30 De Pensioenwereld in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "30 De Pensioenwereld in 2015"

Transcriptie

1 03 30 De Pensioenwereld in 2015

2 Uitbesteding & assurance 31 Evaluatie uitbesteding vermogensbeheer: de reikwijdte is een bewuste keuze Auteurs: Tim Barlage en Jeroen Ruepert Pensioenfondsen die het model hanteren waarbinnen een (externe) fiduciair of integraal beheerder 1 een centrale rol vervult, stellen doorgaans hoge eisen aan deze partij. Eén van de manieren om de relatie met deze beheerder scherp te houden en hiermee ervoor te zorgen dat de beheerder aan de eisen blijft voldoen is het uitvoeren van een periodieke evaluatie. Het is hierbij van belang een bewuste keuze te maken voor de insteek en de reikwijdte van de evaluatie. Een gedegen en constructieve evaluatie In een eerder artikel 2 introduceerden wij een toetsingskader dat een overzicht geeft van de aandachtsgebieden die wat ons betreft minimaal terug zouden moeten komen in een evaluatie van een integraal beheerder. Het betreft hier aspecten zoals organisatie, klantbediening, menselijk kapitaal en kosten. Dit generieke raamwerk geeft pensioenfondsen houvast bij het ontwerpen van een fondsspecifiek evaluatiekader. Wat dit raamwerk echter niet doet, is het expliciet maken van de vraag voor welke aspecten het pensioenfonds naar de beheerder kan kijken en voor welke aspecten er meer introspectie benodigd is. De praktijk laat zien dat dit wel nuttig en noodzakelijk is. 1 Zoals toegelicht in ons artikel Integraal vermogensbeheer meer dan een make-over van fiduciair management uit 2011 verkiezen wij, als het de uitbestedingsrelatie betreft tussen een pensioenfonds en een vermogensbeheerder waarbij de laatste de eerste over de gehele keten van vermogensbeheer ondersteunt, de term integraal management. 2 Integraal vermogensbeheer: een duurzame relatie is een scherpe relatie; De Pensioenwereld in 2014; Tim Barlage en Jeroen Ruepert.

3 32 De Pensioenwereld in 2015 Het startpunt Een eerste reflex bij een evaluatie van uitbesteed vermogensbeheer is vaak om primair te kijken naar de beheerder. De volgende vragen komen op: Hoe tevreden zijn wij nog over onze fiduciair? Zitten wij nog bij de juiste partij? Is het geen tijd om een rondje in de markt te doen? Startpunt van een selectietraject is ook vaak de beheerder. Het gaat hier dan om het profiel en de reputatie van de beheerder, het aanwezige menselijk kapitaal, de aanwezige capaciteiten op de uiteenlopende functionele gebieden en de ervaring van de partij in de markt. Deze aspecten zijn in principe los van de context van het pensioenfonds te evalueren, hoewel hier wel geldt dat de perceptie en het waarderaamwerk van het pensioenfonds een rol spelen. Dit is geïllustreerd in figuur 1 waarin naast de aspecten van evaluatie tevens is weergegeven waar het zwaartepunt van de evaluatie ligt: in dit geval puur op de beheerder. Een eerste reflex bij een evaluatie van uitbesteed vermogensbeheer is vaak om primair te kijken naar de rol van de beheerder zelf.

4 Uitbesteding & assurance 33 MODEL VAN UITBESTEDING Beheerder Pensioenfonds reputatie mensen capaciteit ervaring Reikwijdte evaluatie Focus op Figuur 1: Evaluatieaspecten gericht op de beheerder De dienstverlening definieer je zelf De dienstverlening die de beheerder aan het pensioenfonds biedt, maakt vaak deel uit van de initiële vraag. Hier gaat het om aspecten als de kwaliteit van de geleverde diensten en de toegevoegde waarde die de integraal beheerder biedt. Ook het feemodel en de feitelijke vergoedingen zijn hier een onderdeel van. Voor een goede evaluatie van de dienstverlening is het wel van belang om in ogenschouw te nemen dat het pensioenfonds de dienstverlening zelf heeft gedefinieerd. Het handhaven van bestaande dienstverlening en het aanbrengen van wijzigingen in het dienstenpakket zijn zaken die pensioenfonds en beheerder samen overeenkomen en waarbij de vraag van het pensioenfonds het uitgangspunt is.

5 34 De Pensioenwereld in 2015 MODEL VAN UITBESTEDING Beheerder Pensioenfonds waarde kwaliteit kosten Reikwijdte evaluatie Focus op Figuur 2: Evaluatieaspecten gericht op de dienstverlening Een relatie heb je samen Soms kan het echter nodig en nuttig zijn om iets fundamenteler te kijken naar de relatie tussen pensioenfonds en beheerder. In deze schil kun je eigenlijk niet meer spreken van het evalueren van iets wat buiten het eigen pensioenfonds staat. Het pensioenfonds is immers zelf medeverantwoordelijk voor de relatie: de diepgang, intensiteit en aard van de relatie worden bepaald door de samenwerking tussen beide partijen. De evaluatie hiervan zou dan ook voor de helft op de eigen organisatie gericht moeten zijn. Hiervoor is moed nodig: het is immers veel moeilijker om jezelf kritisch in de spiegel aan te kijken dan om een ander te beoordelen. Het is veel moeilijker om jezelf kritisch in de spiegel aan te kijken dan om een ander te beoordelen.

6 Uitbesteding & assurance 35 MODEL VAN UITBESTEDING Beheerder Pensioenfonds scherpte extra mile stimulerend openheid aandacht vertrouwen intensiteit Reikwijdte evaluatie Focus op Figuur 3: Evaluatieaspecten gericht op de relatie De basis: het model van uitbesteding Allesbepalend voor de uitbesteding is het model dat eraan ten grondslag ligt. Wat doet het pensioenfonds zelf en wat besteedt het uit? Hoe zijn de uitbestede activiteiten over verschillende partijen verdeeld? Ten aanzien van de uitbesteding aan een integraal beheerder is het de vraag hoe de governance op uitbestede activiteiten is georganiseerd, op welke wijze het pensioenfonds de beheerder aanstuurt, welke kernprestatie-indicatoren (KPI s) het pensioenfonds heeft gedefinieerd en hoe de incentives zijn gericht. Het is primair de verantwoordelijkheid van het pensioenfonds zelf om de reikwijdte en structuur van de uitbesteding te bepalen en het geheel zo in te richten dat de belangen van het pensioenfonds en zijn deelnemers maximaal worden gediend. Een evaluatie van het uitbestedingsmodel is dan ook net zo goed een proeve van zelfreflectie als een evaluatie van een derde partij.

7 36 De Pensioenwereld in 2015 MODEL VAN UITBESTEDING aansturing juridisch kader conflict of interest rolverdeling governance incentives KPI s Beheerder Pensioenfonds Reikwijdte evaluatie Focus op Figuur 4: Evaluatieaspecten gericht op het model van uitbesteding Evaluatie versus selectie Het klassieke onderscheid tussen een evaluatie en een selectie is doorgaans dat de eerste gericht is op het bestendigen van de bestaande relatie en de tweede op het vinden van een nieuwe uitbestedingspartner. Onze ervaring is dat er diverse hybride vormen zijn. Zo is een search in de markt mits met als uitgangspunt dat een switch een reële optie is een goede manier om invulling te geven aan de wens om te toetsen of de bestaande partij en dienstverlening nog wel de optimale oplossing voor het pensioenfonds zijn. Andersom is het in geval van de wens om aan de markt te vragen wat het aanbod anno 2015 is goed om eerst te starten met een evaluatie van wat het pensioenfonds in de huidige situatie meer of minder waardeert. Wellicht wringt het gekozen model van uitbesteding en is er door het bijstellen hiervan veel verbetering te realiseren binnen de context van de huidige partij. Het volledige raamwerk om samen met een pensioenfonds te onderzoeken wat de aard en de diepgang van een selectie of evaluatie zou moeten zijn, is op de volgende pagina weergegeven.

8 Uitbesteding & assurance 37 evaluatie Gericht op verbeteren dienstverlening en versterken bestaande relatie selectie Gericht op bepalen welke partij in de markt het best in de vraag kan voorzien MODEL VAN UITBESTEDING waarde kwaliteit kosten reputatie mensen capaciteit ervaring scherpte extra mile stimulerend openheid aansturing juridisch kader conflict of interest rolverdeling aandacht vertrouwen intensiteit governance incentives KPI s Figuur 5: Raamwerk bepaling reikwijdte evaluatie Conclusie Zoals hiervoor betoogd, verdient het aanbeveling om voor de start van een evaluatie scherp de diepgang van de evaluatie te definiëren. De gemakkelijkste weg is om alleen (de kwaliteit van) een aantal aspecten van de beheerder te meten. Het is echter maar de vraag of dat daadwerkelijk voldoende inzichten oplevert om de samenwerking te verbeteren of een goede basis vormt voor besluitvorming over al dan niet continueren van de samenwerking. Wie daadwerkelijk wil komen tot een goed antwoord op de vraag die speelt, moet bereid zijn om ook andere aspecten te analyseren. Wellicht ook aspecten die meer te maken hebben met het pensioenfonds zelf dan met de beheerder. Een te beperkte focus in de evaluatie zal waarschijnlijk alleen de symptomen naar boven brengen en daarmee niet bijdragen aan een echte verbetering. Het is dan ook verstandig om een bewuste keuze te maken voor de reikwijdte van een evaluatie en daarin de echte vragen te durven op te nemen alvorens de feitelijke uitvoering te starten.

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V

De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES. kpmg.nl. 2014 KPMG Advisory N.V De Pensioenwereld in 2013 1 FINANCIAL SERVICES De Pensioenwereld in 2015 kpmg.nl De Pensioenwereld in 2015 4 De Pensioenwereld in 2015 Voorwoord Stilstaand water gaat stinken, zo luidt een bekende wijsheid.

Nadere informatie

Artikelen Integraal risicomanagement bij uitbesteding

Artikelen Integraal risicomanagement bij uitbesteding Mr. dr. R.M.J.M. de Greef,^ P. Kleijne^ & mw. A. Schoonhoven^ Artikelen Integraal risicomanagement bij uitbesteding TPV 2014/26 Ieder pensioenfonds doet aan risicomanagement. Het is onderdee] van de dagelijkse

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie?

De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? De nieuwe ISO-normen: evolutie of revolutie? Een goede voorbereiding is het halve werk Wordt de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 voor u een evolutie of een revolutie? In 2000 hadden de wijzigingen

Nadere informatie

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur

Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Handreiking zelfevaluatie functioneren van het bestuur Met onderstaande handreiking wil OPF aangesloten ondernemingspensioenfondsen helpen bij het organiseren van de zelfevaluatie van het functioneren

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

ONDERZOEK BIJ FINANCIËLE ONDERNEMINGEN; Beloningsbeleid verdient meer aandacht

ONDERZOEK BIJ FINANCIËLE ONDERNEMINGEN; Beloningsbeleid verdient meer aandacht ONDERZOEK BIJ FINANCIËLE ONDERNEMINGEN; Beloningsbeleid verdient meer aandacht 2 ONDERZOEK BIJ FINANCIËLE ONDERNEMINGEN; BELONINGSBELEID VERDIENT MEER AANDACHT 1 INTRODUCTIE Vrijwel iedereen deelt de overtuiging

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB

HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB hoe blauw is uw onderneming? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

Bent u in staat een bewuste keuze te maken die past bij uw eigen organisatie?

Bent u in staat een bewuste keuze te maken die past bij uw eigen organisatie? Hoe bewust zijn uw keuzes? Van onderbuikbeslissing naar bewust sourcen Iedere organisatie zoekt een balans tussen zelf doen en uitbesteden dan wel op andere wijze organiseren. Een analyse van de processen,

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

kosten en baten van ondernemingspensioenfondsen.*

kosten en baten van ondernemingspensioenfondsen.* kosten en baten van ondernemingspensioenfondsen.* Onderzoek naar de voor- en nadelen van ondernemingspensioenfondsen uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in opdracht van OPF 8 november 2007 Stichting

Nadere informatie

Auteurs: Tirza van Hal Pallas Lam Eindredactie: Ina Wilbrink

Auteurs: Tirza van Hal Pallas Lam Eindredactie: Ina Wilbrink Kwaliteit in Zicht! Op weg naar een vorm van erkenning voor kwaliteitszorg in vrijwilligersorganisaties Rapportage van twee deelonderzoeken en plannen voor 2003 Dit is svm Het vrijwilligerswerk in Nederland

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Danny Greefhorst, Sander Rodenhuis, Toine Schijvenaars, Erwin Oord, Jan Willem van Veen Architectuur is een

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

WIE BETAALT BEPAALT?

WIE BETAALT BEPAALT? Edward Koops, Paul Pieroen en Jeroen Schaffels KOSTENSTURING: WIE BETAALT BEPAALT? Binnen grote organisaties is de belangstelling voor de kosten van facilitaire dienstverlening de laatste jaren sterk toegenomen.

Nadere informatie

PERFORMANCE-MANAGEMENT IN SHARED SERVICE CENTRES

PERFORMANCE-MANAGEMENT IN SHARED SERVICE CENTRES Organisatie en processen Tevreden klanten PERFORMANCE-MANAGEMENT IN SHARED SERVICE CENTRES De inrichting van performance-management in shared service-omgevingen blijkt in de praktijk veel lastiger te zijn

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie

5 essentials voor klantgerichte efficiency in de ATP branche

5 essentials voor klantgerichte efficiency in de ATP branche 5 essentials voor klantgerichte efficiency in de ATP branche Inleiding Als je een ondernemer vraagt wat belangrijk is, dan zal hij zeggen: de klant. Een ondernemer is zich namelijk uitermate bewust van

Nadere informatie

Samenwerking tegen wil en dank?

Samenwerking tegen wil en dank? Samenwerking tegen wil en dank? Varianten van samenwerking bij outsourcing In een vorig nummer van IT Beheer Magazine 1 beschreef Bart Stofberg drie verschillende manieren van samenwerking: op basis van

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing

Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Een opdrachtgever in actie een kritische beschouwing Inleiding In het college van B&W van een willekeurige gemeente is besloten om akkoord te gaan met het voorstel van de wethouder voor het bouwen van

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Business Information Management. Report

Business Information Management. Report Business Information Management Report Informatiemanagement onderzoek 2014 Contents 1. Inleiding 3 1.1 Context 3 2. Ontwikkelingen in de markt 5 2.1 Trendanalyse & ontwikkelingen 5 2.1.1 Terugblik vorige

Nadere informatie

Het organiseren van competentie-ontwikkeling

Het organiseren van competentie-ontwikkeling Het organiseren van competentie-ontwikkeling In: J.W.M. Kessels, J.A. Mulder, N. Pals, A.N. Papas-Talen, C.A. Smit (red.), Competentiegericht opleiden en ontwikkelen. Opleiders in Organisaties Capita Selecta,

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie