Nr 4 26 maart Lees dit e-zine op stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr 4 26 maart 2015. Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit"

Transcriptie

1 Nr 4 26 maart 2015 Lees dit e-zine op stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit Actualiteit 1. Eerste stap naar gelijkschakeling subsidie groepsopvang lokale besturen 2. Veranderingen inkomenstarief vanaf 1 mei Kwaliteit en voortgangsrapport 4. Wat vinden kinderen belangrijk in de opvang? Onderzoek Kind en Gezin 5. Rapport proefinspecties Zorginspectie online 6. Speelbank.be gaat online Oproep 7. Gouden Kinderschoen 8. Buitenspeeldag VVSG-Nieuws 9. Vormingsfonds Kinderopvang nu operationeel 10. Vormingsfonds: keuze uit 50 vormingen kinderopvang Teambuilding: Versterken van onze samenwerking Teambuilding: Sierra Oscar Lima Teambuilding: Waardering, openheid en verbinding, samenwerking Teambuilding: Teambuilding Teambuilding: Team onder de loep Teambuilding: Samenwerken binnen een team Teambuilding: Mijn job is top toch? Rugschool: Rugvriendelijk werken in de kinderopvang Rugschool: Preventie rugklachten Rugschool: Rugsparend handelen Rugschool: Ergonomie Rugschool: Rugsparende technieken Observeren: Introductie Ziko Vo Observeren: Leren observeren Omgaan met diversiteit: Diversiteit en interculturaliteit Omgaan met diversiteit: Focus competenties personeel Omgaan met diversiteit: Focus kinderen en hun ouders Omgaan met diversiteit: Interculturaliteit Omgaan met diversiteit: Diversiteit Omgaan met diversiteit: in de kinderopvang Pedagogisch documenteren Ouderparticipatie: Aspecten verkennen van goede communicatie Ouderparticipatie: Ouders begrijpen, ouders begrenzen Ouderparticipatie: Goede communicatie en samenwerking met ouders Ouderparticipatie: Ouderbetrokkenheid start met een vlotte communicatie met ouders Ouderparticipatie: Effectieve communicatie Natuurbeleving: Natuurrijk inrichten van de buitenruimte

2 Natuurbeleving: met kinderen Natuurbeleving: De Boom in! Buitenspel in en met de natuur Natuurbeleving: Speelhoeken in de binnenruimte Natuurbeleving: Het inrichten van de binnen- en buitenruimte Natuurbeleving: Coaching Natuur in onthaal en buitenschoolse opvang Spel: Peutergymnastiek en Peuterdans Spel: Spelbegeleiding en spelstimulans Spel: Spelen en nog eens spelen Spel: Muziek in de kinderopvang Spel: Actief spelen Spel: Creatief denken en doen met baby s en peuters Spel: Spelen met een hoek af Spel: Koffer Schaap, psycho educatief pakket Pedagogische visie: Time Check! Vind het juiste evenwicht tussen opvangtijd Pedagogische visie: Missie en visie Pedagogische visie: De beste straf is diegene die je niet hoeft te geven Pedagogische visie: Ik ben waarschijndelijk groot Pedagogische visie: Een inspirerende pedagogiek uit Reggio Emilia Pedagogische visie: Inspiratie uit de Emmi Pikler pedagogiek Taal: Het belang van taal Taal: Taalstimulering Taal: Meertaligheid Taal: Een taalstimulerende workshop voor begeleiders van jonge kinderen 11. Rechtzetting artikel Kinder.Praat in verband met oproep inkomenstarief Niet te missen 12. Inspiratiedag Kinderopvang 13. Verdiepingsdag Bodymap, maandag 27 april te Gent 14. Verdiepingsdag Roosters opmaken, dinsdag 28 april te Mechelen 15. Koekeloere Huis van het Kind, donderdag 7 mei Actualiteit 1. Eerste stap naar gelijkschakeling subsidie groepsopvang lokale besturen Lokale besturen krijgen van oudsher minder subsidie (dan de vzw s) voor de groepsopvang en gezinsopvang van baby s en peuters. Tegen 2020 zou die ongelijkheid volledig weggewerkt moeten zijn. Vanaf 1 april 2015 wordt een eerste stap gezet naar die gelijkschakeling. In het Subsidiebesluit van 22 november 2013 is een groeipad voorzien voor de plaatsen groepsopvang baby en peuter met een laag subsidiebedrag voor inkomenstarief ( Trap 2B ). Deze subsidie groeit in 6 fases tot 2020 naar het hoger subsidiebedrag ( Trap 2A ). Deze subsidieverhoging is voorzien voor alle plaatsen 2B : van zelfstandigen, lokale besturen, peutertuinen vzw s, Vanaf 1 april 2015 wordt een eerste stap gezet voor fase 1: de Vlaamse Regering voorziet budget om de helft van de verhoging van de eerste fase door te voeren. De subsidieverhoging gaat in vanaf 1 april 2015: het basisbedrag gemiddelde leeftijd per plaats stijgt van 2307,80 euro naar 2721,36 euro;

3 het aanvullend bedrag gemiddelde leeftijd per extra jaar stijgt van 40,38 euro naar 47,62 euro. 2. Veranderingen inkomenstarief vanaf 1 mei 2015 Vanaf 1 mei 2015 gelden wijzigingen aan het inkomenstarief dat ouders betalen in de kinderopvang van baby s en peuters. In een eerste fase gelden de aanpassingen enkel voor nieuwe attesten en herberekeningen van bestaande attesten vanaf 1 mei Vanaf 1 januari 2016 gelden de nieuwe tarieven voor iedereen. Welke tarieven veranderen er? De kindkorting voor de kinderen ten laste is beperkt tot en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar is geworden. Voor een gezin met 2 kinderen ten laste is de vermindering 3,14 euro, voor een gezin met 3 kinderen ten laste bedraagt de korting 6,28 euro (=2x3,14 euro) enzovoort. Alle kinderen in het gezin komen hiervoor in aanmerking, ze hoeven niet naar de opvang te gaan. Het standaard minimumtarief bedraagt 5 euro. Om het inkomenstarief betaalbaar te maken voor kwetsbare groepen, zijn er mogelijkheden om een individueel verminderd tarief aan te vragen. Hierbij wordt er gekeken naar de situatie van het gezin: (1) 25% korting met als minimumtarief 5 euro als de ouder of de inwonende persoon: (a) een invaliditeitsuitkering heeft, (b) een voltijdse werkloosheidsuitkering (min. 6 maanden) of een faillissementsuitkering krijgt, (c) een verwachte inkomensdaling van minstens 50% heeft of als zelfstandige verlaagde sociale bijdragen toegekend kreeg (min. 12 maanden); (2) 3 euro als: (a) men een leefloon krijgt én een opleidingstraject van VDAB of OCMW volgt, (b) het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager dan ,56 euro is, en men beiden minstens halftijds werkt. In het geval van een alleenstaande, moet de alleenstaande minstens halftijds werken. (c) het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis lager dan ,56 euro is en men een inburgeringstraject volgt. (3) 1,56 euro als men een attest voor materiële of medische hulp heeft (bv. van Fedasil of het Rode Kruis). Ook betaalt men 1,56 euro voor de opvang van een pleegkind. Als het financieel onmogelijk is om het inkomenstarief of verminderd tarief te betalen, dan kan het OCMW na onderzoek een ander tarief toekennen: (a) 50% korting op het inkomenstarief (minimumbedrag is steeds 5 euro), (b) een tarief van 5 euro of (c) een tarief van 1,56 euro. Het OCMW bepaalt zelf het bedrag naargelang de situatie van de ouder. Voor ouders die in het Brussels Gewest wonen, gebeurt het onderzoek en de toekenning door de opvang zelf, volgens dezelfde regels. 3. Kwaliteit en voortgangsrapport Het decreet opvang voor baby s en peuters bracht een grondige hervorming in de sector met zich mee en was een mijlpaal voor het verder realiseren van voldoende, kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare kinderopvang. Om die hele verandering in de sector op te volgen en eventueel bij te sturen, is in oktober 2014 in de schoot van Kind en Gezin een 'voortgangsoverleg' opgestart. Deze werkgroep met vertegenwoordigers van de kinderopvangsector en van de gebruikers evalueert het systeem en komt met voorstellen om de regeldruk in de sector te verminderen. Het zal onder meer gaan om versoepelingen op het gebied van infrastructuurvereisten, van administratieve vereisten en procedures. Concreet gaat het bijvoorbeeld over regels m.b.t. normering luchtkwaliteit en regels uit de Vlaamse Wooncode (bv. plafondhoogte, raamgrootte, enz.). De kwaliteit van de kinderopvang blijft hierbij steeds voorop staan.

4 4. Wat vinden kinderen belangrijk in de opvang? Onderzoek Kind en Gezin In opdracht van Kind en Gezin voerde het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) met de medewerking van de Universiteit Gent een onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang vóór en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties. Met dit onderzoek laat Kind en Gezin voor het eerst de kinderen zelf aan het woord. Opvang buiten de schooltijd, in al zijn varianten, betekent een verruiming van de leefwereld van kinderen. Om die reden is het belangrijk te blijven investeren ook in de opvang van schoolgaande kinderen. Wat kinderen belangrijk vinden staat los van de plek waar de opvang gebeurt. Dit pleit voor een geïntegreerde aanpak vanuit de verschillende sectoren (welzijn, jeugd, sport en cultuur) waarbij de noden van het kind centraal staan. In dat opzicht ondersteunen de onderzoeksresultaten de beleidsaanbevelingen die eerder ook al door de Staten-Generaal opvang en vrije tijd schoolkinderen naar voren werden geschoven. Een kwaliteitsvol opvang- en vrijetijdsaanbod houdt rekening met wat kinderen belangrijk vinden. Competente begeleiders maken dat kinderen hun opvang/ speelplein positief ervaren. Investeren in competente begeleiders en omkadering is een aandachtspunt voor het beleid, alsook voor verantwoordelijken van opleidings- en vormingsorganisaties en de organisatoren van de opvang. Andere aandachtspunten, vanuit het perspectief van de kinderen, zijn een uitdagend en gevarieerd aanbod aan activiteiten en materialen in een infrastructuur die kinderen keuzevrijheid biedt om binnen of buiten te spelen. Aan de Vlaamse overheid om dit mee te ondersteunen. Meer lezen 5. Rapport proefinspecties Zorginspectie online Het nieuwe decreet Kinderopvang maakte dat Zorginspectie de inhoud en de methodiek van haar inspecties moest herzien. Aan de hand van proefinspecties toetste Zorginspectie het nieuwe inspectieconcept. De bevindingen over deze inspecties, zowel naar methodiek als naar inspectievaststellingen toe, goot Zorginspectie in een beleidsrapport. Dat kan je hier inkijken. Uit het rapport blijkt dat nog niet alle aspecten van de nieuwe regelgeving toegepast worden in de werking of uitgewerkt zijn in het kwaliteitshandboek. 6. Speelbank.be gaat online Op 2 april 2015 gaat Speelbank.be online: dé databank met pedagogisch onderbouwde spelactiviteiten en speeltips voor baby s en peuters. De spelactiviteiten die je online vindt op speelbank.be vertrekken vanuit de interesses en ervaringen van de kinderen, werden pedagogisch gescreend én getest op de werkvloer. Met speelbank.be wil de VVSG en Diverscity kinderbegeleiders, onthaalouders, pedagogisch medewerkers en iedereen die graag met kinderen speelt, inspireren om spelen nog leuker te maken. Vanaf 2 april en tot 31 april kan iedereen een kijkje nemen op de speelbank.be. Daarna is de speelbank enkel toegankelijk met een paswoord. Een paswoord kan je verdienen door zelf ook een leuke activiteit te laten publiceren. Leden van het VVSG-Steunpunt Kinderopvang kunnen inloggen met dezelfde controlecode die ze gebruiken voor Speelbank.be is een initiatief van steunpunt kinderopvang van de VVSG en Diverscity. Meer info? Mail naar Oproep

5 7. Gouden Kinderschoen De VVSG wil de trofee Gouden Kinderschoen uitreiken aan een lokaal bestuur dat investeert in kinderopvang. Via deze trofee wil de VVSG de inbreng van de lokale besturen in het gezinsbeleid en in het bijzonder in de kinderopvang zichtbaar maken. Steeds meer lokale besturen beseffen dat een voldoende en kwalitatief aanbod kinderopvang belangrijk is voor jonge gezinnen en dus een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van een lokaal gezinsbeleid. Steeds meer lokale besturen investeren (sommige financieel, sommige personeel, sommige logistiek) in de kinderopvang op hun grondgebied. Terecht. De VVSG vindt dat lokale besturen trots mogen zijn op deze investeringen. Of het resultaat nu een jaarlijks feest is voor de kinderbegeleiders en onthaalouders, een creatieve buitenruimte aan het kinderdagverblijf, een mama- of oudercafé, een vrijwilligersbeleid, een naschoolse opvang ism het jeugdhuis, een peuterspeelpunt of een ouderavond rond zindelijkheid. Al deze initiatieven verdienen de Gouden Kinderschoen. Maak een korte omschrijving (max. 360 tekens of iets meer) van iets wat je doet of hebt als lokaal bestuur of als kinderopvangvoorziening georganiseerd door een lokaal bestuur én waar je trots op bent. Een foto zegt soms meer dan woorden en mag altijd meegestuurd worden. Mail, post of bel deze korte omschrijving voor 1 mei 2015 naar VVSG-Steunpunt Kinderopvang, Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel, Er wacht je eeuwige roem. Maar ook de prachtige trofee Gouden Kinderschoen De VVSG plant de plechtige prijsuitreiking op 13 mei 2015, Netwerkborrel VVSG-Steunpunt Kinderopvang, in aanwezigheid van minister Vandeurzen. 8. Buitenspeeldag Doe mee aan de buitenspeeldag op woensdag 1 april georganiseerd door je lokale overheid. Ga naar en bekijk welke activiteiten je samen met de kinderen kan doen. VVSG-Nieuws 9. Vormingsfonds Kinderopvang nu operationeel Elk lokaal bestuur dat kinderopvang organiseert heeft recht op één of meerdere gratis bijscholingen. Jouw College van Burgemeester en Schepenen of OCMW-voorzitter kreeg begin 2015 een brief met meer uitleg over het Vormingsfonds Kinderopvang en het aantal bijscholingen waar jouw bestuur recht op heeft. De bijscholingen moeten aangevraagd worden via vormingsfonds.vvsg.be. Deze website van het Vormingsfonds Kinderopvang is nu online.de secretaris van jouw bestuur kreeg deze week een brief met de inloggegevens (naam bestuur en paswoord). Hoe ga je nu te werk? Volg deze 10 stappen. Stap 1: Lees eerst de handleiding alvorens aan de slag te gaan. In deze Kinder.Praat vind je ook een korte omschrijving van de 50 vormingen kinderopvang waaruit je kan kiezen. Stap 2: Surf naar Stap 3: Log in. Je inloggegevens werden per brief bezorgd aan jouw secretaris. Vind je de brief niet? Geen probleem. Contacteer je regionale medewerker. Zij kan je verder helpen en jou de nodige inloggegevens bezorgen. Stap 4: Wanneer je ingelogd bent, kom je terecht op een pagina met een overzicht van het aantal vormingen waarop jouw bestuur recht heeft. Opgelet: Er is een aanbod voor Kinderopvang en Thuiszorg. Stap 5: Klik op de knop Aanbieders vormingen. Het systeem zal je er op wijzen dat je een keuze moet maken tussen Kinderopvang en Thuiszorg door in de linkerbovenhoek het juiste

