Programma landjuweel VII vrijdag 7 september a.s. in Grubbenvorst (Limburg) Bedrijf Mts Vollenberg - Witveldweg NS Grubbenvorst Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma landjuweel VII vrijdag 7 september a.s. in Grubbenvorst (Limburg) Bedrijf Mts Vollenberg - Witveldweg 24-5971 NS Grubbenvorst Limburg"

Transcriptie

1 Programma landjuweel VII vrijdag 7 september a.s. in Grubbenvorst (Limburg) Bedrijf Mts Vollenberg - Witveldweg NS Grubbenvorst Limburg DAGTHEMA - GEZONDE VOEDING 9:30-10:00 uur Inloop met koffie / thee en koek 10:00-10:15 uur Marijke Kuipers: inleidende meditatie 10:15-10:30 uur Jaap van Bruchem: Ontwikkelingen QAcademie / QA-boek / QConsult 10:30-11:15 uur Fransje de Waard: Uitleg over Permacultuur, Auteur van Tuinen van Overvloed, permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op aarde 11:15-14:00 uur Presentatie / excursie bedrijf Mts. Vollenberg: Biologisch dynamisch tuinbouwbedrijf Biologische lunch Rondgang met uitleg over biologische zelfoogst-tuin DE VRIJE AKKER van Maaike Kruijt en Moniek van Hirtum 14:00-14:45 uur Hans Geurts voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) zelf melkveehouder over het landbouwbeleid in relatie tot gezonde voeding

2 14:45-15:30 uur Werkgroep BEHOUD DE PAREL GRUBBENVORST over ontwikkelingen in het gebied door Paul Geurts en Andre Vollenberg 15:30 uur Marijke Kuipers: afsluitende meditatie Koffie / thee / sap en mogelijkheid tot gezellig napraten / netwerken Kosten: 21 voor volwassenen. 13 voor studenten Inlichtingen: Maria Groot. tel Kosten voor de dag graag contant tijdens de dag af te rekenen 21 Euro voor volwassenen en 13 Euro voor jongeren / studenten. Voor deelnemers die deze bedragen niet kunnen trekken: een bedrag naar draagkracht Opgave is noodzakelijk i.v.m. de lunch voor 1 september bij Adres bijeenkomst: Bedrijf Mts Vollenberg - Witveldweg NS Grubbenvorst Limburg Op initiatief van Jaap van Bruchem, onderzoeker en voormalig docent van Wageningen Universiteit is de Quadrupool Academie ontstaan. Een korte impressie: Doel en missie De Quadrupool Academie heeft als doel zich in te zetten voor een omvorming van het landbouw-beleid in Nederland, door met ons bewustzijn en onze intelligentie, een vrediger en gezonder wereld te creëren, gebaseerd op de verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de natuur. Levensfilosofie De Quadrupool Academie heeft evenzeer als doel ons bewust te worden van het idee dat alles en iedereen energetisch met elkaar verbonden is, en meetrilt / resoneert op de frequentie van het (heel)al, de frequentie van de liefde. Daardoor zijn we samen verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in de wereld. We kunnen daar een constructieve bijdrage aan leveren met onze woorden, daden en - last but not least - ons koopgedrag. Probleembenadering vanuit de moderne kwantumfysica Alle problemen ontstaan door verstoringen in het subtiele kwantum-informatieveld en kunnen energetisch worden geheeld. Met de frequentie van de liefde, i.c. de kettingbreuk van 1en, als gemeenschappelijke basis kunnen we complexe - meervoudige problemen integraal oplossen. Door van elkaar te leren en elkaar te inspireren, en deze boodschap te verspreiden kunnen we steeds meer mensen bereiken en ons gezamenlijke complexe trillingsniveau verhogen. Direct middel tot transformatie Een levende biologisch actieve - bodem waar wij als mensen van eten, leven, waarvan onze dieren worden gevoe(r)d, biedt een directe ingang tot meervoudige - briljante - oplossingen. De bodem biedt als levend organisme een k/prachtig middel om een transformatie van onze landbouw van de productie van onze levensmiddelen - te bewerkstelligen. Als we de bodem zo voeden dat zich een harmonieuze samenleving van bodemorganismen ontwikkelt, komt dit ten goede aan de gezondheid van de bodem, de gewassen, de dieren en van ons mensen.

3 Complexe uitgangspunten / doelstellingen (7) Een eerlijke verdeling van werk en van inkomen dat is ons aller advies - voortaan (6) Organisatievormen die een regio-groene economie van de overvloed laten ontstaan (5) Leren leven en (re)creëren in landjuwelen ontworpen volgens universeel patent (4) Boeren die in resonantie met de natuur gezond / vitaal / veilig voedsel produceren (3) Subtiel-energetische methoden om stress, ziekten, plagen en onkruiden te weren (2) De groene en blauwe ruimten voor voedselproductie en natuur in changement (1) Flora en fauna in een zelfregulerend en gezond bodem-plant-dier arrangement Het beleid als QA-landjuweel en het QA-boek als onze spiegel Door samen een boek ons Quadrupool Academie boek - te schrijven waarin ieders unieke ervaringen worden opgetekend, komt deze informatie beschikbaar voor alle mogelijke betrokkenen. Dit boek kan mensen en beleidsmakers ondersteunen in hun denken en doen, en helpen bij het ontwikkelen van een integraal landbouwen plattelandsbeleid. Door in de (boeren)praktijk direct zaken toe te lichten, in te steken op een regionale economie, natuurlijke kringlopen te ondersteunen, en zelf de verandering waar we naar streven durven te zijn, leren we het leven te leven zoals het bedoeld is te zijn. Namelijk met wederzijdse verantwoordelijkheid en door intelligent te handelen. De voorlopige inhoudsopgave van het QA-boek is als volgt (aanvullingen / aanpassingen welkom): 1. aanleiding: Jaap van Bruchem (zie bijgevoegde tekst: Milieuzuiverende landbouwproductiesystemen) 2. aandelen / accountant / fiscalist / makelaar / notaris 3. arbeidsmarkt 4. architectuur / constructiewerk / zo binnen zo buiten 5. banken / kapitaalmarkt 6. bewustwording: Jan Jorink 7. bijzondere boeken / websites 8. biofotonen: Roel van Wijk 9. bio-resonantie en bio-informatie therapie: Nico Westerman 10. bodemfysica / chemie / biologie: René Jochems 11. buitenland 12. boer(in) zoekt boerderij 13. brein: Hans Bakker 14. brix / bemesting / samenstelling bladsap 15. broncorrector / correctie energetische stoorlijnen 16. chemische elementen 17. chemische gewasbescherming / roundup 18. complementaire (dier)geneeskunst / wetenschap / acupunctuur: Paul Mak 19. communicatie met dieren / gewassen / bodem 20. compost(thee) / mestkwaliteit 21. cymatica / complexologica 22. ecotherapie 23. energiebanen 24. entropie / syntropie 25. familie opstellingen 26. fenomenologische meetmethoden 27. filosofie / religie / spiritualiteit / psychologie / sociologie: Geert-Jan van der Wolf 28. fokkerij / houderij / voeding (landbouw)huisdieren 29. geneeskrachtige kruiden: Maria Groot 30. genetische modificatie 31. gezondheid / kwaliteit immuunsysteem 32. global scaling 33. graancirkels 34. helende frequenties: Kevin Machiels; Taeke Hoeksma; Leen de Vink; Piërre Bens; Barry Emons 35. herbenutting warmte en CO informatievelden (morfogenetische) / torsiegolven / Sanjeevini 37. interview(er)s / film(er)s

4 38. klassieke homeopathie 39. koolstof / bruinkool / gesteentemeel: Wigle Vriesinga; Sake de Haan 40. koper / zinksporen; Johannes van der Beek 41. laboratorium 42. management 43. markt / winkel / MKB / landwinkels 44. microbiologie 45. neuro / biofeedback 46. nulpuntenergie 47. onkruiden 48. onderbewustzijn / intuïtieve / emotionele ontwikkeling: Piet Bongers; Marianne van der Schilden 49. onderwijs 50. onderzoek 51. ontwikkeling 52. orbs / ormus 53. overunity motoren 54. phi / melodie van het heelal / frequentie van de liefde 55. polariteit / paramagnetisme / diamagnetisme 56. platonische ruimtelijk regelmatige lichamen 57. pre / probiotica 58. priemgetallen 59. quadrupool kringloop landbouw / agro-ecosystemen: Jaap Dijkstra 60. radionica / holographic scaling: Fred Rijksen 61. recreatie 62. redoxpotentiaal / ph 63. reguliere (dier)geneeskunde / wetenschap 64. restaurant / vergeten groenten / ambachtelijke receptuur 65. rurale / economie in balans: Piet van Oudenallen; Joan Reijs 66. sinus / elektromagnetische golven 67. software ontwikkeling / website 68. sportschool / massage / welness 69. stadstuinbouw: Bessie Schadee 70. transmutatie chemische elementen 71. theater / kunst 72. tijdrekening Maya s 73. transitiemanagement / plattelandsvernieuwing 74. vers voedsel coöperaties 75. vitaliseren water 76. voedselkwaliteit 77. watergas 78. wiskunde / e / i / pi / kettingbreuken 79. woestijnen in een groen jasje 80. zeemineralen 81. zorg 82. aardbeien 83. bijen 84. bloembollen: Wilbrord Braakman 85. granen 86. grassen: Egbert Lantinga 87. groenten 88. heesters / bomen: Jacqueline Poppelaars 89. melkvee: Paul Blokker 90. paarden: Piërre Bens; Ron Hofman 91. permacultures 92. pluimvee: Sander Lourens

5 93. varkens 94. vergeten groenten / rassen 95. vissen 96. vleesvee 97. vruchtbomen 98. wortel / knolgewassen 99. zachtfruit 100. landjuwelen: Landjuweel De Hoeven; Aylsumaheerd. Milieuzuiverende en super-gezonde landbouw-productie-systemen 1 Het is een pracht van een verhaal. Het blijkt eenvoudig om de meervoudige noties problemen, waarmee we in de groene ruimte kampen, integraal op te lossen. Dat lukte voor de melkveehouderij en de akkerbouw zo'n 10 jaar geleden al op nulpunt de Minderhoudhoeve in Swifterbant, een proefbedrijf van Wageningen UR. Inmiddels kunnen we ook in de praktijk bogen op steeds meer 'briljante' quadrupool boer(inn)en die laten zien dat we agrarische bedrijven kunnen laten functioneren academie nieuwste N N als waterzuiveringsinstallaties, zonder dat dit ten koste behoeft te gaan van hun productiviteit en gezondheid - eerder in tegendeel. Deze conclusie geldt natuurlijk niet alleen voor de melkveehouderij, maar gaat ook op voor geiten, nieuw schapen, paarden, varkens en kippen, voor de visteelt, en ook voor de akker / tuinbouw. Daarnaast is er het concept van de zogenaamde overunity motoren, motoren die netto vrije energie produceren. Ook is er een project in het zuiden Jaap van Bruchem van Algerije, waarin men er in slaagt de Sahara opnieuw groen te laten worden, complexe problemen door het te laten regenen, door de grondwaterspiegel drastisch te laten stijgen. meerdimensionale oplossingen Het is nu de kunst om al dit goede nieuws in harmonie met de melodie van het (heel)al i.c. de frequentie van de liefde i.c. de kettingbreuk van 1en - te verspreiden. Daartoe hebben we de Quadrupool Academie gestart. Quadrupool staat voor 4-polig / waardig / dimensionaal. Voorbeelden van meer-dimensionale systemen zijn het bodem-plant-dier-mest kringloopsysteem met een attractor waarde van 2 4 = 16, en de tetraëder met een attractor waarde van 3 4 = 81. Deze ruimtelijk regelmatige structuur staat voor het element vuur, met in vervolg daarop de 3 8 hexaëder (aarde), de 4 6 octaëder (lucht), de 5 12 icosaëder (water) en de 3 20 dodecaëder (licht). Zien we kans de dieren en de bodem zo te voeden dat er een harmonieuze samenleving van bodemorganismen ontstaat, dan komt dit ten goede aan de gezondheid van de bodem, de gewassen, de dieren en de mensen. En slagen we er vervolgens in om in de groene ruimte super-symmetrische i.e. ruimtelijk regelmatige hoger-dimensionale organisaties te laten ontstaan, dan is het mogelijk de rurale (platteland) en de urbane (stad) ruimte onderling zo te balanceren dat rurale en urbane economieën van overvloed ontstaan. Welnu, om al deze doelstellingen met ons allen te realiseren nodigen wij u uit deel te nemen aan dit quadrupool project N N 1 De wondere wereld / wetenschap van Jaap van Bruchem

6 attractor waarden ruimtelijk regelmatige structuren BRILJANT BOEREN (kracht)voer % melk & vlees 100 benutting bedrijf (ruw)voer % (drijf)mest 223 3^4 = 81 vuur / GSF 4.4 milieubelasting bodemopbouw -9 kg N per ha 103 % 2^4 = 16 (kunst)mest compost depositie fixatie bodem plant dier mest kringloop / GSF ^20 = licht / GSF ^8 = 6561 aarde / GSF 8.8 GSF ^6 = 4096 lucht / GSF 8.3 5^12 = water / GSF 19.3

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2010 - nr. 1 Beste lezers, we beginnen het jaar 2010 goed met het meest dikke nieuwsbulletin dat het NVLV tot dusverre heeft uitgebracht. Oorspronkelijk

Nadere informatie

Verslag Landjuweel IX, Wageningen 21 december 2012

Verslag Landjuweel IX, Wageningen 21 december 2012 Verslag Landjuweel IX, Wageningen 21 december 2012 Jan Diek van Mansvelt, oud hoogleraar alternatieve landbouw in Wageningen, was dagvoorzitter en heette iedereen van harte welkom op deze kortste dag van

Nadere informatie

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2012 - nr. 2 Inhoud NVLV nieuws 1 Nieuws van deelnetwerken, leden & partners 4 Andere interessante zaken (nieuws van buiten het netwerk) 9 Agenda 14 NVLV

Nadere informatie

Naar een toekomst met een natuurlijk duurzame landbouw en vitale voeding Inhoudsopgave

Naar een toekomst met een natuurlijk duurzame landbouw en vitale voeding Inhoudsopgave Naar een toekomst met een natuurlijk duurzame landbouw en vitale voeding Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. De wens: duurzame ontwikkeling door herstel natuurlijke kringlopen 5 2. Vitale landbouw en voeding

Nadere informatie

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2010 - nr. 4 Beste lezer, het heeft even mogen duren, maar hier dan uiteindelijk toch weer een vers nieuwsbulletin van het NVLV. Wij hopen dat het hierin

Nadere informatie

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2013 - nr. 1 Inhoud NVLV nieuws 1 Nieuws van deelnetwerken, leden & partners 5 Andere interessante zaken (nieuws van buiten het netwerk) 7 Agenda 12 NVLV

Nadere informatie

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Netwerk Vitale Landbouw en Voeding Nieuwsbulletin 2010 - nr. 2 Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen sturen wij u dit tweede nieuwsbulletin van het jaar toe. Stem met je vork luidt het advies van

Nadere informatie

Aquarius Alliance Nieuwsbrief Maart 2008

Aquarius Alliance Nieuwsbrief Maart 2008 Aquarius Alliance Nieuwsbrief Maart 2008 Netwerkorganisatie voor bewuste land- & tuinbouw, vitale levensmiddelen en gezond Zijn Aan alle vrienden, bestuur en raad van advies-leden van de Stichting Aquarius

Nadere informatie

EHBO voor biologische bedrijven

EHBO voor biologische bedrijven EHBO voor biologische bedrijven Eerste Hulp bij Biologisch Ondernemen: Spoedcursus Biologisch en de markt Alle feiten en cijfers op een rij Belangrijke spelers en adressen Oktober 2012 - Bionext 1 EHBO

Nadere informatie

De zon vernieuwt jouw lichaam, en zorgde voor jouw geboorte. De zon beschermt jou en brengt je ook in verwarring.

De zon vernieuwt jouw lichaam, en zorgde voor jouw geboorte. De zon beschermt jou en brengt je ook in verwarring. De zon vernieuwt jouw lichaam, en zorgde voor jouw geboorte. De zon beschermt jou en brengt je ook in verwarring. Meer over jezelf als Kind van de Zon: Tent Oost zaterdag 13 Oktober 12.00 12.45 uur met

Nadere informatie

Jaarbericht 2012. Stichting Gezonde Gronden

Jaarbericht 2012. Stichting Gezonde Gronden Jaarbericht 2012 Stichting Gezonde Gronden Wassenaar, 5 maart 2013 Inhoud Samenvatting... 1 Doel Stichting... 2 Doelgroepen Stichting... 3 Toegevoegde waarde... 3 Hoe werkt Gezonde Gronden?... 4 Wat doet

Nadere informatie

Kippen houden van voetbal en Bach BD-dating Natuurderij KeizersRande start op 185 hectare Demeter: keurmerk met ambitie

Kippen houden van voetbal en Bach BD-dating Natuurderij KeizersRande start op 185 hectare Demeter: keurmerk met ambitie Ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw & Voeding Winter 2010 / 5 Kippen houden van voetbal en Bach BD-dating Natuurderij KeizersRande start op 185 hectare Demeter: keurmerk met

Nadere informatie

Workshop-overzicht. kritisch en 16.00 Tekenen voor Solidair met soja 37. betrokken. @vakbladekoland. 84,99 - Tijdschrift abonn.

Workshop-overzicht. kritisch en 16.00 Tekenen voor Solidair met soja 37. betrokken. @vakbladekoland. 84,99 - Tijdschrift abonn. Workshop-overzicht Woensdag 22 januari HANZEZAAL 10.30 Biohuis bijeenkomst (besloten) 29 12.00 Lezing prof.dr.ir. Pablo Tittonell: Extensivering of 29 intensivering van de biologische landbouw? 15.30 Seminar

Nadere informatie

Goed boeren in Groningen. goed boeren in groningen

Goed boeren in Groningen. goed boeren in groningen Goed boeren in Groningen goed boeren in groningen Prima perspectief voor agrarisch ondernemerschap Er gaat niets boven Groningen. Deze slogan werd ooit gebruikt om onze mooie provincie onder de aandacht

Nadere informatie

Help Humus de grond in! Eet de aarde gezond

Help Humus de grond in! Eet de aarde gezond Help Humus de grond in! Eet de aarde gezond Projectplan, 16 februari 2015 Stichting Down2Earth Samenvatting: Help Humus de grond in! De HelpHumus Campagne wil mensen bewust maken van hun vrijheid te kiezen

Nadere informatie

Duurzaamheidsvisie November 2014

Duurzaamheidsvisie November 2014 Duurzaamheidsvisie November 2014 In het kort PARK21 vertelt het verhaal van Holland, een geschiedenis van innovatie, het maken van de toekomst, pioniers in de polder. Het creëren van een duurzame samenleving

Nadere informatie

EEN ANDERE LANDBOUW IS ONONTKOOMBAAR

EEN ANDERE LANDBOUW IS ONONTKOOMBAAR WereldDelen / December 2013 / 6 Foto: Jaco van der Eyk EEN ANDERE LANDBOUW IS ONONTKOOMBAAR Interview met JELLEKE DE NOOY VAN TOL naar aanleiding van haar boek HEEL DE WERELD, op weg naar agro-ecologische

Nadere informatie

Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak EERLIJK & PUUR

Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak EERLIJK & PUUR DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Pure ambacht De veelzijdigheid van het slagersvak Topsector Agrofood De ideale gouden

Nadere informatie

STR STREEK > > > > 3 DECEMBER 2008 EE NETWERKBLAD VOOR HET PLA

STR STREEK > > > > 3 DECEMBER 2008 EE NETWERKBLAD VOOR HET PLA Leadergelden gaan weer werken > Nieuw beleid beloont prestaties boeren > Klimaatvriendelijke veehouders > Streekbewoners leren van het buitenland > Praktijkkring Stad-Land inspireert STREEK 3 DECEMBER

Nadere informatie

Verslag 10 december 2008 Pergola Conferentie

Verslag 10 december 2008 Pergola Conferentie Verslag 10 december 2008 Pergola Conferentie Inhoudsopgave 1. Lezingen: 2 Toekomstvisie op het platteland Rudolf van Broekhuizen De kracht van Pergola Tineke Bakker 2. Ervaringen uit de praktijk 7 Tom

Nadere informatie

Zorgboeren vitaliseren de zorg

Zorgboeren vitaliseren de zorg Zorgboerderijen is een commerciële bijlage bij NRC Handelsblad zaterdag 21 september 2013 Zorgboeren vitaliseren de zorg Oud-wethouder Amsterdam Marijke Vos: Stad heeft platteland nodig. Bij de voorplaat

Nadere informatie

Inleiding... 3. PvdT Visie... 3. PvdT Punten van de Toekomst... 3. PvdT Kernwaarden... 6. 1. Samenleving... 9. 2. Nieuwe democratie...

Inleiding... 3. PvdT Visie... 3. PvdT Punten van de Toekomst... 3. PvdT Kernwaarden... 6. 1. Samenleving... 9. 2. Nieuwe democratie... BASIS PARTIJ PROGRAMMA SEPTEMBER 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 PvdT Visie... 3 PvdT Punten van de Toekomst... 3 PvdT Kernwaarden... 6 1. Samenleving... 9 2. Nieuwe democratie... 13 3. Nieuwe economie...

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Lekker Drenthe! Inventarisatie, bevindingen & adviezen. Borger, juli 2014

Lekker Drenthe! Inventarisatie, bevindingen & adviezen. Borger, juli 2014 Lekker Drenthe! Inventarisatie, bevindingen & adviezen Borger, juli 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie Opdracht en achtergrond Uitvoering en werkwijze 2. Gespreksverslagen 3. Bevindingen 4. Adviezen en

Nadere informatie

TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven

TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven SuSTAINABILITy TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven The Economics of Ecosystems & Biodiversity Juni 2012 kpmg.nl The Economics of Ecosystems & Biodiversity TEEB voor het Nederlandse bedrijfsleven 2

Nadere informatie

Datingbureau voor BD-boerderijen? De Arnicakwekerij, een oranje oase BD in Zuid-Afrika Collegiale Toetsing in de praktijk

Datingbureau voor BD-boerderijen? De Arnicakwekerij, een oranje oase BD in Zuid-Afrika Collegiale Toetsing in de praktijk Ledenblad van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw & Voeding Herfst 2010 / 4 Datingbureau voor BD-boerderijen? De Arnicakwekerij, een oranje oase BD in Zuid-Afrika Collegiale Toetsing in de

Nadere informatie

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF,

BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, BEWUSTZIJN IN BEDRIJF, leiderschap aan de nieuwe wereld Informatiepakket training 2010-2011 Trainers: Jaap Vermuë en Peter Toonen Start 24 november 2010 Inleiding Momenteel staan veel bedrijven onder druk.

Nadere informatie

Voorwoord. We wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en hopen dat u erdoor geïnspireerd zult raken!

Voorwoord. We wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en hopen dat u erdoor geïnspireerd zult raken! Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit jaarverslag bevat een overzicht van al onze activiteiten van het afgelopen jaar. Ook dit jaar hebben er weer veranderingen plaatsgevonden bij de Boerengroep! Zo hebben we

Nadere informatie

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen Subscribe Nieuwsbrief Transparant Juli 2014 View this email in your browser Beste lezer, Vol trots presenteren wij de vernieuwde nieuwsbrief van Transparant. Transparant maakt op dit ogenblik een positieve

Nadere informatie

6. Ontwerp stal van de toekomst

6. Ontwerp stal van de toekomst boer met deze stal maatschappelijk omgaat met de burger. Iedereen kan koeien op de schuine berg (dak) bekijken en zien hoe leuk het is en hoe mooi het in de omgeving past. 6. Ontwerp stal van de toekomst

Nadere informatie