Mediaspeler HD. Bestnr Versie 05/10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mediaspeler HD. Bestnr. 97 36 97. Versie 05/10"

Transcriptie

1 Versie 05/10 Bestnr Mediaspeler HD Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2012 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Omvang levering Correcte toepassing Verklaring van de symbolen Veiligheidsaanwijzingen Productoverzicht a) Mediaspeler... 6 b) IR-afstandsbediening Ingebruikneming....8 a) Batterijen in de IR-afstandsbediening plaatsen / vervangen... 8 b) Aansluiting op een televisie en hifi-installatie c) Aansluiting externe opslag... 9 d) Aansluiting aan het stroomnet Product setup a) Audio b) Video c) Systeem d) Diversen Verbinding met een netwerk a) Aansluiting van een LAN-netwerk (draadgebonden) b) Aansluiting van een WLAN-netwerk (draadloos) Netwerkdiensten (File Sharing) Mediabestanden a) HDD-bestanden b) DVD c) PC d) UPnP e) Afspeellijst f) Search Videoweergave Muziekweergave Fotoweergave Kopiëren van bestanden Mediabestanden van internet a) BitTorrent-functie b) Flickr (online-foto's) Onderhoud en verzorging Verwijdering Verhelpen van problemen Technische gegevens

3 1. Introductie Geachte klant, Hartelijk dank voor de aankoop van dit product. Dit product voldoet aan de wettelijke Europese en nationale eisen. Om deze toestand te behouden en een veilig gebruik van het apparaat te kunnen garanderen, dient u als gebruiker de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing in acht te nemen. Lees voor de ingebruikneming van het product eerst de complete gebruiksaanwijzing door, neem alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen in acht. Alle genoemde firmanamen en productaanduidingen in deze handleiding zijn handelsmerken van de desbetreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie kunt u kijken op of 2. Omvang levering Mediaspeler HD Stekkernetvoeding IR- afstandsbediening HDMI-kabel 2x batterij type potlood /AAA Gebruiksaanwijzing 3. Correcte toepassing Dit product dient voor het afspelen van multimediabestanden (video's, MP3, afbeeldingen). Verder kunnen USB-harde schijven /USB-sticks alsook esata- harde schijven aangesloten worden. Een meegeleverde stekkernetvoeding dient als stroomverzorging. De bediening gebeurt via de meegeleverde IR-afstandsbediening. Dit product is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. De veiligheids- en bedieningsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing dienen in acht worden genomen. Ze dienen niet alleen ter bescherming van het apparaat maar tevens ter bescherming van uw gezondheid. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventuele latere raadpleging. 3

4 4. Verklaring van de symbolen Aanwijzingen voor gevaren en verdere aanwijzingen zijn in deze gebruiksaanwijzing duidelijk gekenmerkt. Er worden volgende symbolen toegepast: Het bliksemsymbool in de driehoek wijst de gebruiker op het gevaar voor letsel, zoals bijv. door een elektrische schok. Het uitroepteken in de driehoek wijst de gebruiker op belangrijke aanwijzingen voor gevaren bij de handhaving, gebruik en bediening.. Het hand - symbool is te vinden, als er informatie voor bepaalde handelingen nader uitgelegd worden. 5. Veiligheidsaanwijzingen Bij schades die ontstaan door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor schades die hiervan het gevolg zijn! Bij materiële schade of persoonlijk letsel, die/ dat veroorzaakt wordt door het niet in acht nemen van de veiligheidsbepalingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie. Om redenen van veiligheids- en toelatingseisen (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of veranderen van het apparaat verboden. Wend u tot een vakman, als u twijfelt aan de werkwijze of de veiligheid van het apparaat. Het product mag niet vochtig of nat worden. Er bestaat het gevaar van een levensgevaarlijke elektrische schok. Het product is geen spelgoed en hoort niet huis in kinderhanden. Wees bijzonder voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn. Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Plastic zakken/ folie, piepschuim etc. zouden voor kinderen gevaarlijk speelgoed kunnen zijn. Als u het product gaat verkopen moet u beslist de gebruiksaanwijzing doorgeven. Let ook op verdere veiligheidsaanwijzingen in de afzonderlijke hoofdstukken in deze gebruiksaanwijzing. Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, vochtigheid, intensieve trillingen of zware mechanische belastingen. Dit kan foutieve functies of een beschadiging veroorzaken Plaats het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Als het er afvalt, zouden personen letsel op kunnen lopen. Neem het apparaat nooit direct in gebruik, als het van een koude naar een warme ruimte gebracht wordt. Het condenswater dat hierbij ontstaat kan onder ongunstige omstandigheden het apparaat vernielen. Laat het apparaat oningeschakeld op kamertemperatuur komen. Wacht tot het condenswater verdampt is. Ga voorzichtig om met het, product, door stoten of slagen of een val uit geringe hoogte kan het beschadigd raken. 4

5 Als het product of een onderdeel defect is mag het niet meer gebruikt worden. Reparaties mogen uitsluiten vakmensen uitvoeren. Zorg er voor dat het product niet blootgesteld wordt aan stof, vuil, olie of vet. Let op voldoende ventilatie; dek het product tijdens de werking nooit af. Als er aangenomen kan worden dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, dient u het apparaat buiten werking te stellen en te beschermen tegen het per ongeluk in werking stellen door derden! De stekkernetvoeding mag nooit met natte handen geplaatst of afgekoppeld worden. Trek nooit aan het snoer, om de stekkernetvoeding uit te halen trek deze altijd aan de behuizing uit het stopcontact. Let er bij het opstellen van het apparaat op dat de stroomkabel niet geplet of door scherpe kanten beschadigd wordt. Trek steeds de stekkernetvoeding uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt. Trek vanwege de veiligheid bij onweer de stekkernetvoeding uit het stopcontact. Als u nog vragen heeft, die niet in de loop van deze handleiding beantwoord worden, neem dan contact op met een vakman. Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde netvoeding. Als de behuizing van de netvoeding of het apparaat beschadigd is, koppelt u de netvoeding onmiddellijk af van het stroomnet, neem contact op met uw leverancier. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, haarden of andere apparaten (bijvoorbeeld een versterker) die hitte produceren. Het gebruik is alleen in droge binnenruimtes toegestaan. Het product mag niet vochtig of nat worden, anders bestaat het gevaar voor een elektrische schok! Raak het apparaat nooit met natte handen aan! Aanwijzingen batterij/ accu (IR-afstandsbediening) Batterijen / accu's horen niet in kinderhanden. Let bij het plaatsen van batterijen / accu's steeds op de juiste polariteit (+ /-) Laat batterijen niet open rondslingeren, er bestaat het gevaar dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Raadpleeg in dit geval onmiddellijk een arts! Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij aanraking met de huid brandwonden veroorzaken. Gebruik in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen. Let erop, dat batterijen niet kortgesloten, gedemonteerd of in het vuur geworpen worden. Er bestaat explosiegevaar. Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden. Er bestaat explosiegevaar! Laad uitsluitend oplaadbare accu's, gebruik een geschikte oplader. Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt (bijv. tijdens opslag) moeten de batterijen / accu's verwijdert worden, om schade door uitlopende batterijen / accu's te voorkomen, anders vervalt het recht op garantie. Vervang steeds de hele set batterijen /accu's. Gebruik alleen batterijen /accu's van hetzelfde type/fabrikant en dezelfde laadtoestand (meng geen volle met halfvolle of lege batterijen /accu's). Meng nooit batterijen met accu's. Gebruik of batterijen of accu's. Voor een milieuvriendelijke verwijdering van batterijen en accu's leest u in hoofdstuk "Verwijdering". 5

6 6. Productoverzicht a) Mediaspeler 1. USB-aansluitingen 2. Netwerkstatus- LED 3. Aan- / uitschakelaar 4. Stroomaansluiting 5. Audio- uitgangen 6. Video- uitgang 7. HDMI- aansluiting 8. Ethernet- poort 9. esata- aansluiting 10. Optische audio- aansluiting 6

7 b) IR- afstandsbediening 1. Aan / uit (stand-by) 2. Cijfertoetsen 3. Keuze videohoofdstuk 4. Geluidssterkte 5. Terug naar vorig menu 6. Herhaling 7. Navigatietoetsen 8. Instellingsmenu 9. Beeldformaat 10. Vooruit- / terugloop 11. Stop 12. Vooruit / terugloop of naar volgend bestand/ hoofdstuk/ titel 13. Linker / Rechter luidspreker 14. Taal 15. ZOOM 16. Slow motion 17. Start / pauze 18. Ondertiteling 19. DVD-menu 20. DVD- weergaven wisselen 21. Systeeminstellingen 22. Media- informaties 23. Mute schakeling 7

8 7. Ingebruikneming a) Batterijen in de IR- afstandsbediening plaatsen/vervangen Open het batterijvak op de onderzijde van de ir- afstandsbediening en plaats twee batterijen van het type potlood / AAA volgens de juiste polariteit. Plaats het batterijvakdeksel weer terug. De batterijen moeten vervangen worden wanneer de reikwijdte sterk vermindert of de mediaspeler helemaal niet meer op de IR- afstandsbediening reageert. b) Aansluiting televisie en hifi- installatie HDMI- aansluiting Als uw televisie over een HDMI aansluiting beschikt kunt u HD- video en meerkanaals audiosignalen via een enkele kabel ontvangen. Handel hiertoe als volgt: Verbindt de mediaspeler via een HDMI-kabel met uw televisie Kies op de televisie de overeenkomstige ingangsbron. 8

9 Composite- aansluiting Als uw televisie niet beschikt over een HDMI- aansluiting, kunt u de video- en audiodata ook via een composite-av-kabel overdragen. Handel hiertoe als volgt: Verbindt de mediaspeler via een composite-av-kabel met uw televisie Kies op de televisie de overeenkomstige ingangsbron. Bij gebruik van de composite aansluiting kan het product niet met de volledige resolutie van 1080 p weergeven. Een resolutie van 1080 p is alleen via HDMI-kabel mogelijk. Digitale optische audio-aansluiting Als u een meerkanaals audio-installatie heeft kunt u deze via een optische audiokabel op de mediaspeler aansluiten. Handel hiertoe als volgt: Verbindt de mediaspeler via een optische audiokabel met uw hifi-installatie. Kies op de hifi-installatie de overeenkomstige ingangsbron. c) Aansluiting externe opslagapparaten De mediaspeler beschikt over twee USB-aansluitingen en een esata- aansluiting, op welke externe USB-/eSATA- harde schijven, USB-sticks of USB-/eSATA- loopwerken (bijv. CD- / DVD-loopwerken) aangesloten kunnen worden. Sluit het externe opslagapparaat aan op de aansluiting van de mediaspeler. Na een paar seconden heeft u toegang op de inhoud van het externe opslag. d) Aansluiting aan het stroomnet Verbindt de mediaspeler via de stekkernetvoeding met een stopcontact. De mediaspeler schakelt zich automatisch in. Via de aan- /uitschakelaar of via de ir- afstandsbediening kunt u de mediaspeler op stand-by schakelen. 9

10 8. Setup mediaspeler Na het inschakelen van de mediaspeler verschijnt het hoofdmenu op de televisie. Via het menu-item "setup" kunt u de mediaspeler individueel aanpassen. Hoofdfuncties van de IR-afstandsbediening in het hoofdmenu: Met deze toetsen navigeert u door de afzonderlijke menu's. Met deze toets bevestigt u uw keuze. Met deze toets gaat u terug naar het vorige menu. Volgende instellingen kunnen gewijzigd worden: a) Audio Selecteer Setup Audio. Hier zijn de volgende instelmogelijkheden: Nachtmodus De nachtmodus (Dynamic Range Control) verandert de dynamiek van het digitale audiosignaal, om een gelijkmatig volumeniveau te bereiken. Daarbij worden zachte passages van de geluidsspoor versterkt en de luide passages verlaagt. Digitale uitgang De LPCM-modus decodeert het audiosignaal op twee geluidskanalen. Kies deze modus als u over een 2-kanaals stereo-installatie beschikt. De RAW-modus stuurt het audiosignaal ongecodeerd naar de uitgangsbron. Kies deze modus als u over een meerkanaals geluidsinstallatie beschikt. Gebruik de instelling S / PDIF alleen dan als u de mediaspeler via een optische kabel met een meerkanaals- geluidsinstallatie verbonden heeft. 10

11 b) Video Selecteer Setup Video. Hier heeft u de volgende instelmogelijkheden: Beeldverhouding De beeldverhouding van het videosignaal op het afspeelapparaat kan aangepast worden. U kunt kiezen tussen Pan Scan 4:3, Letter Box 4:3, breedbeeld 16:9 en Full screen. Gebruik de instelling Breedbeeld 16:9 alleen dan als uw televisie dit formaat ondersteund. Anders zal het beeld vervormen. Resolutie Volgende resoluties zijn beschikbaar: HDMI auto, 480i, 576i, 480p, 576p, 720p 50Hz, 720p 60Hz, 1080i 50Hz, 1080i 60Hz, 1080p 50Hz, 1080p 60Hz Als standaard is HDMI auto ingesteld. Met deze instelling past de mediaspeler de resolutie voor de televisie automatisch op "HDMI auto" aan. Gebruik de resolutie vanaf 720p 50Hz alleen dan als u de mediaspeler via een HDMI-kabel op uw televisie heeft aangesloten. c) Systeem Kies Setup Systeem. Hier heeft u de volgende instelmogelijkheden: Menutaal U kunt kiezen uit 14 verschillende talen. Ondertitelingcodering U kunt kiezen uit 11 verschillende ondertitelingcoderingen. Systeeminformaties Hier kunt u de systeeminformatie over uw product bekijken. Actualiseren software U kunt het product online via internet of met behulp van een USB-stick actualiseren. Voor de online-actualisering moet een actieve internetverbinding bestaan. De actualisering via een USB-stick is alleen mogelijk als u de nodige gegevens op de USB-stick opgeslagen heeft. 11

12 d) Diversen Kies Setup Diversen. Hier heeft u de volgende instelmogelijkheden: Afspelen hervatten Bij het onderbreken van de weergave door het uitschakelen van de mediaspeler of als u naar een andere mediaweergave wisselt, zal bij het opnieuw afspelen de weergave vanaf dit punt hervat worden. Diashow- timer U kunt de diashow-timer in- of uitschakelen. Bovendien kunt u instellen hoe lang de beelden op de televisie weergegeven zullen worden. U kunt kiezen tussen 2, 5, 10, 30 seconden en 1, 2 minuten.. Overgangseffecten U kunt instellen welke overgangseffecten bij een diashow toegepast worden. U kunt kiezen tussen negen effecten. Achtergrondmuziek U kunt instellen of er achtergrondmuziek bij een diashow gebruikt zal worden. Schermbeveiliging U kunt instellen of een schermbeveiliging na een bepaalde tijd actief zal zijn. Film intro U kunt instellen of bij het kiezen van videobestanden een korte intro van de inhoud weergegeven wordt. 12

13 9. Verbinding met een netwerk De mediaspeler kan via een draadgebonden alsook een draadloze netwerkverbinding met een locale netwerk (LAN) verbonden worden. Via deze netwerkverbinding heeft u toegang tot de mediabestanden op uw computer of op het internet. Voor de BitTorrent functie heeft u een breedband- internetverbinding nodig. a) Een LAN-netwerk aansluiten (draadgebonden) Verbindt de mediaspeler via een ethernetkabel met een router of netwerk- switch. De mediaspeler herkent het netwerk automatisch zodra een actieve verbinding bestaat. Kies met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu Setup Netwerk LAN setup DHCP. In de DHCP-modus (Dynamic Host Configuration Protocol) richt de mediaspeler automatisch een netwerkverbinding in. Zodra een netwerkverbinding opgebouwd is, verschijnt op het display DHCP aanwezig. Als de netwerkverbinding niet automatisch ingericht kan worden, kunt u deze ook handmatig maken, handel hiertoe als volgt: Kies met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu Setup Netwerk LAN setup Statische IP. Voer in het volgende venster de gegevens in (IP-adres, standaard-gateway, DNS-server-IP-adres). De waarden voor het subnetmasker zijn standaard voor het netwerk ingesteld, verander deze niet.. De waarden voor de netwerkinstellingen haalt u uit de configuratie van uw router. 13

14 b) Aansluiting van een WLAN-netwerk (draadloos) Sluit een WLAN-USB-stick (wordt niet meegeleverd) aan op de USB-poort van uw mediaspeler. Kies met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu Setup Netwerk Draadloze setup Infrastructuur (AP). Selecteer uw draadloos netwerk in de lijst. Selecteer een veiligheidsprotocol. De mediaspeler ondersteund WEP en WPA2 codering. Voer de netwerksleutel van uw draadloos netwerk in. Zodra een actieve netwerkverbinding opgebouwd is, verschijnt op het display Setup succesvol. Let er op, dat het bij de vele op de markt zijnde WLAN- USB-sticks in een enkel geval tot een compatibiliteitsprobleem kan komen. Principieel wordt Wireless LAN niet voor HD-video aanbevolen, omdat daarbij storingen optreden. Betere resultaten worden bereikt met Powerline (netwerk via stopcontact) met een overdrachtssnelheid van 200 MB/s of meer. 14

15 10. Netwerkdiensten (File Sharing) Als een actieve netwerkverbinding bestaat, heeft de mediaspeler toegang op mediabestanden van computers in het netwerk. Om deze bestanden toegankelijk te maken moet u de desbetreffende mappen op uw computer delen. Aanwijzingen voor het delen van mappen vindt u onder Windows- help. Het delen van mappen in het netwerk is mogelijk vanaf Windows XP. Om de mediabestanden in de gedeelde mappen in het netwerk te kunnen openen handelt u als volgt: Activeer op uw computer de optie voor het delen. Selecteer Setup Netwerk File Sharing Aan, om de Netwerkdiensten op de mediaspeler te activeren. Selecteer Audio, Video of Foto PC media, om toegang te krijgen op de gedeelde bestanden op uw computer. Denk er aan, dat iedereen toegang heeft op de gedeelde mappen in het netwerk. Wij raden u aan geen belangrijke gegevens in deze mappen te plaatsen. 15

16 11. Mediabestanden afspelen Na het inschakelen van de mediaspeler verschijnt het hoofdmenu op de televisie. Via de menu-items Muziek, Video en Foto heeft u toegang op de mediabestanden. De afspeelbare bestandsformaten vindt u onder technische gegevens. Hoofdfuncties van de IR-afstandsbediening in het hoofdmenu: Met deze toetsen navigeert u door de afzonderlijke menu's. Met deze toets bevestigt u uw keuze. Met deze toets gaat u terug naar het vorige menu. In de menu's Muziek, Video en Foto zijn de volgende keuzemogelijkheden : a) HDD Via dit menu heeft u toegang tot het aangesloten externe opslag. b) DVD Via dit menu heeft u toegang tot de aangesloten externe harde schijf. Zodra u een CD / DVD in het loopwerk legt heeft u toegang tot de inhoud op de CD / DVD. c) PC Via dit menu heeft u toegang tot de inhoud van de in het netwerk gedeelde mappen. De kwaliteit van de video's is afhankelijk van de snelheid van uw netwerk, dit kan sterk variëren. Er wordt aanbevolen, vooral bij HD- video's draadgebonden netwerken te gebruiken omdat deze een snelle en stabiele overdracht mogelijk maken. 16

17 d) UPnP Via dit menu heeft u toegang tot de in het netwerk gedeelde UPnP- apparaten. De mediaspeler ondersteund UPnP- geschikte (Universal Plug and Play) apparaten voor het afspelen van mediabestanden. Zodra u de functie UPnP selecteert, herkent de mediaspeler alle in het netwerk verbonden apparaten. Bovendien herkent de mediaspeler ook alle DLNA (Digital Living Network Alliance) gecertificeerde apparaten in het netwerk (bijv. netwerk harde schijven, router, bluray-recorder, netwerkadapter). e) Afspeellijsten U kunt afspeellijsten voor uw mediabestanden op de mediaspeler inrichten, handel hiertoe als volgt: Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening voor het maken van afspeellijsten: Met deze toetsen selecteert u de bestanden die u aan de afspeellijsten wilt toevoegen. Met deze toets kunt u de geselecteerde bestanden wissen of een andere naam geven. De bestanden in de afspeellijst worden automatisch gesorteerd naar video-, muziek- en fotobestanden. De afspeellijsten kunnen alleen op de aangesloten externe opslag opgeslagen worden. f) Search Kies deze functie om naar een bepaalde bestand te zoeken. De zoekfunctie zoekt alleen naar bestanden op het aangesloten externe opslag. 17

18 12. Videoweergave Om een videobestand af te spelen handelt u als volgt: Selecteer met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu "Video. Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening voor het afspelen van video's. Met deze toets navigeert u door de afzonderlijke Met deze toetsen navigeert u door de afzonderlijke videobestanden of mappen. In het rechter venster worden de geselecteerde bestanden getoond. Met deze toets kunt u het geselecteerde bestand wissen of een andere naam geven. Met deze toetsen kunt u de geselecteerde video aan de afspeellijst toevoegen. Met deze toets gaat u terug naar het vorige menu. Met deze toets wisselt u naar full screen. 18

19 Full screen Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening in het full screen voor de videoweergave: 19

20 13. Muziekbestanden afspelen Om een muziekbestand af te spelen handelt u als volgt: Selecteer met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu "Muziek" Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening voor de muziekweergave: Als u het menu "Muziek" verlaat, blijft de muziekweergave als achtergrondmuziek doorspelen. Druk op de toets stop (11) om de weergave te stoppen. 20

21 14. Fotoweergave Om fotobestanden weer te geven handelt u als volgt: Selecteer met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu "Foto". Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening voor de fotoweergave: 21

22 Full screen Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening in het full screen voor de fotoweergave: U kunt via "Setup" "Diversen" overgangseffecten voor de diashow instellen. Muziekbestanden die in de map van de foto's aanwezig zijn, worden tijdens een diashow als achtergrondmuziek afgespeeld. 15. Bestanden kopiëren U kunt via de mediaspeler bestanden kopiëren van een aangesloten externe opslag en de gedeelde mappen in het netwerk. Om bestanden te kopiëren handelt u als volgt: Selecteer met de navigatietoetsen (7) in het hoofdmenu "File Copy". 22

23 Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening voor het kopiëren van bestanden: 23

24 16. Mediabestanden vanaf internet a) BitTorrent- functie Met de BitTorrent- functie kunt u mediabestanden uit het internet naar het aangesloten opslag of een gedeelde map in het netwerk kopieren.de mediaspeler beschikt over een ingebouwde BitTorrent-Client, welke de bestanden direct extraheert. Om de BitTorrentfunctie te gebruiken handelt u als volgt: Let er op, dat vele bestanden in de BitTorrent- netwerken beschermd zijn met auteursrechten of illegaal zijn. Het opslaan of downloaden van zulke bestanden kan wettelijk bestraft worden. Wij zijn op geen enkele wijze hierop aansprakelijk. Zorg er voor, dat een breedband internetverbinding bestaat. Het externe opslag, op welke de bestanden opgeslagen worden, moet geformatteerd zijn in het NTFSformaat of EXT-3 en minimaal 20 GB vrije geheugenplaats bezitten. 24

25 Hoofdfuncties op de IR-afstandsbediening voor de BitTorrent- functie: Selecteer "Bonus Torrent-Download Bestand selecteren. Selecteer het externe opslag of een gedeelde map om de BitTorrent- bestanden (.torrent seed) op te slaan. De BitTorrent- bestanden (.torrent seeds) moeten op uw computer of op een externe harde schijf opgeslagen zijn, voordat u met het downloaden van de mediabestanden kunt beginnen. De mediabestanden kunnen niet gedownload worden als op het opslagapparaat minder dan 10 % geheugen vrij zijn. Selecteer nu de mediabestanden die u wilt downloaden. U kunt slecht 3 bestanden tegelijkertijd gedownload worden. Zodra u de mediaspeler gebruikt voor het afspelen van vide- of muziekbestanden wordt het downloaden van de BitTorrent- bestanden onderbroken. b) Flickr (online- fotoplatform) De mediaspeler ondersteund de weergave en het zoeken naar foto's op de Flickr- onlinefotoplatform. 25

26 17. Onderhoud en verzorging Maak het apparaat schoon met een zachte, schone en droge doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemicaliën, daardoor kan het apparaat beschadigd raken (verkleuringen). 18. Verwijdering De aanduiding op dit product geeft aan, dat het aan het eind van zijn levensduur niet samen met het normale huisvuil verwijderd mag worden. Verwijder dit product a.u.b. gescheiden van het andere afval, om geen schade toe te brengen aan het milieu resp. de menselijke gezondheid. Recycle het apparaat, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Batterijen en accu's De eindverbruiker is wettelijk verplicht alle lege batterijen en accu's (van knoopcel tot loodaccu) in te leveren. Het meegeven met het huisvuil is verboden. Batterijen/accu s die schadelijke stoffen bevatten worden gekenmerkt door de hiernaast vermelde symbolen, die erop wijzen dat deze niet via het huisvuil mogen worden afgevoerd. De aanduidingen voor de gebruikte zware metalen zijn: Cd=cadmium, Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding staat op de batterij/accu bijv. onder de hiernaast afgebeelde containersymbolen). Uw gebruikte batterijen/accu s kunt u kosteloos inleveren bij de verzamelpunten van uw gemeente en overal waar batterijen/accu s worden verkocht! Hiermee voldoet u aan de wettelijke eisen en u levert tevens uw bijdrage aan de bescherming van het milieu. 26

27 19. Verhelpen van problemen Status Mogelijke oorzaak Oplossing Televisiescherm blijft zwart HDMI of compositekabel niet Plaats de kabel opnieuw. juist aangesloten Verkeerde ingang op de Kies de juiste ingang televisie ingesteld Geen stroomvoeding Plaats de stekkernetvoeding in een stopcontact In het menu "PC" wordt niets weergegeven Geen netwerkverbinding Controleer de netwerkinstellingen en maak eventueel een nieuwe verbinding. Map in het netwerk niet Via Windows de mappen met In het menu "HDD" wordt niets weergegeven Er kunnen geen BitTorrentbestanden gedownload worden gedeeld Extern opslag (harde schijf of USB-stick) niet aangesloten Verkeerd geformatteerd van het externe opslag Te trage internetverbinding De router blokkeert de poorten BitTorrent-bestand kan niet gedownload worden mediabestanden delen Sluit het externe opslag aan op de mediaspeler Extern opslag formatteren in NTFS, EXT-3, HFS+ of FAT 16/32 In de routerconfiguratie de poorten deblokkeren. Probeer het later nog een keer. 27

28 20. Technische gegevens Stekkernetvoeding Ingangsspanning (stekkernetvoeding) ~240 V/50-60 Hz Uitgangsspanning (stekkernetvoeding)... 5 VDC/3 A Mediaspeler Afmetingen (bxdxh)... ca. 140 x 103 x 36 mm Gewicht g Video-uitgang... HDMI of Composite Audio-uitgang... S / P DIF (optisch) of Composite Datatransfer... esata, 2 x USB-, Ethernet-aansluiting Decodering... max. 1080p Ondersteunde bestandsformaten Video... MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3/4/5/6, Xvid, H.264/AVC, VC-1, WMV9, Real Video 8/9/10 Audio... MP3, MPEG-Audio, Dolby Digital, DTS, WMA, PCM, LPCM, ADPCM, FLAC, WAV, AAC, RA, OGG, MKA Foto... HD JPEG / JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, TIFF Ondertiteling... SRT, SMI, SUB, SSA, IDX+SUB Bestandsformaten (USB-stick, externe harde schijf)... EXT3, NTFS, FAT16 / 32, HFS+ IR-afstandsbediening Stroomverzorging... 2x batterij van het type potlood / AAA 28

Digitale fotobank met kaartlezer

Digitale fotobank met kaartlezer Versie 09/04 Bestnr. 97 60 04 Digitale fotobank met kaartlezer Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter

Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Bestnr. 12 44 00 BASETech Energiekostenmeter Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera

Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Bestnr. 75 27 82 sygonix WLAN/LAN 3,6 mm kleurencamera WLAN/LAN 6 mm kleurencamera Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

GEBRUIKSHANDLEIDING MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 GEBRUIKSHANDLEIDING MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Geachte gebruiker, Hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom MediaPlayer

Nadere informatie

3,5"-IDE-harde schijf 500GB "Western Digital "WD5000AAKB"

3,5-IDE-harde schijf 500GB Western Digital WD5000AAKB Versie 11/07 Bestnr. 41 16 35 3,5"-IDE-harde schijf 500GB "Western Digital "WD5000AAKB" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

TRAXDATA MULTI MEDIA STATION 1080P GEBRUIKERSHANDLEIDING V. 1.2

TRAXDATA MULTI MEDIA STATION 1080P GEBRUIKERSHANDLEIDING V. 1.2 Traxdata Multi Media Station 1080P - Gebruikershandleiding TRAXDATA MULTI MEDIA STATION 1080P GEBRUIKERSHANDLEIDING V. 1.2 Traxdata Multi Media Station 1080P - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave INLEIDING...

Nadere informatie

Polshorloge hartslagmeter "PEDO"

Polshorloge hartslagmeter PEDO Versie 07/11 Bestnr. 86 02 18 Polshorloge hartslagmeter "PEDO" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 34 10 32 LG DVD/CD-receiver Model: LH-W551TB

Bestnr. 34 10 32 LG DVD/CD-receiver Model: LH-W551TB Bestnr. 34 10 32 LG DVD/CD-receiver Model: LH-W551TB Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR

Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Bestnr. 23 04 52 Speedboot Modern RTR Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

3,5"-SATA-II-harde schijf 1Tbyte (1000GB) "WD10EACS"

3,5-SATA-II-harde schijf 1Tbyte (1000GB) WD10EACS Versie 11/07 Bestnr. 41 16 33 3,5"-SATA-II-harde schijf 1Tbyte (1000GB) "WD10EACS" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

HD-mediaspeler. O!Play HD2. Gebruiksaanwijzing

HD-mediaspeler. O!Play HD2. Gebruiksaanwijzing HD-mediaspeler / O!Play HD2 Gebruiksaanwijzing DU5763 Eerste editie V1 Augustus 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, inclusief de beschreven

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Over de AC Ryan Playon!HD... 14 3. Instellingsmenu... 18 4. Blader Menu... 26 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Voorwoord... 2 1.2 Geleverde onderdelen... 3 1.3 Waarschuwingen... 3 1.4 Aansluiten... 5 1.5 In- en uitschakelen... 11 1.6 Menutaal... 12 1.7 Harde schijf Formatteren...

Nadere informatie

2.5"-IDE-harde schijf 30 GB "Samsung MP0302H"

2.5-IDE-harde schijf 30 GB Samsung MP0302H Versie 06/04 Bestnr. 99 15 99 2.5"-IDE-harde schijf 30 GB "Samsung MP0302H" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A

VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Versie 11/03 Bestnr. 51 05 00 VOLTCRAFT Schakelnetvoeding 5-24V / 5A Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 1.1. Minimale systeemvereisten... 7 1.2. Ondersteunde indelingen... 7 1.3. Inhoud van de doos... 8 1.4. Talen... 8 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

IDE-harde schijf 320GB "Seagate ST3320620A"

IDE-harde schijf 320GB Seagate ST3320620A Versie 07/06 Bestnr. 99 12 75 IDE-harde schijf 320GB "Seagate ST3320620A" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

HD-mediaspeler. O!Play Air HDP-R3. Gebruiksaanwijzing

HD-mediaspeler. O!Play Air HDP-R3. Gebruiksaanwijzing HD-mediaspeler O!Play Air HDP-R3 Gebruiksaanwijzing Book_Dutch.indb 1 2009.11.2 4:03:47 PM DU4955 Tweede editie V2 November 2009 Copyright 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Handleiding

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480. Handleiding Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2450 PPX2480 NL Handleiding Inhoudsopgave Overzicht... 3 Geachte klant... 3 Over deze handleiding... 3 1 Algemene veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148

Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148 Bestnr. 43 03 62 LogiLink Wifi- repeater WL0148 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Video kleurencamera PL-325

Video kleurencamera PL-325 Bestnr. 75 06 07 Video kleurencamera PL-325 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Handleiding E S. Digitale fotolijst 10.1, DVB-T Digital Photo Frame

Handleiding E S. Digitale fotolijst 10.1, DVB-T Digital Photo Frame D I G I T A L P H O T O Handleiding NL GB F E S FN PL Digitale fotolijst 10.1, DVB-T Digital Photo Frame 00095222 NL Handleiding NL Inhoudsopgave Inleiding..................3 Voorwoord.................

Nadere informatie

IDE-harde schijf 80 GB "Maxtor 6Y080LO"

IDE-harde schijf 80 GB Maxtor 6Y080LO Versie 10/03 Bestnr. 99 14 19 IDE-harde schijf 80 GB "Maxtor 6Y080LO" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Blu-ray Disc TM speler

Gebruiksaanwijzing Blu-ray Disc TM speler Gebruiksaanwijzing Blu-ray Disc TM speler Model Nr. DMP-BDT271 DMP-BDT270 DMP-BDT175 DMP-BDT174 DMP-BDT171 DMP-BDT170 DMP-BDT166 DMP-BDT165 DMP-BD833 DMP-BD83 Tenzij anders aangegeven wordt, zijn de illustraties

Nadere informatie

Screeneo HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV. Handleiding. Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Screeneo HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV. Handleiding. Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Screeneo HDP1550 HDP1550TV HDP1590 HDP1590TV NL Handleiding Inhoudsopgave Overzicht... 3 Geachte klant... 3 Over deze handleiding... 3 Inhoud

Nadere informatie

BD-SP308. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing BLU-RAY DISC SPELER

BD-SP308. Inhoudsopgave. Gebruiksaanwijzing BLU-RAY DISC SPELER Inhoudsopgave BLU-RAY DISC SPELER Inleiding... BD-SP08 Voorbereiding...5 Installatie... Gebruiksaanwijzing Bediening... Onderhoud... Problemen oplossen... Wij danken u voor de aanschaf van deze Onkyo BLU-

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP430/BP430N

Nadere informatie

Handleiding. DigitRadio 400. Digitale Internet-, DAB+, FM Radio met Bluetooth en line-in

Handleiding. DigitRadio 400. Digitale Internet-, DAB+, FM Radio met Bluetooth en line-in Handleiding DigitRadio 400 Digitale Internet-, DAB+, FM Radio met Bluetooth en line-in 1 Voorwoord Deze handleiding ondersteunt u bij het veilig en juist gebruiken van uw radio, die in het vervolg van

Nadere informatie