Zorgloos Leren Garantie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgloos Leren Garantie"

Transcriptie

1 Zorgloos Leren Garantie Deze zorgeloos leren service is alleen bedoeld voor het repareren van hardware. De service omvat een telefonische diagnose om het defect aan uw Toshiba-hardware te bepalen. Deze service is een uitbreiding van de standaardgarantie* van uw Toshiba notebook met betrekking tot de garantieperiode, de tijd waarbinnen service wordt verleend of de service-omvang. Deze voorwaarden gelden derhalve in aanvulling op de algemene garantievoorwaarden en krijgen de overhand als er sprake is van een conflict. * Zie de voorwaarden voor meer informatie. Afhankelijk van jouw keuze heb je eventueel recht op de aanvullende 2- of 3-jarige Zorgeloos leren Basic garanties Zorgeloos leren Premium of Zorgeloos leren Premium Pro. In deze folder leggen we je uit hoe de verschillende Zorgeloos leren garanties van CampusShop werken. Deze service tast uw wettelijke rechten niet aan en is alleen geldig voor de Toshiba notebook waarvoor deze wordt geregistreerd. De Zorgeloos leren garantie is van toepassing op hardware matige defecten ontstaan bij normaal gebruik van de laptop. Dus een defect dat veroorzaakt is door een fabricagefout. Zorgeloos leren Basic: Indien je geen Premium of Premium Pro garantie hebt gekozen, heb je standaard recht op 2 jaar Zorgeloos leren Basic garantie. Bij storing wordt jouw laptop bij jou thuis of op school opgehaald en wordt deze binnen 5 werkdagen voor jou gerepareerd. Indien de reparatie langer dan 5 werkdagen duurt, ontvang je geheel gratis een leenlaptop voor de duur van de reparatie. Zo kun je weer snel verder werken. Zorgeloos leren Premium: Indien je voor de optie Premium hebt gekozen, heb je recht op 2 of 3 jaar (afhankelijk van jouw keuze) Zorgeloos leren Premium garantie. Bij storing wordt jouw laptop bij jou thuis of op school opgehaald en krijg je direct een leenlaptop zodat je meteen verder kan werken. Jouw laptop wordt dan binnen 7 werkdagen gerepareerd. Indien de reparatie langer duurt, ontvang je na deze 7 werkdagen een nieuwe* laptop. * Zie de voorwaarden voor meer informatie. Zorgeloos leren Premium Pro: Indien je voor de optie Premium Pro hebt gekozen, heb je recht op 2 of 3 jaar (afhankelijk van jouw keuze) Zorgeloos leren Premium Pro garantie. Bij storing wordt jouw laptop binnen 2 werkdagen bij jou thuis of op school gerepareerd. Indien jouw laptop niet direct te repareren is, ontvang je meteen een nieuwe* laptop. * Zie de voorwaarden voor meer informatie. Servicevoorwaarden Zorgeloos leren garantie heeft uitsluitend betrekking op de door de fabrikant geleverde computerconfiguratie (hardware). Op het door de fabrikant geïnstalleerde besturingssysteem beperkt de service zich tot telefonische ondersteuning. Herstel en installatie van software en/of databestanden is van de service uitgesloten. De service geldt alleen voor het door de fabrikant geleverde computersysteem. Vervangen onderdelen en producten worden eigendom van de serviceorganisatie.

2 Bij de Zorgeloos leren Premium en de Premium Pro garanties heeft u recht op een nieuwe laptop wanneer de laptop niet binnen 7 werkdagen, respectievelijk niet on-site, kan worden gerepareerd. In het tweede (en evt. derde) jaar, kan hiervoor een refurbished laptop worden ingezet. Het recht op Zorgeloos leren vervalt: Wanneer het serienummer is verwijderd of gewijzigd. Bij schade veroorzaakt door foutieve installatie, na reparatie door een partij niet handelend in opdracht van CampusShop óf gebruik in strijd met elektrische voorschriften en algemeen geldende technische normen. Indien het geleverde product voor andere dan de normale gebruiksdoeleinden wordt aangewend of anders dan door de fabrikant naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Bij schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf zoals stoten, vallen, normale slijtage en tijdens transport. Ook bij software/hardware schade veroorzaakt door een virus. Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikersinstructies. Bij schade of problemen veroorzaakt door software welke niet in de originele configuratie door de fabrikant is geïnstalleerd of geleverd. Toshiba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor: Schade ten gevolge van verlies van data welke is vastgelegd op een magnetische en/of andere informatiedrager. Maak daarom altijd recovery DVD s van het besturingssysteem en regelmatig een backup van de bestanden op je laptop. Immateriële schade of gevolgschade, hoe dan ook direct of indirect ontstaan, noch schade ontstaan aan derden ongeacht de oorzaak. Schade aan overige, al dan niet in een netwerk van gekoppelde computersystemen en apparatuur. Overmacht Indien onze servicepartner door overmacht niet aan haar verplichtingen tegenover koper kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Kosten Indien er een afspraak is ingepland ter reparatie en je bent niet aanwezig op het afgesproken tijdstip en locatie, dan kunnen er door de serviceorganisatie kosten in rekening worden gebracht. Ook kunnen eventuele voorrijkosten en servicekosten worden doorberekend door de serviceorganisatie indien er onrechtmatig aanspraak wordt gemaakt op de Zorgeloos leren service. BEPERKTE GARANTIE VOOR PRODUCTEN VAN TOSHIBA GARANTIEDEKKING a. Systeemgarantie Toshiba geeft garantie op elke laptop, tablet en All-in-One PC ("systeem") van Toshiba aan de eerste eigenaar een garantie op defecten in onderdelen en uitvoering bij normaal gebruik gedurende een termijn van twaalf (12) maanden (Garantieperiode). De garantieperiode gaat in op de datum van de oorspronkelijke aankoop. Uw oorspronkelijke factuur van aankoop (aankoop bon) met daarop de datum

3 van aankoop, het modelnummer en het serienummer van het Systeem, is uw bewijs voor de datum van aankoop. Deze Beperkte Garantie is alleen van toepassing in landen waarin deze beperkte garantie voor uw product geldt, d.w.z. elk land waar Toshiba of door Toshiba geautoriseerde service providers garantieservices bieden die vallen onder de bepalingen en voorwaarden van deze Beperkte Garantie voor landen. U vindt de lijst met landen waarin de garantie geldt aan het einde van de Beperkte garantie van Toshiba. Deze Beperkte Garantie dekt de kosten van serviceonderdelen en arbeidsloon die gemaakt moeten worden om uw Systeem weer te repareren. Reparatieservice onder garantie met betrekking tot taalaspecten van uw Systeem (bijv. Toetsenbord en software) kunnen wellicht niet uitgevoerd worden in een andere taal dan de oorspronkelijke taal van het land waar het serviceverzoek werd gedaan. Toshiba zal een defect Systeem of onderdelen daarvan die vallen onder deze Beperkte Garantie, naar eigen keuze repareren of vervangen door nieuwe of in de fabriek gereviseerde onderdelen of Systemen die functioneren als nieuw. Een Systeem of een onderdeel dat gerepareerd of vervangen is onder deze Beperkte Garantie, blijft gedekt gedurende de resterende periode van de garantietermijn of nog drie (3) maanden, afhankelijk van wat langer is. Alle onderdelen en Systemen die zijn vervangen in het kader van deze Beperkte Garantie, worden eigendom van Toshiba. Uw wettelijke rechten in het kader van het geldende consumentenrecht worden door deze Beperkte Garantie niet aangetast. b. Beperkte garantie op accessoires en software Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing op Toshiba-accessoires. Raadpleeg in geval van fouten de voorwaarden van de Beperkte Garantie op accessoires. Toshiba verleent geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie op reeds geïnstalleerde software en de kwaliteit daarvan, de goede werking, de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. Toshiba verleent ook geen garantie op de gewenste werking van de functies in de software of op de ononderbroken of foutloze werking van de software. Om deze reden, tenzij anders schriftelijk vermeld, wordt de software verkocht "zoals deze is". De enige verplichtingen van Toshiba ten aanzien van de door Toshiba onder de merknaam Toshiba verkochte software zijn vastgelegd in de betreffende eindgebruiker licentie resp. de programmalicentie tussen u en de ontwikkelaar van de software. 1. Product geleverd met herstel-media Indien uw Systeem is geleverd met herstel-media, bewaar deze media dan op een veilige plaats; u kunt geen nieuwe set bestellen en bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de media. 2. Producten geleverd met Systeemhersteloptie Indien uw Systeem is geleverd met de Systeemhersteloptie voor geïnstalleerd, vergeet dan niet om van de betreffende data op uw harddisk een kopie te maken op cd of dvd en deze vervolgens op een veilige plaats op te bergen. Zie de gebruikshandleiding voor gedetailleerde informatie. 3. Producten geleverd zonder software Bepaalde tablets of systemen worden geleverd zonder voor geïnstalleerde software. De herstel-media en de voor geïnstalleerde Systeemhersteloptie ontbreken dan ook. Afhankelijk van het gekozen besturingssysteem is het mogelijk dat slechts een beperkt aantal functies beschikbaar is. Toshiba is op generlei wijze aansprakelijk voor deze beperkte functionaliteit. Eventuele fouten resp. storingen ten gevolge van de installatie van een besturingssysteem vallen niet onder deze garantie. c. Door de klant zelf te vervangen onderdelen Toshiba kan door de klant zelf te vervangen onderdelen zoals de AC-adapter opsturen naar de klant. Zodra de klant het vervangingsonderdeel ontvangt, wordt het originele onderdeel eigendom van Toshiba.

4 De klant moet dit dan ook retourneren naar Toshiba; de verzendkosten zijn hierbij voor rekening van Toshiba. Indien Toshiba het originele onderdeel niet binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst door de klant van het vervangingsonderdeel retour krijgt, wordt de klant de verkoopwaarde van het vervangingsonderdeel in rekening gebracht. GARANTIEUITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN De Beperkte Garantie met betrekking tot uw Systeem kent de volgende uitsluitingen en beperkingen: a. Uitsluitingen Deze Beperkte Garantie geldt niet voor: 1. Systemen die niet zijn geproduceerd door of voor Toshiba, of die verkocht zijn aan een eindgebruiker in een land dat niet onder deze Beperkte Garantie valt. 2. Systemen die beschadigd zijn of defect worden teruggebracht (a) als gevolg van gebruik van het Systeem anders dan het bedoelde normale gebruik, het nalaten om het Systeem te gebruiken volgens de gebruikshandleiding of enig verkeerd gebruik, misbruik, virusbesmetting of verwaarlozing van het Systeem, (b) als gevolg van het gebruik van onderdelen die niet geproduceerd of verkocht worden door Toshiba, (c) als gevolg van aanpassingen aan het Systeem, (d) als gevolg van dienstverlening door personen die niet aangesloten zijn bij Toshiba of een geautoriseerde Toshiba service provider, (e) als gevolg van onjuist vervoer of verpakking bij het terugbrengen van het Systeem naar Toshiba of een geautoriseerde Toshiba service provider, of (f) als gevolg van onjuiste installatie van producten van derden (bijv. geheugenuitbreidingskaarten). 3. Systemen of onderdelen waarvan de labels of serienummers zijn aangepast of onleesbaar zijn gemaakt. 4. Verlies of beschadiging van programma s, data, of verwijderbare geheugenmedia. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan (het maken van backups) van programma s, herstel- media, data of geheugenmedia. Toshiba kan ervoor kiezen om het Systeem dat wordt aangeboden voor garantieservices te vervangen met een Systeem van eenzelfde kwaliteit en daardoor kunnen data die opgeslagen zijn op uw oorspronkelijke Systeem permanent ontoegankelijk worden voor u. 5. Normale slijtage van verbruiksmaterialen, d.w.z. delen die periodiek vervangen moeten worden tijdens het normale gebruiksverloop van het Systeem, inclusief zonder beperkingen, batterijen, AC-adapters of uiterlijke delen. De garantie op batterijen is beperkt tot twaalf (12) maanden vanwege de aard van het artikel, z enige uitbreiding van de garantie of services die mogelijk zijn aangekocht of aangeboden boven op deze Beperkte Garantie. 6. Cosmetische schade zoals krasjes en deukjes, bekraste, verbleekte of verkleurde toetsen, afdekplaatjes en overige kunststof delen. Als het systeem op grond van een van de hierboven genoemde redenen niet onder deze Beperkte Garantie valt, kan Toshiba op verzoek van de klant toch reparatie aanbieden. Houd er rekening mee dat Toshiba in dit geval de eindgebruiker kosten in rekening kan brengen voor onderdelen, manuren en onkosten. Toshiba behoudt zich bovendien het recht voor de eindgebruiker kosten in rekening te brengen voor het opstellen van de kostenraming. Toshiba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige transport-, afleverings- of verzekeringskosten, invoerrechten, heffingen, vergunningsgelden en telefoon- of faxkosten als gevolg van defecten aan het Systeem. b. Beperkingen Met uitzondering van de uitdrukkelijke garantie die verleend wordt en binnen de door de geldende wetten toegelaten omvang, verlenen Toshiba en de geautoriseerde Toshiba service providers geen garantie of

5 waarborg voor uw systeem. Toshiba sluit expliciet elke andere uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid uit, voor zover dit in het kader van de geldende wetten mogelijk is. Met name, echter zonder inperking van de algemene geldigheid van de uitsluiting, zijn alle stilzwijgende bepalingen met betrekking tot verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en/of het nietschenden van rechten van derden uit contract of ongeoorloofde handeling uitgesloten. Wettelijk vastgelegde stilzwijgende garanties zijn beperkt tot de duur van de door Toshiba verleende beperkte garantie binnen de door de geldende wetten toegelaten omvang. Voor zover dit in het kader van de geldende wetten is toegestaan, zijn Toshiba of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor (1) beschadiging, verlies of interne vernietiging van records, programma s, data of verwijderbare geheugenmedia, of (2) beschadigingen (inclusief directe en indirecte schade, verlies van bedrijfswinst of andere speciale, incidentele, morele of indirecte schade als gevolg van garantieschending, contractbreuk, risicoaansprakelijkheid, ongeoorloofd handelen of andere redenen) die het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de producten en/of de meegeleverde schriftelijke documenten. Dit geldt ook dan als Toshiba, zijn leveranciers, geautoriseerde vertegenwoordigers, dienstverleners of handelaars geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade of een claim in die richting van derden. In elk geval is elke niet-uitgesloten aansprakelijkheid van de kant van Toshiba of zijn leveranciers beperkt tot de aankoopprijs van het product GEBRUIK MAKEN VAN EEN GARANTIESERVICE Uw Beperkte Garantie van Toshiba bevat een Carry-in of Send-in garantieservice. In sommige landen kan een Pick-up & Return-garantieservice worden aangeboden. Neem contact op met Toshiba of uw geautoriseerde serviceprovider als u meer informatie wilt over in welke regio's deze garantieservice wordt aangeboden. Voor deze garantieservice gelden de volgende bepalingen en voorwaarden: 1. Reparatieservice is beschikbaar voor Systemen die gekocht zijn en zich bevinden in een land waar Toshiba of geautoriseerde Toshiba service providers garantieservice bieden volgens de bepalingen en voorwaarden in deze Beperkte Garantie. Claims onder deze Beperkte Garantie zullen worden gehonoreerd indien deze zijn gedaan binnen de garantietermijn. 2. Als u ondersteuning wilt verkrijgen, raadpleegt u de ASP Locator en neemt u contact op met de klantenservice van Toshiba of de dichtstbij zijnde geautoriseerde serviceprovider: 3. Alvorens contact op te nemen met Toshiba: Controleer of uw Systeem is opgeladen resp. aan het stroomnet aangesloten en correct ingeschakeld is. Herstel de originele configuratie van het Systeem door accessoires en externe verbindingen te verwijderen. Onlangs geïnstalleerde softwareprogramma's kunnen de oorzaak van problemen zijn. Verwijder deze programma's. Trek eventuele externe geheugenapparaten en andere randapparatuur uit en verwijder diskettes, CD roms, netsnoeren, etc. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor belangrijke tips over het bedienen van uw Systeem en het oplossen van problemen. Noteer de naam van het Systeem, het model nummer, het serienummer, de hardware- en softwareconfiguratie en een beschrijving van het probleem (bijv. foutmeldingen die op het scherm verschijnen). 4. Bel het Toshiba Support Centre in het land waarin u zich bevindt. Toshiba zal Proberen om garantiekwesties telefonisch op te lossen en zal wellicht om uw assistentie vragen bij het uitvoeren van routinematige diagnoseprocedures naar aanleiding van het telefoongesprek. Indien het

6 Toshiba Support Centre hardware storingen op uw Systeem vaststelt, dan worden naar uw keuze per fax, of telefoon een identificatienummer en service instructies medegedeeld. 5. Indien uw Systeem in aanmerking komt voor de Pick-Up & Return garantieservice, zal Toshiba ervoor zorgen dat het defecte apparaat bij u wordt opgehaald, wordt gerepareerd en weer bij u wordt teruggebracht. Toshiba zal alle reparatie-, logistiek- en verzekeringskosten in dit proces op zich nemen. 6. Volgens de bepalingen van de Carry-in of Send-in garantieservice, dient u uw Toshiba Systeem aan te bieden inclusief batterij, netsnoer en AC-adapter aan een geautoriseerde Toshiba service provider voor garantiereparatie en kunt u een afspraak maken hoe het Systeem na reparatie wordt afgehaald. U moet vooraf alle verzendkosten, heffingen of accijns betalen met betrekking tot het vervoer van het Systeem van en naar de geautoriseerde Toshiba service provider. Verder bent u verantwoordelijk voor het verzekeren van het Systeem voor zowel toe- en retourzending daar noch Toshiba noch uw service provider enige aansprakelijkheid aanvaardt voor beschadiging of verlies tijdens transport. REGISTRATIE Registreer uw Beperkte Garantie nu op: Met behulp van uw registratie kunnen wij u snelle service bieden indien u uw product moet laten repareren binnen de garantie en ontvangt u nieuws over belangrijke updates, driver revisies, informatie over nieuwe producten en speciale aanbiedingen om u te helpen uw Toshiba product optimaal te benutten. U vindt de meest recente voorwaarden en bepalingen van de beperkte garantie van Toshiba op onze website:

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM Voorwaarden en algemene bepalingen 10 Year Warranty (1) Definities In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Sitecom betekent Sitecom Europe

Nadere informatie

PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE

PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE PACKARD BELL BEPERKTE GARANTIE Wij danken u voor het kopen van een Packard Bell-product. Dit document bevat de algemene voorwaarden van de Packard Bell Beperkte Garantie. 1. DEFINITIES Packard Bell verwijst

Nadere informatie

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10

Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 Garantie- en servicevoorwaarden Focus touch P10 t.b.v. de Benelux VOOR DISPLAYS: 55, 70 AND 82 nederlands V01.2-2014-4 Garantie en service voorwaarden Focus Touch voor Benelux Focus Touch P10 displays

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN De voordelen van Hifi Center Herteleer Extra Garantie staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie De rechten waarop u krachtens onze

Nadere informatie

Garantie op de CraftBot PLUS

Garantie op de CraftBot PLUS Garantie op de CraftBot PLUS Wanneer u een CraftBot plus bij ons heeft gekocht heeft u recht op gratis technische ondersteuning. We gaan er van uit dat u de handleiding (Engelstalig) en op onze Nederlandstalige

Nadere informatie

TOSHIBA. Service- en garantiegids TOSHIBA SALESPARTNER TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BENELUX PC DIVISION SERVICE DEPARTMENT ( SER050801 )

TOSHIBA. Service- en garantiegids TOSHIBA SALESPARTNER TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BENELUX PC DIVISION SERVICE DEPARTMENT ( SER050801 ) TOSHIBA TOSHIBA SALESPARTNER TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS BENELUX PC DIVISION SERVICE DEPARTMENT ( SER050801 ) INHOUDSOPGAVE Service- en supportbeleid Pagina 2 Garantie Pagina 2 Aanvaarding van defecte

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Dutch LED Projects

Garantievoorwaarden Dutch LED Projects Garantievoorwaarden Dutch LED Projects Algemene garantievoorwaarden De garantie van Dutch LED Projects dekt alleen fabricagedefecten. Dit omvat geen lichtverval of accessoires zoals eventuele batterijen,

Nadere informatie

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter

EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter EM4028 10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter 2 NEDERLANDS EM4028-10/100/1000 Mbps PCI Network Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voordat je begint... 2 2.0

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE. BlackBerry-toestel *

BEPERKTE GARANTIE. BlackBerry-toestel * BEPERKTE GARANTIE Aanvullende rechten onder consumentenwetgeving. Als u een klant bent, kunt U (wettelijke) rechten hebben in aanvulling op de rechten uiteengezet in deze beperkte garantie (zoals de consumentenwetgeving

Nadere informatie

SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV

SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV INHOUD: 1. Inleiding NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS B.V. service 2. Transport schade 3. Dead-on-arrival (DOA) 4. 36 maanden on-site garantie 5. Voorwaarden

Nadere informatie

HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning

HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning HP wereldwijde garantievoorwaarden en technische ondersteuning HP Garantie op de hardware Garantieperiode De garantieperiode voor het HP product staat vermeld op de etiketten met het serienummer, die op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Service & Support

Algemene Voorwaarden Service & Support Algemene Voorwaarden Service & Support Telefoon Fax 078 078681 6811414 KvK Internet www.epatra.nl Index 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid en definities 1 2. RMA REGELING DEFECTE PRODUCTEN Algemeen

Nadere informatie

EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto

EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto 2 NEDERLANDS EW3961 Universele notebook lader 90W voor in de auto Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De laptoplader

Nadere informatie

EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0

EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 EM1019 4 Poorts Switchbox USB 2.0 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EM1019 aansluiten... 3 3.0 De EM1019 gebruiken...

Nadere informatie

Toelichting - Harddisk vervangen

Toelichting - Harddisk vervangen Toelichting - Harddisk vervangen 1) Harddisk controle Voor een aantal problemen kan het belangrijk zijn om de harddisk te controleren op defecten. Defecte harddisk gevonden - Wat is het probleem a) De

Nadere informatie

EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter

EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter EM1010 R6 10/100 Mbps USB Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1010-10/100 Mbps USB Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

EPSON COVERPLUS Voorwaarden

EPSON COVERPLUS Voorwaarden EPSON COVERPLUS Voorwaarden 1. Definities In deze voorwaarden geldt het volgende: Registratie is het proces op de EPSON CoverPlus-registratiewebsite, waar u het activeringsnummer invoert zoals deze aan

Nadere informatie

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten

Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Service Description Consumer Basic Hardware Service Serviceomschrijving: Basale hardwareservices voor consumenten Uw systeem. Voor deze Overeenkomst is een Systeem gedefinieerd als een Dell-systeem dat

Nadere informatie

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX ( Samsung ) BEPERKTE GARANTIE

SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX ( Samsung ) BEPERKTE GARANTIE SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX ( Samsung ) BEPERKTE GARANTIE ALGEMEEN Dit document omschrijft de voorwaarden voor Samsung s beperkte garantie voor consumenteneindgebruikers ( Garantie ). Samsung biedt eveneens

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten, stoffen gedeelten van rugzakken of accessoires van smartphonecovers.

Levenslange garantie dekt geen rotatiegegoten koffers, AALG-producten, stoffen gedeelten van rugzakken of accessoires van smartphonecovers. SPUITGEGOTEN KOFFERS LEGENDARISCHE GARANTIE VOOR UITMUNTENDHEID VAN PELI Peli Products S.L.U. ( Peli ) geeft een levenslange* garantie op haar spuitgegoten producten voor breuk of productiefouten. Spuitgegoten

Nadere informatie

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037-2

Nadere informatie

EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter

EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter 2 NEDERLANDS EM4587 Dualband Draadloze USB Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EM4587 installeren en verbinden (alleen

Nadere informatie

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter

EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter EM1017 R1 USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter 2 NEDERLANDS EM1017 R1 - USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) Gigabit Netwerk Adapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio

EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio EM1037 R1 2 Poorts KVM USB Switch met Audio Let op het gebruik van de USB poorten : Het toetsenbord in de bovenste USB poort aansluiten. De muis in de onderste USB poort aansluiten. 2 NEDERLANDS EM1037

Nadere informatie

EW1085R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger

EW1085R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger EW1085R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger 2 NEDERLANDS EW1085R3 MICRO USB Bluetooth Ontvanger Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EW1085

Nadere informatie

REPARATIE VOORWAARDEN

REPARATIE VOORWAARDEN FOOD + PHONE loyal and social REPAIR, ACCESSOIRES, TIPS & TRICKS Definities In deze algemene reparatie voorwaarden wordt verstaan onder: Dr. ME: reparateur van Dynafix Care B.V. (onderdeel van Dynagroup

Nadere informatie

HP Wereldwijde garantie en technische ondersteuning

HP Wereldwijde garantie en technische ondersteuning HP Wereldwijde garantie en technische ondersteuning HP Hardware Garantie Garantieperiode De garantieperiode voor uw HP product staat vermeld op het etiket met het serienummer van uw product. Het eerste

Nadere informatie

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2

Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Bestnr. 97 31 36 NETGEAR Wireless router MR814v2 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden

2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden EM8620 RFID-Tag 2 NEDERLANDS EM8620 RFID-Tag Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Een nieuwe RFID-tag aanmelden... 2 3.0 RFID-tag... 3 4.0 Uitschakelen via de RFID-tag...

Nadere informatie

SERVICE, SUPPORT EN GARANTIE PROGRAMMA

SERVICE, SUPPORT EN GARANTIE PROGRAMMA SERVICE, SUPPORT EN GARANTIE PROGRAMMA 1. INLEIDING.... 2 2. GARANTIEVOORWAARDEN... 3 2.1 Aansprakelijkheid... 3 3. REPARATIES TIPTEL PRODUCTEN... 4 3.1 Tiptel randapparatuur... 4 3.2 Wireless Server producten...

Nadere informatie

AB7811 HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning

AB7811 HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning AB7811 HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7811 - HDMI extender set 60m single CAT5e/6, 3D en IR ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van

Nadere informatie

EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards

EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards EW1051 USB Kaartlezer voor smartcards 2 NEDERLANDS EW1051 USB Kaartlezer voor Smartcards Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De EW1051

Nadere informatie

STANDAARD GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO)

STANDAARD GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) STANDAARD GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) Ingangsdatum: 21 juni 2016 Van toepassing op: Powerwall 6,4kWh met onderdeelnummers 1067000-00-B, 1067000-00-C, 1067000-00-E, 1067000-01-E Standaard

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO)

BEPERKTE GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) BEPERKTE GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) Ingangsdatum: 21 juni 2016 Van toepassing op: Powerwall 6,4kWh met onderdeelnummers 1067000-00-B, 1067000-00-C, 1067000-00-E, 1067000-01-E Beperkte

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Accessoire voor het malen op gewicht Gebruikershandleiding ESATTO TM afgebeeld met Preciso TM molen TM Inhoudsopgave Introductie... 2 2 3 4 5 7 8 8 9 11 1 Introductie TM TM TM TM TM Herhaalbaarheid en

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP BRIO 85XX http://nl.yourpdfguides.com/dref/866175

Uw gebruiksaanwijzing. HP BRIO 85XX http://nl.yourpdfguides.com/dref/866175 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

UPPLEVA. tv- en geluidssysteem

UPPLEVA. tv- en geluidssysteem UPPLEVA tv- en geluidssysteem Het dagelijkse leven thuis stelt hoge eisen aan tv- en geluidsinstallaties. UPPLEVA wordt uitgebreid getest en voldoet aan onze strikte kwaliteits- en veiligheidsnormen en

Nadere informatie

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter

EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter EM1017 USB3.0 Gigabit Netwerkadapter 2 NEDERLANDS EM1017 - USB3.0 Gigabit Netwerkadapter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 2 1.3 Voordat

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Commerciële cardiovasculaire apparatuur

Commerciële cardiovasculaire apparatuur Commerciële cardiovasculaire apparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U UW PRODUCT VAN PRECOR INCORPORATED IN GEBRUIK NEEMT. DOOR DE APPARATUUR

Nadere informatie

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland).

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Geachte relatie, Ætaire Nederland hecht veel waarde aan het op correcte en snelle wijze beoordelen en afhandelen

Nadere informatie

AB7810 HDMI extender set 30m dual CAT5e/6, 3D met IR support

AB7810 HDMI extender set 30m dual CAT5e/6, 3D met IR support AB7810 HDMI extender set 30m dual CAT5e/6, 3D met IR support 2 NEDERLANDS AB7810 HDMI extender set 30m dual CAT5e/6, 3D met IR support Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Nederlandse versie. Inleiding. Inhoud van de verpakking. Specificaties. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee

Nadere informatie

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inleiding Stel de Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het product niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van verwarmingselementen.

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare PCI Card. De Trust 100MB Speedshare PCI card stelt u in staat om uw PC aan te sluiten op een Local Access Network (LAN) en/of een

Nadere informatie

Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie

Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie Systemintelligenz November 2014 Speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen van de glas/glas-generatie A Geldigheidsgebied 1. Deze speciale garantievoorwaarden voor SOLARWATT-zonnepanelen

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice )

Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) Beschrijving van de International Next Business Day On-site service van Dell ( INBDservice ) I. Overzicht van de INBD-service De International Next Business Day On-site service is vanaf de datum van aflevering

Nadere informatie

Algemene Garantievoorwaarden

Algemene Garantievoorwaarden Algemene Garantievoorwaarden Beperkte Garantie op PV-modules 1. Definities 1.1 In deze Algemene Garantievoorwaarden gebruiken we de volgende begrippen met de daarbij aange geven betekenis. Gedefinieerde

Nadere informatie

EM8665 Draadloze trillingsmelder

EM8665 Draadloze trillingsmelder EM8665 Draadloze trillingsmelder 2 NEDERLANDS EM8665 Draadloze trillingsmelder Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Voorkant... 3 1.3 Binnenkant... 3 2.0 Gevoeligheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

De garantie uitbreiding dient binnen dertig dagen na aankoop van de notebook te zijn aangeschaft.

De garantie uitbreiding dient binnen dertig dagen na aankoop van de notebook te zijn aangeschaft. De Toshiba 1jaar No matter what garantie Uw tevredenheid is onze hoogste prioriteit. Met deze garantie uitbreiding willen wij er voor zorgen, dat uw nieuwe Toshiba notebook een goede investering zal blijken,

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE SWD

BEPERKTE GARANTIE SWD BEPERKTE GARANTIE Aanvullende rechten onder de consumentenwetgeving. Als u een consument bent, hebt u mogelijk wettelijke rechten (zoals de consumentenwetgeving van het land waarin u woonachtig bent) in

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy.

Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy. Informele vertaal hulp bij het lezen van de Engelstalige garantiebepalingen van Astronergy. Dit document dient als vertaal hulp, en niets meer dan dat. Dit document vormt geen garantiedocument en dient

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MZ-7PC128D http://nl.yourpdfguides.com/dref/4565883 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor SAMSUNG MZ-7PC128D. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de SAMSUNG MZ-7PC128D in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU054 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Met deze kaart kun je gemakkelijk twee

Nadere informatie

EM8621 Afstandsbediening

EM8621 Afstandsbediening EM8621 Afstandsbediening 2 NEDERLANDS EM8621 Afstandsbediening Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Voorkant afstandsbediening... 3 3.0 Alarm inschakelen... 3 4.0 Alarm

Nadere informatie

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon

EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon 2 NEDERLANDS EW3590/3591/3592 Bluetooth hoofdtelefoon met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Aansluiten...

Nadere informatie

EM3751 - USB Audio Blaster

EM3751 - USB Audio Blaster EM3751 - USB Audio Blaster 2 NEDERLANDS EM3751 - USB Audio Blaster Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat reparatie altijd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

GARANTIE VOORWAARDEN

GARANTIE VOORWAARDEN GARANTIE VOORWAARDEN Colofon Ontwerp: Studio Ibizz www.union.nl Wijzigingen voorbehouden. 2 www.union.nl INHOUD Artikel 1. Garantie 2 Artikel 2. Garantieperiode 2 Artikel 3. Garantie-uitsluitingen 2 Artikel

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties

SLA: Implementatie apparatuur & applicaties Page 1 of 5 v 02.00 20100103 SLA: Implementatie apparatuur & applicaties GsSLA-000-000-001 Algemene SLA 1. I N H O U D 1.INHOUD... 1 2.TOEPASSINGSGEBIED... 1 3.BEPALINGEN... 2 Installatie & levering...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

EM6551 - e-domotica dimmer

EM6551 - e-domotica dimmer EM6551 - e-domotica dimmer 2 NEDERLANDS EM6551 - e-domotica dimmer Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

EM3971 - Universele Laptoplader

EM3971 - Universele Laptoplader E EM3971 - Universele Laptoplader 2 NEDERLANDS EM3971 - Universele Laptoplader Waarschuwingen en aandachtspunten Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat

Nadere informatie

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter

EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter EW1015 R3 USB naar IDE / SATA Converter 2 NEDERLANDS EW1015 R3 - USB naar IDE / SATA Converter Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluitingen

Nadere informatie

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten

HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Hardware Support Offsite Return Services voor consumenten HP Care Pack Services Technische info HP Hardware Support Offsite Return Services zijn beschikbaar voor in aanmerking komende producten. Ze

Nadere informatie

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening

NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening NEXHO-PS Zonweringmodule Instructies voor assemblage en bediening LET OP Lees deze instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Apparatuur van NEXHO moet door een bevoegde elektricien

Nadere informatie

EM3161 - Draadloze Lasermuis

EM3161 - Draadloze Lasermuis EM3161 - Draadloze Lasermuis 2 NEDERLANDS EM3161 - Draadloze Lasermuis Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps

EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps EM8030 EM8031 Mini Powerline Adapter 500Mbps 2 NEDERLANDS EM8030 EM8031 - Mini Powerline Adapter 500Mbps Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 De Mini Powerline adapters

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

EM8670 Draadloze buitensirene

EM8670 Draadloze buitensirene EM8670 Draadloze buitensirene 2 NEDERLANDS EM8670 - Draadloze buitensirene Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 Instellingen... 2 2.1 Antisabotage schakelaar... 3 2.2 Jumper (groep) instellingen... 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403)

Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) Algemene voorwaarden Lockie-T gevestigd en kantoorhoudende te Harmelen (KvK 55694403) 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt de eenmanszaak Lockie-T, gevestigd te Harmelen op de Korenmolen

Nadere informatie

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Contractual Services Technische info Met HP Parts Exchange Service worden defecte HP onderdelen vervangen door vervangende onderdelen met het actuele revisieniveau

Nadere informatie

Multicycle Garantiebepalingen 2015

Multicycle Garantiebepalingen 2015 Multicycle Garantiebepalingen 2015 Multicycle Garantiebepalingen Hieronder worden de standaard garantiebepalingen van Multicycle beschreven. Deze garantiebepalingen gaan in op de leverdatum van de MC aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven

EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven EW7033 USB Behuizing voor 2,5 SATA harde schijven 2 NEDERLANDS EW7033 USB Behuizing voor 2.5 SATA harde schijven Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding

Handleiding 1/6. Numeriek toetsenblok Oortelefoon Draagtasje Handleiding Handleiding INHOUD VAN DE VERPAKKING Optische draadloze minimuis Twee oplaadbare batterijen (Ni-MH AAA type, 1,2 V) RF-zender/ontvanger Kabel voor opladen minimuis USB-verlengkabel Numeriek toetsenblok

Nadere informatie

EM8660 Draadloos deur/raamcontact

EM8660 Draadloos deur/raamcontact EM8660 Draadloos deur/raamcontact 2 NEDERLANDS EM8660 - Draadloos deur/raamcontact Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 voorkant deur/raam contact... 3 3.0 Binnenkant

Nadere informatie

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux 2 Servicehandleiding Nederland Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. BOSCH REPARATIECENTRUM EUROPA 3 3. HET SERVICEPROCES 4 4. REPARATIES BINNEN DE GARANTIEPERIODE

Nadere informatie

4 Installatie van het stuurprogramma

4 Installatie van het stuurprogramma 1 Introductie Bedankt voor het aanschaffen van de Trust 100MB Speedshare USB adapter. De Trust 100MB Speedshare USB adapter biedt een eenvoudige installatie zonder het te hoeven openen van uw PC en verkrijgt

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Packard Bell

Garantievoorwaarden Packard Bell Garantievoorwaarden Packard Bell Bron: http://www.packardbell.com/pb/nl/nl/content/standard-warranty Toepasselijke consumentenrechten met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten worden door

Nadere informatie

EM8690-R1 Draadloze rookmelder

EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder EM8690-R1 Draadloze rookmelder 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 2.0 LED indicator... 3 3.0 Instellingen... 3 3.1 Eerste gebruik... 3 3.2 Zelf test... 3 3.3

Nadere informatie