jeugdzorg komen. Wij mogen niet werken in verband met de Wajong uitkering. Wij mogen het niet van de leiding. Terwijl werken belangrijk is, je moet lijntjes houden met de maatschappij. Als je niet gemotiveerd wordt tot dagbesteding, werkt het demotiverend. Toen ik niet meer thuis woonde, kreeg ik een veel betere band met mijn moeder. Juist door de afstand. Ik heb financiële problemen en geen ouders als back-up. Ik moet het dus zelf uitzoeken. Begeleiding e Al voor m'n 18 was ik mijn voogd kwijt. Want er waren jongeren die mijn voogd harder nodig hadden. e Je moet tot je 0 bij jeugdzorg kunnen blijven als je dat wilt. En dat je vertrekt als jij zegt dat je er klaar voor bent. Als er echt wordt geluisterd naar wat jij wilt, kan een coach helpen om je leven op de rails te krijgen. Regels zijn niet duidelijk en er wordt heel verschillend mee omgegaan door de leiding. Het is niet rechtvaardig en niet veilig. Sommige regels worden voor alle jongeren bepaald, terwijl niet alle jongeren zo'n regel nodig hebben. Als de jongere waar de regel voor afgesproken is vertrekt, blijft de regel staan. Luister echt naar me en doe iets met wat de jongere wil. Geen 'gemaar'! 10

11 Ik kreeg een begeleider en heb haar één keer gezien. Daarna nooit meer. Er moet veel zorgvuldiger worden gewerkt. Dat kan alleen als er meer tijd is. De begeleiders hebben goede bedoelingen, maar te weinig middelen. Ik heb bij crisis, psychiatrie, justitieel, leefgroep gezeten Maar alleen het fasehuis hielp, omdat ze me daar mijn eigen fouten lieten maken. Toen had ik nog iets om op terug te vallen en heb ik het 'zelfstandig-zijn' kunnen oefenen. Als ik nu die fouten pas zou kunnen maken, had ik niemand meer om me nog op te vangen. Goede begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg is iemand die helpt met de dingen die de jongere zelf nodig vindt. Zelfbeeld Ik doe echt mijn best, maar ze zien dat niet. Ik hoor vooral wat ik niet goed doe. Je kunt geen kind zijn in de jeugdzorg. Kijk en luister naar wat ik wel kan! Ik geef de leiding alles wat ze willen, toch krijg ik niet meer vrijheid. Geloof in mij, want dan kan ik het zelfvertrouwen krijgen om echt zelfstandig te kunnen leven. Zelfstandigheid Er wordt verwacht dat je het ineens kunt als je 18 bent. Terwijl: het e scheelt maar 1 dag met m'n 17! Ik maak me zorgen over mijn toekomst. Ik weet niet wat er gebeurt als ik 18 ben. Het is niet duidelijk wat hierna komt. Terug naar huis is geen optie, maar wat wel? Ze vragen me: Hoe gaat het met je? Dan zeg ik: Ja, goed. Ik heb geen school of werk, dus wat is goed? Bij opgroeien hoort vrijheid. 11

12 JJI Er is een heel groot verschil tussen JJI en de maatschappij. Dat rijmt voor geen meter. e e Een vriend heeft van z'n 14 tot z'n 18 in een JJI gezeten. Toen is hij losgelaten in de maatschappij, terwijl hij helemaal van de maatschappij vervreemd was. Dat kun je zo'n jongen toch niet aandoen? Maatschappij Ze kunnen je bijna niet voorbereiden op de maatschappij, omdat je daar niet in geleefd hebt. Je weet niet wat je te wachten staat. Ik heb geen vriendenkring kunnen opbouwen. Ik heb op zoveel plekken gezeten en moest telkens doei! zeggen. Je bent gewend om veel regels te hebben die jij zelf eigenlijk niet nodig hebt. Die regels zijn er voor de anderen op de groep. Toch zul je ze missen als je op jezelf woont omdat je niet anders gewend bent. De overgang is te groot. Van strakke regels naar volledig zelfstandig. 1 Uitkomsten van de werkbijeenkomsten -Get Z, doe het met zorg!

13 Wat is er nodig voor een zelfstandig leven? Wat is goede begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg? Informatie over wat wanneer gebeurt en wat de mogelijkheden zijn Goed netwerk: steun van familie en vrienden Zorg dat jongeren de wereld leren kennen zodat het ook hun wereld wordt Bekijk het per jongere. Luister naar wat ík wil, luister naar wat ík kan! Goede persoonlijke begeleider/ coach Vertrouwen geven en krijgen Geld Woning School Back-up die het voor je opneemt als het nodig is Verantwoordelijkheid krijgen en nemen Zelf durven Leren vliegen Fouten mogen maken Luisterend oor Reserve plan School/ werk/ daginvulling Eten Geld (en daarmee om kunnen gaan) Netwerk Partner/ maatje Planning en overzicht (van de mogelijkheden) Controle Back-up Wekker Rust Vrijheid/ ontdekken/ leren/ durven/ volhouden/ ontwikkeling/ vallen en opstaan Vertrouwen van anderen/ zelfvertrouwen Thuisgevoel 13

14 Waar zie je tegenop bij je zelfstandigheid? School/ werk Geld Bureaucratie Huishouden Plannen Verantwoordelijkheden Afspraken nakomen Opruimen Huisgenoten Discipline Eenzaamheid Verwaarlozing Geen thuisgevoel hebben Zorgdragen Zelfzorg Sociale contacten onderhouden Compromissen Structuren De druk Plichten Muizen Wat had je eigenlijk moeten leren? Administratie Sparen/ budgetteren Belastingpapieren invullen. Vrienden maken buiten jeugdzorg Bijbaantje zoeken Hulp vragen Discipline Zelf structuur aanbrengen (i.p.v. dat anderen dat voor jou doen) Zelfcontrole Hulp accepteren/ toegeven dat je hulp nodig hebt 14

15 Wat is goede hulp? Fouten mogen maken Betrokkenheid Duidelijk aangeven wat je goed en fout doet Controle door de juiste vragen te stellen Voorbeeldfiguren Inlevingsvermogen Kijken naar wat goed gaat Respect Positief Vertrouwensrelatie Op tijd zijn Luisteren Goede analyse Stimuleren Belevingswereld begrijpen Initiatief van beide kanten Hulp aanbieden Laten ontdekken Communicatie onderhouden Los durven laten Fouten bekennen Eerlijkheid Van wie krijg je het liefste steun? Ik krijg het liefste steun van iemand die: Ik respecteer en die mij respecteert Geloofwaardig is Kracht geeft Realistisch is Van mij houdt en van wie ik houd Eerlijk is Met me mee kan huilen Aandacht heeft Slimmer is dan ikzelf Ervaringsdeskundige is 15

16 Juist géén ervaringsdeskundige is Het interesseert Het niet doorvertelt Ruimdenkend is Ideeën aandraagt Alleen luistert Is als ikzelf Afspraken die gemaakt zijn voor je vertrekt Iedereen vertrekt zonder schulden uit de jeugdzorg Iedereen vertrekt met werk/ school uit de jeugdzorg Iedereen vertrekt naar een vaste verblijfplaats als ze uit de jeugdzorg gaan Kijk met de jongere samen De ideeën van jongeren als kracht zien Motiveren en positief benaderen van jongeren Coach die luistert Laten voelen dat de jongeren geen zaak of nummer zijn Niet alleen horen, ook luisteren Aandacht voor het kind in elke jongere Uitgaan van de kracht van de jongere Niet belerend optreden Doe wat je zegt, zeg wat je doet Uitgaan van: 'iedereen is anders, iedereen is uniek' Met jongere meelopen, niet vooruitlopen Vrijheid geven Verhoog het zelfvertrouwen bij jongeren Jongeren bepalen zelf hun hulp Duidelijk informeren Contracten tussen jeugdzorg en woningcoöperaties Maatschappij (eerder) laten zien en netwerk buiten de jeugdzorg stimuleren Snel hulp geven wanneer dat nodig is Zorgen dat jongeren hobby's hebben 16

17 Hoe motiveer je jongeren uit de JJI om hulp te aanvaarden? Laten inzien wat ze fout en wat ze goed doen Vertrouwen en erkenning geven Goede voorbeelden Kansen creëren Dromen realiseerbaar maken Laten inzien dat 'normaal' niet bestaat Regels per individu aanpassen Geen stempels drukken Inleven in belevingswereld zodat de hulpverlener de jongere begrijpt Laten uitrazen wanneer nodig Het effect van leerdoelen in laten zien Niet geforceerd op hetzelfde niveau praten Op het individu afgaan Hoe kan de gemeente zich openstellen voor jongeren uit JJI s? Jongeren laten werken voor het vertrek (om verschillende ervaringen op te doen) Helpen met zoeken baan/ studie Toekomstperspectief bieden Contact met wereld buiten de instelling stimuleren Informatie geven Samen met de inrichtingen kijken naar de behoeftes Op tijd starten Door zich te realiseren: het verleden is het verleden Door een spin in het web te zijn 17

18 Heb je nog bemoedigende woorden voor jongeren uit JJI s? Het zoete is niet zoet zonder het bittere Succes betekent twee keer vaker opstaan dan vallen Maak er iets van! Niemand is normaal, niemand is perfect Blijf dromen Willen is kunnen Er zijn mensen die je willen helpen No pain, no game Geef jezelf de kans om te worden wie je wilt zijn Het verleden bepaalt niet je heden Kijk vooruit, denk per stap Kies om te leren Stel doelen Behoud je gevoelens Maak limonade van citroenen Hoe kun je kind zijn? Steun krijgen Spelen Leefomgeving Sport Hobby Vrienden Vertrouwen Liefde Aandacht Geduld Veiligheid Geen zorgen over volwassenenzaken Ouders moeten naar de goede dingen kijken Vrijheid 18

19 Uitspraken professionals Ik ken jongeren met wisselende ervaringen in de jeugdzorg. Sommigen kijken er achteraf goed op terug. Sommigen zitten nog steeds in de goot, maar wel alleen. Betere communicatie en meer duidelijkheid over wat en wanneer iets gebeurt. Biedt continuïteit en zorg voor warme overdracht tussen voogden en cliënten. Richt je niet alleen op de problemen, maar heb aandacht voor wie ze meer zijn dan hun problemen. Laat de wereld toe. Zorg dat ze de wereld kennen en dat ze die wereld ook als hun wereld ervaren. 19

20 .. Zorgbelang Gelderland Informatie Klachtenopvang Belangenbehartiging.. Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

I m Ready! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid

I m Ready! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Mogelijk gemaakt door: Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Transformeren doe je samen 16 juni 2014 Welkom! Jongeren over de weg naar zelfstandigheid Project Doel van project Met wie werken we samen?

Nadere informatie

JONGERENK(R)ANT. Deze keer in de Jongerenk(r)ant:

JONGERENK(R)ANT. Deze keer in de Jongerenk(r)ant: JONGERENK(R)ANT Voor jongeren in de Gelderse jeugdzorg nummer 20 juli 2011 Deze keer in de Jongerenk(r)ant: Zelfstandig, of nog niet helemaal? Als je 18 bent mag je op autorijles, sterk alcoholische dranken

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Effectmeting onder leerlingen en leraren 2014-2015

Effectmeting onder leerlingen en leraren 2014-2015 Effectmeting onder leerlingen en leraren 2014-2015 Gegevens meting leraren Respons : 45 leraren, 21 mannen & 24 vrouwen Scholen : Blariacum College (Venlo) Summa College (Eindhoven) Vakcollege Tilburg

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Een eigen plek in de samenleving

Een eigen plek in de samenleving Een eigen plek in de samenleving Jongvolwassenen brengen hun leven op orde met Cardea Check-in Check-in Cardea Check-in Inhaken op mogelijkheden Cardea Check-in biedt intensieve ondersteuning aan jongvolwassenen

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Laat dit weten vanuit de jeugdzorg, detentie of lokale veld. leefgebieden wat?

Laat dit weten vanuit de jeugdzorg, detentie of lokale veld. leefgebieden wat? - 2 - Naar een integrale aanpak na jeugdzorg regio Arnhem Plaats: Hoofdkantoor Woningcorporatie Vivare te Arnhem Datum: 28 oktober 2010 Verslag werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Arnhem Focusvraag

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET ZELFONDERZOEK UIT RET- jezelf

HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET ZELFONDERZOEK UIT RET- jezelf HANDLEIDING BIJ HET INVULLEN VAN HET ZELFONDERZOEK UIT RET- jezelf 1. Vul de uitspraken lijst in. Dit is een lijst van 67 uitspraken. Neem één situatie voor ogen, bijvoorbeeld of werk, of privé. Je kunt

Nadere informatie

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond

opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten voor mensen met een psychiatrische achtergrond opvang begeleiding huisvesting dagbesteding maatjesprojecten Stichting Corridor Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie voor mensen vanaf achttien jaar met een psychiatrische achtergrond. We

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden.

Wanneer vertel je het de kinderen? Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Hoe vertel je het de kinderen? Op een gegeven moment moet je de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Belangrijk is hoe en wat je hen vertelt. Houd rekening daarbij rekening met de leeftijd van

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

waar denkt u aan bij het woord opvoeden? De kracht van Positief opvoeden Overzicht Hoop en verwachting

waar denkt u aan bij het woord opvoeden? De kracht van Positief opvoeden Overzicht Hoop en verwachting Overzicht De kracht van Positief opvoeden 1 Hoop en verwachting Opvoeden in de praktijk Waarom positief opvoeden? De 5 principes van positief opvoeden Tijd voor vragen en discussie 2 Hoop en verwachting

Nadere informatie

Jongerenk(r)ant. De krant voor jongeren in de gelderse jeugdzorg. nummer 15 Juni 2010. deze keer in de jongerenk(r)ant:

Jongerenk(r)ant. De krant voor jongeren in de gelderse jeugdzorg. nummer 15 Juni 2010. deze keer in de jongerenk(r)ant: Jongerenk(r)ant De krant voor jongeren in de gelderse jeugdzorg deze keer in de jongerenk(r)ant: nummer 15 Juni 2010 Newroz vertelt: "Mijn graffitistijl is vooral bubble en een beetje hoekig. "Check 'Mijn

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk

Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Toepassing van de fases van gedragsverandering in de praktijk Jouw werk bestaat eruit om de klant te begeleiden bij een verandering in zijn financiële gedrag. Daarvoor kun je het model van DiClemente,

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel?

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Wat is seksuele intimidatie? Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms

Nadere informatie

Stoppen met zelfbeschadiging?

Stoppen met zelfbeschadiging? Stoppen met zelfbeschadiging? Hoe weet ik of ik eraan toe ben te stoppen? Besluiten om te stoppen met zelfbeschadiging is een persoonlijke beslissing. Niemand kan dit voor je beslissen. Stoppen omdat je

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik Dit ben ik Op DOK12 verwerf ik kennis, vaardigheden en ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg ruimte om mijzelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben en mijn talenten te ontwikkelen. Ook leer ik oog

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft

Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Checklist samenwonen voor partners waarvan alleen de man kinderen heeft Vul afzonderlijk van elkaar allebei de vragen in. Bij elke vraag moet je een antwoord kiezen. Als je niet kunt kiezen, kies dan het

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Aan het begin van het interview zelf kan het goed zijn om te zeggen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Stel je open en uitnodigend op.

Aan het begin van het interview zelf kan het goed zijn om te zeggen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Stel je open en uitnodigend op. 1 Beste interviewer, Leuk dat je een iemand of aantal mensen in je omgeving wilt gaan interviewen. Om je een handvat te geven zetten we hieronder een paar dingen op een rijtje. Het format van het interview

Nadere informatie

Draaiboek: Netwerkbijeenkomsten en intervisie sessies voor starters/studenten

Draaiboek: Netwerkbijeenkomsten en intervisie sessies voor starters/studenten Draaiboek: Netwerkbijeenkomsten en intervisie sessies voor starters/studenten Geplande programma 1. Welkom 2. Thema-opdracht 3. Introductie netwerk 4. Inleiding gastdocent 5. Oefenopdrachten 6. Pauze 7.

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP

COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP Dit competentieprofiel is een (zelf)reflectiedocument betreffende het functioneren van de BIO op een bepaald moment. Het wordt ingevuld: 1) door de begeleider zelf tijdens

Nadere informatie

Het leven leren leven

Het leven leren leven Rouwbegeleiding in de praktijk Het leven leren leven Karin van der Plas Themabijeenkomst IDPZ 31 oktober Programma Welkom Theorie over rouw Bespreking casus/ luisteroefening Wat is Levenskunst? Tijd voor

Nadere informatie

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking

BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND. Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking BEGELEID WONEN VOOR MOEDER EN KIND Voor jonge moeders met een licht verstandelijke beperking DOE WAT HET BESTE IS VOOR JOU EN JE KIND Heb je net een kindje gekregen of ga je binnenkort bevallen? Als moeder

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen

Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? Door: Johan Clarysse, stafmedewerker Tele-Onthaal West-Vlaanderen Adviezen in een hulpverlenend gesprek: zegen of vloek? 1 Advies is vaak iets anders

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Vraag het de patiënt. En: Durf te luisteren. Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach. Zwolle. 4 februari 2013

Vraag het de patiënt. En: Durf te luisteren. Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach. Zwolle. 4 februari 2013 Vraag het de patiënt En: Durf te luisteren Irèn Alders, Stichting Tinkerbell Patiëntencoach Zwolle 4 februari 2013 Instructie voor tafelbegeleiders bij de thema-avonden georganiseerd door de DVN in samenwerking

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent

Inhoudsopgave. Inleiding. Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent. Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Kind-In-Zicht Inhoudsopgave Inleiding Als je een peuter en tussen 3 en 5 jaar bent Als je een kleuter en tussen 6 en 8 jaar bent Als je een tiener en tussen 9 en 12 jaar bent Als je een puber en tussen

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

THA BUSTHE HAGUE 30 januari 2015

THA BUSTHE HAGUE 30 januari 2015 THA BUSTHE HAGUE 30 januari 2015 Gelderse jongeren in gesprek met leden van de Tweede Kamer over jeugdzorg Tha Bus on Tour, georganiseerd door Zorgbelang Gelderland, hee4 op vrijdag 30 januari 2015 een

Nadere informatie

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien

Nummer 1 December 2011. Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien Nummer 1 December 2011 Cursusaanbod 2012 Gedeeld verdriet Mindfulness Laat je zelf zien LANDELIJK HEEFT 16% VAN DE JONGEREN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN. Scoop richt zich bij coaching, counseling en training

Nadere informatie

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving.

Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Zelfstandiger leren leven bij Next Level Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Anouk woont al jaren bij een leefgroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Maar ze wil zelfstandiger

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4

Welkom! Loopbaan-ID 2. Wie ben ik 4 Loopbaan-ID 2 Wie ben ik 4 Hoe ben ik 6 Je familie 7 Hoe kies ik 8 Kiezen 9 Mijn 11 conclusies Welkom! Dit boekje is speciaal voor leerlingen van het ASHV gemaakt, omdat we willen dat je goede keuzes maakt

Nadere informatie

Oefening 1: Je beeld van tijd. Waaraan denk je bij het woord TIJD?

Oefening 1: Je beeld van tijd. Waaraan denk je bij het woord TIJD? Oefening 1: Je beeld van tijd Waaraan denk je bij het woord TIJD? Oefening 2: Je tijd nu en in de toekomst Soort activiteit Gemiddeld aantal uur per werkdag/schooldag huidige situatie Aantal uur per week

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving.

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Froukje is een vlotte, jonge meid. Ze staat midden in het leven. Maar soms worden mensen heel boos om haar opmerkingen. Froukje

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Annemieke Kuin humanistisch geestelijk verzorger Westfriesgasthuis, Hoorn Spiritualiteit / Zingeving Aandacht voor eigen spiritualiteit In gesprek gaan

Nadere informatie

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Plaats: Hart van Doetinchem te Doetinchem Datum: 7 oktober 2010 Focusvraag voor de bijeenkomst: Goede ondersteuning voor jongeren uit de Jeugdzorg/JJI

Nadere informatie

Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving.

Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving. Je eigen woonruimte met intensieve begeleiding Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Nooit had ik durven dromen dat ik nog eens een eigen huis zou hebben. En nu woon ik hier. De begeleiding van

Nadere informatie

Stap 1 Zorg Voor Goede Stemming

Stap 1 Zorg Voor Goede Stemming Stap 1 Zorg Voor Goede Stemming Klinkt simpel natuurlijk! Maar het is echt heel lastig om je passie te ontdekken en er achter te komen wat echt bij je past wanneer je je leeg of ongelukkig voelt. Je wilt

Nadere informatie

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij

Wat doe je op een dag? Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tij Wat doe je op een dag? Belangrijke informatie d Tij T d Tij ijd T Ti Ti Tij ijd Ti ijd T jd T d Ti ijd T ijd d ijd T Tij T Ti ijd T jd Ti Tij jd ijd d AS007 Kies infow. tijd.indd 1 25-05-12 10:31 Hoeveel

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen

Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Stabilisatiecursus Scelta Nijmegen Informatie voor cliënten Inleiding Als iemand zich onveilig heeft gevoeld tijdens de jeugd of later in een intieme relatie, kan dat in zijn of haar verdere leven klachten

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen

De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen De 5 stappen om goede voornemens te laten slagen Op 1 januari worden volop goede voornemens gemaakt. We willen stoppen met roken, afvallen, meer bewegen, gezonder leven en ga zo maar door. Afvallen is

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

SAMENVATTING Bijeenkomst cliënten en verwanten Gehandicaptenzorg 2016

SAMENVATTING Bijeenkomst cliënten en verwanten Gehandicaptenzorg 2016 SAMENVATTING Bijeenkomst cliënten en verwanten Gehandicaptenzorg 2016 Cliëntentafels Workshop 1 VRAAG Jouw zorg is maatwerk Wat is voor jou een goed voorbeeld van maatwerk? Clientgestuurd werken: zoeken

Nadere informatie

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg

Vraag 10: Grenzen in pleegzorg VRAAG 10 DATUM: 5 april 2011 RESULTATEN info@pleegzorgpanel.nl Vraag 10: Grenzen in pleegzorg Pleegzorg krijgt vorm door de inzet van de vele betrokkenen. Deze inzet heeft vanzelfsprekend zijn beperkingen

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen

Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Thema in de kijker : Filosoferen met kinderen Wat is filosoferen met kinderen? Samen op een gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen. Zoeken naar antwoorden op vragen die kinderen

Nadere informatie

]Zelf oplossingen bedenken

]Zelf oplossingen bedenken Bianca E. Boyer, Marije Kuin, Saskia van der Oord ]Zelf oplossingen bedenken WERKBOEK Dit werkboek is van:... D/2014/45/276 978 94 014 1840 9 nur 770 Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 mei 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 mei 2011 > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Ons kenmerk DZ-U-3059756

Nadere informatie

Startnotitie Wat weten we al over nazorg? Wensen en behoeften: de knelpunten en oplossingen. Deze InZicht. 1. Planmatige aanpak - de voorbereiding

Startnotitie Wat weten we al over nazorg? Wensen en behoeften: de knelpunten en oplossingen. Deze InZicht. 1. Planmatige aanpak - de voorbereiding Startnotitie Wat weten we al over nazorg? Wensen en behoeften: de knelpunten en oplossingen Inleiding De informatie in deze notitie is afkomstig uit verschillende publicaties en is grotendeels gerangschikt

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

Blijvend belang training, 49 respondenten

Blijvend belang training, 49 respondenten Evaluatie mindfulnesstrainingen, respondenten Blijvend belang training, respondenten Ja Weet niet Wat heb je geleerd in de training? Wat geleerd van training? Tot mezelf komen Problemen niet uit de weg

Nadere informatie

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE

Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Koffieochtend 20 oktober 2016 OPVOEDING IN DE FAMILIE Voorstelronde Mesut Cifci, onderwijsondersteuner/oudercontactpersoon Welke ouders zijn er vandaag aanwezig? Samen met en van elkaar leren! Het belang

Nadere informatie

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager

Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager OPDRACHTFORMULIER Het voeren van een begeleidend gesprek met een zorgvrager Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier bij deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten

Nadere informatie

Ons opvoedingsproject

Ons opvoedingsproject Vrije basisschool Inhoud van dit opvoedingsproject: Vijf opdrachten van een katholieke basisschool Woordbeeld van onze school Belangrijke waarden voor onze school Waarom kozen we deze waarden? Ons inspiratieverhaal

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie