Ontwikkeling voor iedereen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkeling voor iedereen"

Transcriptie

1 Ontwikkeling voor iedereen Begroting 2015 De Bibliotheek Eindhoven Eindhoven

2 Ontwikkeling voor iedereen Begroting 2015 De Bibliotheek Eindhoven December 2014

3 Inhoudsopgave 1. Ons kompas voor de toekomst 1.1 Inleiding 1.2 Onze ideologie 1.3 Onze visie 1.4 Onze missie 1.5 Onze aanwezigheid in en contact met de stad 1.6 Onze belofte 1.7 Onze ambities de komende jaren 2. Een nieuwe opzet voor de begroting Algemene financiële kaders 2.2 Afspraken met de Gemeente Eindhoven 2.3 Vier lijnen in Lijn 1: Bieb Basisafspraken 2015 met de Gemeente 3.2 Een Leven Lang Leren 3.3 Nieuwe media, technologie & advies 3.4 Nieuws, dialoog & debat 3.5 Studeren en werken 3.6 Lezen & media 3.7 Randvoorwaarden en basisfaciliteiten 3.8 Connectie met Wijzer! met taal en media 4. Paradigma 5. Lijn 2: Wijzer! met taal en media 5.1 Basisafspraken 2015 met de Gemeente 5.2 Bibliotheek op School/Spil 5.3 Mediacoaches 5.4 Aanbod: Beter lezen en voorlezen 5.5 Aanbod: Mediawijsheid 5.6 Vroegschoolse en Voorschoolse Educatie Lijn 3: Innovatie 6.1 Middelen voor innovatie 6.2 Positionering bibliotheek 6.3 Digitale vaardigheden en laaggeletterdheid 6.4 Projectenoverzicht 7. Waalre 8. Lijn 4: Transitie van de organisatie en indirecte kosten 8.1 Stand van zaken eind Organisatie- en personeelsontwikkeling Communicatie 9. Begrotingscijfers Begroting Begroting 2015 versus Risico s 9.4 Formatie-overzicht begroting

4 1. Ons kompas voor de toekomst 1.1 Inleiding De Bibliotheek Eindhoven heeft het de afgelopen jaren fors voor de kiezen gekregen. Er is geschrapt en geschoven, gestreept en gereorganiseerd. Ingegeven door de noodzaak om te bezuinigen uiteraard. Maar ook de toenemende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor de rol van de bibliotheek anno nu. De Bibliotheek Eindhoven had het financieel zwaar te verduren: onze subsidie werd met miljoenen teruggeschroefd. Als gevolg daarvan gingen alle wijkvestigingen dicht, werd de centrale gehalveerd en werden we gedwongen om afscheid te nemen van tientallen collega s. Tegelijkertijd stonden we met die gekortwiekte organisatie voor de opgave om in één jaar tijd op alle basisscholen in de stad een bibliotheek in te richten. Dat is gelukt, dankzij de positieve houding en geweldige inzet van de leerkrachten, directeuren, onze medewerkers en vrijwilligers. Samen zijn we de uitdaging aangegaan en hebben we een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. We zijn weer aanwezig, overal in de stad, staan er financieel gezond voor en hebben de basis gelegd voor een mooie, kansrijke toekomst. Onze organisatie maakt een verandering door die haar tot diep in de kern raakt. We maken een beweging naar de stad toe, naar de mensen, en halen omgekeerd de stad, de mensen naar ons toe. We zijn zichtbaar aanwezig, op relevante plekken, midden in de samenleving. Niet enkel fysiek met mensen en boeken in de stad, in wijken en scholen maar ook in netwerken, in verbindingen en relaties met alle mogelijk geledingen in onze lokale samenleving. Dat is wat we willen zijn. Veel meer een beweging dan een fysieke plek. Eerder een netwerk of community dan een instituut. Dat is Bieb040. Eerder een community dan een fysieke plek. Dat is Bieb040. De Bibliotheek Eindhoven de Witte Dame 3

5 We dragen bij aan vergroting van maatschappelijke participatie, van economische groei en innovatie, stelt de strategische visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven We hebben een rol op educatief gebied en zijn kennispartner in de vorm van Brainport Library. We dienen ons te ontwikkelen van centrale bibliotheek naar kenniswerkplaats. Het is allemaal waar, maar het is geen hoofdmotief in ons verhaal. Het verhaal van de Bibliotheek Eindhoven is eerst en vooral een verhaal van en voor mensen. Vol passie en bevlogenheid, professionaliteit en deskundigheid, gastvrijheid en beleving, emotie en plezier. 1.2 Onze ideologie Toen de Bibliotheek Eindhoven in 1916 werd opgericht, stond het doel van de nieuwe instelling als volgt omschreven: Eene gelegenheid te scheppen waar iedereen kosteloos, zonder onderscheid te scheppen van godsdienst, staatkundige overtuiging, rang of stand, de middelen kan vinden voor verdere ontwikkeling en bekwaming en voor ontspanning. Inmiddels zijn we bijna honderd jaar verder en is er ongelooflijk veel veranderd. Maar in feite geloven wij nog steeds hetzelfde. Dat iedereen de kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij. Omdat iedereen het recht heeft zijn of haar potentieel optimaal tot wasdom te laten komen. Maar óók omdat onze samenleving er alleen maar sterker en gezonder van wordt, wanneer zij dat potentieel optimaal benut. Als iederéén kan participeren. Daarom ondersteunen en faciliteren wij Eindhovenaren alle Eindhovenaren, zonder uitzondering om zich te ontwikkelen en te laten inspireren. Of om zich gewoon, zonder enig moeten, te ontspannen. Talenten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Walk&Talk 4

6 1.3 Onze visie De Bibliotheek Eindhoven heeft een rol in een lokale samenleving die is uitgeroepen tot world s smartest region. In een regio met ongebreidelde ambities, die zich onderscheidt door kennis en het delen van kennis. Door technologie, innovatie, creativiteit en samenwerking. In een stad met hoogwaardige verbindingen (fysiek, relationeel, digitaal), waar iedereen connected is. Een stad die niet alleen uitermate intelligent is, maar die ook slim gebruik maakt van al het potentieel dat onder de mensen aanwezig is. In die context opereert de Bibliotheek Eindhoven. Een stad met zo n hoog ambitieniveau als Eindhoven, kan het zich niet veroorloven dat er mensen aan de zijlijn blijven staan. De Bibliotheek Eindhoven ziet het dan ook als haar taak om iedereen te stimuleren én te faciliteren om zich te ontwikkelen, mee te doen of plezier te beleven aan lezen. We willen iedereen uitdagen en prikkelen, op zijn of haar niveau. Gewoon, door boeken uit te lenen, literatuur en lectuur beschikbaar te stellen op een gastvrije plek, informatie aan te bieden en mensen de weg te wijzen. Maar we zijn er ook voor mensen die die weg heel goed zelf weten te vinden. Voor mensen met bovengemiddelde talenten, voor hoogbegaafden en voor eindeloos nieuwsgierigen. Kinderen, jongeren en volwassenen die behoefte hebben aan extra uitdagingen en extra prikkels. Een ambitieuze stad als Eindhoven kan het zich niet veroorloven dat talenten van mensen onbenut blijven. We zijn er voor iedereen. Want lezen brengt kennis, stimuleert het denken, de creativiteit en verbeeldingskracht. En dat is precies waarin deze stad, meer dan welke andere plaats ook, sterk en onderscheidend wil zijn. De Bibliotheek Eindhoven is er voor iedereen en helpt iedereen die dat wil, verder. Bij voorkeur op zo n manier dat men uiteindelijk zichzelf verder kan helpen. Maar we faciliteren ook mensen die ánderen verder willen helpen. Studenten bijvoorbeeld die ouderen digitale vaardigheden bijbrengen. Of bedrijven die door het sponsoren van technische tijdschriften de belangstelling voor techniek willen aanwakkeren. Met De Kennismakers bieden we mensen een podium en een publiek met wie ze hun kennis en ervaringen willen delen. En ook de vrijwilligers van de VoorleesExpress faciliteren we, zodat ze hun voorleestalent op die plekken kunnen inzetten waar dat het meest tot zijn recht komt en waar hun bijdrage echt een verschil maakt. Lezen brengt kennis, stimuleert het denken, de creativiteit en verbeeldingskracht. Voorlezen in de bibliotheek 5

7 De Bibliotheek Eindhoven vervult haar rol niet afwachtend. We gaan proactief duurzame verbindingen aan met mensen en partijen die we vanuit onze missie vooruit kunnen helpen. Of die onze organisatie vooruit kunnen helpen. Het aangaan van die verbindingen vraagt niet alleen dat mensen naar ons toekomen, maar net zozeer dat wij naar de mensen toe gaan. Op elke plaats waar en in elke vorm waarin we onze waarde kunnen bewijzen. Fysiek, in de wijken, op scholen. Virtueel, via computer, tablet en smartphone, tot in elke huiskamer, tot op iedere werkplek. 1.4 Onze missie Om jezelf te ontwikkelen en mee te doen aan de maatschappij, zijn leesvaardigheid en mediawijsheid een absolute voorwaarde. In onze Brainport regio zouden die vaardigheden bovengemiddeld ontwikkeld moeten zijn. We zouden een voorsprong moeten hebben. De praktijk laat echter iets anders zien. In Eindhoven world s smartest region - hebben we te maken met meer dan mensen die niet goed kunnen lezen. Mensen die die vaardigheid door wat voor omstandigheden dan ook nooit helemaal goed of helemaal niet onder de knie hebben gekregen. Of bij wie die vaardigheid in de loop der jaren is teruggelopen. Naast deze uitdaging op het gebied van laaggeletterdheid kent Eindhoven nóg een uitdaging. De stad trekt veel buitenlandse kenniswerkers: internationals. Onderzoek toont aan dat voor hen de aanwezigheid van een bibliotheek in belangrijke mate bijdraagt aan hun welbevinden in de stad. Meer dan laaggeletterden en zo n digibeten in Smart City Eindhoven. In diezelfde stad, die zichzelf ooit bestempelde als leading in technology en zichzelf nu futureproof noemt, lopen zo n mensen rond die niet of niet voldoende uit de voeten kunnen op computer, smartphone of tablet. Die dus geen of nauwelijks informatie uit de digitale wereld kunnen halen om zich te ontwikkelen of te ontspannen. Of om gewoon aangesloten te blijven bij de maatschappij. Duizenden mensen die niet of niet ten volle mee kunnen doen met onze samenleving. Die geen of onvoldoende kansen hebben hun talenten te ontwikkelen en op te klimmen tot het niveau waar Eindhovens ambities liggen. Dat leidt tot een heleboel verborgen leed en dat gaat ons aan het hart. Dit past niet bij een stad als Eindhoven, waar op de stadspoorten Goed dat je er bent geschreven staat. Dit alles constaterend, dienen we onze missie als volgt te formuleren: De Bibliotheek Eindhoven is er voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen. We hebben extra aandacht voor de ontwikkeling van de basisvaardigheden lezen en mediawijsheid. Vaardigheden die nodig zijn om mee te doen in de maatschappij. Randvoorwaarden om je talenten te ontwikkelen en zelfredzaam te zijn. We hebben extra aandacht voor mensen die onvoldoende kunnen lezen of mediawijs zijn. 6

8 1.5 Onze aanwezigheid in en contact met de stad We zijn al bijna 100 jaar de toegankelijke en onafhankelijke instelling die ervoor zorgt dat iedereen die dat wil, zich kan ontwikkelen, plezier kan beleven aan lezen of gewoon op een fijne plek kan zijn. Zonder per se lid te hoeven zijn, zonder iets te hoeven betalen, zonder moeten. Mensen ervaren onze bibliotheek als een thuis waar ze graag naartoe komen en waar ze graag tijd doorbrengen. Daar zijn wij sterk in. We hebben verstand van boeken en media. Van schrijvers, genres en thema s. Onze medewerkers wijzen je feilloos de weg en helpen je de informatie te vinden die je zoekt. We zijn heel fijnmazig aanwezig in alle geledingen van de maatschappij. Fysiek en virtueel: De Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame De Bibliotheek Eindhoven online De Bibliotheek Eindhoven op school De Bibliotheek Eindhoven vóór school De Bibliotheek Eindhoven in de buurt De Bibliotheek Eindhoven aan huis De Bibliotheek Eindhoven in uw bedrijf De Bibliotheek Eindhoven in het netwerk In de stad, in de wijken, op scholen, in buurthuizen, in de huiskamers, op werkplekken, in de organisaties van netwerkpartners Overal waar kinderen en volwassenen ons nodig hebben of waar we iets voor ze kunnen betekenen. 7

9 1.6 Onze belofte De Bibliotheek Eindhoven doet zoals ieder merk een belofte. Wij beloven mensen dat ze niet alleen staan in hun ontwikkeling, in het ontdekken en ontwikkelen van hun talent. De Bibliotheek Eindhoven biedt toegang tot mensen, middelen en een netwerk, en maakt daarmee ontwikkelkansen voor iedereen bereikbaar en beschikbaar. Zodat de inwoners van deze stad zelf aan het roer kunnen staan en volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Ontwikkeling voor iedereen 1.7 Onze ambities de komende jaren De komende jaren zijn onze focus en energie gericht op de volgende ambities: De maatschappelijke betekenis van de bibliotheek versterken door onze bijdragen aan de stad te benoemen (economie, innovatie en participatie); onze kerntaken, doelgroepen en ambities te benoemen en uit te dragen; het contact met onze leden/bezoekers/gebruikers te versterken. De financiële basis van de bibliotheek verbreden door inkomsten te diversifiëren; nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen; kosten te besparen. Studenten studeren in de bibliotheek 8

10 De medewerkers en de bibliotheekorganisatie ontwikkelen door: kennis en expertise over onze kerntaken en doelgroepen in kaart te brengen en indien nodig te verwerven; onze klantgerichte, ondernemende en flexibele werkhouding verder te ontwikkelen; te werken aan een nog meer open, gastvrije en oplossingsgerichte cultuur. Good governance of goed bestuur versterken door: het organiseren van een systematisch inbreng van de Gemeente Eindhoven, de gemeenschap Eindhoven, stakeholders/partners en leden/bezoekers; maximale transparantie en duidelijkheid na te streven over de rollen en intensiteit van betrokkenheid van RvT, directeur bestuurder, MT en OR en hun onderlinge verhoudingen; transparant verantwoording af te leggen aan de Gemeente Eindhoven, de Eindhovense gemeenschap, stakeholders/partners en leden/bezoekers. Good Governance 9

11 2. Een nieuwe opzet voor de begroting 2015 De begroting 2015 is een herijking van de begroting Odyssee Sinds het besluit van de Gemeenteraad in april 2013 over de (toekomst van) de Bibliotheek Eindhoven, is er veel veranderd. We hebben bestaande taken, projecten en programmabegrotingen stuk voor stuk opnieuw beoordeeld op basis van de meest actuele informatie. Ook zijn de posten getoetst aan de werkelijk gemaakte kosten en is individueel beoordeeld of een indexering moest worden toegepast. De budgethouders van de afzonderlijke projecten zijn nauw betrokken geweest bij dit begrotingsproces. In de begroting 2015 is het niet-indexeren van de subsidiegelden 2014 ( ) opgevangen. Dit is onder meer gerealiseerd door besparingen op posten als personeelsformatie, overige personeelskosten, inkopen en externe advieskosten. Naast deze kostenbesparingen levert onze dienstverlening aan de Gemeente Waalre een betere dekking op van onze indirecte kosten. De twee vertrekpunten van de begroting 2015 zijn: (1) de algemene financiële kaders en (2) de financiële en inhoudelijke afspraken met de Gemeente Eindhoven. 2.1 Algemene financiële kaders Inkomst: subsidies In onderstaande tabel is de indexering van de Gemeente Eindhoven opgenomen, zoals die in de begroting 2015 wordt gehanteerd. Subsidie Programma Subsidie conform Odysseeprijspeil 2013 Subsidie cultuur regulier Bibliotheek de Witte Dame/KWP + Wijzer! Index Subsidie prijspeil ,50% Subsidie VVE Wijzer! ,50% Totaal

12 Het gemiddelde subsidiebedrag per inwoner van Eindhoven is 18,95 (aantal inwoners ). In deze begroting zijn we uitgegaan van de afspraak met de Gemeente dat zowel de cultuursubsidie als de VVE subsidie met 1,5% wordt geïndexeerd. Indien de VVE subsidie niet wordt geïndexeerd, levert dat voor 2015 een tekort op van Dit tekort kan oplopen tot circa in De subsidiegelden van de Gemeente Waalre zijn ongewijzigd en zijn geheel volgens contract verwerkt. De uiteindelijke subsidie is gekoppeld aan het aantal inwoners en kan bij de definitieve beschikking afwijken. Het huidige uitgangspunt is 15,42 per inwoner (aantal inwoners ). Bij het opstellen van de begroting is er nog geen duidelijkheid over de dienstverlening Paradigma en wat dit voor de Provinciale subsidie voor Paradigma betekent. Om deze reden is in de begroting 2015 de subsidie gelijk gehouden aan die in 2014 ( ). Het risico is aanwezig dat opdrachtgever Provincie Noord-Brabant het subsidiebedrag zal korten. Inkomst: abonnementen, leen- en boetegelden De tarieven voor abonnementen, leen- en boetegelden zijn ongewijzigd. Het aantal leden is in 2014 gedaald, maar we verwachten dat die ingezette daling wat zal afvlakken. Daarmee rekening houdend, zijn we in de begroting uitgegaan van de volgende aantallen betalende leden: Datum aantal leden Leden Leden Verwacht Verwacht Gemiddeld => gebruikt voor bepaling omzet abonnementen Toegepaste indexeringen kosten Automatiseringskosten De kosten van Cloudbeheer, licenties, vast onderhoud enzovoort zijn, waar van toepassing, geïndexeerd met 2%. Huisvestingskosten De bibliotheek in de Witte Dame is verbouwd en heeft nu minder vierkante meters vloeroppervlakte in gebruik. Daarom hebben we de huisvestingskosten in de tweede helft van 2014 opnieuw beoordeeld en zijn er in een aantal gevallen nieuwe overeenkomsten afgesloten met dienstverleners (schoonmaak, ramenwassen, beveiliging enzovoort). Door het gedaalde aantal vierkante meters zijn de huisvestingskosten t.o.v dus afgenomen. Tijdens het opstellen van de begroting was een aantal investeringen/kostenposten voor de 6e verdieping nog niet voldoende in beeld. We hebben hiervoor in de begroting enkele schattingen opgenomen, die deels in het investeringsplan en deels in de exploitatie zijn verwerkt. 11

13 Voor de huisvesting zijn volgende indexnormen gehanteerd: Omschrijving Index Huur 0,0% Servicekosten 3,5% Overige kosten 2,0% Resterende kosten De resterende kosten zijn waar mogelijk beoordeeld op basis van plannen. Waar dat van toepassing is, zijn ze geïndexeerd met 2%. Personele uitgangspunten Formatiekosten (fte) In de begroting 2015 gaan we uit van een formatie van 42,45 fte. De kosten zijn berekend op basis van het huidige loonniveau, vermeerderd met de cao-schaal stijging. Dit is vermeerderd met 2% stijging personeelskosten, als gevolg van verwachte stijgingen van cao en werkgeverslasten in Opleidingen Voor opleidingen is opgenomen (4% van de omzet). Netto beschikbare uren per fte Het onderstaande schema toont de standaard opbouw van de netto beschikbare uren voor 1 fte. Omschrijving Werkuren per week Weken per jaar Feestdagen Vakantiedagen Arbeidsverzuim Improductieve uren (scholing/werkoverleg) Beschikbare netto uren per fte ,0 % 8,0 % ,0 % 8,0 %

14 Investeringen In de onderstaande tabel zijn de geplande investeringen 2015 opgenomen. Omschrijving Type Aantal jaren Investerings-bedrag Verbouwing/Airco Gebouw e verdieping 1) Overige kleine investeringen 6e Gebouw verdieping 1) Alarmsysteem Gebouw Verbouwing/aanpassingen Gebouw e verdieping Kantoorapparatuur overige Apparatuur Nieuwe PC s/laptops kantoor + Automatisering evt extra wensen/eisen Overige ICT investeringen Automatisering Laptops nieuwe Automatisering mediacoaches Software overig Software Revisie 2015 Lendomaten Uitleenapparatuur Nieuwe publieks-pc s Automatisering Revisie 2015 Lendomaten Waalre Uitleenapparatuur Meubilair BOS Eindhoven Meubilair Totaal Tijdens het opstellen van de begroting 2015 was de verwachting dat in 2014 nog voor circa aan investeringen uitgevoerd dient te worden. Mocht er vertraging ontstaan, dan zullen deze investeringen worden doorgeschoven naar het boekjaar De afschrijvingen in 2015 bedragen volgens het vaste activaregister circa Dit is inclusief nieuwe investeringen. 1) Tijdens het opstellen van de begroting 2015 was er onvoldoende inzicht in de vraag welke kostenposten op welke wijze ten laste van de bibliotheek komen. Er zijn drie partijen bij de verhuizing betrokken: de verhuurder De Witte Dame Monumenten bv, de Gemeente Eindhoven via de frictiekosten subsidie en de Bibliotheek Eindhoven. Daarom hebben we zowel in het investeringsplan als in de exploitatiekosten huisvesting een voorziening opgenomen. Financiering Voor 2015 zullen we genoemde investeringen uit bestaande liquiditeit kunnen financieren. Er is dan ook geen financieringsplan opgesteld. Huisvesting Het verwachte gehuurde vloeroppervlakte bedraagt m huur voor het Middenmotief. De doorbelaste interne huurprijs per m 2 bedraagt 133,75. 13

15 Aantal m 2 Verdieping Lezen en lenen e verdieping Bibliotheekcafé 50 1 e verdieping Paradigma e verdieping Organisatie + opslag/archief e verdieping In de begroting 2015 is de hogere huur opgevangen als gevolg van een hoger aantal m 2 ten opzichte van de strategische visie Odyssee. Collectieplan We hebben een Collectieplan opgesteld. Hierin hanteren we per materiaal hetzelfde prijspeil als in De verwachting is overigens dat door de aanbesteding het prijspeil per materiaal zal dalen in De belangrijkste uitgangspunten in het Collectieplan zijn: Wijzer! Collectie gericht op kinderen van 0 tot 13 jaar Collectie gemiddeld 5 boeken per leerling. Minimaal boeken per school Vervanging jaarlijks 20% van de collectie Wijzer! met taal en media... Bieb040 Volwassenen De nadruk komt te liggen op actualiteit. Gemiddeld zijn dit 500 titels per jaar. Deze titels worden in grote aantallen opgenomen in de bibliotheek. De collectie is verder onderverdeeld in vijf werelden en een aantal sub-werelden. Binnen de werelden zijn verschillende mediasoorten vertegenwoordigd. 14

16 Omvang van de collectie: o Werelden materialen o Paradigma materialen o Tijdschriften 281 materialen o DVD s en luistermaterialen materialen De vervangingstermijnen verschillen sterk. De totale begroting voor vervanging bedraagt Jeugdbibliotheek Collectie gericht op lezen en leesplezier. Collectie boeken op 100 m 2 vloeroppervlakte in de Witte Dame. Verdeling fictie en non-fictie is 80%-20%. Jaarlijkse vervanging fictie 25% en non-fictie 14% t.l.v. subsidie Gemeente Eindhoven Jaarlijkse vervanging i.v.m. contractafspraken met de Gemeente Waalre Waalre Wijzer! Waalre o Collectie scholen volgens het model Wijzer! Eindhoven. o Beschikbaar voor vervanging op scholen conform contract o Beschikbaar voor vervanging achtergrondcollectie jeugd conform contract (zie ook vermelding bij de Jeugdbibliotheek Eindhoven). Waalre Publieke Dienst o Collectie bibliotheekpunt t Hazzo van ca actuele romans en ca. 500 jeugdboeken met een vervanging van 20% per jaar. Conform contract beschikbaar voor vervanging. o Leestafel in het Klooster met een aantal tijdschriften conform contract Afspraken met de Gemeente Eindhoven De Gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven hebben de volgende financiële afspraken gemaakt: Ter dekking van de huurfrictie van in 2014 zal de Gemeente een lening aan de Bibliotheek Eindhoven voor dit bedrag kwijtschelden. Vanaf 2015 is er sprake van een uitname uit het Gemeentefonds ten behoeve van de landelijke digitale infrastructuur. Voor 2015 is dat bedrag , oplopend tot in In de visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven en de onderliggende begroting was reeds rekening gehouden met deze uitname. In het bestuurlijk overleg met de wethouder is afgespr0ken dat de uitname Gemeentefonds vanaf 2016 door de Gemeente zal worden opgevangen. De uitname Gemeentefonds in 2015 ( eenmalig) is een risico dat de Bibliotheek Eindhoven voor haar rekening neemt. Daarvoor willen we het resultaat 2014 gaan inzetten. Het programma Wijzer! met taal & media wordt gefinancierd door cultuursubsidie en VVE middelen. De verwachting is dat in 2017 de Rijks VVE-middelen stoppen. Bij een positieve evaluatie zal de Gemeente het programma voortzetten, ongeacht de financiering. De Gemeente is akkoord met de (voorgenomen) besteding van de frictie- en reorganisatiesubsidies, zoals ingediend in juli

17 De Gemeente Eindhoven en de Bibliotheek Eindhoven zijn de volgende inhoudelijke afspraken overeengekomen: Resultaatindicatoren BEGROTING 2015 overige instellingen Activiteiten aantal vestigingen Centrale 1 aantal bibliotheekpunten in basisscholen/spil-centra aantal openingsuren per week (w.o. zondag 4 uur) aantal jeugdabonnementen (0-18 jaar gratsis) aantal betalende leden < 65 jaar aantal betalende leden > 65 jaar Totaal aantal leden aantal bezoekers centrale aantal uitleningen jeugd aantal uitleningen volwassenen Totaal aantal uitleningen aantal thuisbezorgingen 260 aantal inleverpunten in wijken 11 aantal stoelen (werkplekken) 200 aantal internet plekken (werkplekken) 47 aantal gratis wifi hotspots 1 aantal unieke gebruikers wifi 4000 SOCIAL MEDIA aantal websitesessies per jaar (unieke IP s) aantal website pageviews per jaar aantal facebook likes aantal volgers twitter ACTIVITEITEN aantal ontmoetingspunten in de centrale 5 aantal voorleesactiviteiten aantal overige evenementen Totaal aantal evenementen 90 VOORLEESEXPRESS aantal deelnemende gezinnen 100 bereik aantal kinderen 200 VRIJWILLIGERS inzet VoorleesExpress incl. coordinatoren per periode 85 inzet overige vrijwilligers 60 Totaal inzet vrijwilligers 145 stagiaires

18 2.3 Vier lijnen in 2015 Voortbordurend op de visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven; innovatie- en transitieprogramma zetten we de komende jaren in op vier lijnen. Dat zijn de programma s van de drie transities uit Odyssee en een innovatie-lijn. Lijn 1: Bieb040 (hoofdstuk 3) Lijn 2: Wijzer! met taal & media (hoofdstuk 5) Lijn 3: Innovatie (hoofdstuk 6) Lijn 4: Transitie van de organisatie (hoofdstuk 8) 17

19 3. Lijn 1: Bieb040 In de strategische visie Odyssee Bibliotheek Eindhoven; innovatie- en transitieprogramma ligt de opdracht besloten om een transitie te ondergaan van Centrale Uitleen naar Kenniswerkplaats. Wat zijn we nu eigenlijk? Een kenniswerkplaats? De huiskamer van de stad? Beide begrippen zijn te abstract en blijken in de praktijk verwarrend te werken. Daarom hebben we gekozen voor een nieuwe naam: Bieb040. De link met de vertrouwde bibliotheek blijft behouden, maar het imago is een stuk moderner. Bij Bieb040 kun je terecht voor je persoonlijke ontwikkeling, voor het lenen van boeken, maar ook om mensen te ontmoeten. Bieb040 biedt een veilige ontmoetingsplaats en draagt zo bij aan sociale contacten en sociale cohesie. Hier vinden verschillende activiteiten plaats, voor alle doelgroepen en alle leeftijden. Bieb 040 is een publieke ruimte waar ontmoetingen tussen gelijkgezinden of mensen met dezelfde interesses worden gefaciliteerd. Een laagdrempelige, gastvrije ruimte waar de hele Eindhovens bevolking inclusief ouderen, laaggeletterden en andere doelgroepen - gerichte activiteiten en een gidsfunctie wordt aangeboden. Een ruimte die overigens niet gebonden is aan de Witte Dame, maar die ook elders gesitueerd kan zijn. De ambities van Bieb040 laten niets aan duidelijkheid over. Wij willen hét centrum voor media, educatie en persoonlijke ontwikkeling zijn. Een instituut met een onbetwistbare maatschappelijke meerwaarde. Een bibliotheek die letterlijk in centrum staat van de Eindhovense samenleving. Waar je kennis haalt en deelt, waar interactie plaatsvindt. The place to be. We willen zoveel mogelijk beantwoorden aan de behoeften van de Eindhovenaren. Niet alleen die van bibliotheekleden, maar juist ook van partners, bezoekers, onderwijs en stakeholders. Dat zijn onze klanten. Door hen te betrekken en te raadplegen sluiten onze activiteiten nog beter dan in het verleden aan op de behoeften van onze samenleving. Daarvoor organiseren we groepsgesprekken met leden/bezoekers maar ook met niet-leden/bezoekers om nog beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften. In Bieb040 worden de vijf functies uit de Bibliotheekwet op allerlei manieren vormgegeven. We noemen enkele voorbeelden. Lezen. Denk aan het lenen van boeken en e-books, de leestafels met kranten (ook digitaal) en tijdschriften. Maar ook aan het helpen van mensen met het downloaden van e-books. Leren. We bieden rustige studieplekken, databanken, informatieve boeken, cursussen en workshops. Informeren. Denk aan advies van onze medewerkers en aan de collectie. Maar ook aan een gidsfunctie die de Bibliotheek Eindhoven zou kunnen ontwikkelen om partijen bij elkaar te brengen. Een taalhuis dat vraag en aanbod op het gebied van taal en lezen in de stad bij elkaar brengt. En dat kan ook op het gebied van digitale vaardigheden (digitaal hulpplein). Ontmoeting en debat. Mensen ontmoeten elkaar overal in de bibliotheek. Georganiseerd bij activiteiten, maar ook spontaan tussen de kasten, aan de leestafels of in het gezellige bibliotheekcafé. Kunst en cultuur. De Bibliotheek Eindhoven heeft binnen het landelijk netwerk van bibliotheken een zwaartpuntcollectie Design en Kunst na

20 Wij verzorgen ook de digitale etalage met kennisdossiers over dit thema. We kiezen hierbij niet voor fysieke tentoonstellingen in de bibliotheek, maar voor een bijdrage aan culturele uitingen in de stad. We werken nauw samen met culturele partners in de stad en er zijn plannen om te onderzoeken welke rol Wijzer! kan spelen in het cultuuraanbod naar het onderwijs. Library is a place for people not books (Brian Edwards) De medewerker zorgt ervoor dat de klant zich welkom voelt. Onze medewerker is de kennisbemiddelaar, de verbinder, de helpende hand als het gaat om apparatuur, de gids, de adviseur, inspirator, regisseur, probleemoplosser en nog veel meer. En dat vaak allemaal tegelijkertijd. Onze medewerkers hebben als community librarian oog voor wat er om hen heen gebeurt. Ze signaleren de behoefte van klanten en zorgen ervoor dat die behoefte ook bekend is in de rest van de organisatie. Daarvoor moeten de verschillende werkprocessen naast elkaar soepel verlopen. Onder meer door zelfbediening hebben onze medewerkers tijd voor de nieuwe taken. Door middel van het Nieuwe (samen)werken en zelfsturende teams leggen we de verantwoordelijkheid in de organisatie waar dat het beste past. Bij Bieb040 zijn de speerpunten uit de Odyssee vormgegeven onder de paraplu van persoonlijke ontwikkeling: 1. Een leven lang leren (hoofdstuk 3.2) 2. Nieuwe media, technologie & advies (hoofdstuk 3.3) 3. Nieuws, dialoog & debat (hoofdstuk 3.4) 4. Studeren & werken (hoofdstuk 3.5) 5. Lezen & Media (hoofdstuk 3.6) In Bieb040 komen de kernwaarden van de Bibliotheek Eindhoven tot bloei: samenwerking, reflectie, ontplooiing, ondernemerschap en gastvrijheid. Medewerkers krijgen de ruimte om die kernwaarden inhoud te geven. Klanten merken dat doordat ze een veilige, warme en positieve sfeer ervaren. Samenwerkingspartners en medewerkers dragen bij aan een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod van activiteiten. Klanten worden verrast door een veelheid aan activiteiten en een bruisende bibliotheek. Bieb040 streeft ook naar samenwerking met onderwijs- en kennisinstellingen. Bijvoorbeeld om studenten ruimte te bieden voor onderzoek, stages en andere leerervaringen. Waar mogelijk maken we gebruik van elkaars kennis, kunde en faciliteiten. Initiatieven en ontwikkelingen in de stad die bij de speerpunten passen, zullen we beslist omarmen en waar mogelijk inbedden in Bieb

21 Studenten werken samen in de bibliotheek Gratis Wi-Fi 3.1 Basisafspraken 2015 met de Gemeente Met Gemeente Eindhoven hebben we de volgende basisafspraken gemaakt. We zijn een gecertificeerde en landelijk erkende bibliotheek We zijn aangesloten op de landelijke (digitale) infrastructuur We zijn minimaal 36 uur per week open Onze collectie in de Witte Dame is gericht op actualiteit en ingedeeld in werelden (zoekgedrag van de hedendaagse gebruiker) We bieden een gratis abonnement voor de jeugd (0-18 jaar) en een studentenabonnement tot 30 jaar ( 18) We bieden gratis Wi-Fi/internet We gaan echter verder. Bovenop deze basisafspraken beloven we de stad het volgende: Ruime openingstijden: iedere dag van het jaar met enkele uitzonderingen. We zijn geen 36 uur, maar 54 uur per week open De basis kenniswerkplaats bedraagt 3.600m 2 i.p.v m 2. Dit herijkte kenniswerkplaats-concept is een netwerk-concept waarbij we diverse kanalen en middelen inzetten om onze missie te vervullen. We zijn heel fijnmazig aanwezig in alle geledingen van de maatschappij. 20

22 Fysiek en virtueel: o De Bibliotheek Eindhoven in de Witte Dame o De Bibliotheek Eindhoven online o De Bibliotheek Eindhoven op school o De Bibliotheek Eindhoven vóór school o De Bibliotheek Eindhoven in de buurt o De Bibliotheek Eindhoven aan huis o De Bibliotheek Eindhoven in uw bedrijf o De Bibliotheek Eindhoven in het netwerk De functies of speerpunten in de kenniswerkplaats worden niet fysiek over de ruimte verdeeld, maar verdeeld over de tijd met partners en Eindhovenaren die kennis willen delen met anderen We hebben een jeugdbibliotheek, als achtergrondcollectie voor de bibliotheek op school Daarmee is de jeugdcollectie in de Witte Dame ook toegankelijk als de scholen gesloten zijn (vakanties, avond en weekend) We hebben ook een Young Adult hoek In het theater worden allerlei evenementen voor kinderen (voorlezen, ontvangst scholen, voorleeswedstrijd enzovoort) en volwassenen georganiseerd We geven het eigentijdse concept kopen, lenen en ruilen van boeken in de bibliotheek in de Witte Dame vorm We stellen heel laagdrempelig een leestafel beschikbaar met dagbladen en tijdschriften. We hebben inlever- en afleverpunten bij 10 burgerinitiatieven (0,50 per boek) We hebben een bezorgdienst voor heel Eindhoven (1,50 per boek) We hebben 104 studie- en werkplekken voor studenten en anderen. Ook in het weekend, als andere bibliotheken/mediatheken gesloten zijn We bieden 47 computerwerkplekken We bieden 6 computerwerkplekken voor kinderen We bieden basisfaciliteiten zoals kopieer- en printvoorzieningen en een bibliotheekcafé Bibliotheekcafé de Verlichting 21

23 3.2 Een leven lang leren In de Odyssee wordt dit speerpunt onder de noemer persoonlijke ontwikkeling en carrière, vooral belicht vanuit het perspectief van carrière, studie en werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. In Bieb040 zien we dit thema echter breder. Alle mogelijke initiatieven die invulling geven aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, kunnen binnen dit thema plaatsvinden in Bieb040. Bijvoorbeeld het bevorderen van kennisdeling. Maar ook het faciliteren van kennisdeling, bijvoorbeeld door een aanbod van toegankelijke lezingen, activiteiten en cultuur. Hierbij horen ook activiteiten die bijdragen aan ondersteuning van een actieve deelname aan de kenniseconomie en mediawijsheid. Servicepunt Regelen De rol van Bieb040 is hierbij hoofdzakelijk faciliterend. De rol van de medewerkers bij dit onderdeel is vooral die van gastvrouw/heer. Zij creëren een prettige, laagdrempelige en veilige omgeving. Ze zijn het aanspreekpunt voor partners en vrijwilligers in het project Kennismakers en begeleiden deelnemers aan activiteiten. Ze zijn zowel faciliterend als inhoudelijk begeleidend bij projecten als de levende sollicitatiegids. Onze medewerkers begeleiden ook stagiaires in maatschappelijke stages, op zo n manier dat Bieb040 bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling en leerdoelen. Activiteiten in 2015: Laagdrempelig aanbod voor laaggeletterden en digibeten in samenwerking met partners als Ergon. Denk hierbij aan taalcursussen, aanbod rondom leesbevordering, bestrijding laaggeletterdheid en mediawijsheid voor alle doelgroepen in alle leeftijdsfasen. Ruimte bieden aan partners voor het ontplooien van activiteiten (UWV, Volksuniversiteit, leeskringen, loopbaan coaches, Tafel van 1 enzovoort) Maatschappelijke stages in café en front office (receptie). Kennismakers-activiteiten. Inclusief het maken van een boekje waarin vrijwilligers van het bibliotheekcafé recepten delen Meewerken aan initiatieven voor werkenden en werkzoekenden door bijvoorbeeld: o het bieden van mogelijkheden/re-integratie aan mensen met zekere afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperking o samenwerking met UWV; vraag en aanbod en deskundigheidsbevordering o faciliteren vrijwilligerspool o levende sollicitatiegids (laagdrempelige bijeenkomsten voor werkzoekenden in samenwerking met Gemeente en UWV, waarbij onderling hulp wordt geboden) 22

24 3.3 Nieuwe media, technologie & advies Eindhoven is een stad van innovatie en technologie. Maar ook een stad waar lang niet iedereen mee kan in de snelle technologische ontwikkelingen. Binnen dit thema willen we Bieb040 openstellen voor bedrijven en kennisinstellingen om met de gewone burgers te delen wat er allemaal aan hoogstaande ontwikkelingen plaatsvindt in onze regio. De rol van Bieb040 hierin is faciliterend. Hier zoeken we ook de samenwerking met het project Kennismakers. Bijvoorbeeld door gepensioneerde technici te vragen hun kennis te delen met anderen. Binnen dit thema kunnen ook jongeren in het kader van een maatschappelijke stage hun kennis delen met mensen die hulp zoeken bij het gebruik van hun smartphone, tablet enzovoort. Onze medewerkers helpen hierbij mensen actief. Bijvoorbeeld in het Digitaal Café. Ze kunnen Bieb 040 promoten in het eigen netwerk als podium waar bedrijven en kennisinstellingen in contact kunnen komen met burgers van Eindhoven en kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Activiteiten in 2015: Digitaal Café. Voor iedereen met vragen over pc s en internet, tablets, e-readers en e-books. Er verschijnt steeds nieuwe technologie om mee te communiceren, schrijven, lezen, zoeken, kijken, luisteren en spelen. Wij bieden hulp bij deze materie. Ook bij zaken als online bankieren, het gebruik en downloaden van app s, enzovoort. Zowel in Eindhoven als in Waalre. Het uitbouwen van het Digitaal Café, met activiteiten als Digital Drawing en mobiele telefonie. Basis-computercursussen voor ouderen m.b.t. gebruik en internet. In samenwerking met Paradigit starten we met gratis cursussen in januari. En we zoeken samenwerking met Fontys ICT, Summa College ICT en vrijwilligers met een ICT achtergrond. Etalage van de stad. We willen ruimte geven aan bedrijven en partijen als bijvoorbeeld de TU/e om nieuwe ontwikkelingen te delen met de stad. Denk hierbij aan presentaties,`meewerken aan Paradigma (ook digitaal) en MAD (emergent art center). Mediabar, inclusief activiteiten als workshop web 2.0. Makersbuzz. We maken gebruik van het aanbod van de Brabantse Netwerkbibliotheek om nieuwe producten te tonen aan het publiek. Activiteiten tijdens de Dutch Technology Week en Dutch Design Week. Digitaal café 23

25 3.4 Nieuws, dialoog & debat De krantentafel wordt vaak bemand door een vast groepje bezoekers dat daar spontaan met elkaar in gesprek raakt over het nieuws van de dag. Daarvoor is in Bieb 040 ook gelegenheid aan de grote leestafel. Daarnaast reserveren we ruimte voor het lezen van (digitale) dagbladen uit binnen- en buitenland. Maar we willen meer. We zijn twee jaar geleden gestart met Paradigma bijeenkomsten, waar gasten met deskundigen spreken en debatteren over actuele thema s. We zoeken hiervoor aansluiting met lokale partijen als Studio040 en het Eindhovens Dagblad. In het theater of het café kunnen debatten worden gehouden over diverse onderwerpen. Onze medewerkers hebben daarbij de rol van organisator en/of gastvrouw/heer. Ze zijn voortdurend alert op kansen uit het eigen netwerk om tot interessante samenwerking te komen. Activiteiten in 2015: Voortzetten programma Paradigma, ook online te volgen via streaming video. Digitale component via de KennisCloud (i.s.m. Bibliotheek Midden Brabant). PC met digitale versie van kranten. Organiseren van interessante debatten of talkshows (Spam! als 24u vonkt). Samen met de Design Academy gaan we enkele Design Debatten in de Bibliotheek organiseren, zodat de stad ook buiten de Design Week kennis maakt met het belang van design. Inrichten van een Eindhoven-hoek en een Eindhoven-tafel met boeken en materialen over verleden, heden en toekomst. Inclusief organisatie van bijpassende activiteiten. Onder andere in samenwerking met stichting Eindhoven in Beeld en het RHCe. Paradigma - Braintalks 24

26 3.5 Studeren & werken De bibliotheek wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt als een plaats waar je kunt werken of studeren, alleen of met anderen. Zeker sinds er gratis Wi-Fi beschikbaar is. Uit onderzoek onder de gebruikers van de werkplekken blijkt dat zij het vooral prettig vinden om tussen gelijkgestemden in een rustige omgeving te werken. De aanwezigheid van het bibliotheekcafé wordt meermalen genoemd als pluspunt. Inmiddels is de beschikbare ruimte door het wegvallen van de tweede verdieping gehalveerd. In de herinrichting zijn zo veel mogelijk werkplekken opgenomen. Daarbij is vanwege effectief gebruik van ruimte meer gekozen voor werkplekken in lange rijen tegen de ramen en grote tafels i.p.v. eenpersoonstafeltjes. Omdat de verschillende functies zich fysiek dichter bij elkaar bevinden, is de sfeer levendiger dan voorheen. In die omgeving vervullen onze medewerkers een belangrijke faciliterende rol. Ze begeleiden mensen in zelfredzaamheid bij bijvoorbeeld PC-gebruik en scannen en ze zijn verantwoordelijk voor goed werkende apparatuur. Actuele collectie in de rode wereld Activiteiten in 2015: Vervanging PC-apparatuur op de 47 PC-werkplekken. Realisatie van voorzieningen voor kopiëren, scannen en printen (ook vanuit Wi-Fi). Haalbaarheidsonderzoek voor het inzetten van de theaterruimte als stilteruimte wanneer er geen activiteiten zijn. Realisatie van 6 PC-werkplekken voor kinderen. 3.6 Lezen & Media Onder het speerpunt Lezen & Media valt onder meer de uitleenfunctie van de bibliotheek. Media en informatiebronnen nemen een belangrijke plaats in in onze collectie. Vanwege de beperking in ruimte hebben we ervoor gekozen om de collectie in te delen in werelden en te kiezen voor meerdere exemplaren van goedlopende actuele titels. Deze keuze is vastgelegd in het Collectieplan en moet in 2015 worden getoetst bij de klanten. Weinig uitgeleende titels (1x per jaar) zijn in depot geplaatst en zijn op aanvraag beschikbaar. Materialen die we niet in de eigen collectie hebben, kunnen we aanvragen bij andere bibliotheken. Met dit speerpunt draagt de bibliotheek bij aan ontwikkeling van de leesvaardigheid. Leesplezier is erg belangrijk om de intrinsieke motivatie voor lezen aan te wakkeren. Kilometers maken en veel lezen is van wezenlijk belang voor de persoonlijke ontwikkeling en om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Bieb040 organiseert en faciliteert dit. 25

27 Onze medewerkers bevorderen het lezen door zich met hun expertise te profileren als gids en inspirator voor lezers die meer willen weten over een bepaald onderwerp of een bepaalde schrijver. Ze doen dit in de bibliotheek, daarbuiten, via internet en social media. Ze delen hun (specifieke) kennis met de klant en met elkaar, zorgen voor aantrekkelijke presentaties, inspelend op actualiteit en activiteiten. En ze zorgen voor een keurig opgeruimde publieksruimte. Onze medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers. Ze spannen zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich thuis voelen bij onze bibliotheek. Activiteiten in 2015: Onderhouden van een aantrekkelijke, actuele, vraaggerichte collectie boeken, in de kast, in depot of beschikbaar via het Interbibliothecair leenverkeer. Aansluiten bij landelijke initiatieven op het gebied van digitale content. Denk aan databanken en e-books. De aansluiting realiseren bij de Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC). Voorbereidingen treffen voor de Nationale Bibliotheekpas (inclusief voor bereiden aansluiting landelijk tarievenstelsel). Samenwerking versterken met bibliotheken in Eindhoven (mediatheken Fontys, Bibliotheek Tue, Bibliotheek Augustijns Instituut, Bibliotheek Catharinaziekenhuis, bibliotheek Design Academy, Bibliotheek Van Abbe museum en Sportbibliotheek SX op Strijp-S). Design Academy ondersteunen met het catalogiseren, digitaliseren en ontsluiten van de eigen bibliotheek. Uitlenen gericht op zelfservice en zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid van de klant vergroten via Mijn Bibliotheek. Het concept lenen, ruilen en kopen van boeken en het lenen en ruilen van tijdschriften verder uitwerken. Dienstverlening aan de klanten/leden/bezoekers vergroten door een grotere inzet van vrijwilligers. Uitvoeren van een activiteitenprogramma lezen en boeken. Bijvoorbeeld CPNB campagnes, presentaties en schrijversbezoeken. Vormgeven van samenwerking op het gebied van de collectie, met instellingen als Lumens, Ergon, Vitalis en ziekenhuizen. Zichtbaarheid en bekendheid vergroten door verrassende PR, zoals Pop-Up bibliotheek. Opleveren presentatieplan voor displays en in kasten. Medewerkers tonen hun expertise/specialisme op literair gebied (cultuur). 26

28 Samenwerking met bedrijven en partners om bijvoorbeeld tijdschriftabonnementen en media te sponsoren. De vindbaarheid van boeken en de informatievoorziening voor bezoekers verbeteren door middel van beacons (sensoren die informatie overbrengen op smartphone en tablet) en narrowcasting (schermen in de bibliotheek met relevante informatie). 3.7 Randvoorwaarden en basisfaciliteiten Als je activiteiten wilt organiseren en wilt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, zul je voor een gastvrije omgeving moeten zorgen. Onze medewerkers zijn de ambassadeurs van Bieb040 en bieden gasten oprechte aandacht, veiligheid en comfort. Ze dragen op allerlei manieren bij aan een welkome (werk)sfeer. Ze signaleren storingen en lossen die ook op. Ze zijn op de hoogte van activiteiten die spelen en dragen bij aan een wervende communicatie hierover. Ook via social media. Medewerkers van verschillende afdelingen werken hierbij samen. Zowel in projectgroepen als informeel, door kennis rond de praktische uitvoering met elkaar te delen. Activiteiten in 2015: Verbeteren van samenwerking tussen interne afdelingen door draaiboeken, elkaar aanspreken en gezamenlijke verantwoordelijkheid (volgens kernwaarden). Dit proces wordt regelmatig geëvalueerd. Allround communicatie en promotieplan, inclusief social media beleid. Instellen gebruikersoverleg. Implementatie verbeterplan horeca. Gastheer/vrouw functie nieuwe stijl nadere invulling geven. 3.8 Connectie met Wijzer! met taal en media Bieb040 en het programma Wijzer! met taal & media zijn nauw met elkaar verbonden. In 2015 geven we die verbinding nader vorm door onder meer: de achtergrondcollectie van de Bibliotheek op Spil die zich in de jeugdbibliotheek in de Witte Dame bevindt, uit te breiden; kinderactiviteiten in de Witte Dame Wijzer! die zich digitaal via touchscreens presenteren en waarmee kinderen aan de slag kunnen; het voorlezen op woensdagmiddag door vrijwilligers; Woensdagmiddag Voorleesmiddag 27

29 gamen, met aandacht voor gevaren van gamen en ontwerpen van games Connected learning (kinderen leren van alles wat er om hen heen gebeurt) de Week van de Mediawijsheid; ontwikkelaars van nieuwe (digitale) educatieve producten (Nyoyn, Beam It Up!) ruimte te bieden in de Witte Dame; voorleeswedstrijden en activiteiten (o.a. Mad Science), Typeles gigakids of bijvoorbeeld Scratch cursussen voor kinderen. Workshop Beam it up Louis Buelens groep 7&8 28

30 4. Paradigma Onder de naam Paradigma vallen alle activiteiten van Bieb040 die vanuit het provinciale project Plusdiensten worden betaald. Plusdiensten faciliteert hoogopgeleiden in de toegang tot kennis en draagt bij aan het op peil houden en ontwikkelen van kennis voor hoogopgeleide Brabanders. Het gaat hierbij om diensten als de Paradigma kennisbijeenkomsten en het interbibliothecair leenverkeer. Er wordt samengewerkt met andere projecten binnen de provinciale programmalijn Content, zoals bijvoorbeeld het promoten van de digitale etalages via het project Selecteren, Presenteren en Inspireren. Ook het onderhouden van de zwaartepuntcollectie Design en Kunst na 1900 voor het landelijk netwerk van bibliotheken in Nederland valt hieronder. Door samenwerkingsafspraken met het Brabants Netwerk van Openbare Bibliotheken en andere partners met bibliotheekcollecties (zoals Tilburg University over de Brabant Collectie en het Van Abbemuseum over de collectie kunstboeken) blijven titels beschikbaar binnen het Brabants en landelijk netwerk. In 2015 wordt de samenwerking met de Design Academy Eindhoven (DAE) vorm gegeven. Door het inkrimpen wat betreft aantallen vierkante meters en openingstijden is het oorspronkelijke plan om de Mediatheek van de Design Academy op te nemen als shop in the shop niet meer aantrekkelijk. In plaats daarvan werkt de Bibliotheek Eindhoven een voorstel uit om de collectie van de DAE te ontsluiten met de eigen digitale catalogus. We willen de Mediatheek adviseren in verdere moderniseringen, zoals uitlenen via selfservice. Op die manier wordt de zwaartepuntcollectie uitgebreid met nieuwe titels die voor klanten van de bibliotheek in te zien zijn bij de DAE. Een andere vorm van samenwerking is om de design debatten die door de DAE worden georganiseerd, plaats te laten vinden in de bibliotheek. Op die manier is er waarschijnlijk meer interactie tussen studenten en andere burgers. De Bibliotheek Eindhoven voert de redactie over drie digitale etalages en het uitwerken van minimaal zes thema s per etalage. Design en Kunst met thema s passend bij het zwaartepunt. Innovatie en maatschappij, gekoppeld aan de Paradigma bijeenkomsten. Sinds eind 2014 de nieuwe etalage Brabants erfgoed. In het eerste kwartaal van 2015 start een promotiecampagne om de etalages opnieuw onder de aandacht te brengen. Eindhoven Eindhoven Wat is jouw visie op onze toekomst? De digitale etalage Paradigma: Innovatie & Maatschappij zet je aan het denken. Ook benieuwd naar zijn verhaal? De digitale etalage Brabants Erfgoed duikt met jou de geschiedenis in! Ansichtkaarten ter promotie digitale etalages 29

31 Onder de naam Paradigma organiseren we ook in 2015 weer een aantal bijeenkomsten rond thema s op het snijvlak van design, innovatieve technologie en maatschappelijke structuren. Komend jaar voegen we daar een digitale component aan toe, in samenwerking met plusbibliotheek Bibliotheek Midden Brabant; de Kennis- Cloud. Ook in 2015 zullen de Paradigma bijeenkomsten worden gestreamd. Het afgelopen jaar keken gemiddeld zo n 250 mensen live mee! De opnames zijn ook terug te zien via de digitale etalages. Om de nieuw ontwikkelde kennis te borgen worden compilaties gemaakt. Paradigma - Food talks 30

Ons identiteitsbewijs. Kompas voor de toekomst

Ons identiteitsbewijs. Kompas voor de toekomst Ons identiteitsbewijs Kompas voor de toekomst De Bibliotheek Eindhoven opereert in een samenleving die voortdurend verandert. Als maatschappelijke organisatie veranderen wij continu mee. Vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen. Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits

Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen. Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits Bibliotheek Eindhoven: focus op morgen Raadscommissie gemeente Eindhoven 2 december 2014 Albert Kivits De start 10 januari 1916 Vereeniging R.K. Openbare leeszaal en bibliotheek Sint Catharina wordt geconstitueerd

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Doel van de sessies Door middel van een groepsgesprek gezamenlijk creëren van inzicht in ieders rol, bijdrage

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap...

Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN. De Bibliotheek als. kennis- en informatieplatform. van een lerende gemeenschap... Beleidsplan 2015-2020 Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen OPEN De Bibliotheek als kennis- en informatieplatform van een lerende gemeenschap... kennis maatschappij community organisatie wifi educatie samenwerking

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven

Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven Innovatie- & transitieprogramma 2013-2017 Bibliotheek Eindhoven Stuurgroep Bibliotheek van de toekomst Leden Stuurgroep: Mario van Hamersveld (Voorzitter) Harry Janssen Guus Hulshof Thijs Kuipers 1. Inleiding

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Strategie Deuren open voor een rijker leven

Strategie Deuren open voor een rijker leven Strategie 2013 2016 Deuren open voor een rijker leven 9 september 2013 2 Inhoudsopgave Inhoud 3 1 Missie, Visie en Strategie 4 2 Ontwikkeling tot een fysiek en digitaal informatieknooppunt 12 3 De bibliotheek

Nadere informatie

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave

Prijzen per gemeente versie Cuijk Boxmeer Grave Prijzen per gemeente 2017 - versie 23-6-2016 Cuijk Boxmeer Grave Hubert Gennep Sint Anthonis totaal Aantal inwoners per 1-1-2015 118.520 24.654 28.337 12.841 10.845 17.075 11.615 13.153 Uniforme diensten

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016.

Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Functies van de bibliotheek in Oosterheide en Dommelbergen per 1 januari 2016. Plaats van verbinding De bibliotheek is een knooppunt van allerlei vormen van kennis en informatie die op uiteenlopende manieren

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen

Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Visie op de openbare bibliotheek van Bergen Gemeente Bergen, november 2011 Samenvatting De randvoorwaarden voor het bibliotheekbeleid in Bergen worden gekoppeld aan twee kerndoelen: toegang tot kennis

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie

Bibliotheek Sint Anthonis

Bibliotheek Sint Anthonis Anthonis Knooppunt voor lezen, leren en informeren Cyril Crutz, Directeur-bestuurder Maandag 10 oktober Opzet van deze presentatie 1. Blik op de resultaten 2. Nieuwe koers van de Bibliotheek 3. Perspectief

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Zaaknummer : Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Beleidsvisie Bibliotheek Oost- Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 32 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u!

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u! De bibliotheek werkt voor werkzoekenden én voor u! Levendig solliciteren: Wat is de inhoud van de concepten Walk&Talk en Videotraining Jouw voorsprong op de rest? Welke ervaring heeft Albert Kivits, directeur

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

De bibliotheek vernieuwt!

De bibliotheek vernieuwt! Bibliotheek Rivierenland De bibliotheek vernieuwt! Presentatie Gemeenteraad Geldermalsen Gaby Lafeber 21 oktober 2014 Opbouw presentatie 1. De fundamenten van Bibliotheek Rivierenland 2. Waarom een nieuw

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015

Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 Meer Waarde Boeken! Hoofdlijnen Beleidsrichting 2015-2018 Ton Mengerink / Mark Deckers Vastgesteld door Raad van Toezicht 16 Maart 2015 M. Deckers Strategisch adviseur mark.deckers@rijnbrinkgroep.nl Opbouw

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Studiedag Voorleesexpress

Studiedag Voorleesexpress Studiedag Voorleesexpress November 2016 Ed Klute & Nural Örücü Programma Introductie Mira Media + projecten Interculturele Mediawijsheid / mediaopvoeding Digitale vaardigheden & Digitale kloof Onze doelgroepen

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren

de Bibliotheek Begroting 20i6 Helmond-Peel 31MRT 2015 Deurne GEMEENTE ASTEN ingekomen Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Helmond Someren GEMEENTE ASTEN ingekomen 31MRT 2015 de Bibliotheek Helmond-Peel Begroting 20i6 Bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten: Asten Deurne Helmond Someren Bibliotheek Helmond-Peel Postbus 727 5700 AS Helmond

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2014 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Wij bedanken alle vrijwilligers enorm voor hun inzet voor de Bibliotheek! Vrijwilligers met een Hoofdletter

Nadere informatie

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken

Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Excellentieprogramma volledig uit de startblokken Geplaatst op 29 november 2015 Sinds augustus is binnen het Friesland College hard gewerkt aan het organiseren, werven en selecteren van studenten die deel

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Mediawijsheid. De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum. en actiever kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving.

Mediawijsheid. De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum. en actiever kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving. Mediawijsheid De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum Inleiding Voor u ligt de samenvatting van het meerjarenplan 2008-2010 en het jaarplan voor 2008 voor het mediawijsheid expertisecentrum.

Nadere informatie

Visie op de Utrechtse bibliotheek van de 21 e eeuw en bestelling bij de Bibliotheek Utrecht

Visie op de Utrechtse bibliotheek van de 21 e eeuw en bestelling bij de Bibliotheek Utrecht Visie op de Utrechtse bibliotheek van de 21 e eeuw en bestelling bij de Bibliotheek Utrecht 2016-2019 Inleiding Samen met de stad hebben we in de afgelopen maanden een visie opgesteld. De visie is uiteindelijk

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

De bibliotheek anno morgen

De bibliotheek anno morgen De bibliotheek anno morgen de bibliotheek Feiten (waarom zijn wij op aard): Peuters met taalachterstand naar basisonderwijs Onderdeel van de oplossing: lezen!! Lees/taalachterstand jeugd Onderdeel van

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

jaarverslag 2014 jaarverslag 2014 1

jaarverslag 2014 jaarverslag 2014 1 jaarverslag 2014 jaarverslag 2014 1 Inhoud Inleiding 4 1. Maatschappelijke prestaties 6 Eindhoven 7 Waalre 7 Digitaal 7 2. Een nieuw kompas voor de toekomst 10 De Bibliotheek Eindhoven wint aan betekenis

Nadere informatie

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over

Afsluiting TIM 2. Woord van welkom. Doel van de avond. Programma. Afsluiting. presenteren van klankborden over Afsluiting TIM 2 Woord van welkom Doel van de avond presenteren van klankborden over Programma Afsluiting TIM 2 Eindpresentatie Visie op de regio Eindhoven Programma Doelstelling van de eindpresentatie

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Specifieke subsidieregels voor cultuur

Specifieke subsidieregels voor cultuur Bijlage F Specifieke subsidieregels voor cultuur SUBSIDIEREGEL 2. MUZIEK- EN TONEEL- VERENIGINGEN (1 ste wijziging 2011) Definities Kunst en cultuur Jeugdlid: actieve jongere beneden de 19 jaar. Peildatum:

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810242 Comm. : MZ Datum : 15-05-08 Comm. : MZ Onderwerp Voortzetten UITpunt Boxtel en opstarten servicepunt te Liempde Status oordeelvormend Voorstel Advies uitbrengen over de ontwikkelingen omtrent het UITpunt Boxtel en servicepunt Liempde

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling

B en W - advies. Maatschappelijke Ontwikkeling B en W - advies Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Bestandsnaam Advies O.R. In overleg met afdeling(en) Actief informeren raad Actief informeren wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books

Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books Leden Bibliotheek lezen steeds meer e- books 19 augustus 2016 14:33 In Nijkerk en Hoevelaken zijn er 910 leden van de bibliotheek die een account hebben aangemaakt om e-books van de Bibliotheek te kunnen

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering : 18 december 2014 Nummer : 14/100 Afdeling : Samenleving Registernr. : mm/z13-4282-1979-a Onderwerp : Investeringskrediet

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

BIEB BIEB, HOERA! DE NIEUWE LANDELIJKE CAMPAGNE

BIEB BIEB, HOERA! DE NIEUWE LANDELIJKE CAMPAGNE BIEB BIEB, DE NIEUWE LANDELIJKE CAMPAGNE HOERA! Lang leve de Bibliotheek! De wens van ons allemaal. Natuurlijk omdat we plezier in ons werk hebben. Maar vooral, omdat Nederland altijd behoefte zal hebben

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet

BiblioNu in het digitale tijdperk. Inleiding. www.biblionu.nl. Onderwerpen in deze brochure: BiblioNu op internet Inleiding Naar aanleiding van vragen van de commissie over de voorbereiding van BiblioNu op de lopende en voortschrijdende digitale ontwikkelingen bied ik u hierbij een kort overzicht aan van de huidige

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam

HoneyWiFi. Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam HoneyWiFi Draadloos internet in praktijk bij Bibliotheek Rotterdam 2 De toekomst is voor ons al begonnen Een bibliotheek zonder internet, dat is tegenwoordig natuurlijk ondenkbaar. Bibliotheek Rotterdam

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen

Bibliotheekvoorzieningen Bibliotheekvoorzieningen in kleine kernen en wijken in de Provincie Utrecht Bibliotheekspreekuur Leestafel Bibliotheek aan Huis Servicepunt Teleweide Bestelbibliotheek Jeugdbibliobus Schoolbieb Zorgbibliotheek

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie