Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;"

Transcriptie

1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE VERGADERING VAN 27 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: T. VAN HERREWEGHE, burgemeester-voorzitter, G. HERMANS, J. JACOBS, R. BUYS, N. SERTIJN, schepenen, L. CASSIMON, voorzitter OCMW, en B. BIESEMANS, secretaris Het college, Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004; Gelet dat in artikel 18 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004 voor de niet-geconcedeerde begravingen een minimumtermijn van tien jaar wordt vastgelegd; Gelet op het principebesluit tot ontgraving goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 september 2011; Gelet dat de ontgravingen zich zullen situeren op het oudste perceel van de geconcedeerde grond en gewone grond van het kerkhof; Gelet dat de concessietermijnen van de geconcedeerde graven zijn verstreken en er door geen enige belanghebbende voor deze concessies een hernieuwing werd aangevraagd; Gelet dat er geen procedures voor de hernieuwing van deze vervallen concessies werden toegepast; Gelet dat nabestaanden de mogelijkheid hebben concessies te hernieuwen en dit onder bepaalde voorwaarden; Gelet dat deze ontgravingen onontbeerlijk zijn om enerzijds de ruimtelijke problemen op de begraafplaats aan te pakken en anderzijds wij het gelijkheidsbeginsel willen handhaven. De nabestaanden die voor de hernieuwing van een concessie hebben betaald, worden immers niet op dezelfde manier behandeld, dan diegenen die, voorlopig althans, op een gratis begraving hebben kunnen rekenen. De tarifering betreffende de hernieuwing van de concessies zal vooral in de toekomst ook nodig zijn om toekomstige investeringen op deze begraafplaats te financieren. Gelet dat vooraleer tot ontruiming kan worden overgegaan er een bekendmakingprocedure is voorzien waarbij aan de graven en aan de ingang van de begraafplaats een afschrift van de beslissing tot ontruiming, gedurende één jaar, dient te worden aangeplakt; BESLUIT Artikel 1.- Op de begraafplaats van Buggenhout-Opstal zal overgegaan worden tot het samenstellen van een lijst met te ontgraven geconcedeerde en niet-geconcedeerde graven.

2 Artikel 2. De nabestaanden worden op de hoogte gebracht van deze procedure door middel van een aanplakking aan de betrokken graven, de ingang van de begraafplaats en door publicatie van een bericht in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website. Artikel 3. De nabestaanden van de geconcedeerde graven beschikken over een termijn van één jaar te rekenen vanaf datum van dit besluit om een aanvraag tot hernieuwing schriftelijk in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. Voor de concessies wordt een bedrag betaald overeenkomstig het huidige retributiereglement. Wanneer er geen hernieuwing van concessie wordt aangevraagd en/of het tarief van de hernieuwing van de concessie niet wordt betaald, zal de concessie, na de beëindiging van deze procedure, ambtshalve worden opgeheven en het betrokken grafmonument worden afgebroken. Het uittreksel aangeplakt aan een vervallen concessie mag onder geen beding verwijderd worden zonder de toestemming van de bevoegde ambtenaar. Artikel 4. Indien tijdens deze ontruimingsprocedure een aanvraag tot voortijdige beëindiging van een concessie wordt ingediend dan zal hiervan een bericht worden aangeplakt aan het betrokken graf en aan de ingang van de begraafplaats. Een nabestaande of iedere andere persoon die alsnog het onderhoud van het grafmonument op zich wil nemen kan aldus bezwaar tegen de voortijdige beëindiging indienen en zich als nieuwe belanghebbende aanmelden. De verwijdering van de niet-onderhouden grafmonumenten, voortvloeiende uit deze procedure, biedt enerzijds een oplossing voor diegenen die niet meer in de mogelijkheid tot onderhoud verkeren en anderzijds draagt dit bij tot een verbetering van het esthetisch uitzicht van de begraafplaatsen. Artikel 6. Alle graftekens en voorwerpen van graven die dienen ontgraven te worden en dus niet verlengd worden moeten uiterlijk vóór 27 september 2012 verwijderd worden. Artikel 7. Ingeval, binnen de gestelde termijn, geen gevolg gegeven wordt aan dit verzoek worden deze materialen eigendom van de gemeente en worden ze ambtshalve verwijderd. Het college van burgemeester en schepenen regelt de bestemming van deze materialen. Artikel 8. De vrijgekomen ruimte na ontgraving zal opnieuw in gebruik genomen worden voor begravingen. Artikel 9. Goedkeuring wordt gegeven aan de besluiten tot aanplakking, welke als bijlagen bij de notulen gevoegd worden : - aanplakking van ontruiming niet-geconcedeerde graven - aanplakking van vervallen concessies

3 OVERZICHT VERVALLEN GRAFCONCESSIES Totaal 62 concessies Naam overledenen/begunstigden overlijdensdatum park rij graf Rayée Rudolphe Jules Hortense André 5/04/1985 D 1 8 Van Damme Rita Elisabeth Alfred // D 1 9 Colpin Frans Joseph 11/04/1987 D 1 16 Van Damme Roger Prosper 13/09/1987 D 1 21 Cooreman Angele // D 1 22 Moortgat Angelique 6/08/1964 D 2 23 De Backer Jan Baptist 2/10/1966 D 2 24 Vermeiren Petrus Joannes 11/08/1966 D 2 28 Van Nieuwenhove Rosa Joanna // D 2 29 Vermeir Benoit 22/03/1968 D 2 30 Moens Marie Elise Odile 16/08/1982 D 2 31 Tilburgh Delphina Eugenie 13/06/1972 D 2 36 Leemans Petrus 18/04/1979 D 2 37 Moens Francisca Paulina 1/02/1973 D 2 38 Willockx Maria Ludovica 25/05/1976 D 2 39 Cooreman Gustaaf 1/07/1973 D 2 40 De Saeger Maria Elisabeth 6/08/1979 D 2 41 Broothaers Elisabeth Sophia // D 2 42 Meys Iris Elodie Raymonde 20/10/1973 D 2 43 Meys Joseph Marcel // D 2 44 Stallaert Marie Florence 25/05/1974 D 2 45 Cooreman Louis Jozef 16/04/1961 D 3 46 Van Oostenrijck Maria Ludovica 23/01/1981 D 3 47 Stallaert Petrus Ludovicus 16/05/1961 D 3 48 De Raes Joanna Francisca 14/02/1971 D 3 49

4 De Hauwere Aloïs 8/04/1962 D 3 50 Moortgat Hortense Geradine 20/12/1965 D 3 51 De Schrijver Josephina 20/05/1965 D 3 52 Mariens Petrus 13/04/1966 D 3 53 Robberechts Maria Joanna 17/04/1970 D 3 54 De Hauwere Joanna 10/07/1970 D 3 55 Mariens Camiel 13/11/1983 D 3 56 De Vogeleer Maria Julia Helena 17/02/1976 D 3 65 Luypaert Petrus Josephus 11/11/1984 D 3 66 Cooreman Theresia Clementine 10/02/1977 D 3 67 De Boeck Maria Eugenie 24/09/1971 D 4 80 Temmerman Firmin Charles Philip 28/06/1991 D 4 81 onbekend graf // D 4 84 Van Hamme Marcella Antoinette Louisa 21/07/1976 D 5 92 Van Campenhout Coleta Francisca 5/04/1987 D Joos Frans 3/06/1986 D Vandeperre Maria Philomena // D Lemmens Louis 5/06/1985 D Lemmens Melanie Josée 21/04/1985 D De Wolf Maria Mariette Pierre // D Van Den Broeck Clement Antoine 23/11/1983 D Cooremans Maria Leonie 10/07/1987 D Van Mulders Odilon Alfons Jozef 9/04/1983 D Dieriks René 24/12/1982 D De Smedt Paula Philomena // D 6 120

5 Crick Florentine Benedicta 21/09/1980 D Vereeken Albert Petrus Josephus 21/01/1981 D Moens Karel Guido 18/03/1981 D Vermeir Augusta Maria 12/11/1981 D Buys Josephine Marie Louise // D Goedgezelschap Jean Maurice 7/04/1984 D Van Gastel Greta // D De Muyt Ludwig 19/07/1984 D Van Ransbeeck Anna Paulina 2/08/1986 D Stallaert Frederic 1/01/1980 D Pannecoeck Alfred Joseph 12/03/1980 D Achtergael Wilfried 8/04/1980 D Van Gerwen Alois 11/11/1980 D Callewaert Magdalena Coralie Margaretha 25/09/1985 D Van Der hasselt Emiel 2/08/1980 D Pauwels Coleta 26/08/1961 D Van Campenhout Hendrik 8/10/1962 D Simon Florence 12/09/1962 D Heyvaert Louis Camille 10/05/1964 D Mariens Rosalie Mariens 30/10/1970 D Nyssen Marie Hubertine Josephine Elisabeth 12/04/1976 D Heyvaert Francois Prosper 6/09/1978 D Vermeir Auguste 20/12/1967 D Pauwels Maria Coleta 17/12/1951 D

6 De Wolf Domien Damiaan 13/01/1976 D De Peet Joanna 17/04/1979 D Van Beveren Etienne Adolf Alfons 5/09/1977 D Philips Fréda Jeanine Josephine // D De Bondt Maria Catharina 23/02/1978 D Diericks Alfons Damiaan 22/10/1979 D Dillemans Arthur Joseph 18/10/1978 D De Neef Martha Maria 13/01/1983 D Mertens Frans 1/01/1978 D Van De Velde Sylvie 1/01/1978 D Peleman Maria Catharina 18/03/1979 D De Potter Joanna Theresia 26/02/1977 D Van Ransbeeck Achille 30/04/1966 D Van Nieuwenhove Maria Joanna 7/04/1979 D Ost Remi Aloysius 30/04/1984 D De Kempeneer Désiré 31/10/1981 D De Cock Maria Augusta 10/04/1965 D Van Damme Petrus Norbert 8/08/1965 D De Velder Maria 27/03/1966 D Lissens Guillelmus 1/01/1969 D Van Mulders Camille 3/07/1967 D Van Der Stappen Philomenia Evelina 1/01/1982 D De Bondt Camille 5/01/1975 D Eeckhout Marcelle 11/03/1975 D De Backer Josephina Magdalena 22/06/1975 D Pauwels Petrus 7/06/1982 D De Hauwere Joanna Clementina 20/02/1977 D

7 Van Gucht Pieter Jozef 12/12/1977 D Vermeir Alphonsa Ludovica 11/12/1981 D De Neef Petrus 12/06/1979 D Van Riet Maria Clemantina 18/12/1978 D Callaert Joseph 26/10/1987 D Keppens Agnes Caroline Jean // D Van Ransbeeck Alice 20/11/1987 D

8 OVERZICHT GRAVEN GEWONE GROND Totaal 235 gewone graven Naam overledenen Overlijdensdatum park rij graf Van Belle Joanna Josepha 18/12/1976 B Callaerts Benedickt 31/01/1977 B Saerens Joanna 22/02/1977 B Van Praet Anastasia Clementina 5/03/1977 B Van Eyken Petrus Franciscus 5/04/1977 B Coninckx Hortence 6/05/1977 B Van Weyenberg Rosalia Marie 15/06/1977 B Jacobs Alfons Joseph Gerard 27/07/1977 B De Kempeneer Celine 29/07/1977 B Van Belle Petrus 30/09/1977 B Van Hoef Frans 6/10/1977 B Van Eycken Josephus Joannes 16/10/1977 B Van Den Broeck Joannes 15/11/1977 B Bosteels Albert Pieter 24/11/1977 B Goosens Petrus Franciscus 23/12/1977 B De Kempeneer Louisa Maria 8/01/1978 B De Clerck Fidelis 25/01/1978 B De Ridder Stephanie 29/01/1978 B D'Hondt Maria Antonia 2/05/1978 B De Bondt Kurt 11/07/1978 B De Baerdemaeker Irma 15/08/1978 B Bosman Apolonia Josephina 6/09/1978 B Vermeir Joanna Josephina 5/11/1978 B Neirinck Gabriëlla Adèle 23/11/1978 B Van Den Broeck Frederik 12/01/1979 B Van Eycken Petrus Ludovicus 1/02/1979 B Van Belle Anna Francisca 16/09/1978 B Moens Elodia 16/02/1979 B De Kempeneer Eduard 22/02/1979 B Monsieur Louis Richard 29/03/1979 B Peleman Charles Louis 13/06/1979 B Mathijs Camille 28/06/1979 B Eylenbosch Jean-Baptiste 8/07/1979 B De Bruyn Camille Leopold 6/08/1979 B

9 Rawoens Benoni Julien 26/08/1979 B Johnson Fanny 28/10/1979 B Hertsens Apolonia Josephina 30/11/1979 B De Baerdemaeker Maria Ludovica 18/12/1979 B Moerenhout Monica Maria Francisca 23/01/1980 B Van Riet Paulina 9/02/1980 B De Decker Karel Theophile 17/02/1980 B De Kempeneer Petrus Leo 7/03/1980 B Bosman Maria Sylvia 4/04/1980 B Joos Jozef Joseph 19/04/1980 B De Bondt Henri Maria 28/12/1979 B Goedgezelschap Josephina Maria 19/06/1980 B Van Der Jeugt Ludo Louis 24/08/1980 B Hermans Maria Joanna 11/09/1980 B De Clerck Maria Odila 12/09/1980 B De Nil Leonie Marie 15/10/1980 B Aga Rosalia 16/10/1980 B Van Ingelgem Leontine 5/12/1980 B Vermeir Louisa 23/12/1980 B Colpin Jozef 30/12/1980 B Aeyels Josephine 18/02/1981 B Vranken Josephine 4/05/1981 B Van Uytvanck Jacob Lodewijk 10/05/1981 B Dancet Julia Elza 20/05/1981 B Diericks Jan 8/08/1981 B Pauwels Antoon 8/09/1981 B Eeckhout Marie 12/10/1981 B De Backer Maria 14/10/1981 B Van Nieuwenhove Cesarine 15/10/1981 B Mestdagh Esther 7/11/1981 B De Batselier Petrus 10/11/1981 B Cosijns Anna Ludovica 25/12/1981 B Saerens Alfons Philemon 29/12/1981 B Van der Jeugt Joseph 12/01/1982 B Stassijns joannes Cyriel 5/02/1982 B Alaerts Carolus Ludovicus 15/02/1982 B Brabands Maria 31/03/1982 B Berghman Franciscus Alphonsius 23/03/1982 B Boeykens Julia 29/03/1982 B Tilburgh Clementine Leonie 2/05/1982 B Van Stichel Ulrich Louis Roger 8/05/1982 B

10 Dieriks Adolf 18/07/1983 B Vermeir Maria Louisa 28/06/1983 B Van Den Berghe Georges 19/05/1983 B Peleman Philomena 12/05/1983 B Thienpont Gustaaf 2/05/1983 B Neirynck Maria Theresia 17/10/1983 B De Backer Anna Catharina 3/03/1983 B De Raes Clemence 25/02/1983 B Callaerts Louis 6/06/1982 B Moens Mathilda 7/02/1983 B Van Ransbeeck Joannes 3/02/1983 B Peleman Marie Sylvie 30/01/1983 B Verlée Maria Francisca 1/02/1983 B Verheyden Lucianus Ludovicus I. 22/01/1983 B Van Ransbeek Maria Catharina 21/11/1982 B Leemans Petrus Maurice 19/10/1982 B Achtergael Josephina 29/08/1982 B Van Muylders Maria Alice 28/08/1982 B De Kempeneer Hendrik 22/08/1982 B De Hauwere Clementina Josephine 20/08/1982 B Van Israel Gerard Adolf 19/08/1982 B Van Weynsberghe Rachel 30/06/1982 B Aga Franciscus Anastasius 22/06/1982 B Pieters Maria Theresia 14/06/1982 B Philips Joannes 12/06/1982 B Van Nuffel Magdalena 6/08/1983 B Roosens Anna 12/08/1983 B Mistiaen Marie Paulina 7/10/1983 B Van Gerwen Emiel 28/10/1983 B Coppens Julie 29/10/1983 B De Plecker Franciscus Lucianus 2/11/1983 B Van Ransbeeck Gaston Jean Jeanne 24/01/1984 B Baert Pierre Julien 12/04/1984 B De Backer Jozef 23/04/1984 B Erpels Rosalie 1/05/1984 B Van Ingelgem Paulina Augusta 12/05/1984 B De Man Maria Valentine 7/06/1984 B De Ridder Jan Frans 24/06/1984 B Van Gerwen Joannes 1/07/1984 B De Bondt Joseph Louis Karel 30/07/1984 B De Hauwere Coen Edward Jean 24/08/1984 B

11 De Smedt Elisabeth Celina 1/09/1984 B Van Ransbeeck Constantia 27/09/1984 B De Cock Emiel Rosa 7/10/1984 B De Cock Leo August 5/12/1984 B Van Ransbeeck Alfons Maurice 25/12/1984 B De Backer Joannes 10/02/1985 B Cooreman Camille Delphinus 10/02/1985 B Roosemont Maria Delphina 21/02/1985 B Bieseman Frans 9/03/1985 B De Bondt Adelina Augusta 27/09/1986 B Van Nieuwenhuyzen Clementina 9/10/1986 B Van Muylders Pierre Marcel 8/10/1986 B Van Gerwen Gustaaf 30/08/1986 B Dierickx Clementina Odila 23/05/1986 B Van Damme Juliaan 1/01/1986 B De Nil Petrus 19/05/1986 B De Backer Petrus 25/04/1986 B Luypaert Joseph 22/03/1986 B Roose Celine Josephine 22/03/1986 B Van Verre Theophiel 1/01/1986 B Van Den Meerssche Fidelis Franciscus 4/03/1986 B Huygens Petrus Franciscus 14/02/1986 B Van Der Straeten Aline 1/01/1986 B Verhasselt Jozef 25/12/1985 B De Nil Francisca Margareta 15/12/1985 B Tilburgh Damiaan Jan Louis 27/11/1985 B Brusselmans Philomena Magdalena 17/10/1985 B Raaymakers Georges 26/09/1985 B De Smedt Josephina 30/08/1985 B Bogaerts Joanna Bertha 23/07/1985 B Lauwers Irma 11/06/1985 B De Keuleneer Jeannine 17/05/1985 B Vereeken Victorine 12/05/1985 B Mertens Maria 4/05/1985 B Van Molhem Paulina 26/12/1986 B Van den Broeck Catharina Celina 5/02/1987 B Bettens Maria Catharina 11/02/1987 B De Vos Albert 16/02/1987 B De Neve Stephania 14/03/1987 B Scholiers François Maria 5/04/1987 B Vermeiren Joannes Jozef 12/05/1987 B

12 Van Nieuwenhove Wilfried Camiel 23/05/1987 B De Ridder Patrick François Elise 7/07/1987 B Wilssens Georgine Marie Nathalie 24/07/1987 B Mertens Julia Francina 31/07/1987 B Van De Velde Camiel 26/07/1987 B De Smedt Willem René 30/09/1987 B Callaert Louisa Maria 7/10/1987 B Goedgezelschap Josephine 12/10/1987 B De Reu Séraphine Joséphine 14/10/1987 B Bosman Gustaaf 23/10/1987 B Van Hamme Petrus Gerardus 1/11/1987 B Tilburgh Rachelle 7/11/1987 B Borms Maria Aloisa 12/11/1987 B De Backer Joanna 11/01/1988 B De Ridder Elisabeth 18/08/1988 B Van Keer Gaston Pieter Marie 12/03/1988 B Segers Jules 2/04/1988 B Cooreman Clement 17/04/1988 B De Clerck Frans 21/04/1990 B De Vlieger Jozef 13/03/1990 B Verzelen Gaston Herman 16/01/1990 B Callaerts Rosa 4/12/1989 B Moens Clement 1/01/1989 B Verspecht Camille Joseph 4/11/1989 B Steeman Delphina 14/10/1989 B Van Keer Maria 31/08/1989 B Van Der Meiren Julia Philomena 29/08/1989 B Van Hamme Petrus Josephus 21/08/1990 B Boeman Elza 9/08/1989 B Van Verre Virginie 17/07/1989 B Lissens Maria 15/05/1989 B De Bruyn Henri 10/05/1989 B Elleboog Louis 3/04/1989 B Saerens Louis 4/10/1989 B De Decker Christiane 28/12/1988 B De Cock Irma Florentina 26/10/1980 B De Hauwere Louis 15/12/1988 B Van Gerwen Louis 17/11/1988 B Vastenavondt Maria 2/09/1988 B Verschueren Paul 10/08/1988 B Cooreman Jeannine 5/08/1988 B

13 Esselens Maria 11/06/1988 B Michiels Petrus Josephus 22/05/1988 B Callaert Carolina 22/06/1990 B Van Ransbeeck Joannes 19/07/1990 B Laenens Maria 27/07/1990 B Buys Jozef 30/07/1990 B Plas Maria 21/08/1990 B Leemans Jozef 21/08/1990 B Borms Joanna Juliana 17/09/1990 B Van der Jeugt Hans 16/09/1990 B Van Ransbeeck Cyriel 18/10/1990 B Van Belle Maria 18/11/1990 B Simon Elvira 5/12/1990 B Vergauwen Clement Louis 12/12/1990 B Mannaert Estella France 14/01/1991 B Moens Alfred Frans Maria 19/01/1991 B Peleman Augustinus Maurits 19/02/1991 B Verheyden Benoit 15/03/1991 B Spruyt Emilie 18/05/1991 B Van Ingelgem Hugo 30/05/1991 B onbekend B De Borger Marie Josephine 20/07/1991 B Cosyns Leonia 13/08/1991 B Saerens Julien 21/08/1991 B Van Audenaerde Maurice Germain 13/09/1991 B Mertens Josephina 15/10/1991 B Vermeiren Marie Rosa Elsa 12/11/1991 B Biebaut Constant 15/11/1991 B Vereeken Camilla Mathilda 25/12/1991 B Obus Angela Maria Julia 16/01/1992 B Boeman Maria Francisca 9/02/1992 B Boeman Joanna Paulina 2/03/1992 B De Bruyn Henri Robert 2/03/1992 B Keppens Ivonne Victorina Alphonsina 10/03/1992 B Beeckman Jan Baptist 10/04/1992 B Van Keer Gustaaf Clement 17/08/1992 B Cool Jan Baptist 2/09/1992 B

14 Op last secretaris get. Bart Biesemans secretaris Vastgesteld te Buggenhout in de vergadering van het schepencollege van 27 september 2011 Namens het college, burgemeester-voorzitter get. Tom Van Herreweghe Voor eensluidend afschrift, Buggenhout, 28 september 2011 burgemeester

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;

Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE VERGADERING VAN HET COLLEGE Gelet op artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari

Nadere informatie

Tereken: vervallen concessies 2016

Tereken: vervallen concessies 2016 Tereken: vervallen concessies 2016 Overledene + bijzetting Connr. Ligging Baetens Joannes en Heyninck Paulina T 12.221 R Noord Beeckman Leon en De Cock Georgette T 12.209 R Noord Bontinck Margareta T 14.005

Nadere informatie

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans

TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans TAK VAN JOANNES BAPTIST PUTTEMANS - DEEL II Broer van VII Matthias Puttemans DEEL I door Richard Puttemans VII.bis7 Joannes Baptist Puttemans x 09.07.1793 Anna Catharina Robberechts 04.08.1760 Steenhuffel

Nadere informatie

Opmerking voor de 3de en de 4de kolom: O = woonde hier niet in 1905 of 1912 X = woonde hier in 1905 en of twee maal O = aangekomen

Opmerking voor de 3de en de 4de kolom: O = woonde hier niet in 1905 of 1912 X = woonde hier in 1905 en of twee maal O = aangekomen Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Steenhuffel Onderwerp: Bevolking 1905 (bijgehouden tot 1912) Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) STEENHUFFEL REGISTER DER BEVOLKING 1905 Dressé par De Maerschalck

Nadere informatie

Nakomelingen van Felix NOYNAERT

Nakomelingen van Felix NOYNAERT Pagina 1 1-Felix NOYNAERT geboren: 15 Apr 1854, Kester overleden: 9 Jun 1921, Langdorp +Josephina CORTEN geboren: 29 Okt 1850, Wolfsdonck overleden: 18 Sep 1930, Aarschot 2-Adolf NOYNAERT geboren: 23 Sep

Nadere informatie

Stamreeks van Florent VERMAERCKE

Stamreeks van Florent VERMAERCKE Stamreeks van Florent VERMAERCKE Hieronder volgt de stamreeks van Florent Vermaercke. Die bestaat uit de voorouders en nakomelingen in de rechte mannelijke lijn, de lijn van de naamdragers of naamdoorgevers.

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I

Afstammelingen van De Vos, Adriaan I Afstammelingen van De Vos, Adriaan I 7 generaties I. De Vos, Adriaan I (g. 1669, o. 1747-04-30 - St-Baafs-Vijve) echt. Ottevare, Judoca (g. 1675-01-06 - Wielsbeke, o. 1748-02-03 - St-Baafs-Vijve), h. 1701-02-06

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 26 mei 2015 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre Van de Velde, Johan Deleu,

Nadere informatie

Einde termijn 2015 Begraafplaats Ekeren

Einde termijn 2015 Begraafplaats Ekeren Einde termijn 2015 Begraafplaats Ekeren Op 31 december 2015 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 10 jaar: gewone lijn volle grond 10 jaar: gewone lijn columbarium 25 jaar of meer: concessies

Nadere informatie

Afstammelingen van Devenijn, Willem

Afstammelingen van Devenijn, Willem Afstammelingen van Devenijn, Willem I. Devenijn, Willem (g. 1680-12-23 - Oostrozebeke, o. 1739-09-25 - Dentergem) echt. Leye, Magdalena " Ver (g. 1678, o. 1710-10-04 - Markegem), h. 1706-04-17 - Oostrozebeke

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30?

Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30? 1 Wie waren de bewoners van het Heiken tussen 1910-30? De kappellekensboom op het Heiken 2 Het Heiken en zijn bewoners vanaf de Kapellekesboom tot aan de Valk. Voorwoord. Voor veel mensen is de geschiedenis

Nadere informatie

Bladzijde 1 van 472 Meer informatie op www.geneamoorsel.be/tng/

Bladzijde 1 van 472 Meer informatie op www.geneamoorsel.be/tng/ 1 V Van den ABBEEL Judoca 29-07-1635 Jan Catharina De WIT 2 V ACKAERT Adriana 04-08-1660 Jan Elisabeth STELEMAN 3 V ACKAERT Adriana 25-01-1667 Jan Elisabeth STELEMAN 4 M ACKAERT Carolus 01-04-1664 Jan

Nadere informatie

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat

http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat http://www.devolder-mouton.net/index.htm Stamboom Familie Gevaert -kwartierstaat 29/03/2016 1. generatie 1. Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina (17/09/1914) Gevaert Elisabeth Raymonda Georgina werd geboren

Nadere informatie

Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert)

Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert) pagina 1 van 5 Parenteel van Joannes Hubertus (jan hubert) Vos 1 87 1 Joannes Hubertus (jan hubert) Vos (afb. 1 ) is geboren op 03-07-1852 in Eckelrade, zoon van Wilhelmus Vos en anna Pleumeeckers. Joannes

Nadere informatie

Opwijkse en Mazelse oud-strijders

Opwijkse en Mazelse oud-strijders se en Mazelse oud-strijders 497 se en Mazelse oud-strijders Ondanks vele maanden speurwerk is de volgende lijst wellicht niet compleet. Er bestaan geen (officiële) lijsten van oudstrijders. Ook de ledenlijsten

Nadere informatie

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen.

DEEL 1 <VAN ASSCHE> GENERATIE 1 Overtuigend bewijs van verdere afstamming via: - Parochieregisters Malderen. Aanvraagdossier FRANS J.M. VAN ASSCHE Mechelen Geregistreerd op 15 augustus 2016 onder nr MSR 035 Aanvraag op basis van afstamming van volgende geregistreerde meiseniers: - Gheert van den Bloke 17 juli

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Om privacy-redenen werden in deze digitale versie huisnummers, beroepen en geboortedata na 1915 weggelaten

Om privacy-redenen werden in deze digitale versie huisnummers, beroepen en geboortedata na 1915 weggelaten Personen die ten laatste op 1 mei 1970 21 jaar oud zullen zijn (voor parlement en provincie) Personen die ten laatste op 1 oktober 1971 18 jaar oud zullen zijn (voor gemeenteraad) Om privacy-redenen werden

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2011 OPENBARE VERGADERING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2011 OPENBARE VERGADERING Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 22 SEPTEMBER 2011 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: T. Van Herreweghe,

Nadere informatie

Einde termijn 2015 Begraafplaats Hoboken

Einde termijn 2015 Begraafplaats Hoboken Einde termijn 2015 Begraafplaats Hoboken Op 31 december 2015 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 10 jaar: gewone lijn volle grond 10 jaar: gewone lijn columbarium 25 jaar of meer: concessies

Nadere informatie

Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester;

Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend voorzitter van de gemeenteraad ; Albert Beerens, burgemeester; Verslag installatievergadering van de gemeenteraad als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012. Gemeenteraad van woensdag 2 januari 2013. Aanwezig : MM. Johan Deleu, uittredend

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRAAFPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 23 februari 2013 Artikel 1 de gemeenteraadbeslissing van 18 september 2008 houdende goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Nadere informatie

Verheyden Melania Opdorp 1848 Opdorp Maria Joanna Ludovica

Verheyden Melania Opdorp 1848 Opdorp Maria Joanna Ludovica Naam man Voorn man Da Ma Jaar Naam vrouw Voorn vrouw Aerts 15 11 1851 geb plaats man geb man geb plaats vrouw Virginia Opdorp 1827 Opdorp 1826 Aerts Constantinus 14 6 1852 Teugels Bertina Sint-Amands Opdorp

Nadere informatie

Buysse, Cyriel Evergem, 23/07/1897 Sleidinge, 12/04/1968 Bidprentje

Buysse, Cyriel Evergem, 23/07/1897 Sleidinge, 12/04/1968 Bidprentje Buysen, Alice Antwerpen, 01/01/1904 Deurne, 16/10/1991 Bidprentje Buysen, Anna Nieuwmoer, 02/05/1912 Brasschaat, 06/03/2008 Overlijdensbericht Buysen, Anna (Fientje) Nieuwmoer, 02/05/1912 Brasschaat, 06/03/2008

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar.

Blad1. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. NummerNaam inwoner OuderdomStaat of beroep Woonplaats Tijd van aankomst Tijd verblijf Kinderen onder de 12 jaar. 1 Joannes Van Hooimissen 45 schipper dorp 1776 20 2 Joannes Van Hooimissen 19 zoon dorp

Nadere informatie

Aerts François - Van Looy Louis - Jordens Lydia

Aerts François - Van Looy Louis - Jordens Lydia A REEKS 55+ 1 Wijnegem 1 : Goris Leo - Van Dijck Gerard - Vera Panchana Dicky Jacinto Tel.0477.605 672 2 Sodipa 1 : Possemiers Albert - Van Der Schueren Monique - Frederickx Josette Tel.0475.989.400 3

Nadere informatie

Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002)

Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) Gemeentearchief Londerzeel - Deelgemeente Londerzeel Onderwerp: Volkstelling 1796 Bewerkt door: Louis De Bondt (2002) Fait à Londerzeel ce 12 thermidor, 4e année rep. - A.F. Van den Driessche, agent I

Nadere informatie

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Generatie 1 - Parochieregister van Malderen. I. PAESCHIER VAN DOORSLAER, ged. Malderen 19 maart 1623

Nadere informatie

Einde termijn 2015 Begraafplaats Wilrijk Steytelinck

Einde termijn 2015 Begraafplaats Wilrijk Steytelinck Einde termijn 2015 Begraafplaats Wilrijk Steytelinck Op 31 december 2015 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 10 jaar: gewone lijn volle grond 10 jaar: gewone lijn columbarium 25 jaar of meer:

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Persoonskaart van André De Cock ( )

Persoonskaart van André De Cock ( ) Persoonskaart van André De Cock ( 1921-1992) 1 Andre De Cock 2 Angele Baltens André De Cock (afb. 1) is geboren op dinsdag 20 september 1921 in Tielt, zoon van Achilles De Cock en Alice Bruneel. André

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Wij danken U, God, om al die lieve en goede mensen die van ons zijn heengegaan en die een bijzondere plaats innemen in ons hart.

Wij danken U, God, om al die lieve en goede mensen die van ons zijn heengegaan en die een bijzondere plaats innemen in ons hart. Stil zou ik willen zijn vandaag en in die stilte uw stilte, God dankbaar verwijlen bij zovelen die ons dierbaar zijn en die rusten in de palm van uw hand. Wij danken U, God, om al die lieve en goede mensen

Nadere informatie

WINTERCOMPETITIE A- REEKS

WINTERCOMPETITIE A- REEKS WINTERCOMPETITIE 55+ 2015 A- REEKS 1 Wijnegem 1 : Bulcke Roger / Goris Leo / Van Dijck Gerard Tel. 03.283 91 49 2 Sodipa 1 : Mortelmans Paul / Deckx Ludo / Van Der Schueren Monique Tel. 0498.015 661 3

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos

Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos pagina 1 van 5 Parenteel van Nicolaas Hubertus Vos 1 53 1 Nicolaas Hubertus Vos (afb. 1 ) is geboren op 01-08-1850 in Eckelrade-Gronsveld, zoon van Wilhelmus Vos en anna Pleumeeckers. Nicolaas Hubertus

Nadere informatie

Tweede huwelijk op 11 mei 1918 te Hontenisse met Apolonia Rottier, geboren 17 november 1864, zij was eerder gehuwd geweest met Petrus de Bruijn.

Tweede huwelijk op 11 mei 1918 te Hontenisse met Apolonia Rottier, geboren 17 november 1864, zij was eerder gehuwd geweest met Petrus de Bruijn. 0 JOHANNES FRANCISCUS (FRANS) DE KERF geboren op 19 oktober 1875 te Hulst en overleden op 19 maart 1949 te Sint-Pauwels (België)., gehuwd op 2 augustus 1901 te Boschkapelle met Anna (Marie) Maria de Maat,

Nadere informatie

Einde termijn 2017 Begraafplaats Ekeren

Einde termijn 2017 Begraafplaats Ekeren Einde termijn 207 Begraafplaats Ekeren Op 3 december 207 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 0 jaar: gewone lijn volle grond 0 jaar: gewone lijn columbarium 0 jaar: gewone lijn urnenveld 25

Nadere informatie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie

Geraadpleegde bronnen bij genealogische opzoekingen # nr # Type Titel Auteur / Bron Uitgever Editie Georges Brems - Ooststatiestraat 359, 2550 Kontich 2001 Eigen opzoeking Geboorteakte Franciscus Xaverius Eeraerts GA Willebroek 1882/239 RA Beveren 1995 2002 Eigen opzoeking Geboorteakte Juliana Eeraerts

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems, voorzitter,

Nadere informatie

Archief Londerzeel. Bewerkt door Louis De Bondt (2001) Steenhuffel, parochieregisters, huwelijken Bewerkt door Louis De Bondt

Archief Londerzeel. Bewerkt door Louis De Bondt (2001) Steenhuffel, parochieregisters, huwelijken Bewerkt door Louis De Bondt Archief Londerzeel Onderwerp: Steenhuffel, huwelijken 1797-1895 Opgemaakt op basis van de nog bestaande parochieregisters De vele ontbrekende gegevens werden opgevuld met informatie uit de burgerlijke

Nadere informatie

Familienaam Voornamen Gebj OverlJ GemeenteOverl Volgnr Doos Krkn Digibr DigiMap Dobbbenie. Remi Wetteren Fonds Andre Lootens

Familienaam Voornamen Gebj OverlJ GemeenteOverl Volgnr Doos Krkn Digibr DigiMap Dobbbenie. Remi Wetteren Fonds Andre Lootens Do Rouwbrieven Familienaam Voornamen Gebj OverlJ GemeenteOverl Volgnr Doos Krkn Digibr DigiMap Dobbbenie Dobbe Dobbelaere Remi 1914 1986 Wetteren 084701 Fonds Andre Jan Baptist 1879 1961 Nieuwenrode 116877

Nadere informatie

Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg

Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg Tamara Ingels Patrick Van den Nieuwenhof Arne Troffaes 1 Colofon Overdrukt uit het rapport Onderzoek ter voorbereiding

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800

wolvertem 4 parochies - dopen 1590-1800 abbeloos egidius IMP 1704 5 8 christophorus mars,de maria maer,de abbeloos franciscus ROS 1771 5 15 jan baptist peeters joanna catharina robberechts franciscus zeebroeck,van elisabeth abbeloos henricus

Nadere informatie

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen Debeerst Henricus Franciscus en kinderen 11132 5 Debeerst Henricus Franciscus ^ Adinkerke º Adinkerke, 28 aug 1893 Koksijde - Oostduinkerke, 09 jun 1984 x Adinkerke, 10 nov 1920 Cuveele Maria Thérésia

Nadere informatie

Deelnemers Garageverkoop 2 april Buggenhout centrum

Deelnemers Garageverkoop 2 april Buggenhout centrum Deelnemers Garageverkoop 2 april 2016 - Buggenhout centrum 126 Affligem 6 Saerens Ronny x x x x x x x x 10 Van den Broek Karin x x x x x plantjes/gratis spullen/glazen 16 Raveyts Nancy x x x x x x cd's

Nadere informatie

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht

Tot slot blikt Vic Berckmans, zoals elk jaar, even terug op het voorbije jaar met het jaaroverzicht Beste lezer, Het lijkt allemaal ver weg! In 2001 werd, ter vervanging van het driemaandelijks tijdschrift, het eerste jaarboek van onze vereniging voorgesteld. Vandaag zijn we al toe aan nummer tien! Je

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Hannes

De nakomelingen van Henricus Hannes een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Hannes door 13 augustus 2017 De nakomelingen van Henricus Hannes Generatie 1 1. Henricus Hannes. Hij is getrouwd op 25 juli 1726 te Kasterlee

Nadere informatie

Tak Van Nerum uit Kersbeek-Miskom Van Nerum Anna Maria Cath. (Miskom ) vermoedelijk dezelfde die x Miskom Hopre Lambertus

Tak Van Nerum uit Kersbeek-Miskom Van Nerum Anna Maria Cath. (Miskom ) vermoedelijk dezelfde die x Miskom Hopre Lambertus Tak Van Nerum uit Kersbeek-Miskom 1 1. Van Nerum Arnoldus (+ Kersbeek 29.1.1747 x Miskom 05.08.1703 Lions Magdalena 2 1.1.Van Nerum Nicolaes (Bunsbeek 06.05.1704 3 1.2.Van Nerum Martinus (Miskom 04.03.1707

Nadere informatie

De nakomelingen van Antonius Verstraete

De nakomelingen van Antonius Verstraete een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Antonius Verstraete door 17 september 2016 De nakomelingen van Antonius Verstraete Generatie 1 1. Antonius Verstraete. Antonius is overleden. Generatie

Nadere informatie

Burgerlijke Stand Willebroek Geboortes Bewerking: René Pattyn

Burgerlijke Stand Willebroek Geboortes Bewerking: René Pattyn Aalbrecht Maria Josephina 1884 Abbeloos Adrianus 20-11-1823 Abbeloos Anna Philippina 19-10-1828 Abbeloos Barbara 02-12-1824 Abbeloos Jean Baptiste 15-02-1820 Abbeloos Joanna Catharina 20-11-1823 Abbeloos

Nadere informatie

Naamlijsten met Eerste en Plechtige Communiecanten

Naamlijsten met Eerste en Plechtige Communiecanten Naamlijsten met Eerste en Plechtige Communiecanten Eerste Communie 1894 Cornelius Van Eyndhoven, Alexis Van Hees, Frans Dries, Cornelius Heyns, Frans De Corte, Adriaan Hermans, Henri De Bont, Joseph Van

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg

Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg Onderzoek ter voorbereiding voor de inventarisatie van funerair erfgoed te Heist-op-den-Berg Tamara Ingels Patrick Van den Nieuwenhof Arne Troffaes 1 Colofon Overdrukt uit het rapport Onderzoek ter voorbereiding

Nadere informatie

Fragment-genealogie familie Smeets (4)

Fragment-genealogie familie Smeets (4) Fragment-genealogie familie Smeets (4) Gerard van Hoof Vervolg XII-3: Franciscus Josephus SMEETS Uit het tweede huwelijk van Franciscus Josephus SMEETS met Anna Elisabeth Hendrica STASSEN werden verder

Nadere informatie

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64;

Zitting van 25 februari 2008. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 64; UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 25 februari 2008 Aanwezig : G. Naeyaert, voorzitter, N. De Cuyper, burgemeester, P. Vanthournout, A. Verhelst, W. Depoorter, L. Denolf, E.

Nadere informatie

84 Joseph Hendrik Van Beneden

84 Joseph Hendrik Van Beneden 84 Joseph Hendrik Van Beneden Generatie 1 (proband) 1 Joseph Hendrik ( Zwarte hand nr 84 ) Van Beneden, geboren op 23-04-1921 in Ruisbroek. Joseph is overleden op 15-08-1943 in Sonnenburg, 22 jaar oud.

Nadere informatie

LONDERZEEL - Burgerlijke Stand - Huwelijken bewerkt door Robert De Roeck en Louis De Bondt (2003)

LONDERZEEL - Burgerlijke Stand - Huwelijken bewerkt door Robert De Roeck en Louis De Bondt (2003) 31 20-10-1859 ADRIAENS Joanna Catharina 2-11-1836 Willebroek dienstmeid Engelbert landb. 52 Willebr. ADRIAENS Dorothea 53 Willebr. X DE COCK Franciscus 21 16-7-1827 ADRIAENS Joannes Baptista 1790 Nieuwenr

Nadere informatie

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800

wolvertem 4 parochies - begrafenissen 1619-1800 INFO : zie "Ten Geleide" voir "Ten Geleide" abbeloos egidius ROS 1751 5 21 echtg de coster joanna maria kerkhof abbeloos franciscus ROS 1775 8 19 kind 4j oud abbeloos henricus ROS 1788 8 14 kind jan baptist

Nadere informatie

Deelnemers Garageverkoop 5 april 2014

Deelnemers Garageverkoop 5 april 2014 Deelnemers Garageverkoop 5 april 2014 Affligem 6 Saerens Ronny x x x x x x x x x 7 Michiels Lutgard x x x x x x x x fietsenrek,bedden,keramiek,pottenbakkersben. muziekinstrum.,fototoest.trai ningsbank

Nadere informatie

Stamboom familie Scherrens. { Jan Scherrens geboren in 1460}

Stamboom familie Scherrens. { Jan Scherrens geboren in 1460} Stamboom familie Scherrens { Jan Scherrens geboren in 1460} 16_ Pieter SCHERRENS ca 1490-ca 1540 8_ Roeland SCHERRENS ca 1530-ca 1580 4_ Livinus SCHERRINS ca 1565-1645 17_ Josine BOUDINS ca 1505 9_ Xxx

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970

EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 EVOLUTIE VAN HET ANTWERPSE GERECHTSDEURWAARDERSKORPS SINDS 1970 Tijdstip Gebeurtenis die de samenstelling van het korps heeft beïnvloed 10.12.2014 96 overlijden Constant SOMERS 21.05.2014 97 overlijden

Nadere informatie

Einde termijn 2017 Begraafplaats Berendrecht

Einde termijn 2017 Begraafplaats Berendrecht Einde termijn 2017 Begraafplaats Berendrecht Op 31 december 2017 eindigt de termijn van de volgende rustplaatsen: 10 jaar: gewone lijn columbarium 10 jaar: gewone lijn urnenveld 25 jaar of meer: concessies

Nadere informatie

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63

18 VERAGHTERT KAREL OOS DE PEUTER JAN OOS V.DONINCK ALFONS RIJ 2 63 SAMENSPEL DE KEMPEN : Oostmalle - Westmalle - Zoersel - Zandhoven - St.Jozef VOORLOPIGE Uitslag van QUIEVRAI op 12-05-13 229 OUDE Lossing : 90000 uur. Duiven/Liefheb.: ZANDHOVEN: 25d/8L: RIJKEVORSEL: 86d/17L:

Nadere informatie

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid

(oud-)leerlingen. 1 3Afscheid (oud-)leerlingen 17 maart 2010 Guido Raymaekers (59), 1962-1966 16 februari 2010 Jos De Cat (53), oud-leerling TSO 4E 1972-1973 14 februari 2010 Dries De Roover, 6EI 1998-1999, 7IO 1999-2000 24 november

Nadere informatie

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4

Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES ,83 2 STOUTEN FLORENT ,86 3 STOUTEN FLORENT ,69 4 Asduif Nieuw Verbond Oude duiven 1 VAN AERSCHOT JULES 102025437 17 183,83 2 STOUTEN FLORENT 82055760 17 207,86 3 STOUTEN FLORENT 92071059 17 255,69 4 LENS RUDI 102118938 16 228,95 5 SCHEPERS MAURITS 102026386

Nadere informatie

weert temse - dopen

weert temse - dopen andries franciscus WRT 1716 5 7 adrianus sager,de maria andries petrus WRT 1710 10 12 michael heyden,ver adriana andries jan WRT 1712 11 10 michael heyden,ver adriana aoye,van servatius WRT 1710 9 15 petrus

Nadere informatie

Giuseppe 1899 Napels Vincenzo (Glacier Vincent) Brugge Bidprentjes. Vincenzo Brugge 0 Bidprentjes

Giuseppe 1899 Napels Vincenzo (Glacier Vincent) Brugge Bidprentjes. Vincenzo Brugge 0 Bidprentjes Di Rouwbrieven Familienaam Voornamen GebJ OverlJ GemeenteOverl Volgnr Doos Krkn Digibrief DigiMap di Napoli Di Rosa Di Roza Diagre Diamant Dias Giuseppe 1899 Napels 074817 47 Vincenzo (Glacier Vincent)

Nadere informatie

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140.

9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. Invulformulier Ondernemers (1) Ondernemers A. Kerngegeven (vital data + familierelaties) 9 Aandeelhouders 13 augustus 1912 oprichtingsakte no. 140. 1 IJzergieter. Familienaam, voornamen, titel(s): van

Nadere informatie

De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ

De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ een genealogieonline publicatie De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ door 7 mei 2016 De nakomelingen van FRANCOIS CAFFÉ Generatie 1 1. FRANCOIS CAFFÉ, is geboren rond 1520 te Noyon (Picardie-Fr). Hij is

Nadere informatie

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel

Bondschieting Heidevrienden Wuustwezel ERE 1 Afdeling: 26 deelnemers VAN FRACHEN ELS - 11 rozen 1 401 PALINCKX LUC (HV) HV 120 5,00 2 509 GOETSTOUWERS DANNY SJ 119 4,20 3 101 BOLS ANDRE M 119 4,20 4 111 SEVENANS IGOR M 119 4,20 5 902 AERNOUTS

Nadere informatie

Naam Voornaam Straat Huisnummer Huisindex Nieuwe huisnummer Bibliotheek 1 1 Booischotseweg 2 A 2 Gilis Katrien Booischotseweg 2 2/1 4 Van den Bremt

Naam Voornaam Straat Huisnummer Huisindex Nieuwe huisnummer Bibliotheek 1 1 Booischotseweg 2 A 2 Gilis Katrien Booischotseweg 2 2/1 4 Van den Bremt Naam Voornaam Straat Huisnummer Huisindex Nieuwe huisnummer Bibliotheek 1 1 Booischotseweg 2 A 2 Gilis Katrien Booischotseweg 2 4 Van den Bremt Dimitri Booischotseweg 2 4 Van Roosbroeck Gijs Booischotseweg

Nadere informatie

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55

99 JACOBS WILLY ITEGEM :56:30 09/ MARIS JOS ITEGEM :56:07 09/ BLANCQUAERT CLAUDE ITEGEM :56:55 DIAMANTVERBOND OUDE DUIVEN, QUIEVRAIN op 09/06/13. Los om 12:00:00. 8 duiven. 1 PAUWELS FRANS BERLAAR 1 1 13:29:01 09/06 102766 1154.46 2 CEULEMANS JOS BERLAAR 1 1 13:33:40 09/06 105534 1126.70 3 HEYLEN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOFDSTUK 1 : ALGEMEEN Artikel 1 De teraardebestelling van stoffelijke overschotten is mogelijk op de werkdagen van 09.00 uur tot 12.00

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen

Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet Goedkeuren huishoudelijk reglement begraafplaatsen Artikel 1 Artikel 2 de gemeenteraadbeslissing van 23 februari 2012 houdende

Nadere informatie

opdorp dopen doopheffers

opdorp dopen doopheffers volgnr doopheffer 1 lauwers adrianus 1 tersaren catharina 2 de neve livinus 2 tombu judoca 3 peeters catharina 3 teugels octavianus 4 lemmens maria theresia 4 willockx philippus 5 hofmans anna 5 van damme

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren.

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement op gemeentelijke begraafplaatsen, zoals hieronder weergegeven, goed te keuren. Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119, 119bis, 133 en 135, 2; Gelet op de artikelen 15bis, 2, tweede lid, 23bis en 32 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de

Nadere informatie

** VERBOND BEVEREN - SNVB ** QUIEVRAIN 31 JULI OUDE DUIVEN LOS OM UUR BASIS: 095 KM. Pag. 1.

** VERBOND BEVEREN - SNVB ** QUIEVRAIN 31 JULI OUDE DUIVEN LOS OM UUR BASIS: 095 KM. Pag. 1. ** VERBOND BEVEREN - SNVB ** QUIEVRAIN 31 JULI 2016 136 OUDE DUIVEN LOS OM 11.00 UUR BASIS: 095 KM. Pag. 1. ********************************************************************************************************************************************************

Nadere informatie

Apothekers te Borgloon

Apothekers te Borgloon Apothekers te Borgloon 250 jaren (1750 tot 2000) Geboorte- en sterftejaar van de apothekers werkzaam te Borgloon sinds 1750 Bron : Geschiedkundige Kring Kanunnik Daris - Borgloon http://daris.be/genealogie.htm

Nadere informatie

Julien Henri Georges Guequier, onderluitenant, gesneuveld.

Julien Henri Georges Guequier, onderluitenant, gesneuveld. Julien Henri Georges Guequier, onderluitenant, gesneuveld. Julien Henri Georges Guequier, geboren op zaterdag 11 maart 1893 in Gent, gesneuveld op dinsdag 13 november 1917 in Duinhoek, begraven aldaar,

Nadere informatie

Tak August. Geboren op 24 maart 1877: Marie Josephine Dellaert, dochter van August Dellaert en Louisa Doens.

Tak August. Geboren op 24 maart 1877: Marie Josephine Dellaert, dochter van August Dellaert en Louisa Doens. Tak August. Huwelijk op 20 juli 1875 tussen August Dellaert en Louise Doens, de zus van zijn 2 zwagers, Bernardus en Victor, uit de Pieterspolder. Dit huwelijk duurt slechts tot 19 juni 1877, als Louise

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT OP DE BEGRAAFPLAATSEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 7 mei 2010) AFDELING 1 VASTSTELLING OVERLIJDEN, LIJKBEZORGING, BEGRAVINGEN EN ONTGRAVINGEN

Nadere informatie

De Keeten. Wie waren de bewoners van de Keeten die daar leefden tussen de jaren Een deel van de Keeten van uit de lucht

De Keeten. Wie waren de bewoners van de Keeten die daar leefden tussen de jaren Een deel van de Keeten van uit de lucht 1 De Keeten Wie waren de bewoners van de Keeten die daar leefden tussen de jaren 1910-1930. Een deel van de Keeten van uit de lucht 2 De Keeten en zijn bewoners tussen 1910-1930 Voorwoord Zoals er over

Nadere informatie

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP

ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP ORDE EN GEZEL VAN DE WASE RAAP 2015, gelauwerd in Wachtebeke Orde : 1. Natuurhuis Panneweel, Sint-Gillis-Waas 2. Sint-Nicolaasgenootschap Vlaanderen, Sint-Niklaas Gezel : 1. Bert Vervaet, Lochristi 2.

Nadere informatie

Naam Voornaam Datum ovl Park Rij Nr Plaats Peelman Marcella Irma Maria 5/08/1979 E 1 1 algemene begraafplaatsen Van Kerckhove Leon Bernard 19/08/1979

Naam Voornaam Datum ovl Park Rij Nr Plaats Peelman Marcella Irma Maria 5/08/1979 E 1 1 algemene begraafplaatsen Van Kerckhove Leon Bernard 19/08/1979 Naam Voornaam Datum ovl Park Rij Nr Plaats Peelman Marcella Irma Maria 5/08/1979 E 1 1 algemene begraafplaatsen Van Kerckhove Leon Bernard 19/08/1979 E 1 2 algemene begraafplaatsen Van Keymeulen Marie

Nadere informatie

londerzeel volkstelling 1796

londerzeel volkstelling 1796 1 brabant,de barbara 45 1751 1780 steenweg 1770 1 wwe van campenhout petrus 2 campenhout,van anna catharina 14 1782 steenweg 3 wouters jan 44 1752 1787 kuiper steenweg 1782 4 hertogh,de petronella theresia

Nadere informatie

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners.

De categorieën vermeld onder de nrs. 4 en 5 worden wat de retributie betreft gelijkgesteld met de inwoners. REGLEMENT OP BEGRAAFPLAATSEN Titel 1:INRICHTING EN BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 1.1 Bestaande begraafplaatsen in de gemeente Laarne Artikel 1: de gemeente Laarne beschikt over 2 begraafplaatsen: a) De

Nadere informatie

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG

VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG VOORLOPIGE DUIVENUITSLAG NOYON-SPEL OUDE DUIVEN, NOYON op 13/07/13. Los om 11:00:00. 237 duiven. PRYS NAAM LIEFHEBBER GEMEENTE GTK MAX JUISTUUR DAG AFSTAND SNELHEID ------- ------------------------- --------

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adriaan Steur, overl. 04-09-1786 te Hontenisse. Hij trouwde Elisabeth Bal, getrouwd 19-08-1780 te Hontenisse, geb. 17-04-1749 te Ossenisse, overl. 15-08-1802 te Hontenisse. 2. i. Pieter

Nadere informatie

Figuur 41: Duitse overlijdensakte Henri Peltzer, Bergen-Belsen, Duitsland, 18/03/ Figuur 42: Fotoalbum Familie Peltzer-Janssens...

Figuur 41: Duitse overlijdensakte Henri Peltzer, Bergen-Belsen, Duitsland, 18/03/ Figuur 42: Fotoalbum Familie Peltzer-Janssens... Illustraties Figuur 1: Overzicht: van Guilelmus Janssens ( rond 1700) tot Ludovicus Janssens ( 1886) 10 Figuur 2: Kwartierstaat Louis Janssens (1886-1941)...11 Figuur 3: Overzicht plaatsen waar Josef Janssens

Nadere informatie

Medaillelijst van onze Belgische deelnemers op de Mondial te Porto.

Medaillelijst van onze Belgische deelnemers op de Mondial te Porto. Medaillelijst van onze Belgische deelnemers op de Mondial te Porto. Acke Rene 3x goud, 1x brons Agten Kris 1x brons Arijs Davy 1x zilver, 1x brons Armirotto Nico 1x brons Baeten Edward 1x goud Bayot Vincent

Nadere informatie