Instituten & Charitas. het vermogen & Bestuurders Box. vermogensbeheer. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituten & Charitas. het vermogen & Bestuurders Box. vermogensbeheer. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson"

Transcriptie

1 Instituten & Charitas het vermogen & vermogensbeheer Bestuurders Box

2 het vermogen & vermogensbeheer Instituten & Charitas

3 het vermogen & vermogensbeheer Het realiseren van uw maatschappelijke doelen staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende vermogen. Hoe hoger het rendement op uw vermogen, hoe beter u in staat bent om uw maatschappelijke activiteiten te financieren. Maar er is ook een keerzijde. Met het streven naar een hoger rendement, neemt ook het risico op verlies toe. En risico s op grote verliezen zal geen enkele bestuurder willen lopen. Wie met maatschappelijk geld werkt, heeft een andere verantwoordelijkheid dan wie privé belegt. Rendement behalen kan op veel manieren. De een met meer risico dan de andere. Ook tijd en expertise spelen een rol. Veel bestuurders zijn nu eenmaal niet in de gelegenheid om de financiële markten continu in de gaten te houden. En het is ook maar zeer de vraag of u voldoende kennis in huis heeft om het vermogen te beheren.

4 bestuur in de ruimste zin van het woord maatschappelijk speelveld vanuit een brede insteek >>>> In de boekjes van de Bestuurders Box komt u met enige regelmaat de term bestuur tegen. Wij doelen hiermee niet alleen op bestuursleden als een voorzitter, secretaris of penningmeester maar ook op (beleids)medewerkers, directieleden of toezichthouders van een maatschappelijke organisatie. Zo is een thema als Bestuurdersaansprakelijkheid ook direct van toepassing op de leden van een Raad van Toezicht. Ook toezichthouders kunnen aansprakelijk gesteld worden in geval van onbehoorlijk bestuur. >>>> De activiteiten van ABN AMRO MeesPierson spitsen zich voornamelijk toe op goede doelen, vermogensfondsen en religieuze instellingen. Niet alle onderwerpen en thema s in de Bestuurders Box zijn in dezelfde mate op elke maatschappelijke organisatie van toepassing. Zo valt een thema als Reputatiemanagement in mindere mate binnen het aandachtsgebied van een vermogensfonds. Hoewel ook daar de roep om transparantie toeneemt. lk maatschappelijke organisatie staat op zich >>>> De boekjes van de Bestuurders Box zijn bedoeld om u bewust te maken en te inspireren. In welke mate de diverse onderwerpen en thema s om nader onderzoek of actie vragen binnen uw bestuur, is uiteraard aan u. Onze specialisten gaan hierover graag met u in gesprek. Zo lenen onderwerpen als het Beleggingsstatuut of Scenarioplanning zich prima voor een eerste mondelinge oriëntatie.

5 inhoud Wat kunt u doen als het beheer van het maatschappelijk vermogen te veel tijd en aandacht vraagt? wat Wie heeft baat bij het uitbesteden van het beheer aan een externe vermogensbeheerder? wie Waarom is vermogensbeheer door een externe partij helemaal niet zo spannend als het lijkt? waarom Hoe kiest u voor de vorm die naadloos aansluit bij uw maatschappelijke organisatie? hoe

6 wat discretionair vermogensbeheer Discretionair vermogensbeheer Discretionair vermogensbeheer betekent dat u het beheer van het vermogen uitbesteedt aan een externe vermogensbeheerder. Dit is de ideale keuze voor wie zijn vermogen niet zelf kan, wil of in sommige gevallen mag beleggen. Bij discretionair vermogensbeheer geeft u uw bank een mandaat om namens het bestuur beslissingen te nemen over het beheer van uw vermogen. Afspraken Natuurlijk maakt u van tevoren duidelijke afspraken over de ruimte die uw bank hiervoor van u krijgt. U bepaalt samen het gewenste risicoprofiel, het karakter van de beleggingen duurzaam of niet? en of u wilt dat uw bank in individuele aandelen en obligaties belegt of in beleggingsfondsen. Of misschien wel in een combinatie van beide. U kunt zelfs in overleg een mandaat op maat samenstellen dat naadloos aansluit op de statuten van uw maatschappelijke organisatie. Deskundigheid van uw bank Het dagelijks beheer van uw portefeuille kunt u vervolgens gerust aan de deskundigheid van uw bank overlaten. U krijgt regelmatig rapportages over de stand van zaken, en u kunt altijd uw beleid wijzigen. U blijft, kortom, de baas over het vermogen van uw organisatie. Maar u hoeft zich geen zorgen meer te maken of uw portefeuille optimaal is ingericht. Dat doet uw bank voor u. Zodat u zich vooral kunt wijden aan uw specialisme: het besturen van een maatschappelijke organisatie.

7 wie kennis en expertise In het algemeen geldt dat discretionair vermogensbeheer een goede keuze is voor iedereen die niet zelf wil, kan of mag beleggen. Kennis en expertise Maar daarmee doen we deze vorm van vermogensbeheer eigenlijk tekort. De resultaten van professionele vermogensbeheerders laten niet zelden een continue stroom aan bovengemiddelde resultaten zien. En dan is het niet meer de vraag of u zelf kunt, wilt of mag beleggen. Maar eerder: denkt u met uw kennis, expertise en tijd betere resultaten te boeken dan de professionele vermogensbeheerders? Tijd is kostbaar Voor veel bestuurders van maatschappelijke instellingen komt daar nog iets bij. Zij willen zich vooral richten op de vraag of het geld dat zij ter beschikking hebben op de juiste plaats terechtkomt en aan de goede dingen wordt besteed. De tijd die u besteedt aan het beheren van het vermogen gaat ten koste van uw primaire activiteiten. En dat is in zekere zin zonde.

8 waarom beheer van het vermogen Veel maatschappelijke organisaties geven het beheer van het vermogen uit handen aan een vermogensbeheerder. Lees de praktijkverhalen in deze uitgave. Maar er zijn net zo veel organisaties die het zelf blijven doen, het niet aandurven of niet goed bekend zijn met de voordelen van vermogensbeheer. In de praktijk blijkt dat er nogal wat misvattingen bestaan over het uitbesteden van vermogensbeheer aan een externe partij. Zes redenen om uw vermogensbeheer niet uit handen te geven 1. Wij hebben een financieel expert binnen ons bestuur Verstand van geldzaken is onmisbaar binnen het bestuur van een organisatie waar vaak veel geld in omgaat. Maar niet elke financieel expert is ook expert op het gebied van vermogensbeheer. En ook geldt dat niet elke financieel adviseur ook een goede vermogensbeheerder is. Laat uw financieel expert het aanspreekpunt zijn voor uw vermogensbeheerder. Dat zorgt voor nog meer professionaliteit aan beide kanten. 2. Ik ben zelf ook een heel behoorlijke belegger Zolang u met uw privévermogen belegt, bent u alleen uzelf verantwoording verschuldigd. Maar als bestuurder heeft u een andere verantwoordelijkheid. Dan zult u aannemelijk moeten maken dat u er alles aan heeft gedaan om het vermogen van uw maatschappelijke organisatie naar behoren te beheren. Bovendien is uw organisatie erg kwetsbaar als deze verantwoordelijkheid bij een of twee bestuursleden ligt.

9 waarom beheer van vermogen 3. Ik blijf liever zelf de baas over ons geld 6. Ik hoor ook wel eens minder goede ervaringen Een van de grote misverstanden over vermogensbeheer is dat u de regie uit handen zou geven. Maar het tegendeel is waar. Een goede vermogensbeheerder maakt duidelijke afspraken met u en legt deze nauwgezet vast. In het dagelijkse beheer van uw beleggingsportefeuille zijn deze afspraken leidend. Van alle aan- en verkopen houdt hij u gedetailleerd op de hoogte. Kortom: u houdt de regie en uw vermogensbeheerder doet het werk. Vertrouw op uw eigen beoordelingsvermogen en vraag uw vermogensbeheerder om zijn track record. Als u met uw vermogensbeheerder vooraf duidelijke afspraken maakt over de te volgen koers, over uw risicoprofiel, de kosten en rapportages, dan kunt u met een gerust hart uw vermogen uit handen geven. 4. Banken denken toch alleen maar aan zichzelf Meer dan ooit stellen banken hun klanten centraal. Transparantie is het uitgangspunt. Dat vertaalt zich in eenvoudige producten en diensten, duidelijke afspraken, heldere communicatie en transparante tarieven. Een vermogensbeheerder die u dat kan bieden, is uw vertrouwen waard. Maar u mag hem gerust kritisch blijven volgen. 5. Wat kost dat wel niet? Net als aan ieder professioneel advies zijn aan vermogensbeheer kosten verbonden. Daar maakt u met uw bank van tevoren duidelijke afspraken over. Het meest transparant is een all-in tarief. Dat betaalt u voor het beheer in zijn geheel en zijn de kosten niet afhankelijk van de transacties. En dat is wel zo transparant.

10 waarom beheer van vermogen Zelf doen of laten doen? Dat is de vraag. Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dat hangt af van de wijze waarop uw organisatie is ingericht. Hoeveel kennis is er in huis? Welke rol speelt vermogen binnen uw organisatie? Welke maatschappelijke doelen streeft u na? Wat zijn de beginselen waarop u uw organisatie bestuurt? Elke organisatie heeft zijn eigen redenen om het beheer van het vermogen zelf uit te voeren of uit te besteden. Elf redenen om uw vermogensbeheer uit handen te geven 1. Een rustig idee dat deskundigen het werk opknappen Dat is het zeker. Zoveel deskundigheid bij elkaar, dat is doorgaans niet voorhanden binnen een maatschappelijke organisatie. Door het beheer van het vermogen uit handen te geven, heeft u een zorg minder. 2. Ik kan toch ook niet overal bij zijn? Uw tijd als bestuurder is kostbaar. Bovendien verrichten bestuurders hun activiteiten vaak naast hun normale werkzaamheden. En dan is het erg fijn dat een externe partij het vermogensbeheer uit handen neemt.

11 waarom beheer van vermogen 3. Zo krijgt ons vermogen continue aandacht Vermogensbeheer gaat vaak over veel geld en markten zijn voortdurend in beweging. Goed rentmeesterschap vraagt om continue aandacht voor de portefeuille. Maar daar moet u wel voor in de gelegenheid zijn. Een vermogensbeheerder heeft er zijn vak van gemaakt. Die doet de hele dag niets anders. 4. Een gecontroleerd risico is belangrijker dan geluk op de beurs Het geluk van vandaag is het ongeluk van morgen. U kunt zich beter concentreren op het verminderen van uw risico s dan op het winnen van de loterij. Ook voor de belanghebbenden van uw organisatie is het prettig om te weten dat uw vermogen door professionals wordt beheerd. Dat geeft vertrouwen. 5. Ik heb nu een partner die me helpt een goed beleggingsbeleid te voeren Dat is het precies. U doet het samen. Samen met uw vermogensbeheerder legt u uw uitgangspunten vast en maakt u duidelijke afspraken. Uw vermogensbeheerder doet de rest. En zo af en toe is het tijd voor een diepgaand en kritisch gesprek. Zoals dat tussen partners gaat. 6. Ik kan me nu volledig concentreren op onze maatschappelijke doelen Waar ligt uw kracht? Is dat uw deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer of uw bestuurlijke vaardigheden? Die afweging moet u voor uzelf maken. Door het vermogensbeheer uit handen te geven loopt u als bestuurder bovendien niet het risico op wanbeleid te worden aangesproken. 7. Ik doe er mijn opvolger een groot plezier mee De meeste bestuurders zitten niet voor het leven. Maar als alles in uw hoofd zit, heeft uw opvolger een zware dobber om het stokje over te nemen. Voor uw opvolger is het een prettige zekerheid als de zaken rond het vermogen goed zijn geregeld. En wil hij of zij andere accenten aanbrengen? Dan kan dat altijd. 8. Zelf de expertise in huis halen is aanmerkelijk duurder Wat bent u kwijt aan extern vermogensbeheer? En wat zou u kwijt zijn als u al die deskundigheid zelf in huis zou willen halen? Tien tegen één dat uitbesteden voordeliger voor u uitpakt. En dan kunt u het verschil beter ten goede laten komen aan de doelstellingen van uw organisatie.

12 waarom beheer van vermogen 9. Mijn vermogensbeheerder kan snel reageren als dat nodig is We leven in een roerige wereld, waarin sentimenten snel kunnen omslaan. Dat vraagt om snelle beslissingen. Een vermogensbeheerder is daarop ingesteld. Als u vooraf duidelijke afspraken heeft gemaakt, weet hij precies welke ruimte hij heeft om binnen uw portefeuille accenten te verleggen. 10. Ik volgde toch al altijd de adviezen van mijn beleggingsadviseur Zodra u voor uzelf kunt vaststellen dat uw persoonlijke inbreng in het beheer van de portefeuille minimaal is, dan is de stap naar vermogensbeheer eigenlijk een hele logische. Uw beleggingsadviseur verzorgt dan in feite al het beheer van uw vermogen voor u. Hoogste tijd om dat te formaliseren. 11. Ons vermogen is te belangrijk om het niet aan professionals over te laten Van uw vermogen hangt de continuïteit van uw maatschappelijke organisatie af. Het beheer kan dus niet professioneel genoeg gebeuren. Als u het beheer neerlegt bij één of twee bestuursleden, loopt u een risico. Want wat gebeurt er als zij wegvallen? Met extern vermogensbeheer blijft de continuïteit gewaarborgd.

13 hoe vermogensbeheer in de praktijk Keuzes maken vermogensbeheerder rendement en risico beleggingsstatuut risicoprofiel mandaat Vermogensbeheerder De keuze van een vermogensbeheerder is een kwestie van vertrouwen. En het vervelende is dat u altijd pas achteraf zeker weet of u de juiste keuze heeft gemaakt. Dat wil niet zeggen dat u vooraf geen huiswerk kunt doen. De reputatie van de instelling waar de vermogensbeheerder werkt, geeft een eerste belangrijke indicatie. Het track record dat hij heeft opgebouwd een tweede. Vraag gerust naar referenties of voorbeeldportefeuilles. Dan weet u zeker dat u zich achteraf geen verwijten hoeft te maken. En ook nadat u uw keuze heeft gemaakt, is het altijd verstandig om kritisch te blijven. Laat regelmatig verantwoording afleggen over de genomen beslissingen. Een kwestie van keuzes maken

14 hoe vermogensbeheer in de praktijk Rendement en risico Hoe hoger het rendement dat u nastreeft, hoe meer risico u moet nemen om dat rendement te behalen. En hoe groter dus ook de kans dat u dat niet lukt. Zo hoog mogelijk kan dan ook geen duidelijke doelstelling zijn, en zeker geen helder uitgangspunt voor uw vermogensbeheerder. Vermogensbeheer begint met het stellen van concrete en realistische doelen. Uw vermogensbeheerder zal in eerste instantie zo veel mogelijk informatie willen hebben over uw strategie, de integrale financiële situatie van uw organisatie en de mogelijke toekomstscenario s. Als uw toekomstige inkomsten- en uitgavenpatroon eenmaal vaststaat, wordt direct duidelijk hoe hoog het rendement van uw vermogen zou moeten zijn om de continuïteit van uw organisatie veilig te stellen. In de uitgave Het vermogen & de verplichtingen leest u meer over het in kaart brengen van uw toekomstige verplichtingen en inkomsten. Vragen waar u aan moet denken Wat zijn uw vaste lasten? Wat zijn uw variabele uitgaven? Wat zijn uw korte en wat uw lange termijnverplichtingen? Welk deel van uw activiteiten en verplichtingen verwacht u te kunnen financieren uit bij voorbeeld fondsenwerving, legaten of andere inkomsten? Waarop is die verwachting gebaseerd? Hoe zeker kunt u daarvan dan zijn? Die duidelijkheid is voor u beiden belangrijk bij het formuleren van het te voeren beleid. Het gewenste netto rendement waar de kosten voor vermogensbeheer dus al vanaf zijn getrokken is overigens geen streefgetal voor uw vermogensbeheer. Een goede vermogensbeheerder doet zijn uiterste best om tegen het voor u aanvaardbare risico een hoger rendement te behalen.

15 hoe vermogensbeheer in de praktijk Beleggingsstatuut Risicoprofiel Een andere belangrijke stap die u samen maakt, is het opstellen van het beleggingsstatuut. Dit bevat alle principiële uitgangspunten van uw beleggingsbeleid. Uw beleggingsdoel, risicoprofiel en uw wensen wat betreft duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar ook uw beleggingsstrategie of het mandaat waarmee uw vermogensbeheerder voor u aan het werk gaat. Plus afspraken over de vorm, inhoud en frequentie van rapportages en de administratie. Uw beleggingsstatuut is dus een belangrijk document. Niet alleen omdat het bindende richtlijnen geeft aan uw vermogensbeheerder, maar ook omdat u duidelijkheid kunt geven aan de belanghebbenden van uw maatschappelijke organisatie. En u weet hoe belangrijk transparantie is. De maatschappij is de laatste jaren immers steeds kritischer geworden. In de uitgave Het vermogen & het beleggingsstatuut leest u wat er allemaal komt kijken bij het opstellen van zo n statuut. In het eerste gesprek met uw vermogensbeheerder stelt u twee belangrijke zaken vast. Om te beginnen: het rendement dat u op uw vermogen nodig heeft en hoelang u het geld dat u wilt gaan beleggen kunt missen. Dit is uw beleggingshorizon. Naarmate u het vermogen van uw organisatie langer kunt vastzetten, kunt u zich ook een hoger risico veroorloven. Met kans op een hoger rendement. En omgekeerd. Mandaat Uw vermogensbeheerder heeft vrijheid van handelen nodig om voor uw maatschappelijke organisatie te kunnen beleggen. Dat wordt vastgelegd in een mandaat. Uw vermogensbeheerder kan binnen dit mandaat zonder voorafgaand overleg transacties verrichten. Met de keuze van uw mandaat legt u ook de te volgen beleggingsstrategie vast. En dus ook de grenzen aan de vrijheid van handelen van uw vermogensbeheerder.

16 hoe vermogensbeheer in de praktijk Met welk mandaat kan u vermogensbeheerder aan het werk? De meest voorkomende vormen klassiek beleggen Fido/ruddo proof beleggen De klassieke vorm van beleggen is natuurlijk het beleggen in individuele aandelen en/of obligaties. Maar het is ook een bewerkelijke vorm. Want het aantal mogelijkheden is gigantisch, zeker als u ook over de landsgrenzen kijkt. Het vraagt intensief portefeuillebeheer om de juiste keuzes te maken. U kunt dat met een gerust hart aan uw vermogensbeheerder overlaten. De wet fido en de daarop aansluitende ruddo zijn ontwikkeld om kaders te geven voor het beleggingsbeleid van decentrale overheden. De overheid geeft hierin aan wat zij verstaat onder prudent beleggen. Centraal staat het vermijden van risico. Dat komt onder meer tot uitdrukking in minimale rating-vereisten en gespecificeerde landenrisico s. Beleggen in beleggingsfondsen Beleggen in beleggingsfondsen wordt ook wel als multi manager beleggen aangeduid. Het belangrijkste kenmerk is spreiding. Het succes van een beleggingsfonds wordt niet bepaald door de onderliggende aandelen, maar door de fondsmanager. Hij maakt de keuzes en hij bepaalt de strategie. De centrale overheden zijn verplicht zich aan deze wettelijke regelingen te houden. Ook andere organisaties kunnen er een bruikbare richtlijn in zien voor hun eigen beleggingsbeleid. In lijn met de visie van de overheid hebben verschillende aan bieders fido/ruddo proof beleggingsproducten ontwikkeld. Zo kunt u met uw vermogensbeheerder ook een fido/ruddo mandaat opstellen. Uw vermogensbeheerder zoekt naar fondsmanagers die goed zijn in hun vak en die elkaar kunnen aanvullen. Het gaat om het selecteren van de meest succesvolle beleggingsfondsen en het samenstellen van een optimale mix. Eenmaal geselecteerd worden de fondsmanagers goed in de gaten gehouden. Resultaten uit het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst.

17 hoe vermogensbeheer in de praktijk Duurzaam beleggen Duurzaam beleggen is geen strategie maar een keuze. Een keuze die past bij veel maatschappelijke organisaties. Verreweg de meeste maatschappelijke organisaties kiezen voor een vorm van duurzaam beleggen. Maar duurzaamheid blijkt in de praktijk een containerbegrip. Wat voor de een duurzaam is, gaat voor de ander lang niet ver genoeg. Er zijn verschillende manieren om tot duurzame keuzes te komen. U kunt een positieve selectie maken en die sectoren benoemen die in uw ogen het predicaat duurzaam verdienen. Of alles uitsluiten wat in uw ogen niet duurzaam is. Maar het is moeilijk om daar consequent in te blijven. Vrijwel altijd duurzaam biologische landbouw en natuurvoeding duurzame energie eco-ontwikkeling en milieutechnologie fair trade organisaties ontwikkelingssamenwerking onderwijs, zorg en welzijn huisvesting recreatie kunst, cultuur en levensbeschouwing detailhandel zakelijke dienstverlening Een voorbeeld. U vindt kernenergie niet duurzaam en belegt dus niet in ondernemingen die kerncentrales bouwen. Maar hoe zit het met staatsobligaties van landen die voor hun energievoorziening voor een deel van kernenergie afhanke lijk zijn? Een andere benadering is de best in class of de worst in class methode. Met best in class selecteert u per sector de bedrijven die het duurzaamst zijn. Met worst in class doet u het omgekeerde. In dat geval sluit u de minst duurzame bedrijven per sector uit. U kunt met uw vermogensbeheerder een duurzaam mandaat afspreken dat exact overeenkomt met uw definitie van duurzaamheid. Beleggen in duurzame activiteiten hoeft overigens niet minder rendement op te leveren dan niet duurzaam beleggen. Integendeel. Voor een aantal van de hierboven besproken mandaatvormen bestaan ook duurzame varianten, waarin duurzaamheid is gewaarborgd. Vrijwel nooit duurzaam kernenergie milieugevaarlijke stoffen wapenindustrie pornografie kansspelen tabak bontindustrie bio-industrie dierproeven genetische modificatie

18 hoe vermogensbeheer in de praktijk Mandaat op maat Een mandaat op maat biedt u de mogelijkheid het eigen karakter van uw organisatie tot uiting te laten komen in uw beleggingsactiviteiten. In zo n mandaat kunt u uw vermogensbeheerder een aantal dwingende voorkeuren of beperkingen opleggen. Deze kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit het werkterrein, de principes of de geloofsovertuiging van waaruit uw organisatie opereert. Met een mandaat op maat sluiten uw beleggingsactiviteiten nauw aan op uw statuten en doelstellingen. wat kost dat nu precies? kosten van vermogensbeheer De kosten van vermogensbeheer hangen nauw samen met het soort mandaat waarvoor u kiest, het risicoprofiel van uw portefeuille en de eventuele extra afspraken waar uw vermogensbeheerder zich aan te houden heeft. Het ene mandaat is nu eenmaal arbeidsintensiever dan het andere. De kosten hangen ook samen met de hoogte van het beheerde vermogen. Met een all-in fee betaalt u een vooraf overeengekomen vast percentage over het beheerde vermogen. Ongeacht het aantal transacties. Een all-in tarief betekent dat er naast de vergoeding die u betaalt geen extra kosten aan u in rekening worden gebracht. In het all-in tarief zijn alle kosten verwerkt die de vermogensbeheerder maakt. Dat zijn de kosten om uw portefeuille te beheren, te administreren en u van informatie te voorzien. Aan de slag uw vermogen wordt belegd Als u dan alle afspraken op schrift heeft staan, wordt het tijd voor het samenstellen van de beleggingsportefeuille. Uw vermogensbeheerder bouwt uw portefeuille op volgens het met u overeengekomen mandaat. Zodra de portefeuille is gevuld ontvangt u een transparante rapportage. Zo weet u precies hoe het vermogen is belegd.

19 hoe vermogensbeheer in de praktijk Uw vermogen wordt beheerd En u? Uw vermogensbeheerder start nu met het beheer van het vermogen. Dat houdt in dat hij het risico en rendement van de verschillende onderdelen goed in de gaten houdt. Waar nodig neemt hij maatregelen om het rendement van uw portefeuille als geheel te vergroten en/of het risico van uw portefeuille te verlagen. Dat is overigens geen solistische aangelegenheid. Hij maakt hierbij gebruik van alle kennis die er binnen uw bank aanwezig is. Uw vermogensbeheerder houdt u regelmatig op de hoogte Doorgaans ontvangt u een keer per kwartaal een gedetailleerd rapport waarin u kunt zien welke mutaties er binnen uw portefeuille zijn geweest. En hoe het rendement van uw portefeuille zich ontwikkelt. Als u dat wilt, kunt u ook vaker op de hoogte worden gehouden. Zo is het vaak mogelijk om bij mutaties automatisch een te ontvangen. Of een inlogcode te krijgen zodat u wanneer u maar wilt uw gegevens kunt inzien. Net zoals bij internetbankieren. U kunt al uw aandacht geven aan het besturen van uw maatschappelijke organisatie. Over het vermogen hoeft u zich geen zorgen te maken. Uw aandeel in het beheer van de portefeuille beperkt zich tot drie dingen: u leest de rapportages van uw vermogensbeheerder, u ziet erop toe dat hij uw spelregels nakomt en u controleert of de performance van uw vermogen zich volgens plan ontwikkelt. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat u het nodig vindt een gesprek met uw vermogensbeheerder aan te gaan. Misschien wilt u de spelregels iets aanpassen omdat er een wijziging is opgetreden in de lopende verplichtingen. Misschien is er sprake van voortschrijdend inzicht van uw kant. Dat kan allemaal. U bent en blijft de baas. Uw vermogensbeheerder voert uit.

20 hoe vermogensbeheer in de praktijk Wel zorgen dat je in de driver s seat blijft Jaap Funnekotter, Stichting Zabawas Stichting Zabawas is opgericht door de Wassenaarse ondernemer C.J. Zanen om na zijn overlijden zijn vermogen te beheren. De stichting doet donaties aan personen en/ of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van cultuur, natuur, geneeskunde, sport en educatie. Zabawas-voorzitter Jaap Funnekotter: Bij leven had mijn oom het beheer over zijn vermogen al uitbesteed. Het lag voor de hand om dat na zijn overlijden zo te laten. Funnekotter: We hebben heel nadrukkelijk zelf de touwtjes in handen genomen. Zo hebben we niet zomaar een confectiemandaat verstrekt. We hebben heel precies de bandbreedte vastgesteld voor onze vermogensbeheerder en zorgvuldig omschreven waar wel en waar niet in belegd mag worden. In het beleggingsbeleid moeten de uitgangspunten van onze stichting goed zijn terug te vinden. Regelmatig voeren we intensieve gesprekken met onze vermogensbeheerder, waarin we de gang van zaken positief-kritisch evalueren. Voor ons is onze vermogensbeheerder een uitvoerende partij die moet doen wat wij willen. Onze vermogensbeheerder was gewend om meer ruimte te krijgen. Maar de deskundigheid waarmee we elkaar tegemoet treden heeft onze relatie zeer verdiept. Ik ben zeer tevreden met de huidige situatie.

21 hoe vermogensbeheer in de praktijk Participatie is ons speerpunt Hans Prenger, Johanna KinderFonds Het Johanna KinderFonds zet zich al 110 jaar in voor kinderen met een lichamelijke handicap. Prenger: Ons fonds ondersteunt projecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. In de zestiger jaren is het oorspronkelijke fonds in drieën gesplitst. Het Johanna KinderFonds kreeg toen de beschikking over een flink vermogen. Vanaf dat moment heeft het fonds het beheer van het vermogen uitbesteed. Het fonds financiert zijn projecten voornamelijk uit de inkomsten uit het vermogen. Prenger: Dit zijn kleinschalige projecten als speeltuinen en vakanties maar ook langdurige onderzoeksprojecten. Het speerpunt ligt op participatie. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat de jongvolwassenen en straks ook de kinderen kunnen meedoen in het arbeidsproces. Daarin speelt ook opleiding een zeer belangrijke rol. Wij werken nauw samen met onze sociale netwerken. Bij de grote onderzoeks projecten zijn wij vaak ook penvoerder. Wij beschikken over een zeer professionele staf die de projecten beoordeelt, en gedurende de loop van het project de ontwikkelingen en voortgang goed in de gaten houdt. Vaak gaan wij voor dit soort omvangrijke projecten op zoek naar co-financiers. Het Johanna KinderFonds neemt zijn rol als goed huisvader zeer serieus. Prenger: Het beheer van het vermogen ligt bij een financiële commissie waarin ook twee externe beleggingsexperts zitting hebben. We werken met twee externe vermogensbeheerders. Maandelijks ontvangen we rapportages. Twee keer per jaar evalueren we samen met onze vermogensbeheerder het afgelopen halfjaar. Als er aanleiding toe is organiseren we een tussentijdse telefonische vergadering. De financiële commissie adviseert vervolgens het bestuur. Een aantal jaar geleden heeft het fonds het beleggingsstatuut herijkt. Prenger: We wilden het statuut meer aan de huidige tijd aanpassen. Als het om duurzaamheid gaat viel er nog wel wat te verbeteren. Wij zijn hierbij heel nauw opgetrokken met onze vermogensbeheerders. Samen aan de slag en ieder vanuit zijn eigen expertise zorgen dat er iets goeds komt te staan. Een prima wisselwerking. Ook hier zie je dus weer hoe participatie voor ons fonds een belangrijk uitgangspunt is.

22 hoe vermogensbeheer in de praktijk Als je de deskundigheid niet in huis hebt, besteed het dan uit David Voûte, Moravian Church Foundation De Moravian Church Foundation bestaat al heel lang. David Voûte: Toen onze eerste missionarissen naar Suriname gingen, moesten ze in hun eigen levensonderhoud voorzien. Zo is er 243 jaar geleden een bedrijf opgericht om hen financieel te ondersteunen. Daar zijn door de eeuwen heen bedrijven bijgekomen. Op een gegeven moment zijn die in een stichting ondergebracht. De stichting financiert onder andere de theologische opleidingen en projecten in binnen- en buitenland. Dat kunnen sociale projecten zijn, steun bij (natuur)rampen, maar ook het onderhoud aan vastgoed of de bouw van nieuwe kerken. Zelf heeft de MCF geen kennis en mensen in huis om een effectenportefeuille te beheren. Voûte: Als je die kennis in huis wilt halen, moet je eigenlijk niet van één persoon afhankelijk willen zijn. Dan moet je er dus minimaal twee hebben die elkaar aanvullen. Dat vinden we gegeven de omvang van de portefeuille niet efficiënt. In hebben we dus gekozen voor extern vermogensbeheer. Het zal niemand verbazen dat wij als kerkgenootschap zo schoon mogelijk beleggen. Geen wapenhandel, drugs, alcohol. Een maatschappelijk verantwoord mandaat dus. Verder wordt onze portefeuille beheerd via asset allocatie. We hebben de verhouding van de verschillende vermogensbestanddelen in onze portefeuille bepaald en daar duidelijke onder- en bovengrenzen bij aangegeven. Voûte heeft vrijwel geen dagelijkse bemoeienis met de gang van zaken. Dat hoeft ook niet: een mandaat is een mandaat, vind ik. Eens per kwartaal hebben we een voortgangsgesprek. En dat is genoeg. Onze vermogensbeheerder komt met suggesties die we dan bespreken en op de vragen die ik heb, krijg ik een helder antwoord. En onze performance is goed. Dus ik heb alle reden om tevreden te zijn.

23 Wilt u graag van gedachten wisselen over een van de onderwerpen in dit boekje? Neem dan contact op met uw relatiemanager. Nog geen klant bij Instituten & Charitas? Maak dan een afspraak via onze website. Instituten & Charitas is gespecialiseerd in financiële dienstverlening aan maatschappelijke organisaties. Tot onze klanten rekenen wij Goede Doelen, Vermogensfondsen en Religieuze Instellingen. Wij staan bestuurders van deze organisaties met raad en daad terzijde bij het realiseren van hun maatschappelijke doelen. Bestuurders Box Informatie en inspiratie voor bestuurders Het bestuur & het maatschappelijk speelveld Het bestuur & aansprakelijkheid Het bestuur & scenarioplanning De organisatie & reputatiemanagement De organisatie & sociale media Het vermogen & de verplichtingen Het vermogen & het beleggingsstatuut Het vermogen & vermogensbeheer Het vermogen & vermogensbeheer is een uitgave van de Bestuurders Box voor betrokken bestuurders uitgegeven door ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas. Twitter Twitter LinkedIn Google + My Space Tumblr Bebo

Instituten & Charitas. het bestuur & Bestuurders Box. het maatschappelijk speelveld. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson

Instituten & Charitas. het bestuur & Bestuurders Box. het maatschappelijk speelveld. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas het bestuur & het maatschappelijk speelveld Bestuurders Box het bestuur & het maatschappelijk speelveld Instituten & Charitas het bestuur & het maatschappelijk speelveld Voorwoord

Nadere informatie

Instituten & Charitas. de organisatie & Bestuurders Box. reputatiemanagement. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson

Instituten & Charitas. de organisatie & Bestuurders Box. reputatiemanagement. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas de organisatie & reputatiemanagement Bestuurders Box de organisatie & reputatiemanagement Instituten & Charitas de organisatie & reputatiemanagement Vertrouwen is alles voor maatschappelijke

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Instituten & Charitas. het bestuur & Bestuurders Box. scenarioplanning. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson

Instituten & Charitas. het bestuur & Bestuurders Box. scenarioplanning. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas het bestuur & scenarioplanning Bestuurders Box het bestuur & scenarioplanning Instituten & Charitas het bestuur & scenarioplanning Wijzigingen in het maatschappelijk speelveld hebben

Nadere informatie

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman.

Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl is opgezet door Maurice Flinterman. Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin opgenomen informatie. Vergelijkuwvermogensbeheerder.nl kan echter niet verantwoordelijk en/of

Nadere informatie

Instituten & Charitas. de organisatie & Bestuurders Box. sociale media. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson

Instituten & Charitas. de organisatie & Bestuurders Box. sociale media. Instituten & Charitas Bestuurders Box - ABN AMRO MeesPierson Instituten & Charitas de organisatie & sociale media Bestuurders Box de organisatie & sociale media Instituten & Charitas de organisatie & sociale media Maatschappelijke organisaties ontlenen hun bestaansrecht

Nadere informatie

Bestuur rendement. Vrijwilligers. Aandacht.

Bestuur rendement. Vrijwilligers. Aandacht. Bestuur rendement. Vrijwilligers. Zouden alle vrijwilligers in Nederland tegelijk besluiten om ermee te stoppen dan is de chaos niet te overzien. De vrijwillige inzet in Nederland is enorm en veel activiteiten

Nadere informatie

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer

De klant in beeld. Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer De klant in beeld Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheer Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

uw vermogen in beheer

uw vermogen in beheer uw vermogen in beheer professioneel beheer van uw beleggingen Vroeger wilde ik alles in eigen hand houden. Op een gegeven moment drong het tot me door dat dit dus niet werkt. Gaandeweg ben ik steeds meer

Nadere informatie

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte

Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte Voorwaarden voor Vermogensbeheer A la Carte U laat Van Lanschot Bankiers uw vermogen beheren of u wilt dat wij uw vermogen voor u gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Vermogensbeheer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Doe mee aan onze. fotowedstrijd! Maak kans op een Flip Mino HD Camera

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Doe mee aan onze. fotowedstrijd! Maak kans op een Flip Mino HD Camera Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief Bestuursleden Erik van Dam en Edgar Geervliet: Het vertrouwen in het Abbott pensioenfonds is gerechtvaardigd: dekkingsgraad al boven de 105% Als de

Nadere informatie

RENDEMENT ZET IN OP STABILITEIT. Nr.1/juni 2010. Wij beheren uw vermogen

RENDEMENT ZET IN OP STABILITEIT. Nr.1/juni 2010. Wij beheren uw vermogen DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET AD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Risico beperken door expertise en transparantie RENDEMENT 3 DOSSIERS BELEGGEN

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wealth management Planning voor het familiebedrij f Filantropie Voordelig investeren in de maatschappij Medische innovaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis:

Nieuwsbrief. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. September 2010. Penningmeester Reinier Berghuis: Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Nieuwsbrief September 2010 Penningmeester Reinier Berghuis: Abbott heeft een mooie pensioenregeling Wij hebben een heel mooi fonds. Het is niet omdat ik toevallig

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

Praktijkgids. Levensfasenbeleid in het theater

Praktijkgids. Levensfasenbeleid in het theater Praktijkgids Levensfasenbeleid in het theater 4 life on stage VERANTWOORDING Life on Stage is een project van de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen en -producenten (VNT), de vakbond voor

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Dienstverlening op maat

Dienstverlening op maat Dienstverlening op maat Drie principes om uw dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte en situatie van uw klant Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie