Kaspersky Internet Security for Android

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kaspersky Internet Security for Android"

Transcriptie

1 Kaspersky Internet Security for Android Ge Gebruikershandleiding

2 Geachte gebruiker, Dank u wel dat u voor ons product hebt gekozen. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een antwoord biedt op de meeste vragen. Opmerking: Dit document is eigendom van Kaspersky Lab ZAO (hierna vermeld als Kaspersky Lab): alle rechten op dit document zijn voorbehouden door de copyrightwetten van de Russische Federatie en internationale verdragen. De onwettige reproductie en distributie van dit document of delen ervan leiden tot burgerlijke, administratieve of criminele aansprakelijkheid overeenkomstig de van toepassing zijnde wet. Reproductie of distributie van welk materiaal in welke vorm dan ook, met inbegrip van vertalingen, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Kaspersky Lab. Dit document en gerelateerde grafische beelden mogen alleen worden gebruikt voor informatieve, niet-commerciële of persoonlijke doeleinden. Kaspersky Lab behoudt zich het recht voor om dit document zonder extra melding te wijzigen. Voor de recentste versie van dit document gaat u naar de website van Kaspersky Lab op Kaspersky Lab zal niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, kwaliteit, relevantie of accuratesse van materialen die in dit document worden gebruikt en waarvoor de rechten voorbehouden zijn aan derden, of voor potentiële of feitelijke schade die verband houdt met het gebruik van deze materialen. Herzieningsdatum: Kaspersky Lab ZAO. Alle rechten voorbehouden. 2

3 INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING...5 In dit document...5 Afspraken in document...7 BRONNEN MET INFORMATIE OVER DE APP...8 Informatiebronnen voor persoonlijke research...8 Kaspersky Lab-programma's bespreken op het forum...9 Contact opnemen met de afdeling Verkoop...9 Per contact opnemen met de Technical Writing and Localization Unit...9 KASPERSKY INTERNET SECURITY...10 Hardware- en softwarevereisten...11 Distributiepakket...11 Service voor gebruikers...12 DE APP INSTALLEREN EN VERWIJDEREN...13 De app installeren...13 De app verwijderen...14 INTERFACE VAN DE APP...15 Hoofdvenster van Kaspersky Internet Security...15 Beschermingsstatusindicator in de vorm van een schild...16 Snelstartpaneel...18 Pictogram in systeemvak...19 Widget voor het beginscherm van het apparaat...19 Meldingen...20 DE APP IN LICENTIE NEMEN...21 Over de Gebruiksrechtovereenkomst...21 Licentie-info...21 Over de activatiecode...22 Over gegevensvoorziening...22 DE APP STARTEN EN STOPPEN...24 SNEL STARTEN...25 Wat te doen als een kwaadaardig object is gedetecteerd...25 Zo beschermt u uw gegevens tegen onbevoegde toegang...25 Doel van de geheime code...26 Wat is een Kaspersky Account...26 Initiële configuratie van Anti-Diefstal...27 Wat te doen bij verlies of diefstal van het apparaat...27 STANDAARDTAKEN UITVOEREN...29 Scanner (Anti-Virus)...29 Volledige scan van het apparaat...30 Snelle scan...30 Bestanden en mappen scannen...30 Geplande automatische scan...30 Antivirusdatabases en de versie van de app updaten

4 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G Geplande automatische updates...31 Privacybescherming...31 Contactgerelateerde gegevens verbergen...32 Privacybescherming op afstand starten vanaf een ander apparaat...33 Anti-Diefstal...33 Een apparaat toevoegen aan de Web Management-account...34 Sms-opdrachten verzenden vanuit Kaspersky Internet Security...34 De simkaart op afstand beheren...35 Het apparaat op afstand blokkeren en lokaliseren...35 Het alarm van het apparaat op afstand inschakelen...36 Op afstand gegevens wissen van het apparaat...37 Een mugshot maken...38 Bel- & Tekstfilter...39 Standaardfilter van contacten...39 Alle contacten blokkeren behalve die zijn toegestaan...39 Alleen ongewenste contacten blokkeren...40 Webbescherming en Anti-Phishing voor berichten...40 Doorlopende scans van websites...41 Doorlopende scans van sms-links...41 Overige opdrachten...41 De premiumversie van de app activeren...42 De licentie kopen...42 De licentie verlengen...43 Informatie over de licentie en de geldigheidsperiode ervan bekijken...43 Rapporten over de werking van de app bekijken...43 De geheime code wijzigen...44 Geheime code herstellen...44 CONTACT OPNEMEN MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING...45 Technische ondersteuning verkrijgen...45 Telefonische technische support...45 Technische ondersteuning verkrijgen via Mijn Kaspersky Account...45 WOORDENLIJST...47 KASPERSKY LAB ZAO...49 INFORMATIE OVER CODE VAN DERDEN...50 HANDELSMERKMELDINGEN...51 INDEX

5 OVER DEZE HANDLEIDING Dit document is de gebruikershandleiding van Kaspersky Internet Security for Android (hierna 'Kaspersky Internet Security'). De gebruikershandleiding is bestemd voor gebruikers van Kaspersky Internet Security die vertrouwd zijn met de interface van het besturingssysteem, beschikken over basisvaardigheden om het systeem te gebruiken, en weten hoe ze het internet gebruiken. Deze handleiding heeft de volgende doelstellingen: U te helpen bij de installatie, de activering en het gebruik van Kaspersky Internet Security. Snel informatie over programmagerelateerde problemen te vinden. Extra bronnen met informatie over de app vinden en mogelijkheden ontdekken om Technische ondersteuning te verkrijgen. IN DEZE SECTIE In dit document... 5 Afspraken in document... 7 IN DIT DOCUMENT Deze handleiding bevat de volgende secties. Bronnen met informatie over de app In deze sectie vindt u bronnen met informatie over de app en lijsten met websites die u kunt gebruiken om de werking van de app te bespreken. Kaspersky Internet Security In deze sectie leest u de functies van de app en krijgt u beknopte informatie over de functies en onderdelen van de app. U zult vernemen welke items worden meegeleverd in de distributiekit en welke services beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers van de app. In deze sectie vindt u informatie over software- en hardwarevereisten waaraan een apparaat moet voldoen zodat de app erop kan worden geïnstalleerd. De app installeren en verwijderen In deze sectie vind u stapsgewijze instructies voor de installatie en verwijdering van Kaspersky Internet Security. Interface van de app In deze sectie worden de belangrijkste onderdelen besproken van de grafische gebruikersinterface van de app: het hoofdvenster, de beschermingsstatusindicator in de vorm van een schild, het snelstartpaneel, het pictogram voor de app, de widget en meldingsschermen. 5

6 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G De app in licentie nemen In deze sectie vindt u informatie over algemene termen die gerelateerd zijn met de activatie van het programma. Lees dit onderdeel om meer te vernemen over het doel van de Gebruiksrechtovereenkomst, manieren om de app te activeren, en de verlenging van de licentie. De app starten en stoppen In deze sectie vindt u informatie over hoe u de app start en hoe u hem niet langer gebruikt. Snel starten In deze sectie vindt u de informatie om de app snel te gebruiken na de installatie: Instructies voor het onschadelijk maken van een kwaadaardig object. Informatie over de bescherming van uw gegevens tegen onbevoegde toegang. Instructies die u moet opvolgen als u uw apparaat kwijtraakt of het wordt gestolen. Standaardtaken uitvoeren In deze sectie vindt u de stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van de basistaken van de app door de gebruiker. Contact opnemen met de Technische ondersteuning In deze sectie leest u meer over hoe u contact kunt opnemen met de Technische Support van Kaspersky Lab. Woordenlijst In deze sectie vindt u een lijst met gebruikte termen in het document en de bijhorende definities. Kaspersky Lab ZAO In deze sectie vindt u informatie over Kaspersky Lab. Informatie over code van derden In deze sectie leest u informatie over de gebruikte code van derden in de app. Handelsmerkmeldingen In deze sectie vindt u een lijst met handelsmerken van andere eigenaars die in dit document worden vermeld. Index In deze sectie kunt u snel navigeren naar de vereiste informatie in het document. 6

7 O V E R D E Z E H A N D L E I D I N G AFSPRAKEN IN DOCUMENT De hierin opgenomen tekst wordt vergezeld door semantische elementen die specifieke aandacht vereisen: waarschuwingen, hints, voorbeelden. Afspraken in het document worden gebruikt om semantische elementen aan te geven. In de onderstaande tabel vindt u de afspraken voor het document en voorbeelden van hun gebruik. Tabel 1. Afspraken in document VOORBEELDTEKST Opmerking... We adviseren het gebruik van... Voorbeeld:... Update betekent... De gebeurtenis Databases zijn verouderd doet zich voor. Klik op de knop Inschakelen. Een taakplanning configureren. BESCHRIJVING VAN DE AFSPRAKEN IN HET DOCUMENT Waarschuwingen worden in een rode kleur en in een kader weergegeven. Waarschuwingen geven informatie over mogelijk ongewenste acties die kunnen leiden tot gegevensverlies, een slechte werking van de hardware of problemen in het besturingssysteem. Opmerkingen worden in een kader weergegeven. Opmerkingen bevatten bijvoorbeeld nuttige tips, aanbevelingen, specifieke waarden voor instellingen of belangrijke speciale gevallen in de werking van de app. Voorbeelden worden gegeven op een gele achtergrond onder de titel "Voorbeeld". De volgende semantische elementen worden cursief weergegeven in de tekst: Nieuwe termen Namen van statussen en gebeurtenissen van de app Namen van elementen uit de app-interface, zoals invoervelden, menu-opties en knoppen, worden vet weergegeven. Inleidende zinnen van instructies worden cursief weergegeven en met een pijl aangewezen. <Gebruikersnaam> Verzend een sms-bericht naar uw apparaat met de volgende tekst: find: <code>. Variabelen staan tussen punthaken. Iedere variabele moet vervangen worden door de corresponderende waarde en de punthaken moeten worden weggelaten. Het verschillende lettertype geeft de tekst van de sms-opdracht aan. 7

8 BRONNEN MET INFORMATIE OVER DE APP In deze sectie vindt u bronnen met informatie over de app en lijsten met websites die u kunt gebruiken om de werking van de app te bespreken. U kunt de meest geschikte informatiebron kiezen, afhankelijk van het belang en de urgentie van het probleem. IN DEZE SECTIE Informatiebronnen voor persoonlijke research... 8 Kaspersky Lab-programma's bespreken op het forum... 9 Contact opnemen met de afdeling Verkoop... 9 Per contact opnemen met de Technical Writing and Localization Unit... 9 INFORMATIEBRONNEN VOOR PERSOONLIJKE RESEARCH U kunt de volgende bronnen gebruiken om zelf informatie over het programma te vinden: App-pagina op de website van Kaspersky Lab App-pagina op de website van de Technische ondersteuning (Knowledge Base) Online Help-systeem Documentatie Als u een probleem zelf niet kunt oplossen, adviseren we u om contact op te nemen met de Technische ondersteuning van Kaspersky Lab (raadpleeg de sectie "Telefonische technische ondersteuning" op pagina 45). Een internetverbinding is noodzakelijk om informatiebronnen op de website van Kaspersky Lab te gebruiken. App-pagina op de website van Kaspersky Lab De website van Kaspersky Lab heeft een afzonderlijke pagina voor elk programma. Op deze pagina (http://www.kaspersky.com/nl/android-security) kunt u algemene informatie over het programma, de functies en de kenmerken bekijken. De pagina beschikt over een koppeling naar de Online Shop. Daar kunt u het programma aanschaffen of verlengen. De pagina van het programma op de website van de Technische Support (Knowledge Base) De Knowledge Base is een onderdeel van de website van de Technische ondersteuning die advies over het gebruik van Kaspersky Lab-programma's geeft. De Kennisbank bevat referentieartikelen die op onderwerp zijn gegroepeerd. Op de pagina van de app in de Knowledge Base (http://support.kaspersky.com/mobile/kisandroid) vindt u artikelen met nuttige informatie, aanbevelingen en antwoorden op veelgestelde vragen over hoe u de app koopt, installeert en gebruikt. 8

9 B R O N N E N M E T I N F O R M A T I E O V E R D E A P P Artikelen kunnen antwoord bieden op vragen die niet alleen zijn gerelateerd aan Kaspersky Internet Security, maar ook aan andere Kaspersky Lab-programma's. Ze kunnen ook nieuws van de Technische Support bevatten. Online Help-systeem Het online Help-systeem bestaat uit diverse helpbestanden. Het contextuele Helpsysteem bevat gegevens over elk venster en tabblad in de app: een lijst met instellingen en hun respectieve beschrijvingen, evenals een lijst met uit te voeren taken. Het volledige helpsysteem biedt gedetailleerde informatie over het beheer van de bescherming, hoe u de appinstellingen kunt configureren en hoe u de basistaken kunt uitvoeren. De geïnstalleerde documentatie De gebruikershandleiding beschrijft de app-interface en methoden om algemene taken uit te voeren terwijl u de app gebruikt. KASPERSKY LAB-PROGRAMMA'S BESPREKEN OP HET FORUM Als u geen dringende vraag hebt, kunt u uw vraag bespreken met de deskundigen van Kaspersky Lab en andere gebruikers op ons forum (http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=102). Op dit forum kunt u bestaande onderwerpen bekijken, commentaar leveren, en nieuwe onderwerpen maken. CONTACT OPNEMEN MET DE AFDELING VERKOOP Als u vragen hebt hoe u de app kunt selecteren, aanschaffen of verlengen, neemt u contact op met de deskundigen van de verkoopafdeling op één van de volgende manieren: Door te bellen naar ons centrale kantoor in Moskou (http://www.kaspersky.com/contacts). Door uw vraag per te sturen naar Deze dienst is beschikbaar in het Russisch en het Engels. PER CONTACT OPNEMEN MET DE TECHNICAL WRITING AND LOCALIZATION UNIT Neem contact op met de Documentation Development Group door een bericht te sturen naar Vermeld "Kaspersky Help Feedback: Kaspersky Internet Security for Android" in de onderwerpregel van uw bericht. 9

10 KASPERSKY INTERNET SECURITY Kaspersky Mobile Security biedt de volgende hoofdfuncties: Bescherming tegen virussen en andere malware Het apparaat wordt beschermd tegen virussen en andere malware door het Scanner (Anti-Virus)-onderdeel. Dit onderdeel heet Scanner in de gratis versie en Anti-Virus in de premiumversie. Met de Scanner kunt u het gehele apparaat, de geïnstalleerde programma's of een specifieke map scannen op bedreigingen. U kunt er ook scans van het apparaat mee inplannen, alsmede de antivirusdatabases updaten voor een up-to-date bescherming van uw gegevens. Anti-Virus combineert de volledige functionaliteit van Scanner met de volgende aanvullende functies: Uw apparaat wordt realtime beschermd. Nieuwe programma's worden gescand voordat ze voor het eerst worden gestart. Hiervoor gebruikt het antivirusdatabases en de online Kaspersky Security Network-cloudservice. Ondersteunt automatische updates van antivirusdatabases. Vertrouwelijke contacten, gerelateerde belgeschiedenis en sms-correspondentie verbergen Het onderdeel Privacybescherming is er om vertrouwelijke contactgegevens en gerelateerde informatie te verbergen. De Privacybescherming is alleen beschikbaar in de premiumversie van Kaspersky Internet Security op apparaten met een geplaatste simkaart. Met Privacybescherming kunt u tijdelijk uw vertrouwelijke contacten en de gerelateerde oproepgeschiedenis en sms - berichten verbergen. U kunt contacten en gerelateerde gegevens verbergen met behulp van de app-instellingen of op afstand met een speciale sms-opdracht. Gegevensbescherming bij verlies of diefstal van het apparaat Anti-Diefstal beschermt uw gegevens tegen onbevoegde toegang en helpt het apparaat te traceren bij diefstal of verlies. Anti-Diefstal geeft u de mogelijkheid het alarm van het apparaat op afstand in te schakelen, het apparaat te blokkeren, het apparaat te zoeken, gegevens die erop staan te wissen en een mugshot te nemen van de persoon die momenteel uw apparaat gebruikt. Via Anti-Diefstal kunt u de functies op het apparaat op afstand starten met speciale smsopdrachten of via Web Management op https://anti-theft.kaspersky.com. Voor apparaten met een simkaartsleuf kan, wanneer de simkaart is vervangen of het apparaat is ingeschakeld zonder een simkaart, Anti-Diefstal het nieuwe telefoonnummer van het apparaat verzenden in een sms-bericht of , of het apparaat blokkeren. Ongewenste oproepen en tekstberichten blokkeren Bel- & Tekstfilter wordt gebruikt om ongewenste oproepen en tekstberichten te blokkeren. Het Bel- & Tekstfilter-onderdeel is alleen beschikbaar op apparaten met een geplaatste simkaart. 10

11 K A S P E R S K Y I N T E R N E T S E C U R I T Y Bescherming tegen online dreigingen De componenten Webbescherming en Anti-Phishing voor berichten bieden bescherming tegen online dreigingen. Webbescherming en Anti-Phishing voor berichten zijn alleen beschikbaar in de premiumversie van Kaspersky Internet Security. Het onderdeel Anti-Phishing voor berichten is alleen beschikbaar op apparaten met een geplaatste simkaart. Webbescherming blokkeert kwaadaardige websites die kwaadaardige code verspreiden en valse (phishing-)websites die uw vertrouwelijke gegevens willen stelen om toegang tot uw financiële accounts te verkrijgen. Anti-Phishing voor berichten blokkeert links in sms-berichten naar kwaadaardige en nepwebsites. IN DEZE SECTIE Hardware- en softwarevereisten Distributiepakket Service voor gebruikers HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN Het apparaat moet aan de volgende vereisten voldoen om te werken met Kaspersky Internet Security: Smartphone of tablet met een schermresolutie van 320x480 pixels of hoger. 65 MB vrije harde-schijfruimte in het hoofdgeheugen van het apparaat. Android-besturingssysteem, versies 2.3.x 4.4.x. Intel Atom x86-, ARM5-, ARM6- of ARM7-platforms. De app kan alleen in het hoofdgeheugen van het apparaat worden geïnstalleerd. De simkaart moet in het apparaat zijn geplaatst om Bel- & Tekstfilter, Privacybescherming, SIM Watch en Anti-Phishing voor berichten te gebruiken. DISTRIBUTIEPAKKET U kunt het programma aanschaffen op één van de volgende manieren: In een verpakking Verkocht in de winkels van onze partners. Via een online shop. Verkocht via online shops van Kaspersky Lab (bijvoorbeeld sectie Online Shop) of partners. Via de Google Play Store. Gedownload naar het apparaat via de Google Play-service. Als u het programma in een verpakking koopt, bevat het distributiepakket de volgende items: Verzegelde envelop met een QR-code voor de installatie van de app. 11

12 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G Aan de slag-handleiding met de activatiecode voor de app. gebruiksrechtovereenkomst met de gebruiksvoorwaarden voor de app. De inhoud van het distributiepakket kan variëren volgens de regio waarin de app wordt verkocht. Als u Kaspersky Internet Security aanschaft in een online shop, kunt u de app kopiëren vanaf de website van de shop. De vereiste informatie voor de activatie van de app, waaronder de activatiecode, wordt per verzonden na de betaling. Voor meer informatie over de aanschaf en de distributiekit neemt u contact op met de verkoopafdeling SERVICE VOOR GEBRUIKERS Door een licentie voor het gebruik van de app aan te schaffen, hebt u toegang tot de volgende services gedurende de geldigheidsperiode van de licentie: Databases bijwerken en nieuwe versies van de app verkrijgen. Assistentie per telefoon en bij problemen met de installatie, de configuratie en het gebruik van de app. Aankondigingen van nieuwe Kaspersky Lab-releases en nieuwe virussen en uitbraken. Als u deze service wilt gebruiken, schrijft u zich in voor de nieuwsbrief van Kaspersky Lab op de website van de Technische ondersteuning. Er wordt geen assistentie verleend voor problemen met de werking van besturingssystemen, en software en technologie van andere leveranciers. 12

13 DE APP INSTALLEREN EN VERWIJDEREN In deze sectie vind u stapsgewijze instructies voor de installatie en verwijdering van Kaspersky Internet Security. IN DEZE SECTIE De app installeren De app verwijderen DE APP INSTALLEREN U kunt Kaspersky Internet Security for Android installeren via Google Play Store of via het distributiepakket van de app dat is opgeslagen op het apparaat. U kunt Google Play Store gebruiken voor het installeren van Kaspersky Internet Security vanaf de Google Play Storeapp op uw apparaat en vanaf de website https://play.google.com op uw computer. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om de toepassing te installeren met Google Play Store: U moet een Google-account hebben. Uw apparaat moet gekoppeld zijn aan uw Google-account. Uw apparaat moet verbonden zijn met internet. Meer informatie over het aanmaken van een Google-account, het koppelen van uw apparaat aan uw account of het werken met de Google Play Store vindt u op de website voor technische ondersteuning van Google op Zo installeert u Kaspersky Internet Security via Google Play Store op uw apparaat: 1. Start de Google Play Store-app op uw apparaat. 2. Zoek Kaspersky Internet Security. Hiervoor voert u de naam van de app in het zoekveld van Google Play Store in en tikt u op OK. 3. Selecteer Kaspersky Internet Security in de zoekresultaten. Er wordt een pagina met de details van Kaspersky Internet Security geopend. 4. Tik op Installeren op de pagina met de app-details. 5. Lees de lijst met rechten die Kaspersky Internet Security nodig heeft. Als u akkoord gaat met het verlenen van deze rechten, tikt u op Accepteren en downloaden. Hiermee wordt het downloaden en installeren van Kaspersky Internet Security gestart. 6. Als u weigert deze rechten te verlenen aan Kaspersky Internet Security, tikt u op Terug. Hiermee wordt de installatie van de app geannuleerd. Om Kaspersky Internet Security te installeren vanaf https://play.google.com met een computer, doet u het volgende: 1. Open https://play.google.com op de computer. 2. Zoek Kaspersky Internet Security. Hiervoor voert u de naam van de app in het zoekveld van Google Play Store in en tikt u op OK. 13

14 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 3. Selecteer Kaspersky Internet Security in de zoekresultaten. Er wordt een pagina met de details van Kaspersky Internet Security geopend. 4. Tik op Installeren op de pagina met de app-details. Als u niet aangemeld bent bij de Google Play-service, wordt een venster geopend voor het aanmelden bij uw Google-account. Als u al bent aangemeld bij de Google Play-service, wordt een venster geopend met een aanvraagformulier. 5. Selecteer het apparaat waarop de app wilt installeren in het vervolgkeuzemenu Naar een ander apparaat verzenden in het aanvraagformulier. De lijst bevat apparaten die gekoppeld zijn aan uw Google-account. 6. Controleer de lijst van de rechten die door de app zijn vereist in het venster met het aanvraagformulier. Als u akkoord gaat met het verlenen van deze rechten, tikt u op Accepteren en downloaden. Als uw apparaat is verbonden met een Wifi- of 3G/4G-netwerk, begint de app onmiddellijk met downloaden. Als uw apparaat niet met internet is verbonden, begint het downloaden van de app wanneer u de volgende keer verbinding met internet maakt. 7. Als u deze rechten niet aan de app wilt verlenen, tikt u op Annuleren. Hiermee wordt de installatie van de app geannuleerd. Zo installeert u Kaspersky Internet Security for Android via het distributiepakket: 1. Kopieer het distributiepakket van de app naar uw apparaat. Voer een van de volgende handelingen uit: sluit als het distributiepakket van de app eerder is gedownload en opgeslagen op een desktopcomputer het apparaat aan op de computer en kopieer het distributiepakket van de app naar het apparaat. Download het distributiepakket van de app op het apparaat vanuit de Online Store van Kaspersky Lab (http://www.kaspersky.com/globalstore) of de onlinewinkels van partnerbedrijven. 2. Start de installatie van de app. Open hiervoor het APK-archief op het apparaat. De installatiewizard van de app wordt gestart. Als de wizard klaar is, is de app geïnstalleerd met de aanbevolen instellingen van Kaspersky Lab. DE APP VERWIJDEREN Ga als volgt te werk om Kaspersky Internet Security te verwijderen: 1. Tik in het snelstartpaneel in het hoofdvenster van Kaspersky Internet Security op Instellingen > Extra instellingen > De app verwijderen. 2. Als u een geheime code hebt ingesteld voor de app, voert u deze in (zie hoofdstuk "Waarom een geheime code nodig is" op pagina 26). Als u de geheime code van de app bent vergeten, kunt u deze herstellen (zie de sectie 'De geheime code herstellen' op pagina 44). Als u geen geheime code hebt ingesteld, gaat u naar de volgende stap. 3. Bevestig dat de app moet worden verwijderd. Het verwijderen van de app wordt gestart. Als het verbergen van gegevens is ingeschakeld, wordt dit automatisch uitgeschakeld (zie hoofdstuk "Privacybescherming" op pagina 31). Kaspersky Lab raadt de verwijdering van Kaspersky Internet Security af. Dit brengt de veiligheid van uw apparaat en persoonlijke gegevens in gevaar. 14

15 INTERFACE VAN DE APP In deze sectie worden de belangrijkste onderdelen besproken van de grafische gebruikersinterface van de app: het hoofdvenster, de beschermingsstatusindicator in de vorm van een schild, het snelstartpaneel, het pictogram voor de app, de widget en meldingsschermen. IN DEZE SECTIE Hoofdvenster van Kaspersky Internet Security Beschermingsstatusindicator in de vorm van een schild Snelstartpaneel Pictogram in systeemvak Widget voor het beginscherm van het apparaat Meldingen HOOFDVENSTER VAN KASPERSKY INTERNET SECURITY Het hoofdvenster van de app (zie afbeelding hieronder) bevat de interface-onderdelen voor toegang tot de belangrijkste functies van de app. Figuur 1. Hoofdvenster 15

16 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G De weergave van dit hoofdvenster kan enigszins variëren in verschillende schermresoluties. Het is mogelijk dat het aantal knoppen op het snelstartpaneel varieert, afhankelijk van de beschikbare functies. BESCHERMINGSSTATUSINDICATOR IN DE VORM VAN EEN SCHILD De beschermingsstatusindicator heeft de vorm van een schild en bevindt zich in het midden van het hoofdvenster (zie afbeelding hieronder). Figuur 2. Schild in het midden van het hoofdvenster De kleur van het schild verandert naarmate de status van de apparaatbescherming verandert: Groen het apparaat wordt goed beschermd. Alle beschermingsonderdelen zijn ingesteld volgens de aanbevelingen van Kaspersky Lab. De Kaspersky Internet Security-databases zijn bijgewerkt. Er zijn geen kwaadaardige objecten gedetecteerd tijdens een scan van het apparaat of alle gedetecteerde kwaadaardige objecten zijn uitgeschakeld door de app. Geel het beschermingsniveau is lager dan normaal en er zijn bepaalde problemen met de uitvoering van Kaspersky Internet Security. Zo is het mogelijk dat het apparaat al veertien dagen lang niet meer is gescand, of dat u een nieuwe app hebt geïnstalleerd die nog niet is gescand. Rood er zijn problemen die kunnen leiden tot besmetting van apparaat en gegevensverlies. Zo is het mogelijk dat bepaalde beschermende onderdelen zijn onderbroken of dat de antivirusdatabases langer dan veertien dagen niet meer zijn bijgewerkt. 16

17 I N T E R F A C E V A N D E A P P Tik op het schild in het hoofdvenster van de app om de statussectie te openen (zie afbeelding hieronder). In de sectie Status worden de beveiligingsstatus van het apparaat, een lijst met problemen en voorgestelde oplossingen weergegeven. Figuur 3. Statussectie Beschermingsgerelateerde problemen worden in categorieën gegroepeerd. Voor elk probleem worden acties vermeld die u kunt gebruiken om het probleem op te lossen. Er zijn twee soorten beschermingsproblemen: Meldingsproblemen. Geel gemarkeerd. Probleemmeldingen brengen de gebruiker op de hoogte van gebeurtenissen die mogelijk invloed hebben op de veiligheid van het apparaat (bijvoorbeeld als de laatste scan meer dan 14 dagen geleden is uitgevoerd of als een nieuwe app nog niet is gescand). U kunt een probleemmelding verbergen door deze naar links te vegen. Vervolgens is de informatie over het probleem toegankelijk via het menu Verborgen problemen. Kritieke problemen. Rood gemarkeerd. Kritieke problemen brengen de gebruiker op de hoogte van gebeurtenissen die uitermate belangrijk zijn voor de veiligheid van het apparaat (zoals de release van een nieuwe app-versie of het feit dat de antivirusdatabases al lange tijd niet zijn bijgewerkt). U kunt een kritiek probleem niet verbergen. 17

18 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G SNELSTARTPANEEL Het snelstartpaneel biedt snelle toegang tot de belangrijkste functies van de app (zie afbeelding hieronder). Figuur 4. Snelstartpaneel Standaard is het snelstartpaneel geminimaliseerd. U kunt het snelstartpaneel maximaliseren door het omhoog te trekken of door op de knop te tikken. Het is mogelijk dat het aantal knoppen op het snelstartpaneel varieert, afhankelijk van de beschikbare functies. De betekenis van de knoppen in het snelstartpaneel wordt in de tabel hieronder uitgelegd. Tabel 2. Functies van de knoppen in het snelstartpaneel KNOP FUNCTIE (Scannen) (Updaten) (Browser) (Privacybescherming) (Bel- & Tekstfilter) (Anti-Theft Web Management) Hiermee kunt u het volledige apparaat, uitsluitend de geïnstalleerde apps of een geselecteerd(e) map of bestand scannen. Hiermee start u de update van de antivirusdatabases en de app zelf om ervoor te zorgen dat de beveiliging van het apparaat up-to-date is. Hiermee opent u de standaard Android-browser en is het scannen van websites op virussen en phishing ingeschakeld. Hiermee kunt u vooraf geselecteerde vertrouwelijke contacten en de bijbehorende gegevens tijdelijk verbergen of weergeven. Hiermee opent u het scherm met het Bel- & Tekstfilter. Hiermee opent u Web Management waarmee u op afstand de Anti-Diefstal-functies op het apparaat kunt beheren. Hiermee opent u het venster met de appinstellingen. (Instellingen) Hiermee opent u het helpgedeelte van de app. (Help) 18

19 I N T E R F A C E V A N D E A P P PICTOGRAM IN SYSTEEMVAK Nadat de wizard de installatie heeft voltooid, verschijnt het pictogram van Kaspersky Internet Security in de statusbalk. Het pictogram reflecteert de werking van de app en biedt toegang tot het hoofdvenster van de app. Aanwijzing dat de app actief is Het pictogram geeft aan dat de app actief is. In de premiumversie geeft het de beschermingsstatus van uw apparaat weer: (gekleurd pictogram): bescherming is ingeschakeld; (zwart-wit pictogram): bescherming is uitgeschakeld; (gekleurd pictogram met een uitroepteken): er zijn beschermingsproblemen. Zo kan de antivirusdatabase verouderd zijn of is een nieuw geïnstalleerde app nog niet gescand. In de gratis versie van de app geeft het pictogram geen informatie over de beschermingsstatus van het apparaat. Toegang tot het hoofdvenster van de app U kunt het hoofdvenster van het programma openen via het pictogram van het programma in het systeemvak. WIDGET VOOR HET BEGINSCHERM VAN HET APPARAAT Kaspersky Internet Security bevat de beginschermwidget (zie de afbeelding hieronder). Figuur 5. Beginscherm widget De widget wordt gebruikt om te schakelen naar het hoofdvenster van de app. In de premiumversie van de app geeft de kleur van de beginschermwidget de beschermingsstatus van uw apparaat weer. In de premiumversie van de app geeft de kleur van de widget ook verborgen vertrouwelijke contacten en gerelateerde informatie weer als deze is ingeschakeld in de instellingen van de widget. De widget gebruikt de volgende kleurcoderingen: een groen schild betekent dat Bescherming is ingeschakeld; een grijs schild geeft aan dat Bescherming is uitgeschakeld; een groene achtergrond betekent dat de app vertrouwelijke contacten en gerelateerde gegevens verbergt; een grijze achtergrond betekent dat de app vertrouwelijke contacten en gerelateerde gegevens weergeeft. 19

20 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G In de gratis versie van de app geeft de kleur van de widget geen informatie over de beschermingsstatus van het apparaat. MELDINGEN Kaspersky Internet Security for Android meldt belangrijke gebeurtenissen die zich voordoen tijdens de werking via meldingen en pop-ups die verschijnen in de statusbalk. Kaspersky Internet Security for Android toont meldingen wanneer u tijdens de reactie op een gebeurtenis uit verschillende opties kunt kiezen. Wanneer de app bijvoorbeeld een kwaadaardig object detecteert dat niet gedesinfecteerd kan worden, kunt u het object verwijderen, overslaan of Help raadplegen voor manieren om het object te verwerken (zie onderstaande figuur). De app vraagt u een actie te kiezen. De melding verdwijnt alleen op het scherm nadat u een van de voorgestelde acties hebt geselecteerd. Figuur 6. Meldingsvensters Kaspersky Internet Security for Android toont pop-ups in de statusbalk om u op de hoogte te brengen van gebeurtenissen die geen actie vereisen (zie onderstaande figuur). U kunt de meldingen later in de meldingsbalk van uw apparaat bekijken. Figuur 7. Pop-up Afhankelijk van hoe belangrijk een melding is, worden meldingen verdeeld in drie typen vanuit beveiligingsoogpunt: Kritieke meldingen melden gebeurtenissen van groot belang voor de beveiliging van het apparaat (bijvoorbeeld: de detectie van een kwaadaardig bestand). Kritieke meldingen zijn rood gemarkeerd. Belangrijke meldingen melden u gebeurtenissen van mogelijk belang voor beveiliging van het apparaat (bijvoorbeeld: de start van een scan- of updatetaak). Belangrijke meldingen zijn groen gemarkeerd. Informatieve meldingen melden u gebeurtenissen die niet van groot belang zijn voor de beveiliging van het apparaat. Informatieve meldingen zijn niet gemarkeerd. 20

21 DE APP IN LICENTIE NEMEN In deze sectie vindt u informatie over algemene termen die gerelateerd zijn met de activatie van het programma. Lees dit onderdeel om meer te vernemen over het doel van de Gebruiksrechtovereenkomst, manieren om de app te activeren, en de verlenging van de licentie. IN DEZE SECTIE Over de Gebruiksrechtovereenkomst Licentie-informatie Over de activatiecode Over gegevensvoorziening OVER DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST De Gebruiksrechtovereenkomst is een bindende overeenkomst tussen u en Kaspersky Lab ZAO die de gebruiksvoorwaarden voor het programma uiteenzet. Lees de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst zorgvuldig door voordat u het programma begint te gebruiken. Er wordt aangenomen dat u de voorwaarden van Gebruiksrechtovereenkomst accepteert door te bevestigen dat u akkoord gaat met de inhoud van de Gebruiksrechtovereenkomst tijdens de installatie van de app. Als u de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst niet aanvaardt, moet u de installatie van de app afbreken en mag u het programma niet gebruiken. LICENTIE-INFO Licentie het recht om de app te gebruiken, op voorwaarde dat u akkoord gaat met de Gebruiksrechtovereenkomst. De licentie omvat het recht om te genieten van de volgende services: Het gebruik van de app op één of meerdere apparaten. Het aantal apparaten waarop u de app kunt gebruiken, wordt vermeld in de voorwaarden van de Gebruiksrechtovereenkomst. Contact opnemen met de Technische Support van Kaspersky Lab voor assistentie. Andere services van Kaspersky Lab of haar partners tijdens de licentieperiode (raadpleeg de sectie "Service voor geregistreerde gebruikers" op pagina 12). De aangeboden services en de voorwaarden voor het appgebruik zijn afhankelijk van de appversie. 21

22 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G De volgende appversies zijn beschikbaar: Gratis versie. Met de gratis versie kunt u voor onbeperkte tijd gebruikmaken van een beperkt aantal functies van Kaspersky Internet Security. De beperkingen van de gratis versie worden beschreven in de Gebruiksrechtovereenkomst. Zodra u de app hebt geïnstalleerd is de gratis versie beschikbaar. U kunt van de proefversie van de app overstappen op de premium- of gratis versie. Proefversie. Met de proefversie kunt u tijdens een proefperiode gebruikmaken van alle functies van de app zonder een vergoeding te betalen. U kunt van de proefversie van de app overstappen op de premium- of gratis versie. Wanneer de proefperiode is verstreken, wordt de app automatisch omgezet in de gratis versie. Premiumversie. Met de premiumversie hebt u toegang tot alle functies van de app. De premiumversie is beschikbaar voor personen die de applicentie aanschaffen. De premiumlicentie is voor een beperkte tijd geldig. U kunt de app blijven gebruiken nadat de geldigheidsduur van de licentie is verstreken. Verleng de premiumlicentie of stap over op de gratis versie om dit te doen. Voer de nieuwe activatiecode in die u hebt ontvangen bij het gelicentieerde product of koop online een nieuwe licentie om de licentie te verlengen. Wanneer de licentie verloopt, wordt de app automatisch omgezet in de gratis versie. OVER DE ACTIVATIECODE De activatiecode is een code die u ontvangt bij de aanschaf van de premiumlicentie voor Kaspersky Internet Security. Deze code is vereist voor de activering van de app. De activatiecode is een unieke reeks van 20 Latijnse tekens en cijfers en heeft de volgende notatie: xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx. Afhankelijk van de methode hoe u het programma hebt aangeschaft, zijn de volgende opties beschikbaar voor het ontvangen van een activatiecode: Als u de winkelversie van Kaspersky Internet Security hebt aangeschaft, is de activatiecode vermeld in de documentatie of op het doosje met de installatie-cd. Als u Kaspersky Internet Security hebt aangeschaft in een online winkel, wordt de activatiecode verzonden naar het adres dat u hebt opgegeven bij de bestelling van het product. De geldigheidsperiode van de licentie wordt berekend vanaf de datum waarop het programma is geactiveerd. Als u een licentie hebt aangeschaft die is bedoeld om Kaspersky Internet Security op meerdere apparaten te gebruiken, begint de licentieperiode vanaf het ogenblik waarop u de code voor het eerst hebt ingevoerd. Als u uw activatiecode na de activering kwijt bent of per ongeluk hebt gewist, kunt u contact opnemen met de Technische ondersteuning van Kaspersky Lab om de code te herstellen. OVER GEGEVENSVOORZIENING Kaspersky Internet Security gebruikt de cloudservice Kaspersky Security Network in de volgende functies om het beveiligingsniveau te verhogen (zie sectie 'Kaspersky Security Network (KSN)' op pagina 47): Scannen. De app scant de geïnstalleerde apps voordat deze voor de eerste keer worden geopend. Met deze scan kunnen nieuwe bedreigingen die niet zijn omschreven in de Anti -Virus-databases worden gedetecteerd. Webbescherming. De app scant websites voordat deze worden geopend. Anti-Phishing voor berichten. De app blokkeert links in tekstberichten naar schadelijke en phishing-websites. Lees de Licentieovereenkomst voor meer informatie over gegevens die worden overgedragen naar Kaspersky Lab wanneer de cloudservice wordt gebruikt voor Kaspersky Internet Security op de apparaten van gebruikers. Wanneer u 22

23 D E A P P I N L I C E N T I E N E M E N de bepalingen en voorwaarden van de Licentieovereenkomst accepteert, gaat u ermee akkoord dat de volgende informatie automatisch wordt overgedragen aan Kaspersky Lab: draadloze verbindingen; hardware en software, gebruikt op het apparaat; de controlesommen van verwerkte bestanden (MD5 en SHA-256); soorten gedetecteerde bedreigingen, resultaten van de verwerking daarvan en geïnstalleerde Anti-Virusdatabases; URL's van websites voor het beoordelen van de reputatie, unieke identificatie van het verbindingsprotocol en het poortnummer; activering van Kaspersky Internet Security en de versie die momenteel wordt gebruikt; unieke identificatie van het apparaat; resultaten van heuristische analyse; unieke gebruikersidentificatie; identificatie van verbinding met webportal en de verbindingsstatus; geïnstalleerde apps. Bovendien kunnen bestanden (of delen daarvan) die kunnen worden gebruikt door indringers voor het beschadigen van uw apparaat of persoonlijke gegevens, naar Kaspersky Lab worden gestuurd voor analyse. Persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de gebruiker zijn niet opgenomen in de overgedragen informatie. Kaspersky Lab beschermt informatie die op deze manier wordt verkregen zoals voorgeschreven door de wet. Kaspersky Lab gebruikt ontvangen informatie alleen voor algemene statistieken. Algemene statistieken worden automatisch gegenereerd met oorspronkelijk ontvangen informatie en bevatten geen persoonlijke gegevens of andere vertrouwelijke informatie. Oorspronkelijk ontvangen informatie wordt opgeslagen in gecodeerde vorm; naarmate de informatie wordt verzameld, wordt deze ook weer gewist (tweemaal per jaar). Algemene statistieken worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. 23

24 DE APP STARTEN EN STOPPEN Kaspersky Internet Security for Android wordt gestart als het besturingssysteem wordt ingeschakeld en beschermt uw apparaat gedurende de hele sessie. U kunt het gebruik van de app staken door Kaspersky Internet Security te verwijderen of door alle onderdelen ervan uit te schakelen. Kaspersky Lab raadt de uitschakeling van alle onderdelen van Kaspersky Internet Security af. Dit brengt de veiligheid van uw apparaat en persoonlijke gegevens in gevaar. 24

25 SNEL STARTEN In deze sectie vindt u de informatie om de app snel te gebruiken na de installatie: Instructies voor het onschadelijk maken van een kwaadaardig object. Informatie over de bescherming van uw gegevens tegen onbevoegde toegang. Instructies die u moet opvolgen als u uw apparaat kwijtraakt of het wordt gestolen. IN DEZE SECTIE Wat te doen als een kwaadaardig object is gedetecteerd Zo beschermt u uw gegevens tegen onbevoegde toegang Wat te doen bij verlies of diefstal van het apparaat WAT TE DOEN ALS EEN KWAADAARDIG OBJECT IS GEDETECTEERD Als er een beveiligingsbedreiging wordt gedetecteerd bij het inschakelen van de app (zoals een game), vraagt Kaspersky Internet Security u een actie te kiezen voor deze app. U kunt één van de volgende acties te selecteren: Quarantaine: de app wordt in quarantine geplaatst. Verwijderen: de app wordt verwijderd. Overslaan: er wordt geen actie ondernomen met de app. Kaspersky Lab raadt aan om bedreigingen zodra ze worden gedetecteerd onschadelijk te maken. Als een kwaadaardig object wordt gedetecteerd tijdens het scannen van een bestand, plaatst Kaspersky Internet Security for Android het standaard in quarantine en meldt de gebruiker dat de bedreiging is uitgeschakeld. U kunt de informatie over kwaadaardige objecten die zijn gedetecteerd bekijken in de status- en rapportensecties. ZO BESCHERMT U UW GEGEVENS TEGEN ONBEVOEGDE TOEGANG Kaspersky Internet Security for Android beschermt uw privégegevens tegen onbevoegde toegang via de volgende beschermingsmethoden: Specificatie van een geheime code in de instellingen voor Anti-Diefstal en Privacybescherming die onbevoegde toegang voorkomt. Configuratie van instellingen voor Anti-Diefstal. 25

26 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G Anti-Diefstal wordt beheerd met sms-opdrachten en opdrachten die u verstuurd vanuit Web Management op https://antitheft.kaspersky.com. Om de functies voor Anti-Diefstal te beheren via Web Management moet u een account maken bij Web Management. Maak om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang een account in de Web Management en beheer het Anti-Diefstal-onderdeel. Specificeer een code om toegang tot de instellingen van de app te beperken en configureer het apparaat naar wens. IN DEZE SECTIE Doel van de geheime code Wat is een Kaspersky Account Initiële configuratie van Anti-Diefstal DOEL VAN DE GEHEIME CODE De geheime code wordt in de volgende gevallen gevraagd: Toegang tot de instellingen voor Anti-Diefstal en Privacybescherming. Bij het verzenden van een sms-opdracht vanaf een ander mobiel apparaat om op afstand het alarm van het apparaat in te schakelen, het apparaat te blokkeren, het te lokaliseren op een kaart, gegevens te wissen of vertrouwelijke contacten en gerelateerde informatie te verbergen. U wordt gevraagd de geheime code te specificeren tijdens de initiële configuratie van Anti-Diefstal (zie de sectie 'Initiële configuratie van Anti-Diefstal' op pagina 27) of tijdens de eerste start van Privacybescherming. U kunt de geïnstalleerde geheime code later wijzigen. De geheime code bestaat uit numerieke tekens. De geheime code moet uit minimaal vier cijfers bestaan. Als u de geheime code van de app bent vergeten, kunt u deze herstellen (zie de sectie 'De geheime code herstellen' op pagina 44). WAT IS EEN KASPERSKY ACCOUNT Met een account kunt u Web Management op https://anti-theft.kaspersky.com gebruiken om het alarm op uw apparaat op afstand in te schakelen, het apparaat te blokkeren, het te lokaliseren op een kaart, gegevens te wissen, of in het geheim een mugshot te maken van de persoon die momenteel uw apparaat gebruikt. U kunt Web Management ook gebruiken om uw geheime code van Kaspersky Internet Security te herstellen als u deze bent vergeten. Kaspersky Account is een enkele account voor de toegang tot alle services van Kaspersky Lab. Bent u geregistreerd met Mijn Kaspersky Account of hebt u een Web Management https://center.kaspersky.com-account, dan hebt u een Kaspersky Account. U moet deze account opgeven tijdens de initiële configuratie van Anti-Diefstal (zie de sectie 'Initiële configuratie van Anti- Diefstal' op pagina 27). Uw adres dient als uw gebruikersnaam. Als u het wachtwoord van uw account bent vergeten wanneer u zich aanmeldt bij Web Management, kunt u het herstellen. 26

27 S N E L S T A R T E N INITIËLE CONFIGURATIE VAN ANTI-DIEFSTAL Standaard zijn de functies van Anti-Diefstal uitgeschakeld nadat de app is geïnstalleerd. U kunt ze niet op afstand activeren via Web Management of sms-opdrachten. Om de functies van Anti-Diefstal in te schakelen, moet u een initiële configuratie van Anti-Diefstal uitvoeren. Na deze initiële configuratie worden alle Anti-Diefstal-functies ingeschakeld met de door Kaspersky Lab aanbevolen instellingen. U kunt de wizard voor Anti-Diefstal slechts eenmalig starten. Later kunt u Anti-Diefstal configureren via de instellingen van de app. Initiële configuratie van Anti-Diefstal 1. Tik in het snelstartpaneel in het hoofdvenster van Kaspersky Internet Security op Anti-Diefstal. Hiermee start u de wizard voor de configuratie van Anti-Diefstal. 2. Volg de aanwijzingen van de wizard. Zo bewerkt u de instellingen van Anti-Diefstal na de initiële configuratie: Tik in het snelstartpaneel in het hoofdvenster van Kaspersky Internet Security op Instellingen > Anti-Diefstal. WAT TE DOEN BIJ VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET APPARAAT Als het apparaat verloren is geraakt of is gestolen, kunt u contacten en gerelateerde gegevens op afstand verbergen en kunt u de functies van Anti-Diefstal starten: het alarm inschakelen, uw apparaat blokkeren, de gegevens erop verwijderen, de locatie ervan op een kaart verkrijgen of in het geheim een mugshot nemen van de persoon die momenteel uw apparaat gebruikt. U kunt Anti-Diefstal op afstand activeren via Web Management op https://anti-theft.kaspersky.com of met speciale smsopdrachten die worden verzonden vanaf een willekeurig apparaat. U kunt contacten en gerelateerde informatie alleen verbergen met een speciale sms-opdracht. U kunt contacten en gerelateerde gegevens alleen verbergen als de premiumversie van Kaspersky Internet Security for Android. is geactiveerd op uw apparaat. Via Web Management op https://anti-theft.kaspersky.com kunt u een opdracht verzenden om een foto te nemen van de persoon die momenteel uw apparaat gebruikt. Deze opdracht kunt u niet verzenden per sms. Dit uitgaande sms-bericht wordt in rekening gebracht aan de tarieven van de mobiele aanbieder voor het apparaat dat wordt gebruikt om de sms-opdracht te verzenden. U kunt Anti-Diefstal op afstand starten op het apparaat als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Kaspersky Internet Security is ingesteld als een apparaatbeheerder. Het apparaat ontvangt een signaal van een mobiel netwerk. De functies voor Anti-Diefstal en Privacybescherming toegestaan zijn op het apparaat. 27

28 G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G Zo start u de functies voor Anti-Diefstal op afstand via Web Management: 1. Open Web Management op https://anti-theft.kaspersky.com via een willekeurig apparaat. 2. Meld u aan bij Web Management met uw Kaspersky Account dat u hebt gebruikt tijdens de initiële configuratie van de app. 3. Selecteer het apparaat waarvoor u de Anti-Diefstal-functie op afstand wilt kunnen activeren. 4. Selecteer in de secties in het bovenste gedeelte van het Web Management-venster de acties die moeten worden uitgevoerd op het apparaat. Doe het volgende om op afstand contactgegevens te verbergen en de functies voor Anti-Diefstal te starten via smsopdrachten: Als Kaspersky Internet Security is geïnstalleerd op een ander apparaat, gebruikt u het om een sms-opdracht te maken en te verzenden naar uw apparaat (raadpleeg de sectie "Sms-opdrachten verzenden vanaf Kaspersky Internet Security" op pagina 34). Gebruik bij het maken van een sms-opdracht de geheime code voor Kaspersky Internet Security op uw apparaat. Verzend een sms-bericht naar uw apparaat met de volgende speciale tekst: hide: <code> om vertrouwelijke contacten en gerelateerde gegevens te verbergen; alarm: <code> code om het alarm in te schakelen en het apparaat te blokkeren (waarbij <code> de geheime code is voor Kaspersky Internet Security op uw apparaat); find: <code> om het apparaat te blokkeren en te lokaliseren; wipe: <code> om persoonlijke gegevens en gegevens op de geheugenkaart te verwijderen; fullreset: <code> om alle gegevens op het apparaat te verwijderen en de fabrieksinstellingen van het apparaat te herstellen. Nadat alle gegevens zijn verwijderd op het apparaat en het is gereset naar de fabrieksinstellingen, kan het apparaat geen opdrachten meer vanaf afstand ontvangen en uitvoeren. 28

29 STANDAARDTAKEN UITVOEREN In deze sectie vindt u de stapsgewijze instructies voor het uitvoeren van de basistaken van de app door de gebruiker. IN DEZE SECTIE Scanner (Anti-Virus) Privacybescherming Anti-Diefstal Bel- & Tekstfilter Webbescherming en Anti-Phishing voor berichten Overige opdrachten SCANNER (ANTI-VIRUS) Dit onderdeel heet Scanner in de gratis versie en Anti-Virus in de premiumversie. Scanner (Anti-Virus) is ontworpen om het apparaat te scannen en bedreigingen te detecteren en uit te schakelen. Met Kaspersky Internet Security for Android kunt u een volledige of gedeeltelijke scan van het apparaat uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld het ingebouwde geheugen van het apparaat scannen of alleen een bepaalde map (waaronder de map op de geheugenkaart). De app scant het apparaat op schadelijke objecten en gebruikt daarbij de antivirusdatabase van de app met beschrijvingen van alle momenteel bekende schadelijke apps en andere schadelijke objecten, en de manieren om die uit te schakelen. Daarom dient u regelmatig de definities bij te werken. Kaspersky Internet Security voert updates voor de appdatabase uit via de updateservers van Kaspersky Lab. Dat zijn speciale internetsites met updates voor databases voor alle producten van Kaspersky Lab. Voor het bijwerken van de antivirusdatabases moet een internetverbinding op uw apparaat zijn geconfigureerd. Het verkeer dat wordt gegenereerd door updates van antivirusdatabases wordt volgens de tarieven van uw aanbieder in rekening gebracht. IN DEZE SECTIE Volledige scan van het apparaat Snelle scan Bestanden en mappen scannen Geplande automatische scan Antivirusdatabase- en versie-updates Geplande automatische updates

Kaspersky Anti-Virus Gebruikershandleiding

Kaspersky Anti-Virus Gebruikershandleiding Kaspersky Anti-Virus Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 14.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over dit softwareproduct

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security for Mac Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security for Mac Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security for Mac Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 MAINTENANCE RELEASE 1 Beste gebruiker! Hartelijk bedankt om ons product te kiezen. We hopen dat deze documentatie u zal helpen

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over

Nadere informatie

Kaspersky PURE Gebruikershandleiding

Kaspersky PURE Gebruikershandleiding Kaspersky PURE Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 3.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een antwoord biedt

Nadere informatie

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding

Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding Kaspersky Internet Security Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 15.0 ONDERHOUDSRELEASE 2 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk

Nadere informatie

Kaspersky Anti-Virus Gebruikershandleiding

Kaspersky Anti-Virus Gebruikershandleiding Kaspersky Anti-Virus Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 16.0 Geachte gebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat dit document u helpt bij uw werk en antwoorden over dit softwareproduct

Nadere informatie

Kaspersky Anti-Virus 2010 HANDLEIDING

Kaspersky Anti-Virus 2010 HANDLEIDING Kaspersky Anti-Virus 2010 HANDLEIDING P R O G R A M M A V E R S I E : 9. 0 E S S E N T I Ë L E R E P A R A T I E 2 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat deze documentatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEI DING

GEBRUIKERSHANDLEI DING Kaspersky Anti-Virus 2011 GEBRUIKERSHANDLEI DING P R O G R A M M A V E R S I E : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3944247

Uw gebruiksaanwijzing. KASPERSKY PASSWORD MANAGER http://nl.yourpdfguides.com/dref/3944247 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor KASPERSKY PASSWORD MANAGER. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de KASPERSKY PASSWORD MANAGER in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Kaspersky PURE GEBRUIKERSHANDLEIDING P R O G R A M M A V E R S I E : 9. 1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een

Nadere informatie

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids

Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids Kaspersky Small Office Security 2 Installatiegids PROGRAMMAVERSIE: 9.1 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat deze u een antwoord

Nadere informatie

Kaspersky Anti-Virus 2011 Gebruikershandleiding

Kaspersky Anti-Virus 2011 Gebruikershandleiding Kaspersky Anti-Virus 2011 Gebruikershandleiding PROGRAMMAVERSIE: 11.0 CRITICAL FIX 2 Geachte gebruiker! Hartelijk dank voor uw keuze van ons product. We hopen dat u deze documentatie nuttig vindt en dat

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2014. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2014.01 (04/09/2013)

AVG AntiVirus 2014. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2014.01 (04/09/2013) AVG AntiVirus 2014 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2014.01 (04/09/2013) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van

Nadere informatie

ESET MOBILE SECURITY VOOR ANDROID. Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 2.0 en hoger)

ESET MOBILE SECURITY VOOR ANDROID. Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 2.0 en hoger) ESET MOBILE SECURITY VOOR ANDROID Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 2.0 en hoger) Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Wat is...3

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.02 (02/09/2014)

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.02 (02/09/2014) AVG AntiVirus 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014)

AVG AntiVirus 2015. Gebruikershandleiding. Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) AVG AntiVirus 2015 Gebruikershandleiding Documentrevisie 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding AVG AntiVirus Gebruikershandleiding Documentrevisie AVG.01 (9/16/2015) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Alle rechten voorbehouden. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve

Nadere informatie

ESET MOBILE SECURITY VOOR ANDROID. Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 3.0 en hoger)

ESET MOBILE SECURITY VOOR ANDROID. Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 3.0 en hoger) ESET MOBILE SECURITY VOOR ANDROID Gebruikershandleiding (bedoeld voor productversie 3.0 en hoger) Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden Inhoud 1. Inleiding...3 1.1 Wat is...3

Nadere informatie

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING

KASPERSKY LAB. Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING KASPERSKY LAB Kaspersky Mobile Security 7.0 GEBRUIKERSHANDLEID ING K A S P E R S K Y M O B I L E S E C U R I T Y 7. 0 Gebruikershandleiding Kaspersky Lab Tel., fax: +7 (495) 797-8700, +7 (495) 645-7939,

Nadere informatie

Norton Security with Backup

Norton Security with Backup TM Norton Security with Backup Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2011/2012 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2011/2012 Bitdefender Handleiding Copyright 2011/2012 Bitdefender Bitdefender Total Security 2012 Handleiding Publication date 2011.07.27 Copyright 2011/2012 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel

Nadere informatie

ESET ENDPOINT SECURITY VOOR ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY VOOR ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY VOOR ANDROID Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding Klik hier om de meest recente versie van dit document te downloaden Inhoud 1. Installatie...3 van ESET Endpoint Security

Nadere informatie

Norton Security. Producthandleiding

Norton Security. Producthandleiding Norton Security Producthandleiding Zorg voor het milieu: een vanzelfsprekende zaak. Symantec heeft de kaft van deze handleiding verwijderd om de ecologische voetafdruk van onze producten te verkleinen.

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Total Security Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding

Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Handleiding Acronis Internet Security Suite 2010 Handleiding Uitgegeven 2010.05.20 Copyright 2010 Acronis Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden gereproduceerd

Nadere informatie

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cprotect BESCHERM HET ONVERVANGBARE VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cprotect: Bescherm het onvervangbare! cprotect is een applicatie die u eenvoudig op uw (Android)

Nadere informatie

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding

Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding HANDLEIDING Bitdefender Internet Security 2015 Handleiding Publication date 10/17/2014 Copyright 2014 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit boek mag worden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender

Gebruiksaanwijzing. Copyright 2007 BitDefender Gebruiksaanwijzing Copyright 2007 BitDefender BitDefender Internet Security 2008 Gebruiksaanwijzing Uitgegeven 2007.09.06 Copyright 2007 BitDefender Wettelijke verklaring Alle rechten voorbehouden. Geen

Nadere informatie

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender

Handleiding. Copyright 2013 Bitdefender Handleiding Copyright 2013 Bitdefender Bitdefender Antivirus Plus Handleiding Publication date 07/04/2013 Copyright 2013 Bitdefender Wettelijke bepaling Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit

Nadere informatie