OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar"

Transcriptie

1 OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0

2 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van Alkmaar en dat in de breedste zin van het woord. De Onafhankelijke Partij Alkmaar is een lokale partij zonder landelijke binding. Alkmaarders hebben geen behoefte aan socialistische stoeptegels, liberale lantaarnpalen of christendemocratische verkeersdrempels; zij willen praktische politiek, waarin zij zelf ook hun inbreng hebben. OPA bestuurt Alkmaar op een praktische en pragmatische wijze, zonder vooringenomen dogma s van de bekende landelijke stromingen. In dit verkiezingsprogramma leest u wat OPA voor u bereikt heeft de afgelopen vier jaar en waar OPA zich de komende vier jaar voor gaat inzetten. OPA is een onafhankelijke, energieke en positieve partij. Wij vinden Alkmaar een geweldige gemeente; een gemeente om blij mee te zijn! Wij heten onze nieuwe Alkmaarders uit Graft de Rijp en Schermer van harte welkom. Met hen wordt het nieuwe Alkmaar nog een stuk mooier en aantrekkelijker. Onze gemeenteraadsleden en onze wethouders zijn allemaal betrokken, enthousiaste en hardwerkende mensen. OPA krijgt geen subsidie van de regering, zoals de landelijke partijen. De minister is niet bereid om lokale partijen subsidie te geven voor hun werk of hun verkiezingscampagne. OPA betaalt dus zelf zijn verkiezingscampagne; dat kunnen de landelijke partijen niet zeggen. OPA is vaak op bijeenkomsten te zien en OPA organiseert twee maal per jaar een bijeenkomst voor de vrienden van OPA. Deze is openbaar toegankelijk. In onze wekelijkse column in het Alkmaars Nieuwsblad hebben wij de Alkmaarders elke week op de hoogte gehouden van wat er speelt in de politiek en in de stad. Ja, niet alleen de afgelopen vier jaar, maar ook nu en in de toekomst staan wij dus met onze beide benen in het Alkmaarse. In stad en land: OPA is altijd dichtbij! Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 1

3 Inhoud 1. OPA en de resultaten. Dit hebben wij voor u bereikt OPA en de gemeente: Alkmaar is mooie combi van stad en land 5 3. OPA en de financiën: lage lasten, streng toezicht op gemeentefinanciën 7 4. OPA en veiligheid: iedere Alkmaarder moet zich veilig voelen 8 5. OPA en de zorg: Dichtbij en toegankelijk voor alle Alkmaarders OPA en de economie: gevarieerde economie en werkgelegenheid OPA en het verkeer: Alkmaar is een bereikbare en gastvrije stad OPA en Cultuur: Historie en toekomst verbinden OPA en het groen: meer fleur met bomen en bloemen OPA en het milieu: een schone toekomst OPA en huisvesting: mooi bouwen en lekker wonen OPA en het onderwijs: opleiding geeft toekomst OPA en integratie: Gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden OPA en het sociaal beleid: zelfredzaamheid vergroten OPA en de sport OPA en de ouderen. Actief met 50-plus 35 Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 2

4 1. OPA en de resultaten. Dit hebben wij voor u bereikt. In maart 2011 heeft OPA een nieuw college gevormd. Met dit college hebben wij veel resultaten bereikt en veel concrete OPA-punten voor u waar kunnen maken. OPA is een partij die niet houdt van loze beloften of ideologische vergezichten. Wij gaan voor concrete resultaten waar de inwoners van Alkmaar wat aan hebben. Dat hebben wij in ons vorige verkiezingsprogramma beloofd. En wij vinden dat u als kiezer er recht op heeft om te weten wat we daarvan hebben waargemaakt. Natuurlijk is een aantal punten ook niet gelukt; daar wil OPA eerlijk over zijn. De aanleg van de Bestevaerbrug bleek niet langer haalbaar en betaalbaar in deze crisistijd. De extra uitrusting voor stadswachten met handboeien en pepperspray haalde het niet door gebrek aan politiek draagvlak. Hier blijven wij ons wel voor inzetten. OPA is trots op wat we WEL hebben bereikt. Hier een korte opsomming. OPA en de financiën: Geen verhogingen van lokale belastingen en in 2014 zelfs verlaging van de OZB en rioolbelasting. Alkmaar is van de grote steden nog steeds de stad met de laagste lasten Verlaging parkeertarieven en behoud bezoekerskaart De hondenbelasting is gebruikt voor voorzieningen voor honden(bezitters) De rijks bezuinigingen zijn niet afgewenteld op de Alkmaarders. OPA heeft bezuinigd op de ambtelijke organisatie met 15% vermindering van het aantal ambtenaren. OPA en de veiligheid: Behoud van 20 stadstoezichthouders voor de veiligheid van Alkmaarders Strengere aanpak van overlast gevende jeugd, vooral in Overdie Meer cameratoezicht in Alkmaar OPA en de bereikbaarheid: Terugbrengen tweerichtingsverkeer Kanaalkade Terugbrengen tweerichtingsverkeer Noorderstraat Behoud Eurokaartje voor de stad Opening Schelphoekgarage en dat ook nog met een mooie gracht Het pontje naar Schermereiland blijft gratis OPA en zorg en welzijn Huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met een handicap blijft bestaan in Alkmaar, daar wordt niet op bezuinigd. Er is een jaarlijkse onderscheiding gekomen voor Alkmaarse vrijwilligers. OPA en de economie. Midden en Kleinbedrijf is gesteund Meer klantgerichte benadering van ondernemers Toerisme en vrijetijdseconomie zijn versterkt en doen het nu beter Het horecabeleid is verruimd en daardoor is er meer te beleven in de stad Extra investering in de Kaasmarkt, zoals het Scherm. OPA en het groen Er zijn 1000 bomen extra in de stad Groene bewonersinitiatieven zijn gerealiseerd Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 3

5 OPA en Cultuur en erfgoed Grote Kerk is nu publiekstrekker, maar er is geen gat in gehakt Op amateurkunst is niet bezuinigd, maar juist extra geïnvesteerd Verbouwing van theater de Vest voor 20 miljoen minder dan begroot Meer culturele evenementen in Alkmaar Noord En ook Het Doelenveld is behouden als mooi plein Het stadsstrandje op Overstad is elke zomer een groot succes Het Canadaplein is een bruisend en gezellig plein geworden Sluiting bibliotheek Oudorp is voorkomen Sluiting Zwembad de Hout is voorkomen Er is een miljoen extra gekomen voor 50-plusbeleid. Dit alles hebben wij vooral kunnen bereiken dankzij u, behulpzame en ook soms kritische inwoners van Alkmaar. Dank daarvoor, uw inbreng en hulp is voor ons onmisbaar. Wij hopen dan ook bij de verkiezingen op 19 november weer op u te kunnen vertrouwen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 4

6 2. OPA en de gemeente: Alkmaar is mooie combi van stad en land o Alkmaar is groot genoeg: geen mammoetstad o Bescherming historisch erfgoed o Alkmaar kaasstad EN molenstad o Alkmaar winkelstad o Alkmaar bruisende stad o Evenwichtige verdeling van voorzieningen o Ruimte voor buurten en kernen: weg met betutteling o Vrijwilligers zijn de helden van de stad 2.1 Alkmaar is groot genoeg: geen mammoetstad Met de komst van Schermer en Graft de Rijp is Alkmaar vanaf 2015 een stad met ruim inwoners. Een sterke centrumstad met een schat aan cultureel erfgoed, prachtig groen en natuurhistorisch landschap, goede voorzieningen en een bloeiend midden en kleinbedrijf. Als het aan OPA ligt behoudt Alkmaar zijn provinciale karakter en vervult onze stad tegelijkertijd een sterke regionale centrumfunctie. OPA zet daarbij in op een goede samenwerking met onze buurgemeenten. OPA zit niet te wachten op een nieuwe gemeentelijke herindeling. OPA wil hen niet opslokken om van Alkmaar een grote mammoetstad te maken. Alkmaar moet geen tweede Amsterdam worden. In de aanloop naar de fusie is aan onze nieuwe Alkmaarders een aantal toezeggingen gedaan, die terug te vinden zijn in dit verkiezingsprogramma. OPA is een partij die zich aan afspraken houdt. OPA zal dat ook de komende jaren doen. 2.2 Bescherming Historisch Erfgoed OPA heeft zich altijd sterk ingezet voor behoud en bescherming van de historische binnenstad en historisch erfgoed. OPA heeft zich met succes verzet tegen het hakken van een deur in de Grote Kerk. OPA wil ook geen hoogbouw in de historische binnenstad en de historische kernen. Voorgevels van de oude panden moeten hun oude stijl kunnen behouden en daarom stimuleert OPA dat nieuwbouw in de binnenstad en de historische kernen aansluit op de historische uitstraling. OPA wil onderzoeken of er een stimuleringsbijdrage van de overheid mogelijk is wanneer bewoners en bedrijven historiserend willen bouwen of panden willen behouden. OPA heeft zich met succes ingezet voor de uitstraling van de Schelphoek en de terugkeer van de gracht. OPA wil de mogelijkheden onderzoeken om het Bolwerk door te trekken naar het Wolfpad. OPA vindt wel dat aan de randen van de stad er een paar hogere gebouwen kunnen staan en ook dat Overstad een moderne uitstraling mag hebben, inclusief een aantal hoge gebouwen. Zolang het maar geen Manhatten aan het kanaal wordt! OPA zet zich voor bescherming van de dorpskernen en dorpsgezichten in Schermer, Graft de Rijp, Oudorp en Koedijk. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 5

7 2.3 Kaasstad EN Molenstad Alkmaar was altijd al een belangrijke erfgoedstad, maar vanaf 2015 zijn wij nog veel meer erfgoed rijker. De historische kerken en gebouwen in de Graft de Rijp en Schermer en natuurlijk de Schermermolens. Behalve Kaasstad wordt Alkmaar ook een belangrijke Molenstad. OPA wil Alkmaar ook als molenstad meer op de kaart zetten. 2.4 Evenwichtige verdeling van voorzieningen OPA zet ook de komende periode in op een evenwichtige verdeling van voorzieningen over de stad. Bijna de helft van de Alkmaarders woont in Alkmaar Noord, zo n Alkmaarders wonen verspreid over de verschillende dorpskernen. 2.5 Ruimte voor buurten en kernen: weg met de betutteling OPA wil dat de Alkmaarders zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van basisvoorzieningen in hun eigen wijk of buurt. Gezondheidscentra, bewonersondernemingen en dorpshuizen, bibliotheekvoorzieningen en voldoende pinautomaten verspreid over de stad hebben daarbij voorrang. Ook de gemeentelijke dienstverlening hoort dichtbij de inwoners te zijn. OPA wil dat er diverse gemeenteloketten zijn in de wijken en kernen, waar inwoners terecht kunnen. De dienstverlening kan ook aan huis geleverd worden, zeker voor ouderen en mensen die moeilijk kunnen reizen. Uitgangspunt voor OPA is dat bewoners vaak beter weten wat er in de buurt moet gebeuren dan ambtenaren of politici. Daarbij komt dat mensen zich steeds meer in willen zetten voor hun buurt of dat al heleboel jaren gedaan hebben. De overheid moet actief inspelen op deze mensen, door hen te faciliteren en zaken mogelijk maken die ze graag willen. Dan gaat het niet alleen om de buurtbarbecue, maar juist om blijvende zaken die burgers aandragen als stads/ of buurttuin, speelplekken, sfeerverlichting, groenvoorzieningen en de inrichting van de buitenruimte, maar ook om sociale initiatieven op het gebied van burenhulp, kleinschalige buurtinitiatieven voor opvang en dagbesteding voor ouderen in de eigen buurt, zoals het initiatief Zorgin in de Spoorbuurt. Deze burgers hebben geen behoefte aan een betuttelende Overheid die voorschrijft wat mag en niet mag, maar aan een overheid die hen als gelijkwaardige partners ziet die helpt en mee-investeert om hun ideeën uit te voeren. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 6

8 2.6 Vrijwilligers zijn de helden van de stad Alkmaar heeft duizenden vrijwilligers. Bij sportclubs, buurthuizen, amateurkunst, zorgcentra, stadparken en op nog veel meer plaatsen. Zonder al deze vrijwilligers zou de stad niet kunnen draaien. Daarom is OPA blij met de Heldenmedaille die nu jaarlijks aan een aantal vrijwilligers wordt uitgereikt op de jaarlijkse feestdag waarmee al die duizenden vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. OPA wil daar mee doorgaan. OPA wil het vrijwilligers gemakkelijker maken om hun vrijwilligerswerk uitte voeren. Ook hier moet de gemeente niet te veel betuttelen, maar juist initiatieven aanmoedigen en belonen. De meeste mensen houden er van zaken zelf te regelen en zaken te doen op eigen initiatief. De gemeente kan hierbij helpen: soms met een beetje subsidie, maar soms ook door het gratis aanbieden van cursussen die op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden. 3. OPA en de financiën: lage lasten, streng toezicht op gemeentefinanciën o Lage lasten voor de burger o Strenger toezicht op uitgaven o Kleine overheid; doe-democratie o Hondenbelasting voor hondenbeleid 3.1. Lage lasten voor de burger Ondanks grote bezuinigingen heeft OPA de afgelopen jaren de lasten voor de burger niet verhoogd maar juist verlaagd. OZB en rioolbelasting zijn verlaagd en ook het paspoort is in Alkmaar 10 euro goedkoper dan de landelijke norm. Dat is ook heel prettig voor onze nieuwe Alkmaarders. Dat wil OPA graag zo houden. Daarom wil OPA de lokale lasten houden op het niveau van Dat betekent concreet dat de eenmalige verlaging van de OZB met 3% in 2014 ook blijft bestaan in de komende periode. Voor de komende periode zijn lage lasten voor OPA prioriteit. Wat OPA betreft blijft Alkmaar van alle grote steden de stad met de laagste lasten Strenger toezicht op uitgaven De lasten voor de burger kunnen laag blijven als de gemeente zorgvuldig met het gemeenschapsgeld omgaat, zoals iedere burger met z n eigen huishoudportemonnee doet. OPA let dus op de centen. Bij elke gemeentelijke uitgave moet het maatschappelijke nut voor de Alkmaarders zorgvuldig afgewogen worden. OPA wil geen geld steken in dure prestigeobjecten zoals voorheen- IXIE en de International Childrens Games. OPA wil dat aan de gemeentebegroting voor iedereen te begrijpen is, zodat uitgaven beter verantwoord kunnen worden aan de belastingbetaler Kleine overheid; doe-democratie Uitgangspunt voor OPA is een kleine overheid. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook vanwege de overtuiging dat burgers vaak net zo goed of beter weten wat goed is voor hun buurt dan ambtenaren en politici. OPA is voor een doe-democratie, waarbij Alkmaarders -als zij dat willen- zich actief inzetten voor hun buurt of stad en waarbij de overheid helpt als dat nodig is. De afgelopen jaren is fors bezuinigd op het aantal ambtenaren, onder andere door uitbesteding van een aantal taken. Vanaf 2015 komt er ook een aantal extra taken naar de gemeente toe, vanwege de decentralisatie van Jeugdzorg en de nieuwe WMO. Verdere bezuiniging op het ambtenarenapparaat acht OPA daarom voorlopig niet wenselijk. Ook in de doe-democratie moeten burgers kunnen rekenen op een sociale overheid. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 7

9 3.4. Hondenbelasting voor hondenbeleid OPA vindt dat een belasting moet worden besteed waarvoor hij is bedoeld. Hondenbelasting moet dan ook ingezet worden voor hondenbeleid. Voor het grootste deel van het geld is dat ook gebeurd. Zo zijn er paden voor honden aangelegd, hondenuitlaatplekken gerealiseerd en een hondenpoepzuiger ingevoerd. OPA s beleid is er op gericht dat andere mensen zo min mogelijk last ondervinden van honden en hondenbezitters kunnen genieten van hun viervoeter. OPA is geen voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. OPA vindt het niet reëel dat genoemde voorzieningen door iedere Alkmaarder worden betaald. Voor(waak)honden op boerderijen, bij molens en andere gebouwen in de kernen die op eigen erf worden uitgelaten is geen hondenbelasting verschuldigd. 4. OPA en veiligheid: iedere Alkmaarder moet zich veilig voelen o Beter veiligheidsgevoel o Meer wijkagenten en stadsinspecteurs met extra bevoegdheden o euro voor extra (mobiel)cameratoezicht o Preventief fouilleren o Harde aanpak huiselijk geweld o Strenge aanpak risicojongeren o Vrijwillige politie o Inbraakpreventie o Vuurwerkverbod o Straattegeloffensief en betere opritten 4.1. Beter veiligheidsgevoel Uitgangspunt voor OPA is een zerotolerance van politie, die zich moet richten op bepaalde prioriteiten. Zolang de pakkans voor een parkeerovertreding vele malen hoger ligt dan die voor een woninginbraak, zijn de prioriteiten niet goed gesteld. Voor OPA is het onacceptabel dat bij sommige mensen angst heerst om s avonds over straat te lopen, door fietstunneltjes te rijden, of dat ze bang zijn voor drugsdealers, hangjongeren of overlastgevers. Het aantal kleine criminelen, intimiderende hangjongeren en rotzooitrappers is relatief klein, maar het effect op onveiligheidsgevoelens is enorm. De afgelopen jaren is het veiligheidsgevoel wel verbeterd, maar wat OPA betreft kan daar nog meer aan gedaan worden, 4.2. Meer wijkagenten en stadsinspecteurs met extra bevoegdheden Uitgangspunt voor OPA is minimaal 1 wijkagent en 1 toezichthouder per 5000 inwoners. OPA vindt dat inspecteurs stadstoezicht extra bevoegdheden mogen krijgen, zoals handboeien, pepperspray en wapenstok. Dat is ook in het belang voor hun eigen veiligheid. Uiteraard gaat hieraan een gedegen opleiding aan vooraf. De afgelopen jaren is het aantal toezichthouders gelijk gebleven op 20. OPA wil de komende jaren minimaal 22 inspecteurs stadstoezicht inzetten, ook voor de veiligheid in Schermer en Graft de Rijp. OPA wil ook dat de politie gaat voldoen aan de landelijke norm dat er een wijkagent beschikbaar is op elke 5000 inwoners. Politie en toezichthouders moeten de komende jaren beter gaan samenwerken, om overlast te voorkomen en de criminaliteit nog verder terug te brengen OPA wil dat de parkeerpolitie breder wordt ingezet; minder voor parkeerboetes, meer voor reguliere taken. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 8

10 euro extra voor (mobiel) cameratoezicht Uitgangspunt voor OPA is dat cameratoezicht een goed instrument is om de veiligheid in bepaalde gebieden te vergroten. OPA heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor uitbreiding van het cameratoezicht. Met de moderne techniek kunnen hiervoor ook mobiele camera s gebruikt worden. Die kunnen tijdelijk- worden ingezet in wijken of kernen waar de overlast of de onveiligheid toeneemt. Beelden van camera s kunnen ook gebruikt kunnen worden om schade te verhalen. OPA wil een flexibel inzet van mobiele camera s, op plekken waar de burgers daar gemotiveerd om vragen Preventief fouilleren Uitgangspunt is dat OPA de burgemeester steunt wanneer hij een gebied uitroept tot een risicogebied waar preventief gefouilleerd mag worden. OPA vindt dit een goed middel om criminaliteit terug te dringen Harde aanpak huiselijk geweld Uitgangspunt van OPA is dat geweld niet wordt getolereerd. OPA wil de keiharde aanpak van (huiselijk) geweld voortzetten. Dat geldt voor geweld tegen kinderen, vrouwen, maar ook steeds meer voor geweld tegen ouderen. Van OPA mag de burgemeester ruim gebruik maken van zijn bevoegdheid om plegers van huiselijk geweld een huisverbod en zo nodig een straatverbod op te leggen Strenge aanpak risicojongeren Uitgangspunt van OPA is dat risicovolle jongeren streng worden aangepakt. OPA vindt preventie cruciaal; dat moet dus ook strenger. Zeker als het om jeugd gaat die dreigt te ontsporen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 9

11 De afgelopen periode heeft OPA in Overdie ingezet op een onorthodoxe aanpak van risicojongeren; het is kiezen tussen werken of studeren. De eerste successen zijn daarvan nu merkbaar. De bewoners en de wijkraad Overdie hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met de nieuwe aanpak. De beste preventie is er aan te werken dat deze jongeren, al dan niet met strenge hand, een schoolopleiding afmaken en werk vinden. Ouders hebben hierin een belangrijke taak. Als zij er niet in slagen om die taak naar behoren uit te voeren, waardoor kinderen van soms pas 12 of 13 jaar op straat rondhangen in plaats van huiswerk te maken en daardoor dreigen de vernieling in te gaan, dan moeten die ouders verplicht worden om mee te doen aan opvoedingsondersteuning. OPA vindt dat deze jongeren de keuze hebben tussen werken of studeren. Als zij op straat rondhangen en deze keuze niet maken, dienen zij zich dagelijks op een gezette tijd zich te melden op het politiebureau Vrijwillige politie OPA wil vrijwillige politie stimuleren in Alkmaar. Vooral bij het goed begeleiden van alle evenementen in de gemeente. OPA wil dat de gemeente vanaf vrijwilligers de kans krijgen om de opleiding tot vrijwillige politie kunnen volgen. Deze zal worden betaald door de gemeente. Evenementen worden door deze vrijwillige inzet gemakkelijker en goedkoper te organiseren Inbraakpreventie OPA vindt dat er jaarlijks in overleg met bewonersondernemingen en bedrijven voorlichting moet worden gegeven hoe mensen hun woning kunnen beveiligen Vuurwerkverbod Uit een enquête die OPA begin 2014 heeft gehouden is gebleken dat een overgrote meerderheid van de Alkmaarders voorstander is van het verbieden van vuurwerk in de stad Alkmaar, zeker in de buurt van zorgcentra en gebieden waar veel ouderen wonen. OPA staat positief tegenover een algeheel vuurwerkverbod als de gemeente er tegelijkertijd voor zorgt dat er elke jaarwisseling op een aantal verschillende plekken in de gemeente een feestelijk, gemeentelijk vuurwerk de lucht in gaat. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 10

12 4.10. Straattegeloffensief en betere opritten Een ongeluk zit soms in een klein hoekje of kan veroorzaakt worden door een enkele losliggende of scheefliggende straattegel. OPA wil een straattegeloffensief; via een duidelijke scan in kaart brengen waar tegels schots en scheef liggen en daar ingrijpen. Ook dat is in het belang van veiligheid. Daarnaast wil OPA dat ook rolstoel- en rollatorgebruikers en scootmobielers veilig op hun plek van bestemming kunnen komen. Duidelijke, plezierig te berijden opritten, goed gemarkeerd en breed genoeg om met de naast lopende begeleider te kunnen gebruiken, zoals wordt geadviseerd door het Nederlands Instituut voor Rolstoel Toegankelijkheid. 5. OPA en de zorg: Dichtbij en toegankelijk voor alle Alkmaarders. o 1 miljoen extra voor huishoudelijke hulp o Keukentafelgesprek: gemeente helpt waar het op eigen kracht niet lukt o PGB behouden o Ouderen blijven zo lang mogelijk in hun eigen buurt o Dagbesteding en dagopvang: kleinschalig en dichtbij o Vervoer: buurtbus, rolstoeltaxi en servicetaxi blijven nodig o Mantelzorg zonder bureaucratie o Respijtzorg versterken o Zorg dichtbij: gezondheidscentra met wijkverpleegkundige in elke wijk o Jeugdzorg zonder bureaucratie o Verslaafdenopvang richten op afkicken o MCA hoort in de stad miljoen extra voor goede huishoudelijke hulp: kwestie van fatsoen Den Haag heeft besloten om maar liefst 40% te bezuinigen op de huishoudelijke hulp aan ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte. Den Haag laat het aan de gemeente over om daar een oplossing voor te vinden. Tegelijkertijd weten we dat de meeste Alkmaarders zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen en zo lang mogelijk ook de regie over hun eigen leven willen houden. Voor OPA is de oplossing eenvoudig: goede huishoudelijke hulp voor mensen die dat nodig hebben is geen kwestie van geld, maar een kwestie van fatsoen. Daarom is het behoud van goede huishoudelijke hulp voor Alkmaarders een van onze topprioriteiten. Goede huishoudelijke hulp is meer dan een afgemeten aantal uren en minuten poetsen: een goede huishoudhulp helpt ook af en toe met een boodschapje doen, heeft tijd voor een kop koffie, signaleert wanneer het even niet goed gaat en staat in contact met familie en andere mantelzorgers. Met goede huishoudelijke hulp kunnen heel veel Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 11

13 mensen langer in hun eigen huis, in hun eigen buurt blijven wonen. OPA heeft berekend dat het overeind houden van huishoudelijke hulp ongeveer een miljoen extra kost per jaar. Dat heeft OPA graag over voor onze kwetsbare medeburgers. Niet alleen is dat miljoen een kwestie van fatsoen; het voorkomt ook dat mensen eerder afhankelijk worden van allerlei ingewikkelde andere zorgregelingen. Dus Doen: dat miljoen! 5.2. PGB behouden OPA is voorstander van zo veel mogelijk werken met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Dan kunnen budgethouders, samen met hun mantelzorgers zelf beslissen wie aan hen hulp biedt en zijn ze niet alleen aangewezen op commerciële zorgaanbieders Keukentafelgesprek: Gemeente helpt waar het op eigen kracht niet lukt Als mensen een WMO-aanvraag doen wil OPA dat zij, na een telefonische aanmelding, thuis bezocht worden voor een goed gesprek. In dat gesprek gaat het over wat mensen zelf (nog) kunnen regelen, maar zeker ook over wat de gemeente kan doen om te helpen. Bij dat gesprek horen ook mantelzorgers of een zelfgekozen cliëntondersteuner aan tafel te zitten. Zij zijn immers ook partij in de hulp en ondersteuning van hun partner of familielid Ouderen blijven zo lang mogelijk in hun eigen buurt. OPA weet dat steeds meer ouderen zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in hun eigen woonomgeving wonen. OPA vindt dat wanneer ouderen niet meer kunnen blijven wonen in hun woning, zij voorrang moeten krijgen voor een andere woning in hun eigen wijk of buurt. OPA is een groot voorstander van de terugkeer van de seniorenwoning in elke wijk Slimme techniek helpt. Oudere Alkmaarders kunnen langer en ook veiliger thuis wonen als zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van moderne techniek. Slimme elektronica maakt niet alleen de woning veiliger (valpreventie, bewegingssensoren, inbraakbeveiliging) het kan ook helpen in het behouden van sociale contacten of contacten met huisarts en hulpverleners. Contact op afstand kan ook mantelzorgers verlichting bieden bij hun taken. OPA is voorstander van het gebruik van deze slimme technieken als ze de zelfredzaamheid bevorderen en mensen helpen om eigen regie te houden. Want techniek blijft uiteindelijk altijd een HULPMIDDEL bij en geen VERVANGING van de zorg. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 12

14 5.6. Voorzieningen in de buurt Als ouderen langer in hun eigen buurt blijven wonen, betekent dat ook dat er in alle buurten en kernen voldoende andere voorzieningen dichtbij horen te zijn: Een buurtwinkel, een kleine markt, een parkje en een gezellig buurtcafé dragen veel bij aan een sociaal leven en aan het voorkomen van eenzaamheid en isolement. Bewonersondernemingen en dorpshuizen kunnen hier een belangrijke rol in spelen en daar wil OPA ze bij ondersteunen, als dat nodig is ook met kleine- extra subsidies. Dat maakt het ook gemakkelijker om (kleine) evenementen en buurtbijeenkomsten te organiseren. Meer gezelligheid en meer aanspraak geeft vaak ook al minder zorgen! 5.7. Dagbesteding en dagopvang: kleinschalig en dichtbij. Vanaf 2015 is een grote ouderen of Alkmaarders met verstandelijke of psychische beperking aangewezen op de gemeente voor hun dagbesteding of dagopvang. Mensen willen daarvoor niet altijd ver hoeven reizen, zoals nu nog vaak het geval is. OPA zet zich in voor kleinschalige voorzieningen die bijdragen aan een zinvolle en passende dagbesteding. OPA signaleert dat er al heel veel initiatieven zijn vanuit de stad en wij zullen deze initiatieven ondersteunen. Bewonersondernemingen, zorgcentra en zorgboerderijen en ook buurtinitiatieven zoals ZorgIn in de Spoorbuurt kunnen rekenen op bestuurlijke en financiële steun van OPA. Speciale aandacht heeft OPA hierbij ook voor de groeiende groep (licht) dementerende ouderen in onze stad. Juist voor hen en voor hun mantelzorgers zijn deze kleinschalige voorzieningen in hun eigen omgeving van groot belang. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 13

15 5.8. Vervoer: Buurtbus, rolstoeltaxi en servicetaxi blijven nodig Ook ouderen en mensen met een handicap moeten kunnen rekenen op goed vervoer. Dat vergroot hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Ook zij moeten normaal kunnen reizen Mantelzorg zonder bureaucratie Alkmaar heeft heel veel mantelzorgers. Mensen die, vaak naast hun werk, zorgen voor hun ouders, kind, partner of ander familielid. Zij doen dat met liefde en overgave, maar worden heel vaak belemmerd door bureaucratie en starre regels. Zo mogen zij van Den Haag niet hun oude vader of moeder in huis nemen, want dan krijgt die een forse korting op de AOW. En als je een bijstandsuitkering hebt en je neemt een zieke tante of moeder in huis, krijg je als mantelzorger een boete. OPA vindt dat de gemeente hierover flink aan de bel moet trekken in den Haag. Als mensen elkaar willen helpen moeten we dat niet frustreren met onnodige en tegenstrijdige regels, maar juist aanmoedigen. OPA zet zich in voor een Bestemmingsplan Mantelzorg. Dat maakt het mogelijk dat mensen bij hun huis een mantelzorgwoning kunnen plaatsen, zonder dat daarvoor een ingewikkeld vergunningentraject nodig is. Mantelzorgers horen ook aan tafel te zitten bij het Keukentafelgesprek. Vaak gaat het immers niet alleen om wat de WMO-aanvrager nodig heeft, maar is ook ondersteuning van de mantelzorger onderdeel van de maatwerkvoorziening van de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor jeugdige mantelzorgers. Zij moeten ontzien worden en waar nodig juist hulp en steun krijgen, bijvoorbeeld voor school of werk. OPA zet zich in voor een jaarlijks terugkerend mantelzorgcompliment Respijtzorg versterken Om mantelzorgers te helpen hun zorg te kunnen volhouden zijn extra respijtzorgvoorzieningen nodig. Af en toe een weekje er tussenuit om de mantelzorger te ontlasten, of opvang als mantelzorger ziek is. OPA ziet hierin ook een taak voor de bestaande zorginstellingen. Nu de verzorgingshuizen oude stijl worden afgebouwd kan er door deze instellingen plaats gemaakt worden voor vormen van kortdurende opvang en zorg, zo dicht mogelijk in de buurt Zorg Dichtbij: Gezondheidscentra in elke wijk, met wijkverpleegkundige Steeds meer huisartsenpraktijken groeien uit tot veelzijdige wijkgezondheidscentra, waar Alkmaarders terecht kunnen met veel allerlei gezondheidsvragen. OPA vindt het belangrijk dat de gezondheidszorg zo dichtbij mogelijk georganiseerd is. En dat in elk gezondheidscentrum ook een wijkverpleegkundige actief is. OPA wil samen met de zorgverzekeraars werken aan een dekkende spreiding van gezondheidscentra over de stad en de kernen Jeugdzorg zonder bureaucratie In 2015 komt ook de Jeugdzorg naar de gemeente. Dat biedt volgens OPA een kans om de wurgende bureaucratie die de Jeugdzorg tot nu toe kende af te schaffen. Die bureaucratie kon ontstaan door de regel- en wetgeving, de verschillende visies van organisaties en het niet out of the box durven denken van de hulpverleners om de gehele verantwoordelijkheid op zich te nemen. Daardoor kregen kinderen en/of gezinnen vaak de hulpverlening die onvoldoende aansloot bij hun hulpvraag. Met als gevolg te weinig of juist te veel hulpverlening dan goed voor ze was. OPA zal er scherp op toezien Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 14

16 dat de jeugdzorg in de wijk plaats vindt, uit gaat van de hulpvraag en eigen kracht van het gezin en gecoördineerd gaat worden door 1 verantwoordelijke hulpverlener. Met als werkwijze 1 gezin 1 plan Verslaafdenopvang richten op afkicken De opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen moet volgens OPA voldoen aan strenge voorwaarden. Overlast voor de directe omgeving hoort minimaal te zijn. OPA ziet dit soort opvang liever aan de rand van de stad dan er middenin. OPA is zeer terughoudend in het verstrekken van gratis heroïne. Dat kan hooguit als daar een medische noodzaak voor is. De opvang van verslaafden moet altijd gericht blijven op (verplicht)afkicken. Verslaafden horen een tegenprestatie te verlenen, bijvoorbeeld door te helpen de stad schoon te houden. De opvang van mensen die als gevolg van de crisis dakloos zijn geworden (economisch daklozen) hoort er volgens OPA op gericht te zijn deze mensen zo snel mogelijk weer aan een woning en een baan te helpen MCA hoort in de stad Alkmaar heeft een groot en kwalitatief zeer goed ziekenhuis in de stad. Het MCA staat in een mooie groene omgeving, in de nabijheid van de binnenstad, en vormt daarmee tevens een van de kernkwaliteiten van onze stad. En dat moet zo blijven: Het MCA is erg belangrijk voor Alkmaar: voor goede en goed bereikbare zorg en het is ook een belangrijke partner bij de verdere ontwikkeling van de zorgeconomie en kenniseconomie in onze stad OPA zet zich permanent in voor behoud MCA in Alkmaar. 6. OPA en de economie: gevarieerde economie en werkgelegenheid o OPA stimuleert midden- en kleinbedrijf, ook in de wijken en kernen o OPA gaat vrijetijdseconomie en toerisme stimuleren o Alkmaar winkelstad o Alkmaar bruisende stad o Evenementen en investeringen samen met ondernemers o OPA voor zepers, ook voor 50-plussers o Kenniseconomie en onderwijs Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 15

17 6.1 OPA stimuleert midden- en kleinbedrijf, ook in wijken en kernen. Uitgangspunt voor OPA is dat de economie en werkgelegenheid zich niet laten leiden door stadsgrenzen. Een gevarieerde en regionaal sterke economie is voor Alkmaar een onmisbare pijler voor de toekomst, want hoe meer variëteit hoe meer mogelijkheden om klappen op te vangen die in bepaalde sectoren kunnen vallen. Alkmaar wil ook een werkstad zijn. Een bloeiend midden- en kleinbedrijf is daarbij onmisbaar. OPA zet in op kwalitatief goede bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Hoe meer mensen in hun eigen stad kunnen werken, hoe minder ergernis en milieuoverlast door filevorming rondom de stad. OPA stimuleert kwaliteit in midden- en kleinbedrijf. Zowel op het gebied van de dienstverlening als van de maak- en reparatiebranche. OPA heeft de afgelopen tijd extra ingezet op een goed functionerend ondernemersloket dat adequaat en snel reageert op vragen en verzoeken van bedrijven. OPA heeft het overleg met allerlei ondernemers in de stad een boost gegeven, zo is het Alkmaarse Bedrijven Centraal (ABC) platform opgericht waar bedrijven en gemeente over politiek inhoudelijke onderwerpen elkaar kunnen stimuleren. Ook heeft Alkmaar twee maal per jaar een ondernemers netwerkborrel waar bedrijven makkelijk in contact kunnen komen met het college en raadsleden. Omdat er de komende jaren nog veel gebouwd en verbouwd zal worden, blijven voor die bedrijfstakken volop kansen aanwezig. OPA heeft de afgelopen jaren succesvol ingezet op een aanbestedingsbeleid waarbij regionale en lokale ondernemers voorrang hebben. Voor de ontwikkeling van het gebied Overstad is gekozen voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij bedrijven de maximaal mogelijke vrijheid krijgen om zaken te ontwikkelen. Ondanks het economisch tij, zijn de eerste concrete resultaten zichtbaar en werpt dit nieuwe beleid zijn vruchten af. OPA juicht de komst van de Chocolade- Experience (Dobla) in het oude Ringersgebouw toe en zal die van harte ondersteunen. Zo kunnen we weer chocola maken van de ontwikkeling van Overstad. In de nieuwe gemeente Alkmaar is ook de agrarische sector belangrijk. Immers: Zonder gras geen kaas. De agrarische sector vormt straks een van de steunpilaren van de lokale economie. Voor deze ondernemers zal het ondernemersloket goed toegerust moeten zijn met ambtenaren die verstand hebben van boerenzaken. OPA wil het midden- en kleinbedrijf blijvend ondersteunen door het verminderen van de regelrommel en bureaucratie en het soepeler omgaan met vergunningen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 16

18 6.2 vrijetijdseconomie en toerisme OPA wil vrijetijdseconomie en toerisme stimuleren. Alkmaar heeft een prachtige historische binnenstad, een gezellig uitgaansklimaat en een unieke groene landschappelijke omgeving om zich heen, die van grote natuur- en cultuurhistorische waarde is. Deze sterke punten, en de ligging dicht bij de Randstad, maken Alkmaar niet alleen aantrekkelijk als woon- en leefomgeving, maar ook als een omgeving waar je kunt ontspannen, uitblazen en uitwaaien en kunt genieten van cultuur en natuur. Een gebied waar nog rust is en ruimte, met daarnaast een rijk aanbod aan activiteiten en faciliteiten voor actieve vrijetijdsbesteding. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil, samen met de omliggende gemeenten, het recreatieve imago van Alkmaar en de regio versterken. Daarbij hoort ook dat er extra havenactiviteiten komen om zo het Kanaal beter te benutten. OPA gaat Alkmaar ook meer als historische stad promoten. Gecombineerd met de vele molens en monumenten in Schermer en Graft de Rijp heeft Alkmaar goud in handen. 6.3 Alkmaar winkelstad OPA weet maar al te goed dat de Alkmaarder trots is op zijn winkelstad. Alkmaar heeft een grote variëteit aan winkels en dat wil OPA graag zo houden. Om winkelstad te kunnen blijven gaat OPA voor een betere bereikbaarheid van de stad. Steeds meer mensen combineren internetwinkels met traditioneel winkelen. Zij vinden het daarbij extra prettig als je in een winkel ook een kopje koffie of sapje kunt drinken of iets kleins kunt eten. OPA wil deze nieuwe concepten graag mogelijk maken. Daarvoor moet de huidige regelgeving versoepeld of afgeschaft worden. in overleg met de winkeliers wil OPA ook zaterdagavond de stad open tot uur, te beginnen in het zomerseizoen. Niet als verplichting, maar als extra mogelijkheid. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 17

19 6.4 Alkmaar bruisende stad OPA vindt dat het horecabeleid meer moet worden benaderd vanuit de economie.. Horeca is voor een oude historische binnenstad van zeer groot belang, ook voor omzet van detailhandel. OPA vindt dat er flexibeler met vergunningen moet worden omgesprongen. Ook de horeca openingstijden moeten voldoen aan wat een ondernemer wil. Wanneer een ondernemer zijn zaakjes goed op orde heeft kan hij wat OPA betreft ook langer open dan de nu geldende sluitingstijden. OPA vindt ook dat er meer mogelijkheden mogen komen voor horeca op een bovenetage, bijvoorbeeld in combinatie met een winkel. Hiervoor zal het horecabeleid gewijzigd moeten worden. OPA is voorstander van vrije sluitingstijden. OPA wil van Alkmaar een Kaasstad- Plus maken. Het product Kaas en de nieuwe Molens kunnen nog meer worden gelabeld aan onze stad Alkmaar. Dit levert meer bezoekers op die langer blijven in de stad en besteden. 6.5 Evenementen en investeringen samen met ondernemers Het faciliteren van evenementen door de gemeente is een must om als winkelstad te overleven. Dat heeft OPA ook gedaan de afgelopen periode. De komende jaren willen we dat beleid voortzetten, waarbij nadrukkelijk het accent op Overstad komt te liggen voor het houden van evenementen. OPA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn in het subsidiëren van evenementen en activiteiten. OPA wil dat de gemeente samen met ondernemers investeert in de stad. Dat kan in evenementen zijn, maar bijvoorbeeld ook in veiligheid voor bedrijventerreinen. Afgelopen tijd heeft OPA het verzoek van ondernemers gehad om de OZB voor bedrijven met paar procenten te verhogen, zodat ondernemers hun bijdrage hieruit kunnen betalen. OPA heeft hier nee op gezegd omdat OPA heeft beloofd de lasten niet te zullen verhogen. Indien ondernemers en hun organisaties in de nieuwe periode wederom met dit verzoek komen en hiervoor draagvlak kunnen aantonen, is OPA bereid dit wel in te voeren. Een in komstenbron voor evenementen mag ook de toeristenbelasting zijn, als de ondernemers hierom vragen. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 18

20 OPA zet in om een attractiepark naar Alkmaar en omgeving te halen, om zodoende de aantrekkelijkheid van de stad te vergroten. 6.6 OPA voor de ZZP er De afgelopen tijd heeft OPA zich ingezet voor de ZZP-er in Alkmaar. ZZP-ers krijgen de gelegenheid om opleiding te volgen zoals Ondernemen Werkt, daarnaast stimuleert en faciliteert OPA de komst van ZZP verzamelgebouwen. 6.7 Kenniseconomie en onderwijs Zonder onderwijs geen kennis en innovatie. Daarom wil OPA investeren in onderwijs en kenniseconomie. Daarbij hoort een onderwijsklimaat waarin kwaliteit het wint van kwantiteit. En onderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat betekent voorrang voor techniekonderwijs en goed onderwijs voor de zorgeconomie. En onderwijs dat voor jongeren aantrekkelijk is. OPA maakt zich sterk voor nieuwe opleidingen op het gebied van technologie ( ook belangrijk voor de zorg) duurzaamheid en industriële vormgeving en design. Steden en regio s met goede opleidingsmogelijkheden doen het ook goed op het gebied van werkgelegenheid en zijn aantrekkelijk voor jongeren. 7. OPA en het verkeer: Alkmaar is een bereikbare en gastvrije stad o Auto s zijn ook belangrijk o Openbaar vervoer: doorgaan met eurokaartje o Goed parkeerbeleid handhaven o Bierkade o Parkeerplaatsen: in centrum voldoende, Koedijk kan beter o Fietsroutes met oplaadpunten o Betonnen bochtbescherming Koedijk verwijderen o Pontje Schermereiland moet gratis blijven o Kostenbeheersing bij infrastructuur o Betere bewegwijzering voor de garages 7.1. Auto s zijn ook belangrijk Uitgangspunt voor OPA is dat auto, (brom)fiets en bus allemaal gelijkwaardige vervoermiddelen zijn, in die zin dat de burger zelfstandig de keuze moet kunnen maken welk vervoermiddel hij of zij kiest. Betutteling vanuit de gemeente dan wel de inperking van deze vrijheid is voor OPA uit den boze. Met dit gedachtegoed zal OPA verkeersbesluiten beoordelen. OPA vindt de auto niet alleen van belang voor de mobiliteit, maar ook voor het welzijn van de Alkmaarders. Een auto geeft een gevoel van vrijheid en zelfstandigheid. De doorstroming van het autoverkeer heeft voor OPA een hoge prioriteit. OPA wil de (binnen)stad goed bereikbaar houden. OPA wil dit doen door een combinatie van parkeervoorzieningen rond de binnenstad en P en R-terreinen aan de rand van de stad, met een snelle busverbinding naar het centrum. Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 19

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht

Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in eenvoudige taal Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Utrecht 1 Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma van de Partij voor de

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB)!!!!!!

Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB)!!!!!! Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Ook aan Den Haag zijn de gevolgen van de economische crisis niet onopgemerkt voorbij gegaan. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Met een bereikbare stad Bereik je meer

Met een bereikbare stad Bereik je meer Met een bereikbare stad Bereik je meer Een plan om bezoekers op een aantrekkelijke manier naar de Zwolse binnenstad te trekken; met initiatieven op het gebied van parkeren. Voorwoord Een bereikbare stad

Nadere informatie

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden,

Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks bestuur en raadsleden, Financiële beschouwingen, begroting 2014 Stadsdeel Amsterdam West Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 26 november 2013 Voorzitter, Geachte inwoners en ondernemers van Amsterdam West, geacht dagelijks

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Koppeling Houten. Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Koppeling Houten Zichtlocatie te midden van de Houtense voorzieningen Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten de Koppeling Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs belangrijkste weg

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Besproken in de colleges van B&W op 4 november 2008 Versie 30 oktober

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap

Q en A Ouderen. Solidariteit & gemeenschap Q en A Ouderen Solidariteit & gemeenschap 1. Moeten ouderen straks een beroep doen op familie of buren? De PvdA wil een samenleving waarin we ook zorg voor elkaar hebben. Een samenleving waarin we de zorg

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018

Appingedam. De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Appingedam De toekomst begint vandaag! Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Het komt erop aan. Op 19 maart 2014 gaat Appingedam naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Voor u ligt het

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen

Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Notitie Parkeerbeleid in Woerden analyse, conclusies, uitdagingen Een analyse van het gevoerde parkeerbeleid in de gemeente Woerden, een aantal conclusies over de gevolgen van dit beleid en een beschrijving

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad.

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014

Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Mezzo memo Betreft : Handreiking waardering mantelzorg door gemeenten Datum : 26-03-2014 Waardering mantelzorg In het (concept)wetsvoorstel Wmo 2015 is geregeld dat de huidige grondslag voor het mantelzorgcompliment

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Vervoer > doelgroepvervoer bundelen > verbetering fietsverbindingenov > ringentarief voor parkeren Vervoer Door de ligging in het Maasdal en tussen grote industriegebieden is de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG

KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG KIES STAAT VOOR KERNEN IN EVENWICHT EN SAMENHANG Zorgen voor een evenwichtig beleid en een optimale verdeling van de beschikbare middelen over alle dorpskernen. OPEN, EENVOUDIG, EERLIJK EN DUIDELIJK Wij

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen

Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid. Amendementen en preadviezen Concept-verkiezingsprogramma 2014-2018 PvdA Amsterdam Zuid Amendementen en preadviezen Donderdag 12 december stelt de ALV het verkiezingsprogramma van de PvdA Amsterdam-Zuid vast. In dit document treft

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Activiteitenterrein Rouveen

Activiteitenterrein Rouveen Speerpunten CDA Staphorst: Zwembad moet open blijven Activiteitenterrein Rouveen Slagen NU inrichten Meer burger, minder overheid Centrum: fiets-veiliger De ZORG = voor IEDEREEN Glasvezel JA! Het CDA wil

Nadere informatie

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij?

Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Wat vinden wij er van? Wat verwacht(t)en wij? Culturele paragrafen in de verkiezingsprogramma s CDA Soest Het is van belang het vrijwilligerswerk in het algemeen -en dus ook bij sportverenigingen- te stimuleren

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013

Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie Resultaten peiling mei 2013 Gebruik Volgens de laatste cijfers van het CIZ (peildatum 1 januari 2013) maken 12.590 mensen met dementie gebruik

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016

Gemeente Alkmaar laat zien waar goede zorg om draait. oktober 2016 Gemeente Alkmaar laat zien waar e zorg om draait oktober 2016 In deze rapportage van Mijnkwaliteitvanleven.nl leest u de resultaten van dit landelijke initiatief, specifiek gericht op de gemeente Alkmaar.

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief

Verkiezingsprogramma. Oldambt Aktief Verkiezingsprogramma Oldambt Aktief 2014 Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Oldambt Aktief. Met dit verkiezingsprogramma willen wij proberen om een plek in de gemeenteraad van Oldambt te krijgen

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg

Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg Vragen uit de SOL bijeenkomst de nieuwe rol van uw gemeente woensdag 29 augustus regio Zuid-Limburg 1. Is het de bedoeling dat de gemeente straks met iedere thuiswonende mens met een verstandelijke beperking,

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Standpunten Alkmaarse Polder Partij

Standpunten Alkmaarse Polder Partij Standpunten Alkmaarse Polder Partij NIEUWE GEMEENTE ALKMAAR - Nieuwe verdeling en aanbieding service en zorg. - Goede duidelijke dienstverlening en snelle hulp bij vragen en problemen. - Mobiel dienstencentrum

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Gelukkig Heerhugowaard!

Gelukkig Heerhugowaard! Gelukkig Heerhugowaard! De VVD-agenda voor Heerhugowaard voor het geluk van de Heerhugowaarder. November 2015 Heerhugowaard, 5 november 2015 Beste lezer, U leest het goed; wij zetten het op de agenda!

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000).

De perspectief nota en de najaarsnota lieten een positief beeld zien.(+137.000). Begroting 2015-2018 Begroting 2015-2018 11-11-2014 voor ons ligt de begroting 2014 2018. Voor de PvdA zijn de mensen belangrijk. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die nu buiten spel staan, maar

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere

srondje kernen Stichtse VechtsS soud-zuilenss sop BuurenE stienhovenss soud-maarssenveene smolenpoldere srondje kernen Stichtse VechtsS Het D66-team staat dicht bij de mensen. We willen de eigenheid van de kernen tot haar recht laten komen. We koesteren het vrijwilligerswerk en willen beginspraak in plaats

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie