Certified Professional Coach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certified Professional Coach"

Transcriptie

1 Certified Pressional Coach Registeropleiding Post-HBO diploma ICF-erkenning Pressional Coaching Pressional coaching is vandaag de dag niet meer weg te denken. Pressional coaching is een vaardigheid, die stap voor stap te leren valt in een compleet leertraject dat ook in onderdelen te volgen is. Met veel oefenen, sparren met andere deelnemers, reflectie op eigen gedrag en vaardigheden, praktijkuren, observatiemomenten, mentoruren, literatuurstudie en intervisie. Onze opleiding Certified Pressional Coach biedt u dit in een viertal verschillende opleidingen. Na afronding van deze opleiding bent u gecertificeerd in pressional coaching en na het goed afleggen van de meestertoets ontvangt u een Post-HBO diploma. CPC-1 CPC-2 CPC-3 CPC-4 Taakbekwaamheid (ook als PC-week) Vakbekwaamheid Beroepsbekwaamheid Supervisie voor Coaches De resultaten Een Post-HBO diploma bij CPC-1 en CPC-2 Je voldoet aan opleidingseisen voor accreditatie bij de International Coach Federation Je voert op pressionele manier coachgesprekken Je coacht op basis van bewustwording en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de coachee Je coacht resultaatgericht binnen de context van werk en arbeid Je brengt mensen in ontwikkeling Je volgt een, bij de International Coach Federation (ACC en PCC), geaccrediteerde opleiding. Accreditatie Supervisie-opleiding in aanvraag bij de EMCC Voor wie? Voor iedereen die een-op-een coaching als een belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen trainers, opleiders en onderwijsgevenden coaches en mentoren consultants arbo- en reïntegratiebegeleiders associatie voor coaching POSTBUS ZG AARLE-RIXTEL - TEL

2 Vier competentiegroepen Persbericht Competenties in relatie tot het opzetten van een coachingstraject Het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de cliënt. Begrip hebben van coachingsethiek en visie op coaching en de bekwaamheid om deze correct toe te passen in alle coachingssituaties. Het verhelderen van randvoorwaarden. De vaardigheid om een steunende omgeving te creëren die respect en vertrouwen uitstraalt. Competenties gericht op het creëren van een werkzame coachingsrelatie Het realiseren van een eigen werkstijl, gebaseerd op visie en vaardigheden. De bekwaamheid om zich bewust te zijn en een spontane relatie met de cliënt te creëren, een stijl aanwendend die open flexibel en zelfbewust is. Het gaat om authenticiteit, respect, flexibiliteit en zelfinzicht. Competenties in verband met communicatie Effectief communiceren (luisteren, doorvragen, empathie, confronteren, herkaderen). Het vermogen zich te richten op wat de cliënt zegt en niet zegt, de betekenis daarvan te begrijpen in de context van de leervragen van de cliënt en hem te ondersteunen bij diens zelfexpressie. Competenties in verband met het bevorderen van leerprocessen Creëren van bewustzijn en lerend vermogen. Het vermogen om diverse bronnen van informatie te integreren en accuraat te evalueren, interpretaties te maken die de cliënt helpen om bewust te worden en verantwoording te nemen om zelf de afgesproken resultaten te behalen. Het vermogen om met de cliënt mogelijkheden te creëren voor continu leren. Resultaatgericht coachen. De bekwaamheid een effectief coachingsplan met de cliënt te ontwikkelen en te bewaken. Procesbeheersing van begin tot eind. Het vermogen de aandacht te houden bij wat belangrijk is voor de cliënt en om de verantwoordelijkheid tot het ondernemen van actie bij de cliënt te laten liggen. Eerste Nederlandse coachopleiding erkend door de International Coach Federation Wildgroei aan coaches funest was de titel van een artikel in Spits op donderdag 27 januari Op diezelfde dag had BNR Nieuwsradio een item met dezelfde strekking. Coachen is als thema de laatste jaren ongemeen populair en heeft zodoende een grote aantrekkingskracht op allerhande lieden die er een graantje van mee willen pikken. Coach is een vrij beroep. Iedereen kan een bordje op zijn deur laten spijkeren met coach erop. Dat gebeurt dan ook massaal. Bij de pressionaliteit van vele van deze coaches kun je grote vraagtekens zetten. Er zijn echter ook lichtpuntjes. In 2011 heeft de Associatie voor Coaching uit Aarle-Rixtel als eerste in Nederland voor haar opleiding Certified Pressional Coach erkenning gekregen van de International Coach Federation. De International Coach Federation is wereldwijd het toonaangevende orgaan in de kwaliteitsbewaking van coaches. Voor de erkenning die de Associatie voor Coaching nu gekregen heeft voor haar opleiding Certified Pressional Coach moet men een zeer zware selectie doorlopen. Nog niet eerder wist een Nederlands bedrijf met een zelf ontwikkelde opleiding deze erkenning af te dwingen. De Associatie voor Coaching is het gelukt. De Associatie voor Coaching is in 1992 opgericht door Willem Verhoeven en Anita van Vlerken. Willem Verhoeven schreef in datzelfde jaar zijn bestseller De manager als coach. Dit boek werd in 1998 door de redactie van Intermediair als enige Nederlandse boek opgenomen in de top-15 van managementboeken van de 20e eeuw. De Associatie voor Coaching houdt zich in Nederland het langste bezig met opleidingen rond het thema coaching. Het bureau staat bekend door haar praktische benadering. Geen hoogdravende theoretische verhalen, maar echt leren hoe je het doet. De opleiding Certified Pressional Coach is in tien jaar tijd uitontwikkeld tot een pressionele standaard om de erkenning PCC (Pressional Certified Coach) te verwerven bij de International Coach Federation. De International Coach Federation kent drie graden: Assistant Personal Coach (ACC), Pressional Certified Coach (PCC) en Master Certified Coach (MCC). Het ligt in de lijn der verwachting dat nog dit jaar vier coaches van de Associatie voor Coaching de hoogste graad (MCC) zullen halen: Anita van Vlerken, Dirk Boersma, Rob Hanewinckel en René Michon. Tot nu toe wist slechts één coach in Nederland deze kwalificatie te halen.

3 Certified Pressional Coach CPC deel 1 - Taakbekwaam Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet. U krijgt de vaardigheden die nodig zijn voor het stellen van krachtige vragen, het resultaatgericht coachen en het maken van een coachingsovereenkomst goed onder de knie. U krijgt de vaardigheden die nodig zijn voor het goed vragen stellen, het resultaatgericht coachen en voor het maken van een coachingsovereenkomst onder de knie. U doet ervaring op met het opbouwen van een coachingstraject. Ook de relatie met de opdrachtgever, als een soort virtuele derde wordt besproken. Certificering vindt plaats d.m.v. observaties gedurende de opleiding. Bij een goede afronding ontvangt u het Post-HBO diploma. De opleiding sluit aan bij de kwalificatie ACC (Assisted Certified Coach). Met je diploma en voldoende praktijkuren wordt je erkend als gekwalificeerd coach bij de International Coach Federation. CPC deel 2 - Vakbekwaam Gericht op pressionele toepassing van individuele coaching. Voor iedereen die zich na deel 1 verder wil verdiepen in een-op-een coaching. Bijvoorbeeld voor leidinggevenden, directeuren, staf- en P&O-functionarissen, trainers, opleiders en onderwijsgevenden, coaches en mentoren, consultants, arbo- en reïntegratiebegeleiders. Er vindt verdere verdieping plaats. Je werkt aan uitbreiding van je interventiemogelijkheden en je vergroot je handelingsbekwaamheid. Je leert anderen te coachen naar effectief gedrag en je maakt kennis met diverse tools. Je leert omgaan met je eigen emotie en gevoel en met dat van de coachee. Certificering vindt plaats d.m.v. een portfolio en een meestertoets. Bij een goede afronding ontvangt u het Post HBO-diploma. De opleiding heeft de kwalificatie PCC (Pressional Certified Coach). Met je diploma en voldoende praktijkuren wordt je erkend als gekwalificeerd coach bij de International Coach Federation. CPC deel 3 - Beroepsbekwaam Voor pressionele coaches die zich na deel 2 verder willen verdiepen in een-op-een coaching. Voor mensen die het begeleiden van anderen als hodtaak hebben en zich daar uitermate goed in willen ontwikkelen. Voor pressionele coaches die vanuit een zeker comfort willen leren coachen op identiteitsniveau, zowel in de pressionele als in de persoonlijke context. Dit programma is van hoge kwaliteit en richt zich op de ervaren gevorderde coach. Wanneer we coachen op identiteitsniveau begeleiden we de coachee in zijn proces naar een meer congruent en vervuld leven. Ontwikkelingsthema s zijn bijvoorbeeld de persoonlijke balans, zingevingsvraagstukken, een goede verbondenheid met jezelf en het maken van authentieke keuzes. De opleiding sluit aan bij de opleidingseisen van het master niveau. (Master Certified Coach - by ICF). CPC deel 4 - Supervisie voor Coaches De opleiding Supervisie is geschikt voor ervaren trainers, coaches en andere begeleidingskundigen. U ontwikkelt hierin uw eigen pressionaliteit. Kern van de opleiding Supervisie is verwerving, verbreding én verdieping van de benodigde competenties, zodat u deze als supervisor en coach, kunt inzetten bij het geven van leerbegeleiding bij pressionele zelfsturing. De vraag naar ervaren, pressionele begeleidingskundigen zoals supervisoren en coaches groeit nog steeds. Coaching en supervisie worden meer en meer gezien als krachtige instrumenten om kwaliteiten van mensen te verbeteren. Bent u er ook van overtuigd dat duurzame ontwikkeling van medewerkers tot verbetering van het organisatieresultaat leidt? Komen collega s ook regelmatig naar u toe met een begeleidingsvraag? In de opleiding Supervisie maakt u kennis met de fundamenten van supervisie in de organisatiecontext.

4 PROGRAMMA Deel 1 - Taakbekwaam PROGRAMMA Deel 2 - Vakbekwaam LEERGANG 19 LEERGANG 20 LEERGANG 18 LEERGANG 19 wo do do cvr Coachen als begeleidingsstijl De dynamiek van coachen en feedback geven Facetten van gespreksvoering De kracht van het vragen stellen Intake, ethische code, gespreksoefening De functie van vragen in gesprekken ma wo ma wo Afstemmen, confronteren en spiegelen De confrontatie aangaan Verdedigingsmechanismen Waarde van weerstand, grenzen verleggen Omgaan met lastige situaties Overdracht en tegenoverdracht wo do Praktijkdag 1. Werken met vragen Observatie - Vragen: doel, effect en formulering Oefengroep - Krachtige vragen stellen ma wo Praktijkdag 4. Voorbij de comfortzone Observatie - Spanningsvolle situaties Oefengroep - Voorbij de comfortzone wo do Coachingsplan - Resultaatgericht werken De coachingsovereenkomst Doelen stellen en resultaatafspraken maken ma wo Nonverbale communicatie bij coachen Omgaan met eigen en andermans emoties Gevoelens functioneel inzetten in gesprekken wo do Praktijkdag 2. Resultaatgericht coachen Observatie - Concrete doelen formuleren Oefengroep - Het agreement met de coachee ma wo Praktijkdag 5. Omgaan met emotie en gevoel Observatie - Werken met de zachte kant Oefengroep - bespreken van emotie en gevoel wo do De coach in het proces Grenzen ontdekken en verleggen bij coachen Confronteren en aanspreken ma wo Een rugzak vol tools in coaching Herkennen en bewerken van patronen Tools om doorbraken te bewerkstelligen wo do Praktijkdag 3. Oefenen, oefenen, oefenen Observatie - Uitbreiden handelingsvaardigheden Reflectie op de praktijk ma wo Praktijkdag 6. Uitbreiding Observatie - Integratie van alle competenties Oefengroep - De pressionele coach wo do Werken aan je pressionele ontwikkeling De competenties van de coach Afronding en certificering ma wo Meestertoets Toets van je meesterschap in de praktijk Toets van je reflectievermogen Twee coachees - zes gesprekken in totaal Portfolio (voor eigen gebruik) Leergang 17 sluit aan op CPC-2.17 Leergang 18 sluit aan op CPC-2.18 Pressional Coach Week Deel 1 als weekprogramma (2 dd) Coachen als begeleidingsstijl (3 dd) De kracht van het vragenstellen toepassen (3 dd) Het coachingsplan en resultaatgericht coachen (3 dd) De praktijk van de coach in het proces (2 dd) Werken aan pressionele ontwikkeling Dag 9 ma wo Afronding en certificering Verbinding met het werkveld Certificering en feestelijke afsluiting Vijf coachees - vijftien gesprekken in totaal Portfolio met daarin: drie observatiemomenten met reflectie reflecties op de eigen praktijk feedback van coachees zes literatuurverslagen (twee verplichte boeken) jouw priel als coach Terugkomdag (2 dd) Uitbreiden van je handelingsvaardigheden Na dag 5 kunt u doorstromen naar CPC-deel 2. U volgt nog wel de terugkomdag. COACHWEEK 27 maandag 2 t/m vrijdag 6 september 2013 terugkomdag op dinsdag 12 november 2013 COACHWEEK 28 maandag 27 t/m vrijdag 31 januari 2014 terugkomdag op maandag 31 maart 2014 POST-HBO DIPLOMA CPC-1 - Taakbekwaamheid CPC-2 - Vakbekwaamheid

5 PROGRAMMA Deel 3 - Beroepsbekwaam PROGRAMMA Deel 4 - Supervisie voor Coaches wo do do wo do do wo do Dag 9 do wo do do wo do Identiteit en authenticiteit Fases in leven en carrière - levenskeuzes Exploreren van het Identiteitsmodel (Dilts) Transitieprocessen Wat is transitie en hoe herken je échte transitie Gewoonten veranderen: wat vraagt het? Oefensessie 1 Supervisie 1 (1 dd) Modelleren en faciliteren met taal Zuiver communiceren Beelden, metaforen, symbolen en representaties Uitkomstgericht werken Systemisch werken en doorbreken van patronen Verhelderende vragen Oefensessie 2 Supervisie 2 (1 dd) Emotional Freedom Technics Fenomenen van het lichaam Mindfulness Spirituele vragen en levensvragen Accepteren en vergeven Kenmerken in verschillende levensfasen Oefensessie 3 Supervisie 3 (1 dd) De fenomenen van het lichaam Trauma en burn-outverschijnselen Neuro-wetenschappelijke ontwikkelingen Coachen in lastige situaties Zelfregulatie en evenwicht Manipulatiestrategieën herkennen Oefensessie 4 Supervisie 4 (1 dd) Organisatie-ontwikkeling Borging van coaching Effecten en consequenties voor organisaties De mondiale ontwikkeling van coaching Toekomstperspectief, Maatschappelijke bijdragen Afronding do vr do vr do vr do vr Dag 9 do vr do Theorie en technieken van supervisie Theorie en technieken van supervisie Leersupervisie 1. Krachtenveldanalyse Reflectie en experimenteel leren Competenties van de supervisor Leersupervisie 2. De reflecterende benadering De supervisie-overeenkomst De supervisie-overeenkomst vormgeven De dialoog voeren en de grenzen van supervisie De ethische code Leersupervisie 3. Socratische methode De comfortzone uitdagen Leersupervisie 4. Action learning voor coaches Coachings presence en incompleteness theorem Beschikbaar zijn Presence ontwikkelen Mastersupervisie 1. Kaderverruiming en herdefinitie Het incompleteteness theorem Leersupervisie 5. Prielbeschrijving Overdracht en tegenoverdracht Werken met overdracht en tegenoverdracht Leersupervisie 6. Katie Byron - the work Het paralelle proces Leersupervisie 7. De Balint methode Onderliggende ideologieën Theoretische veronderstellingen Leersupervisie 8. Narrative supervision Werken met sterke emoties en weerstand Mastersupervisie 2. Kaderverruiming en herdefinitie Presentatie en afronding Presentatie eindwerkstuk Afronding en accreditatie Supervision practice: 60 supervisies à 1/2 dagdeel Leersupervisie: 8 sessies à 1 dagdeel Master supervisie: 2 sessies à 1 dagdeel Vier thema bijeenkomsten Thesis Tussen de verschillende blokken nemen de deelnemers zelf de verantwoordelijkheid om het geleerde te integreren en toe te passen in hun eigen praktijk. Het programma heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar. zestig gesprekken totaal literatuur vier supervisiebijeenkomsten eindwerkstuk, vier themabijeenkomsten

6 CPC-1 Taakbekwaamheid CPC-2 Vakbekwaamheid CPC-3 Beroepsbekwaamheid CPC-4 Supervisie Omvang 16 dagdelen 18 dagdelen 24 dagdelen 22 dagdelen Doorlooptijd 8 maanden 10 maanden 12 maanden 15 maanden Studiebelasting 200 uur 300 uur 500 uur 800 uur Theorie / Praktijk 20/80 30/70 40/60 40/60 Intake Ja, voor alle deelnemers Nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers Nieuwe deelnemers Criteria voor deelname Minimaal 30 jaar. HBO-denk- en werkniveau. U heeft de gelegenheid om coachings-gesprekken te voeren met cliënten. U bespreekt belemmeringen die succes in de weg staan. Zie onder CPC-1 CPC-1 succesvol afgerond 60 uur coachings-opleiding kunnen aantonen toelatingsassessment doen Zie onder CPC-1 CPC-2 succesvol afgerond 125 uur coachings-opleiding kunnen aantonen toelatingsassessment doen Zie onder CPC-1 CPC-2 CPC-3 succesvol afgerond hebben een vergelijkbare opleiding kunnen aantonen Examen Portfolio plus presentatie aan het werkveld Portfolio plus meestertoets PCC Supervisie - portfolio plus meestertoets MCC Thesis Post HBO diploma ja ja In aanvraag bij CPION In aanvraag bij EMCC ICF-niveau Associate Certified Coach 100 uur praktijk Pressional Certified Coach 750 uur praktijk Master Certified Coach 2500 uur praktijk n.v.t. EMCC-niveau Foundation/Practitioner (indicatie) Senior Practitioner (indicatie) Master Practitioner (indicatie) n.v.t. Kosten Prijzen geldig tot Hotel/nacht Examen 2950,-- 75,-- 67,-- 80,-- Examen 4650,-- 38,-- 80,-- Hotel/nacht 5450,-- 75,-- pm Hotel/nacht 5450,-- 75,-- pm Annulering Indien u tot twee maanden voor aanvang van de training annuleert, brengen wij u 250,-- in rekening als administratiekosten. Indien u binnen twee maanden voorafgaand aan de training annuleert, brengen wij de volledige cursuskosten in rekenin Locatie Conferentiecentrum Couwenbergh Dorpsstraat EA Aarle-Rixtel - tel Hier beschikken we over uitstekend ingerichte zalen, ruime parkeergelegenheid en een prima keuken. Associatie voor coaching Dorpsstraat 1 TEL EA Aarle-Rixtel FAX

Certified Professional Coaching

Certified Professional Coaching Certified Pressional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma ICF erkenning Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf-

Nadere informatie

Certified Professional Coaching

Certified Professional Coaching Certified Professional Coaching Registeropleiding met Post-HBO diploma Voor iedereen die een-op-een coaching als belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen

Nadere informatie

Personal Coaching met Post-HBO diploma

Personal Coaching met Post-HBO diploma Personal Coaching met Post-HBO diploma Voor iedereen die één-op-één coaching als belangrijk onderdeel van zijn of haar taak ziet: leidinggevenden, directeuren staf- en P&O-functionarissen trainers, opleiders

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Academie voor. PsychoLogica Investeer in je eigen vermogens. Mental Health coach volledig vernieuwd. NLP & Theorie U. Gratis adviesgesprek

Academie voor. PsychoLogica Investeer in je eigen vermogens. Mental Health coach volledig vernieuwd. NLP & Theorie U. Gratis adviesgesprek Academie voor PsychoLogica Investeer in je eigen vermogens Programma 2015 NLP & Theorie U Als je begrijpt wat ik bedoel Mental Health coach volledig vernieuwd Gratis adviesgesprek 085-8768886 info@avpl.nl

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Coach

BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Coach Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien Ghandi BEGELEIDING INDIVIDU - GROEP Opleiding tot Coach Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding 3 Over de opleiding 4

Nadere informatie

POST HBO LEERGANG EXCELLENT COACHEN

POST HBO LEERGANG EXCELLENT COACHEN PROSPECTUS EQA Erkende Opleiding tot Registercoach POST HBO LEERGANG EXCELLENT COACHEN CC Excellence, 201503 Prospectus Leergang Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence Opleiding & Training Versie

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen voor Zorg & Welzijn Inhoud Wie zijn we? Heel opleidingen Wat willen we met onze trainingen bereiken? Onze trainers Trainingen Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Co-Creatie II. Programma Co-Creatie II

Co-Creatie II. Programma Co-Creatie II Co-Creatie II Co-Creatie II (CC-II) is een uitdagende en intensieve coachingsopleiding. Dit programma is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden en iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van

Nadere informatie

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015

Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Ontwikkel je talenten Trainingen 2014-2015 Inleiding Trainingen 2014-2015 Adviesbureau De Sleutel Inleiding 3 Wat kan ik, wat wil ik, wat doe ik? 4 Workshop Geef kleur aan je talenten 5 Loopbaancoaching

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change. Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Leergang Midden Management Informatiebrochure

Leergang Midden Management Informatiebrochure Leergang Midden Management Informatiebrochure Inhoud Een mooi en zinvol traject waarin ik veel heb geleerd, gedaan, gehoord en gezien. Inleiding Ben jij een beginnende middenmanager (zoals (kern)teamleider

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES

DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN ORGANISATIES Javastraat 106 A t +31 (0)20 616 29 32 1094 HN Amsterdam m +31 (0)626 010 546 info@thesparringpartners.nl www.thesparringpartners.nl DE DAAD BIJ HET WOORD TRAINING VOOR LEIDINGGEVENDEN BIJ SPANNING IN

Nadere informatie

Coachingsvaardigheden

Coachingsvaardigheden Coachingsvaardigheden Europees geaccrediteerde opleiding voor een stevig fundament in coachen Introductie Word je als vakinhoudelijke deskundige regelmatig gevraagd om je nieuwe of junior collega s te

Nadere informatie

!!! SYSTEEMGERICHT COACHEN! 1-daagse coachopleidingen SCHITTER IN JE MEESTERSCHAP IN LEREN STEL JE EIGEN COACHLEERPAD SAMEN BIJ COACHBOULEVARD ! 2!

!!! SYSTEEMGERICHT COACHEN! 1-daagse coachopleidingen SCHITTER IN JE MEESTERSCHAP IN LEREN STEL JE EIGEN COACHLEERPAD SAMEN BIJ COACHBOULEVARD ! 2! SYSTEEMGERICHT COACHEN 1-daagse coachopleidingen SCHITTER IN JE MEESTERSCHAP IN LEREN STEL JE EIGEN COACHLEERPAD SAMEN BIJ COACHBOULEVARD Coachboulevard:.missie.en.visie...3 Wat.bieden.de.18daagsen?...3

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Co-Creatie. Programma Co-Creatie

Co-Creatie. Programma Co-Creatie Co-Creatie Co-Creatie (CC) is een uitdagende en intensieve coachingsopleiding. Dit programma is ontwikkeld voor coaches, leidinggevenden en iedereen die zich wil ontwikkelen op het gebied van persoonlijke

Nadere informatie

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn)

REVIRESCE. Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) REVIRESCE Opnieuw tot leven komen en tot bloei brengen van je potenties (vrij vertaald uit Latijn) Is een samenwerkingsverband tussen Groen en Partners en Energy4Change Met REVIRESCE hebben wij een opleiding

Nadere informatie

Life Coaching Professional

Life Coaching Professional Life Coaching Professional Opleiding 2015-2016 Het beste uit jezelf en anderen naar boven halen 2015 Health Balance Group Voorwoord Mijn complimenten aan jou voor je openheid en de bereidheid om te groeien.

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014

De kern van Verbindend-leiderschap. Aandacht geeft verbinding geeft kracht. September 2014 PRESENCE De kern van Verbindend-leiderschap Aandacht geeft verbinding geeft kracht September 2014 Taalstraat 86, 5261 BH Vught Tel. +31 (0)6 27 55 25 52 info@qipeople.nl, www.qipeople.nl K.v.K. nr.28086944

Nadere informatie

L EERGANG L EAN T EAMCOACH!

L EERGANG L EAN T EAMCOACH! Lean...3 Waaromleanteamcoaching?...3 Doelgroep...4 Incompanyopleidingleanteamcoachingopmaat...4 LeergangLeanTeamcoach...5 EVC s...7 OpzetenopbouwvandeLeergangindepraktijk...8 Coachopleiders...10 MarijkeLingsma...10

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie