Training: Effectieve Projectbeheersing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Training: Effectieve Projectbeheersing"

Transcriptie

1 Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Start: 26 februari 2014

2 Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie Inleiding De training Effectieve Projectbeheersing is gericht op de voorbereiding en begeleiding van in uitvoering te nemen of genomen projecten binnen de procesindustrie. In dit proces zijn de volgende rollen te onderscheiden: 1. De projectleider 2. De werkvoorbereider 3. De uitvoerder 4. De project- of costcontroller De effectiviteit bij projectbeheersing is het grootst als alle rollen gezamenlijk -maar ook ieder voor zich- perfect op elkaar zijn afgestemd. Vanwege de diversiteit van projecten en situaties is daarbij niet exact (lees: volgens de richtlijnen) aan te geven op welke wijze het projectteam haar gezamenlijke en individuele rol moet verrichten. Afhankelijk van de omstandigheden zal het team het -voor haar situatie- meest ideale samenwerkings- of organisatiepatroon moeten (kunnen) bepalen. Tevens is het onderkennen van een goed contract een belangrijke stap voor het effectief kunnen beheersen van een project. Vandaag de dag is de uitvoering van een project niet meer te vergelijken met 10 jaar geleden. Waar in het verleden de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijker rol speelde bij het oplossen van onvoorziene situaties en discussies, wordt er anno 2013 veel meer gekeken wat er contractueel is vastgelegd. Deze ontwikkeling zal zich voortzetten. Een goed contract kan onduidelijkheden en discussies voorkomen en zal een effectieve projectbeheersing ten goede komen. De training Effectieve Projectbeheersing wil in de eerste plaats het inzicht van de leden van het projectteam vergroten in structuren, organisatievormen en samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast komen methodieken en vaardigheden aan de orde, met behulp waarvan in de praktijk de beheersing van projecten kan worden gerealiseerd. Tijdens de training wordt er ruimte gegeven voor het uitwisselen van ideeën en ervaringen over gehanteerde methoden en de praktische voor- en nadelen ervan ( leren van elkaar ). Het accent van de training ligt op een verbetering van het gezamenlijk functioneren van het projectteam door deelnemers inzicht te geven in de werksituatie en de centrale rol die de teamleden spelen in de uitvoering van projecten ( kennis- en attitudegericht ) waarbij (contractuele) afspraken gerespecteerd dienen te worden. De training is specifiek gericht op projectbeheersing binnen de procesindustrie en wordt dan ook verzorgd door specialisten uit de praktijk die de wereld van de techniek en de procesindustrie van haver tot gort kennen. Doel Het doel van de training is het optimaliseren van het uitvoeringsresultaat van projecten, door: 1. het vergroten van het inzicht in projectteams en de eigen rol en het functioneren daarin. 2. kennisoverdracht van state of the art informatie m.b.t. projectbeheersing 3. het opdoen, het uitwisselen en het eigen maken van relevante kennis en ervaring op dit gebied.

3 Waarom weer een training over projectbeheersing? Veel trainingen die gaan over projectbeheersing gaan uit van één rol binnen het projectteam. Deze training laat de verbinding en de noodzakelijke samenwerkingsverbanden zien in vier rollen die heden ten dage onderdeel vormen van een modern projectteam. De deelnemers zullen ervaren dat een juiste onderlinge afstemming de effectiviteit verbetert waardoor het projectresultaat verbetert. Het unieke van deze training is dat de deelnemers bij het zogenaamde projectspel die rol kunnen kiezen welke ze in het dagelijkse arbeidsleven niet uitoefenen. Hiermee wordt meer inzicht geboden in de rol van een collega in het projectteam en komt er meer interactie tussen de verschillende rollen. De drie thema s op een goede manier combineren geeft de meest efficiënte vorm van samenwerken in een team. Het witte vlak geeft de ultieme manier van samenwerken aan en straalt tevens transparantie uit. Modelmatige weergave van de meest efficiente vorm van samenwerking binnen het team. Voor wie? Deze training is voor u (als individu of als projectteam) geschikt als u als projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, costcontroller uw projecten efficiënt wilt beheersen. Ook als u een faciliterende rol heeft in projecten (als engineer, calculator, planner etc.) of leiding geeft aan één of meerdere projectteams op tactisch niveau bevelen wij de training graag aan. Opbrengst van de training Deze training biedt helderheid m.b.t. de rollen en verplichtingen in een projectteam (onderling en naar de klant). De afspraken en verwachtingen die gemaakt worden in een projectteam zijn bekend en gemanaged. Er wordt gewerkt naar een effectieve samenwerking en communicatie van en binnen het projectteam. De cursisten zijn in staat om effectief om te gaan met projectverstoringen. Opbouw De training bestaat uit 5 dagen, verspreid over ca. 2 maanden, waardoor het geleerde tussentijds in de praktijk goed kan beklijven. Tegelijkertijd wordt daardoor niet ineens een te grote druk op de arbeidstijd gelegd. Werkwijze De training is zeer op de praktijk van de procesindustrie gericht. Aan de hand van een project wordt door de deelnemers, voor een belangrijk deel in subgroepjes (projectteams), een groot aantal opdrachten uitgevoerd die de praktijk simuleren, het zogenaamde projectspel. In deze opdrachten zijn de ervaringen van de voorgaande trainingsdagen telkens verwerkt. Door vragen en gerapporteerde waarnemingen van de trainers worden de projectteams geconfronteerd met de wijze waarop zij als team functioneerden.

4 Elke sessie wordt door 2 trainers geleid. Dit is omdat de training van begin tot eind zeer interactief, is, waarbij het doen voorop staat. Het doen vergt dan ook de nodige observatie door de trainers, gevolgd door terugkoppeling. Met de inzet van slechts 1 trainer per sessie wordt de essentie van de training onvoldoende of niet bereikt. De deelnemer krijgt tijdens de training de gelegenheid om zijn ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers en de trainers. Leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt. We verwachten van de deelnemers dan ook een actieve houding en inbreng. Het programma Dag 1: Trainers: Ben Houweling en Hans Bosman (co trainer) Kennis maken met elkaar Het verloop van een project De rollen in het projectteam Samenwerken in projecten Effectieve communicatie Dag 2: Trainers: Hans Bosman en Ben Houweling (co trainer) Inzicht in elkaars motivatie Besluitvorming in een project Wat is plannen? Huiswerkopdracht (een planning) Dag 3: Trainers: Fred Meershoek en Ben Houweling (co trainer) Contract awareness De zin van een goede projectadministratie Effect van meer- en minderwerk op de projectuitvoering Het ontstaan van meer- en minderwerk Dag 4: Trainers: Ben Houweling en Hans Bosman (co trainer) De projectadministratie Berekenen resultaat van een project, % gereed en wat nu Bewaking van het project (uren en materiaal) De meest optimale project realisatie (MOPR) Dag 5: Trainers: Fred Meershoek, Ben Houweling en Hans Bosman Bespreken huiswerkopdracht Het projectspel o In projectteams opdrachten uitvoeren aan de hand van een gesimuleerd project waarin de stof en de ervaringen van de voorgaande sessies is verwerkt. o De effectiviteit en samenwerkingspatronen binnen de teams worden waargenomen en met de teams besproken. o Met de totale groep de inhoud en uitkomsten van het projectspel bespreken.

5 Data De training vindt plaats op de volgende dagen en tijden: Dag 1 26 februari uur Dag 2 27 februari uur Dag 3 6 maart uur Dag 4 12 maart uur - Overnachting - Dag 5 13 maart uur Locatie De training wordt gehouden op de volgende locatie: Van der Valk Hotel Arnhem Amsterdamseweg VK Arnhem Tel Aanmelding en Intake Direct na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een intakeformulier. Dit formulier bevat vragen rondom uw functie, uw werkervaring en uw verwachtingen ten aanzien van deze training. Op die manier proberen we de samenstelling van de groep zo optimaal mogelijk te laten zijn en de training zoveel mogelijk af te stemmen op uw leerbehoefte. Groepsgrootte De aard en de werkwijze van de training maken het noodzakelijk de groepsgrootte te stellen op minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Niet elke aanmelding hoeft automatisch tot plaatsing te leiden. Prijs Aan deelname aan de training Effectieve Projectbeheersing is een bedrag verbonden van: Leden: 2.750,00 Niet leden: 3.050,00 Hierbij is inbegrepen: het studiemateriaal, de overnachting op de 4 e trainingsdag inclusief ontbijt, en alle maaltijden en consumpties tijdens de training (op alle dagen een lunch en op de 4 e dag eveneens een diner). Eventueel persoonlijke uitgaven (bijvoorbeeld drankjes na afloop aan de bar) komen voor eigen rekening. Note: Een overnachting op de 1 e trainingsdag is niet inbegrepen. U kunt dit optioneel bijboeken. Indien u deze boeking via de VOMI Academie laat lopen, bedragen de kosten 79,55 per nacht, inclusief ontbijt (i.p.v het reguliere tarief van 120,00). Indien u hiervan gebruik wilt maken, geeft u dit dan s.v.p. bij uw aanmelding aan ons door. Er kan alleen worden ingeschreven voor het gehele traject, niet voor afzonderlijke dagen. U ontvangt een factuur die u in één keer dient te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Vóór aanvang van de training is restitutie slechts mogelijk als voor de opengevallen plaats alsnog een vervangende deelnemer kan worden ingeschreven. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

6 De trainers Deze training wordt verzorgd door 3 trainers, ieder met hun eigen specialiteit, maar allen met een zeer ruime praktijkervaring binnen de industriële sector en specifiek binnen de procesindustrie. Ben Houweling Ben Houweling (1955) is in staat om techniek te combineren met een heldere kijk op het managen van projecten. Heeft als filosofie dat als je een taak (het maken van een planning, het maken van een calculatie, etc.) niet op papier kan doen, dat dan een PC met de benodigde software een zinloze investering is. De kennis hiervoor heeft hij opgedaan op de werkvloer als leidinggevende bij diverse grote opdrachtgevers. Hij heeft een jarenlange ervaring als sitemanager en daarna als hoofd van de afdeling personeelsplanning en werkvoorbereiding bij de grootste technische dienstverlener van Nederland. De theoretische achtergrond hiervoor heeft Ben opgedaan vanuit de vakgebieden elektrotechniek en de meet- en regeltechniek aangevuld met diverse Projectmanagement opleidingen. Zijn financiële kennis heeft hij opgedaan middels een bedrijfseconomische studie. Daarnaast is Ben, als bevoegd docent, actief in de genoemde technieken en verzorgt hij trainingen op het gebied van Projectmanagement. Zijn jarenlange ervaring draagt hij graag op een inspirerende manier over aan anderen met als kernvraag: wat beweegt mensen om te doen wat ze doen? Hans Bosman Hans Bosman (1960) is interim HR manager, organisatie adviseur, trainer en coach met een ruime ervaring in organisatievorming, organisatiecultuur, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en Management Development. Met een passie voor organisaties en mensen levert hij, zowel in zijn advieswerk als in zijn trainingen een bijdrage aan het goed functioneren van teams, managers en medewerkers. Daarbij houdt hij zowel rekening met de behoeftes en de ontwikkelingen binnen de organisatie van de opdrachtgever, als met de mogelijkheden van de betrokkenen. Door zijn uitgebreide (management- en trainings)ervaring, strategisch inzicht, analytische instelling en luistervaardigheid, is hij in staat snel tot de kern van de problematiek door te dringen en creatieve oplossingen en interventies met visie aan te dragen. Gebruikmakend van een gezonde dosis humor weet hij snel te binden en overtuigen. Hans heeft ruim 25 jaar P&O (management) ervaring in de industriële, technische en dienstverlenende organisaties, zowel in de business to business als in consumerbusiness. Hij volgde verschillende opleidingen op het gebied van personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en adviesvaardigheden. Daarna specialiseerde hij zich met een mastersopleiding in organisatieontwikkeling, en met een mastersopleiding training & coaching op het gebied van samenwerking en leiderschapsontwikkeling. Voordat hij zich vijf jaar geleden vestigde als zelfstandig trainer/adviseur, bouwde hij zijn advieservaring op in P&O functies binnen diverse gerenommeerde complexe industriële en technische organisaties. Fred Meershoek Fred Meershoek (1965) is contractmanager bij een technische dienstverlener. Hij heeft zowel een bedrijfskundige alsook een technische opleiding, beide op universitair niveau. Sinds 1992 is hij werkzaam geweest bij diverse technische aannemers/installateurs in de functies van technisch inspecteur, bedrijfsleider, operational manager en contractmanager. Een belangrijk uitgangspunt voor Fred is dat een contract een projectleider moet helpen bij het uitvoeren van zijn project. Door zijn pragmatische benadering met vele praktijkvoorbeelden ervaren meerdere deelnemers een training van Fred als leerzaam en nuttig. Met de opgedane kennis en de bewustwording kunnen de deelnemers meteen de volgende dag aan de slag. VOMI behoudt het recht om wijzigingen in dit programma aan te brengen en/of onderwerpen in een andere volgorde te behandelen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden. Op alle VOMI trainingen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, welke gepubliceerd staan op de website.

7 VOMI Academie De procesindustrie stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de mensen die hierin werkzaam zijn. Goede scholing is derhalve van groot belang. VOMI ontwikkelt en verzorgt trainingen die nauw aansluiten bij de specifieke behoefte van de procesindustrie. Het belang van VOMI is versterking van de kennis en kunde binnen de procesindustrie. VOMI streeft hierbij geen winstoogmerk na. De door VOMI geboden trainingen worden tegen kostprijs aangeboden., maar de waardering van onze deelnemers is de beste referentie. Uit de Wat is de VOMI Academie? De VOMI Academie is de organisatie waarmee VOMI haar leden wil ondersteunen op het gebied van trainingen en opleidingen. Dit betreft niet alleen het organiseren van trainingen en opleidingen zoals deze reeds plaatsvinden bij 'sitemanagement' en 'leidinggeven voor voorlieden'. Maar juist ook het ontwikkelen van nieuwe trainingen en opleidingen die gericht zijn op de specifieke behoefte in de procesindustrie. Hoe is de VOMI Academie georganiseerd? VOMI heeft met Van Sadelhoff Learning Services (VS) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. VS is een organisatie die bedrijven en brancheorganisaties ondersteunt op het gebied van trainingen en opleidingen. Zij verzorgen backoffice services, ontwikkelen trainingen, workshops, etc. Daarnaast beschikken zij over een breed netwerk aan ervaren trainers. VS heeft samen met VOMI reeds de succesvolle training sitemanagement ontwikkeld. Eric van Sadelhoff is de drijvende kracht achter VS. Waarom de VOMI Academie? De arbeidsmarkt problematiek is voor een arbeidsintensieve bedrijfstak de komende jaren een enorme uitdaging. Thema's als duurzame inzetbaarheid en permanente educatie spelen een belangrijke rol. We merken dat deze thema's ook bij veel VOMI leden actueel zijn. Tevens stellen de opdrachtgevers steeds hogere eisen aan het opleiding van de medewerkers. Vanuit de VOMI willen we leden op dit vlak ondersteuning bieden, en indien gewenst, adviseren. Tijdens algemene ledenvergaderingen en onderzoek onder individuele leden is gebleken dat er behoefte is aan trainingen die aansluiten bij de specifieke wensen in de procesindustrie. Actueel aanbod Open Inschrijving VOMI Academie De VOMI Academie is continu actief met het ontwikkelen van (nieuwe) trainingen, opleidingen en workshops, gebaseerd op de input van de VOMI-lidbedrijven. Momenteel bieden wij de volgende trainingen aan: Training Sitemanagement Training Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training Effectieve projectbeheersing Workshop Werken voor en bij je klant Kijk op de website: voor de eerstvolgende startdata. Contactgegevens VOMI Academie p/a Postbus EL Arnhem Tel: Fax:

8 Aanmeldingsformulier Ondergetekende, Achternaam: Man Vrouw Voorletters: Roepnaam: Geboortedatum: meldt zich aan voor de training Effectieve Projectbeheersing, met als startdatum: 26 februari Het adres waarop u uw correspondentie wilt ontvangen: Postadres: Privé Zakelijk Postcode en plaats: Naam organisatie: Telefoon zakelijk: Telefoon privé: Mobiel: adres: Deelname voor rekening van: Deelnemer Werkgever Indien voor rekening werkgever, factuur zenden aan: Naam organisatie: T.a.v.: Man Vrouw Adres: Postcode en Plaats: Plaats en datum: Handtekening: Dit formulier kan worden verzonden naar: VOMI Academie t.a.v. Elsbeth Verveld p/a Postbus EL Arnhem Fax: Indien u nog vragen heeft kunt u ons bereiken op het telefoonnummer:

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Training: Sitemanagement. Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie

Training: Sitemanagement. Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers

Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Workshop Contract Awareness voor staf- en bureaumedewerkers Succesvol voorbereiden, opstellen en bewaken van contractuele afspraken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach

Workshop. De Vakman als Praktijkcoach Workshop De Vakman als Praktijkcoach Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop

Workshop: De Klantgerichte Monteur. Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop: De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie. 1- daagse workshop Workshop De Klantgerichte Monteur Klantbewust denken en doen voor technici in de procesindustrie.

Nadere informatie

Workshop. Complexe Onderhandelingen

Workshop. Complexe Onderhandelingen Workshop Complexe Onderhandelingen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen of

Nadere informatie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie

Workshop. Risicomanagement in de procesindustrie Workshop Risicomanagement in de procesindustrie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd, gekopieerd, opgeslagen

Nadere informatie

Portfolio- en Programma Management

Portfolio- en Programma Management Masterclass Portfolio- en Programma Management 4-daags programma Kopenhagen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Informatie over de. Master of Educational Management. voor de schoolleiders van de toekomst

Informatie over de. Master of Educational Management. voor de schoolleiders van de toekomst Informatie over de Master of Educational Management voor de schoolleiders van de toekomst Voorwoord Niemand kan schetsen hoe de toekomst er uit komt te zien. Wat we wel weten is dat de ontwikkelingen

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

algemene opleidingsbrochure

algemene opleidingsbrochure algemene opleidingsbrochure Ydo organisatie-adviseurs Ressenerbroek 24A 6666 MR Heteren +31 (0) 26 474 29 99 +31 (0) 26 472 10 67 info@ydo.eu www.ydo.eu Ydo organisatie-adviseurs Heteren Algemene Opleidingenbrochure

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHT EN DIRECT TOEPASBAAR PROVOCATIEF COACHEN Wat is provocatief trainen en coachen? Een beetje prikkelen, een beetje plagen, overdrijven, je bewust van

Nadere informatie

Studiegids. BIM Engineer. Cohort 2015

Studiegids. BIM Engineer. Cohort 2015 Studiegids BIM Engineer Cohort 2015 Inleiding INHOUDSOPGAVE Documentbeheer... 3 INLEIDING... 4 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE OPLEIDING... 5 1.1 Waarom de opleiding BIM engineer?... 5 1.2 Definitie van een BIM

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen voor Zorg & Welzijn Inhoud Wie zijn we? Heel opleidingen Wat willen we met onze trainingen bereiken? Onze trainers Trainingen Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching GRIP OP TALENTONTWIKKELING TALENTMANAGEMENT UW INVESTERING [code: B-TMG] 1.490,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage. PLANNING Deze training

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching DE ONDERNEMINGSRAAD: KADERS EN PRAKTIJK BASISTRAINING VOOR DE OR UW INVESTERING [code: B-TBOR] 890,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage. PLANNING

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie