Nieuwsbrief. Yoga congres 2014 Verslagen workshops. Yoga zonder geloof - Deel 2. Het bewustzijn van het contact Estafette interview met Janny van Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Yoga congres 2014 Verslagen workshops. Yoga zonder geloof - Deel 2. Het bewustzijn van het contact Estafette interview met Janny van Rijn"

Transcriptie

1 Yoga congres 2014 Verslagen workshops Yoga zonder geloof - Deel 2 Nieuwsbrief Een doe-het-zelfontspanning voor het tweede chakra Het bewustzijn van het contact Estafette interview met Janny van Rijn Jaargang 36 Nummer

2 Inhoudsopgave Redactioneel & coverfoto 4 5 Yoga Congres 2014 Collegiaal Yoga zonder geloof 16 Van het bestuur Yoga en meer Doe-het-zelfontspanning Estafette- Interview Activiteitenkalender 28 Recensie Colofon 30 juni

3 Francien Goudsbloem Verslagen Workshops Redactioneel Yoga Congres 2014 In het vorige nummer werd per abuis opnieuw deel 1 van Er zijn veel onderwerpen waarover in de Nieuwsbrief Op zoek naar de verborgen werkelijkheid Een typerend voorbeeld van uit meditatie verworven inzicht is het artikel Yoga zonder geloof geplaatst, in plaats van deel gepubliceerd kan worden. Om meer inzicht te krijgen in door Erik Bruijn misschien het verhaal over de samenbundeling van de aan- 2, waarvoor excuses van de redactie. In dit nummer dus het wat er onder de leden leeft, zal er een enquête worden dacht in Manipura, zoals die door Patañjali in Sutra 3:29 wordt tweede deel van het artikel Yoga zonder geloof van René gehouden. Hierover later meer informatie. gegeven. Na jaren oefening kan zich de ervaring voordoen dat Tol. De redactie wenst iedereen een hele fijne zomer. je het eigen lichaam als transparant ervaart en tot in details structuren waarneemt. Erik leest een verslag voor van de er- We hebben tijdens het Yogacongres weer genoten van Francien Goudsbloem varing zoals hij die tijdens een retraite zelf na jaren meditatie inspirerende workshops, elkaars gezelschap en heerlijk ervoer. Dit is de basis van kennis in de traditie. Maar er zijn eten. De foto s en verhalen getuigen van een goede sfeer. yogi s die veel verder gegaan zijn in deze waarneming dan hij. Het was heel fijn zoveel bekenden en nieuwe collega s te Teksten die getuigen van deze directe ervaring zijn bijzonder, ontmoeten. tussen de vele die de gegevens overnamen zonder de directe ervaring te kennen. Dirk P. Ooijevaar Coverfoto Yogassage Utthita Trikonasana De lange ervaring met Zen Boeddhisme, Tibetaans Boed- door Annie Boekhout Via de workshop Yogassage, een traditionele Thaise yoga dhisme en Yoga, geeft Erik de mogelijkheid veel van de in- massage, heeft Annie Boekhout ons kennis laten maken met Van Tadasana of Adho Mukha Svanasana naar Trikona- Het is goed als het lichaam zich niet aanpast aan de asa- houd te illustreren met eigen ervaringen in het veld. Het prille een combinatie van yoga en acupressuur van masseur naar sana, klinkt als muziek voor de beginnende yogastudent na maar de asana aan de mogelijkheden van het lichaam. begin van zijn interesse in meditatie ligt bij het moment dat gemasseerde, als gever en ontvanger. Yogassage bestaat die meteen geboeid is. Dat is mijn ervaring aan het begin Het blauwe blokje is een hulpmiddel om de wervelkolom hij als 9-jarige Chinese stokjes kreeg om mee te eten. Jong in deze vorm al 1000 jaar. De grondlegger was Dr. Shiugo van de weg zo n dertig jaar geleden, het is de toon die de recht te houden. Als jij niet naar de grond kunt, komt de beginnen met de ervaring van meditatie is een voorrecht, je Komparaj, ongeveer 2500 jaar geleden de lijfarts van Boed- muziek maakt en uitnodigt. grond naar jou toe. Oefen ook eens tegen de muur of bv. bent dan nog niet (of minder) geprogrammeerd. Erik refereert dha. Een yogassage duurt ongeveer een uur. De behandeling Utthita Trikonasana: Tri is drie, Kona is hoek, Asana is met ouderen zittend op een stoel. aan de Tibetaanse traditie waarin juist jonge kinderen gezocht wordt aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de houding en Utthitta wordt vertaald als (uit)gestrekt. Kijk worden die de traditie later zullen dragen. gemasseerde. Voor de behandeling vindt een intake plaats en eens goed: het lijkt wel een zoekplaatje naar driehoe- Marijke Heemskerk De centrale lijn in de vele persoonlijke ervaringen is de ont- doen beiden losmaakoefeningetjes naar alle richtingen. ken zoals de grote gevormd door beide voeten en de bo- wikkeling van het bewustzijn, door oefening in meditatie. Erik Na een stukje theorie en uitleg van druk en manipulatie tech- venste hand. Vanuit een stevige basis wordt deze asana beschrijft de ontwikkeling langs de verschillende fasen van nieken doen we gezamenlijk losmaakoefeningetjes om mak- opgebouwd. De voeten geaard en uitgelijnd, de benen bewustzijn; van normaal bewustzijn via het persoonlijk onbe- kelijker te kunnen werken. Daarna gaan we twee aan twee stevig, het bekken open, zijwaarts buigen, uitreiken naar wuste en het collectief onbewuste naar een nonduaal bewust- aan de slag, waarbij Annie benadrukt dat veilig werken ten alle de ruimte en verbonden blijven, ruimte aan het hart, ver- zijn. Daarna kan verlichting plaatsvinden. Voor wat betreft het tijden voorop staat. Met verschillende druktechnieken vindt lengen in alle richtingen én centreren. Niet teveel naar fysieke deel geeft Erik een uitleg van het ontstaan van ziektes de acupressuurmassage plaats, gecombineerd met door de achteren, naar voren, omhoog, beneden, links of rechts, vanuit het systeem van de drie Dosha s: Vata, Pitta en Kapha masseur bij de gemasseerde uitgevoerde strekbewegingen dat roept spanning op. Verlies niet je evenwicht. Een spel (waarbij de aanduidingen wind, gal en slijm beter vervangen en asana s. Annie heeft ons via deze intensieve workshop op van aandacht, adem, aanpassen, openen, ontwikkelen en kunnen worden door beweeglijk, verhittend en verkoelend). een leuke manier kennis laten maken met de beginselen van verstillen. Geniet van de houding en merk hoe rustig het Na de pauze wordt een traditionele methode van diagnose yogassage. De syllabus geeft ons de gelegenheid om het ge- wordt. gedemonstreerd, die werkt op basis van kleuren. De proefper- oefende nog eens na te kijken en verwijst naar literatuur, on- De driehoek, het getal drie. Visualiseer een piramide, soon wordt gevraagd bij verschillende familieleden een kleur der andere Thai Massage en Tui Na van Maria Mercati, The symbool voor de zon. Mediteer op de Sri Yantra, terugke- te kiezen. Hoewel Erik opmerkt dat Yoga soms ook op Hocus Key Muscles en The Key Poses of Hatha Yoga van R. Long. ren naar het begin van het universum. Pocus kan lijken, blijken de uitkomsten van de analyse redelijk Anja Dekker Trikonasana spiegelt het leven. Alle details worden ver- te kloppen. bonden en vallen samen in een unieke, individuele uitvoering. 4 Yoga Nieuwsbrief juni

4 Yoga en dans. een uitnodiging door Magda Samson Middenrifademhaling en hartcoherentie door Marilou Hermens te ademen. Na verloop van tijd zien we het effect hiervan in de grafieken op het beeldscherm. Haar hartslag en ademha- bijeenkomst wordt een ander aspect hiervan aan de orde gebracht. Zo is ook een bodyscan en yoga één van die Marilou opent s middags haar workshop met de woorden: ling worden meer coherent. Samen doen we een aantal oe- aspecten. mijn passie is de adem. Ze vervolgt met een kort verhaal feningen waaronder de krokodil omdat in deze houding de Wat ik zelf erg prettig vond is dat Suzan de contra-indi- over haar zoektocht naar informatie nadat ze in haar jonge middenrifadem goed gevoeld kan worden. Ook deze work- caties voor Mindfulness benoemde: acute depressie en jaren merkte dat haar adem niet helemaal soepeltjes liep. shop is informatief en inspirerend. psychoses. In de yogawereld wordt dit nogal eens over Haar zoektocht eindigde in de Himalaya traditie. Geboeid Judith Bouwhuis het hoofd gezien. door het ademproces volgde ze hierover opleidingen in India en Amerika. Na een korte intro schakelt Marilou al snel over op het Mindfulness door Suzan van der Goes Er zijn een aantal oefeningen gedaan tijdens de workshop. De beroemde rozijnoefening, waarin je minuten lang aan- praktijkgedeelte. Ze tovert een gele vaatdoek tevoorschijn, dachtig bezig bent met het onderzoeken met al je zintui- geknipt in de vorm van het middenrif. Degenen die moeite gen wat een rozijn nu precies is, en een korte meditatie. hadden om zich het middenrif concreet voor te stellen zijn De workshop bestond echter vooral uit veel uitleg over opeens van een vraagteken af. De docente doet haarfijn uit wat Mindfulness is, en hoe de structuur van de acht bij- de doeken aan welke punten het middenrif is bevestigd en eenkomsten in elkaar steekt. En dit op een interactieve hoe het functioneert. manier, want we kunnen wel vinden dat de zeven pijlers De oefeningen zijn er voor jou liet Magda ons meteen weten. Opvallend is dat zij ook kijk heeft op het ademproces dan van Mindfulness ook die van yoga zijn, de vragen die ge- Ze zijn een uitnodiging om je bewegingstaal te vergroten en sommige yogascholen onderwijzen. Waarom zou ik naar het steld werden, en vooral de meningen die verkondigd wer- je gevoel in de dans te ervaren. En zo was het voor mij ook. bekken ademen? En er zijn ook yogi s die alleen naar de den door veel van onze yogacollega s lieten zien dat we De workshop was een geweldige belevenis, individueel maar buik ademen. De rest dáár zit geen beweging meer in. nog lang niet alle pijlers in onze eigen geest gerealiseerd ook als lid van de groep. We waren met een flinke club van Dat de adem de ingang is naar je autonome zenuwstelsel hebben. Dat hoeft ook niet, maar laten we daar dan wel ongeveer 40 personen. laat ze voelen en zien. Via een computerprogramma komt Mindfull bij stilstaan. De start was een zittende meditatie, gevolgd door enkele de samenwerking tussen middenrifademhaling, doorade- Suzan, bedankt voor je enthousiasme waarmee je de losmaakoefeningen. Het dansaspect kwam erbij toen we in men en hartcoherentie duidelijk in beeld. Vrijwilligster Mar- workshop bracht. series gingen werken. Het waren doorgaande vloeiende be- griet wordt ingeplugd op de laptop en via grafieken wordt Niet oordelen, niet streven, geduld, frisse blik, vertrouwen, Frank Wissink wegingen zowel vanuit dans als yoga. En toen kwam ook het de samenhang duidelijk. Bij een gezonde adembeweging en acceptatie, loslaten: Nou, dan heb je het waarschijnlijk tellen erbij. een positief gevoel ontstaat er coherentie in alle drie syste- over yoga. Het betreft hier echter de zeven pijlers waarop Wij cursisten konden het tellen zien als een mantra, voor men. Alles is met elkaar verweven. De buik moet zacht zijn Mindfulness is gebaseerd. Magda was het ook een gereedschap om richting te geven zodat het middenrif kan zakken, licht Marilou toe. Mindfulness is yoga, was de mening van veel deelnemers aan de groep. Later wordt aan de hand van een aantal concrete oefenin- aan de workshops, maar is dat nu waar of niet? Ja, het zou We deden als eerste een zittende serie op muziek van Cirque gen duidelijk hoe de adem de geest beïnvloedt. Marilou waar moeten zijn, maar soms is dat niet zo. Mindfulness du soleil. Daarna kwam er een staande serie op muziek van noemt nadrukkelijk de Ujjayi pranayama en de Nadi Shoda- laat zich moeilijk vertalen in het Nederlands. Je zou het Madredeus. Het waren prachtige combinaties van bewegin- na waar je als docent mee kunt beginnen. De Makarasana kunnen vertalen met aandacht, maar het gaat hierbij om gen uit yoga en dans tot een geheel samengebracht op basis (de krokodilhouding) wordt ook aangeraden als methode om een milde, open en zorgvuldige aandacht. Het woord is van op Magda s eigen ervaringen. Een voor mij vernieuwende de adem vloeiend te krijgen. Marilou moedigt de deelnemers een vertaling uit het Pali van het woord Sati (in het Sans- beweging was bij voorbeeld het hellend vlak ingezet vanuit stapje voor stapje aan in het ontdekken van het adempro- kriet Smritti). Letterlijk betekent dat woord zoveel als her- het borstgebied. ces daarbij illustreert ze de theorie met voorbeelden en een inneren, wat je hier zou kunnen begrijpen als: opnieuw in Tot slot gingen we los op muziek van Mirich makikba, pata stukje praktijk. Dit maakte haar workshop interessant en in- je innerlijk brengen. pata, totuki. We bewogen vrij door de zaal, maar wel met de spirerend. En ik ken helaas teveel moderne loten aan de yogaboom opdracht te bewegingen in relatie met de chakra s. Gerreke van den Bosch die dat aspect uit het oog zijn verloren. In die zin kon je Als afronding hebben we nog het een ander op papier gezet, de workshop van Suzan als een opnieuw in herinnering waar anders plaats was geweest om uitgebreid na te voelen. Na genoten te hebben van een heerlijke lunch volg ik s mid- brengen van de essentie van yoga. Door tijdgebrek is het soms niet anders en moeten er keuzes dags de workshop Middenrifademhaling en hartcoherentie In de workshop legde Suzan uit dat er met Mindfulness gemaakt worden. in yoga door Marilou Hermens. Ze laat interessante beelden niets nieuws onder de zon is. Aan het einde bedankte Magda ons nog voor onze openheid, zien van de middenrifademhaling. Enthousiast vertelt ze Je kunt het beschouwen als een, aan de westerse geest maar het was natuurlijk ook haar openheid die ons tot deze over de tocht die ze maakte met Wim Hof, de zogenaamde aangepaste, vorm van Boeddhistische aandacht medita- intense belevenis gebracht heeft. Magda dankjewel voor deze iceman, die de uitzonderlijke gave bezit om kou te trot- tie. De aanpassing zit hem, volgens Suzan, vooral in de sprankelende workshop! seren. Duidelijk wordt dat Marilou gefascineerd is door de manier waarop Mindfulness wordt aangeboden, namelijk Joske Kuijpers-Ruwhoff werking van de adem. Eén van ons mag naar voren komen in een zeer gestructureerd programma van acht bijeen- voor een hartcoherentietest. Deze deelnemer wordt op een komsten, allen gericht op het juiste gebruik van je zintui- apparaatje aangesloten en haar wordt gevraagd rustig door gen en het omgaan met je lichaam en geest. Bij iedere juni

5 Critical alignment yoga voor beginners en ouderen door Jacoline Norden Omdat ik deze laatste workshop van het congres niet meer actief kon meemaken ben ik er als toeschouwer bij geweest. Het was een hele grote groep die nauwelijks in de ruimte paste. Jacoline had de bekende hulpmiddelen meegebracht: De zwarte strip en de rechthoekige platen om als rol te gebruiken. Zij liet ze in verschillende combinaties onder de rug, schouders en of nek plaatsen met de bedoeling te ervaren wat in de betreffende gebieden gaat gebeuren. Zo werd bijvoorbeeld een combinatie van de rol onder de schouders met de strip, gevouwen onder het hoofd, gebruikt om de borstruimte te openen. Daarna de combinatie van de rol onder het bekken met de gevouwen strip onder de nek met één uiteinde in het midden tegen de schedelrand om het bekken vrij te maken en de draaibeweging van het hoofd los te maken. De instructies waren helder en duidelijk, helaas niet altijd even goed te verstaan. Jacoline liep rustig rond en gaf hier en daar aanwijzingen. Door het grote aantal deelnemers was dat jammer genoeg niet volledig mogelijk bij iedereen zodat toch enkele mensen voor langere tijd bleven liggen met het rolletje op de verkeerde plaats of de strip niet goed aangebracht. Dat lijkt mij voor het zo kwetsbare gebied van rug en nek niet bevorderlijk. Maar deze min puntjes nemen niet weg dat het een hele fijne workshop was van een goede docent in een prettige sfeer. Freia Wallaart Kirtanzingen door Hansuman Het programma op vrijdagavond stond in het teken van Kirtans onder leiding van Hans Beenhakkers. Hans is autodidact en speelt al vanaf zijn 14e gitaar. Rond 1990 is studeerde hij af aan het Hilversums Conservatorium op lichte muziek en percussie. Onder de artiestennaam Hansuman zingt Hans Kirtan- Mantra s in call-response vorm, in combinatie met stembevrijding. Uitbundig, expressief maar ook meditatief en verstillend. Alles mag er zijn in vrijheid. Ervaring of mooie stem is daarbij onbelangrijk: zonder jou geen Kirtan, aldus Hans. Om uur zaten de vele toehoorders gereed op de stoel of op de vloer om zich onder te dompelen in het klankenbad. De opzet van de 2 uur durende sessie was duidelijk. We beginnen bij het onderste chakra en dan werken we langzaam aan naar boven. Mocht je de zaal willen verlaten, wil je dat dan doen onder de muziek? vraagt Hans de aanwezigen. Na elke Kirtan volgt namelijk een korte stilte. Hans heeft het allemaal goed voorbereid, niet alleen het geluid maar ook de tekst. Iedere Kirtan staat groot en duidelijk op een stuk papier die de zanger omhoog houdt voor het eerste akkoord wordt aangeslagen. Zo is het voor iedereen goed te volgen. Er zijn gedurende reis door de chakra s uitbundige momenten, ingetogen momenten en stilte. Het meeklappen en zingen gebeurt spontaan. Het optreden van Hans ademde professionaliteit en rust. Voor de aanwezigen is het een lange zit maar de overblijvers worden beloond voor hun inzet. Ik ging er helemaal blanco in, wel bekend met mantra zingen maar nooit langer dan een uur. Kirtan zingen had ik nog nooit gedaan maar het effect heb ik nog dagenlang gevoeld. Bij de laatste Kirtan voelde ik duidelijk een effect op mijn derde oog. Voor mij was het een zeer waardevolle ervaring en een geweldige afsluiting van mijn eerste dag op het congres. Gerreke van den Bosch s Avonds wordt er kirtan gezongen met Hansuman. Al met al een geslaagde congresdag. Mijn complimenten aan de organisatie. Fijn om collega s te ontmoeten uit het hele land en je tijdens workshops te laten inspireren. Judith Bouwhuis Creating conscious awareness, restoring balance, finding your Self door Claire Dalloz Ik heb op zaterdag de workshop bij Claire Dalloz gevolgd en wat was het GOED! En wat vond ik het (achteraf) jammer dat ik enkel en alleen de zaterdag beschikbaar was. Ik beoefen sinds een klein jaartje Ashtanga Yoga en Claire heeft mij net iets andere tips en inzichten gegeven, die ik van de docenten tot op heden nog niet op deze manier aangeboden heb gekregen. Claire heeft een zeer easy-going maar toch ook wel uitgesproken stijl: een mooie combi van Iyengar en Ashtanga. Het gaat bij haar om creëren van een besef van bewustwording, herstellen van de (dis)balans, dicht bij jezelf blijven, de juiste uitlijning en techniek. Het gaat om Abhyasa (practice) & Vairagya (let go). Met veel aandacht voor de juiste uitlijning van een houding en voelen wat het voor je doet, niet alleen op fysiek maar ook mentaal niveau. Kortom een zeer waardevolle workshop. De workshop was goed te volgen, ze sprak zeer duidelijk Engels en de instructies waren ook zeer helder. En het was vooral ook erg leuk om (voor mij) nieuwe houdingen uit te proberen, zoals de handstand op de Iyengar manier uitgevoerd. En de grappige uitspraak is ook bijgebleven: the happy knees - voor de insiders, die weten precies wat ermee bedoeld wordt. Ik heb GENOTEN en vond het een ZEER WAARDEVOLLE WORKSHOP. Namaste Beata de Leeuw-Wysocka 8 Yoga Nieuwsbrief juni

6 Yoga voor tieners en adolescenten education for children één van haar bronnen. Haar motto is: door Femmy Brug concentratie, beweging, ontspanning. Ze noemt een aantal Mijn eerste yogacongres, ik had geen idee wat me te wach- technieken die het hormonale stelsel in balans brengen: zon- ten stond. Dat bleek een hartelijke ontvangst te zijn door Pe- negroet, Gayatrimantra, nadi sodhana pranayama en ont- tra Janssen en René Tol. Daarna melden bij het secretariaat spanningsoefeningen met visualisaties. en vervolgens in het bagagehok annex kleedhok klunen over Femmy geeft lessen van driekwart uur aan soms wel twin- de bagage op zoek naar een plekje om in mijn yogaoutfit te tig jongeren. Hoe houdt ze orde in een groep? Soms vraagt schieten. ze aan een druktemaker of er soms een informatieverwer- De eerste workshop was van Femmy Brug bekend van Kids- kingsprobleem is. Dat helpt meestal om diegene weer mee MEDITATIE ~ YOGA-WEEKENDEN SPECIALISATIES ~ BIJSCHOLINGEN yoga. Femmy is opgeleid in Engeland door Yoga for Health Foundation en British Wheel of Yoga. De lessen van Femmy ademen Satyananda traditie, net als Femmy zelf. Na te laten doen. Aan het einde van de workshop krijgen we een hand-out mee met daarin de oefeningen die we gedaan hebben. Het is een geslaagde workshop met daarin een goede een korte introductie waarin Femmy aangeeft al 14 jaar les balans tussen informatieoverdracht en samen yoga doen. BASISOPLEIDING HATHA RAJAYOGA 14 donderdagavonden, verdiepend, oriënterend als inleiding tot de praktijkopleiding te geven, schakelen we over naar een goede uitleg over de doelgroep. Volgens eigen woorden schrok Femmy van de opkomst: 38 mensen! Ik wil vandaag een aanzet geven en heb de workshop aangepast aan de tweedaagse training die ik geef. De insteek Judith Bouwhuis De Aiki-aanpak door Aalt Aalten vandaag is het meegeven van ideeën. Concentratie, bewe- OPLEIDING TOT YOGA DOCENT(E) de vierjarige opleiding start medio januari; hatha/raja yoga (ashtanga) - esoterie; filosofie (oost - west) chakraleer; kundalini, meditatie en ademleer. ging en ontspanning, is mijn motto. Het is geen religie, denk van te voren na over wat je aanbiedt, waarschuwt Femmy degenen die kinderyoga willen onderwijzen. Zelf heeft ze goed nagedacht over de les. Het geheel is goed opgebouwd rond een pakket van 4 technieken: de zonnegroet, de Gyatri Mantra, de Nadi Shodana en ontspanning met visualisatie. Het tempo ligt vrij hoog maar dat is nodig om de aandacht van de tieners vast te houden. De zonnegroet wordt uitgevoerd in verschillende versies en er wordt gebruik gemaakt van muziek. Opvallend is de helderheid van de instructies en de toelichting waarom bepaalde woorden BIJSCHOLING JAARTRAINING MEDITATIE- BEGELEIDING aanvang eerste vrijdag van de maand tot 15.00, 1x per maand; 10 keer; je kunt maandelijks instappen gebruikt worden. De les is goed opgebouwd, de instructies goed gekozen en alle aspecten van de yoga zijn er op kundige wijze in verweven. Daarbij heeft Femmy als professioneel yogadocent scherp oog en gevoel voor de behoeften van anderen. Kortom: Kinderyoga van een hoog yoga niveau. Gerreke van den Bosch Aalt Aalten nam ons zaterdagmiddag mee in de geheimen van de filosofie van de krijgskunst van de Aikido. Ai staat voor Balans, Ki staat voor Ademkracht en Do staat voor De Weg. Aikido is de weg om een evenwichtig mens te zijn, de weg om jezelf te zijn. Hij liet ons de weg ervaren in vele kleine oefeningen in twee- Femmy weet haar enthousiasme voor het werken met jon- tallen, waarbij hij de oefening eerst demonstreerde met een HARA ONTWIKKELING één maal per veertien dagen op de donderdag. geren goed over te brengen. Ze heeft veel te vertellen maar wil ook met ons oefenen. Zo doen we samen een les met als thema: het goede in jezelf. We doen onder andere de zonnegroet op surya mantra s. En op popmuziek van Cherry Ghost: People, help the people. vrijwilliger uit de groep van bijna 50 deelnemers. Het waren oefeningen die lieten zien dat als je met wilskracht wilt blijven staan, je omver wordt geduwd, maar als je in contact met de ander en in contact met de omgeving blijft, je zo sterk blijkt te zijn dat je niet omver te duwen bent. Andere oefenin- Dit is een bijzondere ervaring en ik kan me voorstellen dat gen lieten zien dat als je naast de ander gaat staan je niet het jongeren aanspreekt. Muziek gebruikt ze echter wel se- tegen de ander hoeft te zijn. Aangesloten bij: Vereniging van Yoga leerkrachten Nederland Union Européenne de Yoga. voor info en studiegids: LeoXIIIstraat 55, 5046 KH Tilburg T: / E. I: lectief. Er zitten speelse elementen in de les. Zo vraagt ze ons om een eigenschap op een memoblaadje te schrijven die we graag in onszelf willen ontwikkelen. Daarna moet je dit briefje onder je mat leggen. Later komt dit tijdens een oefening van pas. Femmy is yogadocent in Wageningen en verzorgt een opleiding voor kinder- en tieneryoga. Ze is Aan het einde van de workshop werd ons het geheim onthult hoe we stevig en evenwichtig in de wereld kunnen staan. Dat doe je door in het midden te staan (op je tenen gaan staan en dan recht naar beneden) en vervolgens te ademen vanuit het universum. Op dat moment ben je jezelf. Annemarie Dijk gevormd door de Satyananda traditie. Zo is het boek Yoga 10 Yoga Nieuwsbrief juni

7 Margriet van Kampen Pascal Poell Collegiaal Welke asana is het meest geschikt voor iemand die bepaald worden aan de hand van een intake gesprek. nekklachten (na whiplash) heeft, om de nek te versterken? Als de persoon al op les zit is er net zo goed een vraaggesprek nodig. Margriet Mijn antwoord kan hierop heel kort zijn: niet aan beginnen. Het lukt niet om op één A-4tje de verschillende symptomen Een whiplashtrauma is vooral een neurologische kwestie. en hun aanpak allemaal te behandelen. De vraag gaat over Praktisch altijd zijn de zenuwen in de nek en de achterste/ nekklachten dus beperk ik me nu tot dat onderwerp. onderste hersendelen bij betrokken (vaak de hersenstam). Als eerst is de vraag of de persoon last heeft met de nek De whiplash veroorzaakt daarin beschadigingen, waarbij voorover buigen, of achterover, of zijwaarts, en of draaien het perceptievermogen van de cliënt beïnvloed wordt. De moeilijk is. cliënt neemt niet altijd correct waar wat hij voelt. Ook het Op medisch les niveau is een houding nek buigen en dat limbische systeem kan erbij betrokken raken waardoor de kan liggend worden gedaan met het hoofd net over de rand cliënt tevens psychische klachten krijgt. Dat alles kan lange van een podium en een deken rol voor de nek. Ook is er een tijd aanhouden, zelfs jaren. In zo n situatie heb je écht geen variatie: staan met het gezicht naar de muur. Aan de muur inzicht wat je kan aanrichten met een bepaalde asana, hoe zitten haken met touwen en je doet een touw om de nek, loopt goed bedoeld ook. naar achter tot het touw strak komt, en kijk omhoog en til je Dit is voer voor deskundige specialisten, die hiervoor een specifieke opleiding hebben gevolgd. Hun therapie, die in speciale whiplashcentra wordt gegeven, is zeer persoonsgeoriënteerd. Conclusie: wil je nekversterkende asana s geven, doe dat altijd in overleg met zo n deskundige, waarbij de cliënt in behandeling is. Wél kan je je cursist begeleiden in meditatie en adembewustwording met behulp van middenrifademhaling Margriet en Pascal beantwoorden vragen van collega s. Heb je ook een vraag? Stuur een mail naar de redactie. borstbeen en schouderbladen in de rug. Voor meer details is het nodig om hiervoor opgeleid te worden. Dan is Salabhasana een mogelijkheid en dat kan ook worden gedaan met hulpmiddelen. Je kan de dijen steunen met kussenrollen en ook de borst en ten slotte de kin. Altijd kijken en vragen naar de uitwerking en de reacties van de asana op de persoon. Savasana en de nek en het hoofd goed recht leggen zijn ook belangrijk. (Marilou Hermens heeft onlangs op ons congres daar een Het is vaak met de eenvoudige oefeningen dat we subtieler verhelderende workshop over gegeven). Eventueel ook nog kunnen waarnemen en dieper in ons zelf bewust worden. Nadi Suddhi, maar geen andere pranayama s, omdat eerst Als je tegen de muur één of twee dekens goed stevig dubbel de energie doorstroming helemaal op orde moet zijn. gevouwen legt, het hoofd ligt op de deken, en dan kun je De beste asana is dus: geen asana (tenzij in samenwerking kijken hoever de nek kan buigen. Daarbij is het belangrijk met een whiplashdeskundige) dat de nek goed gesteund blijft. Bij de muur kun je ook op je zij liggen, Anantasana, met de rug tegen de muur helemaal Pascal Mensen die een whiplash hebben zijn kwetsbaar gestrekt. En in plaats van een hand onder het hoofd strekt en het is belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan. De de onderste arm nu loodrecht van de muur af over de grond symptomen kunnen erg uit één lopen en de gradatie kan ook en geef je weer de stevig gevouwen dekens voor het hoofd. verschillen. In beide gevallen kun je het aantal dekens aanpassen op In de Iyengar Yoga hebben we speciale medische lessen die de klacht, en je kan zelf drie of vier dekens proberen als het gegeven worden door senior-leraren. Om te bepalen of het beter gaat. nodig is iemand in deze speciale lessen te begeleiden moet De staande houdingen kunnen ook geprobeerd worden, en dan met een hoge kruk steeds het hoofd ondersteunen. Ten slotte zijn de Salamba Sarvangasana en variaties natuurlijk ook belangrijk, maar ze zijn ook wat moeilijker om goed uit te voeren en/of de hulpmiddelen goed in te zetten, zodanig dat het ook heilzaam werkt. De eerste waar aan gedacht kan worden is Setu bhanda in Sarvangasana. Het is echter niet in dit kort stukje mogelijk alle details hier over op te sommen. In de eerste plaats is het zaak om aan verlenging en ontspanning te werken. Dus ook aandacht voor de ademhaling. Dan, als het met de klachten beter gaat, kan er ook aandacht komen voor het versterken van de hals spieren. Bijvoorbeeld door in de staande houdingen de steun voor het hoofd weg te laten. Geraadpleegde literatuur: B.K.S. Iyengar: Yoga Dipika (Light on Yoga) Organiseert Organiseert - De 4-jarige opleiding tot yogadocent - 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga - Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten - De 4-jarige Nieuwsgierig? opleiding tot yogadocent Nieuwsgierig? - 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland - Tel. : Of kijk op : - Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland Nieuwsgierig? Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland Erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland Voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie - Tel. : Of kijk op : VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND lid van de Europese Yoga Unie Organiseert - De 4-jarige opleiding tot yogadocent - 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga - Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten - Tel. : Of kijk op : Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam Erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland Voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie 12 Yoga Nieuwsbrief Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam juni

8 René Tol Weet ik nu wel waarom ik dit doe en Deel 2 Yoga zonder geloof wat zit er allemaal achter? Voel ik me wel thuis bij deze manier van beoefenen? Traditionele yoga benadering Weet ik nu wel waarom ik dit doe en wat zit er allemaal ach- van Boeddha worden omgetoverd tot mystieke openbarin- Tradities en culturele context Kort geleden las ik nog eens het voorwoord van de Neder- ter? Voel ik me wel thuis bij deze manier van beoefenen? gen van een heilige. Zo heeft Boeddha het volgens Batche- Zoals ik het zie zijn de woorden die er vanuit verschillende landse vertaling van light on yoga van Iyengar, (Neder- lor nooit bedoeld. Boeddha geeft met zijn systematische tradities bij diepe meditatieve ervaringen worden gevonden landse titel Yoga Dipika ). Iyengar schrijft: de yogi krijgt Zoeken naar de kern uitspraken simpelweg een recept voor mensen die geen ge- grotendeels bepaald door de sociaal culturele context van zijn lichaam in bedwang door middel van de beoefening van Soms helpt een boek. Boeddhisme zonder geloof is zo n noegen nemen met de normale verwarring. De uitspraken de persoon die de ervaring had. Het is een uitdaging de asana s en maakt er een geschikt voertuig van de geest van boek. De titel van dit stuk is zelfs geïnspireerd door de titel zijn geen mystieke openbaring die we uit het hoofd moeten folkloristische franje weg te laten en het praktische systeem en elders vergelijkt hij het onder discipline brengen van het van dat boek. Stephen Batchelor schrijft in dat boek en in leren en reciteren. Dat is wat de boeddhistische kerk ervan van yoga te integreren in onze eigen hedendaagse sociaal lichaam met een generaal (het hogere Zelf) die zijn troepen zijn andere boeken over zijn eigen tocht langs boeddhisti- heeft gemaakt. culturele context. (het lagere lichaam) bestuurt. We hebben wellicht in eerste sche geloofsrichtingen waarin hij keer op keer teleurgesteld instantie de neiging hier overheen te lezen en snel door te is door de orthodoxie en onwrikbaarheid van leraren en be- Yoga als praktische weg Vrijheid door overzicht bladeren naar de plaatjes van de indrukwekkende manier wakers van de traditie. Hij noemt zichzelf nu een seculiere Yoga is een praktische systeem van oefeningen op fysiek, Het mooie van onze tijd is zoals eerder opgemerkt dat we waarop hij de houdingen behandelt. Echter dan gaan we boeddhistisch atheïst. Parallel daaraan zou ik mezelf inmid- mentaal, emotioneel en bewustzijnsniveau. Het bewustzijn overzicht kunnen krijgen over wat er in de historie is gebeurd. voorbij aan de diepe achtergrond waarom deze man de yoga dels willen omschrijven als een seculiere atheïstische yogi. maakt van de mens een mens. Bewustzijn is wat ons onder- Laten we dit overzicht gebruiken om ons eigen leerproces te houdingen juist op deze straffe manier voordoet. Het geloof scheidt van dieren. Maar bewustzijn kan een last worden als versnellen. Het is niet meer nodig om vele dwaalwegen te dat er achter de opmerkingen over discipline schuil gaat is De verleiding van zekerheid we trachten middels ons bewustzijn ons eigen bewustzijn verkennen als je gebruik maakt van alle beschikbare infor- de diepe overtuiging dat er een Zelf is, een onbeweeglijk, De 19e eeuwse definitie van agnost helpt een beetje. Vol- te ervaren. Een soort baron van Munchhausen die zichzelf matie. Dit stuk is daarmee een oproep om te vertrouwen op zelfstandig zelf dat we door yoga kunnen leren kennen. Over gens Huxley is een agnost iemand die zo ver gaat als de aan de staart van zijn paard omhoog probeert te trekken. je eigen inzicht en vrijheid. dit ware Zelf zijn vele meningen. Stephen Batchelor komt rede hem kan brengen en niet gelooft wat niet bewezen is Als we ons eigen waarnemingsvermogen en bewustzijn los- met een frisse blik vanuit zijn opvatting over boeddhisme. of niet bewezen kan worden. Dat klinkt mooi. Echter, in het laten op ons eigen bewustzijn worden we geconfronteerd Yoga zonder geloof, de uitdaging An-atman (niet zelf) betekent simpelweg dat het begrip zelf begin van de 20e eeuw kwamen kwantummechanica en re- met een ongrijpbaarheid die voor sommige mensen letterlijk Yoga zonder geloof, dat is de uitdaging van de hedendaag- leeg is. Dat betekent dat het er niet is, maar tegelijkertijd lativiteitstheorie die veel zekerheden op losse schroeven gekmakend is. Je jaagt achter je eigen staart aan. De zen se yogi. We kunnen het hele veld en historie overzien. We niet NIET is. Dit was voor de Boeddha wellicht een van de zetten. In de woorden van Einstein: Mensen die zeggen benadering van eindeloos overnieuw beginnen helpt. Einde- hoeven niet meer te geloven wat de guru vertelt, maar we redenen dat hij zo heeft getwijfeld of hij zijn inzichten onder dat ze de relativiteitstheorie begrijpen hebben er niet diep loos overnieuw beginnen met yoga biedt een praktische weg kunnen het zelf doen en uitzoeken. Wat een leraar wel kan de mensen zou brengen. Yoga is een methode om zelf tot dit genoeg over nagedacht. Hendrik Casimir, een grote Neder- voor onderzoek van ons lichaam, emotie, mentale proces- verschaffen is antwoorden op vragen over eigen ervaring. soort diepe inzichten te komen. Wat mij betreft dan wel van- landse natuurkundige schreef in het voorwoord van een van sen en bewustzijn. Een eerlijk verhaal over ervaring inclusief verslag van alle uit een open houding. Zonder een vooringenomen mening zijn boeken over het verschil tussen een grote waarheid en twijfels en vergeefse pogingen geeft steun en troost. over bestaan van een hogere macht. Onderzoek met open een diepe waarheid. Voor een grote waarheid geldt dat het Overgave aan de onzekerheid, het onbekende lege handen. Anders vind je slechts bevestiging en echo s tegendeel NIET waar is. Voor een diepe waarheid geldt dat In de oude yoga geschriften wordt gesproken over overgave van je oorspronkelijke geloof. Als ik naar het gezicht van Iy- het tegendeel OOK waar is. Daar sta je dan met je rede en aan Ishvara als mogelijk pad. Pantanjali geeft het als optie engar kijk op de vele illustraties, dan zie ik zijn diepe geloof bewijzen. Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine schreef zelfs een in sutra I.23: Ishvarapranidhanad va. De vertaling van het gereflecteerd in zijn ernstige gezicht. Ik vermoed dat dit ook boek met de mooie titel: Einde aan de zekerheid. woordje va is of. Door dit woord te gebruiken geeft Pan- een van de redenen is dat deze stijl van yoga beoefenen zo tanjali aan dat het een keuze is of je overgave aan God als aanslaat bij de zeer religieuze en merendeels Calvinistische Weglaten van geloof mogelijke route neemt. Rajneesh schrijft in zijn boek over Amerikanen. (Amerika is volgens religie statistiek na Polen Stephen Batchelor legt uit dat Boeddha hier in zijn tijd een de sutra s dat Pantanjali niet in God gelooft, maar dat het en Ierland het meest religieuze land). oplossing voor heeft gevonden. Simpelweg door te stellen om overgave gaat. Overgave is de techniek die tot inzicht dat er een uitweg is uit de verwarring door geloof weg te kan leiden. Als we dit overzien, dan kunnen we ook de stap Bij de meeste yoga stromingen die ik ken wordt er weinig laten en je te houden bij de eigen ervaring. Daar heb je me- nemen om overgave te beoefenen ten opzichten van de on- expliciete aandacht aan de geloofsbasis besteed. Ik noem- ditatietechniek voor nodig die opmerkzaamheid wordt ge- zekerheid, de oneindige ruimte, het onbekende. Het vraagt de hierboven het voorbeeld van Iyengar, maar toen ik meer noemd. Door opmerkzaamheid te betrachten kunnen we ons moed om te durven zeggen dat je onzeker bent over het on- boeken door ging spitten kwam ik nogal wat aannames te- bevrijden van gebrek aan inzicht, gehechtheid en aversie, bekende en dat onzekerheid fundamenteel is, maar het be- gen. Praktijk is dat we de oefeningen doen en voelen dat de drie drijvende krachten achter het lijden. Boeddhisme is vrijdt je van de noodzaak van geloof in een almachtige God. het op een of andere manier goed voor ons is en basta. Tot jammer genoeg verworden tot meerdere, elkaar bekampen- we op een dag mogelijk getroffen worden door onzekerheid. de, geloofssystemen waarbij de oorspronkelijke uitspraken 14 Yoga Nieuwsbrief juni

9 Van het bestuur Het VYN bestuur Voorzitter Els Krop Secretariaat Chris Bieze Oudeweg PM Westerbroek ma/di/do uur Penningmeester Marian Faasen Eikenlaan 31a 3203 BE Spijkenisse ING:IBAN:NL05 INGB ABNAmro:IBAN:NL15 ABNA Aanmelden nieuwe leden Petra Janssen Bijscholingscommissie René Tol Public Relation Maroesja Grabijn Toetsingscommissie Anne Bjørndal Organisatie congressen Ingrid Coenen Notulen ALV 10 mei 2014 Aanwezig: Els Krop - voorzitter; Chris Bieze - secretaris; Petra Janssen - aannamebeleid; Marian Faasen - penningmeester; René Tol - bijscholingscommissie; Ingrid Coenen - aspirant bestuurslid, Congrescommissie en Maroesja Grabijn - aspirant bestuurslid, PR Afwezig: Anne Bjørndal - toetsingscommissie, zij is namens de VYN bij de vergadering van de EYU in Belgie. 96 leden 1. Opening en mededelingen. Els opent de vergadering om 9.22 uur. Marian stelt de nieuwe voorzitter voor en overhandigt een bos bloemen. Els stelt het bestuur voor. Els feliciteert Ad Reuters in verband met het feit dat hij 20 jaar achter elkaar op het congres is geweest. 2. Notulen ALV 10 november 2013 (zie hiervoor Nieuwsbrief pagina 13). Notulen worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 3. Jaarverslag secretaris. Wordt gemeld, als zodanig afgedrukt in de nieuwsbrief. 5. Verslag kascommissie: Marijke van der Harst doet verslag. Opmerkingen: Triodos bank: slechte communicatie, duur. Er zijn goede ervaringen met de huidige banken. KC stelt voor om boete bij niet betalen te verhogen naar 15,-. Na herhaaldelijk niet betalen volgt royement. Voorstel in de begroting post onvoorzien ,-. Samenvattend: goed en degelijke, accurate administratie. 6. Verkiezing leden kascommissie. Marijke blijft. Hans Stoop biedt zich aan als nieuw lid voor de kascommissie. 7. Begroting 2014: Voorstel: Lidmaatschap met 5,- verhogen tot 85.- om reserve te maken voor extra feestelijk congres Leden gaan hier mee akkoord. (punt 8) 8. Vaststelling contributie voor het jaar Leden gaan akkoord met 85.- contributie voor Verslagen commissies: a. Toetsingscommissie: Els Schoenmaker doet verslag. Els wordt de nieuwe voorzitter van de TC. Els stelt de leden van de TC voor aan de vergadering. Er is één nieuwe opleiding erkend door de VYN en er zitten 3 in het erkenningstraject. Het BPO is in de afrondingsfase en gaat naar het bestuur en de VEYO, zodat er over besloten kan worden. Els legt het principe van de gecommitteerden bij de examens uit. b. Toelatingscommissie: Petra doet verslag: 79 nieuwe aanmeldingen, waarvan 10 aspirant. Voor dit jaar al weer 21 leden erbij, waarvan 6 aspirant. Naar aanleiding van vragen uit de zaal: De netto groei is 68 nieuwe leden, ook docenten die een 500 uur programma elders hebben gevolgd, kunnen worden toegelaten, de VYN is niet actief in het werven van leden die aan de 500 uurs-norm (volgens de Yoga Alliance) voldoen, er wordt geprobeerd geleidelijk via deze weg meer professionele docenten toe te laten. c. Klachtencommissie: Anderske Dekker doet verslag namen de KLAC. Anderske stelt de leden voor aan de vergadering en geeft kort een toelichting bij het werk van de KLAC. Afgelopen jaar heeft de commissie geen klacht hoeven behandelen. Er komt een nieuwe klachtenfolder, deze komt op de website van de VYN te staan. Naar aanleiding van vragen uit de zaal: 1. Sommige opleidingen verwijzen nog steeds naar het klachtenreglement van de VYN, dit is dus niet correct. De bij de VEYO aangesloten opleidingen handelen zelf hun klachten af. 2. De KLAC heeft nog geen verzekerings-technische klachten gehad. 3. Er is de afgelopen 10 jaar 3 maal een beroep gedaan op de beroeps-aansprakelijkheids verzekering. d. Bijscholingscommissie: René Tol doet verslag namens de BC en stelt de leden van deze commissie voor. René legt nog een keer uit hoe de controle van de bijscholingspunten werkt in Hij doet de oproep om de bijscholingspunten via de site bij te werken en te actualiseren. Leden moeten zelf de punten bijwerken. De sanctie bij niet voldoen aan de bijscholingsverplichting is dat de vermelding in de zoekmachine verdwijnt. De controle vindt plaats door middel van een steekproef in januari 2016, waarbij 25% van de leden gecontroleerd wordt. Er gaat een uniforme mail dan wel brief uit naar alle te controleren leden. Onterecht ingevoerde bijscholingspunten moeten worden verwijderd. De procedure komt ook in de nieuwsbrief te staan. Aan alle leden: zorg dat je een certificaat krijgt van de (erkende) bijscholer! Ook als je bij een erkende opleiding een bijscholing volgt! Een erkenning voor een bijscholing moet van te voren (bij voorkeur 6 maanden van te voren) worden aangevraagd door een cursist of docent die de bijscholing geeft. e. Public Relations: Maroesja Grabijn doet verslag van de PR-activiteiten. Advertenties onder andere in Yoga magazine, Tijdschrift voor Yoga. Diverse bijdragen voor artikelen in dagbladen en tijdschriften. Oproep aan leden: geef artikelen die door jou worden geplaatst in krant of tijdschrift door aan het secretariaat. Hetzelfde geldt voor ander PR-materiaal, voor bijvoorbeeld de Facebook pagina of LinkedIn. 1. Voorstel uit de zaal om meer over Wim Hof te weten te komen. 2. Vraag over Google, de VYN heeft al een paar keer gebruik gemaakt van Google ads (januari en september), alleen zijn de kosten daarvan hoog, dus dit kan het niet het gehele jaar. 4. Financieel verslag penningmeester. Zie YNB congresnummer Yoga Nieuwsbrief juni

10 10. Bestuur: Petra Janssen en Marian Faasen treden volgens schema af en zijn herkiesbaar. Petra vraagt een opvolger voor haar functie: een nieuw bestuurslid die ook de aanmeldingen wil behandelen. Zij wil haar functie in de loop van het jaar overdragen. Er volgt een oproep in de nieuwsbrief. Voordracht bestuursleden door bestuur: Ingrid Coenen en Maroesja Grabijn. De leden keuren dit goed en hierbij is Marian herkozen als penningmeester. 11. Rondvraag: a. Trude: de nieuwsbrief is niet echt openbaar; Chris: wordt aan gewerkt. b. Jeanette: vragen over VAR, Chris zet de link naar een verhelderend artikel op Facebook. 12. Chris geeft informatie over zoekmachine en Facebook (http://www.facebook.com/yoganederland.nl) 13. Francien legt uit hoe de fotosessies en het maken van de groepsfoto werken. 14. Els sluit de vergadering. door het VYN lid. Leden van de Bijscholingscommissie zullen hierop controleren; h) Er mag gebruik gemaakt worden van de 2 vrije punten per jaar die je ook krijgt als je een zelfstudie hebt gedaan of intervisie hebt gevolgd. Mits die nog niet voor dat jaar geboekt zijn!!! i) Bij onvoldoende punten heeft een VYN lid 1 jaar de tijd om ze alsnog te behalen. In het bijscholingsreglement is vastgelegd hoe de VYN omgaat met bijscholingen en specialisaties. Het bijscholingsreglement is onderdeel van het huishoudelijk reglement van de VYN. Je kan het bijscholingsreglement downloaden van de VYN website als je bent ingelogd. Het reglement geeft antwoord op de meest voorkomende vragen. Mochten er nog vragen zijn stel ze dan via de secretaris of direct aan de bijscholingscommissie. René Tol Vacature bestuurslid Wij zoeken: een bestuurslid dat de nieuwe aanmeldingen Mededelingen van het bestuur Op 16 november 2014 organiseert de VYN een kennismaking dag voor 3e-, en 4e jaars-studenten en afgestudeerden van 2014 van de erkende opleidingen. De klachtenfolder wordt binnenkort aangepast. Zodra de nieuwe versie op de site staat, laten we het via de digitale nieuwsbrief weten. gaat verzorgen en beheren en andere bestuurstaken op zich kan nemen. Het is belangrijk dat je een goede kennis hebt van de yogawereld i.v.m. het beoordelen van aanmeldingen. Het is fijn als je affiniteit hebt met digitaal werken, communicatie en organisatie. Petra Janssen nam deze taak op zich vanaf 1999, zij wil je graag informeren over de inhoud van deze functie. Heb je interesse voor deze bestuurstaak? Stuur dan een mail met je telefoonnummer naar: We krijgen de laatste tijd veel vragen over VAR-verklaringen. U vindt alle informatie op onze Facebookpagina en op de site van de Belastingdienst onder Zakelijk en op de site van ZZP-Nederland. De meeste -adressen zijn aangepast graag met uw correspondentie deze adressen gebruiken. Het bestuur ontving een mail n.a.v. de AED-reanimatiecursus van Helga Klinkers. Het wordt zeer gewaardeerd dat de VYN de AED-reanimatie cursus van 1 dag georganiseerd heeft. Helga volgde de cursus met een groep van zo n 15 deelnemers in Eindhoven. Zij waren erg enthousiast en hopen op een vervolg in de toekomst. Het bestuur heeft deze suggestie doorgegeven aan de congrescommissie. Controle bijscholingspunten vanaf januari 2016 Vanaf 2016 gaat de Bijscholingscommissie controleren of het aantal bijscholingspunten gehaald wordt door de leden. Dit wordt steekproefsgewijs gedaan. Ieder jaar dienen er gemiddeld 12 studiepunten behaald te worden, in 5 jaar tijd 60 punten. Als je in 5 jaar geen 60 punten hebt gehaald, dan krijg je 1 jaar de tijd om alsnog de punten te halen. Is dit niet het geval dan verdwijnt je naam als docent uit de zoekresultaten van de VYN websites. Je blijft lid, maar er wordt dus niet meer naar je verwezen als actieve docent. Uitvoering van de controle zoals besproken in de ALV van mei 2014: a) De bijscholingscommissie heeft inzage in de lijst van docenten en hun via de VYN website opgegeven bijscholingspunten; b) We gaan in 2016, 250 leden controleren (ongeveer 25% van het ledenbestand); c) Er gaat een uniforme mail uit naar de voor controle geselecteerde leden; d) De leden van de Bijscholingscommissie onderzoeken of de gegevens die zijn ingevuld kloppen met de Lijst erkende bijscholingen en vragen het certificaat op (kan gescand worden of per post); e) De lijst erkende bijscholingen is systematisch bijgehouden sinds januari Bijscholingen uit 2010 tellen niet meer mee voor de 60 punten omdat het gaat om de 5 jaren voorafgaande aan Het gaat dus om punten uit 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015; f) Bijscholingen die door een lid wel zijn ingevuld en waarvoor een certificaat is afgegeven MAAR die NIET op de lijst van bijscholingen staan tellen niet mee (vraag dus bij de docent of organisator na of de bijscholing erkend is); g) Ingevulde punten van niet erkende bijscholingen dienen binnen 1 maand na constatering van de site afgehaald te zijn Incassoavonturen van een penningmeester Ik kan het woord IBAN niet meer horen. Banken gaan hierop over maar vergeten dat mensen ermee moeten werken. Allereerst moesten alle rekeningnummers worden overgezet naar IBAN, zo n duizend. Toen was het wachten op een nieuw contract van de ING en toestemming om te gaan incasseren. Het heeft totaal 6 weken geduurd, om een nieuw contract geaccepteerd te krijgen. Eerst een cursus gevolgd voor penningmeesters. Wat bleek, deze cursus was nog niet klaar voor de nieuwe incasso! Programma voor incasso geïnstalleerd op de computer, alles klaar gemaakt en dan gaan we ervoor. Bij het invoeren van de gegevens, de ene na de andere foutmelding, bleek dat de tenaamstelling van de rekeninghouder geen punten, komma s of andere tekens mocht bevatten. Alle duizend namen gecontroleerd. Vooruit dan maar, incasseren. Als je dit al 10 jaar bij dezelfde bank doet zou je verwachten dat het een vervolg-incasso is, dat dit dan ook ingevoerd is in het systeem. Komt er na een week een pakket van de ING terug van 56 pagina s dagafschriften. Verdwaasd de ING maar weer gebeld, wat er nu weer aan de hand was, bleek dat ik eerste-incasso had moeten invullen. In de herkansing werd het te innen bedrag overschreden. Aardige meneer aan de telefoon vertelde me dat ik dan maar een deel (de aansprakelijkheidsverzekering) via het oude systeem moest incasseren. Hij had makkelijk praten, ik moest hiervoor wel alle rekeningnummers weer terug zetten naar het oude. Om een lang verhaal kort te maken, de incasso s zijn gelukt. Voor 61 leden volgt een rekening omdat men o.a. zijn/haar rekeningnummer of tenaamstelling heeft veranderd en niet doorgegeven. En bij een rekening komt een verhoging voor de administratiekosten van 10,00. Om dit voor volgend jaar te voorkomen, vraag ik jullie dan ook vriendelijk om je gegevens op de site na te kijken. Kijk of alles nog klopt en verander waar nodig. Heb je problemen om dit zelf te doen, bel me gerust dan verander ik het. Opzeggen dient vòòr 1 december in het lopende jaar schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Je opzegging is definitief wanneer je een bevestiging hebt ontvangen. Niet pas opzeggen nadat je een nota van mij hebt ontvangen. Bij het niet op tijd betalen van de contributie word je helaas geroyeerd als lid. Na dit verhaal, wil ik jullie ook laten weten dat ik aangenaam verrast ben door alle positieve reacties die ik mocht ontvangen tijdens het congres. Marian Faasen Penningmeester 18 Yoga Nieuwsbrief juni

VERSLAG VAN DE LEZING VAN 24.09.2008 THE SECRET. Margriet Tebbertman Loeloe Andriol. WijzeR. groei en bewustwording.

VERSLAG VAN DE LEZING VAN 24.09.2008 THE SECRET. Margriet Tebbertman Loeloe Andriol. WijzeR. groei en bewustwording. VERSLAG VAN DE LEZING VAN 24.09.2008 THE SECRET Margriet Tebbertman Loeloe Andriol WijzeR Voor spirituele S t i c h t i n g groei en bewustwording 1 Nou, welkom iedereen, en ja, voordat je het weet sta

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser

Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser Het gebruik van het Mediumschap bij Familieopstellingen. Fenny Lanser 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. De geschiedenis van familieopstellingen... 6 1.1 Geschiedenis van

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 8 nummer 1

Nieuwsbrief jaargang 8 nummer 1 Nieuwsbrief jaargang 8 nummer 1 Nieuws van Instituut Natuurlijk Spreken Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar en er zijn grote plannen. Hieronder een kleine greep daaruit. Secretariaat Sinds voorjaar

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Chinees Vertaald door Han Zhou Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo 你 好 2 ik 我 3 ben 是 4 van 从, 来 自 5 mijn 我 的 6 naam (de) 名 字 7 is

Nadere informatie

Starttraject. Begin bij jezelf

Starttraject. Begin bij jezelf Starttraject Begin bij jezelf Juni 2010 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 3 2. Inleiding empowerment 5 3. Draaiboek starttraject 11 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiden, afdeling wijkgerichte inburgering

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... ...van hart tot hart... Tijdschrift voor Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen. Los nummer 3,50 Themanummer over werk Jaargang 2, februari 2002 1 I N H O U D S O P G AV E... VA N D E R E D A C

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Handleiding Fotostem. Versterken van de participatie van verpleeghuisbewoners met dementie

Handleiding Fotostem. Versterken van de participatie van verpleeghuisbewoners met dementie Handleiding Fotostem Versterken van de participatie van verpleeghuisbewoners met dementie 1 Voorwoord De verpleeghuiszorg staat volop in de publiciteit. Dit gaat veelal over de financiële druk die op de

Nadere informatie

De URIM-Code. 1 Inhoud

De URIM-Code. 1 Inhoud De URIM-Code Verzameling informatie en reacties over de energetische Stoelen Voor ondersteuning bij het thuisgebruik en als aanvulling in een praktijk. 1 Inhoud 1 De energetische Stoelen: Urim-Code, Thummim-Code

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

...van hart tot hart...

...van hart tot hart... Themanummer over vergeving Tijdschrift voor Attitudinal Healing en Een Cursus in Wonderen. Jaargang 1, nummer 3, augustus 2001, los nummer ƒ7,50 3 Colofon Jaargang 1, nr. 3, augustus 2001 van, tijdschrift

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

REFLECTIE WINTER 2012. Jaargang 16-4. Collectief In Reiki Kracht En Liefde. PostNL Port betaald. Port payé Pays-Bas

REFLECTIE WINTER 2012. Jaargang 16-4. Collectief In Reiki Kracht En Liefde. PostNL Port betaald. Port payé Pays-Bas 1 Jaargang 16-4 WINTER 2012 PostNL Port betaald REFLECTIE Indien adres onjuist, aub retour naar: Reiki Vereniging Cirkel Da Costakade 36, 2802 VP Gouda Port payé Pays-Bas 2 BESTUURSLEDEN Jaap Pol jaap@reikicirkel.nl

Nadere informatie

PoliDOSH, eerste polikliniek voor doven en slechthorenden in Nederland door Liesbeth Duits

PoliDOSH, eerste polikliniek voor doven en slechthorenden in Nederland door Liesbeth Duits PoliDOSH, eerste polikliniek voor doven en slechthorenden in Nederland door Liesbeth Duits De redactie ging in gesprek met verpleegkundige Dorien de Graaf, daarbij aangevuld door Jan Trommelen, werkzaam

Nadere informatie

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen

relevant 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 4 8 4 Regionale toetsingscommissies euthanasie 8 Je wílt dat leven redden 14 Spreekuren Wilsverklaringen 18 Euthanasie bij kinderen 14 18 relevant Tijdschrift van de nvve nummer 3 juli 2014 8 14 4 Colofon

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Bestuurszaken. Reactie op de Hausdörfer-dag INHOUDSOPGAVE. Beste (ex) Hausdörfer cursisten,

NIEUWSBRIEF. Bestuurszaken. Reactie op de Hausdörfer-dag INHOUDSOPGAVE. Beste (ex) Hausdörfer cursisten, NIEUWSBRIEF 6 Nummer 06 - uitgave januari 2012 Beste (ex) Hausdörfer cursisten, Een tijdje geleden liep ik met een aantal collega s het vaste rondje tussen de middag. Tijdens het gesprek kreeg ik een blokkade

Nadere informatie

De ziekte van Parkinson en mindfulness

De ziekte van Parkinson en mindfulness De ziekte van Parkinson en mindfulness Een introductie in mindfulness en mindfulnesstraining Annemieke den Dulk Congres ParkinsonNet 2013 Workshop De ziekte van Parkinson en mindfulness Congres ParkinsonNet

Nadere informatie

Djoj programmakrant. Mensen ontmoeten mensen. Op ontdekkingstocht in de ziel JANUARI-JUNI 2015. Mindfulness: met aandacht in dit moment.

Djoj programmakrant. Mensen ontmoeten mensen. Op ontdekkingstocht in de ziel JANUARI-JUNI 2015. Mindfulness: met aandacht in dit moment. Djoj programmakrant JANUARI-JUNI 2015 Geweldloze Communicatie Festival Intuïtie: Magisch Vijf Ritmes Healing 3 je tomtom 5 Festival 9 dansen 11 Mindfulness 13 Tao 17 Mensen ontmoeten mensen Is het door

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

SpiegelTrainer een mooi beroep

SpiegelTrainer een mooi beroep Bets Engel SpiegelTrainer een mooi beroep Achtergrond en ondergrond van het spiegelen met honden Samen delen is samen helen Het liefst wil ik over de hele wereld uitroepen hoe bijzonder de interactie tussen

Nadere informatie

Bijna-doodervaringen. in het licht van Sam dhi. Yvonne Freriks. 17 juni 2010. Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte

Bijna-doodervaringen. in het licht van Sam dhi. Yvonne Freriks. 17 juni 2010. Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte Bijna-doodervaringen in het licht van Sam dhi Foto omslag: Zonsondergang bij rijstvelden onderweg naar Haridwar, India 17 juni 2010 Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte Inhoudsopgave. Voorwoord

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie