Het ontstaan van de Cosmic&Flower Energies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ontstaan van de Cosmic&Flower Energies"

Transcriptie

1 Cosmic & Flower Cosmic & Flower Energies is een geregistreerd merk waaronder helende middelen met een hoog energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000 onder de naam Cosmic&Flower Remedies door Simon Konijn, manager van Special Remedies, voormalig zusterbedrijf van onze huidige distributeur VSM Geneesmiddelen bv. Simons eigen woorden die tevens op zijn naamkaartje vermeld stonden waren: " Wij voelen ons verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en beschikbaar stellen van producten en therapieconcepten welke een vernieuwing in de therapeutische behandelingen met natuurlijke middelen tot stand kunnen brengen. Wij streven er naar dit te doen in een positieve atmosfeer die de ontwikkeling van alle betrokkenen ondersteunt". Door zijn ziekteproces hebben wij afscheid van Simon moeten nemen. Vanuit een intens dankbaar gevoel willen wij dit graag vermelden in onze nieuwe introductiefolder. Simon was het begin van deze lijn middelen die inmiddels hun weg internationaal aan het vinden zijn onder de naam Cosmic&Flower Energies. De Energies worden geprepareerd door: Mijzelf: Donny Heuvelmans, healer en natuurgeneeskundig therapeut met als disciplines homeopathie, fytotherapie en orthomoleculaire geneeskunde. En Mark Heuvelmans, mijn zoon, healer en werkzaam als groepsbegeleider binnen de gezondheidszorg. Hij studeert Traditionele Chinese Geneeskunde met de wens de Energies te combineren met TCM. Zodat er effectief en multidisciplinair voor een doorstroming gezorgd kan worden tijdens het uitoefenen van dit beroep. Het ontstaan van de Cosmic&Flower Energies Wij zijn deze Kosmische Bloesem Energies gaan prepareren, geïnspireerd door de groten die ons voor gingen zoals Hippocrates, Paracelsus, Goethe, Hahnemann en Bach die elk op hun manier geloofden in de spirituele, onzichtbare krachten van de schepping. En vanuit ons hart, om onszelf en de mensheid in het tijdperk van innerlijke chaos te ondersteunen tijdens het collectieve transformatieproces naar heelwording en spirituele bewustwording, het vinden van de Goddelijke Kern die eenieder in zich heeft. Mark en ik hebben afgesproken, dat wij alleen vanuit onze hoogste zuiverheidsgraad willen werken en deze willen verfijnen omdat we ons ervan bewust zijn dat we geleid worden door Goddelijke Lichtkrachten. AI onze Energies komen tot stand door gechannelde informatie, inspiratie en innerlijke processen. Deze informatie ontvangen wij tijdens meditaties of slaapfases, maar ook spontaan indien nodig. Voor ons is het moment doorslaggevend waarop we als het ware geroepen worden door de Kosmos en Moeder Aarde om Energies te prepareren tijdens planetaire trillingen. Vanaf dat moment stellen wij ons ter beschikking. Via inspiratie, meditatie en contemplatie worden bij het "ingegeven moment" intuïtief bijbehorende bloemen, edelstenen en/of kristallen gezocht in milieu energetisch schone natuurgebieden. Eenmaal gevonden buigen we de plant, struik of tak op een manier, zodat wij deze niet beschadigen, in glasschalen gevuld met bronwater. Helaas is dit bij zeer laag of hoog groeiende bloemen niet mogelijk, deze worden dan ook om toestemming gevraagd om geplukt te mogen worden voor het preparen van de Energies. In dit bronwater worden dus de frequenties opgeslagen van de bloemen, edelstenen en/of kristallen én de frequenties van alle toegevoegde energieën van Moeder Aarde, Vader Kosmos en alle liefdevolle andere aanwezige hulp. Ook onze energie en het persoonlijk contact met het geheel is tijdens het prepareren een belangrijk aspect. Dat water in staat is om trillingsinformatie op te slaan wordt perfect bewezen in het boek van Masaru Emoto. In de Nederlandse vertaling laat hij via prachtige foto's van bevroren waterkristallen o.a. zien dat water zelfs gedachten en emoties opslaat. Vanuit ons Hoger Bewustzijn noteren we onze waarnemingen en letten op tekenen vanuit de natuur en de Kosmos, (één van de tekens zijn de Buizerds, vandaar dat de Buizerd ons logo is) en wachten het moment af dat we een schaal in ontvangst mogen nemen. Dit tijdstip is mede beslissend voor de werking van een Energy. Op dit tijdstip wordt een horoscoop getrokken. In een horoscoop berekent men via de standen van de Planeten en Sterren de astrologische constellaties van het moment dat wij een schaal in ontvangst nemen. Constellaties geven zowel inzicht in problemen als de mogelijkheden waarover iemand binnen een bepaald kader beschikt tijdens de levensloop. Deze aspecten

2 moeten terug te vinden zijn in de waarnemingen die wij noteerden tijdens het prepareren. De horoscoop bewijst ook ons standpunt: dat het onmogelijk is om een zelfde Energy voor de tweede keer te prepareren! De Cosmic&Flower Energies Vertegenwoordigen energetische vibraties, de 'blauwdruk' van de geprepareerde bloemen, edelstenen en/of kristallen. Een bijzondere toegevoegde waarde is dat wij de kosmische trillingen en bepaalde aspecten mogen vastleggen. Afkomstig van uitzonderlijke planeetstanden in combinatie met fijnstoffelijke Licht frequenties zoals energieën van Licht- Elementalen, Engelen, Kosmische Lichtwezens, en Geascendeerde Meesters en Meesteressen. Omdat deze energieën nieuw lijken over te komen willen wij in het kort uitleg hierover geven: In principe werkt de mensheid vanaf het begin van zijn bestaan samen met deze voor velen nog onzichtbare energieën. Als kind leert men al dat er elfen en kabouters zijn. Natuurwezens die in de elementen aarde, water, lucht en vuur leven. In vrije scholen zoals o.a. de Rudolf Steiner scholen wordt de jeugd hierin onderwezen. Licht Elementalen zijn etherische natuurgeesten, dienaren van het Licht, die de Aarde helpen ondersteunen om in stand te blijven zodat ze als leerschool kan dienen voor het evolutieproces van de geïncarneerde herinneren Zielen op Moeder Aarde. Ook leert men al jong dat er een engelen wereld is die beschermend over ons waakt en aangeroepen mag worden voor hulp. Deze Engelen en Hoger geëvolueerde Deva's zijn Goddelijke beschermers en helpers, die o.a. werkzaam zijn als bemiddelaars tussen de Goddelijke Bron en de mensheid. Hun verantwoording betreft verschillende toegewijde taken. Smeekgebeden vanuit het hart raken ook andere Zielenwezens. Deze Lichtwezens bezitten vermogens die de mensheid zich nu, tijdens het collectieve evolutieproces, eigen kan maken. Dit zijn: Kosmische Lichtwezens zijn Galactische hoeders en bewakers van de Aarde en ons Zonnestelsel. Enkele van onze vaste Lichtgidsen zijn Alceo, Shabatin en Ra. Planetaire afgezanten vanuit de Pleiaden. Geascendeerde Meesters en Meesteressen zijn Zielen die vele levens hier op Aarde geleefd hebben. Sommigen kennen hen als Jezus, Maria (de moeder van Jezus), Mohammed, Franciscus van Assisi of Jeanne D' Arc, etc. Velen bidden tot hen en doen een beroep op hun kwaliteiten. Deze Meesterzielen hebben een vorm van verlichting verworven die veelal door het menselijke intellect nog niet te bevatten is. Ze hebben geleerd om het Goddelijke in zichzelf te verwezenlijken door hun emoties te overwinnen. Geleerd om ruimte en tijd te overstijgen, door meesterschap te creëren over hun fysieke en etherische, astrale lichamen. Deze leermeesters werken samen met de hierboven genoemde krachten, met als einddoel de mensheid in te wijden en te ondersteunen in het transformatieproces naar meesterschap. Zij leggen contacten hier op aarde om diegenen te onderwijzen, die vanuit het diepst van hun hart onderwezen willen worden. Zij willen de mensheid helpen herinneren aan de lessen die o.a. Jezus, Mohammed, Gautama Boeddha, Krishna, Babaji en Yogananda vrij gaven hier op aarde. Zodat de mens zich kan gaan herinneren wie hij is. Als de mens wenst dat zijn persoonlijkheid verhoogd staan deze Lichtwezens klaar om hun aspecten en kwaliteiten vrij te geven zodra iemand daartoe in staat is. Elke Meester en Meesteres heeft specifieke aspecten, een individuele identiteit waar wij als mens ons mee kunnen identificeren als wij hiertoe bereid zijn. Velen die de Meesters en Meesteressen nog niet kunnen zien, mogen hen wel al energetisch via hun Lichtlichamen, (auralagen) voelen en de deugden herkennen waarvan het nodig is om in zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. De mens waarbij deze Meesterkwaliteiten zich manifesteren zal deze specifieke kwaliteiten reflecteren. Ook al realiseert men zich dit gehele proces nu nog niet volledig. Kan men erop vertrouwen dat ná het opheffén van de blokkade, waarop een Cosmic&Flower Energie op uitgekozen is, de Lichtfrequenties van de Meesterkwaliteiten zullen gaan ontwaken, naar eigen potentiële kwaliteiten. Kwaliteiten die de weg naar geestelijke en Zielsverlichting, oftewel het Ascension-proces vrij maken. Informatie over specifieke aspecten en kwaliteiten betreffende deze Lichtmeesters vindt u op onze website onder de link: LichtMeesters, van Lia Kluytmans.

3 Therapeutisch bekeken: De Cosmic&Flower Energies vallen niet onder de geneesmiddelenwet maar onder de warenwet. Dit betekent dat aandoeningen en ziekten, zelfs suggesties dat een energetisch middel een genezend middel is, niet vermeld mogen worden. Deze informatie wordt door ons ook niet meer beschreven. Tijdens de Cosmic&Flower Energies workshops wordt wel dieper ingegaan op de uitgebreide werking van de Energies. Aangezien alle fysieke aandoeningen en verstoringen terug te voeren zijn naar een verstoring van het energetisch continuüm. Dit standpunt wordt wereldwijd herkend in vele verschillende methodes van geneeswijzen. Het energetisch Continuüm omschrijft in deze folder de Lichtlichamen (auralagen of matrix), de chakra s en subchakra's, meridianen en Ka- Lichtkanalen en de bijbehorende energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag, het fysieke lichaam! Wij gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten én vanuit het Vissentijdperk zoals bijv. angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid, Dit werkt als volgt: het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan, die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam doordat er toxine, (gifstoffen), via het etherisch continuüm door de chakra's in de meridianen en ka-kanalen met de bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in de lichaamscellen opgeslagen worden. Er komt een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit het fysieke lichaam. Met als gevolg een homeostatisch interactief syndroom, opgevolgd door fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grofstoffelijk lichaam. De werking van de Cosmic&Flower Energies De hoge combinatie van lichttrillingen vanuit de Cosmic&Flower Energies decoderen en coderen alle niveaus van de fijnstoffelijke Lichtlichamen én de huidige genetische structuur. Dit gaat als volgt: Fase 1: De Cosmic&Flower Energies activeren een alchemistische reactie. Door de aanwezige van de Energies in te nemen, resoneren deze via de celkern door het energiesysteem. Geleidelijk worden de chakra's, de meridianen en Ka- Lichtkanalen, welke invloed hebben op het functioneren van de met hun geassocieerde cellen, doortrokken met de opgeslagen lichttrillingen vanuit de Energies en het decoderen is geactiveerd. Fase 2: Door het herkennen en erkennen van onverwerkte én karmisch verankerde ervaringen en de daarmee samenhangende gedachte patronen te leren plaatsen en los te laten, ontstaat een gezuiverde doorstroming en een samenwerking van de energiekanalen, chakra's, subchakra's, en de Lichtlichamen onderling. Vervolgens treedt een transformatie op in het geestelijk wezen en het bewustzijn en tevens wordt de moleculaire werking van de cellen weer geactiveerd doordat men cellulair gereinigd is. Van hieruit treedt het eigen zelfgenezend vermogen weer in werking en kan men de levensweg, met de daarbij behorende uitdagingen, vanuit innerlijke krachten volgen. Zo kunnen fysieke klachten worden verbeterd of zelfs geëlimineerd. Fase 3: Vanuit een zuivere, stabiele oorstroming van het energetisch continuüm én de herstelde innerlijke rust en kracht, kunnen de Lichttrillingen vanuit de Energies gaan verankeren in de Lichtlichamen en voorkomen dat men terugvalt in oude symptomen en patronen. Fase 4: Vanuit het geactiveerde bewustzijn wordt men weer ontvankelijk voor het integreren van Hogere worden. Er komt een disbalans. bewustzijns-frequenties en kan men zich afstemmen op het collectieve transformatieproces. Hierdoor kan men transformeren naar het eindstreven welke het Christus- of ook wel Boeddhabewustzijn genoemd wordt. Fase 5: Geleidelijk aan herstellen zich fijnstoffelijke velden, platonische lichamen. die zich in en rondom het fysieke lichaam behoren te bevinden (en waar oude alchemisten zoals o.a. Pythagoras al bekent mee waren). Dit zijn Geometrische elektromagnetische energievelden, zoals o.a. het Ster-tetraëderveld. Uiteindelijk zal men zich weer kunnen verbinden met de kracht van een energieveld, de Mer-Ka-Ba genoemd. Het woord Mer verwijst naar een Lichtfrequentie die alleen bekend was tijdens de

4 18 Dynastie. Ka betekent de individuele Geest, of het Goddelijk dubbel van het fysieke lichaam. Ba staat voor de interpretatie van de specifieke werkelijkheid van de Geest. Vanuit de Mer Ka Ba kan men zijn meesterschap creëren. In de door Mark en mij gegeven workshops wordt meer aandacht besteed aan de Heilige Geometrie. Het toepassen in de prakrijk: De Cosmic&Flower Energies worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast. Vanuit de praktijk worden voornamelijk 30 ml. flesjes waarin men 1 tot 4 druppels vanuit een stockflesje doseert voor cliënt/patiënt voorgeschreven. De inname van de Cosmic&Flower Energies staat bekend als veilig. Zij hinderen de werking van natuurlijke, alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Ook worden deze hierdoor niet beïnvloed. De Energies kunnen zonder bezwaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Door het gebruik van de Energies wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. Uitwendige toepassingen Chronische pijnen. allergische reacties, eczemen, hoofdpijnen. kwetsuren etc. zijn, buiten de oorzaak van het moment om, signalen vanuit het geestelijke niveau. Het fysieke lichaam wil duidelijk maken dat er een of meerdere emotionele blokkades aanwezig zijn. Door intuïtief of uitgetest rechtstreeks op of rondom een verstoorde huidzone Cosmic& Flower Energies aan te brengen, kan men de reactie van de verstoorde zone kalmeren of zelfs opheffen, bovendien raakt men de emotionele blokkade aan. Deze methode werkt vooral bij kinderen fantastisch! Wij willen wel adviseren om na deze behandeling, nogmaals uit te testen of de blokkade nog aanwezig is. Mocht dit zo zijn dan heeft deze zich in diepere bewustzijnslagen genesteld en wordt deze door het bewustzijn gesaboteerd. Men heeft dan nog niet de juiste Energy! En inname wordt geadviseerd. Nieuwe Tijdskinderen Nieuwe Tijdskinderen dragen al een hogere lichtfrequentie in én rondom zich. welke verstoord kan worden door de indrukken die ze opdoen vanuit hun omgeving en voeding. Dergelijke verstoringen veroorzaken een verstoring tussen hun gevoel én hun taak hier op aarde. Met de voor ons bekende reacties: overgevoelig voor indrukken, hoofd of buikpijn, gedrags- en leerproblemen. ADHD of autisme en allergieën die zich op de meest verschillende niveaus uiten. De hogere resonantie van de Cosmic&Flower Energies zijn o.a. voor deze kinderen een vertrouwde resonantie. welke gelijk als beschermend en thuiskomend in hun eigen bron ervaren wordt, en bovendien hun eigen zelfgenezend vermogen activeert. Zowel van ouders als vanuit praktijkervaringen mogen wij vele prachtige reacties ontvangen. Ook het bestuur Nieuwe Tijdskinderen Nederland én België is bekend met de werking en resultaten betreffende onze Energies. Diverse ervaringen zijn te lezen op onze website, de VSM Nieuwsbrieven en in de nummers 3 en 4 van het tijdschrift: Kind en Nieuwe tijd. En in de nieuwsbrieven van Het Lichthuis 2000 van bewustzijn geactiveerd. Yolande Lambrechts. Kinderen laten wij dan ook altijd zelf hun Energies uitzoeken. Ze voelen het gekriebel van de frequenties van de Energies. Veel kinderen zien zelfs de kleuren van de half-edelstenen of de stralen van de Meesters en Meesteressen die aanwezig waren tijdens het prepareren. Vanuit vele praktijkervaringen is bevestigd dat kinderen altijd de juiste Energies voor zichzelf uitzoeken en/of zelfs voor hun ouders/verzorgers! Dieren en Planten Een groeiend aantal mensen raakt enthousiast over de resultaten die men ervaart door het toepassen van de Cosmic&Flower Energies bij dieren. De sensibiliteit van dieren is sterker dan die van de mens, de maximale dag-dosis is 6 maal. Meer informatie vind u in het boekje dat zich in een Cosmic&Flower Box bevindt. Ook planten kunt u helpen door meteen na het overplanten,10 druppels Deva Rescue Energy in een liter gietwater te doen. Mochten uw planten, bomen, of struiken aangetast zijn door schimmels of ongedierte welke hen schaden, dan kunt u enkele druppels Healing in testbuisjes bij hen leggen, of ze besproeien met 10 druppels per liter water. Healing zal hun auralagen versterken waardoor ze minder vatbaar worden

5 en kunnen gaan herstellen. Workshops en cursussen: Tenslotte willen wij graag vermelden dat er in Nederland, België, Engeland en Canada workshops georganiseerd worden voor: Artsen en Therapeuten, leraren, maatschappelijk werkers, pedagogen, geboorte- en stervensbegeleiders én iedereen die vanuit nieuwe energieën en innerlijke krachten energetisch wil leren werken en een methode zoekt om de mens tijdens het collectieve transformatieproces naar heelwording en thuis komen in eigen bron te ondersteunen. Met als doelstelling om tijdens de workshops blokkades te transformeren en innerlijke krachten en kwaliteiten te stimuleren. De cursisten o.a. te helpen herinneren aan wie ze zijn! Dit door middel van kwaliteiten, die verankert zijn in ieders celgeheugen, te stimuleren zodat verborgen kwaliteiten als helder voelen en helder weten weer kunnen ontwaken. Men zal hierdoor op een zuivere manier intuïtief energetisch kunnen werken en de werking van de Cosmic&Flower Energies kunnen ervaren en deze voor zichzelf en voor de cliënt/patiënt uit kunnen zoeken en toepassen. De workshops worden per regio in Nederland België georganiseerd door diverse docenten. Iedere docent heeft als toegevoegde waarde in de workshop eigen kwaliteiten geïntegreerd. Informatie betreffende de docenten en hun extra aandachtspunten, de workshops data en plaatsen kunt u vinden onder de link: cursussen op onze website en in de V SM brieven. Algemene aandachtspunten bij iedere docent zijn: De spirituele ontwikkeling van de Cosmic & Flower Remedies. Intuïtie training d.m.v. het afstemmen op bloemen, aura's en energieën. Uitleg over metafysica. Bio-energetische oefeningen, activeringsmeditaties en visualisaties, die sterk gericht zijn op het verbinden met uw Hoger Zelf, de aarde én de kosmos. En het gelijktijdig functioneren, samenwerken van de linker- en rechter hersenhelft. Heractivering van de epifyse. De kracht en structuur van de energieën, die altijd om ons heen zijn, zelf voelen. Subtiel voelen waar blokkades bij een ander gemanifesteerd zijn. Inzicht in externe en interne invloeden van de chakra's en auralagen. Uitleg over 11 chakra's en hun verantwoordelijkheid voor het functioneren van de psyche en het fysieke lichaam. De reden van meerdere opnieuw geactiveerde Aquariuschakra's. Crystal DNA healing tijdens het activeren van 12 innerlijke krachtcentra. De verdere ontwikkelingen betreffende energetische lichamen. De ondersteunende en helende werking van de Cosmic&Flower Energies in vele processen. Buiten de algemene aandachtspunten om besteden wij in de door ons persoonlijk gegeven workshops aandacht aan: Het opnieuw leren activeren en schoonmaken van electromagnetische, Geometrische Lichtlichamen, zoals de Ster-tetraëder. Een lang vergeten prana ademhalings techniek om de Stertetraëder optimaal van prana te voorzien. De fysieke transformatie van de genetische structuur, het Ascensionproces en kennismaking met de subtiele niveaus van Geestelijke Lichtbegeleiders. Intuïtief voegen wij datgene toe wat nodig is in de groep. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u voor een persoonlijk gesprek met Mark of Donny Heuvelmans iedere maandagmiddag tussen en uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: +31 (0) Dit is tevens een faxnummer. Buiten deze uren om kunt u gerust inspreken op het antwoordapparaat, u wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Of mail naar Volledig beschreven informatie: Momenteel zijn er 5 Boxen op de markt. In elke Box bevindt zich een boekje met de beschrijving van: De zeer uitgebreide, afzonderlijke werking van de 12 Cosmic&Flower Energies stockflesjes die zich in de Box bevinden. Zeer ruim aangeboden diverse methodes hoe men de Cosmic&Flower Energies toepast in de praktijk. Een beknopte omschrijving van elke afzonderlijk

6 Cosmic&Flower Energy. Deze kunt u kopiëren en meegeven aan de Cliënt/patiënt. Bovendien vindt u deze informatie op de VIG Vademecum cd-rom van Easy Brothers Software, tel. +31 (0) Op onze website: vindt u De beschrijving van: De Cosmic&Flower Energies afzonderlijk en de Deva Rescue. Meerdere uitwendige toepassingsmogelijkheden. Praktijk ervaringen van artsen en therapeuten, patiënten/cliënten. Adressen van artsen en therapeuten die de Cosmic&Flower Energies in hun praktijk toepassen. Artikelen over het energetisch continuüm, het Aquariustijdperk, het transformatieproces etc. Workshops en cursusinformatie. Docenten met bijbehorende informatie betreffende de Cosmic&Flower workshops. De distributie: Dankzij de heer Johan van der Molen, bioloog en senior Product Manager, die vanuit zijn hart Simons taak en missie overnam hebben wij kunnen besluiten om de distributie via VSM te laten verlopen. Ons besluit werd bovendien bekrachtigd doordat wij persoonlijk bevriend mochten geraken met de kracht achter de distributie, Giri Prins. De volgende omschrijving geplaatst door Johan van der Mole spreekt voor zich! Vanuit het streven middelen te leveren in een positieve atmosfeer die de ontwikkeling van alle betrokkenen ondersteunt, worden de Cosmic & Flower Energies gedistribueerd door VSM Geneesmiddelen bv. VSM stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om op de genezingskracht van het eigen lichaam te kunnen vertrouwen en zo evenwichtig in het leven te kunnen staan. VSM levert daartoe homeopathische geneesmiddelen en fytotherapeutische producten. Daarnaast distribueert VSM natuurlijke middelen met een hoog energetische waarde, die kunnen worden ingezet ter stimulatie van de eigen genezende kracht. Meestal worden deze middelen toegepast onder begeleiding van een arts of therapeut. Een van de meest bekende producten, die in deze tijd een toenemende belangstelling genieten, zijn de Cosmic&Flower Energies. Cosmic&Flower Energies zijn te bestellen bij: VSM geneesmiddelen BV Tel: +31 (0) of via de mail: VSM levert ook aan: Hahnemann Apotheek Tel: +31 (0) Aan alle docenten: de Energies kunt u tijdens de workshops bij hen bestellen. De Cosmic&Flower Energies kunnen de mensheid helpen in hun Zielenstrijd tijdens transformatie processen en helpen loslaten van hun blokkades, in het vinden van hun eigen Goddelijke Kern. Ze werken krachtig ondersteunend, maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen. Elke dag opnieuw! Wat die ongrijpbare lichtkracht van onze Cosmic& Flower Energies ook mag zijn, voor ons staat vast dat genezing verband houdt met de Levensgeest zelf, die zich manifesteert bij hulpzoekende mensen. Wij wensen u, vanuit onze liefdesenergie en de resonerende Lichttrillingen van de Cosmic & Flower Energies, transformerende genezing toe vanuit uw eigen innerlijke rust. May love and light surround us, Mark en Donny Heuvelmans

Thema s in deze Nieuwsflits. 4: Geadviseerde C&F Energies en Egyptische Chakra oliën voor augustus en de komende maanden.

Thema s in deze Nieuwsflits. 4: Geadviseerde C&F Energies en Egyptische Chakra oliën voor augustus en de komende maanden. Thema s in deze Nieuwsflits 1: Planetaire kosmische triggers in augustus 2: Helende Reis 3: Ondersteunende informatie 4: Geadviseerde C&F Energies en Egyptische Chakra oliën voor augustus en de komende

Nadere informatie

Inhoud Cosmic&Flower Voorjaarsmailing 2006

Inhoud Cosmic&Flower Voorjaarsmailing 2006 Inhoud Cosmic&Flower Voorjaarsmailing 2006 Korte inleiding Uitslag test Stress Release granuleus Na de 7:7 poort opening bieden wij onze Energy spray, Egypt Healing aan. Data op Etiketten van stockflesjes

Nadere informatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie CURSUS & OPLEIDING CENTRUM Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie Opleidingen Professional Aurahealer Reiki Practitioner Reikimaster Meditatieleraar Shin-Do leraar Voeding

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde 4 jarige HBO Beroepsopleiding E.E.N. Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut Opleiding Basis Medische Vakken (Post) HBO-niveau Minors,

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Studieplan Bijscholingsmodule Voetreflexmassage

Studieplan Bijscholingsmodule Voetreflexmassage Studieplan Bijscholingsmodule Voetreflexmassage beroepsvereniging B.A.T.C. V.B.A.G. L.V.N.G. ondervoetreflexzones binnenvoetreflexzones buitenvoetreflexzones bovenvoetreflexzones Dimensions Training Institute

Nadere informatie

Even Voorstellen H.E.T.C. Maria Vastenhout-van Elten Arie Vastenhout H.E.T.Centrum

Even Voorstellen H.E.T.C. Maria Vastenhout-van Elten Arie Vastenhout  H.E.T.Centrum Even Voorstellen Het Holistisch Energetisch Therapie Centrum (H.E.T.C.) is sinds 1987 gevestigd aan het Kapelerf 5 te Dorst (NB) en wordt geleid door: Maria Vastenhout-van Elten Van beroep lerares (peuters,

Nadere informatie

AYURVEDA: VATA MANAGEMENT, SLEUTELS TOT ZELFINZICHT, ZELFGENEZING EN ZIEKTEPREVENTIE. CODESLEUTELS VOOR DE KOSMISCHE MENS DEEKSHA DE KRACHT VAN JE

AYURVEDA: VATA MANAGEMENT, SLEUTELS TOT ZELFINZICHT, ZELFGENEZING EN ZIEKTEPREVENTIE. CODESLEUTELS VOOR DE KOSMISCHE MENS DEEKSHA DE KRACHT VAN JE AYURVEDA: VATA MANAGEMENT, SLEUTELS TOT ZELFINZICHT, ZELFGENEZING EN ZIEKTEPREVENTIE. CODESLEUTELS VOOR DE KOSMISCHE MENS DEEKSHA DE KRACHT VAN JE ADEM. DREAMTIME SOUND HEALING EXPEDITIE SLOVAKIJE ETERNAL

Nadere informatie

PROGRAMMABOEK 2. healingveld. workshops. Van 6 t/m 9 juni 2013. Vier dagen feest met zielsverwanten! 20e. Eigentijds Festival

PROGRAMMABOEK 2. healingveld. workshops. Van 6 t/m 9 juni 2013. Vier dagen feest met zielsverwanten! 20e. Eigentijds Festival PROGRAMMABOEK 2 workshops healingveld Van 6 t/m 9 juni 2013 Vier dagen feest met zielsverwanten! 20e Eigentijds Festival 2 Eigentijds Festival 2013 Healingveld en Workshops Dit programmaboek bevat een

Nadere informatie

De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces

De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces Dit artikel is geheel gewijd aan de vele lichamelijke verschijnselen die zich tijdens het veranderingsproces (Ascentie) kunnen voordoen. Het is een

Nadere informatie

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007)

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) Wat hier gepresenteerd wordt in deze klas is geen New Age idee. Het is een oude healing techniek die herontdekt is en daarna verder ontwikkeld.

Nadere informatie

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis?

Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut. Wat is jouw basis? Hogere frequenties & basistechnieken voor de paranormaal therapeut Wat is jouw basis? Marie-Louise (M.G.) van Craaikamp van der Laan, H08 HJBC, mei 2012 Begeleiding door Joke Crone Ravestein 2/75 Voorwoord

Nadere informatie

Energie in balans! Een gezond lichaam en een vrije geest door het reguleren van energie in ons lichaam en om ons heen.

Energie in balans! Een gezond lichaam en een vrije geest door het reguleren van energie in ons lichaam en om ons heen. Energie in balans! Een gezond lichaam en een vrije geest door het reguleren van energie in ons lichaam en om ons heen. Energie EHBO The happiest people don t HAVE the best of everything, they just MAKE

Nadere informatie

INTEGRALE PSYCHOTHERAPIE

INTEGRALE PSYCHOTHERAPIE INTEGRALE PSYCHOTHERAPIE Bijlage voor therapeuten cliënten en begeleiders bij het boek: DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL Kees en Marijke Aaldijk Uitgeverij Elmar (2009) 1 Psychische problemen Integrale psychotherapie

Nadere informatie

Alternatieve Beurs Oberon 13 april 2013. Beursnieuwsbrief

Alternatieve Beurs Oberon 13 april 2013. Beursnieuwsbrief Alternatieve Beurs Oberon 13 april 2013 Beursnieuwsbrief Hierbij stellen enkele therapeuten zich vast voor aan u. In totaal zijn er op de beurs ongeveer 39 therapeuten aanwezig. Karima Chafia Mijn werk

Nadere informatie

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Hoogsensitiviteit. Van klacht naar kracht. Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Hoogsensitiviteit Van klacht naar kracht Scriptie HBO beroepsopleiding Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Sharon Nethercott Marsstraat 48 6133 WL Sittard 045 4580669 Registratienummer: 229 Ingeleverd

Nadere informatie

Paginanummer; 2 HEILIGE SCHRIFTGELEERDE JE VEELKLEURIGE LICHTMANTEL WACHT OP JE 8 TOT DE GEKOZENEN BEHOREN 14

Paginanummer; 2 HEILIGE SCHRIFTGELEERDE JE VEELKLEURIGE LICHTMANTEL WACHT OP JE 8 TOT DE GEKOZENEN BEHOREN 14 BOODSCHAP VAN AARTSENGEL MICHAËL Doorgegeven via Ronna Vertaald door: Fabienne Fooij Paginanummer; 2 HEILIGE SCHRIFTGELEERDE JE VEELKLEURIGE LICHTMANTEL WACHT OP JE 8 TOT DE GEKOZENEN BEHOREN 14 1 Heilige

Nadere informatie

Het Shekinah Manifest

Het Shekinah Manifest Het Shekinah Manifest Inhoud 1. Het Shekinah Manifest 2. De fasen van Shekinah 3. De Shekinah Cursus 4. Shekinah groepen 5. De Shekinah Teacher opleiding 1. Het Shekinah Manifest In dit hoofdstuk komen

Nadere informatie

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen Humani VanWittemstraat 28 5271 HV Sint Michielsgestel tel. 06-25351271 e-mail: jhuisman@humani.nl www.humani.nl N.E.I Therapie

Nadere informatie

1. INLEIDING Reiki Inwijding

1. INLEIDING Reiki Inwijding 1. INLEIDING Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Yolan. 2013 - Hallo! 2013 - Hallo! In dit nummer o.a.

Nieuwsbrief Yolan. 2013 - Hallo! 2013 - Hallo! In dit nummer o.a. Y O L A N B I E M A N S T h e r a p i e & w o r k s h o p s v o o r i n n e r l i j k e v r i j h e i d Nieuwsbrief 2013 - Hallo! 8 januari Nummer 1, 2013 2012 het oude jaar, een jaar voor velen heftig,

Nadere informatie

VortexHealing. Goddelijke Energie Heling

VortexHealing. Goddelijke Energie Heling VortexHealing Goddelijke Energie Heling VortexHealing is een Goddelijke healingwijze en een pad voor ontwaken uit de Goddelijke Bron. Het is ontworpen om de oorsprong van het emotionele bewustzijn te transformeren,

Nadere informatie

CHRISTALL. Begeleiding van nieuwe levensvormen. Eenheid in eigen wijsheid en bundeling van krachten.

CHRISTALL. Begeleiding van nieuwe levensvormen. Eenheid in eigen wijsheid en bundeling van krachten. CHRISTALL Eenheid in eigen wijsheid en bundeling van krachten. Uitgave van Association Litteraire Fantilhou Zantus nr. 79 Kwartaalblad oktober 2013 prijs 3,75 Begeleiding van nieuwe levensvormen Je "Zelf"

Nadere informatie

De URIM-Code. 1 Inhoud

De URIM-Code. 1 Inhoud De URIM-Code Verzameling informatie en reacties over de energetische Stoelen Voor ondersteuning bij het thuisgebruik en als aanvulling in een praktijk. 1 Inhoud 1 De energetische Stoelen: Urim-Code, Thummim-Code

Nadere informatie

www.asja-reizigersinvrede.nl

www.asja-reizigersinvrede.nl 1 Eerste uitgave: juni 2011, uitgeverij Boekscout. Herziene uitgave: mei 2014, e-book in eigen beheer, ASJA Boekomslag ontwerp: ASJA Foto cover: ASJA : privé collectie Disclaimer, copyrights en wijze van

Nadere informatie

Lichtgebed 1 HET BEGELEIDENDE LICHT

Lichtgebed 1 HET BEGELEIDENDE LICHT uit: Het zwaard van Michael, Emile Trommel, eerste druk september 2000 (geheel uitverkocht) ISBN 90 901 37 22 - X Uitgever: Stichting Het Schild van Licht, Postbus 260, 3880 AG Putten. De inhoud van dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23, Najaar 2011

Nieuwsbrief 23, Najaar 2011 Spiritueel Café Heerlen Nieuwsbrief 23, Najaar 2011 Gratis Meenemen Straal, straal, straal. Door Lilian Ferru God s engelen zijn er om je eraan te herinneren hoe je moet vliegen Maudy Fowler Inhoud * Straal,

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie

Beroepsprofiel Levenstherapeut

Beroepsprofiel Levenstherapeut Beroepsprofiel Levenstherapeut Inhoudsopgave Mensbeeld Mensbeeld 3 1. Therapievorm Levenstherapie 4 2. Plaatsbepaling van Levenstherapie 4 3. Plaatsbepaling Levenstherapie binnen het vakgebied van de psychologie

Nadere informatie