Stagiairs: goed voor de markt, jezelf en de apotheek! Leerlijn Leerlingbegeleiding: Leer alle vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stagiairs: goed voor de markt, jezelf en de apotheek! Leerlijn Leerlingbegeleiding: Leer alle vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider"

Transcriptie

1 magazine sba maakt werk van de apotheek herfst Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod najaar 014 Thema Geef glans aan toekomstige carrières Stagiairs: goed voor de markt, jezelf en de apotheek! Apotheek Barentsen: Alle ingrediënten aanwezig voor een superstage Leerlijn Leerlingbegeleiding: Leer alle vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider Stage-ervaringen: Mijn stagebegeleider was een enorme inspiratiebron voor mij SBA Magazine is een uitgave van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Twintigste jaargang.

2 ORT Workshop Duurzaam werken met Lean Wil jij ook een efficiëntere bedrijfsvoering en meer tijd voor de cliënt? Geef je dan op voor de workshop Duurzaam werken met Lean voor apotheekteams voor leidinggevenden in de apotheek. In de apotheek moet je steeds meer doen met minder middelen en mensen. Lean biedt een eenvoudige structuur om hier vernieuwende oplossingen voor te vinden. De workshop start met een introductie over de mogelijkheden die Lean jouw apotheek kan bieden. Aansluitend gaan we aan de hand van de Lean-methodiek bekijken hoe we het hele team enthousiast laten werken aan optimale klanttevredenheid én aan het tegengaan van verspilling. Tijdens de workshop is er ruime gelegenheid voor de uitwisseling van ideeën met collega s en de ontwikkeling van je eigen visie op de gewenste verbeteringen in jouw apotheek. ijk voor meer informatie en de cursusdata en -locaties op Ook kun je contact opnemen met cursuscoördinator llen Heijmans, telefoon , of met jouw regioadviseur. Website werkindeapotheek.nl vernieuwd In juli is de nieuwe versie van de website werkindeapotheek.nl online gezet. De site heeft tot doel scholieren te informeren over en enthousiasmeren voor het beroep van en de opleiding tot apothekersassistent. Ook kun je er als ROC, middelbare school en apotheek promotie materiaal bestellen voor een open dag of gastles. De website voldoet aan alle moderne standaarden: hij is zo opgezet dat je hem op de pc, tablet en smartphone optimaal kunt bekijken. Bekijk het resultaat op Bijeenkomsten over de apotheek van morgen Vanaf 015 verschuift de zorg naar de wijk. Dat heeft gevolgen voor de farmaceutische zorgverlening van de apotheek. Wil jij met je team het verschil maken in de apotheek van morgen? om naar de bijeenkomst De apotheek van nu, de apotheek van morgen! die de SBA op dinsdag 14 oktober in Deventer organiseert en ontdek hoe je dat aanpakt. NMP-directeur Léon Tinke vertelt er op een inspirerende manier over de veranderingen in de zorg. Meer informatie en aanmelden? Ga nu naar MR OUDRN ZLFRDZAAMHID PATIËNT ZORG IN D WIJ Stageplaatsen via Apotheekwerk Via is het nu ook mogelijk stageplaatsen aan te bieden voor zowel BOL- als BBL-leerlingen. Apotheekwerk is dé vacaturebank voor de (toekomstige) apotheekmedewerker. Werkgevers kunnen hun vacature voor een nieuwe apothekersassistent of andere apotheekmedewerker plaatsen in de vacaturebank, zodat deze door werkzoekenden gevonden kan worden. Het plaatsen van een vacature is kosteloos voor apotheken die vallen onder de Cao Apotheken. Om de werving succesvol te laten verlopen, biedt Apotheekwerk ook veel tips voor de selectie van kandidaten. Congres: school en apotheek Dit najaar organiseert de SBA het congres School en apotheek onlosmakelijk verbonden. en congres voor (aankomend) stagebegeleiders en iedereen die actief wil bijdragen aan de samenwerking tussen school en apotheek. Meer informatie vind je op de achterzijde van dit magazine en op sba magazine herfst 014

3 INHOUD IJ OP Thema Geef glans aan toekomstige carrières SBA Studiegids In de spotlight: Stageplekken dragen bij aan een toekomstbestendige apotheek Het bieden van stageplekken is een investering in de arbeidsmarkt, jezelf en de apotheek. en stagiair kan je op nieuwe ideeën brengen en als stagebegeleider kun je je vaardigheden vergroten. Stage-ervaringen: Ik werd zó enthousiast van mijn begeleider! Wat betekent een stagebegeleider voor een apothekersassistent in opleiding? Apothekersassistenten line Adams en Lisette Dissevelt vertellen over hun eigen stage-ervaringen. Apotheekteam: Beste Calibris Leerbedrijf Het assistententeam dat bij Mediq Apotheek Barentsen gespecialiseerd is in stagebegeleiding, vindt het belangrijk stagiairs intensief bij te staan. Zodat ze later een mooie baan kunnen vinden. Het Vak en ik: Stagebegeleider im van der Meer Wat heeft im van der Meer van de Flora Apotheek in Deventer gedaan om stagebegeleider te worden en hoe geeft ze invulling aan haar taak? Overzicht SBA-cursussen, per onderwerp Gepland cursusaanbod najaar 014, per regio ennismakers en kennismaking met de nieuwe SBA -studie-cursus Antistolling en de leerlijn Leerlingbegeleiding. Investeren in stagiairs heeft zin! Stageplaatsen creëren voor leerling apothekers assistenten is een investering in goed gekwalificeerd personeel en voldoende handen aan de balie. Maar ook een investering in de apotheek, betoogt Irene Wolff, SBA-projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs. Het kan je energie opleveren en je leert er zelf ook van. en stagiair kijkt met een frisse blik naar het werk in de apotheek. Dat kan jou en je collega s nieuwe inzichten geven. n als het je leuk lijkt om stagebegeleider te worden, kun je cursussen volgen om je vaardigheden als begeleider en coach te vergroten (pagina 4). Zonder stage-ervaring kun je niet afstuderen als apothekersassistent. Maar behalve die noodzaak kunnen stages ook een onuitwisbare indruk achterlaten bij apothekersassistenten in opleiding. Apothekers assistent Lisette Dissevelt weet nog glashelder hoe haar stagebegeleider haar negen jaar geleden begeleidde. Met haar vriendelijkheid en geduld, niet alleen voor stagiairs, maar ook voor cliënten, was ze een grote inspiratiebron voor me. Haar hart voor het vak en het plezier waarmee ze me begeleidde maakte veel indruk. Ik werd er zo enthousiast van! (pagina 8). Het stagebegeleidingsteam van Mediq Apotheek Barentsen - in 013 uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf - probeert elke stagiair zó goed op te leiden dat ze die graag zelf in dienst zouden nemen. Apotheker Adriaan Barentsen: Het is diverse keren voorgekomen dat een stagiair ons team is komen versterken. n anders kunnen ze vaak aan de slag in de vakantieperiode. Het team vindt het belangrijk om stagiairs intensief bij te staan. Het is erg leuk om iemand te zien vertrekken met een voldoende, en helemaal als zo iemand zegt: Tjonge, ik heb wel veel geleerd!, vindt apothekersassistent Annie ten Have (pagina 18). Liesbeth uipers Hoofdredacteur a.i. SBA Magazine n verder ort Van de Servicedesk over het behoefterooster, een nieuwe, handige functionaliteit binnen het urenregistratieprogramma Uren in Balans Inzicht in Duurzame Inzetbaarheid. De Lean-methode vergroot de efficiency en gaat verspilling tegen. Wat houdt deze methode in voor apotheekmedewerkers en hoe draagt het bij aan je ontwikkeling? Wisseling van de wacht in het SBA-bestuur. Jard Baljet volgt Tense Maats-Holm op De Branche: Wat zijn de gevolgen van de omslag naar Zorg dichtbij voor de apotheek? SBA-regioadviseurs ennisquiz over Antistolling ort sba magazine herfst 014 3

4 IN D SPOTLIGHT Tekst Marie-Jeanne Bisscheroux Beeld SBA Stagiairs begeleiden? Noodzakelijk, leerzaam en leuk! Stageplekken in de apotheek zijn onmisbaar voor leerlingen die apothekersassistent willen worden. Stages helpen hen zich te ontwikkelen tot goede, vakkundige medewerkers. n die zijn hard nodig in de apotheek, nu en straks. Toch is het vinden van stageplekken steeds lastiger, volgens de ROC s. Terwijl een investering in toekomstig vakmanschap ook een investering in de apotheek is. Ontdek hoe leerzaam en leuk het is om een stagiair te begeleiden! Heel simpel: zonder stages geen nieuwe apothekersassistenten, want zonder stage-ervaring kun je niet afstuderen als apothekers assistent. Als leerling van de beroepsopleidende leerweg (BOL) moet je drie keer stage lopen: in je eerste, tweede én derde leerjaar. Het opleiden van mbo-leerlingen en dus ook het bieden van stageplekken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs en het werkveld, legt Irene Wolff uit. Zij is projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de SBA. De laatste jaren is de vraag naar stageplekken veel groter dan het aanbod. Terwijl er volgens kenniscentrum Calibris voldoende erkende leerbedrijven zijn die genoeg stageplekken kunnen bieden. Toch geven ROC s aan dat het steeds lastiger is om stageplekken te vinden. Reden voor de SBA om dit verder te onderzoeken. Alle apotheken hebben deze zomer een vragenlijst hierover ontvangen (zie kader). ennis overdragen Om een stageplek te kunnen bieden moet de apotheek officieel als leerbedrijf erkend zijn door kenniscentrum Calibris. Van zo n openbare apotheken zijn er momenteel erkend leerbedrijf. Om erkend leerbedrijf te worden, komt een adviseur langs in de apotheek om te beoordelen of deze als leerplek geschikt is voor een stagiair. De ROC s geven aan aan welke voorwaarden de stages moeten voldoen. sba magazine herfst 014 4

5 de ontwikkeling van de leerling. Zorg dat vooraf duidelijk is wat jouw rol is en wat je van de leerling mag verwachten. Over het algemeen geldt: hoe nauwer je leerlingen betrekt bij het team, hoe meer zij gezien worden als collega en hoe succesvoller zij zijn. De leerlingen voelen zich meer bekrachtigd in wat zij kunnen, wat goed is voor hun ontwikkeling en zelfvertrouwen. Voldoende handen Stageplekken aanbieden is niet alleen noodzakelijk voor de leerlingen en goed voor de ontwikke ling van apotheekmedewerkers. Het is ook hard nodig om er zeker van te zijn dat er de komende jaren voldoende handen aan de balie zijn. Irene: Door stageplekken te bieden, lever je als apotheek een bijdrage aan de instroom van goed gekwalificeerd personeel op de arbeidsmarkt. Bovendien kun je zo ook invloed uitoefenen op het onderwijs, zodat nieuwe afgestudeerden nog beter voorbereid zijn op het werk in de apotheek. Oké, het is een investering, terwijl de kans bestaat dat een stagiair na de opleiding aan de slag gaat bij een apotheek verderop. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren, it s all in the game. Met goede stagebegeleiding bezorg je stagiairs in elk geval een leerzame en leuke tijd en dat zal hen zeker bijblijven. Als er een goede klik is, is de kans ook groter dat zij terugkomen. Jouw apotheek als leerbedrijf én van die voorwaarden is bijvoorbeeld dat de stagiair begeleiding krijgt van een stagebegeleider, aldus Irene. Iemand die het leuk vindt om kennis met aandacht over te dragen. De stage begeleider maakt de leerling wegwijs in de apotheek. Dat varieert van meelopen tijdens de eerstejaars stage tot handelingen aan de balie in de derde jaars stage. Als stage begeleider maak je van dichtbij mee hoe een relatief onervaren iemand zich ontwikkelt. Het geeft veel voldoening als je daaraan kunt bijdragen. Frisse blik en stagiair begeleiden kost natuurlijk ook tijd. Terwijl je je werk misschien al druk genoeg vindt. Maar het kan je ook energie opleveren, merkt Irene op. n je leert er zelf ook van. en stagiair kijkt met een frisse blik naar het werk in de apotheek. Dat kan jou en je collega s nieuwe inzichten geven en op ideeën brengen. Als het je leuk lijkt om stagebegeleider te worden, kun je een of meer cursussen volgen bij de SBA om je vaardig heden als begeleider en coach te vergroten. en stagiair begeleiden is dus eigenlijk ook een investering in jezelf en in de apotheek! Als stagebegeleider heb je nauw contact met de school van de stagiair. Irene: Samen bespreek je Irene Wolff, projectleider Arbeidsmarkt & Onderwijs bij de SBA Als jouw apotheek zich wil inzetten als actief leerbedrijf, dan hoort daar bij dat jullie regelmatig stageplekken aanbieden en de stagebegeleiding goed geregeld hebben. Lijkt het je leuk om een stagiair te begeleiden? Bekijk dan de cursussen van de SBA op dit gebied. De cursus Leerling begeleiding in de apotheek bijvoorbeeld. Hierin leer je een stagiair met overtuiging te begeleiden en krijg je inzicht in het begeleidingsproces. Wil je je hierin verder verdiepen, dan kun je aansluitend de cursus Coachend begeleiden volgen. In deze cursus leer je verschillende manieren van coachen en coachtechnieken. Wil jij je nog verder specialiseren in leerling begeleiding? Dan kun je de serie cursussen afsluiten met de Assessorentraining. ijk voor meer informatie over deze drie cursussen van de leerlijn Leerlingbegeleiding op pagina 14 en 15. Resultaten SBA stage-onderzoek bekend! Deze zomer heeft de SBA onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van stageplekken bij apotheken. Dit gebeurde via een online vragenlijst en nabellen. Centraal in dit onderzoek stond de vraag of apotheken stagiairs hebben. n zo niet, wat er voor apotheken nodig is om wél stageplekken beschikbaar te stellen. Lees over de eerste onderzoeksresultaten op onder SBA -zine. sba magazine herfst 014 5

6 VAN D SBA SRVICDS Tekst SBA Beeld SBA Uren in Balans uitgebreid met behoefterooster In oktober komt binnen het urenregistratieprogramma Uren in Balans een nieuwe functionaliteit beschikbaar: het behoefterooster. en ideaal hulpmiddel om de personeelsbezetting zo optimaal mogelijk af te stemmen op de personeelsbehoefte. UiB-gebruikers vroegen erom, de SBA ontwikkelde het: het behoefterooster. Met deze nieuwe toepassingsmogelijkheid maak je eenvoudig een personeelsplanning, houd je goed overzicht en kun je de bezetting snel aanpassen aan de behoefte. Praktisch en efficiënt Planning: je legt vast hoeveel medewerkers je voor iedere functie of taak per dag of per dagdeel nodig hebt. Overzicht: in het planbord zie je snel welke functies of taken gedurende de dag over- of onderbezet zijn. Aanpassen: je past de planning eenvoudig aan om het bezettingstekort aan te vullen of overbezetting te verminderen. Niveau: je kunt behalve op functie- ook op taakniveau plannen. Automatisch: er wordt automatisch rekening gehouden met ziekte en afwezigheid (verlof) van medewerkers. Openingstijden: je kunt ook de openingstijden van de apotheek vastleggen. Behoefterooster aanmaken Je maakt per apotheek een behoefterooster aan. Hierin leg je voor iedere functie of taak vast hoeveel medewerkers nodig zijn om de werkzaamheden goed te laten verlopen. Je kunt de behoefte over de dag variëren door losse behoefteblokjes aan te maken en per blokje een ander aantal medewerkers in te vullen. Wanneer bijvoorbeeld aan het begin van de dag minder apothekersassistenten nodig zijn, dan maak je in het behoefterooster voor die dag een blokje aan voor de functie apothekersassistent tussen 8.30 uur en 9.00 uur en een tweede blokje voor dezelfde functie van 9.00 uur tot 1.00 uur. In het eerste blokje geef je bijvoorbeeld aan dat er twee medewerkers nodig zijn en in het tweede blokje vul je drie medewerkers in. Nadat je zo de hele personeelsbehoefte hebt vastgelegd, koppel je het behoefterooster op dezelfde manier als het werkrooster aan de weken van het jaar. Planning aanpassen In het planbord wordt de planning die je hebt gemaakt automatisch vergeleken met het behoefterooster. Als bijvoorbeeld door ziekte of vakantie onderbezetting optreedt, zie je een rode lijn in het behoefterooster. Je selecteert behoefte toekennen en er wordt een nieuw scherm geopend dat inzicht geeft in welke medewerkers beschikbaar zijn om de behoefte in te vullen. Dit scherm is een soort planbord voor een dag waarin specifiek naar de geselecteerde behoefte wordt gekeken. Functie- en taakniveau In de nieuwe release van UiB kun je niet alleen op functieniveau, maar ook op taakniveau plannen. Dit geldt zowel voor het planbord en het werkrooster als voor het behoefterooster. Hiermee kun je op een praktische manier het gewenste aantal medewerkers aan een taak koppelen, bijvoorbeeld balie, aanschrijven of de bestelling. Dat maakt de personeelsbezetting nog inzichtelijker. Meer informatie over het planning- en urenregistratiesysteem UiB: https://nieuw.ureninbalans.nl VRAGN? Heb je vragen over het behoefterooster of andere onderwerpen, zoals de Cao? Neem contact op met de SBA Servicedesk. Telefoon: (1 ct p.m.; maandag t/m vrijdag uur). -mail: Volg de SBA Servicedesk ook op Facebook: sba magazine herfst 014 pagina 6

7 INZICHT IN DUURZAM INZTBAARHID Tekst Jérôme Gommers Beeld atja Schade Lean werken is leuk en goed voor je ontwikkeling De Lean-methode, afkomstig uit de auto-industrie, is bedacht om de efficiency te vergroten en verspilling tegen te gaan. Inmiddels levert de methode ook goede resultaten op in dienstverlenende bedrijven, zoals apotheken. Wat houdt deze methode in voor medewerkers en hoe draagt het bij aan je ontwikkeling? De SBA heeft drie pilots opgezet om nader te bekijken hoe Lean kan worden ingezet in apotheken. De eerste SBA-pilot vond plaats bij Apotheek rmel in rmelo, die wordt geleid door apotheker Marga van Weelden. Zij werkt al jaren volgens de Lean-methode, al noemde ze dat vroeger niet zo, en geeft er een mooie definitie van: Lean is voor mij: iedere dag fris tegen de organisatie aankijken om te zien of je in het belang van de cliënt op een slimmere manier kunt werken en dat over de volle breedte van het team. Bij Lean gaat het erom dat het hele team continu naar een verbetering van de werkprocessen streeft. ort gezegd: hoe doen we ons werk slimmer, zodat het voor onszelf leuker wordt en de cliënt er voordeel van heeft? Heel belangrijk daarbij is dat medewerkers nauw betrokken worden bij de verbeterprocessen. Marga van Weelden: r zit heel veel kennis bij assistenten en andere medewerkers. Die kennis moet je inzetten. Bij ons in de apotheek is het zo dat wie iets nieuws bedenkt ook met een plan van aanpak komt. Dát is Lean. Uiteraard worden ze daarbij gesteund door de rest van het team. Pilot De Lean-pilot bij apotheek rmel was een succes. Twaalf medewerkers van Marga van Weelden wisselden ervaringen en ideeën uit met de SBA. Het was een inspirerende bijeenkomst. Onze organisatie is al behoorlijk lean, maar toen we weer bij elkaar zaten, voelde iedereen zich gemotiveerd om nog een keer actief te onderzoeken: hoe doen we het nou, wat valt ons op en wat kan er beter? Daar zijn twee velletjes A4 uitgekomen met ideeën voor verbeteringen. en van die verbeteringen betrof het verkorten van de wachttijd van cliënten. Die is bij ons heel kort. Wij streven naar een wachttijd van 1 tot minuten, maar merkten dat het aantal keer dat die langer werd, toenam. Dat hebben we geanalyseerd om te zien of het beter gestroomlijnd kon worden, en dat kon. Daarna hebben we onze werkwijze aangepast, zodat de wachttijden weer korter werden. Voordelen Met de pilots onderzoekt de SBA hoe zij apotheken kan onder steunen die volgens de Lean-methode willen werken. De SBA ziet hierin belangrijke voordelen voor apotheekmedewerkers. Marga van Weelden ziet die voordelen ook: Door lean te werken voelen medewerkers zich meer betrokken bij de gang van zaken in de apotheek. Het stimuleert ze om zich te blijven ontwikkelen en daardoor wordt het werk leuker. Dat is hard nodig in deze tijd, want er wordt best veel gevraagd van apotheekmedewerkers. De SBA organiseert dit najaar Lean-workshops voor leiding gevenden, zie pagina. De resultaten van de Lean-pilots en de workshops worden verwerkt in de toolbox Duurzame Inzetbaarheid op Marga van Weelden: Lean is voor mij: iedere dag fris tegen de organisatie aan kijken om te zien of je in het belang van de cliënt op een slimmere manier kunt werken sba magazine herfst 014 pagina 7

8 WRN IN D APOTH Tekst Netty Roersma Mijn stagebegeleider was een grote inspiratiebron en stagebegeleider kan veel betekenen voor een apothekersassistent in opleiding en andersom. Het vak krijgt voor beide partijen een positieve boost. Apothekersassistenten vertellen over hun eigen stage-ervaringen. Met diploma hoef je niet alles te weten en jaar geleden, na het behalen van haar diploma, ging line Adams als apothekersassistent aan de slag in de Bennekomse Apotheek. De laatste anderhalf jaar van haar opleiding had ze daar ook stage gelopen. De eerste dag vertelde mijn voormalige stagebegeleider me dat ik nu wel mijn diploma had, maar zeker niet alles hoefde te weten. Begin gewoon en vraag wat je niet weet, zei ze. Daar was ik erg blij mee, want ik voelde me toch wel onzeker. Ik heb het erg naar mijn zin en leer nog elke dag bij. Tijdens mijn stageperiode had ik geregeld een gesprek met de stagebegeleider. We gingen daar samen echt even voor zitten. We bespraken wat goed ging, waar ik nog moeite mee had, en hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Ze was ook mijn vaste aanspreekpunt. Heel fijn in deze grote apotheek, dan weet je altijd bij wie je moet zijn. Met haar besprak ik ook de opdrachten die ik moest doen en ze zorgde ervoor dat ik daar voldoende tijd voor had. Ze had merkbaar plezier in het begeleiden. Nu is het nog te vroeg, maar over een jaar of vijf zou ik best zelf stagebegeleider willen zijn. We leren er allemaal van Lisette Dissevelt werkt als apothekersassistent bij Apotheek Rokkeveen-Oost in Zoetermeer, de apotheek waar ze negen jaar geleden ook stage liep tijdens haar BBL-opleiding. Mijn stagebegeleider van destijds, Anneke, werkt ook nog steeds bij ons. Haar hart voor het vak en het plezier waarmee ze me begeleidde maakte veel indruk. Ik werd er zo enthousiast van! We hebben altijd stagiairs in de apotheek en Anneke is één van onze drie vaste stagebegeleiders. Ze doen belangrijk werk, daar heb ik echt respect voor. We leren er allemaal van omdat ze ons goed op de hoogte houden van wat er speelt bij de stagebegeleiding. Zelf neem ik ook wel eens een stagiair onder mijn hoede, maar alleen als de officiële stagebegeleider er niet is of een taak heeft waarbij het begeleidingswerk niet past. Mede door Anneke was mijn stagetijd een leuke periode. Met haar vriendelijkheid en geduld, niet alleen voor stagiairs maar ook voor cliënten, was en is ze een grote inspiratiebron voor me. Dat eerste jaar, er kwam zoveel op me af, het was zo druk in de apotheek, ik was gesloopt als ik thuiskwam. Verschillende keren beloofde Anneke me toen dat er ook weer rustigere tijden zouden aanbreken, maar dat is nooit gebeurd. Daar herinner ik haar nog weleens gekscherend aan. BNIUWD naar meer stage-ervaringen? Lees op onder SBA -zine over de stages van apothekersassistenten Ingrid van s en Mary-Ann Huizinga. sba magazine herfst 014 pagina 8

9 SBA Studiegids najaar 014 De SBA organiseert door het hele land cursussen, workshops en team trainingen, onder meer over farmaceutisch inhoudelijke onderwerpen, kwaliteitszorg en communicatie. In deze SBA Studiegids vind je het Gepland cursusaanbod voor het najaar 014 per regio, en het overzicht van alle klassikale SBA-cursussen en e-learningcursussen die je kunt volgen via SBA -studie. Bovendien belichten we de cursus Antistolling en de leerlijn Leerlingbegeleiding, zodat je daar alvast mee kunt kennismaken. Wij hopen je te verwel komen bij een van de cursussen! Aanmelding Aanmelden voor de SBA-cursussen kan op Aanmelden voor de cursussen van SBA -studie gaat via Docenten/trainers De docenten/trainers die de klassikale cursussen verzorgen, zijn ervaren en deskundig op het gebied van het cursusonderwerp en bekend met de praktijk van de apotheek. Cursusmateriaal Meestal wordt het cursusmateriaal voor klassikale cursussen, dat de SBA heeft samengesteld, voorafgaand aan de cursus thuisgestuurd; vaak is enige voorbereiding gewenst. Bij sommige cursussen ontvang je het materiaal tijdens de eerste bijeenkomst. Locaties Alle locaties voor klassikale cursussen zijn met zorg uitgekozen. Wij streven ernaar locaties te selecteren die voor iedereen binnen redelijke tijd te bereizen zijn. osten De kosten van de cursussen vind je in het overzicht Gepland cursusaanbod najaar 014 per regio. De vermelde prijzen gelden voor medewerkers en apothekers uit apotheken die de Cao Apotheken of de Cao Gezondheidscentra hanteren. Voor overige geïnteresseerden geldt een afwijkende prijsstelling. Meer informatie Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de SBA, telefoon , of stuur een naar SANA en AOF De cursussen van de SBA zijn met zorg ontwikkeld voor de apotheek, in samenwerking met apothekers en apothekersassistenten. Hierdoor bieden wij kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte cursussen. Met de opgedane kennis en/of ontwikkelde vaardig heden kun je je vak nog beter uitoefenen en zal je in veel gevallen met meer zelfvertrouwen je cliënt te woord staan. Omdat wij het belangrijk vinden dat de kwaliteit van onze cursussen onafhankelijk wordt beoordeeld, vragen wij voor alle SBA- en SBA--studiecursussen het SANA-keurmerk aan (Microsoft Office-cursussen uitgezonderd). Cursussen met het SANA-keurmerk tellen mee voor het kwaliteitsregister AOF; de behaalde punten worden automatisch in je portfolio opgenomen. Wil je weten hoeveel AOF-punten er aan een cursus zijn toegekend door SANA? Bekijk dan het overzicht op de volgende pagina of ga naar voor uitgebreide cursusinformatie. Incompany cursussen De SBA organiseert ook incompany cursussen en trainingen op aan vraag. Gewoon bij jou in de apotheek, met je hele team! In principe zijn alle klassikale SBA-cursussen geschikt om incompany te organiseren. Ben je geïnteresseerd om een incompany cursus in je apotheek te organiseren, neem dan contact op met jouw regioadviseur of een cursuscoördinator van de SBA (telefoon of via de mail, Zij spreken de mogelijkheden, de data en de voorwaarden met je door. CONTACTGGVNS SBA SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) Postbus A Nieuwegein Fultonbaan 3439 N Nieuwegein T F nascholing algemeen I stichting-bedrijfsfonds-apotheken sba studiegids najaar 014 pagina 9

10 SBA STUDIGIDS Overzicht SBA-cursussen, per onderwerp Hieronder vind je een overzicht van alle klassikale- en SBA -studiecursussen. Daarin staat ook het aantal AOF-punten vermeld dat je krijgt als je een cursus succesvol afrondt. Ben je geregistreerd in het kwaliteitsregister voor apothekersassistenten in de openbare farmacie (AOF)? Dan tellen de AOF-punten mee voor de honderd punten die je maximaal vijf jaar na je registratie moet hebben behaald om te voldoen aan de status kwaliteitsgeregistreerd. Als je wilt dat een bepaalde cursus binnenkort bij jou in de regio of in je eigen apotheek (incompany) wordt georganiseerd, neem dan contact op met de SBA, telefoon ijk voor uitgebreide cursusinformatie en het meest actuele cursusaanbod op en Farmaceutisch inhoudelijke SBA cursussen = SBA -studie = klassikaal Stofwisseling en hormonen AOF-punten Oncologie AOF-punten Diabetes: uitgiftebegeleiding Diabetes Allergieën Overgangsklachten Schildklieraandoeningen Borstkanker Neurologische aandoeningen Neurologische aandoeningen Pijnbestrijding in de openbare apotheek 3 AOF-punten 10 7 Hart en bloedvaten AOF-punten Psychische aandoeningen AOF-punten Cholesterol Hypertensie Hartfalen Cavari: voorlichting- en preventie project in de apotheek (samen met diabetes en astma/copd) Botten, spieren en gewrichten (bewegingsapparaat) Reuma AOF-punten 4 ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen Bipolaire aandoeningen en schizofrenie Depressie, angst- en eetstoornissen Verslavende middelen en geneesmiddelengebruik Urinewegen Urineweginfecties Mannenklachten Nieren en geneesmiddelen 1,5 1,5 1,5 8 AOF-punten 6 4 Geneesmiddelengebruik AOF-punten Seksualiteit en zwangerschap AOF-punten Bijwerkingen Omgaan met interacties Antibiotica Slaapmiddelen Polyfarmacie Rijgevaarlijke geneesmiddelen Voeding en geneesmiddelen Huid en zintuigen Huidaandoeningen Psoriasis Voetschimmel Oogmedicatie AOF-punten 1,5 3 4,5 Anticonceptiepil Morning-afterpil Zwangerschap, borstvoeding en geneesmiddelen SOA s en geneesmiddelen Zelfzorg Zelfzorg: zonder voorschrift mét advies Verkoudheid, griep en hoest Hoofdluis Obstipatie AOF-punten 7 3 Luchtwegen AOF-punten Astma en COPD: inhalatie-instructie en uitgiftebegeleiding Astma en COPD Astma/COPD: voorlichting- en preventieprojecten in de apotheek (samen met CVRM en diabetes) eel-, neus- en ooraandoeningen Maag en darm (spijsvertering) Darmaandoeningen Maagklachten AOF-punten 9 sba studiegids najaar 014 pagina 10

11 SBA STUDIGIDS Niet farmaceutisch inhoudelijke SBA cursussen = SBA -studie = klassikaal Leerlijn Leerlingbegeleiding AOF-punten In gesprek met de cliënt AOF-punten Leerlingbegeleiding in de apotheek (basismodule) Leerlingbegeleiding in de apotheek: coachend begeleiden Assessorentraining waliteitszorg waliteitszorg in de apotheek Prestaties in de apotheek Voorraadbeheer anno nu Continu verbeteren Communicatie in het apotheekteam Starterspakket AOM Overdracht medicatiegegevens Feedback geven Operationeel management Verzuimmanagement AOF-punten ,5 AOF-punten Agressie: basis Agressie: praktijk Diefstal in de apotheek Bezorgen met zorg ffectief communiceren voor bezorgers Verkooptechniek In gesprek met de cliënt Motiverende gesprekken Weer aan het werk in de apotheek Speciale SBA -studiecursus bestemd voor herintreders, inclusief boeken Microsoft Office Word xcel Powerpoint Outlook Office Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista ,5 8 AOF-punten 0 AOF-punten SBA -studie: voor professionele zorg in de apotheek SBA -studie is dé online leeromgeving van de SBA. De cursussen van SBA -studie geven je de mogelijkheid om achter je eigen pc, in je eigen tijd en in je eigen tempo gericht te werken aan vaardigheden en kennis die voor jouw functie belangrijk zijn. De cursussen zijn zo opgezet dat ze afwisselend, leuk en inspirerend zijn om te volgen. Dat zorgt ervoor dat je de lesstof beter onthoudt en je het geleerde meteen kunt toepassen in je werk. Uitproberen? Op vind je alle informatie die je nodig hebt en kun je met een proefabonnement de leeromgeving een maand lang uit proberen. Bevalt de leeromgeving? Sluit dan een voordelig abonnement af waarmee alle medewerkers uit je apotheek toegang krijgen tot alle cursussen. Ga naar en probeer het uit! Uiteraard is het ook mogelijk om cursussen los aan te kopen. sba studiegids najaar 014 pagina 11

12 SBA STUDIGIDS Gepland cursusaanbod najaar 014, per regio Noordoost Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Antibiotica ma. 0/ Drachten 70,- Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 1/ Leeuwarden 70,- do. 30/ mmen 70,- di. 0/ Hengelo 70,- Diabetes. Uitgiftebegeleiding do. 0/ Hoogeveen 70,- do. 09/ Hengelo 70,- In gesprek met de cliënt di. 04/11 11/11 0/1 Heerenveen 150,- Leerlingbegeleiding (basismodule) ma. 06/10 7/ Groningen --- ma. 4/11 01/ Lelystad --- Mannenklachten ma. 10/ mmeloord 70,- ma. 01/ Heerenveen 70,- ma. 08/ mmen 70,- Motiverende gesprekken wo. /10 9/ Zwolle 110,- Omgaan met interacties (blended) do. 0/ Zwolle 70,- Oogmedicatie wo. 15/ Winterswijk 70,- wo. / Drachten 70,- Pijnbestrijding in de openbare apotheek di. 1/10 8/ mmeloord 110,- wo. 1/11 19/ ampen 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen ma. 03/11 17/ Drachten 110,- do. 06/11 0/ Leeuwarden 110,- Psychische aandoeningen. Bipolaire stoornis en schizofrenie ma. 06/10 0/ Hoogeveen 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen di. 8/10 11/ Lelystad 110,- Verkooptechnieken di. 1/10 8/10 10/ Groningen 150,- Middenoost Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie ma. 06/ Arnhem 70,- In gesprek met de cliënt di. 30/09 07/10 8/ Amersfoort 150,- Leerlingbegeleiding: coachend begeleiden ma. 03/11 10/11 4/ Hilversum wo. 1/11 19/11 6/ Apeldoorn Motiverende gesprekken di. 09/1 16/ Utrecht 110,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson di. 07/10 8/ Utrecht 110,- Omgaan met interacties (blended) di. 04/ Arnhem 70,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen di. 04/11 18/ Amersfoort 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen ma. 03/11 17/ Hilversum 110,- do. 13/11 7/ Nijmegen 110,- di. 5/11 09/ Utrecht 110,- Verzuimmanagement ma. 01/ Apeldoorn 110,- Voorraadbeheer anno nu do. 16/ Amersfoort 70,- di. 0/ Nijmegen 70,- Zuid Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 14/ Weert 70,- do. 0/ Tilburg 70,- di. 0/ Valkenburg 70,- waliteitszorg in de apotheek do. 0/11 04/ Weert 110,- Leerlingbegeleiding (basismodule) di. 07/10 14/ Breda --- Leerlingbegeleiding: coachend begeleiden ma. 03/11 10/11 17/ indhoven do. 06/11 13/11 0/ Rosmalen Mannenklachten di. 8/ Middelburg 70,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson wo. 01/10 15/ indhoven 110,- di. 18/11 5/ Terneuzen 110,- do. 0/11 7/ Venlo 110,- Oogmedicatie do. 09/ Valkenburg 70,- di. 14/ Goes 70,- do. 30/ Rosmalen 70,- l sba studiegids najaar 014 pagina 1

13 SBA STUDIGIDS vervolg Zuid Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Pijnbestrijding in de openbare apotheek di. 07/10 14/ Rosmalen 110,- wo. 19/11 6/ indhoven 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen wo. 9/10 1/ Breda 110,- wo. 05/11 19/ Valkenburg 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen do. 06/11 0/ Goes 110,- wo. 1/11 6/ Bergen op Zoom 110,- Verkooptechnieken do. 16/10 3/10 06/ Bergen op Zoom 150,- Verzuimmanagement ma. 03/ Tilburg 110,- Zelfzorggeneesmiddelen do. 0/ Terneuzen 70,- ma. 13/ Bergen op Zoom 70,- do. 16/ Valkenburg 70,- di. 8/ Tilburg 70,- West Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Antibiotica ma. 13/ Bodegraven 70,- do. 06/ Leiden 70,- Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 07/ Rotterdam 70,- Continu verbeteren ma. 03/11 10/ Bodegraven 190,- 17/11 4/11 Diabetes. Uitgiftebegeleiding di. 5/ Leiden 70,- In gesprek met de cliënt do. 30/10 06/11 7/ Den Haag 150,- Leerlingbegeleiding (basismodule) wo. 01/10 08/ Rotterdam --- ma. 13/10 7/ Leiden --- Leerlingbegeleiding: assessorentraining di. 1/10 8/ Zaandam --- Motiverende gesprekken di. 18/11 5/ Den Haag 110,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson ma. 03/11 10/ Den Haag 110,- di. 11/11 5/ Rotterdam 110,- di. 0/1 16/ Papendrecht 110,- Omgaan met interacties (blended) ma. 06/ Zoetermeer 70,- Oogmedicatie di. 14/ Spijkenisse 70,- Operationeel management wo. 05/11 6/ Nieuwerkerk a/d Ijssel 110,- Pijnbestrijding in de openbare apotheek do. 16/10 30/ Leiden 110,- di. 04/11 11/ Naaldwijk 110,- do. 06/11 13/ Bodegraven 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen di. 5/11 09/ Zoetermeer 110,- Psychische aandoeningen. Bipolaire stoornis en schizofrenie wo. 01/10 15/ Papendrecht 110,- Verkooptechnieken di. do. 14/10 30/10 11/ Papendrecht 150,- di. 18/11 4/11 0/ Rotterdam 150,- Voorraadbeheer anno nu do. 0/ Nootdorp 70,- Zelfzorggeneesmiddelen do. 09/ Ridderkerk 70,- Noordwest Aanmelden via Cursus Lesdag + data Lestijden Locatie Prijs Astma en COPD. Uitgifte en inhalatie-instructie di. 1/ Haarlem 70,- ma. 03/ Heerhugowaard 70,- waliteitszorg in de apotheek di. 14/10 8/ Amsterdam 110,- Leerlingbegeleiding: coachend begeleiden ma. 06/10 0/10 7/ Amsterdam Mannenklachten do. 16/ Amsterdam 70,- Neurologische aandoeningen. pilepsie, multiple sclerose (MS) en parkinson ma. 06/10 0/ Purmerend 110,- Psychische aandoeningen. ADHD en borderline persoonlijkheidsstoornissen ma. 10/11 4/ Haarlem 110,- Psychische aandoeningen. Depressie, angst- en eetstoornissen wo. 1/11 6/ Heerhugowaard 110,- do. 7/11 11/ Amsterdam 110,- sba studiegids najaar 014 pagina 13

14 SBA STUDIGIDS Tekst SBA Beeld SBA ennismakers Het SBA -studie-cursusaanbod is uitgebreid met de cursus Antistolling. Ook laten we je graag kennismaken met de leerlijn Leerlingbegeleiding. Wat kun je van deze cursussen verwachten? Antistolling De stolling van het bloed is een belangrijk proces. Als er een te lange bloedingstijd is, ontstaan er problemen, maar ook als er bloedstolsels ontstaan op plaatsen waar dat niet nodig is. Vaak worden dan antistollingsmedicijnen ingezet. Wil je meer weten over antistolling? Volg dan deze cursus. Je leert in de cursus meer over bloedstolling en aandoeningen waarbij de stolling niet goed werkt. Je gaat aan de slag met de werking, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van verschillende antistollingsmedicijnen. Ook leer je cliëntgericht adviseren bij de uitgifte van deze medicijnen en antwoord geven op uiteenlopende vragen. De inhoud Het eerste onderdeel van de cursus gaat over stolling. Wat is dat precies en hoe herken je dit? In het volgende onderdeel gaan we in op een aantal gevolgen: trombose, embolie en een infarct. Daarna komen de diverse antistollingsmedicijnen aan bod: welke zijn dit en waar moet je op letten? Je leert meer over de risico s en gevolgen van het onderbreken van de behandeling en ook over de trombosedienst: wat is dat en hoe werk je hiermee samen? Pilgebruik en overstappen op Dabigatran komen in de cursus ook aan bod. Tot slot behandelen we het belangrijkste deel: de rol van de apotheek; wat zijn jouw taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als we het hebben over antistolling? Competenties Het volgen van deze module draagt bij aan een betere patiëntenzorg. Je werkt in deze cursus aan de competenties beoordelingsvermogen, kwaliteitsgerichtheid en cliëntgerichtheid. ennisquiz Ben je benieuwd naar wat je al weet over antistolling? Doe dan de ennisquiz op pagina. Leerlijn Leerlingbegeleiding Geef jouw kennis en deskundigheid door Weet jij nog wie jouw stagebegeleiders waren? De manier waarop je stage loopt en hoe je daarin begeleid wordt maken een onuitwisbare indruk. Als stagebegeleider heb je invloed op het niveau en het enthousiasme waarmee afgestudeerde apothekersassistenten aan de slag gaan in de apotheek. Stagiairs begeleiden is een mooie en leuke uitdaging die je veel voldoening kan geven. Wil jij je kennis over en vaardigheden in het begeleiden van stagiairs uitbreiden? Volg dan de leerlijn Leerlingbegeleiding. In drie verschillende cursussen leer je de vaardigheden die je nodig hebt als leerlingbegeleider. Na het doorlopen van de gehele leerlijn kun je een leerling op maat begeleiden en beoordelen van de eerste stage tot en met het afnemen van de proeve van bekwaamheid in het laatste jaar. De leerlijn Leerlingbegeleiding bestaat uit: 1 Leerlingbegeleiding in de apotheek: de basis Coachend begeleiden 3 Assessorentraining Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor leerlingbegeleiding in de apotheek en sluiten direct aan op de dagelijkse praktijk. 1 Leerlingbegeleiding in de apotheek: de basis In deze cursus ontwikkel je je verder in het kunnen, willen en durven begeleiden van leerlingen. Je leert vaardigheden om een stagiair goed te begeleiden. Je oefent met verschillende begeleidings technieken. Na het volgen van deze tweedaagse cursus kun je iedere leerling tijdens hun stage op maat begeleiden. Coachend begeleiden Coachend begeleiden is meer dan een stagiair vertellen wat en hoe iets gedaan moet worden. Bij coaching help je iemand zijn eigen mogelijkheden te ontdekken. Je begeleidt je stagiair bij het bepalen sba studiegids najaar 014 pagina 14

15 van doelen en helpt bij het kritisch kijken naar het eigen handelen. Vertrouwen in elkaar en in elkaars kunnen (mogelijk heden) is daarbij erg belangrijk. Je oefent met verschillende manieren van coachen en coachtechnieken. Na het volgen van de drie bijeenkomsten van deze cursus kun je je nieuwe vaardigheden toepassen in een coachingsgesprek. 3 Assessorentraining Tijdens de opleiding tot apothekersassistent leert de leerling verschillende vaardigheden en werkprocessen toe te passen. Het sluitstuk van de opleiding is de proeve van bekwaamheid (assessment) en als examinator (assessor) beoordeel je de leerling dan op de mate waarin hij of zij die vaardigheden beheerst. Om een leerling goed te kunnen beoordelen heb je een aantal vaardig heden nodig en is het belangrijk dat je kennis hebt van de kerntaken en werkprocessen van een apothekersassistent. Waar moet een begin nende apothekersassistent aan voldoen en wat moet hij of zij op school en in de praktijk hebben geleerd? In de assessorentraining komen al deze aspecten aan bod. Na deze cursus kun je een criteriumgericht interview houden, een deelnemer beoordelen bij het uitvoeren van een proeve van bekwaamheid en het assessment op de juiste wijze uitvoeren en rapporteren. GÏNTRSSRD? ijk voor de verschillende cursusdata, aanmelden en meer informatie over deze cursussen op osten leerlijn Leerlingbegeleiding Aan het volgen van de leerlijn Leerlingbegeleiding zijn geen kosten verbonden. De SBA bevordert de kwaliteit en continuïteit van het apotheekteam. Stages en adequate stagebegeleiding zijn op beide aspecten van grote invloed. Daarom bekostigt de SBA deze cursussen uit haar fonds. De SBA wordt gefinancierd door de openbare apotheken. sba studiegids najaar 014 pagina 15

16 SBA INFORMATI Tekst Sjaak van t Hof Beeld atja Schade Wisseling van de wacht in SBA-bestuur: Jard Baljet volgt Tense Maats-Holm op Na vanaf 1999 bij de SBA betrokken te zijn, waarvan negen jaar als bestuurslid, verlaat openbaar apotheker Tense Maats-Holm op 1 november 014 het SBA-bestuur. Haar maximale bestuurstermijn zit er dan op. Collegaapotheker Jard Baljet volgt haar op. Opvallend is dat hun drijfveer om SBA-bestuurslid te zijn overeenkomt: beiden vinden het erg belangrijk dat apothekersassistenten goed worden opgeleid en nageschoold. Tense Maats-Holm Wanneer ik bij een organisatie betrokken raak, kijk ik vooral naar de verbeterpunten. Dat heb ik ook gedaan bij de SBA. Alle openbare apotheken zijn klanten van de SBA, zij betalen er aan mee. In hun belang moet je er voortdurend naar streven het beter te doen en de organisatie op orde te hebben. Verder voel ik mij als bestuurslid verantwoordelijk voor de mensen die bij de SBA werken en ik vind het belangrijk dat ze het er naar hun zin hebben. Het veld waarin apotheken opereren, is behoorlijk veranderd. Iedereen mag nu een apotheek hebben. Het belang van groothandels die apotheken bezitten is vaak anders dan dat van de zelfstandig gevestigde openbare apotheken. De SBA moet aan beide categorieën diensten verlenen, met minder geld en mensen dan in het verleden. Ik ben veel onderweg en hoor gelukkig vaak dat de SBA dingen goed aanpakt. Dat vind ik fijn. Toen de SBA stopte met de subsidiëring van de nascholing, kreeg ik ook reacties: Hoe kunnen jullie dat nu doen?. Als ik dan uitlegde waarom dat zo was, was er begrip voor. Jard Baljet De SBA is een nuttige club. Daar dacht ik vroeger anders over. Ik ben tijdens mijn bestuursperiode bij de NMP de SBA gaan waarderen. Maak je als apotheek geen gebruik van de diensten van de SBA, dan kun je de SBA zien als iets dat alleen maar geld kost. Maak je wel gebruik van hun diensten, en die zijn er voor jou, dan weet je waarvoor je betaalt. De SBA heeft mijn maatschap onder andere geholpen met het starten van een ondernemingsraad. Toen ik werd gevraagd zitting te nemen in het bestuur, heb ik ja gezegd. Ik wil als SBA-bestuurslid op zoek naar samenhang en samenwerking. r wordt nog te veel in eilandjes gedacht in de farmacie. Het is een roerige tijd. Over wat vroeger vanzelf ging, moet nu worden nagedacht. r is minder geld beschikbaar. r valt veel succes te behalen door meer gezamenlijk te doen, bijvoorbeeld op het gebied van de opleiding en nascholing van apothekers en assistenten. Ik hoop daar wat in te kunnen betekenen. MR LZN? Lees het vervolg van de interviews met SBA-bestuursleden Tense Maats-Holm en Jard Baljet op onder SBA -zine. sba magazine herfst 014 pagina 16

17 D BRANCH Tekst Betty Rombout Beeld Yasmijn Tan en Frank Uijlenbroek Overgang AWBZ naar Wmo/Wlz: Mevrouw Jansen moet daadwerkelijk een gezicht krijgen Het kabinet wil de komende jaren een omslag maken naar Zorg dichtbij ; meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen zorgdisciplines. Op 1 januari 015 wordt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) daarom vervangen door een nieuwe Wet Langdurige Zorg (Wlz) en een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee draagt het Rijk vele zorgtaken over aan de gemeente. Wat zijn de gevolgen voor de apotheek? Richard Schepman, apotheker in de Lombok Apotheek, Gezondheidscentrum Lombok Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de apotheek? Zorgbehoevenden zullen langer thuis zijn. Daar moeten we de zorg omheen organiseren. en groep overigens die zowel bestaat uit ouderen als mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. en goede samenwerking tussen teams van de apotheek, thuiszorg en huisartsen is hierbij essentieel. Geen cliënt zit erop te wachten wéér een nieuw gezicht te zien. en vast team van zorgverleners is noodzakelijk. Ook zullen we moeten laten zien wat we vanuit de wijk te bieden hebben. We zijn hier al druk mee bezig. Zo gaan we in het najaar een avond organiseren voor mantelzorgers van cliënten. Zij hebben een belangrijke taak. Met hen willen we ook het contact onderhouden, opdat we hen kunnen ondersteunen in wat er van hen verwacht wordt. Wat betekent dat praktisch voor het apotheekteam? We zullen ons nog meer in moeten leven in de situatie van de cliënt. Mevrouw Jansen moet daadwerkelijk een gezicht hebben. Onze toegevoegde waarde is niet alleen het contact hebben met de cliënt, maar ook met mantelzorgers en professionele zorg. Denk hierbij aan het registreren van contactgegevens voor bereikbaarheid. Rikie lling, apotheker in apotheek Twekkelerveld, Gezondheidscentrum Twekkelerveld Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de apotheek? Veel meer zorg zal onder de zorgverzekeringswet vallen. Bijvoorbeeld zorg aan mensen die thuis wonen en cliënten met complexere aandoeningen. Hierdoor zullen de contacten met de cliënt en/of mantel zorger directer zijn. Gevolg? en toenemende vraag naar farmaceutische zorg. In het kader van de nieuwe wetgeving heeft de gemeente nschede de stad opgedeeld in wijken met elk een wijkteam. Met dit wijkteam voeren we intensieve gesprekken over hoe de gemeente de overgang ziet en wat onze rol is. Wmo was vroeger gericht op welzijn. Nu komt er care bij. Wat doet de gemeente, de zorgverlener? Wat is de rol van de wijkverpleging en hoe krijgen zij signalen door? Hoe gaan wij de wijkverpleging aansturen? Ook willen we meer inzetten op preventie. Daarvoor kunnen we projecten indienen. Nu is nog onduidelijk of zorginstellingen of afzonderlijke zorgverleners dat moeten gaan doen. Wat betekent dat praktisch voor het apotheekteam? en grote groep van onze cliënten valt onder gemeentelijke instellingen als GGZ en Riagg. Onze vraag is: wie worden straks onze contact personen? Het cliëntcontact zal intenser worden. We moeten daarbij een beter beeld krijgen van wie de begeleiding uitvoert en wat die begeleiding inhoudt. LS VRDR Lees het vervolg van deze interviews op onder SBA -zine. sba magazine herfst 014 pagina 17

18 APOTHTAM Tekst Jan Hafkamp Beeld atja Schade Mediq Apotheek Barentsen Alles aanwezig voor een superstage Het belang van goede stagebegeleiding kun je niet genoeg benadrukken, vinden ze bij Apotheek Barentsen in Drachten. r is zelfs een speciaal team om stagiairs bij te staan. en aanpak die loont: vorig jaar is de apotheek uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf! Apotheek in het kort In 1919 startte de eerste generatie Barentsen grootvader van de huidige apotheker Adriaan Barentsen als apotheker in het Friese Drachten. Sinds 009 is Apotheek Barentsen op franchisebasis aangesloten bij Mediq. r werken twee apothekers, dertien apothekersassistenten en een bezorger. Apotheek Barentsen in Drachten heeft kwalitatief hoogstaande voorlichting hoog in het vaandel staan. Deskundige assistenten zijn volgens apotheker Adriaan Barentsen daarbij een absolute voorwaarde. Het personeel is vaak de belangrijkste factor bij het geven van goed advies, vertelt hij. Daar besteden we veel aandacht aan, onder meer via gespecialiseerde assistententeams. We hebben bijvoorbeeld teams die zich bezighouden met diabetes en astma/copd. Daarnaast hebben we teams die zich meer richten op de organisatie van de apotheek, zoals het kwaliteitssysteem en stagebegeleiding. Al die teams werken relatief onafhankelijk, met de bedoeling dat iedereen in de apotheek er beter van wordt. Adriaan Barentsen noemt een voorbeeld: Het team dat zich met het kwaliteitssysteem bezighoudt, bespreekt eventuele fouten met de individuele medewerkers. Daar leren ze weer van. Zo krijg je een soort zelflerende cyclus. Apothekersassistent Annie ten Have vindt het prettig werken zo: iedereen heeft zijn eigen aandachtsgebied, samen met een paar collega s. Het is sowieso een fijne apotheek om in te werken. Leuke collega s én een goede Het personeel is vaak de belangrijkste factor bij het geven van goed advies sfeer. Veel ontwikkelingen, ook in het werk. Sinds wij Mediq zijn geworden, zijn er meer uitdagingen. Daar krijgen we veel ondersteuning in, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen. De apotheek werkt nauw samen met de andere apotheken in Drachten; elke apotheek heeft zijn eigen specialisatie. Apotheek Barentsen richt zich voornamelijk op voorlichting en advisering. sba magazine herfst 014 pagina 18

19 Goed gevoel Het assistententeam dat bij Mediq Apotheek Barentsen gespecialiseerd is in stagebegeleiding, bestaat naast Annie ten Have uit Hermien van der Weg en Dirkje Adema. Waarom vinden ze het zo belangrijk om stagiairs intensief bij te staan? Hermien van der Weg: In de eerste plaats voor hun eigen toekomst; zodat ze later een mooie baan kunnen vinden. Maar het geeft ons zelf ook een goed gevoel als we weten dat zij later aan de slag kunnen als een apothekersassistent met uitstekende kwaliteiten. Het stagebegeleidingsteam van Mediq Apotheek Barentsen probeert elke stagiair zó goed op te leiden dat ze die graag zelf in dienst zouden nemen. Adriaan Barentsen: Het is diverse keren voorgekomen dat een stagiair ons team is komen versterken. n anders kunnen ze vaak aan de slag in de vakantieperiode. Die is ook altijd nuttig om ervaring op te doen. Beperkt aantal plaatsen De apotheek heeft meestal twee stagiairs over de vloer, maar nooit meer dan één per dag. Adriaan Barentsen: Het aantal stageplaatsen houden we bewust beperkt. Anders kun je niet de aandacht geven die wij noodzakelijk achten. n met een driekoppig begeleidingsteam is er altijd iemand beschikbaar om de stagiair bij te staan. In het rooster is daar ook rekening mee gehouden. Hermien van der Weg: We verrichten natuurlijk ook andere taken, maar we zijn primair gericht Hermien van der Weg (l) en Dirkje Adema: We vinden het belangrijk dat stagiairs later een mooie baan kunnen vinden op de stagiair. Wij geven ook de beoordeling; daar beslissen we met z n drieën over. Verder werkt de apotheek intensief samen met het ROC, in dit geval Friese Poort. Regelmatig hebben we werkveldoverleg over de nieuwste ontwikkelingen, vertelt Adriaan Barentsen. Het is belangrijk dat praktijk en opleiding zoveel mogelijk op elkaar aansluiten, al loopt de praktijk natuurlijk altijd een beetje voor. Beste Leerbedrijf Het systeem van een stagebegeleidingsteam werkt perfect, vinden ze bij Mediq Apotheek Barentsen. Dat vinden de stagiairs ook: een van hen heeft de apotheek zelfs voorgedragen voor de verkiezing van Beste Calibris Leerbedrijf 013 (zie kader). n de apotheek heeft nog gewonnen ook! Dat is natuurlijk niet alleen aan onze stagebegeleiders te danken: het is echt een prijs voor het hele team, vindt Adriaan Barentsen. Het mooiste aan die prijs is de erkenning die erbij hoort. Het is niet zo dat we zelf zeggen: We doen het goed, maar een stagiair gaf aan dat ze het hier zo naar haar zin heeft gehad. n daar gaat het uiteindelijk om bij deze apotheek. In de woorden van Annie ten Have: Het is erg leuk om iemand te zien vertrekken met een voldoende, en helemaal als zo iemand zegt: Tjonge, ik heb wel veel geleerd! Mediq Apotheek Barentsen in Drachten is in 013 uitgeroepen tot Beste Calibris Leerbedrijf. Het geeft ons een goed gevoel als stagiairs later aan de slag kunnen als een apothekersassistent met uitstekende kwaliteiten Stagiair Roelien: Uniek begeleidingsteam Roelien IJtsma heeft stage gelopen bij Mediq Apotheek Barentsen. Daar was ze zo enthousiast over dat ze de apotheek heeft voorgedragen als Beste Calibris Leerbedrijf 013, een prijs van kennis centrum Calibris. Ik was tweedejaars, had alleen een beetje basiskennis en begon mijn stage daarom toch een beetje onzeker, vertelt ze. Het was een hele opluchting om al tijdens de eerste stagedagen zo veel steun te ervaren. Het unieke aan het begeleidingsteam is dat het drie heel verschillende personen zijn. Als stagiair mag je zelf beslissen wie je in een bepaalde situatie wilt benaderen. Bovendien zijn tweede apotheker Jacob Hulst en de overige assistenten ook erg behulpzaam. Het is belangrijk dat praktijk en opleiding zoveel mogelijk op elkaar aansluiten Wil je een bijdrage leveren aan een goede aansluiting tussen school en apotheek, kom dan naar het congres (zie achterzijde) en laat je inspireren! sba magazine herfst 014 pagina 19

20 SBA-RGIOADVISURS Tekst SBA Beeld SBA Regio Noordoost (Groningen, Friesland, Drenthe- Hanzeland, Groot Twente) k Monique Bomers O 06 Regio Middenoost (Stedendriehoek, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen, Utrecht, 't Gooi) k Leonie Zuger O 06 Regio Zuid (ZO-Brabant, NO-Brabant, Limburg, Zeeland, West-Brabant, Hart van Brabant) k Saskia Garcia O SBA in de regio De vijf regioadviseurs van de SBA zijn een belangrijke schakel tussen de SBA en de dagelijkse praktijk in de apotheek. Zij informeren, adviseren en ondersteunen apothekers en hun team over nascholing, cao, HRM en arbeidsomstandigheden. Zij geven uitleg over de producten en diensten van de SBA. Ook zorgen zij ervoor dat de SBA-beleids makers weten waaraan apotheekmedewerkers behoefte hebben. De SBA-regioadviseurs werken samen met regionale partners, zoals de NMP en de ROC s. De digitale Regionale Nieuwsbrief: nieuws op maat in jouw mailbox! Naast de papieren versie van de SBA Regionale Nieuwsbrief, die vier keer per jaar wordt verstuurd naar alle apotheken, kun je er nu ook voor kiezen de digitale versie te ontvangen. Aanmelden is heel eenvoudig: ga naar vul je naam en adres in en selecteer jouw regio. Je ontvangt dan vier keer per jaar in je box het laatste nieuws over de SBAproducten, -diensten en -activiteiten in jouw regio, inclusief een handig overzicht van het geplande cursusaanbod in jouw regio. Regio West (Leiden, Gouda, Rotterdam, Dordrecht, Den Haag) k Saskia Meere O Regio Noordwest (Noord-Holland, Amsterdam, Haarlem) k Pauline Hoogerwerf O 06 sba magazine herfst 014 pagina 0

Apotheek Broekheurne: focus op een goed functionerings gesprek

Apotheek Broekheurne: focus op een goed functionerings gesprek magazine sba maakt werk van de apotheek zomer 14 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod najaar 14 Draag zelf bij aan een prettige werkomgeving! MC Schiebroek: Het geheim van medewerkers tevredenheid

Nadere informatie

De apotheek in 2015: Meer samenwerken in de wijk. Belangenorganisaties: Neem de tijd voor een goede uitleg aan ouderen

De apotheek in 2015: Meer samenwerken in de wijk. Belangenorganisaties: Neem de tijd voor een goede uitleg aan ouderen magazine sba maakt werk van de apotheek winter 014 4 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod voorjaar 015 Thema Geef glans aan je carrière De apotheek in 015: Meer samenwerken in de wijk Apotheek

Nadere informatie

sba maakt werk van de apotheek Het begint bij investeren in relaties LSP: Voordelen en tips voor stimuleren aantal opt-ins

sba maakt werk van de apotheek Het begint bij investeren in relaties LSP: Voordelen en tips voor stimuleren aantal opt-ins magazine sba maakt werk van de apotheek lente 015 1 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod voorjaar 015 Thema Zorg in de wijk: samenwerken met zorgverleners Het begint bij investeren in relaties

Nadere informatie

magazine Neem de regie over je eigen ontwikkeling sba maakt werk van de apotheek lente 2014

magazine Neem de regie over je eigen ontwikkeling sba maakt werk van de apotheek lente 2014 magazine sba maakt werk van de apotheek lente 14 1 Neem de regie over je eigen ontwikkeling Inclusief STUDIEGIDS met het cursusaanbod voorjaar 14 Apotheek en gezondheidscentrum: Samenwerking met alleen

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

sba maakt werk van de apotheek Bevorderen therapietrouw: Het belangrijkste middel is het gesprek

sba maakt werk van de apotheek Bevorderen therapietrouw: Het belangrijkste middel is het gesprek magazine sba maakt werk van de apotheek zomer 015 Inclusief SBA STUDIGIDS met het cursusaanbod najaar 015 Thema Therapietrouw Bevorderen therapietrouw: Het belangrijkste middel is het gesprek Apotheek

Nadere informatie

professionele tussenschoolse opvang

professionele tussenschoolse opvang professionele tussenschoolse opvang Bent u medewerker of coördinator tussenschoolse opvang en wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met de leerlingen in uw groep? Kom ook naar een van onze

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

overblijven Voor een verantwoorde overblijf

overblijven Voor een verantwoorde overblijf overblijven Voor een verantwoorde overblijf De VOO is de grootste opleider in de tussenschoolse opvang op school en maakt zich sterk voor een professionele overblijf in het primair onderwijs. Kiest u voor

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam PLUS Verbeeten Naam van de voorgedragen praktijkopleider Dhr. Mat Bours

Nadere informatie

Werken in de drogisterij

Werken in de drogisterij Werken in de drogisterij iets voor jou? De drogisterij Binnen de detailhandel is de drogisterij een aantrekkelijke plek om te werken. Mensen komen er graag en de hele dag ben je omringd door een breed

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Apothekers-, Doktersen Tandartsassistent

Apothekers-, Doktersen Tandartsassistent Hoogeveen 03 2014-2015 Apothekers-, Doktersen Tandartsassistent www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 Ik ben altijd met kleding bezig. Een creatieve opleiding lag dus voor de hand. Maar tijdens het zoeken, merkte ik

Nadere informatie

Aanvraag Erkend leerbedrijf Calibris

Aanvraag Erkend leerbedrijf Calibris Aanvraag Erkend leerbedrijf Calibris Handleiding Oktober 2010 Waarom erkenning? Als u mbo-studenten van opleidingen in de Zorg, Welzijn of Sport wilt opleiden, moet u als organisatie erkend leerbedrijf

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Mindfulness. IZZ Workshop. Mw. drs. Nicky Heins

Mindfulness. IZZ Workshop. Mw. drs. Nicky Heins IZZ Workshop voor mensen in de zorg - Er voor iedereen zijn - Werkzorgen & thuiszorgen - Draagkracht en draaglast - Onregelmatige tijden - Bezuinigingen - Krapte in personeel - Toename werkdruk - Patiënt

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Ruiter Dakkapellen Veelzijdig, duurzaam en doordacht

Ruiter Dakkapellen Veelzijdig, duurzaam en doordacht Veelzijdig, duurzaam en doordacht In één dag geplaatst, met 15 jaar garantie! Ruiter Dakkapellen In de stijl van het huis! Dé dakkapelspecialist van Nederland nodigt u uit in één van de vele showrooms.

Nadere informatie

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat!

Apotheek Casa Cura. Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! Apotheek Casa Cura Welkom bij uw apotheek waar u centraal staat! www.apotheekcasacura.nl Apotheek Casa Cura Apotheek Casa Cura is een cliëntgerichte en kwaliteitsbewuste organisatie die het als haar taak

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013. De SBA maakt werk van de apotheek

Jaaroverzicht 2013. De SBA maakt werk van de apotheek Jaaroverzicht Met diverse activiteiten heeft de SBA in bijgedragen aan de bevordering van het professioneel werken in de apotheek en de ontwikkeling van mensen die hierin werkzaam zijn. Uitgangspunt is

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Bijlage A Op afkomst afgewezen Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Iris Andriessen Barbara van der Ent Manu van der Linden Guido Dekker Inhoud Voorbeeld van een gebruikte sollicitatiebrief

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger!

Coachend Leidinggeven. Zo werk je prettiger! Coachend Leidinggeven Zo werk je prettiger! Wensen voor een gezonde onderneming Directies grotere betrokkenheid medewerkers bij het bedrijf kwaliteiten van de mensen aan bod laten komen beter met klanten

Nadere informatie

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi.

Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken. multi. Werkt Guided Care in jouw huisartsenpraktijk? Resultaten van een pilot bij vijf Nederlandse huisartsenpraktijken multi morbiditeit Nieuwe werkwijze voor mensen met meerdere chronische aandoeningen Werkt

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek

Waarom dit boekje? Begeleiding. Informatie. Stagedocent. Toekomst. Stageplek Waarom dit boekje? Tijdens je opleiding ga je op stage. Je kunt op veel plekken stage lopen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een stage in de keuken of in een winkel. Of voor een stage in de bouw of in

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Highlights medewerkerbijeenkomsten 2009

Highlights medewerkerbijeenkomsten 2009 In navolging van de succesvolle medewerkersbijeenkomst in 2009 zijn ook dit najaar weer, verspreid over het hele land, medewerkersbijeenkomsten georganiseerd. Wat daar allemaal is besproken wordt onderstaand

Nadere informatie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie

Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Beleid Inzet pedagogisch medewerkers en stagiaires in opleiding versie Uitgangspunten Visie Bij Mops begint, zowel voor kinderen, medewerkers en stagiaires een leven lang leren. Een leerbedrijf biedt de

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG Ben je het liefst praktisch bezig en houd je van afwisseling? Vind je het leuk om met mensen samen te werken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je anderen

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs

Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs Training, cursussen en coaching Vliegende start voor starters Overzicht cursusaanbod voor starters in het onderwijs 2008/2009 Volg een cursus bij AOb scholing Scholing Starters 08-09.indd 1 28-05-2008

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers

Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers Overzicht nascholing met keurmerk voorjaar 2014 : hét opleidingskeurmerk in de apotheekbranche De Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012 Gezondheidscentrum Effe buurten met de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut? Gezondheidscentrum de Bolzen wil graag, naast gezondheidszorg, ook voorlichting bieden

Nadere informatie