Nieuwsbrief. Yoga congres 2014 Verslagen workshops. Yoga zonder geloof - Deel 2. Het bewustzijn van het contact Estafette interview met Janny van Rijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Yoga congres 2014 Verslagen workshops. Yoga zonder geloof - Deel 2. Het bewustzijn van het contact Estafette interview met Janny van Rijn"

Transcriptie

1 Yoga congres 2014 Verslagen workshops Yoga zonder geloof - Deel 2 Nieuwsbrief Een doe-het-zelfontspanning voor het tweede chakra Het bewustzijn van het contact Estafette interview met Janny van Rijn Jaargang 36 Nummer

2 Inhoudsopgave Redactioneel & coverfoto 4 5 Yoga Congres 2014 Collegiaal Yoga zonder geloof 16 Van het bestuur Yoga en meer Doe-het-zelfontspanning Estafette- Interview Activiteitenkalender 28 Recensie Colofon 30 juni

3 Francien Goudsbloem Verslagen Workshops Redactioneel Yoga Congres 2014 In het vorige nummer werd per abuis opnieuw deel 1 van Er zijn veel onderwerpen waarover in de Nieuwsbrief Op zoek naar de verborgen werkelijkheid Een typerend voorbeeld van uit meditatie verworven inzicht is het artikel Yoga zonder geloof geplaatst, in plaats van deel gepubliceerd kan worden. Om meer inzicht te krijgen in door Erik Bruijn misschien het verhaal over de samenbundeling van de aan- 2, waarvoor excuses van de redactie. In dit nummer dus het wat er onder de leden leeft, zal er een enquête worden dacht in Manipura, zoals die door Patañjali in Sutra 3:29 wordt tweede deel van het artikel Yoga zonder geloof van René gehouden. Hierover later meer informatie. gegeven. Na jaren oefening kan zich de ervaring voordoen dat Tol. De redactie wenst iedereen een hele fijne zomer. je het eigen lichaam als transparant ervaart en tot in details structuren waarneemt. Erik leest een verslag voor van de er- We hebben tijdens het Yogacongres weer genoten van Francien Goudsbloem varing zoals hij die tijdens een retraite zelf na jaren meditatie inspirerende workshops, elkaars gezelschap en heerlijk ervoer. Dit is de basis van kennis in de traditie. Maar er zijn eten. De foto s en verhalen getuigen van een goede sfeer. yogi s die veel verder gegaan zijn in deze waarneming dan hij. Het was heel fijn zoveel bekenden en nieuwe collega s te Teksten die getuigen van deze directe ervaring zijn bijzonder, ontmoeten. tussen de vele die de gegevens overnamen zonder de directe ervaring te kennen. Dirk P. Ooijevaar Coverfoto Yogassage Utthita Trikonasana De lange ervaring met Zen Boeddhisme, Tibetaans Boed- door Annie Boekhout Via de workshop Yogassage, een traditionele Thaise yoga dhisme en Yoga, geeft Erik de mogelijkheid veel van de in- massage, heeft Annie Boekhout ons kennis laten maken met Van Tadasana of Adho Mukha Svanasana naar Trikona- Het is goed als het lichaam zich niet aanpast aan de asa- houd te illustreren met eigen ervaringen in het veld. Het prille een combinatie van yoga en acupressuur van masseur naar sana, klinkt als muziek voor de beginnende yogastudent na maar de asana aan de mogelijkheden van het lichaam. begin van zijn interesse in meditatie ligt bij het moment dat gemasseerde, als gever en ontvanger. Yogassage bestaat die meteen geboeid is. Dat is mijn ervaring aan het begin Het blauwe blokje is een hulpmiddel om de wervelkolom hij als 9-jarige Chinese stokjes kreeg om mee te eten. Jong in deze vorm al 1000 jaar. De grondlegger was Dr. Shiugo van de weg zo n dertig jaar geleden, het is de toon die de recht te houden. Als jij niet naar de grond kunt, komt de beginnen met de ervaring van meditatie is een voorrecht, je Komparaj, ongeveer 2500 jaar geleden de lijfarts van Boed- muziek maakt en uitnodigt. grond naar jou toe. Oefen ook eens tegen de muur of bv. bent dan nog niet (of minder) geprogrammeerd. Erik refereert dha. Een yogassage duurt ongeveer een uur. De behandeling Utthita Trikonasana: Tri is drie, Kona is hoek, Asana is met ouderen zittend op een stoel. aan de Tibetaanse traditie waarin juist jonge kinderen gezocht wordt aangepast aan de wensen en mogelijkheden van de houding en Utthitta wordt vertaald als (uit)gestrekt. Kijk worden die de traditie later zullen dragen. gemasseerde. Voor de behandeling vindt een intake plaats en eens goed: het lijkt wel een zoekplaatje naar driehoe- Marijke Heemskerk De centrale lijn in de vele persoonlijke ervaringen is de ont- doen beiden losmaakoefeningetjes naar alle richtingen. ken zoals de grote gevormd door beide voeten en de bo- wikkeling van het bewustzijn, door oefening in meditatie. Erik Na een stukje theorie en uitleg van druk en manipulatie tech- venste hand. Vanuit een stevige basis wordt deze asana beschrijft de ontwikkeling langs de verschillende fasen van nieken doen we gezamenlijk losmaakoefeningetjes om mak- opgebouwd. De voeten geaard en uitgelijnd, de benen bewustzijn; van normaal bewustzijn via het persoonlijk onbe- kelijker te kunnen werken. Daarna gaan we twee aan twee stevig, het bekken open, zijwaarts buigen, uitreiken naar wuste en het collectief onbewuste naar een nonduaal bewust- aan de slag, waarbij Annie benadrukt dat veilig werken ten alle de ruimte en verbonden blijven, ruimte aan het hart, ver- zijn. Daarna kan verlichting plaatsvinden. Voor wat betreft het tijden voorop staat. Met verschillende druktechnieken vindt lengen in alle richtingen én centreren. Niet teveel naar fysieke deel geeft Erik een uitleg van het ontstaan van ziektes de acupressuurmassage plaats, gecombineerd met door de achteren, naar voren, omhoog, beneden, links of rechts, vanuit het systeem van de drie Dosha s: Vata, Pitta en Kapha masseur bij de gemasseerde uitgevoerde strekbewegingen dat roept spanning op. Verlies niet je evenwicht. Een spel (waarbij de aanduidingen wind, gal en slijm beter vervangen en asana s. Annie heeft ons via deze intensieve workshop op van aandacht, adem, aanpassen, openen, ontwikkelen en kunnen worden door beweeglijk, verhittend en verkoelend). een leuke manier kennis laten maken met de beginselen van verstillen. Geniet van de houding en merk hoe rustig het Na de pauze wordt een traditionele methode van diagnose yogassage. De syllabus geeft ons de gelegenheid om het ge- wordt. gedemonstreerd, die werkt op basis van kleuren. De proefper- oefende nog eens na te kijken en verwijst naar literatuur, on- De driehoek, het getal drie. Visualiseer een piramide, soon wordt gevraagd bij verschillende familieleden een kleur der andere Thai Massage en Tui Na van Maria Mercati, The symbool voor de zon. Mediteer op de Sri Yantra, terugke- te kiezen. Hoewel Erik opmerkt dat Yoga soms ook op Hocus Key Muscles en The Key Poses of Hatha Yoga van R. Long. ren naar het begin van het universum. Pocus kan lijken, blijken de uitkomsten van de analyse redelijk Anja Dekker Trikonasana spiegelt het leven. Alle details worden ver- te kloppen. bonden en vallen samen in een unieke, individuele uitvoering. 4 Yoga Nieuwsbrief juni

4 Yoga en dans. een uitnodiging door Magda Samson Middenrifademhaling en hartcoherentie door Marilou Hermens te ademen. Na verloop van tijd zien we het effect hiervan in de grafieken op het beeldscherm. Haar hartslag en ademha- bijeenkomst wordt een ander aspect hiervan aan de orde gebracht. Zo is ook een bodyscan en yoga één van die Marilou opent s middags haar workshop met de woorden: ling worden meer coherent. Samen doen we een aantal oe- aspecten. mijn passie is de adem. Ze vervolgt met een kort verhaal feningen waaronder de krokodil omdat in deze houding de Wat ik zelf erg prettig vond is dat Suzan de contra-indi- over haar zoektocht naar informatie nadat ze in haar jonge middenrifadem goed gevoeld kan worden. Ook deze work- caties voor Mindfulness benoemde: acute depressie en jaren merkte dat haar adem niet helemaal soepeltjes liep. shop is informatief en inspirerend. psychoses. In de yogawereld wordt dit nogal eens over Haar zoektocht eindigde in de Himalaya traditie. Geboeid Judith Bouwhuis het hoofd gezien. door het ademproces volgde ze hierover opleidingen in India en Amerika. Na een korte intro schakelt Marilou al snel over op het Mindfulness door Suzan van der Goes Er zijn een aantal oefeningen gedaan tijdens de workshop. De beroemde rozijnoefening, waarin je minuten lang aan- praktijkgedeelte. Ze tovert een gele vaatdoek tevoorschijn, dachtig bezig bent met het onderzoeken met al je zintui- geknipt in de vorm van het middenrif. Degenen die moeite gen wat een rozijn nu precies is, en een korte meditatie. hadden om zich het middenrif concreet voor te stellen zijn De workshop bestond echter vooral uit veel uitleg over opeens van een vraagteken af. De docente doet haarfijn uit wat Mindfulness is, en hoe de structuur van de acht bij- de doeken aan welke punten het middenrif is bevestigd en eenkomsten in elkaar steekt. En dit op een interactieve hoe het functioneert. manier, want we kunnen wel vinden dat de zeven pijlers De oefeningen zijn er voor jou liet Magda ons meteen weten. Opvallend is dat zij ook kijk heeft op het ademproces dan van Mindfulness ook die van yoga zijn, de vragen die ge- Ze zijn een uitnodiging om je bewegingstaal te vergroten en sommige yogascholen onderwijzen. Waarom zou ik naar het steld werden, en vooral de meningen die verkondigd wer- je gevoel in de dans te ervaren. En zo was het voor mij ook. bekken ademen? En er zijn ook yogi s die alleen naar de den door veel van onze yogacollega s lieten zien dat we De workshop was een geweldige belevenis, individueel maar buik ademen. De rest dáár zit geen beweging meer in. nog lang niet alle pijlers in onze eigen geest gerealiseerd ook als lid van de groep. We waren met een flinke club van Dat de adem de ingang is naar je autonome zenuwstelsel hebben. Dat hoeft ook niet, maar laten we daar dan wel ongeveer 40 personen. laat ze voelen en zien. Via een computerprogramma komt Mindfull bij stilstaan. De start was een zittende meditatie, gevolgd door enkele de samenwerking tussen middenrifademhaling, doorade- Suzan, bedankt voor je enthousiasme waarmee je de losmaakoefeningen. Het dansaspect kwam erbij toen we in men en hartcoherentie duidelijk in beeld. Vrijwilligster Mar- workshop bracht. series gingen werken. Het waren doorgaande vloeiende be- griet wordt ingeplugd op de laptop en via grafieken wordt Niet oordelen, niet streven, geduld, frisse blik, vertrouwen, Frank Wissink wegingen zowel vanuit dans als yoga. En toen kwam ook het de samenhang duidelijk. Bij een gezonde adembeweging en acceptatie, loslaten: Nou, dan heb je het waarschijnlijk tellen erbij. een positief gevoel ontstaat er coherentie in alle drie syste- over yoga. Het betreft hier echter de zeven pijlers waarop Wij cursisten konden het tellen zien als een mantra, voor men. Alles is met elkaar verweven. De buik moet zacht zijn Mindfulness is gebaseerd. Magda was het ook een gereedschap om richting te geven zodat het middenrif kan zakken, licht Marilou toe. Mindfulness is yoga, was de mening van veel deelnemers aan de groep. Later wordt aan de hand van een aantal concrete oefenin- aan de workshops, maar is dat nu waar of niet? Ja, het zou We deden als eerste een zittende serie op muziek van Cirque gen duidelijk hoe de adem de geest beïnvloedt. Marilou waar moeten zijn, maar soms is dat niet zo. Mindfulness du soleil. Daarna kwam er een staande serie op muziek van noemt nadrukkelijk de Ujjayi pranayama en de Nadi Shoda- laat zich moeilijk vertalen in het Nederlands. Je zou het Madredeus. Het waren prachtige combinaties van bewegin- na waar je als docent mee kunt beginnen. De Makarasana kunnen vertalen met aandacht, maar het gaat hierbij om gen uit yoga en dans tot een geheel samengebracht op basis (de krokodilhouding) wordt ook aangeraden als methode om een milde, open en zorgvuldige aandacht. Het woord is van op Magda s eigen ervaringen. Een voor mij vernieuwende de adem vloeiend te krijgen. Marilou moedigt de deelnemers een vertaling uit het Pali van het woord Sati (in het Sans- beweging was bij voorbeeld het hellend vlak ingezet vanuit stapje voor stapje aan in het ontdekken van het adempro- kriet Smritti). Letterlijk betekent dat woord zoveel als her- het borstgebied. ces daarbij illustreert ze de theorie met voorbeelden en een inneren, wat je hier zou kunnen begrijpen als: opnieuw in Tot slot gingen we los op muziek van Mirich makikba, pata stukje praktijk. Dit maakte haar workshop interessant en in- je innerlijk brengen. pata, totuki. We bewogen vrij door de zaal, maar wel met de spirerend. En ik ken helaas teveel moderne loten aan de yogaboom opdracht te bewegingen in relatie met de chakra s. Gerreke van den Bosch die dat aspect uit het oog zijn verloren. In die zin kon je Als afronding hebben we nog het een ander op papier gezet, de workshop van Suzan als een opnieuw in herinnering waar anders plaats was geweest om uitgebreid na te voelen. Na genoten te hebben van een heerlijke lunch volg ik s mid- brengen van de essentie van yoga. Door tijdgebrek is het soms niet anders en moeten er keuzes dags de workshop Middenrifademhaling en hartcoherentie In de workshop legde Suzan uit dat er met Mindfulness gemaakt worden. in yoga door Marilou Hermens. Ze laat interessante beelden niets nieuws onder de zon is. Aan het einde bedankte Magda ons nog voor onze openheid, zien van de middenrifademhaling. Enthousiast vertelt ze Je kunt het beschouwen als een, aan de westerse geest maar het was natuurlijk ook haar openheid die ons tot deze over de tocht die ze maakte met Wim Hof, de zogenaamde aangepaste, vorm van Boeddhistische aandacht medita- intense belevenis gebracht heeft. Magda dankjewel voor deze iceman, die de uitzonderlijke gave bezit om kou te trot- tie. De aanpassing zit hem, volgens Suzan, vooral in de sprankelende workshop! seren. Duidelijk wordt dat Marilou gefascineerd is door de manier waarop Mindfulness wordt aangeboden, namelijk Joske Kuijpers-Ruwhoff werking van de adem. Eén van ons mag naar voren komen in een zeer gestructureerd programma van acht bijeen- voor een hartcoherentietest. Deze deelnemer wordt op een komsten, allen gericht op het juiste gebruik van je zintui- apparaatje aangesloten en haar wordt gevraagd rustig door gen en het omgaan met je lichaam en geest. Bij iedere juni

5 Critical alignment yoga voor beginners en ouderen door Jacoline Norden Omdat ik deze laatste workshop van het congres niet meer actief kon meemaken ben ik er als toeschouwer bij geweest. Het was een hele grote groep die nauwelijks in de ruimte paste. Jacoline had de bekende hulpmiddelen meegebracht: De zwarte strip en de rechthoekige platen om als rol te gebruiken. Zij liet ze in verschillende combinaties onder de rug, schouders en of nek plaatsen met de bedoeling te ervaren wat in de betreffende gebieden gaat gebeuren. Zo werd bijvoorbeeld een combinatie van de rol onder de schouders met de strip, gevouwen onder het hoofd, gebruikt om de borstruimte te openen. Daarna de combinatie van de rol onder het bekken met de gevouwen strip onder de nek met één uiteinde in het midden tegen de schedelrand om het bekken vrij te maken en de draaibeweging van het hoofd los te maken. De instructies waren helder en duidelijk, helaas niet altijd even goed te verstaan. Jacoline liep rustig rond en gaf hier en daar aanwijzingen. Door het grote aantal deelnemers was dat jammer genoeg niet volledig mogelijk bij iedereen zodat toch enkele mensen voor langere tijd bleven liggen met het rolletje op de verkeerde plaats of de strip niet goed aangebracht. Dat lijkt mij voor het zo kwetsbare gebied van rug en nek niet bevorderlijk. Maar deze min puntjes nemen niet weg dat het een hele fijne workshop was van een goede docent in een prettige sfeer. Freia Wallaart Kirtanzingen door Hansuman Het programma op vrijdagavond stond in het teken van Kirtans onder leiding van Hans Beenhakkers. Hans is autodidact en speelt al vanaf zijn 14e gitaar. Rond 1990 is studeerde hij af aan het Hilversums Conservatorium op lichte muziek en percussie. Onder de artiestennaam Hansuman zingt Hans Kirtan- Mantra s in call-response vorm, in combinatie met stembevrijding. Uitbundig, expressief maar ook meditatief en verstillend. Alles mag er zijn in vrijheid. Ervaring of mooie stem is daarbij onbelangrijk: zonder jou geen Kirtan, aldus Hans. Om uur zaten de vele toehoorders gereed op de stoel of op de vloer om zich onder te dompelen in het klankenbad. De opzet van de 2 uur durende sessie was duidelijk. We beginnen bij het onderste chakra en dan werken we langzaam aan naar boven. Mocht je de zaal willen verlaten, wil je dat dan doen onder de muziek? vraagt Hans de aanwezigen. Na elke Kirtan volgt namelijk een korte stilte. Hans heeft het allemaal goed voorbereid, niet alleen het geluid maar ook de tekst. Iedere Kirtan staat groot en duidelijk op een stuk papier die de zanger omhoog houdt voor het eerste akkoord wordt aangeslagen. Zo is het voor iedereen goed te volgen. Er zijn gedurende reis door de chakra s uitbundige momenten, ingetogen momenten en stilte. Het meeklappen en zingen gebeurt spontaan. Het optreden van Hans ademde professionaliteit en rust. Voor de aanwezigen is het een lange zit maar de overblijvers worden beloond voor hun inzet. Ik ging er helemaal blanco in, wel bekend met mantra zingen maar nooit langer dan een uur. Kirtan zingen had ik nog nooit gedaan maar het effect heb ik nog dagenlang gevoeld. Bij de laatste Kirtan voelde ik duidelijk een effect op mijn derde oog. Voor mij was het een zeer waardevolle ervaring en een geweldige afsluiting van mijn eerste dag op het congres. Gerreke van den Bosch s Avonds wordt er kirtan gezongen met Hansuman. Al met al een geslaagde congresdag. Mijn complimenten aan de organisatie. Fijn om collega s te ontmoeten uit het hele land en je tijdens workshops te laten inspireren. Judith Bouwhuis Creating conscious awareness, restoring balance, finding your Self door Claire Dalloz Ik heb op zaterdag de workshop bij Claire Dalloz gevolgd en wat was het GOED! En wat vond ik het (achteraf) jammer dat ik enkel en alleen de zaterdag beschikbaar was. Ik beoefen sinds een klein jaartje Ashtanga Yoga en Claire heeft mij net iets andere tips en inzichten gegeven, die ik van de docenten tot op heden nog niet op deze manier aangeboden heb gekregen. Claire heeft een zeer easy-going maar toch ook wel uitgesproken stijl: een mooie combi van Iyengar en Ashtanga. Het gaat bij haar om creëren van een besef van bewustwording, herstellen van de (dis)balans, dicht bij jezelf blijven, de juiste uitlijning en techniek. Het gaat om Abhyasa (practice) & Vairagya (let go). Met veel aandacht voor de juiste uitlijning van een houding en voelen wat het voor je doet, niet alleen op fysiek maar ook mentaal niveau. Kortom een zeer waardevolle workshop. De workshop was goed te volgen, ze sprak zeer duidelijk Engels en de instructies waren ook zeer helder. En het was vooral ook erg leuk om (voor mij) nieuwe houdingen uit te proberen, zoals de handstand op de Iyengar manier uitgevoerd. En de grappige uitspraak is ook bijgebleven: the happy knees - voor de insiders, die weten precies wat ermee bedoeld wordt. Ik heb GENOTEN en vond het een ZEER WAARDEVOLLE WORKSHOP. Namaste Beata de Leeuw-Wysocka 8 Yoga Nieuwsbrief juni

6 Yoga voor tieners en adolescenten education for children één van haar bronnen. Haar motto is: door Femmy Brug concentratie, beweging, ontspanning. Ze noemt een aantal Mijn eerste yogacongres, ik had geen idee wat me te wach- technieken die het hormonale stelsel in balans brengen: zon- ten stond. Dat bleek een hartelijke ontvangst te zijn door Pe- negroet, Gayatrimantra, nadi sodhana pranayama en ont- tra Janssen en René Tol. Daarna melden bij het secretariaat spanningsoefeningen met visualisaties. en vervolgens in het bagagehok annex kleedhok klunen over Femmy geeft lessen van driekwart uur aan soms wel twin- de bagage op zoek naar een plekje om in mijn yogaoutfit te tig jongeren. Hoe houdt ze orde in een groep? Soms vraagt schieten. ze aan een druktemaker of er soms een informatieverwer- De eerste workshop was van Femmy Brug bekend van Kids- kingsprobleem is. Dat helpt meestal om diegene weer mee MEDITATIE ~ YOGA-WEEKENDEN SPECIALISATIES ~ BIJSCHOLINGEN yoga. Femmy is opgeleid in Engeland door Yoga for Health Foundation en British Wheel of Yoga. De lessen van Femmy ademen Satyananda traditie, net als Femmy zelf. Na te laten doen. Aan het einde van de workshop krijgen we een hand-out mee met daarin de oefeningen die we gedaan hebben. Het is een geslaagde workshop met daarin een goede een korte introductie waarin Femmy aangeeft al 14 jaar les balans tussen informatieoverdracht en samen yoga doen. BASISOPLEIDING HATHA RAJAYOGA 14 donderdagavonden, verdiepend, oriënterend als inleiding tot de praktijkopleiding te geven, schakelen we over naar een goede uitleg over de doelgroep. Volgens eigen woorden schrok Femmy van de opkomst: 38 mensen! Ik wil vandaag een aanzet geven en heb de workshop aangepast aan de tweedaagse training die ik geef. De insteek Judith Bouwhuis De Aiki-aanpak door Aalt Aalten vandaag is het meegeven van ideeën. Concentratie, bewe- OPLEIDING TOT YOGA DOCENT(E) de vierjarige opleiding start medio januari; hatha/raja yoga (ashtanga) - esoterie; filosofie (oost - west) chakraleer; kundalini, meditatie en ademleer. ging en ontspanning, is mijn motto. Het is geen religie, denk van te voren na over wat je aanbiedt, waarschuwt Femmy degenen die kinderyoga willen onderwijzen. Zelf heeft ze goed nagedacht over de les. Het geheel is goed opgebouwd rond een pakket van 4 technieken: de zonnegroet, de Gyatri Mantra, de Nadi Shodana en ontspanning met visualisatie. Het tempo ligt vrij hoog maar dat is nodig om de aandacht van de tieners vast te houden. De zonnegroet wordt uitgevoerd in verschillende versies en er wordt gebruik gemaakt van muziek. Opvallend is de helderheid van de instructies en de toelichting waarom bepaalde woorden BIJSCHOLING JAARTRAINING MEDITATIE- BEGELEIDING aanvang eerste vrijdag van de maand tot 15.00, 1x per maand; 10 keer; je kunt maandelijks instappen gebruikt worden. De les is goed opgebouwd, de instructies goed gekozen en alle aspecten van de yoga zijn er op kundige wijze in verweven. Daarbij heeft Femmy als professioneel yogadocent scherp oog en gevoel voor de behoeften van anderen. Kortom: Kinderyoga van een hoog yoga niveau. Gerreke van den Bosch Aalt Aalten nam ons zaterdagmiddag mee in de geheimen van de filosofie van de krijgskunst van de Aikido. Ai staat voor Balans, Ki staat voor Ademkracht en Do staat voor De Weg. Aikido is de weg om een evenwichtig mens te zijn, de weg om jezelf te zijn. Hij liet ons de weg ervaren in vele kleine oefeningen in twee- Femmy weet haar enthousiasme voor het werken met jon- tallen, waarbij hij de oefening eerst demonstreerde met een HARA ONTWIKKELING één maal per veertien dagen op de donderdag. geren goed over te brengen. Ze heeft veel te vertellen maar wil ook met ons oefenen. Zo doen we samen een les met als thema: het goede in jezelf. We doen onder andere de zonnegroet op surya mantra s. En op popmuziek van Cherry Ghost: People, help the people. vrijwilliger uit de groep van bijna 50 deelnemers. Het waren oefeningen die lieten zien dat als je met wilskracht wilt blijven staan, je omver wordt geduwd, maar als je in contact met de ander en in contact met de omgeving blijft, je zo sterk blijkt te zijn dat je niet omver te duwen bent. Andere oefenin- Dit is een bijzondere ervaring en ik kan me voorstellen dat gen lieten zien dat als je naast de ander gaat staan je niet het jongeren aanspreekt. Muziek gebruikt ze echter wel se- tegen de ander hoeft te zijn. Aangesloten bij: Vereniging van Yoga leerkrachten Nederland Union Européenne de Yoga. voor info en studiegids: LeoXIIIstraat 55, 5046 KH Tilburg T: / E. I: lectief. Er zitten speelse elementen in de les. Zo vraagt ze ons om een eigenschap op een memoblaadje te schrijven die we graag in onszelf willen ontwikkelen. Daarna moet je dit briefje onder je mat leggen. Later komt dit tijdens een oefening van pas. Femmy is yogadocent in Wageningen en verzorgt een opleiding voor kinder- en tieneryoga. Ze is Aan het einde van de workshop werd ons het geheim onthult hoe we stevig en evenwichtig in de wereld kunnen staan. Dat doe je door in het midden te staan (op je tenen gaan staan en dan recht naar beneden) en vervolgens te ademen vanuit het universum. Op dat moment ben je jezelf. Annemarie Dijk gevormd door de Satyananda traditie. Zo is het boek Yoga 10 Yoga Nieuwsbrief juni

7 Margriet van Kampen Pascal Poell Collegiaal Welke asana is het meest geschikt voor iemand die bepaald worden aan de hand van een intake gesprek. nekklachten (na whiplash) heeft, om de nek te versterken? Als de persoon al op les zit is er net zo goed een vraaggesprek nodig. Margriet Mijn antwoord kan hierop heel kort zijn: niet aan beginnen. Het lukt niet om op één A-4tje de verschillende symptomen Een whiplashtrauma is vooral een neurologische kwestie. en hun aanpak allemaal te behandelen. De vraag gaat over Praktisch altijd zijn de zenuwen in de nek en de achterste/ nekklachten dus beperk ik me nu tot dat onderwerp. onderste hersendelen bij betrokken (vaak de hersenstam). Als eerst is de vraag of de persoon last heeft met de nek De whiplash veroorzaakt daarin beschadigingen, waarbij voorover buigen, of achterover, of zijwaarts, en of draaien het perceptievermogen van de cliënt beïnvloed wordt. De moeilijk is. cliënt neemt niet altijd correct waar wat hij voelt. Ook het Op medisch les niveau is een houding nek buigen en dat limbische systeem kan erbij betrokken raken waardoor de kan liggend worden gedaan met het hoofd net over de rand cliënt tevens psychische klachten krijgt. Dat alles kan lange van een podium en een deken rol voor de nek. Ook is er een tijd aanhouden, zelfs jaren. In zo n situatie heb je écht geen variatie: staan met het gezicht naar de muur. Aan de muur inzicht wat je kan aanrichten met een bepaalde asana, hoe zitten haken met touwen en je doet een touw om de nek, loopt goed bedoeld ook. naar achter tot het touw strak komt, en kijk omhoog en til je Dit is voer voor deskundige specialisten, die hiervoor een specifieke opleiding hebben gevolgd. Hun therapie, die in speciale whiplashcentra wordt gegeven, is zeer persoonsgeoriënteerd. Conclusie: wil je nekversterkende asana s geven, doe dat altijd in overleg met zo n deskundige, waarbij de cliënt in behandeling is. Wél kan je je cursist begeleiden in meditatie en adembewustwording met behulp van middenrifademhaling Margriet en Pascal beantwoorden vragen van collega s. Heb je ook een vraag? Stuur een mail naar de redactie. borstbeen en schouderbladen in de rug. Voor meer details is het nodig om hiervoor opgeleid te worden. Dan is Salabhasana een mogelijkheid en dat kan ook worden gedaan met hulpmiddelen. Je kan de dijen steunen met kussenrollen en ook de borst en ten slotte de kin. Altijd kijken en vragen naar de uitwerking en de reacties van de asana op de persoon. Savasana en de nek en het hoofd goed recht leggen zijn ook belangrijk. (Marilou Hermens heeft onlangs op ons congres daar een Het is vaak met de eenvoudige oefeningen dat we subtieler verhelderende workshop over gegeven). Eventueel ook nog kunnen waarnemen en dieper in ons zelf bewust worden. Nadi Suddhi, maar geen andere pranayama s, omdat eerst Als je tegen de muur één of twee dekens goed stevig dubbel de energie doorstroming helemaal op orde moet zijn. gevouwen legt, het hoofd ligt op de deken, en dan kun je De beste asana is dus: geen asana (tenzij in samenwerking kijken hoever de nek kan buigen. Daarbij is het belangrijk met een whiplashdeskundige) dat de nek goed gesteund blijft. Bij de muur kun je ook op je zij liggen, Anantasana, met de rug tegen de muur helemaal Pascal Mensen die een whiplash hebben zijn kwetsbaar gestrekt. En in plaats van een hand onder het hoofd strekt en het is belangrijk daar zorgvuldig mee om te gaan. De de onderste arm nu loodrecht van de muur af over de grond symptomen kunnen erg uit één lopen en de gradatie kan ook en geef je weer de stevig gevouwen dekens voor het hoofd. verschillen. In beide gevallen kun je het aantal dekens aanpassen op In de Iyengar Yoga hebben we speciale medische lessen die de klacht, en je kan zelf drie of vier dekens proberen als het gegeven worden door senior-leraren. Om te bepalen of het beter gaat. nodig is iemand in deze speciale lessen te begeleiden moet De staande houdingen kunnen ook geprobeerd worden, en dan met een hoge kruk steeds het hoofd ondersteunen. Ten slotte zijn de Salamba Sarvangasana en variaties natuurlijk ook belangrijk, maar ze zijn ook wat moeilijker om goed uit te voeren en/of de hulpmiddelen goed in te zetten, zodanig dat het ook heilzaam werkt. De eerste waar aan gedacht kan worden is Setu bhanda in Sarvangasana. Het is echter niet in dit kort stukje mogelijk alle details hier over op te sommen. In de eerste plaats is het zaak om aan verlenging en ontspanning te werken. Dus ook aandacht voor de ademhaling. Dan, als het met de klachten beter gaat, kan er ook aandacht komen voor het versterken van de hals spieren. Bijvoorbeeld door in de staande houdingen de steun voor het hoofd weg te laten. Geraadpleegde literatuur: B.K.S. Iyengar: Yoga Dipika (Light on Yoga) Organiseert Organiseert - De 4-jarige opleiding tot yogadocent - 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga - Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten - De 4-jarige Nieuwsgierig? opleiding tot yogadocent Nieuwsgierig? - 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland - Tel. : Of kijk op : - Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland Nieuwsgierig? Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland Erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland Voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie - Tel. : Of kijk op : VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND lid van de Europese Yoga Unie Organiseert - De 4-jarige opleiding tot yogadocent - 1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga - Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten - Tel. : Of kijk op : Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam Erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland Voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie 12 Yoga Nieuwsbrief Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam juni

8 René Tol Weet ik nu wel waarom ik dit doe en Deel 2 Yoga zonder geloof wat zit er allemaal achter? Voel ik me wel thuis bij deze manier van beoefenen? Traditionele yoga benadering Weet ik nu wel waarom ik dit doe en wat zit er allemaal ach- van Boeddha worden omgetoverd tot mystieke openbarin- Tradities en culturele context Kort geleden las ik nog eens het voorwoord van de Neder- ter? Voel ik me wel thuis bij deze manier van beoefenen? gen van een heilige. Zo heeft Boeddha het volgens Batche- Zoals ik het zie zijn de woorden die er vanuit verschillende landse vertaling van light on yoga van Iyengar, (Neder- lor nooit bedoeld. Boeddha geeft met zijn systematische tradities bij diepe meditatieve ervaringen worden gevonden landse titel Yoga Dipika ). Iyengar schrijft: de yogi krijgt Zoeken naar de kern uitspraken simpelweg een recept voor mensen die geen ge- grotendeels bepaald door de sociaal culturele context van zijn lichaam in bedwang door middel van de beoefening van Soms helpt een boek. Boeddhisme zonder geloof is zo n noegen nemen met de normale verwarring. De uitspraken de persoon die de ervaring had. Het is een uitdaging de asana s en maakt er een geschikt voertuig van de geest van boek. De titel van dit stuk is zelfs geïnspireerd door de titel zijn geen mystieke openbaring die we uit het hoofd moeten folkloristische franje weg te laten en het praktische systeem en elders vergelijkt hij het onder discipline brengen van het van dat boek. Stephen Batchelor schrijft in dat boek en in leren en reciteren. Dat is wat de boeddhistische kerk ervan van yoga te integreren in onze eigen hedendaagse sociaal lichaam met een generaal (het hogere Zelf) die zijn troepen zijn andere boeken over zijn eigen tocht langs boeddhisti- heeft gemaakt. culturele context. (het lagere lichaam) bestuurt. We hebben wellicht in eerste sche geloofsrichtingen waarin hij keer op keer teleurgesteld instantie de neiging hier overheen te lezen en snel door te is door de orthodoxie en onwrikbaarheid van leraren en be- Yoga als praktische weg Vrijheid door overzicht bladeren naar de plaatjes van de indrukwekkende manier wakers van de traditie. Hij noemt zichzelf nu een seculiere Yoga is een praktische systeem van oefeningen op fysiek, Het mooie van onze tijd is zoals eerder opgemerkt dat we waarop hij de houdingen behandelt. Echter dan gaan we boeddhistisch atheïst. Parallel daaraan zou ik mezelf inmid- mentaal, emotioneel en bewustzijnsniveau. Het bewustzijn overzicht kunnen krijgen over wat er in de historie is gebeurd. voorbij aan de diepe achtergrond waarom deze man de yoga dels willen omschrijven als een seculiere atheïstische yogi. maakt van de mens een mens. Bewustzijn is wat ons onder- Laten we dit overzicht gebruiken om ons eigen leerproces te houdingen juist op deze straffe manier voordoet. Het geloof scheidt van dieren. Maar bewustzijn kan een last worden als versnellen. Het is niet meer nodig om vele dwaalwegen te dat er achter de opmerkingen over discipline schuil gaat is De verleiding van zekerheid we trachten middels ons bewustzijn ons eigen bewustzijn verkennen als je gebruik maakt van alle beschikbare infor- de diepe overtuiging dat er een Zelf is, een onbeweeglijk, De 19e eeuwse definitie van agnost helpt een beetje. Vol- te ervaren. Een soort baron van Munchhausen die zichzelf matie. Dit stuk is daarmee een oproep om te vertrouwen op zelfstandig zelf dat we door yoga kunnen leren kennen. Over gens Huxley is een agnost iemand die zo ver gaat als de aan de staart van zijn paard omhoog probeert te trekken. je eigen inzicht en vrijheid. dit ware Zelf zijn vele meningen. Stephen Batchelor komt rede hem kan brengen en niet gelooft wat niet bewezen is Als we ons eigen waarnemingsvermogen en bewustzijn los- met een frisse blik vanuit zijn opvatting over boeddhisme. of niet bewezen kan worden. Dat klinkt mooi. Echter, in het laten op ons eigen bewustzijn worden we geconfronteerd Yoga zonder geloof, de uitdaging An-atman (niet zelf) betekent simpelweg dat het begrip zelf begin van de 20e eeuw kwamen kwantummechanica en re- met een ongrijpbaarheid die voor sommige mensen letterlijk Yoga zonder geloof, dat is de uitdaging van de hedendaag- leeg is. Dat betekent dat het er niet is, maar tegelijkertijd lativiteitstheorie die veel zekerheden op losse schroeven gekmakend is. Je jaagt achter je eigen staart aan. De zen se yogi. We kunnen het hele veld en historie overzien. We niet NIET is. Dit was voor de Boeddha wellicht een van de zetten. In de woorden van Einstein: Mensen die zeggen benadering van eindeloos overnieuw beginnen helpt. Einde- hoeven niet meer te geloven wat de guru vertelt, maar we redenen dat hij zo heeft getwijfeld of hij zijn inzichten onder dat ze de relativiteitstheorie begrijpen hebben er niet diep loos overnieuw beginnen met yoga biedt een praktische weg kunnen het zelf doen en uitzoeken. Wat een leraar wel kan de mensen zou brengen. Yoga is een methode om zelf tot dit genoeg over nagedacht. Hendrik Casimir, een grote Neder- voor onderzoek van ons lichaam, emotie, mentale proces- verschaffen is antwoorden op vragen over eigen ervaring. soort diepe inzichten te komen. Wat mij betreft dan wel van- landse natuurkundige schreef in het voorwoord van een van sen en bewustzijn. Een eerlijk verhaal over ervaring inclusief verslag van alle uit een open houding. Zonder een vooringenomen mening zijn boeken over het verschil tussen een grote waarheid en twijfels en vergeefse pogingen geeft steun en troost. over bestaan van een hogere macht. Onderzoek met open een diepe waarheid. Voor een grote waarheid geldt dat het Overgave aan de onzekerheid, het onbekende lege handen. Anders vind je slechts bevestiging en echo s tegendeel NIET waar is. Voor een diepe waarheid geldt dat In de oude yoga geschriften wordt gesproken over overgave van je oorspronkelijke geloof. Als ik naar het gezicht van Iy- het tegendeel OOK waar is. Daar sta je dan met je rede en aan Ishvara als mogelijk pad. Pantanjali geeft het als optie engar kijk op de vele illustraties, dan zie ik zijn diepe geloof bewijzen. Nobelprijswinnaar Ilya Prigogine schreef zelfs een in sutra I.23: Ishvarapranidhanad va. De vertaling van het gereflecteerd in zijn ernstige gezicht. Ik vermoed dat dit ook boek met de mooie titel: Einde aan de zekerheid. woordje va is of. Door dit woord te gebruiken geeft Pan- een van de redenen is dat deze stijl van yoga beoefenen zo tanjali aan dat het een keuze is of je overgave aan God als aanslaat bij de zeer religieuze en merendeels Calvinistische Weglaten van geloof mogelijke route neemt. Rajneesh schrijft in zijn boek over Amerikanen. (Amerika is volgens religie statistiek na Polen Stephen Batchelor legt uit dat Boeddha hier in zijn tijd een de sutra s dat Pantanjali niet in God gelooft, maar dat het en Ierland het meest religieuze land). oplossing voor heeft gevonden. Simpelweg door te stellen om overgave gaat. Overgave is de techniek die tot inzicht dat er een uitweg is uit de verwarring door geloof weg te kan leiden. Als we dit overzien, dan kunnen we ook de stap Bij de meeste yoga stromingen die ik ken wordt er weinig laten en je te houden bij de eigen ervaring. Daar heb je me- nemen om overgave te beoefenen ten opzichten van de on- expliciete aandacht aan de geloofsbasis besteed. Ik noem- ditatietechniek voor nodig die opmerkzaamheid wordt ge- zekerheid, de oneindige ruimte, het onbekende. Het vraagt de hierboven het voorbeeld van Iyengar, maar toen ik meer noemd. Door opmerkzaamheid te betrachten kunnen we ons moed om te durven zeggen dat je onzeker bent over het on- boeken door ging spitten kwam ik nogal wat aannames te- bevrijden van gebrek aan inzicht, gehechtheid en aversie, bekende en dat onzekerheid fundamenteel is, maar het be- gen. Praktijk is dat we de oefeningen doen en voelen dat de drie drijvende krachten achter het lijden. Boeddhisme is vrijdt je van de noodzaak van geloof in een almachtige God. het op een of andere manier goed voor ons is en basta. Tot jammer genoeg verworden tot meerdere, elkaar bekampen- we op een dag mogelijk getroffen worden door onzekerheid. de, geloofssystemen waarbij de oorspronkelijke uitspraken 14 Yoga Nieuwsbrief juni

9 Van het bestuur Het VYN bestuur Voorzitter Els Krop Secretariaat Chris Bieze Oudeweg PM Westerbroek ma/di/do uur Penningmeester Marian Faasen Eikenlaan 31a 3203 BE Spijkenisse ING:IBAN:NL05 INGB ABNAmro:IBAN:NL15 ABNA Aanmelden nieuwe leden Petra Janssen Bijscholingscommissie René Tol Public Relation Maroesja Grabijn Toetsingscommissie Anne Bjørndal Organisatie congressen Ingrid Coenen Notulen ALV 10 mei 2014 Aanwezig: Els Krop - voorzitter; Chris Bieze - secretaris; Petra Janssen - aannamebeleid; Marian Faasen - penningmeester; René Tol - bijscholingscommissie; Ingrid Coenen - aspirant bestuurslid, Congrescommissie en Maroesja Grabijn - aspirant bestuurslid, PR Afwezig: Anne Bjørndal - toetsingscommissie, zij is namens de VYN bij de vergadering van de EYU in Belgie. 96 leden 1. Opening en mededelingen. Els opent de vergadering om 9.22 uur. Marian stelt de nieuwe voorzitter voor en overhandigt een bos bloemen. Els stelt het bestuur voor. Els feliciteert Ad Reuters in verband met het feit dat hij 20 jaar achter elkaar op het congres is geweest. 2. Notulen ALV 10 november 2013 (zie hiervoor Nieuwsbrief pagina 13). Notulen worden goedgekeurd en als zodanig vastgesteld. 3. Jaarverslag secretaris. Wordt gemeld, als zodanig afgedrukt in de nieuwsbrief. 5. Verslag kascommissie: Marijke van der Harst doet verslag. Opmerkingen: Triodos bank: slechte communicatie, duur. Er zijn goede ervaringen met de huidige banken. KC stelt voor om boete bij niet betalen te verhogen naar 15,-. Na herhaaldelijk niet betalen volgt royement. Voorstel in de begroting post onvoorzien ,-. Samenvattend: goed en degelijke, accurate administratie. 6. Verkiezing leden kascommissie. Marijke blijft. Hans Stoop biedt zich aan als nieuw lid voor de kascommissie. 7. Begroting 2014: Voorstel: Lidmaatschap met 5,- verhogen tot 85.- om reserve te maken voor extra feestelijk congres Leden gaan hier mee akkoord. (punt 8) 8. Vaststelling contributie voor het jaar Leden gaan akkoord met 85.- contributie voor Verslagen commissies: a. Toetsingscommissie: Els Schoenmaker doet verslag. Els wordt de nieuwe voorzitter van de TC. Els stelt de leden van de TC voor aan de vergadering. Er is één nieuwe opleiding erkend door de VYN en er zitten 3 in het erkenningstraject. Het BPO is in de afrondingsfase en gaat naar het bestuur en de VEYO, zodat er over besloten kan worden. Els legt het principe van de gecommitteerden bij de examens uit. b. Toelatingscommissie: Petra doet verslag: 79 nieuwe aanmeldingen, waarvan 10 aspirant. Voor dit jaar al weer 21 leden erbij, waarvan 6 aspirant. Naar aanleiding van vragen uit de zaal: De netto groei is 68 nieuwe leden, ook docenten die een 500 uur programma elders hebben gevolgd, kunnen worden toegelaten, de VYN is niet actief in het werven van leden die aan de 500 uurs-norm (volgens de Yoga Alliance) voldoen, er wordt geprobeerd geleidelijk via deze weg meer professionele docenten toe te laten. c. Klachtencommissie: Anderske Dekker doet verslag namen de KLAC. Anderske stelt de leden voor aan de vergadering en geeft kort een toelichting bij het werk van de KLAC. Afgelopen jaar heeft de commissie geen klacht hoeven behandelen. Er komt een nieuwe klachtenfolder, deze komt op de website van de VYN te staan. Naar aanleiding van vragen uit de zaal: 1. Sommige opleidingen verwijzen nog steeds naar het klachtenreglement van de VYN, dit is dus niet correct. De bij de VEYO aangesloten opleidingen handelen zelf hun klachten af. 2. De KLAC heeft nog geen verzekerings-technische klachten gehad. 3. Er is de afgelopen 10 jaar 3 maal een beroep gedaan op de beroeps-aansprakelijkheids verzekering. d. Bijscholingscommissie: René Tol doet verslag namens de BC en stelt de leden van deze commissie voor. René legt nog een keer uit hoe de controle van de bijscholingspunten werkt in Hij doet de oproep om de bijscholingspunten via de site bij te werken en te actualiseren. Leden moeten zelf de punten bijwerken. De sanctie bij niet voldoen aan de bijscholingsverplichting is dat de vermelding in de zoekmachine verdwijnt. De controle vindt plaats door middel van een steekproef in januari 2016, waarbij 25% van de leden gecontroleerd wordt. Er gaat een uniforme mail dan wel brief uit naar alle te controleren leden. Onterecht ingevoerde bijscholingspunten moeten worden verwijderd. De procedure komt ook in de nieuwsbrief te staan. Aan alle leden: zorg dat je een certificaat krijgt van de (erkende) bijscholer! Ook als je bij een erkende opleiding een bijscholing volgt! Een erkenning voor een bijscholing moet van te voren (bij voorkeur 6 maanden van te voren) worden aangevraagd door een cursist of docent die de bijscholing geeft. e. Public Relations: Maroesja Grabijn doet verslag van de PR-activiteiten. Advertenties onder andere in Yoga magazine, Tijdschrift voor Yoga. Diverse bijdragen voor artikelen in dagbladen en tijdschriften. Oproep aan leden: geef artikelen die door jou worden geplaatst in krant of tijdschrift door aan het secretariaat. Hetzelfde geldt voor ander PR-materiaal, voor bijvoorbeeld de Facebook pagina of LinkedIn. 1. Voorstel uit de zaal om meer over Wim Hof te weten te komen. 2. Vraag over Google, de VYN heeft al een paar keer gebruik gemaakt van Google ads (januari en september), alleen zijn de kosten daarvan hoog, dus dit kan het niet het gehele jaar. 4. Financieel verslag penningmeester. Zie YNB congresnummer Yoga Nieuwsbrief juni

10 10. Bestuur: Petra Janssen en Marian Faasen treden volgens schema af en zijn herkiesbaar. Petra vraagt een opvolger voor haar functie: een nieuw bestuurslid die ook de aanmeldingen wil behandelen. Zij wil haar functie in de loop van het jaar overdragen. Er volgt een oproep in de nieuwsbrief. Voordracht bestuursleden door bestuur: Ingrid Coenen en Maroesja Grabijn. De leden keuren dit goed en hierbij is Marian herkozen als penningmeester. 11. Rondvraag: a. Trude: de nieuwsbrief is niet echt openbaar; Chris: wordt aan gewerkt. b. Jeanette: vragen over VAR, Chris zet de link naar een verhelderend artikel op Facebook. 12. Chris geeft informatie over zoekmachine en Facebook (http://www.facebook.com/yoganederland.nl) 13. Francien legt uit hoe de fotosessies en het maken van de groepsfoto werken. 14. Els sluit de vergadering. door het VYN lid. Leden van de Bijscholingscommissie zullen hierop controleren; h) Er mag gebruik gemaakt worden van de 2 vrije punten per jaar die je ook krijgt als je een zelfstudie hebt gedaan of intervisie hebt gevolgd. Mits die nog niet voor dat jaar geboekt zijn!!! i) Bij onvoldoende punten heeft een VYN lid 1 jaar de tijd om ze alsnog te behalen. In het bijscholingsreglement is vastgelegd hoe de VYN omgaat met bijscholingen en specialisaties. Het bijscholingsreglement is onderdeel van het huishoudelijk reglement van de VYN. Je kan het bijscholingsreglement downloaden van de VYN website als je bent ingelogd. Het reglement geeft antwoord op de meest voorkomende vragen. Mochten er nog vragen zijn stel ze dan via de secretaris of direct aan de bijscholingscommissie. René Tol Vacature bestuurslid Wij zoeken: een bestuurslid dat de nieuwe aanmeldingen Mededelingen van het bestuur Op 16 november 2014 organiseert de VYN een kennismaking dag voor 3e-, en 4e jaars-studenten en afgestudeerden van 2014 van de erkende opleidingen. De klachtenfolder wordt binnenkort aangepast. Zodra de nieuwe versie op de site staat, laten we het via de digitale nieuwsbrief weten. gaat verzorgen en beheren en andere bestuurstaken op zich kan nemen. Het is belangrijk dat je een goede kennis hebt van de yogawereld i.v.m. het beoordelen van aanmeldingen. Het is fijn als je affiniteit hebt met digitaal werken, communicatie en organisatie. Petra Janssen nam deze taak op zich vanaf 1999, zij wil je graag informeren over de inhoud van deze functie. Heb je interesse voor deze bestuurstaak? Stuur dan een mail met je telefoonnummer naar: We krijgen de laatste tijd veel vragen over VAR-verklaringen. U vindt alle informatie op onze Facebookpagina en op de site van de Belastingdienst onder Zakelijk en op de site van ZZP-Nederland. De meeste -adressen zijn aangepast graag met uw correspondentie deze adressen gebruiken. Het bestuur ontving een mail n.a.v. de AED-reanimatiecursus van Helga Klinkers. Het wordt zeer gewaardeerd dat de VYN de AED-reanimatie cursus van 1 dag georganiseerd heeft. Helga volgde de cursus met een groep van zo n 15 deelnemers in Eindhoven. Zij waren erg enthousiast en hopen op een vervolg in de toekomst. Het bestuur heeft deze suggestie doorgegeven aan de congrescommissie. Controle bijscholingspunten vanaf januari 2016 Vanaf 2016 gaat de Bijscholingscommissie controleren of het aantal bijscholingspunten gehaald wordt door de leden. Dit wordt steekproefsgewijs gedaan. Ieder jaar dienen er gemiddeld 12 studiepunten behaald te worden, in 5 jaar tijd 60 punten. Als je in 5 jaar geen 60 punten hebt gehaald, dan krijg je 1 jaar de tijd om alsnog de punten te halen. Is dit niet het geval dan verdwijnt je naam als docent uit de zoekresultaten van de VYN websites. Je blijft lid, maar er wordt dus niet meer naar je verwezen als actieve docent. Uitvoering van de controle zoals besproken in de ALV van mei 2014: a) De bijscholingscommissie heeft inzage in de lijst van docenten en hun via de VYN website opgegeven bijscholingspunten; b) We gaan in 2016, 250 leden controleren (ongeveer 25% van het ledenbestand); c) Er gaat een uniforme mail uit naar de voor controle geselecteerde leden; d) De leden van de Bijscholingscommissie onderzoeken of de gegevens die zijn ingevuld kloppen met de Lijst erkende bijscholingen en vragen het certificaat op (kan gescand worden of per post); e) De lijst erkende bijscholingen is systematisch bijgehouden sinds januari Bijscholingen uit 2010 tellen niet meer mee voor de 60 punten omdat het gaat om de 5 jaren voorafgaande aan Het gaat dus om punten uit 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015; f) Bijscholingen die door een lid wel zijn ingevuld en waarvoor een certificaat is afgegeven MAAR die NIET op de lijst van bijscholingen staan tellen niet mee (vraag dus bij de docent of organisator na of de bijscholing erkend is); g) Ingevulde punten van niet erkende bijscholingen dienen binnen 1 maand na constatering van de site afgehaald te zijn Incassoavonturen van een penningmeester Ik kan het woord IBAN niet meer horen. Banken gaan hierop over maar vergeten dat mensen ermee moeten werken. Allereerst moesten alle rekeningnummers worden overgezet naar IBAN, zo n duizend. Toen was het wachten op een nieuw contract van de ING en toestemming om te gaan incasseren. Het heeft totaal 6 weken geduurd, om een nieuw contract geaccepteerd te krijgen. Eerst een cursus gevolgd voor penningmeesters. Wat bleek, deze cursus was nog niet klaar voor de nieuwe incasso! Programma voor incasso geïnstalleerd op de computer, alles klaar gemaakt en dan gaan we ervoor. Bij het invoeren van de gegevens, de ene na de andere foutmelding, bleek dat de tenaamstelling van de rekeninghouder geen punten, komma s of andere tekens mocht bevatten. Alle duizend namen gecontroleerd. Vooruit dan maar, incasseren. Als je dit al 10 jaar bij dezelfde bank doet zou je verwachten dat het een vervolg-incasso is, dat dit dan ook ingevoerd is in het systeem. Komt er na een week een pakket van de ING terug van 56 pagina s dagafschriften. Verdwaasd de ING maar weer gebeld, wat er nu weer aan de hand was, bleek dat ik eerste-incasso had moeten invullen. In de herkansing werd het te innen bedrag overschreden. Aardige meneer aan de telefoon vertelde me dat ik dan maar een deel (de aansprakelijkheidsverzekering) via het oude systeem moest incasseren. Hij had makkelijk praten, ik moest hiervoor wel alle rekeningnummers weer terug zetten naar het oude. Om een lang verhaal kort te maken, de incasso s zijn gelukt. Voor 61 leden volgt een rekening omdat men o.a. zijn/haar rekeningnummer of tenaamstelling heeft veranderd en niet doorgegeven. En bij een rekening komt een verhoging voor de administratiekosten van 10,00. Om dit voor volgend jaar te voorkomen, vraag ik jullie dan ook vriendelijk om je gegevens op de site na te kijken. Kijk of alles nog klopt en verander waar nodig. Heb je problemen om dit zelf te doen, bel me gerust dan verander ik het. Opzeggen dient vòòr 1 december in het lopende jaar schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Je opzegging is definitief wanneer je een bevestiging hebt ontvangen. Niet pas opzeggen nadat je een nota van mij hebt ontvangen. Bij het niet op tijd betalen van de contributie word je helaas geroyeerd als lid. Na dit verhaal, wil ik jullie ook laten weten dat ik aangenaam verrast ben door alle positieve reacties die ik mocht ontvangen tijdens het congres. Marian Faasen Penningmeester 18 Yoga Nieuwsbrief juni

MahaYoga zomerweek. -24 t/m 29 juli 2016-

MahaYoga zomerweek. -24 t/m 29 juli 2016- MahaYoga zomerweek -24 t/m 29 juli 2016- Yoga, meditatie, vakantie, chakra-filosofie, leren, klankmeditatie, mantrazang, ontspannen, wandelen, groeien 1 Het pad van de yogi is het volgen van de Kundalini

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

Het Dansende dierenbos

Het Dansende dierenbos Het Dansende dierenbos Kinder-yoga op muziek Jasper Merle & Hester van Toorenburg SPECTRUM over yoga, kinderen & dit boek In Het dansende dierenbos komen dieren, muziek en yoga samen. Er kan worden gedanst,

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga

Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga Yoga voor kinderen; een benadering van kidsyoga Yoga is in opkomst, en het heeft de zweverige associatie achter zich gelaten. En met yoga komt kinderyoga meer en meer in de belangstelling. Dit is een goede

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training

Training: Mindfulness. 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Training: Mindfulness 22 september 2015 NOG 1 PLEK! 23 september 2015 NOG PLEK! 1 december 2015 start extra training Waarom? Leven in deze hectische tijd vraagt veel van ons dat maakt dat we ons vaak uitgeput

Nadere informatie

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015!

Hieronder vind je informatie over de mindfulness trainingen die starten op 23 september en 1 december 2015! Agenda 2015 SEPTEMBER 22 september Start training: Mindfulness VOL! 23 september Start training: Mindfulness NOG 2 PLAATSEN! DECEMBER 1 december start extra training: Mindfulness In de onderstaande pagina

Nadere informatie

Mindfulness. meditatie. Geleide meditatieoefeningen voor beginners en gevorderden. www.abc-van-meditatie.nl

Mindfulness. meditatie. Geleide meditatieoefeningen voor beginners en gevorderden. www.abc-van-meditatie.nl Mark Teijgeler (1972) heeft deze cd samengesteld en ingesproken. Mark heeft Bedrijfseconomie gestudeerd. Tijdens zijn studie heeft Mark wedstrijdwindsurfen gedaan in de Nederlandse surftop en na zijn afstuderen

Nadere informatie

BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND

BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT VAN DE VERENIGING YOGADOCENTEN NEDERLAND november 2012 BIJSCHOLINGS / SPECIALISATIE REGLEMENT Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) Voorwaarden registratie leden

Nadere informatie

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga

Opleidingen. 2014 Quantum Fysiek Chakra Yoga 1 Yoga lerares, Quantum fysiek Chakra Healing CV. Helena H. Dusseljee Werk ervaringen 15 jaar van het werken met mensen in psychiatrisch ziekenhuis, jeugd gevangenis, Verslaving Kliniek, vrouwen opvang,

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Informatie over workshops en docenten Vrijdag 9 mei 2014 11.00-13.00 uur Claire Delloz Asthanga yoga Femmy Brug Workshop yoga voor tieners en

Informatie over workshops en docenten Vrijdag 9 mei 2014 11.00-13.00 uur Claire Delloz Asthanga yoga Femmy Brug Workshop yoga voor tieners en Informatie over workshops en docenten Vrijdag 9 mei 2014 11.00-13.00 uur Claire Delloz Asthanga yoga Femmy Brug Workshop yoga voor tieners en adolescenten Erik Bruijn Lezing over yoga en grenzeloos bewustzijn

Nadere informatie

Vijñāna yoga van binnenuit

Vijñāna yoga van binnenuit Vijñāna yoga van binnenuit Evelien Lindeboom Yoga Magazine, 2011 Locatie: Hermitage Amsterdam Het was alsof ik een schatkaart had gevonden, waarvan ik alleen nog hoefde uit te vinden hoe die werkte. Zo

Nadere informatie

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven

Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Cursusboek Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Mindfulness, de weg naar meer geluk in uw leven Beste cursist, De eerste stap is gezet! U gaat starten met een mindfulnesstraining van 8 lessen.

Nadere informatie

Bonus Rapport : Lichaam en geest in balans

Bonus Rapport : Lichaam en geest in balans Bonus Rapport : Lichaam en geest in balans Lichaam en geest weer in bala ans Wil je echt ontspannen, plof dan niet op de bank maar ontspan actief! Katjaa Callens Denk aub eventjes aan het milieu voor je

Nadere informatie

De 5 Tibetanen. Inleiding tot de 5 Tibetanen

De 5 Tibetanen. Inleiding tot de 5 Tibetanen De 5 Tibetanen De 5 Tibetanen zijn eigenlijk 6 oefeningen. De eerste 5 zijn welbekend als "de 5 Tibetanen, maar er is nog een 6e oefening wat "de geheime leer" of "de geheime oefening" wordt genoemd. De

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

Yoga voor dag en nacht

Yoga voor dag en nacht Mieke de Bock en Miriam Wapenaar Yoga voor dag en nacht Praktische oefeningen BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 Inleiding Er zijn al heel wat yogaboeken geschreven. Voor het schrijven van Yoga voor dag en

Nadere informatie

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent.

Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. Energetische Meditatie Je vindt geen vrede door de omstandigheden van je leven te veranderen, maar door te beseffen wie je ten diepste bent. - Eckhart Tolle - Wat is het? De grondlegger van Energetische

Nadere informatie

2 jarige yoga opleiding. Hot- en hatha yogadocent

2 jarige yoga opleiding. Hot- en hatha yogadocent Y 2 jarige yoga opleiding Hot- en hatha yogadocent Het hoofddoel van deze opleiding is om je voldoende technische kennis, didactische vaardigheden en zelfvertrouwen te geven om een sterke en effectieve

Nadere informatie

Geen tijd om elke dag te sporten? Kom thuis in actie met 1-minuut oefeningen!

Geen tijd om elke dag te sporten? Kom thuis in actie met 1-minuut oefeningen! Geen tijd om elke dag te sporten? Kom thuis in actie met 1-minuut oefeningen! Astrid Witte zomer 2014 Even vooraf: - Deze oefeningen zijn bedoeld voor gezonde volwassenen - Heb je klachten, overleg dan

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen?

Kan dat? Ook als je het van huis uit niet zo hebt meegekregen? Omdat je je kennis wilt delen, nieuwe klanten wilt werven, politiek of maatschappelijk gezien een boodschap wilt overbrengen, je onderneming wilt promoten. Redenen genoeg om een sterke spreker te willen

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les drie WELKOM BIJ LES DRIE VAN DEZE E-CURSUS WAARIN WE JE WILLEN LATEN ZIEN HOE JIJ GROTER KUNT WORDEN ZODAT JOUW PROBLEMEN

Nadere informatie

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind

Relaxatie en ontspanning. voor ouder en kind Relaxatie en ontspanning voor ouder en kind door Sofie Possemiers www.elsole.be Deze oefening wordt aangeboden door Sofie Possemiers van El Sole. Wil je nog meer van zulke oefeningen ontvangen, schrijf

Nadere informatie

Wekelijkse Work Out!

Wekelijkse Work Out! Wekelijkse Work Out! Maandag - Conditie Wandeling Dinsdag - Driehoek Push Up Woensdag - Squat Donderdag - De Curl - Up Vrijdag - Boksen Zaterdag - Dips Zondag -Conditie Jumps INTRO Deze work out oefeningen

Nadere informatie

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen.

Ik ga je wat vertellen, je hoeft alleen maar te volgen wat ik zeg, mijn stem is nu het enige wat voor jou belangrijk is om te volgen. Oefening 1: Nodig: 2 personen en een boom of een huisdier: Zoek een plek op bij een boom of in de buurt bij je paard of ander huisdier waar je even niet gestoord wordt en veilig even je ogen dicht kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Yoga-Touch

Nieuwsbrief Yoga-Touch Nieuwsbrief Yoga-Touch Januari/Februari 2017 SUPER YIN-YANG WORKSHOP! Zaterdag, 4 februari, 14.00 17.00 uur Adres ; Pasteurweg 53, R veen W; www.yoga-touch.nl E; info@yoga-touch.nl www.facebook.com/studioyogatouch?fref=ts

Nadere informatie

Stap 3 De adem als anker

Stap 3 De adem als anker Stap 3 De adem als anker De verdeelde geest naar één punt brengen De adembeweging is vergelijkbaar met de beweging van de oceaan: je voelt in- en uitademing als eb en vloed, contractie en extensie, opname

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn

Nieuwsbrief. Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief Follow your it knows the way Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 1 28 januari 2016 Lieve mensen, In het Centrum voor BewustZijn hebben wij (Angela en Marjolein) onze krachten gebundeld.

Nadere informatie

www.muyoha.weebly.com

www.muyoha.weebly.com www.muyoha.weebly.com Tekeningen: Eleonora Levanskya Tekst: Muyoha Bron: Christopher S. Kilham The Five Tibetans: Five Dynamic Exercises for Health, Energy, and Personal Power Healing Arts Press 1994 DE

Nadere informatie

Bijeenkomst 3 Grenzen leren kennen

Bijeenkomst 3 Grenzen leren kennen Bijeenkomst 3 Grenzen leren kennen Formele oefeningen: * 1x per dag, 6 dagen in de week: liggende yoga oefeningen. Met behulp van de strekoefeningen en de yogakun je rechtstreeks contact maken met het

Nadere informatie

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21.

Mind & Motion, December de maand van de VREDE. Thema: Vrede 10.00u tot 11.30u. Klankschalenconcert door Ineke en Mart Bijwaard 20.00u tot 21. NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 28 november 2016 December de maand van de VREDE Agenda Zondag 11 december Yoga en meditatie (volwassenen) Thema:

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

Natuurlijke rechte onderrug Krachtige benen Schouders laag en een open borst Aangespannen bekkenbodem en onderste buikspieren (Bandhas)

Natuurlijke rechte onderrug Krachtige benen Schouders laag en een open borst Aangespannen bekkenbodem en onderste buikspieren (Bandhas) Met deze korte uitleg probeer ik samengevat weer te geven wat de 5 belangrijkste elementen van Ashtanga yoga zijn en hoe je ze gebruikt. Hoewel er vanuit de traditie nog een diepere filosofische en spirituele

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 10 november 2016

Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 10 november 2016 Workshop Mindful Werken in de Kraamzorg Kraamzorgcafé 10 november 2016 Willem de Groote Mindfulness- en Compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Willem de Groote Bedrijfsfysiotherapeut Mindfulness- en Compassie

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND

VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND VERWENMOMENTEN HAIR - BODY - MIND Studio looks zet zich in om ondersteuning en ontspanning te kunnen bieden bij uiterlijke, fysieke en psychische veranderingen welke het gevolg van kanker kunnen zijn.

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

voorjaar 2016 workshops bijscholingen cursussen

voorjaar 2016 workshops bijscholingen cursussen voorjaar 2016 workshops bijscholingen cursussen inhoud WORKSHOPS ALS KENNISMAKING Voor iedereen die (nader) kennis wil maken met onze opleiding en met onze stijl van lesgeven Adem: spiegel van het bewustzijn

Nadere informatie

Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016

Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016 Workshop Mindful Werken in de Thuiszorg Thuiszorgcafé 9 november 2016 Ida Tuinhof Mindfulness- en compassietrainer Bedrijfsfysiotherapeut Programma Introductie Wat is mindfulness + achtergrond Wat is mindful

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Sinds december 2013 hebben we voor het eerst ons studie- en meditatieprogramma in het nieuwe centrum opgezet en uitgevoerd. We zijn erg

Nadere informatie

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding

Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Oefeningen ter Verbetering van je Lichaamshouding Verkeerde lichaamshoudingen veroorzaken klachten. Eén van de meest voorkomende verkeerde houdingen, wordt veroorzaakt door een naar vorend hangend hoofd,

Nadere informatie

Mindfulness bij volwassenen

Mindfulness bij volwassenen Ondanks de toegenomen kennis over autisme bij volwassenen, is er helaas nog weinig bekend over een passende behandeling. In Mindfulness bij volwassenen met autisme bespreekt Annelies Spek een nieuwe overbelast

Nadere informatie

Ga zitten of liggen zodat je je hand op je buik kan leggen, ter hoogte van je navel.

Ga zitten of liggen zodat je je hand op je buik kan leggen, ter hoogte van je navel. DE TECHNIEKEN) Alle technieken doe je zittend of liggend. Liefst waar het stil of rustig is, of waar je je voor je gevoel even kunt terugtrekken uit gesprekken. Wanneer je je ogen kunt sluiten werkt het

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

De vijf Tibetaanse Riten

De vijf Tibetaanse Riten De vijf Tibetaanse Riten De vijf Tibetaanse riten gebaseerd op Fontein der Jeugd van Peter Kelder. Deze vijf bewegingen, de riten genoemd, activeren en balanceren de meridianen van het lichaam. In combinatie

Nadere informatie

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen

High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen 1 er Novemb 3 e i Edit 2014 High Tea-en Gezonde recepten Chi Kung 20 minutes work-out Oefeningen voor strakkere billen Alles over de pompoen MIND 49 49 Chi Kung; Het opbouwen van vitale energie en mentale

Nadere informatie

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden.

A. God, wij bidden U voor alle mensen die onzeker zijn over zichzelf: dat zij het vertrouwen in zichzelf hervinden. Bidden met jongeren Voorbede Ben je teleurgesteld in het leven? Ben je gekwetst door anderen? Draag je vervelende herinneringen met je mee? A. God, wij bidden U voor alle mensen die hun leven graag anders

Nadere informatie

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren.

Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Relatie tussen Mindfulness, veranderen en leren. Inez Dirkzwager I.Dirkzwager@vumc.nl VUmc Amstel Academie http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/ http://www.vumc.nl/afdelingen/amstelacademie/expertisecentrum/

Nadere informatie

Nieuwsbrief lente 2015

Nieuwsbrief lente 2015 Ontspanning en plezier, creatief in beweging www.annekeuineken.nl Nieuwsbrief lente 2015 Op weg naar Pasen.. nieuw leven dat ondanks de kou voorzichtig tevoorschijn komt. Op de cursuslocatie bij Perdon

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Yoga voor beginners. Wat is yoga? HANDLEIDING. Yoga is een oude leer uit India en leert de mens te leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving

Yoga voor beginners. Wat is yoga? HANDLEIDING. Yoga is een oude leer uit India en leert de mens te leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving Yoga voor beginners HANDLEIDING Samengesteld en opgeschreven door Tara Visser. yoga Wat is yoga? Yoga is een oude leer uit India en leert de mens te leven in harmonie met zichzelf en met zijn omgeving

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN

7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN 7 HEERLIJKE ONTSPANNINGSOEFENINGEN VOOR THUIS OF OP JE WERK Kom tot rust met deze eenvoudige ontspanningsoefeningen Door te ontspannen krijgt je lichaam de mogelijkheid om zich te herstellen van de dagelijkse

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

WIE DE MOLLII PAST, TREKKE M AAN

WIE DE MOLLII PAST, TREKKE M AAN 62 VEINE WIE DE MOLLII PAST, TREKKE M AAN TEKST: RENÉE RUISCH FOTO S: CAWE FOTOGRAFIE/EIGEN BEZIT HOEWEL JE HET VERSTANDELIJK WEL BEGRIJPT, BEN JE TOCH VERRAST ALS JE ZIET DAT EEN UUR HET PAK DRAGEN METEEN

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

Aerobiczaal van 16 juli t/m 28 augustus Zomerrooster 2016

Aerobiczaal van 16 juli t/m 28 augustus Zomerrooster 2016 Z omerrooster Zoals beloofd hier het zomerrooster welke geld van 16 juli t/m 28 augustus Het was een hele puzzle, omdat we gelijk de crossfit- en HIKT-lessen naar de aerobiczaal willen overbrengen. We

Nadere informatie

CD Liggende Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking

CD Liggende Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking CD Liggende Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking INLEIDING (Fragment 1. 2:16 min.) We beginnen nu met de liggende bewegingsoefeningen. Sta jezelf toe deze oefeningen met dezelfde zorgzame aandacht

Nadere informatie

Lenig worden. Inhoud: Inleiding Warming up Stretchen Cooling-down Poses. M.koning

Lenig worden. Inhoud: Inleiding Warming up Stretchen Cooling-down Poses. M.koning Lenig worden Inhoud: Inleiding Warming up Stretchen Cooling-down Poses M.koning Inleiding: Leniger worden, dat willen we allemaal wel. Maar hoe word je nou eigenlijk lening? En wat is de beste manier om

Nadere informatie

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum.

Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Over Kwartjes, met aandacht eten, Je adem en een bijzonder Museum. Hatseflats! Vandaag begin je aan een nieuwe, andere manier van omgaan met jezelf, je tijd, je omgeving en alles wat je op je pad tegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding en leeswijzer 2. Energie Psychologie 3. Gedachten jouw jouw 4. Verantwoordelijkheid Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding en leeswijzer 3 2. Energie Psychologie 7 3. Gedachten 10 Het zijn jouw gedachten die jouw wereld creëren 11 4. Verantwoordelijkheid 13 5. Persoonlijk Plan, jouw blauwdruk

Nadere informatie

. "I am not what happened to me. I am what I choose to become."

. I am not what happened to me. I am what I choose to become. VERGEVING EN ZELFBEELD. "I am not what happened to me. I am what I choose to become." IS DEZE WORKSHOP IETS VOOR MIJ? Vaak denkt men bij vergeving aan mensen, die iets vreselijks is aangedaan of zelf een

Nadere informatie

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekken is een essentieel onderdeel van een evenwichtig trainingsprogramma. Het dagelijks uitvoeren van rekoefeningen kan de flexibiliteit en gezonde gewrichten

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Massage verwendag 25 mei 2014

Massage verwendag 25 mei 2014 Massage verwendag 25 mei 2014 met van 10.00 tot 17.00 doorlopend massages Ancient Thai massage Ayurvedische gezichtsmassage Warmwaterkussenmassage Breuss wervelmassage Ayurvedische voetmassage Chakra balans

Nadere informatie

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel

DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan LN Bussum tel Raja Yoga DIVINE LIFE SOCIETY Sint Janslaan 63 1402 LN Bussum tel.0356933381 infodehaan@hetnet.nl www.centrumdehaan.nl RAJA YOGA Raja yoga is een Pad waarbij meditatie niet het doel, maar een Weg is naar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stilzitten als een kikker. Lieve mensen,

NIEUWSBRIEF. Stilzitten als een kikker. Lieve mensen, NIEUWSBRIEF Lieve mensen, Nieuwsbrief 1, 21 januari 2014 We zijn alweer een aantal weken in het nieuwe jaar en alle yogalessen zijn weer volop bezig. Heerlijk om weer aan de slag te zijn. Een nieuw jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

CD Staande Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking

CD Staande Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking CD Staande Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking INLEIDING (Fragment 1. 1:01 min.) Je begint nu met de staande bewegingsoefeningen. Bedenk dat je dit doen in aandacht, bewust van elk moment.

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM, tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational

Nadere informatie

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos

Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos (Hemel en Aarde) Taiji Laat ik, voordat ik over taiji (Tai Chi) begin, eerst over mezelf vertellen. Mijn naam is Jos Thissen, ben sinds midden tachtiger jaren bezig met vechtkunsten. Na eerst enkele jaren

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN

MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN MODULE #4 MIJN OVERTUIGINGEN Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoe ga je met dit boekje om? 7. 2 Lichaamsseintjes waaraan merk jij dat je zenuwachtig wordt? 17

Inhoudsopgave. Hoe ga je met dit boekje om? 7. 2 Lichaamsseintjes waaraan merk jij dat je zenuwachtig wordt? 17 Inhoudsopgave Waarom dit boekje? 6 Hoe ga je met dit boekje om? 7 1 Wat is stotteren? 9 2 Lichaamsseintjes waaraan merk jij dat je zenuwachtig wordt? 17 3 Zenuwachtig? Zet je buikademhaling aan! 19 4 Onzekerheid

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

Voorbereidende informatie Mindfulnesscursus

Voorbereidende informatie Mindfulnesscursus Voorbereidende informatie Mindfulnesscursus Beste, Allereerst hartelijk dank voor je belangstelling voor een Mindfulnesscursus van Mindthings. In dit schrijven vind je meer informatie over de 8-weken cursus.

Nadere informatie