Opleidingengids voor burgemeesters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingengids voor burgemeesters"

Transcriptie

1 Opleidingengids voor burgemeesters 2015 Opleidingengids voor burgemeesters

2 Inhoudsopgave Voorwoord Jaarkalender Uw professionalisering Nieuw in het ambt Het programma in één oogopslag: de competenties De opleidingen in Inspiratie Reflectie Veiligheid en handhaving Voor de alledaagse praktijk Rollen en rolopvattingen Meerdaagse en Top-programma s Loopbaanoriëntatie Algemene informatie Nederlands Genootschap van Burgemeesters

3 Voorwoord Namens de commissie professionalisering en het bestuur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters mag ik u hierbij de opleidingengids voor 2015 aanbieden. De gids staat weer vol met waardevolle trainingen en cursussen waarmee u zich verder kunt bekwamen in het burgemeestersvak. Het burgemeestersambt kenmerkt zich door een grote veelzijdigheid en dat vindt u ook terug in de diversiteit aan thema s die in de opleidingen aan bod komen. Dat burgemeesters van tijd tot tijd opleidingen volgen is in de afgelopen jaren gelukkig veel vanzelfsprekender geworden. We zien dat het aantal burgemeesters dat deelneemt aan de opleidingen nog steeds stijgt. Het is dan ook begrijpelijk dat sinds kort in het Rechtspositiebesluit burgemeesters is opgenomen dat burgemeesters recht hebben op vergoeding van de kosten voor opleidingsactiviteiten. Uw deelname aan de activiteiten uit deze opleidingengids worden vergoed uit het Professionaliseringsfonds burgemeesters is het laatste jaar van de huidige financieringsperiode van het Professionaliseringsfonds. We zullen u het komende jaar zeker betrekken bij de evaluatie van het fonds en bij de opstelling van een beleidsplan voor de periode na Kern van het Professionaliseringsfonds is immers dat het aansluit bij uw opleidingsbehoeften. Ten slotte vraag ik graag uw aandacht voor twee punten voordat u zich gaat inschrijven. Het eerste betreft het aantal opleidingen waarvoor u zich wilt inschrijven. We proberen de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat betekent dat burgemeesters die zich voor heel veel opleidingen aanmelden vaak op de reservelijst komen. Het tweede punt betreft de afzeggingen die we krijgen, soms vlak voor de cursusdag. We hebben in dat geval een incomplete deelnemersgroep en dat heeft zijn effect op de cursus zelf. Bovendien dupeert u uw collega s die op de reservelijst staan. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor u beslist verhinderd bent. Maar laten we allemaal nadrukkelijk proberen om afzeggingen tot een minimum te beperken en onze afspraak om aan een opleiding deel te nemen nakomen. We zien uw aanmeldingen graag tegemoet. Ina Leppink-Schuitema, Voorzitter NGB-Commissie professionalisering. Opleidingengids voor burgemeesters

4 Jaarkalender 2015 Januari januari Lochemconferentie januari Lochemconferentie Februari 3-5 februari Lochemconferentie februari Lochemconferentie februari Lochemconferentie Maart 3-5 maart Lochemconferentie 18 maart Verkiezingen Provinciale Staten 23 maart Informatiebijeenkomst Mediationskills 26 maart Jaarvergadering NGB 30 maart Mr. Burgemeester April 1 april De kracht van de voorzittershamer 2 april 360 feedback 8 april Protocol en etiquette 13 april Mr. Burgemeester 15 april Nieuws maken 16 april Crisis! 27 april Koningsdag Mei 8 mei Coachen 11 mei Dominante krachten en het voorkomen van crisis 18 mei Raad en uw rol als stabiliserende factor 20 en 21 mei Mediationskills voor burgemeesters 29 mei Onzichtbaar leiderschap Juni 2-3 juni VNG-congres 5 juni Coachen 10 juni 3D en de veranderende rol van gemeenten juni Mediationskills voor burgemeesters 17 juni 360 feedback 18 juni De kracht van de voorzittershamer juni Mediationskills voor burgemeesters 6 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

5 Juni 26 juni De informele aanpak voor de burgemeester 29 juni Start Vakateliers September 3 september De frisse burgemeester 4 september De informele aanpak voor de burgemeester 4-5 september LoopbaanPlus 7 september Bestuurlijke regie op veilige evenementen 9-10 september Signalerend en reflecterend vermogen 16 september College en uw rol als voorzitter 17 september De frisse burgemeester 18 september Burgemeester gaat undercover 24 september Bestuurlijk handhaven Oktober 1 oktober NGB-najaarscongres 9 oktober Onzichtbaar leiderschap 12 oktober Zorgen voor een vitaal brein 14 oktober De frisse burgemeester oktober Effectief communiceren in de doe-democratie 21 oktober De gemeente in een veranderende maatschappij 26 oktober Burgemeester gaat undercover oktober LoopbaanPlus November 4 november Samenwerkende gemeente/burgemeester 11 november Burgemeester in de rol van toezichthouder 12 november Omgaan met conflictsituaties in uw gemeente 25 november Omgaan met conflictsituaties in uw gemeente november Conflictmanagement met NLP 30 november Slotdag vakateliers December 2 december Samenwerkende gemeente/burgemeester 10 december Praktische psychologie Opleidingengids voor burgemeesters

6 Uw professionalisering Het Professionaliseringsfonds Burgemeesters biedt u een unieke gelegenheid om u in het burgemeestersvak te ontwikkelen en om uw bestuurscompetenties te versterken. Geen andere beroepsgroep van politieke ambtsdragers heeft een dergelijke voorziening en de afgelopen jaren is gebleken dat het fonds en het opleidingenprogramma voor de burgemeesters van grote betekenis is. Dit hoofdstuk schetst u: De Commissie professionalisering De mogelijkheden tot inschrijving Nieuwe opleidingen in 2015 De ontwikkeling van het fonds De actualiteit van het fonds Blik op de toekomst Samenloop met andere activiteiten van het Genootschap Commissie professionalisering Binnen he Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de Commissie professionalisering nauw betrokken bij de ontwikkeling van het opleidingenprogramma. De commissie adviseert het bestuur over allerlei zaken rond het professionaliseringsfonds en organiseert elk jaar de Lochemconferenties. De commissie heeft de volgende samenstelling.: Voorzitter: Ina Leppink, burgemeester van Montferland Leden: Anny Attema, burgemeester van Ridderkerk Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen Henny van Kooten, burgemeester van Maasdriel Berry Link, burgemeester van Schinnen Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort Harry Oosterman, burgemeester van Ooststellingwerf Ryan Palmen, burgemeester van Hilvarenbeek Henk Robben, burgemeester van Wierden Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen De mogelijkheden tot inschrijving De aanmelding voor de opleidingen verloopt via Schrijf u svp voor 31 januari 2015 in. U moet daarvoor uw persoonlijke inlogcode gebruiken, die bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Groot voordeel voor u is dat u daarmee een overzicht opbouwt van de 8 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

7 opleidingen die u over de jaren heen heeft gevolgd. Dat overzicht is uitsluitend voor u toegankelijk en kan u in volgende jaren helpen om uw keuze uit te volgen opleidingen te maken. Ook kan het mogelijk van nut zijn voor periodieke gesprekken met de raad en met de commissaris of voor eventuele sollicitaties. Op vindt u een digitaal inschrijfformulier. U heeft uw persoonlijke inlogcode nodig, die bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord. Uw gebruikersnaam is opgenomen in de aanbiedingsbrief bij deze gids. Het wachtwoord is u eerder verstrekt. Als u uw wachtwoord niet meer weet, dan kunt u een willekeurig wachtwoord invullen. Dan verschijnt op uw beeldscherm de boodschap Wachtwoord vergeten?. Volg daarna de instructies, dan krijgt u binnen enkele minuten per mail een nieuw wachtwoord toegestuurd, dat u kunt veranderen in een code die u zelf gemakkelijk kunt onthouden. Voorkeur, voorrang en doelgroepen U kunt bij de aanmelding ook uw eerste voorkeur voor een opleiding aangeven. Bij de verwerking van de inschrijvingen zal daar zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Van nieuwe burgemeesters wordt verwacht dat zij als eerste Het Initiatief volgen. Daarna kunnen burgemeesters zich voor alle opleidingen inschrijven. Op basis van de aantallen inschrijvingen wordt de selectie van de deelnemers gemaakt. Op de reservelijst komen de burgemeesters, die zich voor de meeste opleidingen hebben aangemeld. Op deze wijze probeert het NGB zoveel mogelijk burgemeesters aan het opleidingenprogramma te laten deelnemen en ook rekening te houden met uw voorkeuren. Het afgelopen jaar varieerde het aantal inschrijvingen per burgemeester van een enkele workshop tot wel zeventien opleidingen. De burgemeesters die aan heel veel opleidingen willen deelnemen, komen dan bij veel opleidingen op de reservelijst. Om dat te voorkomen raadt de Commissie professionalisering u aan om kritisch naar uw eigen wensen te kijken en uw inschrijving te beperken tot ca. vijf opleidingen. Ook dan zult u niet alles gehonoreerd krijgen, maar het voorkomt grotere teleurstelling. Bestuurscompetenties centraal In opdracht van het ministerie van BZK zijn in 2007 de bestuurscompetenties van de burgemeesters vastgesteld. In totaal zijn er nu 30 bestuursstijlen, vaardigheden en basiscondities geïdentificeerd, die voor de vervulling van de burgemeestersfunctie van betekenis kunnen zijn. Veel gemeenten maken gebruik van de bestuurscompetenties in de profielschets, zoals die bij vacatures nodig is. Tevens maken gemeenten gebruik van de competenties om gericht met de burgemeesters functioneringsgesprekken te kunnen voeren. De bestuurscompetenties zijn ook goed toepasbaar als sleutel tussen vraag naar en aanbod van opleidingen. In deze gids is bij alle opleidingen vermeld aan welke competenties aandacht besteed wordt. Opleidingengids voor burgemeesters

8 Door de bomen het bos zien Deze opleidingengids bevat bijna 40 cursussen, trainingen en programma s. Door het brede aanbod is het soms lastig om tot een keuze te komen. Daarom een paar praktische tips om u behulpzaam te zijn: Tip 1: Doe de competentietest op Tip 2: Kijk of de resultaten u een kritische maar herkenbare spiegel opleveren. Tip 3: Vraag eens aan derden waar zij vinden dat u nog sterker kunt functioneren. Bespreek desgewenst uw resultaten van de competentietest. Mogelijk heeft u onlangs een (functionerings)gesprek met de raad of de commissaris achter de rug. Tip 4: Bepaal hoeveel dagen en dagdelen u komend jaar daadwerkelijk kunt en wenst te besteden aan uw professionalisering en uw loopbaan. Tip 5: Het opleidingenprogramma kent een indeling in hoofdstukken, herkenbaar aan de tabbladen in de gids. Zorg voor een goede mix en spreiding van uw aanmeldingen over de hoofdstukken. Tip 6: Wees kritisch in uw eigen opleidingswensen. Het inschrijfformulier is geen verlanglijstje. Tip 7: Bepaal bewust uw eerste voorkeur. Bij de verdeling van de beschikbare plaatsen houdt het NGB-bureau daar echt rekening mee. Tip 8: Neem contact op met NGB-directeur Ruud van Bennekom als u vragen heeft of er niet uitkomt. Nieuwe opleidingen in 2015 Het opleidingenprogramma 2015 is een combinatie van bekende en beproefde opleidingen en cursussen die nieuw zijn. Vanzelfsprekend zijn de bestaande opleidingen - waar mogelijk - aan de actualiteit aangepast en is rekening gehouden met de uitkomsten van de evaluaties van die opleidingen. Het programma 2015 is daarmee wederom een rijk geschakeerd programma met uiteenlopende onderwerpen en cursussen in diverse vormen. Voor de uitvoering ervan zijn diverse (opleidings)instituten in de arm genomen: Berenschot, De Beuk, Consort, Essenburgh, Event Safety Group, GITP, INTENS, De Presentatie Groep/The Leadership Group, PBLQ/ROI, en The Lime Tree. Via deze organisaties heeft het NGB enkele tientallen docenten/begeleiders van de opleidingen op de been weten te brengen. Nieuw in het programma 2015 zijn de volgende opleidingen: 360º feedback (blz. 37) De integriteitsgame (blz. 41) De kracht van de voorzittershamer (blz. 42) In de keuken van een collega (blz. 29) Nieuws maken (blz. 45) Omgaan met conflictsituaties in uw gemeente (blz. 62) Protocol en etiquette (blz. 47) 10 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

9 De ontwikkeling van het professionaliseringsfonds tot nu toe In 2003 startte het Professionaliseringsfonds burgemeesters. In de jaren ervoor verzorgde het Nederlands Genootschap van Burgemeesters al diverse cursussen en trainingen in het zogenoemde Boegbeeld-programma, maar de deelname was destijds nog beperkt. Met de komst van het fonds werd een belangrijk knelpunt voor participatie weggenomen: tot dan toe moesten de burgemeesters die op cursus wilden bij de gemeente(raad) zelf de deelnemersbijdrage vragen. Met het fonds ontstond er een landelijk budget voor de opleidingsactiviteiten van de burgemeesters. In de eerste jaren (ca. tot 2006) maakte het opleidingenprogramma een enorme groei door, zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde. Het aantal burgemeesters dat deelneemt aan activiteiten is sterk gestegen. Het aanbod is in de jaren ook sterk uitgebreid. In 2003 waren er naast de traditionele Lochemconferenties en Het Initiatief een stuk of acht trainingen en cursussen die door een vaste trainersgroep verzorgd werden. Nieuw waren toen meerdaagse opleidingen. De jaren daarna werd een brede waaier aan opleidingen ontwikkeld van 30 à 40 opleidingen, waarin tientallen begeleiders en docenten optreden. Het fonds heeft in de jaren drie subsidieperioden gehad. De eerste fase ( ) was die van het pionieren. Daarna werd de voorzichtige doorstart ( ) ingezet, vooral vanwege de onzekerheid over de mogelijke introductie van de gekozen burgemeester. Toen dat dossier gesloten was, werd een structureler weg ingeslagen en stemde de minister van BZK in met continuering voor een vierjarige periode: De actualiteit van het professionaliseringsfonds Voor de huidige financieringsperiode ( ) heeft het Nederlands Genootschap van Burgemeesters een beleidsplan opgesteld om de professionalisering nieuwe impulsen te geven. In de eerste plaats wil het Genootschap de deelname, de kwaliteit en de waardering bij burgemeesters op hetzelfde niveau houden. Dat lijkt een defensieve ambitie, maar niets is minder waar. Bij voortduring ijkt het NGB het programma aan de behoefte van de burgemeesters. Inhoudelijk komen de thema s in de opleidingen aan de orde, die burgemeesters bezig houden. De werkvormen, het trainersaanbod en de locaties vragen om afwisseling. Om op hetzelfde peil te blijven moet het programma continu geactualiseerd worden, anders dreigt sleetsheid en vindt afvlakking van de resultaten plaats. Binnen het opleidingenprogramma wil het Nederlands Genootschap van Burgemeesters komen tot structurering, focus, minder vrijblijvendheid en kwaliteitsverbetering. Op dit moment biedt het professionaliseringsfonds een breed scala aan opleidingsactiviteiten. Er zijn 30 à 40 opleidingen, variërend van middagbijeenkomsten tot uitgebreide meerdaagse leergangen. Voordeel is dat er voor elck wat wils is en mede daardoor er een hoge graad van deelname is. Opleidingengids voor burgemeesters

10 Focus Binnen het professionaliseringsaanbod wil het Genootschap focus aanbrengen. Het is onmogelijk om met de beschikbare middelen en vanuit de beroepsvereniging te voorzien in alle professionaliseringswensen van de burgemeesters. De focus is nu gericht op: een gedegen introductie in het ambt gedurende het eerste jaar dat burgemeesters in functie zijn. Het gaat dan vooral om de kernrollen en taken van de burgemeester: OOV-taken, goed bestuur, integriteit, raadsvoorzitterschap, relatie met de ambtelijke organisatie, etc. na de introductieperiode kunnen burgemeesters deelnemen aan een aanbod op gebied van: reflectie: intervisie, extravisie, vakateliers, waarbij u in kleine groepen reflecteert op uw vak en op uw eigen handelen; vaardighedentrainingen gericht op de kernvaardigheden van de burgemeester jaarlijkse bijspijkercolleges over ontwikkelingen in bijv. bevoegdheden, bestuurlijke veranderingen, etc. inspiratie: expertise uit andere sectoren en wetenschap ontsluiten voor de burgemeesters loopbaanoriëntatietrajecten; gericht op de verdere ontwikkeling van betrokkene, zowel in de huidige gemeente, als oriëntatie naar een vervolgstap in de burgemeestersloopbaan of naar buiten het ambt. Kernwaarden De grote kracht van het professionaliseringsprogramma is dat de burgemeesters in een vertrouwde en vertrouwelijke setting met vakgenoten ervaringen kunnen delen. Deelnemers bespreken dilemma s uit de bestuurspraktijk en reflecteren onder leiding van deskundige begeleiders op elkaars handelen. Nadrukkelijk verwacht het NGB dat deelnemende burgemeesters niet alleen halen, maar ook bereid zijn om te brengen. Iedere burgemeester heeft inzichten en ervaringen die van betekenis kunnen zijn voor de collega s. Een goede opleiding is altijd een coproductie door de deelnemers en de begeleiders. Voorts brengen de begeleiders en/ of gastdocenten externe inzichten en kennis in. Op die wijze kunnen de burgemeesters hun professionaliteit ontwikkelen en onderhouden en wil het NGB de bestuurlijke expertise in de beroepsgroep borgen. Vrijblijvendheid Nadrukkelijk mag van burgemeesters zelf verwacht worden dat zij hun persoonlijke professionaliteit op peil houden. Het is de eigen verantwoordelijkheid van een burgemeester om deel te nemen aan de professionaliseringsactiviteiten van het Genootschap, maar hij moet er ook op aangesproken kunnen worden. Het NGB verwacht van de minister en van de commissarissen van de Koning dat zij burgemeesters hiervan doordringen. In het eerste jaar moet het door iedereen als een must gezien worden om aan Het Initiatief deel te nemen. Niet alleen om professionalisering te halen, maar ook om expertise met collega-burgemeesters te delen. 12 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

11 Blik op de toekomst In 2014 is in het Rechtspositiebesluit burgemeesters opgenomen dat burgemeesters voor scholingsactiviteiten een beroep kunnen doen op financiering door de gemeente. Daartoe kan het college nadere regels opstellen. Datzelfde geldt voor professionaliseringsactiviteiten door wethouders en de verwachting is dat gemeenten voor de politieke ambtsdragers scholings- en professionaliseringsplannen zullen maken is het laatste jaar van de huidige financieringsperiode van het Professionaliseringsfonds burgemeesters ( ). Daarom zal het NGB in 2015 een nieuw beleidsplan voor de jaren erna opstellen. Als eerste stap zal het genootschap een evaluatie onder alle burgemeesters houden met als centrale vraag of het Professionaliseringsfonds en het opleidingsprogramma voldoende aansluiten bij de behoeften van de burgemeesters zelf. Samenloop met andere activiteiten van het NGB Het opleidingenprogramma van het Professionaliseringsfonds heeft raakvlakken met andere activiteiten/producten van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Het Najaarscongres, de bijeenkomsten in het kader van de crisisbeheersing, de website en publicaties als het Burgemeestersblad zijn in dit verband te noemen. Waar mogelijk zijn deze op elkaar afgestemd. Sinds 2009 biedt het NGB ook aan de voorzitters van de Waterschappen de mogelijkheid om deel te nemen aan een aantal algemene opleidingen uit het fonds. De deelnemende dijkgraven betalen in die gevallen een individuele bijdrage voor de opleidingen waaraan zij deelnemen. Loopbaanoriëntatie Voor burgemeesters is het vaak lastig om zich te oriënteren op de eigen loopbaan. Zo vraagt de de waan van de dag vaak alle aandacht en ontbreekt eenvoudigweg de rust voor een goede reflectie op de eigen functie en de loopbaan. Ook speelt mee dat burgemeesters wel vaak voor de gemeente en het gemeentebestuur op pad zijn, maar veel minder voor zichzelf. En velen zijn al zeer lang werkzaam in het openbaar bestuur en het burgemeestersvak, waardoor de (huidige) burgemeestersfunctie wel haast een vanzelfsprekendheid is. En tenslotte is soms het beeld van een elders solliciterende burgemeester bij anderen niet goed. Het ontbreken van de reflectie op de eigen loopbaan brengt risico s met zich mee. Mooie vacatures komen vaak maar één keer langs... Bovendien wordt de afstand tot andere functies groter als men zich te veel concentreert op de huidige functie. En dan zijn de risico s daar als anderen zien dat de burgemeester te lang op zijn plek zit. Tegen deze achtergrond verzorgt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Loopbaanoriëntatie-programma. Het programma bestaat uit diverse trajecten waarin u uw persoonlijke loopbaanontwikkeling kunt verkennen en in concrete actie kunt omzetten. U vindt deze op blz. 65 van deze opleidingengids. Opleidingengids voor burgemeesters

12 Crisisbeheersing Met financiële steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie biedt het Genootschap aan burgemeesters ondersteuning bij hun taken in de crisisbeheersing. Kern van de ondersteuning is dat het NGB de kennis en ervaringen van burgemeesters verzamelt en deze aan andere burgemeesters beschikbaar stelt. Voor burgemeesters en locoburgemeesters die te maken hebben met een crisis, is er de ondersteuningslijn ( ), die 24 uur per dag en 7 dagen per week in de lucht is. Daarnaast verschijnen in het Burgemeestersblad regelmatig interviews met burgemeesters die een crisis hebben meegemaakt, zijn er publicaties en organiseert het Genootschap bijeenkomsten over crisisgerelateerde onderwerpen. Alle informatie vindt u op www. burgemeesters.nl/crisisbeheersing. Digitale ondersteuning In 2013 is geheel vernieuwd. Komend jaar zal de site verder uitgebreid worden met informatie die u kunt gebruiken in het kader van uw professionalisering en loopbaanontwikkeling. Onder andere is nu een eerste start gemaakt met uw eigen persoonlijke ontwikkelplan. U heeft de mogelijkheid om aan de hand van een competentietest te bepalen welke competenties u bij uzelf nog niet optimaal ontwikkeld vindt. 14 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

13 Opleidingengids voor burgemeesters

14 Nieuw in het ambt Burgemeester word je door het te zijn. Er is in Nederland geen opleiding vóórdat je burgemeester kunt worden. De kneepjes van het burgemeestersvak leer je pas als je al geïnstalleerd bent. Dan pas openbaren zich alle velden waarop een burgemeester schaakt. Daar komt nog eens bij dat gemeenten sterk verschillen. Niet alleen variëren gemeenten bijvoorbeeld qua grootte, sociale samenstelling en economische potentie, maar ook de politieke en bestuurscultuur is lokaal bepaald. Dat maakt het voor de burgemeester - die over het algemeen van buiten komt - nog belangrijker om een intensieve oriëntatiefase te hebben en een optimale uitgangspositie te creëren. De eerste start Met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt het Genootschap aan een kort programma voor de periode rond het aantreden van burgemeesters. Voor deze groep start een introductieprogramma, waarin de kersverse burgemeester kennismaakt met een aantal gebieden, waarop een burgemeester acteert: crisisbeheersing, communicatie, integriteit, openbare orde en veiligheid, etc. Zo mogelijk lopen de nieuw burgemeesters dit programma al voor de daadwerkelijke beëdiging in de functie, want vanaf dag één kun je al voor ingewikkelde vraagstukken komen te staan. Het Initiatief Al vele jaren bestaat Het Initiatief voor beginnende burgemeesters. De beginnende burgemeesters zijn duidelijk als groep te omschrijven. Ze zitten allemaal in het zelfde schuitje. Daarom is voor deze groep het uitwisselen van ervaringen een essentieel onderdeel van Het Initiatief. In Het Initiatief komen voor de deelnemers kennis en ervaringen van anderen beschikbaar en is er ruimte voor discussie en informatie over actuele thema s die de burgemeester raken. De actuele editie van Het Initiatief is gestart in december 2014 en loopt door tot in maart Naar verwachting zal in de loop van het voorjaar van 2015 een nieuwe groep kunnen starten. Het Initiatief bestaat uit vier cursusblokken van twee dagen. In het eerste blok gaat het om de persoonlijke vervulling van het ambt en de sociaal psychologische aspecten die daarbij een rol spelen. In de volgende blokken is er een ruime introductie in de OOV-portefeuille. Tenslotte komen eigen keuzes van de deelnemers aan de orde, wordt gekeken naar de persoonlijke ontwikkelplannen en maakt de groep mogelijke samenwerkingsafspraken voor de nabije toekomst. 16 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

15 Voor nieuwe burgemeesters is Het Initiatief een must. De minister van BZK verwacht dat alle nieuwe burgemeesters deelnemen aan de opleiding. Nieuw benoemde burgemeesters ontvangen een separate uitnodiging via het secretariaat van het NGB. Afhankelijk van het aantal benoemingen van nieuwe burgemeesters start er elke 6 à 9 maanden een nieuwe groep. Deelname aan Het Initiatief is verplicht om aanspraak te kunnen maken op deelname aan andere activiteiten uit het professionaliseringsprogramma. Opleidingengids voor burgemeesters

16 Het programma in één oogopslag: de competenties Identificatie Bindend vermogen Integriteit Onafhankelijkheid Stressbestendigheid Signaalgevoeligheid Verbinder Netwerker Procesregisseur Aanjager Inlevingsvermogen Sociabel 360 graden feedback 3D en de veranderende rol gem. Bestuurlijk handhaven Best. regie op veilige evenementen Burgemeester als toezichthouder Burgemeester gaat undercover Coachen College en uw rol als voorzitter Conflictmanagement met NLP Crisis! De frisse burgemeester De gemeente in veranderende tijden De informele aanpak De integriteitsgame De kracht van de voorzittershamer Dominante krachten Effectief communiceren in de Doe-democratie In de keuken van een collega Intervisie Mediationskills voor burgemeesters Mr. Burgemeester Nieuws maken Omgaan met conflictsituaties Onzichtbaar leiderschap Praktische psychologie Protocol en etiquette Raad en uw rol als stabilisator Samenwerkende gemeente Signalerend en reflecterend verm. 18 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

17 Communicatief Coaching Probleemverduidelijking Doorzettingsvermogen Daadkracht Besluitvaardigheid Onderhandelingsvaardig Bestuurl. gevoeligheid Omgevingsbewustzijn Beïnvloedingsvermogen Achtergrondoriëntatie Vernieuwingskracht Adaptief vermogen Oordeelsvorming Vasthoudendheid Voortgangsbewaking Doelgerichtheid Organisatiegevoeligheid Opleidingengids voor burgemeesters

18 De opleidingen in 2015 Inspiratie De burgemeestersfunctie is voortdurend in ontwikkeling; niet alleen door interne veranderingen in het lokaal bestuur, maar ook door brede maatschappelijke tendensen. Voor burgemeesters is het van groot belang zicht te houden op deze ontwikkelingen en op de betekenis ervan voor het eigen functioneren. Daarom biedt het opleidingenprogramma een aantal inspirerende programma s met verkenningen van maatschappelijke ontwikkelingen, waar u met collega s kunt reflecteren op de gevolgen ervan voor de burgemeesters. Zo organiseert het NGB sinds jaar en dag - vanaf 1982 om precies te zijn - in de wintermaanden de Lochemconferenties. Vaste waarde is ook de serie actualiteitencolleges die onder de naam De actuele tafel plaatsvinden. Aanbod in 2015: Lochemconferenties De actuele tafel 20 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

19 Lochemprogramma 2015 Van maken naar mogelijk maken Vanaf 2015 zullen de gemeenten moeten bewijzen dat zij in het sociale domein de eerste overheid zijn. Tegelijk is de opgave dat het allemaal met minder middelen moet en hebben de gemeenten de ambitie dat het anders moet. Veel gehoord is dat verkokering weg moet, bureaucratie moet verdwijnen en de samenleving meer zelf moet oppakken. Voor de inwoners, het gemeentebestuur, de ambtelijke organisaties en de instellingen die in het werkveld actief zijn, zijn dat fundamentele veranderingen. Het credo voor het gemeentebestuur is: Van maken naar mogelijk maken. Burgerkracht en bestuurskracht zullen hand in hand moeten gaan. De gemeentebesturen zullen de publieke waarde moeten herdefiniëren willen zij voor de lokale gemeenschap de betekenisvolle overheidslaag zijn, die iedereen voor ogen heeft. De burgemeester zit daarbij op een interessante positie vanuit zijn rol als voorzitter van de raad en van het college en vanuit zijn openbare orde en veiligheidsportefeuille. Daarom bespreken we in Lochem vragen als: Hoe maken we de overstap van de overheid die alles maakt, naar een gemeentebestuur dat heel veel mogelijk maakt? Welke publieke waarde creëert de gemeente nu eigenlijk? Wat is de rol van de burgemeester in het sociale domein? Wat? In de Lochemconfernties maakt u kennis met actuele wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van de gemeentelijke bestuurslaag. Met uw collega s gaat u op zoek naar passend leiderschap in diverse rollen en posities. Hoe? De zes Lochemconferenties openen op de dinsdagavond met een diner-pensant. Vervolgens is de woensdag de centrale conferentiedag met externe inleiders en interactieve workshops. De donderdagochtend staat in het teken van een actueel onderwerp uit uw burgemeesterspraktijk en wordt afgesloten met een lunch. Resultaat U heeft verkend hoe u de publieke waarde van de gemeente kunt versterken. U heeft weer eens enkele tientallen collega s uit het land gesproken. U weet wat u vanuit uw verschillende posities in de gemeente kunt bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentebestuur. Opleidingengids voor burgemeesters

20 Competenties Netwerker, verbinder, procesregisseur en aanjager Achtergrondoriëntatie Adaptief vermogen Omgevingsbewustzijn Praktisch Duur: 5 aaneengesloten dagdelen (met 2 overnachtingen) Begeleiding: NGB-Commissie professionalisering Maximum aantal deelnemers: 35 burgemeesters per conferentie Data: januari, januari, 3-5 februari, februari, februari en 3-5 maart Locatie: Hotel t Hof van Gelre te Lochem De burgemeesters ontvingen in november 2014 een aparte uitnodiging om zich voor de Lochemconferenties in te schrijven. 22 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

21 De actuele tafel Actualiteitencolleges voor burgemeesters die bij willen blijven De actuele tafel is een jaartje weg geweest, maar in 2015 krijgt De actuele tafel een vervolg met een aantal bijeenkomsten. Evenals voorgaande jaren zijn ook de bijeenkomsten rond crisisgerelateerde onderwerpen in de formule - voor de file komen, na de file weg - ondergebracht. Wat? Het doel van de bijeenkomsten is om met collega-burgemeesters van gedachten te wisselen, te discussiëren, best practices te delen en kennis te nemen van wetenschappelijke inzichten over het thema actuele en over crisisgerelateerde onderwerpen. De actuele tafel-bijeenkomsten behandelen elke keer een ander onderwerp. In ieder geval is er een Actuele tafel in de vorm van een werkbezoek aan de AIVD. Hoe? De actuele tafel is een combinatie van kenniscolleges waarin nieuwste wetenschappelijke inzichten en discussies worden gepresenteerd door een vooraanstaande wetenschapper of deskundige, gevolgd door een co-referaat door een of twee burgemeesters die reageren op de inleider en teven praktijkcases uit de eigen gemeente presenteren. De nadruk ligt op best practicevoorbeelden en kritische succesfactoren voor handelswijzen. Praktisch Duur: Van tot uur (inclusief diner) Maximum aantal deelnemers: 30 burgemeesters Data: de data zijn nog niet bekend. Alle burgemeesters ontvangen in het eerste kwartaal van 2015 een uitnodiging voor de serie. Dan zijn de onderwerpen en sprekers van de afzonderlijke bijeenkomsten bekend. Opleidingengids voor burgemeesters

22 Reflectie Intervisie is een vast onderdeel in het opleidingenprogramma. Het biedt burgemeesters de gelegenheid om in kleine groepen intensief te reflecteren op zaken waar de deelnemers in hun praktijk tegenaan lopen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat intervisie zeer waardevol is. Al langere tijd blijkt er bij burgemeesters behoefte aan opleidingstrajecten waarin met een kleine groep van burgemeesters, gedurende een langere periode intensief gewerkt wordt aan professionaliseringsthema s. Daarom is het NGB twee jaar geleden gestart met een vorm van thematische intervisie: de vakateliers. Nieuw in 2015 is de mogelijkheid om bij een collega mee te lopen. U krijgt dat een kijkje in de keuken van een gemeente buiten uw eigen regio. Aanbod in 2015: Vakateliers Intervisie In de keuken van een collega 24 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

23 Intervisie Intensieve reflectie met collega s op uw en hun functioneren Druk en eenzaam, dat is een beeld dat met regelmaat naar voren komt over burgemeesters. Tegen deze achtergrond is het voor burgemeesters lastig om een spiegel voor het eigen functioneren te ontwerpen en de rust en setting te vinden om verbeterpunten voor zichzelf te ontdekken. Intervisie met een groep collega-burgemeesters kan dan nuttig zijn. Intervisie past in een bewuste loopbaanontwikkeling. Wat? Deelname aan een intervisiegroep is geen vrijblijvende aangelegenheid, integendeel. Het vraagt van de deelnemers de bereidheid voor een open opstelling ten aanzien van zichzelf en anderen. Het vraagt om investering van tijd en energie. Het succes van de groep staat of valt met de discipline, die de groepsleden voor elkaar opbrengen door hun aanwezigheid en hun inzet. Het verdient aanbeveling om - alvorens deel te nemen aan een intervisiegroep - enkele andere onderdelen van het opleidingsprogramma te volgen om de juiste leerattitude te ontwikkelen. Hoe? Een intervisiegroep bestaat uit 6 à 7 deelnemers. Aan de hand van de inschrijvingen worden de groepen gevormd rekening houdend met regionale spreiding. Iedere groep krijgt een professionele begeleider. Deze heeft voorafgaand aan het traject een persoonlijk intake-gesprek met de deelnemers. Daarin formuleren de deelnemers zelf hun leerdoelen. De groep zelf bepaalt de frequentie van de samenkomsten gespreid over de periode van een jaar. In dit jaar wordt een netwerk opgebouwd, dat ook na afloop van het traject zijn waarde heeft. De ervaring leert, dat de intervisiegroepen na het jaar contact met elkaar blijven houden. Ook willen we in 2015 starten met gemengde intervisie, waarbij u een intervisietraject volgt, waarbij een deel van de deelnemers uit andere sectoren afkomstig is. U moet dan denken aan bestuurders en andere professionals op eindverantwoordelijke functies in de publieke sector. Zo zal de Kring van voorzitters van waterschappen de dijkgraven uitnodigen om hieraan deel te nemen. Resultaat Uw resultaat is afhankelijk van de leerdoelen die u zelf voor de intervisie stelt. U heeft met collega-burgemeesters intensief gereflecteerd op een aantal thema s. U heeft uw kennis en ervaring aan collega s beschikbaar gesteld en die van hen ontvangen. Competenties Verbinder, netwerker, procesregisseur en aanjager Coaching Adaptief vermogen Signaalgevoeligheid Opleidingengids voor burgemeesters

24 Praktisch Duur: 6 à 8 dagdelen gedurende een jaar Begeleiding: drs. Hans Bekkers, drs. Piet Jeuken MA, drs. Henriëtte Koomans, Sip Kruze en drs. André Mooij. Maximum aantal deelnemers: 6 à 7 burgemeesters per groep Doelgroep: Voorrang voor burgemeesters in 4e-6 e jaar benoemingstermijn Data: een intervisiegroep bepaalt deze zelf 26 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

25 Vakateliers Zoektocht naar de besturing van de eerste overheid Al langere tijd bestaat bij burgemeesters behoefte aan een opleidingstraject waarin men met een kleine groep van burgemeesters, gedurende een langere periode intensief werkt aan professionaliseringsthema s. In 2013 zijn de eerste (positieve) ervaringen opgedaan met deze vakateliers. In de vakateliers combineert u leiderschapsontwikkeling met expertise van collega s rond een bepaald onderwerp. Het is een vorm van thematische intervisie. De onderwerpen hebben betrekking op zowel inhoud en proceskracht als uw persoonlijk interventierepertoire. Wat? In 2015 start het NGB voor de derde maal met de vakateliers. In de vakateliers combineert u leiderschapsontwikkeling met ervaringen van collega s rond specifieke thema s. De thema s hebben betrekking op zowel inhoud en proces, als op persoonlijk interventierepertoires. In elk vakatelier komt in beginsel, één nader te bepalen thema aan de orde. Er kunnen meerdere vakateliers worden gevormd. De vakateliers zullen worden gevormd rond kleine groepen deelnemers die gedurende een periode van circa zes maanden periodiek met elkaar werken aan onderwerpen en invalshoeken die de kern van de burgemeesterfunctie raken. Die thema s hangen samen met de verschillende rollen van de burgemeester in zijn ambt, of zijn verdiepingen daarvan. Voor 2015 is het overkoepelende thema Zoektocht naar de besturing van de eerste overheid, waarbinnen aan de volgende verbijzonderingen voor vakateliers kan worden gedacht: De gemeente besturen binnen regionale verbanden; Ontwikkelend veiligheidsland: burgemeester-gemeente-veiligheidsregio-nationale politie; De vitaliteit van de lokale democratie; Maatschappelijke innovatie Het vakatelier stelt de deelnemers in staat om zich intensief te verdiepen in de problematiek van het gekozen thema in de eigen werkpraktijk. Er wordt geleerd door de inbreng van kennis en ervaring van de deelnemers en de begeleider. Intervisie staat daarbij centraal, dat wil zeggen dat de deelnemers eigen casuïstiek inbrengen en gestructureerd met elkaar bespreken. Hoe? Na inschrijving inventariseert het NGB bij de deelnemende burgemeesters voor welke thema s zij belangstelling hebben. Vervolgens is er een gezamenlijke startbijeenkomst van alle deelnemers aan de vakateliers waarin u de breedte en diepgang van het vakatelier met elkaar bespreekt en de thema s verkent. Daarna is er een periode van circa zes maanden waarin de afzonderlijke vakateliers van 5 á 8 deelnemers drie maal een dagdeel bijeen om intensief het thema van uw vakatelier verder te verdiepen. Opleidingengids voor burgemeesters

26 De vakateliers sluiten af met een gezamenlijke bijeenkomst van twee dagdelen, waarin de deelnemers leerervaringen delen en ook een advies aan het NGB uitbrengen. Het NGB draagt zorg voor ervaren facilitatoren die de programmering en de intervisie professioneel kunnen begeleiden. Competenties Verbinder, Netwerker, Aanjager, Procesregisseur Onafhankelijkheid Bindend vermogen Identificatie Integriteit Stressbestendigheid Signaalgevoeligheid Praktisch Wilt u deelnemen aan een vakatelier? Maak dan uw interesse kenbaar via het digitale inschrijfformulier voor de opleidingen (www.burgemeesters.nl/opleidingen2015). Op de startdag verkent u met de andere deelnemende burgemeesters de thema s en bepaalt u onderling de samenstelling van de afzonderlijke vakateliers. Deelname impliceert dat in beginsel het gehele vakatelier wordt doorlopen. De startdag is op 29 juni 2015 ( uur). De drie tussentijdse bijeenkomsten van een dagdeel zijn vervolgens tot en met november. De slotbijeenkomst is op 30 november 2015 ( uur). Begeleiding: drs. Dick van Ginkel, Hanneke Möhring en drs. Leike van Oss 28 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

27 In de keuken van een collega Meelopen met een collega Iedere burgemeester kent de bestuurspraktijk in de gemeente op zijn duimpje. Tegelijk verschilt die praktijk van gemeente tot gemeente. Om te verkennen dat het elders anders gaat is er de mogelijkheid om een dag met een collega-burgemeester mee te lopen. Vele burgemeesters organiseren al meeloopdagen, stages, gast van de burgemeester, etc voor mensen die geïnteresseerd zijn in het burgemeestersvak. Maar ook voor burgemeesters zelf kan het heel leerzaam zijn om te kijken hoe collega s het doen. In ruil daarvoor krijgt u van die collega de nodige feedback als hij met u meeloopt. U zult merken dat vanzelfsprekendheden niet zo vanzelfsprekend zijn Wat? In dit programma loopt u enkele dagdelen mee met een burgemeester in een gemeente buiten uw regio. Het geeft u een frisse inkijk in hoe het buiten uw eigen gemeente gaat en hoe een collega zijn functie in de dagelijkse praktijk inhoud geeft. Deze collega loopt ook een dag met u mee. Daarmee krijgt u de mogelijkheid om op elkaars functioneren te reflecteren. Als duo reikt u elkaar ervaringen en een spiegel aan en vergroot u elkaars handelingsrepertoire. Dat maakt u bewust en scherp, want anderen doen en zien wat u zelf niet meer waarneemt. Hoe? Na aanmelding volgt een digitale intake. Daarna zorgt het NGB voor een match met een collega van u buiten uw regio of provincie. Aan de hand van een praktische handreiking maakt u vervolgens afspraken met uw partner in dit programma. U spreekt samen de intensiteit van de meeloopdagen af en de wijze waarop u onderling de resultaten wilt bespreken. Resultaat U krijgt een kijkje in de bestuurspraktijk van een collega in een andere gemeente. Een collega geeft reflectie op de bestuurspraktijk in uw gemeente. U heeft een scherper zelfbeeld van uw eigen handelen en uw handelingsrepertoire is vergroot. Competenties Signaalgevoeligheid Aanjager, netwerker, procesregisseur, verbinder Coaching Communicatief Oordeelsvorming Praktisch Duur: 6 à 8 dagdelen gedurende ca. zes maanden Begeleiding: NGB-bureau Data: U bepaalt deze in onderling overleg Opleidingengids voor burgemeesters

28 Veiligheid en handhaving Handhaving en de openbare orde en veiligheid zijn dé werkvelden van de burgemeester. Hier moet hij qua vakmanschap een echte meester zijn. Dat wil zeggen durf tonen, weten hoe te acteren, verantwoordelijkheid nemen en vooral beslagen ten ijs komen. Het programma 2015 heeft een aantal opleidingen die u daarbij kunnen ondersteunen om uw kennis op peil te brengen en om uw handelingsrepertoire aan te scherpen. Opleidingen 2015: Bestuurlijk handhaven Bestuurlijke regie op veilige evenementen Burgemeester gaat Undercover Crisis! 30 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

29 Bestuurlijk handhaven De nieuwste ontwikkelingen op een rij Een eendaagse interactieve cursus over de recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke handhaving en de betekenis ervan voor de rol van de burgemeester. Tegenwoordig zijn alle ogen gericht op de burgemeester als het gaat om de aanpak van overlast en andere ordeverstoringen. De bevoegdheden die de burgemeester ter beschikking staan zijn de laatste jaren gestaag uitgebreid. De burgemeester ontwikkelt zich van burgervader tot rechtshandhaver. Wat speelt er precies? Hoe gaat u deze bevoegdheden toepassen en hoe stuurt u dan uw ambtelijke organisatie en de politie aan? Hoe dekt u de risico s af? Wat? De cursus omvat drie delen: Het wettelijk en beleidskader in vogelvlucht. Reflectie op recente ontwikkelingen door een hoogleraar. De praktijk: de onderlinge bespreking van realistische casus uit de handhavingspraktijk. Hoe? Ervaren en deskundige sprekers belichten de materie vanuit de theorie en praktijk. Er is ruimschoots de gelegenheid om uw standpunten en ervaringen actief uit te wisselen met uw collega s. Resultaat U bent op de hoogte van recente en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke handhaving. U realiseert zich wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw positie en rol als burgemeester. Competenties Aanjager Daadkracht Organisatiegevoeligheid Voortgangsbewaking Praktisch Duur: 1 dag Begeleiding: prof. dr. Lodewijk Rogier en mr. Jessica Roon Maximum aantal deelnemers: 15 Datum: 24 september 2015 ( uur) Opleidingengids voor burgemeesters

30 Bestuurlijke regie op veilige evenementen??? De cursus geeft de burgemeester het nodige houvast in het uitvoeren van zijn taak op het gebied van veiligheid bij evenementen. De cursus behandelt de vergunningverlening, de voorbereiding, de uitvoering en de respons op incidenten. De handreiking evenementenveiligheid biedt hierbij het organisatorische, procesmatige en juridische kader. Wat? Het wettelijk en beleidskader in vogelvlucht. Inzicht in het krachtenveld van uiteenlopende belangen en in kritieke beslissingen in de vergunningverlening en voorbereiding van een evenement. Omgaan met ambtelijke advisering vanuit de gemeente en de hulpdiensten. Keuzes maken in het risicobeleid en restrisico bij evenementen. Afstemming in de beveiliging en toezicht (particulieren, politie, gemeente). Rol van de politie bij evenementen (politiesterkte, operationele afspraken, politiekosten). Omgaan met dreigingen en potentiële crises op evenementen. Evalueren en leren van evenementen. Hoe? Aan de hand van theorie en praktijkervaringen wordt inzicht geboden. U bespreekt lessen van diverse bekende casus en geanonimiseerde ervaringen uit verschillende gemeenten/ regio s. Hierna volgt een interactieve sessie waarin inzicht wordt geboden in de dynamiek van het nemen van kritieke beslissingen bij evenementen. Aan de hand van enkele oefencasus zoomt u in op kritieke beslissingen op verschillende momenten in het proces. Plenair worden de consequenties van beslissingen besproken aan de hand van werkelijke situaties. Ter afsluiting krijgt u adviezen mee over evalueren, leren en verbeteren. Resultaat U kunt uw positie in het spelersveld bij evenementen duiden. U maakt bewust keuzes ten aanzien van risico s bij evenementen. U herkent welke kritieke beslissingen er nodig kunnen voor, tijdens en na een evenement. U leert inhoudelijk de consequenties van besluiten te doorzien en mee te wegen. Competenties Besluitvaardigheid Signaalgevoeligheid Procesregisseur Omgevingsbewustzijn Praktisch Duur: 1 dag Begeleiding: drs. Syan Schaap Maximum aantal deelnemers: 15 Datum: 7 september 2015 ( uur) 32 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

31 Burgemeester gaat undercover Ervaar aan den lijve de context en effecten van uw beleid Lokale veiligheid kenmerkt zich vaak door complexe vraagstukken, die direct invloed hebben op het gevoel van veiligheid van burgers. De onderliggende problematiek - waarbij veiligheidsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden - speelt een prominente rol in de lokale politieke debatten. De plaatselijke verwachtingen en de politieke betrokkenheid zijn torenhoog. Ga daar als burgemeester maar eens aan staan bij de ontwikkeling van lokaal veiligheidsbeleid, dat zich inmiddels kenmerkt door een enorm aantal spelers vanuit verschillende domeinen en die met elkaar samenwerken en informatie moeten uitwisselen. De gemeente voert de regie over deze spelers en de burgemeester speelt hierin een cruciale, verbindende en verantwoordelijke rol. De burgemeester wordt steeds meer een vertaler van kennis, informatie en kunde tussen de verschillende veiligheidslagen, inclusief de tacit knowledge van de straat. Er lijken echter nog onvoldoende handvatten en handelingsperspectieven te bestaan. Bovendien ontbreken er nog te veel bruggen tussen kennis en lokale praktijk voor burgemeesters om de nieuwe functie te bekleden en om te gaan met alle informatie die op hen af komt en de lokale dynamiek op het raakvlak van het sociale domein en het veiligheidsdomein beter kunnen verbinden en interpreteren. Wat? Het Undercoverprogramma stelt burgemeesters beter in staat om te reageren en te reflecteren op soms ingrijpende gebeurtenissen in het lokale veiligheidsdomein en biedt een kans om verbindingen te leggen met bijvoorbeeld het sociale domein en de breedte van het veiligheidsdomein te ervaren. Om praktijk te verbinden aan bewezen aanpakken (kennisontwikkeling, evidence based beleid) is gekozen voor een werkend leren vorm. U krijgt inzichten in de andere kant van veiligheid en hoe organisaties in de stad zich - direct of indirect - bezig houden met veiligheid. Zeker in het verlengde van de decentralisaties in het sociale domein is deze ervaring van groot belang omdat de link hiervan met het veiligheidsdomein vaak onderbelicht is. Hoe? U start de Undercoverdag met een vroege ontbijtbespreking bij de burgemeester van Amersfoort. Daar krijgt u een briefing over hoe de dag gaat volgen en hoort u bij welke organisatie u de dag te gast bent. De medewerkers, cliënten, gasten, etc. zijn niet op de hoogte van uw achtergrond als burgemeester. Daarmee kunt u vrij ervaren hoe het werkveld van de organisatie en de mensen eromheen eruitziet. Aan het einde van de middag is er een debriefing, waarin u de opgedane ervaringen deelt met de andere deelnemende burgemeesters. Na vier weken volgt een bespreking met vertegenwoordigers van de organisaties waar u te gast bent geweest in aanwezigheid van enkele wetenschappers/deskundigen. Daar bespreekt u uw ervaringen en vertellen de organisaties ook over hun ontwikkeling: Wat zet kracht achter die Opleidingengids voor burgemeesters

32 ontwikkeling en waar zitten soms de remmen? Enkele kennisontwikkelaars (wetenschappers/ deskundigen) reflecteren op de opbrengsten. Resultaat U heeft praktijkkennis van de werkvelden van organisaties op het brede terrein van sociale veiligheid. U weet waar deze organisaties in hun ontwikkeling tegenaan lopen. U heeft ervaren hoe anders men u benadert als burgemeester dan als gewoon burger. Competenties Identicatie Netwerker Inlevingsvermogen Sociabel Probleemverduidelijking Omgevingsbewustzijn Achtergrondoriëntatie Organisatiegevoeligheid Praktisch Duur: Een lange undercoverdag en één dagdeel resultaatbespreking Begeleiding: drs. Lucas Bolsius, Lex Mellink Mpa en Lian Merkx Msc. Maximum aantal deelnemers: 10 Datum: 18 september ( uur, inclusief ontbijt) en 26 oktober 2015 ( uur, inclusief diner) 34 Nederlands Genootschap van Burgemeesters

Opleidingengids voor burgemeesters

Opleidingengids voor burgemeesters Opleidingengids voor burgemeesters 2014 Opleidingengids voor burgemeesters 2014 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................

Nadere informatie

Opleidingengids voor burgemeesters

Opleidingengids voor burgemeesters Opleidingengids voor burgemeesters 2013 Opleidingengids voor burgemeesters 2013 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................

Nadere informatie

Opleidingengids voor burgemeesters

Opleidingengids voor burgemeesters Opleidingengids voor burgemeesters 2012 Opleidingengids voor burgemeesters 2012 Opleidingengids voor burgemeesters 2012 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................................................................

Nadere informatie

Handreiking functioneringsgesprek burgemeester

Handreiking functioneringsgesprek burgemeester Handreiking functioneringsgesprek burgemeester Inhoud 1. Samen gaan voor kwaliteit 5 2. Een cultuur van reflectie 9 3. De voorbereiding 13 3.1 Cycli van feedback voor de burgemeester 13 3.2 De organisatie

Nadere informatie

SAMEN LEREN IN NETWERKEN. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. In opdracht van de VO academie van de VO raad

SAMEN LEREN IN NETWERKEN. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. In opdracht van de VO academie van de VO raad 5 SAMEN LEREN IN NETWERKEN Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders In opdracht van de VO academie van de VO raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet

Nadere informatie

Nederland Wethoudersland. Opleidingen, masterclasses, actualiteiten en meer

Nederland Wethoudersland. Opleidingen, masterclasses, actualiteiten en meer Nederland Wethoudersland Opleidingen, masterclasses, actualiteiten en meer Jaargang 1 - nummer 3-2015 2 Colofon Redactie: Jeroen van Gool en Vandana Jankipersadsing, Wethoudersvereniging Vormgeving: Het

Nadere informatie

Mannen Verdienen Beter METHODIEKVERSLAG

Mannen Verdienen Beter METHODIEKVERSLAG Mannen Verdienen Beter METHODIEKVERSLAG Amsterdam, november 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Opzet en resultaten van de training 5 3. Algemene aanwijzingen 7 4. Organisatie 10 4.1 Werving 4.2. Voorlichting

Nadere informatie

Introductiebeleid bij gemeenten. Meer dan welkom

Introductiebeleid bij gemeenten. Meer dan welkom Introductiebeleid bij gemeenten Meer dan welkom A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl VOORWOORD De toekomstige vervangingsvraag van het relatief

Nadere informatie

Nederland Wethoudersland. Opleidingen, masterclasses, actualiteiten en meer

Nederland Wethoudersland. Opleidingen, masterclasses, actualiteiten en meer Nederland Wethoudersland Opleidingen, masterclasses, actualiteiten en meer Jaargang 1 - nummer 1-2015 Redactie: Vormgeving: Iris Kester en Jeroen van Gool, Wethoudersvereniging Het Vonkt, Houten Uitgave

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen voor Zorg & Welzijn Inhoud Wie zijn we? Heel opleidingen Wat willen we met onze trainingen bereiken? Onze trainers Trainingen Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

PILOTPROJECT PROFESSIONELE RUIMTE PO

PILOTPROJECT PROFESSIONELE RUIMTE PO ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers PILOTPROJECT PROFESSIONELE RUIMTE PO Eindrapportage juni 2013 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Voorwoord Deze eindrapportage toont

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. NVTZ Academie

Beter toezicht door inzicht. NVTZ Academie Beter toezicht door inzicht NVTZ Academie 2015 Voorwoord Op weg naar permanente educatie met de NVTZ Academie Het jaar 2015 staat in het teken van de grote transities in de zorg. Dit vraagt ook om een

Nadere informatie

burgemeestersblad nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 18, februari 2013

burgemeestersblad nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 18, februari 2013 burgemeestersblad 67 nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 18, februari 2013 Han Polman: Gemeenten gebaat bij concernaanpak NGB-voorzitter Bernt Schneiders: Minister, Succes! Vereniging voor

Nadere informatie

Leergang Effectief Publiek Leiderschap

Leergang Effectief Publiek Leiderschap CENTRUM VOOR STRATEGIE EN LEIDERSCHAP Leergang Effectief Publiek Leiderschap Editie 2014-2015 PBLQ ROI CSL 1 nationale als lokale en regionale overheden, zelfstandige bestuursorganen en sectoren als veiligheid,

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Culturele dilemma s in het onderwijs

Culturele dilemma s in het onderwijs Culturele dilemma s in het onderwijs Leren van de aanpak van stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en andere sectoren CAOP Research drs. Karin Jettinghoff drs. Miranda Grootscholte SBO,

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

voor de werving selectie van de gemeentesecretaris / algemeen directeur

voor de werving selectie van de gemeentesecretaris / algemeen directeur or directeur strategisch-adviseur ontwikkelaa mmunicator directeur strategisch-adviseur rnieuwer communicator directeur strategisch r adviseur vernieuwer Gezocht: communicator directe nspirator leider

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Verbindend vakmanschap

Verbindend vakmanschap Verbindend vakmanschap De uitdaging van tegelijk loslaten en samenbrengen in opdracht van IKPOB - eindrapport - USBO Advies Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht dr. Harmen

Nadere informatie

Gemeente Twenterand. Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012

Gemeente Twenterand. Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012 Gemeente Twenterand Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie 2012 Mark Verhijde 19-3-2012 Eindnotitie Intern Traject Burgerparticipatie Twenterand Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding en context Hoofdstuk

Nadere informatie

BURGEMEESTERSBLAD NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS JAARGANG 19, DECEMBER 2014

BURGEMEESTERSBLAD NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS JAARGANG 19, DECEMBER 2014 BURGEMEESTERSBLAD 75 NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS JAARGANG 19, DECEMBER 2014 Burgemeester in twee gemeenten: een bijzondere dubbelfunctie Integriteit op de kaart: start IPA per 1 januari 2015

Nadere informatie

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers

Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Voorbereiding inzet van ervaringsdeskundige vrijwilligers Tips en handreikingen ten behoeve van zorgverbeteringstrajecten Versie 1.0 Inhoud INLEIDING 3 Waarom ervaringsdeskundigen inzetten? 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?

Nadere informatie

Op zoek naar het handwerk van de overheidsmanager

Op zoek naar het handwerk van de overheidsmanager nr. 45 Maart 2014 Op zoek naar het handwerk van de overheidsmanager Ambitie: Excellent Lokaal Overheidsmanagement + Beleidsprogramma A+O fondsen + Gemeente Den Haag: Project Kansrijk + Leergang Veranderen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Jongeren in het (v)mbo naar een werkende toekomst. Een analyse van de effecten en succesfactoren van de K!X-aanpak

Jongeren in het (v)mbo naar een werkende toekomst. Een analyse van de effecten en succesfactoren van de K!X-aanpak Jongeren in het (v)mbo naar een werkende toekomst Een analyse van de effecten en succesfactoren van de K!X-aanpak INHOUD Inleiding: wat is K!X en waarom dit rapport? 4 - Wat houdt KIX in? 4 - Hoe werkt

Nadere informatie

Praktijkervaring HSAO-docenten

Praktijkervaring HSAO-docenten erv Praktijkervaring aring HSAO-docenten hsao oce 1 2 Praktijkervaring HSAO-docenten Eindrapportage project Stimulering praktijkervaring HSAO-docenten 3 4 Vooraf Voor u ligt de eindrapportage van het deelproject

Nadere informatie

Catch the Coach to Be. Eind Evaluatie

Catch the Coach to Be. Eind Evaluatie Catch the Coach to Be Eind Evaluatie Mara Frank & Marieke Megens december 2007 Catch the Coach to Be Eind Evaluatie Amsterdam, december 2007 Dit rapport is geschreven aan de hand van interviews met de

Nadere informatie