6 thema te selecteren. Je krijgt nu het overzicht met vormingen die je naar eigen keuze kan boeken. Je ziet enkel de vormingen die in jouw provincie beschikbaar zijn. Stap 6: Vink de gewenste vorming aan en klik helemaal onderaan op de pagina op de knop Inschrijving registreren. Beperk je per aanvraag tot één vorming m.a.w. vink geen twee vakjes gelijktijdig aan, ook al heb je recht op meerdere vormingen. Wil je meerdere vormingen registreren, herhaal dan telkens stap 6. Stap 7: In deze stap wordt gevraagd een contactpersoon en adres in te vullen. Vervolgens klik je op Inschrijven. Opgelet: door te klikken op inschrijven, heb je nog geen definitieve overeenkomst met een vormingsinstelling. Je hebt enkel de vorming gereserveerd. Kort na je reservatie ontvang je, ter bevestiging, een op het adres dat je in voorgaande stap opgaf. Een gelijkaardige wordt verstuurd naar de vormingsinstantie waarmee je in zee wenst te gaan. Op deze manier wordt die van jouw aanvraag op de hoogte gebracht. Stap 8: Neem contact op met de vormingsinstantie en plan samen de vorming (datum en locatie afspreken). Opgelet: Een reservatie is slechts 15 dagen geldig Wacht er dus niet te lang mee om de vorming concreet te plannen want indien er geen overeenkomst is binnen de 15 dagen dan komt deze opleiding opnieuw vrij voor andere besturen die wensen in te tekenen en vervalt je reservatie! Stap 9: Wanneer jullie samen een overeenkomst hebben (hiervoor kan je de modelovereenkomst gebruiken die als link in de staat), zal zowel jijzelf (als aanvrager) maar ook de vormingsinstantie (als aanbieder) op de onderste link moeten klikken in de die je werd toegestuurd. Enkel wanneer je allebei op de link hebt geklikt in de is de inschrijving en dus de vorming DEFINITIEF vastgelegd! Ga niet overhaast te werk, want eens je op de onderstaande link hebt geklikt, gaat het systeem ervan uit dat er met de vormingsinstantie een overeenkomst is. Stap 10: Mail je overeenkomst naar en dit binnen de 15 dagen na reservatie! Je hebt tot eind mei 2015 om via vormingsfonds.vvsg.be vormingen te reserveren. Daarna gaat deze website terug offline. Hou er bovendien rekening mee dat het aantal vormingen dat een vormingsinstelling kan geven in 2015 beperkt is: hoe sneller je inschrijft, hoe meer keuze er is. Een aantal voorzieningen maakten gebruik van het aanbod waarbij je reeds geplande vormingen kon doorgeven tot begin maart. Met dien verstande dat er een overeenkomst moest zijn en dat het thema moest aansluiten bij de door ons geselecteerde thema s in het vormingsaanbod. Heel wat vormingen werden in dat kader goedgekeurd en de vormlingskost zal terugbetaald worden. De desbetreffende voorzieningen zullen hiervan per verwittigd worden. Had je dus bv. recht op 1 vorming en werd deze reeds goedgekeurd dan zal je merken dat voor jouw voorziening het aantal beschikbare vormingen op 0 staat. Ben je van mening dat het aantal vormingen waarop je recht hebt niet correct is in de online module, neem dan zeker contact op: of of 02/ Vormingsfonds: keuze uit 50 vormingen kinderopvang Diverscity en het Steunpunt Kinderopvang kondigen met enige trots het Vormingsfonds Kinderopvang aan. Met het Vormingsfonds wordt verder ingezet op de competentieversterking van de medewerkers met het oog op een kwalitatieve dienstverlening. De thema's voor de vormingen werden zorgvuldig uitgekozen en sluiten aan op de specifieke behoeften van de diensten en de medewerkers. De aanbieders werden geselecteerd na een ruime

7 marktbevraging en voldoen aan de kwaliteitseisen die door Diverscity en de VVSG werden bepaald. Op de website van Diverscity vind je een specifieke webpagina over het vormingsfonds met meer info. Vragen? Hieronder een overzicht van de geselecteerde vormingen (met telkens het thema, de titel, de vormingsinstelling, een korte inhoud en de provincie waar de vorming wordt aangeboden) Teambuilding: Versterken van onze samenwerking Kwadraet Werken in de kinderopvang vraagt een intense samenwerking. Er zijn veel afspraken, veel informatie uitwisseling. Als collega werk je dicht opeen in een huiselijke context. Als de samenwerking vlot loopt, straalt het team energie uit, is het motiverend werken, de kinderopvang wordt er beter van. Meestal loopt die samenwerking ook als vanzelf, maar soms sputtert de motor. Dan is er confrontatie, komen de kleine kantjes naar boven en is het moeilijk daar op een gepaste manier mee om te gaan. Tijdens deze vorming nemen we jullie teamwerking onder de loep. Wie heeft welke talenten en hoe kunnen we die nog beter inzetten? Wat waardeer jij in je collega s? Hoe kunnen we onze samenwerking nog beter maken? En wat als onze communicatie wat moeilijker loopt? Hoe geef ik op een gepaste manier moeilijke feedback? Na deze interactieve en ervaringsgerichte vorming heb je enkele concrete acties op een rij om het in de toekomst nog beter te doen en verder te bouwen aan een kwalitatieve kinderopvang Teambuilding: Sierra Oscar Lima Halma Centrum Informatieve Spelen De spelers bevinden zich op een grote duikboot. De duikboot is aan het zinken. De spelers proberen om de duikboot heelhuids te verlaten, maar de tijd dringt. Het water staat hun al tot aan de lippen! Om in de duikboot van compartiment te veranderen, moeten de spelers telkens een opdracht uitvoeren. Ze kunnen kiezen tussen individuele opdrachten en groepsopdrachten. Bij individuele opdrachten staat het belang van het individu centraal. Bij groepsopdrachten daarentegen primeert het groepsbelang. Hoe langer het spel wordt gespeeld, hoe sterker de spelers ervaren dat alleen door samen te werken iedereen veilig op het droge geraakt Teambuilding: Waardering, openheid en verbinding, samenwerking In-tense, coaching en opleiding In deze module wordt gewerkt aan waardering, openheid en verbinding, samenwerking tussen collega s Dit kan op verschillende manieren naargelang de cultuur en de nood van het team. Provincie: Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Teambuilding: Teambuilding University Colleges Leuven - Limburg Door de sterke punten van de teamleden te ontdekken en in te zetten kan elk teamlid zijn eigen kwaliteiten en talenten optimaal gebruiken in de dagelijkse werking. Teamleden die hun talenten kunnen inzetten zijn meer gemotiveerd Teambuilding: Team onder de loep

8 VCOK vzw Regelmatige aandacht voor samenwerkingsrelaties komt elk team ten goede. Samenwerken in een team is leuk, efficiënt en effectief. Teamwerk is voor velen vanzelfsprekend. Maar af en toe moet de motor toch eens worden nagezien. In deze vorming onderzoeken we de samenwerking van de teamleden via verschillende oefeningen. We analyseren teamrollen, succesfactoren en kwadranten en stellen nadien samen een verbeterplan op. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen Teambuilding: Samenwerken binnen een team Novare bvba Zitten er veel verschillende persoonlijkheden binnen je team? En merk je dat de samenwerking vaak niet zo vlot verloopt door deze verschillen? Ieder heeft dan ook z n eigen stijl van communiceren. Tijdens deze training leer je hoe je de samenwerking binnen je team kan verbeteren. Elke persoon heeft zijn eigen kleur: geel, groen, blauw of rood. Deze kleur bepaalt hoe we ons gedragen in bepaalde situaties, hoe we communiceren, hoe we het liefst opleiding krijgen, met wie we het liefst omgaan Als we onze eigen kleur kennen, komen we veel te weten over onszelf. Als we dan ook nog eens de kleur van de anderen leren kennen, kunnen we rekening houden met hun voorkeursmanier van communiceren en samenwerken. Provincie: (Niet vermeld) Teambuilding: Mijn job is top toch? Kroost Werken in de kinderopvang is een stevige klus! Heb je sommige dagen het gevoel dat het je allemaal boven het hoofd groeit: baby s die jengelen, peuters die het zelf willen doen, bijna-kleuters die de boel op stelten zetten. Maar ook collega s met een vraag of nood aan een babbel, ouders die bij jou komen wanneer ze het even niet meer weten, en de verantwoordelijke die mee over je schouder kijkt, Vraag je je soms wel eens af waarom je deze job ook alweer gekozen hebt? Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg Rugschool: Rugvriendelijk werken in de kinderopvang Vormingscentrum Hivset Werknemers in de gezondheidszorg kunnen er niet meer onderuit. Er wordt vanuit hun beleid gevraagd dat zij zelf mee hun verantwoordelijkheid opnemen om rug- en/of schouderproblemen te voorkomen. En ook al heeft men al vele lessen rugscholing gehad...het zit hem soms in kleine zaken. Vandaar deze vorming waarbij we onze basiskennis gaan opfrissen, ons handelen gaan optimaliseren en onze kennis gaan delen Rugschool: Preventie rugklachten ESCALA (CVBA Skilliant) Werknemers in de kinderopvang hebben weinig last van repetitieve bewegingen. Werken met en voor kinderen houdt vooral risico s in die verband houden met: lastige posities (buigen en/of draaien van de rug, gehurkt of op de knieën, zittend op de grond om op dezelfde hoogte als de kinderen of de voorzieningen te komen), inspanningen in een statische houding (gestrekte of uitgestrekte armen om objecten vast te nemen) en het dragen of behandelen van kinderen.

9 Provincie:Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Rugschool: Rugsparend handelen K+ Aan de hand van kort filmmateriaal en postermateriaal wordt uitleg gegeven over het functioneren van het lichaam in tijden van belasting. We bekijken de verschillende vormen van belasting en mogelijke klachten en rugproblemen. Nadien gaan we zelf aan de slag om zoveel mogelijk lichaamsbesparend handelingen uit te voeren. Dit doen we aan de hand van situatieschetsen uit de kinderopvang en met de materialen die aanwezig zijn in de opvang. De deelnemers krijgen na afloop een poster mee om op te hangen in de opvang zodat ze steeds worden aangewakkerd om op de houding te letten Rugschool: Ergonomie Syntra Limburg bedrijfsopleidingen Je leert je beroep op ergonomische wijze uit te oefenen. Hoe pas je de werkmiddelen, werkomgeving, methodes en technieken toe om jezelf zo weinig mogelijk te belasten? Je leert ook een aantal preventieve lichaamsoefeningen. Provincie: Limburg Rugschool: Rugsparende technieken SYNTRA Midden-Vlaanderen vzw Wie werkzaam is in een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in goede banen leidt, weet dat de rug intensief belast wordt. Denk maar aan de vele houdingswisselingen (van staan naar bukken en omgekeerd) of het dragen, heffen, tillen van kinderen en materialen. Kennis, maar vooral toepassing van rugsparende technieken zijn dan ook van groot belang voor elke medewerker in het opvanginitiatief. In deze opleiding motiveren en stimuleren we deelnemers om deze technieken aan te leren en geven we hen praktische tips zodat de technieken ook effectief in het dagelijkse werk gebruikt kunnen worden. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Observeren: Introductie Ziko Vo CEGO Ziko-Vo is een kindvolgsysteem om welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling van kinderen op te volgen. Het geeft in één oogopslag een volledig en positief beeld van een kind. Welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling wordt voor ieder kind overzichtelijk in beeld gebracht in een portret. Zo helpt Ziko-Vo de begeleider om voor elk kind acties op zijn of haar maat te bedenken en uit te voeren. In de vorming stellen we ZiKo-Vo voor aan de hand van videofragmenten en oefeningen. Dit instrument kan ook gebruikt worden in communicatie met ouders Observeren: Leren observeren Vormingscentrum Hivset Als kinderen zich thuis voelen, spontaan en vrolijk zijn, zelfvertrouwen uitstralen, enorm kunnen genieten, willen exploreren, actief zijn, dan weten we dat deze kinderen zich (emotioneel) goed ontwikkelen! Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen opvolgen is dan ook van

10 belang. Dit gebeurt door objectief, systematisch en doelgericht te observeren. Bovendien is het goed observeren ook een must tijdens alledaagse activiteiten. Aan de hand van oefeningen, uitwisseling in de groep en een klein theoretisch kader, wordt er aangeleerd hoe men moet observeren en wordt er dieper ingegaan op concrete ervaringen van deelnemers Omgaan met diversiteit: Diversiteit en interculturaliteit Trace bvba Tijdens de training Diversiteit en interculturaliteit ontdekken we dat verschillen tussen mensen een meerwaarde en een verrijking kunnen betekenen voor een organisatie en haar medewerkers, maar anderzijds ook soms een aanleiding kunnen zijn voor allerlei meningsverschillen, misverstanden en conflicten op de werkvloer, tussen het personeel onderling of bij contacten met het cliënteel. Hoe gaan we hier mee om als professional, om tot een goede verstandhouding en samenwerking te komen op de werkvloer? Hoe kunnen we het respect voor de diversiteit en de eigenheid van onze medewerkers en cliënten het best verzoenen met het respect voor de cultuur van de organisatie, haar werkzaamheden en haar spelregels? Omgaan met diversiteit: Focus competenties personeel DoorElkaar i.s.m Vormingscentrum Hivset vzw In de kinderopvang kom je kinderen en hun ouders tegen met totaal verschillende achtergronden: in taal, in cultuur, in thuissituatie Soms zijn we letterlijk vreemden voor elkaar. De wederzijdse onbekendheid is vaak oorzaak van ergernis, frustratie, handelingsonbekwaamheid. Wat moet ik kennen en kunnen? Welke vaardigheden heb ik nodig in deze diverse wereld? Of blijf ik gewoon mezelf? En als we niet dezelfde taal spreken, zijn er dan hulpmiddelen, tools om me bij te staan? Normale vragen allemaal. We trachten in deze workshop handvatten, tools en hulpmiddelen aan te reiken om je intercultureel competent te maken, om uitdagingen in een diverse wereld vol vertrouwen aan te vangen. We volgen het TOPOI model als leidraad om alle facetten (taal, cultuur, beeldvorming, organisatie ) van diversiteit aan bod te laten komen Omgaan met diversiteit: Focus kinderen en hun ouders DoorElkaar i.s.m Vormingscentrum Hivset vzw In de kinderopvang of buitenschoolse opvang kom je kinderen en hun ouders tegen met totaal verschillende achtergronden: in taal, in cultuur, in thuissituatie Het is enorm belangrijk van jongs af aan kinderen te laten wennen aan verschil in brede zin. Opvoeden betekent immers kinderen vertrouwd maken met de superdiverse wereld van vandaag en hen daar op voorbereiden. Diversiteit raakt altijd aan de identiteit. Het is heel belangrijk als organisatie een houding van respect voor diversiteit en ieders identiteit uit te stralen, zowel in het aanbod: aankleding ruimte, gebouw, hoeken, activiteiten voor de kinderen en hun ouders maar ook in de houding van alle medewerkers. Hiervoor bestaan mooie methodieken, zijn er vele kant en klare materialen. In deze vorming willen we diversiteit breed verkennen en duiden, willen we een kader scheppen van omgaan met deze diversiteit en willen we van daaruit de focus leggen op materialen en

11 activiteiten voor de kinderen en hun ouders zelf. Hierdoor kan je de kwaliteit verhogen van jouw organisatie en zijn jouw mensen vaardiger in het omgaan met diversiteitsvragen Omgaan met diversiteit: Interculturaliteit Agora vzw We worden hoe langer hoe meer geconfronteerd met een groter wordende diversiteit bij de cliënten, bij de collega s, in de maatschappij in het algemeen. Hoe ga ik hiermee om? In hoeverre spelen mijn eigen ideeën mee in mijn omgang met anderen? Heeft dit invloed op mijn communicatie en in mijn gedrag? Welke ervaringen hebben mijn collega s en hoe gaan zij ermee om? In deze vorming onderzoeken we onze eigen houding en gaan we op zoek naar heel concrete tips en aandachtspunten in het omgaan met diversiteit. En vooral, we gaan dit ook inoefenen Omgaan met diversiteit: Diversiteit Pedagogisch Didactisch Centrum Leuven - PDCL VZW` Onze samenleving wordt steeds diverser. Op allerlei gebieden. Dat is een gegeven dat zeer waarschijnlijk onomkeerbaar is. Je kan deze evolutie zien als iets positiefs, een verrijking, of als iets negatiefs, een ophoping van moeilijkheden en uitdagingen. Beide gezichtspunten dragen waarheid in zich. Diversiteit wordt in dit aanbod zeer breed opgevat: culturele diversiteit, sociaal-economische diversiteit en kansarmoede, diversiteit in talenten en intelligenties, algemeen verschillen tussen mensen, Wij bieden een traject van 3 halve dagen aan met een 4de halve dag als terugkomdag na een 6-tal maanden. Deze aanpak in trajectvorm zorgt voor meer indaling bij de deelnemers en meer effect op de werkvloer. Provincie: Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg Omgaan met diversiteit: in de kinderopvang Alert! Elk kind is uniek. Diversiteit troef dus in onze kinderopvang! Maar sommige types van diversiteit vragen extra aandacht, zodat we elk kind en elke situatie voldoende aandacht kunnen geven: Kinderen uit kansarme gezinnen Kinderen met een beperking Kinderen uit andere culturen Kinderen met een snelle of vertraagde ontwikkeling Tijdens deze opleiding gaan we na hoe we een gepaste ondersteuning kunnen bieden in bovenstaande situaties Pedagogisch documenteren VCOK vzw Pedagogisch documenteren heeft zijn wortels in Noord-Italië. Het is een manier om te werken aan kwaliteit, te reflecteren over het professionele handelen in de kinderopvang en hierover te communiceren. Op deze vormingsdag ontdek je wat het concreet betekent voor de samenwerking en het overleg in team, je gesprekken met ouders en je contacten met kinderen. Aan het einde van deze vormingsdag ben je vaardiger in het zichtbaar en bespreekbaar maken

12 van de visie en praktijk in jouw organisatie. Je gebruikt daarvoor foto s, observaties, werkstukken van kinderen, uitspraken, Je komt meer te weten over de methodiek van kijken, luisteren en inspelen en krijgt heel wat tips over het verzamelen van documentatiemateriaal, het maken van fotocollages en boekjes, het uitwisselen met ouders, het opzetten van teambesprekingen aan de hand van foto s, Provincie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Ouderparticipatie: Aspecten verkennen van goede communicatie K+ Vlot leren communiceren zodat er een goed contact ontstaat en zo veel mogelijk misverstanden kunnen vermeden worden. Optimaliseren van de dagelijkse samenwerking en het contact met ouders. Aanbieden van haalbare initiatieven tot ouderparticipatie. Provincie: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Ouderparticipatie: Ouders begrijpen, ouders begrenzen Kroost De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn het liefste wat de ouders ons toevertrouwen. Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over hun kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat in deze training. Als ouders zich begrepen voelen en zich gezien voelen in hun bezorgdheid, dan kunnen ze vaak ook de begrenzing van een naschoolse kinderipovang waarin jij werkt met hun kind, makkelijker aanvaarden. Maar even goed moeten we werken aan de begrenzing in ons contact met ouders. We gaan uit van zeven basisvaardigheden: contact maken, je doel van het gesprek vasthouden, spreken vanuit observatie, positieve krachten van het kind benoemen, leiding nemen en geven, in een gesprek de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider, het gesprek afronden, nabespreken met collega s. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg Ouderparticipatie: Goede communicatie en samenwerking met ouders Alert! Kinderen zijn het meest dierbare bezit van ouders. Ouders verwachten dan ook dat de kinderopvang de beste zorg verleent aan hun kinderen. Maar daarnaast is ook een goede communicatie en samenwerking met de ouders cruciaal. Slaag je er als medewerker van een kinderdagverblijf (of buitenschoolse opvang) in om de ouders te betrekken en professioneel met hen te communiceren? Dan slaag je er ook in om de tevredenheid van de ouders in je organisatie te verhogen. Tijdens deze opleiding geven we tips hoe je ouders kan betrekken en hoe je met hen communiceert. We staan ook stil bij de moeilijke situaties waarbij gecommuniceerd moet worden Ouderparticipatie: Ouderbetrokkenheid start met een vlotte communicatie met ouders Karel de Grote-Hogeschool - Expertisecentrum Pedagogische ondersteuning in kinderopvang en school Maar elke ouder is anders. De een praat veel, de ander is gehaast. En terwijl ouders in de groep zijn, wil je ook de kinderen aandacht geven. In deze vorming zoeken we samen met de

13 medewerkers hoe ze hun communicatie met ouders kunnen versterken op verschillende contactmomenten. Ook bekijken we op welke manier ze kunnen rekening houden met verschillen tussen ouders. Vervolgens gaan we samen na hoe die communicatie een aanzet kan vormen om de ouderbetrokkenheid in de organisatie te versterken in de praktijk van de deelnemende organisatie. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen Ouderparticipatie: Effectieve communicatie CEGO Effectieve communicatie is meer dan het hanteren van gesprekstechnieken. Er is ook oog voor de beleving. Centraal staat de uitwisseling over hoe we ouders informeren, hoe de dagelijkse gesprekken bij het brengen en halen verlopen, het omgaan met weerstanden en het voeren van slecht-nieuws gesprekken. Daarnaast verkennen we ook de mogelijkheden om met de ouders, hoe uiteenlopend hun visie ook is, een stevige tandem te vormen met als centraal doel de ondersteuning van het kind Natuurbeleving: Natuurrijk inrichten van de buitenruimte Kleefkruid* Hoe kunnen we onze buitenruimte zo inrichten dat kinderen de natuur kunnen ontdekken met al hun zintuigen en volop kunnen spelen in en met de natuur? Wat kan met baby s en peuters en hoe richten we onze buitenruimte in voor kleuters en lagere schoolkinderen? En wat als we alleen maar een terras of een klein koertje hebben? We bekijken eenvoudige en betaalbare mogelijkheden om de buitenruimte te vergroenen en maken samen concrete plannen voor de eigen buitenruimte Natuurbeleving: met kinderen Kleefkruid* Hoe kunnen we met baby s, peuters, kleuters of lagere schoolkinderen de natuur ontdekken met heel ons lijf en leden? Hoe kunnen we kinderen laten genieten van spelen in de natuur? Wat kan met welke leeftijd? En wat kan in welk seizoen? We ontdekken samen het belang van natuurbeleving voor kinderen én proberen allerlei mogelijkheden uit Natuurbeleving: De Boom in! Buitenspel in en met de natuur GoodPlanet Belgium vzw Het doel van het project De Boom In is om kinderen meer in contact te brengen met het bos in hun omgeving. Bossen zijn immers de ideale speel- en leeromgeving voor kinderen. Ze ontwikkelden een website vol kant-en-klare natuurspelen: Spelen en leren in de natuur prikkelt de fantasie en stimuleert de creativiteit, het respect voor onze leefomgeving en de ondernemingszin. De kinderen geraken 'verwonderd en ontdekken beetje bij beetje hoe alles samenhangt. Wij organiseren graag een workshop van een halve dag. Tijdens deze workshop geven wij begeleidsters de kans om te proeven van het aanbod en tips om er zelf mee aan de slag te gaan.

14 Natuurbeleving: Speelhoeken in de binnenruimte CEGO Je ruimte aantrekkelijk indelen in speelhoeken is niet eenvoudig. Hoe zorg je ervoor dat elk van je kinderen een aanbod vindt op maat? En hoe kan dat groeien en evolueren? In deze workshop wordt de indeling van jouw ruimte(n) onder de loep genomen en besproken met het oog op het indelen en verrijken van de hoeken Natuurbeleving: Het inrichten van de binnen- en buitenruimte K+ Vanuit de ontwikkeling van kinderen en de mogelijkheden van de beschikbare ruimte bekijken we wat nodig is om de ruimte zo goed mogelijk in te richten. Werken met hoeken, zowel binnen als buiten, komt aan bod. Het inrichten van de binnen- en buitenruimte wordt in kaart gebracht. Aan de hand van fotomateriaal krijgen de deelnemers een kijk op de verschillende mogelijkheden. Natuurbeleving via inrichting komt zeker aan bod Natuurbeleving: Coaching Natuur in onthaal en buitenschoolse opvang GoodPlanet Belgium vzw Een groene buitenruimte stimuleert! Kinderopvanginitiatieven zijn zich steeds meer bewust van het belang van buitengroen voor de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters. Buitenspelen vraagt andere vaardigheden dan binnenspelen. Toch wordt er niet altijd evenveel aandacht besteed aan de buitenruimte. Soms weet men niet waar te beginnen, of men denkt dat de ruimte te beperkt is. We willen kinderdagverblijven en onthaalouders op weg helpen naar meer groen! Concrete voorbeelden tonen dat je, ook met weinig geld én een beperkte oppervlakte, kan toveren. Een grijze koer wordt zo een boeiende en creatieve buitenruimte! Groen helpt groeien! Spel: Peutergymnastiek en Peuterdans Prisca Heylbroeck In het deel Peutergymnastiek onderzoeken we het bewegingspatroon van het jonge kind aan de hand van beeldfragmenten en vanuit de praktijkervaring van collega-cursisten. We bekijken hoe we hen hierin kunnen begeleiden en stimuleren aan de hand van specifiek motorisch materiaal én we proberen proefondervindelijk te ontdekken hoe je op een creatieve manier met simpele materialen aan de slag kan. In het deel Peuterdans ondergaan we zelf een sessie peuterdans en proberen we aan de hand van muziek én instrumenten én enkele basiselementen zelf een sessie in elkaar te steken. De cursus is voornamelijk praktijkgericht zodat je meteen aan de slag kan gaan op je eigen werkplek. Alle oefeningen worden eveneens fysiek uitgeprobeerd. Iedere cursist krijgt een syllabus mee. Provincie: Vlaams-Brabant Spel: Spelbegeleiding en spelstimulans Kroost

15 Welk spel kunnen we aanbieden vanuit de inbreng of de interesse van kinderen? Spelontwikkeling gaat niet altijd vanzelf. Bovendien zijn onze (schermen)kinderen het soms wat verleerd. Het is niet voldoende om kinderen zomaar te laten spelen in een rijke omgeving. In deze vorming onderzoek je: Wat is de kwaliteit van het spelen nu? Hoe waardeer je het? Wat zou je graag anders zien? Welke vaardigheden heb jij nodig als begeleider om het spel van kinderen te verdiepen? Je leert tegelijk ook anders kijken naar spel en het stimulansen geven van kinderen. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg Spel: Spelen en nog eens spelen VCOK vzw We gaan spelen en nog eens spelen. We bekijken eerst het aanbod dat er al is. Wat wordt vaak gespeeld, wat niet? Hoe kunnen we spelimpulsen toevoegen? Zowel oude spelletjes als nieuw zorgen bij kinderen voor heel veel plezier. We zoeken variaties op afgezaagde spelen, we leren nieuwe spelletjes kennen en verzinnen zelf ons eigen spel met ongewone materialen. Door de spelelementen te analyseren, kunnen we variëren. We focussen ook op de spelinkleding. Hoe breng je een spel op een leuke manier aan? Hoe speel je een rol zodat iedereen het gelooft? Hoe giet je kleine spelletjes in een groter geheel? Met brainstormtechnieken verzinnen we grote spelen voor een hele middag of grote groep. Provincie: Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Spel: Muziek in de kinderopvang Bart Merlevede Muziek maken met kinderen is leuk! Muziek stimuleert de ontwikkeling van het kind, zorgt voor een leuke sfeer in de groep, en zo veel meer. We gaan aan de slag met de bouwstenen van muziek, heel praktisch, ervaringsgericht, met onszelf als instrument en met behulp van enkele eenvoudige materialen zoals tikstokjes, doekjes, klankstaafjes, enz. Doel is om jou te inspireren en concrete handvaten te geven over hoe jij muziek kan inzetten in de kinderopvang Spel: Actief spelen Max Last vzw Via actief spelen worden spelplezier, fantasie, inlevingsvermogen, spontaneïteit en samenspel op een creatieve manier gestimuleerd. Aan de hand van eenvoudige improvisatieoefeningen, versjes, liedjes, sprookjes en andere waardevolle verhalen, worden vanuit de theaterwereld tools aangereikt om spelsituaties te installeren, te observeren en te stimuleren. De algehele aanpak kiest bewust om een tegengewicht te bieden voor de schoolcultuur waar rationaliteit en meer intellectuele activiteiten voorop staan. Dit vanuit de overtuiging dat inlevingsvermogen en verbeelding primordiaal zijn in het opvoedingsproces tot mondige burgers met gemeenschapszin Spel: Creatief denken en doen met baby s en peuters Karel de Grote-Hogeschool - Expertisecentrum Pedagogische ondersteuning in kinderopvang en school

16 Waar vind je inspiratie voor creatieve activiteiten met peuters en baby s? Hoe verval je niet in steeds dezelfde ideeën? We zoeken het in deze vorming uit samen met begeleiders in de voorschoolse kinderopvang. We bieden een aantal handvaten om originele activiteiten te bedenken die de fantasie van jonge kinderen prikkelen. We tonen hoe je met baby s en peuters materialen kunt ontdekken, hoe je samen kunt experimenteren en de platgetreden paden kunt verlaten. We leggen de klemtoon op verkenning en stappen af van vooraf vastgelegde eindresultaten. Kinderbegeleiders ervaren die aanpak door tijdens de vorming zelf aan de slag te gaan. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen Spel: Spelen met een hoek af Karel de Grote-Hogeschool - Expertisecentrum Pedagogische ondersteuning in kinderopvang en school Voor iedereen die zich professioneel met kinderen bezighoudt is spelen werken. Om deze kerntaak kwaliteitsvol uit te voeren is er heel wat werk (of was het spel?) aan de winkel. Als volwassene moeten we opnieuw leren spelen. En dat is vaak geen kinderspel. In deze vorming is spelen het thema en de werkvorm. We gaan op zoek naar manieren om tot nieuwe, zotte en onverantwoord plezante activiteiten te komen. We kleuren buiten de lijntjes en zoeken voor elk kind wat wils. En dit door zelf nog eens, vol overgave, te spelen. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen Spel: Koffer Schaap, psycho educatief pakket Vormingscentrum PraKticum Koffer Schaap is een psycho educatief pakket voor kinderen en/of hun gezin. Koffer Schaap bestaat uit een verzameling poppen van een schapenfamilie - en één koe. Deze familie woont samen in een koffer. De verzameling poppen is zeer divers: van klein naar lang en groot, verschillende materialen, zodat de diversiteit letterlijk zichtbaar en voelbaar is. Dit pakket is ontwikkeld binnen de werking van buurtwerk t Lampeke Pedagogische visie: Time Check! Vind het juiste evenwicht tussen opvangtijd Kind en Samenleving vzw Kind & Samenleving ontwikkelde de interactieve vorming Time check! op basis van haar onderzoek naar de tijdsbeleving van kinderen in de buitenschoolse opvang en daarbuiten. Met de deelnemers begeleiders én coördinator(en) maken we een analyse van hoe hún opvang de opvangtijd voor kinderen organiseert. Op basis daarvan gaan we na hoe tijdsorganisatie en tijdswensen van kinderen nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en werken we een concreet actieplan uit Pedagogische visie: Missie en visie CEGO Bij het organiseren van kinderopvang komt heel wat kijken. Je visie op kinderopvang vormt hierbij het vertrekpunt van wat je dagdagelijks doet. Hoe kan je je opvang profileren? Wat maakt jouw opvang uniek? In deze workshop wordt je geholpen je missie en visie uit te werken en te vertalen naar de praktijk.

17 Pedagogische visie: De beste straf is diegene die je niet hoeft te geven. Kroost Kinderen zijn niet altijd braaf, ze doen niet altijd wat we van hen verwachten. Hoe kunnen we straffen vermijden en de nadruk leggen op belonen? Wanneer werkt een beloning of een straf, en wanneer niet? Hoe kunnen we zelf conflicten en woede leren voorkomen, en kinderen helpen om dit ook te doen? Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg Pedagogische visie: Ik ben waarschijndelijk groot Kroost Jonge kinderen zeggen vaak: Ikke zelf doen. Ik wil nu dat hebben Ze zitten volop in hun ik-fase, ze onderzoeken wat ze zelf kunnen en zelf willen kunnen. Hoe kunnen we jonge kinderen plezier laten beleven aan de ontdekkingstocht van dingen zelf doen en hoe kan dat bijdragen tot zelfvertrouwen. We hebben het dan niet alleen over de vaardigheden om doe-dingen zelfstandiger aan te pakken, maar evengoed over de emotionele en sociale ontwikkeling. Provincie: Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg Pedagogische visie: Een inspirerende pedagogiek uit Reggio Emilia VCOK vzw Deze vorming is bedoeld voor professionele opvoeders die willen kennis maken met het pedagogische gedachtegoed van Loris Malaguzzi. Dit gebeurt aan de hand van interactieve oefeningen en veel inspirerend beeldmateriaal. Zo kom je meer te weten over hoe kinderopvangvoorzieningen in Noord-Italië (o.a. Reggio Emilia) én hier bij ons met deze visie werken in de praktijk van alledag. Centraal daarbij staat het krachtige kindbeeld. Je onderzoekt wat dit kan betekenen bij het organiseren van spel, activiteiten, eten, slapen, dagelijkse omgang, Je krijgt ook een inleiding op pedagogische principes als de 100 talen van kinderen en de drie pedagogen. Je maakt beknopt kennis met de betekenis en praktijk van pedagogisch documenteren aan de hand van foto s, observaties, uitspraken van kinderen, Doorheen deze vormingsdag is er continu aandacht voor zowel de achterliggende visie als voor de praktijk. Aan het einde zal je een concreet beeld hebben van deze benadering in al zijn facetten. Provincie: Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Pedagogische visie: Inspiratie uit de Emmi Pikler pedagogiek VCOK vzw In deze vorming maken we kennis met de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd. De basisprincipes zijn dat jonge kinderen behoefte hebben aan een stabiele, persoonlijke band met een opvoeder en aan vrije bewegingsruimte met adequaat spelmateriaal om zich zelfstandig te kunnen ontwikkelen. Een mondvol, maar goed te realiseren in het dagelijks omgaan met kinderen: respect voor het ritme van het kind in verzorging, eten en slapen, het aanbod van speelgoed en activiteiten, de vrije spelsituatie en de organisatie van de ruimte. We gebruiken heel wat beeldmateriaal om deze bijzondere

18 pedagogische visie te verduidelijken. Deze vorming is zeker een aanrader voor al wie fan is van zelfstandigheid en autonomie van jonge kinderen. Provincie: Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen Taal: Het belang van taal Wendy Gettemans In deze interactie workshop gaan we dieper in op het belang van taal in de kinderopvang. Er zijn verschillende mogelijkheden: inzoomen op de taalontwikkeling van het kind en de belangrijke rol die de kinderbegeleider hierbij speelt, het vorm geven aan een taalbeleid als team, werken aan taalstimulering de hele dag door (op basis van de eigen dagindeling & werking), het ontwikkelen van taalstimulerende activiteiten met het aanwezige materiaal. Alles wordt onderbouwd met toegankelijke theorie en praktijkgerichte tips & tricks. De vorming wordt ontwikkeld in samenspraak met de aanvrager en op maat van de aanvrager. Provincie: Vlaams-Brabant, Limburg Taal: Taalstimulering Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), KU Leuven Taalstimulering is niet alleen hot, het is ook ongelofelijk belangrijk in de kinderopvang. Een taalstimulerende houding van kinderbegeleiders draagt bij tot de algemene ontwikkeling van de jongste kinderen. Deze vormingsreeks bevat twee inhoudelijke sessies en één coachingssessie. In de twee inhoudelijk sessies gaan we in op de basis van taalstimulering. In een eerste inhoudelijke sessie staan we stil bij de taalontwikkeling van baby s en peuters en krijgt het team praktische tips over taalstimulering de hele dag. Om die taalstimulerende houding optimaal te kunnen realiseren, krijgen kindbegeleiders de mogelijkheid om zich na de eerste sessie te laten coachen, waarbij een taalcoach samen met hen naar hun praktijk kijkt. In de tweede inhoudelijke sessie staat het uitwisselen van ervaringen en het verkennen van taalstimulerende methodieken centraal Taal: Meertaligheid Vormingscentrum Hivset Meertaligheid in de kinderopvang is een realiteit. Jonge kinderen, die volop taal aan het verwerven zijn, spreken thuis een andere taal dan in de kinderopvang. Dit hoeft gelukkig geen onoverkomelijk probleem te zijn. Sowieso is het belangrijk dat alle kinderen gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling. Binnen de kinderopvang zijn er dan ook veel mogelijkheden om hier op een speelse manier mee om te gaan, zodat alle kinderen hiervan mee kunnen profiteren Taal: Een taalstimulerende workshop voor begeleiders van jonge kinderen Arteveldehogeschool - Pedagogie van het Jonge Kind Beelden verwonderen, maken bewust, (doen) spreken, verbinden! Interactie met jonge kinderen in beeld brengen via video-opnames in de eigen werkcontext is inspirerend. Je leert klein kijken naar kinderen: wie zijn ze, wat doen ze, wat tonen ze aan initiatieven in de interactie? Interacties bespreken met kinderbegeleiders in een videocoachingsgesprek is groeibevorderend. Je leert klein kijken naar jezelf: waarderend en toekomstgericht. Het is het kleine dat ons groot maakt.

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang

Doewapidoe. Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang Doewapidoe Vormingen voor groepsopvang en gezinsopvang 2014-2015 sopgave sopgave... 1 Wie is K+... 5 Attest... 6 Vorming ter plaatse... 6 Hoe een vorming aanvragen... 6 Deelnemers... 7 Voor ouders... 7

Nadere informatie

Programmabrochure. opvoeding & kinderopvang

Programmabrochure. opvoeding & kinderopvang Programmabrochure 2010 opvoeding & kinderopvang VCOK VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in de thema s opvoeding, kinderopvang, adoptie en bemiddeling. We richten ons tot ouders en professionele

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5

1. Voorwoord 3. 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4. 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 1 1. Voorwoord 3 2. Diensten rond opvoedingsondersteuning in Limburg 4 3. Leertrajecten individueel of in team: duiding en praktisch informatie 5 3.1. Veiligheidsopleidingen een woordje uitleg 5 3.2. Lezingen

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg www.zorgs aam.be g - ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling

Nadere informatie

Wat is het project Onthaalouders Sterker Maken? Meer info? Colofon

Wat is het project Onthaalouders Sterker Maken? Meer info? Colofon Wat is het project Onthaalouders Sterker Maken? In het project bouwen we aan een sterke gezinsopvang door te investeren in de voorbereiding op het beroep en de begeleiding van onthaalouders in het beroep.

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg 2011-2012 WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd inzake zorg en erkend door het

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg

Vorming, Training en Opleiding in organisaties. rond gezondheid, welzijn en zorg Vorming, Training en Opleiding in organisaties rond gezondheid, welzijn en zorg 2010-2011 WIE ZIJN WIJ? Zorg-Saam vzw is een landelijke vormingsinstelling gespecialiseerd inzake zorg en erkend door het

Nadere informatie

Spelenderwijs ontdekken Feels like home Supports my life. Pedagogisch Format. Spelenderwijs ontwikkelen door focus, positiviteit en openheid

Spelenderwijs ontdekken Feels like home Supports my life. Pedagogisch Format. Spelenderwijs ontwikkelen door focus, positiviteit en openheid Spelenderwijs ontdekken Feels like home Supports my life Pedagogisch Format Spelenderwijs ontwikkelen door focus, positiviteit en openheid Het kind centraal Ik heb ruimte nodig, tijd een omgeving om te

Nadere informatie

kindwerkmap decreet rechtspositie in de ckg s en gop s

kindwerkmap decreet rechtspositie in de ckg s en gop s kindwerkmap decreet rechtspositie in de ckg s en gop s een verzameling van goede praktijken Inhoud Inleiding 3 Gebruiksaanwijzingen 3 Bekwaamheid van de minderjarige 5 Personeel 6 Praktijken 6 Principes

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Instrumenten voor de screening van studenten hoger onderwijs en de observatie van de leeromgeving

Instrumenten voor de screening van studenten hoger onderwijs en de observatie van de leeromgeving Ondernemingszin (h)erkennen Helena Goossens Johan Verrue Instrumenten voor de screening van studenten hoger onderwijs en de observatie van de leeromgeving ESF: bijdrage tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren

Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Pedagogisch beleid peuterspeelzalen: ontwikkelen en actualiseren Juni 2002 Geactualiseerd december 2006 Bestelwijze De brochure is te bestellen door te bellen met het secretariaat 0182-547888 of mailen

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

WERKMAP BOUWEN AAN JE EIGEN DRAAGKRACHT

WERKMAP BOUWEN AAN JE EIGEN DRAAGKRACHT WERKMAP BOUWEN AAN JE EIGEN DRAAGKRACHT Achtergrondinfo voor coaches. ons, Gent, 2013 VBJK, Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen CEGO, ExpertiseCentrum ErvaringsGericht Onderwijs COLOFON

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Aanbod basisonderwijs. www.leefsleutels.be

Aanbod basisonderwijs. www.leefsleutels.be Aanbod basisonderwijs schooljaar 2010-2011 www.leefsleutels.be BNP Paribas Fortis Foundation en Lions Clubs MD1122 Belgium zijn al meer dan 20 jaar twee trouwe partners van vzw Leefsleutels. BNP Paribas

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Kinderopvang Willemijn. Pedagogische beleid

Kinderopvang Willemijn. Pedagogische beleid Kinderopvang Willemijn Pedagogische beleid Versie 9 september 2013 Inhoudsopgave pedagogisch beleid: Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wettelijke eisen aan pedagogisch beleid 3 Het kinderdagverblijf 4 Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 1 Pedagogisch beleidsplan Spelen, bewegen, ontdekken en ontwikkelen in kindercentrum het groenehuis Inhoudsopgave Inleiding pagina 1 Onze visie op opvoeden pagina 2 Groepsgrootte, werkwijze groep en pedagogisch

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Vormingen najaar 2015

Vormingen najaar 2015 Vormingen najaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen najaar 2015 Zorg-Saam vzw: wie zijn we en wat doen we?... 3 Studiedag 2015... 4 Vormingen

Nadere informatie

Algemeen Pedagogisch beleid voor alle aangesloten locaties

Algemeen Pedagogisch beleid voor alle aangesloten locaties Algemeen Pedagogisch beleid voor alle aangesloten locaties Kinderopvanggroep Juni 2015 2 Algemeen Pedagogisch Beleid Kinderopvanggroep Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk 1: Pedagogische kwaliteit, de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Small Kidz Kinderdagverblijf B.V.

Pedagogisch beleidsplan Small Kidz Kinderdagverblijf B.V. Pedagogisch beleidsplan Small Kidz Kinderdagverblijf B.V. Pedagogisch beleidsplan Small Kidz Kinderdagverblijf B.V. Versie 6.1 Voorwoord Als organisatie willen we kwalitatief hoogwaardig kinderopvang aanbieden.

Nadere informatie

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers

lokale diensteneconomie najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD vormingen uitgebreid aanbod Overtuig jezelf en schrijf in! voor doelgroepwerknemers lokale diensteneconomie vormingen najaar 2014 VOLLEDIGE AANBOD uitgebreid aanbod voor doelgroepwerknemers én omkaderingspersoneel Overtuig jezelf en schrijf in! EEN AANBOD VAN HET VORMINGSFONDS LOKALE

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Maart 2009 Quintine de Koning Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Deel I: Uitgangspunten pedagogische visie en kwaliteitseisen Gastouderopvang via Gastouderbureau Kind is Koning 2 Werkwijze en inspiratiebronnen...

Nadere informatie