Als MTX of een TNFremmer faalt, is abatacept een goede optie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als MTX of een TNFremmer faalt, is abatacept een goede optie"

Transcriptie

1 DECEMBER 2014 VOL 5 NR 5 01 Dr. M. Nurmohamed becommentarieert de resultaten ACTION-studie 04 NERASS-najaarscongres: (G)een poot om op te staan 06 ACR Boston de DAS-Clinic of Rheumato logy and Emerging 19 Infectious Diseases Vaccinatie van kinderen met reumatische ziekten 03 Anti-Carp antistoffen in twee grote RA-patiëntencohorten 07 ACR: Optimalisatie gebruik van biologicals voor RA 14 Risico op kanker bij gebruik TNF-remmers relatief laag 17 Rubriek de Patiënt Korte berichten 06 ACR: Betere behandelstrategieën osteoporose in zicht 11 ACR: BeSt for Kids-studie: 3-maands resultaten 15 Eerste resultaten POEET-studie gepresenteerd 18 De arts in het vliegtuig 19 Agenda Redactioneel De FDA, colchicine en Amerika: het land van de onbegrensde mogelijkheden Afgelopen november op de ACR woonde ik een sessie bij waar de FDA uitlegde wat zij het afgelopen jaar aan regelgeving hadden ontwikkeld rondom voor reumatologen relevante medicatie. Het kwam op mij over als een saai verhaal met veel regeltjes, zoals dat paracetamoltabletten niet meer dan 325 mg mogen bevatten omdat bij hogere dosering kans is op leverschade. Voor alle NSAID s werd een waarschuwing gegeven met betrekking tot cardiovasculaire risico s en voor tramadol werd een waarschuwing gegeven in verband met kans op afhankelijkheid. Allemaal dingen die we allang weten. Ik was een beetje weggedroomd totdat de discussie begon, die levendig en interessant bleek. Ik had me onvoldoende gerealiseerd dat kennelijk die regels van de FDA ook serieuze beperkingen opleveren voor de voorschrijvers. Wanhopige reumato logen vroegen aan het panel van de FDA wat ze dan wél voor hun patiënten met pijn in de gewrichten moesten voorschrijven. En ineens ging het over colchicine, dat patiënten het niet meer kunnen betalen en of de FDA iets gaat doen om dit te verbeteren. Omdat ik er niets meer van begreep, liet ik mij bijpraten door de man die naast mij zat. Prof. Andrew Weinberger legde uit: de FDA keurt alleen medicijnen goed die bewezen werkzaam zijn. Voor de werkzaamheid van colchicine was geen evidence. Dus moest er een studie komen. De leverancier van colchicine stemde in met het financieren van zo n studie, maar onderhandelde een 3 jaar durend mono polie en maakte colchicine 50 keer duurder. Inmiddels zijn er 3 jaar verstreken, maar colchicine is nog steeds 50 keer duurder. De reumatologen hielden de FDA hiervoor verantwoordelijk. Maar dat bleek niet terecht want het bedrijf dat de dure colchicine maakt, blijkt intussen 12 patenten te hebben gekocht op het label colchicine, waardoor ze de monopoliepositie kunnen behouden. Niemand (ook de machtige FDA niet) kan daar meer wat aan doen. Te veel commercialisering van zorg(producten) is dus slecht voor de patiënt. Dr. Janneke Tekstra, reumatoloog, UMC Utrecht en lid van de wetenschappelijke adviesraad RNI Dr. Mike Nurmohamed becommentarieert resultaten ACTION-studie Als MTX of een TNFremmer faalt, is abatacept een goede optie In de ACTION-studie worden voor het eerst de resultaten van abatacept bij een grote populatie RA-patiënten gemeten over een langere periode. De interim-resultaten na zes maanden stemmen coauteur dr. Mike Nurmohamed tevreden: Ze bevestigen de effectiviteit en het veiligheidsprofiel van abatacept. Als je wilt switchen na het falen van een TNF-remmer, weet je nu dat abatacept een goede optie is, met een hoog succespercentage. Rheumatology News International voor tablets en smartphones Voortaan zijn alle verschenen edities ook digitaal na te slaan en kunt u tussentijds op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Lees meer hierover op pagina 17. Download de app (eenmalig met BIG-registratie) via de QR-code in de App Store (Apple) of Google play (Android) Dr. M. Nurmohamed, reumatoloog De intrede van Nurmohamed in de reumatologie (zie ook kader) viel ongeveer samen met de komst van de eerste biologicals. Ik vond het vanaf het begin erg belangrijk te weten hoe deze middelen het deden in de dagelijkse klinische praktijk, waarin je toch te maken krijgt met patiënten die een heel ander profiel kunnen hebben dan in streng geselecteerde trialpopulaties, zegt hij hierover. We volgen in het Jan van Breemen Research Institute Reade [hierna Reade, Lees verder op pagina 3 u Naamloos :46 1

2 Denken in mogelijkheden Stoeien met je zoon Vrijer bewegen 1,2 Verlichten van symptomen 1,2 HUM Bij ernstige actieve axiale spondyloartritis 1. Van der Heijde et al., Arthritis Rheum 2006, 54(7): Sieper et al., Ann Rheum Dis 2013, 72(6):

3 Resultaten ACTION-studie t Vervolg van pagina 1 red.] al jarenlang ongeveer 2000 reumatische patiënten; daaruit komen veel studies en een aantal proefschriften voort. ACTION-studie ACTION (AbataCepT In routine clinical practice) is een non-interventionele, prospectieve, observationele studie naar de effectiviteit, veiligheid en verdraagbaarheid van abatacept. 1 Tussen 2008 en 2011 werden 1138* achtereenvolgende patiënten geïncludeerd; daarvan heeft Reade er 36 ingebracht. De deelnemers zijn verdeeld in twee groepen: zij die nog niet eerder een biological hadden gebruikt (eerste lijn, n = 118**) en zij bij wie eerder behandeling met een of meer biologicals had gefaald (tweede lijn, n = 996***). Alle biologicals werken (nog) beter in combinatie met MTX dan apart, dus als het even kan geven we deze in combinatie met MTX of, in mindere mate, leflunomide. Switchen In de dagelijkse klinische praktijk staakt circa 30% van de patiënten het gebruik van hun TNF-remmer, in verband met ineffectiviteit of bijwerkingen. Als ineffectiviteit de aanleiding is, kan een andere TNF-remmer alsnog uitkomst bieden, maar de slagingskans is in dat geval mogelijk lager dan anders. Nurmohamed: In het algemeen geldt dat hoe meer middelen je achtereenvolgens hebt moeten inzetten bij een patiënt, hoe kleiner de slagingskans wordt. Wat doet hij als een eerste TNF-remmer niet aanslaat? In Reade geven we doorgaans nog een tweede TNF-remmer na het falen van de eerste; voorheen ook nog wel eens een derde en zelfs vierde. Toch zie je in de praktijk langzaam een verschuiving richting het switchen naar een andersoortige biological na het falen van een TNF-remmer. Het voordeel is een mogelijk wat hogere kans op het slagen van de therapie; het enige nadeel is dat met deze andere categorieën biologicals nog relatief weinig ervaring is opgedaan. Dit maakt initiatieven als deze ACTION-studie zo belangrijk. Hoe hoog de kans van slagen is bij een tweede TNF-remmer hangt mede af van de oorzaak van het falen van de eerste, aldus Nurmohamed. Is er bijvoorbeeld sprake van antilichaamvorming, dan kun je een andere categorie biological inzetten. Bij primair falen van een TNF-remmer zou je dat ook kunnen overwegen, omdat de ziekte in dat geval mogelijk in hogere mate door andere ontstekingseiwitten dan TNF wordt gemedieerd. Mike Nurmohamed: veelzijdig clinicus en onderzoeker Dr. Mike Nurmohamed is een veelzijdig man: hij is internist, nefroloog, epidemioloog en, sinds 2000, reumatoloog. Als reumatoloog is hij verbonden aan het VUmc, het Jan van Breemen Research Institute Reade in Amsterdam en het Zaans Medisch Centrum. Binnen de afdeling Interne Geneeskunde van de VU doet hij onderzoek naar dwarsverbanden tussen reumatische aandoeningen en cardiovasculaire problematiek. Nurmohamed heeft een belangrijk aandeel gehad in de huidige inzichten hierover, waaronder het belangwekkende gegeven dat het cardiovasculair risico bij RA-patiënten ongeveer verdubbeld is ten opzichte van de rest van de populatie. In Reade heeft Nurmohamed een aantal belangrijke, langlopende observationele cohortstudies helpen initiëren, bij patiënten met RA, spondyloartritiden en arthritis psoriatica. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van een aantal DMARD s en biologicals. Dit maakte Reade een zeer geschikte deelnemer aan de ACTION-studie, waaraan ook behandelcentra uit diverse andere Europese landen, met name Duitsland en Italië, hebben deelgenomen, evenals een Canadees centrum. Effectiviteit en veiligheid De studie leverde geen nieuwe veiligheidssignalen op. De incidentie van ernstige bijwerkingen bedroeg 4,7%, vergelijkbaar met uitkomsten uit eerdere studies. Geruststellend en belangrijk om te weten, aldus Nurmohamed. De retentie na 6 maanden was hoog: 88,6%. We zullen moeten afwachten hoe hoog de retentie na 2 jaar is, ook om een betere vergelijking met soortgelijke andere observationele studies mogelijk te maken. De effectiviteit was goed: 67,4% van de deelnemers behaalde een redelijke of goede EULAR-respons, 32,8% een CDAI Low Disease Activity State (LDAS), en 44,7% een HAQ-DI-respons. Wat valt hieruit te concluderen in relatie tot TNF-remmers? Nurmohamed: Ik denk dat deze resultaten ongeveer even goed zijn als met een tweede TNF-remmer. Ik ben echter zeer huiverig voor dergelijke indirecte vergelijkingen. Je weet het pas als je in een gerandomiseerde studie een directe vergelijking maakt. Wat je al wel kunt concluderen, is dat de effectiviteit niet lager uitvalt dan in de gerandomiseerde studies; dat wil nogal eens het geval zijn, maar hier dus niet. Dat beschouw ik als een belangrijke en positieve uitkomst. Al met al vind ik dat je abatacept kunt overwegen als eerstelijnsbehandeling na het falen op MTX of een andere TNF-α-remmer. Tot slot Een studie van deze aard heeft onvermijdelijk beperkingen. Nurmohamed noemt het feit dat het een open, niet-vergelijkende studie is waarin bovendien een zekere selectiebias zou kunnen zitten. Artsen hebben abatacept mogelijk niet gegeven aan patiënten met een relatief wat hoger infectierisico. Dit geldt uiteraard ook voor dergelijke studies naar andere biologicals. Zo werkt de dagelijkse praktijk nu eenmaal. Nurmohamed ziet echter vooral positieve kanten. De resultaten bevestigen de effectiviteit en veiligheidsprofiel van abatacept. Dergelijke data, als aanvulling op de resultaten van RCT s, hadden we nog niet. Als je wilt switchen na het falen van een TNFremmer, weet je dat een van de goede opties abatacept is, met een heel mooi retentiepercentage van 88%. 1. Nüßlein HG, Alten R, Galeazzi M, et al. Real-world effectiveness of abatacept for rheumatoid arthritis treatment in European and Canadian populations: a 6-month interim analysis of the 2-year, observational, prospective ACTION study. BMC Musculoskelet Disord. 2014;15:14. Drs. M. Tent, wetenschapsjournalist Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door een educational grant van Bristol-Myers Squibb B.V. 427NL14PR Additionele noot vanuit Bristol-Myers Squibb * 24 patiënten voldeden niet aan de inclusiecriteria. ** Deze 118 biological-naïeve patiënten zijn niet eerder behandeld met een DMARD. Dit is echter niet in lijn met de SmPC van abatacept. *** In de tweedelijnsgroep zijn er patiënten (n = 469) behandeld met een andere DMARD dan MTX. Dit is echter niet in lijn met de SmPC van abatacept. Relatie tussen genetische risicofactoren, roken en andere autoantistoffen Anti-CarP antistoffen in twee grote RA-patiëntencohorten Antistoffen tegen citrullinebevattende eiwitten (ACPA) zijn zeer specifiek voor RA, en zijn geassocieerd met roken en de genetische factoren HLA-DRB1 en PTPN22. Gecarbamyleerde eiwitten zijn een sterk verwant autoantigeen, waarbij de aminozuurzijketen één extra koolstofatoom bevat. Antistoffen hiertegen (anti-carp) zijn geregeld aanwezig in ACPA-negatieve RA en lijken te wijzen op een ernstiger verloop van de ziekte. Er is nog weinig bekend over de relaties tussen anti-carp enerzijds en roken, ACPA, HLA-DRB1 en PTPN22 anderzijds. Methode Anti-CarP werd gemeten in een ELISA-test met als substraat een mengsel van foetaal kalf serumeiwitten of fibrinogeen, in 846 RA-patiënten uit de polikliniek van het LUMC en 1985 RA-patiënten uit het Zweedse Epidemiological Investigation of RA (EIRA)- cohort. De patiënten werden verdeeld in ACPA-positieve en -negatieve groepen en in anti-carp-positieve en -negatieve groepen. Vervolgens werd de associatie met roken en verschillende genotypen bepaald. Resultaten Anti-CarP werd gevonden in 49-73% van de ACPA-positieve patiënten en in 8-14% van de ACPA-negatieve patiënten. Als enige associatie met aanwezigheid van anti-carp kwam HLA-DRB1*03 naar voren, in de ACPA-negatieve subgroep. Er was geen associatie van anti-carp met roken of met de geteste genetische factoren, binnen of buiten de shared epitope -allelen. Conclusie Anti-CarP was aanwezig in een deel van zowel ACPA- positieve als -negatieve patiënten, maar de bekende associaties tussen ACPA en roken, en bepaalde genetische factoren werden niet gevonden voor anticarp. Dit pleit ervoor dat beide antistofsystemen op verschillende wijze tot stand komen. Beschouwing Citrullinering en carbamylering zijn enzymatisch verschillende processen, en nu blijkt ook de associatie van de betrokken antistoffen met enkele belangrijke pathogenetische factoren voor RA verschillend te zijn. Dat maakt de nieuwe autoantistof interessanter, omdat anticarp nu minder gemakkelijk kan worden weggezet als een variant van ACPA. De waarde van anti- CarP is vooral dat het een marker is voor ernstige ziekte bij ACPA-negatieve artritis. Het is mooi dat er naast ACPA en reumafactor nieuwe biomarkers bijkomen die het beloop van RA kunnen voorspellen. In de komende jaren zou dat samen met andere nieuwe biomarkers moeten leiden tot een betere voorspelling van de ernst van de ziekte plus de meest passende behandeling. Deze hoop is nog lang niet vervuld, maar met deze antistof is weer een stap in die richting gezet. Dr. D. van Schaardenburg, reumatoloog, Reade en VU medisch centrum, Amsterdam Jiang X, Trouw LA, van Wesemael TJ, et al. Anti- CarP antibodies in two large cohorts of patients with rheumatoid arthritis and their relationship to genetic risk factors, cigarette smoking and other autoantibodies. Ann Rheum Dis. 2014;73: Lees het artikel Van Jiang et al. 3

4 NERASS-najaarscongres Reumatische voetproblemen: kijken naar het geheel en oplossen a la carte ISSN Nederlandse editie December 2014, vol 5 nr. 4 Redactie Mw. K.H. de Beer Wetenschappelijke Adviesraad Prof. dr. J.W.J Bijlsma, Utrecht, dr. A.M.M. Eijsbouts, Nijmegen, prof. dr. T.W.J. Huizinga, Leiden, prof. dr. J.M. van Laar, Utrecht, prof. dr. M.T.W.J. van de Laar, Enschede, prof. dr. R.B.M. Landewé, Amsterdam, dr. W.H. Noort-van der Laan, Woerden, dr. J. Tekstra, Utrecht (G)een poot om op te staan (deel I) Twee keer per jaar vinden orthopeden, reumachirurgen, reumatologen en revalidatieartsen elkaar tijdens een NERASS-congres. Ditmaal alles over de diagnostiek en behandeling van voetproblemen. Aan dit nummer werkten mee Dr. S. Claessens, dr. R.J.H. Ensink, P.C.E. Hissink Muller, dr. W.H. Noort-van der Laan, dr. D. van Schaardenburg, drs. P. van der Schoor, dr. J. Tekstra, drs. M. Tent, drs. R.E. Voorneman Opmaak HGPDESiGN Uitgever Van Zuiden Communications B.V. Advertentie exploitatie Van Zuiden Communications B.V. Henri Dunantweg NR Alphen aan den Rijn Tel Aanmelden en adreswijzigingen Tel Met Rheumatology News International willen wij reumatologen en andere geïnteresseerden op de hoogte brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van reumatische ziekten. Rheumatology News International verschijnt zes maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan reumatologen en assistent-geneeskundigen in opleiding tot reumatoloog, maar ook artsen, medisch specialisten en andere deskundigen zoals onderzoekers, die zich betrokken voelen bij de behandeling en zorg voor patiënten met reumatische ziekten. Oplage: 575 exemplaren. Jaarabonnement Nederland: Z 97,- incl. btw. Jaarabonnement buitenland Z 150,- incl. verzendkosten. Kosten nabestellingen op aanvraag. Rheumatologyy News International wordt gedrukt op 100% chloorvrij papier. Niets uit dit tijdschrift mag worden overgenomen door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Rheumatology News International is een blad dat grotendeels bestaat uit de bijdragen van medische journalisten. Noch de kernredactie, noch de wetenschappelijke adviesraad, noch de uitgever van Rheumatology News International kan aansprakelijk worden gesteld voor de meningen en beweringen in deze editie. Voor de meningen en beweringen die deel uitmaken van gesigneerde artikelen zijn alleen de vermelde auteurs en commentatoren verantwoordelijk. In (artikelen op basis van) vraaggesprekken is de geïnterviewde verantwoordelijk voor zijn uitingen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties en de mededelingen met een commercieel karakter ligt bij de adverteerder. Interviews of artikelen etc. binnen rubrieken als korte berichten, congresnieuws en referaten kunnen tot stand komen met een educational grant van een farmaceutisch bedrijf. Indien dit het geval is, wordt het expliciet vermeld. Artsen die informatie uit de artikelen in de praktijk brengen, worden geacht vooraf de juistheid ervan te hebben gecontroleerd. De aansprakelijkheid voor medische handelingen die voortkomen uit de toepassing van correcte of foutieve informatie berust. 2014, Van Zuiden Communications B.V. Voor (super)specialisten en oude rotten in het vak is dit congres een moment om kennis bij te spijkeren en te verbreden en om stevig met elkaar in discussie te gaan. Voor jonge specialisten (in opleiding) is het enorm verrijkend om vanuit meerdere disciplines kennis en ervaring over een onderwerp aangereikt te krijgen. Aios reumatologie Marjolein Kleibeuker: Het heeft mij een leerzame inkijk gegeven in specialismen grenzend aan de mijne en een beeld van de gezamenlijke problematiek. Dit geeft mij de drive om meer multidisciplinair te werken en elkaars expertise te benutten! De kunst van het kijken naar lopen De 19e-eeuwse fotograaf en uitvinder Eadweard Muybridge was de grond legger van de gangbeeldanalyse. Door snel achter elkaar foto s te maken van dieren en mensen in beweging en die vervolgens achter elkaar af te spelen kon hij vastleggen wat met het blote oog niet goed was waar te nemen. Bijvoorbeeld of er bij een paard in galop een moment is dat alle vier de benen los zijn van de grond. Nu wordt gangbeeldonderzoek toegepast bij de diagnostiek van loopproblemen en helpt het bij het vinden van de juiste oplossing. Het is een kunstfout om gangbeeldonderzoek te doen zonder anamnese en lichamelijk onderzoek, betoogt Klaas Postema, revalidatiearts in het UMC Groningen. Een zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek zijn essentieel om gericht te DECT van jicht in de voeten Bron: Nicolaou et al. 1 Het is een kunstfout om gangbeeldonderzoek te doen zonder anamnese en lichamelijk onderzoek. Een zorgvuldige anamnese en lichamelijk onderzoek zijn essentieel om gericht te kunnen kijken. kunnen kijken. De volgende vragen moeten worden beantwoord: Wat is het probleem? Wat zie ik? Hoe kan ik het oplossen? De kunst van goed kijken zit hem in structuur en kijken naar het geheel. Het begint al met kijken hoe iemand de onderzoekskamer inloopt en na het onderzoek weer verlaat. Omstandigheden hebben invloed op het looppatroon. Een kind, dat volgeplakt is met detectoren en weet dat hij wordt geobserveerd, loopt anders. Gestructureerd naar het geheel kijken betekent iemand van hoofd tot tenen systematisch observeren. Of iemand rechtuit kijkt of naar beneden beïnvloedt hoe iemand loopt. Ook de rompstabiliteit en atrofie maken uit. Dus moet de lange broek uit en de top boven de navel, zodat het bekken en de onderrug goed zichtbaar zijn. Het gangbeeldonderzoek moet in twee richtingen worden uitgevoerd om een driedimensionaal beeld te kunnen vormen. Een valkuil is te snel conclusies trekken voordat het onderzoek volledig is doorlopen. Een jezelf opgelegde structuur behoedt je daarvoor. Gevoelige beeldvorming: (te) vroege diagnostiek? Met gevoelige beeldvormende technieken zoals dual-energy CT (DECT) en MRI kunnen afwijkingen worden gezien die bij lichamelijk onderzoek (nog) niet zichtbaar zijn. Ferco Berger, radioloog in het VUMC en Annette van der Helm-van Mil, Reumatoloog in het LUMC, vertelden over de plaats van MRI en DECT in de klinische praktijk voor de detectie van respectievelijk (subklinische) artritis en jicht. Jichttophi in beeld met dualenergy CT Jicht is de meest voorkomende vorm van artritis, aldus Rabia Agca, arts-onderzoeker in het VUMC. In 80% van de gevallen is het een monoarticulaire aandoening meestal MTP-1 of de knie in minder dan 20% van de gevallen is het polyarticulair. Dit zijn vaker ouderen. Ook wordt het gezien bij mensen met een myeloproliferatieve aandoening. De polyarticulaire vorm gaat vaak gepaard met koorts. De differentiële diagnose van jicht is breed. Er moet worden geacht aan onder andere een infectie, een andere reumatische aandoening, een systeemziekte of een andere onderliggende ziekte met verhoogd risico op jicht. Jicht is een stapelingsziekte, waarbij een overmaat aan urinezuur het eindproduct van de urinezuurstofwisseling neerslaat in de weke delen en gewrichten. Die overmaat ontstaat door disbalans in de productie en uitscheiding. Terugkerende artritis en persisterende tophi (uraatkristaldeposities) leiden tot erosieve gewrichtsschade. Het aantreffen van typische dubbelbrekende kristallen in synoviale vloeistof of een tophus bewijst de diagnose. Dit lukt echter maar in 50% van de gevallen. Het serumurinezuur is tijdens een acute aanval vaak normaal. Na een eerste aanval is er geen indicatie voor een röntgenfoto, omdat er dan over het algemeen nog geen schade is. Echografie kan behulpzaam zijn. Uraatkristallen op het kraakbeen geven een typische double contour sign en een patchy beeld van het synovium met soms echoreflecties van multipele kristallen (zogenoemde snow storm appearance ). Een nieuwe beeldvormende techniek die, in tegenstelling tot conventionele CT en MRI, de uraatdeposities kan visualiseren is de dual-energy CT (DECT). Ferco Berger, radioloog in het VUmc, legde uit dat de DECT twee maal hetzelfde plaatje maakt, maar met een ander energie spectrum. Elk molecuul heeft een eigen curve van stralenabsorptie per energieniveau en onderscheidt zich daarmee van andere moleculen die een andere energiecurve hebben. Door dit principe kunnen uraatmoleculen worden onderscheiden van bijvoorbeeld calciummoleculen die in bot zitten. Omdat het om berekeningen gaat, zijn er ook artefacten, soms bijvoorbeeld rond het nagelbed, huid tegen huid en sieraden. Bij het toepassen van deze techniek bij jichtpatiënten, blijkt dat uraatdeposities op veel meer plaatsen in het lichaam zitten, dan waar er symptomen zijn. Bij topheuze jicht is de sensitiviteit en specificiteit hoog (> 90%). Voor een eerste jichtaanval is dat nog niet goed uitgezocht. Bij een atypische presentatie van jicht of als het niet is gelukt om kristalbewijs te krijgen, zou DECT uitkomst kunnen bieden. Het kan ook worden gebruikt om de effectiviteit van urinezuur 4 DECEMBER 2014 VOL 5 NR 5

5 NERASS-najaarscongres verlagende therapie te monitoren, omdat de uraatvolumen berekend kunnen worden. In Vancouver in de reumatologiekliniek van Nicolaou, een van de pioniers op het gebied van DECT voor jicht wordt DECT ingezet in plaats van microscooponderzoek. 1 In Nederland is dat nog niet aan de orde. DECT is duur in aanschaf en er zijn maar een paar DECT-apparaten in Nederland. MRI nodig bij vroege diagnose RA? MRI is gevoeliger in het detecteren van artritis dan lichamelijk onderzoek. 91% van de patiënten in de Early Arthritis Clinic (EAC) had 1 of meer ontstoken gewrichten op de MRI die de reumatoloog bij lichamelijk onderzoek niet had vastgesteld, aldus Annette van der Helm-van Mil, Reumatoloog in het LUMC. De vraag is of dat klinische relevant is en of dat de hoge kosten van een MRI rechtvaardigt. Met echografie, een techniek die tegenwoordig op de meeste poliklinieken beschikbaar is, kan immers ook gevoelig artritis worden vastgesteld. Osteïtis (zichtbaar als beenmergoedeem op MRI), dat meer dan synovitis is geassocieerd met de ontwikkeling van erosies ter plaatse, is niet te zien bij echografie en wel op een MRI. Maar, is het allemaal pathologie die met een MRI wordt gemeten? Uit een klein onderzoekje van Van der Helm met 3 jonge vrouwen bleek dat intensief lopen en traplopen op 10 centimeter hoge hakken geen MRIafwijkingen veroorzaakte die verward zouden kunnen worden met synovitis of beenmergoedeem. De afwijkingen bleven beperkt tot subcutaan oedeem. Uit andere studies kwam naar voren dat bij 30-50% van gezonde mensen erosies te zien waren. Bij 0-16% betrof dit beenmergoedeem en bij 7% synovitis. Bij oudere mensen kwam dat meer voor dan bij jongere personen. Uit data van het EAC-cohort van het LUMC en het Franse ESPOIR-cohort blijkt dat de ontwikkeling van schade een curve vertoont die na verloop van tijd afvlakt. Dit betekent dat het verschil maakt als je in een zo vroeg mogelijke fase van de ziekte start met DMARD-therapie. Er is een window of opportunity dat benut moet worden. Als MRI gevoeliger artritis kan detecteren dan lichamelijk onderzoek door de reumatoloog, zou met MRI preklinische artritis gediagnosticeerd kunnen wordend en zou nog vroeger met DMARD-therapie kunnen worden gestart. Van der Helm onderzocht bij patiënten met artralgie, die klinisch verdacht waren voor RA, de toegevoegde waarde van MRI. Van alle patiënten met artralgie was 6,5% klinisch verdacht voor RA. 44% had meer dan 3 MRI-features (afkappunt voor een positieve test). Hiervan ontwikkelde 35% zich tot RA. MRI zou dus kunnen bijdragen aan het vinden van preklinische RA, maar het is de vraag of dit toepasbaar is in de klinische praktijk. Vrijwel alle RA patiënten krijgen eens voetklachten Vrijwel alle patiënten met reumatoïde artritis (RA) krijgen een keer te maken met voetklachten, zegt Marike van der Leeden, onderzoeker bij Reade, Amsterdam. In Reade heeft 70% van de patiënten in de EAC een of meer pijnlijke MTP-gewrichten, na een jaar is dat door medicamenteuze therapie verminderd naar 40%. 2 Van patiënten die volgens de DAS28 in remissie zijn heeft een derde nog steeds voetklachten. 20% van de patiënten heeft bij het stellen van de diagnose al erosies, na 8 jaar is dat 60%. Voetklachten bij RA worden veroorzaakt door zowel ontsteking als mechanische belasting. Patiënten die na 2 jaar nog problemen hebben met lopen, hebben dat vaak blijvend. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een veranderd looppatroon al vroeg optreedt in de ziekte. 3,4 De klachten worden vaak veroorzaakt door hoge piekdruk onder de voorvoet. Er is een relatie tussen de mate van schade en standsafwijkingen en voetklachten. Wetenschappelijk bewijs effecten inlegzolen en aangepast schoeisel Naast goede DMARD-therapie is er een arsenaal aan conservatieve therapieën: voorlichting, bevorderen van zelfmanagement, verwijderen van eelt, op maat gemaakte inlegzolen, schoenaanpassingen, orthesen en orthopedische schoeisel. Zelfmanagement wordt bevorderd door adviezen over schoeisel, preventie van eeltplekken, voorkomen van wondjes, behandeling van huid- en nagelinfecties, voet hygiëne en leefstijladviezen. Er is toenemend wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van inlegzolen 5 en aangepast schoeisel. 6,7 In een recente systematische review naar de effectiviteit van inleg zolen werd een middelgrote effectmaat van 0,45 voor pijn gevonden. 5 De zolen zijn het meest effectief in een vroege fase van de ziekte. 8 Het werkingsmechanisme van inlegzolen ligt in het herverdelen van druk in combinatie met goed passend schoeisel. De compliance voor het dragen van orthopedische schoenen onder RA-patiënten blijkt gering te zijn. Of de schoenen worden gedragen, wordt voor een belangrijk deel bepaald door de effectiviteit. Maar ook heel belangrijk is goede informatie en het betrekken van de patiënt bij het meebeslissen over het uiterlijk van de schoenen. 9 Optimaliseren van aanpassing inlegzolen Marloes Tenten-Diepenmaat, podo therapeute in Rotterdam en onderzoeker bij Reade in Amsterdam, vertelde over de rol van de podotherapeut in de voetzorg voor patiënten met artritis. Inlegzolen zijn de meest toegepaste voetbehandeling voor RA-patiënten. Een gemaakte inlegzool moet vaak worden aangepast voor een Dual-energy CT kan worden gebruikt om de effectiviteit van urinezuurverlagende therapie te monitoren optimale functie. Om dit proces te verbeteren ontwikkelde Tenten een protocol, geïnspireerd op een bestaand protocol voor diabetische voeten. In plaats van een paar keer te moeten terugkomen voor aanpassingen aan de zolen, worden de effecten van de zolen op de drukverdeling in de voeten direct geëvalueerd en worden de zolen direct aangepast. Na 3 uur heeft de patiënt een optimale inlegzool. Dit protocol werd bij 34 RA-patiënten met voetklachten en weinig schade geëvalueerd met de foot-function index en semigestructureerde interviews. Door het protocol werd 3% extra drukreductie gerealiseerd op de initiële 9%. Deze procedure gaf direct feedback over de gemaakte zolen en ondersteunde daarmee het klinisch redeneren van de podotherapeut. Uit de evaluatie bleek dat het protocol voor verbetering vatbaar was. De criteria voor aanpassingen aan de zolen waren niet helemaal toepasbaar. Ook bleek dat drukverlaging niet voor elke patiënt het doel was. Op basis van de evaluatie werd het protocol verbeterd, onder andere door het stellen van individuele doelen per patiënt. Referenties 1. Nicolaou S, Liang T, Murphy DT, et al. Dualenergy CT: a promising new technique for assessment of the musculoskeletal system. AJR Am J Roentgenol. 2012;199(5 Suppl):S Van der Leeden M, Steultjens MP, Ursum J, et al. Prevalence and course of forefoot impairments and walking disability in the first eight years of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 2008;59: Turner DE, Helliwell PS, Emery P, Woodburn J. The impact of rheumatoid arthritis on foot function in the early stages of disease: a clinical case series. BMC Musculoskelet Disord. 2006;7: Baan H, Dubbeldam R, Nene AV, van de Laar MA. Gait analysis of the lower limb in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review. Semin Arthritis Rheum. 2012;41: e8. 5. Hennessy K, Woodburn J, Steultjens MP. Custom foot orthoses for rheumatoid arthritis: A systematic review. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64: Farrow SJ, Kingsley GH, Scott DL. Interventions for foot disease in rheumatoid arthritis: a systematic review. Arthritis Rheum. 2005;53: Dahmen R, Buijsmann S, Siemonsma PC, et al. Use and effects of custom-made therapeutic footwear on lower-extremity-related pain and activity limitations in patients with rheumatoid arthritis: A prospective observational study of a cohort. J Rehabil Med. 2014;46: Van der Leeden M, Fiedler K, Jonkman A, et al. Factors predicting the outcome of customised foot orthoses in patients with rheumatoid arthritis: a prospective cohort study. J Foot Ankle Res. 2011;4:8. 9. Williams AE, Rome K, Nester CJ. A clinical trial of specialist footwear for patients with rheumatoid arthritis. Rheumatology (Oxford). 2007;46: Mw. dr. W.H. Noort-van der Laan, reumatoloog, Sint Maartenskliniek, Woerden 5

6 ACR Boston 2014 Veel te winnen bij herkennen en behandeling van osteoporose Betere behandelstrategieën voor osteoporose in zicht Tijdens de goed bezochte ACR Annual Meeting (Boston, 14 tot 19 november) kwam naast veel andere onderwerpen osteoporose uitgebreid aan bod. Hier wordt een aantal interessante presentaties en posters besproken. Vooral bij mannen Volgens Benjamin Leder (Harvard), zijn we niet zo goed in het herkennen en behandelen van osteoporose. Slechts een kwart van de vrouwen met een fractuur na een minimaal trauma wordt behandeld met middelen die botresorptie remmen. Bij mannen is het nog veel erger: slechts 2-3%! Hoewel heupfracturen vaker voorkomen bij vrouwen (70 vs. 30% bij mannen), zijn heupfracturen bij mannen zeker niet zeldzaam. Het levenslange risico op een osteoporotische fractuur bij mannen ligt tussen 16 en 25%. Bij mannen is de mortaliteit na een heupfractuur 30% ten opzichte van 9% bij vrouwen. Bij twee derde van de mannen leidt het tot fors verlies van kwaliteit van leven. De belangrijkste oorzaak van secundaire osteoporose is hypogonadisme. Hypogonadisme is een gevolg van ouderdom of een tekort aan androgenen door geneesmiddelen, zoals testosteronremmers. Hoeveel testosteron heeft een man nodig om het bot gezond te houden? Een mild tekort aan testosteron heeft geen effect op de botkwaliteit. Een fors tekort van < 200 ng/dl, moet wel aangevuld worden om osteoporose te voorkomen. De behandeling met medicijnen van mannen met osteoporose verschilt niet van die van postmenopauzale vrouwen, op wie deze middelen zijn getest. Resorptieremmende middelen zoals bisfosfonaten en denosumab verbeteren de botdichtheid en verminderen het aantal fracturen. Ook het anabole teriparatide is bij mannen even effectief. Behandeling volgens de richtlijn voltstaat ook voor mannen. Om mannen met osteoporose beter te kunnen opsporen pleit Leder voor het standaard maken van een DEXA bij mannen vanaf 70 jaar. De BMD in de wervelkolom moet buiten beschouwing worden gelaten, omdat veel mannen op deze leeftijd daar degeneratieve afwijkingen hebben. 1 Verschil behandeling jonge en postmenopauzale vrouwen Alle studies naar de effectiviteit van anti-osteoporosemedicatie zijn gedaan bij postmenopauzale vrouwen. De resultaten zijn niet zo maar te extrapoleren op premenopauzale vrouwen, aldus Elizabeth Shane (New York). Jonge vrouwen met een lage BMD hebben een niet zo hoog risico op fracturen als postmenopauzale vrouwen. Er is geen duidelijk afkappunt wanneer je moet starten met anti-osteoporosemedicatie. Bij het vinden van een lage BMD, een Z-score van -2, moet bij een premenopauzalen vrouw grondig gespeurd worden naar een onderliggende aandoening, want bij 90% van de vrouwen is de lage botdichtheid het gevolg van een onderliggende oorzaak als medicatiegebruik (onder andere glucocorticoïden, serotonine-re-uptake remmers), een eetstoornis, vitamine D-tekort, een endocriene aandoening (onder andere schildklieraandoening) of een inflammatoire darmaandoening. De onderliggende aandoening moet vervolgens worden behandeld. Als er geen onderliggende aandoening wordt gevonden, is er meestal geen reden om preventief met medicijnen te behandelen. De lage BMD is meestal stabiel en het krijgen van een fractuur kan (nog) niet worden voorspeld. Wel zijn leefstijladviezen, zoals gezonde voeding, stoppen met roken en beperken van alcohol, zinvol. Bewegen is altijd goed, maar heeft maar een minimaal effect op de BMD. Hormonale substitutie is meestal niet nodig. SERMs Nieuwe feiten over bekende medicijnen Teriparatide remt ook botresorptie Een Japanse studie liet zien dat tijdens de behandeling met teriparatide ook de botresorptiemarkers dalen. De RANKL-levels in serum dalen, wat suggereert dat teriparatide via RANKL botresorptie remt. 8 Ibandronaat ook effectief bij GIOP Tot nu toe was er alleen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit bij osteoporose bij postmenopauzale vrouwen. Nu is bij patiënten met reumatoïde artritis die een equivalent van 5 mg prednison of meer gebruiken ibandronaat vergeleken met placebo. Beiden groepen werden gesuppleerd met calcium/vitamine D3. Na 48 weken was er een significant verschil tussen beide groepen: in de inbandronaat-groep werd bij 3,65% een toename van de T-score in L1-4 gezien, terwijl in de placebogroep een afname van 1,93% werd gezien. Er zijn nog geen gegevens over fractuurpreventie. 9 zoals tamoxifen of raloxifen moeten worden vermeden, want die veroorzaken juist botverlies. Bij vrouwen die nog kinderen krijgen worden bisfosfonaten afgeraden, evenals bij prednisongebruik. Premenopauzale vrouwen met prednison blijken geen bot te verliezen. Teriparatide en denosumab zijn gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap. Teriparatide is effectiever dan alendronaat met betrekking tot toename van de BMD bij glucocorticoïdgebruik, maar er is geen bewijs dat het ook meer fracturen voorkomt. 2 Nieuwe medicijnen voor osteoporose onderweg Odanacatib potente remmer botresorptie Cathepsine-K-remmer odanacatib, onderzocht in fase III-trials, is bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose een effectief middel. Markers van botresorptie lieten een sterke daling zien. Ook markers van botsynthese daalden, maar in veel mindere mate dan de resorptiemarkers. Het resultaat is een forse verhoging van de Bijwerkingen denosumab lijken mee te vallen In de registratiestudies van denosumab (FREEDOM) werd een verhoogd aantal patiënten met infecties gezien, met name huidinfecties: 0,4% in de denosumab-groep vs. 0,1 % in de placebogroep. Ook andere infecties kwamen iets meer voor in de denosumab-groep. De uitkomsten van postmarketingstudies laten zien dat het verhoogde infectierisico wel meevalt. Vergeleken met de achtergrondincidentie van infecties, blijkt het gebruik van denosumab niet te lijden tot een toename van infecties. De combinatie van denosumab met een biological lijdt wel tot meer infecties en infectiegerelateerde ziekenhuisopnames ten opzichte van denosumab alleen, maar niet ten opzichte van een biological alleen. 10 Ook het risico op osteonecrose van de kaak lijkt mee te vallen. De incidentie is heel laag, lange termijnfollow-upstudies zijn nodig om dit verder uit te zoeken. Hoewel de relatie tussen denosumab en osteonecrose van de kaak niet vast staat, wordt geadviseerd om geen kaakoperatie vlak na inname van denosumab uit te voeren, maar pas vanaf 3 maanden daarna. 11 BMD. Ondertussen is ook aangetoond dat odanacatib bij postmenopauzale vrouwen beschermt tegen nieuwe fracturen van de wervelkolom en andere fracturen. 3 Ook in mannen blijkt het even effectief. 4 Romosozumab stimuleert botsynthese Een interessant nieuw medicijn dat heden in fase II-studies wordt onderzocht, is de sclerostineremmer romosozumab. Sclerostine remt botsynthese door de activiteit van de osteoblast te remmen. Door dit te blokkeren wordt botsynthese gestimuleerd. Romosozumab remt ook botresorptie via de Wnt signalering. Uit een vergelijkende studie met alendroninezuur en teriparatide blijkt dat romosozumab effectiever is en leidt tot meer toename van de BMD. 5 Romosozumab blijkt ook in het tweede jaar van toediening de BMD nog verder te verhogen. Na staken van romosozumab neemt de BMD weer af. Op dit moment wordt in een extensiestudie onderzocht wat de toegevoegde waarde is van switch naar denosumab na twee jaar romosozumab. Uit de eenjaarsdata blijkt dat denosumab de botdichtheid verder doet toenemen. De winst van behandeling met romosozumab kan dus bestendigd worden door denosumab. Wat de effecten zijn op fractuurpreventie is nog onbekend. 6 Positief effect uitschakelen Schnurri-3 Een nieuw target tegen osteoporose is Schnurri-3 (SHN3), aldus Laurie Glimcher (New York). SHN3 is een belangrijke negatieve regulator van botsynthese door osteoblasten. Het is actief in alle ontwikkelingsstadia van de osteocyt, van mesenchymale stamcel, tot osteoblast en osteocyt. SHN3 is lid van de Schnurri-familie en dat zijn grote, zinkbevattende moleculen. Het uitzetten van het SHN3-gen leidt tot toename van de botsynthese. SHN3-knockout muizen hebben een osteosclerotisch fenotype. Muizen bij wie het SHN3-gen wordt uitgezet vertonen geen osteoporose bij verlamming van de spieren, terwijl dat wel wordt gezien bij de muizen met het werkende SHN3-gen. SHN3 functioneert via 6 DECEMBER 2014 VOL 5 NR 5

7 ACR Boston 2014 ERK 1/2. Het remt de osteoblastfunctie en tegelijkertijd de RANKL-gemedieerde botresorptie. Op dit moment wordt in samenwerking met de de farmaceutische industrie gewerkt aan compounds die SHN3 kunnen remmen, zodat een krachtig medicijn kan worden ontwikkeld dat zowel botaanmaak stimuleert als botresorptie remt. 7 Nieuwe medicijnen: betere behandelstrategie voor osteoporose? Nieuwe medicijnen, zoals romosozumab en misschien ook de toekomstige remmer van Schnurri-3 zullen hopelijk een impuls geven aan betere behandeling van (ernstige) osteoporose. In plaats van alleen de calcificatie van bot te bevorderen met resorptieremmers, zal in de toekomst in een vroeg stadium bij patiënten met osteoporose en een slechte botarchitectuur eerst de botsynthese worden gestimuleerd met anabole middelen, zodat de botbalkjes bij osteoporose worden hersteld. Vervolgens zal dit nieuwe bot de kans krijgen om met behulp van resorptieremmers te calcificeren tot sterk bot. Hopelijk hollen we dan niet meer achter de feiten aan en zijn onze doorfracturerende patiënten, die in een te laat stadium anabole middelen krijgen als teriparatide, dan verleden tijd. Referenties 1. Leder BZ. Osteoporosis in men. Session: Osteoporosis: current Concepts for Clinicians. ACR Shane EJ. Osteoporosis in young women. Session: Osteoporosis: current Concepts for Clinicians. ACR McClung MR, Langdaht B, Papapoulos S, et al. Odanacatib anti-fracture efficacy and safety in postmenopausal women with osteoporosis: results from the phase III long-term odanacatib fracture trial. Abstract 2268, ACR Orwoll E, Adam S, Binkley N, et al. Randomized controlled trial to assess the safety and efficacy of odanacatib in the treatment of men with osteoporosis. Abstract 920, ACR McClung MR, Grauer A, Boonen S, et al. Romosozumab in postmenopausal women with low bone mineral density. N Engl J Med. 2014;370: McClung MR, Chines A, Brown JP, et al. Effects of 2 years of treatment with romosozumab followed by 1 year of denosumab or placebo in postmenopausal women with lowe bone mineral dendity. Abstract 916, ACR Glimcher LH. Close to the bone: novel gnes that remodel the skeleton. Session: Bone biology. ACR, Kaburaki M, Kaneko K, Shikano K. Change in serum soluble RANKL and osteoprotegerin levels after teriparatide administration in rheumatic disease patients with glucocorticoid-induced osteoporosis. Abstract 2259, ACR Shin K, et al. Monthly ibandronate reduces bone loss in osteopenic women with rheumatoid arthritis receiving long-term glucocorticoids: a 48-week double-blinded randomized placebo-controlled investigator-initiated trial. Abstract L13, ACR Golden W, Crittenden DB, Uhart M, et al. Findings from denosumab (Prolia ) postmarketing safety surveillance for serious infections. Abstract 918, ACR Watts NB, Grbic JT, McClung M, et al. Evaluation of invasive oral procedures and events in women with postmenopausal osteoporosis treated with denosumab: results from the Pivotal phase 3 fracture study extension. Abstract 917, ACR Mw. dr. W.H. Noort-van der Laan, reumatoloog, Sint Maartenskliniek, Woerden Meet the professor Optimalisatie van gebruik van biologicals voor RA Op zondag 16 november heeft professor Edward Keystone (Dept. of Medicine, Toronto University) ons bijgepraat over wat we kunnen doen in de praktijk om het gebruik van biologicals bij RA te optimaliseren. Hij ging in op een aantal vraagstukken rondom biologicalgebruik, zoals strategie bij methotrexaatnon-responders en bij TNF-non-responders, dosisreductie of stoppen van biologicals, biosimilars en resultaten van nieuwe IL6- en IL 17-therapieën. Het was een goed gefundeerd verhaal dat hier en daar ook wat gekleurd was door zijn eigen mening. Het grootste knelpunt blijft overigens nog steeds dat we geen goede voorspeller(s) voor respons hebben. Tot die tijd is er geen paradigmashift te verwachten voor het gebruik van biologicals bij RA. Optimaliseren methotrexaatgebruik Voordat hij inging op de verschillende strategieën voor MTX- en TNF-responders benadrukte professor Keystone dat er nog veel winst valt te behalen door het optimaliseren van methotrexaatgebruik. Er zijn namelijk robuuste data die aantonen dat bij dosering boven 15 mg per week oraal de opname niet meer toeneemt, maar wel wanneer dit subcutaan wordt gegeven. Daarbij zijn de bijwerkingen bij subcutane toediening ook minder. Hij pleit dus voor methotrexaat subcutaan in plaats van oraal, als eerstelijnstherapie. RACAT-studie De veelbesproken RACAT-studie 1 laat zien dat er bij MTX-non-responders na 48 weken Lees verder op pagina 8 u Korte berichten Pharmachild-NL Tot 2012 bestond in Nederland het ABCregister voor juveniele idiopathische artritis (JIA). Dit register is inmiddels gestopt en zal opgaan in Pharmachild, een Europees farmacovigilantie register waaraan meer dan 100 centra uit Europa en Zuid-Amerika samen werken. Het register wordt momenteel in een door ZonMw gefinancierd project opgestart. Hiervoor wordt een centraal webbased elektronisch patiënten dossier ontwikkeld waarmee Nederlandse JIApatiënten, hun ouders en de verschillende zorg verleners worden ondersteund in het delen van gegevens. Het Pharmachild-NL register zal langdurig patiëntgerapporteerde en klinische uitkomstmaten verzamelen naast gegevens over de effectiviteit, veiligheid en kosten van behandelingen voor JIA. Ook zal het register aansluiten bij de volwassenenregisters, zodat JIA-patiënten ook na hun 18e kunnen worden gevolgd. ZonMw, 30 oktober 2014 Ondanks subsidie geen loondienst Uit een rondvraag door de Orde van Medisch Specialisten blijkt dat vrijgevestigde medisch specialisten na 1 januari 2015 vooral kiezen voor het oprichten van een medisch specialistisch bedrijf, ondanks de subsidie die in het vooruitzicht wordt gesteld bij overstappen naar loondienst. Van de 67 ondervraagde collectieven kozen er 30 voor een maatschap en 32 voor een coöperatie of bv, kortom het samenwerkingsmodel. Slechts enkele medisch specialisten in vrij beroep werken het zogenaamde participatiemodel uit of kiezen na 1 januari voor de overstap naar een dienstverband. OMS, 7 november 2014 Heupartrose bij jonge patiënten Ook bij jonge mensen (< 50 jaar) met heupartrose kan, als pijnstilling niet meer helpt, een heupprothese uitkomst bieden. Het is echter onduidelijk welke van de beschikbare prothesen en technieken het meest effectief is. Vincent Busch beschrijft in zijn proefschrift dat goede langetermijnresultaten kunnen worden bereikt met zowel gecementeerde als ongecementeerde prothesen. De literatuur beschrijft echter de meest goede resultaten bij prothesen met botcement. In geval van botverlies van de heupkom gaat de voorkeur uit naar biologische reconstructie met botgrafts in combinatie met een gecementeerde nieuwe heupkom. Hiermee wordt het bot hersteld, wat juist bij jonge mensen een voordeel is op lange termijn. Deze techniek blijkt ook kosteneffectiever te zijn dan plaatsing van een nieuwe heupkom zonder botcement. Dit is echter in tegenspraak met de huidige praktijk waarbij juist zeer veel ongecementeerde heupkommen bij jonge patiënten worden geplaatst. Radboudumc, 26 september

8 ACR Boston 2014 t Vervolg van pagina 7 geen statistisch verschil is tussen toevoegen van HCQ en sulfasalazine (triple-therapie) dan wel een TNF-blokker (etanercept). Het cross-overdesign laat hetzelfde aantal switchers zien en patiënten verbeterden na switch van triple-therapie naar etanercept net als bij de switch van etanercept naar triple-therapie. Bovendien blijkt dat de toevoeging van etanercept niet kosteneffectief is ten opzichte van de triple-therapie. 2 Volgens deze data is het dus redelijk om eerst triple-therapie te overwegen voordat een biological wordt toegevoegd. In een tijdperk waarin zorgkosten onder druk staan, en voor delen van de wereld waar toegang tot biologicals beperkt is, is dat een belangrijke strategische bevinding. Wat professor Keystone daarbij wel opmerkt is dat de statistiek geen verschil laat zien, maar de aantallen wel beter ogen voor de arm waarin etanercept werd toegevoegd, en dat in de klinische praktijk veel patiënten gastro-intestinale bijwerkingen ondervinden van triple-therapie. Langetermijnuitkomsten van deze studie zijn overigens nog niet gerapporteerd. opzichte van infliximab. Het lijkt er dus op dat biosimilars vergelijkbare effectiviteit en veiligheid hebben, en de kosten zullen volgens schatting 30% lager zijn. Hierdoor staat Keystone in principe positief tegenover biosimilars. Er blijven wel vragen bestaan over het uitwisselbaar zijn van biosimilar en referentieproduct, of extrapolatie naar andere indicaties (en doseringen) zomaar kan en over immunogeniciteit. Nieuwe IL6- en IL 17-therapieën In het laatste deel passeerden vier fase II-trials de revue, alle nieuwe IL6-therapieën bij RA. Effectiviteit is aangetoond van drie verschillende subcutane humane anti-il6 MoAb (sirukumab, olokizumab en clazakizumab) en één humaan anti-il6-receptorantagonist MoAb (sarilumab). De effectiviteit was vergelijkbaar, met responsprecentages zoals verwacht voor een nieuwe biological bij RA, alleen bij clazakizumab was een opvallend hoog percentage leverenzymafwijkingen en cholesterolwaarden te zien. De nieuwe anti-il-17 therapieën (ixezkimumab, secukinumab en brodalumab) hebben bij RA slechts een bescheiden effectiviteit en of deze kunnen concurreren met de andere biologicals voor RA is zeer de vraag. Referenties 1. O Dell JR, Mikuls TR, Taylor TH, et al. Therapies for active rheumatoid arthritis after methotrexate failure. N Engl J Med. 2013;369: Dixon WG. Comparative harms of biologics: How to best learn from the data? ACR session: Hot topics in Rheumatoid arthritis. ACR Favalli EG, Biggioggero M, Marchesoni A, et al. Survival on treatment with second-line biologic therapy: a cohort study comparing cycling and swap strategies. Rheumatology (Oxford). 2014;53: Smolen JS, Nash P, Durez P, et al. Maintenance, reduction, or withdrawal of etanercept after treatment with etanercept and methotrexate in patients with moderate rheumatoid arthritis (PRESERVE): a randomised controlled trial. Lancet. 2013;381: Van Vollenhoven et al. Efficacy of etanercept dose reduction in RA (DOSERA). Abstract L10, ACR Yoo D, Hrycaj P, Miranda P, et al. A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study. Ann Rheum Dis. 2013;72: Mw. dr. J. Tekstra, reumatoloog, UMC Utrecht UITNODIGING SWICH- en SWAP-strategie Wanneer RA-patiënten falen op een TNFblokker, is het beter om meteen een biological met een ander werkingsmechanisme te kiezen (SWAP-strategie) dan een tweede TNF-blokker te kiezen (SWITCH-strategie). 3 Drug survival in de SWAP-strategie is namelijk significant hoger, ongeacht de reden van falen op een TNF-blokker. Hierbij tekende Keystone wel aan dat er meer data nodig zijn om deze resultaten te bevestigen. Dosisreductie of stoppen van biologicals Dosisreductie of stoppen van biologicals is een hot topic. Studies hierover komen vooral uit Europa (PRESERVE 4 en DOSERAl 5 ), en uit een aantal registratiestudies. In de Verenigde Staten zijn er volgens Keystone nog geen grote stopstudies gedaan, omdat ze dat niet aandurven. Zijn mening uit de samengevatte data is dat dosisreductie een goede optie REAL JAARSYMPOSIUM REUMATOLOGIE DINSDAG 13 JANUARI UUR MERCURE HOTEL AMERSFOORT PROGRAMMA uur Ontvangst en registratie met inloop-lunchbuffet uur Welkom en opening door dagvoorzitters en toelichting op programma en werkvorm (stemkastjes) Voorzitters: Prof. dr. Mart van de Laar, reumatoloog Medisch Spectrum Twente Prof. dr. Piet van Riel, reumatoloog IQ Healthcare, Nijmegen Wat te onthouden van 2014? The state of the art of: SCHRIJF U NU IN VIA uur Reumatoïde Artritis (RA); Dr. Renée Allaart, internist reumatologie LUMC, Leiden Er valt nog veel winst te behalen door het optimaliseren van methotrexaatgebruik kan zijn voor patiënten met LDAS/remissie, maar helemaal stoppen is dat eigenlijk niet omdat dan het aantal flares significant stijgt. Bij opvlamming werkt het eerder gestopte biological bij het merendeel weer goed. Of succesvol kan worden afgebouwd, hangt samen met hoe diep de bereikte remissie was. Biosimilars De biosimilars komen eraan, en regelgeving voor toelating is gebaseerd op het aantonen van biosimilariteit: analytische studies, dierstudies en ten minste een klinische studie waarin PK, PD, werkzaamheid en veiligheid zijn getest, en waarin is aangetoond dat het nieuwe product niet meer immunogeen is dan het referentieproduct. Voor de enige tot nu toe goedgekeurde biosimilar van infliximab laat de PLANETRAstudie 6 vergelijkbare uitkomsten zien ten uur Psoriatrische artritis (PsA) ; Dr. Arno van Kuijk, reumatoloog Reade, Amsterdam uur Pauze uur Systemische lupus erythematodes (SLE); Dr. Marc Bijl, internist klinisch immunoloog, reumatoloog Martini Ziekenhuis, Groningen Wat zijn de verwachtingen in 2015; een preview uur Biosimilars: wel of niet, en waarom? Bart van den Bemt, ziekenhuisapotheker Radboudumc en Sint Maartenskliniek, Nijmegen Prof. dr. Peter van de Kerkhof, dermatoloog Radboudumc, Nijmegen uur Stemmen op slotstellingen uur Korte break met snack Social media; what s in it for me? uur Kansen en bedreigingen voor de dokter op het wereldwijde web; Dr. Bertho Nieboer, gynaecoloog Radboudumc, Nijmegen uur Afronding door dagvoorzitters uur Uitgifte bewijzen van deelname en take home snack IMSNL14NP DECEMBER 2014 VOL 5 NR 5

De NVR is bezig veel zichtbaarder te worden

De NVR is bezig veel zichtbaarder te worden MAART 2015 VOL 6 NR 1 01 Dubbelinterview: mw. dr. G.A. van Albada en dr. H.J. Bernelot Moens 05 Interview dr. A.A. den Broeder: NVR-standpunt TNF-remmers en biosimilars 06 Interview prof. dr. D.L.P. Baeten:

Nadere informatie

Je mag dit gerust een doorbraak noemen

Je mag dit gerust een doorbraak noemen MEI 2015 VOL 9 NR 2 09 Ouderen profiteren van kijkoperatie bij darmkanker 10 Combinatie van radio- en immuuntherapie effectief 15 Immunotherapie: zowel veelbelovend als problematisch 17 Beter voorspellen

Nadere informatie

Kleine luchtwegen bij astma grootschalig bekeken

Kleine luchtwegen bij astma grootschalig bekeken DECEMBER 2014 VOL 5 NR 4 Samenwerkingsplatforms Brancheverenigingen Beroeps-/ wetenschappelijke verenigingen Zorgverzekeraars Fondsen Technische industrie Patiëntverenigingen Farmaceutische industrie NRS

Nadere informatie

Buurvrouw, Het beleid op de afdeling is na deze studie veranderd. Hematology News International. voor tablets en smartphones

Buurvrouw, Het beleid op de afdeling is na deze studie veranderd. Hematology News International. voor tablets en smartphones FEBRUARI 2015 VOL 9 NR 1 19 Kans op herhaalde longembolie na wel of geen behandeling met antistolling 21 Hoogtepunten en take home messages vanuit het ASH-congres 2014 27 Add-ons: het veld moet het nieuwe

Nadere informatie

Het ligt veel ingewikkelder dan we dachten

Het ligt veel ingewikkelder dan we dachten juni 2013 VOL 4 NR 3 03 05 08 09 12 1 Alzheimer PEThology : de rol van amyloïdplaques Beroerte op jonge leeftijd slechter dan gedacht Glucosemetabolisme in beeld met FDG-PET-scan Parkinson Expertisecentrum

Nadere informatie

Samenwerking tussen disciplines is bij deze ziekte van groot belang

Samenwerking tussen disciplines is bij deze ziekte van groot belang 04 13 14 11 17 Functioneel herstel na beroerte Therapie voor ziekte van Alzheimer nog verre van optimaal Netwerken bij hersentumoren Multiple sclerose de komende vijf jaar 05 06 Gedragstherapie begint

Nadere informatie

Meer aandacht voor kinder hemato-oncologie nodig

Meer aandacht voor kinder hemato-oncologie nodig APRIL 2014 VOL 8 NR 2 09 SWITCH-studie geeft geen antwoord op behandelvolgorde 12 Kosteneffectiviteit primaire G-CSF-profylaxe onder de loep 16 Radium-223 bij behandeling CRPC met botmetastasen 21 CLL-behandeling

Nadere informatie

Nieuwe bestuurder zet IKNL-profiel op scherp

Nieuwe bestuurder zet IKNL-profiel op scherp februari 2014 VOL 8 NR 1 04 Licht op immuuntherapie tijdens Longkanker Symposium 12 Categorale centra zijn de toekomst van oncologische zorg 16 Stereotactische radiotherapie voor oligometastasen 21 Studie

Nadere informatie

Het is nog lang geen standaardzorg

Het is nog lang geen standaardzorg JUNI 2013 VOL 7 NR 3 04 11 16 ASCO 2013: Building bridges to conquer cancer PET aan zet bij geneesmiddelontwikkeling GIOCA: topzorg georganiseerd in zorglaan 19 Dr. Lugtenburg voorzitter Lymfoom Werkgroep

Nadere informatie

Belangrijk derde gen bij FTD gevonden

Belangrijk derde gen bij FTD gevonden OKTOBER 2011 VOL 2 NR 5 04 09 10 12 13 1 Rol van amyloïdbindende eiwitten bij Alzheimer Eerste orale medicijn voor MS op komst Prof. Bob van Hilten: Meten is weten Zoeken naar etiologische diagnose VCI

Nadere informatie

Hiv-neurologie moet terug op de agenda

Hiv-neurologie moet terug op de agenda APRIL 2011 VOL 2 NR 2 03 04 07 09 10 Transgene migrainemuismodellen Dementie Update 2011 MCI hoe verder? Antimigrainemiddelen Melatoninepoli Ede Aandacht syncope groeit 03 Na epileptische aanval weer achter

Nadere informatie

NEDERLANDSE GALENUS. Klaas Poelstra: Exposure moet je goed inzetten

NEDERLANDSE GALENUS. Klaas Poelstra: Exposure moet je goed inzetten Speciale editie mei/juni 2010 NEDERLANDSE Henk Verheul: Pionier in de angiogeneseremming Klaas Poelstra: Exposure moet je goed inzetten Chris Oostenbrink: Computersimulaties op moleculair niveau Galenus

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29572 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29572 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29572 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Berg, Rosaline van den Title: Spondyloarthritis : recognition, imaging, treatment

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Genetische reparatie kan weg wijzen naar genezing CF

Genetische reparatie kan weg wijzen naar genezing CF maart 2014 VOL 5 NR 1 04 Verslag 16e Nationale Longlanker Symposium 06 Prof. Van Krieken over noodzaak en kwaliteit ALK-bepaling 07 Identificatie ROS1- genherschikkingen in NSCLC 13 Prof. Van Meerbeeck

Nadere informatie

Landelijke biobank biedt parel aan data

Landelijke biobank biedt parel aan data OKTOBER 2014 VOL 8 NR 5 04 Highlights ESMO Congress 2014 te Madrid 12 Promotie identificatie hoogrisico endometriumcarcinoom 19 Galenusprijzen voor Tom Würdinger en Kalydeco 23 Veranderende rol van de

Nadere informatie

Differentiatie. MYC-translocaties als leidraad bij de behandeling van DLBCL. Hematology News International. voor tablets en smartphones

Differentiatie. MYC-translocaties als leidraad bij de behandeling van DLBCL. Hematology News International. voor tablets en smartphones DECEMBER 2014 VOL 8 NR 6 25 Promotie: helft patiënten chronisch moe na behandeling lymfeklierkanker 27 Briljant artikel heeft voorspellers voor progressie tot MDS in kaart gebracht 28 Is er een dokter

Nadere informatie

The first major conceptual step towards HIV eradication

The first major conceptual step towards HIV eradication the virus to be expressed. Unmasking latent infected cells provides the opportunity to target these cells specifically with immunotherapy or something similar. The biggest challenge here is safety says

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van migraine

Multidisciplinaire aanpak van migraine AUGUSTUS 2011 VOL 2 NR 4 03 06 09 12 13 1 Onderzoek naar tremor bij Parkinson met fmri Verbetert ceftriaxon na beroerte de uitkomst? Frank-Erik de Leeuw: beoordeling TIA s kan sneller Minister Schippers

Nadere informatie

Ook met onze jonge patiëntenpopulatie laten wij onze oudjes niet vallen; Osteoporose, een praktijkverbeterproject.

Ook met onze jonge patiëntenpopulatie laten wij onze oudjes niet vallen; Osteoporose, een praktijkverbeterproject. Ook met onze jonge patiëntenpopulatie laten wij onze oudjes niet vallen; Osteoporose, een praktijkverbeterproject. Valérie Van den Berghe Universiteit Gent Promotor: Prof. Dr. An De Sutter 25-5-2013 Ook

Nadere informatie

Botten & gewrichten. Pagina 7

Botten & gewrichten. Pagina 7 Juni 2008 Botten & gewrichten 2.3 miljoen mensen hebben reuma Pagina 5 Osteoporose: beter voorkomen dan breken Pagina 7 Oók op het sociale leven heeft reuma impact Pagina 14 Bewegen: een nieuwe knie of

Nadere informatie

Nieuw model voor echografische beoordeling van vergroot ovarium. Vak- en congresnieuws op Medidact.com. Juli 2015 / vol. 9 / nr. 3

Nieuw model voor echografische beoordeling van vergroot ovarium. Vak- en congresnieuws op Medidact.com. Juli 2015 / vol. 9 / nr. 3 www.medidact.com/oncologie Juli 2015 / vol. 9 / nr. 3 Redactioneel Vak- en congresnieuws op Medidact.com TAS-102 effectief bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom 4 De zomer opent met een allereerste

Nadere informatie

maartensmagazine Revalideren in virtuele omgeving De erfenis van polio herfst 2014

maartensmagazine Revalideren in virtuele omgeving De erfenis van polio herfst 2014 maartensmagazine herfst 2014 Revalideren in virtuele omgeving De erfenis van polio IN BEELD Su Dang Die arm houdt mij niet tegen Negen jaar geleden werd Su geboren in China, vertellen haar ouders Milko

Nadere informatie

Julil. Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 15, nummer 2, juli 2011. Van de redactie 30

Julil. Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. GAVscoop jaargang 15, nummer 2, juli 2011. Van de redactie 30 22 011 Julil Tijdschrift voor Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken GAVscoop jaargang 15, nummer 2, juli 2011 Van de redactie 30 Van het bestuur 31 Dr. Evert Boschprijs uitgereikt aan

Nadere informatie

MAGMA RICHTLIJNEN. Goed voor de maag. Bewaardossier voor de huisarts. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen

MAGMA RICHTLIJNEN. Goed voor de maag. Bewaardossier voor de huisarts. Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen Jaargang 10 Nummer 1 Tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen Maart 2004 MAGMA O N S B I N N E N S T E B U I T E N RICHTLIJNEN Goed voor de maag Bewaardossier voor de huisarts

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 2 2012 Nr. 1 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Knowledge brokers slaan brug naar werkvloer Reade, specialist in neurorevalidatie Nieuw: CARE-project Reade

Nadere informatie

Faculteit Gedragswetenschappen Opleiding Psychologie Bachelor these Psychologie:

Faculteit Gedragswetenschappen Opleiding Psychologie Bachelor these Psychologie: Faculteit Gedragswetenschappen Opleiding Psychologie Bachelor these Psychologie: Wensen en behoeften van reumapatiënten ten aanzien van de inhoud en vorm van een medicatiekeuzehulp. Gemaakt door: Marly

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 1 2011 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Samenwerkingspartner Ziekenhuis Amstelland Reade deelt kennis in Ghana Verbeterd inzicht in de werking van TNF-remmers

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 3. Artrose. dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 3 Artrose Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: Sportactiviteiten bij (beginnende) artrose Artrosepoli biedt meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wat is SCCH? 4. Artsen aan het woord over SCCH 12. Leven met SCCH 19. Werken met SCCH 22. Patiëntenvereniging 24

Inhoudsopgave. Wat is SCCH? 4. Artsen aan het woord over SCCH 12. Leven met SCCH 19. Werken met SCCH 22. Patiëntenvereniging 24 SCCH Inhoudsopgave Wat is SCCH? 4 Artsen aan het woord over SCCH 12 Leven met SCCH 19 Werken met SCCH 22 Patiëntenvereniging 24 Verklarende woordenlijst 26 Colofon 31 3 Wat is SCCH? sternocostoclaviculaire

Nadere informatie