Het ontstaan van de Cosmic&Flower Energies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ontstaan van de Cosmic&Flower Energies"

Transcriptie

1 Cosmic & Flower Cosmic & Flower Energies is een geregistreerd merk waaronder helende middelen met een hoog energetische waarde op de markt zijn gebracht in het jaar 2000 onder de naam Cosmic&Flower Remedies door Simon Konijn, manager van Special Remedies, voormalig zusterbedrijf van onze huidige distributeur VSM Geneesmiddelen bv. Simons eigen woorden die tevens op zijn naamkaartje vermeld stonden waren: " Wij voelen ons verantwoordelijk voor het (mede) ontwikkelen en beschikbaar stellen van producten en therapieconcepten welke een vernieuwing in de therapeutische behandelingen met natuurlijke middelen tot stand kunnen brengen. Wij streven er naar dit te doen in een positieve atmosfeer die de ontwikkeling van alle betrokkenen ondersteunt". Door zijn ziekteproces hebben wij afscheid van Simon moeten nemen. Vanuit een intens dankbaar gevoel willen wij dit graag vermelden in onze nieuwe introductiefolder. Simon was het begin van deze lijn middelen die inmiddels hun weg internationaal aan het vinden zijn onder de naam Cosmic&Flower Energies. De Energies worden geprepareerd door: Mijzelf: Donny Heuvelmans, healer en natuurgeneeskundig therapeut met als disciplines homeopathie, fytotherapie en orthomoleculaire geneeskunde. En Mark Heuvelmans, mijn zoon, healer en werkzaam als groepsbegeleider binnen de gezondheidszorg. Hij studeert Traditionele Chinese Geneeskunde met de wens de Energies te combineren met TCM. Zodat er effectief en multidisciplinair voor een doorstroming gezorgd kan worden tijdens het uitoefenen van dit beroep. Het ontstaan van de Cosmic&Flower Energies Wij zijn deze Kosmische Bloesem Energies gaan prepareren, geïnspireerd door de groten die ons voor gingen zoals Hippocrates, Paracelsus, Goethe, Hahnemann en Bach die elk op hun manier geloofden in de spirituele, onzichtbare krachten van de schepping. En vanuit ons hart, om onszelf en de mensheid in het tijdperk van innerlijke chaos te ondersteunen tijdens het collectieve transformatieproces naar heelwording en spirituele bewustwording, het vinden van de Goddelijke Kern die eenieder in zich heeft. Mark en ik hebben afgesproken, dat wij alleen vanuit onze hoogste zuiverheidsgraad willen werken en deze willen verfijnen omdat we ons ervan bewust zijn dat we geleid worden door Goddelijke Lichtkrachten. AI onze Energies komen tot stand door gechannelde informatie, inspiratie en innerlijke processen. Deze informatie ontvangen wij tijdens meditaties of slaapfases, maar ook spontaan indien nodig. Voor ons is het moment doorslaggevend waarop we als het ware geroepen worden door de Kosmos en Moeder Aarde om Energies te prepareren tijdens planetaire trillingen. Vanaf dat moment stellen wij ons ter beschikking. Via inspiratie, meditatie en contemplatie worden bij het "ingegeven moment" intuïtief bijbehorende bloemen, edelstenen en/of kristallen gezocht in milieu energetisch schone natuurgebieden. Eenmaal gevonden buigen we de plant, struik of tak op een manier, zodat wij deze niet beschadigen, in glasschalen gevuld met bronwater. Helaas is dit bij zeer laag of hoog groeiende bloemen niet mogelijk, deze worden dan ook om toestemming gevraagd om geplukt te mogen worden voor het preparen van de Energies. In dit bronwater worden dus de frequenties opgeslagen van de bloemen, edelstenen en/of kristallen én de frequenties van alle toegevoegde energieën van Moeder Aarde, Vader Kosmos en alle liefdevolle andere aanwezige hulp. Ook onze energie en het persoonlijk contact met het geheel is tijdens het prepareren een belangrijk aspect. Dat water in staat is om trillingsinformatie op te slaan wordt perfect bewezen in het boek van Masaru Emoto. In de Nederlandse vertaling laat hij via prachtige foto's van bevroren waterkristallen o.a. zien dat water zelfs gedachten en emoties opslaat. Vanuit ons Hoger Bewustzijn noteren we onze waarnemingen en letten op tekenen vanuit de natuur en de Kosmos, (één van de tekens zijn de Buizerds, vandaar dat de Buizerd ons logo is) en wachten het moment af dat we een schaal in ontvangst mogen nemen. Dit tijdstip is mede beslissend voor de werking van een Energy. Op dit tijdstip wordt een horoscoop getrokken. In een horoscoop berekent men via de standen van de Planeten en Sterren de astrologische constellaties van het moment dat wij een schaal in ontvangst nemen. Constellaties geven zowel inzicht in problemen als de mogelijkheden waarover iemand binnen een bepaald kader beschikt tijdens de levensloop. Deze aspecten

2 moeten terug te vinden zijn in de waarnemingen die wij noteerden tijdens het prepareren. De horoscoop bewijst ook ons standpunt: dat het onmogelijk is om een zelfde Energy voor de tweede keer te prepareren! De Cosmic&Flower Energies Vertegenwoordigen energetische vibraties, de 'blauwdruk' van de geprepareerde bloemen, edelstenen en/of kristallen. Een bijzondere toegevoegde waarde is dat wij de kosmische trillingen en bepaalde aspecten mogen vastleggen. Afkomstig van uitzonderlijke planeetstanden in combinatie met fijnstoffelijke Licht frequenties zoals energieën van Licht- Elementalen, Engelen, Kosmische Lichtwezens, en Geascendeerde Meesters en Meesteressen. Omdat deze energieën nieuw lijken over te komen willen wij in het kort uitleg hierover geven: In principe werkt de mensheid vanaf het begin van zijn bestaan samen met deze voor velen nog onzichtbare energieën. Als kind leert men al dat er elfen en kabouters zijn. Natuurwezens die in de elementen aarde, water, lucht en vuur leven. In vrije scholen zoals o.a. de Rudolf Steiner scholen wordt de jeugd hierin onderwezen. Licht Elementalen zijn etherische natuurgeesten, dienaren van het Licht, die de Aarde helpen ondersteunen om in stand te blijven zodat ze als leerschool kan dienen voor het evolutieproces van de geïncarneerde herinneren Zielen op Moeder Aarde. Ook leert men al jong dat er een engelen wereld is die beschermend over ons waakt en aangeroepen mag worden voor hulp. Deze Engelen en Hoger geëvolueerde Deva's zijn Goddelijke beschermers en helpers, die o.a. werkzaam zijn als bemiddelaars tussen de Goddelijke Bron en de mensheid. Hun verantwoording betreft verschillende toegewijde taken. Smeekgebeden vanuit het hart raken ook andere Zielenwezens. Deze Lichtwezens bezitten vermogens die de mensheid zich nu, tijdens het collectieve evolutieproces, eigen kan maken. Dit zijn: Kosmische Lichtwezens zijn Galactische hoeders en bewakers van de Aarde en ons Zonnestelsel. Enkele van onze vaste Lichtgidsen zijn Alceo, Shabatin en Ra. Planetaire afgezanten vanuit de Pleiaden. Geascendeerde Meesters en Meesteressen zijn Zielen die vele levens hier op Aarde geleefd hebben. Sommigen kennen hen als Jezus, Maria (de moeder van Jezus), Mohammed, Franciscus van Assisi of Jeanne D' Arc, etc. Velen bidden tot hen en doen een beroep op hun kwaliteiten. Deze Meesterzielen hebben een vorm van verlichting verworven die veelal door het menselijke intellect nog niet te bevatten is. Ze hebben geleerd om het Goddelijke in zichzelf te verwezenlijken door hun emoties te overwinnen. Geleerd om ruimte en tijd te overstijgen, door meesterschap te creëren over hun fysieke en etherische, astrale lichamen. Deze leermeesters werken samen met de hierboven genoemde krachten, met als einddoel de mensheid in te wijden en te ondersteunen in het transformatieproces naar meesterschap. Zij leggen contacten hier op aarde om diegenen te onderwijzen, die vanuit het diepst van hun hart onderwezen willen worden. Zij willen de mensheid helpen herinneren aan de lessen die o.a. Jezus, Mohammed, Gautama Boeddha, Krishna, Babaji en Yogananda vrij gaven hier op aarde. Zodat de mens zich kan gaan herinneren wie hij is. Als de mens wenst dat zijn persoonlijkheid verhoogd staan deze Lichtwezens klaar om hun aspecten en kwaliteiten vrij te geven zodra iemand daartoe in staat is. Elke Meester en Meesteres heeft specifieke aspecten, een individuele identiteit waar wij als mens ons mee kunnen identificeren als wij hiertoe bereid zijn. Velen die de Meesters en Meesteressen nog niet kunnen zien, mogen hen wel al energetisch via hun Lichtlichamen, (auralagen) voelen en de deugden herkennen waarvan het nodig is om in zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. De mens waarbij deze Meesterkwaliteiten zich manifesteren zal deze specifieke kwaliteiten reflecteren. Ook al realiseert men zich dit gehele proces nu nog niet volledig. Kan men erop vertrouwen dat ná het opheffén van de blokkade, waarop een Cosmic&Flower Energie op uitgekozen is, de Lichtfrequenties van de Meesterkwaliteiten zullen gaan ontwaken, naar eigen potentiële kwaliteiten. Kwaliteiten die de weg naar geestelijke en Zielsverlichting, oftewel het Ascension-proces vrij maken. Informatie over specifieke aspecten en kwaliteiten betreffende deze Lichtmeesters vindt u op onze website onder de link: LichtMeesters, van Lia Kluytmans.

3 Therapeutisch bekeken: De Cosmic&Flower Energies vallen niet onder de geneesmiddelenwet maar onder de warenwet. Dit betekent dat aandoeningen en ziekten, zelfs suggesties dat een energetisch middel een genezend middel is, niet vermeld mogen worden. Deze informatie wordt door ons ook niet meer beschreven. Tijdens de Cosmic&Flower Energies workshops wordt wel dieper ingegaan op de uitgebreide werking van de Energies. Aangezien alle fysieke aandoeningen en verstoringen terug te voeren zijn naar een verstoring van het energetisch continuüm. Dit standpunt wordt wereldwijd herkend in vele verschillende methodes van geneeswijzen. Het energetisch Continuüm omschrijft in deze folder de Lichtlichamen (auralagen of matrix), de chakra s en subchakra's, meridianen en Ka- Lichtkanalen en de bijbehorende energiepunten die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de meest verstoffelijkte laag, het fysieke lichaam! Wij gaan uit van de zienswijze dat een persoonlijkheid wordt gevormd door gedachten, handelingen en gewoontes, die gebaseerd zijn op emoties en gevoelens vanuit karmische aspecten én vanuit het Vissentijdperk zoals bijv. angsten, innerlijke onrust, onzekerheid en eenzaamheid, Dit werkt als volgt: het onbewuste deel van ons wezen, waar toch drijfkrachten vanuit gaan, die ons gedrag en gevoel in bepaalde mate bepalen, kan samen met het bewustzijn, onze gedachten, het patroon van ons energetisch continuüm beïnvloeden. Negatieve of onderdrukte emoties hebben een schadelijk effect op het fysieke lichaam doordat er toxine, (gifstoffen), via het etherisch continuüm door de chakra's in de meridianen en ka-kanalen met de bijbehorende organen en het endocriene stelsel, in de lichaamscellen opgeslagen worden. Er komt een disbalans. De kosmische energie kan niet meer naar binnen en verbruikte energie kan niet meer uit het fysieke lichaam. Met als gevolg een homeostatisch interactief syndroom, opgevolgd door fysieke kwaaltjes c.q. ziekten in het grofstoffelijk lichaam. De werking van de Cosmic&Flower Energies De hoge combinatie van lichttrillingen vanuit de Cosmic&Flower Energies decoderen en coderen alle niveaus van de fijnstoffelijke Lichtlichamen én de huidige genetische structuur. Dit gaat als volgt: Fase 1: De Cosmic&Flower Energies activeren een alchemistische reactie. Door de aanwezige van de Energies in te nemen, resoneren deze via de celkern door het energiesysteem. Geleidelijk worden de chakra's, de meridianen en Ka- Lichtkanalen, welke invloed hebben op het functioneren van de met hun geassocieerde cellen, doortrokken met de opgeslagen lichttrillingen vanuit de Energies en het decoderen is geactiveerd. Fase 2: Door het herkennen en erkennen van onverwerkte én karmisch verankerde ervaringen en de daarmee samenhangende gedachte patronen te leren plaatsen en los te laten, ontstaat een gezuiverde doorstroming en een samenwerking van de energiekanalen, chakra's, subchakra's, en de Lichtlichamen onderling. Vervolgens treedt een transformatie op in het geestelijk wezen en het bewustzijn en tevens wordt de moleculaire werking van de cellen weer geactiveerd doordat men cellulair gereinigd is. Van hieruit treedt het eigen zelfgenezend vermogen weer in werking en kan men de levensweg, met de daarbij behorende uitdagingen, vanuit innerlijke krachten volgen. Zo kunnen fysieke klachten worden verbeterd of zelfs geëlimineerd. Fase 3: Vanuit een zuivere, stabiele oorstroming van het energetisch continuüm én de herstelde innerlijke rust en kracht, kunnen de Lichttrillingen vanuit de Energies gaan verankeren in de Lichtlichamen en voorkomen dat men terugvalt in oude symptomen en patronen. Fase 4: Vanuit het geactiveerde bewustzijn wordt men weer ontvankelijk voor het integreren van Hogere worden. Er komt een disbalans. bewustzijns-frequenties en kan men zich afstemmen op het collectieve transformatieproces. Hierdoor kan men transformeren naar het eindstreven welke het Christus- of ook wel Boeddhabewustzijn genoemd wordt. Fase 5: Geleidelijk aan herstellen zich fijnstoffelijke velden, platonische lichamen. die zich in en rondom het fysieke lichaam behoren te bevinden (en waar oude alchemisten zoals o.a. Pythagoras al bekent mee waren). Dit zijn Geometrische elektromagnetische energievelden, zoals o.a. het Ster-tetraëderveld. Uiteindelijk zal men zich weer kunnen verbinden met de kracht van een energieveld, de Mer-Ka-Ba genoemd. Het woord Mer verwijst naar een Lichtfrequentie die alleen bekend was tijdens de

4 18 Dynastie. Ka betekent de individuele Geest, of het Goddelijk dubbel van het fysieke lichaam. Ba staat voor de interpretatie van de specifieke werkelijkheid van de Geest. Vanuit de Mer Ka Ba kan men zijn meesterschap creëren. In de door Mark en mij gegeven workshops wordt meer aandacht besteed aan de Heilige Geometrie. Het toepassen in de prakrijk: De Cosmic&Flower Energies worden ingezet binnen alle disciplines en ondersteunen deze. Elke testmethode kan worden toegepast. Vanuit de praktijk worden voornamelijk 30 ml. flesjes waarin men 1 tot 4 druppels vanuit een stockflesje doseert voor cliënt/patiënt voorgeschreven. De inname van de Cosmic&Flower Energies staat bekend als veilig. Zij hinderen de werking van natuurlijke, alternatieve- en reguliere geneesmiddelen niet. Ook worden deze hierdoor niet beïnvloed. De Energies kunnen zonder bezwaar tijdens de zwangerschap en borstvoeding gebruikt worden. Door het gebruik van de Energies wordt een transformatie in het bewustzijn geactiveerd. Uitwendige toepassingen Chronische pijnen. allergische reacties, eczemen, hoofdpijnen. kwetsuren etc. zijn, buiten de oorzaak van het moment om, signalen vanuit het geestelijke niveau. Het fysieke lichaam wil duidelijk maken dat er een of meerdere emotionele blokkades aanwezig zijn. Door intuïtief of uitgetest rechtstreeks op of rondom een verstoorde huidzone Cosmic& Flower Energies aan te brengen, kan men de reactie van de verstoorde zone kalmeren of zelfs opheffen, bovendien raakt men de emotionele blokkade aan. Deze methode werkt vooral bij kinderen fantastisch! Wij willen wel adviseren om na deze behandeling, nogmaals uit te testen of de blokkade nog aanwezig is. Mocht dit zo zijn dan heeft deze zich in diepere bewustzijnslagen genesteld en wordt deze door het bewustzijn gesaboteerd. Men heeft dan nog niet de juiste Energy! En inname wordt geadviseerd. Nieuwe Tijdskinderen Nieuwe Tijdskinderen dragen al een hogere lichtfrequentie in én rondom zich. welke verstoord kan worden door de indrukken die ze opdoen vanuit hun omgeving en voeding. Dergelijke verstoringen veroorzaken een verstoring tussen hun gevoel én hun taak hier op aarde. Met de voor ons bekende reacties: overgevoelig voor indrukken, hoofd of buikpijn, gedrags- en leerproblemen. ADHD of autisme en allergieën die zich op de meest verschillende niveaus uiten. De hogere resonantie van de Cosmic&Flower Energies zijn o.a. voor deze kinderen een vertrouwde resonantie. welke gelijk als beschermend en thuiskomend in hun eigen bron ervaren wordt, en bovendien hun eigen zelfgenezend vermogen activeert. Zowel van ouders als vanuit praktijkervaringen mogen wij vele prachtige reacties ontvangen. Ook het bestuur Nieuwe Tijdskinderen Nederland én België is bekend met de werking en resultaten betreffende onze Energies. Diverse ervaringen zijn te lezen op onze website, de VSM Nieuwsbrieven en in de nummers 3 en 4 van het tijdschrift: Kind en Nieuwe tijd. En in de nieuwsbrieven van Het Lichthuis 2000 van bewustzijn geactiveerd. Yolande Lambrechts. Kinderen laten wij dan ook altijd zelf hun Energies uitzoeken. Ze voelen het gekriebel van de frequenties van de Energies. Veel kinderen zien zelfs de kleuren van de half-edelstenen of de stralen van de Meesters en Meesteressen die aanwezig waren tijdens het prepareren. Vanuit vele praktijkervaringen is bevestigd dat kinderen altijd de juiste Energies voor zichzelf uitzoeken en/of zelfs voor hun ouders/verzorgers! Dieren en Planten Een groeiend aantal mensen raakt enthousiast over de resultaten die men ervaart door het toepassen van de Cosmic&Flower Energies bij dieren. De sensibiliteit van dieren is sterker dan die van de mens, de maximale dag-dosis is 6 maal. Meer informatie vind u in het boekje dat zich in een Cosmic&Flower Box bevindt. Ook planten kunt u helpen door meteen na het overplanten,10 druppels Deva Rescue Energy in een liter gietwater te doen. Mochten uw planten, bomen, of struiken aangetast zijn door schimmels of ongedierte welke hen schaden, dan kunt u enkele druppels Healing in testbuisjes bij hen leggen, of ze besproeien met 10 druppels per liter water. Healing zal hun auralagen versterken waardoor ze minder vatbaar worden

5 en kunnen gaan herstellen. Workshops en cursussen: Tenslotte willen wij graag vermelden dat er in Nederland, België, Engeland en Canada workshops georganiseerd worden voor: Artsen en Therapeuten, leraren, maatschappelijk werkers, pedagogen, geboorte- en stervensbegeleiders én iedereen die vanuit nieuwe energieën en innerlijke krachten energetisch wil leren werken en een methode zoekt om de mens tijdens het collectieve transformatieproces naar heelwording en thuis komen in eigen bron te ondersteunen. Met als doelstelling om tijdens de workshops blokkades te transformeren en innerlijke krachten en kwaliteiten te stimuleren. De cursisten o.a. te helpen herinneren aan wie ze zijn! Dit door middel van kwaliteiten, die verankert zijn in ieders celgeheugen, te stimuleren zodat verborgen kwaliteiten als helder voelen en helder weten weer kunnen ontwaken. Men zal hierdoor op een zuivere manier intuïtief energetisch kunnen werken en de werking van de Cosmic&Flower Energies kunnen ervaren en deze voor zichzelf en voor de cliënt/patiënt uit kunnen zoeken en toepassen. De workshops worden per regio in Nederland België georganiseerd door diverse docenten. Iedere docent heeft als toegevoegde waarde in de workshop eigen kwaliteiten geïntegreerd. Informatie betreffende de docenten en hun extra aandachtspunten, de workshops data en plaatsen kunt u vinden onder de link: cursussen op onze website en in de V SM brieven. Algemene aandachtspunten bij iedere docent zijn: De spirituele ontwikkeling van de Cosmic & Flower Remedies. Intuïtie training d.m.v. het afstemmen op bloemen, aura's en energieën. Uitleg over metafysica. Bio-energetische oefeningen, activeringsmeditaties en visualisaties, die sterk gericht zijn op het verbinden met uw Hoger Zelf, de aarde én de kosmos. En het gelijktijdig functioneren, samenwerken van de linker- en rechter hersenhelft. Heractivering van de epifyse. De kracht en structuur van de energieën, die altijd om ons heen zijn, zelf voelen. Subtiel voelen waar blokkades bij een ander gemanifesteerd zijn. Inzicht in externe en interne invloeden van de chakra's en auralagen. Uitleg over 11 chakra's en hun verantwoordelijkheid voor het functioneren van de psyche en het fysieke lichaam. De reden van meerdere opnieuw geactiveerde Aquariuschakra's. Crystal DNA healing tijdens het activeren van 12 innerlijke krachtcentra. De verdere ontwikkelingen betreffende energetische lichamen. De ondersteunende en helende werking van de Cosmic&Flower Energies in vele processen. Buiten de algemene aandachtspunten om besteden wij in de door ons persoonlijk gegeven workshops aandacht aan: Het opnieuw leren activeren en schoonmaken van electromagnetische, Geometrische Lichtlichamen, zoals de Ster-tetraëder. Een lang vergeten prana ademhalings techniek om de Stertetraëder optimaal van prana te voorzien. De fysieke transformatie van de genetische structuur, het Ascensionproces en kennismaking met de subtiele niveaus van Geestelijke Lichtbegeleiders. Intuïtief voegen wij datgene toe wat nodig is in de groep. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u voor een persoonlijk gesprek met Mark of Donny Heuvelmans iedere maandagmiddag tussen en uur telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: +31 (0) Dit is tevens een faxnummer. Buiten deze uren om kunt u gerust inspreken op het antwoordapparaat, u wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld. Of mail naar Volledig beschreven informatie: Momenteel zijn er 5 Boxen op de markt. In elke Box bevindt zich een boekje met de beschrijving van: De zeer uitgebreide, afzonderlijke werking van de 12 Cosmic&Flower Energies stockflesjes die zich in de Box bevinden. Zeer ruim aangeboden diverse methodes hoe men de Cosmic&Flower Energies toepast in de praktijk. Een beknopte omschrijving van elke afzonderlijk

6 Cosmic&Flower Energy. Deze kunt u kopiëren en meegeven aan de Cliënt/patiënt. Bovendien vindt u deze informatie op de VIG Vademecum cd-rom van Easy Brothers Software, tel. +31 (0) Op onze website: vindt u De beschrijving van: De Cosmic&Flower Energies afzonderlijk en de Deva Rescue. Meerdere uitwendige toepassingsmogelijkheden. Praktijk ervaringen van artsen en therapeuten, patiënten/cliënten. Adressen van artsen en therapeuten die de Cosmic&Flower Energies in hun praktijk toepassen. Artikelen over het energetisch continuüm, het Aquariustijdperk, het transformatieproces etc. Workshops en cursusinformatie. Docenten met bijbehorende informatie betreffende de Cosmic&Flower workshops. De distributie: Dankzij de heer Johan van der Molen, bioloog en senior Product Manager, die vanuit zijn hart Simons taak en missie overnam hebben wij kunnen besluiten om de distributie via VSM te laten verlopen. Ons besluit werd bovendien bekrachtigd doordat wij persoonlijk bevriend mochten geraken met de kracht achter de distributie, Giri Prins. De volgende omschrijving geplaatst door Johan van der Mole spreekt voor zich! Vanuit het streven middelen te leveren in een positieve atmosfeer die de ontwikkeling van alle betrokkenen ondersteunt, worden de Cosmic & Flower Energies gedistribueerd door VSM Geneesmiddelen bv. VSM stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om op de genezingskracht van het eigen lichaam te kunnen vertrouwen en zo evenwichtig in het leven te kunnen staan. VSM levert daartoe homeopathische geneesmiddelen en fytotherapeutische producten. Daarnaast distribueert VSM natuurlijke middelen met een hoog energetische waarde, die kunnen worden ingezet ter stimulatie van de eigen genezende kracht. Meestal worden deze middelen toegepast onder begeleiding van een arts of therapeut. Een van de meest bekende producten, die in deze tijd een toenemende belangstelling genieten, zijn de Cosmic&Flower Energies. Cosmic&Flower Energies zijn te bestellen bij: VSM geneesmiddelen BV Tel: +31 (0) of via de mail: VSM levert ook aan: Hahnemann Apotheek Tel: +31 (0) Aan alle docenten: de Energies kunt u tijdens de workshops bij hen bestellen. De Cosmic&Flower Energies kunnen de mensheid helpen in hun Zielenstrijd tijdens transformatie processen en helpen loslaten van hun blokkades, in het vinden van hun eigen Goddelijke Kern. Ze werken krachtig ondersteunend, maar het werken aan zichzelf moet de mens zelf doen. Elke dag opnieuw! Wat die ongrijpbare lichtkracht van onze Cosmic& Flower Energies ook mag zijn, voor ons staat vast dat genezing verband houdt met de Levensgeest zelf, die zich manifesteert bij hulpzoekende mensen. Wij wensen u, vanuit onze liefdesenergie en de resonerende Lichttrillingen van de Cosmic & Flower Energies, transformerende genezing toe vanuit uw eigen innerlijke rust. May love and light surround us, Mark en Donny Heuvelmans

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal

Studiegids. Opleidingscentrum Bergkristal Studiegids Opleidingscentrum Bergkristal Ontwikkel jezelf in jouw eigen unieke stijl Holistisch Natuurgeneeskundig Specialist Opleidingscentrum Bergkristal Adriana Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen

Nadere informatie

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer Galacticnetwork Ingrid Keminer Matrix Klankcodes met Ingrid Keminer Waar gaat deze unieke workshop

Nadere informatie

Maar eerst weer een edelsteen van de maand. De edelsteen die hoort bij de geboortes in Mei is de Smaragd

Maar eerst weer een edelsteen van de maand. De edelsteen die hoort bij de geboortes in Mei is de Smaragd Nieuwsbrief mei 2012 Beste nieuwsbrieflezer, Wat is een aura? Een menselijk auraveld is een persoonlijk energiereservoir die als een schaal van licht de energiestroom vanuit de Centrale Kosmische bron

Nadere informatie

Heling in de nieuwe tijd

Heling in de nieuwe tijd Heling in de nieuwe tijd Op zoek naar jouw ware zelf Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn we allemaal lichtwezens. We zijn in ons diepste wezen allemaal al heel. Door het proces van de dualiteit wat we

Nadere informatie

Bomen zijn de ontvangers van een zeer Hoge Lichtfrequentie

Bomen zijn de ontvangers van een zeer Hoge Lichtfrequentie Bomen zijn de ontvangers van een zeer Hoge Lichtfrequentie Ashtar via Arthura Goede middag lieve aardbewoners, Vele van jullie hebben inmiddels het groeiende besef, dat bomen een belangrijke bron van levens

Nadere informatie

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn Op weg naar 2012 Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn 29 oktober 2011 tot 21 december 2012 De mensheid en Moeder Aarde staan aan de vooravond van een enorme sprong in de evolutie. Het Aquariustijdperk

Nadere informatie

Energie en Energetische geneeswijze

Energie en Energetische geneeswijze Module 6 Energie en Energetische geneeswijze De glimlach in de zorgverlening Module 6 Energie en Energetische geneeskunde 2014 1 Energie en Energetische geneeswijze Het niet geziene, leren zien, het onbegrijpelijke,

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons Tarieven: Het tarief van een behandeling is 65 euro. Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, gelieve dit minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit om het mogelijk te maken om nog een andere cliënt

Nadere informatie

JALOEZIE. Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst?

JALOEZIE. Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst? JALOEZIE Wat is de diepere oorzaak van jaloezie of afgunst? WHO IS TO BLAME? Naar jaloezie en afgunst, maatschappelijk gezien als een negatieve eigenschap, is al veel onderzoek gedaan. Hoe kijkt de esoterie

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

De vrede fles B2, blauw/blauw, is verborgen in B109 en bevestigt de positie van Zachariël als

De vrede fles B2, blauw/blauw, is verborgen in B109 en bevestigt de positie van Zachariël als AARTSENGEL ZACHARIEL B109 Aartsengel Zachariël magenta/mid olijf groen geboren om 12 uur (gmt) op 26 juli 2011 Eerste gedachten Aartsengel Zachariël brengt een nieuw gevoel van hoop en optimisme en stimuleert

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

Centrum Corazon Roy Westerweel

Centrum Corazon Roy Westerweel Centrum Corazon Roy Westerweel Cantharel 25 2403 RA Alphen aan den Rijn bezoek alleen op afspraak. Telefoon: 0172-443977 Mobiel: 06-45316825 Email: info@centrum-corazon.nl INTRODUCTIE Welkom op de site

Nadere informatie

Celia Fenn- Aartsengel Michael De Frequentie van Goud Dec.2013/Jan.2014

Celia Fenn- Aartsengel Michael De Frequentie van Goud Dec.2013/Jan.2014 Celia Fenn- Aartsengel Michael De Frequentie van Goud Dec.2013/Jan.2014 Geschreven door auteur 1 Reactie Gepubliceerd: december 25th, 2013 Geliefde Familie van het Licht, in deze maand van december 2013

Nadere informatie

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga 1 Yoga lerares, Quantum fysiek Chakra Healing CV. Helena H. Dusseljee Werk ervaringen 15 jaar van het werken met mensen in psychiatrisch ziekenhuis, jeugd gevangenis, Verslaving Kliniek, vrouwen opvang,

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

Het VIOLETTE VUUR is voor ons lichaam een. zelf genezend hulpmiddel

Het VIOLETTE VUUR is voor ons lichaam een. zelf genezend hulpmiddel Het VIOLETTE VUUR is voor ons lichaam een zelf genezend hulpmiddel De Violette vlam is waardevoller dan alle rijkdom, al het goud en alle juwelen van deze planeet. Het heeft invloed op structuur van iedere

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven?

DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE. Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? DÉ PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Mooi van binnen en van buiten! Wie wil meer balans en gezondheid in het leven? 0031 (0) 6 25 51 69 15 0031 (0) 70 369 76 41 INFO@SUDASHI.NL VOEDING Waarom ik schrijf

Nadere informatie

EarthCrystal Reading op de essentie van de ziel

EarthCrystal Reading op de essentie van de ziel EarthCrystal Reading op de essentie van de ziel mobiel: 06-57 319904 vast: 053-785 0151 info@earthcrystal.nl www.earthcrystal.nl Multidimensionaal bewustzijn is een term die je steeds vaker hoort en tegenkomt

Nadere informatie

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn?

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? door Kees Aaldijk transpersoonlijk coach en therapeut 06-142 742 93 www.transpersoonlijk.nl gepubliceerd in Spiegelbeeld januari 2010

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek..

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. WantToKnow.nl Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. 25 februari 2014 Door GuidoJ. Aanbevelen Vanaf haar vroegste jeugd heeft Willeke Hendrik via haar ouders, de passie voor kunst en spiritualiteit

Nadere informatie

De toepassing van harmonische frequenties TRIKOMBIN. Matrix ontladingstherapie volgens Baklayan Bioresonantie therapie Frequentie therapie

De toepassing van harmonische frequenties TRIKOMBIN. Matrix ontladingstherapie volgens Baklayan Bioresonantie therapie Frequentie therapie De toepassing van harmonische frequenties TRIKOMBIN Drie systemen in één apparaat Matrix ontladingstherapie volgens Baklayan Bioresonantie therapie Frequentie therapie Behandel uw patiënten sneller en

Nadere informatie

6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats.

6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats. In samenwerking Yébo holistic academy en Surya. Stellen voor, 6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats. Alle retreates zijn op basis van 8 dagen 7 nachten(check-in en uit tijden inbegrepen),met

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

COMBINATIE REMEDIES. Bloesem Remedies Nederland

COMBINATIE REMEDIES. Bloesem Remedies Nederland COMBINATIE REMEDIES Bloesem Remedies Nederland COMBINATIE REMEDIES Combinaties voor de ziel. Er is een nieuwe serie combinaties, die te maken hebben met de verbinding, groei en ontplooiing van de ziel.

Nadere informatie

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE Uitkomst onderzoek We geven in dit verslag een aantal samenvattende uitkomsten weer van het onderzoek onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Zelfrealisatie.

Nadere informatie

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter

Hooggevoeligheid & Energie. Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Hooggevoeligheid & Energie Zomerweekend op de Veluwe door Henk Janssen, Selma Weideman en Alex Ruijter Thema s: Herkennen van & omgaan met (Hoog)gevoeligheid en spiritualiteit. Energetisch reinigen en

Nadere informatie

Innergy-Waters Transformatieset Werkvormen

Innergy-Waters Transformatieset Werkvormen Innergy-Waters Transformatieset Werkvormen Woestijgerweg 172 3817 SP Amersfoort 033-4451480 info@coach-inn www.coach-inn.nl VOORWOORD In dit deel treft de lezer informatie over de Innergy Waters Transformatieset.

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Maureen Oliver Lezing gehouden tijdens het symposium van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op 20

Nadere informatie

DE CHAKRA REMEDIES. judaspenning fluitenkruid grasklokje kaasjeskruid klein hoefblad

DE CHAKRA REMEDIES. judaspenning fluitenkruid grasklokje kaasjeskruid klein hoefblad DE CHAKRA REMEDIES Chakra s zijn energiecentra in ons lichaam. Een verstoorde of geblokkeerde werking heeft directe gevolgen voor ons voelen, denken en handelen. Deze Chakra remedies zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Een Kristal Healings consult van 1,5 2 uur. Rosa Spierlaan 14 te Oegstgeest

Een Kristal Healings consult van 1,5 2 uur. Rosa Spierlaan 14 te Oegstgeest In Licht en de Liefde ben ik verbonden met het MoederLichtschip SHAMBALLA, waarmee ik heen en weer reis. Ik opereer vanuit het Boeddha Maitreya Hart van Moeder Aarde waarin en doorheen het Boeddha Maitreya

Nadere informatie

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Ieder kind is uniek, dus ook kinderen met autistische symptomen. Er zijn allerlei oorzaken

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II. Inwijding DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel II Inwijding Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn

Joanne van Wijgerden. Vitaal hartsbewustzijn Vitaal hartsbewustzijn Joanne van Wijgerden In deze lezing wil ik graag een kader geven voor vitaal hartsbewustzijn vanuit het functioneren en de mogelijkheden van het menselijk lichaam. Voor mijzelf is

Nadere informatie

Zorg door alternatieve geneeswijzen

Zorg door alternatieve geneeswijzen Zorg door alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeswijzen Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 6 Fytotherapie 8 Orthomoleculaire geneeskunde 10 Advies 11 Alternatieve geneeswijzen is een verzamelnaam

Nadere informatie

ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK PC VUGHT

ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK PC VUGHT ONTDEKJEKRACHT.NU ZOMER PROGRAMMA 2015 ONTDEKJEKRACHT.NU REUTSEDIJK 6 5264 PC VUGHT 06-29436075 bianca@ontdekjekracht.nu www.ontdekjekracht.nu DE KRACHT VAN KLEUR Cursus van 5 les dagen of 10 avonden waarin

Nadere informatie

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door:

Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Cursussen bij Dressuurstal (Website: www.cursustotaal.nl) Organisatie: Yvonne Roosen Uitvoering: Koekkoek en co vertegenwoordigd door: Nel Koekkoek, sportpsycholoog, GZ- psycholoog BIG Marie-José Hulsman

Nadere informatie

HELEMAAL JEZELF ZIJN; STA IN JOUW KRACHT, LEEF VANUIT JOUW HART.

HELEMAAL JEZELF ZIJN; STA IN JOUW KRACHT, LEEF VANUIT JOUW HART. Centrum Bergkristal A.A. Visser J. Nagelhoutlaan 39 8574 SR Bakhuizen 06-25312186 Overzicht November 7-11; Jouw manifestatiekracht; jezelf sterker neerzetten en manifesteren met behulp van positieve psychologie

Nadere informatie

Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016. Gechannelde boodschap voor februari

Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016. Gechannelde boodschap voor februari Nieuwsflits Studio Duinvoet Januari 2016 Dear Ones, Gechannelde boodschap voor februari Wij nemen jullie mee in een shift die noodzakelijk is om de energie op jullie planeet te balanceren. Het magnetische

Nadere informatie

Omdat een Open Generatie Verleden verhindert om Jezelf te zijn! Dit geldt zowel voor ons individueel als als leefgemeenschap

Omdat een Open Generatie Verleden verhindert om Jezelf te zijn! Dit geldt zowel voor ons individueel als als leefgemeenschap Omdat een Open Generatie Verleden verhindert om Jezelf te zijn! Dit geldt zowel voor ons individueel als als leefgemeenschap Met het afsluiten van een open generatie verleden biedt je jezelf als mens de

Nadere informatie

Sophia healing & Reading

Sophia healing & Reading 22-0602014 Activiteiten najaar 2014 Sophia healing & Reading Een reading op de Opleiding Healing & Reading Wil je inzicht in jezelf? Ben je nieuwsgierig naar je kwaliteiten en groei? Zou je wel eens willen

Nadere informatie

Over de dood (deel 3)

Over de dood (deel 3) spiritualiteit Over de dood (deel 3) Gezien vanuit je universele essentie incarneert een klein deeltje van je tijdloze bewustzijn als mens om hier op aarde een unieke fysieke ervaring te hebben. Via geboorte

Nadere informatie

Slapend fit met kleuren, klanken en kruidenolie

Slapend fit met kleuren, klanken en kruidenolie Slapend fit met kleuren, klanken en kruidenolie Wilde-kruidenolie relax als slaapremedie! Peter Mandel Bewerkt door Praveeta Timmerman Inhoudsopgave Inleiding...7 Hoofdstuk 1: Wat is wilde-kruidenolie

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van wijzigingen in het Tera Mai -Healingsysteem

Informatie ten behoeve van wijzigingen in het Tera Mai -Healingsysteem Informatie ten behoeve van wijzigingen in het Tera Mai -Healingsysteem Het Tera Mai -Healingsysteem, a System without Walls, zoals grondlegster Kathleen Milner dit noemt, werd 20 jaar geleden in Nederland

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM, tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational

Nadere informatie

Energetische Dieptereiniging

Energetische Dieptereiniging Achtergronden van de Energetische Dieptereiniging Toelichting en naslagwerk over de dynamiek van de energetische dieptereiniging: EDR Uitgave van Het Spectrum, Hoogstraten. www.hetspectrum.be VOORWOORD

Nadere informatie

Programma. 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya. het Esseense erfgoed na 2012 Dag Buiten de Tijd 2015

Programma. 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya. het Esseense erfgoed na 2012 Dag Buiten de Tijd 2015 Programma 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya het Esseense erfgoed na 2012 Dag Buiten de Tijd 2015 Zaterdag 25 juli 2015 09.30 Inloop ontvangst met koffie/ thee 10.00 Openingsmeditatie:

Nadere informatie

Studieplan Bewust afvallen

Studieplan Bewust afvallen Studieplan Bewust afvallen Opleidingsinstituut Academ Studiejaar 2016 Versie 0.1 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Inleiding... 3 Doel van de bijscholing... 3 Inhoud van de bijscholing... 3 Duur... 5 Toelatingseisen...

Nadere informatie

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008

Vereniging : De Verlichte Ster 1/27/2008 REIKI UNIVERSELE ENERGIE: Het woord is ontstaan uit de Japanse karakters Rei & Ki. Rei betekent universeel en Ki betekent levensenergie, kracht. In diverse culturen zijn er voor hetzelfde woord andere

Nadere informatie

Homeopathie voor paarden

Homeopathie voor paarden Artikel: http://horsefulness.be/homeopathie-voor-paarden/ site van Horsefulness van Karine Vanderborre Homeopathie voor paarden Homeopathie, niet iedereen heeft er vertrouwen in Ikzelf sta er volledig

Nadere informatie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie

Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Het Sandelhout Meditatietechnieken, Coaching en Training Meditatietechnieken Coaching en Energetische therapie Individuele consulten voor particulieren Locatie: Het Beekse Boshuis Goirlesedijk ongenummerd

Nadere informatie

Info en secretariaat:

Info en secretariaat: Info en secretariaat: Timotheus-Intuïtie vzw Jaak De Boeckstraat 73 bus 2 (DE KRING) 2170 Merksem Tel: 03 644.53.01 Fax: 03 644.05.51 E-mail: info@timotheus.org www.timotheus.org Wat is Timotheus? Als

Nadere informatie

Sophia healing & Reading

Sophia healing & Reading 11-11-2013 Volume 1, editie 1 Sophia healing & Reading OPFRIS CURSUS REIS DOOR DE CHAKRA'S Heb je eerder een cursus Reis door de chakra s gevolgd of een cursus Intuïtieve ontwikkeling? Maar kom je er niet

Nadere informatie

Angela Kämper. Prana. voeding VOEL JE GOED DOOR VOEDSEL VÓL LICHT. Uitgeverij Akasha

Angela Kämper. Prana. voeding VOEL JE GOED DOOR VOEDSEL VÓL LICHT. Uitgeverij Akasha Angela Kämper Prana voeding VOEL JE GOED DOOR VOEDSEL VÓL LICHT Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 9 Inleiding: het prana 13 Wat is prana? 13 Een wereld van trillingen en energie 15 Dichte energie als

Nadere informatie

Workshop van Stress naar Vitaliteit

Workshop van Stress naar Vitaliteit Workshop van Stress naar Vitaliteit Het Leven Stressachtig? Het leven lijkt vol ongemakken te zitten. We worden wakker met het gevoel dat we nauwelijks hebben geslapen. We ontbijten gehaast en volgen tegelijk

Nadere informatie

Zuiverheid (280, 289, 321, 336, 404, 418, 419, 436) 280. Zuiverheid als basis voor liefde, vriendschap en Waarheid

Zuiverheid (280, 289, 321, 336, 404, 418, 419, 436) 280. Zuiverheid als basis voor liefde, vriendschap en Waarheid Zuiverheid (280, 289, 321, 336, 404, 418, 419, 436) 280. Zuiverheid als basis voor liefde, vriendschap en Waarheid Lieve mensen 29 juli 2012 Iedereen weet dat liefde en het hart van de mens met elkaar

Nadere informatie

h i e r b e g i n t j e w e g n a a r b i n n e n HEALING EN READING de reader opleiding van het essence college

h i e r b e g i n t j e w e g n a a r b i n n e n HEALING EN READING de reader opleiding van het essence college h i e r b e g i n t j e w e g n a a r b i n n e n HEALING EN READING de reader opleiding van het essence college LEREN READEN Vaak wordt readen beschouwd als een bijzondere gave die alleen voor bepaalde

Nadere informatie

VOEDING VOOR DE ZIEL. door. Kees Aaldijk

VOEDING VOOR DE ZIEL. door. Kees Aaldijk VOEDING VOOR DE ZIEL door Kees Aaldijk Spiegelbeeld mei 2007 Voeding voor de ziel Ons lichaam heeft voeding nodig om zich te kunnen ontwikkelen en om gezond te blijven, dat weet iedereen. Maar naast ons

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Alternatieve geneeswijzen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 5 Fytotherapie 9 Orthomoleculaire geneeskunde

Nadere informatie

Aurigena. Beschrijvingen. www.healingarts.nl

Aurigena. Beschrijvingen. www.healingarts.nl Aurigena Beschrijvingen www.healingarts.nl copyright Healing Arts 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Healing Arts Liquid Light Frequencies... 3 1.1 Inleiding... 3 1.1.1 Licht genereert zelfgenezing...

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

Inhoud Cosmic&Flower Najaarsmailing 2005

Inhoud Cosmic&Flower Najaarsmailing 2005 Inhoud Cosmic&Flower Najaarsmailing 2005 Korte inleiding, de grote overgang. Samen met VSM dragen wij de distributie over aan apotheek Hahnemann. Apotheek Hahnemann stelt zich voor. Nieuw: Deva Rescue

Nadere informatie

Nieuwsflits Studio Duinvoet Maart Gechannelde boodschap voor Maart

Nieuwsflits Studio Duinvoet Maart Gechannelde boodschap voor Maart Nieuwsflits Studio Duinvoet Maart 2016 Dear Ones, Gechannelde boodschap voor Maart Nu de mensheid zich in een onontkoombare transitie bevindt, vragen wij jullie om degenen die in angst verkeren en moeite

Nadere informatie

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans

Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Eerste hulp bij overgevoeligheid - Energie in balans Voor meer rust en vertrouwen bij hooggevoelige mensen Dank je wel voor het downloaden van mijn E-book voor hooggevoelige mensen. Als je eenmaal ontdekt

Nadere informatie

Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de. Chakra Code

Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de. Chakra Code Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de Chakra Code Chakra Numerologie logo en achtergronden als inleiding tot de Chakra Code André Molenaar Schrijver: André Molenaar Coverontwerp:

Nadere informatie

DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS. Bach Flower Remedies voor dieren

DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS. Bach Flower Remedies voor dieren DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS Bach Flower Remedies voor dieren DIEREN HEBBEN OOK GEVOELENS Iedereen die een huisdier heeft, kan je vertellen hoe ze zich gedragen. Dieren hebben net als mensen heel verschillende

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

Iedereen is. mediaal. Jij ook! Ontwikkel je medialiteit & helderziendheid. Beate Bunzel-Dürlich. Uitgeverij Akasha

Iedereen is. mediaal. Jij ook! Ontwikkel je medialiteit & helderziendheid. Beate Bunzel-Dürlich. Uitgeverij Akasha Iedereen is mediaal Jij ook! Ontwikkel je medialiteit & helderziendheid Beate Bunzel-Dürlich Uitgeverij Akasha Inhoud Deel I: Over dit boek 1 Het ontstaan van het boek 10 2 Doel en gebruik van dit boek

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Chakra oliën. De 7 chakra oliën:

Chakra oliën. De 7 chakra oliën: chakra oliën Chakra oliën De unieke lijn van deze 7 Cosmic&Flower chakra oliën zijn een combinatie van 7 heilige Egyptische chakra oliën en een Cosmic&Flower Energy. In deze graven vond men tabletten van

Nadere informatie

Over de dood (deel 2)

Over de dood (deel 2) spiritualiteit Over de dood (deel 2) Verbinding, Vertrouwen, Vergeving en Vrede Sterven is het loslaten van het fysieke lichaam en de menselijke ervaring. Dit is deel twee in de serie waarin we het stervensproces

Nadere informatie

Programma. 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya Esoterische Wetenschap van de Maya s & het Esseense erfgoed na 2012

Programma. 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya Esoterische Wetenschap van de Maya s & het Esseense erfgoed na 2012 Programma 2 daagse conferentie over de Kosmische Kennis van de Maya Esoterische Wetenschap van de Maya s & het Esseense erfgoed na 2012 Dag Buiten de Tijd 2015 & het Esseense erfgoed na 2012 Pagina 1 Zaterdag

Nadere informatie

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21.

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21. NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 28 november 2016 December de maand van de VREDE Agenda Zondag 11 december Yoga en meditatie (volwassenen) Thema:

Nadere informatie

Cursussen 2013-2014. Espirit Spiritueel Centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

Cursussen 2013-2014. Espirit Spiritueel Centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit Spiritueel Centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Cursussen 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl Cursussen Elk seizoen zijn

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

VortexHealing. Goddelijke Energie Heling

VortexHealing. Goddelijke Energie Heling VortexHealing Goddelijke Energie Heling VortexHealing is een Goddelijke healingwijze en een pad voor ontwaken uit de Goddelijke Bron. Het is ontworpen om de oorsprong van het emotionele bewustzijn te transformeren,

Nadere informatie

MEDITATIE OM DNA TE ZUIVEREN EN TE HERPROGRAMMEREN.

MEDITATIE OM DNA TE ZUIVEREN EN TE HERPROGRAMMEREN. MEDITATIE OM DNA TE ZUIVEREN EN TE HERPROGRAMMEREN. John Armitage/Hari Baba, februari 2013 Ik zou iedereen dag willen zeggen die deze meditatie zal volgen. Mogen jullie harten de Goddelijkheid van Liefde

Nadere informatie

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk. ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel Raja Yoga DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan 63 1402 LN Bussum tel.0356933381 infodehaan@hetnet.nl www.centrumdehaan.nl RAJA YOGA Raja yoga is een Pad waarbij meditatie niet het doel, maar een Weg is naar

Nadere informatie

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders POSITIEF DENKEN De persoonlijke noot Niet één dag in ons leven is gelijk. We zijn voortdurend onderhevig aan veranderen. Dát is nu ons evolutieproces. Goudrag Het leven is een gouden draad, maar heel fijn

Nadere informatie

Boek met korting voor 30 januari 2015!

Boek met korting voor 30 januari 2015! Nieuwsbrief Speciale editie Margrit Coates in Nederland Op 18, 19 en 20 april Wat zes jaar geleden begon als een spontane actie om een training van Margrit te kunnen volgen, is uitgegroeid tot een jaarlijks

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I

DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I DE VIERVOUDIGE MENS Samenstelling van de Mens deel I Verantwoording Lezingen, gebaseerd op de boeken van Alice A. Bailey en Helena P. Blavatsky zijn samenvattingen op basis van de gekozen onderwerpen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

Transpersoonlijke Trainingen

Transpersoonlijke Trainingen Transpersoonlijke Trainingen Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Afdrukdatum :

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

De Leonardushoeve. Voor bezinning en spirituele groei. www.leonardushoeve.nl. Versie 20-10-2014 1

De Leonardushoeve. Voor bezinning en spirituele groei. www.leonardushoeve.nl. Versie 20-10-2014 1 De Leonardushoeve Voor bezinning en spirituele groei www.leonardushoeve.nl Versie 20-10-2014 1 Bijscholingsjaar (derde jaar) Opleiding VITT Therapeut (2015) Versie 20-10-2014 2 Inhoudsopgave Waarom een

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit

DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz Centrum voor biodynamische osteopathie, bewustwording, ontplooiing, spiritualiteit DE KERN boz is lid van: VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) Shibumi (International

Nadere informatie

IK BEN de Monade, IK BEN Goddelijk Licht IK BEN Liefde, IK BEN Wil IK BEN de Mahatma IK BEN het Plan van de Bron.

IK BEN de Monade, IK BEN Goddelijk Licht IK BEN Liefde, IK BEN Wil IK BEN de Mahatma IK BEN het Plan van de Bron. VERLICHTINGSMEDITATIE voorbereid te zijn op een hoger niveau van bewustzijn. voorbereid te zijn op de initiatie in het Hoger Christus Bewustzijn. voorbereid te zijn om mijn volle Mahatma- energiequotiënt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Workshop Aartsengel Zadkiël Vrijheid, Loslaten en Transformatie

NIEUWSBRIEF. Workshop Aartsengel Zadkiël Vrijheid, Loslaten en Transformatie NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief nr.13 25/9/2017 Workshop Aartsengel Zadkiël Vrijheid, Loslaten en Transformatie Aartsengel Zadkiël, de drager van de Violette Vlam Aartsengel Zadkiël Woensdagochtend 11 oktober

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

PIRAMIDE MEDITATIE. Vraag altijd om "het hoogste welzijn van alles en iedereen"

PIRAMIDE MEDITATIE. Vraag altijd om het hoogste welzijn van alles en iedereen PIRAMIDE MEDITATIE Je piramide van licht binnengaan is de snelste en zekerste manier om je goddelijke scheppingsbron aan te boren. Stel je voor dat miljoenen kleine kristallijnen piramides van licht vol

Nadere informatie

Rose Galactische Sterrenmensen Ascentiesymptomen 333

Rose Galactische Sterrenmensen Ascentiesymptomen 333 GALACTISCHE ASCENSIESYMPTOMEN RAPPORT :IK VERLIES MIJN VERSTAND 333 Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 18th, 2013 Rose Galactische Sterrenmensen Ascentiesymptomen 333 Door Shekina

Nadere informatie