Wat verandert er in 2015?Wijzigingen 2015 voor de basisverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat verandert er in 2015?Wijzigingen 2015 voor de basisverzekering"

Transcriptie

1 Wat verandert er in 2015?Wijzigingen 2015 voor de basisverzekering en de aanvullende opties van Bewuzt per 1 januari Op bewuzt.nl vind je de verzekeringsvoorwaarden en een toelichting op veel vergoedingen. B

2 Zorg van goede kwaliteit Bewuzt verzekerd Heb je zorg nodig, dan wil je goed geholpen worden. De zorg in Nederland is goed, maar sommige ziekenhuizen zijn beter in bepaalde behandelingen dan andere ziekenhuizen. Daarom gaat Bewuzt met zorgaanbieders in gesprek om de kwaliteit te verbeteren. En sluiten we voor een aantal ziekenhuisbehandelingen in 2015 alleen een contract met ziekenhuizen die voldoen aan onze kwaliteitsnormen. Zo zorgen we samen dat de zorg in Nederland goed blíjft. Hoe meten we de kwaliteit? Om de kwaliteit te meten, kijken we goed hoe jij de zorg ervaart. Ook gebruiken we medische normen, wetenschappelijk onderzoek en de kennis van patiënten organisaties. Zo kijken we bijvoorbeeld naar het aantal behandelingen dat een zorgaanbieder uit voert. Want hoe vaker een specialist een behande ling uitvoert, des te groter de kans dat deze in één keer goed is. Betere kwaliteit, lagere kosten Door samen met ziekenhuizen te werken aan goede zorg, verbetert de kwaliteit. Dit betekent minder complicaties, nabehandelingen en heroperaties. Minder zorg dus. Dat scheelt in de kosten. Wat betekent dit voor jou? Je kunt gewoon bij je eigen huisarts terecht en voor spoedeisende hulp ga je naar de huisarts/huisartsenpost of het ziekenhuis. Dat verandert niet. Voor een aantal ziekenhuis behandelingen hebben wij in 2015 alleen een contract met ziekenhuizen die voldoen aan onze kwaliteits normen. Als je naar een ziekenhuis gaat waar wij een contract mee hebben, ben je ver zekerd van goede zorg en vergoeden wij de kosten volledig*. Ga je naar een ziekenhuis zonder contract? Dan kan het zijn dat je een groot deel van de kosten zelf moet betalen. Meer weten? Kijk dan op Een lage basispremie en 3 betaalbare opties De inhoud van de basisverzekering is bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Bewuzt biedt iedereen een goede basisverzekering voor een superlage premie. Wil je dit aanvullen met een vergoeding voor tandartszorg, fysiotherapie of een volledige vergoeding voor acute zorg in het buitenland? Dat kan met onze betaalbare aanvullende opties. De keuze is aan jou: jij bepaalt waar je voor betaalt! Basisverzekering De zorgverzekering van Bewuzt is een natura zorgverzekering. Dit betekent dat je terecht kunt bij zorgaanbieders waarmee wij een contract hebben. Vanaf 2015 hebben wij voor een aantal planbare behandelingen (waaronder knie-, heup- en staaroperaties), een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie (voor overgewicht) alleen zorgaanbieders gecontracteerd die hoog scoren op onze kwaliteitsnormen. Het kan dus zijn dat je voor deze behandelingen verder moet rijden, maar meestal niet verder dan 50 kilometer van je woonplaats. In Vergelijk en Kies op zie je met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Je kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Maar als je kiest voor een zorg aanbieder met wie wij geen contract hebben, houd er dan rekening mee dat je een groot deel van de kosten zelf moet betalen. Meer weten? Kijk op Aanvullend verzekeren? Niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Denk aan fysiotherapie zonder chronische aandoeningen of tandheelkundige zorg. Wil je geen risico lopen en je toch aanvullend verzekeren? Bij ons geen dure pakketten, maar drie betaalbare opties: Bewuzt Fysio, Tand en Buitenland. Zo betaal je alleen voor wat je echt nodig hebt. Meer informatie over onze zorgverzekeringen vind je op Wil je jouw zorgpolis wijzigen? Op je zorgpolis zie je welke zorgverzekering en optie(s) je hebt. Zijn deze nog naar wens? Dan hoef je niets te doen. Wil je je polis wijzigen, ga dan naar Zo vind je een goede zorg aanbieder bij jou in de buurt In Vergelijk en Kies maken we de verschillen in kwaliteit van zorg voor jou inzichtelijk. En je ziet met welke zorgaanbieders wij een contract hebben. Wel zo handig! Want hiermee kun je slim kiezen als het gaat om je zorgaanbieder. Kies je voor een zorgaanbieder met wie wij een contract hebben? Dan ben je verzekerd van goede zorg en voorkom je dat je een lagere vergoeding krijgt. Ook slim kiezen? Ga dan naar * Mogelijk vallen er kosten onder je eigen risico of geldt een eigen bijdrage. Kijk voor de voorwaarden op

3 Alles over de wijzigingen in je zorgverzekering van Bewuzt Dit verandert er voor jou in 2015 De voorwaarden en de vergoedingen veranderen vanaf 1 januari Er zijn vergoedingen bijgekomen, vervallen of de hoogte van een vergoeding kan gewijzigd zijn. Hieronder en op de volgende pagina s vind je de wijzigingen. Wil je een compleet overzicht van wat je vergoed krijgt? Kijk dan op Wijzigingen in Bewuzt Basis 2015 Eigen risico Geïndexeerde eigen bijdragen en maximale vergoedingen Combinatietest Farmaceutische zorg Het verplicht eigen risico gaat van 360 naar 375 per kalenderjaar. De overheid indexeert elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen. Dit betekent dat wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen worden aangepast aan de kosten van zorg of een hulpmiddel. De geïndexeerde bedragen voor 2015 vind je op De combinatietest wordt in 2015 alleen vergoed als je daarvoor een medische indicatie hebt. In 2014 werd de combinatietest ook vergoed voor vrouwen van 36 jaar en ouder. De NIPT (niet-invasieve prenatale test) wordt in 2015 opgenomen in de basisverzekering. Je hebt recht op vergoeding als je hiervoor een medische indicatie hebt. Het Reglement farmaceutische zorg (de lijsten met de door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen, drinkvoedingen en geneesmiddelen waarvoor vooraf onze toestemming nodig is) wijzigt. Het reglement en een uitgebreide uitleg over het voorkeursbeleid vind je op Voor dieetpreparaten heb je geen recept meer nodig. Je moet wel vooraf onze toestemming vragen. Voor het aanvragen van toestemming kan je huisarts, diëtist, medisch specialist of kaakchirurg een Verklaring dieetpreparaten van onze website downloaden en invullen. Geestelijke gezondheidszorg Geriatrische revalidatie Hulpmiddelen Jeugdzorg voor kinderen tot 18 jaar Medisch specialistische zorg Medisch specialistische zorg en verblijf Orgaandonatie Wij hebben voor generalistische basis en gespecialiseerde ggz voor onderzoek naar en behandeling van angst, depressieve aandoeningen of onverklaarbare lichamelijke klachten met een beperkt aantal zorgaanbieders contracten gesloten. De zorg bestaat uit een combinatie van gesprekken en online zorg. Meer informatie over deze zorg en de gecontracteerde zorgaanbieders vind je op Je kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Maar als je kiest voor een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben, houd er dan rekening mee dat je groot deel van de kosten zelf moet betalen. Je hebt recht op geriatrische revalidatie als deze zorg start binnen een week na een ziekenhuisverblijf, of na beoordeling door een geriater op de spoedeisende hulp, of via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek als je een acute aandoening hebt. In 2008 is de overheid begonnen met het stapsgewijs functiegericht omschrijven van hulpmiddelen. Dat betekent dat in de omschrijving in het Reglement hulpmiddelen duidelijk staat voor welke beperking een hulpmiddel ondersteuning biedt. Vanaf volgend jaar geldt dit ook voor: hulpmiddelen die bewustzijnsstoornissen kunnen opheffen of verminderen, bijvoorbeeld een valhelm (schedel beschermingskap) bij ernstige epilepsie; hulpmiddelen voor stoornissen in de functie van de huid, zoals verbandmiddelen en verbandkleding. Bij de omschrijving staat een overzicht van welke hulpmiddelen eronder vallen. Wil je een hulpmiddel dat behoort tot de groep van functiegericht omschreven hulpmiddelen, maar staat het hulpmiddel dat je wil niet in de omschrijving? Dan kun je bij ons een aanvraag indienen. Alle hulpmiddelen en de voorwaarden voor vergoeding vind je in het Reglement hulpmiddelen. In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Dat is in de nieuwe Jeugdwet bepaald. Hierdoor vervallen enkele vergoedingen vanuit de basisverzekering: dyslexiezorg voor kinderen; geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor kinderen tot 18 jaar. Medisch specialistische zorg mag ook worden verleend door een klinisch fysicus audioloog, specialist ouderengeneeskunde, SEH-arts (spoedeisende hulp-arts), verpleegkundig specialist of physician assistant als dit tot het deskundigheidsgebied behoort van de betreffende zorgaanbieder. Dit is niet meer beperkt tot de medisch specialist. Vanaf 2015 sluiten wij voor een aantal behandelingen (knie-, heup- en staaroperaties, een aantal oncologische behandelingen en bariatrische chirurgie) met een select aantal zorgaanbieders een contract. Je kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder je gaat. Maar als je kiest voor een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben, houd er dan rekening mee dat je een groot deel van de kosten zelf moet betalen. Meer informatie lees je op pagina 2 onder 'Zorg van goede kwaliteit.' De reiskosten van de orgaandonor worden in 2015 vergoed door de zorgverzekering van de donor in plaats van door de zorgverzekering van de ontvanger van het orgaan. De reiskosten vallen niet onder het eigen risico.

4 Wijzigingen in Bewuzt Basis 2015 Verblijf Vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg Verpleging en verzorging Verwijzing voor medisch specialistische zorg Voetzorg bij diabetes mellitus Zintuiglijk gehandicaptenzorg Medisch noodzakelijk verblijf in een instelling in verband met verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde ggz en kaakchirurgie wordt uitgebreid van 365 dagen naar 1095 dagen (3 jaar). In de praktijk gaat het vooral om een beperkte groep mensen met een zorgzwaartepakket B ggz. Er geldt een overgangsregeling voor wie op 31 december 2014 een zorgzwaartepakket B ggz vanuit de AWBZ heeft. Dan wordt het verblijf vanaf 1 januari 2015 niet vergoed vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ga je voor zorg naar een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben? Dan heb je in 2014 recht op een vergoeding van 80% van de gemiddeld door ons gecontracteerde tarieven. Voor de gespecialiseerde ggz is dit 75%. In 2015 krijg je voor zorg door een zorgaanbieder met wie wij geen contract hebben maximaal 50% vergoed van de gemiddeld door ons gecontracteerde tarieven. Houd er rekening mee dat je een groot deel van de kosten zelf moet betalen. De lijst met de maximum vergoedingen vind je op Bij Bewuzt sluiten wij voor een aantal medisch-specialistische en ggz-behandelingen, geneesmiddelen op her halingsrecept, kraamzorg en een aantal hulpmiddelen met een beperkt aantal zorgaanbieders contracten. Verpleging en verzorging (inclusief het persoonsgebonden budget en intensieve kindzorg) verandert voor verzekerden die zelfstandig wonen. Dit valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet in plaats van de AWBZ. Deze zorg is vrijgesteld van het eigen risico. Een jeugdarts of arts in de jeugdgezondheidszorg mag verwijzen naar alle specialismen van medisch specialistische zorg. Dit is niet langer beperkt tot verwijzing naar een oogarts, kinderarts of orthopeed. Met een zorgprofiel 1 heb je in 2015 niet langer recht op vergoeding van voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. De jaarlijkse voetcontrole, voetverzorgingsadviezen, meer frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanaf zorgprofiel 2 worden wel vergoed vanuit de basisverzekering als je diabetes mellitus hebt. Je huisarts kan je vertellen welk zorgprofiel je hebt. Zintuiglijk gehandicaptenzorg gaat naar de Zorgverzekeringswet, dit viel in 2014 onder de AWBZ. Deze zorg is niet vrijgesteld van het eigen risico. Algemene wijzigingen voor Bewuzt Basis en de aanvullende opties Bescherming persoonsgegevens Buitenlandse nota s 2015 Het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens is nodig voor het aangaan en uitvoeren van de verzekering(en). De doeleinden waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt, zijn uitgebreid. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken: als je deelneemt aan een collectieve overeenkomst: voor gegevensuitwisseling met de contractant van de collectieve overeenkomst voor de beoordeling van je recht op premiekorting; voor werving voor onze eigen en gelijksoortige diensten en producten en daarbij behorende marketingactiviteiten (tot 1 jaar na beëindiging van de verzekeringsovereenkomst). Nota s die bij ons gedeclareerd worden, moeten geschreven zijn in het Nederlands, Duits, Engels, Frans of Spaans. Wij kunnen je vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet. Tekstuele wijzigingen 2015 Zorginstituut Nederland Het College voor Zorgverzekeringen heeft een nieuwe naam: Zorginstituut Nederland. Dit hebben wij aangepast in de voorwaarden. Dit wijzigingsoverzicht is een beknopte weergave van de wijzigingen in de vergoedingen voor Op het moment waarop dit wijzigingsoverzicht werd gedrukt, waren nog niet alle besluiten door de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit genomen. Nieuwe wijzigingen voor 2015 vermelden wij op De exacte aanspraken vind je in de verzekeringsvoorwaarden. Bij Bewuzt regel je alles eenvoudig online Alles wat online kan, doe je bij Bewuzt online. Zo houden we de kosten laag en profiteer jij van een superscherpe premie. Je ontvangt bijvoorbeeld alle post van ons automatisch online in plaats van op papier. Deze post, zoals je zorgpolis, facturen en vergoedingenoverzichten, zetten we voor je klaar in Mijn Bewuzt, jouw persoonlijke online omgeving. Zodra er post voor je klaar staat, ontvang je van ons een . Zo kun je jouw verzekeringszaken regelen en bekijken waar en wanneer het jou uitkomt. Je kunt in Mijn Bewuzt ook je verzeke ringsgegevens wijzigen. Zorg er altijd voor dat wij beschikken over je adres. En wil je een rekening van je zorgaanbieder declareren? Ook dat regel je bij Bewuzt snel en eenvoudig online. Inloggen kan eenvoudig en snel met je DigiD. Je vindt Mijn Bewuzt via

5 Hervorming van de langdurige zorg (AWBZ) De zorg in Nederland staat onder druk. We leven langer en er zijn meer ouderen, waardoor meer mensen zorg nodig hebben. Hierdoor stijgen de zorgkosten. En dus zijn er veranderingen nodig om de zorg betaalbaar te houden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat daarom de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een lichamelijke of een verstandelijke beperking anders organiseren vanaf 1 januari Wat verandert er voor jou? Heb je verpleging en verzorging thuis nodig, zoals een verpleegkundige die jouw wond verzorgt of een injectie komt geven? Deze zorg wordt nu betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2015 valt deze zorg onder de Zorgverzekeringswet. Naast de zorgverzekeraar en zorgkantoren gaan ook gemeenten een belangrijke rol spelen. Zij worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning die nu nog onder de AWBZ valt. Je kunt hierbij denken aan begeleiding en dagbesteding. De gemeente is vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor de nieuwe Jeugdwet. In de Jeugdwet zijn alle vormen van jeugdzorg opgenomen die te maken hebben met opvoed- en opgroeiproblematiek, inclusief geestelijke gezondheidszorg (ggz) en dyslexiezorg. Ggz en dyslexiezorg zijn nu opgenomen in de zorgverzekering, maar vanaf 2015 is de gemeente hier voor kinderen tot 18 jaar verantwoordelijk voor. Declaratie ziekenhuis en ggz uitgebreid in Mijn Bewuzt De huidige informatie over zorgkosten in Mijn Bewuzt is niet altijd duidelijk. We krijgen er veel vragen over. Bijvoorbeeld om welke behandeling het precies gaat. Daarom hebben wij in overleg met de overheid, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen de informatie in Mijn Bewuzt uitgebreid. Voor jou wordt het makkelijker om na te kijken of een declaratie die je zorgaanbieder heeft ingediend, juist is. We zijn begonnen met ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ben je na 1 juni 2014 gestart met een behandeling in het ziekenhuis? Of ben je dit jaar voor een behandeling bij een ggz-instelling geweest? Dan zie je in Mijn Bewuzt uitgebreidere informatie bij de declaratie van je zorgaanbieder dan je tot nu toe gewend was, waaronder: een uitgebreide omschrijving van de diagnose en de behandeling die je hebt ondergaan; - de naam en het specialisme van je zorgaanbieder; belangrijke datums tijdens je behandeling. Bijvoorbeeld de datum waarop je bent geopereerd of een controle hebt gehad.

6 Mooi meegenomen Je kunt je bij Bewuzt heel eenvoudig aanvullend verzekeren met 3 betaalbare extra opties. Zo houd je jouw zorgpremie laag en heb je een verzekering die bij je past. Declareer je niets op deze extra opties (met uitzondering van 2 periodieke tandartscontroles) dan betaal je volgend jaar minder premie door onze Noclaimkorting. Jaar na jaar, oplopend tot maar liefst 40%. Opbouw No-claimkorting Jaar 1 0% korting Jaar 2 10% korting Jaar 3 20% korting Jaar 4 30% korting Jaar 5 40% korting Hoe werkt het? Heb je gekozen voor een of meer extra opties en maak je er geen gebruik van? Dan krijg je het volgende jaar korting op de premie van jouw aanvullende optie. Als je bij Bewuzt blijft natuurlijk. Helemaal mooi, want je krijgt de korting ongeacht of je wisselt van optie. Als je maar aanvullend verzekerd bent. Nog geen gebruik gemaakt van je aanvullende opties? Mogelijk heb je vanaf 1 januari 2015 al 20% korting verdiend op de premie voor je aanvullende optie. No-claimkorting voor 2015 Heb je in 2015 recht op No-claimkorting, omdat je in 2013/2014 geen gebruik hebt gemaakt van jouw aanvullende opties? Je vindt dit terug op je polisblad of ga naar Mijn Bewuzt op Belangrijk om te weten No-claimkorting geldt alleen voor de aanvullende opties van Bewuzt Zorgverzekerd. Maximaal twee periodieke controles per jaar door de tandarts vallen buiten de No-claimregeling. Met vragen kun je terecht op of stuur een mail naar onze klantenservice: Bewuzt Postbus RS Eindhoven Internet: oktober 2014 Hoewel de inhoud van deze brochure zorgvuldig is samengesteld, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Aan de verzekeringsvoorwaarden kunnen wel rechten ontleend worden. Bewuzt is onderdeel van VGZ Zorgverzekeraar N.V., Arnhem. KvK-nummer: , DNB-vergunnningsnummer:

Dit verandert er voor u in 2015. Informatie over uw zorgverzekering B101-201410

Dit verandert er voor u in 2015. Informatie over uw zorgverzekering B101-201410 Dit verandert er voor u in 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B101-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden.

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2015 Informatie over uw zorgverzekering 2015 B102-201410 Zorgen dat u zeker bent van goede zorg Wij zijn er al mee bezig Als u zorg nodig hebt, dan wilt u goed geholpen worden. De zorg in Nederland

Nadere informatie

Wat verandert er voor mij in 2015?

Wat verandert er voor mij in 2015? Wat verandert er voor mij in 2015? Wijzigingsoverzicht voor 2015 IZA GezondSamenPolis Goed voor elkaar B440-201410 Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Als u zorg nodig hebt, dan wilt

Nadere informatie

Wat verandert er voor mij in 2015?

Wat verandert er voor mij in 2015? Wat verandert er voor mij in 2015? Wijzigingsoverzicht voor 2015 IZA Zorgverzekering Goed voor elkaar B410-201410 Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Als u zorg nodig hebt, dan wilt

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden. Wijzigingsoverzicht B402-201410

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden. Wijzigingsoverzicht B402-201410 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden Wijzigingsoverzicht 2015 B402-201410 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Zuid-Limburg. Wijzigingsoverzicht D7454-201410

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Zuid-Limburg. Wijzigingsoverzicht D7454-201410 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Zuid-Limburg Wijzigingsoverzicht 2015 D7454-201410 U zit goed bij IZA Cura Zuid-Limburg Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel. Wijzigingsoverzicht D7451-201410

IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel. Wijzigingsoverzicht D7451-201410 IZA Cura Rotterdampakket Gemeente Capelle aan den IJssel Wijzigingsoverzicht 2015 D7451-201410 U zit goed bij IZA Cura Rotterdampakket Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

De wijzigingen in 2015

De wijzigingen in 2015 De zorgverzekering voor universitair medische centra De wijzigingen in 2015 Goed dat ik zelf kan kiezen welke zorg bij mij past. Edith Berry, Officemanager KNO en Urologie B301-201410 Goede zorg kies je

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? B500-201410 IZZ Zorg voor de zorg U maakt de zorg elke dag beter U hebt een prachtige baan, waarin u altijd voor anderen klaar staat. Dat vraagt flexibiliteit en een goede

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2015

Dit verandert er voor u in 2015 Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé B201.201410 Dit verandert er voor u in 2015 Daar plukt ú de vruchten van! Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Niets is zo persoonlijk

Nadere informatie

Dit verandert er voor u in 2015

Dit verandert er voor u in 2015 Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé B203.201410 Dit verandert er voor u in 2015 Daar plukt ú de vruchten van! Betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst Nieuwe collectieve

Nadere informatie

GemeentePakket Wijzigingen en vergoedingen 2015

GemeentePakket Wijzigingen en vergoedingen 2015 Wijzigingen en vergoedingen 2015 B140-201410 Services van VGZ Altijd verzekerd van goede zorg Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan wilt u er zeker van zijn dat u kunt terugvallen

Nadere informatie

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015

Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Wijzigingen en vergoedingen Univé GemeentePakket 2015 Univé Zorg Geregeld Polis Aanvullende verzekeringen Uitgebreid Compleet Compleet inclusief 0,- Eigen Risico B240-201410 De wijzigingen in uw Univé

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2015

Vergoedingenoverzicht. Univé zorgverzekering 2015 Vergoedingenoverzicht Vergoedingenoverzicht Univé zorgverzekering 2015 Basisverzekeringen Aanvullende verzekeringen Univé Fysio 9 Univé Fysio 18 Univé Tand 250 Univé Tand 500 Univé Europa Univé Wereld

Nadere informatie

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering

ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! Zorgverzekeringen 2015 Wijzigingen in jouw zorgverzekering ik! de zelf verzekeraar Het is vanzelfsprekend dat je je voor zorg goed wilt verzekeren. Daarom biedt ik! je zorgverzekeringen met een uitstekende

Nadere informatie

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

Mijn VGZ. VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten VGZ Zorgverzekering 2015 via ING Vergoedingenoverzicht Basis-, Aanvullend- en Tandartsverzekeringen en Alles-in-1 ten Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht? De

Nadere informatie

Informatie over uw zorgverzekering

Informatie over uw zorgverzekering Wijzigingen 2014 Informatie over uw zorgverzekering 2014 B112-201310 Services van VGZ Uw goede deal bij VGZ Is er iets met uw gezondheid? Dan wilt u kunnen terugvallen op goede zorg. Het liefst wanneer

Nadere informatie

Wat verandert er voor mij in 2014?

Wat verandert er voor mij in 2014? Wat verandert er voor mij in 2014? Wijzigingen voor 2014 IZA GezondSamenPolis Goed voor elkaar B440-201310 Goed voor elkaar Elke dag, overal, zetten mensen zich in voor Nederland. U doet dat vanuit de

Nadere informatie

Wat verandert er voor jou?wijzigingen 2013 voor

Wat verandert er voor jou?wijzigingen 2013 voor Wat verandert er voor jou?wijzigingen 2013 voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van Bewuzt per 1 januari 2013. Voorheen Blue van VGZ. Op bewuzt.nl vind je het volledige vergoedingenoverzicht

Nadere informatie

Zoveel mensen, zoveel wensen

Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek Zorgverzekering 2015 Belangrijke informatie Zoveel mensen, zoveel wensen IAK Uniek verzekert zorgkosten naar uw wens. U bepaalt zelf voor welke zorg u verzekerd wilt zijn en voor welk bedrag.

Nadere informatie

SERVICEBOEKJE 2015. Handleiding bij jouw zorgverzekering

SERVICEBOEKJE 2015. Handleiding bij jouw zorgverzekering PERSOONLIJKE SERVICE BIJ HET ZORGCOLLECTIEF FNV/MENZIS BIJ AZIVO Ook daarvoor ben je nou FNVlid! CONTACT MET DE FNV/AZIVO KLANTENSERVICE Heb je vragen over zorg en je verzekering? We helpen je graag. Kijk

Nadere informatie

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310

Goed verzekerd met een smalle beurs. IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Goed verzekerd met een smalle beurs IZA Cura Drechtsteden B402-201310 Wijzigingsoverzicht 2014 U zit goed bij IZA Cura Drechtsteden Als er iets is met uw gezondheid, of met die van een familielid, dan

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Wat verandert er voor u in 2015?

Wat verandert er voor u in 2015? Wat verandert er voor u in 2015? 1 Handig om te weten 2 Wat verandert er voor u? Basisverzekering 3 Aanvullende verzekeringen AV-Basis 8 AV-Top 9 AV-TopExtra 10 Zo werkt deze pdf In deze bladerbare pdf

Nadere informatie

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van!

Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé. Dit verandert er voor u in 2014. Daar plukt ú de vruchten van! Alles over de wijzigingen in uw zorgverzekering van Univé Dit verandert er voor u in 2014 Daar plukt ú de vruchten van! 365 dagen per jaar met zorg verzekerd Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2015 D0800-201410

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2015 D0800-201410 Verzekeringsvoorwaarden Basis 2015 D0800-201410 Welkom bij Bewuzt Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij Bewuzt. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER?

INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? PRODUCTWIJZIGINGEN 2015 INHOUDSOPGAVE 1. WAT VERANDERT ER? 3 1.1 Productwijzigingen Basisverzekering 3 1.2 Productwijzigingen aanvullende verzekeringen 5 1.3 Verandering in de algemene voorwaarden 6 1.4

Nadere informatie

VGZ Eigen Keuze Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ

VGZ Eigen Keuze Verzekeringsvoorwaarden 2015. Zelf alles online regelen met Mijn VGZ VGZ Eigen Keuze Verzekeringsvoorwaarden 2015 Zelf alles online regelen met Mijn VGZ Welkom bij VGZ Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij VGZ. Meer informatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie