Stagiairs: goed voor de markt, jezelf en de apotheek! Leerlijn Leerlingbegeleiding: Leer alle vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagiairs: goed voor de markt, jezelf en de apotheek! Leerlijn Leerlingbegeleiding: Leer alle vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider"

Transcriptie

1 magazine sba maakt werk van de apotheek herfst Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod najaar 014 Thema Geef glans aan toekomstige carrières Stagiairs: goed voor de markt, jezelf en de apotheek! Apotheek Barentsen: Alle ingrediënten aanwezig voor een superstage Leerlijn Leerlingbegeleiding: Leer alle vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider Stage-ervaringen: Mijn stagebegeleider was een enorme inspiratiebron voor mij SBA Magazine is een uitgave van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Twintigste jaargang.

2 ORT Workshop Duurzaam werken met Lean Wil jij ook een efficiëntere bedrijfsvoering en meer tijd voor de cliënt? Geef je dan op voor de workshop Duurzaam werken met Lean voor apotheekteams voor leidinggevenden in de apotheek. In de apotheek moet je steeds meer doen met minder middelen en mensen. Lean biedt een eenvoudige structuur om hier vernieuwende oplossingen voor te vinden. De workshop start met een introductie over de mogelijkheden die Lean jouw apotheek kan bieden. Aansluitend gaan we aan de hand van de Lean-methodiek bekijken hoe we het hele team enthousiast laten werken aan optimale klanttevredenheid én aan het tegengaan van verspilling. Tijdens de workshop is er ruime gelegenheid voor de uitwisseling van ideeën met collega s en de ontwikkeling van je eigen visie op de gewenste verbeteringen in jouw apotheek. ijk voor meer informatie en de cursusdata en -locaties op Ook kun je contact opnemen met cursuscoördinator llen Heijmans, telefoon , of met jouw regioadviseur. Website werkindeapotheek.nl vernieuwd In juli is de nieuwe versie van de website werkindeapotheek.nl online gezet. De site heeft tot doel scholieren te informeren over en enthousiasmeren voor het beroep van en de opleiding tot apothekersassistent. Ook kun je er als ROC, middelbare school en apotheek promotie materiaal bestellen voor een open dag of gastles. De website voldoet aan alle moderne standaarden: hij is zo opgezet dat je hem op de pc, tablet en smartphone optimaal kunt bekijken. Bekijk het resultaat op Bijeenkomsten over de apotheek van morgen Vanaf 015 verschuift de zorg naar de wijk. Dat heeft gevolgen voor de farmaceutische zorgverlening van de apotheek. Wil jij met je team het verschil maken in de apotheek van morgen? om naar de bijeenkomst De apotheek van nu, de apotheek van morgen! die de SBA op dinsdag 14 oktober in Deventer organiseert en ontdek hoe je dat aanpakt. NMP-directeur Léon Tinke vertelt er op een inspirerende manier over de veranderingen in de zorg. Meer informatie en aanmelden? Ga nu naar MR OUDRN ZLFRDZAAMHID PATIËNT ZORG IN D WIJ Stageplaatsen via Apotheekwerk Via is het nu ook mogelijk stageplaatsen aan te bieden voor zowel BOL- als BBL-leerlingen. Apotheekwerk is dé vacaturebank voor de (toekomstige) apotheekmedewerker. Werkgevers kunnen hun vacature voor een nieuwe apothekersassistent of andere apotheekmedewerker plaatsen in de vacaturebank, zodat deze door werkzoekenden gevonden kan worden. Het plaatsen van een vacature is kosteloos voor apotheken die vallen onder de Cao Apotheken. Om de werving succesvol te laten verlopen, biedt Apotheekwerk ook veel tips voor de selectie van kandidaten. Congres: school en apotheek Dit najaar organiseert de SBA het congres School en apotheek onlosmakelijk verbonden. en congres voor (aankomend) stagebegeleiders en iedereen die actief wil bijdragen aan de samenwerking tussen school en apotheek. Meer informatie vind je op de achterzijde van dit magazine en op sba magazine herfst 014

3 INHOUD IJ OP Thema Geef glans aan toekomstige carrières SBA Studiegids In de spotlight: Stageplekken dragen bij aan een toekomstbestendige apotheek Het bieden van stageplekken is een investering in de arbeidsmarkt, jezelf en de apotheek. en stagiair kan je op nieuwe ideeën brengen en als stagebegeleider kun je je vaardigheden vergroten. Stage-ervaringen: Ik werd zó enthousiast van mijn begeleider! Wat betekent een stagebegeleider voor een apothekersassistent in opleiding? Apothekersassistenten line Adams en Lisette Dissevelt vertellen over hun eigen stage-ervaringen. Apotheekteam: Beste Calibris Leerbedrijf Het assistententeam dat bij Mediq Apotheek Barentsen gespecialiseerd is in stagebegeleiding, vindt het belangrijk stagiairs intensief bij te staan. Zodat ze later een mooie baan kunnen vinden. Het Vak en ik: Stagebegeleider im van der Meer Wat heeft im van der Meer van de Flora Apotheek in Deventer gedaan om stagebegeleider te worden en hoe geeft ze invulling aan haar taak? Overzicht SBA-cursussen, per onderwerp Gepland cursusaanbod najaar 014, per regio ennismakers en kennismaking met de nieuwe SBA -studie-cursus Antistolling en de leerlijn Leerlingbegeleiding. Investeren in stagiairs heeft zin! Stageplaatsen creëren voor leerling apothekers assistenten is een investering in goed gekwalificeerd personeel en voldoende handen aan de balie. Maar ook een investering in de apotheek, betoogt Irene Wolff, SBA-projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs. Het kan je energie opleveren en je leert er zelf ook van. en stagiair kijkt met een frisse blik naar het werk in de apotheek. Dat kan jou en je collega s nieuwe inzichten geven. n als het je leuk lijkt om stagebegeleider te worden, kun je cursussen volgen om je vaardigheden als begeleider en coach te vergroten (pagina 4). Zonder stage-ervaring kun je niet afstuderen als apothekersassistent. Maar behalve die noodzaak kunnen stages ook een onuitwisbare indruk achterlaten bij apothekersassistenten in opleiding. Apothekers assistent Lisette Dissevelt weet nog glashelder hoe haar stagebegeleider haar negen jaar geleden begeleidde. Met haar vriendelijkheid en geduld, niet alleen voor stagiairs, maar ook voor cliënten, was ze een grote inspiratiebron voor me. Haar hart voor het vak en het plezier waarmee ze me begeleidde maakte veel indruk. Ik werd er zo enthousiast van! (pagina 8). Het stagebegeleidingsteam van Mediq Apotheek Barentsen - in 013 uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf - probeert elke stagiair zó goed op te leiden dat ze die graag zelf in dienst zouden nemen. Apotheker Adriaan Barentsen: Het is diverse keren voorgekomen dat een stagiair ons team is komen versterken. n anders kunnen ze vaak aan de slag in de vakantieperiode. Het team vindt het belangrijk om stagiairs intensief bij te staan. Het is erg leuk om iemand te zien vertrekken met een voldoende, en helemaal als zo iemand zegt: Tjonge, ik heb wel veel geleerd!, vindt apothekersassistent Annie ten Have (pagina 18). Liesbeth uipers Hoofdredacteur a.i. SBA Magazine n verder ort Van de Servicedesk over het behoefterooster, een nieuwe, handige functionaliteit binnen het urenregistratieprogramma Uren in Balans Inzicht in Duurzame Inzetbaarheid. De Lean-methode vergroot de efficiency en gaat verspilling tegen. Wat houdt deze methode in voor apotheekmedewerkers en hoe draagt het bij aan je ontwikkeling? Wisseling van de wacht in het SBA-bestuur. Jard Baljet volgt Tense Maats-Holm op De Branche: Wat zijn de gevolgen van de omslag naar Zorg dichtbij voor de apotheek? SBA-regioadviseurs ennisquiz over Antistolling ort sba magazine herfst 014 3

4 IN D SPOTLIGHT Tekst Marie-Jeanne Bisscheroux Beeld SBA Stagiairs begeleiden? Noodzakelijk, leerzaam en leuk! Stageplekken in de apotheek zijn onmisbaar voor leerlingen die apothekersassistent willen worden. Stages helpen hen zich te ontwikkelen tot goede, vakkundige medewerkers. n die zijn hard nodig in de apotheek, nu en straks. Toch is het vinden van stageplekken steeds lastiger, volgens de ROC s. Terwijl een investering in toekomstig vakmanschap ook een investering in de apotheek is. Ontdek hoe leerzaam en leuk het is om een stagiair te begeleiden! Heel simpel: zonder stages geen nieuwe apothekersassistenten, want zonder stage-ervaring kun je niet afstuderen als apothekers assistent. Als leerling van de beroepsopleidende leerweg (BOL) moet je drie keer stage lopen: in je eerste, tweede én derde leerjaar. Het opleiden van mbo-leerlingen en dus ook het bieden van stageplekken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs en het werkveld, legt Irene Wolff uit. Zij is projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de SBA. De laatste jaren is de vraag naar stageplekken veel groter dan het aanbod. Terwijl er volgens kenniscentrum Calibris voldoende erkende leerbedrijven zijn die genoeg stageplekken kunnen bieden. Toch geven ROC s aan dat het steeds lastiger is om stageplekken te vinden. Reden voor de SBA om dit verder te onderzoeken. Alle apotheken hebben deze zomer een vragenlijst hierover ontvangen (zie kader). ennis overdragen Om een stageplek te kunnen bieden moet de apotheek officieel als leerbedrijf erkend zijn door kenniscentrum Calibris. Van zo n openbare apotheken zijn er momenteel erkend leerbedrijf. Om erkend leerbedrijf te worden, komt een adviseur langs in de apotheek om te beoordelen of deze als leerplek geschikt is voor een stagiair. De ROC s geven aan aan welke voorwaarden de stages moeten voldoen. sba magazine herfst 014 4

5 de ontwikkeling van de leerling. Zorg dat vooraf duidelijk is wat jouw rol is en wat je van de leerling mag verwachten. Over het algemeen geldt: hoe nauwer je leerlingen betrekt bij het team, hoe meer zij gezien worden als collega en hoe succesvoller zij zijn. De leerlingen voelen zich meer bekrachtigd in wat zij kunnen, wat goed is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Voldoende handen Stageplekken aanbieden is niet alleen noodzakelijk voor de leerlingen en goed voor de ontwikke ling van apotheekmedewerkers. Het is ook hard nodig om er zeker van te zijn dat er de komende jaren voldoende handen aan de balie zijn. Irene: Door stageplekken te bieden, lever je als apotheek een bijdrage aan de instroom van goed gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt. Bovendien kun je zo ook invloed uitoefenen op het onderwijs, zodat nieuwe afgestudeerden nog beter voorbereid zijn op het werk in de apotheek. Oké, het is een investering, terwijl de kans bestaat dat een stagiair na de opleiding aan de slag gaat bij een apotheek verderop. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren, it s all in the game. Met goede stagebegeleiding bezorg je stagiairs in elk geval een leerzame en leuke tijd en dat zal hen zeker bijblijven. Als er een goede klik is, is de kans ook groter dat zij terugkomen. Jouw apotheek als leerbedrijf én van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat de stagiair begeleiding krijgt van een stagebegeleider, aldus Irene. Iemand die het leuk vindt om kennis met aandacht over te dragen. De stage begeleider maakt de leerling wegwijs in de apotheek. Dat varieert van meelopen tijdens de eerstejaars stage tot handelingen aan de balie in de derde jaars stage. Als stage begeleider maak je van dichtbij mee hoe een relatief onervaren iemand zich ontwikkelt. Het geeft veel voldoening als je daaraan kunt bijdragen. Frisse blik en stagiair begeleiden kost natuurlijk ook tijd. Terwijl je je werk misschien al druk genoeg vindt. Maar het kan je ook energie opleveren, merkt Irene op. n je leert er zelf ook van. en stagiair kijkt met een frisse blik naar het werk in de apotheek. Dat kan jou en je collega s nieuwe inzichten geven en op ideeën brengen. Als het je leuk lijkt om stagebegeleider te worden, kun je een of meer cursussen volgen bij de SBA om je vaardig heden als begeleider en coach te vergroten. en stagiair begeleiden is dus eigenlijk ook een investering in jezelf en in de apotheek! Als stagebegeleider heb je nauw contact met de school van de stagiair. Irene: Samen bespreek je Irene Wolff, projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de SBA Als jouw apotheek zich wil inzetten als actief leerbedrijf, dan hoort daar bij dat jullie regelmatig stageplekken aanbieden en de stagebegeleiding goed geregeld hebben. Lijkt het je leuk om een stagiair te begeleiden? Bekijk dan de cursussen van de SBA op dit gebied. De cursus Leerling begeleiding in de apotheek bijvoorbeeld. Hierin leer je een stagiair met overtuiging te begeleiden en krijg je inzicht in het begeleidingsproces. Wil je je hierin verder verdiepen, dan kun je aansluitend de cursus Coachend begeleiden volgen. In deze cursus leer je verschillende manieren van coachen en coachtechnieken. Wil jij je nog verder specialiseren in leerling begeleiding? Dan kun je de serie cursussen afsluiten met de Assessorentraining. ijk voor meer informatie over deze drie cursussen van de leerlijn Leerlingbegeleiding op pagina 14 en 15. Resultaten SBA stage-onderzoek bekend! Deze zomer heeft de SBA onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van stageplekken bij apotheken. Dit gebeurde via een online vragenlijst en nabellen. Centraal in dit onderzoek stond de vraag of apotheken stagiairs hebben. n zo niet, wat er voor apotheken nodig is om wél stageplekken beschikbaar te stellen. Lees over de eerste onderzoeksresultaten op onder SBA -zine. sba magazine herfst 014 5

6 VAN D SBA SRVICDS Tekst SBA Beeld SBA Uren in Balans uitgebreid met behoefterooster In oktober komt binnen het urenregistratieprogramma Uren in Balans een nieuwe functionaliteit beschikbaar: het behoefterooster. en ideaal hulpmiddel om de personeelsbezetting zo optimaal mogelijk af te stemmen op de personeelsbehoefte. UiB-gebruikers vroegen erom, de SBA ontwikkelde het: het behoefterooster. Met deze nieuwe toepassingsmogelijkheid maak je eenvoudig een personeelsplanning, houd je goed overzicht en kun je de bezetting snel aanpassen aan de behoefte. Praktisch en efficiënt Planning: je legt vast hoeveel medewerkers je voor iedere functie of taak per dag of per dagdeel nodig hebt. Overzicht: in het planbord zie je snel welke functies of taken gedurende de dag over- of onderbezet zijn. Aanpassen: je past de planning eenvoudig aan om het bezettingstekort aan te vullen of overbezetting te verminderen. Niveau: je kunt behalve op functie- ook op taakniveau plannen. Automatisch: er wordt automatisch rekening gehouden met ziekte en afwezigheid (verlof) van medewerkers. Openingstijden: je kunt ook de openingstijden van de apotheek vastleggen. Behoefterooster aanmaken Je maakt per apotheek een behoefterooster aan. Hierin leg je voor iedere functie of taak vast hoeveel medewerkers nodig zijn om de werkzaamheden goed te laten verlopen. Je kunt de behoefte over de dag variëren door losse behoefteblokjes aan te maken en per blokje een ander aantal medewerkers in te vullen. Wanneer bijvoorbeeld aan het begin van de dag minder apothekersassistenten nodig zijn, dan maak je in het behoefterooster voor die dag een blokje aan voor de functie apothekersassistent tussen 8.30 uur en 9.00 uur en een tweede blokje voor dezelfde functie van 9.00 uur tot 1.00 uur. In het eerste blokje geef je bijvoorbeeld aan dat er twee medewerkers nodig zijn en in het tweede blokje vul je drie medewerkers in. Nadat je zo de hele personeelsbehoefte hebt vastgelegd, koppel je het behoefterooster op dezelfde manier als het werkrooster aan de weken van het jaar. Planning aanpassen In het planbord wordt de planning die je hebt gemaakt automatisch vergeleken met het behoefterooster. Als bijvoorbeeld door ziekte of vakantie onderbezetting optreedt, zie je een rode lijn in het behoefterooster. Je selecteert behoefte toekennen en er wordt een nieuw scherm geopend dat inzicht geeft in welke medewerkers beschikbaar zijn om de behoefte in te vullen. Dit scherm is een soort planbord voor een dag waarin specifiek naar de geselecteerde behoefte wordt gekeken. Functie- en taakniveau In de nieuwe release van UiB kun je niet alleen op functieniveau, maar ook op taakniveau plannen. Dit geldt zowel voor het planbord en het werkrooster als voor het behoefterooster. Hiermee kun je op een praktische manier het gewenste aantal medewerkers aan een taak koppelen, bijvoorbeeld balie, aanschrijven of de bestelling. Dat maakt de personeelsbezetting nog inzichtelijker. Meer informatie over het planning- en urenregistratiesysteem UiB: https://nieuw.ureninbalans.nl VRAGN? Heb je vragen over het behoefterooster of andere onderwerpen, zoals de Cao? Neem contact op met de SBA Servicedesk. Telefoon: (1 ct p.m.; maandag t/m vrijdag uur). -mail: Volg de SBA Servicedesk ook op Facebook: sba magazine herfst 014 pagina 6

7 INZICHT IN DUURZAM INZTBAARHID Tekst Jérôme Gommers Beeld atja Schade Lean werken is leuk en goed voor je ontwikkeling De Lean-methode, afkomstig uit de auto-industrie, is bedacht om de efficiency te vergroten en verspilling tegen te gaan. Inmiddels levert de methode ook goede resultaten op in dienstverlenende bedrijven, zoals apotheken. Wat houdt deze methode in voor medewerkers en hoe draagt het bij aan je ontwikkeling? De SBA heeft drie pilots opgezet om nader te bekijken hoe Lean kan worden ingezet in apotheken. De eerste SBA-pilot vond plaats bij Apotheek rmel in rmelo, die wordt geleid door apotheker Marga van Weelden. Zij werkt al jaren volgens de Lean-methode, al noemde ze dat vroeger niet zo, en geeft er een mooie definitie van: Lean is voor mij: iedere dag fris tegen de organisatie aankijken om te zien of je in het belang van de cliënt op een slimmere manier kunt werken en dat over de volle breedte van het team. Bij Lean gaat het erom dat het hele team continu naar een verbetering van de werkprocessen streeft. ort gezegd: hoe doen we ons werk slimmer, zodat het voor onszelf leuker wordt en de cliënt er voordeel van heeft? Heel belangrijk daarbij is dat medewerkers nauw betrokken worden bij de verbeterprocessen. Marga van Weelden: r zit heel veel kennis bij assistenten en andere medewerkers. Die kennis moet je inzetten. Bij ons in de apotheek is het zo dat wie iets nieuws bedenkt ook met een plan van aanpak komt. Dát is Lean. Uiteraard worden ze daarbij gesteund door de rest van het team. Pilot De Lean-pilot bij apotheek rmel was een succes. Twaalf medewerkers van Marga van Weelden wisselden ervaringen en ideeën uit met de SBA. Het was een inspirerende bijeenkomst. Onze organisatie is al behoorlijk lean, maar toen we weer bij elkaar zaten, voelde iedereen zich gemotiveerd om nog een keer actief te onderzoeken: hoe doen we het nou, wat valt ons op en wat kan er beter? Daar zijn twee velletjes A4 uitgekomen met ideeën voor verbeteringen. en van die verbeteringen betrof het verkorten van de wachttijd van cliënten. Die is bij ons heel kort. Wij streven naar een wachttijd van 1 tot minuten, maar merkten dat het aantal keer dat die langer werd, toenam. Dat hebben we geanalyseerd om te zien of het beter gestroomlijnd kon worden, en dat kon. Daarna hebben we onze werkwijze aangepast, zodat de wachttijden weer korter werden. Voordelen Met de pilots onderzoekt de SBA hoe zij apotheken kan onder steunen die volgens de Lean-methode willen werken. De SBA ziet hierin belangrijke voordelen voor apotheekmedewerkers. Marga van Weelden ziet die voordelen ook: Door lean te werken voelen medewerkers zich meer betrokken bij de gang van zaken in de apotheek. Het stimuleert ze om zich te blijven ontwikkelen en daardoor wordt het werk leuker. Dat is hard nodig in deze tijd, want er wordt best veel gevraagd van apotheekmedewerkers. De SBA organiseert dit najaar Lean-workshops voor leiding gevenden, zie pagina. De resultaten van de Lean-pilots en de workshops worden verwerkt in de toolbox Duurzame Inzetbaarheid op Marga van Weelden: Lean is voor mij: iedere dag fris tegen de organisatie aan kijken om te zien of je in het belang van de cliënt op een slimmere manier kunt werken sba magazine herfst 014 pagina 7

8 WRN IN D APOTH Tekst Netty Roersma Mijn stagebegeleider was een grote inspiratiebron en stagebegeleider kan veel betekenen voor een apothekersassistent in opleiding en andersom. Het vak krijgt voor beide partijen een positieve boost. Apothekersassistenten vertellen over hun eigen stage-ervaringen. Met diploma hoef je niet alles te weten en jaar geleden, na het behalen van haar diploma, ging line Adams als apothekersassistent aan de slag in de Bennekomse Apotheek. De laatste anderhalf jaar van haar opleiding had ze daar ook stage gelopen. De eerste dag vertelde mijn voormalige stagebegeleider me dat ik nu wel mijn diploma had, maar zeker niet alles hoefde te weten. Begin gewoon en vraag wat je niet weet, zei ze. Daar was ik erg blij mee, want ik voelde me toch wel onzeker. Ik heb het erg naar mijn zin en leer nog elke dag bij. Tijdens mijn stageperiode had ik geregeld een gesprek met de stagebegeleider. We gingen daar samen echt even voor zitten. We bespraken wat goed ging, waar ik nog moeite mee had, en hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Ze was ook mijn vaste aanspreekpunt. Heel fijn in deze grote apotheek, dan weet je altijd bij wie je moet zijn. Met haar besprak ik ook de opdrachten die ik moest doen en ze zorgde ervoor dat ik daar voldoende tijd voor had. Ze had merkbaar plezier in het begeleiden. Nu is het nog te vroeg, maar over een jaar of vijf zou ik best zelf stagebegeleider willen zijn. We leren er allemaal van Lisette Dissevelt werkt als apothekersassistent bij Apotheek Rokkeveen-Oost in Zoetermeer, de apotheek waar ze negen jaar geleden ook stage liep tijdens haar BBL-opleiding. Mijn stagebegeleider van destijds, Anneke, werkt ook nog steeds bij ons. Haar hart voor het vak en het plezier waarmee ze me begeleidde maakte veel indruk. Ik werd er zo enthousiast van! We hebben altijd stagiairs in de apotheek en Anneke is één van onze drie vaste stagebegeleiders. Ze doen belangrijk werk, daar heb ik echt respect voor. We leren er allemaal van omdat ze ons goed op de hoogte houden van wat er speelt bij de stagebegeleiding. Zelf neem ik ook wel eens een stagiair onder mijn hoede, maar alleen als de officiële stagebegeleider er niet is of een taak heeft waarbij het begeleidingswerk niet past. Mede door Anneke was mijn stagetijd een leuke periode. Met haar vriendelijkheid en geduld, niet alleen voor stagiairs maar ook voor cliënten, was en is ze een grote inspiratiebron voor me. Dat eerste jaar, er kwam zoveel op me af, het was zo druk in de apotheek, ik was gesloopt als ik thuiskwam. Verschillende keren beloofde Anneke me toen dat er ook weer rustigere tijden zouden aanbreken, maar dat is nooit gebeurd. Daar herinner ik haar nog weleens gekscherend aan. BNIUWD naar meer stage-ervaringen? Lees op onder SBA -zine over de stages van apothekersassistenten Ingrid van s en Mary-Ann Huizinga. sba magazine herfst 014 pagina 8

9 SBA Studiegids najaar 014 De SBA organiseert door het hele land cursussen, workshops en team trainingen, onder meer over farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen, kwaliteitszorg en communicatie. In deze SBA Studiegids vind je het Gepland cursusaanbod voor het najaar 014 per regio, en het overzicht van alle klassikale SBA-cursussen en e-learningcursussen die je kunt volgen via SBA -studie. Bovendien belichten we de cursus Antistolling en de leerlijn Leerlingbegeleiding, zodat je daar alvast mee kunt kennismaken. Wij hopen je te verwel komen bij een van de cursussen! Aanmelding Aanmelden voor de SBA-cursussen kan op Aanmelden voor de cursussen van SBA -studie gaat via Docenten/trainers De docenten/trainers die de klassikale cursussen verzorgen, zijn ervaren en deskundig op het gebied van het cursusonderwerp en bekend met de praktijk van de apotheek. Cursusmateriaal Meestal wordt het cursusmateriaal voor klassikale cursussen, dat de SBA heeft samengesteld, voorafgaand aan de cursus thuisgestuurd; vaak is enige voorbereiding gewenst. Bij sommige cursussen ontvang je het materiaal tijdens de eerste bijeenkomst. Locaties Alle locaties voor klassikale cursussen zijn met zorg uitgekozen. Wij streven ernaar locaties te selecteren die voor iedereen binnen redelijke tijd te bereizen zijn. osten De kosten van de cursussen vind je in het overzicht Gepland cursusaanbod najaar 014 per regio. De vermelde prijzen gelden voor medewerkers en apothekers uit apotheken die de Cao Apotheken of de Cao Gezondheidscentra hanteren. Voor overige geïnteresseerden geldt een afwijkende prijsstelling. Meer informatie Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de SBA, telefoon , of stuur een naar SANA en AOF De cursussen van de SBA zijn met zorg ontwikkeld voor de apotheek, in samenwerking met apothekers en apothekersassistenten. Hierdoor bieden wij kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte cursussen. Met de opgedane kennis en/of ontwikkelde vaardig heden kun je je vak nog beter uitoefenen en zal je in veel gevallen met meer zelfvertrouwen je cliënt te woord staan. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kwaliteit van onze cursussen onafhankelijk wordt beoordeeld, vragen wij voor alle SBA- en SBA--studiecursussen het SANA-keurmerk aan (Microsoft Office-cursussen uitgezonderd). Cursussen met het SANA-keurmerk tellen mee voor het kwaliteitsregister AOF; de behaalde punten worden automatisch in je portfolio opgenomen. Wil je weten hoeveel AOF-punten er aan een cursus zijn toegekend door SANA? Bekijk dan het overzicht op de volgende pagina of ga naar voor uitgebreide cursusinformatie. Incompany cursussen De SBA organiseert ook incompany cursussen en trainingen op aan vraag. Gewoon bij jou in de apotheek, met je hele team! In principe zijn alle klassikale SBA-cursussen geschikt om incompany te organiseren. Ben je geïnteresseerd om een incompany cursus in je apotheek te organiseren, neem dan contact op met jouw regioadviseur of een cursuscoördinator van de SBA (telefoon of via de mail, Zij spreken de mogelijkheden, de data en de voorwaarden met je door. CONTACTGGVNS SBA SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) Postbus A Nieuwegein Fultonbaan 3439 N Nieuwegein T F nascholing algemeen I stichting-bedrijfsfonds-apotheken sba studiegids najaar 014 pagina 9

10 SBA STUDIGIDS Overzicht SBA-cursussen, per onderwerp Hieronder vind je een overzicht van alle klassikale- en SBA -studiecursussen. Daarin staat ook het aantal AOF-punten vermeld dat je krijgt als je een cursus succesvol afrondt. Ben je geregistreerd in het kwaliteitsregister voor apothekersassistenten in de openbare farmacie (AOF)? Dan tellen de AOF-punten mee voor de honderd punten die je maximaal vijf jaar na je registratie moet hebben behaald om te voldoen aan de status kwaliteitsgeregistreerd. Als je wilt dat een bepaalde cursus binnenkort bij jou in de regio of in je eigen apotheek (incompany) wordt georganiseerd, neem dan contact op met de SBA, telefoon ijk voor uitgebreide cursusinformatie en het meest actuele cursusaanbod op en Farmaceutisch inhoudelijke SBA cursussen = SBA -studie = klassikaal Stofwisseling en hormonen AOF-punten Oncologie AOF-punten Diabetes: uitgiftebegeleiding Diabetes Allergieën Overgangsklachten Schildklieraandoeningen Borstkanker Neurologische aandoeningen Neurologische aandoeningen Pijnbestrijding in de openbare apotheek 3 AOF-punten 10 7 Hart en bloedvaten AOF-punten Psychische aandoeningen AOF-punten Cholesterol Hypertensie Hartfalen Cavari: voorlichting- en preventie project in de apotheek (samen met diabetes en astma/copd) Botten, spieren en gewrichten (bewegingsapparaat) Reuma AOF-punten 4 ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen Bipolaire aandoeningen en schizofrenie Depressie, angst- en eetstoornissen Verslavende middelen en geneesmiddelengebruik Urinewegen Urineweginfecties Mannenklachten Nieren en geneesmiddelen 1,5 1,5 1,5 8 AOF-punten 6 4 Geneesmiddelengebruik AOF-punten Seksualiteit en zwangerschap AOF-punten Bijwerkingen Omgaan met interacties Antibiotica Slaapmiddelen Polyfarmacie Rijgevaarlijke geneesmiddelen Voeding en geneesmiddelen Huid en zintuigen Huidaandoeningen Psoriasis Voetschimmel Oogmedicatie AOF-punten 1,5 3 4,5 Anticonceptiepil Morning-afterpil Zwangerschap, borstvoeding en geneesmiddelen SOA s en geneesmiddelen Zelfzorg Zelfzorg: zonder voorschrift mét advies Verkoudheid, griep en hoest Hoofdluis Obstipatie AOF-punten 7 3 Luchtwegen AOF-punten Astma en COPD: inhalatie-instructie en uitgiftebegeleiding Astma en COPD Astma/COPD: voorlichting- en preventieprojecten in de apotheek (samen met CVRM en diabetes) eel-, neus- en ooraandoeningen Maag en darm (spijsvertering) Darmaandoeningen Maagklachten AOF-punten 9 sba studiegids najaar 014 pagina 10

11 SBA STUDIGIDS Niet farmaceutisch inhoudelijke SBA cursussen = SBA -studie = klassikaal Leerlijn Leerlingbegeleiding AOF-punten In gesprek met de cliënt AOF-punten Leerlingbegeleiding in de apotheek (basismodule) Leerlingbegeleiding in de apotheek: coachend begeleiden Assessorentraining waliteitszorg waliteitszorg in de apotheek Prestaties in de apotheek Voorraadbeheer anno nu Continu verbeteren Communicatie in het apotheekteam Starterspakket AOM Overdracht medicatiegegevens Feedback geven Operationeel management Verzuimmanagement AOF-punten ,5 AOF-punten Agressie: basis Agressie: praktijk Diefstal in de apotheek Bezorgen met zorg ffectief communiceren voor bezorgers Verkooptechniek In gesprek met de cliënt Motiverende gesprekken Weer aan het werk in de apotheek Speciale SBA -studiecursus bestemd voor herintreders, inclusief boeken Microsoft Office Word xcel Powerpoint Outlook Office Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista ,5 8 AOF-punten 0 AOF-punten SBA -studie: voor professionele zorg in de apotheek SBA -studie is dé online leeromgeving van de SBA. De cursussen van SBA -studie geven je de mogelijkheid om achter je eigen pc, in je eigen tijd en in je eigen tempo gericht te werken aan vaardigheden en kennis die voor jouw functie belangrijk zijn. De cursussen zijn zo opgezet dat ze afwisselend, leuk en inspirerend zijn om te volgen. Dat zorgt ervoor dat je de lesstof beter onthoudt en je het geleerde meteen kunt toepassen in je werk. Uitproberen? Op vind je alle informatie die je nodig hebt en kun je met een proefabonnement de leeromgeving een maand lang uit proberen. Bevalt de leeromgeving? Sluit dan een voordelig abonnement af waarmee alle medewerkers uit je apotheek toegang krijgen tot alle cursussen. Ga naar en probeer het uit! Uiteraard is het ook mogelijk om cursussen los aan te kopen. sba studiegids najaar 014 pagina 11

12 SBA STUDIGIDS Gepland cursusaanbod najaar 014, per regio Noordoost Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Antibiotica ma. 0/ Drachten 70,- Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 1/ Leeuwarden 70,- do. 30/ mmen 70,- di. 0/ Hengelo 70,- Diabetes. Uitgiftebegeleiding do. 0/ Hoogeveen 70,- do. 09/ Hengelo 70,- In gesprek met de cliënt di. 04/11 11/11 0/1 Heerenveen 150,- Leerlingbegeleiding (basismodule) ma. 06/10 7/ Groningen --- ma. 4/11 01/ Lelystad --- Mannenklachten ma. 10/ mmeloord 70,- ma. 01/ Heerenveen 70,- ma. 08/ mmen 70,- Motiverende gesprekken wo. /10 9/ Zwolle 110,- Omgaan met interacties (blended) do. 0/ Zwolle 70,- Oogmedicatie wo. 15/ Winterswijk 70,- wo. / Drachten 70,- Pijnbestrijding in de openbare apotheek di. 1/10 8/ mmeloord 110,- wo. 1/11 19/ ampen 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen ma. 03/11 17/ Drachten 110,- do. 06/11 0/ Leeuwarden 110,- Psychische aandoeningen. Bipolaire stoornis en schizofrenie ma. 06/10 0/ Hoogeveen 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen di. 8/10 11/ Lelystad 110,- Verkooptechnieken di. 1/10 8/10 10/ Groningen 150,- Middenoost Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie ma. 06/ Arnhem 70,- In gesprek met de cliënt di. 30/09 07/10 8/ Amersfoort 150,- Leerlingbegeleiding: coachend begeleiden ma. 03/11 10/11 4/ Hilversum wo. 1/11 19/11 6/ Apeldoorn Motiverende gesprekken di. 09/1 16/ Utrecht 110,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson di. 07/10 8/ Utrecht 110,- Omgaan met interacties (blended) di. 04/ Arnhem 70,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen di. 04/11 18/ Amersfoort 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen ma. 03/11 17/ Hilversum 110,- do. 13/11 7/ Nijmegen 110,- di. 5/11 09/ Utrecht 110,- Verzuimmanagement ma. 01/ Apeldoorn 110,- Voorraadbeheer anno nu do. 16/ Amersfoort 70,- di. 0/ Nijmegen 70,- Zuid Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 14/ Weert 70,- do. 0/ Tilburg 70,- di. 0/ Valkenburg 70,- waliteitszorg in de apotheek do. 0/11 04/ Weert 110,- Leerlingbegeleiding (basismodule) di. 07/10 14/ Breda --- Leerlingbegeleiding: coachend begeleiden ma. 03/11 10/11 17/ indhoven do. 06/11 13/11 0/ Rosmalen Mannenklachten di. 8/ Middelburg 70,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson wo. 01/10 15/ indhoven 110,- di. 18/11 5/ Terneuzen 110,- do. 0/11 7/ Venlo 110,- Oogmedicatie do. 09/ Valkenburg 70,- di. 14/ Goes 70,- do. 30/ Rosmalen 70,- l sba studiegids najaar 014 pagina 1

13 SBA STUDIGIDS vervolg Zuid Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Pijnbestrijding in de openbare apotheek di. 07/10 14/ Rosmalen 110,- wo. 19/11 6/ indhoven 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen wo. 9/10 1/ Breda 110,- wo. 05/11 19/ Valkenburg 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen do. 06/11 0/ Goes 110,- wo. 1/11 6/ Bergen op Zoom 110,- Verkooptechnieken do. 16/10 3/10 06/ Bergen op Zoom 150,- Verzuimmanagement ma. 03/ Tilburg 110,- Zelfzorggeneesmiddelen do. 0/ Terneuzen 70,- ma. 13/ Bergen op Zoom 70,- do. 16/ Valkenburg 70,- di. 8/ Tilburg 70,- West Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Antibiotica ma. 13/ Bodegraven 70,- do. 06/ Leiden 70,- Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 07/ Rotterdam 70,- Continu verbeteren ma. 03/11 10/ Bodegraven 190,- 17/11 4/11 Diabetes. Uitgiftebegeleiding di. 5/ Leiden 70,- In gesprek met de cliënt do. 30/10 06/11 7/ Den Haag 150,- Leerlingbegeleiding (basismodule) wo. 01/10 08/ Rotterdam --- ma. 13/10 7/ Leiden --- Leerlingbegeleiding: assessorentraining di. 1/10 8/ Zaandam --- Motiverende gesprekken di. 18/11 5/ Den Haag 110,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson ma. 03/11 10/ Den Haag 110,- di. 11/11 5/ Rotterdam 110,- di. 0/1 16/ Papendrecht 110,- Omgaan met interacties (blended) ma. 06/ Zoetermeer 70,- Oogmedicatie di. 14/ Spijkenisse 70,- Operationeel management wo. 05/11 6/ Nieuwerkerk a/d Ijssel 110,- Pijnbestrijding in de openbare apotheek do. 16/10 30/ Leiden 110,- di. 04/11 11/ Naaldwijk 110,- do. 06/11 13/ Bodegraven 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen di. 5/11 09/ Zoetermeer 110,- Psychische aandoeningen. Bipolaire stoornis en schizofrenie wo. 01/10 15/ Papendrecht 110,- Verkooptechnieken di. do. 14/10 30/10 11/ Papendrecht 150,- di. 18/11 4/11 0/ Rotterdam 150,- Voorraadbeheer anno nu do. 0/ Nootdorp 70,- Zelfzorggeneesmiddelen do. 09/ Ridderkerk 70,- Noordwest Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 1/ Haarlem 70,- ma. 03/ Heerhugowaard 70,- waliteitszorg in de apotheek di. 14/10 8/ Amsterdam 110,- Leerlingbegeleiding: coachend begeleiden ma. 06/10 0/10 7/ Amsterdam Mannenklachten do. 16/ Amsterdam 70,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson ma. 06/10 0/ Purmerend 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen ma. 10/11 4/ Haarlem 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen wo. 1/11 6/ Heerhugowaard 110,- do. 7/11 11/ Amsterdam 110,- sba studiegids najaar 014 pagina 13

14 SBA STUDIGIDS Tekst SBA Beeld SBA ennismakers Het SBA -studie-cursusaanbod is uitgebreid met de cursus Antistolling. Ook laten we je graag kennismaken met de leerlijn Leerlingbegeleiding. Wat kun je van deze cursussen verwachten? Antistolling De stolling van het bloed is een belangrijk proces. Als er een te lange bloedingstijd is, ontstaan er problemen, maar ook als er bloedstolsels ontstaan op plaatsen waar dat niet nodig is. Vaak worden dan antistollingsmedicijnen ingezet. Wil je meer weten over antistolling? Volg dan deze cursus. Je leert in de cursus meer over bloedstolling en aandoeningen waarbij de stolling niet goed werkt. Je gaat aan de slag met de werking, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van verschillende antistollingsmedicijnen. Ook leer je cliëntgericht adviseren bij de uitgifte van deze medicijnen en antwoord geven op uiteenlopende vragen. De inhoud Het eerste onderdeel van de cursus gaat over stolling. Wat is dat precies en hoe herken je dit? In het volgende onderdeel gaan we in op een aantal gevolgen: trombose, embolie en een infarct. Daarna komen de diverse antistollingsmedicijnen aan bod: welke zijn dit en waar moet je op letten? Je leert meer over de risico s en gevolgen van het onderbreken van de behandeling en ook over de trombosedienst: wat is dat en hoe werk je hiermee samen? Pilgebruik en overstappen op Dabigatran komen in de cursus ook aan bod. Tot slot behandelen we het belangrijkste deel: de rol van de apotheek; wat zijn jouw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als we het hebben over antistolling? Competenties Het volgen van deze module draagt bij aan een betere patiëntenzorg. Je werkt in deze cursus aan de competenties beoordelingsvermogen, kwaliteitsgerichtheid en cliëntgerichtheid. ennisquiz Ben je benieuwd naar wat je al weet over antistolling? Doe dan de ennisquiz op pagina. Leerlijn Leerlingbegeleiding Geef jouw kennis en deskundigheid door Weet jij nog wie jouw stagebegeleiders waren? De manier waarop je stage loopt en hoe je daarin begeleid wordt maken een onuitwisbare indruk. Als stagebegeleider heb je invloed op het niveau en het enthousiasme waarmee afgestudeerde apothekersassistenten aan de slag gaan in de apotheek. Stagiairs begeleiden is een mooie en leuke uitdaging die je veel voldoening kan geven. Wil jij je kennis over en vaardigheden in het begeleiden van stagiairs uitbreiden? Volg dan de leerlijn Leerlingbegeleiding. In drie verschillende cursussen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider. Na het doorlopen van de gehele leerlijn kun je een leerling op maat begeleiden en beoordelen van de eerste stage tot en met het afnemen van de proeve van bekwaamheid in het laatste jaar. De leerlijn Leerlingbegeleiding bestaat uit: 1 Leerlingbegeleiding in de apotheek: de basis Coachend begeleiden 3 Assessorentraining Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingbegeleiding in de apotheek en sluiten direct aan op de dagelijkse praktijk. 1 Leerlingbegeleiding in de apotheek: de basis In deze cursus ontwikkel je je verder in het kunnen, willen en durven begeleiden van leerlingen. Je leert vaardigheden om een stagiair goed te begeleiden. Je oefent met verschillende begeleidings technieken. Na het volgen van deze tweedaagse cursus kun je iedere leerling tijdens hun stage op maat begeleiden. Coachend begeleiden Coachend begeleiden is meer dan een stagiair vertellen wat en hoe iets gedaan moet worden. Bij coaching help je iemand zijn eigen mogelijkheden te ontdekken. Je begeleidt je stagiair bij het bepalen sba studiegids najaar 014 pagina 14

15 van doelen en helpt bij het kritisch kijken naar het eigen handelen. Vertrouwen in elkaar en in elkaars kunnen (mogelijk heden) is daarbij erg belangrijk. Je oefent met verschillende manieren van coachen en coachtechnieken. Na het volgen van de drie bijeenkomsten van deze cursus kun je je nieuwe vaardigheden toepassen in een coachingsgesprek. 3 Assessorentraining Tijdens de opleiding tot apothekersassistent leert de leerling verschillende vaardigheden en werkprocessen toe te passen. Het sluitstuk van de opleiding is de proeve van bekwaamheid (assessment) en als examinator (assessor) beoordeel je de leerling dan op de mate waarin hij of zij die vaardigheden beheerst. Om een leerling goed te kunnen beoordelen heb je een aantal vaardig heden nodig en is het belangrijk dat je kennis hebt van de kerntaken en werkprocessen van een apothekersassistent. Waar moet een begin nende apothekersassistent aan voldoen en wat moet hij of zij op school en in de praktijk hebben geleerd? In de assessorentraining komen al deze aspecten aan bod. Na deze cursus kun je een criteriumgericht interview houden, een deelnemer beoordelen bij het uitvoeren van een proeve van bekwaamheid en het assessment op de juiste wijze uitvoeren en rapporteren. GÏNTRSSRD? ijk voor de verschillende cursusdata, aanmelden en meer informatie over deze cursussen op osten leerlijn Leerlingbegeleiding Aan het volgen van de leerlijn Leerlingbegeleiding zijn geen kosten verbonden. De SBA bevordert de kwaliteit en continuïteit van het apotheekteam. Stages en adequate stagebegeleiding zijn op beide aspecten van grote invloed. Daarom bekostigt de SBA deze cursussen uit haar fonds. De SBA wordt gefinancierd door de openbare apotheken. sba studiegids najaar 014 pagina 15

16 SBA INFORMATI Tekst Sjaak van t Hof Beeld atja Schade Wisseling van de wacht in SBA-bestuur: Jard Baljet volgt Tense Maats-Holm op Na vanaf 1999 bij de SBA betrokken te zijn, waarvan negen jaar als bestuurslid, verlaat openbaar apotheker Tense Maats-Holm op 1 november 014 het SBA-bestuur. Haar maximale bestuurstermijn zit er dan op. Collegaapotheker Jard Baljet volgt haar op. Opvallend is dat hun drijfveer om SBA-bestuurslid te zijn overeenkomt: beiden vinden het erg belangrijk dat apothekersassistenten goed worden opgeleid en nageschoold. Tense Maats-Holm Wanneer ik bij een organisatie betrokken raak, kijk ik vooral naar de verbeterpunten. Dat heb ik ook gedaan bij de SBA. Alle openbare apotheken zijn klanten van de SBA, zij betalen er aan mee. In hun belang moet je er voortdurend naar streven het beter te doen en de organisatie op orde te hebben. Verder voel ik mij als bestuurslid verantwoordelijk voor de mensen die bij de SBA werken en ik vind het belangrijk dat ze het er naar hun zin hebben. Het veld waarin apotheken opereren, is behoorlijk veranderd. Iedereen mag nu een apotheek hebben. Het belang van groothandels die apotheken bezitten is vaak anders dan dat van de zelfstandig gevestigde openbare apotheken. De SBA moet aan beide categorieën diensten verlenen, met minder geld en mensen dan in het verleden. Ik ben veel onderweg en hoor gelukkig vaak dat de SBA dingen goed aanpakt. Dat vind ik fijn. Toen de SBA stopte met de subsidiëring van de nascholing, kreeg ik ook reacties: Hoe kunnen jullie dat nu doen?. Als ik dan uitlegde waarom dat zo was, was er begrip voor. Jard Baljet De SBA is een nuttige club. Daar dacht ik vroeger anders over. Ik ben tijdens mijn bestuursperiode bij de NMP de SBA gaan waarderen. Maak je als apotheek geen gebruik van de diensten van de SBA, dan kun je de SBA zien als iets dat alleen maar geld kost. Maak je wel gebruik van hun diensten, en die zijn er voor jou, dan weet je waarvoor je betaalt. De SBA heeft mijn maatschap onder andere geholpen met het starten van een ondernemingsraad. Toen ik werd gevraagd zitting te nemen in het bestuur, heb ik ja gezegd. Ik wil als SBA-bestuurslid op zoek naar samenhang en samenwerking. r wordt nog te veel in eilandjes gedacht in de farmacie. Het is een roerige tijd. Over wat vroeger vanzelf ging, moet nu worden nagedacht. r is minder geld beschikbaar. r valt veel succes te behalen door meer gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld op het gebied van de opleiding en nascholing van apothekers en assistenten. Ik hoop daar wat in te kunnen betekenen. MR LZN? Lees het vervolg van de interviews met SBA-bestuursleden Tense Maats-Holm en Jard Baljet op onder SBA -zine. sba magazine herfst 014 pagina 16

17 D BRANCH Tekst Betty Rombout Beeld Yasmijn Tan en Frank Uijlenbroek Overgang AWBZ naar Wmo/Wlz: Mevrouw Jansen moet daadwerkelijk een gezicht krijgen Het kabinet wil de komende jaren een omslag maken naar Zorg dichtbij ; meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen zorgdisciplines. Op 1 januari 015 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) daarom vervangen door een nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee draagt het Rijk vele zorgtaken over aan de gemeente. Wat zijn de gevolgen voor de apotheek? Richard Schepman, apotheker in de Lombok Apotheek, Gezondheidscentrum Lombok Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de apotheek? Zorgbehoevenden zullen langer thuis zijn. Daar moeten we de zorg omheen organiseren. en groep overigens die zowel bestaat uit ouderen als mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. en goede samenwerking tussen teams van de apotheek, thuiszorg en huisartsen is hierbij essentieel. Geen cliënt zit erop te wachten wéér een nieuw gezicht te zien. en vast team van zorgverleners is noodzakelijk. Ook zullen we moeten laten zien wat we vanuit de wijk te bieden hebben. We zijn hier al druk mee bezig. Zo gaan we in het najaar een avond organiseren voor mantelzorgers van cliënten. Zij hebben een belangrijke taak. Met hen willen we ook het contact onderhouden, opdat we hen kunnen ondersteunen in wat er van hen verwacht wordt. Wat betekent dat praktisch voor het apotheekteam? We zullen ons nog meer in moeten leven in de situatie van de cliënt. Mevrouw Jansen moet daadwerkelijk een gezicht hebben. Onze toegevoegde waarde is niet alleen het contact hebben met de cliënt, maar ook met mantelzorgers en professionele zorg. Denk hierbij aan het registreren van contactgegevens voor bereikbaarheid. Rikie lling, apotheker in apotheek Twekkelerveld, Gezondheidscentrum Twekkelerveld Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de apotheek? Veel meer zorg zal onder de zorgverzekeringswet vallen. Bijvoorbeeld zorg aan mensen die thuis wonen en cliënten met complexere aandoeningen. Hierdoor zullen de contacten met de cliënt en/of mantel zorger directer zijn. Gevolg? en toenemende vraag naar farmaceutische zorg. In het kader van de nieuwe wetgeving heeft de gemeente nschede de stad opgedeeld in wijken met elk een wijkteam. Met dit wijkteam voeren we intensieve gesprekken over hoe de gemeente de overgang ziet en wat onze rol is. Wmo was vroeger gericht op welzijn. Nu komt er care bij. Wat doet de gemeente, de zorgverlener? Wat is de rol van de wijkverpleging en hoe krijgen zij signalen door? Hoe gaan wij de wijkverpleging aansturen? Ook willen we meer inzetten op preventie. Daarvoor kunnen we projecten indienen. Nu is nog onduidelijk of zorginstellingen of afzonderlijke zorgverleners dat moeten gaan doen. Wat betekent dat praktisch voor het apotheekteam? en grote groep van onze cliënten valt onder gemeentelijke instellingen als GGZ en Riagg. Onze vraag is: wie worden straks onze contact personen? Het cliëntcontact zal intenser worden. We moeten daarbij een beter beeld krijgen van wie de begeleiding uitvoert en wat die begeleiding inhoudt. LS VRDR Lees het vervolg van deze interviews op onder SBA -zine. sba magazine herfst 014 pagina 17

18 APOTHTAM Tekst Jan Hafkamp Beeld atja Schade Mediq Apotheek Barentsen Alles aanwezig voor een superstage Het belang van goede stagebegeleiding kun je niet genoeg benadrukken, vinden ze bij Apotheek Barentsen in Drachten. r is zelfs een speciaal team om stagiairs bij te staan. en aanpak die loont: vorig jaar is de apotheek uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf! Apotheek in het kort In 1919 startte de eerste generatie Barentsen grootvader van de huidige apotheker Adriaan Barentsen als apotheker in het Friese Drachten. Sinds 009 is Apotheek Barentsen op franchisebasis aangesloten bij Mediq. r werken twee apothekers, dertien apothekersassistenten en een bezorger. Apotheek Barentsen in Drachten heeft kwalitatief hoogstaande voorlichting hoog in het vaandel staan. Deskundige assistenten zijn volgens apotheker Adriaan Barentsen daarbij een absolute voorwaarde. Het personeel is vaak de belangrijkste factor bij het geven van goed advies, vertelt hij. Daar besteden we veel aandacht aan, onder meer via gespecialiseerde assistententeams. We hebben bijvoorbeeld teams die zich bezighouden met diabetes en astma/copd. Daarnaast hebben we teams die zich meer richten op de organisatie van de apotheek, zoals het kwaliteitssysteem en stagebegeleiding. Al die teams werken relatief onafhankelijk, met de bedoeling dat iedereen in de apotheek er beter van wordt. Adriaan Barentsen noemt een voorbeeld: Het team dat zich met het kwaliteitssysteem bezighoudt, bespreekt eventuele fouten met de individuele medewerkers. Daar leren ze weer van. Zo krijg je een soort zelflerende cyclus. Apothekersassistent Annie ten Have vindt het prettig werken zo: iedereen heeft zijn eigen aandachtsgebied, samen met een paar collega s. Het is sowieso een fijne apotheek om in te werken. Leuke collega s én een goede Het personeel is vaak de belangrijkste factor bij het geven van goed advies sfeer. Veel ontwikkelingen, ook in het werk. Sinds wij Mediq zijn geworden, zijn er meer uitdagingen. Daar krijgen we veel ondersteuning in, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. De apotheek werkt nauw samen met de andere apotheken in Drachten; elke apotheek heeft zijn eigen specialisatie. Apotheek Barentsen richt zich voornamelijk op voorlichting en advisering. sba magazine herfst 014 pagina 18

De apotheek in 2015: Meer samenwerken in de wijk. Belangenorganisaties: Neem de tijd voor een goede uitleg aan ouderen

De apotheek in 2015: Meer samenwerken in de wijk. Belangenorganisaties: Neem de tijd voor een goede uitleg aan ouderen magazine sba maakt werk van de apotheek winter 014 4 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod voorjaar 015 Thema Geef glans aan je carrière De apotheek in 015: Meer samenwerken in de wijk Apotheek

Nadere informatie

Apotheek Broekheurne: focus op een goed functionerings gesprek

Apotheek Broekheurne: focus op een goed functionerings gesprek magazine sba maakt werk van de apotheek zomer 14 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod najaar 14 Draag zelf bij aan een prettige werkomgeving! MC Schiebroek: Het geheim van medewerkers tevredenheid

Nadere informatie

sba maakt werk van de apotheek Het begint bij investeren in relaties LSP: Voordelen en tips voor stimuleren aantal opt-ins

sba maakt werk van de apotheek Het begint bij investeren in relaties LSP: Voordelen en tips voor stimuleren aantal opt-ins magazine sba maakt werk van de apotheek lente 015 1 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod voorjaar 015 Thema Zorg in de wijk: samenwerken met zorgverleners Het begint bij investeren in relaties

Nadere informatie

magazine Neem de regie over je eigen ontwikkeling sba maakt werk van de apotheek lente 2014

magazine Neem de regie over je eigen ontwikkeling sba maakt werk van de apotheek lente 2014 magazine sba maakt werk van de apotheek lente 14 1 Neem de regie over je eigen ontwikkeling Inclusief STUDIEGIDS met het cursusaanbod voorjaar 14 Apotheek en gezondheidscentrum: Samenwerking met alleen

Nadere informatie

stages in de spotlight

stages in de spotlight stages in de spotlight begeleiden van mbo-studenten op de werkvloer Beeld: Britta van Bergeijk inleiding Deze brochure bevat veel praktische tips (onder andere van collega praktijkopleiders), waardoor

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor apothekersassistenten september 2010

Nieuwsbrief voor apothekersassistenten september 2010 Nieuwsbrief voor apothekersassistenten september 2010 FBA nieuwsbrief voor assistenten september 2010 2 Inleiding Een pluim voor de apothekersassistente! Als apothekersassistente ben je dagelijks druk

Nadere informatie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie

Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie Praktijk. Hoezo? Werkplekleren in praktijk en theorie onderwijs dat werkt Inhoud Voorwoord 5 Praktijk. Hoezo? 6 De praktijk aan het woord 9 Zes casussen

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

2 mei 2010 jaargang 6

2 mei 2010 jaargang 6 Meer over Roy op de volgende pagina # 2 mei 2010 jaargang 6 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kennis centra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO GOC Kenteq 10 punten uit

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

stagewijzer doktersassistent Gids voor de (toekomstige) stagebegeleider van leerling-doktersassistenten in de huisartsenvoorziening

stagewijzer doktersassistent Gids voor de (toekomstige) stagebegeleider van leerling-doktersassistenten in de huisartsenvoorziening stagewijzer doktersassistent Gids voor de (toekomstige) stagebegeleider van leerling-doktersassistenten in de huisartsenvoorziening Voorwoord We hebben méér doktersassistenten nodig in de eerste lijn:

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Tips om zelf werkdruk te verminderen

Tips om zelf werkdruk te verminderen Tips om zelf werkdruk te verminderen Het werkdrukonderzoek van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste oorzaken van werkdruk in kaart te brengen. Het werkdrukonderzoek geeft informatie

Nadere informatie

Deel 1 Over onderwijs en examinering. Deel 2 Over ROC Menso Alting

Deel 1 Over onderwijs en examinering. Deel 2 Over ROC Menso Alting > Deel 1 Over onderwijs en examinering Inleiding: Van start tot eindpunt 1 De onderwijsovereenkomst (OOK) 2 Van start 2.1 Startprogramma: drie beelden 2.2 Een coach voor jouw (leer)loopbaan 3 Leren bij

Nadere informatie

ICT in de ouderenzorg

ICT in de ouderenzorg Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen zorg, welzijn en sport ICT in de ouderenzorg Calibris in 2016 Beste Praktijkopleider 4 Calibris VIZIER december 2012 18e jaargang, nr 58 januari 2014

Nadere informatie

Werken in een PLG. Hoe werkt dat? Wat doet een tabletcoach? leren & inspireren. Teamcultuur & leiderschap

Werken in een PLG. Hoe werkt dat? Wat doet een tabletcoach? leren & inspireren. Teamcultuur & leiderschap leren & inspireren 2015 #1 In dit nummer: Teamcultuur & leiderschap Soms heb je iemand nodig die je ogen opent Verkeersonderwijs door leraar en ouders samen In Amsterdam ziet De Toekomst er zonnig uit

Nadere informatie

Aan de slag met sociale wijkteams

Aan de slag met sociale wijkteams Aan de slag met sociale wijkteams Tips en ervaringen uit de praktijk van Lelystad, Groningen, Venlo en Utrecht Sociale wijkteams zijn in opmars. Door te werken met sociale wijkteams proberen gemeenten

Nadere informatie

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd

Jaarverslag 2006 Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Gezondheidscentrum Kersenboogerd Postbus 3153 1620 GD Hoorn Tel. 0229-241044 www.kersenboogerd.nl 0 INHOUDSOPGAVE Woord Vooraf..... 3 Missie en visie..... 5 1. Een nieuwe

Nadere informatie

Draaiboek Erfgoed en MaS Maatschappelijke stages Draaiboek. in de erfgoedsector. Maatschappelijke stages

Draaiboek Erfgoed en MaS Maatschappelijke stages Draaiboek. in de erfgoedsector. Maatschappelijke stages Draaiboek Erfgoed en MaS Maatschappelijke stages Draaiboek in de erfgoedsector Maatschappelijke stages voor stagebieders in de erfgoedsector versie januari 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nadere informatie

rijken Beweging Fijne combinatie Professionals Andere kijk Cruciaal Wisselwerking Plezie

rijken Beweging Fijne combinatie Professionals Andere kijk Cruciaal Wisselwerking Plezie Teach2 Brechje Hollaardt in opdracht van Platform Bèta Techniek vensecht Leeromgeving verrijken Beweging Fijne combinatie Professionals Andere k uciaal Wisselwerking Plezier Met één been in de praktijk

Nadere informatie

Voor mensen die zorgen november 2011

Voor mensen die zorgen november 2011 3 Voor mensen die zorgen november 2011 Alsnog naar school voor een diploma Antwoord op de belangrijkste vragen Magda Husslage Van eetcafé naar stoeremannengroep De Wmo gaat veranderen Wat betekent dit

Nadere informatie

Innovatieplan Afstudeerscriptie HBO-V Hogeschool InHolland School of Health Amsterdam Juni 2007

Innovatieplan Afstudeerscriptie HBO-V Hogeschool InHolland School of Health Amsterdam Juni 2007 Innovatieplan Afstudeerscriptie HBO-V Hogeschool InHolland School of Health Amsterdam Juni 2007 Thea Sikkema - Switzer TV03 Praktijkleerperiode 4.4 Stage te Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam C3 Cardiac

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo handreiking wajongere als werknemer Kansen creëren voor Wajongeren bij hogescholen Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inhoud 1 inleiding 3 2 wat

Nadere informatie

Organisaties in de langdurige zorg: vernieuwing en onderscheid 2012

Organisaties in de langdurige zorg: vernieuwing en onderscheid 2012 Organisaties in de langdurige zorg: vernieuwing en onderscheid 2012 Organisaties in de langdurige zorg: vernieuwing en onderscheid 2012 Colofon Deze publicatie is een uitgave van In voor zorg! en is gemaakt

Nadere informatie

Inhoud. 1. Trots op jullie inzet 3. 2. Kengetallen Personeel 2014 5. 3. interviews 6. 4. Overige cijfers en grafieken 26. - Druk met de 3 D s 7

Inhoud. 1. Trots op jullie inzet 3. 2. Kengetallen Personeel 2014 5. 3. interviews 6. 4. Overige cijfers en grafieken 26. - Druk met de 3 D s 7 Sociaal Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Trots op jullie inzet 3 2. Kengetallen Personeel 2014 5 3. interviews 6 - Druk met de 3 D s 7 - Mensen weer een toekomst geven 8 - Hokken of flexen 10 - Bestemmingsplannen:

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samen kennis delen, samen groeien. Een blauwdruk voor organisaties om, in samenwerking met BPV-ers een leuk en leerzaam BPV-bedrijf te worden.

Samen kennis delen, samen groeien. Een blauwdruk voor organisaties om, in samenwerking met BPV-ers een leuk en leerzaam BPV-bedrijf te worden. Samen kennis delen, samen groeien. Een blauwdruk voor organisaties om, in samenwerking met BPV-ers een leuk en leerzaam BPV-bedrijf te worden. Voorwoord Met het winnen van de titel ICT Leerbedrijf van

Nadere informatie

ZIEZO: ZELFHULP BIJ EETSTOORNISSEN

ZIEZO: ZELFHULP BIJ EETSTOORNISSEN ZIEZO: ZELFHULP BIJ EETSTOORNISSEN Ellen Spanjers, Coördinator Zelfhulp en Preventie, oprichter van ZieZo Geschreven in samenwerking met n staffunctionaris Zelfhulp bij ZieZo. ZieZo ZieZo is een zelfhulporganisatie,

Nadere informatie

Samen sterk De Power Piramide. Richard Lek en Matthijs Heijstek

Samen sterk De Power Piramide. Richard Lek en Matthijs Heijstek Samen sterk De Power Piramide Richard Lek en Matthijs Heijstek Samen sterk De Power Piramide Richard Lek en Matthijs Heijstek inhoudsopgave de power piramide Voorwoord: Helderheid...4 Portret 1: De begeleider

Nadere informatie