Academie Journaal. Wat is de Pompeblêd Academie (PA)? scholengroep. Opening Academie. Gebruik de PA voor contact Pompeblêd vakgenoten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Academie Journaal. Wat is de Pompeblêd Academie (PA)? scholengroep. Opening Academie. Gebruik de PA voor contact Pompeblêd vakgenoten"

Transcriptie

1 scholengroep Wat is de Pompeblêd Academie (PA)? De PA is de Huisacademie van alle medewerkers werkzaam bij de scholengroep Pompeblêd. Deze groep bestaat uit: OSG Sevenwolden, OSG Singelland, OSG Piter Jelles, RSG Magister Alvinus en RSG Simon Vestdijk, Burgemeester Harmsmaschool en het Stellingwerfcollege. Via deze Huisacademie wordt aantrekkelijk opleidingsaanbod dicht bij huis (Friesland) georganiseerd. Door de vraag te bundelen kunnen betere condities afgesproken worden. Opening Academie De uitnodiging voor de opening van de Academie wordt in de eerste week van oktober per verstuurd naar alle medewerkers van de Pompeblêdscholen. Het programma is uitnodigend en met medewerking van de leerlingen van de Burgemeester Harmsmaschool belooft dit een feestelijke opening te worden. 18 oktober vanaf uur Burgemeester Harmsma School Gorredijk Het aanbod is toegankelijk voor ieder die werkt bij de Pompeblêdscholen. Voorbeelden van dit aanbod zijn onder meer: (meerjarige) leergangen, workshops, trainingen, lezingen, masterclasses of andere collegiale contacten. Daarnaast wordt met betrekking tot professionalisering gebruik gemaakt van elkaars ideeën en best practices. Gebruik de PA voor contact Pompeblêd vakgenoten De PA organiseert op jouw verzoek lezingen, workshops over thema s die specifiek voor jouw vak interessant zijn. Daarnaast kan bemiddeld worden als je contact zoekt met collega s van andere scholen. Oproep aan Economie VMBO docenten Petra van den Akker, Economie docent in Singelland komt graag in contact met Pompeblêd collega s. Zij wil een kenniskring Economie-vmbo oprichten: Oproep aan collega s verzuimmedewerkers voor leerlingen Betsy Grit is al enige jaren verzuimmedewerker op Singelland, Drachtster Lyceum. Dit is nog een vrij nieuw beroep. Zij wil graag contact met andere scholen/collega s. Waar heeft deze functie zich al ontwikkeld of waar is deze functie zich nog aan het ontwikkelen? Neem contact op met Ook in dit journaal: Start leergang Pompeblêd-Talent in Opleiding De vijf rollen van de docent Kort journaal Excellente schoolleiders Proefcollege Opbrengstgericht lesgeven Ondersteuningsaanbod rekenonderwijs Programmaaanbod Nummer 4 5 en meer!

2 4 dagdelen uur op 1, 8, 15 en november 01 De vijf rollen van de docent Deze workshop wordt gegeven door eigen schoolopleiders en is bestemd voor startende, nieuwe en geïnteresseerde docenten. Je krijgt meer inzicht in de verschillende fasen in de les en jouw houding als docent. Het verduidelijkt processen en reacties in de lessituaties. Het programma in hoofdlijnen: 1e dagdeel: de vijf rollen besproken en geoefend. e dagdeel: de rollen van gastheer & presentator verder uitgediept. e dagdeel: de rol van didacticus gekoppeld aan verschillende werkvormen. 4e dagdeel: de rol van pedagoog en afsluiter worden toegepast. Kosten 85,- inclusief maaltijden, koffie/thee en boek De vijf rollen van de docent De locatie is afhankelijk van waar de meeste deelnemers vandaan komen. Informatie: aanmelden voor 19 oktober bij Start leergang Pompeblêd-Talent in Opleiding De opkomst bij de voorlichting in Drachten was een succes. Alle belangstellenden hebben inmiddels de definitieve studiegids ontvangen met de geplande data. Zoals het er nu naar uitziet kan gestart worden met een groep in januari. En misschien een tweede groep. In november en december worden de intake gesprekken met de deelnemers gehouden. Overleg tijdig met je leidinggevende en meld je aan voor 1 oktober als je een plek wilt. Heb je ook belangstelling gekregen? Tijdens de opening van de Academie kan je terecht met vragen over de leergang PTIO. Dit kan bij de informatietafel van ECNO. Ook kan je een studiegids aanvragen bij Voor nieuwe belangstellenden bieden wij een extra inschrijfmogelijkheid tot 9 november. De data voor de groepen die starten in januari 01: Startbijeenkomst 1 en vrijdag 1 februari (9.0 uur) en zaterdag februari 01 (16.00 uur) Bijeenkomst en 4 5 maart en 16 april 01 ( uur) Individueel coaching gesprek 7 t/m 9 mei 01 Bijeenkomst 5 en 6 4 juni en 10 september 01 ( uur) Individueel coaching gesprek 7 t/m 9 oktober 01 Bijeenkomst 7 en 8 5 november en 10 december 01 ( uur) Aanmelden bij of De prijs komt op ongeveer.500. Dit is exclusief bijkomende verblijfkosten. De leergang Talent in Opleiding loopt bij Singelland al langere tijd naar tevredenheid. Deze leergang bestaat uit een basisjaar, waarin communicatie, persoonlijke effectiviteit en stijlen van leren en leven centraal staan. In het (eventuele) tweede jaar kan gekozen worden voor coaching en begeleiding, onderwijsontwikkeling of management en leidinggeven. Kort Journaal Tot 0 oktober kan je je nog inschrijven voor deelname aan de Masterclass Leerling loopbanen van Frans Meijers. Locatie Fedde Schurer, Schans 100 in Heerenveen. Aanvang 16.0 uur Entree is gratis voor medewerkers van de Pompeblêdscholen. De kern is het delen van kennis en ervaring met elkaar.

3 Ondersteuningsaanbod rekenonderwijs De expert (vak)groep rekenen van Sevenwolden is aan de hand van een vooraf geformuleerd docentenprofiel samen met de PA op zoek gegaan naar een passend ondersteuningsaanbod. Het offertetraject en selectieproces is inmiddels afgerond. De expertgroep heeft gekozen uit drie serieuze offertes van externe aanbieders. Het aanbod bestaat uit een basis - en een verdiepende training. De basistraining richt zich op een brede groep VMBO en HAVO docenten. De Reken, Wiskunde, Economie en Science docenten. Hierbij gaat het om kennis van de doorgaande leerlijnen PO-VO, de wijze waarop rekenen in het basisonderwijs aangeboden wordt en van de bijbehorende didactische aanpakken, de referentieniveaus rekenen en de rekendidactiek toegepast op de eigen lessen. De verdiepende training gaat dieper in op het toepassen van rekendidactiek op eigen lessen, het differentiëren, vaardigheden om rekentekorten te signaleren, te repareren en te onderhouden. Daarnaast is de deelnemer Een beeld zegt meer dan duizend woorden Op dinsdag 7 november vindt er bij Singelland Het Drachtster Lyceum een voorlichtingsbijeenkomst plaats met als titel: Beeldcoaching (School Video Interactie Begeleiding). De bijeenkomst duurt van 15.0 tot uiterlijk uur. Het adres is Torenstraat 8, 901 JW Drachten. Opgeven via de mail kan bij Bij voldoende belangstelling wil de PA een korte training Beeldcoaching in Friesland gaan organiseren, zodat je kennis kunt maken met beeldcoaching en kunt kijken of je wilt instromen in de opleiding. Je kan in deze korte training ervaren hoe Beeldcoaching werkt en wat het voor jou en de school betekent. na afloop in staat om collega s te coachen op het vlak van rekendidactiek en rekenbewust onderwijs te organiseren in de vakles. Onderwerpen die in beide trainingen aan de orde komen zijn het drieslag-model, het igdi (direct instructie model), het rekenleergesprek, dyscalculie, verschillende didactische benaderingen in de verschillende methodes en het differentiëren naar verschillende niveaus. In het van november komen we terug met concrete data en prijzen voor dit traject binnen het programma aanbod. Heeft u vragen over het keuzeproces van de rekenexpertgroep van Sevenwolden dan kunt u terecht bij docent wiskunde H/V en rekencoördinator Havo bovenbouw. Op het moment dat je een breed aanbod hebt, kunnen mensen ook een keuze maken. Een aantal data die voor deze korte training in principe zijn vastgelegd met Christine Brons: 8 of 9 januari overdag, 0 januari -8 februari (avond), 1 maart - april - mei overdag. Deze basistraining kost ongeveer 850,- Daar komen nog wat kosten bij voor locatie, catering etc. De vervolgopleiding (die wordt aangepast op het niveau van de deelnemers) start in najaar 01. Excellentie beleid De PA zoekt contact met scholen, die excellentiebeleid voor leerlingen hebben geformuleerd. Wat is belangrijk? Hoe wilt u dit bereiken? Wat is nodig m.b.t. professionalisering? Excellente schoolleiders Aan de Pompeblêd directiegroep is gevraagd om een Programma van Eisen en wensen op te stellen, waaraan het programma aanbod voor de versterking van Excellent schoolleiderschap moet voldoen. Het is de bedoeling om eind januari te komen met een aantal opties, mogelijkheden voor versterking van Excellent schoolleiderschap.

4 Motiverende originele practica voor biologie, natuurkunde en scheikunde Bouwen aan een practicumdossier door praktische kruisbestuiving 4 Docenten natuurkunde, scheikunde en biologie zijn van harte welkom op deze workshop. De ervaren en enthousiaste docenten Jan van Lune en Mark Bette van het Stellingwerfcollege verzorgen deze workshop. Veel practica wordt in boeken uiteengezet, zonder dat nagedacht is over het eigenlijke doel. In hoeverre wordt een sterker leereffect bij de leerlingen bereikt? In deze workshop wordt ingegaan op een intensiever gebruik van practica binnen de les, waarbij contexten en de leerdoelen centraal staan. Les-ideeën worden onderling uitgewisseld en gekoppeld aan originele, vernieuwende practica. In deze workshop wordt gewerkt aan een gezamenlijk practicumdossier. Ook wordt het inzicht vergroot in de mate van inzetbaarheid van de verschillende practica. Informatie is verkrijgbaar bij: en Aanmelden voor 1 november bij dagdelen uur op 1 en 7 november 01 Kosten 50,- inclusief maaltijden, koffie/thee en materiaal. Proefcollege Opbrengstgericht lesgeven De PA is van plan om de leergang Opbrengstgericht lesgeven van b&t op te nemen in het vaste programma aanbod. Deelnemers aan dit proefcollege krijgen een indruk van de aanpak, inhoud en achtergrond van deze leergang. De feedback van de deelnemers na afloop van dit proefcollege weegt mee in het besluit om de leergang daadwerkelijk op te nemen in het programma. Het proefcollege is bedoeld voor docenten, schoolopleiders, coaches, schoolleiding, hoofden HRM en beleidsadviseurs. 14 november van 15.0 tot uiterlijk uur, locatie: Leeuwarden. Wil je meedoen? Geef je voor 1 november op bij Docenten leren hoe ze met relatief weinig inspanning voortdurend kunnen evalueren waar elke leerling staat in zijn leerproces en hoe zij hun didactisch handelen hierop aan kunnen passen. dagdelen uur: 1 november 01 en 1 januari en 11 maart 01 Effectief communiceren Kirsten Zoutsma en Hedwig de Jong beide ervaren docenten bij Singelland geven deze cusus. Je krijgt inzicht in je eigen communicatiestijl en die van een ander. Door goed te luisteren, elkaar beter leren begrijpen. Het programma wordt afgestemd op de behoefte en de wensen van de groep. Bouwstenen die aan bod komen zijn: De eigen gedragsvoorkeuren in kaart (DOCN). De kunst van het vragen stellen volgens de LSD formule. Inzicht in jouw invloed op de interactie met anderen (Roos van Leary). De kosten bedragen 75,-. Informatie is verkrijgbaar bij of Aanmelden voor 0 oktober bij Deze PA is ook van jou. Heb je iets gemist? Dat kan niet, want je bent er zelf bij geweest!

5 Programma aanbod Oktober 18 oktober Opening Academie Startdata november 1, 8, 15 en november Workshop de vijf rollen van een docent 7 november Masterclass van Frans Meijers over leerling loopbanen 1 november, 1 januari en 11 maart Workshop Effectief communiceren 1 en 7 november Workshop Motiverende originele practica voor biologie, natuurkunde en scheikunde 14 november Proefcollege opbrengstgericht lesgeven 19 november, 10 december en 14 januari Workshop Peermediation 0 november en 4 december Cursus Oudergesprekken VO en 9 november Inspirerend voorzitten 7 november Voorlichtingssessie Beeldcoaching Startdata januari 8 of 9 januari, 0 januari, 8 februari, 1 maart april Introductiecursus opleiding Beeldcoaching 10 januari, 7 maart en 16 mei Workshop Mentortraining 16 en 0 januari Cursus Oudergesprekken VO 17, 4 en 1 januari Workshop Digitaal toetsen in Quayn 17 januari, 14 februari en 11 april Cursus Klassenmanagement hoe doe je dat? 19 januari Cursus Presenteren (1 zaterdag) en 9 januari Workshop Judo als LO of als een veilig en verantwoorde stoeivorm? januari Functioneringsgesprekken voeren. Leidinggevenden 1 jaar 4 januari Functioneringsgesprekken voeren. Leidinggevenden 1 jaar 5 januari en 1 februari Cursus Presenteren Data nog niet vastgesteld Basistraining Rekenondersteuningsonderwijs Startdata februari 1 en februari Tweedaagse start leergang Pompeblêd Talent in Opleiding 4 februari, 4 maart en 8 april Workshop Coachend managen in de klas 4 en 5 februari Inspirerend voorzitten 5 febuari Workshop Nieuw examenprogramma Scheikunde HAVO - VWO en 7 febuari, 0 maart, 17 april en 4 april Hoogbegaafdheid en onderpresteren groep 1 7 en 8 februari, 1 maart, 18 april en 5 april Hoogbegaafdheid enonderpresteren groep 1 februari Ontwikkelingsgesprekken voeren. Voor leidinggevenden 1 jaar 14 februari Ontwikkelingsgesprekken voeren. Voor leidinggevenden 1 jaar 6 februari, 5 maart en 16 april Cursus Klassenmanagement hoe doe je dat? Data nog niet vastgesteld Verdiepingstraining Rekenondersteuningsonderwijs Startdata maart 6 en 0 maart Cursus oudergesprekken VO 1 maart Masterclass Martine Delfos Communiceren met pubers 18 maart Functioneringsgesprekken voeren. Voor leidinggevenden 1 jaar 19 maart Functioneringsgesprekken voeren. Voor leidinggevenden 1 jaar Voor informatie of een traject meer toegesneden op de eigen schoolsituatie kun je terecht bij de projectleiding van de PA. Tijdens de opening op 18 oktober wordt de uitgebreide programmagids uitgereikt. 5 Om het onderwijs van morgen te kunnen aanbieden is leren essentieel. Contact gegevens Pompeblêd Academie ter attentie van mw. A.J. van den Berg Postbus AN Heerenveen Telefoon: (06) (051)

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod

Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl. Fricolore Akademy cursusaanbod Bedankt voor uw interesse in onze brochure. Kijk voor meer informatie op: www.fricolore.nl Fricolore Akademy cursusaanbod inhoud voorwoord de 5 rollen van de docent Overzicht cursusaanbod in deze flyer:

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

STICHTING ONDERWIJS MARENLAND

STICHTING ONDERWIJS MARENLAND STICHTING ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING MARENLAND ACADEMIE 2015-2016. Mensen opleiden kost veel geld, mensen niet opleiden kost kapitalen. Loppersum, 15 juni 2015 Aan de directeuren en

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015

STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 STUDIEGIDS EXPERTISECENTRUM ADAPT 2014/2015 Studiegids EC Adapt 2014-2015 1 STOKMEESTERSLAAN 1-8014 GM ZWOLLE - 038-4526225 - Studiegids EC Adapt 2014-2015 2 Studiegids EC Adapt Schooljaar 2014-2015 Stokmeesterlaan

Nadere informatie

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties

Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Vervolgopleiding Coachen op kern-emoties Je bént niet jouw emotie, je ervaart emotie Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs

Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Centrum voor Onderwijs en Leren Onderwijsadvies & Training Professionaliseringsaanbod voor het voortgezet onderwijs Schooljaar 2015-2016 Samen werken aan de kwaliteit van onderwijs Het ontwikkelen van

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2013 2014

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2013 2014 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2013 2014 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024 3790158 1 Beste

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november

OP November CMO Er wordt gewerkt met een trainingsacteur 12u 4 bijeenkomsten van 3 uur Terugkomdag Leefstijl OP/OOP November Leefstijl 17 november Expertisecentrum SVOL AKTIVITEITENSCHEMA Onderwerp Doelgroep Start Uitgevoerd door Bijzonderheden Studielast Coachopleiding OP (ervaren) September Windesheim Staat in het kader van samen opleiden 40 u

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Lekker leren! AccentAcademie 2015-2016

Lekker leren! AccentAcademie 2015-2016 Lekker leren! AccentAcademie 2015-2016 Scholings- en ondersteuningsactiviteiten AccentAcademie 2015-2016 Voorwoord Lekker leren! Met veel genoegen bieden we het scholingsplan 2015-2016 Lekker leren van

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING

DE BASIS VOOR ONTWIKKELING STICHTING ONDERWIJS MARENLAND DE BASIS VOOR ONTWIKKELING MARENLAND ACADEMIE 2014-2015 Professionele groei De ontwikkeling van leerkrachten doet ertoe. Aandacht voor persoonlijke en professionele groei

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2015-2016 www.aps.nl Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2015-2016 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed taalonderwijs.

Nadere informatie

STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011. Pagina 1

STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011. Pagina 1 STUDIEGIDS SCHOOLJAAR 2010-2011 Pagina 1 Beste collega s Komend schooljaar willen we kijken of we in Leeuwarden weer een aantal scholingstrajecten kunnen starten. Eén en ander hangt natuurlijk samen met

Nadere informatie

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011

23 trainingen voor. VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 23 trainingen voor VIB-ers (e.a.) Christine Brons 2010-2011 2010-2011 Christine Brons bv Brugstraat 7a-2, 9712 AA Groningen Postbus 7025, 9701 JA, Groningen t 050-3 11 11 35 m 06-53 62 62 01; e christine.brons.bv@planet.nl

Nadere informatie

cbo Post-HBO modules ECHA-Specialist in Gifted Education Start 2015 ITS Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen Radboud Universiteit

cbo Post-HBO modules ECHA-Specialist in Gifted Education Start 2015 ITS Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen Radboud Universiteit Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Post-HBO modules ECHA-Specialist in Gifted Education Start 2015 cbo ITS Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen Radboud Universiteit

Nadere informatie

Projectplan Knelpuntenregio Flevoland 2013-2016

Projectplan Knelpuntenregio Flevoland 2013-2016 \ Projectplan Knelpuntenregio Flevoland 2013-2016 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding p.3 2. Opzet van deze projectaanvraag p. 4 3. De organisatie van het project p. 4 4. Voorgeschiedenis p. 5 5. Doel van het

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

Opleiding Leesconsulent mbo

Opleiding Leesconsulent mbo Opleiding Leesconsulent mbo Voor bibliothecarissen werkzaam in de Bibliotheek op school als leesconsulent. Profiel De opleiding Leesconsulent is voor medewerkers die in de basisscholen met de Bibliotheek

Nadere informatie

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies Meesterlijk leren Opleidingen, cursussen en advies 2014 2015 Meesterlijk leren Opleidingen, cursussen en advies Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 6 Leeswijzer... 8 KENNISCENTRUM

Nadere informatie

VVE ARNHEM. Professionalisering VVE 2015-2016. Voor- en Vroegschoolse Educatie. Tekst & redactie Annette Mullink Arianne de Bruin

VVE ARNHEM. Professionalisering VVE 2015-2016. Voor- en Vroegschoolse Educatie. Tekst & redactie Annette Mullink Arianne de Bruin VVE ARNHEM Professionalisering VVE 2015-2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie Tekst & redactie Annette Mullink Arianne de Bruin Vormgeving Marcel van Wilsem Vos Beverweerdlaan 3 6825 AE Arnhem 026-760 09

Nadere informatie

Definitief AANBOD 2013-2014

Definitief AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie