Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg"

Transcriptie

1 Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart

2 Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt een overzicht van de definities en doelen van in de zorg. De definities en doelen op deze kaart zijn verzameld op basis van literatuurstudie en één denksessie met deskundigen, waaronder medewerkers van het Kwaliteitsinstituut in oprichting, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit de zorg waaronder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dank aan allen voor het denkwerk.

3 Definitiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE Definities Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Doelen

4 Definitiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE Definities Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Doelen

5 Definitiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE Definities Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Doelen

6 Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is Cliëntenparticipatie is de deelname van (organisaties van) cliënten aan het ontwikkelen van kwaliteits instrumenten in de zorg. Cliëntenparticipatie betekent dat cliënten hun (ervarings)kennis inbrengen, bijvoorbeeld tijdens eenmalige bijeenkomsten of in werkgroepen. Definities Wie zijn cliënten? Cliënten zijn mensen met aandoeningen, beperkingen of zorgvragen en hun wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten.? Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Kwaliteitsinstrumenten zijn kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die de kwaliteit van zorg verbeteren. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of cliëntenorganisaties nemen initiatief tot het ontwikkelen van. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of cliëntenorganisaties ontwikkelen (samen) in werkgroepen. Gebruikmaken van de (ervarings)kennis van cliënten Cliënten hebben ervaringsdeskundigheid die zorgaanbieders en zorgverzekeraars niet hebben. Doelen Kwaliteitsinstrumenten ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van cliënten Voor cliënten is kwaliteit van leven het streven, zorg is het middel om dit te bereiken. Cliënten willen weten wat zorg hen kost en wat het hen oplevert. Kwaliteitsinstrumenten ontwikkelen die goed gebruikt worden in de klinische praktijk De kans op succesvolle implementatie is groter als aansluiten op de praktijk. De kans op effectief en efficiënt gebruik is groter als aansluiten op de praktijk. Cliëntenparticipatie leidt tot die beter te begrijpen zijn voor cliënten. Deze kaart biedt een overzicht van de definities en doelen van in de zorg. De definities en doelen op deze kaart zijn verzameld op basis van literatuurstudie en één denksessie met deskundigen, waaronder medewerkers van het Kwaliteitsinstituut in oprichting, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit de zorg waaronder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dank aan allen voor het denkwerk. in opdracht van: gemaakt door: 2013

7 Argumentenkaart Cliëntenparticipatie de argumenten voor en tegen Deze kaart geeft een overzicht van de argumenten voor en tegen in de zorg. Cliëntenparticipatie is de deelname van (organisaties van) cliënten aan het ontwikkelen van in de zorg. Cliënten zijn mensen met aandoeningen, beperkingen of zorgvragen en hun wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten. Kwaliteitsinstrumenten zijn kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die de kwaliteit van zorg verbeteren. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of cliëntenorganisaties nemen initiatief tot het ontwikkelen van en doen dit (samen) in werkgroepen. Deze kaart is tot stand gekomen tijdens drie denksessies met deskundigen, waaronder medewerkers van het Kwaliteitsinstituut in oprichting, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit de zorg waaronder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dank aan allen voor het denkwerk.

8 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

9 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

10 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

11 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

12 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

13 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

14 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

15 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

16 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

17 VOLLEDIGE Kwaliteit Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Betrokkenen de argumenten voor en tegen Uitvoering Kosten

18 Argumentenkaart Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie is goed voor de kwaliteit van Cliënten brengen unieke (ervarings)kennis in waardoor verbeteren. Cliënten voegen een ander perspectief toe, voor hen is zorg een middel en geen doel op zich. Cliëntenparticipatie vergroot de aandacht voor (psycho)sociale aspecten. Cliëntenparticipatie leidt tot beter leesbare en meer toegankelijke. Kwaliteit Kwaliteit Cliëntenparticipatie is niet goed voor de kwaliteit van De inbreng van cliënten leidt tot verlies van eenduidigheid, helderheid en focus van. De inbreng van cliënten is gekleurd door eigen belangen, wensen en behoeften en is niet wetenschappelijk. Cliëntenparticipatie is ongemakkelijk voor cliënten Cliëntenparticipatie is goed voor de positie van cliënten Cliëntenparticipatie geeft cliënten een formele, aan zorgaanbieders gelijkwaardige, rol in de werkgroep. Kwaliteitsinstrumenten (mede) gebaseerd op (ervarings)kennis bevorderen de eigen regie van cliënten. Door (goede) nemen zorgaanbieders cliënten serieuzer. Cliënten hebben, als financiers en eindgebruikers van de zorg, recht om mee te praten. Cliëntenparticipatie maakt de zorg cliëntgerichter Zorgaanbieders kennen de vraag van cliënten beter waardoor zij makkelijker vraaggericht kunnen werken. Cliëntenparticipatie vergroot het wederzijdse begrip tussen zorgaanbieders en cliënten. Cliëntenparticipatie scherpt het denken van zorgprofessionals Cliëntenparticipatie dwingt zorgaanbieders mee te denken vanuit het perspectief van cliënten. Cliëntenparticipatie dwingt zorgaanbieders helder te praten in toegankelijke taal. Betrokkenen de argumenten voor en tegen Betrokkenen In gezelschap van andere werkgroepleden voelen cliënten zich onzeker over hun kennis en kunde. Cliënten zijn in de minderheid en worden makkelijk overstemd door andere werkgroepleden. Cliënten en andere werkgroepleden spreken elkaar niet of nauwelijks tegen. Cliëntenparticipatie is bedreigend voor zorgaanbieders Cliëntenparticipatie maakt het werk van zorgaanbieders minder exclusief, het ondermijnt hun positie. Cliëntenparticipatie is methodisch ingewikkeld Cliënten die deelnemen zijn zelden representatief voor hun achterban. Cliënten spreken namens hun achterban zonder hun ervaringen en meningen te hebben onderzocht. Een wetenschappelijk bewezen effectieve manier van samenwerken met cliënten ontbreekt. Het is niet mogelijk om voor elk kwaliteitsinstrument cliënten te vinden. De bijdrage van cliënten is niet professioneel Cliëntenparticipatie maakt de implementatie van makkelijker Door sluiten beter aan op de wensen en behoeften van cliënten. Door sluiten beter aan op de klinische praktijk. Cliëntenparticipatie maakt het ontwikkelen van cliëntenversies en andere afgeleide producten makkelijker. Uitvoering Uitvoering Cliënten missen kennis, vaardigheden en middelen om volwaardig deel te nemen aan werkgroepen. Cliënten weten anders dan zorgaanbieders niet wat goede zorg is, ze hebben er niet voor gestudeerd. Cliënten kunnen geen prioriteit aanbrengen in hun veelheid aan wensen, zij vinden alles belangrijk. Cliëntenparticipatie vertraagt het ontwikkelen van Cliënten zijn niet altijd georganiseerd, hierdoor leidt het betrekken van cliënten tot vertraging. Cliënten zijn een extra partij om de tafel, dit kost tijd en leidt tot zwakkere compromissen. Cliënten hebben eigen en onderling tegenstrijdige belangen, dit leidt tot vertraging. Cliënten en zorgaanbieders kijken vanuit verschillende perspectieven, dit leidt tot misverstanden. Cliënten zijn vaak ziek en dus afwezig, dit brengt de continuïteit van het werk in gevaar. Inbreng van cliënten voegt weinig toe Zorgaanbieders overzien het zorgproces, kennen hun cliënten en weten wat zij nodig hebben. Cliëntenparticipatie maakt de zorg doelmatiger en goedkoper De kosten van staan niet in verhouding tot de baten Cliënten doorlopen het hele zorgproces en weten hierdoor welke zorg niet efficiënt of niet effectief is. Door weten cliënten beter wat (on)mogelijk is in de zorg, dit beïnvloedt hun keuzes. Veel cliënten vinden kwaliteit van leven belangrijker dan maximaal behandelen, dit kan geld besparen. Cliëntenparticipatie vergroot de aandacht voor zelfredzaamheid, dit kan geld besparen. Kosten Kosten Cliëntenparticipatie kost meer tijd en geld dan dat het betere oplevert. Cliëntenparticipatie maakt de zorg duurder Cliënten zijn niet kostenbewust, hierdoor ontstaan onuitvoerbare en dure. Deze kaart geeft een overzicht van de argumenten voor en tegen in de zorg. Cliëntenparticipatie is de deelname van (organisaties van) cliënten aan het ontwikkelen van in de zorg. Cliënten zijn mensen met aandoeningen, beperkingen of zorgvragen en hun wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten. Kwaliteitsinstrumenten zijn kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die de kwaliteit van zorg verbeteren. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of cliëntenorganisaties nemen initiatief tot het ontwikkelen van en doen dit (samen) in werkgroepen. Deze kaart is tot stand gekomen tijdens drie denksessies met deskundigen, waaronder medewerkers van het Kwaliteitsinstituut in oprichting, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit de zorg waaronder zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dank aan allen voor het denkwerk. in opdracht van: gemaakt door: 2013

19 Optiekaart Cliëntenparticipatie de drie opties voor Op deze Informatiekaart zijn de drie opties uitgewerkt voor in de zorg. Cliëntenparticipatie is de deelname van (organisaties van) cliënten aan het ontwikkelen van in de zorg. Cliënten zijn mensen met aandoeningen, beperkingen of zorgvragen en hun wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten. Kwaliteitsinstrumenten zijn kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die de kwaliteit van zorg verbeteren. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of cliëntenorganisaties nemen initiatief tot het ontwikkelen van en doen dit (samen) in werkgroepen. De kaart is tot stand gekomen tijdens drie denksessies met deskundigen, waaronder medewerkers van het Kwaliteitsinstituut in oprichting, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit de zorg zoals zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dank aan allen voor het denkwerk.

20 Optiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE klankbord de drie opties voor adviseur partner

21 Optiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE klankbord de drie opties voor adviseur partner

22 Optiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE klankbord de drie opties voor adviseur partner

23 Optiekaart Cliëntenparticipatie VOLLEDIGE klankbord de drie opties voor adviseur partner

24 Optiekaart Cliëntenparticipatie Welke rol spelen cliënten in deze optie? Cliënten treden (eenmalig) op als bron van ervaringskennis. Cliënten maken geen deel uit van de werkgroep die het kwaliteitsinstrument ontwikkelt. Cliënten geven geen goedkeuring, zij stemmen in met het definitieve kwaliteitsinstrument. Cliënten hebben geen rol bij de implementatie van het kwaliteitsinstrument. Aan welke eisen moet in deze optie minimaal worden voldaan? Cliënten zijn in staat te vertellen over eigen ervaringen. Hoe ziet deze optie eruit in de praktijk? Eén, enkele of meerdere cliënten brengen (ervarings)kennis in tijdens een bijeenkomst. Een bijeenkomst kan de vorm hebben van een groepsinterview, focusgroep of spiegelgesprek. Cliënten krijgen vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. klankbord partner Welke rol spelen cliënten in deze optie? Cliënten nemen initiatief tot of zijn betrokken bij het ontstaan van het kwaliteitsinstrument. Cliënten zijn volwaardig lid van de werkgroep en brengen vanuit hun perspectief (ervarings)kennis in. Cliënten verrichten in principe binnen de (sub)werkgroepen dezelfde werkzaamheden als de overige leden. Cliënten geven hun goedkeuring aan het definitieve kwaliteitsinstrument. Cliënten zijn betrokken bij de implementatie en evaluatie van het kwaliteitsinstrument. Wanneer wordt deze optie toegepast? Cliënten zijn niet of beperkt georganiseerd. Cliënten zijn niet in staat deel te nemen als adviseur of als partner. De inhoud van het kwaliteitsinstrument is overwegend medisch en/of technisch van aard. Welke rol spelen cliënten in deze optie? Cliënten zijn lid van subwerkgroepen en brengen vanuit hun perspectief (ervarings)kennis in. Cliënten voeren binnen de subwerkgroepen (deels) dezelfde werkzaamheden uit als de overige leden. Cliënten geven goedkeuring aan die delen waaraan zij hebben meegewerkt, voor de rest stemmen ze in. Cliënten kunnen betrokken zijn bij de implementatie van het kwaliteitsinstrument. Aan welke eisen moet in deze optie minimaal worden voldaan? Alle subwerkgroepleden zijn in staat samen te werken en te communiceren in begrijpelijke taal. Hoe ziet deze optie eruit in de praktijk? Cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelen het kwaliteitsinstrument in (sub)werkgroepen. Minimaal twee cliënten nemen deel aan een bijeenkomst namens een cliëntenorganisatie. Hooguit één van beide cliënten is een professionele cliëntenvertegenwoordiger. Alle werkgroepleden worden -voor zover nodig- inhoudelijk, procedureel en financieel ondersteund. De ontwikkelmethode, werkwijze, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder omschreven. de drie opties voor adviseur Aan welke eisen moet in deze optie minimaal worden voldaan? Alle werkgroepleden zijn in staat samen te werken en te communiceren in begrijpelijke taal. Alle werkgroepleden denken op ten minste hbo-niveau. Hoe ziet deze optie eruit in de praktijk? Cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars ontwikkelen het kwaliteitsinstrument in werkgroepen. Minimaal twee cliënten nemen deel, in de praktijk zijn dit professionele cliëntenvertegenwoordigers. Alle werkgroepleden worden -voor zover nodig- inhoudelijk, procedureel en financieel ondersteund. De ontwikkelmethode, werkwijze, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn helder omschreven. Alle leden van de werkgroep zijn gelijkwaardig en handelen hiernaar. Wanneer wordt deze optie toegepast? Professionals en cliënten willen van het kwaliteitsinstrument een co-productie maken. Wanneer wordt deze optie toegepast? Het kwaliteitsinstrument bestaat uit delen waarvoor ervaringskennis van cliënten vereist is. Cliëntenparticipatie in de vorm van cliënt als klankbord is te licht en in de vorm van cliënt als partner te zwaar. Op deze Informatiekaart zijn de drie opties uitgewerkt voor in de zorg. Cliëntenparticipatie is de deelname van (organisaties van) cliënten aan het ontwikkelen van in de zorg. Cliënten zijn mensen met aandoeningen, beperkingen of zorgvragen en hun wettelijk vertegenwoordigers en/of naasten. Kwaliteitsinstrumenten zijn kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die de kwaliteit van zorg verbeteren. Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of cliëntenorganisaties nemen initiatief tot het ontwikkelen van en doen dit (samen) in werkgroepen. De kaart is tot stand gekomen tijdens drie denksessies met deskundigen, waaronder medewerkers van het Kwaliteitsinstituut in oprichting, vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere betrokkenen uit de zorg zoals zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dank aan allen voor het denkwerk. in opdracht van: gemaakt door: 2013

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Transmurale samenwerking bij cardiovasculair risicomanagement

Transmurale samenwerking bij cardiovasculair risicomanagement Transmurale Dit digitale Kaartenboek gaat over (CVRM). Op de eerste kaart staat wat deze samenwerking belemmert en op de tweede kaart staan oplossingsrichtingen hiervoor. De derde kaart geeft weer hoe

Nadere informatie

Geachte leden, collega s,

Geachte leden, collega s, Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten Geachte leden, collega s, Voor u ligt het Kaartenboek Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten. De naam zegt het al: het brengt

Nadere informatie

Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten. Start

Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten. Start Toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten Start Wat zijn toekomstbestendige inkomstenbronnen voor fysiotherapeuten? Hoe zit dit digitale Kaartenboek in elkaar? Mogelijke financiers van

Nadere informatie

Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers. Ontwikkeld door CBO en PGOsupport

Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers. Ontwikkeld door CBO en PGOsupport Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers Ontwikkeld door CBO en PGOsupport Versie juni 2014 Colofon CBO Het CBO houdt zich bezig met de organisatorische aspecten

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

Hoe organiseer je klantgericht werken? Gun je organisatie én je cliënt een professionele partner!

Hoe organiseer je klantgericht werken? Gun je organisatie én je cliënt een professionele partner! Hoe organiseer je klantgericht werken? Gun je organisatie én je cliënt een professionele partner! Juni 2008 Drs. R.N. Uijterwaal Puls consultancy & interim-management Lange Schaft 13 B-3 3991 AP Houten

Nadere informatie

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities

Twee- en Driegesprek. het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in ziektespecifieke kwaliteitscriteria, richtlijnen, communicatiemiddelen en doelmatigheidsnotities COLOFON Twee- en Driegesprek het patiëntenperspectief in

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Samenvatting Competentieprofiel Jeugdzorgwerker

Samenvatting Competentieprofiel Jeugdzorgwerker Samenvatting Competentieprofiel Jeugdzorgwerker In het kader van de toolkit professionalisering Jeugdzorg volgt hier een samenvatting van het competentieprofiel Jeugdzorgwerker. In deze samenvatting worden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg

Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg DC 49 Kwaliteitszorg in de gehandicaptenzorg 1 Inleiding Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw was het begrip kwaliteit nauwelijks een aandachtspunt in de gehandicaptenzorg. Uiteraard probeerde men

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Handleiding ontwikkeling patiëntenversies zorgstandaarden en medische richtlijnen

Handleiding ontwikkeling patiëntenversies zorgstandaarden en medische richtlijnen Handleiding ontwikkeling patiëntenversies zorgstandaarden en medische richtlijnen Het patiëntenperspectief op de zorg voor chronisch zieken Versie 1.0 Inhoud BIJ DEZE HANDLEIDING... 3 STAPPENPLAN PATIENTENVERSIE...

Nadere informatie

Zonder partners lukt het niet

Zonder partners lukt het niet Zonder partners lukt het niet Vorm een breedspectrum BOEBS-team. Waarom? Hoe? Het BOEBS-team heeft het meeste kans op slagen als het uit een breed gamma van partners is samengesteld, die elk vanuit een

Nadere informatie

rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014

rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014 rapport Een toekomstbestendig VvKkNH en PDNH Uitkomsten kwalitatief onderzoek Definitieve versie 2014/052/bw Utrecht, 22 december 2014 Hiemstra & De Vries B.V. is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Praktijkhandleiding Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Praktijkhandleiding Resultaatgericht Vastgoedonderhoud Praktijkhandleiding Resultaatgericht Vastgoedonderhoud Tips voor een succesvolle invoering van RGVO Voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Praktijkhandleiding RGVO. Deze praktijkhandleiding geeft

Nadere informatie

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP

Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Kennisdocument 2: INTERCULTUREEL PARTNERSCHAP Inhoud 1. DE PROJECTEIGENAAR 4 2. HET VERWACHTINGSPATROON & WEDERZIJDSE KWALITEITEN 5 3. PROJECT GEZAMENLIJK PLANNEN EN OPZETTEN 6 4. VASTLEGGEN AFSPRAKEN

Nadere informatie

Handboek Participatie

Handboek Participatie Waarom meepraten over zorg en welzijn? Welke rol gaat u vervullen? Handboek Participatie Op welke onderdelen kunt u invloed uitoefenen? voor ouderen in zorg- en Wel of niet met elkaar in zee gaan? welzijnsprojecten

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016

mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 mensen verbinden MEERJARENBELEID 2013 2016 Beweging 3.0 Postbus 2633 3800 GD Amersfoort T: (033) 476 37 61 E: bestuurssecretariaat@beweging3.nl Bezoekadres: St. Brandaenstraat 4 3814 WZ Amersfoort 2013

Nadere informatie

Handreiking. Ondersteuningsplannen 2013. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Handreiking. Ondersteuningsplannen 2013. www.kennispleingehandicaptensector.nl Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 www.kennispleingehandicaptensector.nl Kennisplein Gehandicaptensector, VGN Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel

Nadere informatie