OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar"

Transcriptie

1 OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0

2 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van Alkmaar en dat in de breedste zin van het woord. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder landelijke binding. Alkmaarders hebben geen behoefte aan socialistische stoeptegels, liberale lantaarnpalen of christendemocratische verkeersdrempels; zij willen praktische politiek, waarin zij zelf ook hun inbreng hebben. OPA bestuurt Alkmaar op een praktische en pragmatische wijze, zonder vooringenomen dogma s van de bekende landelijke stromingen. In dit verkiezingsprogramma leest u wat OPA voor u bereikt heeft de afgelopen vier jaar en waar OPA zich de komende vier jaar voor gaat inzetten. OPA is een onafhankelijke, energieke en positieve partij. Wij vinden Alkmaar een geweldige gemeente; een gemeente om blij mee te zijn! Wij heten onze nieuwe Alkmaarders uit Graft de Rijp en Schermer van harte welkom. Met hen wordt het nieuwe Alkmaar nog een stuk mooier en aantrekkelijker. Onze gemeenteraadsleden en onze wethouders zijn allemaal betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. OPA krijgt geen subsidie van de regering, zoals de landelijke partijen. De minister is niet bereid om lokale partijen subsidie te geven voor hun werk of hun verkiezingscampagne. OPA betaalt dus zelf zijn verkiezingscampagne; dat kunnen de landelijke partijen niet zeggen. OPA is vaak op bijeenkomsten te zien en OPA organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst voor de vrienden van OPA. Deze is openbaar toegankelijk. In onze wekelijkse column in het Alkmaars Nieuwsblad hebben wij de Alkmaarders elke week op de hoogte gehouden van wat er speelt in de politiek en in de stad. Ja, niet alleen de afgelopen vier jaar, maar ook nu en in de toekomst staan wij dus met onze beide benen in het Alkmaarse. In stad en land: OPA is altijd dichtbij! Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 1

3 Inhoud 1. OPA en de resultaten. Dit hebben wij voor u bereikt OPA en de gemeente: Alkmaar is mooie combi van stad en land 5 3. OPA en de financiën: lage lasten, streng toezicht op gemeentefinanciën 7 4. OPA en veiligheid: iedere Alkmaarder moet zich veilig voelen 8 5. OPA en de zorg: Dichtbij en toegankelijk voor alle Alkmaarders OPA en de economie: gevarieerde economie en werkgelegenheid OPA en het verkeer: Alkmaar is een bereikbare en gastvrije stad OPA en Cultuur: Historie en toekomst verbinden OPA en het groen: meer fleur met bomen en bloemen OPA en het milieu: een schone toekomst OPA en huisvesting: mooi bouwen en lekker wonen OPA en het onderwijs: opleiding geeft toekomst OPA en integratie: Gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden OPA en het sociaal beleid: zelfredzaamheid vergroten OPA en de sport OPA en de ouderen. Actief met 50-plus 35 Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 2

4 1. OPA en de resultaten. Dit hebben wij voor u bereikt. In maart 2011 heeft OPA een nieuw college gevormd. Met dit college hebben wij veel resultaten bereikt en veel concrete OPA-punten voor u waar kunnen maken. OPA is een partij die niet houdt van loze beloften of ideologische vergezichten. Wij gaan voor concrete resultaten waar de inwoners van Alkmaar wat aan hebben. Dat hebben wij in ons vorige verkiezingsprogramma beloofd. En wij vinden dat u als kiezer er recht op heeft om te weten wat we daarvan hebben waargemaakt. Natuurlijk is een aantal punten ook niet gelukt; daar wil OPA eerlijk over zijn. De aanleg van de Bestevaerbrug bleek niet langer haalbaar en betaalbaar in deze crisistijd. De extra uitrusting voor stadswachten met handboeien en pepperspray haalde het niet door gebrek aan politiek draagvlak. Hier blijven wij ons wel voor inzetten. OPA is trots op wat we WEL hebben bereikt. Hier een korte opsomming. OPA en de financiën: Geen verhogingen van lokale belastingen en in 2014 zelfs verlaging van de OZB en rioolbelasting. Alkmaar is van de grote steden nog steeds de stad met de laagste lasten Verlaging parkeertarieven en behoud bezoekerskaart De hondenbelasting is gebruikt voor voorzieningen voor honden(bezitters) De rijks bezuinigingen zijn niet afgewenteld op de Alkmaarders. OPA heeft bezuinigd op de ambtelijke organisatie met 15% vermindering van het aantal ambtenaren. OPA en de veiligheid: Behoud van 20 stadstoezichthouders voor de veiligheid van Alkmaarders Strengere aanpak van overlast gevende jeugd, vooral in Overdie Meer cameratoezicht in Alkmaar OPA en de bereikbaarheid: Terugbrengen tweerichtingsverkeer Kanaalkade Terugbrengen tweerichtingsverkeer Noorderstraat Behoud Eurokaartje voor de stad Opening Schelphoekgarage en dat ook nog met een mooie gracht Het pontje naar Schermereiland blijft gratis OPA en zorg en welzijn Huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met een handicap blijft bestaan in Alkmaar, daar wordt niet op bezuinigd. Er is een jaarlijkse onderscheiding gekomen voor Alkmaarse vrijwilligers. OPA en de economie. Midden en Kleinbedrijf is gesteund Meer klantgerichte benadering van ondernemers Toerisme en vrijetijdseconomie zijn versterkt en doen het nu beter Het horecabeleid is verruimd en daardoor is er meer te beleven in de stad Extra investering in de Kaasmarkt, zoals het Scherm. OPA en het groen Er zijn 1000 bomen extra in de stad Groene bewonersinitiatieven zijn gerealiseerd Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 3

5 OPA en Cultuur en erfgoed Grote Kerk is nu publiekstrekker, maar er is geen gat in gehakt Op amateurkunst is niet bezuinigd, maar juist extra geïnvesteerd Verbouwing van theater de Vest voor 20 miljoen minder dan begroot Meer culturele evenementen in Alkmaar Noord En ook Het Doelenveld is behouden als mooi plein Het stadsstrandje op Overstad is elke zomer een groot succes Het Canadaplein is een bruisend en gezellig plein geworden Sluiting bibliotheek Oudorp is voorkomen Sluiting Zwembad de Hout is voorkomen Er is een miljoen extra gekomen voor 50-plusbeleid. Dit alles hebben wij vooral kunnen bereiken dankzij u, behulpzame en ook soms kritische inwoners van Alkmaar. Dank daarvoor, uw inbreng en hulp is voor ons onmisbaar. Wij hopen dan ook bij de verkiezingen op 19 november weer op u te kunnen vertrouwen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 4

6 2. OPA en de gemeente: Alkmaar is mooie combi van stad en land o Alkmaar is groot genoeg: geen mammoetstad o Bescherming historisch erfgoed o Alkmaar kaasstad EN molenstad o Alkmaar winkelstad o Alkmaar bruisende stad o Evenwichtige verdeling van voorzieningen o Ruimte voor buurten en kernen: weg met betutteling o Vrijwilligers zijn de helden van de stad 2.1 Alkmaar is groot genoeg: geen mammoetstad Met de komst van Schermer en Graft de Rijp is Alkmaar vanaf 2015 een stad met ruim inwoners. Een sterke centrumstad met een schat aan cultureel erfgoed, prachtig groen en natuurhistorisch landschap, goede voorzieningen en een bloeiend midden en kleinbedrijf. Als het aan OPA ligt behoudt Alkmaar zijn provinciale karakter en vervult onze stad tegelijkertijd een sterke regionale centrumfunctie. OPA zet daarbij in op een goede samenwerking met onze buurgemeenten. OPA zit niet te wachten op een nieuwe gemeentelijke herindeling. OPA wil hen niet opslokken om van Alkmaar een grote mammoetstad te maken. Alkmaar moet geen tweede Amsterdam worden. In de aanloop naar de fusie is aan onze nieuwe Alkmaarders een aantal toezeggingen gedaan, die terug te vinden zijn in dit verkiezingsprogramma. OPA is een partij die zich aan afspraken houdt. OPA zal dat ook de komende jaren doen. 2.2 Bescherming Historisch Erfgoed OPA heeft zich altijd sterk ingezet voor behoud en bescherming van de historische binnenstad en historisch erfgoed. OPA heeft zich met succes verzet tegen het hakken van een deur in de Grote Kerk. OPA wil ook geen hoogbouw in de historische binnenstad en de historische kernen. Voorgevels van de oude panden moeten hun oude stijl kunnen behouden en daarom stimuleert OPA dat nieuwbouw in de binnenstad en de historische kernen aansluit op de historische uitstraling. OPA wil onderzoeken of er een stimuleringsbijdrage van de overheid mogelijk is wanneer bewoners en bedrijven historiserend willen bouwen of panden willen behouden. OPA heeft zich met succes ingezet voor de uitstraling van de Schelphoek en de terugkeer van de gracht. OPA wil de mogelijkheden onderzoeken om het Bolwerk door te trekken naar het Wolfpad. OPA vindt wel dat aan de randen van de stad er een paar hogere gebouwen kunnen staan en ook dat Overstad een moderne uitstraling mag hebben, inclusief een aantal hoge gebouwen. Zolang het maar geen Manhatten aan het kanaal wordt! OPA zet zich voor bescherming van de dorpskernen en dorpsgezichten in Schermer, Graft de Rijp, Oudorp en Koedijk. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 5

7 2.3 Kaasstad EN Molenstad Alkmaar was altijd al een belangrijke erfgoedstad, maar vanaf 2015 zijn wij nog veel meer erfgoed rijker. De historische kerken en gebouwen in de Graft de Rijp en Schermer en natuurlijk de Schermermolens. Behalve Kaasstad wordt Alkmaar ook een belangrijke Molenstad. OPA wil Alkmaar ook als molenstad meer op de kaart zetten. 2.4 Evenwichtige verdeling van voorzieningen OPA zet ook de komende periode in op een evenwichtige verdeling van voorzieningen over de stad. Bijna de helft van de Alkmaarders woont in Alkmaar Noord, zo n Alkmaarders wonen verspreid over de verschillende dorpskernen. 2.5 Ruimte voor buurten en kernen: weg met de betutteling OPA wil dat de Alkmaarders zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van basisvoorzieningen in hun eigen wijk of buurt. Gezondheidscentra, bewonersondernemingen en dorpshuizen, bibliotheekvoorzieningen en voldoende pinautomaten verspreid over de stad hebben daarbij voorrang. Ook de gemeentelijke dienstverlening hoort dichtbij de inwoners te zijn. OPA wil dat er diverse gemeenteloketten zijn in de wijken en kernen, waar inwoners terecht kunnen. De dienstverlening kan ook aan huis geleverd worden, zeker voor ouderen en mensen die moeilijk kunnen reizen. Uitgangspunt voor OPA is dat bewoners vaak beter weten wat er in de buurt moet gebeuren dan ambtenaren of politici. Daarbij komt dat mensen zich steeds meer in willen zetten voor hun buurt of dat al heleboel jaren gedaan hebben. De overheid moet actief inspelen op deze mensen, door hen te faciliteren en zaken mogelijk maken die ze graag willen. Dan gaat het niet alleen om de buurtbarbecue, maar juist om blijvende zaken die burgers aandragen als stads/ of buurttuin, speelplekken, sfeerverlichting, groenvoorzieningen en de inrichting van de buitenruimte, maar ook om sociale initiatieven op het gebied van burenhulp, kleinschalige buurtinitiatieven voor opvang en dagbesteding voor ouderen in de eigen buurt, zoals het initiatief Zorgin in de Spoorbuurt. Deze burgers hebben geen behoefte aan een betuttelende Overheid die voorschrijft wat mag en niet mag, maar aan een overheid die hen als gelijkwaardige partners ziet die helpt en mee-investeert om hun ideeën uit te voeren. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 6

8 2.6 Vrijwilligers zijn de helden van de stad Alkmaar heeft duizenden vrijwilligers. Bij sportclubs, buurthuizen, amateurkunst, zorgcentra, stadparken en op nog veel meer plaatsen. Zonder al deze vrijwilligers zou de stad niet kunnen draaien. Daarom is OPA blij met de Heldenmedaille die nu jaarlijks aan een aantal vrijwilligers wordt uitgereikt op de jaarlijkse feestdag waarmee al die duizenden vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. OPA wil daar mee doorgaan. OPA wil het vrijwilligers gemakkelijker maken om hun vrijwilligerswerk uitte voeren. Ook hier moet de gemeente niet te veel betuttelen, maar juist initiatieven aanmoedigen en belonen. De meeste mensen houden er van zaken zelf te regelen en zaken te doen op eigen initiatief. De gemeente kan hierbij helpen: soms met een beetje subsidie, maar soms ook door het gratis aanbieden van cursussen die op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden. 3. OPA en de financiën: lage lasten, streng toezicht op gemeentefinanciën o Lage lasten voor de burger o Strenger toezicht op uitgaven o Kleine overheid; doe-democratie o Hondenbelasting voor hondenbeleid 3.1. Lage lasten voor de burger Ondanks grote bezuinigingen heeft OPA de afgelopen jaren de lasten voor de burger niet verhoogd maar juist verlaagd. OZB en rioolbelasting zijn verlaagd en ook het paspoort is in Alkmaar 10 euro goedkoper dan de landelijke norm. Dat is ook heel prettig voor onze nieuwe Alkmaarders. Dat wil OPA graag zo houden. Daarom wil OPA de lokale lasten houden op het niveau van Dat betekent concreet dat de eenmalige verlaging van de OZB met 3% in 2014 ook blijft bestaan in de komende periode. Voor de komende periode zijn lage lasten voor OPA prioriteit. Wat OPA betreft blijft Alkmaar van alle grote steden de stad met de laagste lasten Strenger toezicht op uitgaven De lasten voor de burger kunnen laag blijven als de gemeente zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z n eigen huishoudportemonnee doet. OPA let dus op de centen. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden. OPA wil geen geld steken in dure prestigeobjecten zoals voorheen- IXIE en de International Childrens Games. OPA wil dat aan de gemeentebegroting voor iedereen te begrijpen is, zodat uitgaven beter verantwoord kunnen worden aan de belastingbetaler Kleine overheid; doe-democratie Uitgangspunt voor OPA is een kleine overheid. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege de overtuiging dat burgers vaak net zo goed of beter weten wat goed is voor hun buurt dan ambtenaren en politici. OPA is voor een doe-democratie, waarbij Alkmaarders -als zij dat willen- zich actief inzetten voor hun buurt of stad en waarbij de overheid helpt als dat nodig is. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op het aantal ambtenaren, onder andere door uitbesteding van een aantal taken. Vanaf 2015 komt er ook een aantal extra taken naar de gemeente toe, vanwege de decentralisatie van Jeugdzorg en de nieuwe WMO. Verdere bezuiniging op het ambtenarenapparaat acht OPA daarom voorlopig niet wenselijk. Ook in de doe-democratie moeten burgers kunnen rekenen op een sociale overheid. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 7

9 3.4. Hondenbelasting voor hondenbeleid OPA vindt dat een belasting moet worden besteed waarvoor hij is bedoeld. Hondenbelasting moet dan ook ingezet worden voor hondenbeleid. Voor het grootste deel van het geld is dat ook gebeurd. Zo zijn er paden voor honden aangelegd, hondenuitlaatplekken gerealiseerd en een hondenpoepzuiger ingevoerd. OPA s beleid is er op gericht dat andere mensen zo min mogelijk last ondervinden van honden en hondenbezitters kunnen genieten van hun viervoeter. OPA is geen voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. OPA vindt het niet reëel dat genoemde voorzieningen door iedere Alkmaarder worden betaald. Voor(waak)honden op boerderijen, bij molens en andere gebouwen in de kernen die op eigen erf worden uitgelaten is geen hondenbelasting verschuldigd. 4. OPA en veiligheid: iedere Alkmaarder moet zich veilig voelen o Beter veiligheidsgevoel o Meer wijkagenten en stadsinspecteurs met extra bevoegdheden o euro voor extra (mobiel)cameratoezicht o Preventief fouilleren o Harde aanpak huiselijk geweld o Strenge aanpak risicojongeren o Vrijwillige politie o Inbraakpreventie o Vuurwerkverbod o Straattegeloffensief en betere opritten 4.1. Beter veiligheidsgevoel Uitgangspunt voor OPA is een zerotolerance van politie, die zich moet richten op bepaalde prioriteiten. Zolang de pakkans voor een parkeerovertreding vele malen hoger ligt dan die voor een woninginbraak, zijn de prioriteiten niet goed gesteld. Voor OPA is het onacceptabel dat bij sommige mensen angst heerst om s avonds over straat te lopen, door fietstunneltjes te rijden, of dat ze bang zijn voor drugsdealers, hangjongeren of overlastgevers. Het aantal kleine criminelen, intimiderende hangjongeren en rotzooitrappers is relatief klein, maar het effect op onveiligheidsgevoelens is enorm. De afgelopen jaren is het veiligheidsgevoel wel verbeterd, maar wat OPA betreft kan daar nog meer aan gedaan worden, 4.2. Meer wijkagenten en stadsinspecteurs met extra bevoegdheden Uitgangspunt voor OPA is minimaal 1 wijkagent en 1 toezichthouder per 5000 inwoners. OPA vindt dat inspecteurs stadstoezicht extra bevoegdheden mogen krijgen, zoals handboeien, pepperspray en wapenstok. Dat is ook in het belang voor hun eigen veiligheid. Uiteraard gaat hieraan een gedegen opleiding aan vooraf. De afgelopen jaren is het aantal toezichthouders gelijk gebleven op 20. OPA wil de komende jaren minimaal 22 inspecteurs stadstoezicht inzetten, ook voor de veiligheid in Schermer en Graft de Rijp. OPA wil ook dat de politie gaat voldoen aan de landelijke norm dat er een wijkagent beschikbaar is op elke 5000 inwoners. Politie en toezichthouders moeten de komende jaren beter gaan samenwerken, om overlast te voorkomen en de criminaliteit nog verder terug te brengen OPA wil dat de parkeerpolitie breder wordt ingezet; minder voor parkeerboetes, meer voor reguliere taken. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 8

10 euro extra voor (mobiel) cameratoezicht Uitgangspunt voor OPA is dat cameratoezicht een goed instrument is om de veiligheid in bepaalde gebieden te vergroten. OPA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor uitbreiding van het cameratoezicht. Met de moderne techniek kunnen hiervoor ook mobiele camera s gebruikt worden. Die kunnen tijdelijk- worden ingezet in wijken of kernen waar de overlast of de onveiligheid toeneemt. Beelden van camera s kunnen ook gebruikt kunnen worden om schade te verhalen. OPA wil een flexibel inzet van mobiele camera s, op plekken waar de burgers daar gemotiveerd om vragen Preventief fouilleren Uitgangspunt is dat OPA de burgemeester steunt wanneer hij een gebied uitroept tot een risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden. OPA vindt dit een goed middel om criminaliteit terug te dringen Harde aanpak huiselijk geweld Uitgangspunt van OPA is dat geweld niet wordt getolereerd. OPA wil de keiharde aanpak van (huiselijk) geweld voortzetten. Dat geldt voor geweld tegen kinderen, vrouwen, maar ook steeds meer voor geweld tegen ouderen. Van OPA mag de burgemeester ruim gebruik maken van zijn bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld een huisverbod en zo nodig een straatverbod op te leggen Strenge aanpak risicojongeren Uitgangspunt van OPA is dat risicovolle jongeren streng worden aangepakt. OPA vindt preventie cruciaal; dat moet dus ook strenger. Zeker als het om jeugd gaat die dreigt te ontsporen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 9

11 De afgelopen periode heeft OPA in Overdie ingezet op een onorthodoxe aanpak van risicojongeren; het is kiezen tussen werken of studeren. De eerste successen zijn daarvan nu merkbaar. De bewoners en de wijkraad Overdie hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met de nieuwe aanpak. De beste preventie is er aan te werken dat deze jongeren, al dan niet met strenge hand, een schoolopleiding afmaken en werk vinden. Ouders hebben hierin een belangrijke taak. Als zij er niet in slagen om die taak naar behoren uit te voeren, waardoor kinderen van soms pas 12 of 13 jaar op straat rondhangen in plaats van huiswerk te maken en daardoor dreigen de vernieling in te gaan, dan moeten die ouders verplicht worden om mee te doen aan opvoedingsondersteuning. OPA vindt dat deze jongeren de keuze hebben tussen werken of studeren. Als zij op straat rondhangen en deze keuze niet maken, dienen zij zich dagelijks op een gezette tijd zich te melden op het politiebureau Vrijwillige politie OPA wil vrijwillige politie stimuleren in Alkmaar. Vooral bij het goed begeleiden van alle evenementen in de gemeente. OPA wil dat de gemeente vanaf vrijwilligers de kans krijgen om de opleiding tot vrijwillige politie kunnen volgen. Deze zal worden betaald door de gemeente. Evenementen worden door deze vrijwillige inzet gemakkelijker en goedkoper te organiseren Inbraakpreventie OPA vindt dat er jaarlijks in overleg met bewonersondernemingen en bedrijven voorlichting moet worden gegeven hoe mensen hun woning kunnen beveiligen Vuurwerkverbod Uit een enquête die OPA begin 2014 heeft gehouden is gebleken dat een overgrote meerderheid van de Alkmaarders voorstander is van het verbieden van vuurwerk in de stad Alkmaar, zeker in de buurt van zorgcentra en gebieden waar veel ouderen wonen. OPA staat positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod als de gemeente er tegelijkertijd voor zorgt dat er elke jaarwisseling op een aantal verschillende plekken in de gemeente een feestelijk, gemeentelijk vuurwerk de lucht in gaat. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 10

12 4.10. Straattegeloffensief en betere opritten Een ongeluk zit soms in een klein hoekje of kan veroorzaakt worden door een enkele losliggende of scheefliggende straattegel. OPA wil een straattegeloffensief; via een duidelijke scan in kaart brengen waar tegels schots en scheef liggen en daar ingrijpen. Ook dat is in het belang van veiligheid. Daarnaast wil OPA dat ook rolstoel- en rollatorgebruikers en scootmobielers veilig op hun plek van bestemming kunnen komen. Duidelijke, plezierig te berijden opritten, goed gemarkeerd en breed genoeg om met de naast lopende begeleider te kunnen gebruiken, zoals wordt geadviseerd door het Nederlands Instituut voor Rolstoel Toegankelijkheid. 5. OPA en de zorg: Dichtbij en toegankelijk voor alle Alkmaarders. o 1 miljoen extra voor huishoudelijke hulp o Keukentafelgesprek: gemeente helpt waar het op eigen kracht niet lukt o PGB behouden o Ouderen blijven zo lang mogelijk in hun eigen buurt o Dagbesteding en dagopvang: kleinschalig en dichtbij o Vervoer: buurtbus, rolstoeltaxi en servicetaxi blijven nodig o Mantelzorg zonder bureaucratie o Respijtzorg versterken o Zorg dichtbij: gezondheidscentra met wijkverpleegkundige in elke wijk o Jeugdzorg zonder bureaucratie o Verslaafdenopvang richten op afkicken o MCA hoort in de stad miljoen extra voor goede huishoudelijke hulp: kwestie van fatsoen Den Haag heeft besloten om maar liefst 40% te bezuinigen op de huishoudelijke hulp aan ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte. Den Haag laat het aan de gemeente over om daar een oplossing voor te vinden. Tegelijkertijd weten we dat de meeste Alkmaarders zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen en zo lang mogelijk ook de regie over hun eigen leven willen houden. Voor OPA is de oplossing eenvoudig: goede huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben is geen kwestie van geld, maar een kwestie van fatsoen. Daarom is het behoud van goede huishoudelijke hulp voor Alkmaarders een van onze topprioriteiten. Goede huishoudelijke hulp is meer dan een afgemeten aantal uren en minuten poetsen: een goede huishoudhulp helpt ook af en toe met een boodschapje doen, heeft tijd voor een kop koffie, signaleert wanneer het even niet goed gaat en staat in contact met familie en andere mantelzorgers. Met goede huishoudelijke hulp kunnen heel veel Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 11

13 mensen langer in hun eigen huis, in hun eigen buurt blijven wonen. OPA heeft berekend dat het overeind houden van huishoudelijke hulp ongeveer een miljoen extra kost per jaar. Dat heeft OPA graag over voor onze kwetsbare medeburgers. Niet alleen is dat miljoen een kwestie van fatsoen; het voorkomt ook dat mensen eerder afhankelijk worden van allerlei ingewikkelde andere zorgregelingen. Dus Doen: dat miljoen! 5.2. PGB behouden OPA is voorstander van zo veel mogelijk werken met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dan kunnen budgethouders, samen met hun mantelzorgers zelf beslissen wie aan hen hulp biedt en zijn ze niet alleen aangewezen op commerciële zorgaanbieders Keukentafelgesprek: Gemeente helpt waar het op eigen kracht niet lukt Als mensen een WMO-aanvraag doen wil OPA dat zij, na een telefonische aanmelding, thuis bezocht worden voor een goed gesprek. In dat gesprek gaat het over wat mensen zelf (nog) kunnen regelen, maar zeker ook over wat de gemeente kan doen om te helpen. Bij dat gesprek horen ook mantelzorgers of een zelfgekozen cliëntondersteuner aan tafel te zitten. Zij zijn immers ook partij in de hulp en ondersteuning van hun partner of familielid Ouderen blijven zo lang mogelijk in hun eigen buurt. OPA weet dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woonomgeving wonen. OPA vindt dat wanneer ouderen niet meer kunnen blijven wonen in hun woning, zij voorrang moeten krijgen voor een andere woning in hun eigen wijk of buurt. OPA is een groot voorstander van de terugkeer van de seniorenwoning in elke wijk Slimme techniek helpt. Oudere Alkmaarders kunnen langer en ook veiliger thuis wonen als zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van moderne techniek. Slimme elektronica maakt niet alleen de woning veiliger (valpreventie, bewegingssensoren, inbraakbeveiliging) het kan ook helpen in het behouden van sociale contacten of contacten met huisarts en hulpverleners. Contact op afstand kan ook mantelzorgers verlichting bieden bij hun taken. OPA is voorstander van het gebruik van deze slimme technieken als ze de zelfredzaamheid bevorderen en mensen helpen om eigen regie te houden. Want techniek blijft uiteindelijk altijd een HULPMIDDEL bij en geen VERVANGING van de zorg. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 12

14 5.6. Voorzieningen in de buurt Als ouderen langer in hun eigen buurt blijven wonen, betekent dat ook dat er in alle buurten en kernen voldoende andere voorzieningen dichtbij horen te zijn: Een buurtwinkel, een kleine markt, een parkje en een gezellig buurtcafé dragen veel bij aan een sociaal leven en aan het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Bewonersondernemingen en dorpshuizen kunnen hier een belangrijke rol in spelen en daar wil OPA ze bij ondersteunen, als dat nodig is ook met kleine- extra subsidies. Dat maakt het ook gemakkelijker om (kleine) evenementen en buurtbijeenkomsten te organiseren. Meer gezelligheid en meer aanspraak geeft vaak ook al minder zorgen! 5.7. Dagbesteding en dagopvang: kleinschalig en dichtbij. Vanaf 2015 is een grote ouderen of Alkmaarders met verstandelijke of psychische beperking aangewezen op de gemeente voor hun dagbesteding of dagopvang. Mensen willen daarvoor niet altijd ver hoeven reizen, zoals nu nog vaak het geval is. OPA zet zich in voor kleinschalige voorzieningen die bijdragen aan een zinvolle en passende dagbesteding. OPA signaleert dat er al heel veel initiatieven zijn vanuit de stad en wij zullen deze initiatieven ondersteunen. Bewonersondernemingen, zorgcentra en zorgboerderijen en ook buurtinitiatieven zoals ZorgIn in de Spoorbuurt kunnen rekenen op bestuurlijke en financiële steun van OPA. Speciale aandacht heeft OPA hierbij ook voor de groeiende groep (licht) dementerende ouderen in onze stad. Juist voor hen en voor hun mantelzorgers zijn deze kleinschalige voorzieningen in hun eigen omgeving van groot belang. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 13

15 5.8. Vervoer: Buurtbus, rolstoeltaxi en servicetaxi blijven nodig Ook ouderen en mensen met een handicap moeten kunnen rekenen op goed vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook zij moeten normaal kunnen reizen Mantelzorg zonder bureaucratie Alkmaar heeft heel veel mantelzorgers. Mensen die, vaak naast hun werk, zorgen voor hun ouders, kind, partner of ander familielid. Zij doen dat met liefde en overgave, maar worden heel vaak belemmerd door bureaucratie en starre regels. Zo mogen zij van Den Haag niet hun oude vader of moeder in huis nemen, want dan krijgt die een forse korting op de AOW. En als je een bijstandsuitkering hebt en je neemt een zieke tante of moeder in huis, krijg je als mantelzorger een boete. OPA vindt dat de gemeente hierover flink aan de bel moet trekken in den Haag. Als mensen elkaar willen helpen moeten we dat niet frustreren met onnodige en tegenstrijdige regels, maar juist aanmoedigen. OPA zet zich in voor een Bestemmingsplan Mantelzorg. Dat maakt het mogelijk dat mensen bij hun huis een mantelzorgwoning kunnen plaatsen, zonder dat daarvoor een ingewikkeld vergunningentraject nodig is. Mantelzorgers horen ook aan tafel te zitten bij het Keukentafelgesprek. Vaak gaat het immers niet alleen om wat de WMO-aanvrager nodig heeft, maar is ook ondersteuning van de mantelzorger onderdeel van de maatwerkvoorziening van de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor jeugdige mantelzorgers. Zij moeten ontzien worden en waar nodig juist hulp en steun krijgen, bijvoorbeeld voor school of werk. OPA zet zich in voor een jaarlijks terugkerend mantelzorgcompliment Respijtzorg versterken Om mantelzorgers te helpen hun zorg te kunnen volhouden zijn extra respijtzorgvoorzieningen nodig. Af en toe een weekje er tussenuit om de mantelzorger te ontlasten, of opvang als mantelzorger ziek is. OPA ziet hierin ook een taak voor de bestaande zorginstellingen. Nu de verzorgingshuizen oude stijl worden afgebouwd kan er door deze instellingen plaats gemaakt worden voor vormen van kortdurende opvang en zorg, zo dicht mogelijk in de buurt Zorg Dichtbij: Gezondheidscentra in elke wijk, met wijkverpleegkundige Steeds meer huisartsenpraktijken groeien uit tot veelzijdige wijkgezondheidscentra, waar Alkmaarders terecht kunnen met veel allerlei gezondheidsvragen. OPA vindt het belangrijk dat de gezondheidszorg zo dichtbij mogelijk georganiseerd is. En dat in elk gezondheidscentrum ook een wijkverpleegkundige actief is. OPA wil samen met de zorgverzekeraars werken aan een dekkende spreiding van gezondheidscentra over de stad en de kernen Jeugdzorg zonder bureaucratie In 2015 komt ook de Jeugdzorg naar de gemeente. Dat biedt volgens OPA een kans om de wurgende bureaucratie die de Jeugdzorg tot nu toe kende af te schaffen. Die bureaucratie kon ontstaan door de regel- en wetgeving, de verschillende visies van organisaties en het niet out of the box durven denken van de hulpverleners om de gehele verantwoordelijkheid op zich te nemen. Daardoor kregen kinderen en/of gezinnen vaak de hulpverlening die onvoldoende aansloot bij hun hulpvraag. Met als gevolg te weinig of juist te veel hulpverlening dan goed voor ze was. OPA zal er scherp op toezien Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 14

16 dat de jeugdzorg in de wijk plaats vindt, uit gaat van de hulpvraag en eigen kracht van het gezin en gecoördineerd gaat worden door 1 verantwoordelijke hulpverlener. Met als werkwijze 1 gezin 1 plan Verslaafdenopvang richten op afkicken De opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen moet volgens OPA voldoen aan strenge voorwaarden. Overlast voor de directe omgeving hoort minimaal te zijn. OPA ziet dit soort opvang liever aan de rand van de stad dan er middenin. OPA is zeer terughoudend in het verstrekken van gratis heroïne. Dat kan hooguit als daar een medische noodzaak voor is. De opvang van verslaafden moet altijd gericht blijven op (verplicht)afkicken. Verslaafden horen een tegenprestatie te verlenen, bijvoorbeeld door te helpen de stad schoon te houden. De opvang van mensen die als gevolg van de crisis dakloos zijn geworden (economisch daklozen) hoort er volgens OPA op gericht te zijn deze mensen zo snel mogelijk weer aan een woning en een baan te helpen MCA hoort in de stad Alkmaar heeft een groot en kwalitatief zeer goed ziekenhuis in de stad. Het MCA staat in een mooie groene omgeving, in de nabijheid van de binnenstad, en vormt daarmee tevens een van de kernkwaliteiten van onze stad. En dat moet zo blijven: Het MCA is erg belangrijk voor Alkmaar: voor goede en goed bereikbare zorg en het is ook een belangrijke partner bij de verdere ontwikkeling van de zorgeconomie en kenniseconomie in onze stad OPA zet zich permanent in voor behoud MCA in Alkmaar. 6. OPA en de economie: gevarieerde economie en werkgelegenheid o OPA stimuleert midden- en kleinbedrijf, ook in de wijken en kernen o OPA gaat vrijetijdseconomie en toerisme stimuleren o Alkmaar winkelstad o Alkmaar bruisende stad o Evenementen en investeringen samen met ondernemers o OPA voor zepers, ook voor 50-plussers o Kenniseconomie en onderwijs Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 15

17 6.1 OPA stimuleert midden- en kleinbedrijf, ook in wijken en kernen. Uitgangspunt voor OPA is dat de economie en werkgelegenheid zich niet laten leiden door stadsgrenzen. Een gevarieerde en regionaal sterke economie is voor Alkmaar een onmisbare pijler voor de toekomst, want hoe meer variëteit hoe meer mogelijkheden om klappen op te vangen die in bepaalde sectoren kunnen vallen. Alkmaar wil ook een werkstad zijn. Een bloeiend midden- en kleinbedrijf is daarbij onmisbaar. OPA zet in op kwalitatief goede bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Hoe meer mensen in hun eigen stad kunnen werken, hoe minder ergernis en milieuoverlast door filevorming rondom de stad. OPA stimuleert kwaliteit in midden- en kleinbedrijf. Zowel op het gebied van de dienstverlening als van de maak- en reparatiebranche. OPA heeft de afgelopen tijd extra ingezet op een goed functionerend ondernemersloket dat adequaat en snel reageert op vragen en verzoeken van bedrijven. OPA heeft het overleg met allerlei ondernemers in de stad een boost gegeven, zo is het Alkmaarse Bedrijven Centraal (ABC) platform opgericht waar bedrijven en gemeente over politiek inhoudelijke onderwerpen elkaar kunnen stimuleren. Ook heeft Alkmaar twee maal per jaar een ondernemers netwerkborrel waar bedrijven makkelijk in contact kunnen komen met het college en raadsleden. Omdat er de komende jaren nog veel gebouwd en verbouwd zal worden, blijven voor die bedrijfstakken volop kansen aanwezig. OPA heeft de afgelopen jaren succesvol ingezet op een aanbestedingsbeleid waarbij regionale en lokale ondernemers voorrang hebben. Voor de ontwikkeling van het gebied Overstad is gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij bedrijven de maximaal mogelijke vrijheid krijgen om zaken te ontwikkelen. Ondanks het economisch tij, zijn de eerste concrete resultaten zichtbaar en werpt dit nieuwe beleid zijn vruchten af. OPA juicht de komst van de Chocolade- Experience (Dobla) in het oude Ringersgebouw toe en zal die van harte ondersteunen. Zo kunnen we weer chocola maken van de ontwikkeling van Overstad. In de nieuwe gemeente Alkmaar is ook de agrarische sector belangrijk. Immers: Zonder gras geen kaas. De agrarische sector vormt straks een van de steunpilaren van de lokale economie. Voor deze ondernemers zal het ondernemersloket goed toegerust moeten zijn met ambtenaren die verstand hebben van boerenzaken. OPA wil het midden- en kleinbedrijf blijvend ondersteunen door het verminderen van de regelrommel en bureaucratie en het soepeler omgaan met vergunningen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 16

18 6.2 vrijetijdseconomie en toerisme OPA wil vrijetijdseconomie en toerisme stimuleren. Alkmaar heeft een prachtige historische binnenstad, een gezellig uitgaansklimaat en een unieke groene landschappelijke omgeving om zich heen, die van grote natuur- en cultuurhistorische waarde is. Deze sterke punten, en de ligging dicht bij de Randstad, maken Alkmaar niet alleen aantrekkelijk als woon- en leefomgeving, maar ook als een omgeving waar je kunt ontspannen, uitblazen en uitwaaien en kunt genieten van cultuur en natuur. Een gebied waar nog rust is en ruimte, met daarnaast een rijk aanbod aan activiteiten en faciliteiten voor actieve vrijetijdsbesteding. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil, samen met de omliggende gemeenten, het recreatieve imago van Alkmaar en de regio versterken. Daarbij hoort ook dat er extra havenactiviteiten komen om zo het Kanaal beter te benutten. OPA gaat Alkmaar ook meer als historische stad promoten. Gecombineerd met de vele molens en monumenten in Schermer en Graft de Rijp heeft Alkmaar goud in handen. 6.3 Alkmaar winkelstad OPA weet maar al te goed dat de Alkmaarder trots is op zijn winkelstad. Alkmaar heeft een grote variëteit aan winkels en dat wil OPA graag zo houden. Om winkelstad te kunnen blijven gaat OPA voor een betere bereikbaarheid van de stad. Steeds meer mensen combineren internetwinkels met traditioneel winkelen. Zij vinden het daarbij extra prettig als je in een winkel ook een kopje koffie of sapje kunt drinken of iets kleins kunt eten. OPA wil deze nieuwe concepten graag mogelijk maken. Daarvoor moet de huidige regelgeving versoepeld of afgeschaft worden. in overleg met de winkeliers wil OPA ook zaterdagavond de stad open tot uur, te beginnen in het zomerseizoen. Niet als verplichting, maar als extra mogelijkheid. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 17

19 6.4 Alkmaar bruisende stad OPA vindt dat het horecabeleid meer moet worden benaderd vanuit de economie.. Horeca is voor een oude historische binnenstad van zeer groot belang, ook voor omzet van detailhandel. OPA vindt dat er flexibeler met vergunningen moet worden omgesprongen. Ook de horeca openingstijden moeten voldoen aan wat een ondernemer wil. Wanneer een ondernemer zijn zaakjes goed op orde heeft kan hij wat OPA betreft ook langer open dan de nu geldende sluitingstijden. OPA vindt ook dat er meer mogelijkheden mogen komen voor horeca op een bovenetage, bijvoorbeeld in combinatie met een winkel. Hiervoor zal het horecabeleid gewijzigd moeten worden. OPA is voorstander van vrije sluitingstijden. OPA wil van Alkmaar een Kaasstad- Plus maken. Het product Kaas en de nieuwe Molens kunnen nog meer worden gelabeld aan onze stad Alkmaar. Dit levert meer bezoekers op die langer blijven in de stad en besteden. 6.5 Evenementen en investeringen samen met ondernemers Het faciliteren van evenementen door de gemeente is een must om als winkelstad te overleven. Dat heeft OPA ook gedaan de afgelopen periode. De komende jaren willen we dat beleid voortzetten, waarbij nadrukkelijk het accent op Overstad komt te liggen voor het houden van evenementen. OPA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn in het subsidiëren van evenementen en activiteiten. OPA wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in veiligheid voor bedrijventerreinen. Afgelopen tijd heeft OPA het verzoek van ondernemers gehad om de OZB voor bedrijven met paar procenten te verhogen, zodat ondernemers hun bijdrage hieruit kunnen betalen. OPA heeft hier nee op gezegd omdat OPA heeft beloofd de lasten niet te zullen verhogen. Indien ondernemers en hun organisaties in de nieuwe periode wederom met dit verzoek komen en hiervoor draagvlak kunnen aantonen, is OPA bereid dit wel in te voeren. Een in komstenbron voor evenementen mag ook de toeristenbelasting zijn, als de ondernemers hierom vragen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 18

20 OPA zet in om een attractiepark naar Alkmaar en omgeving te halen, om zodoende de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. 6.6 OPA voor de ZZP er De afgelopen tijd heeft OPA zich ingezet voor de ZZP-er in Alkmaar. ZZP-ers krijgen de gelegenheid om opleiding te volgen zoals Ondernemen Werkt, daarnaast stimuleert en faciliteert OPA de komst van ZZP verzamelgebouwen. 6.7 Kenniseconomie en onderwijs Zonder onderwijs geen kennis en innovatie. Daarom wil OPA investeren in onderwijs en kenniseconomie. Daarbij hoort een onderwijsklimaat waarin kwaliteit het wint van kwantiteit. En onderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat betekent voorrang voor techniekonderwijs en goed onderwijs voor de zorgeconomie. En onderwijs dat voor jongeren aantrekkelijk is. OPA maakt zich sterk voor nieuwe opleidingen op het gebied van technologie ( ook belangrijk voor de zorg) duurzaamheid en industriële vormgeving en design. Steden en regio s met goede opleidingsmogelijkheden doen het ook goed op het gebied van werkgelegenheid en zijn aantrekkelijk voor jongeren. 7. OPA en het verkeer: Alkmaar is een bereikbare en gastvrije stad o Auto s zijn ook belangrijk o Openbaar vervoer: doorgaan met eurokaartje o Goed parkeerbeleid handhaven o Bierkade o Parkeerplaatsen: in centrum voldoende, Koedijk kan beter o Fietsroutes met oplaadpunten o Betonnen bochtbescherming Koedijk verwijderen o Pontje Schermereiland moet gratis blijven o Kostenbeheersing bij infrastructuur o Betere bewegwijzering voor de garages 7.1. Auto s zijn ook belangrijk Uitgangspunt voor OPA is dat auto, (brom)fiets en bus allemaal gelijkwaardige vervoermiddelen zijn, in die zin dat de burger zelfstandig de keuze moet kunnen maken welk vervoermiddel hij of zij kiest. Betutteling vanuit de gemeente dan wel de inperking van deze vrijheid is voor OPA uit den boze. Met dit gedachtegoed zal OPA verkeersbesluiten beoordelen. OPA vindt de auto niet alleen van belang voor de mobiliteit, maar ook voor het welzijn van de Alkmaarders. Een auto geeft een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. De doorstroming van het autoverkeer heeft voor OPA een hoge prioriteit. OPA wil de (binnen)stad goed bereikbaar houden. OPA wil dit doen door een combinatie van parkeervoorzieningen rond de binnenstad en P en R-terreinen aan de rand van de stad, met een snelle busverbinding naar het centrum. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 19

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Jouw idealen in Groningen

Jouw idealen in Groningen Jouw idealen in Groningen Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren Groningen Gemeenteraadsverkiezingen 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Duurzaam Groningen 4 Groen Groningen 8 Diervriendelijk Groningen

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting

Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting Initiatiefnota Regionale Verschillen Omgaan met krimp - Samenvatting De PvdA wil meer aandacht voor de zogenaamde krimpregio s. Dit zijn gebieden die te maken hebben met leegloop. Bijvoorbeeld wanneer

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Voorbereiden op de toekomst.

Voorbereiden op de toekomst. voorwoord 3 Voorbereiden op de toekomst. door Linda Boot, bestuurder Pameijer Qua snelheid en impact heeft het nieuwe regeerakkoord ons verrast, maar de grote lijn is natuurlijk al veel langer bekend.

Nadere informatie

Sociale samenhang: mythe of must?

Sociale samenhang: mythe of must? Sociale samenhang: mythe of must? Misvattingen, discussies en beleidsimplicaties Wmo in de buurt leefbaarheid en sociale samenhang colofon: uitgave: DSP-Groep BV, Amsterdam tekst: Maaike Dautzenberg, Carla

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie