Ervaringen uit de dagelijkse praktijk van Holistisch Energetische Therapeuten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ervaringen uit de dagelijkse praktijk van Holistisch Energetische Therapeuten"

Transcriptie

1 Ervaringen uit de dagelijkse praktijk van Holistisch Energetische Therapeuten Opgetekend door Maria Vastenhout met toestemming en goedkeuring van de met name genoemde personen. Uitgegeven in samenwerking met het Holistisch Energetisch Therapie Centrum Kapelerf BZ Dorst (NB) tel Ook kunt u ons vinden op de Website

2 INDELING blz. Inleiding 3 Doel van het boekje Overzicht toegepaste methodes 6 H.E.T. Holistisch Energetisch Therapiesysteem 8 De geboorte van een praktijk/cursus/opleidingscentrum voor Alternatieve/Complementaire Natuur- Geneeskunde 9 Verwijzing Corine 10 Persoonlijke ervaringen 11 Volwassenen met energetisch/ lichamelijke klachten 16 Volwassenen met energetisch/ psychische klachten 34 Kinderen met energetisch/ lichamelijke klachten 49 Kinderen met energetisch/psychische problemen 56 Speciale ervaringen 72 Voorvallen specifieke middelen 76 Dieren met diverse problemen 80 Specifiek toegepaste Homeopatische middelen en Materialen 81 Slotconclusie 83

3 INLEIDING Dit boekje is geschreven om diverse redenen. Een ervan is, dat eigenlijk nog heel weinig mensen weten, dat er naast het reguliere medische circuit nog een ander circuit bestaat, namelijk het Alternatief/Complementaire Natuurgeneeskundige circuit. Dit circuit, dat bestaat naast het reguliere, heeft een aanvullende taak, dat wil zeggen, dat er geen medische handelingen worden verricht, maar uitsluitend behandelingen die binnen het reguliere circuit weinig of niet worden toegepast. Hierdoor zijn wij als therapeuten nooit een concurrent of bedreiging, daar we alleen dat willen aanvullen, wat ten goede kan komen aan het welzijn van hen, die hieraan behoefte hebben. Wij zullen ons daarom nooit bezighouden met de diagnose van de arts en ons zeker niet bemoeien met medische behandelingen en medicijngebruik. Tevens verwijzen wij al bij de minste twijfel en nemen we geen enkel risico met betrekking tot de gezondheid van onze patiënten. Binnen onze praktijk wordt uitsluitend gewerkt met Natuurgeneeskundige Energetische therapievormen, vanuit het Holistisch principe. Dit houdt in, dat al onze werkvormen ten doel hebben, de energie van de patiënt positief te beïnvloeden en dat wij de mens zien als een geheel, namelijk lichaam, geest, ziel en sociaal functioneren. Al deze aspecten dienen in balans te zijn, daar anders storingen en klachten op allerlei gebieden kunnen ontstaan. 3

4 Indeling Ons inziens kunnen we de gezondheid indelen in 3 hoofdgebieden: - het puur lichamelijke, dat, als er onderdelen stuk gaan, gerepareerd dient te worden, dit is het gebied van de arts en de reguliere geneeskunde. - het geestelijk/psychische gebied, waar klachten te vinden zijn als angsten, wanen, hersenstoornissen als Alzheimer en dementie, krankzinnigheid, geestesziektes etc., hierbij is meestal geen sprake van energetische storingen/oorzaken en dit gebied valt onder het werkgebied van de psycholoog en/of de psychiater. - hier tussenin ligt het energetische gebied, op dit gebied vertonen patiënten wel degelijk klachten, deze zijn echter vaak niet aantoonbaar met reguliere methodes, dit is het werkgebied van de energetische therapeut. Een herkenbare uitspraak van de arts is in deze: u moet er maar mee leren leven! In onze praktijk maken wij gebruik van diverse methodes, om de energetische klachten allereerst in beeld te brengen en vervolgens te behandelen. De behandelingen werken op het herstellen van de energie, waardoor de klachten verdwijnen en de patiënt zich weer gezond gaat voelen. Ook dit brengen we weer in kaart, zodat het voor patiënt en therapeut overzichtelijk is. 4

5 Naast de toegepaste therapievormen wordt ook aandacht besteed aan voeding, omstandigheden en mogelijke overgevoeligheden. Regelmatig komen er mensen in onze praktijk, waar de medische wetenschap weinig of niets voor kan doen. Ook deze mensen nemen we in behandeling, met dien verstande dat na enkele behandelingen duidelijk verbetering te constateren moet zijn, zoniet, dan verwijzen we. Ook komt het steeds meer voor, dat mensen kiezen voor niet-reguliere behandelingen en ook hier werken we mee indien er geen sprake is van een levensbedreigende situatie. Waar deze wel ontstaat, wat gelukkig zelden voorkomt, behandelen we uitsluitend in overleg. Dit boekje is in zijn soort uniek en bijzonder, want de meeste mensen worden met name genoemd. Dit is met opzet gedaan, daar het mensen zal aanspreken en bovendien is het zelfs mogelijk met een groot aantal van hen in contact te komen (via ons als intermediair) Herkennen mensen hun ziektes en hun problemen, dan kan uit dit boekje spreken, dat er wel degelijk hoop is, daar de mensen in het boekje baat hebben gehad bij de toegepaste energetische behandelingen. Nagenoeg alle personen, die in het boekje worden besproken hebben hiervoor toestemming gegeven en zijn eventueel bereid tot het uitwisselen van informatie. En dat maakt dit kleine werkje uniek. 5

6 Doel van het boekje We hopen, dat u, lezer, er iets aan heeft, hetzij voor uzelf, hetzij voor iemand, die hulp zoekt op dit vlak (geef het door) Kort overzicht van de toegepaste methodes (in totaal ca. 20 opties) - REFLEXOLOGIE De reflexen gebruiken wij als diagnosemethode (kaart) en als behandelmethode Eventueel aangevuld met acupunten, moxa en magneten. - RESONANTIETHERAPIE Hierbij wordt met behulp van Resonantieapparatuur de gezonde trilling in het energetische systeem hersteld (lichaam/organen) Tevens wordt op diverse manieren een vorm van ozon toegediend, wat zeer helend werkt, zowel op huid, luchtwegen en in de diepte. - AROMATHERAPIE en KRUIDEN Hulpmiddelen uit de natuur, ter verbetering van de algehele gezondheid en de energie. - BACHREMEDIES De remedies, gemaakt van bloesems en planten herstellen de natuurlijke trilling in het energetisch systeem (geest/psyche) - WERKEN MET KLEUREN en EDELSTENEN Kleuren en edelstenen hebben door hun trilling een directe invloed op het energie-systeem en we maken er dan ook dankbaar gebruik van. 6

7 - METAMORFOSETECHNIEK Een veelvuldig toegepaste, eenvoudige massagetechniek, die zorgt voor ontspanning en ontlading, waardoor het persoonlijk groei- en ontwikkelingsproces wordt bevorderd - BODY-LANGUAGE/BODYWORK Het lezen en behandelen van het lichaam met diverse technieken, waaronder Gelaatsdiagnostiek, Vlindermassage, Polariteitstherapie etc. (vaak gecombineerd met Aromatherapie) - MANUELE LYMFEDRAINAGE Deze therapie richt zich op het versterken van het lymfesysteeem. Indien dit goed functioneert, is ons immuunsysteem in orde en in staat, ziektekiemen te lokaliseren en te verwijderen. Het lymfesysteem is van groot belang voor de totale gezondheid. MLD werkt bovendien bijzonder goed bij zwellingen en oedemen. - ADEMTHERAPIE Deze therapie is afkomstig van Rebirthing en heeft als voornaamste doel het ontladen en verwerken van ingrijpende gebeurtenissen door gebruik van een specifieke ademtechniek, eventueel aangevuld met regressietechnieken - VITA-KINESE SPIERTEST Hiervan wordt gebruik gemaakt, als niet duidelijk is, welke therapie nodig is of dat de oorzaak van klachten moeilijk te achterhalen is. 7

8 HET HOLISTISCH ENERGETISCH THERAPIE SYSTEEM Op de allereerste plaats onderzoeken wij d.m.v. Reflexologie het gehele lichaam, daar alle onderdelen samenwerken. Het bijzondere van genoemde therapievormen is, dat ze allemaal (20) gecombineerd kunnen worden Allen hebben ze als doel, de eigen energie (trilling) te verbeteren en het zelfgenezingsmechanisme te stimuleren. Elke patiënt wordt behandeld met een speciaal voor hem/haar samengesteld behandelpakket, dat wordt opgemaakt aan de hand van de in kaart gebrachte blokkades m.b.t. de klachten. Voorts wordt gezocht naar de oorzaak van de klachten door de Metafysica/psychosomatiek toe te passen (diepere oorzaak) Therapeut en patiënt beslissen in overleg of behandeling mogelijk is en zo ja, welke combinaties het meest voor de hand liggen. Ook te verwachten resultaten worden besproken, evenals de gewenste frequentie. De beslissing om tot behandeling over te gaan ligt volledig bij de patiënt. Voorbeelden van hoe behandelingen kunnen verlopen, vindt u in het boekje. In de loop der jaren (20) hebben wij enorm veel ervaring opgedaan en hebben wij veel mensen op enigerlei wijze kunnen helpen, wij pretenderen echter niet, dat wij iedereen kunnen helpen. Of wij wel of niet iets kunnen doen, kan alleen blijken na onderzoek/diagnose. 8

9 De geboorte van een praktijk voor Alternatieve/Complementaire Natuurgeneeskunde Op een nogal wonderlijke manier is onze praktijk ontstaan en wel door de geboorte van onze meervoudig gehandicapte dochter Corine. Voor die tijd hadden we met dit wereldje helemaal niks van doen, want Arie (mijn man, technicus), Enrico (onze zoon) en Ik (Maria, lerares) waren in een redelijke conditie en de klachten die wij bij tijd en wijle hadden waren behandelbaar. Dit gold in genendelen voor onze dochter, de reguliere geneeskunde kon weinig of niets voor haar doen, zij zou niet oud worden, geen sociaal leven kunnen leiden, zij zou slechts 1 meter groot worden, kort gezegd: het was niks en het zou ook niks worden. Toch had ik het gevoel, dat er wel iets mogelijk moest zijn en zo begon onze zoektocht in het Alternatieve circuit. En met succes! Corine leeft nog steeds, ze is nu 32, is in goede conditie, heeft zeker sociale contacten en vermaakt zich meestal uitstekend. Wij waren dolblij, dat we therapieën vonden, waar Corine goed op reageerde en waren benieuwd, hoe gewone mensen hierop zouden reageren. De resultaten waren van het begin af uitstekend en zo was het Holistisch Energetisch Therapie Centrum geboren en we werken in ons Centrum al 20 jaar. We behandelen patiënten, we leiden therapeuten op en doen dit nog steeds met veel plezier. 9

10 Meer lezen over Corine? Wij hebben een boekje over haar geschreven, maar er staat ook het een en ander over haar op onze website 10

11 Persoonlijke ervaringen CORINE (onze dochter) Corine werd geboren als een prachtige baby, maar al na enkele dagen begon ze vreselijk te huilen, zonder ophouden, zodat ze werd opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Ze was toen pas enkele weken oud en men dacht, dat ze moeilijkheden had met o.a. de voeding. Er werd niets gevonden, men zocht namelijk op de verkeerde plaats. Ze bleef tobben en plotseling traden kleine schokken op. Zij werd opgenomen in het Dijkzigtziekenhuis, waar bleek, dat zij leed aan een ernstige hersenziekte, het syndroom van West/Lennox. De prognoses waren uiterst somber. Daar de reguliere geneeskunde weinig voor haar kon doen, zochten wij het in het Alternatieve, maar ook daar kon men aanvankelijk weinig voor haar betekenen. Pas toen wij zelf gingen studeren begon zij positief te reageren en de resultaten waren vanaf toen zeer bemoedigend. De therapievormen, die wij voor Corine toepassen zijn: Metamorfosetechniek Bachremedies Kleuren en Edelsteentherapie (groen licht en bergkristal) Reflexologie Resonantietherapie Homeopathie (Homeopatisch arts) Vita-Kinese spiertest (voeding, therapie) Healing en massage 11

12 MARIA (zelf) In de loop van de tijd heb ik een behoorlijk aantal klachten ontwikkeld, die weliswaar behandeld werden door de arts, maar die steeds weer terug kwamen. Tijdens mijn uitgebreide studies begreep ik steeds meer de samenhang tussen geest en lichaam en begon ik te werken met de Metafysica. De combinatie van Metafysica met Energetische therapievormen heeft ertoe geleid, dat veel van de klachten verdwenen en andere beheersbaar zijn geworden. Mijn klachten waren: hooikoorts en overgevoeligheid voor dieren zwak immuunsysteem (veel verkouden, griep etc.) chronische blaasontsteking, spastische darm, rugklachten (door het tillen van Corine, samen met spanningen) manisch depressieve buien etc. Toegepaste therapievormen: Reflexologie Bachremedies Aromatherapie Bodywork Ademsessies (traumaverwerking) Vita-Kinese spiertesten Resonantietherapie De hooikoorts en de overgevoeligheid zijn verdwenen, evenals de jarenlange blaasontstekingen, het immuunsysteem is op peil, dus weinig ziek. De rugklachten treden alleen nog op bij overmatige spanningen en inspanningen. De manische depressiviteit komt voor bij heel heftige emotionele gebeurtenissen. 12

13 ARIE (mijn man en partner) Arie was een tijdlang lichamelijk, geestelijk en energetisch de stabiele factor in ons gezin, maar hij bleek een ernstige hartafwijking te hebben. Hij is hiervoor geopereerd, maar maakt ook vaak gebruik van Energetische therapievormen, die hem helpen in balans te blijven. Arie verdraagt geen reguliere medicijnen en gebruikt homeopatische middelen voor zijn hart en zijn bloeddruk. Ook voor hem kan de reguliere arts bij tijden niets doen, b.v. bij een sterk wisselende bloeddruk. Gelukkig werkt dan de homeopathie (Arnica) en de bloeddruk herstelt volledig. Door de goede resultaten in mijn praktijk besloot ook Arie te gaan werken op Energetisch vlak. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Bodywork en de Manuele Lymfedrainage. Toegepaste therapievormen: Reflexologie Bachremedies Homeopathie (arts) Resonantietherapie (MWO, Sovaat=geluid) Manuele Lymfedrainage (voor bloedomloop en immuunsysteem) Vita-Kinese spiertest (regelmatig) Arie kan met inachtneming van zijn conditie functioneren in de praktijk, meewerken met de cursussen/opleidingen en tevens doet hij al het werk op de achtergrond (administratie, PR, boekhouding etc.) Bovendien participeren wij beide in de verzorging van Corine. 13

14 ENRICO (onze zoon) In principe was Enrico degene met de minste klachten, wat ook duidelijk naar voren kwam uit van hem gemaakte energiekaarten: er was nagenoeg niets op te zien, dus waren er geen zichtbare blokkades. Toch koos Enrico ook voor regelmatig onderhoud, plus behandeling bij ziekte en andere klachten. Zonneklaar bleek op momenten van energieproblemen, b.v. tijdens een fikse griepaanval en bij een voedselvergiftiging dat ook Enrico s voeten het probleem duidelijk lieten blijken en storingen konden worden opgespoord en behandeld. Deze aanpak is eigenlijk optimaal: onderhoud als er geen klachten zijn, dus preventief de energiehuishouding positief beïnvloeden en bij ziekte, klachten en problemen de blokkades in beeld brengen en natuurlijk gericht behandelen. Bovendien kan juist Enrico genieten van de aandacht en de behandeling. Toegepaste therapievormen: Reflexologie (controle, massage) Aromatherapie Edelsteen Massagetechnieken (Shiatzu, e.a.) Resonantietherapie Voorlopig mag Enrico zich nog steeds verheugen over een prima gezondheid en een topconditie. 14

15 ANGELIQUE (ex-schoondochter, Energetisch Therapeut en docent) Toen Angelique bij ons kwam (zij was 16), had ze enkele behoorlijk heftige klachten. Al enkele jaren was zij onder behandeling van een fysiotherapeut voor ernstige rugklachten door een sterke verkromming van de ruggengraat. De prognose was, dat de klachten zouden toenemen en dat behandeling nodig zou zijn en blijven. Vooral in het geval van zwangerschap zouden ernstige problemen kunnen optreden. Verder leed Angelique regelmatig aan bijholteontstekingen, waar ze behoorlijk ziek van was. Ook zij werd uiteraard behandeld door de arts, maar ook haar klachten waren nagenoeg chronisch. Angelique werd behandeld met: Reflexologie Metamorfosetechniek Aromatherapie en kruiden Bodywork Bachremedies Resonantietherapie Ademsessies (verwerking) Vita-Kinese spiertest De bijholteontstekingen zijn zeer snel verdwenen en komen niet meer voor. Ook de rugklachten zijn verdwenen en therapie is niet meer nodig, behalve voor algeheel onderhoud. Tijdens haar zwangerschappen heeft zij geen rugklachten gehad. Angelique was hierover zo enthousiast, dat zij bij ons is komen studeren en nu volledig Energetisch Therapeut is met een bloeiende praktijk. 15

16 VOLWASSENEN energetisch/lichamelijke klachten Hennie Schenk Hennie is en blijft voor ons een bijzonder iemand, niet alleen als persoon, maar vooral door zijn beroep. Toen Hennie namelijk voor de eerste keer bij ons kwam, was hij directeur bij zorgverzekeraar VGZ Hennie was dan ook zeker niet iemand, die een hoge pet op had van het Alternatieve, hij vond het zweverig en niet bewijsbaar. Maar hij had problemen die maar niet weg wilden gaan en zijn vrouw Lorraine, die bij ons studeerde, adviseerde hem om ons te raadplegen. Tegenstribbelend gaf Hennie toe, maar voor slechts een paar behandelingen, dan had hij het in elk geval geprobeerd. Hennie klaagde over een enkel, die hij niet goed kon bewegen en die hem hinderde bij het lopen, maar vooral bij het sporten (golf) Tot zijn verbazing reageerde Hennie nagenoeg direct op de behandeling en de klacht verdween binnen 3 behandelingen. Hetzelfde gebeurde toen hij door zijn rug ging, hij reageerde wederom perfect op de therapie. Sindsdien is Hennie een groot voorstander van onze therapie en hij werkt zelfs mee aan de opleiding! Ook zijn we goede vrienden geworden en delen we onze inzichten. Toegepaste therapievormen: Reflexologie + moxa en magneten Resonantietherapie Specifieke olie + homeopathie (arnica, symphitum) 16

17 Alice, Ward en Madelon Alice kwam bij ons met een door de reguliere geneeskunde duidelijk omschreven klacht. Zij zou namelijk lijden aan de ziekte van Menière, een ziekte die duizeligheid en misselijkheid veroorzaakt. Zij had echter een groot probleem met het oog op de medicijnen, zij mocht die niet gebruiken zolang ze haar baby voedde, maar zij wilde haar zoontje zo graag nog borstvoeding blijven geven. Tijdens de diagnose bleek, dat haar evenwichtsorgaan uit balans was door een blokkade in het binnenoor. Vanaf de eerste behandeling nam de storing af, de klachten verminderden en zij besloot de medicijnen niet te nemen en borstvoeding te blijven geven. Na het behandelen met resonantietherapie en het toedienen van colloïdaal zilver verdween de blokkade en het evenwicht herstelde zich. Toegepaste therapievormen: Reflexologie Resonantietherapie Colloïdaal zilver Magneettherapie Kleine Ward hebben we en passant behandeld voor de luchtwegen en het immuunsysteem, Madelon voor spanningen in het spijsverteringssysteem (zindelijkheid) Al met al een succesvolle gezinsbehandeling. 17

18 WILMA Wilma kwam bij ons, samen met haar partner. Zij was in een bijzonder slechte conditie, en had spierpijnen over het gehele lichaam, waaronder zij zo leed, dat zij de verzorging van hun dochtertje van 4 maanden aan anderen moest overlaten. Het ergst was de vermoeidheid, samen met ernstige rug- nek- en schouderklachten. Tijdens het intake gesprek werd duidelijk, dat zij een bijzonder moeilijke jeugd had gehad en dat de klachten waarschijnlijk hieraan te wijten waren. In het reguliere circuit was zij uitgebreid behandeld, maar helaas verbeterde haar abominabele toestand totaal niet. Het jonge echtpaar zag ons als een laatste strohalm. Het in kaart brengen van de blokkades was zeer moeilijk en pijnlijk en we besloten tot een speciale aanpak, die zou bestaan uit het werken aan traumaverwerking en aangepaste, zachte technieken om de energetisch/lichamelijke problemen aan te pakken. Wilma herstelde wonderbaarlijk snel en goed, momenteel functioneert zij prima en heeft alleen nog af en toe behoefte aan onderhoudsbehandelingen. Toegepaste therapievormen: Reflexologie, gecombineerd met moxa Resonantietherapie Bachremedies Aromatherapie en kruiden 18

19 Op dit moment heeft Wilma weinig klachten en kan zij genieten van haar twee kindjes. De zwangerschap van haar zoontje verliep zonder problemen. De gebeurtenissen uit het verleden heeft zij een plaats kunnen geven en haar verleden verhindert Wilma niet om opgewekt en positief in het leven te staan. Zij volgde bij ons de cursus voor Metamorfosetechniek en past deze frequent toe bij haar eigen man, kindjes en kindjes van vrienden en kennissen. Tevens behandelt zij voor haar bekende personen, die behoefte hebben aan de rust en ontspanning die de Metamorfosetechniek kan bewerkstelligen, mits goed toegepast en dat is Wilma wel toevertrouwd. NB: Goed beschouwd waren bij Wilma alle gebieden energetisch verstoord, zowel lichamelijk, energetisch en psychisch. Onlangs heeft Wilma besloten, de Opleiding te gaan volgen en therapeut te worden. 19

20 LYDIA Ook Lydia kwam bij ons in een zeer slechte conditie. Zij leed aan een ernstige vorm van Colitis Ulcerosa, een ontsteking van het darmgebied, die klachten veroorzaakte als diarree, darmkrampen, sterke vermoeidheid, een heel lage bloeddruk en hoge hartslag etc. Uiteraard was zij onder doktersbehandeling, maar de zware medicijnen die zij slikte konden de ziekte niet genezen. Bovendien gaf Lydia aan, dat aan de ernstige klachten ook wel eens een trauma ten grondslag kon liggen, maar de artsen wilden deze relatie niet erkennen(!) Vanuit onze visie was dit zeker mogelijk en dit gegeven zou mee worden genomen in het persoonlijk behandelpakket. Ondanks haar jeugd had Lydia al veel moeten opgeven, haar studie viel haar zwaar en ook haar werk in de zorg kon zij niet volhouden. De prognoses met het oog op de ontwikkeling van deze ernstige ziekte waren zeker niet positief, genezing werd praktisch uitgesloten en medicijngebruik zou blijvend zijn. De blokkades, die uit de kaart naar voren kwamen lieten duidelijk de energetisch verstoorde gebieden zien, vandaar, dat wij toch zijn gestart met de behandeling, temeer daar ook Lydia weinig keus had. Vooral het gebruik van de zware medicijnen (o.a. Prednison) was een ware aanslag op het energiesysteem. Lydia heeft heel bijzonder gereageerd op de energetische behandelingen. 20

21 Al spoedig verbeterden de klachten aanzienlijk en Lydia vroeg een onderzoek aan in een Academisch ziekenhuis Daar werd bevestigd, dat er inderdaad een enorme verbetering was opgetreden. Lydia mocht de zware medicijnen gaan afbouwen en dit was heel bijzonder. Toegepaste therapievormen: Reflexologie, gecombineerd met moxa en Zappertherapie Aangepaste voeding (aloë vera) Bachremedies Aromatherapie en kruiden Resonatietherapie Vita-Kinese Momenteel functioneert Lydia weer nagenoeg normaal, zij heeft haar studieachterstand geheel ingelopen, zij werkt weer volledig (in de zorg) en heeft haar medicijnen nagenoeg mogen afbouwen. 21

22 HENRIETTE Henriëtte werd naar ons verwezen door de dermatoloog. Zij liep uitermate moeilijk (ondanks haar jeugd) en haar vraag was, of wij iets konden doen aan haar vreselijk kapotte voeten. Toen zij haar sokken uitdeed schrok ik van deze arme onderdanen, ze zagen er niet uit! (achteraf vind ik het jammer, dat we er geen foto s van hebben gemaakt, want zulke voeten zie je zelden, voor mij was het wel de tweede keer) Kloven, blaren, wonden, bloed, er leek geen goed plekje op te vinden. Op Henriëtte s vraag heb ik eerlijk geantwoord, dat ik dit soort voeten ook niet dagelijks behandelde, maar dat bij een eerder behandelde persoon dit wel goed was gelukt. Henriëtte besloot tot verdere behandeling, aangezien ze verder totaal geen mogelijkheden meer had. In het geval van Henriëtte was het maken van een energetische voetenkaart even niet mogelijk, dit hebben we later gedaan. Toegepaste therapievormen: Resonantietherapie, met de nadruk op het veelvuldig toedienen van de Ozon op meerdere manieren. Reflexologie, in dit geval massage met specifieke olie Kruidenbaden Rescue cream als de pijn te erg werd. De behandeling van Henriëtte liet duidelijk zien, dat huidproblemen zeker goed te behandelen zijn, maar dat ze geduld vragen. 22

23 Henriëtte reageerde vanaf de eerste behandeling heel positief, want al bij de tweede behandeling ontstond een gezond, rose plekje op een van de grote tenen. Dat gaf de burgers uiteraard moed en Henriëtte heeft volgehouden. Op dit moment heeft ze fantastisch gave voetjes, mooier en gezonder dan de meeste voeten die ik in de praktijk zie, zelfs de mijne zou ik er voor willen ruilen! Wel is gebleken, dat de voeten van Henriëtte ook haar waarschuwers zijn, want zo gauw er spanning en stress optreedt, reageren haar voeten. Is ze dan attent, dan gaat het goed, zo niet, dan treden er lichte klachten op en moet ze wel reageren, mooi toch?? Iedereen heeft van deze waarschuwingsgebieden en luisteren we naar de signalen, dan gaat het goed met ons, zo niet?? Dan kunnen reacties helaas niet uitblijven. Daar Henriëtte zo goed reageerde is ook haar moeder in behandeling gekomen voor voetklachten. Zij vertoonde weliswaar andere klachten dan haar dochter, maar wilde graag behandeld worden. Haar grootste klacht was jeukende voeten. Deze hebben we ook behandeld en ook zij reageerde heel goed. Beide komen op afspraak voor onderhoud. 23

24 EEFJE Toen Eefje bij ons kwam, had zij pas de diagnose van de arts vernomen: zij bleek te lijden aan een ernstige vorm van Fybromialgie. Bij Eefje uitte zich dat vooral in extreme vermoeidheid, ernstige rugklachten en spierproblemen overal. Het meest echter was Eefje ondersteboven van de mededeling, dat zij door deze ziekte eventueel in een rolstoel zou kunnen belanden, voorwaar geen prettig vooruitzicht voor een jonge meid, dat pas was begonnen aan een studie in de zorgsector! Bij het opnemen van de energetische voetenkaart kwamen de blokkades en storingen haarfijn naar voren en aangezien er in de reguliere geneeskunde aan Fybromialgie weinig te doen is, kwam Eefje per direct in behandeling. Al spoedig begon Eefje tekenen van verbetering te vertonen, de moeheid werd beheersbaar en zij kon weer enigermate functioneren. Dus besloot zij na verloop van tijd haar studie en ook haar werk weer op te pakken en de gedachte aan de rolstoel begon behoorlijk te vervagen en is uiteindelijk geheel uit beeld verdwenen. Toegepaste therapievormen: Reflexologie, uitgebreid met moxa Resonantietherapie Aromatherapie met specifieke olie Bachremedies Kruiden Manuele Lymfedrainage Bodywork Vita-Kinese Ademtherapie 24

25 Eefjes reacties waren zeer gunstig vergeleken met andere mensen die lijden aan deze nare ziekte ging zij met sprongen vooruit in plaats van achteruit. Eigenlijk functioneert Eefje nagenoeg normaal, ze heeft haar studie kunnen afronden en heeft werk in de zorg gevonden, zwaar werk zelfs!! Wel heeft ze regelmatig behoefte aan onderhoud (ze noemt dit even opladen) en daarvoor komt ze eens in de 6 weken langs. Gebleken is in de loop van de tijd, dat haar energiesysteem terugloopt als ze te lang weg blijft, hoewel we ernaar blijven streven, de tussenpozen steeds te vergroten. Eefje zelf heeft tegen onderhoudsbehandelingen geen bezwaar, ze is blij, dat ze zo goed kan functioneren tegen de negatieve verwachtingen in. Dankzij Eefje hebben diverse familieleden ook gekozen voor behandelingen in onze praktijk, o.a. haar moeder (hoofdpijn en vermoeidheidsklachten) en haar gehandicapte pleegbroertje en pleegzusje. Wij zijn blij dit heel bijzondere gezin, dat tevens fungeert als noodopvanggezin te mogen bijstaan in soms moeilijke tijden. 25

26 GEERTJE Geertje kwam bij ons op een wel heel speciale manier, wij hebben haar bijna opgeraapt! Zij had een lezing bijgewoond over Bachremedies en stelde ons na afloop de vraag, of deze haar zouden kunnen helpen bij haar ernstige probleem. Ook zij bleek te lijden aan een ziekte, die viel onder de noemer Ernstig Vermoeidheidssyndroom, in haar geval luidde de diagnose: ME. Na diverse onderzoeken had de arts Geertje gefeliciteerd: er was niets aantoonbaars gevonden, dus verklaarde hij haar voor gezond. Dit ondanks het feit, dat Geertje slechts ca. 3 uur per dag op kon zijn, niet kon werken en ook de zorg voor haar kleine stiefzoon niet op kon brengen. En dat voor een jonge, gezonde vrouw! Bovendien leed zij aan spierpijn en gewrichtsklachten. Duidelijk was, dat Bachremedies wel ondersteunend konden werken, maar dat er uitgebreide behandelingen nodig waren om Geertjes toestand te verbeteren. Dus maakten we een afspraak voor een energetisch onderzoek. Uit dit onderzoek bleek zonneklaar, dat het hele energetische systeem totaal verstoord was. We startten de behandelingen en net als Eefje reageerde Geertje wonderlijk snel en goed. Zij knapte zienderogen op en herstelde zo goed, dat haar hele leven zich ten goede keerde. 26

27 Toegepaste therapievormen: Reflexologie (met moxa en magneten) Resonantietherapie (met ozon) Bachremedies Aromatherapie en kruiden Kleurentherapie en edelstenen Vita-Kinese Body-work Werken met visualisaties/affirmaties Na haar nagenoeg volledige herstel besloot Geertje bij ons te komen studeren en momenteel is zij nagenoeg afgestudeerd. Bovendien heeft zij een baan, draait haar huishouden, zorgt voor man en zoon en bouwt aan haar eigen praktijk te Gouda. Geertje heeft wel ingezien, dat haar spieren en haar energie ook haar waarschuwingssignalen zijn: gaat zij hier niet goed mee om, dan kunnen haar klachten haar nog wel eens parten spelen, maar dankzij haar studie en kunde is Geertje meestal in staat, haar problemen grotendeels zelf op te lossen en zo niet, dan weet zij ons te vinden. 27

28 Annienke Toen wij Annienke voor het eerst ontmoetten, viel ons meteen op, dat zij bij tijden uitermate moeilijk liep en dat ook opstaan niet al te soepel ging. Tijdens een persoonlijk gesprek bleek dat ook Annienke het etiketje: Fybromyalgie opgeplakt had gekregen. De opgemaakte energetische voetdiagnose vertoonde duidelijk grote energetische storingen en blokkades en het was niet verwonderlijk, dat zij op dat moment niet goed functioneerde. We startten de behandelingen en ook Annienke knapte snel op, was veel minder snel moe en de spierpijn was duidelijk minder. Toegepaste therapievormen: Reflexologie (moxa, magneten) Resonantietherapie (ozon) Aromatherapie en kruiden Bachremedies Kleuren en edelsteentherapie Zapper (weerstand) Waar Geertje echter precies leerde aanvoelen, waar haar grenzen lagen m.b.t. haar energiepatroon, bleek dit voor Annienke nog even zoeken te zijn (evenals trouwens voor Eefje, die haar grenzen bij tijden overschrijdt, vaak door werkomstandigheden) Zoals eerder gezegd, heeft ieder mens een aantal lichaamsdelen en/of organen, die een duidelijk signaal afgeven, wanneer men de energetische grenzen dreigt te overschrijden. Sommige mensen krijgen dan buikpijn, maagpijn of hoofdpijn, maar bij 28

29 mensen met gevoelige spieren reageren deze als eerste, nagenoeg altijd gevolgd door de vermoeidheid en dan wordt men als het ware gedwongen, rust te nemen en de zaken anders aan te pakken. Hiermee leren omgaan is uiteraard niet gemakkelijk, juist voor deze jonge mensen, die midden in de opbouw van hun leven staan. Een ding is echter gebleken: of je het nu wilt of niet, met het lichaam is nu eenmaal niet te marchanderen!! Gaan Eefje, Geertje en Annienke zorgvuldig en bewust om met hun energie, dan zullen zij alle drie volkomen normaal kunnen functioneren, maar voor alle drie de dames is de les: Leren luisteren naar je lichaam!! Indien mogelijk volgen we deze drie op de voet. 29

30 Sjaak, een heel bijzonder geval) Sjaak is en blijft voor ons een bijzonder geval en wel in vele opzichten. Een modern uiterlijk, kaal koppie, oorringetjes, tattoos en specifieke kleding deden hem opvallen in onze praktijk Hij kwam bij ons met een zeer ernstige aandoening, namelijk posttraumatische dystrofie. Ook hij bleek in de reguliere geneeskunde nagenoeg niet te helpen te zijn. Zijn klachten waren zeer ernstig: hij was vaak heel moe, zijn linkerhand trilde en bij nader onderzoek bleek ook zijn linkerbeen te schudden, bovendien had hij veel pijn op een bepaalde plaats op de schouder, volgens hem kwam het trillen daar vandaan. Voor de pijn slikte hij pijnstillers als het echt nodig was. Tijdens de intake vroeg hij mij, of ik nu echt geloofde in onze therapie. Toen ik dit uiteraard bevestigde, vertelde hij eerlijk, dat hij er niks van geloofde, maar dat zijn moeder (die eerder in behandeling was geweest), graag wilde dat hij zich door mij liet behandelen. Dus, zei hij, kom ik gewoon een paar keer, dan is zij ook weer tevreden!!! Een mooie uitdaging dus en zo op het eerste gezicht geen gemakkelijke, want deze vorm van dystrofie staat bekend als zeer moeilijk behandelbaar. Er gebeurde echter iets heel bijzonders, want al tijdens het opmaken van de energetische kaart nam het trillen in de hand en het been sterk af. Nog steeds echter zei Sjaak er echt niet in te geloven. 30

31 Dit begon echter spoedig te veranderen, want al na enkele behandelingen waren bijna alle klachten verdwenen, het trillen was gestopt en de pijn was sterk verminderd. Toegepaste therapievormen: Reflexologie gecombineerd met moxa en magneten Resonantietherapie Aromatherapie (specifieke olie) Deze technieken zorgden ervoor, dat Sjaak na enkele weken weer aan het werk kon (hij was al helemaal thuis) en dat was niet niks, Sjaak is namelijk glassnijder en dat kan echt niet met een trillende hand!! Nog steeds weet hij niet, wat hij van onze therapieën moet denken, wel erkent hij, dat het wel iets moet doen, want zijn klachten spelen in zijn functioneren geen rol meer. Na een korte, intense behandelperiode is Sjaak weggebleven en weten we niet, hoe het verder met hem gaat. 31

32 ERNI Erni kwam bij ons met eigenlijk slechts een klacht, namelijk hevige hoofdpijn, migraineachtig. Tijdens de intake vertelde zij, dat zij zelf meende te weten, waar deze toch ernstige vorm van hoofdpijn vandaan zou kunnen komen. Zij had namelijk opgemerkt, dat zij geen hoofdpijn had tijdens de menstruatie en ook niet na dat zij bloed had afgestaan. Zij vertelde dit aan haar arts en deze liet haar bloed nakijken. Hieruit bleek een te hoog HB gehalte en eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat Erni teveel en te zwaar bloed had. Erni vroeg de arts wat hier aan te doen was en helaas had de arts hierop geen antwoord. Erni zelf had de oplossing wel gevonden: gewoon aderlaten! Dit kon echter niet binnen de reguliere geneeskunde en ook niet bij ons. Wel hebben we samen nagedacht over het verbeteren van de samenstelling van het bloed en we kwamen uit bij het middel Arnica. Dit werkt direct in op het bloed en de kwaliteit van het bloed. Verder bleek Erni een zeer gezond persoon te zijn en we spraken af, dat zij zou beginnen met het innemen van de Arnica. Ne enkele maanden kwam Erni voor controle en wat bleek? De klacht was verdwenen en zij voelde zich prima! Kort, maar krachtig dus, dag Erni! Toegepaste therapievormen: Reflexologie (onderzoek en controle) Homeopathie (Arnica) 32

33 CLAUDIA Claudia kwam bij ons als cursist en al bij de eerste les bleek zij te lijden aan een overgevoeligheid voor o.a. rook, stof en andere zaken, dat zich uitte in bronchiale aanvallen. Zij reageerde dan ook acuut op de net door mij gebruikte moxa door hevige hoestbuien en misselijkheid. Na de les maakte Claudia meteen een afspraak, want ze leed aan nog meer klachten. Tijdens de intake bleek er ook sprake te zijn van Endometriose, rugklachten en een vorm van Candida De opgemaakte kaart bracht nog meer aan het licht, want ook spanningen en trauma s speelden een rol mee. In overleg werd een uitgebreid behandelplan opgesteld, waarmee direct werd gestart. Twee lessen later verbaasde Claudia haar medecursisten door aan de hand van haar opgemaakte kaarten, de opvallende vooruitgang aan te tonen. Haar bronchiën waren sterk verbeterd, ook de Endometriose was vooruitgegaan evenals alle andere, toch vrij ernstige klachten. Toegepaste therapievormen: Reflexologie Resonantietherapie Aromatherapie Kruiden Bachremedies Claudia was niet meteen uit de gevarenzone want de energetische balans was nog ver te zoeken, vooral bij spanningen of stress was er sprake van lichte terugval, dus Claudia, voor jou geldt dus ook: een gewaarschuwd mens 33

34 VOLWASSENEN met energetisch/psychische klachten JAN BAKKER Dit is het verhaal van een bijzonder mens. Eigenlijk zijn al onze patiënten bijzonder, maar sommigen vallen wel heel erg op en daar is onze Jan er zeker een van! Jan kwam bij ons met klachten, die we depressief zouden kunnen noemen, eigenlijk zag hij zijn situatie op dat moment helemaal niet zitten. Wat was het geval? Jan had plotseling hartklachten gekregen, was hals over kop geopereerd, hiervan wel weer aan het opknappen, maar door dit gebeuren was naar zijn idee zijn hele leven op zijn kop gezet. Jan was destijds directeur van een school, maar dat werk was hem voor zijn gevoel min of meer afgenomen en nu had hij niets meer te doen. Dit was voor Jan een onaanvaardbare situatie, hij wilde werken, met mensen omgaan, weer iets betekenen in de maatschappij, maar had geen idee van hoe of wat. Uit de energetische diagnose bleek, dat er nog wel een aantal blokkades en storingen waren, maar de klachten waren toch hoofdzakelijk psychisch. We stelden een behandelpakket op, wat heel specifiek was, daar het voornamelijk bestond uit gesprekstherapie, ondersteund door diverse energetische therapieën. 34

35 Het belangrijkste echter was, dat Jan ging inzien, dat hij nog steeds zijn steentje zou kunnen bijdragen, zij het in een andere hoedanigheid. En dus zei Jan: wat jij doet is ook interessant, ik kom op les en ik zie wel, wat ik er daarna mee ga doen. Jan volgde een aantal cursussen, voelde zich daar prima bij en begon mensen in zijn omgeving te behandelen en met succes! Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de onderwijzer in Jan zocht en vond nieuwe mogelijkheden om toch weer les te gaan geven. Al jaren geeft hij nu les aan anderstaligen en doet dat met toewijding, aandacht en een tomeloze energie. Hij staat voor zijn leerlingen altijd klaar om ze op alle gebieden te helpen, ook op het gebied van hun gezondheid, want hij weet het therapeut zijn te combineren met het lesgeven, als dat niet bijzonder is! Eens per jaar leeft Jan zich ook uit als therapeut bij de Marathon van Rotterdam, waar hij de nestor van ons team is, want ook daar kan iedereen bij hem terecht voor hulp bij deze speciale vorm van Sportreflexologie. Jan, we hopen je nog jaren zo enthousiast en energiek te zien werken. Terug kijkende naar de Jan, die bij ons kwam en de Jan nu: onvoorstelbaar!! Toegepaste therapievormen: Gesprekstherapie Reflexologie Resonantietherapie Bachremedies (veel!) Aromatherapie en kruiden 35

36 Anastasia Een wonderbaarlijke genezing Psychisch-energetisch Sinds de geboorte van haar dochtertje leed Anastasia aan een pittige vorm van postnatale depressie. Ze was altijd moe en lusteloos en kon daardoor nergens van genieten, zelfs niet van haar grappige dochter. Ze voelde zich triest, huilde veel en zag geen oplossing voor haar problemen. Onze Wilma stelde haar voor om eens mee te gaan naar Dorst en Anastasia kwam mee, hoewel ze er eigenlijk niets in zag. Wel kende ze Wilma s verhaal, maar linkte dat niet naar haar eigen situatie. De diagnosekaart vertoonde heftige blokkades, maar haar reactie op de behandeling was opvallend positief. Door omstandigheden kon Anastasia pas na 6 weken komen voor de volgende behandeling, maar wat bleek tot onze verbazing? De diagnosekaart bleef volkomen blanco, Anastasia straalde en verklaarde zichzelf als geheel genezen. Vermoeidheid en lusteloosheid hadden plaats gemaakt voor bruisende energie en genieten, vooral van haar kleine meid! Kan het mooier?? Toegepaste therapievormen: Reflexologie Resonantietherapie Bachremedies Aromatherapie/kruiden Kleurentherapie (groen licht) Dus: kort maar krachtig, en ook goed gebleven. 36

37 PEGGY Op het moment, dat ik dit schrijf, is Peggy nog maar heel kort bij ons in therapie, maar haar vorderingen zijn zo spectaculair, dat ik haar toch in dit boekje wilde vermelden. Peggy kwam met een behoorlijke waslijst klachten, waaronder vermoeidheid, spierpijn, last van de luchtwegen en pijn in de zij. Uit de energetische diagnose bleek echter voornamelijk, dat zij regelrecht op een burn-out afkoerste en dit was gezien haar omstandigheden niet verwonderlijk. Na een goed gesprek, een uitgebreide energetische behandeling, een goed advies en een nieuwe afspraak toog Peggy huiswaarts. Toen ik de tweede keer aan de hand van de kaart ging behandelen kende mijn verbazing geen grenzen: een groot deel van de energetische storingen was verdwenen! Ik vroeg haar, wat zij had gedaan en ze antwoordde nuchter: geluisterd! Peggy had ingezien, dat haar energetische situatie ernstig was en had maatregelen genomen, waardoor haar energiepatroon sterk was verbeterd. Voor de resterende klachten hebben we een voorlopig behandelpakket samengesteld: Toe te passen therapievormen: Reflexologie Resonantietherapie (ozon) Bachremedies Aromatherapie en kruiden (en verder volgen we haar reacties op de therapie) 37

38 PRISCILLA, Melissa en Joop Ook Priscilla is nog maar kort bij ons, maar doet het zo goed, dat we ook haar willen noemen. Duidelijk blijkt vooral bij Priscilla, dat zorgen en problemen je energie volkomen kunnen afbreken en dat je hierdoor allerlei energetische klachten kunt ontwikkelen, die jij wel voelt, maar waar de artsen niets mee kunnen omdat ze in het lichaam niet te registreren zijn. De klachten van Priscilla waren grotendeels samen te vatten onder de noemer: spanningsklachten. Moeheid, hoofdpijn, spierpijn, keelklachten, rug- nek- schouderklachten. Een en ander kwam ook overduidelijk naar voren in de energetische diagnosekaart. Tijdens het eerste gesprek kwam ook meteen haar grootste bron van zorg naar voren, haar dochtertje Melissa. Toen ik haar vertelde, dat wij veel ervaring hadden met het behandelen van kinderen, maakte ze meteen een afspraak voor haar en haar dochter en het was of een loden last van haar schouders was gevallen. Vooral haar levenshouding en inzichten veranderden opzienbarend! Zowel Priscilla als Melissa reageerden uitstekend op de behandelingen, vooral toen duidelijk werd, dat Melissa er wel eens veel beter aan toe zou kunnen zijn, dan aanvankelijk werd gedacht. Als laatste van het gezin liet ook pa zich behandelen en mede door persoonlijke adviezen m.b.t. familiekwesties heeft het hele gezin de balans hervonden. 38

39 Toegepaste therapievormen: Reflexologie (pressuur en massage) Resonantietherapie (ozon) Gesprekstherapie e.a. (in overleg) 39

40 HANNA Hanna is een patiënt, die we kunnen plaatsen in de categorie energetisch/lichamelijk, maar ook in de categorie energetisch/psychisch. Zij kwam namelijk bij ons met klachten, die dicht lagen bij depressiviteit. Bijzonder was wel, dat Hanna zelf precies kon aangeven, waar en wanneer de klachten waren begonnen en wel direct na de geboorte van haar zoontje. De geboorte was namelijk zeer dramatisch verlopen en Hanna hield er allerlei lichamelijke en psychische klachten aan over, onder andere rugklachten, maar ook spierpijnen, moeheid, lusteloosheid etc. wat ook duidelijk te zien was aan haar trieste gezichtje en haar houding. Het opmaken van de energetische kaart was bijna een drama, zoveel pijn zat er in de reflexen, een echte stresskaart, dat wil zeggen, dat bijna alles pijn deed. We besloten tot een gecombineerde aanpak, waarbij het energetisch/psychische de meeste aandacht zou krijgen, met name de verwerking van de dramatische geboorte. Toegepaste therapievormen: Reflexologie (behandeling en controle) Resonantietherapie (Ozon ter verwerking) Ademsessies (verwerking) Bachremedies (trauma) Kleurentherapie (groen licht) Kruiden Bodywork (trauma losmaken) Manuele Lymfedrainage 40

41 En gelukkig, het werkte, maar wel heeft het even geduurd voor de klachten haar normale functioneren niet meer hinderden. Duidelijk is het te zien aan haar veranderde gezicht, dat weer plezier uitstraalt en haar houding, die weer sterk en positief is. Het enige wat bij tijden nog optreedt, is een vorm van migraine, maar daar wordt aangewerkt. 41

42 ALBERT Albert kwam bij ons in een staat van wat tegenwoordig wordt genoemd Burn Out en duidelijk was, dat Albert echt op was. Hij kon zijn werk niet meer aan en had allerlei vage klachten, waarbij de extreme vermoeidheid en de neiging tot diepe depressie de boventoon voerden. Tijdens de eerste intake was Albert in een dramatische huilbui losgebarsten en de stroom van tranen leek bijna niet te stoppen Ook een specifieke manier van ademen wees erop, dat Albert werd overweldigd door zijn emoties. Rescue bracht even verlichting, maar de spanning zat heel hoog en duidelijk was, dat er gewerkt diende te worden aan het loslaten en ontladen van opgekropte emoties. Uit de opgemaakte energetische kaart bleek, dat er weliswaar hier en daar blokkades waren, maar het energetisch/psychische had duidelijk de overhand. Dus stelden we een passend behandelplan op samen met Angelique, die hem het eerst had opgevangen. Toegepaste therapievormen: Reflexologie (ter controle) Resonantietherapie Ademsessies (verwerken en loslaten van de spanning) Bodywork (losmaken van spanning en spieren, energetisch wiegen) Vita-Kinese (wat nu???) Bachremedies Homeopathie (rust) 42

43 Albert reageerde snel en heel bijzonder. Hij besloot zijn hele levenswijze te herzien en met een schone lei helemaal opnieuw te beginnen. Heel speciaal was zijn reactie op zijn ontslag: kan ik op mijn gemak gaan zoeken naar werk, dat beter bij me past! En hij zoekt dit werk ook op een volkomen ander vlak. Albert en zijn vrouw (intussen ook in behandeling) zijn samen begonnen aan een nieuw leven, dat ook nog werd verrijkt met de geboorte van een dochter en een zoon. Beiden bekijken de toch heftige gebeurtenissen als mijlpalen op hun levensweg en een kans op een nieuw, ander leven. Allebei komen ze nog voor onderhoud, maar dat bestaat meestal uit een positief gesprek gecombineerd met ontspannende massages, waar ze intens van genieten nu de enorme emotionele spanningen grotendeels zijn opgelost. 43

44 TAMARA Tamara kwam bij ons, angstig en overweldigd door vele levensvragen, waar ze totaal geen weg mee wist. Ze werd geblokkeerd door angstgedachten, die haar hinderden in haar dagelijks leven, want genieten en blij zijn was voor haar niet mogelijk. Tamara had antidepressiva geslikt, maar haar angsten waren gebleven. Heel opvallend was haar angst voor kinderen, ze reageerde er bijna panisch op en kon hiervoor geen oorzaak aanwijzen. De energetische kaart wees uit, dat er weliswaar wat blokkades waren, maar dat het energetisch/psychische het grootste probleem vormde. We besloten dus om dit gebied eerst tot rust te brengen en haar vooral gelegenheid te bieden tot het stellen van de vragen, die haar zo bezig hielden. We startten met de Metamorfosetechniek, die toegepast kan worden tijdens gesprekken en een lawine van vragen barstte letterlijk los. Toegepaste therapievormen: Reflexologie (controle) Resonantietherapie Metamorfosetechniek Vita-Kinese (oorzaak, achtergrond) Bachremedies (gericht op angst en onzekerheid) Homeopathie (in plaats van antidepressiva) 44

45 Tamara reageerde goed, al bleven vele vragen in haar opkomen, ze wilde eigenlijk zoveel weten en zoveel leren! De Vita-Kinese beantwoordde ook een aantal vragen met betrekking tot haar verleden en langzamerhand werd ze rustiger, verdween het panische en werd ze opener. Ook haar relatie werd beter en ze trouwde! Echter even keerde de paniek terug, ze werd namelijk zwanger en dit ervoer ze toch weer even als heel bedreigend. Opnieuw doken vele vragen op en leken we terug bij af. Door door te gaan met de Metamorfose kwam er opnieuw rust en na verloop van tijd begon zij zich voorzichtig te verheugen op haar kindje, wat op zichzelf een wonder was, gezien haar oude angst voor kinderen. Hoe meer de bevalling, waar ze ook eerst zo bang voor was geweest, naderde, hoe rustiger Tamara werd. Rescue had ze steeds bij de hand. De bevalling verliep volgens het boekje en zonder een spoor van angst. Tamara is nog even terug bij ons, samen met haar kleine, prachtige meiske, en we werken nog rustig verder aan het beantwoorden van haar vragen, waar nog steeds geen eind aan schijnt te komen en we doen dit met heel veel plezier, want vragen dienen beantwoord te worden. 45

46 ANJA Ook Anja kunnen we plaatsen in beide categorieën, energetisch/psychisch, maar zeker ook energetisch/lichamelijk. Anja kwam namelijk bij ons met ademhalingsproblemen, maar al tijdens de intake bleek, dat zij voornamelijk werd beheerst door een grote angst. Haar broer was namelijk kort geleden overleden aan een longziekte en Anja was letterlijk als de dood, dat ook zij hieraan zou overlijden, temeer daar zij regelmatig last had van benauwdheid. Uit de opgemaakte energetische kaart bleek inderdaad, dat de longen niet helemaal optimaal functioneerden, maar dat vooral de bronchiën niet goed werkten. In feite was dat meteen voor Anja een hele opluchting en de angst op haar jonge gezicht nam zienderogen af. Toegepaste therapievormen: Reflexologie en moxa Resonantietherapie (toedienen van Ozon) Bachremedies (angst) Kruiden (ter versterking van de bronchiën) Magneettherapie Homeopathie (bij benauwdheid) Anja knapte bijzonder snel op en bij het zien van de sterk verbeterde energetische kaart groeide het vertrouwen, dat zij niet leed aan de ziekte, die haar broer had. Wel komt Anja regelmatig voor onderhoud ter versterking van haar bronchiën, maar vooral om steeds weer te ervaren, dat het goed met haar is en blijft. 46

47 NICOLE Nicole kwam bij ons in behandeling met zeer sterke vermoeidheidsklachten en allerlei andere vage klachten, bovendien zag zij er bleek en ongezond uit. Ook een van haar zoontjes had veel klachten op het gebied van moeheid en eigenlijk nooit fit zijn en voor een jonge vrouw, maar zeker voor een jong kind zijn vermoeidheidsklachten als het ware een alarmbel: hier klopt iets niet. Bij nader inzien bleek het vermoeden te bestaan, dat beiden waren gestoken door een teek en dat de zeer ernstige en bedreigende ziekte van Lyme zich in hen ontwikkelde. Na het opmaken van de energetische kaart werd besloten tot een specifieke behandeling, die voor allebei bestond uit het op de eerste plaats ontgiften en vervolgens versterken van het eigen energiesysteem. Toegepaste therapievormen: Reflexologie (lymfegebied) Resonantietherapie (ozon!!) Speciale oliën en kruiden Aangepaste voeding Vita-Kinese (overwogen werd Lymfedrainage, evenals een speciale kuur) Zowel Nicole als haar zoontje reageerde snel en goed op de ingezette behandeling en beiden fleurden helemaal op, Nicole deed haar werk weer met plezier en kon weer van haar kits genieten, haar zoon speelde weer en de klachten verdwenen totaal. Nicole vond dit zo fascinerend, dat zij bij ons kwam studeren en intussen bereid ze zich voor op het openen van haar praktijk! 47

Even Voorstellen H.E.T.C. Maria Vastenhout-van Elten Arie Vastenhout H.E.T.Centrum

Even Voorstellen H.E.T.C. Maria Vastenhout-van Elten Arie Vastenhout  H.E.T.Centrum Even Voorstellen Het Holistisch Energetisch Therapie Centrum (H.E.T.C.) is sinds 1987 gevestigd aan het Kapelerf 5 te Dorst (NB) en wordt geleid door: Maria Vastenhout-van Elten Van beroep lerares (peuters,

Nadere informatie

Geactiveerde Zuurstoftherapie. Getuigenissen van Gebruikers en Therapeuten

Geactiveerde Zuurstoftherapie. Getuigenissen van Gebruikers en Therapeuten Geactiveerde Zuurstoftherapie Getuigenissen van Gebruikers en Therapeuten 1 Mijn levenskwaliteit is aanzienlijk beter Adriënne van Beek heeft sinds 1994 de diagnose ME. Afgezien van een extreme vermoeidheid

Nadere informatie

...over psychische problemen

...over psychische problemen OPEN...over psychische problemen LEEF! spreekuur met de stemmen in JE hoofd Mama of mantelzorger? Komt een psycholoog bij de dokter de Omgekeerde Wereld 2011 / nummer 01 (advertentie) Niet lekker in je

Nadere informatie

Het verhaal van Morris (6 jaar) ADHD met laag IQ: Hallo Monique, Wij willen je laten weten dat je ongelooflijk veel voor onze zoon heb gedaan.

Het verhaal van Morris (6 jaar) ADHD met laag IQ: Hallo Monique, Wij willen je laten weten dat je ongelooflijk veel voor onze zoon heb gedaan. Het verhaal van Morris (6 jaar) ADHD met laag IQ: Hallo Monique, Wij willen je laten weten dat je ongelooflijk veel voor onze zoon heb gedaan. Morris is een jaar geleden voor het eerst bij jou op consult

Nadere informatie

GUPTA AMYGDALA RETRAINING TECHNIEKEN VOOR ME/CVS, FIBROMYALGIE EN MCS (MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES)

GUPTA AMYGDALA RETRAINING TECHNIEKEN VOOR ME/CVS, FIBROMYALGIE EN MCS (MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES) GUPTA AMYGDALA RETRAINING TECHNIEKEN VOOR ME/CVS, FIBROMYALGIE EN MCS (MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES) 1 Meer Engelstalige informatie en voor het bestellen van het programma in het Engels ga je naar:

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Inhoud Cosmic&Flower Voorjaarsmailing 2006

Inhoud Cosmic&Flower Voorjaarsmailing 2006 Inhoud Cosmic&Flower Voorjaarsmailing 2006 Korte inleiding Uitslag test Stress Release granuleus Na de 7:7 poort opening bieden wij onze Energy spray, Egypt Healing aan. Data op Etiketten van stockflesjes

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Het verhaal van Fay (2 jaar) eczeem sinds jongs af aan: Het verhaal van Giovanni (10 jaar) ADHD-achtige reactie op koemelk:

Het verhaal van Fay (2 jaar) eczeem sinds jongs af aan: Het verhaal van Giovanni (10 jaar) ADHD-achtige reactie op koemelk: Het verhaal van Fay (2 jaar) eczeem sinds jongs af aan: Via een informatieavond bij de bibliotheek kwam ik in contact met Monique Croes. Ik had haar website al bekeken, maar uit onwetendheid toch nog niet

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.4/december 2010 Ervaring, expertise en behandeling DE HERSENEN 5TIPS EEN

Nadere informatie

De kleur en vorm. De kracht van kleur en vorm. kunstzinnige therapie in gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven

De kleur en vorm. De kracht van kleur en vorm. kunstzinnige therapie in gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven 2 3 Onderwijs, gezondheidszorg of bedrijfsleven kunstzinnige therapie wordt al jarenlang op allerlei terreinen succesvol ingezet voor het behandelen en begeleiden van mensen. Mensen die last hebben van

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij DagbLaD De telegraaf. De inhoud van Deze bijlage valt niet onder De redactionele verantwoordelijkheid.

Dit is een bijlage bij DagbLaD De telegraaf. De inhoud van Deze bijlage valt niet onder De redactionele verantwoordelijkheid. Dit is een bijlage bij DagbLaD De telegraaf. De inhoud van Deze bijlage valt niet onder De redactionele verantwoordelijkheid Mental Fitness Lekkerder in je vel door mentale fitheid Migraine De behandeling

Nadere informatie

De URIM-Code. 1 Inhoud

De URIM-Code. 1 Inhoud De URIM-Code Verzameling informatie en reacties over de energetische Stoelen Voor ondersteuning bij het thuisgebruik en als aanvulling in een praktijk. 1 Inhoud 1 De energetische Stoelen: Urim-Code, Thummim-Code

Nadere informatie

Adviezen om aan uzelf te werken

Adviezen om aan uzelf te werken Adviezen om aan uzelf te werken Door J. Hoogers, arts natuurgeneeskunde, 1 Inleiding Inhoud Deel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Ervaringen uit de praktijk Doel van dit boekje Wat is er met ons gebeurd?

Nadere informatie

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD

Scriptie. Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Scriptie Het effect van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD Marja van der Ende Agaat 16 2691 SM s-gravenzande Tel. 0174-243123 Mob 06-43095590 e-mail: info@massage-therapie.nl Scriptiebegeleiding:

Nadere informatie

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno INLEIDING Dit boek is het vervolg op Mind Over Back Pain, dat in 1984 in Amerika is verschenen. Daarin heb ik het Tension Myositis syndroom TMS beschreven, een aandoening die volgens mij de belangrijkste

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je echtscheiding. Gefeliciteerd met je echtscheiding. In 7 stappen weer. stralen. Bonushoofdstuk. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je echtscheiding. Gefeliciteerd met je echtscheiding. In 7 stappen weer. stralen. Bonushoofdstuk. Marina Schriek I Gefeliciteerd met je echtscheiding In 7 stappen weer stralen Marina Schriek II III Gefeliciteerd met je echtscheiding In 7 stappen weer stralen Copyright 2013 Marina Schriek Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Het verlies van een kind BEHANDELING

Het verlies van een kind BEHANDELING Het verlies van een kind BEHANDELING Inhoudsopgave Inleiding 3 Enkele begrippen 4 Doodgeboorte 4 Zwangerschapsafbreking na prenatale diagnostiek 4 Rouw en gevoelens die je kunt hebben 4 Ongeloof, ontkenning,

Nadere informatie

TESTIMONIALS. Dit is een greep uit de duizenden testimonials, die onze klanten ervaren bij het gebruik van de unieke producten van ARIIX.

TESTIMONIALS. Dit is een greep uit de duizenden testimonials, die onze klanten ervaren bij het gebruik van de unieke producten van ARIIX. TESTIMONIALS Dit is een greep uit de duizenden testimonials, die onze klanten ervaren bij het gebruik van de unieke producten van ARIIX. Ons lichaam is fascinerend: 75 triljard cellen, 15 miljoen celtransacties

Nadere informatie

Vraag & Antwoord over hoe, wanneer, en waartoe al die inspanning voor ouders

Vraag & Antwoord over hoe, wanneer, en waartoe al die inspanning voor ouders 1 Ouders laat je nooit alleen aanmodderen Vraag & Antwoord over hoe, wanneer, en waartoe al die inspanning voor ouders De eerste vraag aan mevrouw Shapiro was natuurlijk: Hoe durft u heel rustig met ouders

Nadere informatie

INLEIDING MIND BODY COACHING

INLEIDING MIND BODY COACHING Marianne Eversteijn, Mind Body Coach, werkt sinds een aantal jaren samen met het medische team van Roy Martina, waaronder Kenneth van Eer en René Martina in de Second Opinion Praktijk. Zij is hoofd van

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

samen zoeken naar balans

samen zoeken naar balans LANDELIJKE DAG PSYCHISCHE GEZONDHEID, 10 OKTOBER 2006 B orderline B ulletin samen zoeken naar balans Van het ene uiterste in het andere een typisch geval van borderline Sommigen mensen menen precies te

Nadere informatie

nieuw inzicht Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER: December

nieuw inzicht Van het bestuur O.A. IN DIT NUMMER: December S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur In deze editie van het periodiek

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie