ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES"

Transcriptie

1 ENERGETISCHE HELING: PRINCIPES Energetische geneeskunde bezit vele eigenschappen, waardoor ze de conventionele geneeskunde ver overstijgt. De belangrijkste van deze eigenschappen zijn: het benaderen van biologische processen vanaf hun energetische basis het regelen van biologische processen met precisie, snelheid en flexibiliteit ondersteunt heling en voorkomt ziekte en kan eenvoudig, goedkoop en niet indringend toegepast worden kan thuis, op een zelfhulp basis, gebruikt worden, waardoor de patiënt meer bij het helingsproces betrokken wordt maakt gebruik van heling op afstand, de helende invloed van gebed en de rol van intentie in heling versterkt de integratie van lichaam, psyche en geest en de passie voor het leven of met andere woorden een holistische benadering Cellen, genen en velden De basis voor energetische geneeskunde is dat ziekte het resultaat is van verstoringen in de lichaamsenergie en energievelden. Wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de praktijk zorgt ervoor dat er tegenwoordig meer geloof gehecht wordt aan energetische geneeskunde. Dit wordt ook in de hand gewerkt omdat het publiek hoe langer hoe meer ontevreden is en zich zorgen maakt over de gevaren en de kostprijs van de conventionele geneeskunde. Onderzoek naar de natuurlijke werking van het lichaam heeft een beslissende invloed vastgesteld van de lichaamsenergieën en de georganiseerde velden op de genen en op de celactiviteit. Meer nog dan de genetische codering, die we van onze ouders geërfd hebben, is het de uitdrukking van de genen op elk moment waardoor onze gezondheid het meest beïnvloed wordt. De basisfunctie van een gen, instructies aan de cel geven om een bepaalde proteïne of andere molecule te produceren, is goed gekend. Elke cel ondergaat een tal chemische reacties per seconde, maar men begrijpt echter nog niet hoe deze chemische reacties gecoördineerd worden met de acties van de andere biljoenen cellen van het lichaam. De vraag is dan ook: Als al deze genen samenwerken, zoals een onvoorstelbaar groot orkest, wie of wat is dan de dirigent? Het antwoord, vastgesteld door wetenschappelijk onderzoek, is dat de georganiseerde velden de biochemische processen besturen. Organen werken in harmonie en dit kan niet toegeschreven worden aan de acties van chemische boodschappers. De hersenen, het hart en de longen zijn in een dusdanig elektromagnetisch evenwicht, dat wanneer er een elektromagnetische verandering in één ervan optreedt, de anderen gelijktijdig veranderen. Het coördineren van chemische reacties per seconde in elk van de ongeveer 100 biljoen cellen kan niet verklaard worden door cellen die chemische boodschappers uitsturen naar andere cellen. Terwijl de manier waarop de onvoorstelbaar ingewikkelde processen van het lichaam gecoördineerd worden nog altijd een van de meest fundamentele vragen in de biologie blijft, brengt het biochemische model alleszins geen aanvaardbare antwoorden naar voren. Terwijl de chromosomen en genen in de kern van elke cel identiek zijn, worden blijkbaar de juiste instructies voor een nier op de een of andere manier geactiveerd als dit gen zich in een niercel bevindt en voor een lever als deze zich in een levercel bevindt. Welk chemisch proces vertelt deze genen wat er nodig is? Genen geven hun instructies alsof zij grondig geïnformeerd worden over datgene wat er overal in het lichaam gebeurt en over wat er nodig is om hun relatie met het hele systeem in stand te houden. Wie is hier dan de dirigent? Niemand heeft tot dusver chemische mechanismen ontdekt die het gen informeren over de toestand van het hele organisme. Op zoek naar andere verklaringen hebben wetenschappers in verschillende vakgebieden waaronder biologen, fysici, neurologen en anesthesisten het idee naar voren geschoven van een veld van waaruit biologische

2 informatie uitgezonden wordt naar genen, neuronen en andere controlerende mechanismen. Het concept dat energievelden de fysieke ontwikkeling beïnvloeden blijft alsmaar weer het hoofd opsteken in de biologie. In 1930 ontdekte Harold Burr, een neuro-anatoom aan de Geneeskundeschool van Yale, al dat er niet alleen overeenkomsten zijn tussen specifieke ziektepatronen en elektrische karakteristieken van de betrokken organen, maar dat fysieke ziekte vooraf gegaan wordt door veranderingen in het elektromagnetisch veld van het organisme! De implicatie van deze ontdekking voor de gezondheidszorg begint nu pas gewaardeerd te worden en de energetische geneeskunde probeert nu nieuwe benaderingen voor het voorkomen van ziektes naar voren te schuiven. Sinds die tijd heeft bijkomend bewijsmateriaal over de effecten van het veld op fysiologische processen zich opgestapeld. Een van de meest bewezen effecten van velden op de biologische uitdrukking vinden we bij het ontkiemen van zaadjes. Er werd herhaaldelijk aangetoond dat een waaier van interventies, zoals het blootstellen van de zaadjes aan muziek of aan de handen van een heler, een grote invloed uitoefent op het ontkiemingsproces. Pulserende Magnetische Stimulatie machines (PMS), of hersenpacemakers, creëren magnetische velden die doeltreffend bleken te zijn bij een aantal verstoringen gaande van de ziekte van Parkinson tot epilepsie en depressie. De theorie achter het gebruik van energievelden om biologische processen te beïnvloeden is helemaal niet esoterisch: Een normale cel heeft een elektrisch potentieel van ongeveer 90 millivolt. Een ontstoken cel heeft een potentieel van ongeveer 120 millivolt en een cel in staat van ontbinding kan terugvallen tot 30 millivolt. Door de elektrische velden van de cellen af te stemmen op de magnetische pulsering van de PMS machine kunnen cellen terug gebracht worden naar een gezond bereik. Er werd waargenomen dat elektrische stromen enorme aantallen cellen met elkaar verbinden en dit maakt deel uit van het groei- en herstelmechanisme, een proces dat duidelijk de acties van de individuele cellen overstijgt. Deze waarnemingen suggereren dat een elektrisch veld zowel intrinsiek verweven is met het systeem en tegelijkertijd is dit veld in staat om verschillende stromen op te wekken die inwerken op het systeem om groei en herstel te bevorderen. Er werd ook aangetoond dat dit veld niet gegenereerd dient te worden van binnen in het organisme om groei en herstel te bewerkstelligen. Wanneer elektrische stromen toegepast worden op een weefsel, dan zullen een groot aantal cellen ook in harmonie reageren om specifieke fysiologische processen op te starten (zowel in positieve als negatieve zin), en het potentieel voor heling afkomstig van zulke procedures kan een begin zijn om de therapeutische effecten te verklaren die gerapporteerd werden nadat bv. een therapeut zijn handen (die op zichzelf een meetbaar elektromagnetisch veld genereren) in de nabijheid van het zieke of gekwetste weefsel houdt. De elektromagnetische velden van de handen van helers kunnen gemeten worden en men heeft vastgesteld dat deze aanzienlijk groter zijn wanneer de intentie van de therapeut gericht is op het helingsproces. De lichaamsenergieën Verschillende energievelden werken blijkbaar in harmonie bij het controleren van biologische processen, waaronder een bioveld dat het lichaam omgeeft (aura), plaatselijke velden die zich op specifieke plaatsen van het lichaam bevinden (chakra s) en paden die de energiestroom in het lichaam regelen (meridianen). Deze velden komen interessant genoeg overeen met energetische systemen die in helingstradities van andere culturen beschreven werden. Moderne laboratoria vinden tegenwoordig proefondervindelijk bewijs voor deze filosofiën. Terwijl energie vele vormen kan aannemen, zoals kinetisch, thermaal, chemisch, nucleair, lijken de energieën die voornamelijk belangrijk zijn in energetische

3 geneeskunde betrekking te hebben op de elektrische, de elektromagnetische en de subtiele energieën van het lichaam. Elektriciteit heeft te maken met de beweging van elektronen en protonen. Zoals een kleine batterij slaat elke cel in het lichaam elektriciteit op en straalt deze ook uit. Normaal heeft de buitenkant van een levende cel een positieve elektrische lading en de binnenkant een negatieve lading. Deze ladingen kunnen tijdelijk omgekeerd worden als er natrium- en kaliumionen in de cel gepompt worden via het celmembraan. Dit is bijvoorbeeld de manier waarop neurologische impulsen zich via zenuwcellen voortbewegen. Tegen de tijd dat een embryo slechts 4 cellen groot is, kan er al een elektrische gradiënt waargenomen worden die specifieke genen begint te activeren. Elke ademhaling, elke spierbeweging en elk stukje voedsel dat verteerd wordt, omvat elektrische activiteit. Op eenzelfde wijze worden herinneringen, gevoelens en gedachten gecodeerd in patronen van kleine elektrische impulsen. Elektromagnetische straling is een zichzelf voortplantende golf. Elektromagnetische golven vallen in een spectrum dat zich uitstrekt van radiogolven tot microgolven, tot infrarood licht tot zichtbaar licht, tot ultraviolet licht, tot röntgenstralen en gammastralen. Het elektromagnetisch spectrum kan uitgedrukt worden in termen van energie, golflengte of frequentie. Terwijl elektromagnetische energie als een golf reist, wordt het door materie als deeltje geabsorbeerd, dit deeltje wordt een foton genoemd. Fotonen worden via de golf verdeeld, maar je kan geen elektromagnetische golf uit elkaar halen en de fotonen vinden, net zo min als je een geabsorbeerd foton kan nemen en hierin de elektromagnetische golf kan vinden. Dit mysterie lag aan de basis van de kwantum fysica. Subtiele energieën werden door Einstein beschreven als energieën die bekend staan voor hun effect, alhoewel we geen instrumenten hebben om deze rechtstreeks te meten. Elektromagnetisme bevond zich 250 jaar geleden nog in deze categorie. Vele energieën waar energetische therapeuten zich op richten kunnen geen naald op een apparaat doen bewegen, maar we zien wel dat ze een invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit. Ondertussen is er een apparaat ontwikkeld door Tiller van de Stanford Universiteit dat het bestaan van een energieveld aantoont dat zich niet binnen het elektromagnetisch spectrum bevindt. Het is zeer interessant om vast te stellen dat dit apparaat ook aantoont dat subtiele energieën reageren op menselijke intentie. Er bestaan vele rapporten van helers die juiste medische diagnoses stellen door zich enkel af te stemmen op de energie van een persoon. Alhoewel het idee dat velden biologische en andere soorten informatie bevatten nog steeds weinig interesse wekt in de wetenschappelijke gemeenschap, komen er meer en meer krachtige voorbeelden onder het oog van het publiek. Zo zien we ondermeer bij patiënten die een harttransplantatie ondergingen, dat zij gedachten, herinneringen, smaken, verlangens, waarden, gedrag en andere persoonlijke kenmerken vertonen waarvan zij later ontdekken dat deze toebehoorden aan de persoon wiens hart zij ontvangen hebben. Terwijl conventionele modellen deze gebeurtenissen niet kunnen verklaren, lijkt het logisch te zijn dat het hart een veld met zich mee draagt (en het elektrisch veld van het hart is ongeveer 60 keer groter dan dat van de hersenen en het elektromagnetisch veld ongeveer 5000 keer sterker!) en dat dit veld de informatie van het individu bevat. Zes pilaren van Energetische Geneeskunde Conventionele geneeskunde richt zich op de biochemie van de cellen, weefsels en organen. Energetische geneeskunde richt zich op de velden die de groei en het herstel van cellen, weefsels en organen organizeren en controleren en op manieren om deze velden te beïnvloeden. Dit geeft energetische geneeskunde heel wat voorsprong op het conventionele medische model. Zes van deze extra krachten kunnen gezien worden als de pilaren waardoor energetische geneeskunde een gevestigde waarde moet worden in de gezondheidszorg.

4 Pilaar 1: Bereik - Energetische geneeskunde kan biologische processen benaderen vanaf hun energetische basis en is hierdoor in staat om het volledige spectrum van fysieke aandoeningen te beïnvloeden. Het menselijk lichaam is niet slechts de som van zijn mechanische delen, maar een systeem van levende energie. De huid stoot ongeveer 30 fotonen per vierkante centimeter per seconde uit. Elke cel zendt elektromagnetische straling uit. Elektrische signalen controleren elk fysiologisch proces. Maar toch blijft de westerse geneeskunde zijn aandacht richten op de chemie van het lichaam met weinig aandacht voor de energie van de organizerende velden, en biedt ze voornamelijk farmaceutische en operatieve interventies aan. De invloed van energievelden op de uitdrukking van genen ligt aan de basis van de mogelijkheden van de energetische geneeskunde voor het helen en voorkomen van een uitgebreide waaier gezondheidsproblemen. Gedurende de laatste 50 jaar hebben honderden studies aangetoond dat elk facet van biologische processen diepgaand beïnvloed wordt door de onzichtbare krachten van het elektromagnetisch spectrum. Specifieke patronen van elektromagnetische straling reguleren het DNA, RNA en proteïnesynthese, wijzigen de vorm en functie van proteïnen en controleren de genen, celdeling, celdifferentiatie, morfogenese (het proces waardoor cellen zich organizeren in organen en weefsels), hormoonuitscheiding, zenuwgroei en functie, dus eigenlijk alle fundamentele processen die bijdragen tot het ontplooien van het leven. Wat betekent dit? Bijvoorbeeld, als elektromagnetisch onevenwicht het lichaam stimuleert om een chemische stof aan te maken om het evenwicht te herstellen, zoals oestrogeen of progesteron, dan wordt deze chemische stof geproduceerd in de juiste hoeveelheid die nodig is en alleen daar waar deze nodig is. Energetische behandelingen die ontworpen zijn om meer oestrogeen of progesteron te produceren, brengen elektromagnetische signalen waardoor het lichaam het noodzakelijk hormoon gaat aanmaken door gebruik te maken van zijn eigen natuurlijke mechanisme. Als we medicijnen in de bloedbaan brengen dan is de dosering gebaseerd op gemiddelden en op giswerk en deze verplaatsen zich naar en hebben een invloed op andere delen van het lichaam waar ze niet thuis horen, hetgeen bijvoorbeeld kan resulteren in een enorme stijging van hartziekte, beroerte en borstkanker. Elk jaar sterven er in de Verenigde Staten tussen de en mensen aan wat men nevenwerkingen van voorgeschreven medicijnen noemt, waardoor medische behandeling doodsoorzaak nummer 1 geworden is! De eerste pilaar van energetische geneeskunde is de mogelijkheid om de tekortkomingen van de hedendaagse strategieën in de gezondheidszorg te overwinnen, omdat ze op een veilige manier de energieën die aan de basis liggen van alle biologische processen kunnen beïnvloeden. Pilaar 2: Doeltreffendheid Energie interventies kunnen biologische processen met precisie, snelheid en flexibiliteit reguleren. Elektromagnetische frequenties zijn honderd keer krachtiger dan chemische signalen om informatie over te dragen in biologische systemen. Vele van de chemische stoffen in het lichaam leggen minder dan één centimeter per seconde af, terwijl een elektromagnetische golf drie vierde van de afstand tot de maan kan afleggen in dezelfde tijdspanne. De signalen die bijvoorbeeld via acupunctuur gestuurd worden, liggen vele malen hoger dan de signalen die via zenuwimpulsen doorgegeven worden. Het is ironisch dat de conventionele geneeskunde wel gebruik maakt van diagnostische instrumenten die gebaseerd zijn op het principe van energie als bron van informatie. Deze hebben zeker hun waarde bewezen om op een niet indringende manier ziektes te kunnen vaststellen (MRI, EEG, ECG, EMG, CAT ) Gezond en ongezond weefsel heeft verschillende elektromagnetische kwaliteiten, hetgeen door de gescande beelden geregistreerd wordt. Energetische therapeuten stellen op eenzelfde manier, en vaak zonder deze apparaten, onevenwicht in de energieën van het lichaam vast en zij gaan hier rechtstreeks mee aan de slag, zodat de golfpatronen die uitgezonden worden door ziek weefsel of andere niet goed functionerende systemen gewijzigd worden en omgeven worden door energievelden

5 die een therapeutisch effect in de hand werken. Dit zal de tijd van het helingsproces aanzienlijk verkorten en geen ongewenste nevenwerkingen met zich mee brengen. Pilaar 3: Praktisch energetische geneeskunde ondersteunt heling en voorkomt ziekte met interventies die eenvoudig, goedkoop en niet indringend zijn. Historisch gezien werd de mogelijkheid om onevenwichtige energie te kunnen voelen en corrigeren altijd al gekoppeld aan overleving. Inheemse stammen konden aan de energie van een plant voelen of deze al dan niet giftig was. Inheemse geneeskunde is erop gebaseerd om het lichaam gezond te houden door de energieën in beweging en in evenwicht te houden. In elke cultuur en in elke medische traditie, voor de onze, werd heling bewerkstelligd door het bewegen van energie. Omdat verstoorde energie leidt tot overeenkomstige verstoringen in het fysieke lichaam, is het behouden van gezonde energieën de weg voor het behouden van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Een bewijs hiervan is dat in het oude China men de dokter betaalde wanneer men gezond was. Als men ziek werd moest men de dokter niet betalen omdat hij gefaald had om jouw energieveld gezond te houden en ziekte te voorkomen! Energie kan systematisch aan het helingsproces toegevoegd worden door verschillende methodes. Een eerste vorm van energie, die mechanisch gegenereerd wordt, is piezoelektriciteit waarbij door druk elektrische stroom doorheen het bindweefsel van het lichaam geleid wordt. Dit vormt de basis van acupressuur en acupunctuur, alsook van massage. Een tweede manier waarop energie in heling gebruikt kan worden is door het weefsel te omringen met een elektromagnetisch veld. Als de handen van een heler over een lichaamsdeel gehouden worden dan kan de energie in het weefsel terug afgestemd en in evenwicht gebracht worden. Een derde benadering is door echt elektrische impulsen doorheen het lichaam te sturen, zoals gebeurt met pacemakers en PMS machines. Een laatste benadering, en de meest blijvende, heeft betrekking op het zich afstemmen op het kwantumveld, hetgeen een verklaring geeft voor heling op afstand en andere niet plaatselijke effecten, waaronder intentie, meditatie, gebed enz.. Pilaar 4: Bekrachtiging van de patiënt energetische geneeskunde omvat methoden die thuis gebruikt kunnen worden, op een zelfhulp basis, waardoor een samenwerking tussen patiënt en therapeut tot stand gebracht wordt. In energetische geneeskunde wordt het lichaam geheeld door het activeren van zijn natuurlijke helende energieën en ook door het herstellen van energieën die zwak, verstoord of uit evenwicht zijn. De patiënt kan zelf oefeningen, houdingen of technieken aanleren die zich specifiek richten op het uitoefenen van energetische invloed. Ze activeren zelf hun eigen innerlijke heler. Individuen kunnen leren om vast te stellen welke systemen uit evenwicht zijn en procedures ter verbetering op te starten. Energetische geneeskunde erkent dat energie een unieke, vitale, levende, bewegende kracht is in elk individu en dus zich uitermate leent om door het individu zelf onder controle gehouden te worden. De helende energieën van het lichaam zijn gratis ter beschikking, zij zijn het geboorterecht van elk individu. Energetische geneeskunde leert mensen om met deze energieën te werken om ziekte tegen te gaan en de gezondheid te verbeteren. Pilaar 5: Kwantumcompatibiliteit energetische geneeskunde gebruikt heling op afstand, de helende invloed van gebed en de rol van intentie bij de genezing. Nu wetenschappers hoe langer hoe meer zicht krijgen op de onvoorstelbaar kleine bouwstenen van de natuur, zoals quarks, baryons en mesons, komen ze tot de conclusie dat materie helemaal niet samengesteld is uit deeltjes, maar eerder uit strengen van vibrerende energie. Het fysieke lichaam vibreert voortdurend en resoneert met andere energieën uit de omgeving. Men erkent nu de potentiële kracht van velden, die kwantumeigenschappen vertonen en in wisselwerking staan met het bewustzijn. Dit soort velden kunnen de gunstige effecten verklaren van gebed en heling op afstand alsook de rol van intentie, het placebo effect en andere psychologische factoren in gezondheid en heling. De impact van de menselijke intentie op fysieke systemen, zowel binnen als voorbij het lichaam van de persoon die de intentie houdt, is nog een anomalie

6 die de kracht benadrukt van energetische geneeskunde. Experimenten die de rol van intentie op fysieke en sociale processen aantonen, variëren van het richten van gedachten om het ontkiemen van zaadjes te stimuleren tot een enorme verlaging van het criminaliteitscijfer nadat meditatiegroepen zich richten op probleemwijken. Pilaar 6: Holistische Oriëntatie Energetische geneeskunde versterkt de integratie van lichaam, psyche en geest, hetgeen niet alleen leidt tot een focus op heling maar ook tot het bereiken van een groter welzijn, rust en passie voor het leven. Energetische geneeskunde is bezorgd om de persoon als een geïntegreerd energetisch systeem, en heeft een impact op lichaam, psyche en geest. De diagnose richt zich op verstoringen en onevenwicht in het energiesysteem van het lichaam. Zo ziet men bijvoorbeeld bij kanker dat de energieën volledig gedesorganiseerd zijn en geen samenhang meer hebben, daar waar we bij MS zien dat de energieën zodanig georganiseerd zijn dat elke vorm van flexibiliteit ontbreekt. De behandeling richt zich niet op de ziekte of op de symptomen, maar is eerder ontworpen om het energetisch onevenwicht te herstellen. Symptomen reiken sleutels aan om de aard van het onevenwicht te bepalen en de mate waarin de behandeling succes kent, maar zij zijn niet het belangrijkste aandachtspunt. Daar waar de conventionele geneeskunde nierziekte behandeld door enkel naar het orgaan zelf te kijken, richt energetische geneeskunde zich op de impact die het energetisch systeem heeft op de nieren. Energetische geneeskunde biedt vele methodes aan die een onmiddellijk effect hebben op het hele lichaam. De reden waarom deze energetische interventies deze holistische invloed kunnen hebben op het lichaam, ligt in het bindweefsel van het lichaam dat door helers gezien wordt als een communicatiemedium. Dit effect op het hele lichaam brengt een aantal voordelen met zich mee. Energetische interventies worden door het bindweefsel verder geleid zodat de informatie gelijktijdig ontvangen wordt doorheen het hele lichaam. Zo worden de toegevoegde energieën gecoördineerd via het totale energetisch systeem van het lichaam, hetgeen resulteert in een evenwichtige zelf-regulering. Gebaseerd op materiaal van David Feinstein en Donna Eden.

Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD

Veld Materie. Door Dr Patrick Quanten MD Veld Materie Door Dr Patrick Quanten MD Tegenwoordig heeft bijna iedereen gehoord over de aura, het gebied dat het lichaam onmiddellijk omringt en dat bij de persoon lijkt te horen, omdat het van persoon

Nadere informatie

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands.

HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT. gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon. Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. HONDERD EN EEN VRAGEN OVER ONDEVIT gesprekken met Ir. Claude G.A. Onillon Tweede druk. Copyright 1994 Claude Onillon Rijswijk Z.H. The Netherlands. Uitgever: ONDEVIT CENTRUM Leeuwendaallaan 35 2281 GK

Nadere informatie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie

Magnetisme. en zijn invloed op onze energie. stress, pijn en depressie 1 Magnetisme en zijn invloed op onze energie stress, pijn en depressie Oude kennis herontdekt 2 De geschiedenis van magneettherapie Kennis over de helende krachten van magneten is niet nieuw. Duizenden

Nadere informatie

De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces

De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces Dit artikel is geheel gewijd aan de vele lichamelijke verschijnselen die zich tijdens het veranderingsproces (Ascentie) kunnen voordoen. Het is een

Nadere informatie

De biologische effecten van zwakke elektromagnetische velden

De biologische effecten van zwakke elektromagnetische velden Stichting Kennisplatform EMS Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven www.kennisplatformems.org De biologische effecten van zwakke elektromagnetische velden Problemen en oplossingen Dr. Andrew Goldsworthy, maart

Nadere informatie

NATUURLIJK WERKT HET ZO!

NATUURLIJK WERKT HET ZO! NATUURLIJK WERKT HET ZO! Wetenschap is kinderspel Johan Oldenkamp 2 Natuurlijk werkt het zo! Wetenschap is kinderspel Eerste druk, 25 december 2009 Tweede, herziene druk, 1 maart 2010 Indien u wenst te

Nadere informatie

DE ONDERSTE STEEN BOVEN

DE ONDERSTE STEEN BOVEN DE ONDERSTE STEEN BOVEN Een revolutie in de preventieve gezondheidszorg De ontdekking van de kaart van het Human Body Field en de ontwikkeling van het Nutri-Energetics Health System TM Door Harry Massey

Nadere informatie

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno

INLEIDING. Rugpijn -Dr J. Sarno INLEIDING Dit boek is het vervolg op Mind Over Back Pain, dat in 1984 in Amerika is verschenen. Daarin heb ik het Tension Myositis syndroom TMS beschreven, een aandoening die volgens mij de belangrijkste

Nadere informatie

Stromende energie binnen het lichaam

Stromende energie binnen het lichaam rathega@wanadoo.nl 19 > Inleiding De Chinese geneeskunde beschouwt het lichaam als een cybernetisch proces; zoals we dat tegenwoordig noemen. In hun beschouwing en aanpak zijn ze zich er terdege van bewust

Nadere informatie

BIOFOTONEN EENVOUDIG, MAAR ZEER KRACHTIG

BIOFOTONEN EENVOUDIG, MAAR ZEER KRACHTIG BIOFOTONEN EENVOUDIG, MAAR ZEER KRACHTIG Een bezoek aan de praktijk van Henk de Valk in den Haag, arts en schrijver van het boek Gezond & vitaal oud worden bracht mij in contact met het nieuwste apparaat

Nadere informatie

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani

Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen. Humani Wat is NEI? Hoe Neuro Emotionele Integratie je kan helpen om in balans te komen Humani VanWittemstraat 28 5271 HV Sint Michielsgestel tel. 06-25351271 e-mail: jhuisman@humani.nl www.humani.nl N.E.I Therapie

Nadere informatie

Documentatie over alfatraining

Documentatie over alfatraining Documentatie over alfatraining 1 Inleiding 2 Alfatraining en het onderbewustzijn 3 De oorsprong van de alfatraining 4 Hersengolffrequenties 5 Opbouw en basis van de training 6 Praktisch gebruik in het

Nadere informatie

ZENDMASTEN, DRAADLOZE TECHNOLOGIEËN EN GEZONDHEID

ZENDMASTEN, DRAADLOZE TECHNOLOGIEËN EN GEZONDHEID Jean PILETTE Dokter in de geneeskunde Voorwoord van Jean-Luc GUILMOT Bio-ingenieur ZENDMASTEN, DRAADLOZE TECHNOLOGIEËN EN GEZONDHEID Nieuwe bijgewerkte uitgave 14-07-2008 Het doel van dit document is louter

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de lezing THE SCIENCE OF THE RECONNECTION DOOR DOUG DE VITO, THE RECONNECTION 2006

Nederlandse vertaling van de lezing THE SCIENCE OF THE RECONNECTION DOOR DOUG DE VITO, THE RECONNECTION 2006 -1- Ik zal jullie wat achtergrondinformatie geven over hoe het licht en de informatie doorkwam en daarna zal ik wat tijd besteden aan de achtergrond en informatie over de Keys of Enoch en enkele andere

Nadere informatie

Om gek van te worden. Het complexe verband tussen psyche en genen. Veronique Huijbregts samen met Ingrid Baart

Om gek van te worden. Het complexe verband tussen psyche en genen. Veronique Huijbregts samen met Ingrid Baart Om gek van te worden Het complexe verband tussen psyche en genen Veronique Huijbregts samen met Ingrid Baart Om gek van te worden Het complexe verband tussen psyche en genen Veronique Huijbregts samen

Nadere informatie

ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN. Stralend gezond, of stralingsziek? Door Wim J. Verbrugge

ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN. Stralend gezond, of stralingsziek? Door Wim J. Verbrugge ZIEKTEN BESTAAN NIET! WEL ZIEKEN Stralend gezond, of stralingsziek? Door Wim J. Verbrugge 1 Inleiding Grote dingen kleine dingen. Er zijn dikke boeken geschreven over één enkele aandoening. Dat is mooi.

Nadere informatie

Biowetenschap en beleid achtergrondstudie

Biowetenschap en beleid achtergrondstudie Biowetenschap en beleid achtergrondstudie Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Biowetenschap en beleid Zoetermeer, 2002 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN

Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Het waarom van dierproeven VERVANGEN VERMINDEREN VERFIJNEN Geneesmiddelenontwikkeling en de 3 V s Ontwikkelingsfase Vragen Duur Aantal geteste stoffen Ontdekking van een nieuw geneesmiddel Welk doelenzym

Nadere informatie

De aard van een overtuiging

De aard van een overtuiging NUR: 728 Robert Dilts studeerde bij Bandler, Grinder en Erickson en is co-auteur met Bandler en Grinder van het standaardwerk over NLP. Hij is een vooraanstaand onderzoeker en trainer op het gebied van

Nadere informatie

Virussen. Door Dr Patrick Quanten MD

Virussen. Door Dr Patrick Quanten MD Virussen Door Dr Patrick Quanten MD Laten we beginnen met een medisch algemeen bekend feit: virussen leven zelf niet. Ze zijn kleiner en eenvoudiger dan bacteriën en uit zichzelf zijn ze traag en onschadelijk.

Nadere informatie

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007)

VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) VortexHealing : Overzicht van de Basis Training (14 juli 2007) Wat hier gepresenteerd wordt in deze klas is geen New Age idee. Het is een oude healing techniek die herontdekt is en daarna verder ontwikkeld.

Nadere informatie

Dynamische Magnetische Velden Ir. Mehran Keshe

Dynamische Magnetische Velden Ir. Mehran Keshe Voorbereiding radio interview Dynamische Magnetische Velden door Luc Vervliet - 8 december2014 - blz 1 Dynamische Magnetische Velden Ir. Mehran Keshe Inleiding Ik ga hier een samenvatting schetsen van

Nadere informatie

Leven op aarde Het is algemeen bekend dat al het leven op aarde is opgebouwd uit cellen. Sommige levensvormen bestaan uit één enkele cel en andere vormen waaronder de mens bestaan uit vele verschillende

Nadere informatie

Experimentele psychologie: Psychologen die onderzoek doen naar elementaire psychologische processen.

Experimentele psychologie: Psychologen die onderzoek doen naar elementaire psychologische processen. Definities Psychologie Hoofdstuk 1: geest, gedrag en psychologische wetenschap Psychologie: wetenschap van gedrag en mentale processen. Experimentele psychologie: Psychologen die onderzoek doen naar elementaire

Nadere informatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie

CURSUS & OPLEIDING. Studiegids. Kwaliteit in spiritualiteit. Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie CURSUS & OPLEIDING CENTRUM Cursussen Reiki Shin-Do Overvloed Bachbloesems Aromatherapie Meditatie Opleidingen Professional Aurahealer Reiki Practitioner Reikimaster Meditatieleraar Shin-Do leraar Voeding

Nadere informatie

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP

Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Wibo van Gennip Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Zadkine De verwoeste stad / het hart van Rotterdam 1 Hartcoherentie, spirituele kwaliteiten van het hart en NLP Dit paper behandelt

Nadere informatie

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven 1.1 De interactie tussen erfelijkheid en omgeving 1.1.1 De rol van de omgeving bij het bepalen van de manifestatie van genen: van genotype naar fenotype

Nadere informatie

GUPTA AMYGDALA RETRAINING TECHNIEKEN VOOR ME/CVS, FIBROMYALGIE EN MCS (MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES)

GUPTA AMYGDALA RETRAINING TECHNIEKEN VOOR ME/CVS, FIBROMYALGIE EN MCS (MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES) GUPTA AMYGDALA RETRAINING TECHNIEKEN VOOR ME/CVS, FIBROMYALGIE EN MCS (MULTIPLE CHEMICAL SENSITIVITIES) 1 Meer Engelstalige informatie en voor het bestellen van het programma in het Engels ga je naar:

Nadere informatie

Aquarius Gnosis. Home. Beste lezer, welkom op de site van de Aquarius Gnosis.

Aquarius Gnosis. Home. Beste lezer, welkom op de site van de Aquarius Gnosis. Aquarius Gnosis Home Beste lezer, welkom op de site van de Aquarius Gnosis. Op deze site kun je informatie vinden over spiritualiteit en over het Geestelijke Ontwaken van de mens en van de mensheid. De

Nadere informatie