Belfius Private Banking. Denk na over uw vermogen, handel met kennis van zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belfius Private Banking. Denk na over uw vermogen, handel met kennis van zaken"

Transcriptie

1 Belfius Private Banking Denk na over uw vermogen, handel met kennis van zaken

2 Belfius Bank heeft de afgelopen 185 jaar een uitzonderlijke kennis opgebouwd, zowel als universele bank, als op het vlak van Private Banking. Vandaag komt die kennis tot uiting in de individuele relatie die de bank met u wil opbouwen en in stand houden. Een relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, een transparante dialoog, discretie en nabijheid. In deze brochure vindt u een overzicht van de producten en diensten die Belfius Bank aanbiedt op het vlak van Private Banking. Daarnaast wordt onze opdracht om u op elk sleutelmoment in uw leven terzijde te staan, toegelicht. Met andere woorden: hoe kunnen wij u begeleiden in de richting van oplossingen die zijn toegespitst op wat van essentieel belang is voor u, terwijl uw legitieme belangen gevrijwaard worden. U begeleiden wil zeggen dat we niets aan het toeval overlaten. Mirakeloplossingen bestaan immers niet. Er zijn enkel afdoende oplossingen die aangepast zijn aan wat u mag verwachten op het vlak van kennis, kwaliteit en financiële dienstverlening, afhankelijk van de evolutie van de markten en van uw eigen specifieke situatie. Uw vermogen en alle aspecten die ermee verband houden, worden nauwgezet opgevolgd door een Private Banking Officer of een Private Banker. Zij zijn uw bevoorrechte gesprekspartner bij Belfius Bank op het vlak van Private Banking. Voor de meest specifieke aspecten van uw vermogen kan uw adviseur bovendien een beroep doen op een team van experts dat gespecialiseerd is in de totstandkoming en het beheer van financiële activa, de structurering en overdracht van een vermogen, de uitwerking van participaties in familiebedrijven, de samenstelling van een kunstverzameling of filantropie. Samen met u uw vermogen consolideren, ervoor zorgen dat het gevrijwaard blijft en groeit, en u voorbereiden op een optimale overdracht van dat vermogen: dat is waartoe Belfius Private Banking zich engageert.

3 Belfius Private Banking Uitzonderlijke vakkennis ten dienste van uw vermogen Naast een bancaire basisservice die tegemoetkomt aan uw behoeften op het vlak van financiële aangelegenheden en verzekeringen, krijgt u bij Belfius Bank een dienstverlening die zich specifiek toelegt op het beheer, de structurering en de overdracht van uw vermogen. Ze is gebaseerd op vier pijlers: nabijheid, vakkennis, expertise en een traditie van vertrouwen en discretie. Nabijheid Belfius Private Banking kan terugvallen op zowat 200 Private Banking Officers, lokale specialisten inzake vermogensbeheer die verspreid zijn over heel België. Zo bent u er zeker van dat u in uw Belfius Bank-kantoor een bevoorrechte financiële partner en adviseur bij de hand hebt die zich specifiek toelegt op het beheren en het analyseren van uw vermogen. Die specialist helpt u uw vermogen te consolideren en over te dragen door oplossingen aan te reiken die zijn aangepast aan uw individuele situatie, zowel privé als professioneel. Daarbij houden we in alle discretie rekening met uw belangen. Vakkennis Uw Private Banking Officer heeft in de Belfius Private Banking Academy een zeer hoogstaande opleiding gevolgd. Dit is exclusief in België. De opleiding wordt gegeven door interne en externe experts. Alle financiële, juridische en fiscale aangelegenheden van het vermogensbeheer komen er uitgebreid aan bod. De opleiding wordt afgesloten met een examen, waarna alle Private Banking Officers minstens vier maal per jaar een opfrissingscursus dienen te volgen. Expertise Uw Private Banking Officer volgde een speciale opleiding om tegemoet te komen aan al uw verwachtingen en vereisten op het vlak van vermogensbeheer. Daarnaast kan hij ook een beroep doen op tal van experts in financiële, juridische en fiscale aangelegenheden. Geen enkele vraag of behoefte, hoe complex ook, blijft onbeantwoord. De Private Bankers Experts zijn specialisten in het vermogensbeheer. Ze hebben een uitgebreide kennis over financiële, juridische en fiscale aangelegenheden. Ze spelen een essentiële rol in de omkadering en ondersteuning van de Private Banking Officers om tegemoet te komen aan de noden van onze klanten op het vlak van Private Banking. De Private Wealth Advisors spitsen hun aandacht toe op vermogenskredieten, de overdracht van ondernemingen, filantropie De experts van de afdeling Wealth Analysis & Planning bekommeren zich om de wettelijke en fiscale aspecten van de vermogens- en successieplanning en om de overdracht van een onderneming of een vennootschap. De Financial Planners kunnen voor u een simulatie maken van uw toekomstig vermogen. Diverse interne en externe experts beantwoorden vragen in verband met vastgoed, verzekeringen en kunst. Traditie, vertrouwen en discretie Elke Private Banking Officer staat borg voor een individuele dienstverlening die gebaseerd is op een unieke kennis en op 185 jaar ervaring in Private Banking. Een individuele relatie die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, een transparante dialoog en absolute vertrouwelijkheid. Uw financiële situatie, zowel op individueel als professioneel vlak, is immers uniek. Daarom verdient ze bijzondere zorg. Dankzij de Private Banking Officers en de steun van de experts blijft geen enkele vraag of behoefte, hoe complex ook, onbeantwoord.

4 Sparen en beleggen Kiezen met kennis van zaken Een vermogen opbouwen en in stand houden, vraagt bijzondere aandacht en formules die aan uw situatie zijn aangepast. Spaar- en beleggingsproducten kunnen daar efficiënt toe bijdragen. Ze bieden u tal van mogelijkheden die tegemoet zullen komen aan uw behoeften en vereisten, daarbij steeds uw belangen vrijwarend. Om met kennis van zaken een goede keuze te maken uit een gevarieerd en geregeld uitgebreid gamma, is een analyse van uw individuele situatie en uw projecten noodzakelijk. Uiteraard is dat niet mogelijk zonder het advies van uw lokale Private Banking Officer. Uw individuele situatie is uniek. Het is dus in de eerste plaats van belang uw beleggersportret te bepalen. Beleggingsadvies Een goede kennis van u als klant, uw verwachtingen en uw behoeften vormt de basis van de benadering van Belfius Private Banking op het vlak van beleggingen en de sleutel tot uw tevredenheid. Dat gaat gepaard met een grondige analyse van uw portefeuille. Uiteraard houden we u ook op de hoogte van de actuele markttrends. Om uw behoeften en uw belangen te bepalen en u de juiste oplossingen voor te stellen, vestigt uw financieel adviseur de aandacht op essentiële aspecten die u in staat stellen een stand van zaken op te maken. Die zullen als ondersteuning dienen bij al uw verdere stappen in de wereld van de beleggingen. Welk soort belegger bent u en wat zijn uw wensen? De ene belegger is de andere niet. Uw individuele situatie is uniek. Het is dus in de eerste plaats van belang uw beleggersportret te bepalen. Dat kunt u doen aan de hand van enkele vragen en antwoorden. Het portret is een weergave van uw risicotolerantie en wordt de rode draad bij alles wat u in de toekomst zal ondernemen op het vlak van beleggingen. Uw financieel adviseur gaat vervolgens samen met u na wat uw financiële reserve is. Die stemt overeen met het geld dat u beschikbaar moet houden om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden. Uw financiële reserve wordt berekend volgens uw gezinssituatie en uw inkomsten. Ten slotte is het van primordiaal belang te bepalen welke doelstelling u nastreeft. Met uw Private Banking Officer moet u nagaan wat u beoogt als u belegt. Is het wel realistisch? Beantwoordt het aan uw persoonlijke situatie en stemt het overeen met uw beleggingshorizon? Uw portefeuille wordt tweemaal per jaar geanalyseerd Uw adviseur nodigt u minstens tweemaal per jaar uit om de huidige waarde van uw portefeuille, de evolutie, het evenwicht en de coherentie ervan in vergelijking met uw situatie, uw portret en uw projecten te bespreken. Follow-up van de vervaldagen van uw portefeuille Nadert een van uw beleggingen de eindvervaldag? Welke bedragen zijn daarmee gemoeid? Uw Private Banking Officer licht u hier lang genoeg op voorhand over in. Zodoende kunt u bekijken hoe het kapitaal dat binnenkort vrijkomt, optimaal kan worden herbelegd. Analyse van uw portefeuille Uw eigen individuele situatie evolueert, maar dat geldt natuurlijk ook voor de financiële markten. Daarom is het belangrijk te weten of een munt of sector te veel of te weinig vertegenwoordigd is in uw portefeuille. Dankzij die analyse kunt u indien nodig tijdig reageren om het evenwicht in uw portefeuille te herstellen. De referentieportefeuille van Belfius De specialisten van de bank hebben een referentieportefeuille tot stand gebracht die de reacties van de markt op de voet volgt, alsook de weerslag ervan op de componenten van die portefeuille. Zo kunt u zien hoe bepaalde producten evolueren en een vergelijking maken met uw eigen portefeuille. Als u beslist om die referentie te volgen, zal uw financieel adviseur u inlichtingen geven over de producten die u in uw portefeuille zou kunnen opnemen. Met respect voor uw beleggersportret Streeft u naar een maximaal rendement en neemt u ook het risico dat daarmee gepaard gaat? Kiest u voor zekerheid en bescherming van uw kapitaal? Kies het beleggersportret dat het best bij u past. Dat portret weerspiegelt het risico dat u wilt nemen voor uw kapitaal en ook het rendement. Uw beleggersportret is de rode draad voor al uw beleggingen. Uiteraard wordt het afgestemd op de evolutie van uw persoonlijke situatie. Om uw keuze te vergemakkelijken, bevat elke infofiche een pictogram van het beleggersportret waarvoor het product voornamelijk bestemd is.

5 Diverse teams van specialisten werken een gevarieerd gamma van spaar- en beleggingsformules uit. Belfius Direct Private De formules van Belfius Private Banking Ongeacht uw behoefte of plannen zal uw Private Banking Officer erop toezien dat hij u die producten voorstelt die beantwoorden aan uw doelstellingen en rekening houden met uw beleggersportret. Elke oplossing zal beantwoorden aan uw financiële situatie, uw beleggingshorizon, uw kennis en uw ervaring in de financiële wereld. Een exclusief Private-aanbod Naast het volledige aanbod van Belfius Bank, biedt Belfius Private Banking u toegang tot een brede waaier van exclusieve formules. Gestructureerde uitgiften U hebt toegang tot een gamma van uitgiften op maat op het vlak van kapitaalbescherming en rendement. Bent u zelf een specialist en wenst u uw transacties zelf uit te voeren? Dan is onze exclusieve telefoonservice Belfius Direct Private geknipt voor u. Hier vindt u immers snel de informatie die u nodig hebt om meteen een beslissing te kunnen nemen. Deze dienst biedt u: snelle toegang tot de financiële markten; contact met Private Traders die gespecialiseerd zijn in Private-klanten; toegang tot informatie op de markten in realtime; toegang tot primaire en secundaire obligaties; de uitvoering van beurstransacties en opties; de uitvoering van transacties buiten de gereglementeerde markt en spottransacties; wekelijkse informatie over de recente marktontwikkelingen. Specifieke beleggingsformules Toegang tot multibeheer: de selectie van fondsen van andere beheerders is een volwaardige discipline. Die delicate taak wordt toevertrouwd aan een gespecialiseerd team dat zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse uitvoert. Zowel wat het beheersmandaat als het beheer zonder mandaat betreft, krijgt u toegang tot een open architectuur om te beleggen in kwalitatief hoogstaande fondsen die op een zeer strenge basis werden geselecteerd in het aanbod van andere financiële instellingen of vermogensbeheerders. Belfius Private Banking heeft geregeld opportuniteiten op het vlak van privé-uitgiften, private equity of andere specifieke beleggingsvormen. Koop- en verkoopopportuniteiten Op uw verzoek geeft uw Private Banking Officer u toelichting bij de gunstige of minder gunstige vooruitzichten van bepaalde producten, en ook over een meer- of een minderwaarde op de markten. Zodoende kunt u uw portefeuille optimaliseren. Een gamma dat werd uitgewerkt door specialisten en elke maand wordt aangevuld Bij Belfius Bank werken diverse teams van specialisten een gevarieerd gamma van spaar- en beleggingsformules uit. Dat gamma wordt elke maand uitgebreid en aangepast om op elk ogenblik tegemoet te komen aan uw wensen, rekening houdend met de markttrends. Formules met beheersmandaten Een beheersmandaat is een overeenkomst tussen uzelf, Belfius Private Banking en de portefeuillebeheerder. Afhankelijk van de analyse van uw activa, uw beleggersportret en het bedrag dat u wilt beleggen, stelt uw Private Banking Officer u een op maat gesneden oplossing voor, hetzij in discretionair beheer, hetzij in adviesbeheer. In beide gevallen wordt voor u een professionele beheersmethode uitgewerkt die streeft naar een optimaal evenwicht tussen het rendement en uw risicovoorkeur. Opteert u voor het discretionair beheer, dan geeft u een mandaat aan Candriam om uw portefeuille voor u te beheren, in overeenstemming met uw beleggersportret en uw specifieke beleg gingsdoelstellingen. Dat gebeurt doorlopend, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken en zonder dat we uw toestemming moeten vragen om veranderingen aan te brengen. U profiteert van de kennis van de beheerders, terwijl uw tegoeden bij Belfius Bank blijven en u uw portefeuille niet dagelijks zelf in het oog moet houden. Opteert u voor adviesbeheer, dan zal de beheerder van uw portefeuille u geregeld verslag uitbrengen over de gevoerde strategie en zijn visie op de markten. De eindbeslissing om op zijn voorstel in te gaan, ligt uiteraard bij u. Na elke transactie die in uw portefeuille wordt doorgevoerd, krijgt u een overzicht. Om de drie maanden ontvangt u een evaluatie van uw portefeuille en een verslag van de prestaties. Indien u dat wenst, kunt u op elk ogenblik het beheersmandaat dat u ons hebt gegeven, wijzigen of stopzetten. Ten slotte kunt u op verzoek snel over uw geld beschikken, zodat u het hoofd kunt bieden aan onvoorziene omstandigheden.

6 Uw vermogen plannen Uw toekomst veiligstellen Uw vermogen is een zaak van toewijding, vereisten, behoeften en opportuniteiten. Het is ook een zaak van methodologie en tijd die tot uiting komt in een heel specifiek beheer. Uw vermogen evolueert. Daarvoor hebt u aangepaste middelen en instrumenten nodig om u in staat te stellen in elke fase sereen te onderhandelen en een objectieve analyse te maken van elke component die deel uitmaakt van uw vermogen of daar binnenkort deel van zal uitmaken. Ten slotte blijft uw vermogen een zaak voor specialisten. Vastgoed, kunst, filantropie en nalatenschappen zijn stuk voor stuk complexe en delicate domeinen, waarin uw Private Banking Officer u begeleidt. Denk aan uw nalatenschap U kunt de impact van de successierechten beperken en uw nabestaanden de mogelijkheid bieden uw vermogen in stand te houden en ervan te genieten. Om onaangename verrassingen te vermijden bij uw vermogensplanning, verneemt u van uw financieel adviseur, die daarvoor samenwerkt met experts ter zake, alle details over de wettelijke en fiscale aspecten waarmee u rekening moet houden (onder meer in verband met een huwelijkscontract of een schenking). in het begin van uw loopbaan: om te beginnen met een fiscaal aftrekbare spaarformule; halfweg uw beroepsleven: om een eerste balans op te maken en bepaalde keuzes te overwegen; bij het naderen van de pensioenleeftijd: om de structuur van uw vermogen te analyseren en aan te passen; als u met pensioen bent: om de structuur van uw vermogen bij te sturen in het licht van uw nieuwe leven en van uw plannen. Uw professioneel vermogen structureren of overdragen Filantropie, een bewuste keuze U denkt aan de oprichting van een eigen stichting, een fonds op naam of een duolegaat? Ongeacht de redenen voor uw keuze kunt u bij uw Private Banking Officer rekenen op een optimale professionele service en een oplossing op maat, rekening houdend met uw persoonlijke voorkeuren en in het belang van uw financiële en fiscale situatie. Vastgoedbeheer Kunst, beleggen in schoonheid Uw adviseur kan u in contact brengen met een expert die een schatting maakt van het voorwerp dat u wenst te kopen. Zo belegt u met kennis van zaken. Ook andere aspecten verdienen de aandacht zoals de juridische structuur van uw verzameling, het verzekeringsluik, de modaliteiten voor een legaat enz. Uw vermogen is een zaak van toewijding, vereisten, behoeften en opportuniteiten. Uw pensioen voorbereiden Het pensioen is een van de sleutelmomenten in uw leven. Het is eveneens de periode bij uitstek om uw vermogen te (her)structureren. Hoe sneller u deze kwestie aanpakt, hoe beter u die belangrijke fase in uw leven zult kunnen beheren. Dat is beter voor uw gemoedsrust en voor die van uw naasten. Uw financieel adviseur stelt u een pensioenplan voor, dat op vier sleutelmomenten in uw leven focust: In het kader van de structurering of de overdracht van uw professioneel vermogen, biedt Belfius Private Banking u drie belangrijke diensten aan: zorgen voor de neutrale begeleiding in het proces van de structurering of de overdracht; de financiering van de overname en groei voor de overnemer; de financiële planning en het vermogensbeheer voor de overdrager. Uw vastgoedpatrimonium beheren, maakt noodzakelijk deel uit van een globale strategie voor vermogensbeheer. Dat vergt ook kennis van zaken op verschillende niveaus. Uw adviseur schakelt diverse vastgoedexperts in om samen met u alle aspecten van uw patrimonium te analyseren: aankoop, verkoop, verzekering, rentabilisering, overdracht, waardering, structurering enz.

7 Uw projecten financieren Anticiperen om goed te beheren Gelet op de vooruitzichten en de plannen die u koestert, houdt uw toekomst een potentieel in waarvan we samen een succes kunnen maken. Uw pensioen, sparen voor uw kinderen, vastgoed Spreek erover met uw Private Banking Officer. Hij reikt u de sleutels aan om van uw project een slimme investering te maken die perfect is afgestemd op uw behoeften en eisen. Kopen, bouwen of renoveren Vastgoed maakt noodzakelijk deel uit van een globale vermogensstrategie. Ongeacht uw situatie of uw vastgoedproject, kan uw adviseur rekenen op experts inzake vermogensbeheer met wie hij nauw samenwerkt. Zij analyseren samen met u elk detail en elke impact van uw onroerend vermogen. Een wagen of een boot kopen, een wereldreis maken Overweeg altijd alle financiële mogelijkheden, ongeacht uw project. Of u het nu zelf financiert of via een krediet, uw financieel adviseur vertelt u alles over de voor- en de nadelen van elke formule. Een tweede verblijfplaats biedt u de mogelijkheid om uw vermogen op te bouwen of te diversifiëren. Een tweede verblijfplaats kopen Een tweede verblijfplaats biedt u de mogelijkheid om uw vermogen op te bouwen of te diversifiëren en er tegelijk volop van te genieten. Dankzij de expertise van een specialist inzake vermogensbeheer en -structurering, stelt uw adviseur u een gedetailleerde analyse voor van uw vastgoedproject. Bovendien zal hij u oplossingen aanreiken die perfect zijn aangepast aan het Belgisch of buitenlands wettelijk kader. Voor elke oplossing wordt de fiscale, erfrechtelijke impact zorgvuldig afgewogen. Tailor Made Credit Hebt u een project op het oog? Dan spreekt u best niet uw vermogen aan om het te realiseren. Een vermogenskrediet is perfect afgestemd op uw project en vormt een efficiënte oplossing voor uw globaal vermogensbeheer. Zo hoeft u het beheer van uw vermogen op lange termijn ook niet aan te passen.

8 Courante verrichtingen, snelle transacties Optimaal dagelijks beheer Het leven bestaat ook uit gewone dingen, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat die minder aandacht verdienen. Naast de exclusieve Private Banking-service vindt u bij Belfius Bank ook nog flexibele, snelle en efficiënte oplossingen om u te helpen bij uw dagelijkse geldzaken: rekeningen en bankkaarten, maar ook gebruiksvriendelijke tools voor snelle en tegelijk veilige verrichtingen. Bij Belfius Bank kunt u rekenen op een omvattende service! Rekeningen en bankkaarten Belfius Direct Alert We bieden u de bankrekening aan die bij u past, omdat ze is aangepast aan uw financiële gewoonten. U vindt bij Belfius Bank de bankrekening die bij u past, omdat ze is aangepast aan uw financiële gewoonten. Aan die rekeningen zijn betaal- en kredietkaarten gekoppeld die wereldwijd worden aanvaard, inclusief verzekeringsdiensten en -waarborgen. U kunt er ook veilig aankopen mee doen op het internet. Veilige bankverrichtingen Met Belfius Direct Net bent u op elk ogenblik op de hoogte van de situatie van uw rekeningen, van de uitgaven die u hebt gedaan met uw kredietkaarten en krijgt u een overzicht van de bewegingen op uw rekeningen, zonder voorbij te gaan aan het gamma onlinediensten waarmee u snel kunt inspelen op marktopportuniteiten. Deze sms-dienst verwittigt u, waar u ook bent, van elke gebeurtenis die belangrijk is voor uw financiële zaken. U bepaalt zelf wanneer u welke financiële informatie wil ontvangen. U hoeft niet alleen de alerts voor uw rekeningen in te stellen, maar ook voor uw kaarten, uw beleggingen Eenvoudig, snel en veilig om op het juiste moment te kunnen reageren. Fiscale optimalisatie Met tal van formules op maat kunt u dankzij Belfius Private Banking uw belastingaangifte optimaliseren. Op Fiscoweb, de fiscale simulatiemodule van Belfius.be, kunt u in alle discretie en veiligheid een simulatie doen van uw aangifte en de mogelijkheden bestuderen om minder belastingen te betalen. Ook hier kunt u weer rekenen op een Private Banking Officer. Hij neemt graag de tijd om al uw vragen over Fiscoweb en over de diverse fiscaal voordelige spaarformules te beantwoorden. Contact Uw Private-adviseur Een specialist in uw buurt, die verbonden is aan uw Belfius Bank-kantoor. Wilt u een afspraak met hem of wilt u hem een vraag stellen? Contacteer uw lokaal kantoor voor zijn contactgegevens. Belfius Direct Private U kunt voor de afhandeling van uw meest specifieke beleggingsbehoeften online contact opnemen met een specialist. Bel naar of stuur een mail naar Contacteert u ons liever per ? Stuur een mail naar Onze diensten antwoorden u zo snel mogelijk. Internet Neem een kijkje op onze website over Private Banking op

9 Éditeur Verantwoordelijke responsable uitgever: : Dirk Smet, Dirk Belfius Smet, Belfius Banque Bank SA, NV, boulevard Pachecolaan Pachéco 44, 44, Brussel Bruxelles IBAN BE IBAN BE BIC GKCC 0064 BE 6991 BB RPM BIC GKCCBEBB Bruxelles TVA RPR BE Brussel BTW BE CBFA n A SPF Économie 4944 SPRBxxxx-1 FSMA nr /2012 A SPPR /2014

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak

Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank. Ontdek onze beleggingsaanpak Doordacht beleggen begint bij Belfius Bank Ontdek onze beleggingsaanpak Onze beleggingsaanpak: op maat én persoonlijk Ontdek het verschil. Beleg bij Belfius Bank. Beleggen is complex. Er bestaan immers

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies

KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus. Een ruime kijk op uw vermogen. Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies KBC-Premium Banking Vermogensservice Plus Een ruime kijk op uw vermogen Wij geven u meer dan alleen beleggingsadvies Een vermogen beheren is niet eenvoudig. Sterker nog, het is een intensieve bezigheid

Nadere informatie

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen

Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen Private Banking De essentie: een toekomst voor uw vermogen NL samen naar de essentie 504452_DEXIA_tripyque_private_banking_NL.indd 3 11/19/10 8:44:20 AM Private Banking De essentie: een toekomst voor uw

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

BIL België Samen met U, voor U.

BIL België Samen met U, voor U. NL private banking BIL België Samen met U, voor U. BELGIUM BIL België Samen met U, voor U. Als gerenommeerde en erkende speler in de zuiverste traditie van een echte Private Bank zet BIL België zich in

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

ook uw vermogen verdient een architect

ook uw vermogen verdient een architect In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. ook uw vermogen verdient een architect auto

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

ook uw vermogen verdient een architect

ook uw vermogen verdient een architect In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten, die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden. ook uw vermogen verdient een architect auto

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen

Bepaal uw beleggersprofiel. Sparen en beleggen Bepaal uw beleggersprofiel Sparen en beleggen Via het beleggersprofiel...... Naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie,

Nadere informatie

Filantropie. Een persoonlijk engagement, een bewuste keuze

Filantropie. Een persoonlijk engagement, een bewuste keuze Filantropie Een persoonlijk engagement, een bewuste keuze Geld schenken voor een betere wereld Overweegt u een deel of het geheel van uw vermogen na te laten aan een goed doel? Zou u graag belangeloos

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg

Dexia Advisory. PRIVATE BANKING Luxemburg NL Dexia Advisory PRIVATE BANKING Luxemburg Dexia Advisory is een bevoorrechte relatie tussen u en Dexia Private Banking. U baseert zich op gepersonaliseerde aanbevelingen van uw financieel adviseur. Wij

Nadere informatie

Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar.

Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar. Uw Personal Banker staat steeds voor u klaar. Welke begeleiding biedt uw Personal Banker? I. Wie is uw Personal Banker? p. 4 II. De bescherming van uw gezin p. 6 III. Uw pensioen p. 8 IV. Spaar- en beleggingsadvies

Nadere informatie

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer

BIL Classic Traditioneel discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Classic Traditioneel discretionair beheer We hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Classic Uw kapitaal wordt belegd in een portefeuille die op een dynamische

Nadere informatie

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer

BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer _ NL PRIVATE BANKING BIL Harmony Een vernieuwende aanpak in discretionair beheer Wij hebben dezelfde belangen. Die van u. Private Banking BIL Harmony BIL Harmony is bestemd voor beleggers die op zoek zijn

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

PLAN UW FINANCIEEL GELUK

PLAN UW FINANCIEEL GELUK PLAN UW FINANCIEEL GELUK "Een vermogen zonder plan, is onvermogen." Plan uw financieel geluk 1 2 Plan uw financieel geluk Verantwoordelijke uitgever : Jan De Paepe, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Copyrights

Nadere informatie

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld

Uw Financiële DNA. U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA U bent uniek. Ons advies is dat ook. Eis meer voor uw geld Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke dienstverlening Uw Financiële DNA: het uitgangspunt van een persoonlijke

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Filantropie. Een persoonlijk engagement, een bewuste keuze

Filantropie. Een persoonlijk engagement, een bewuste keuze Filantropie Een persoonlijk engagement, een bewuste keuze Geld schenken voor een betere wereld Overweegt u een deel of het geheel van uw vermogen na te laten aan een goed doel? Zou u graag belangeloos

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS

STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS STREMERSCH VAN BROEKHOVEN & PARTNERS Financiële Planners www.svbp-financieleplanners.be U bent nu aan zet WEET U HOEVEEL U MOET BEZITTEN om echt financieel onafhankelijk te zijn? Op hoeveel pensioen kan

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind

Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN. Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan SPAREN EN BELEGGEN Werk planmatig aan een toekomstkapitaal voor uw kind of kleinkind Junior Future Plan Veel ouders willen geld opzijleggen voor hun kinderen. Want alles gaat zo snel

Nadere informatie

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie!

Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Heeft uw vennootschap nog effecten aan toonder? Onderneem samen met Belfius Bank tijdig actie! Inhoud Inleiding 3 Onder welke vorm kunt u uw effecten aanhouden? 4 Welke vennootschappen moeten hun effecten

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

da s simpel beginnen met beleggen dankzij uw AXA Bankagent Belegt u al? Draai dan deze brochure om. axabank.be/beleggen

da s simpel beginnen met beleggen dankzij uw AXA Bankagent Belegt u al? Draai dan deze brochure om. axabank.be/beleggen Belegt u al? Draai dan deze brochure om. beginnen met beleggen dankzij uw AXA Bankagent da s simpel axabank.be/beleggen AXA Bank Europe nv, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, België TEL 02 678 61 11 FAX 02 678

Nadere informatie

Gepersonaliseerd discretionair beheer

Gepersonaliseerd discretionair beheer Gepersonaliseerd discretionair beheer Mijn vermogensbeheer op maat vind ik bij ING Private Banking ing.be/privatebanking Private Banking 1 Ik vertrouw op mijn persoonlijke beheerder voor het beheer van

Nadere informatie

Family Office Services

Family Office Services www.switzerland-family-office.com/nl/family-office-services/ Family Office Services Een kwalitatief goede family office biedt een breed pallet aan diensten aan. Op deze pagina treft u een uitgebreid overzicht

Nadere informatie

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Portfolio Advice. Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Portfolio Advice Uw beleggings-gps ondersteunt u bij elke beleggingskeuze, bij elke beslissing FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Met Portfolio Advice beschikt u over een heuse beleggings-gps Voor een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij.

Bepaal uw beleggersprofiel. FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. Gaat ver, blijft dichbij. Via het beleggersprofiel naar een beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

raad naar mensenmaat

raad naar mensenmaat raad naar mensenmaat bescherming financiële risico s goed inschatten U wilt uw inkomen zo goed mogelijk beschermen. U wilt het optimaliseren. En u wilt zoveel mogelijk overhouden van wat u verdient. Maar

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

James. uw persoonlijke adviseur op afstand

James. uw persoonlijke adviseur op afstand James uw persoonlijke adviseur op afstand BNP Paribas Priority biedt u een integrale dienstverlening met een persoonlijke adviseur op afstand: James. Op die manier kunnen wij u een service bieden die aangepast

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

DE WEG NAAR UW FINANCIEEL GELUK GAAT WÉL OVER ROZEN

DE WEG NAAR UW FINANCIEEL GELUK GAAT WÉL OVER ROZEN DE WEG NAAR UW FINANCIEEL GELUK GAAT WÉL OVER ROZEN Ontdek de Optima-boeketten. Verantwoordelijke uitgever : Danny De Raymaeker, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Copyrights : Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Van een eenmanszaak naar een vennootschap. Op het juiste ogenblik de juiste keuze maken

Van een eenmanszaak naar een vennootschap. Op het juiste ogenblik de juiste keuze maken Van een eenmanszaak naar een vennootschap Op het juiste ogenblik de juiste keuze maken Van een eenmanszaak naar een vennootschap Van een eenmanszaak naar een vennootschap 3 Waarom een vennootschap oprichten?

Nadere informatie

Belfius Pension Fund. Pensioensparen met een hoog potentieel rendement

Belfius Pension Fund. Pensioensparen met een hoog potentieel rendement Belfius Pension Fund Pensioensparen met een hoog potentieel rendement Pensioensparen, om ook later te kunnen genieten! De kans is klein dat u na uw loopbaan dezelfde levensstandaard zult kunnen behouden

Nadere informatie

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen

Private Banking. richting. uw beleggingsdoel. beleggen Private Banking richting uw beleggingsdoel beleggen Inhoudsopgave 01_Wat u beweegt, geeft ons richting... 05 02_Passende oplossingen voor iedere belegger... 06 03_Vermogensbeheer: uw belegd vermogen in

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699

Dexia Banque Internationale à Luxembourg S. A. RCS Luxembourg B-6307 69, route d Esch, L-2953 Luxembourg Tel. +352 4590 6699 DM02163 - NL - 09 / 09 NL Directe toegang tot de financiële markten en financiële informatie Dexia Private Banking stelt Dexia Direct Private voor aan cliënten die zelf over het beheer van hun vermogen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1

Beleggingsadvies. Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou. En u? En u? ing.be/privatebanking. Private Banking 1 Beleggingsadvies Een formule waarbij ik zelf de touwtjes in handen hou ing.be/privatebanking En u? En u? Private Banking 1 In Home'Bank volg ik dagelijks de waarde van mijn portefeuille op. ING Private

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO

Vermogensbeheer voor iedereen. Xavier De Pauw, CEO Vermogensbeheer voor iedereen Xavier De Pauw, CEO MeDirect, één jaar actief en al een mooi resultaat Ondertussen hebben vele duizenden klanten hun weg gevonden naar MeDirect. Onze formule van een transparante

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Beleggen op uw manier

Beleggen op uw manier Beleggen op uw manier 2 Professioneel beleggen U wilt uw vermogen snel laten groeien; sneller dan op een spaarrekening. U durft daarbij risico te lopen, maar u houdt wel graag zelf de controle over uw

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Beleggen is keuzes maken. Hoe weet u als belegger welk type belegging voor u het meest geschikt is? Hoe vindt u het juiste evenwicht tussen rendement

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen

CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen OPLOSSINGEN VOOR PENSIOENFONDSEN CASESTUDY Kortetermijnrisico s beperken zonder duurzaam rendement uit het oog te verliezen Als universele bank en sponsor van een pensioenplan wil DE KLANT Een universele

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind

Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN. Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan SPAREN EN BELEGGEN Bouwen aan een droomstart voor uw kind of kleinkind Junior Invest Plan De toekomst van uw kinderen of kleinkinderen In alle vrijheid sparen voor uw kinderen Met Junior

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de

Nadere informatie

Partner van uw ambities

Partner van uw ambities Partner van uw ambities Professionnal van de financiële sector, erkend door en onderworpen aan het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) uw activiteit ontwikkelt zich u

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie