MASTERCLASS ENERGIE MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MASTERCLASS ENERGIE MANAGEMENT"

Transcriptie

1 MASTERCLASS ENERGIE MANAGEMENT Verneem p deze unieke masterclass he u de kst van energie terug cntrleerbaar krijgt & hudt, en dit zwel dr energiebesparingen als dr investeringen in eigen energieprductie. DAG 1 OPSTELLEN VAN UW ENERGIE MANAGEMENT BUSINESS PLAN: Investeren in energie-besparingen versus investeren in eigen prductie. DAG 2 HET REALISEREN VAN UW ENERGIE MANAGEMENT PLAN: Unieke psplitsing tussen energie-management in gebuwenbeheer en energie-management in industrie. DAG 3 UITBESTEDEN EN FINANCIEREN VAN UW ENERGIE-PROJECTEN Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ) - Gent IFBD Institute fr Business Develpment Uw hfddcent: Charles-Henri Burgeis Principal ORCHARD CONSULTING

2 WAAROM DEZE UNIEKE MASTERCLASS? De kst van energie is een niet te nderschatten én niet te vermijden factr. De druk van deze nzekerheid (zwel naar prijs als naar tever) neemt steeds te. Tch bieden zich vandaag pprtuniteiten aan die deze kst drastisch kunnen reduceren. Hierte hebt u echter kennis en nieuwe inzichten ndig die het u mgelijk maken energiebesparingsprjecten p te starten, zelf te vrzien in uw eigen energiebehefte f nieuwe partners p een juridisch crrecte én peratineel veilige manier te cntracteren. Deze masterclass leert u zwel de juridische, peratinele als financiële uitdagingen van een prfessineel Energie Business Plan. Het IfBD maakt een zeer duidelijk nderscheid tussen industrie en gebuwenbeheer, zwel naar technlgie als naar cncrete invulling van uw Business Plan. Tt slt leert u k he u uw prject p een verantwrde wijze kan utsurcen en financieren. OPBOUW VAN DEZE MASTERCLASS De eerste dag van deze masterclass start met het cncrete kader. Met u investeren f is besparen hier vldende? Is elke investering steeds een besparing? Wat is de impact van hernieuwbare energie binnen uw energie business plan? He maakt u energie? Wanneer is eigen energie een verantwrde en te verantwrden beslissing? He stelt u een energiebekhuding p als basis vr uw energiestrategie. Aan de hand van cncrete vrbeelden leert u de impact van uw strategische keuze inzake energie. Tijdens de tweede dag maken wij het nderscheid tussen industriële verbruikers en gebuwenbeheer. In afznderlijke grepen leert u welke technlgie, welke cncrete rekentls, welke energiekeuzes, welke interne ptimalisatieprjecten, stuk vr stuk kunnen bijdragen tt het beheersbaar maken van uw energiefactuur. De derde dag staat stil bij de kst en de financiering van uw energie investeringen. Welke cntracten zijn interessant? Welke initiatieven nemen de banken? Wat met third party financing? Wanneer kunt u uw energie prject uitbesteden? He pakt u dit alles cncreet aan? Deze Masterclass is als vlgt pgebuwd: DAG 1: Opstellen van uw Energie Management Business Plan. DAG 2: Het realiseren van uw Energie Management Plan: Energie Management in Gebuwenbeheer Energie Management in Industrie DAG 3: Uitbesteden en Financieren van uw Energie Prjecten. STEL UW EIGEN ENERGIE-MENU SAMEN Hewel de dagmdules p elkaar vlgen en deze masterclass als één geheel wrdt vrgesteld, kunt u de lsse dagmdules k afznderlijk beken. De tweede dag wrdt bvendien k ng uitgesplitst in energiemanagement in gebuwenbeheer enerzijds, f in industrie anderzijds. Afhankelijk van uw specifieke nden, uw specifieke verantwrdelijkheid, de fase van het energieprject, de mvang van uw energiebehefte, stelt u uw energie-menu samen. Op deze wijze garanderen wij u een direct bruikbare én transparante masterclass. Masterclass Energie Management DAG 1 DAG 2 DAG 3 OPSTELLEN VAN UW ENERGIE BUSINESS PLAN ENERGIE MANAGEMENT IN GEBOUWENBEHEER ENERGIE MANAGEMENT IN DE INDUSTRIE UITBESTEDING & FINANCIERING VAN UW ENERGIE MANAGEMENT PROJECTEN

3 HET DOCENTENTEAM Charles-Henri Burgis studeerde in 1991 aan de KU Leuven af als Burgerlijk Elektrtechnisch-Werktuigkundig Ingenieur, ptie elektrische energietechnieken. Twee jaar werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. De vlgende 5 jaar efende hij diverse engineering en management functies uit bij Belgacm. Vanaf 1998 was hij werkzaam als Senir Cnsultant Utilities and Telecm bij PWC Belgium. Uiteindelijk keerde hij in 2001 terug naar zijn rsprnkelijke passie en richtte hij samen met een mede-vennt een eigen bedrijf p, actief in adviesverlening in de dmeinen van ratineel energiegebruik, energiezrg en -mnitring. Vandaag is Charles-Henri binnen Orchard Cnsulting verantwrdelijk vr de studie en de realisatie van strategische energieprjecten. Hier begeleidt hij investeringen zwel in energiebesparingen als investeringen in eigen prductie. Hiernaast adviseert hij binnen het Fedesc Knwledge Center verheidsrganisaties bij het realiseren en financieren van energie-efficiëntieprjecten. Tt slt is hij Vennt binnen Factr4, een rganisatie gericht p energiebesparingprjecten in gebuwen en industriële mgevingen. Lieven Vanstraelen werkte na zijn studies Burgerlijk Elektrtechnisch-Werktuigkundig Ingenieur aan de K.U.Leuven (1991) bij Belgacm gedurende bijna 4 jaar mee aan nder andere - de uitbuw van een nieuw natinaal transmissienetwrk. In 1996 stnd hij mee aan de wieg van Hermes Eurpe Railtel, het latere GTS, de eerste private pan-eurpese telecmmunicatiecarrier en hield er verschillende managementpsities in custmer netwrk design, business develpment en marketing. In 2000 vertrk Lieven Vanstraelen naar Frankrijk en was er tt 2003 Directeur Marketing van Internet Cntent-technlgiebedrijf ActiVia Netwrks. In 2003 maakte hij de verstap naar de energie-efficiëntiesectr, als Managing Directr Frankrijk en Chief Marketing Officer van de Energy Services Cmpany REUS nv. In 2003 was hij mede-prichter en bestuurslid van eden het franc-eurpese ndernemingsplatfrm in de energiesectr, gebaseerd in Sphia Antiplis.Na zijn terugkeer naar België bleef hij eden vertegenwrdigen in ns land tt zijn aanstelling als Algemeen Directeur bij Fedesc in december Sinds 2006 is Lieven Vanstraelen tevens mede-prichter en bestuurslid van EMAB, the Energy Managers Assciatin f Belgium. Bart Adams, Head f Sectin Energy Efficiency & Energy Management is binnen DNV als Principal Cnsultant verantwrdelijk vr alle Energy Efficiency Services binnen de rganisatie. Eveneens het ntwikkelen en implementeren van Energy Efficiency Services in China, India, US en Eurpa behren tt zijn taken. Na zijn carrière, begnnen als Prject Ingenieur, heeft hij jaren tegepast nderzek verricht naar afvalverwerking. De stap naar prjecten mtrent hernieuwbare energie was dan k vrij lgisch. Zijn uitgebreide industriële kennis maken van hem een geschikte dcent vr deze masterclass. Jhan Clen is vandaag partner bij Factr4. Hierbinnen is hij verantwrdelijk vr de realisatie van prjecten met betrekking tt energiebesparingen, energy management en sustainable building. Hij kan terugblikken p meer dan 20 jaar ervaring advies in energie management. Guid Lamens is Licentiaat Tegepaste Ecnmische Wetenschappen aan de Kathlieke Universiteit Leuven (1981), richting kwantitatieve wetenschappen en bedrijfsinfrmatica. Hij begn zijn lpbaan als cnsultant vr S.G.S. en werkte nadien vr DOW Chemical, E.F.S. en Pauwels Traf. Vanuit deze laatste ervaring kreeg hij dagelijks te maken met de steeds verder evluerende vrijmaking van de energiemarkten binnen een Eurpese cntext. In 2003 richtte hij het bedrijf M.A.V. p, waar hij zich als Algemeen Directeur hfdzakelijk bezighudt met het ptimaliseren van energieksten en het begeleiden van bedrijven naar R.E.G. tepassingen.

4 PROGRAMMA DAG 1: HET ENERGIE MANAGEMENT BUSINESS PLAN Uw energiefactuur blijft een ndzakelijk kwaad. Maar de liberalisering van de markt enerzijds, de hernieuwbare energie en eigen prductiemgelijkheden gekppeld aan ndzakelijke energiebeheerssystemen anderzijds, kunnen zrgen dat uw energiekst tch cntrleerbaar blijft. De stijgende energieprijzen zeker nu dit vrjaar 2011 dwingen u vandaag meer dan it tt investeringen: investeringen in energiebesparing en investeringen in eigen prductie. Deze eerste dag staat vral stil bij het in kaart brengen van de essentiële buwstenen van een beheersbaar energie management prces. Prgramma: Investeren in energiebesparing versus investeren in eigen prductie: Algemene ecnmische beschuwingen. Strategische, peratinele f financiële keuze. Subsidies en stimulerende regelgevingen: Stand van zaken ann Impact p uw ecnmische en technlgische keuzes. Impact p de klimaatprblematiek. Het Energy Management Prces, alle stappen tegelicht (tips & tricks, valkuilen, vrbeelden): Data gathering & mnitring. He draagvlak creëren bij alle stakehlders? De energiebalans. Benchmarking. Samenstellen van de juiste mix van investeringen. Ontwerp & realisatie. Financiering. Meting en verificatie. Opvlging. Tls: datasurces p Internet, rekentls. Evlutie energiemarkt, tarief- en cntractptimalisatie en impact p de ecnmische aspecten van investeringen. Cnclusies.

5 DAG 2: ENERGIE MANAGEMENT Tijdens deze 2 de dag kiest u fwel vr de mdule 2A (Energie management in gebuwenbeheer) f vr mdule 2B (Energie management in industrie): MODULE 2A ENERGIE MANAGEMENT IN GEBOUWENBEHEER De tweede dag is integraal gewijd aan Energy Management in een facilitaire mgeving. Dit betreft typisch de utiliteitsbuw, in het bijznder kantren, supermarkten, warehuses, ziekenhuizen, schlen en andere types gebuwen waar het energieverbruik vrnamelijk gesitueerd is in de klassieke tepassingen. Dit mhelst verwarming, luchtbehandeling, ruimtekeling, verlichting, keltechnieken, infrmatica en andere niet-prces gerelateerde technieken. Explitatie van gebuwen: pmaken van een energie balans. Energie-besparing: Welke mgelijke besparingsmaatregelen kent u in gebuwenbeheer? Kleine peratinele ingrepen. Investeringen: Technisch-ecnmische uitdagingen. Uitgewerkte vrbeelden. Bewustmakingscampagnes naar de vler te: Haalbaarheid. Impact. Cncreet actieplan. Energie-pwekking: maak uw eigen energie Eigen energieprductie in de gebuwde mgeving tegelicht: Znne-energie. Wind-energie. (Bi)-WKK en bimassa. Vrbeelden uit gebuwenbeheer. Mgelijkheden: Technisch-ecnmische uitdagingen. Uitgewerkte vrbeelden. Prjectaanpak: Opstellen van een prject plan. Ndzakelijke randvrwaarden. Keuze van meest geschikte energiebrn. Investeringsaanpak.

6 MODULE 2B ENERGIE MANAGEMENT IN INDUSTRIE Deze mdule staat stil bij Energy Management in industriële mgevingen. In bijznder de gebuwen en vestigingen waar het energieverbruik vrnamelijk bepaald wrdt dr industriële prcessen, zwel binnen de prcesindustrie, assemblage industrie, fd & nn fd, utility, farma, chemie, extrusie, Er wrdt ingegaan p de specifieke Energy Management aspecten in de industriële mgeving. Daarbij wrdt het standaard Energy Management traject vertaald naar een tepassing ervan in de industrie. Aan de hand van uitgewerkte case studies zullen zwel eigen energiepwekking als gezamenlijke energiepwekking-prjecten p bedrijventerreinen besprken wrden. Explitatie van industriële sites: pmaken van een energie balans. Energiebesparing: Welke mgelijke besparingsmaatregelen kent u in de industrie: Kleine peratinele ingrepen. Investeringen: Technisch-ecnmische uitdagingen. Uitgewerkte vrbeelden. Bewustmakingscampagnes naar de vler & televeranciers te: Haalbaarheid. Impact. Cncreet actieplan. Energie-pwekking: maak uw eigen energie. Eigen energieprductie in de industriële mgeving tegelicht: Znne-energie. Windenergie. (Bi)-WKK en bimassa. Vrbeelden uit de industrie. Haalbaarheid van gezamenlijke energiepwekking-prjecten p bedrijventerreinen. Mgelijkheden: Technisch-ecnmische uitdagingen. Uitgewerkte vrbeelden. Prjectaanpak: Opstellen van een prject plan. Ndzakelijke randvrwaarden. Keuze van meest geschikte energiebrn.

7 DAG 3: UITBESTEDING & FINANCIERING VAN UW ENERGIE MANAGEMENT PROJECTEN Tijdens deze derde dagmdule leert u de vele mgelijkheden kennen die de markt biedt qua externe begeleiding en financiering van uw Energie management prjecten. Het realiseren van deze Energie management prjecten, gaat steeds gepaard met vrij intensieve investeringsprgramma s. Of u nu kiest vr energiebesparing prgramma s f vr energiepwekking prgramma s, u heeft er alle belang bij het kstenplaatje nauwgezet p te vlgen. Outsurcing en begeleiding van uw energie management prject. De ESCO-markt (Energy Services Cmpanies): Aanbieders van energie-plssingen (bankwereld, facility management, technische prductleveranciers, energieleveranciers,...). Waarm werken met ESCO s? Welke diensten bieden zij aan: Ontwikkelen, uitwerken en invullen van de financiering van energy efficiency prjecten. Installeren en nderhuden van de betrkken installaties. Meten en mnitren van de effectieve besparingen en prducties. Beheersen van het risic en garanderen van de energie besparingen. Vrbeelden van prjecten (energiebesparingsprjecten, energie infrastructuur utsurcing, pwer generatin en energie vrziening, ) Welke vrm van samenwerking (cntractuele schema s) is vr wie relevant? Sterktes en zwaktes van elk schema. Risic analyse van elk schema. Ksten & baten van elke schema. Vrbeelden van samenwerking: Energy Supply Cntracting (ESC). Energy Perfrmance Cntracting (EPC). Third Party Financing (TPF). Shared Prfits Cntracts. N Cure N Pay frmules. Integrated Energy Cntracting (IEC), He zijn de verschillende partijen vandaag p de markt actief? Impact p de pricing van de energie-markt. Vertaling van het Energie management traject naar de eigen rganisatie. VERLOOP VAN DE CURSUSDAGEN Ontvangst, registratie & kffie Start van de cursusdag (met vrstelling van de dcent) Lunch Einde van de cursusdag. Zwel in de vr- als namiddag wrdt een krte (kffie-)pauze gehuden.

8 INSCHRIJVINGSFORMULIER Cursus: Masterclass (Kxxx) : Business Energie Management Case Calculatin investeringsanalsye & -selectie 28 september 2011 FIRMA : STRAAT NR./BUS : POSTNR. GEMEENTE : ALG. TEL.-nr. : FAX-nr.: ACTIVITEIT SECTOR : Aantal werknemers: DEELNEMERS DHR. / MEVR. : FUNCTIE : Ik wens deel te nemen aan vlgende dagmdules: Dag 1 - Het Energie Management Business Plan.. Dag 2 - Energie Management in gebuwenbeheer... in industrie... Dag 3 - Uitbesteden & financieren van uw energie prjecten.. FACTURATIEGEGEVENS (indien anders dan bedrijfsinfrmatie) FIRMA : STRAAT NR./BUS : POSTNR. GEMEENTE : BTW-nummer : Dit dcument ingevuld faxen p het nr. 050/ f mailen naar Waarvr nze dank! PRAKTISCHE INFORMATIE datum: datum: datum: Datum & plaats van de cursus : Masterclass Energie Management Datum : Zie hierte nze website Uiteraard kan u ns k steeds telefnisch cntacteren p het nr. 050/ f via p Lcatie : Gent Meeting Center (Hliday Inn UZ Gent), Akkerhage 2, 9000 Gent. Dit htel ligt net naast de E17 (Antwerpen Gent Krtrijk), afrit 9 UZ Gent. Het htel beschikt ver een ruime gratis parking. Deelnameksten : De deelnameprijs aan dit 3-daagse prgramma bedraagt Eur excl. 21 % BTW. U kan echter k pteren m 1 f 2 dagen te vlgen. Vr 1 dag betaalt u 699 excl. BTW, vr 2 dagen excl. BTW. Dit bedrag is inclusief kude/warme dranken en een uitgebreide lunch. U ntvangt bvendien een dcumentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Ls van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemend cllega 5 % extra krting p het ttaalbedrag met een maximale krting van 20 % (= 5 deelnemers f meer). De Vlaamse Overheid investeert in pleiding : 50% krting! Het IFBD is erkend als gecertificeerd pleidingsinstituut. Dit maakt dat u nze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies tegekend dr de Vlaamse Overheid via het systeem van de KMO-prtefeuille. Indien uw bedrijf vldet aan de vrpgestelde criteria kan u tt 50% besparen p de pleidingskst. Meer infrmatie mtrent het systeem kan u vinden p de website van de Vlaamse Overheid:

VERKOPEN VAN DIENSTEN

VERKOPEN VAN DIENSTEN VERKOPEN VAN DIENSTEN Leer de specifieke uitdagingen van het verkopen van zakelijke diensten en verhoog drastisch de resultaten van uw commerciële inspanningen door het doelgericht toepassen van service

Nadere informatie

IFBD LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent

IFBD LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS Leer op twee dagen hoe u op een doelgerichte wijze leiding geeft in een technische omgeving en haal zo het maximum uit uw (technische) specialisten! Gent Meeting

Nadere informatie

Jaargang 9 Nr. 14 December 2007

Jaargang 9 Nr. 14 December 2007 Met.a. Installatie-integriteit Dat is geen sinecure Delegatie Installatieverantwrdelijkheid Nieuwe Explsieveiligheid vr Operatrs planner ATEX; een aandachtspunt de verheid, een speerpunt vr Quercus Jaargang

Nadere informatie

PLANNING IN ONDERHOUD

PLANNING IN ONDERHOUD PLANNING IN ONDERHOUD Leer op één dag hoe u binnen uw onderhoudsafdeling korte en lange termijn planning, budgetbeheer, werkvoorbereiding, korte shutdowns, interventiewerken, integreert binnen uw onderhoudsstrategie!

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

MASTERCLASS OVERNAMES 2009-2010

MASTERCLASS OVERNAMES 2009-2010 19 november 2009 Waardebepaling van een onderneming. 26 november 2009 Onderhandeling van uw deal: juridische valkuilen. 27 november 2009 Fiscale valkuilen en Financiering van uw deal MASTERCLASS OVERNAMES

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Een model voor outsourcen: theorie en praktijk. Marcel Koenderink Student nummer: s0114294

Bacheloropdracht. Een model voor outsourcen: theorie en praktijk. Marcel Koenderink Student nummer: s0114294 Bachelrpdracht Een mdel vr utsurcen: therie en praktijk Naam: Marcel Kenderink Student nummer: s0114294 Opleiding: Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Interne begeleider: Dhr. Ruel, H.J.M.

Nadere informatie

verkorte (6-daagse) masterclass controllership

verkorte (6-daagse) masterclass controllership verkorte (6-daagse) masterclass controllership DE CONTROLLER ALS BUSINESS partner Groeien van scorekeeper naar performance manager & change agent Voor elke deelnemer: ipad met alle tekstmateriaal & tal

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Projectdefinitie Blue Gate Antwerp

Projectdefinitie Blue Gate Antwerp BLUE GATE ANTWERP NV Prjectdefinitie Blue Gate Antwerp BIJLAGE 1 BIJ DE SELECTIELEIDRAAD BLUE GATE ANTWERP INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL...2 INLEIDING...4 OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT...6 1. VOORGESCHIEDENIS...6

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

ID* 13 4? ft. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat PILOT DMS; Eindrapportage

ID* 13 4? ft. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat PILOT DMS; Eindrapportage Ministerie van Verkeer en Waterstaat ID* 13 4? ft Directraat-Generaal Rijkswaterstaat Buwdienst Rijkswaterstaat PILOT DMS; Eindrapprtage BiBLlOT'H K BwdiensJ Rijk.swnters(aa! Pstbus 20.000 3502 LA Utrecht

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen.

Duurzaam ondernemen zichtbaar en doenbaar maken in Vlaanderen. Duurzaam ndernemen zichtbaar en denbaar maken in Vlaanderen. Vrstel vr een studiepdracht in het kader van de VIONA-prep dd. 3 februari 2011 Luk VAN LANGENHOVE (UNU-CRIS/RCE-SNS) Bernard MAZIJN (UNU-CRIS/RCE-SNS)

Nadere informatie

(Toekomstig) Arbeidsmarktpotentieel

(Toekomstig) Arbeidsmarktpotentieel (Tekmstig) Arbeidsmarktptentieel studenten Ge Media & Design In pdracht van: HAS Den Bsch Prject: 2011.077 Publicatienummer: 2011.077.1127 Datum: Utrecht, 14 december 2011 Auteurs: Cr-Jan Jager MSc Jesse

Nadere informatie

Bedrijfsplan Woningbouwstichting De Gemeenschap 2015-2020

Bedrijfsplan Woningbouwstichting De Gemeenschap 2015-2020 Bedrijfsplan Wningbuwstichting De Gemeenschap 2015-2020 Vr een prettig, duurzaam en betaalbaar Thuis in Nijmegen Inhudspgave 1. Wrd vraf 2. Strategische delen 2.1 Van visie naar missie 2.2 Kernwaarden

Nadere informatie

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten

Stebo: presentatie visie, missie, doelstellingen, activiteiten en resultaten 2012 Steb: presentatie visie, missie, delstellingen, activiteiten en resultaten Steb vzw Jaarbeurslaan 25 3600 Genk 089 32 95 30 inf@steb.be www. steb.be INHOUDSTAFEL Onze missie en visie... 4 Ontstaan

Nadere informatie

verkorte (6-daagse) masterclass controllership

verkorte (6-daagse) masterclass controllership verkorte (6-daagse) masterclass controllership DE CONTROLLER ALS BUSINESS PARTNER Groeien van scorekeeper naar performance manager & change agent Voor elke deelnemer: ipad met alle tekstmateriaal & tal

Nadere informatie

PERFECT 50+ HINTS VOOR CERTIFICERING. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HINTS VOOR CERTIFICERING. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HINTS VOOR CERTIFICERING PERFECT 50+ Past Experience Recgnised fr Future Excellence thrugh Caching and Training 50+ Financieel ndersteund dr de Eurpese Cmmissie in het kader van het prgramma

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

Maatwerk duurzame energiestudies industrie

Maatwerk duurzame energiestudies industrie Maatwerk duurzame energiestudies industrie Datum 10 januari 2012 Status Definitief Ecfys in pdracht van Agentschap NL Pagina 1 van 1 Clfn Prjectnaam Maatwerk duurzame energiestudies industrie Prjectnummer

Nadere informatie

Fiche oproep 296 EVC

Fiche oproep 296 EVC ESF-prgramma delstelling 2 2007-2013 Fiche prep 296 EVC Pririteit uit OP: PRIORITEIT 1: talentenactivering en duurzame integratie p de arbeidsmarkt Deze prepfiche kwam tt stand na cnsultatie met het Departement

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Milieubeweging blikt vooruit

Milieubeweging blikt vooruit Milieubeweging blikt vruit Bnd Beter Leefmilieu kepel van 140 Vlaamse milieuverenigingen Tweekerkenstraat 47-1000 Brussel Finale versie, 4 mei 2012 2 Samenvatting Milieubeweging blikt vruit Langetermijnvisie

Nadere informatie

KETENAKKOORD KUNSTSTOFKRINGLOOP

KETENAKKOORD KUNSTSTOFKRINGLOOP KETENAKKOORD KUNSTSTOFKRINGLOOP Ondergetekenden: Inzameling Prducenten nieuwe prducten NGO s Bek & Verburg Dess Stichting Nrdzee Circulus BV/Berkel Milieu NV ESE bv ECNC Land & Sea Grup/Ver. Kust & Zee

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Mooie praktijkvoorbeelden

Mooie praktijkvoorbeelden Denktank Beien & Binden Mie praktijkvrbeelden Strategisch persneelsbeleid De gesprekscyclus BOP en POP Teambuilding Slimmer met (eigen) talenten Medewerkertevredenheidsnderzek Cultuur Beien & Binden in

Nadere informatie

Instrumenten voor gemeenten om te werken aan meer draagvlak voor windprojecten

Instrumenten voor gemeenten om te werken aan meer draagvlak voor windprojecten FRISSE WIND DOOR WEST-VLAANDEREN. Instrumenten vr gemeenten m te werken aan meer draagvlak vr windprjecten Vrwrd Geachte lezer, Iedereen wil graag nze huidige levensstandaard behuden en tch in een leefbare

Nadere informatie

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen pantne reflex blue pantne 201 pantne 123 pantne black pantne black 40% C: 100 M: 72 Y: 0 B: 6 C: 0 M: 100 Y: 65 B: 34 C: 0 M: 30.5 Y: 94 B: 0.0 C: 0 M: 0 Y: 0 B: 100.0 Lettertypes: Kid Type Paint Cmic

Nadere informatie

COMPOOL Inventaris van de determinanten Rapport 3

COMPOOL Inventaris van de determinanten Rapport 3 LUCAS Centrum vr Zrgnderzek & Cnsultancy Kapucijnenver 39 bus 5310 3000 Leuven Tel. + 32 16 37 34 31 Fax. +32 16 33 69 22 www.kuleuven.be/lucas COMPOOL Inventaris van de determinanten Rapprt 3 Dr. Inge

Nadere informatie