Ontwikkeling voor iedereen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling voor iedereen"

Transcriptie

1 Ontwikkeling voor iedereen Begroting 2015 De Bibliotheek Eindhoven Eindhoven

2 Ontwikkeling voor iedereen Begroting 2015 De Bibliotheek Eindhoven December 2014

3 Inhoudsopgave 1. Ons kompas voor de toekomst 1.1 Inleiding 1.2 Onze ideologie 1.3 Onze visie 1.4 Onze missie 1.5 Onze aanwezigheid in en contact met de stad 1.6 Onze belofte 1.7 Onze ambities de komende jaren 2. Een nieuwe opzet voor de begroting Algemene financiële kaders 2.2 Afspraken met de Gemeente Eindhoven 2.3 Vier lijnen in Lijn 1: Bieb Basisafspraken 2015 met de Gemeente 3.2 Een Leven Lang Leren 3.3 Nieuwe media, technologie & advies 3.4 Nieuws, dialoog & debat 3.5 Studeren en werken 3.6 Lezen & media 3.7 Randvoorwaarden en basisfaciliteiten 3.8 Connectie met Wijzer! met taal en media 4. Paradigma 5. Lijn 2: Wijzer! met taal en media 5.1 Basisafspraken 2015 met de Gemeente 5.2 Bibliotheek op School/Spil 5.3 Mediacoaches 5.4 Aanbod: Beter lezen en voorlezen 5.5 Aanbod: Mediawijsheid 5.6 Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie Lijn 3: Innovatie 6.1 Middelen voor innovatie 6.2 Positionering bibliotheek 6.3 Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid 6.4 Projectenoverzicht 7. Waalre 8. Lijn 4: Transitie van de organisatie en indirecte kosten 8.1 Stand van zaken eind Organisatie- en personeelsontwikkeling Communicatie 9. Begrotingscijfers Begroting Begroting 2015 versus Risico s 9.4 Formatie-overzicht begroting

4 1. Ons kompas voor de toekomst 1.1 Inleiding De Bibliotheek Eindhoven heeft het de afgelopen jaren fors voor de kiezen gekregen. Er is geschrapt en geschoven, gestreept en gereorganiseerd. Ingegeven door de noodzaak om te bezuinigen uiteraard. Maar ook de toenemende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor de rol van de bibliotheek anno nu. De Bibliotheek Eindhoven had het financieel zwaar te verduren: onze subsidie werd met miljoenen teruggeschroefd. Als gevolg daarvan gingen alle wijkvestigingen dicht, werd de centrale gehalveerd en werden we gedwongen om afscheid te nemen van tientallen collega s. Tegelijkertijd stonden we met die gekortwiekte organisatie voor de opgave om in één jaar tijd op alle basisscholen in de stad een bibliotheek in te richten. Dat is gelukt, dankzij de positieve houding en geweldige inzet van de leerkrachten, directeuren, onze medewerkers en vrijwilligers. Samen zijn we de uitdaging aangegaan en hebben we een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. We zijn weer aanwezig, overal in de stad, staan er financieel gezond voor en hebben de basis gelegd voor een mooie, kansrijke toekomst. Onze organisatie maakt een verandering door die haar tot diep in de kern raakt. We maken een beweging naar de stad toe, naar de mensen, en halen omgekeerd de stad, de mensen naar ons toe. We zijn zichtbaar aanwezig, op relevante plekken, midden in de samenleving. Niet enkel fysiek met mensen en boeken in de stad, in wijken en scholen maar ook in netwerken, in verbindingen en relaties met alle mogelijk geledingen in onze lokale samenleving. Dat is wat we willen zijn. Veel meer een beweging dan een fysieke plek. Eerder een netwerk of community dan een instituut. Dat is Bieb040. Eerder een community dan een fysieke plek. Dat is Bieb040. De Bibliotheek Eindhoven de Witte Dame 3

5 We dragen bij aan vergroting van maatschappelijke participatie, van economische groei en innovatie, stelt de strategische visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven We hebben een rol op educatief gebied en zijn kennispartner in de vorm van Brainport Library. We dienen ons te ontwikkelen van centrale bibliotheek naar kenniswerkplaats. Het is allemaal waar, maar het is geen hoofdmotief in ons verhaal. Het verhaal van de Bibliotheek Eindhoven is eerst en vooral een verhaal van en voor mensen. Vol passie en bevlogenheid, professionaliteit en deskundigheid, gastvrijheid en beleving, emotie en plezier. 1.2 Onze ideologie Toen de Bibliotheek Eindhoven in 1916 werd opgericht, stond het doel van de nieuwe instelling als volgt omschreven: Eene gelegenheid te scheppen waar iedereen kosteloos, zonder onderscheid te scheppen van godsdienst, staatkundige overtuiging, rang of stand, de middelen kan vinden voor verdere ontwikkeling en bekwaming en voor ontspanning. Inmiddels zijn we bijna honderd jaar verder en is er ongelooflijk veel veranderd. Maar in feite geloven wij nog steeds hetzelfde. Dat iedereen de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Omdat iedereen het recht heeft zijn of haar potentieel optimaal tot wasdom te laten komen. Maar óók omdat onze samenleving er alleen maar sterker en gezonder van wordt, wanneer zij dat potentieel optimaal benut. Als iederéén kan participeren. Daarom ondersteunen en faciliteren wij Eindhovenaren alle Eindhovenaren, zonder uitzondering om zich te ontwikkelen en te laten inspireren. Of om zich gewoon, zonder enig moeten, te ontspannen. Talenten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Walk&Talk 4

6 1.3 Onze visie De Bibliotheek Eindhoven heeft een rol in een lokale samenleving die is uitgeroepen tot world s smartest region. In een regio met ongebreidelde ambities, die zich onderscheidt door kennis en het delen van kennis. Door technologie, innovatie, creativiteit en samenwerking. In een stad met hoogwaardige verbindingen (fysiek, relationeel, digitaal), waar iedereen connected is. Een stad die niet alleen uitermate intelligent is, maar die ook slim gebruik maakt van al het potentieel dat onder de mensen aanwezig is. In die context opereert de Bibliotheek Eindhoven. Een stad met zo n hoog ambitieniveau als Eindhoven, kan het zich niet veroorloven dat er mensen aan de zijlijn blijven staan. De Bibliotheek Eindhoven ziet het dan ook als haar taak om iedereen te stimuleren én te faciliteren om zich te ontwikkelen, mee te doen of plezier te beleven aan lezen. We willen iedereen uitdagen en prikkelen, op zijn of haar niveau. Gewoon, door boeken uit te lenen, literatuur en lectuur beschikbaar te stellen op een gastvrije plek, informatie aan te bieden en mensen de weg te wijzen. Maar we zijn er ook voor mensen die die weg heel goed zelf weten te vinden. Voor mensen met bovengemiddelde talenten, voor hoogbegaafden en voor eindeloos nieuwsgierigen. Kinderen, jongeren en volwassenen die behoefte hebben aan extra uitdagingen en extra prikkels. Een ambitieuze stad als Eindhoven kan het zich niet veroorloven dat talenten van mensen onbenut blijven. We zijn er voor iedereen. Want lezen brengt kennis, stimuleert het denken, de creativiteit en verbeeldingskracht. En dat is precies waarin deze stad, meer dan welke andere plaats ook, sterk en onderscheidend wil zijn. De Bibliotheek Eindhoven is er voor iedereen en helpt iedereen die dat wil, verder. Bij voorkeur op zo n manier dat men uiteindelijk zichzelf verder kan helpen. Maar we faciliteren ook mensen die ánderen verder willen helpen. Studenten bijvoorbeeld die ouderen digitale vaardigheden bijbrengen. Of bedrijven die door het sponsoren van technische tijdschriften de belangstelling voor techniek willen aanwakkeren. Met De Kennismakers bieden we mensen een podium en een publiek met wie ze hun kennis en ervaringen willen delen. En ook de vrijwilligers van de VoorleesExpress faciliteren we, zodat ze hun voorleestalent op die plekken kunnen inzetten waar dat het meest tot zijn recht komt en waar hun bijdrage echt een verschil maakt. Lezen brengt kennis, stimuleert het denken, de creativiteit en verbeeldingskracht. Voorlezen in de bibliotheek 5

7 De Bibliotheek Eindhoven vervult haar rol niet afwachtend. We gaan proactief duurzame verbindingen aan met mensen en partijen die we vanuit onze missie vooruit kunnen helpen. Of die onze organisatie vooruit kunnen helpen. Het aangaan van die verbindingen vraagt niet alleen dat mensen naar ons toekomen, maar net zozeer dat wij naar de mensen toe gaan. Op elke plaats waar en in elke vorm waarin we onze waarde kunnen bewijzen. Fysiek, in de wijken, op scholen. Virtueel, via computer, tablet en smartphone, tot in elke huiskamer, tot op iedere werkplek. 1.4 Onze missie Om jezelf te ontwikkelen en mee te doen aan de maatschappij, zijn leesvaardigheid en mediawijsheid een absolute voorwaarde. In onze Brainport regio zouden die vaardigheden bovengemiddeld ontwikkeld moeten zijn. We zouden een voorsprong moeten hebben. De praktijk laat echter iets anders zien. In Eindhoven world s smartest region - hebben we te maken met meer dan mensen die niet goed kunnen lezen. Mensen die die vaardigheid door wat voor omstandigheden dan ook nooit helemaal goed of helemaal niet onder de knie hebben gekregen. Of bij wie die vaardigheid in de loop der jaren is teruggelopen. Naast deze uitdaging op het gebied van laaggeletterdheid kent Eindhoven nóg een uitdaging. De stad trekt veel buitenlandse kenniswerkers: internationals. Onderzoek toont aan dat voor hen de aanwezigheid van een bibliotheek in belangrijke mate bijdraagt aan hun welbevinden in de stad. Meer dan laaggeletterden en zo n digibeten in Smart City Eindhoven. In diezelfde stad, die zichzelf ooit bestempelde als leading in technology en zichzelf nu futureproof noemt, lopen zo n mensen rond die niet of niet voldoende uit de voeten kunnen op computer, smartphone of tablet. Die dus geen of nauwelijks informatie uit de digitale wereld kunnen halen om zich te ontwikkelen of te ontspannen. Of om gewoon aangesloten te blijven bij de maatschappij. Duizenden mensen die niet of niet ten volle mee kunnen doen met onze samenleving. Die geen of onvoldoende kansen hebben hun talenten te ontwikkelen en op te klimmen tot het niveau waar Eindhovens ambities liggen. Dat leidt tot een heleboel verborgen leed en dat gaat ons aan het hart. Dit past niet bij een stad als Eindhoven, waar op de stadspoorten Goed dat je er bent geschreven staat. Dit alles constaterend, dienen we onze missie als volgt te formuleren: De Bibliotheek Eindhoven is er voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen. We hebben extra aandacht voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen en mediawijsheid. Vaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Randvoorwaarden om je talenten te ontwikkelen en zelfredzaam te zijn. We hebben extra aandacht voor mensen die onvoldoende kunnen lezen of mediawijs zijn. 6

8 1.5 Onze aanwezigheid in en contact met de stad We zijn al bijna 100 jaar de toegankelijke en onafhankelijke instelling die ervoor zorgt dat iedereen die dat wil, zich kan ontwikkelen, plezier kan beleven aan lezen of gewoon op een fijne plek kan zijn. Zonder per se lid te hoeven zijn, zonder iets te hoeven betalen, zonder moeten. Mensen ervaren onze bibliotheek als een thuis waar ze graag naartoe komen en waar ze graag tijd doorbrengen. Daar zijn wij sterk in. We hebben verstand van boeken en media. Van schrijvers, genres en thema s. Onze medewerkers wijzen je feilloos de weg en helpen je de informatie te vinden die je zoekt. We zijn heel fijnmazig aanwezig in alle geledingen van de maatschappij. Fysiek en virtueel: De Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame De Bibliotheek Eindhoven online De Bibliotheek Eindhoven op school De Bibliotheek Eindhoven vóór school De Bibliotheek Eindhoven in de buurt De Bibliotheek Eindhoven aan huis De Bibliotheek Eindhoven in uw bedrijf De Bibliotheek Eindhoven in het netwerk In de stad, in de wijken, op scholen, in buurthuizen, in de huiskamers, op werkplekken, in de organisaties van netwerkpartners Overal waar kinderen en volwassenen ons nodig hebben of waar we iets voor ze kunnen betekenen. 7

9 1.6 Onze belofte De Bibliotheek Eindhoven doet zoals ieder merk een belofte. Wij beloven mensen dat ze niet alleen staan in hun ontwikkeling, in het ontdekken en ontwikkelen van hun talent. De Bibliotheek Eindhoven biedt toegang tot mensen, middelen en een netwerk, en maakt daarmee ontwikkelkansen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. Zodat de inwoners van deze stad zelf aan het roer kunnen staan en volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Ontwikkeling voor iedereen 1.7 Onze ambities de komende jaren De komende jaren zijn onze focus en energie gericht op de volgende ambities: De maatschappelijke betekenis van de bibliotheek versterken door onze bijdragen aan de stad te benoemen (economie, innovatie en participatie); onze kerntaken, doelgroepen en ambities te benoemen en uit te dragen; het contact met onze leden/bezoekers/gebruikers te versterken. De financiële basis van de bibliotheek verbreden door inkomsten te diversifiëren; nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen; kosten te besparen. Studenten studeren in de bibliotheek 8

10 De medewerkers en de bibliotheekorganisatie ontwikkelen door: kennis en expertise over onze kerntaken en doelgroepen in kaart te brengen en indien nodig te verwerven; onze klantgerichte, ondernemende en flexibele werkhouding verder te ontwikkelen; te werken aan een nog meer open, gastvrije en oplossingsgerichte cultuur. Good governance of goed bestuur versterken door: het organiseren van een systematisch inbreng van de Gemeente Eindhoven, de gemeenschap Eindhoven, stakeholders/partners en leden/bezoekers; maximale transparantie en duidelijkheid na te streven over de rollen en intensiteit van betrokkenheid van RvT, directeur bestuurder, MT en OR en hun onderlinge verhoudingen; transparant verantwoording af te leggen aan de Gemeente Eindhoven, de Eindhovense gemeenschap, stakeholders/partners en leden/bezoekers. Good Governance 9

11 2. Een nieuwe opzet voor de begroting 2015 De begroting 2015 is een herijking van de begroting Odyssee Sinds het besluit van de Gemeenteraad in april 2013 over de (toekomst van) de Bibliotheek Eindhoven, is er veel veranderd. We hebben bestaande taken, projecten en programmabegrotingen stuk voor stuk opnieuw beoordeeld op basis van de meest actuele informatie. Ook zijn de posten getoetst aan de werkelijk gemaakte kosten en is individueel beoordeeld of een indexering moest worden toegepast. De budgethouders van de afzonderlijke projecten zijn nauw betrokken geweest bij dit begrotingsproces. In de begroting 2015 is het niet-indexeren van de subsidiegelden 2014 ( ) opgevangen. Dit is onder meer gerealiseerd door besparingen op posten als personeelsformatie, overige personeelskosten, inkopen en externe advieskosten. Naast deze kostenbesparingen levert onze dienstverlening aan de Gemeente Waalre een betere dekking op van onze indirecte kosten. De twee vertrekpunten van de begroting 2015 zijn: (1) de algemene financiële kaders en (2) de financiële en inhoudelijke afspraken met de Gemeente Eindhoven. 2.1 Algemene financiële kaders Inkomst: subsidies In onderstaande tabel is de indexering van de Gemeente Eindhoven opgenomen, zoals die in de begroting 2015 wordt gehanteerd. Subsidie Programma Subsidie conform Odysseeprijspeil 2013 Subsidie cultuur regulier Bibliotheek de Witte Dame/KWP + Wijzer! Index Subsidie prijspeil ,50% Subsidie VVE Wijzer! ,50% Totaal

12 Het gemiddelde subsidiebedrag per inwoner van Eindhoven is 18,95 (aantal inwoners ). In deze begroting zijn we uitgegaan van de afspraak met de Gemeente dat zowel de cultuursubsidie als de VVE subsidie met 1,5% wordt geïndexeerd. Indien de VVE subsidie niet wordt geïndexeerd, levert dat voor 2015 een tekort op van Dit tekort kan oplopen tot circa in De subsidiegelden van de Gemeente Waalre zijn ongewijzigd en zijn geheel volgens contract verwerkt. De uiteindelijke subsidie is gekoppeld aan het aantal inwoners en kan bij de definitieve beschikking afwijken. Het huidige uitgangspunt is 15,42 per inwoner (aantal inwoners ). Bij het opstellen van de begroting is er nog geen duidelijkheid over de dienstverlening Paradigma en wat dit voor de Provinciale subsidie voor Paradigma betekent. Om deze reden is in de begroting 2015 de subsidie gelijk gehouden aan die in 2014 ( ). Het risico is aanwezig dat opdrachtgever Provincie Noord-Brabant het subsidiebedrag zal korten. Inkomst: abonnementen, leen- en boetegelden De tarieven voor abonnementen, leen- en boetegelden zijn ongewijzigd. Het aantal leden is in 2014 gedaald, maar we verwachten dat die ingezette daling wat zal afvlakken. Daarmee rekening houdend, zijn we in de begroting uitgegaan van de volgende aantallen betalende leden: Datum aantal leden Leden Leden Verwacht Verwacht Gemiddeld => gebruikt voor bepaling omzet abonnementen Toegepaste indexeringen kosten Automatiseringskosten De kosten van Cloudbeheer, licenties, vast onderhoud enzovoort zijn, waar van toepassing, geïndexeerd met 2%. Huisvestingskosten De bibliotheek in de Witte Dame is verbouwd en heeft nu minder vierkante meters vloeroppervlakte in gebruik. Daarom hebben we de huisvestingskosten in de tweede helft van 2014 opnieuw beoordeeld en zijn er in een aantal gevallen nieuwe overeenkomsten afgesloten met dienstverleners (schoonmaak, ramenwassen, beveiliging enzovoort). Door het gedaalde aantal vierkante meters zijn de huisvestingskosten t.o.v dus afgenomen. Tijdens het opstellen van de begroting was een aantal investeringen/kostenposten voor de 6e verdieping nog niet voldoende in beeld. We hebben hiervoor in de begroting enkele schattingen opgenomen, die deels in het investeringsplan en deels in de exploitatie zijn verwerkt. 11

13 Voor de huisvesting zijn volgende indexnormen gehanteerd: Omschrijving Index Huur 0,0% Servicekosten 3,5% Overige kosten 2,0% Resterende kosten De resterende kosten zijn waar mogelijk beoordeeld op basis van plannen. Waar dat van toepassing is, zijn ze geïndexeerd met 2%. Personele uitgangspunten Formatiekosten (fte) In de begroting 2015 gaan we uit van een formatie van 42,45 fte. De kosten zijn berekend op basis van het huidige loonniveau, vermeerderd met de cao-schaal stijging. Dit is vermeerderd met 2% stijging personeelskosten, als gevolg van verwachte stijgingen van cao en werkgeverslasten in Opleidingen Voor opleidingen is opgenomen (4% van de omzet). Netto beschikbare uren per fte Het onderstaande schema toont de standaard opbouw van de netto beschikbare uren voor 1 fte. Omschrijving Werkuren per week Weken per jaar Feestdagen Vakantiedagen Arbeidsverzuim Improductieve uren (scholing/werkoverleg) Beschikbare netto uren per fte ,0 % 8,0 % ,0 % 8,0 %

14 Investeringen In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen 2015 opgenomen. Omschrijving Type Aantal jaren Investerings-bedrag Verbouwing/Airco Gebouw e verdieping 1) Overige kleine investeringen 6e Gebouw verdieping 1) Alarmsysteem Gebouw Verbouwing/aanpassingen Gebouw e verdieping Kantoorapparatuur overige Apparatuur Nieuwe PC s/laptops kantoor + Automatisering evt extra wensen/eisen Overige ICT investeringen Automatisering Laptops nieuwe Automatisering mediacoaches Software overig Software Revisie 2015 Lendomaten Uitleenapparatuur Nieuwe publieks-pc s Automatisering Revisie 2015 Lendomaten Waalre Uitleenapparatuur Meubilair BOS Eindhoven Meubilair Totaal Tijdens het opstellen van de begroting 2015 was de verwachting dat in 2014 nog voor circa aan investeringen uitgevoerd dient te worden. Mocht er vertraging ontstaan, dan zullen deze investeringen worden doorgeschoven naar het boekjaar De afschrijvingen in 2015 bedragen volgens het vaste activaregister circa Dit is inclusief nieuwe investeringen. 1) Tijdens het opstellen van de begroting 2015 was er onvoldoende inzicht in de vraag welke kostenposten op welke wijze ten laste van de bibliotheek komen. Er zijn drie partijen bij de verhuizing betrokken: de verhuurder De Witte Dame Monumenten bv, de Gemeente Eindhoven via de frictiekosten subsidie en de Bibliotheek Eindhoven. Daarom hebben we zowel in het investeringsplan als in de exploitatiekosten huisvesting een voorziening opgenomen. Financiering Voor 2015 zullen we genoemde investeringen uit bestaande liquiditeit kunnen financieren. Er is dan ook geen financieringsplan opgesteld. Huisvesting Het verwachte gehuurde vloeroppervlakte bedraagt m huur voor het Middenmotief. De doorbelaste interne huurprijs per m 2 bedraagt 133,75. 13

15 Aantal m 2 Verdieping Lezen en lenen e verdieping Bibliotheekcafé 50 1 e verdieping Paradigma e verdieping Organisatie + opslag/archief e verdieping In de begroting 2015 is de hogere huur opgevangen als gevolg van een hoger aantal m 2 ten opzichte van de strategische visie Odyssee. Collectieplan We hebben een Collectieplan opgesteld. Hierin hanteren we per materiaal hetzelfde prijspeil als in De verwachting is overigens dat door de aanbesteding het prijspeil per materiaal zal dalen in De belangrijkste uitgangspunten in het Collectieplan zijn: Wijzer! Collectie gericht op kinderen van 0 tot 13 jaar Collectie gemiddeld 5 boeken per leerling. Minimaal boeken per school Vervanging jaarlijks 20% van de collectie Wijzer! met taal en media... Bieb040 Volwassenen De nadruk komt te liggen op actualiteit. Gemiddeld zijn dit 500 titels per jaar. Deze titels worden in grote aantallen opgenomen in de bibliotheek. De collectie is verder onderverdeeld in vijf werelden en een aantal sub-werelden. Binnen de werelden zijn verschillende mediasoorten vertegenwoordigd. 14

16 Omvang van de collectie: o Werelden materialen o Paradigma materialen o Tijdschriften 281 materialen o DVD s en luistermaterialen materialen De vervangingstermijnen verschillen sterk. De totale begroting voor vervanging bedraagt Jeugdbibliotheek Collectie gericht op lezen en leesplezier. Collectie boeken op 100 m 2 vloeroppervlakte in de Witte Dame. Verdeling fictie en non-fictie is 80%-20%. Jaarlijkse vervanging fictie 25% en non-fictie 14% t.l.v. subsidie Gemeente Eindhoven Jaarlijkse vervanging i.v.m. contractafspraken met de Gemeente Waalre Waalre Wijzer! Waalre o Collectie scholen volgens het model Wijzer! Eindhoven. o Beschikbaar voor vervanging op scholen conform contract o Beschikbaar voor vervanging achtergrondcollectie jeugd conform contract (zie ook vermelding bij de Jeugdbibliotheek Eindhoven). Waalre Publieke Dienst o Collectie bibliotheekpunt t Hazzo van ca actuele romans en ca. 500 jeugdboeken met een vervanging van 20% per jaar. Conform contract beschikbaar voor vervanging. o Leestafel in het Klooster met een aantal tijdschriften conform contract Afspraken met de Gemeente Eindhoven De Gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven hebben de volgende financiële afspraken gemaakt: Ter dekking van de huurfrictie van in 2014 zal de Gemeente een lening aan de Bibliotheek Eindhoven voor dit bedrag kwijtschelden. Vanaf 2015 is er sprake van een uitname uit het Gemeentefonds ten behoeve van de landelijke digitale infrastructuur. Voor 2015 is dat bedrag , oplopend tot in In de visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven en de onderliggende begroting was reeds rekening gehouden met deze uitname. In het bestuurlijk overleg met de wethouder is afgespr0ken dat de uitname Gemeentefonds vanaf 2016 door de Gemeente zal worden opgevangen. De uitname Gemeentefonds in 2015 ( eenmalig) is een risico dat de Bibliotheek Eindhoven voor haar rekening neemt. Daarvoor willen we het resultaat 2014 gaan inzetten. Het programma Wijzer! met taal & media wordt gefinancierd door cultuursubsidie en VVE middelen. De verwachting is dat in 2017 de Rijks VVE-middelen stoppen. Bij een positieve evaluatie zal de Gemeente het programma voortzetten, ongeacht de financiering. De Gemeente is akkoord met de (voorgenomen) besteding van de frictie- en reorganisatiesubsidies, zoals ingediend in juli

17 De Gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven zijn de volgende inhoudelijke afspraken overeengekomen: Resultaatindicatoren BEGROTING 2015 overige instellingen Activiteiten aantal vestigingen Centrale 1 aantal bibliotheekpunten in basisscholen/spil-centra aantal openingsuren per week (w.o. zondag 4 uur) aantal jeugdabonnementen (0-18 jaar gratsis) aantal betalende leden < 65 jaar aantal betalende leden > 65 jaar Totaal aantal leden aantal bezoekers centrale aantal uitleningen jeugd aantal uitleningen volwassenen Totaal aantal uitleningen aantal thuisbezorgingen 260 aantal inleverpunten in wijken 11 aantal stoelen (werkplekken) 200 aantal internet plekken (werkplekken) 47 aantal gratis wifi hotspots 1 aantal unieke gebruikers wifi 4000 SOCIAL MEDIA aantal websitesessies per jaar (unieke IP s) aantal website pageviews per jaar aantal facebook likes aantal volgers twitter ACTIVITEITEN aantal ontmoetingspunten in de centrale 5 aantal voorleesactiviteiten aantal overige evenementen Totaal aantal evenementen 90 VOORLEESEXPRESS aantal deelnemende gezinnen 100 bereik aantal kinderen 200 VRIJWILLIGERS inzet VoorleesExpress incl. coordinatoren per periode 85 inzet overige vrijwilligers 60 Totaal inzet vrijwilligers 145 stagiaires

18 2.3 Vier lijnen in 2015 Voortbordurend op de visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven; innovatie- en transitieprogramma zetten we de komende jaren in op vier lijnen. Dat zijn de programma s van de drie transities uit Odyssee en een innovatie-lijn. Lijn 1: Bieb040 (hoofdstuk 3) Lijn 2: Wijzer! met taal & media (hoofdstuk 5) Lijn 3: Innovatie (hoofdstuk 6) Lijn 4: Transitie van de organisatie (hoofdstuk 8) 17

19 3. Lijn 1: Bieb040 In de strategische visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven; innovatie- en transitieprogramma ligt de opdracht besloten om een transitie te ondergaan van Centrale Uitleen naar Kenniswerkplaats. Wat zijn we nu eigenlijk? Een kenniswerkplaats? De huiskamer van de stad? Beide begrippen zijn te abstract en blijken in de praktijk verwarrend te werken. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe naam: Bieb040. De link met de vertrouwde bibliotheek blijft behouden, maar het imago is een stuk moderner. Bij Bieb040 kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling, voor het lenen van boeken, maar ook om mensen te ontmoeten. Bieb040 biedt een veilige ontmoetingsplaats en draagt zo bij aan sociale contacten en sociale cohesie. Hier vinden verschillende activiteiten plaats, voor alle doelgroepen en alle leeftijden. Bieb 040 is een publieke ruimte waar ontmoetingen tussen gelijkgezinden of mensen met dezelfde interesses worden gefaciliteerd. Een laagdrempelige, gastvrije ruimte waar de hele Eindhovens bevolking inclusief ouderen, laaggeletterden en andere doelgroepen - gerichte activiteiten en een gidsfunctie wordt aangeboden. Een ruimte die overigens niet gebonden is aan de Witte Dame, maar die ook elders gesitueerd kan zijn. De ambities van Bieb040 laten niets aan duidelijkheid over. Wij willen hét centrum voor media, educatie en persoonlijke ontwikkeling zijn. Een instituut met een onbetwistbare maatschappelijke meerwaarde. Een bibliotheek die letterlijk in centrum staat van de Eindhovense samenleving. Waar je kennis haalt en deelt, waar interactie plaatsvindt. The place to be. We willen zoveel mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de Eindhovenaren. Niet alleen die van bibliotheekleden, maar juist ook van partners, bezoekers, onderwijs en stakeholders. Dat zijn onze klanten. Door hen te betrekken en te raadplegen sluiten onze activiteiten nog beter dan in het verleden aan op de behoeften van onze samenleving. Daarvoor organiseren we groepsgesprekken met leden/bezoekers maar ook met niet-leden/bezoekers om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften. In Bieb040 worden de vijf functies uit de Bibliotheekwet op allerlei manieren vormgegeven. We noemen enkele voorbeelden. Lezen. Denk aan het lenen van boeken en e-books, de leestafels met kranten (ook digitaal) en tijdschriften. Maar ook aan het helpen van mensen met het downloaden van e-books. Leren. We bieden rustige studieplekken, databanken, informatieve boeken, cursussen en workshops. Informeren. Denk aan advies van onze medewerkers en aan de collectie. Maar ook aan een gidsfunctie die de Bibliotheek Eindhoven zou kunnen ontwikkelen om partijen bij elkaar te brengen. Een taalhuis dat vraag en aanbod op het gebied van taal en lezen in de stad bij elkaar brengt. En dat kan ook op het gebied van digitale vaardigheden (digitaal hulpplein). Ontmoeting en debat. Mensen ontmoeten elkaar overal in de bibliotheek. Georganiseerd bij activiteiten, maar ook spontaan tussen de kasten, aan de leestafels of in het gezellige bibliotheekcafé. Kunst en cultuur. De Bibliotheek Eindhoven heeft binnen het landelijk netwerk van bibliotheken een zwaartpuntcollectie Design en Kunst na

20 Wij verzorgen ook de digitale etalage met kennisdossiers over dit thema. We kiezen hierbij niet voor fysieke tentoonstellingen in de bibliotheek, maar voor een bijdrage aan culturele uitingen in de stad. We werken nauw samen met culturele partners in de stad en er zijn plannen om te onderzoeken welke rol Wijzer! kan spelen in het cultuuraanbod naar het onderwijs. Library is a place for people not books (Brian Edwards) De medewerker zorgt ervoor dat de klant zich welkom voelt. Onze medewerker is de kennisbemiddelaar, de verbinder, de helpende hand als het gaat om apparatuur, de gids, de adviseur, inspirator, regisseur, probleemoplosser en nog veel meer. En dat vaak allemaal tegelijkertijd. Onze medewerkers hebben als community librarian oog voor wat er om hen heen gebeurt. Ze signaleren de behoefte van klanten en zorgen ervoor dat die behoefte ook bekend is in de rest van de organisatie. Daarvoor moeten de verschillende werkprocessen naast elkaar soepel verlopen. Onder meer door zelfbediening hebben onze medewerkers tijd voor de nieuwe taken. Door middel van het Nieuwe (samen)werken en zelfsturende teams leggen we de verantwoordelijkheid in de organisatie waar dat het beste past. Bij Bieb040 zijn de speerpunten uit de Odyssee vormgegeven onder de paraplu van persoonlijke ontwikkeling: 1. Een leven lang leren (hoofdstuk 3.2) 2. Nieuwe media, technologie & advies (hoofdstuk 3.3) 3. Nieuws, dialoog & debat (hoofdstuk 3.4) 4. Studeren & werken (hoofdstuk 3.5) 5. Lezen & Media (hoofdstuk 3.6) In Bieb040 komen de kernwaarden van de Bibliotheek Eindhoven tot bloei: samenwerking, reflectie, ontplooiing, ondernemerschap en gastvrijheid. Medewerkers krijgen de ruimte om die kernwaarden inhoud te geven. Klanten merken dat doordat ze een veilige, warme en positieve sfeer ervaren. Samenwerkingspartners en medewerkers dragen bij aan een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod van activiteiten. Klanten worden verrast door een veelheid aan activiteiten en een bruisende bibliotheek. Bieb040 streeft ook naar samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld om studenten ruimte te bieden voor onderzoek, stages en andere leerervaringen. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars kennis, kunde en faciliteiten. Initiatieven en ontwikkelingen in de stad die bij de speerpunten passen, zullen we beslist omarmen en waar mogelijk inbedden in Bieb

21 Studenten werken samen in de bibliotheek Gratis Wi-Fi 3.1 Basisafspraken 2015 met de Gemeente Met Gemeente Eindhoven hebben we de volgende basisafspraken gemaakt. We zijn een gecertificeerde en landelijk erkende bibliotheek We zijn aangesloten op de landelijke (digitale) infrastructuur We zijn minimaal 36 uur per week open Onze collectie in de Witte Dame is gericht op actualiteit en ingedeeld in werelden (zoekgedrag van de hedendaagse gebruiker) We bieden een gratis abonnement voor de jeugd (0-18 jaar) en een studentenabonnement tot 30 jaar ( 18) We bieden gratis Wi-Fi/internet We gaan echter verder. Bovenop deze basisafspraken beloven we de stad het volgende: Ruime openingstijden: iedere dag van het jaar met enkele uitzonderingen. We zijn geen 36 uur, maar 54 uur per week open De basis kenniswerkplaats bedraagt 3.600m 2 i.p.v m 2. Dit herijkte kenniswerkplaats-concept is een netwerk-concept waarbij we diverse kanalen en middelen inzetten om onze missie te vervullen. We zijn heel fijnmazig aanwezig in alle geledingen van de maatschappij. 20

22 Fysiek en virtueel: o De Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame o De Bibliotheek Eindhoven online o De Bibliotheek Eindhoven op school o De Bibliotheek Eindhoven vóór school o De Bibliotheek Eindhoven in de buurt o De Bibliotheek Eindhoven aan huis o De Bibliotheek Eindhoven in uw bedrijf o De Bibliotheek Eindhoven in het netwerk De functies of speerpunten in de kenniswerkplaats worden niet fysiek over de ruimte verdeeld, maar verdeeld over de tijd met partners en Eindhovenaren die kennis willen delen met anderen We hebben een jeugdbibliotheek, als achtergrondcollectie voor de bibliotheek op school Daarmee is de jeugdcollectie in de Witte Dame ook toegankelijk als de scholen gesloten zijn (vakanties, avond en weekend) We hebben ook een Young Adult hoek In het theater worden allerlei evenementen voor kinderen (voorlezen, ontvangst scholen, voorleeswedstrijd enzovoort) en volwassenen georganiseerd We geven het eigentijdse concept kopen, lenen en ruilen van boeken in de bibliotheek in de Witte Dame vorm We stellen heel laagdrempelig een leestafel beschikbaar met dagbladen en tijdschriften. We hebben inlever- en afleverpunten bij 10 burgerinitiatieven (0,50 per boek) We hebben een bezorgdienst voor heel Eindhoven (1,50 per boek) We hebben 104 studie- en werkplekken voor studenten en anderen. Ook in het weekend, als andere bibliotheken/mediatheken gesloten zijn We bieden 47 computerwerkplekken We bieden 6 computerwerkplekken voor kinderen We bieden basisfaciliteiten zoals kopieer- en printvoorzieningen en een bibliotheekcafé Bibliotheekcafé de Verlichting 21

23 3.2 Een leven lang leren In de Odyssee wordt dit speerpunt onder de noemer persoonlijke ontwikkeling en carrière, vooral belicht vanuit het perspectief van carrière, studie en werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In Bieb040 zien we dit thema echter breder. Alle mogelijke initiatieven die invulling geven aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, kunnen binnen dit thema plaatsvinden in Bieb040. Bijvoorbeeld het bevorderen van kennisdeling. Maar ook het faciliteren van kennisdeling, bijvoorbeeld door een aanbod van toegankelijke lezingen, activiteiten en cultuur. Hierbij horen ook activiteiten die bijdragen aan ondersteuning van een actieve deelname aan de kenniseconomie en mediawijsheid. Servicepunt Regelen De rol van Bieb040 is hierbij hoofdzakelijk faciliterend. De rol van de medewerkers bij dit onderdeel is vooral die van gastvrouw/heer. Zij creëren een prettige, laagdrempelige en veilige omgeving. Ze zijn het aanspreekpunt voor partners en vrijwilligers in het project Kennismakers en begeleiden deelnemers aan activiteiten. Ze zijn zowel faciliterend als inhoudelijk begeleidend bij projecten als de levende sollicitatiegids. Onze medewerkers begeleiden ook stagiaires in maatschappelijke stages, op zo n manier dat Bieb040 bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen. Activiteiten in 2015: Laagdrempelig aanbod voor laaggeletterden en digibeten in samenwerking met partners als Ergon. Denk hierbij aan taalcursussen, aanbod rondom leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en mediawijsheid voor alle doelgroepen in alle leeftijdsfasen. Ruimte bieden aan partners voor het ontplooien van activiteiten (UWV, Volksuniversiteit, leeskringen, loopbaan coaches, Tafel van 1 enzovoort) Maatschappelijke stages in café en front office (receptie). Kennismakers-activiteiten. Inclusief het maken van een boekje waarin vrijwilligers van het bibliotheekcafé recepten delen Meewerken aan initiatieven voor werkenden en werkzoekenden door bijvoorbeeld: o het bieden van mogelijkheden/re-integratie aan mensen met zekere afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking o samenwerking met UWV; vraag en aanbod en deskundigheidsbevordering o faciliteren vrijwilligerspool o levende sollicitatiegids (laagdrempelige bijeenkomsten voor werkzoekenden in samenwerking met Gemeente en UWV, waarbij onderling hulp wordt geboden) 22

24 3.3 Nieuwe media, technologie & advies Eindhoven is een stad van innovatie en technologie. Maar ook een stad waar lang niet iedereen mee kan in de snelle technologische ontwikkelingen. Binnen dit thema willen we Bieb040 openstellen voor bedrijven en kennisinstellingen om met de gewone burgers te delen wat er allemaal aan hoogstaande ontwikkelingen plaatsvindt in onze regio. De rol van Bieb040 hierin is faciliterend. Hier zoeken we ook de samenwerking met het project Kennismakers. Bijvoorbeeld door gepensioneerde technici te vragen hun kennis te delen met anderen. Binnen dit thema kunnen ook jongeren in het kader van een maatschappelijke stage hun kennis delen met mensen die hulp zoeken bij het gebruik van hun smartphone, tablet enzovoort. Onze medewerkers helpen hierbij mensen actief. Bijvoorbeeld in het Digitaal Café. Ze kunnen Bieb 040 promoten in het eigen netwerk als podium waar bedrijven en kennisinstellingen in contact kunnen komen met burgers van Eindhoven en kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Activiteiten in 2015: Digitaal Café. Voor iedereen met vragen over pc s en internet, tablets, e-readers en e-books. Er verschijnt steeds nieuwe technologie om mee te communiceren, schrijven, lezen, zoeken, kijken, luisteren en spelen. Wij bieden hulp bij deze materie. Ook bij zaken als online bankieren, het gebruik en downloaden van app s, enzovoort. Zowel in Eindhoven als in Waalre. Het uitbouwen van het Digitaal Café, met activiteiten als Digital Drawing en mobiele telefonie. Basis-computercursussen voor ouderen m.b.t. gebruik en internet. In samenwerking met Paradigit starten we met gratis cursussen in januari. En we zoeken samenwerking met Fontys ICT, Summa College ICT en vrijwilligers met een ICT achtergrond. Etalage van de stad. We willen ruimte geven aan bedrijven en partijen als bijvoorbeeld de TU/e om nieuwe ontwikkelingen te delen met de stad. Denk hierbij aan presentaties,`meewerken aan Paradigma (ook digitaal) en MAD (emergent art center). Mediabar, inclusief activiteiten als workshop web 2.0. Makersbuzz. We maken gebruik van het aanbod van de Brabantse Netwerkbibliotheek om nieuwe producten te tonen aan het publiek. Activiteiten tijdens de Dutch Technology Week en Dutch Design Week. Digitaal café 23

25 3.4 Nieuws, dialoog & debat De krantentafel wordt vaak bemand door een vast groepje bezoekers dat daar spontaan met elkaar in gesprek raakt over het nieuws van de dag. Daarvoor is in Bieb 040 ook gelegenheid aan de grote leestafel. Daarnaast reserveren we ruimte voor het lezen van (digitale) dagbladen uit binnen- en buitenland. Maar we willen meer. We zijn twee jaar geleden gestart met Paradigma bijeenkomsten, waar gasten met deskundigen spreken en debatteren over actuele thema s. We zoeken hiervoor aansluiting met lokale partijen als Studio040 en het Eindhovens Dagblad. In het theater of het café kunnen debatten worden gehouden over diverse onderwerpen. Onze medewerkers hebben daarbij de rol van organisator en/of gastvrouw/heer. Ze zijn voortdurend alert op kansen uit het eigen netwerk om tot interessante samenwerking te komen. Activiteiten in 2015: Voortzetten programma Paradigma, ook online te volgen via streaming video. Digitale component via de KennisCloud (i.s.m. Bibliotheek Midden Brabant). PC met digitale versie van kranten. Organiseren van interessante debatten of talkshows (Spam! als 24u vonkt). Samen met de Design Academy gaan we enkele Design Debatten in de Bibliotheek organiseren, zodat de stad ook buiten de Design Week kennis maakt met het belang van design. Inrichten van een Eindhoven-hoek en een Eindhoven-tafel met boeken en materialen over verleden, heden en toekomst. Inclusief organisatie van bijpassende activiteiten. Onder andere in samenwerking met stichting Eindhoven in Beeld en het RHCe. Paradigma - Braintalks 24

26 3.5 Studeren & werken De bibliotheek wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt als een plaats waar je kunt werken of studeren, alleen of met anderen. Zeker sinds er gratis Wi-Fi beschikbaar is. Uit onderzoek onder de gebruikers van de werkplekken blijkt dat zij het vooral prettig vinden om tussen gelijkgestemden in een rustige omgeving te werken. De aanwezigheid van het bibliotheekcafé wordt meermalen genoemd als pluspunt. Inmiddels is de beschikbare ruimte door het wegvallen van de tweede verdieping gehalveerd. In de herinrichting zijn zo veel mogelijk werkplekken opgenomen. Daarbij is vanwege effectief gebruik van ruimte meer gekozen voor werkplekken in lange rijen tegen de ramen en grote tafels i.p.v. eenpersoonstafeltjes. Omdat de verschillende functies zich fysiek dichter bij elkaar bevinden, is de sfeer levendiger dan voorheen. In die omgeving vervullen onze medewerkers een belangrijke faciliterende rol. Ze begeleiden mensen in zelfredzaamheid bij bijvoorbeeld PC-gebruik en scannen en ze zijn verantwoordelijk voor goed werkende apparatuur. Actuele collectie in de rode wereld Activiteiten in 2015: Vervanging PC-apparatuur op de 47 PC-werkplekken. Realisatie van voorzieningen voor kopiëren, scannen en printen (ook vanuit Wi-Fi). Haalbaarheidsonderzoek voor het inzetten van de theaterruimte als stilteruimte wanneer er geen activiteiten zijn. Realisatie van 6 PC-werkplekken voor kinderen. 3.6 Lezen & Media Onder het speerpunt Lezen & Media valt onder meer de uitleenfunctie van de bibliotheek. Media en informatiebronnen nemen een belangrijke plaats in in onze collectie. Vanwege de beperking in ruimte hebben we ervoor gekozen om de collectie in te delen in werelden en te kiezen voor meerdere exemplaren van goedlopende actuele titels. Deze keuze is vastgelegd in het Collectieplan en moet in 2015 worden getoetst bij de klanten. Weinig uitgeleende titels (1x per jaar) zijn in depot geplaatst en zijn op aanvraag beschikbaar. Materialen die we niet in de eigen collectie hebben, kunnen we aanvragen bij andere bibliotheken. Met dit speerpunt draagt de bibliotheek bij aan ontwikkeling van de leesvaardigheid. Leesplezier is erg belangrijk om de intrinsieke motivatie voor lezen aan te wakkeren. Kilometers maken en veel lezen is van wezenlijk belang voor de persoonlijke ontwikkeling en om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Bieb040 organiseert en faciliteert dit. 25

27 Onze medewerkers bevorderen het lezen door zich met hun expertise te profileren als gids en inspirator voor lezers die meer willen weten over een bepaald onderwerp of een bepaalde schrijver. Ze doen dit in de bibliotheek, daarbuiten, via internet en social media. Ze delen hun (specifieke) kennis met de klant en met elkaar, zorgen voor aantrekkelijke presentaties, inspelend op actualiteit en activiteiten. En ze zorgen voor een keurig opgeruimde publieksruimte. Onze medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers. Ze spannen zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich thuis voelen bij onze bibliotheek. Activiteiten in 2015: Onderhouden van een aantrekkelijke, actuele, vraaggerichte collectie boeken, in de kast, in depot of beschikbaar via het Interbibliothecair leenverkeer. Aansluiten bij landelijke initiatieven op het gebied van digitale content. Denk aan databanken en e-books. De aansluiting realiseren bij de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC). Voorbereidingen treffen voor de Nationale Bibliotheekpas (inclusief voor bereiden aansluiting landelijk tarievenstelsel). Samenwerking versterken met bibliotheken in Eindhoven (mediatheken Fontys, Bibliotheek Tue, Bibliotheek Augustijns Instituut, Bibliotheek Catharinaziekenhuis, bibliotheek Design Academy, Bibliotheek Van Abbe museum en Sportbibliotheek SX op Strijp-S). Design Academy ondersteunen met het catalogiseren, digitaliseren en ontsluiten van de eigen bibliotheek. Uitlenen gericht op zelfservice en zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid van de klant vergroten via Mijn Bibliotheek. Het concept lenen, ruilen en kopen van boeken en het lenen en ruilen van tijdschriften verder uitwerken. Dienstverlening aan de klanten/leden/bezoekers vergroten door een grotere inzet van vrijwilligers. Uitvoeren van een activiteitenprogramma lezen en boeken. Bijvoorbeeld CPNB campagnes, presentaties en schrijversbezoeken. Vormgeven van samenwerking op het gebied van de collectie, met instellingen als Lumens, Ergon, Vitalis en ziekenhuizen. Zichtbaarheid en bekendheid vergroten door verrassende PR, zoals Pop-Up bibliotheek. Opleveren presentatieplan voor displays en in kasten. Medewerkers tonen hun expertise/specialisme op literair gebied (cultuur). 26

28 Samenwerking met bedrijven en partners om bijvoorbeeld tijdschriftabonnementen en media te sponsoren. De vindbaarheid van boeken en de informatievoorziening voor bezoekers verbeteren door middel van beacons (sensoren die informatie overbrengen op smartphone en tablet) en narrowcasting (schermen in de bibliotheek met relevante informatie). 3.7 Randvoorwaarden en basisfaciliteiten Als je activiteiten wilt organiseren en wilt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, zul je voor een gastvrije omgeving moeten zorgen. Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van Bieb040 en bieden gasten oprechte aandacht, veiligheid en comfort. Ze dragen op allerlei manieren bij aan een welkome (werk)sfeer. Ze signaleren storingen en lossen die ook op. Ze zijn op de hoogte van activiteiten die spelen en dragen bij aan een wervende communicatie hierover. Ook via social media. Medewerkers van verschillende afdelingen werken hierbij samen. Zowel in projectgroepen als informeel, door kennis rond de praktische uitvoering met elkaar te delen. Activiteiten in 2015: Verbeteren van samenwerking tussen interne afdelingen door draaiboeken, elkaar aanspreken en gezamenlijke verantwoordelijkheid (volgens kernwaarden). Dit proces wordt regelmatig geëvalueerd. Allround communicatie en promotieplan, inclusief social media beleid. Instellen gebruikersoverleg. Implementatie verbeterplan horeca. Gastheer/vrouw functie nieuwe stijl nadere invulling geven. 3.8 Connectie met Wijzer! met taal en media Bieb040 en het programma Wijzer! met taal & media zijn nauw met elkaar verbonden. In 2015 geven we die verbinding nader vorm door onder meer: de achtergrondcollectie van de Bibliotheek op Spil die zich in de jeugdbibliotheek in de Witte Dame bevindt, uit te breiden; kinderactiviteiten in de Witte Dame Wijzer! die zich digitaal via touchscreens presenteren en waarmee kinderen aan de slag kunnen; het voorlezen op woensdagmiddag door vrijwilligers; Woensdagmiddag Voorleesmiddag 27

29 gamen, met aandacht voor gevaren van gamen en ontwerpen van games Connected learning (kinderen leren van alles wat er om hen heen gebeurt) de Week van de Mediawijsheid; ontwikkelaars van nieuwe (digitale) educatieve producten (Nyoyn, Beam It Up!) ruimte te bieden in de Witte Dame; voorleeswedstrijden en activiteiten (o.a. Mad Science), Typeles gigakids of bijvoorbeeld Scratch cursussen voor kinderen. Workshop Beam it up Louis Buelens groep 7&8 28

30 4. Paradigma Onder de naam Paradigma vallen alle activiteiten van Bieb040 die vanuit het provinciale project Plusdiensten worden betaald. Plusdiensten faciliteert hoogopgeleiden in de toegang tot kennis en draagt bij aan het op peil houden en ontwikkelen van kennis voor hoogopgeleide Brabanders. Het gaat hierbij om diensten als de Paradigma kennisbijeenkomsten en het interbibliothecair leenverkeer. Er wordt samengewerkt met andere projecten binnen de provinciale programmalijn Content, zoals bijvoorbeeld het promoten van de digitale etalages via het project Selecteren, Presenteren en Inspireren. Ook het onderhouden van de zwaartepuntcollectie Design en Kunst na 1900 voor het landelijk netwerk van bibliotheken in Nederland valt hieronder. Door samenwerkingsafspraken met het Brabants Netwerk van Openbare Bibliotheken en andere partners met bibliotheekcollecties (zoals Tilburg University over de Brabant Collectie en het Van Abbemuseum over de collectie kunstboeken) blijven titels beschikbaar binnen het Brabants en landelijk netwerk. In 2015 wordt de samenwerking met de Design Academy Eindhoven (DAE) vorm gegeven. Door het inkrimpen wat betreft aantallen vierkante meters en openingstijden is het oorspronkelijke plan om de Mediatheek van de Design Academy op te nemen als shop in the shop niet meer aantrekkelijk. In plaats daarvan werkt de Bibliotheek Eindhoven een voorstel uit om de collectie van de DAE te ontsluiten met de eigen digitale catalogus. We willen de Mediatheek adviseren in verdere moderniseringen, zoals uitlenen via selfservice. Op die manier wordt de zwaartepuntcollectie uitgebreid met nieuwe titels die voor klanten van de bibliotheek in te zien zijn bij de DAE. Een andere vorm van samenwerking is om de design debatten die door de DAE worden georganiseerd, plaats te laten vinden in de bibliotheek. Op die manier is er waarschijnlijk meer interactie tussen studenten en andere burgers. De Bibliotheek Eindhoven voert de redactie over drie digitale etalages en het uitwerken van minimaal zes thema s per etalage. Design en Kunst met thema s passend bij het zwaartepunt. Innovatie en maatschappij, gekoppeld aan de Paradigma bijeenkomsten. Sinds eind 2014 de nieuwe etalage Brabants erfgoed. In het eerste kwartaal van 2015 start een promotiecampagne om de etalages opnieuw onder de aandacht te brengen. Eindhoven Eindhoven Wat is jouw visie op onze toekomst? De digitale etalage Paradigma: Innovatie & Maatschappij zet je aan het denken. Ook benieuwd naar zijn verhaal? De digitale etalage Brabants Erfgoed duikt met jou de geschiedenis in! Ansichtkaarten ter promotie digitale etalages 29

31 Onder de naam Paradigma organiseren we ook in 2015 weer een aantal bijeenkomsten rond thema s op het snijvlak van design, innovatieve technologie en maatschappelijke structuren. Komend jaar voegen we daar een digitale component aan toe, in samenwerking met plusbibliotheek Bibliotheek Midden Brabant; de Kennis- Cloud. Ook in 2015 zullen de Paradigma bijeenkomsten worden gestreamd. Het afgelopen jaar keken gemiddeld zo n 250 mensen live mee! De opnames zijn ook terug te zien via de digitale etalages. Om de nieuw ontwikkelde kennis te borgen worden compilaties gemaakt. Paradigma - Food talks 30

jaarverslag 2014 jaarverslag 2014 1

jaarverslag 2014 jaarverslag 2014 1 jaarverslag 2014 jaarverslag 2014 1 Inhoud Inleiding 4 1. Maatschappelijke prestaties 6 Eindhoven 7 Waalre 7 Digitaal 7 2. Een nieuw kompas voor de toekomst 10 De Bibliotheek Eindhoven wint aan betekenis

Nadere informatie

Ons identiteitsbewijs. Kompas voor de toekomst

Ons identiteitsbewijs. Kompas voor de toekomst Ons identiteitsbewijs Kompas voor de toekomst De Bibliotheek Eindhoven opereert in een samenleving die voortdurend verandert. Als maatschappelijke organisatie veranderen wij continu mee. Vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1

jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 Inhoud Inleiding 4 1. Prestaties 6 Prestatie indicatoren 7 Vestigingen 7 Waalre 8 Digitaal 8 2. Op weg naar een nieuwe bibliotheek 10 Een nieuwe invulling van de missie

Nadere informatie

Beleidsplan Bibliotheek Kennemerwaard 2015-2018

Beleidsplan Bibliotheek Kennemerwaard 2015-2018 Beleidsplan Bibliotheek Kennemerwaard 2015-2018 De bibliotheek Met veel plezier werk ik voor Bibliotheek Kennemerwaard! Omdat het een organisatie is, die midden in de samenleving staat en die meegaat met

Nadere informatie

Odyssee BE. Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven (BE)

Odyssee BE. Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven (BE) Odyssee BE Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven (BE) 2 Odyssee Bibliotheek Eindhoven Februari 2013 De Odyssee is een episch dichtwerk van 24 boeken van de Griekse dichter Homeros

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 September 2012

Beleidsplan 2013-2016 September 2012 September 2012 Beleidsplan 2013-2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1. IN HET VERLEDEN BEHAALDE SUCCESSEN.... 1 1.2. BEZUINIGINGEN... 2 1.3. BELEIDSPLAN... 2 2. MISSIE, VISIE, UITGANGSPUNTEN EN AMBITIE

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2013-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie 2.0 Datum februari 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Op reis naar verbondenheid

Op reis naar verbondenheid Op reis naar verbondenheid Meerjarenbeleidsplan 2015-2019 Lezen, informeren en leren Ontdekken, ontmoeten en ontspannen Lokale verankering Toekomstbestendig www.bibliothekenmarenfean.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bibliotheek Heiloo. Beleidsplan 2013-2016. Lezen maakt meedoen mogelijk

Bibliotheek Heiloo. Beleidsplan 2013-2016. Lezen maakt meedoen mogelijk Bibliotheek Heiloo Beleidsplan 2013-2016 Lezen maakt meedoen mogelijk Inhoud Inleiding 2 1 Lezen maakt meedoen mogelijk 6 2 Onze missie, visie en strategie 9 3 Onze basis: lezen, leren en informeren 10

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Bibliotheek in ontwikkeling. Programma van eisen voor de Centrale Bibliotheek in Leeuwarden

Bibliotheek in ontwikkeling. Programma van eisen voor de Centrale Bibliotheek in Leeuwarden Bibliotheek in ontwikkeling Programma van eisen voor de Centrale Bibliotheek in Leeuwarden Leeuwarden, Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân, 2013 Inhoud Inleiding 3 Samenvatting 4 Bibliotheek in ontwikkeling

Nadere informatie

aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest

aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest de Bibliotheek Umond Noord Beverwijk, 20 augustus 2015 Betreft: aanbod Bibliotheek Umond Noord voor een níeuwe bibliotheekfunctie in Uitgeest Geacht gemeenteraadslid, Bijgaand treft u "De nieuwe Bibliotheekfunctie

Nadere informatie

Visie toekomst- en focusgerichte Bibliotheek in Teylingen (2012-2015)

Visie toekomst- en focusgerichte Bibliotheek in Teylingen (2012-2015) Visie toekomst- en focusgerichte Bibliotheek in Teylingen (2012-2015) Een stérke Serviceplusbibliotheek in Sassenheim Een Servicepunt in de Brede school in Warmond Een wegbreng- en afhaalpunt in Voorhout

Nadere informatie

Bibliotheek van de toekomst. Bibliotheek van. de toekomst. knooppunt voor kennis, contact en cultuur. knooppunt voor kennis, contact en cultuur

Bibliotheek van de toekomst. Bibliotheek van. de toekomst. knooppunt voor kennis, contact en cultuur. knooppunt voor kennis, contact en cultuur Bibliotheek van de toekomst knooppunt voor kennis, contact en cultuur Bibliotheek van knooppunt voor kennis, contact en cultuur de toekomst Den Haag, januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord (blz 12) Colofon

Nadere informatie

De bibliotheek als TomTom van de kennissamenleving

De bibliotheek als TomTom van de kennissamenleving De bibliotheek als TomTom van de kennissamenleving Beleidsplan 2013-2016 NoordWest Fryslân 1. Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik het meerjarenbeleidsplan van Bibliotheken NoordWest Fryslân (BNWF).

Nadere informatie

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3.

inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. inhoudsopgave Provinciaal werkplan Cubiss Brabant ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 1. Samenvatting 2 2. Leeswijzer 3 3. Inleiding 4 4. Perspectief op lange termijn 6 4.1. Omgevingsanalyse

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein

Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein Bibliotheek Hilversum, kennis- en cultuurplein Lezen Leren Informeren Inspireren Beleidsplan Bibliotheek Hilversum 2013-2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Missie en visie 3 1. Evaluatie beleidsperiode 2008-2012

Nadere informatie

Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012 2018

Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012 2018 Meerjarig Bibliotheekbeleidsplan gemeente Nijkerk 2012 2018 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 NIEUWE AANPAK... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 2. ONTWIKKELINGEN OP HET BIBLIOTHEEKWERK... 4 2.1 LANDELIJK NETWERK & PROVINCIAAL

Nadere informatie

De bibliotheek inspireert

De bibliotheek inspireert eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1 Inhoud Inleiding 3 1. Context 4 1.1 Externe

Nadere informatie

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl

De focus en verdieping van de komende jaren. VANnU bekent kleur. Strategisch beleidsplan 2012-2015. www.bibliotheekvannu.nl De focus en verdieping van de komende jaren VANnU bekent kleur Strategisch beleidsplan 2012-2015 www.bibliotheekvannu.nl Inhoud We zetten een koers uit voor de komende jaren Een woord vooraf 4-5 1 VANnU

Nadere informatie

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p.

Inhoud. - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4. 1 Kernfuncties van de openbare bibliotheek p. 5. 2 Bibliotheek Breda in cijfers p. BIBLIOTHEEK BREDA BELEIDSVISIE 2009-2013 VITAAL KNOOPPUNT VAN INFORMATIE Vastgesteld door Gemeenteraad Breda 16 juli 2009 Inhoud - Samenvatting van deze beleidsvisie p. 3-4 1 Kernfuncties van de openbare

Nadere informatie

Jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven. De indeling van dit verslag is als volgt:

Jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven. De indeling van dit verslag is als volgt: jaarrekening 2013 Jaarrekening over het boekjaar 2013 van de Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven De Raad van Toezicht heeft het genoegen u hierbij de jaarrekening van de stichting over het jaar 2013

Nadere informatie

Concept-Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede

Concept-Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede Concept-Programma van Eisen Bibliotheek Heemstede De toekomst van de bibliotheek in Heemstede in een veranderde samenleving Landelijke ontwikkeling: De openbare bibliotheek ontwikkelt zich in de komende

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Altena

Beleidsplan 2012-2015. Altena Beleidsplan 2012-2015 Altena Met de wind vol tegen is het nog knap fris. Maar wat een uitzicht! De zon zet het Brabantse land in een scherp licht, de Bergsche Maas golft zachtjes, de dijk staat vol lammetjes.

Nadere informatie

CONCEPT MEERJARENBELEIDPLAN

CONCEPT MEERJARENBELEIDPLAN CONCEPT MEERJARENBELEIDPLAN 2011 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Missie FlevoMeer Bibliotheek... 4 2.2. Visie FlevoMeer Bibliotheek... 4 2.3. Kernwaarden... 4 3. De Ambitie...

Nadere informatie