VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact'

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact'"

Transcriptie

1 Hierbij hebben we het genoegen u middels deze nieuwsbrief een update te geven van een aantal van onze huidige en komende programma s. VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact' Start Private Investor Program 12 februari 2015 Start Private Wealth Management 19 maart 2015 Behavioral & Cultural Governance Leergang woningcorporaties Taxmanagement & risicomanagement vastgoed Kort interview met kerndocent Thijs Jochems Start tiende editie Executive Pensions Program Vermogensbeheer voor beleidsbepalers uit de pensioensector Alumnidag Pensioenen Bestuurscourse Pensioenen Edgar Karssing over het Executive Pensions Program VerzekeraarsVernieuwen 'Connect & Impact'

2 De verzekeringssector werkt aan herstel van vertrouwen. De sector als geheel wil leiderschap tonen en de verandering zichtbaar maken. Essentieel is dat gewerkt wordt vanuit eigen kernwaarden en dat deze ook leiden zijn bij besluitvorming. Gedrag- en cultuurverandering vraagt om sturing vanuit het management. Het is van belang om de verandering blijvend door te zetten en zichtbaar te maken. Om de gewenste cultuurverandering collectief te stimuleren heeft Nyenrode Business Universiteit samen met het Verbond van Verzekeraars een sectorspecifiek programma voor (aankomend) bestuurders en diegenen die de verandering vorm willen geven ontwikkeld: VerzekeraarsVernieuwen Connect & Impact. Inmiddels heeft de eerste groep het programma succesvol afgesloten. De foto's in dit nieuwsbericht geven een kleine sfeerimpressie van het slotseminar afgelopen december. De inschrijving voor de groep van 16 en 17 maart is geopend! Het programma draagt concreet bij aan een vernieuwd evenwicht in de verzekeringssector en een duurzame balans tussen de belangen van de klant, de bedrijfseconomische belangen, het ondernemerschap, de kernwaarden, cultuur, het zelfkritisch vermogen, vertrouwen en de eisen van toezichthouders. Ervaringsgericht leren staat centraal in dit programma: veel interactie, persoonlijke begeleiding, testen, cases, casestudies, workshops, groepsdiscussies, assessments, opdrachten, simulaties, presentaties en onderzoeken. Doen dus! Deelnemers krijgen tevens de gelegenheid alles in de praktijk te toetsen. Zij kunnen zelf een Personal Business Case (PBC) inbrengen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maura Welling. e t w

3 Start Private Investor Program 12 februari 2015 Risicobeheer is misschien wel belangrijker dan rendement: dat is het uitgangspunt voor het Private Investor Program. Maandag 12 januari jl. was de informatieavond en op 12 februari 2015 zal gestart worden met de vijfde groep voor dit programma. Tijdens de informatiebijeenkomst is een tiental geïnteresseerden bijgepraat over de inhoud van het programma. Kerndocent Simon Meijlink, zelf een ervaren belegger die door de jaren heen gepokt en gemazeld is in het vak, schetste in vogelvlucht zijn visie op de kansen en risico s bij beleggen. Hij garandeerde dat iedereen na afloop van dit programma in ieder geval met minder risico hetzelfde

4 resultaat kan behalen. Want wie beter begrijpt wat er speelt in de markt en welke scenario s mogelijk of onmogelijk zijn, kan zijn beslissingen gefundeerd motiveren. Zo is vooral risicobeheer veel eenvoudiger te doen dan menigeen denkt. Samen met andere docenten die hun sporen ruimschoots verdiend hebben in de financiële wereld, worden de deelnemers gedurende 6 maanden door de markten begeleid. Van Mario Draghi tot de financiële impact van de opkomende markten, van kortetermijnvaluta-invloeden tot beleggen in de high tech sector: alles komt voorbij. Dit alles gebeurt met gebruik van moderne communicatiemiddelen. Naast bijeenkomsten op Nyenrode worden deelnemers iedere week gedurende minimaal 1 uur bijgepraat over wat er is gebeurd in de beleggingswereld, wat de impact hiervan is en wat de gevolgen op langere termijn zijn. Verder wordt al het studiemateriaal zowel in document als video beschikbaar gesteld. Misschien wel de meest waardevolle uitkomst is dat de deelnemers niet alleen met elkaar, maar ook van elkaar kunnen leren., niet alleen tijdens, maar ook na het programma. Heeft u interesse in dit programma? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Biemans of bezoek onze website. e t Start Private Wealth Management 19 maart 2015 Familievermogen is een kostbaar bezit dat veel mogelijkheden biedt. Het dwingt tot onophoudelijke aandacht. Het beheer van grote private vermogens brengt dan ook bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. Het bewaken van de belangen en de wensen van de familie en het frequent schakelen met vermogensbeheerders, kredietverschaffers én adviseurs vraagt om brede kennis, deskundigheid, behoedzaamheid en daarmee om onafhankelijkheid. Het Nyenrode Center for Private Wealth Management verzorgt speciaal voor leden van vermogende families, maar ook voor diegenen die in de dagelijkse praktijk als family officer of als (trusted) advisor werkzaam (willen) zijn, een op maat gesneden programma. Het Nyenrode Center for Private Wealth Management verbetert haar programma s continu, wij zijn dan ook verheugd te vermelden dat er voor deze leergang veel nieuwe, innovatieve modules en concepten zijn ontwikkeld. Zo zal het wereldwijd unieke concept van Family Ecology, waaraan onder andere het risicoprofiel van de familie kan worden afgelezen, nóg nadrukkelijker worden gekoppeld aan alle overige modules, waaronder vermogensbeheer. Tevens zullen nieuwe modules als Internationale Estate Planning, Scenario Analyse & Lange Termijn Planning Families en Nieuwe Financiële Ordening & Beheer van Familievermogen op Lange Termijn worden geïntroduceerd.

5 Voor inlichtingen, opmerkingen, reacties en/of vragen kunt u contact met ons opnemen via Ingrid Biemans of klik hier. t e Behavioral & Cultural Governance In het najaar van 2014 zijn we op Nyenrode Business Universiteit gestart met de tweede reeks van ons zeer succesvolle Behavioral & Cultural Governance programma. Enkele inspirerende quotes van (oud)deelnemers: Zonder kloppend hart is zelfs de mooiste organisatie een dode structuur, maar als dat hart klopt, dan wel graag consistent, binnen het bestaansrecht en rekening houdend met de ontwikkelingsfase van de organisatie, in evenwichtige samenspraak met alle andere vitale organen. Fantastisch om te zien hoe het geleerde in de praktijk zichtbaar wordt. Hier komen verschillende waarheden bij elkaar. Groep is heel bijzonder met een divers gremium. Nieuwe taal, nieuwe woorden, nieuwe inzichten, baanbrekende concepten. Ik was erbij." Het programma verbindt theorie en praktijk en is de basis voor de concrete invulling van het vakgebied Behavioral & Cultural Governance. Aangevuld met praktijkervaringen, best practices en dilemma s van peers, zijn we in staat om daadwerkelijk de nieuwe inzichten en concepten aan de praktijk te koppelen.

6 Uiteraard staan we daarbij ook stil bij de effectieve werking van governance, risicomanagement en interne beheersing. Heeft u interesse in dit programma? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Stevers. e t Leergang woningcorporaties Taxmanagement & risicomanagement vastgoed Op 23 september aanstaande starten we met de succesvolle Leergang Woningcorporaties. Dit programma Taxmanagement & Risicomanagement Vastgoed voor medewerkers van woningcorporaties wordt verzorgd door docenten en gastdocenten van het Real Estate Center van Nyenrode Business Universiteit. Het programma vindt plaats op woensdagen van uur tot uur te Breukelen. Voor uitgebreide informatie betreffende deze Masterclass bezoek onze website: klik hier. Kort interview met kerndocent Thijs Jochems Nyenrode Business Universiteit stelde kerndocent Thijs Jochems enkele vragen over het nut en het belang van het Executive Pensions Program. Waarom is het Executive Pensions Program een succes volgens jou? Het EPP is een programma dat is opgezet vanuit de filosofie dat het voor Executives niet voldoende loont om kennisoverdracht sec van vermogensbeheer, risico management en alle andere onderdelen die bij het besturen van een pensioenfonds aan de orde komen, te verkrijgen. Het EPP inventariseert a) de Uitgangspunten waarop pensioenorganisaties zich baseren b) het schetsen van een ander perspectief voor die uitgangspunten op basis van best practices in aanverwante activiteiten van organisaties c) niet gericht op overdragen van kennis maar gericht op het in kaart brengen van de verschillende typen vraagstukken op een zodanige wijze dat de Executives beter weten welke vragen ze aan hun toeleveranciers/uitvoeringsorganisatie zouden moeten stellen.

7 Waarom sluit het programma aan bij de markt? In het EPP houden we ons alleen bezig met de problemen die de huidige praktijk bieden. Theorie en historie worden alleen behandeld in zoverre ze van belang zijn voor Executives om de huidige praktijk adequaat te kunnen managen. Aangezien er vrijwel alleen maar onafhankelijke, absolute top experts uit de praktijk het programma verzorgen meestal ook nog met een brede internationale ervaring kunt u ervan op aan dat het hele programma ook al kunnen onze docenten theoretisch vele potten breken - praktijkgericht is. Waarom wil je als Executive Lecturer verbonden zijn aan het programma? Ik vind pensioenen in Nederland van zeer groot maatschappelijk belang. De brede, diepe, internationale ervaring die ik heb opgedaan in vrijwel alle aspecten van vermogensbeheer, risk management, functioneren van organisaties e.d. is in alle bescheidenheid vrij uniek en die stel ik graag in dienst van de pensioensector. Ik hoop daarmee mijn steentje bij te dragen aan mogelijke verbeteringen in de pensioensector. Start tiende Executive Pensions Program 30 september start de tiende groep deelnemers met het Executive Pensions Program op Nyenrode Business Universiteit. Begin januari is de negende groep van het Executive Pensions Program gestart. Het was een geslaagde kick-off. Heeft u ook interesse om deel te nemen aan dit programma? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Stevers. e t w Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioensector De toezichthouder en de maatschappij verwachten van u dat u verantwoorde keuzes maakt. Maar hoe doet u dat in een wereld die versneld verandert? Een wereld waarin van u geëist wordt dat u deskundiger en meer in control bent. Kunt u in korte tijd aan die sterk gestegen eisen voldoen? Kennis en deskundigheid komen niet zomaar aanwaaien en praktijkervaring al helemaal niet. Nyenrode Business Universiteit heeft als antwoord op bovenstaande vragen samen met onafhankelijke topexperts uit de internationale praktijk en ervaren bestuurders het voor de pensioensector unieke programma Vermogensbeheer voor beleidsbepalers in de pensioensector ontwikkeld.

8 U kunt zich aanmelden voor het programma Vermogensbeheer voor Beleidsbepalers in de pensioensector. De geplande data voor dit programma zijn: 28 april, 10 juni en 2 jul Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Stevers via of Alumnidag Pensioenen Op 18 maart 2015 organiseert Nyenrode Business Universiteit weer een alumnidag. Deze dag richten we ons op de gezamenlijke visievorming en herpakken van de regie in de pensioendialoog. Een gedeelde conclusie tijdens het EPP-programma is dat het hoog tijd is dat de pensioensector zich herpakt en de leiding weer neemt over de eigen toekomst. De voortdurende focus die de overheid in de dialoog legt op de tweede pijler, in plaats van op het gehele stelsel, dwingt de sector in een verdedigende rol. De sector moet zichzelf uit deze rol halen, en (1) de regie herpakken en (2) zelf het frame van de discussie bepalen. Om deze wending te kunnen maken is behalve inhoud vooral een doordacht proces voor en door de sector zelf nodig. Wat mist, is een dialoog en langetermijnvisie op het gehele pensioenstelsel. De sector zal de procesregie moeten herpakken om te voorkomen dat de dialoog zich blijft verengen tot het alleen ter discussie stellen van de tweede pijler. Tijdens de alumnidag zullen we in alle rust en vrijheid als pensioenprofessionals onder elkaar reflecteren op de toekomst. Dat doen we in de vorm van een workshop onder begeleiding van Albert Akkerman, Peter Borgdorff en Paul de Ruijter. w

9 Bestuurscourse Pensioenen De Bestuurscourse Pensioenen vindt plaats op 25 en 26 maart 2015: een kort maar krachtig, praktisch en vooral interactief bestuursprogramma. Deze intensieve opleiding is voor zowel bestuursdelegaties als het complete bestuur geschikt. Voor deze Bestuurscourse is weer een mooi programma samengesteld. Heeft u interesse in dit programma? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Stevers. e t w Edgar Karssing over het Executive Pensions Program Edgar Karssing, docent Beroepsethiek en Bedrijfsintegriteit aan Nyenrode Business Universiteit, is al een tijd betrokken bij het EPP programma. Hieronder schetst hij kort zijn belevingen als docent binnen dit programma. Nu al enige jaren mag ik met de deelnemers van EPP in gesprek over ethiek en integriteit. Dat zijn belangrijke thema s. Het vertrouwen in pensioenfondsbestuurders is nog steeds niet substantieel verbeterd. Ze scoren nog lager dan bankiers en verzekeraars. En volgens de respondenten komt dat niet door twijfel aan hun vakbekwaamheid maar aan hun integriteit. Het is altijd weer boeiend om een nieuwe groep EPPers aan de tand te voelen. Welk cijfer zouden ze voor hun eigen integriteit geven? En waarom dan wel? Deze keer maar één onvoldoende en één tien. Maar wat is de waarde van zo n self-assessment? Om na een eerste verkenning de thematiek verder te verdiepen, gaan we met voorbeelden van de deelnemers zelf aan de slag. Ik geef ze als filosoof een aantal denkgereedschappen mee. Bij voorkeur zie ik de filosofie als de hulpwetenschap van het nadenken: het nadenken over hun eigen voorbeelden moeten de deelnemers zelf doen. Dat kan een filosoof niet van ze overnemen, hij kan ze hoogstens enkele handvatten meegeven. Maar ook ik word altijd wel weer aan het denken gezet. Deze keer vroeg een deelnemer of Nederland met de aandacht voor gedrag en cultuur niet een klein eilandje is in een woeste Angelsaksische wereld waarin de nadruk ligt op regelgeving en de naleving van regels. Kunnen we dat in Nederland volhouden? En hoe moet dat met organisaties die wereldwijd met toezichthouders te maken hebben, niet alleen met Nederlandse toezichthouders? Of: hoe maak je een draai van meer en meer regels naar een principlebased benadering? Ik herkende het probleem en gaf aan dat ik met bankiers en verzekeraars in sessies heb nagedacht over Aristotelisch bankieren of Aristotelisch verzekeren. Ik mag bij deze groep EPP nog

10 een keer terugkomen, dus het is een mooi vooruitzicht hier met hen nog eens wat langer over na te denken. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit er voor pensioenfondsen uit zou kunnen zien. Ik heb zelf ook niet direct een antwoord.

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT

VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT VERZEKERAARSVERNIEUWEN CONNECT & IMPACT inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 VerzekeraarsVernieuwen Connect & Impact 7 Programmaopbouw 8 Korte toelichting modules 9 Optimaal maatwerk 10 Strategische opdracht 11

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SLEUTELFUNCTIONARISSEN VERZEKERAARS LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2016 3

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 PE-PROGRAMMA DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VERZEKERAARS 2015-2017 LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2015-2017 3 Modules 2015-2017

Nadere informatie

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance

Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance Nyenrode Tax Assurance Academy executive post master tax assurance inhoudsopgave 3 4 8 10 Voorwoord Executive post Master Tax Assurance Toelichting programma Aanmelding en inlichtingen 2 Executive post

Nadere informatie

Leergang Effectief Publiek Leiderschap

Leergang Effectief Publiek Leiderschap CENTRUM VOOR STRATEGIE EN LEIDERSCHAP Leergang Effectief Publiek Leiderschap Editie 2014-2015 PBLQ ROI CSL 1 nationale als lokale en regionale overheden, zelfstandige bestuursorganen en sectoren als veiligheid,

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO:

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO: VOORAF: het nieuwe SPO, BIJ De uitvoeringsorganisaties: Patrick, portret van een winnaar, VRAGEN: Leemte in wetgeving voor bijzonder partnerpensioen SAMENWERKINGSVERBANDEN: SPO+VBA=Kennis van pensioenvermogen

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

SAMEN LEREN IN NETWERKEN. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. In opdracht van de VO academie van de VO raad

SAMEN LEREN IN NETWERKEN. Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders. In opdracht van de VO academie van de VO raad 5 SAMEN LEREN IN NETWERKEN Leernetwerken voor en door schoolleiders en bestuurders In opdracht van de VO academie van de VO raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pensioenen. Speciale Editie

Nieuwsbrief Pensioenen. Speciale Editie Nieuwsbrief Pensioenen Speciale Editie Nieuwsbrief Pensioenen Speciale Editie Voorwoord Beste pensioenfondsbestuurder, Dit is een speciale editie van de Nieuwsbrief pensioenen van de AFM en DNB over de

Nadere informatie

INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector

INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector INNOVATIELAB VERZEKERAARSVERSTERKEN workshops versterken innovatie- en veranderkracht verzekeringssector inhoudsopgave 3 6 Innovatielab VerzekeraarsVersterken - Urgentiebesef omzetten in succesvolle innovatie

Nadere informatie

HR Handboek: Hoe moderniseer ik mijn organisatie?

HR Handboek: Hoe moderniseer ik mijn organisatie? HR Handboek: Hoe moderniseer ik mijn organisatie? Guido Heezen Oprichter Effectory Sociale innovatie toepassen Sturen op basis van vertrouwen Op zoek naar social value Verantwoordelijkheden lager in de

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. NVTZ Academie

Beter toezicht door inzicht. NVTZ Academie Beter toezicht door inzicht NVTZ Academie 2015 Voorwoord Op weg naar permanente educatie met de NVTZ Academie Het jaar 2015 staat in het teken van de grote transities in de zorg. Dit vraagt ook om een

Nadere informatie

Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie

Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie - Dames en heren, welkom bij het ochtendgedeelte van het DNB pensioenseminar. Dit is voor mij de eerste keer dat ik mag spreken

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

LEADERSHIP EN HET BEDRIJF VAN DE TOEKOMST Juni 2014

LEADERSHIP EN HET BEDRIJF VAN DE TOEKOMST Juni 2014 LEADERSHIP EN HET BEDRIJF VAN DE TOEKOMST Juni 2014 Talent meten is talent weten met TMA Methode Pagina 5 Teammanagers maken het verschil Pagina 8 Eerste hulp bij veranderingen Pagina 10 Leiders let op

Nadere informatie

Foto s: Fotopersburo Dijkstra

Foto s: Fotopersburo Dijkstra // Ronde tafel FIduciair management: aanbieders voorzitter Marleen Koetsier, KPMG Advisory deelnemers André van den Berg, BlackRock Eugénie Buuron, PGGM Investments Ernst Hagen, F&C Investments Erik Hulshof,

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie

Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance

Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program. managing sustainable performance Nyenrode Behavioral & Cultural Governance Program managing sustainable performance inhoud 3 Voorwoord 4 Introductie 5 Behavioral & Cultural Governance Program 6 De concepten toegepast: vandaag leren, morgen

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie