Discretionair Vermogensbeheer. Strategische nota

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discretionair Vermogensbeheer. Strategische nota 2015. www.goldwasserexchange.be"

Transcriptie

1 Discretionair Vermogensbeheer Strategische nota 2015

2 Strategische nota januari Drie soorten rekeningen, beheerd en aangeboden door Goldwasser Exchange OBLIS+ Internationale obligatiemarkt Oblis+ is bedoeld voor beleggers die zoeken naar rendement doch met een beheerst risico. Onze beheerders zoeken aanhoudend de beste beleggingen op de internationale obligatiemarkt. Oblis+, op 1 december 2011 gelanceerd, biedt momenteel een rendement op jaar basis 1 van om en bij de 6% 2 uitkomt. Minimuminvestering : OBLISAFE Internationale obligatiemarkt Oblisafe is bedoeld voor defensieve beleggers voor wie de bescherming van diens belegd kapitaal een prioriteit blijft. Ook voor deze beleggers wordt door de beheerders kwaliteit gezocht bij de selectie van goed renderende effecten. De doelstelling van een Oblisafe rekening is het overstijgen van inflatie. Minimuminvestering : PERFORMANCES Internationale aandelenmarkt Performances is bedoeld voor beleggers die voor de groei van hun spaargeld op lange termijn durven denken en daarvoor de ermee gepaard gaande risico s aanvaarden. Diversifiëren op de internationale aandelenmarkt is dan ook de uitdaging voor onze beheerders (individuele aandelen, fondsen en trackers). Met de bekende indexen wordt wel rekening gehouden, al is het doel ook het behalen van een extra rendement boven die indexen. Minimuminvestering : Kies voor een zo breed mogelijke aanwezigheid op de financiële markt door een combinatie van deze drie rekeningen. Afhankelijk van uw profiel 3 en de omvang van uw portefeuille kunt u bijvoorbeeld kiezen uit de volgende combinaties: Defensief 70% Oblisafe 30% Oblis+ Evenwichtig 50% Oblisafe 30% Oblis+ 20% Perform. Dynamisch 50% Oblis+ 50% Performances 1 Het rendement op jaarbasis is een cumulatief rendement, uitgedrukt onder de vorm van een equivalent samengesteld jaarrendement. Het samengestelde rendement houdt rekening met de effecten van de herinvestering van de interesten 2 Behaalde rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 3 Goldwasser Exchange zal het beheer van het vermogen voor cliënten uitstellen tot ze samen, door middel van een test, de perfecte harmonie hebben gevonden tussen het beleggersprofiel en de combinaties van Oblis+, Oblisafe en Performance).

3 2 Strategische nota januari 2015 Opmerkelijke feiten van het jaar 2014 Rentevoeten die blijven dalen In 2014 werd de wereldeconomie gekenmerkt door historische lage rentevoeten. Het rendement van de meeste overheidsobligaties liep duidelijk terug, op de achtergrond van een matige inflatie en een monetaire versoepelingspolitiek van de Centrale Banken in Europa en Japan. De terugkeer van de groei in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk Het jaar 2014 markeerde de terugkeer van de groei in de Verenigde Staten. Tijdens het derde kwartaal van 2014 steeg het Amerikaanse Bruto Binnenlands Product (BBP) met 5% op jaarbasis. Het betreft het sterkste expansieritme sinds het derde kwartaal van De Amerikaanse groei leidde ook tot een opwaardering van de dollar, met name tegenover de euro. Het Verenigd Koninkrijk presteerde goed met de laagste werkloosheidsgraad sinds 2008 en een versnelling van de groei. Het interventionisme van de Centrale Banken Terwijl de Amerikaanse groei steeg tijdens het tweede semester, kwam Japan in een recessie terecht, en dit ondanks de agressieve monetaire versoepelingsmaatregelen en de zwakte van de yen die de export stimuleren. Ook in Europa heeft de ECB een aantal maatregelen aangekondigd om een stationair draaiende economie en een trage groei te dynamiseren, wat geïllustreerd wordt door Italië en Frankrijk die bijna een recessie kennen. Om dit te doen verlaagde de ECB haar belangrijkste tarieven en kondigde eveneens een mogelijke monetaire versoepeling aan door de terugkoop van activa. De val van de grondstoffenprijzen Moet de ineenstorting van de olieprijs aan het einde van het jaar, met een spectaculaire daling in de orde van 40%, in herinnering gebracht worden? Deze waardevermindering trof natuurlijk volop landen zoals Noorwegen en Rusland, dat ook nog eens sterke geopolitieke spanningen kende. De wereldwijde val van de grondstoffenprijzen heeft ook het groeipotentieel beperkt van economieën die er beter voorstaan, zoals Canada en Australië. Prijsevolutie van het vat aardolie 100 $ 80 $ 60 $ 40 $ 20 $ 0 $ 1 ste januari december 2014

4 Strategische nota januari Uitstekende prestaties van de portefeuilles Deze economische omgeving heeft de beursvennootschap Goldwasser Exchange niet verhinderd om goede prestaties te bekomen met haar drie rekeningen voor discretionair beheer. Onze discipline in strenge selectie, ons dynamisme en onze blootstelling aan vreemde valuta, met belangrijke posities in de Amerikaanse dollar en het Britse pond, hebben het hele jaar hun vruchten afgeworpen. Netto prestaties voor de drie rekeningen in 2014 OBLISAFE 5,28 % OBLIS+ 7,19 % PERFORMANCES 3,49 % De bovengenoemde resultaten zijn berekend volgens de methodologie van TWRR (Time Weighted Rate of Return). De verwerkelijking van de hierboven aangegeven resultaten veronderstelt dat er een bedrag is geïnvesteerd in één van de drie beleggingsstrategieën over het hele jaar Het is daarom mogelijk dat zulke resultaten niet zijn verwerkelijkt in geval van intekening voor één van deze strategieën in de loop van het jaar De prestaties kunnen eveneens beïnvloed zijn door een inbreng of een opname tijdens het jaar Dit is een netto resultaat, d.w.z. na aftrek van alle aan een rekening van een Belgische inwoner gerelateerde kosten. De desbetreffende kosten (inclusief BTW) omvatten de bemiddelingskosten, de roerende voorheffing van 25% op de geknipte coupons, het bewaarloon en de beheersprovisies. De resultaten van het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

5 4 Strategische nota januari 2015 Strategie voor 2015* A. Obligatiemarkt Behoud van de blootstelling aan valuta: in een context van sterke groei in de Verenigde Staten en monetaire versoepeling in Europa, zal een van de pijlers van onze strategie voor de portefeuilles OBLISAFE en OBLIS+ erin bestaan een belangrijke positie te behouden in obligaties uitgegeven in dollar. gegenereerd door obligaties uitgegeven in deze valuta aantrekkelijker zijn dan deze in euro. Korte looptijden in dollar, lange in euro: aangezien een verhoging van de interestvoeten in de Verenigde Staten steeds dringender wordt, geven wij de voorkeur aan korte looptijden in dollar (3 tot 5 jaar). Ter herinnering, langetermijnobligaties blijven kwetsbaarder voor tariefschommelingen. Prestatie van de dollar tegenover de euro in % 10 % 5 % 0 % -5% JAN FÉV MARS AVR MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT OCT NOV DÉC Als het waar is dat de maatregelen van de ECB hebben geleid tot een aanzienlijke depreciatie van de euro tegenover de greenback, in de orde van 12% in 2014, zijn wij van mening dat het potentieel van de sterke positie van de dollar belangrijk blijft en een aandeel van 15 tot 25% in de verschillende portefeuilles rechtvaardigt. In dezelfde context en in het licht van de goede prestaties van hun respectieve economieën, blijven we positief met betrekking tot het Britse pond en de Canadese dollar. Te meer aangezien voor dezelfde kredietkwaliteit de rendementen We zijn daarentegen wel gerust in de lange looptijden in euro, aangezien de sfeer in onze regio meer neigt naar monetaire versoepeling dan naar verstrakking. Als voorzorgsmaatregel geven we wel de voorkeur aan obligaties waarvan de coupon variabel zal worden in de tijd. Primaire markt: onze ervaring en onze geprivilegieerde contacten met de banken verzekeren ons een optimale positionering op de primaire markt. Op de secundaire markt behouden we onze discipline van strenge selectie door obligaties te kiezen die echte meerwaarde kunnen bieden aan de portefeuilles. Prognoses door analysten betreffende de rentevoeten in de Verenigde Staten ** 01/01/2015 T T T T T Rentevoeten op 30 jaar in dollar 2,77 % 3,22 % 3,42 % 3,57 % 3,70 % 3,83 % Rentevoeten op 10 jaar in dollar 2,20 % 2,54 % 2,76 % 2,93 % 3,06 % 3,26 % * Deze mededeling moet worden beschouwd als publicitaire informatie. Het werd niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor het bevorderen van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan een verbod op uitvoering van transacties vóór de verspreiding van het onderzoek op beleggingsgebied. ** Bron : Bloomberg

6 Strategische nota januari B. Aandelenmarkt Op het niveau van de aandelenmarkt zouden de groeiperspectieven en de maatregelen van de Centrale Banken een grotere invloed moeten hebben. aantrekkelijkere valorisaties dan hun Amerikaanse tegenhangers. Voorkeur voor Europese waarden: dit jaar zou de context in het voordeel moeten zijn van de volledige aandelenmarkt, met wat ons betreft een voorkeur voor Europese waarden. Onze Positieve impact van de val van de olieprijzen: de Europese economieën die bijzonder afhankelijk zijn van de invoer van olie, zouden tot de voornaamste begunstigden van de dalende prijzen moeten behoren, waarvan het effect zich zou moeten laten voelen in de groei, de consumptie van de gezinnen, en in het verlengde daarvan, in de winstgevendheid van de bedrijven. voorkeur gaat inderdaad uit naar die regio s in de wereld waar de Centrale Banken een versoepeld monetair beleid toepassen, en waar de overheden groeibevorderende maatregelen treffen. Europese aandelen bieden bovendien in het algemeen Significante weging van de dollar: we behouden een belangrijke blootstelling aan de Amerikaanse dollar, de valuta waarin met name het fonds JP Morgan Dynamic en de tracker PowerShares Buyback Achievers zijn uitgedrukt. Evolutie van de Eurostoxx 50 sinds 1 januari

7 6 Strategische nota januari 2015 OBLISAFE Bilan en strategie 2015 De defensieve obligatieportefeuille OBLISAFE heeft het jaar afgesloten met een netto-prestatie van 5,28%, waarmee het duidelijk beter deed dan zijn objectief om beter te doen dan de inflatie. Deze prestatie is het resultaat van de stijging van de koersen van de obligaties in portefeuille alsook van het goede beheer van de valuta. Aangezien OBLISAFE bestemd is voor investeerders voor wie de bescherming van het geïnvesteerde kapitaal prioritair is, wordt de blootstelling aan vreemde valuta beperkt tot 25%. De meest aanwezige valuta zijn de dollar met 17%, en het pond, waarvan de weging nu 8% bedraagt na de verkoop van de Noorse kronen. Rekening houdend met de afhankelijkheid van de Noorse economie van de schommelingen van de oliekoersen, hebben we inderdaad onze positie in deze valuta afgesloten. Een verstandige keuze aangezien de kroon tot 7% heeft verloren in de weken na de terugtrekking ervan uit de portefeuille. De individuele lijnen die de stijging van de portefeuille het meest ondersteund hebben tijdens het afgelopen jaar zijn deze van de cementproducent HeidelbergCement (2,25% 2019) en de Duitse meststoffenproducent K+S (3,125% 2018). In 2015 zal OBLISAFE zich vooral blijven concentreren op de selectie van obligaties uitgegeven door Investment Grade uitgevers. 5% van de portefeuille zal nochtans geïnvesteerd blijven in een Europees High Yield fonds om het rendement van de portefeuille te stimuleren. We zullen een voorzichtige positie behouden op de Amerikaanse dollar en het Britse pond. De prestatie van de portefeuille zou grotendeels moeten ondersteund worden door de uitkering van de coupons alsook door de stijging van de valuta die we verwachten Waarde van de portefeuille Oblisafe op basis van de op geïnvesteerde ste januari december 2014 * Deze grafiek presenteert de evolutie van de waarde van een belegging van in de investeringsstrategie OBLISAFE. De verwerkelijking van de in de grafiek getoonde prestaties veronderstelt dus dat een bedrag van geïnvesteerd is van tot , met kapitalisatie van de coupons. Dit is een netto resultaat, d.w.z. na aftrek van alle aan een rekening van een Belgische inwoner gerelateerde kosten. De desbetreffende kosten (inclusief BTW) omvatten de bemiddelingskosten, de roerende voorheffing van 25% op de geknipte coupons, het bewaarloon en de beheersprovisies. De resultaten van het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

8 Strategische nota januari OBLIS+ Bilan en strategie 2015 De obligatieportefeuille OBLIS+ heeft het jaar afgesloten op een netto prestatie van 7,19%, hoger dan het vastgestelde doel. Deze uitstekende prestatie werd grotendeels ondersteund door de stijging van de vreemde valuta die deel uitmaken van de portefeuille. Ter herinnering, OBLIS+ kan tot 50% investeren in vreemde valuta. Deze flexibiliteit heeft ons toegelaten om de portefeuille meer gewicht te geven in Amerikaanse dollar, Brits pond, Chinese yuan en Canadese dollar. Een strategie die heeft opgebracht aangezien deze valuta het jaar hebben afgesloten in het groen tegenover de euro. Aangezien olie traditioneel de motor van de Noorse economie is, hebben we daarentegen wel de beslissing genomen om de Noorse kronen te verkopen na de sterke schommelingen van de olieprijzen. Een goede keuze, aangezien de kroon al 7% heeft verloren tijdens de weken volgend op de terugtrekking ervan uit de portefeuille. De individuele lijnen die het best presteerden waren HeidelbergCement (32,25% 2021), Bayer (3,75% 2074) in euro, en Anglogold (5,375% 2020) in Amerikaanse dollar. Om te kunnen genieten van aantrekkelijke rendementen, hebben we de beslissing genomen om de portefeuille te vullen met obligaties met zeer lange looptijden in euro, waarvan de coupon variabel zal worden, wat blijkt uit de inschrijving op de primaire markt op de obligatie Merck (3,375% 2074). In 2015 zal OBLIS+ een significante positie behouden in de Europese High Yield markt, alsook in converteerbare obligaties. In parallel blijven we bijzonder blootgesteld aan alle hierboven vermelde valuta. De prestatie van de portefeuille zal ook ondersteund worden door de uitkering van de coupons Waarde van de portefeuille Oblis+ op basis van de op geïnvesteerde * Deze grafiek presenteert de evolutie van de waarde van een belegging van in de investeringsstrategie OBLIS+. De verwerkelijking van de in de grafiek getoonde prestaties veronderstelt dus dat een bedrag van geïnvesteerd is van tot , met kapitalisatie van de coupons. Dit is een netto resultaat, d.w.z. na aftrek van alle aan een rekening van een Belgische inwoner gerelateerde kosten. De desbetreffende kosten (inclusief BTW) omvatten de bemiddelingskosten, de roerende voorheffing van 25% op de geknipte coupons, het bewaarloon en de beheersprovisies. De resultaten van het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

9 8 Strategische nota januari 2015 PERFORMANCES Bilan en strategie 2015 In 2014 versloeg de actie-portefeuille PERFORMANCES zijn referentie-index, en sloot het jaar af met een netto prestatie van 3,49%. Deze werd mogelijk gemaakt dankzij de sterkte van de dollar en de stijging van een groot deel van de fondsen en trackers die door onze analisten geselecteerd werden. De posities die het meest bijdroegen aan de stijging van de portefeuille waren de tracker Lyxor Europe 600 Food & Beverage in euro, het fonds PowerShares BuyBack in dollar, alsook GDF Suez in euro en Prudential in pond sterling. Hoewel sommige individuele posities zoals Saint-Gobain, Volkswagen en Gemalto teleurstelden, zijn we ervan overtuigd dat deze laatsten zouden moeten kunnen profiteren van de groei in Europa. Deze overtuiging wordt overigens gedeeld door een panel van dertig analisten aangezocht door Bloomberg. Recent maakte de tracker ishares Global Technology zijn opwachting in de portefeuille. Studies tonen aan dat tegen 2020, 50 miljard toestellen in de wereld zullen verbonden zijn met internet, tegenover 10 miljard op dit moment. Ons financieel comité wil door middel van deze tracker profiteren van de prestaties van deze sector van de toekomst. We zijn er ten slotte van overtuigd dat de kwaliteitsfondsen zoals Carmignac Investissement of Blackrock Global Allocation Fund de drijvende krachten voor deze portefeuille blijven. Wat betreft de valuta, behouden we een aanzienlijk gewicht in Amerikaanse dollar (momenteel 29%) en in Brits pond, om te kunnen profiteren van de fundamentals van hun economieën en hun verwachte notering tegenover de euro. Waarde van de portefeuille performances op basis van de op geïnvesteerde ste januari december 2014 * Deze grafiek presenteert de evolutie van de waarde van een belegging van in de investeringsstrategie PERFORMANCES. De verwerkelijking van de in de grafiek getoonde prestaties veronderstelt dus dat een bedrag van geïnvesteerd is van tot , met kapitalisatie van de dividenden. Dit is een netto resultaat, d.w.z. na aftrek van alle aan een rekening van een Belgische inwoner gerelateerde kosten. De desbetreffende kosten (inclusief BTW) omvatten de bemiddelingskosten, de roerende voorheffing van 25% op de dividenden, het bewaarloon en de beheersprovisies. De resultaten van het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten.

10 Om af te sluiten, zijn wij verheugd een nieuw hoofdstuk met u te beginnen en bedanken u zeer voor uw vertrouwen. In naam van de discretionair beheerafdeling van de Beursvennootschap Goldwasser Exchange wensen wij u een uitstekend jaar 2015 toe. Brussel Maatschappelijke zetel Adolphe Demeurlaan, Brussel Antwerpen ADC Building, Hoveniersstraat, 2 bus Antwerpen

Discretionair Vermogensbeheer. Strategische nota 2014. www.goldwasserexchange.be

Discretionair Vermogensbeheer. Strategische nota 2014. www.goldwasserexchange.be Discretionair Vermogensbeheer Strategische nota 2014 www.goldwasserexchange.be Strategische nota 27 janurai 2014 1 Drie soorten rekeningen, beheerd en aangeboden door Goldwasser Exchange OBLIS+ Internationale

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel 2 Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

INVESTMENT NEWSLETTER

INVESTMENT NEWSLETTER Geachte cliënt, Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over twee, voor ons, essentiële punten : 1.Macro-economische omgeving 2. Onze beleggingsstrategie 1. MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING "Thanksgiving"

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk

Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk Obligaties verslaan aandelen MoneyTalk De obligatiefondsen hebben in 2011 de beste resultaten gehaald. Fondsen die beleggen in Europese en Belgische aandelen en in aandelen uit de groeilanden, kregen zware

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 Nr 2 februari 2015 redactie beëindigd Op 9 februari 2015

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 Nr 2 februari 2015 redactie beëindigd Op 9 februari 2015 NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 Nr 2 februari 2015 redactie beëindigd Op 9 februari 2015 ZWitSErSE frank SchiEt OMhOOg BEURS VAN ZÜRICH NEEMT DUIK DUUrZaME consumentengoederen

Nadere informatie

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT

DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL FISCALITEIT Analyses JANUARI 2015 #35 Monthly EDITORIAAL DE EURO EN DE OLIEPRIJS IN VRIJE VAL Beste cliënt, Vooreerst mijn allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. 2014 is niet bepaald een hoogvlieger geworden voor

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014

VermogensParapluFonds JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 64 Balans en Winst & Verliesrekening 65 Toelichting 69

Nadere informatie

DB Market Insights. Oktober 2015. De financiële markten: Moeizame nazomer voor beleggers 02. De financiële markten: Economische vooruitzichten 03

DB Market Insights. Oktober 2015. De financiële markten: Moeizame nazomer voor beleggers 02. De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Oktober 2015 De financiële markten: Moeizame nazomer voor beleggers 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Markten ontevreden

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie