Het Brabo-project, essentieel voor de energiebevoorrading

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Brabo-project, essentieel voor de energiebevoorrading"

Transcriptie

1 ELIA Brabo Project 1 Meer info: Het Brabo-project, essentieel voor de energiebevoorrading Stand van zaken - Infomarkten 2015

2 202 ELIA Brabo Stevin Project 04 ELIA Stevin Project ELIA Stevin Brabo Project 033 Nieuwe ondergrondse kabel 380 kv Van Maerlant-Gezelle Januari 2016 maart 2017 Stevin Drie redenen als belangrijke schakel in waarom ons energienetwerk Brabo belangrijk is Het project Brabo versterkt het Belgisch elektriciteitsnetwerk. Dat is noodzakelijk voor de bevoorrading van het hele land en in het bijzonder van het Zeehavengebied van Antwerpen. Wat is het Stevin-project? Het project Stevin versterkt het Belgische elektriciteitsnet tussen Zomergem en. Blankenberge Zuienkerke Damme 47 km De werken in het kader van dit project omvatten: de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt over een afstand van 47 km tussen Zomergem en. Deze verbinding brengen we gedeeltelijk bovengronds en gedeeltelijk ondergronds aan; de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in, dat de elektriciteit van 380 kilovolt naar andere spanningsniveaus transformeert; de aanleg van twee nieuwe overgangsstations in Brugge en Damme, die elektriciteit vanuit ondergrondse kabels overzetten op bovengrondse lijnen en omgekeerd. 1. Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid Het project Brabo maakt de verhoging van eventuele import vanuit Nederland mogelijk. Na de realisatie van het volledige project en bij ideale omstandigheden kan 20% meer elektriciteit ingevoerd worden. Om het Stevin-project te kunnen aansluiten op het bestaande hoogspanningsnet, startte Elia in 2013 met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation in Zomergem. Dit project kreeg de naam Horta. 2. Capaciteitsverhoging noodzakelijk voor de groei van de Antwerpse haven De laatste grote investeringen aan het hoogspanningsnet dateren van de jaren 70. De verhoging van de capaciteit biedt een antwoord op het toenemende elektriciteitsverbruik dat gepaard gaat met de groei van de haven van Antwerpen. Maldegem Sint-Laureins Eeklo Hoogspanningsstations Zomergem 3. Evolutie naar een Europees net van energie De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt. Elk Europees land moet tot 15% van de nationale productiecapaciteit aan elektriciteit kunnen invoeren of uitvoeren. Daarvoor moeten de interconnecties met de buurlanden worden versterkt. De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om nieuwe productie-eenheden op het net aan te sluiten. Verenigd Koninkrijk Timing en fasering Vier redenen waarom Stevin belangrijk is voor ons elektriciteitsnet Vooraleer Elia kan overgaan tot de vernieuwing en versterking van de bestaande hoogspanningslijn, wordt een onderzoek uitgevoerd zodat alle milieueffecten gekend zijn. Vervolgens worden de nodige vergunningen aangevraagd. De geplande uitbreiding is cruciaal voor de BLANKENBERGE toekomstige elektriciteitsbevoorrading van België en van de kustregio in het bijzonder. Nieuwe ondergrondse kabel Plan-MER 150 kv Stevin Blondeellaan April 2016 april 2017 GRUP Vervanging bestaande 150 kv-lijn door Project-MER 380 kv-lijn April 2015 juni 2017 Noordzee Overgangsstation Gezelle-De Spie NEMO Mei 2015 juni 2017 Publiek inspraak moment Brugge STEVIN TRACÉ 380 kv Hoogspanningsstation Stevin December 2014 september Het hoogspanningsnet tussen en Zomergem moet nu versterkt worden om ➊ te kunnen voldoen aan de toenemende energiebehoeften bij de verdere economische groei van de haven van. Bovendien moet de elektriciteitsbevoorrading Stedenbouwkundige in vergunning België en West-Vlaanderen in het bijzonder gegarandeerd blijven; ➋ het mogelijk Wegvergunning te maken om en bijkomende verklaring productieeenheden van van openbaar duurzame nutenergie (wind, zon, biomassa, warmtekracht, enz.) in de kuststreek aan te sluiten; ➌ de energie van Brabo windparken realisatie op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren; België Onderzoek en vaststelling traject ➍ de internationale verbinding met het Verenigd methode. Koninkrijk De opwaardering te kunnen van realiseren de bestaande en op die hoogspanningslijn manier de van Liefkenshoek tot Kruibeke komt in deze fase eveneens Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek in- en uitvoercapaciteit tussen beide landen te versterken Versterking bestaande Zomergem In het plan-mer werden de milieugevolgen (project NEMO). lijn 380 kv Horta- van het Eeklo basistracé aan bod. Ook voor deze fase is een openbaar onderzoek voor de lijn Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek April 2015 bestudeerd, juni 2016 besproken en geëvalueerd. Het studiebureau onderzocht ook een (afhankelijk van de voortgang ZEDELGEM van het project). voorzien. Waarschijnlijk vindt dit plaats in het voorjaar van 2016 aantal alternatieve tracés. Het alternatieve tracé langs de A12 haalde daarbij een betere milieuscore dan het basistracé. Op Vergunningen en uitvoering van de werken basis van dit plan-mer is een procedure opgestart om het Eens de nodige onderzoeken gebeurd zijn, wordt de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd bij de Vlaamse Gewestelijk Elektriciteit Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor beginners (GRUP) te laten vaststellen door de Vlaamse regering. Voorafgaand wordt een overheid. De stedenbouwkundige ambtenaren van de betrokken openbaar onderzoek 380 kilovolt georganiseerd de hoogste spanning de maanden in het provincies gelijk winnen is aan de advies hoeveelheid in bij de betrokken elektriciteit instanties die en oktober en november. Belgische elektriciteitsnet en kan gezien organiseren opgewekt een openbaar wordt door onderzoek. drie grote kerncentrales. worden als de snelweg voor elektriciteit. Door Een hoogspanningsstation is een Project-MER de hogere bestudeert spanning milieueffecten van de lijn (380 kv van i.p.v. het Gelijktijdig knooppunt met de procedure in het elektriciteitsnetwerk, voor de stedenbouwkundige volledige traject 150 kv) kan in detail één lijn een hoger vermogen van vergunning waar loopt de de hoogspanningslijnen procedure voor de of wegvergunning kabels en Na de vaststelling elektriciteit van het transporteren. GRUP volgt een Hierdoor nieuwe kan onderzoeksfase. traject In het van project-mer de bestaande worden 380 kv-lijn de milieueffecten gevolgd tot in van Eeklo het le, ten van noorden deze vergelijkbaar procedure van Sint-Kruis, vindt met ten een een noorden openbaar treinstation van onderzoek Koolkerke waar de plaats. (knooppunt meest gunstige R43 lijnen tracé E34/N49). om meer eenzelfde in detail hoeveelheid bestudeerd vermogen en besproken. en het Vanaf Fort 2017 van juiste Beieren of 2018 verbindingen en zou onder uitvoering het of Boudewijnkanaal wissels van worden werken om gemaakt. aan het het een verklaring toekomen van en openbaar opnieuw nut. vertrekken. Ook bij het Het doorlopen Vanaf het hoogspanningsstation Horta in Zomergem wordt Vervolgens gaat ze ondergronds ten oosten van Vivenkapel- is Stevin-project gebouwd worden met minder het Zo wordt onder te kunnen meer gekeken transporteren naar het dan type, bij de een hoogte lagere en de ten westen traject tussen van Daarnaast dit kanaal Zandvliet terug kan en in bovengronds Liefkenshoek een station te ook dan komen. de kunnen spanning starten. Daarna loopt de hoogspanningslijn parallel met het traject precieze inplanting spanning. van de De masten, Stevin-verbinding type geleiders zal een en de vermogen werk- van de bestaande 150 kv-lijn ten noorden van Maldegem. van de elektriciteit omgezet worden van een van megawatt kunnen transporteren wat lager naar een hoger voltage en omgekeerd. Waar komt de nieuwe 380 kv-hoogspanningsverbinding? KNOKK DAM Zomergem

3 8 ELIA Stevin 08 4 ELIA Project ELIA Stevin Brabo Project ELIA Stevin ELIA Project ELIA Stevin Brabo 19Project Project 09 5 KNOKKE-HEIST De 2017 zones van WAT IS DE HOOGTE VAN ELKE MAST? BLANKENBERGE het Vernieuwing Stevin-project en versterking lijn Waarover Welke werken gaat Trajectstudie Detailstudie Vergunningstraject Voorbereiding en realisatie Nr MAST onder van Zandvliet de loeptot Mercator het voert vandaag? Elia uit? DAMME De omvang van een 150 kv-verbinding is kleiner dan bij een 380 kv-verbinding. Hierdoor past een 150 kv-verbinding in een kleinere sleuf van 3 meter breed en tot 1,6 meter diep. Een dergelijke sleuf kan eenvoudig langs de openbare weg worden Wat is het Brabo project? Vernieuwing en versterking lijn BEERNEM Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek ZEDELGEM Elia bouwt de bestaande bovengrondse hoogspanningslijn van Zandvliet tot Liefkenshoek langs de A12 om van 150 kv KNOKKE-HEIST naar DOEL 380 kv. Dit traject langs de A12 kreeg de beste milieuscore van de verschillende onderzochte BLANKENBERGE opties tussen Zandvliet en Liefkenshoek. DAMME Ook de lijn Liefkenshoek-Mercator De wordt bestaande vernieuwd hoogspanningslijn en versterkt over een afstand van KALLO 12 km tussen de hoogspanningsstations Eeklo-Noord en In een volgende fase zal ook de bestaande Horta (Zomergem) bestaat uit 1 draadstel, opgedeeld in 150 kv-verbinding tussen Liefkenshoek en 3 elektrische fasen. Dit draadstel vervangt BEVEREN Elia door een het hoogspanningsstation Mercator worden dubbel draadstel waarvan elk stel bestaat uit 3 elektrische fasen. gemoderniseerd en opgewaardeerd tot 380 kv. Deze lijn loopt over een lengte van 19 kilometer bestaande van Liefkenshoek hoogspanningslijn (gemeente is opgebouwd Beveren), uit 29 masten De waarvan via het de hoogspanningsstation 8 hoekmasten worden Kallo heropgebouwd (gemeente op dezelfde Beveren), mastlocatie, tot het hoogspanningsstation met hetzelfde mastsilhouet. Mercator andere (gemeente 21 masten Kruibeke). worden mastversterkingen en Bij de ZEDELGEM BEERNEM funderingsversterkingen uitgevoerd.. Afbraak 150 kv-lijn ten zuiden van Maldegem tussen Eeklo en Brugge MERCATOR (ná het ondergronds brengen van de noordelijke lijn) e afbraak van de meest zuidelijk gelegen bovengrondse VERNIEUWING EN VERSTERKING LIJN 50 kv-verbinding tussen Eeklo en Brugge kan pas na het BESTAANDE LIJN HOOGSPANNINGSSTATION Liefkenshoek KETENISSE SINT-LAUREINS gegraven waardoor het voor een 150 kv-verbinding makkelijker is om een goed tracé aan te leggen. Om de bestaande 150 kvlijn te vervangen, legt Elia twee ondergrondse circuits aan. Deze MALDEGEM innovatieve geleiders hebben een specifieke opbouw en kunnen een hoger vermogen vervoeren waardoor KALLOhet traject van de bestaande hoogspanningslijn kan behouden blijven. De uiterlijke veranderingen blijven hier dus beperkt. BEVEREN KNESSELARE MALDEGEM KNESSELARE 1. Versterking bestaande 380 kv-lijn tussen Horta (Zomergem) en Eeklo SINT-LAUREINS Liefkenshoek Na het aanpassen van de masten worden de geleiders KETENISSE (de lijnen waardoor de elektriciteit wordt vervoerd) geplaatst. Deze zijn hoog-performantie geleiders van een nieuw type. KAPRIJKE 2019 WAARSCHOOT DOEL April 2015 juni 2016 ZOMERGEM ZOMERGEM WAARSCHOOT ondergronds brengen en in gebruik nemen van de nieuwe 150 kv-kabelverbinding tussen Brugge en Eeklo. MERCATOR KAPRIJKE HORTA Raadpleeg het Stevin-tracé in Google maps op onze website om de mast in jouw buurt terug te vinden. 1EN N N 17 18N 19N N 24N 25N N MAST HOOGTE [m] De deelprojecten van het Stevin-project kunnen opgedeeld worden in 3 types van werken Traject langs de A12 beste milieuscore Lijnwerken of de aanleg, versterking of afbraak van een bovengrondse verbinding Op de volgende pagina s omschrijven we wat er bij deze types van werkzaamheden komt kijken en wat u er als omwonende of betrokkene van kan ondervinden. Aanleg, versterking of afbraak van een bovengrondse verbinding in 6 fasen We spreken hier over de werken van de deelprojecten,,, en. 1. Aanleg van toegangen naar de mastlocatie Kabelwerken of de aanleg van een ondergrondse verbinding Foto van de bestaande hoogspanningslijn tussen Zomergem en Eeklo met 1 draadstel Samen met haar onderaannemers stelt Elia voor de start van de werken een plaatsbeschrijving op van de huidige toestand van de terreinen en woningen in een straal van 50m rond de mastlocaties en werfpistes. Daarna worden toegangswegen In het milieuonderzoek kreeg het traject langs de A12 de beste milieu- score. Het gaat om een traject dat de bestaande 150 kv lijn volgt. Hierdoor blijft de impact beperkt. Ook het aantal te overspannen woningen vermindert ten opzichte van de huidige situatie. 2. Aanleg van werkplatformen De werkplatformen op de mastlocaties worden gerealiseerd door middel van stalen rijplaten of houten schotten in geval van zeer drassige terreinen. De oppervlakte van de benodigde werkzone bedraagt voor lijnmasten 4.000m² en 6.000m² voor hoek-, stopof eindmasten. De omvang en positie van deze werkplatformen zijn afhankelijk van het type werk (funderingswerken, mastmontage of trekken geleiders), maar ook van het type mast, de omvang van de werken en de omgeving van de mastlocatie. Mast per mast wordt de meest optimale oplossing gezocht. 3. Funderingen van de masten Postwerken of de aanleg van een hoogspanningsstation Simulatie van de toekomstige hoogspanningslijn tussen Zomergem en Eeklo met 2 draadstellen Elia past twee uitvoeringsmethodes toe voor de funderingen van de masten, afhankelijk van het masttype en de ondergrond en of het een bestaande of een nieuwe verbinding betreft. Deze uitvoeringsmethodes zijn: naar de masten aangelegd om materiaal en personeel Vernieuwing en versterking lijn ter plaatse Bestaande te kunnen Elektriciteit lijn brengen. Deze voor toegangswegen beginners zijn Uitvoeringsmethode via micropalen normale werfpistes van ongeveer 5,5 m breed. Waar mogelijk Micropalen versterken de fundering van bestaande masten wordt In het gebruik zogenaamde gemaakt van bestaande paden in het veld. door verhoogde krachten op te vangen en garanderen zo de Wat is het alternatief verschil 8bis tussen wordt een de bestaande hoekmast 150 en een gewone Op een mast? aantal plaatsen wordt de lijn meer naar het westen Op kv-lijn andere vernieuwd plaatsen maken versterkt. we gebruik De nieuwe van steenslag, 380 kv houten lijn zal dus in stabiliteit verplaatst op lange richting termijn. A12. Met Het behulp aantal van overspannen een micropaalmachine worden in één drie lijn tot achter vier micropalen elkaar kunnen toegevoegd worden woningen schotten, rijplaten Elia of maakt overbruggingen gebruik van om lijnmasten een werfpiste wanneer te alle masten de plaats van de bestaande 150 kv hoogspanningslijn langs vermindert hierdoor ten opzichte van de huidige per mastvoet. van Bij lijnmasten de rechte worden lijn, zijn situatie. Het maken. Deze werfpistes geplaatst. blijven Op plaatsen aanwezig waar vanaf het het tracé begin moet afwijken gaat om één optimalisatie deze hoekmasten micropalen vereist. ter hoogte verbonden De de A12 komen. Het openbaar onderzoek Grup Zandvliet - van Laageind met in Stabroek van de funderingswerken geleiders worden tot het einde aan de van haken de elektrische van de mastarmen de bestaande vastgemaakt fundering, waardoor waarvan een hoek een gedeelte kan gevormd bovengronds Lillo - Liefkenshoek dat in oktober en november plaatsvindt en één ter hoogte van de Antwerpse baan. werken. Op het worden. einde van Hoekmasten de werken kijken zijn bovendien we terug naar zwaarder dan zichtbaar lijnmasten is. De omdat fundering zij een van de grotere acht hoekmasten, trekkracht van die volledig opnieuw opgebouwd worden, krijgen een nieuwe funde- gaat over dit alternatieve tracé. plaatsbeschrijving de lijnen herstellen moeten we kunnen de terreinen verdragen. opnieuw in hun oorspronkelijke staat. ring op de geplaatste micropalen. Deze funderingswerken met micropalen nemen ongeveer acht weken per mast in beslag. VERNIEUWING EN VERSTERKING LIJN

4 624 ELIA Brabo Stevin Project 26 ELIA Stevin Project ELIA Brabo Stevin Project 25 7 Elia tracht de verschillende betrokkenen op de hoogte te houden van de werken. Naast deze brochure kan u meer informatie vinden via: De website stevin.be: de website geeft een overzicht van het project en bevat heel wat achtergrondinformatie. Op deze website kan u steeds terecht voor het laatste nieuws over de werken. De infomarkt: voor de start van de werken organiseert Elia vier infomarkten waar u meer kan te weten komen over het Stevin-project. Meer informatie over waar en wanneer de infomarkt te bezoeken is, vindt u op onze website. Brochures en leaflets: tijdens de duur van de werken ontwikkelt Elia meerdere brochures en leaflets, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van de werken. Contacteer ons Van Elia 150 informeert kv naar en 380 kv, wat beantwoordt betekent dat? uw vragen 380 kilovolt is de hoogste spanning in het Belgische elektriciteitsnet en kan gezien worden als de snelweg voor elektriciteit. Door de hogere spanning van de lijn (380 kv i.p.v. 150 kv) kan één lijn een hoger vermogen van elektriciteit Geïsoleerde mastarmen beperken visuele impact Links: Bestaande 150 kv-lijn met klassieke mastarm Rechts: Toekomstige 380 kv-lijn met geïsoleerde mastarm bij vragen of problemen Magnetisch veld niet sterker Nieuwsbrief: op regelmatige tijdstippen ontwikkelen we een nieuwsbrief met de laatste informatie omtrent het Stevinproject. Die nieuwsbrief plaatsen we online en verspreiden we ook in een gedrukte oplage. Inschrijven voor de digitale nieuwsbrief kan via Brief: Elia verplicht haar onderaannemers om via een brief de lokale omwonenden te informeren over geplande ingrepen in de buurt. Elia zal gebruik maken van geïsoleerde mastarmen Werfpaneel: op de locaties waardoor waar de werken de visuele zullen impact plaatsvinden, zal een werfpaneel blijft. Dit komen, nieuwe waarop type van duidelijk mastarmen wordt staat toe beperkt aangegeven tot wanneer dat het de lichaam werken zullen van de duren. mast zelf in de hoogte en breedte kleiner kan zijn dan bij een klassieke mast voor een 380 kv-verbinding. transporteren. Hierdoor moeten minder lijnen gebouwd worden om eenzelfde hoeveelheid vermogen te kunnen transporteren dan bij een lagere spanning. Hierdoor zal de visuele impact kleiner zijn waardoor de lijnmasten van de 380 kv-lijn het uitzicht benaderen van een klassieke 150 kv-mast. Daarnaast heeft Elia verschillende contactpersonen aangesteld, die instaan voor: De mailbox Contacten met eigenaars voor de rechten voor de inplanting Elia respecteert hier en kan voldoet u schriftelijk aan alle uw wettelijk vragen opgelegde van een mast of de aanleg van de ondergrondse kabels 1 normen en verplichtingen stellen over het met Stevin-project betrekking tot het wonen Contacten nabij met gebruikers en vergoedingen voor de inplanting 1 hoogspanningslijnen. Door een technische ingreep waarbij van de een mast 1 draden die de stroom vervoeren (de zogenaamde fasedraden) Het opmaken van een plaatsbeschrijving voor de start van de werken U kan ons per brief van plaats worden omgewisseld zal het magnetisch veld Opvolging van tijdens de werken en voor het oplossen van problemen bereiken via volgend postadres: de nieuwe 380 Elia, kv-lijn Dienst bovendien Communicatie, kleiner zijn dan dat bij tijdens de werken huidige 150 kv-lijn. Vergoedingen schade na de werken Keizerslaan 20, 00 Brussel 800 In het project-mer worden de milieueffecten van het volledige tracé van Zandvliet tot Mercator in detail onderzocht In elke fase van de werken zal er ook steeds een contactpersoon 0,1 van hoogspanningsstations Het nummer : de aannemer aanwezig 0,1zijn. Zo wordt onder meer gekeken naar het type, de hoogte en 0, via dit nummer kan u ons de precieze inplanting van de masten, type geleiders en telefonisch bereiken om uw De lijst van deze contactpersonen is beschikbaar op de website 150 kv van (317A) Elia. PUBLIEK Afstand tot de as van de lijn (m) - Huidige lijn 380 kv (823A) - Nieuwe lijn de werkmethode. INSPRAAKMOMENT vraag te stellen Zo kunnen wij de informatie over 150 kv de (317A) contactpersonen - Huidige lijn up-to-date 380 kv (823A) houden - Nieuwe lijn 150 kv (317A) - Huidige lijn 380 kv (823A) - Nieuwe lijn in functie van het verloop van de werken. Veld op 1,5 m boven de grond (μt) Elia informeert en andere en projecten beantwoordt aan de uw kust vragen Elia rondde het vergunningstraject af in 2015 Elia tracht de verschillende betrokken partijen op de hoogte te houden en vragen te beantwoorden langs verschillende communicatiekanalen. Elia, beheerder van het De voorbije jaren heeft Elia een uitgebreid vergunningstraject doorlopen. Een traject dat startte in 2009 met het opstellen van Infomarkten een Milieueffectenrapport (plan-mer) dat later zou worden Elia wil de opgenomen inwoners in en het andere Ruimtelijk betrokkenen Uitvoeringsplan goed informeren (RUP). en wil daarbij verder gaan dan wat wettelijk is voorgeschreven. In dit plan worden het traject en de infrastructuur omschreven Ondermeer via infomarkten waar de inwoners van de betrokken gemeenten ook buiten de werkuren naartoe kunnen ko- en wordt de impact op het milieu en de leefomgeving in kaart gebracht. Dit is de eerste stap in het verkrijgen van de vereiste men. Om vragen te stellen of gewoon op de hoogte te blijven. vergunningen voor de aanleg van de hoogspanningsstations en een nieuw hoogspanningsnetwerk. hoogspanningsnet in België PLAN-MER (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) definitief vastgesteld op 13 juli 2012 waarmee het tracé van de verbinding en de inplanting van het hoogspanningsstation definitief werden vastgelegd. In de volgende fase werd het project echt concreet. Eerst werd Geen tweede tijd voor milieueffectenrapport de infomarkt? (een Bereik project-mer) ons opgemaakt, via dat op of 25 surf oktober naar 2013 elia.be/brabo goedgekeurd werd door de dienst MER van de Vlaamse overheid. Naast de infomarkten is de meest actuele informatie Na over het doorlopen het project van Brabo deze ook stappen steeds kon te Elia vinden eind op 2013 de de stedenbouwkundige website elia.be/brabo. vergunning Geïnteresseerden en milieuvergunning kunnen aanvragen. ook Deze een vergunningen mailtje sturen werden naar. bekomen in de periode juni 2014 juli Elia is de beheerder van het hoogspanningsnet in België, dat uit meer dan kilometer aan De dienst MER keurde op 25 mei 2011 het plan-mer, inclusief hoogspanningslijnen beoordeling, goed. De Vlaamse regering heeft het en GRUP -kabels bestaat. De opdracht van Elia is van cruciaal belang voor de Elia is enkel verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit gemeenschap en voor onze toekomstige energiebevoorrading. en niet voor de productie zelf, bijvoorbeeld door klassieke centrales of via windmolens aan land of op zee. Elia zal er enkel Keizerslaan 20 Elia vervoert immers de elektriciteit van de producenten naar rechtstreekse verbruikers en naar de distributienetten waarop voor zorgen dat de geproduceerde elektriciteit 00 Brussel kan getransporteerd kleine verbruikers (KMO s, instellingen, inwoners) en lokale, worden van de plaats van productie naar de plaats decentrale Vergunningstraject: producties zijn Overzicht aangesloten. procedures en inspraakmomenten van verbruik of verdere distributie. Zo vormen wij de noodzakelijke schakel om energie te brengen waar u dat nodig hebt. Elia zorgt er ook voor dat elektriciteit in- en uitgevoerd kan worden zodat 20 de Belgische 2011 consumenten toegang 2012krijgen tot een brede en zekere energiemix en bevoorrading. Wie is Elia? Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet dat uit meer dan kilometer aan hoogspanningsverbindingen bestaat. Elia vervoert immers de elektriciteit van de producenten naar rechtstreekse verbruikers en naar TOT volt de GRUP distributienetten waarop kleine verbruikers (KMO s, instellingen, particulieren) en lokale (decentrale) productie zijn aangesloten. PROJECT-MER WEGVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING masten MILIEUVERGUNNING VERKLARING VAN OPENBAAR NUT km luchtlijnen km kabels

5 8028 ELIA Brabo Stevin Project Meer info: Contact Keizerslaan Brussel - België T F

essentieel voor de energiebevoorrading

essentieel voor de energiebevoorrading ELIA Brabo-project 1 Het Brabo-project essentieel voor de energiebevoorrading Het Brabo-project versterkt het Belgische elektriciteitsnetwerk. Dat is noodzakelijk voor de bevoorrading van het hele land.

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Meer info www.stevin.be stevin@elia.be 0800 11 089. Het Stevin-project, essentieel voor de energiebevoorrading van België Overzicht van de werken

Meer info www.stevin.be stevin@elia.be 0800 11 089. Het Stevin-project, essentieel voor de energiebevoorrading van België Overzicht van de werken Meer info www.stevin.be stevin@elia.be 0800 11 089 Het Stevin-project, essentieel voor de energiebevoorrading van België Overzicht van de werken 02 ELIA Stevin Project ELIA Stevin Project 03 Stevin als

Nadere informatie

Het project Mercator-Horta

Het project Mercator-Horta ELIA Mercator-Horta project 1 Het project Mercator-Horta Vernieuwing van een cruciale hoogspanningslijn De vernieuwing van de lijn Mercator-Horta is noodzakelijk voor de bevoorradingszekerheid en de economische

Nadere informatie

Het Brabo II-project

Het Brabo II-project ELIA Brabo-project 1 Het Brabo II-project Versterking van de hoogspanningslijn Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek Het Brabo-project versterkt het Belgische elektriciteitsnetwerk. Dat is noodzakelijk voor de

Nadere informatie

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven

Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven PROJECT BRABO Netversterking 380 en 150kV in de Antwerpse Haven Presentatie : 28/05/2013 1 Situatie in de regio Antwerpen in 2007 structuur 150kVnetten nog grotendeels van voor jaren 70 alleen 380kVverbindingen

Nadere informatie

Helikoptertrek aan hoogspanningsmasten in Eeklo

Helikoptertrek aan hoogspanningsmasten in Eeklo 24/03/2016 Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met volgende personen: Voor algemene informatie en de praktische organisatie op de dag van de helikoptertrek zelf +32 478 664 555 Kathleen Iwens,

Nadere informatie

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio

SEAGRIDS. Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio SEAGRIDS Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Versterking van het elektriciteitsnet in de kustregio Noodzaak van de Seagrids investeringsprojecten Aansluiting van de internationale, onderzeese

Nadere informatie

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch

25 oktober Plenair gedeelte met presentaties. 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 25 oktober 2016 1. Plenair gedeelte met presentaties 2. Vragen en feedback tijdens de lunch 25 oktober 2016 1. Project Brabo 2. Werken Elia Scheldelaan en Kruisweg 3. Werken AWV Scheldelaan

Nadere informatie

Uniek bezoek aan de Stevin-site in Zeebrugge - 7 mei 2017

Uniek bezoek aan de Stevin-site in Zeebrugge - 7 mei 2017 MegaWatt Dag Uniek bezoek aan de Stevin-site in Zeebrugge - 7 mei 2017 Met het Stevin-project realiseert Elia de missing link met de Noordzee. De elektriciteit van de offshore windparken en de interconnector

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r.-procedure

Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid West Publiekssamenvatting Startnotitie m.e.r.-procedure Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Zuid-West 380 kv-verbinding

Nadere informatie

belangrijke factor in duurzame energievoorziening Project Stevin Vitaal in een wereld die vooruitgaat

belangrijke factor in duurzame energievoorziening Project Stevin Vitaal in een wereld die vooruitgaat belangrijke factor in duurzame energievoorziening Project Stevin Vitaal in een wereld die vooruitgaat Het project Stevin: antwoord op meervoudige vraag Met het project Stevin voorziet Elia in de uitbreiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel

Nieuwsbrief. Oirschot-Boxtel 150 kv. Inhoud. Nieuwe ondergrondse kabelverbinding van Oirschot naar Boxtel Jaargang 1 nummer 1 juli 2014 Nieuwsbrief Oirschot-Boxtel 150 kv Inhoud Voorwoord 02 Oog voor de omgeving tussen Boxtel en Oirschot 03 In kaart 04 Stappen van aanleg 05 Feiten & cijfers en planning 06

Nadere informatie

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens

Startnotitie voor de milieueffectrapportage. Samenvatting. Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens Samenvatting Startnotitie voor de milieueffectrapportage Hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380kV Traject Doetinchem Duitse grens De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

Stevin-project: kabeltracé 380 kv. Infomoment landbouwers

Stevin-project: kabeltracé 380 kv. Infomoment landbouwers Stevin-project: kabeltracé 380 kv Infomoment landbouwers Even voorstellen Elia Arianne Mertens: projectleider Stevin Sofie Huys: projectleider kabelgedeelte Stevin Jeroen Mentens: verantwoordelijke vergunningen

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Lijnverzwaring 220 kv Vierverlaten - Hessenweg

Lijnverzwaring 220 kv Vierverlaten - Hessenweg Lijnverzwaring 220 kv Vierverlaten - Hessenweg Feda (Noorwegen) Eemshaven Weiwerd Louwsmeer Bergum Vierverlaten Peize Groningen Zeyerveen Meeden Diele Oudehaske Assen Beilen GAVI Hoogeveen Ens Lelystad

Nadere informatie

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West

Betreft:vragen naar aanleiding van de (voorgenomen) tracéwijziging 380kV Zuid West Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Directoraat generaal voor Energie, Telecom en Mededinging Directie Energiemarkt t.a.v. de directeur drs. J.C. de Groot Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Imewo investeert ruim 22 miljoen euro in nieuwe netten

Imewo investeert ruim 22 miljoen euro in nieuwe netten 12 oktober 2010 Imewo investeert ruim 22 miljoen euro in nieuwe netten Bijkomende woningen in najaar aansluitbaar op aardgas Imewo investeert, in hoofdzaak in het noorden van de provincies Oost- en West-

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016

Nieuwsbrief. Inhoudsopgave NR 5. december 2016 Nieuwsbrief NR 5 Ter inzage legging definitief inpassingsplan Het definitieve inpassingsplan voor het project Zuid-West 380 kv west ligt samen met de december 2016 Inhoudsopgave vergunningen die nodig

Nadere informatie

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode

De hoogtebeperking is afhankelijk van verschillende factoren en wordt mee bepaald door het type en de bevestigingsmethode Hoogspanning : zeer specifiek risico Beheerder van het Belgische transmissienet voor de elektriciteit Transmissienetbeheerder Elia staat in voor het beheer van het Belgische hoogspanningsnet, van 380.000

Nadere informatie

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit op efficiënte,

Nadere informatie

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten 30 september 2009 Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten Bijkomende woningen deze winter aansluitbaar op aardgas Imewo investeert, in hoofdzaak in het noorden van de provincies Oost- en

Nadere informatie

ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland; BELUX, een eerste interconnectie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg;

ALEGRO, een eerste interconnectie tussen België en Duitsland; BELUX, een eerste interconnectie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg; VERANTWOORDING METHODE BIJLAGE 4 in verband met een bijzondere stimulans voor belangrijke en specifieke investeringen in het net voor een ad hoc vastgestelde termijn Overeenkomstig artikel 12, 5, 22 van

Nadere informatie

Scheldelaan Infopakket bedrijven Algemene informatie

Scheldelaan Infopakket bedrijven Algemene informatie Scheldelaan Infopakket bedrijven Algemene informatie Werken aan Scheldelaan en Kruisweg Elia, de Belgische hoogspanningsnetbeheerder, en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werken vanaf maart 2017 aan

Nadere informatie

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen

Position Paper. Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen 2 Position Paper TenneT Position Paper Ondergrondse kabels en bovengrondse hoogspanningslijnen Bij hoogspanningslijnen vanaf 110 kv

Nadere informatie

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief

Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek. Zuid West. Definitief Zuid West Definitief Tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectonderzoek De minister van Economische Zaken en VROM werken samen met Tennet TSO B.V. aan de Zuid-West 80 kv-verbinding. Definitief

Nadere informatie

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West

Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele. Zuid West Zuid West Nieuwe hoogspanningsverbinding vanuit Borssele De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT TSO B.V. aan de Zuid-West 380 kv-verbinding. De landelijk netbeheerder TenneT

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken

Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken Oosterweelverbinding Juridische stand van zaken Procedures en inspraak 28 april 2014 Horta Projectverloop (cf. BAM) Voorwaarden om de Oosterweelverbinding te kunnen bouwen : plan-mer - GRUP - project-mer

Nadere informatie

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland

Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Federatieplan Windenergie Wind werkt voor Flevoland Lelystad, juli 2014 Het plan Het Federatieplan Windenergie bestaat uit onderlinge afspraken tussen bewoners, grondeigenaren en windmoleneigenaren in

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project Blankenberge

ASPIRAVI. Project Blankenberge ASPIRAVI Project Blankenberge Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie verbruiken

Nadere informatie

Aansluitingsproblematiek oplosssingen op korte en lange termijn. 4 april 2011 Infosessie POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen - Frank Wellens -

Aansluitingsproblematiek oplosssingen op korte en lange termijn. 4 april 2011 Infosessie POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen - Frank Wellens - Aansluitingsproblematiek oplosssingen op korte en lange termijn 4 april 2011 Infosessie POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen - Frank Wellens - Aansluitingsproblematiek algemeen Waarom is de beschikbare

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Eemshave Meed Werken aan hoogspanning Netversterking en netuitbreiding 110 kv-net Harculo - Hengelo COBRAcable (enemarken) NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Harculo -

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv

Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Hoogspanningsverbinding Noord-West 380 kv Zienswijze indienen Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? Vanaf vrijdag 23 juni tot en met donderdag 3 augustus 2017 kan iedereen schriftelijk en mondeling zienswijzen

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Elia: Project Kabelverbinding150kV Ieper-Bas Warneton Bewonersvergadering herstelling Tybaertstraat

Elia: Project Kabelverbinding150kV Ieper-Bas Warneton Bewonersvergadering herstelling Tybaertstraat Elia: Project Kabelverbinding150kV Ieper-Bas Warneton Bewonersvergadering herstelling Tybaertstraat Bouchikhi Loutfi Elia heeft een centrale rol op de elektriciteitsmarkt. Frankrijk, Nederland, Luxemburg

Nadere informatie

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT

VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT VOORSTELLING WERKEN OMGEVING SCHIJNPOORT In het najaar van 2015 staan er werken gepland in de omgeving van Schijnpoort, de parking Ten Eekhove en de Noordersingel. Deze werken bereiden de omgeving voor

Nadere informatie

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres

Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie.!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres Hoogspanningsnet in de Noordzee Een toekomstvisie!!! logo original: typo en gris sans outline blanc autour des lettres 2 Hoogspanningsnet in de Noordzee : een toekomstvisie Om de Belgische en Europese

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Defecte straatlampen melden in wintermaanden

Defecte straatlampen melden in wintermaanden 26 september 2011 Defecte straatlampen melden in wintermaanden In de periode september-december 2011 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Intergem, een aantal grote werken uit voor de aanleg of

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juni 2005

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 8 juni 2005 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Mededeling

Nadere informatie

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014

II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 II Nil IIIIIIIIII III IIIII I0.1440720 28/08/2014 Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Gemeente Oosterhout T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders SLOTJESVELD

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015

Nieuwsbrief. Netuitbreiding Kop van Noord-Holland. Inhoud. Heading. Jaargang 1 maart 2015 Jaargang 1 maart 2015 Nieuwsbrief Netuitbreiding Kop van Noord-Holland Inhoud Voorwoord 02 Een toekomstbestendig energienetwerk 03 In kaart (ondergrondse) kabeltracés 04 Stappen van aanleg 05 Netuitbreiding

Nadere informatie

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel-

De plaats van de aansluitings- en interfacepunten wordt in het aansluitingscontract vastgelegd in overeenstemming met de gel- Aansluiting De aansluiting op het Elia-net: een proces in verschillende stappen Sommige spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt (producenten en industriële grootverbruikers) kunnen een aansluiting

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Europese schakel NorNedvoor de toekomst

Europese schakel NorNedvoor de toekomst NorNedvoor de Europese schakel toekomst NorNed Europese schakel voor de toekomst Elektriciteit is vanzelfsprekend in ons dagelijks leven. Zonder er verder bij stil te staan gaat het licht aan, pruttelt

Nadere informatie

A59 Midden. Addendum A59 Geertruidenberg

A59 Midden. Addendum A59 Geertruidenberg A59 Midden Addendum A59 Geertruidenberg Vervanging bestaande 380kV Geertruidenberg-Tilburg Dit alternatief bestaat uit het vervangen van de bestaande 3 circuits 380kV door een nieuw 2 circuits 380kV met

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen

Hoogspanningsverbinding 380 kv. Gemeente Drimmelen Hoogspanningsverbinding 380 kv Gemeente Drimmelen Agenda Inleiding (wethouder Jan-Willem Stoop) Doel bijeenkomst (wethouder Jan-Willem Stoop) Toelichting ontwikkelingen tot nu toe (Corina Segeren) Zoektocht

Nadere informatie

D.3.3: Samenvattende analyse van het proces om belanghebbenden te betrekken en van de plannings- en vergunningsprocedures voor het Stevinproject

D.3.3: Samenvattende analyse van het proces om belanghebbenden te betrekken en van de plannings- en vergunningsprocedures voor het Stevinproject 07/07/2015 BESTGRID_D3-3_WP3_Report_Elia BESTGRID WP3 Report Elia D.3.3: Samenvattende analyse van het proces om belanghebbenden te betrekken en van de plannings- en vergunningsprocedures voor het Stevinproject

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Twee netbeheerders Eén groep

Twee netbeheerders Eén groep Twee netbeheerders Eén groep 2 ELIA GROUP Door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt heeft de rol van de transmissienetbeheerders een essentiële dimensie gekregen. Hun rol is niet meer los te denken

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager

2de spoortoegang Antwerpse. spoorvertakking Ekeren Oude Landen. Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur. Bram Cornelis Program Manager 2de spoortoegang Antwerpse Haven & spoorvertakking Ekeren Oude Landen INFOMOMENT steden & gemeenten Luc Vansteenkiste Directeur-Generaal Infrastructuur Bram Cornelis Program Manager INHOUD 1 2 Situering

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW. Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel , 6 en ;

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW. Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel , 6 en ; Ministerieel besluit houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Windlandschap Eeklo-Maldegem van de provincie Oost-Vlaanderen. DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING,

Nadere informatie

RTE en Elia versterken de elektrische interconnectie tussen Frankrijk en België

RTE en Elia versterken de elektrische interconnectie tussen Frankrijk en België RTE en Elia versterken de elektrische interconnectie tussen Frankrijk en België PERSDOSSIER Vrijdag 25 juni 2010 CONTACT PRESSE RTE: Claire de Villèle T+33 (0)1 41 02 17 77 P +33 (0)6 65 49 70 90 claire.de-villele@rte-france.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven

Nieuwsbrief zuidwestelijke ontsluiting Waaslandhaven Nieuwsbrief zuidwestelijke Bestaand Eerste deel westelijke Mogelijk tracé laatste fase westelijke Uitbreiding Uitbreidingswerken aan de E34 tem rotonde Watermolen SAEFTINGHE R2 Start van de opmaak van

Nadere informatie

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee

Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Het Energieatol Energieopslag in de Noordzee Dr. Walter Mondt, ECOREM 26 november 2013 1 Inhoud Voorstelling Ecorem NV Context van de studie Werkingsprincipe van het energieatol Opbouw van het energieatol

Nadere informatie

Verbinding naar de toekomst. Visie2030

Verbinding naar de toekomst. Visie2030 Verbinding naar de toekomst Visie2030 Visie2030 Waarom een Visie2030? TenneT werkt continu aan een betrouwbaar en adequaat hoogspanningsnet. Om goed in te spelen op de behoeftes van de Nederlandse maatschappij,

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Damme

Uw gemeente in cijfers: Damme Inleiding Damme : Damme is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Brugge, Knokke-Heist en Maldegem. Damme heeft een oppervlakte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Eeklo

Uw gemeente in cijfers: Eeklo Inleiding Eeklo : Eeklo is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem. Eeklo heeft

Nadere informatie

Werken aan hoogspanning

Werken aan hoogspanning Werken aan hoogspanning Versterken 150 kv-net Lutterade-Born-Maasbracht COBRAcable (Denemarken NorNed (Noorwegen) Hollandse Kust (noord) Alpha Beverwijk Ens Zwolle Hollandse Kust (zuid) Alpha Hollandse

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

District Antwerpen: Grote Goddaard. Infovergadering 27 juni 2017

District Antwerpen: Grote Goddaard. Infovergadering 27 juni 2017 District Antwerpen: Grote Goddaard Infovergadering 27 juni 2017 Wie is wie District Antwerpen (mede financier) Paul Cordy, Districtsvoorzitter Andries Gouweloose, team Participatie (Gert De Wilde, projectleider)

Nadere informatie

PROJECT BRABO GRUP HOOGSPANNINGSLIJN ZANDVLIET LILLO - LIEFKENSHOEK. Kennisgeving Plan-MER

PROJECT BRABO GRUP HOOGSPANNINGSLIJN ZANDVLIET LILLO - LIEFKENSHOEK. Kennisgeving Plan-MER PROJECT BRABO GRUP HOOGSPANNINGSLIJN ZANDVLIET LILLO - LIEFKENSHOEK Kennisgeving Plan-MER COLOFON Opdracht: Project Brabo Hoogspanningslijn Zandvliet - Lillo - Liefkenshoek Kennisgeving Plan-MER Opdrachtgever:

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Brugge

Uw gemeente in cijfers: Brugge Inleiding Brugge : Brugge is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem

Nadere informatie

A.Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s. B.Technologieën. C.Economische aspecten. D.Mens en milieu. E.Verloop-inspraak

A.Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s. B.Technologieën. C.Economische aspecten. D.Mens en milieu. E.Verloop-inspraak A.Hoogspanningsverbinding mogelijke tracé s 1. Wat is het beleid van Elia voor het aanleggen van nieuwe verbindingen? 1 2. Weet men al waar de verbinding precies zal komen? 1 3. Waarom zijn de voorgestelde

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Sint-Laureins

Uw gemeente in cijfers: Sint-Laureins Inleiding Sint-Laureins : Sint-Laureins is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Assenede, Eeklo, Kaprijke en Maldegem. Sint-Laureins

Nadere informatie

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding

Licht in de Randstad óók na De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding Licht in de Randstad óók na 2010 De nieuwe Randstad 380 kv-hoogspanningsverbinding De ministeries van Economische Zaken en VROM werken samen met TenneT aan de Randstad 380 kv-verbinding. Licht in de Randstad

Nadere informatie

Federaal. Ontwikkelingsplan 2010-2020

Federaal. Ontwikkelingsplan 2010-2020 Federaal Ontwikkelingsplan 2010-2020 Definitieve versie 1 september 2011 2 Federaal ontwikkelingsplan 2010 2020 1 september 2011 Federaal Ontwikkelingsplan 2010-2020 Definitieve versie 1 september 2011

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren. ELIA Ondergrondse verbindingen 01

Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren. ELIA Ondergrondse verbindingen 01 Ondergrondse verbindingen aanleggen om elektriciteit op hoogspanning te transporteren ELIA Ondergrondse verbindingen 01 02 ELIA Ondergrondse verbindingen Technische oplossing: zijn belang en beperkingen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Maldegem

Uw gemeente in cijfers: Maldegem Inleiding Maldegem : Maldegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Beernem, Damme, Eeklo, Knesselare, Sint-Laureins en Zomergem. Maldegem

Nadere informatie

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep.

Geïnteresseerde eigenaars worden gevraagd hun blijken van belangstelling kenbaar te maken conform de bepalingen van onderhavige oproep. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD GENT OPROEP TOT HET INDIENEN VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING : TER BESCHIKKING STELLEN AAN STAD GENT VAN GRONDEN, TERREINEN OF PARKEERPLAATSEN VOOR DE REALISATIE VAN PARK

Nadere informatie

Gemeente Waregem, Blankenberge, Brugge, Damme, Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins, Zomergem en Zuienkerke

Gemeente Waregem, Blankenberge, Brugge, Damme, Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins, Zomergem en Zuienkerke ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp RUP Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen Gemeente Waregem, Blankenberge, Brugge, Damme, Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins, Zomergem

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150702-207) Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015-2025 en het verslag

Nadere informatie

Notitie Nut & Noodzaak. Zuid-West 380 kv Oost

Notitie Nut & Noodzaak. Zuid-West 380 kv Oost Notitie Nut & Noodzaak Zuid-West 380 kv Oost PROJECTNUMMER 002.678.20 AUTEUR Gert Aanhaanen VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 11 Notitie Nut & noodzaak Zuid-West 380 kv Oost PAGINA 2 van

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Hoogspannings- lijnen

Hoogspannings- lijnen Hoogspanningslijnen 2 Een nieuwe hoogspanningsverbinding leggen we niet zo maar aan. We onderzoeken eerst nauwkeurig welk tracé en welke technische uitvoering het beste is. Dat gebeurt door een zorgvuldige

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland'

Ministerie van Economische Zaken. Datum 1 6 M 2016 Beantwoording vragen over de radio-uitzending 'Hoogspanning in Zeeland' Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Datum 1 6 M 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw,

aan den Rijn en Zuidplas Geachte heer, mevrouw, Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit adres BEHANDELD DOOR Bouwman, Judith TELEFOON DIRECT 026 373 32 39 E-MAIL info@randstad380kv.nl AANTAL BIJLAGEN Twee gebiedskaartjes

Nadere informatie

DATUM 12 april 2017 REFERENTIE GSN-NA /

DATUM 12 april 2017 REFERENTIE GSN-NA / PLAN VAN AANPAK AAN mevr. S. Hitzert (Ministerie EZ), dhr. J. van der Sneppen (RvO) ONDERWERP Aanbrengen vogelmarkeringen in tijdelijke 380 kv lijnverbinding EOS380-EEM380 Om de transportcapaciteit van

Nadere informatie