SUCCES IN UW PRAKTIJK IS EEN KEUZE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SUCCES IN UW PRAKTIJK IS EEN KEUZE"

Transcriptie

1 SUCCES IN UW PRAKTIJK IS EEN KEUZE Een business model voor uw totale praktijkmanagement De volledig vernieuwde cursus gebaseerd op het vroegere Prism of Strawn concept dat door PDI is doorontwikkeld naar een modern meerstoelen praktijkconcept. Een samenwerking tussen EDIN en PDI

2 Introductie Begin negentiger jaren van de vorige eeuw is het meerstoelen concept in Nederland geïntroduceerd. Het heeft vooral bekendheid gekregen als Prism en Strawn concept. Vanaf 2005 heeft PDI de rechten van dit concept voor Nederland en implementeert het meerstoelenconcept in tandartspraktijken. De ontwikkelingen in de tandheelkunde gaan de laatste jaren enorm snel. Daarbij kunt u denken aan scanners als vervanging van de afdrukken, software en materialen. Maar denk daarbij ook aan de vrije marktwerking die als experiment is ingevoerd en de zwaardere eisen aan hygiëne en infectiepreventie. Al die ontwikkelingen hebben invloed op uw praktijkorganisatie. In het PDI business model wordt rekening gehouden met deze ontwikkelingen en ingepast in uw praktijkorganisatie. In deze cursus waarin alle aspecten van een succesvolle praktijk aan bod komen, leert u hoe een praktijk gemanaged moet worden. Hoe u op effectieve wijze met meerdere stoelen kunt werken en uw productie zeer winstgevend kunt maken. Over het werken met meerde stoelen bestaan veel misverstanden. Zo denkt men vaak dat het zeer vermoeiend werkt omdat tussen de kamers heen en weer moet worden gerend. Een ander misverstand is dat de patiënt veel minder aandacht krijgt of dat het ten koste van de kwaliteit gaat. Met het PDI business model stijgt uw productie enorm en toch kunt u in alle rust kwalitatief hoogwaardige tandheelkunde bedrijven. De patiënt ervaart het als een heel plezierige en professionele wijze van werken In deze cursus leert u welke veranderingen nodig zijn om uw praktijk weer rendabel te maken en het plezier in uw werk terug te krijgen of te verhogen. Open de deur naar succes in uw praktijk In deze brochure treft u het programma aan voor een achtdaagse cursus die u kan helpen bij het maken van de juiste keuzes en het nemen van de eerste stappen naar een nieuwe vorm van praktijk voeren. Een verandering die een positief effect zal hebben op uzelf, uw assistenten en zeker ook op uw patiënten.

3 Uitgangspunten Het belangrijkste uitgangspunt van deze cursus is een hoge kwaliteit van tandheelkunde in uw praktijk. De cursus is gebaseerd op de drie P s van een succesvolle tandartspraktijk: 1. Productiviteit; benut de volledige waarde van uw praktijk capaciteit. 2. Profijt of winstgevendheid; bescherm het rendement van uw investering in uw praktijk. 3. Performance; een professionele manier van werken met veel werkplezier. Voor wie is deze cursus bedoeld? Deze cursus is bedoeld voor tandartsen die: Een praktijk willen starten. De praktijk willen uitbreiden. Een beter lopende praktijk willen. Op meerdere stoelen werken maar niet de resultaten krijgen die ze willen. Het vak minder leuk zijn gaan vinden door al het gedoe eromheen. Onvoldoende omzet en winst uit hun praktijk halen. Ook praktijkmanagers die op zoek zijn naar een productive, moderne werkwijze kunnen zich inschrijven. Tijdsinvestering De cursus duurt in totaal 16 dagdelen bestaande uit: 4 sessies van 8 dagdelen op vrijdag en zaterdag. Het uitgansgpunt daarbij is dat er zo min mogelijk kostbare productietijd wordt verloren. Didactische werkvormen In de cursus worden diverse werkvormen toegepast waardoor het geheel veel dynamiek kent. Tussen de verschillende sessies door gaat u in uw eigen praktijk met het geleerde aan de slag. De volgende sessies worden met elkaar ervaringen en tips uitgewisseld. Cursusleider: Verry van Rossum Na ruim zeventien jaar ervaring in het bedrijfsleven in diverse commerciële en leidingegevnde functies is hij zich gaan specialiseren als trainer/consultant op commerciële en management vaardigheden waarbij hij vele verandertrajecten heeft doorgevoerd. Hij heeft ruim dertien jaar ervaring met het trainen en begeleiden van tandartsen in het verbeteren van de praktijkorganisatie.

4 Programma De cursus Succes in uw praktijk is een keuze, is opgebouwd uit vier hoofdcomponenten, de sleutels tot succes. In iedere sessie wordt één sleutel behandeld. Sessie 1 Doelgerichte planning Een van de meest waardevolle middelen in een tandartsenpraktijk is tijd. Daarom moet zoveel mogelijk tijd worden besteedt aan productieactiviteiten. In deze sessie leert u hoe u optimaal uw tijd kunt benutten. Dat betekent een nieuwe agenda met een andere planning en behandelmix, gebaseerd op tijdeenheden van tien minuten. U leert op een andere wijze met uw faciliteiten en apparatuur om te gaan. U zult gaan begrijpen dat u uw medewerkers op een andere manier kunt inzetten, zodat zij bijdragen aan uw productiviteit. U weet de juiste prioriteiten te stellen, zodat u actief de leiding neemt in wat u op een dag doet in plaats van passief reageren op wat er langs de stoel komt. Na afloop van deze sessie bent u in staat uw eigen maatwerk behandelschema te maken waarin u dagelijks een goed overzicht hebt van de productie die u elke dag realiseert. Duur: Onderwerpen: 4 dagdelen Wat is een goed lopende praktijk?; De perfecte praktijkorganisatie, 4 fundamenten; Een zakelijker kijk op uw praktijk; Doelgericht plannen, welke elementen heeft daar voor nodig?; De opbouw van een goede planning; Het belang van een goede behandelmix; 4 klassen behandelingen; één- tot en met vijfkamerplanning ; wat is nodig om succesvol met een meerkamerplanning te werken?; wat is de invloed van uw eigen gedrag op de planning? Praktijk: Uw persoonlijke doelgerichte planning maken Haal het maximale uit de capaciteit van uw praktijk

5 Sessie 2 Werkprocessen De behandelkamer is het hart van de praktijk waar alle inkomsten worden gegenereerd. Wat hier gebeurt heeft invloed op de gehele organisatie. Alle processen moeten optimaal op elkaar zijn afgestemd. In deze sessie leert u hoe u het gebruik van apparatuur, instrumentarium, positie en werkhouding kunt coördineren. U bent na de sessie in staat ergonomisch te werken en de four handed dentistry principes volledig toe te passen. U leert hoe u de beste productie kunt behalen. Omdat uw medewerkers een cruciale rol hebben in het leveren van kwalitatief uitstekende tandheelkundige zorg is de benadering van PDI erop gericht dat de tandarts en zijn medewerkers een professioneel samenwerkend team zijn. U zult leren hoe u uw assistenten kunt motiveren en inspireren door ze bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid te geven. U doet dit door de principes van Verdeeld Management toe te passen. U zult ervaren dat een goede productie niet wordt verkregen door harder en langer te werken maar door slimmer te werken. Door uw patiëntenstroom en werkprocessen te optimaliseren. Duur: Onderwerpen: 4 dagdelen Wat zijn de belangrijkste componenten van een succesvolle praktijk; hoe meer rendement uit uw praktijk halen?; De kracht van uw praktijk, de fundamenten; Coördinatie van de patiëntenstroom, nuttig gebruik van de tandarts; De inzet van uw productiemiddelen; Verbeteren van klinische procedures; De inrichting van uw behandelkamer, klinische opstelling, tray systeem, de ergonomische werkhouding; Principes four handed denstistry ; Psychologische overdracht; Hoe taken delegeren met behoud van patiënten vertrouwen. Protocollen opstellen en systematiek invoeren, WIP riuchtlijn, wat betekent dat voor uw praktijk Praktijk: Ergonomische werkhouding; instrumententransfer volgens de four handed dentristy methode, taken delegeren

6 Sessie 3 De kunst van marketing; de patiënt centraal Om de kwaliteit van tandheelkunde in uw praktijk op een hoger niveau te brengen zult u uw patiënten meer moeten bieden dan het standaard werk. In veel gevallen zal een gedegen behandelplan gemaakt moeten worden. In deze sessie leert u hoe u de patiënt helpt beslissen dat plan te laten uitvoeren. U leert hoe het besluitvormingsproces bij de patiënt werkt en hoe u daar op in kunt spelen. U bent in staat de patiënt enthousiast te maken voor uw plan. U weet op de juiste manier met bezwaren om te gaan en resultaatgericht het gesprek af te sluiten. U zult ervaren dat de belemmering die u meent bij de patiënt waar te nemen, tussen uw eigen oren zit. De patiënt wil wel maar zoekt bij u de bevestiging dat hij een juiste beslissing neemt. Wie beslist over welke tandheelkundige zorg de patiënt wil? De patiënt en niet de tandarts of de zorgverzekeraar! Duur: 4 dagdelen Onderwerpen: De keuze van de patiënt in een nieuw kader; De invloed van de vrije tarieven; Commercieel denken, mag dat?; De relatie met de patiënt in het kader van de zorgverzekeraar; Hoe bespreekt u een behandelplan?; Waarom zou de patiënt ja zeggen tegen dat plan?; Effectief communiceren met de patiënt in verschillende categoriën; Praktijk: Voeren van diverse gesprekken met patiënten in verschillende werkvormen

7 Sessie 4 Ondernemerschap Als goed ondernemer heeft u op het juiste moment nauwkeurige informatie nodig. U leert in deze sessie de resultaten van uw praktijk te volgen. U krijgt meetinstrumenten die u in staat stellen de juiste beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de te delegeren taken, de planning en het stellen van prioriteiten. PDI geeft u het juiste zakelijke gevoel. U bent in staat met objectieve gegevens te beslissen of uw investeringen rendabel zijn. Als gevolg daarvan kunt u een zeer rendabele praktijk hebben waarmee ook uw toekomst financieel veilig gesteld is. Naast uw financiële beloning krijgt u meer rust in uw bestaan en bent u in staat leuke dingen te doen naast uw praktijk. Het zal leiden tot een gevoel van alles onder controle hebben. U leert ook wat de beste juridische structuur voor uw onderneming is om uw financiële toekomst veilig te stellen. Naast de controle over uw praktijk wordt tijdens deze sessie ook ingegaan op de vaardigheden die nodig zijn om uw medewerkers te inspireren en gemotiveerd te houden. Negatief eigen vermogen is niet goed Duur: 4 dagdelen Onderwerpen: Matrix voor praktijk controle, welke controle middelen heeft u, wanneer en hoe gebruikt u deze; Inzicht in uw jaarcijfers; Het PDI dashboard voor snelle controle over uw praktijk; De taak van de receptie in het management van uw praktijk; Systematiek van beoordelings- functionerings- en coachgesprekken met uw medewerkers. Praktijk: Beoordeling van de eigen jaarcijfers, is uw praktijk gezond?, Is uw oudedag voorziening op orde?; Functioneringsgesprek met uw medewerker; Bijsturen niet goed functionerende medewerker; Opstellen resultaatgericht implementatieplan.

8 Gedragsanalyse Waarom is de ene tandarts succesvoller dan de andere? Waarom kan de een beter overweg met zijn assistenten dan de ander? Natuurlijk spelen kennis, kunde, opleiding en ervaring een rol. In de meeste gevallen zijn deze verschillen te verklaren vanuit ons gedrag. Om succesvol te kunnen zijn in de praktijk zal ons eigen gedrag moeten passen bij het gedrag dat nodig is om uw taken goed te kunnen vervullen. Dit gedrag wordt inzichtelijk gemaakt met een MDI gedragsanalyse. Dit geeft een beeld van zowel het natuurlijke gedrag van een mens als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. Deze analyse levert u een unieke rapportage op die uitgaat van uw individuele gedragskenmerken. Hiermee bent u straks in staat om meer rendement uit uw talenten te halen. Vooraf aan de cursus wordt u gevraagd aan deze analyse mee te werken zodat u daar tijdens de cursus al mee kunt werken. Dit betekent een behoorlijke individuele verdieping. Certificaat De cursist ontvangt een deelnamecertificaat indien hij of zij alle modules heeft bijgewoond. De cursus wordt aangemeld bij het KRT register. Uw investering De investering per cursist bedraagt 5.700, vrij van BTW. Hierbij zijn inbegrepen: Syllabus en aantekenmateriaal MDI gedragsanalyse Uitnodiging met daarin de voorbereidende taak Koffie, thee, lunch tijdens de de cursusdagen Ondersteuning door de cursusleider tijdens en na de cursus

9 Aanmeldingsprocedure Wilt u zich inschrijven voor deze cursus, dan volgt u de volgende stappen: 1. Vul het inschrijfformulier in dat zich achter in deze brochure bevindt. Knip het uit en stuur dit op aan Edin: Postbus 25, 3950 AA Maarn. 2. Na inzending van het inschrijfformulier aan Edin ontvangt u de bevestiging van inschrijving. Doorgang Voor de cursus is een minimaal aantal deelenemrs vereist. Als dit minimum aantal deelnemers niet is bereikt, heeft Edin het recht de cursus te annuleren. Deze beslissing wordt uiterlijk een maand voor aanvang van de cursus genomen. Met u wordt dan in gezamenlijk overleg naar een passendde oplossing gezocht. Het spreekt vanzelf dat wij er alles aan zullen doen om de cursus door te laten gaan. Cursuslocatie De cursus wordt verzorgd in het midden van het land. Bij de uitnodiging ontvangt u de juiste locatie en een routebeschrijving. DATA Succes in uw praktijk is een keuze Zomer 2012 Najaar 2012 Dag Sessie Tijden Dag Datum Datum vrijdag 1 juni 21 september zaterdag 2 juni 22 september vrijdag 15 juni 5 oktober zaterdag 16 juni 6 oktober vrijdag 6 juli 2 november zaterdag 7 juli 3 november vrijdag 27 juli 16 november zaterdag 28 juli 17 november

10 Opleiding Assistentes Sinds maart 2012 hebben EDIN en PDI een unieke samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door de koppeling van de programma s van de beide opleidingsinstituten onstaat er een breed en compleet opleidingsprogramma voor tandartspraktijken. Gezien de steeds strengere eisen van de IGZ worden aan assistentes die gedelegeerde taken uitvoeren steeds meer eisen gesteld. Zij dienen te beschikken over diploma s en/of certificaten waaruit de noodzakelijke competenties blijken. Edin heeft een breed en uitgekiend opleidingsprogramma voor assistenten dat voldoet aan de noodzakelijke opleidingseisen. Door de afstemming met PDI kunt u ervan verzekerd zijn dat de assistenten leren werken volgens de methoden die worden toegepast in het PDI business model. Zelfs voor ervaren tandartsassitenten die al langere tijd in de praktijk werken maar nog niet over de noodzakelijke diploma s beschikken bestaat de mogelijkheid in een kort tijdsbestek de vereiste diploma s te behalen. Denk aan de opleiding preventieassitent, lokale verdoving, maken van een tijdelijke kroon, enzovoorts.

11 INSCHRIJFFORMULIER Voor de cursus Succes in uw praktijk is een keuze Cursist Achternaam Voornaam BIG registratie nummer Naam Praktijk Adres Praktijk Postcode/Plaats Aantal medewerkers Aantal behandelkamers Aantal patiënten waarvan actief Motivatie om aan deze cursus deel te nemen Doelstelling Aantal uren per week dat u aan tandheelkunde besteedt Aantal uren per week dat u aan overige activiteiten besteedt Handtekening cursist

Opleidingen Praktijkmanagement Programma 2015

Opleidingen Praktijkmanagement Programma 2015 Opleidingen Prgramma 2015 PRAKTIJKMANAGER HOGER PRAKTIJKMANAGEMENT 2 Prgrammaverzicht 2015 Cursussen en pleidingen Cursussen en pleidingen vr de beginnende praktijkmanager: Cursus....... 3 Opleidingen

Nadere informatie

VERBETER UW BEDRIJFSRESULTAAT IN 6 STAPPEN

VERBETER UW BEDRIJFSRESULTAAT IN 6 STAPPEN TALENT MANAGEMENT VERBETER UW BEDRIJFSRESULTAAT IN 6 STAPPEN Inhoud Wat is Talent Management 3 Wat staat er in een POP 4 Reden voor werkgevers om met een POP te werken 5 Reden voor werknemers om met een

Nadere informatie

Opleidingen voor HR-adviseurs

Opleidingen voor HR-adviseurs Opleidingen voor HR-adviseurs Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of

Nadere informatie

Life Coaching Professional

Life Coaching Professional Life Coaching Professional Opleiding 2015-2016 Het beste uit jezelf en anderen naar boven halen 2015 Health Balance Group Voorwoord Mijn complimenten aan jou voor je openheid en de bereidheid om te groeien.

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Inleiding... 4

Voorwoord... 3. Inleiding... 4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..................................................... 3 Inleiding...................................................... 4 Hoofdstuk 1 Beoordelingssysteem algemeen 1.1 Inleiding.........................................................

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TUTORTALENT INSTITUUT TRAININGEN 2010

TUTORTALENT INSTITUUT TRAININGEN 2010 TUTORTALENT INSTITUUT TRAININGEN 2010 TutorTalent Instituut De eisen die aan (franchise) ondernemers, managers en professionals worden gesteld zijn veelomvattend. Je kunt talentvol en competent zijn, maar

Nadere informatie

Workshop Profileren van de praktijk

Workshop Profileren van de praktijk Workshop Profileren van de praktijk Wat onderscheidt mijn praktijk van andere? Waarom zouden klanten gebruikmaken van mijn diensten en hoe breng ik dat op een ongedwongen manier onder de aandacht van mijn

Nadere informatie

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven:

Deze opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de volgende bedrijven: Informatiebrochure Praktijkmanagement De tandartspraktijk wordt steeds groter. Meerdere stoelen en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit. Het hart van de tandarts ligt meestal niet op zaken

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Opleidingen voor Coaches

Opleidingen voor Coaches Opleidingen voor Coaches Elysisch Talent geeft praktijkgerichte opleidingen en trainingen aan coaches en HR-adviseurs. Deze opleidingen en trainingen zijn bedoeld om u te leren om uw medewerkers of coachingskandidaten

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

HANDLEIDING. Studiejaar 2015-2016. begeleider Leren in praktijk

HANDLEIDING. Studiejaar 2015-2016. begeleider Leren in praktijk HANDLEIDING Studiejaar 2015-2016 begeleider Leren in praktijk Over leren in het Friesland College Bij het Friesland College leert de student praktijkgestuurd. Dit houdt kort gezegd in, dat hij/zij zoveel

Nadere informatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach

Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach Opleidingsgids Opleiding tot paardencoach 2 Wat is het EOCP Het Europees Opleidingscentrum Paardencoaches is hét opleidingcentrum voor mensen die willen coachen met paarden of al paardencoach zijn. Het

Nadere informatie

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE

HANDLEIDING ZELFEVALUATIE HANDLEIDING ZELFEVALUATIE met behulp van het INK Model Versie : 8 augustus 2007 Redactie : Bart Lensink INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 1.1 Opbouw van de handleiding... 1 2 Zelf Evalueren... 2 2.1 WAAROM

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk

Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Stappenplan voor het invoeren van (nieuwe) methodieken en aanpakken in de werkpraktijk Petra Stienstra Hilair Balsters Pauline van Tienhoven (redactie) LKNG 2008 Vooraf Deze implementatiewaaier is een

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Proxaro en Partners presenteert vol trots de training. Projectmatig werken: de effectieve projectleider

Proxaro en Partners presenteert vol trots de training. Projectmatig werken: de effectieve projectleider Proxaro en Partners presenteert vol trots de training Projectmatig werken: de effectieve projectleider Speciaal voor werkers in de installatietechniek Inclusief twee kookclinics en de ontwikkeling van

Nadere informatie

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS

ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS ipb INTEGRAAL PERSONEELSBELEID ONDERWIJS Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus Een praktische handleiding met voorbeelden en formats 3 De brochure Persoonlijk OntwikkelingsPlan en gesprekscyclus

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Leer in dit jaarprogramma hoe je systematisch nieuwe klanten werft, een aantrekkelijk aanbod creëert en een uitstekend ondernemersinkomen behaalt

Leer in dit jaarprogramma hoe je systematisch nieuwe klanten werft, een aantrekkelijk aanbod creëert en een uitstekend ondernemersinkomen behaalt Leer in dit jaarprogramma hoe je systematisch nieuwe klanten werft, een aantrekkelijk aanbod creëert en een uitstekend ondernemersinkomen behaalt Dit jaarprogramma is speciaal bedoeld voor ondernemers

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Training: Sitemanagement. Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie

Training: Sitemanagement. Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie