Deze vragen leggen we voor aan de verantwoordelijk technisch specialist binnen LM.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze vragen leggen we voor aan de verantwoordelijk technisch specialist binnen LM."

Transcriptie

1 Beste ouders, Binnen Laterna Magica doen we de eerste ervaringen op met het werken met ipads. Dit roept uiteraard ook vragen op. Naar aanleiding van de bijeenkomst van vrijdag 1 november en de vragen die eerder per mail zijn binnengekomen, hebben we een rubricering gemaakt van vier hoofdonderwerpen: 1) IT algemeen 2) Onderwijs 3) Financieel 4) Uitvoering De vragen die hierbij horen, gaan over de grote lijnen; uiteraard gaat het uiteindelijk om de details, maar om het overzicht te bewaren, hebben we deze vragen in dit stadium buiten beschouwing gelaten. Dit document is bedoeld om de belangrijkste aspecten aan bod te laten komen. In de bijlage vindt u achtergrondinformatie. Op lang niet alle vragen zullen we een antwoord kunnen geven, doordat we van veel zaken niet weten hoe ze zich zullen ontwikkelen. Op andere gebieden is niet alle kennis binnen het team van LM aanwezig. We denken dat een deel van deze specialistische kennis bij de ouders aanwezig is en we hopen dat u als betrokken ouder ons kunt bijstaan om de vragen die we nog zullen tegenkomen te helpen beantwoorden. Probeer daarbij de grote lijnen in het oog te houden, de details volgen later. 1) IT algemeen Sommige ouders hebben vragen over de techniek, onder meer over de veiligheid en zekerstelling van data. Hoe beveilig je de gegevens van de deelnemende kinderen, zoals hun werk en ook privacygevoelige informatie? Hoe worden back-ups geregeld? Is hiervoor iemand binnen de school verantwoordelijk? Deze vragen leggen we voor aan de verantwoordelijk technisch specialist binnen LM. Op dit moment kunnen kinderen alle gegevens van hun de ipad transporteren naar de server van LM, waar het in de eigen leerling map wordt opgeslagen. Tussen het internet en het netwerk van Laterna Magica zit een robuuste firewall. De data van de kinderen op de MacBooks wordt niet op de Macbook zelf opgeslagen, maar blijft op de server staan. Van de data wordt een continue backup gemaakt. Eén backup blijft in school, in de beveiligde serverruimte. Een tweede backup gaat versleuteld naar een server van Laterna die in een beveiligd datacentrum is opgesteld. Sommige kinderen zullen begeleiding nodig hebben, bij het maken van een backup van de ipad naar de server. We zoeken nog naar een efficiëntere oplossing, waarbij er automatisch een backup wordt gemaakt. Een en ander is afhankelijk van de applicatie die wordt gebruikt. icloud zou een geschikte oplossing kunnen zijn. We onderzoeken ook de mogelijkheden met Google Drive.

2 Andere vragen gaan over het gebruik. Moet bepaalde informatie worden geblokkeerd of gefilterd? Hoe voorkom je dat kinderen spelletjes gaan spelen op hun ipads, of naar sociale media gaan tijdens schooltijd? Deze laatste vraag speelt nu ook al. Het beleid van Laterna Magica: Filteren en blokkeren is mogelijk, maar pakt niet altijd gunstig uit. Filters zijn niet waterdicht en blokkeren soms ook informatie die wel doorgelaten moet worden. Het is wat ons betreft een betere optie om kinderen mediawijsheid aan te leren. Dit is een onderdeel van het coachgesprek met kinderen. Daarnaast voeren we met kinderen en ouders een gesprek over veiligheid en omgaan met internet als kinderen beginnen met het werken op hun (persoonlijke) ipad. Is de ipad het beste gereedschap? Kunnen vergelijkbare doelen ook niet met gewone Macs worden bereikt? Of met (een combinatie van) andere middelen? De ipad is onvergelijkbaar met bijvoorbeeld een laptop als een MacBook omdat het een personal device is waarbinnen gepersonaliseerd onderwijs te organiseren is. We kunnen apps kiezen die precies passen bij hetgeen uw kind wil/gaat oefenen de komende periode. We kunnen daarbij rekening houden met interesses, leerstijl en individuele doelstellingen. De apps nemen we op in het persoonlijk ontwikkelplan van uw kind. De Ipad is voor kinderen ook veel gebruiksvriendelijker dan een laptop. Het vegen over het scherm (swipen) is een natuurlijker handeling dan het gebruik van de diverse commandotoetsen van een laptop. Een laptop en ipad zijn apparaten met eigen opties. We gebruiken beide. Hoewel Macbooks en gewone macs hun eigen voordelen hebben, kent het gebruik van tablets een aantal extra pluspunten, zoals: Een tablet is klein en licht. Hij kan gemakkelijk in een schooltas en mee naar huis. Kan een hele schooldag op één batterijlading. Het tablet is een stuk goedkoper in de aanschaf dan een goede laptop. Overzichtelijk: kinderen werken op één programma tegelijk Inhoud is persoonlijk te beheren Een laptop vraagt meer technisch onderhoud. Een laptop vraagt regelmatig om updates (van bijvoorbeeld Java) Het gebeurt regelmatig dat kinderen bepaalde programma s niet kunnen openen. Dan moet er een update worden uitgevoerd of via een wachtwoord iets geregeld worden. Thuis kunnen er updates voor de ipad worden geladen. Snelle eenvoudige mogelijkheden met filmen en fotograferen. Foto s en films kunnen persoonlijk door kinderen snel verwerkt worden in documenten. Er is geen instructie nodig. Bij uploaden naar laptop zijn kinderen meer tijd kwijt. Minder overzichtelijk. Achter 1 app op het bureaublad kun je vlot essentiële informatie plaatsen, zoals strategieën, ontwikkelplan, weekplan. Nadelen zijn er ook: Meest gevoelig voor diefstal van de drie opties. Kwetsbaar: hoewel tablets tegen een stootje kunnen, is de kans groter dat ze een keer vallen dan bij een pc-met-monitor, die doorgaans op een vaste plek staat. Op ipads kunnen niet meerdere gebruiksprofielen worden ingesteld. Dat maakt hen persoonlijk, maar het nadeel is dat het gereedschap lastiger te delen is onder kinderen. Hierop komen we later terug. Niet geschikt voor Flash (Dit geldt nu voor ipads. Concurrent Android ondersteunt Flash

3 ook niet meer vanaf versie 5.0). Verder bieden ipads slechte ondersteuning voor Silverlight, Java en andere plug-ins. Dit betekent dat niet alle websites goed werken op een tablet. In de (school)praktijk blijken deze beperkingen mee te vallen. Waarom kiezen we voor de tablet van Apple? LM heeft drie redenen om voor ipads te kiezen 1) Intern is alles gericht op het werken met Apple producten- netwerk- server. LM heeft deze keuze voor Apple al in 2008 gemaakt en intern kennis opgebouwd. 2) Overwogen is om te gaan werken met BYOD (bring your own divice), maar dit zou betekenen dat medewerkers van meerdere producten verstand zouden moeten krijgen- ook wordt het beheer dan te ingewikkeld. 3) Apple heeft het meest intuïtieve design- het is gebruiksvriendelijk, wijst zichzelf zonder handleiding, sluit aan bij zelfsturing, (jonge) kinderen kunnen veel zelf. Voordeel eigen ipad versus gedeelde ipad Met een persoonlijke ipad hebben kinderen handzaam heel veel gereedschappen in een keer bij elkaar. Dat betekent maximale vrijheid om te personaliseren en onderwijs op maat te geven. Het biedt mogelijkheden voor nu en op langere termijn. Het delen van een ipad betekent minder makkelijk adaptief werken. Bij gedeeld gebruik moeten we daarom rekening houden met de keuze in apps. Een voorbeeld: Veel apps met levels beginnen bij opstarten altijd bij level 1. Een kind dat al in een hoger level kan werken, moet toch steeds door de lage levels heen. Dat werkt niet motiverend. Andere apps onthouden het level waar ze de vorige keer werden afgesloten. Dat betekent dat wanneer het ene kind een aantal levels heeft uitgespeeld, een ander kind in het daaropvolgend level begint. Om ipads te delen moet er een beurtenrooster gemaakt worden. Onze wens is om 1 op 1 te kunnen werken in de toekomst. Streefdatum is We verwachten dat de tablet uiteindelijk eenzelfde gereedschap wordt als de telefoon, die veel mensen geheel gepersonaliseerd op zak hebben. Dit betekent overigens niet dat kinderen de hele dag op hun ipad werken. We blijven, ook in de toekomst, werken met andere materialen. We onderhouden contacten met de Steve Jobscholen die nu al 1-op-1 werken en met Kennisnet. We zullen in de ervaring en kennis die hierbij opgedaan wordt delen en hier gebruik van maken bij de keuzes binnen LM. Binnen de Steve Jobscholen wordt nu al gebruik gemaakt van een programma waarbij resultaten van een individuele leerling gemonitord worden. Wij volgen deze ontwikkeling met belangstelling. Via deze link kunt u een voorbeeld van deze ontwikkeling bekijken: Bekijk ook: En: fen ook: Laterna Magica volgt bovenstaande ontwikkelingen in een rustig tempo, bekijkt en onderzoekt deze voordat we een keuze maken die passend is bij onze visie op leren.

4 2) Onderwijs Welke onderwijskundige doelen zijn er? Onze onderwijskundige doelen wijzigen niet door het gebruik van ipads. Een ipad is voor ons een middel, een instrument om een doel te bereiken, geen doel op zichzelf. Het gebruik van ict is een speerpunt van het pedagogisch doel van het onderwijs van Laterna Magica, met de volgende doelen: 1) Persoonlijk leren: op maat/directe feedback- verbonden aan eigen ontwikkelplan/portfolio 2) Creativiteit: nieuwe mogelijkheden benutten (het aanleren van 21th century skills) en altijd je gereedschap op zak hebben 3) Leren ook buiten school stimuleren: de ipad stimuleert ook het thuisgebruik van leerapps, waardoor kinderen ook in thuis kunnen leren. Gaan we nu de hele dag naar beeldschermen kijken? Nee hoor! We blijven kiezen voor een goede mix van digitaal, spel, onderzoek, binnen, buiten, individueel en samen. Uw kind als creatief en kritisch gebruiker ICT. We denken dat kinderen later beroepen uit zullen oefenen die wij nu nog niet kunnen bedenken. Onze missie: elke splinter talent ontdekken zodat kinderen de toekomst uit kunnen vinden. Een kind die als 0-jarige nu bij ons start zal naar schatting in 2037 de arbeidsmarkt opgaan. Hoewel we niet weten hoe het er dan uit ziet zal de digitalisering een stuk verder zijn dan nu. LM wil kinderen leren om op veilige wijze de digitale mogelijkheden te benutten voor persoonlijk en sociaal leren, creativiteitsontwikkeling en onafhankelijk denken. Dit betekent niet dat het leren volledig virtueel wordt: kinderen blijven gewoon werken met echte materialen, in de tuin, keuken, theater, middels spel, etc. Op dit moment zijn al veel apps beschikbaar. Wij maken daarbij gebruik van de apps die getest en kwalitatief goed bevonden zijn door Kennisnet. Op deze website van kennisnet.nl vindt u apps die gescreend zijn op kwaliteit, deze lijst kunt u zelf online bekijken. Binnen Laterna Magica werken we aan een lijst creatieve apps en een lijst apps met basisvaardigheden die bruikbaar zijn. Welke apps we per kind aanbevelen hangt af van het ontwikkelplan/ ontwikkeling van het individuele kind. 3) Financieel Er wordt van ouders die op vrijwillige basis mee willen doen een forse investering gevraagd. Dat vereist een goede toelichting. Belangrijk is ook de vraag wat er gebeurt met ouders die zich geen ipad kunnen veroorloven. Of ouders die om andere redenen niet willen meedoen. Hoe gaan we om met kinderen die er wel een hebben, en kinderen die dat niet hebben? Na afschrijving vervangen we de huidige MacBooks voor deels ipads. Daarmee lukt het niet om voor ieder kind een ipad aan te schaffen. We hebben dus onvoldoende financiële middelen vanuit het Rijk om op dit moment ineens voor ieder kind een ipad aan te schaffen. Kinderen van ouders die zich geen ipad kunnen veroorloven of ervoor kiezen deze niet zelf aan te schaffen maken binnen LM gebruik van een ipad. We zullen de beschikbare tablets

5 moeten delen. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer kinderen (ook via LM) een ipad tot hun beschikking kunnen hebben. Laterna Magica investeert zelf ook in de aanschaf van ipads. Zijn er verzekeringen voor de Ipad? Er zijn 2 soorten verzekeringen voor de Ipad. De eerste bestaat uit een soort verlengde garantieregeling vanuit Apple. Deze verzekering heet de Applecare + voor Ipad. Het eigen risico is daar 49,-- per gebeurtenis, kost 99 voor een maximaal tweejarige regeling. Nadeel van deze verzekering is dat bijvoorbeeld diefstal en verlies er niet onder vallen. Het gaat alleen om technische reparaties. Een alternatief voor bovenstaande verzekering is de ANWB Mobiel verzekering. Deze dekt verlies, diefstal en beschadiging van de Ipad. De kosten zijn 48 voor niet leden en 46 voor leden per jaar. Het eigenrisico is 40 per gebeurtenis met een maximum van 3 gebeurtenissen. Voor ipad covers suggereren wij dit lijkt ons een robuuste hoes. Maar wellicht zijn er alternatieven die nog beter zijn. Voor de ipads op LM schaffen we deze covers ook aan. De ervaringen op collega-scholen met dit product zijn heel goed. Laterna Magica heeft de moederorganisaties STAIJ/SKON verzocht om mee te denken over het afsluiten van een collectieve verzekering voor de ipads via onze organisatie. Dit zou betekenen dat de kosten voor de verzekering bij ons komen te liggen. STAIJ heeft toegezegd dit uit te willen zoeken en voor 10 januari met uitsluitsel te komen. 4) Uitvoering Is het wel of geen pilot? In één van de eerdere berichten is gesproken van een pilot. Dat blijkt een wat ongelukkig gekozen term, omdat een pilot impliceert dat je iets gaat proberen en dat je na verloop van tijd gaat evalueren of gestelde doelen zijn bereikt en of de pilot overgaat in een echt traject. Het probleem bij de invoering van ipads is dat het heel lastig is dit soort doelen van te voren vast te stellen. Laterna Magica ziet het meer als een ontwikkeling die gaandeweg wordt vormgegeven. We zullen stappen vooruit maken en stappen terug moeten doen. Door ervaringen te delen met ouders, kinderen, producenten van leermaterialen en andere scholen willen we het gebruik van een gereedschap als de ipad langzaam vorm gaan geven. Onderzoekstraject: uw hulp is nodig Omdat het een nieuwe ontwikkeling betreft willen we deze goed monitoren. We kunnen op dit moment nog niet op alle vragen antwoord geven. Om die reden hebben we evaluatiemomenten ingelast. Op verschillende momenten en geledingen binnen LM bespreken we de voortgang, de ontwikkelingen, waar we tegenaan lopen, hoe we dit op lossen.

6 Daarnaast volgen we de ontwikkelingen op andere scholen, houden contact met externe organisaties als Kennisnet, O4NT/ Steve Jobscholen en participeren in netwerken waarin kennis en ervaring wordt uitgewisseld. We volgen daarbij kritisch nieuwe onderzoeken. Heeft u expertise en wilt u meedenken? Met dit document willen we op de meest gestelde vragen antwoord geven. Omdat het een nieuwe ontwikkeling is kunnen we nog niet alles voorzien. Heeft u vragen of suggesties, laat het de (schaduw)coach, unitleider of directie weten. LM heeft evaluatiemomenten ingebouwd met kinderen, team, MT (unitleiders) en ouders via de denktank per unit. Namens het team van Laterna Magica, vriendelijke groet, Annette van Valkengoed

Auteur: Peter Stollenwerk Datum: 23 september 2015. Beantwoording van de gestelde vragen over digitaal onderwijs en de ipad

Auteur: Peter Stollenwerk Datum: 23 september 2015. Beantwoording van de gestelde vragen over digitaal onderwijs en de ipad Auteur: Peter Stollenwerk Datum: 23 september 2015 Beantwoording van de gestelde vragen over digitaal onderwijs en de ipad Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het ontstaan van eigentijds onderwijs... 4 3. De invoering

Nadere informatie

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken ipads Laterna Magica: persoonlijk- creatief- veilig 1 1) ipad als persoonlijk gereedschapskist 2) Inzet creatieve apps 3) Veilige afspraken Werken op een ipad. Wat het betekent dit vanuit het perspectief

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

Ontwerpen delen. Het kan slimmer, eenvoudiger en overzichtelijker! Sebastian Conijn. Studentnr.: 500528694

Ontwerpen delen. Het kan slimmer, eenvoudiger en overzichtelijker! Sebastian Conijn. Studentnr.: 500528694 Ontwerpen delen Het kan slimmer, eenvoudiger en overzichtelijker! Sebastian Conijn Studentnr.: 500528694 Hogeschool van Amsterdam Communication and Media Design Laura van der Vlies 14 March 2014 Versie

Nadere informatie

ICT-INFO. SpangaS en Mijn Kind Online met lespakket mediawijsheid. Info

ICT-INFO. SpangaS en Mijn Kind Online met lespakket mediawijsheid. Info ICT-INFO SpangaS en Mijn Kind Online met lespakket mediawijsheid De laatste week van seizoen 5 van de jeugdserie SpangaS van de NCRV staat in het teken van de voor- en nadelen van nieuwe media. In deze

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon. Column. Technologie moet je doen. 18 Ieder kind valt op en niemand valt uit: het bijzondere verhaal van Laterna Magica

Inhoudsopgave. Colofon. Column. Technologie moet je doen. 18 Ieder kind valt op en niemand valt uit: het bijzondere verhaal van Laterna Magica Winter 2014 Column Technologie moet je doen De allereerste Nederlander die toegang In het verleden werden ideeën van doeners, van pionierende leraren kreeg tot het internet, was Piet Beertema. die met

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

ipad verdrijft het boek uit de klas ipad in itunes U als cursus tool de klas

ipad verdrijft het boek uit de klas ipad in itunes U als cursus tool de klas Kennisuitgave ipad verdrijft het boek uit de klas pagina 4 & 5 pagina 8 & 9 pagina 10 & 11 Stappenplan: Bring Your Own Device ipad in de klas itunes U als cursus tool Empowered by ipad verdrijft het boek

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Veelgestelde vragen over de veranderingen in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) In dit document vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. U kunt zoeken door de toetsencombinatie ctrl-f te gebruiken en dan uw zoekwoord in te voeren in het zoekvenster bovenin uw scherm. Veelgestelde

Nadere informatie

Schoolmodel. Steve JobsSchool

Schoolmodel. Steve JobsSchool Schoolmodel Steve JobsSchool Waarom Steve Jobs, waarom de ipad? Inhoud Wij hebben de in 2011 overleden Steve Jobs als naamgever voor onze school gekozen omdat wij in hem een belangrijk symbool zien voor

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Beeldspraakverbindingen: De interne organisatie en de dienstverlening aan de klant

Eindrapportage. Project Beeldspraakverbindingen: De interne organisatie en de dienstverlening aan de klant Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen: De interne organisatie en de dienstverlening aan de klant Project: Brabantse Netwerkbibliotheek Projectleider: Petra van Oosterhout (Cubiss) Commissie: HRM

Nadere informatie

Evaluatie Pilot WhatsApp

Evaluatie Pilot WhatsApp Evaluatie Pilot WhatsApp Werkgroep Sociale Media Gemeente Terneuzen September 2014 1. Inleiding De gemeente Terneuzen vindt dat sociale media een belangrijke rol spelen in de communicatie met haar inwoners.

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het voortgezet onderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het voortgezet onderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het voortgezet onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het voortgezet onderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

HEEFT U HIERAAN AL GEDACHT? LAPTOPS, NETBOOKS, TABLETS in het ONDERWIJS

HEEFT U HIERAAN AL GEDACHT? LAPTOPS, NETBOOKS, TABLETS in het ONDERWIJS Marialand 31 9000 Gent Secundair Onderwijs Inhoud HEEFT U HIERAAN AL GEDACHT? LAPTOPS, NETBOOKS, TABLETS in het ONDERWIJS 1 Inleiding... 3 2 Visie en beleid... 3 2.1 Heeft de school nagedacht over de reden

Nadere informatie

Investing In Children Durham, Engeland

Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children Durham, Engeland Investing In Children (IIC) is een organisatie die zich richt op het verbeteren van de levens van kinderen en jongeren door op te komen voor hun rechten. Ze proberen

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Beter. onderwijs door ICT

Beter. onderwijs door ICT Beter onderwijs door ICT Kennismaken met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door scholen te voorzien van praktische ict-toepassingen op maat; dat is de doelstelling van QLiCT. we combineren daarvoor

Nadere informatie

Project Ondernemingsraad digitaal

Project Ondernemingsraad digitaal Project Ondernemingsraad digitaal Inhoudsopgave Inleiding... 2 Doel... 2 Onderzoek naar mogelijkheden van hardware, software en IT-infrastructuur... 2 Aftrap... 2 Interviews... 3 Aandachtspunten uit de

Nadere informatie