ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES"

Transcriptie

1 ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES Energetische geneeskunde bezit vele eigenschappen, waardoor ze de conventionele geneeskunde ver overstijgt. De belangrijkste van deze eigenschappen zijn: het benaderen van biologische processen vanaf hun energetische basis het regelen van biologische processen met precisie, snelheid en flexibiliteit ondersteunt heling en voorkomt ziekte en kan eenvoudig, goedkoop en niet indringend toegepast worden kan thuis, op een zelfhulp basis, gebruikt worden, waardoor de patiënt meer bij het helingsproces betrokken wordt maakt gebruik van heling op afstand, de helende invloed van gebed en de rol van intentie in heling versterkt de integratie van lichaam, psyche en geest en de passie voor het leven of met andere woorden een holistische benadering Cellen, genen en velden De basis voor energetische geneeskunde is dat ziekte het resultaat is van verstoringen in de lichaamsenergie en energievelden. Wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de praktijk zorgt ervoor dat er tegenwoordig meer geloof gehecht wordt aan energetische geneeskunde. Dit wordt ook in de hand gewerkt omdat het publiek hoe langer hoe meer ontevreden is en zich zorgen maakt over de gevaren en de kostprijs van de conventionele geneeskunde. Onderzoek naar de natuurlijke werking van het lichaam heeft een beslissende invloed vastgesteld van de lichaamsenergieën en de georganiseerde velden op de genen en op de celactiviteit. Meer nog dan de genetische codering, die we van onze ouders geërfd hebben, is het de uitdrukking van de genen op elk moment waardoor onze gezondheid het meest beïnvloed wordt. De basisfunctie van een gen, instructies aan de cel geven om een bepaalde proteïne of andere molecule te produceren, is goed gekend. Elke cel ondergaat een tal chemische reacties per seconde, maar men begrijpt echter nog niet hoe deze chemische reacties gecoördineerd worden met de acties van de andere biljoenen cellen van het lichaam. De vraag is dan ook: Als al deze genen samenwerken, zoals een onvoorstelbaar groot orkest, wie of wat is dan de dirigent? Het antwoord, vastgesteld door wetenschappelijk onderzoek, is dat de georganiseerde velden de biochemische processen besturen. Organen werken in harmonie en dit kan niet toegeschreven worden aan de acties van chemische boodschappers. De hersenen, het hart en de longen zijn in een dusdanig elektromagnetisch evenwicht, dat wanneer er een elektromagnetische verandering in één ervan optreedt, de anderen gelijktijdig veranderen. Het coördineren van chemische reacties per seconde in elk van de ongeveer 100 biljoen cellen kan niet verklaard worden door cellen die chemische boodschappers uitsturen naar andere cellen. Terwijl de manier waarop de onvoorstelbaar ingewikkelde processen van het lichaam gecoördineerd worden nog altijd een van de meest fundamentele vragen in de biologie blijft, brengt het biochemische model alleszins geen aanvaardbare antwoorden naar voren. Terwijl de chromosomen en genen in de kern van elke cel identiek zijn, worden blijkbaar de juiste instructies voor een nier op de een of andere manier geactiveerd als dit gen zich in een niercel bevindt en voor een lever als deze zich in een levercel bevindt. Welk chemisch proces vertelt deze genen wat er nodig is? Genen geven hun instructies alsof zij grondig geïnformeerd worden over datgene wat er overal in het lichaam gebeurt en over wat er nodig is om hun relatie met het hele systeem in stand te houden. Wie is hier dan de dirigent? Niemand heeft tot dusver chemische mechanismen ontdekt die het gen informeren over de toestand van het hele organisme. Op zoek naar andere verklaringen hebben wetenschappers in verschillende vakgebieden waaronder biologen, fysici, neurologen en anesthesisten het idee naar voren geschoven van een veld van waaruit biologische

2 informatie uitgezonden wordt naar genen, neuronen en andere controlerende mechanismen. Het concept dat energievelden de fysieke ontwikkeling beïnvloeden blijft alsmaar weer het hoofd opsteken in de biologie. In 1930 ontdekte Harold Burr, een neuro-anatoom aan de Geneeskundeschool van Yale, al dat er niet alleen overeenkomsten zijn tussen specifieke ziektepatronen en elektrische karakteristieken van de betrokken organen, maar dat fysieke ziekte vooraf gegaan wordt door veranderingen in het elektromagnetisch veld van het organisme! De implicatie van deze ontdekking voor de gezondheidszorg begint nu pas gewaardeerd te worden en de energetische geneeskunde probeert nu nieuwe benaderingen voor het voorkomen van ziektes naar voren te schuiven. Sinds die tijd heeft bijkomend bewijsmateriaal over de effecten van het veld op fysiologische processen zich opgestapeld. Een van de meest bewezen effecten van velden op de biologische uitdrukking vinden we bij het ontkiemen van zaadjes. Er werd herhaaldelijk aangetoond dat een waaier van interventies, zoals het blootstellen van de zaadjes aan muziek of aan de handen van een heler, een grote invloed uitoefent op het ontkiemingsproces. Pulserende Magnetische Stimulatie machines (PMS), of hersenpacemakers, creëren magnetische velden die doeltreffend bleken te zijn bij een aantal verstoringen gaande van de ziekte van Parkinson tot epilepsie en depressie. De theorie achter het gebruik van energievelden om biologische processen te beïnvloeden is helemaal niet esoterisch: Een normale cel heeft een elektrisch potentieel van ongeveer 90 millivolt. Een ontstoken cel heeft een potentieel van ongeveer 120 millivolt en een cel in staat van ontbinding kan terugvallen tot 30 millivolt. Door de elektrische velden van de cellen af te stemmen op de magnetische pulsering van de PMS machine kunnen cellen terug gebracht worden naar een gezond bereik. Er werd waargenomen dat elektrische stromen enorme aantallen cellen met elkaar verbinden en dit maakt deel uit van het groei- en herstelmechanisme, een proces dat duidelijk de acties van de individuele cellen overstijgt. Deze waarnemingen suggereren dat een elektrisch veld zowel intrinsiek verweven is met het systeem en tegelijkertijd is dit veld in staat om verschillende stromen op te wekken die inwerken op het systeem om groei en herstel te bevorderen. Er werd ook aangetoond dat dit veld niet gegenereerd dient te worden van binnen in het organisme om groei en herstel te bewerkstelligen. Wanneer elektrische stromen toegepast worden op een weefsel, dan zullen een groot aantal cellen ook in harmonie reageren om specifieke fysiologische processen op te starten (zowel in positieve als negatieve zin), en het potentieel voor heling afkomstig van zulke procedures kan een begin zijn om de therapeutische effecten te verklaren die gerapporteerd werden nadat bv. een therapeut zijn handen (die op zichzelf een meetbaar elektromagnetisch veld genereren) in de nabijheid van het zieke of gekwetste weefsel houdt. De elektromagnetische velden van de handen van helers kunnen gemeten worden en men heeft vastgesteld dat deze aanzienlijk groter zijn wanneer de intentie van de therapeut gericht is op het helingsproces. De lichaamsenergieën Verschillende energievelden werken blijkbaar in harmonie bij het controleren van biologische processen, waaronder een bioveld dat het lichaam omgeeft (aura), plaatselijke velden die zich op specifieke plaatsen van het lichaam bevinden (chakra s) en paden die de energiestroom in het lichaam regelen (meridianen). Deze velden komen interessant genoeg overeen met energetische systemen die in helingstradities van andere culturen beschreven werden. Moderne laboratoria vinden tegenwoordig proefondervindelijk bewijs voor deze filosofiën. Terwijl energie vele vormen kan aannemen, zoals kinetisch, thermaal, chemisch, nucleair, lijken de energieën die voornamelijk belangrijk zijn in energetische

3 geneeskunde betrekking te hebben op de elektrische, de elektromagnetische en de subtiele energieën van het lichaam. Elektriciteit heeft te maken met de beweging van elektronen en protonen. Zoals een kleine batterij slaat elke cel in het lichaam elektriciteit op en straalt deze ook uit. Normaal heeft de buitenkant van een levende cel een positieve elektrische lading en de binnenkant een negatieve lading. Deze ladingen kunnen tijdelijk omgekeerd worden als er natrium- en kaliumionen in de cel gepompt worden via het celmembraan. Dit is bijvoorbeeld de manier waarop neurologische impulsen zich via zenuwcellen voortbewegen. Tegen de tijd dat een embryo slechts 4 cellen groot is, kan er al een elektrische gradiënt waargenomen worden die specifieke genen begint te activeren. Elke ademhaling, elke spierbeweging en elk stukje voedsel dat verteerd wordt, omvat elektrische activiteit. Op eenzelfde wijze worden herinneringen, gevoelens en gedachten gecodeerd in patronen van kleine elektrische impulsen. Elektromagnetische straling is een zichzelf voortplantende golf. Elektromagnetische golven vallen in een spectrum dat zich uitstrekt van radiogolven tot microgolven, tot infrarood licht tot zichtbaar licht, tot ultraviolet licht, tot röntgenstralen en gammastralen. Het elektromagnetisch spectrum kan uitgedrukt worden in termen van energie, golflengte of frequentie. Terwijl elektromagnetische energie als een golf reist, wordt het door materie als deeltje geabsorbeerd, dit deeltje wordt een foton genoemd. Fotonen worden via de golf verdeeld, maar je kan geen elektromagnetische golf uit elkaar halen en de fotonen vinden, net zo min als je een geabsorbeerd foton kan nemen en hierin de elektromagnetische golf kan vinden. Dit mysterie lag aan de basis van de kwantum fysica. Subtiele energieën werden door Einstein beschreven als energieën die bekend staan voor hun effect, alhoewel we geen instrumenten hebben om deze rechtstreeks te meten. Elektromagnetisme bevond zich 250 jaar geleden nog in deze categorie. Vele energieën waar energetische therapeuten zich op richten kunnen geen naald op een apparaat doen bewegen, maar we zien wel dat ze een invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit. Ondertussen is er een apparaat ontwikkeld door Tiller van de Stanford Universiteit dat het bestaan van een energieveld aantoont dat zich niet binnen het elektromagnetisch spectrum bevindt. Het is zeer interessant om vast te stellen dat dit apparaat ook aantoont dat subtiele energieën reageren op menselijke intentie. Er bestaan vele rapporten van helers die juiste medische diagnoses stellen door zich enkel af te stemmen op de energie van een persoon. Alhoewel het idee dat velden biologische en andere soorten informatie bevatten nog steeds weinig interesse wekt in de wetenschappelijke gemeenschap, komen er meer en meer krachtige voorbeelden onder het oog van het publiek. Zo zien we ondermeer bij patiënten die een harttransplantatie ondergingen, dat zij gedachten, herinneringen, smaken, verlangens, waarden, gedrag en andere persoonlijke kenmerken vertonen waarvan zij later ontdekken dat deze toebehoorden aan de persoon wiens hart zij ontvangen hebben. Terwijl conventionele modellen deze gebeurtenissen niet kunnen verklaren, lijkt het logisch te zijn dat het hart een veld met zich mee draagt (en het elektrisch veld van het hart is ongeveer 60 keer groter dan dat van de hersenen en het elektromagnetisch veld ongeveer 5000 keer sterker!) en dat dit veld de informatie van het individu bevat. Zes pilaren van Energetische Geneeskunde Conventionele geneeskunde richt zich op de biochemie van de cellen, weefsels en organen. Energetische geneeskunde richt zich op de velden die de groei en het herstel van cellen, weefsels en organen organizeren en controleren en op manieren om deze velden te beïnvloeden. Dit geeft energetische geneeskunde heel wat voorsprong op het conventionele medische model. Zes van deze extra krachten kunnen gezien worden als de pilaren waardoor energetische geneeskunde een gevestigde waarde moet worden in de gezondheidszorg.

4 Pilaar 1: Bereik - Energetische geneeskunde kan biologische processen benaderen vanaf hun energetische basis en is hierdoor in staat om het volledige spectrum van fysieke aandoeningen te beïnvloeden. Het menselijk lichaam is niet slechts de som van zijn mechanische delen, maar een systeem van levende energie. De huid stoot ongeveer 30 fotonen per vierkante centimeter per seconde uit. Elke cel zendt elektromagnetische straling uit. Elektrische signalen controleren elk fysiologisch proces. Maar toch blijft de westerse geneeskunde zijn aandacht richten op de chemie van het lichaam met weinig aandacht voor de energie van de organizerende velden, en biedt ze voornamelijk farmaceutische en operatieve interventies aan. De invloed van energievelden op de uitdrukking van genen ligt aan de basis van de mogelijkheden van de energetische geneeskunde voor het helen en voorkomen van een uitgebreide waaier gezondheidsproblemen. Gedurende de laatste 50 jaar hebben honderden studies aangetoond dat elk facet van biologische processen diepgaand beïnvloed wordt door de onzichtbare krachten van het elektromagnetisch spectrum. Specifieke patronen van elektromagnetische straling reguleren het DNA, RNA en proteïnesynthese, wijzigen de vorm en functie van proteïnen en controleren de genen, celdeling, celdifferentiatie, morfogenese (het proces waardoor cellen zich organizeren in organen en weefsels), hormoonuitscheiding, zenuwgroei en functie, dus eigenlijk alle fundamentele processen die bijdragen tot het ontplooien van het leven. Wat betekent dit? Bijvoorbeeld, als elektromagnetisch onevenwicht het lichaam stimuleert om een chemische stof aan te maken om het evenwicht te herstellen, zoals oestrogeen of progesteron, dan wordt deze chemische stof geproduceerd in de juiste hoeveelheid die nodig is en alleen daar waar deze nodig is. Energetische behandelingen die ontworpen zijn om meer oestrogeen of progesteron te produceren, brengen elektromagnetische signalen waardoor het lichaam het noodzakelijk hormoon gaat aanmaken door gebruik te maken van zijn eigen natuurlijke mechanisme. Als we medicijnen in de bloedbaan brengen dan is de dosering gebaseerd op gemiddelden en op giswerk en deze verplaatsen zich naar en hebben een invloed op andere delen van het lichaam waar ze niet thuis horen, hetgeen bijvoorbeeld kan resulteren in een enorme stijging van hartziekte, beroerte en borstkanker. Elk jaar sterven er in de Verenigde Staten tussen de en mensen aan wat men nevenwerkingen van voorgeschreven medicijnen noemt, waardoor medische behandeling doodsoorzaak nummer 1 geworden is! De eerste pilaar van energetische geneeskunde is de mogelijkheid om de tekortkomingen van de hedendaagse strategieën in de gezondheidszorg te overwinnen, omdat ze op een veilige manier de energieën die aan de basis liggen van alle biologische processen kunnen beïnvloeden. Pilaar 2: Doeltreffendheid Energie interventies kunnen biologische processen met precisie, snelheid en flexibiliteit reguleren. Elektromagnetische frequenties zijn honderd keer krachtiger dan chemische signalen om informatie over te dragen in biologische systemen. Vele van de chemische stoffen in het lichaam leggen minder dan één centimeter per seconde af, terwijl een elektromagnetische golf drie vierde van de afstand tot de maan kan afleggen in dezelfde tijdspanne. De signalen die bijvoorbeeld via acupunctuur gestuurd worden, liggen vele malen hoger dan de signalen die via zenuwimpulsen doorgegeven worden. Het is ironisch dat de conventionele geneeskunde wel gebruik maakt van diagnostische instrumenten die gebaseerd zijn op het principe van energie als bron van informatie. Deze hebben zeker hun waarde bewezen om op een niet indringende manier ziektes te kunnen vaststellen (MRI, EEG, ECG, EMG, CAT ) Gezond en ongezond weefsel heeft verschillende elektromagnetische kwaliteiten, hetgeen door de gescande beelden geregistreerd wordt. Energetische therapeuten stellen op eenzelfde manier, en vaak zonder deze apparaten, onevenwicht in de energieën van het lichaam vast en zij gaan hier rechtstreeks mee aan de slag, zodat de golfpatronen die uitgezonden worden door ziek weefsel of andere niet goed functionerende systemen gewijzigd worden en omgeven worden door energievelden

5 die een therapeutisch effect in de hand werken. Dit zal de tijd van het helingsproces aanzienlijk verkorten en geen ongewenste nevenwerkingen met zich mee brengen. Pilaar 3: Praktisch energetische geneeskunde ondersteunt heling en voorkomt ziekte met interventies die eenvoudig, goedkoop en niet indringend zijn. Historisch gezien werd de mogelijkheid om onevenwichtige energie te kunnen voelen en corrigeren altijd al gekoppeld aan overleving. Inheemse stammen konden aan de energie van een plant voelen of deze al dan niet giftig was. Inheemse geneeskunde is erop gebaseerd om het lichaam gezond te houden door de energieën in beweging en in evenwicht te houden. In elke cultuur en in elke medische traditie, voor de onze, werd heling bewerkstelligd door het bewegen van energie. Omdat verstoorde energie leidt tot overeenkomstige verstoringen in het fysieke lichaam, is het behouden van gezonde energieën de weg voor het behouden van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Een bewijs hiervan is dat in het oude China men de dokter betaalde wanneer men gezond was. Als men ziek werd moest men de dokter niet betalen omdat hij gefaald had om jouw energieveld gezond te houden en ziekte te voorkomen! Energie kan systematisch aan het helingsproces toegevoegd worden door verschillende methodes. Een eerste vorm van energie, die mechanisch gegenereerd wordt, is piezoelektriciteit waarbij door druk elektrische stroom doorheen het bindweefsel van het lichaam geleid wordt. Dit vormt de basis van acupressuur en acupunctuur, alsook van massage. Een tweede manier waarop energie in heling gebruikt kan worden is door het weefsel te omringen met een elektromagnetisch veld. Als de handen van een heler over een lichaamsdeel gehouden worden dan kan de energie in het weefsel terug afgestemd en in evenwicht gebracht worden. Een derde benadering is door echt elektrische impulsen doorheen het lichaam te sturen, zoals gebeurt met pacemakers en PMS machines. Een laatste benadering, en de meest blijvende, heeft betrekking op het zich afstemmen op het kwantumveld, hetgeen een verklaring geeft voor heling op afstand en andere niet plaatselijke effecten, waaronder intentie, meditatie, gebed enz.. Pilaar 4: Bekrachtiging van de patiënt energetische geneeskunde omvat methoden die thuis gebruikt kunnen worden, op een zelfhulp basis, waardoor een samenwerking tussen patiënt en therapeut tot stand gebracht wordt. In energetische geneeskunde wordt het lichaam geheeld door het activeren van zijn natuurlijke helende energieën en ook door het herstellen van energieën die zwak, verstoord of uit evenwicht zijn. De patiënt kan zelf oefeningen, houdingen of technieken aanleren die zich specifiek richten op het uitoefenen van energetische invloed. Ze activeren zelf hun eigen innerlijke heler. Individuen kunnen leren om vast te stellen welke systemen uit evenwicht zijn en procedures ter verbetering op te starten. Energetische geneeskunde erkent dat energie een unieke, vitale, levende, bewegende kracht is in elk individu en dus zich uitermate leent om door het individu zelf onder controle gehouden te worden. De helende energieën van het lichaam zijn gratis ter beschikking, zij zijn het geboorterecht van elk individu. Energetische geneeskunde leert mensen om met deze energieën te werken om ziekte tegen te gaan en de gezondheid te verbeteren. Pilaar 5: Kwantumcompatibiliteit energetische geneeskunde gebruikt heling op afstand, de helende invloed van gebed en de rol van intentie bij de genezing. Nu wetenschappers hoe langer hoe meer zicht krijgen op de onvoorstelbaar kleine bouwstenen van de natuur, zoals quarks, baryons en mesons, komen ze tot de conclusie dat materie helemaal niet samengesteld is uit deeltjes, maar eerder uit strengen van vibrerende energie. Het fysieke lichaam vibreert voortdurend en resoneert met andere energieën uit de omgeving. Men erkent nu de potentiële kracht van velden, die kwantumeigenschappen vertonen en in wisselwerking staan met het bewustzijn. Dit soort velden kunnen de gunstige effecten verklaren van gebed en heling op afstand alsook de rol van intentie, het placebo effect en andere psychologische factoren in gezondheid en heling. De impact van de menselijke intentie op fysieke systemen, zowel binnen als voorbij het lichaam van de persoon die de intentie houdt, is nog een anomalie

6 die de kracht benadrukt van energetische geneeskunde. Experimenten die de rol van intentie op fysieke en sociale processen aantonen, variëren van het richten van gedachten om het ontkiemen van zaadjes te stimuleren tot een enorme verlaging van het criminaliteitscijfer nadat meditatiegroepen zich richten op probleemwijken. Pilaar 6: Holistische Oriëntatie Energetische geneeskunde versterkt de integratie van lichaam, psyche en geest, hetgeen niet alleen leidt tot een focus op heling maar ook tot het bereiken van een groter welzijn, rust en passie voor het leven. Energetische geneeskunde is bezorgd om de persoon als een geïntegreerd energetisch systeem, en heeft een impact op lichaam, psyche en geest. De diagnose richt zich op verstoringen en onevenwicht in het energiesysteem van het lichaam. Zo ziet men bijvoorbeeld bij kanker dat de energieën volledig gedesorganiseerd zijn en geen samenhang meer hebben, daar waar we bij MS zien dat de energieën zodanig georganiseerd zijn dat elke vorm van flexibiliteit ontbreekt. De behandeling richt zich niet op de ziekte of op de symptomen, maar is eerder ontworpen om het energetisch onevenwicht te herstellen. Symptomen reiken sleutels aan om de aard van het onevenwicht te bepalen en de mate waarin de behandeling succes kent, maar zij zijn niet het belangrijkste aandachtspunt. Daar waar de conventionele geneeskunde nierziekte behandeld door enkel naar het orgaan zelf te kijken, richt energetische geneeskunde zich op de impact die het energetisch systeem heeft op de nieren. Energetische geneeskunde biedt vele methodes aan die een onmiddellijk effect hebben op het hele lichaam. De reden waarom deze energetische interventies deze holistische invloed kunnen hebben op het lichaam, ligt in het bindweefsel van het lichaam dat door helers gezien wordt als een communicatiemedium. Dit effect op het hele lichaam brengt een aantal voordelen met zich mee. Energetische interventies worden door het bindweefsel verder geleid zodat de informatie gelijktijdig ontvangen wordt doorheen het hele lichaam. Zo worden de toegevoegde energieën gecoördineerd via het totale energetisch systeem van het lichaam, hetgeen resulteert in een evenwichtige zelf-regulering. Gebaseerd op materiaal van David Feinstein en Donna Eden.

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland.

Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. Biofotonen en de regulering van het lichaam met Prof. Fritz-Albert Popp van het International Institute of Biophysics in Neuss, Duitsland. In de andere twee testen werd duidelijk dat de stem de activiteit

Nadere informatie

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme

Zonnestraling. Samenvatting. Elektromagnetisme Zonnestraling Samenvatting De Zon zendt elektromagnetische straling uit. Hierbij verplaatst energie zich via elektromagnetische golven. De golflengte van de straling hangt samen met de energie-inhoud.

Nadere informatie

De overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington

De overeenkomsten tussen de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Succesvolle gentherapiestudie bij de ziekte van Parkinson geeft

Nadere informatie

De toepassing van harmonische frequenties TRIKOMBIN. Matrix ontladingstherapie volgens Baklayan Bioresonantie therapie Frequentie therapie

De toepassing van harmonische frequenties TRIKOMBIN. Matrix ontladingstherapie volgens Baklayan Bioresonantie therapie Frequentie therapie De toepassing van harmonische frequenties TRIKOMBIN Drie systemen in één apparaat Matrix ontladingstherapie volgens Baklayan Bioresonantie therapie Frequentie therapie Behandel uw patiënten sneller en

Nadere informatie

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn?

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? door Kees Aaldijk transpersoonlijk coach en therapeut 06-142 742 93 www.transpersoonlijk.nl gepubliceerd in Spiegelbeeld januari 2010

Nadere informatie

Mitochondriën en oxidatieve stress

Mitochondriën en oxidatieve stress Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Ons richten op oxidatieve stress bij de ziekte van Huntington Celschade

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D

Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D Patiënteninformatie therapie met licht Fotonen- en Lasertherapie met de Hyper-Photon 3D Lichtenergie als bron voor herstel en genezing Wat is fotonentherapie? Fotonentherapie is een moderne therapievorm

Nadere informatie

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons Tarieven: Het tarief van een behandeling is 65 euro. Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, gelieve dit minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit om het mogelijk te maken om nog een andere cliënt

Nadere informatie

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades

Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Energetische achtergronden van autisme bewustzijnskanalen, het energieraster om de aarde, contracten en blokkades Ieder kind is uniek, dus ook kinderen met autistische symptomen. Er zijn allerlei oorzaken

Nadere informatie

Wat zijn polyq ziektes?

Wat zijn polyq ziektes? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Zijn er genetische verbanden tussen neurodegeneratieve ziektes?

Nadere informatie

Alfastraling bestaat uit positieve heliumkernen (2 protonen en 2 neutronen) met veel energie. Wordt gestopt door een blad papier.

Alfastraling bestaat uit positieve heliumkernen (2 protonen en 2 neutronen) met veel energie. Wordt gestopt door een blad papier. Alfa -, bèta - en gammastraling Al in 1899 onderscheidde Ernest Rutherford bij de uraniumstraling "minstens twee" soorten: één die makkelijk wordt geabsorbeerd, voor het gemak de 'alfastraling' genoemd,

Nadere informatie

Waar gaat de hype eigenlijk over?

Waar gaat de hype eigenlijk over? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Is een nieuwe ZvH studie op het juiste spoor? Een recente ZvH dierenstudie

Nadere informatie

Gewichtsverlies bij Huntington patiënten

Gewichtsverlies bij Huntington patiënten Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Mollige muizen wijzen op het belang van de hypothalamus bij de ziekte

Nadere informatie

Tabel 1. Ziektelast voor de 10 meest lastgevende ziektes, bij mannen en bij vrouwen, gemeten in het jaar 2000 DALY S (%) DALY S (%)

Tabel 1. Ziektelast voor de 10 meest lastgevende ziektes, bij mannen en bij vrouwen, gemeten in het jaar 2000 DALY S (%) DALY S (%) De bijdrage van de antroposofische eerstelijnszorg aan de vermindering van de Burden of disease in Nederland: een explorerende pilotstudy door Erik Baars In dit onderzoek werd de bijdrage van de antroposofische

Nadere informatie

Wij willen dat het uw dier goed gaat!!

Wij willen dat het uw dier goed gaat!! Patiënteninformatie Wij willen dat het uw dier goed gaat!! BICOM Bioresonantietherapie Betere en snellere diagnose. Therapie zonder medicatie. Beste lezer, Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe het

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten het vakgebied

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten het vakgebied Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten het vakgebied Met dit proefschrift ga ik promoveren in de biochemie. In dit vakgebied wordt de biologie bestudeerd vanuit chemisch perspectief. Het

Nadere informatie

Genen, eiwitten en functies

Genen, eiwitten en functies Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. De buurt in kaart brengen: Huntingtine's nieuwe eiwitpartners Studie

Nadere informatie

Hoe doen ze dat: een medicijn maken?

Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Hoe doen ze dat: een medicijn maken? Je neemt vast wel eens iets tegen de hoofdpijn of koorts. En vaak waarschijnlijk zonder er bij na te denken. Maar wist je dat het wel twaalf jaar duurt voordat een

Nadere informatie

Fosfodiesterase inhibitoren: nieuwe ZvH medicijnen die spoedig de testfase in gaan. Fosfo-di-watte? fosfodiësterase remmers

Fosfodiesterase inhibitoren: nieuwe ZvH medicijnen die spoedig de testfase in gaan. Fosfo-di-watte? fosfodiësterase remmers Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Fosfodiesterase inhibitoren: nieuwe ZvH medicijnen die spoedig de

Nadere informatie

Ontwaken in universeel bewustzijn

Ontwaken in universeel bewustzijn Ontwaken in universeel bewustzijn De 'New Paradigm' in entertainment en onderwijs is er! Zoals vele anderen, heb ik lang gewacht op het verschijnen van zinvolle thema's in entertainment en onderwijs, die

Nadere informatie

Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid

Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid DE ASYRA IDT (IDT staat voor Integrale Diagnose Therapie) Het Asyra IDT systeem is de nieuwste ontwikkeling. Welkom in de 21 eeuw van de gezondheid Dit is een uniek, volautomatisch systeem dat betrouwbaar

Nadere informatie

Quantummechanica en Relativiteitsleer bij kosmische straling

Quantummechanica en Relativiteitsleer bij kosmische straling Quantummechanica en sleer bij kosmische straling Niek Schultheiss 1/19 Krachten en krachtdragers Op kerndeeltjes werkt de zwaartekracht. Op kerndeeltjes werkt de elektromagnetische kracht. Kernen kunnen

Nadere informatie

Floww health technology

Floww health technology Floww health technology Straling en Gezondheid Gerenommeerde wetenschappers zeggen dat straling de gezondheid kan beïnvloeden. Er zijn inmiddels vele duizenden wetenschappelijke onderzoeken die een verband

Nadere informatie

Medische technieken. Maar dat is toch niet nieuw? Wat is. gebruiken voor verbetering. Mensverbetering

Medische technieken. Maar dat is toch niet nieuw? Wat is. gebruiken voor verbetering. Mensverbetering A1 Van verandering van de natuur naar verandering van het lichaam Wat is mens? A2 Medische technieken A3 gebruiken voor Maar dat is toch niet nieuw? A4 Sinds mensenheugenis zijn wij bezig de wereld om

Nadere informatie

De Ziekte van Huntington, huntingtine

De Ziekte van Huntington, huntingtine Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Leer de vijand kennen: Neutronenstraling onthult de bouw van het

Nadere informatie

De Ziekte van Huntington als hersenziekte

De Ziekte van Huntington als hersenziekte Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Beenmergtransplantatie bij de Ziekte van Huntington Beenmergtransplantaat

Nadere informatie

Medicinale dranken - Chlorophyl

Medicinale dranken - Chlorophyl Medicinale dranken - Chlorophyl Chlorophyl (water) Een wonder van de natuur. Chlorophyl en de balans zuren en base Giffen, schadelijke stoffen en andere milieubelastende stoffen, zoals een onevenwichtige

Nadere informatie

e-chrya Workshop 30 november 2014

e-chrya Workshop 30 november 2014 begeleiding bij energetische en spirituele ontwikkeling Workshop 30 november 2014 De workshops van e-chrya zijn bedoeld om te verbreden, te ontwikkelen en te ontdekken. Als groep, als netwerk, komen we

Nadere informatie

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com

Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer www.galacticnetwork.com Workshop Matrix Klankcodes t Clusterke Schinnen 3.- 4. Maart 2012 Schinnen, Nederland met Ingrid Keminer Galacticnetwork Ingrid Keminer Matrix Klankcodes met Ingrid Keminer Waar gaat deze unieke workshop

Nadere informatie

Exact Periode 5 Niveau 3. Dictaat Licht

Exact Periode 5 Niveau 3. Dictaat Licht Exact Periode 5 Niveau 3 Dictaat Licht 1 1 Wat is licht? In de figuur hieronder zie je een elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). Licht is

Nadere informatie

Correlatie: Kerndoelen W T - Curriculum Noord-Amerika - Mad Science Nederland. Amerikaans Curriculum. Wetenschappelijk onderzoek doen

Correlatie: Kerndoelen W T - Curriculum Noord-Amerika - Mad Science Nederland. Amerikaans Curriculum. Wetenschappelijk onderzoek doen GROEP 1 + 2 onderzoek is een set van samenhangende processen gebruikt om vragen te stellen over de natuurlijke wereld en het onderzoeken naar verschijnselen. alle lessen aan techniek werken Sommige zaken

Nadere informatie

Appendix Nederlandse samenvatting Resum en Català Curriculum vitae List of publications Acknowledgments

Appendix Nederlandse samenvatting Resum en Català Curriculum vitae List of publications Acknowledgments Appendix Resum en Català Curriculum vitae List of publications Acknowledgments Appendix Het menselijk lichaam, dat bestaat uit biljoenen cellen, wordt dagelijks blootgesteld aan gevaarlijke stoffen die

Nadere informatie

1. 1 Wat is een trilling?

1. 1 Wat is een trilling? 1. 1 Wat is een trilling? Een trilling is een beweging die steeds wordt herhaald. Bijvoorbeeld een massa m dat aan een veer hangt. In rust bevindt m zich in de evenwichtsstand. Als m beweegt noemen we

Nadere informatie

Carol Dweck en andere knappe koppen

Carol Dweck en andere knappe koppen Carol Dweck en andere knappe koppen in de (plus)klas 2011 www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com 2 http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/ theorie/heller/ 3 http://www.youtube.com/watch?v=dg5lamqotok

Nadere informatie

KANKER EN KANKERONDERZOEK

KANKER EN KANKERONDERZOEK DE GEMENE DELER KANKER EN KANKERONDERZOEK Naam: Klas: Datum: INLEIDING Kanker is een veelvoorkomende ziekte. Bijna een derde van de Nederlanders krijgt er vroeg of laat zelf mee te maken. Op dit moment

Nadere informatie

Waar leven is, zijn ook Enzymen

Waar leven is, zijn ook Enzymen Waar leven is, zijn ook Enzymen De verschillende functies van de Enzymen zijn ontelbaar veelzijdig, net zo als bij Microorganismen, maar Enzymen zijn geen Micro organismen. Het betreft hier dus geen levende

Nadere informatie

Epilepsie. Wat de docent moet weten.

Epilepsie. Wat de docent moet weten. Epilepsie Wat de docent moet weten. Sommige epileptische aandoeningen zijn moeilijker onder controle te brengen dan andere, maar de kans is groot dat de voorgeschreven medicijnen goed werken. Epilepsie

Nadere informatie

NU Genieten 2011 Prognos Scan Plus www.gezondbedrijven.nl

NU Genieten 2011 Prognos Scan Plus www.gezondbedrijven.nl GB meting individueel Prognos Scan Plus Ieder mens bevindt zich continu in een toestand tussen ziek en gezond. Er zijn al lang verstoringen voordat iemand verschijnselen krijgt. Deze verstoringen zijn

Nadere informatie

2.1 Wat is licht? 2.2 Fotonen

2.1 Wat is licht? 2.2 Fotonen 2.1 Wat is licht? In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). Licht is een elektromagnetische golf. Andere voorbeelden

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied

Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied Nederlandse samenvatting voor geïnteresseerden buiten dit vakgebied Modellen Lego voor het leven Wij mensen houden van modellen. Als kinderen beginnen wij de opbouw van dingen te begrijpen door ze met

Nadere informatie

1. Ouder en beter Inleiding

1. Ouder en beter Inleiding 1. Ouder en beter Inleiding Wat kan er fascinerender zijn dan ons brein? Het produceert de meest fantastische gedachten. Alles wat we weten over werelden zo ver weg als andere zonnestelsels of zo klein

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

Kunnen wij ook op grote afstand DNA met onze gedachtenkracht beïnvloeden? www.wetderresonantie.nl

Kunnen wij ook op grote afstand DNA met onze gedachtenkracht beïnvloeden? www.wetderresonantie.nl Dit is een hoofdstuk uit het boek De wet der resonantie van Pierre Franckh. Je mag dit hoofdstuk vrij doorsturen aan wie je maar wilt, zolang je het als geheel doorstuurt. Voor het gebruiken van (delen

Nadere informatie

Schieten op de boodschapper met enkel- streng RNA gen-uitschakeling anti- sense oligonucleotides RNA interference

Schieten op de boodschapper met enkel- streng RNA gen-uitschakeling anti- sense oligonucleotides RNA interference Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Schieten op de boodschapper met enkelstreng RNA gen-uitschakeling

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes

vervolg VEILIG werken in de buurt van antennes ELEKRTOMAGNETISCH SPECTRUM Het elektromagnetische spectrum bevat de volgende frequenties, gerangschikt van uiterst lage tot ultrahoge frequentie: extreem lage frequenties laagfrequente golven radiogolven

Nadere informatie

Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH. gemeenschap.

Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH. gemeenschap. Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH De ZvH en cilia gemeenschap. De ZvH en cilia: Huntingtine eiwit beïnvloedt kleine

Nadere informatie

KANKER EN KANKERONDERZOEK

KANKER EN KANKERONDERZOEK DE GEMENE DELER KANKER EN KANKERONDERZOEK Naam: Klas: Datum: INLEIDING Kanker is een veelvoorkomende ziekte. Bijna een derde van de Nederlanders krijgt er vroeg of laat zelf mee te maken. Op dit moment

Nadere informatie

Hyperthermie koortsopwekking tegen kanker

Hyperthermie koortsopwekking tegen kanker Hyperthermie koortsopwekking tegen kanker Hyperthermie is een behandeling waarbij de temperatuur in het gehele of een deel van het lichaam zodanig verhoogd wordt dat hierdoor waarden als bij koorts of

Nadere informatie

Gedreven door het innerlijke

Gedreven door het innerlijke Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Een foute filter? Veranderingen in het bloedvatensysteem als gevolg

Nadere informatie

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage

ChinLi TuiNa. Welkom. Uitleg over Tuina massage ChinLi TuiNa Welkom Uitleg over Tuina massage Kennismaking Tuina Wat is Tuina, inleiding Historie Hoe werkt Tuina Welke klachten kun je met Tuina behandelen Tuina in de praktijk Vragen Demonstratie TuiNa

Nadere informatie

De machinemens in de medische geschiedenis en in de huidige medische praktijk

De machinemens in de medische geschiedenis en in de huidige medische praktijk De machinemens in de medische geschiedenis en in de huidige medische praktijk Nel van den Haak Filosofisch Café Zwolle 19 januari 2015 Aandachtspunten: Wat zijn metaforen? De machinemens in de historische

Nadere informatie

Samenvatting. Wat is licht

Samenvatting. Wat is licht Samenvatting In dit onderdeel zal worden getracht de essentie van het onderzoek beschreven in dit proefschrift te presenteren zodanig dat het te begrijpen is door familie, vrienden en vakgenoten zonder

Nadere informatie

Wat zijn chromosomen en genen?

Wat zijn chromosomen en genen? Voorwoord Deze gids bevat informatie over wat er tot nu toe bekend is over 47,XYY. Het is geschreven als hulpmiddel om deze genetische aandoening beter te kunnen begrijpen en om anderen beter uitleg hierover

Nadere informatie

Intermezzo, De expressie van een eiwit.

Intermezzo, De expressie van een eiwit. Samenvatting Bacteriën leven in een omgeving die voortdurend en snel verandert. Om adequaat te kunnen reageren op deze veranderingen beschikken bacteriën over tal van sensor systemen die de omgeving in

Nadere informatie

In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur).

In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). 2.1 Wat is licht? In de figuur hieronder zie je een Elektromagnetische golf: een golf die bestaat uit elektrische en magnetische trillingen.(zie figuur). Licht is een elektromagnetische golf. Andere voorbeelden

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Dit proefschrift behandelt moleculaire veranderingen die plaatsvinden in de hersenen van de rat na blootstelling aan morfine, een verslavende stof. Dit type onderzoek is zowel

Nadere informatie

Van mutatie naar ziekte

Van mutatie naar ziekte Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Een nieuw antilichaam onthult toxische delen van het huntingtine

Nadere informatie

Vertaalproblemen? Nieuwe inzichten in de productie van het ziekte van Huntington eiwit Jij zegt tomaten huntingtine

Vertaalproblemen? Nieuwe inzichten in de productie van het ziekte van Huntington eiwit Jij zegt tomaten huntingtine Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Vertaalproblemen? Nieuwe inzichten in de productie van het ziekte

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Maar eerst weer een edelsteen van de maand. De edelsteen die hoort bij de geboortes in Mei is de Smaragd

Maar eerst weer een edelsteen van de maand. De edelsteen die hoort bij de geboortes in Mei is de Smaragd Nieuwsbrief mei 2012 Beste nieuwsbrieflezer, Wat is een aura? Een menselijk auraveld is een persoonlijk energiereservoir die als een schaal van licht de energiestroom vanuit de Centrale Kosmische bron

Nadere informatie

DEEL 1 MATERIE, ENERGIE EN LEVEN

DEEL 1 MATERIE, ENERGIE EN LEVEN Inhoud Inleiding 3 DEEL 1 MATERIE, ENERGIE EN LEVEN 9 Thema 1 Moleculaire structuur en eigenschappen van stoffen 10 1 Knappe structuren bepalen de eigenschappen van een stof 11 1.1 Koolstof, als basis

Nadere informatie

Wat is er zo belangrijk aan meten?

Wat is er zo belangrijk aan meten? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. "Oplichtende" bevindingen in bloedcellen van ziekte van Huntington

Nadere informatie

Radioactiviteit werd ontdekt in 1898 door de Franse natuurkundige Henri Becquerel.

Radioactiviteit werd ontdekt in 1898 door de Franse natuurkundige Henri Becquerel. H7: Radioactiviteit Als een bepaalde kern van een element te veel of te weinig neutronen heeft is het onstabiel. Daardoor gaan ze na een zekere tijd uit elkaar vallen, op die manier bereiken ze een stabiele

Nadere informatie

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker

Kanker. Inleiding. Wat is kanker. Hoe ontstaat kanker Kanker Inleiding Ik heb dit onderwerp gekozen omdat veel mensen niet weten wat kanker precies inhoud en ik zelf er ook meer van wil weten omdat mijn oma er in de zomervakantie aan gestorven is. Dat je

Nadere informatie

Besmettelijke hersenaandoeningen

Besmettelijke hersenaandoeningen Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Moeten we ons zorgen maken over een huntingtine-invasie? Goed lab

Nadere informatie

Omschakelen: verschillen in het ZvH gen beïnvloeden start symptomen De storm voorspellen

Omschakelen: verschillen in het ZvH gen beïnvloeden start symptomen De storm voorspellen Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Omschakelen: verschillen in het ZvH gen beïnvloeden start symptomen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Inleiding

Nederlandse samenvatting. Inleiding Nederlandse samenvatting 157 Inleiding Het immuunsysteem (afweersysteem) is een systeem in het lichaam dat werkt om infecties en ziekten af te weren. Het Latijnse woord immunis betekent vrijgesteld, een

Nadere informatie

Dutch Summary. Nederlandse Samenvatting

Dutch Summary. Nederlandse Samenvatting Dutch Summary Nederlandse Samenvatting Nederlandse samenvatting Voor het goed functioneren van een cel is het van groot belang dat de erfelijke informatie intact blijft. De integriteit van het DNA wordt

Nadere informatie

Een korte geschiedenis van Lithium

Een korte geschiedenis van Lithium Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Lithium met een draai krijgt een tweede kans bij de ZvH Lithium

Nadere informatie

Gemuteerd gist benadrukt het belang van een CAG-aflezend eiwit. CAG en de ZvH

Gemuteerd gist benadrukt het belang van een CAG-aflezend eiwit. CAG en de ZvH Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Gemuteerd gist benadrukt het belang van een CAG-aflezend eiwit.

Nadere informatie

antidepressivum, rat, overerfbaar, mechanismen, gedrag

antidepressivum, rat, overerfbaar, mechanismen, gedrag 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Effecten van het antidepressivum vortioxetine op hersenmechanismen in genetische diermodellen voor depressie 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal

Nadere informatie

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE

INTEGRATIEVE KANKERZORG EN MIND-BODY GENEESKUNDE INTEGRATIEVE KANKERZORG EN Deze Gids werd opgesteld door het Antikankerfonds om patiënten en hun familie te helpen een beter inzicht te krijgen in de integratieve kankerzorg en de Mind-Body Geneeskunde.

Nadere informatie

Vetverbranding in de hersenen?

Vetverbranding in de hersenen? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Kan een synthetische olie helpen om de hersenen van voedsel te voorzien

Nadere informatie

Toetsingsvragen Basispakket

Toetsingsvragen Basispakket Toetsingsvragen Basispakket I. De vier wezensdelen van de mens (Rudolf Steiner/antroposofie) 1) B) Welke wezensdelen vinden we volgens Rudolf Steiner terug bij: mineralen, planten, dieren en mensen. 2)

Nadere informatie

Tot de kern van de zaak komen

Tot de kern van de zaak komen Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. NUB1: meer opruimen om het mutant huntingtin te verminderen NUB1

Nadere informatie

7. Hoofdstuk 7 : De Elektronenstructuur van Atomen

7. Hoofdstuk 7 : De Elektronenstructuur van Atomen 7. Hoofdstuk 7 : De Elektronenstructuur van Atomen 7.1. Licht: van golf naar deeltje Frequentie (n) is het aantal golven dat per seconde passeert door een bepaald punt (Hz = 1 cyclus/s). Snelheid: v =

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Het volume lager zetten met dantroleen helpt ZvH muizen Calcium en neuronen calcium

Het volume lager zetten met dantroleen helpt ZvH muizen Calcium en neuronen calcium Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Het volume lager zetten met dantroleen helpt ZvH muizen Dantroleen,

Nadere informatie

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage

Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage Opleiding Integrale Massage en Ontspanningsmassage De opleiding integrale massage van Positive Touch is een opleiding voor mensen die van massage hun beroep willen maken en zich op een inspirerende manier

Nadere informatie

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Agenda 1. Historie 2. Strategie 3. Projecten 10/28/2013 2 Historie Spin off bedrijf van het Hubrecht

Nadere informatie

Een nieuwe blik op ons heelal met de AMANDA neutrinotelescoop

Een nieuwe blik op ons heelal met de AMANDA neutrinotelescoop 10 juli 2004 Een nieuwe blik op ons heelal met de AMANDA neutrinotelescoop Philip Olbrechts olbrechts@hep.iihe.ac.be I.I.H.E.-Vrije Universiteit Brussel Waarom zijn neutrino s zo interessant? Neutrino

Nadere informatie

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud

Higgs-deeltje. Peter Renaud Heideheeren. Inhoud Higgs-deeltje Peter Renaud Heideheeren Inhoud 1. Onze fysische werkelijkheid 2. Newton Einstein - Bohr 3. Kwantumveldentheorie 4. Higgs-deeltjes en Higgs-veld 3 oktober 2012 Heideheeren 2 1 Plato De dingen

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock

Chapter 9. Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock Nederlandse samenvatting: De microvasculaire endotheelcel in shock Nederlandse samenvatting Op intensive care s worden patiënten behandeld die zonder inzet van intensieve zorg door verpleegkundigen en

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING 2 NEDERLANDSE SAMENVATTING VOOR NIET-INGEWIJDEN In gezonde personen is er een goede balans tussen cellen die delen en cellen die doodgaan. In sommige gevallen wordt deze balans verstoord en delen cellen

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

www.holistic-health.nl

www.holistic-health.nl TV-Rayex (kleur grijs/antraciet) De TV-Beeldscherm Rayex is de ideale oplossing om je te beschermen tegen straling van een tv of beeldscherm. De TV-Rayex werkt op een interferentie van 99,5 en is d.m.v.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Marel, Sander van der Title: Gene and cell therapy based treatment strategies

Nadere informatie

Medium stekelige wat? Hoe maak je nieuwe neuronen?

Medium stekelige wat? Hoe maak je nieuwe neuronen? Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Huidcellen veranderen in hersencellen: doorbraak in het onderzoek

Nadere informatie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie

Acupunctuur. Een Oude Geneeswijze. Acupunctuur draait om Energie Acupunctuur Een Oude Geneeswijze Acupunctuur is een oude geneeswijze, die van oorsprong afkomstig is uit China. De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 jaar voor Christus. Ze geven al blijk van

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Niveau: expert. Lees de taal van de tumor Organisatieniveaus

Docentenhandleiding. Niveau: expert. Lees de taal van de tumor Organisatieniveaus Docentenhandleiding Niveau: expert Lees de taal van de tumor Organisatieniveaus Ontwikkeld door het Cancer Genomics Centre in samenwerking met het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan;

Het Meridiaanstelsel. Alle meridianen met elkaar vormen dus een netwerk de: Jing Luo. Jing betekent: door geven of er doorheen gaan; Het Meridiaanstelsel De theorie van het meridiaanstelsel, is de basis van de traditionele Chinese geneeskunde. Het meridiaanstelsel is een onzichtbaar netwerk van kanalen of paden, met zowel verticale

Nadere informatie

Ioniserende straling - samenvatting

Ioniserende straling - samenvatting Ioniserende straling - samenvatting Maak eerst zélf een samenvatting van de theorie over ioniserende straling. Zorg dat je samenvatting de volgende elementen bevat: Over straling: o een definitie van het

Nadere informatie

3 Rundveefokkerij Melkproductiecontrole Selectie Fokwaardeschatting Inseminatieplannnen 69 3.

3 Rundveefokkerij Melkproductiecontrole Selectie Fokwaardeschatting Inseminatieplannnen 69 3. Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Veiligheidsvoorschriften 9 1.1 Genen en hun vererving 9 1.2 Genotype en fenotype 14 1.3 Erfelijke gebreken 18 1.4 Genfrequenties 25 1.5 Afsluiting 27 2 Fokmethoden 28 2.1

Nadere informatie

Energie en Energetische geneeswijze

Energie en Energetische geneeswijze Module 6 Energie en Energetische geneeswijze De glimlach in de zorgverlening Module 6 Energie en Energetische geneeskunde 2014 1 Energie en Energetische geneeswijze Het niet geziene, leren zien, het onbegrijpelijke,

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Analyse van chromosomale afwijkingen in gastrointestinale tumoren In het ontstaan van kanker spelen vele moleculaire processen een rol. Deze processen worden in gang gezet door

Nadere informatie

Spiritualiteit en Psychiatrie 7. Een transpersoonlijke kijk op de psychiatrie

Spiritualiteit en Psychiatrie 7. Een transpersoonlijke kijk op de psychiatrie Spiritualiteit en Psychiatrie 7 Een transpersoonlijke kijk op de psychiatrie Kees Aaldijk Gepubliceerd in Spiegelbeeld, november 2011 Stel, je hebt ernstige psychische problemen en je zit in een crisissituatie.

Nadere informatie

In Balans Annemie Mestdagh

In Balans Annemie Mestdagh In Balans Annemie Mestdagh Interview Genieten nr 152 November 2010 Tekst: Liesbeth Cooymans Fotografie: Luc Viatour Geef je woning energie met Shen Dao Op haar visitekaartje staat voetreflexologie en dat

Nadere informatie