5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor Ecologisch de planten en (bodem)dieren vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor Ecologisch de planten en (bodem)dieren vastgesteld"

Transcriptie

1 Codegroup Code Dutch description Dutch value English_Description English_Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric Centric Centric Centric 1 sikb.leverancier 1 4 Jess systems Jess systems Jess systems Jess systems 1 sikb.leverancier 1 5 Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners 1 sikb.leverancier 1 6 I.T. Works I.T. Works I.T. Works I.T. Works 1 sikb.leverancier 1 7 Tauw Tauw Tauw Tauw 1 sikb.leverancier 1 8 Groome Computer Services Groome Computer Services Groome Computer Services Groome Computer Services 1 sikb.leverancier 1 9 SCG SCG SCG SCG 1 sikb.leverancier 1 10 Genetics bv Genetics bv Genetics bv Genetics bv 1 sikb.leverancier 1 11 Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V sikb.leverancier 1 12 AL-West AL-West AL-West AL-West sikb.leverancier 1 13 RealDetection RealDetection RealDetection RealDetection sikb.leverancier 1 14 Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services sikb.leverancier 1 15 i-theses bvba i-theses bvba i-theses bvba i-theses bvba sikb.leverancier 2 1 StraBis/Squit Bodem StraBis/Squit Bodem StraBis/Squit Bodem StraBis/Squit Bodem sikb.applicatie 2 2 Globis Globis Globis Globis 1 sikb.applicatie 2 3 Nazca Nazca Nazca Nazca 1 sikb.applicatie 2 4 Bis4All Bis4All Bis4All Bis4All 1 sikb.applicatie 2 5 GeoBIS GeoBIS GeoBIS GeoBIS 1 sikb.applicatie 2 6 Lincs Lincs Lincs Lincs 1 sikb.applicatie 2 7 BoorManager BoorManager BoorManager BoorManager 1 sikb.applicatie 2 8 BOM BOM BOM BOM 1 sikb.applicatie 2 9 MiRaS MiRaS MiRaS MiRaS 1 sikb.applicatie 2 10 Advies2000 Advies2000 Advies2000 Advies sikb.applicatie 2 11 MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage 1 sikb.applicatie 2 12 K-Soil K-Soil K-Soil K-Soil 1 sikb.applicatie 2 13 GmisBIS GmisBIS GmisBIS GmisBIS 1 sikb.applicatie 2 14 LabCom LabCom LabCom LabCom 1 sikb.applicatie 2 15 LCS LCS LCS LCS 1 sikb.applicatie 2 16 AMIS AMIS AMIS AMIS 1 sikb.applicatie 2 17 BSB BSB BSB, Industrial sites soil remediation programme BSB, Industrial sites soil remediation programme sikb.applicatie 2 18 PAIS PAIS PAIS PAIS sikb.applicatie 2 19 StarLIMS StarLIMS StarLIMS StarLIMS sikb.applicatie 2 20 Bodin Bodin Bodin Bodin sikb.applicatie 2 21 Amity Networks & Training Amity Networks & Training Amity Networks & Training Amity Networks & Training sikb.applicatie 2 22 Bodembeheer Informatie Systeem Krimpenerwaard BISK BISK Bodembeheer Informatie Systeem Krimpenerwaard sikb.applicatie 2 23 TerraIndex TerraIndex TerraIndex TerraIndex sikb.applicatie 2 24 TerraBase TerraBase TerraBase TerraBase sikb.applicatie 3 1 Oracle Oracle Oracle Oracle 1 sikb.database 3 2 Dbase Dbase Dbase Dbase 1 sikb.database 3 3 Access Access Access Access 1 sikb.database 3 4 Informix Informix Informix Informix 1 sikb.database 3 5 Ingress Ingress Ingress Ingress 1 sikb.database 3 6 Progress Progress Progress Progress 1 sikb.database 3 7 Paradox Paradox Paradox Paradox 1 sikb.database 3 8 Interbase Interbase Interbase Interbase 1 sikb.database 3 9 Sybase Sybase Sybase Sybase 1 sikb.database 3 10 SQL Server SQL Server SQL Server SQL Server 1 sikb.database 3 11 ASCII ASCII ASCII ASCII 1 sikb.database 3 12 FlashFiler 2 FlashFiler 2 FlashFiler 2 FlashFiler sikb.database 3 13 Zope Database ZODB ZODB Zope Database sikb.database 4 1 Niet verontreinigd (geen vervolg) Niet verontreinigd (geen vervolg) Not contaminated (no follow-up) Not contaminated (no follow-up) 2 sikb.status_ver 4 2 Pot. Verontreinigd (geen vervolg) Pot. Verontreinigd (geen vervolg) Potentially contaminated (no follow-up) Potentially contaminated (no follow-up) 2 sikb.status_ver 4 3 Pot. ernstig Pot. ernstig Potentially serious Potentially serious 2 sikb.status_ver 4 4 Pot. urgent Pot. urgent Potentially urgent Potentially urgent 2 sikb.status_ver 4 5 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat Niet de ernstig bodem op de locatie niet ernstig is verontreinigd (licht tot matig verontreinigd of plaatselijk Not serious sterk verontreinigd) Not serious sikb.status_ver 4 6 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat ernstig, de bodem niet op urgent de locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet door de eigenaar/gebruiker/gemeente/provincie Serious, not urgent worden beheerd of, eerder, bij locatieontwikkeling word Serious, not urgent sikb.status_ver 4 7 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat ernstig, de bodem urgentie op de niet locatie bepaald ernstig is verontreinigd. De termijn waarop de verontreiniging Serious, gesaneerd urgency moet not worden, determined is nog niet vastgesteld Serious, urgency not determined sikb.status_ver 4 8 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat urgent de bodem san binnen op de 4 locatie jaar ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet binnen 4 jaar Urgent, na afgifte remediation van de beschikking within 4 years worden gesaneerd Urgent, remediation within 4 years sikb.status_ver 4 9 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat urgent de bodem san binnen op de 5-10 locatie jaar ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet binnen 5 tot Urgent, 10 jaar remediation na afgifte van within de beschikking 5-10 years worden gesaneerd Urgent, remediation within 5-10 years sikb.status_ver 4 10 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat urgent, de bodem start op sanering de locatie voor ernstig 2015 is verontreinigd. De sanering van de verontreiniging moet Urgent, vóór start 1 januari remediation 2015 zijn before gestart 2015 Urgent, start remediation before sikb.status_ver 4 11 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat ernstig, de bodem geen op spoed de locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet worden beheerd Serious, of, eerder, not urgent bij locatieontwikkeling worden gesaneerd Serious, not urgent sikb.status_ver 4 12 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat ernstig, de bodem spoed, op risico's de locatie wegnemen ernstig is en verontreinigd. uiterlijk saneren Op de voor locatie 2015moeten zo spoedig als Serious, mogelijk urgent, maatregelen eliminate getroffen risks, start worden remediation om de risico's before van 2015 de verontreiniging weg te nemen. Serious, urgent, elminate risks, start remediation before sikb.status_ver 4 13 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat ernstig, de bodem geen op risico's de locatie bepaald ernstig is verontreinigd. De risico's van de verontreiniging voor Serious, de mens, risks ecologie undetermined en verspreiding zijn niet vastgesteld Serious, risks undetermined sikb.status_ver 4 14 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat niet de ernstig, bodem op licht de tot locatie matig niet verontreinigd ernstig is verontreinigd. De aanwezige verontreinigingen Not overschrijden serious, light de interventiewaarden to moderate contamination van de Wet Bodembescherming niet. Voor de locatie bes Not serious, light to moderate contamination sikb.status_ver 4 15 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven dat niet de ernstig, bodem op plaatselijk de locatie sterk niet verontreinigd ernstig is verontreinigd. De aanwezige verontreinigingen Not overschrijden serious, local de interventiewaarden high contaminationvan de Wet Bodembescherming plaatselijk. Voor de loca Not serious, local high contamination sikb.status_ver 5 1 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor Humaan de mens vastgesteld Human Human sikb.risico 5 2 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgesteldheid verspreidingsrisico's Verspreiding vastgesteld Distribution Distribution sikb.risico 5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor Ecologisch de planten en (bodem)dieren vastgesteld Ecological Ecological sikb.risico 5 4 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor de mens Potentieel kunnen worden humaan vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd Potentially human There is a suspicion that this location potentially contains a human risk, but it is not yet possible to pass through the remediation criterion entirely. sikb.risico 5 5 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgesteldheid verspreidingsrisico's Potentieel kunnen verspreiding worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd Potentially distribution There is a suspicion that this location potentially contains a distribution risk, but it is not yet possible to pass through the remediation criterion entirely. sikb.risico 5 6 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor de planten Potentieel (bodem)dieren ecologischkunnen worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd Potentially ecological There is a suspicion that this location potentially contains a ecological risk, but it is not yet possible to pass through the remediation criterion entirely. sikb.risico 6 1 SUBAT en Werkprogramma tankstations SUBAT en Werkprogramma tankstations SUBAT and Filling stations programme SUBAT and Filling stations programme 1 sikb.convenant 6 2 Bodemsanering NS Bodemsanering NS NS railways soil remediation NS railways soil remediation 1 sikb.convenant 6 3 BSB-operatie/Bedrijvenregeling BSB-operatie/Bedrijvenregeling BSB programme/industrial sites arrangement BSB programme/industrial sites arrangement 1 sikb.convenant 6 4 VINEX-convenanten VINEX-convenanten New housing sites agreements/covenants New housing sites agreements/covenants 1 sikb.convenant 6 5 Bodemsaneringsprogramma staatseigendommen Bodemsaneringsprogramma staatseigendommen State property soil remediation programme State property soil remediation programme 1 sikb.convenant 6 6 Specifieke convenanten Specifieke convenanten Specific agreements/covenants Specific agreements/covenants 1 sikb.convenant 6 7 Gasfabrieken Gasfabrieken Gasworks Gasworks 1 sikb.convenant 6 8 Niet van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable 1 sikb.convenant 6 9 BodemCentrum BodemCentrum BodemCentrum BodemCentrum sikb.convenant 7 1 Statisch Statisch Static Static 1 sikb.stat_dyn 7 2 Dynamisch Dynamisch Dynamic Dynamic 1 sikb.stat_dyn 8 1 WBB WBB WBB WBB 1 sikb.initiatief 8 2 ISV ISV ISV ISV 1 sikb.initiatief 8 3 SEB SEB SEB SEB 1 sikb.initiatief 8 4 ALG ALG ALG ALG 1 sikb.initiatief

2 ILG ILG ILG ILG sikb.initiatief 9 1 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een oriënterend onderzoek uitvoeren worden OOuitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging. De basis Undertake voor dit initial onderzoek investigation is het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993) Undertake initial investigation sikb.vervolg 9 2 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een nader onderzoek worden uitvoeren uitgevoerd NO om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te bepalen. Undertake De basis further voor dit investigation onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de Undertake further investigation sikb.vervolg 9 3 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend onderzoek uitvoeren worden aanvullend uitgevoerd onderzoek naar aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging Undertake supplementary investigation Undertake supplementary investigation sikb.vervolg 9 4 In het kader van de Wet bodembescherming moet voor de vastgestelde verontreiniging uitvoeren een saneringsonderzoek SO worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden een aantal saneringsvarianten Undertake remediation tegen elkaar investigation afgewogen en wordt een voorkeursvariant geadviseerd Undertake remediation investigation sikb.vervolg 9 5 In het kader van de Wet bodembescherming moet een saneringsplan voor de vastgestelde opstellen verontreiniging SP worden opgesteld. In dit plan wordt een saneringsvariant uitgewerkt Define remediation plan Define remediation plan sikb.vervolg 9 6 Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering starten sanering Start remediation Start remediation sikb.vervolg 9 7 Om bij de verontreiniging risico's voor de mens, ecologie en/of verspreiding weg te nemen uitvoeren moet een tijdelijke tijdelijke beveiliging beveiliging zijn aangebracht of tijdelijke maatregelen zijn genomen Provide temporary protection Provide temporary protection sikb.vervolg 9 8 In het kader van de Wet bodembescherming moet na het uitvoeren van de sanering een uitvoeren evaluatie evaluatie worden opgesteld. In de evaluatie moet naar voren komen in hoeverre de saneringsdoelstellingen Arrange evaluation zijn gehaald die in het saneringsplan zijn geformuleerd Arrange evaluation sikb.vervolg 9 9 In het kader van de Wet bodembescherming vindt na de sanering actieve nazorg plaats uitvoeren om de (rest)verontreiniging actieve nazorg te beheersen en te beheren Provide active follow-up activities Provide active follow-up activities sikb.vervolg 9 10 In het kader van de Wet bodembescherming wordt na de sanering de (rest)verontreiniging monitoring gemonitoord om deze te beheersen en te beheren Monitoring Monitoring sikb.vervolg 9 11 In het kader van de Wet bodembescherming is de achtergebleven verontreiniging na de registratie sanering (restverontreiniging) geregistreerd in het BIS van de overheid, en daarnaast Record bij het Kadaster residual contamination Record residual contamination sikb.vervolg 9 12 voldoende onderzocht en/of gesaneerd voldoende onderzocht en/of gesaneerd Adequately investigated and/or remediated Adequately investigated and/or remediated sikb.vervolg 9 13 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend oriënterend Uitvoeren onderzoek aanvullend worden OOuitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.de Undertake basis supplementary voor dit onderzoek initial investigation is het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993) Undertake supplementary initial investigation sikb.vervolg 9 14 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend nader onderzoek Uitvoeren aanvullend worden uitgevoerd NO om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging Undertake te bepalen. supplementary De basis voor further dit onderzoek investigation is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1 Undertake supplementary further investigation sikb.vervolg 9 15 In het kader van de Wet bodembescherming moet voor de vastgestelde verontreiniging Uitvoeren een aanvullend aanvullend saneringsonderzoek SO worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden een aantal Undertake saneringsvarianten supplementary tegen remediation elkaar investigation afgewogen en wordt een voorkeursvariant geadviseerd Undertake supplementary remediation investigation sikb.vervolg 9 16 In het kader van de Wet bodembescherming moet een aanvullend saneringsplan voor de Uitvoeren vastgestelde aanvullend verontreiniging SP worden opgesteld. In dit plan wordt een aanvullende saneringsvariant Undertake supplementary uitgewerkt remediation plan Undertake supplementary remediation plan sikb.vervolg 9 17 Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de aanvullende Uitvoeren sanering aanvullende sanering Undertake supplementary remediation Undertake supplementary remediation sikb.vervolg 9 18 In het kader van de Wet bodembescherming moet na het uitvoeren van de aanvullende Uitvoeren sanering aanvullende een saneringsevaluatie evaluatie worden opgesteld. In de aanvullende evaluatie moet Undertake naar voren supplementary komen in hoeverre remediation de aanvullende evaluation saneringsdoelstellingen zijn gehaald die in Undertake supplementary remediation evaluation sikb.vervolg 9 19 Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek Uitvoeren moet historisch blijken of onderzoek op onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) die Undertake bodem mogelijk historical hebben investigation verontreinigd Undertake historical investigation sikb.vervolg 9 20 De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) voldoende activiteiten onderzochten/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader Adquately van de Wet investigated bodembescherming Adquately investigated sikb.vervolg 9 21 De resultaten van de evaluatie van de sanering geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende voldoende gesaneerd is gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming Adequately remediated Adequately remediated sikb.vervolg 9 22 Op basis van de informatie uit het Historisch BodemBestand is op deze locatie in het kader Hbb-cluster-inactief van de bodemsaneringsoperatie geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Op deze locaties HBB is (historical pas op termijn, soil records) of eerder cluster bij locatieontwikkeling, inactive een vervolgonderzoek noodza HBB (historical soil records) cluster inactive sikb.vervolg 10 1 Onbekend Onbekend Unknown Unknown 1 sikb.gebruik 10 2 Wonen met moestuin Wonen met moestuin Residential with kitchen garden Residential with kitchen garden 1 sikb.gebruik 10 3 Wonen met tuin Wonen met tuin Residential with garden Residential with garden 1 sikb.gebruik 10 4 Wonen zonder tuin Wonen zonder tuin Residential without garden Residential without garden 1 sikb.gebruik 10 5 Bedrijven, kantoren Bedrijven, kantoren Businesses, offices Businesses, offices 1 sikb.gebruik 10 6 Industrie Industrie Industry Industry 1 sikb.gebruik 10 7 Recreatie Recreatie Recreation Recreation 1 sikb.gebruik 10 8 Braakliggend Braakliggend Not used Not used 1 sikb.gebruik 10 9 Openbaar groen Openbaar groen Public greenery Public greenery 1 sikb.gebruik Infrastructuur/verkeer Infrastructuur/verkeer Infrastructure/traffic Infrastructure/traffic 1 sikb.gebruik Volkstuin Volkstuin Allotments Allotments 1 sikb.gebruik Weiland Weiland Pasture Pasture 1 sikb.gebruik (Glas)tuinbouw (Glas)tuinbouw Horticulture, with or without greenhouses Horticulture, with or without greenhouses 1 sikb.gebruik Akkerbouw Akkerbouw Agriculture Agriculture 1 sikb.gebruik Natuurgebied Natuurgebied Nature Nature 1 sikb.gebruik openbare gebouwen openbare gebouwen Public buildings Public buildings 1 sikb.gebruik Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) 1 sikb.gebruik School School School School 1 sikb.gebruik Stortplaats Stortplaats Dump Dump sikb.gebruik Wonen Wonen Residential Residential sikb.gebruik Voorzieningen Voorzieningen Support facilities Support facilities sikb.gebruik Recreatie / groenvoorziening Recreatie / groenvoorziening Recreation/greenery Recreation/greenery sikb.gebruik Landbouw Landbouw Agriculture Agriculture sikb.gebruik Water Water Water Water sikb.gebruik 11 1 De vastgestelde verontreiniging op de locatie is volledig gesaneerd. Het gehele geval van Volledig ernstige (locatie) bodemverontreiniging, waar de locatie onderdeel van uit maakt, is (nog) niet Complete volledig gesaneerd (site) Complete (site) sikb.sanering 11 2 De vastgestelde verontreiniging op de locatie wordt gefaseerd gesaneerd. Het gehele geval Gefaseerd van ernstige (locatie) bodemverontreiniging, waar de locatie onderdeel van uit maakt, is (nog) Staged niet (site) volledig gesaneerd Staged (site) sikb.sanering 11 3 De vastgestelde deelverontreiniging(en) op de locatie is/wordt per gedeelte(n) gesaneerd. Deelsanering Hierbij blijven (gedeelte één of locatie) meerdere deelverontreinigingen achter. Het gehele geval van ernstige Partial (part bodemverontreiniging, of the site) waar de locatie onderdeel van uit maakt, is eveneen Partial (part of the site) sikb.sanering 11 4 Het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging is volledig gesaneerd Volledig (hele geval) Complete (complete occurrence) Complete (complete occurrence) sikb.sanering 11 5 Het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging is gefaseerd volledig gesaneerd Gefaseerd (hele geval) Staged (complete occurrence) Staged (complete occurrence) sikb.sanering 12 1 Onbekend Onbekend Unknown Unknown sikb.bestemming 12 2 Wonen met moestuin Wonen met moestuin Residential with kitchen garden Residential with kitchen garden sikb.bestemming 12 3 Wonen met tuin Wonen met tuin Residential with garden Residential with garden sikb.bestemming 12 4 Wonen zonder tuin Wonen zonder tuin Residential without garden Residential without garden sikb.bestemming 12 5 Bedrijven, kantoren Bedrijven, kantoren Businesses, offices Businesses, offices sikb.bestemming 12 6 Industrie Industrie Industry Industry sikb.bestemming 12 7 Recreatie Recreatie Recreation Recreation sikb.bestemming 12 8 Braakliggend Braakliggend Not used Not used sikb.bestemming 12 9 Openbaar groen Openbaar groen Public greenery Public greenery sikb.bestemming Infrastructuur/verkeer Infrastructuur/verkeer Infrastructure/traffic Infrastructure/traffic sikb.bestemming Volkstuin Volkstuin Allotments Allotments sikb.bestemming Weiland Weiland Pasture Pasture sikb.bestemming (Glas)tuinbouw (Glas)tuinbouw Horticulture, with or without greenhouses Horticulture, with or without greenhouses sikb.bestemming Akkerbouw Akkerbouw Agriculture Agriculture sikb.bestemming Natuurgebied Natuurgebied Nature Nature sikb.bestemming openbare gebouwen openbare gebouwen Public buildings Public buildings sikb.bestemming Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) sikb.bestemming School School School School sikb.bestemming Stortplaats Stortplaats Dump Dump sikb.bestemming 13 1 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Leeflaag gevolg in van stand de houden vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Maintain een gebruiksbeperking clean top layer bestaat: de op de locatie aangebrachte leeflaag moet te allen Maintain clean top layer sikb.gebruiksbeperking 13 2 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Open gevolg verharding van de handhaven vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Maintain een gebruiksbeperking open paving bestaat: de op de locatie aangebrachte open verharding moet te Maintain open paving sikb.gebruiksbeperking 13 3 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Gesloten gevolg verharding van de vastgestelde handhavenverontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Maintain een gebruiksbeperking closed paving bestaat: de op de locatie aangebrachte gesloten verharding moe Maintain closed paving sikb.gebruiksbeperking 13 4 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg grazen van veevastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Livestock een gebruiksbeperking grazing prohibitedbestaat: op de locatie is het verboden om vee te laten grazen Livestock grazing prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 5 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg gewasteelt van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Agriculture een gebruiksbeperking prohibited bestaat: op de locatie is het verboden om gewassen te telen Agriculture prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 6 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg bouwactiviteiten van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Building een gebruiksbeperking prohibited bestaat: op de locatie is het verboden om opstallen te bouwen Building prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 7 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg graafactiviteiten van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Digging een gebruiksbeperking prohibited bestaat: op de locatie is het verboden graafactiviteiten uit t Digging prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 8 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg betreden van locaties vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Site een access gebruiksbeperking prohibited bestaat: op het is verboden om de locatie te betreden Site access prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 9 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg onttrekking van de vastgestelde grondwaterverontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Groundwater een gebruiksbeperking abstraction prohibited bestaat: op de locatie is het verboden grondwater te onttrekke Groundwater abstraction prohibited sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Grw gevolg onttrekkingssysteem van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Groundwater een gebruiksbeperking abstraction system bestaat: op de locatie moet een grondwater onttrekkingssysteem Groundwater abstraction system sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Luchtverversingssysteem gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Aeration een gebruiksbeperking system bestaat: op de locatie moet een luchtverversingssysteem worden Aeration system sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg aanleg van de veedrenkputten vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Digging een wells gebruiksbeperking for livestock prohibited bestaat: op de locatie is het verboden veedrenkputten aan te l Digging wells for livestock prohibited sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Aandacht gevolg voor van de drinkwaterleidingen vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Investigate een gebruiksbeperking drinking water pipes bestaat: op de locatie moet op korte termijn worden onderzocht Investigate drinking water pipes sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Monitoring gevolg van grondwater de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Groundwater een gebruiksbeperking monitoring bestaat: op de locatie moet de vastgestelde grondwaterverontre Groundwater monitoring sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Monitoring gevolg van lucht de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Atmosphere een gebruiksbeperking monitoring bestaat: op de locatie moet de luchtkwaliteit worden gemonitoo Atmosphere monitoring sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven dat als Verbod gevolg verwijderen/beschadigen van vastgestelde verontreiniging nazorgvoorzieningen en/of de uitgevoerde sanering op de locatie Prohibition een gebruiksbeperking removal/damage bestaat: follow up op care de locatie provisions zijn na de sanering voor de restverontr Prohibition removal/damage follow up care provisions sikb.gebruiksbeperking 14 1 Geen zorg Geen zorg No management No management 2 sikb.zorg 14 2 Registratie Registratie Registration Registration 1 sikb.zorg

3 Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring 1 sikb.zorg 14 4 Tijdelijke beveiliging Tijdelijke beveiliging Temporary protection Temporary protection 2 sikb.zorg 14 5 IBC IBC Isolate, manage, monitor Isolate, manage, monitor 1 sikb.zorg 14 6 Op deze locatie is na sanering geen nazorg nodig, of de nazorg is afgerond Geen Nazorg No follow-up care On this location no follow-up care is needed after remediation, or the follow-up care is completed sikb.zorg 15 1 Grond Grond Soil Soil 1 sikb.contour 15 2 Grondwater Grondwater Groundwater Groundwater 1 sikb.contour 15 3 Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) 1 sikb.contour 15 4 Grond en Grondwater Grond en Grondwater Soil and groundwater Soil and groundwater 1 sikb.contour 16 1 S S S S 1 sikb.overschrijding 16 2 T T T T 1 sikb.overschrijding 16 3 I I I I 1 sikb.overschrijding 16 4 K1 K1 K1 K1 1 sikb.overschrijding 16 5 K2 K2 K2 K2 1 sikb.overschrijding 16 6 K3 K3 K3 K3 1 sikb.overschrijding 16 7 K4 K4 K4 K4 1 sikb.overschrijding 16 8 BGW BGW BGW BGW 1 sikb.overschrijding 16 9 KO KO KO KO 1 sikb.overschrijding Overschrijding van de Maximale Waarde, zoals vastgesteld in de lokale (water)bodemkwaliteitskaart Maximale Waarde of afgeleid uit bodemfunctieklassenkaart (zie Besluit Bodemkwaliteit). Maximum value Exceeding the maximum value, as determined in the local (water)soilquality map or derived from the soilfunctionclasses map (see the Soil Quality Decree (dutch: sikb.overschrijding BBK) 17 1 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verontreiniging verw., aanvulgrond is volledig schoon verwijderd. (MF) De ontgraven bodemlaag is aangevuld met schone Complete grond removal, clean backfill (multifunctional) Complete removal, clean backfill (multifunctional) sikb.san_bovengrond 17 2 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verontreiniging verw., aanvulgrond is volledig achtergrond verwijderd. De ontgraven bodemlaag is aangevuld met grond Complete waarvan removal, de kwaliteit backfill vergelijkbaar with background is met de concentrations kwaliteit van de bovengrond in de omgev Complete removal, backfill with background concentrations sikb.san_bovengrond 17 3 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verontreiniging verw., aanvulgrond is volledig BGW verwijderd. De ontgraven bodemlaag is aangevuld met grond Complete waarvan removal, de kwaliteit backfill voldoet BGWaan de BodemGebruiksWaarden (BGW) voor de betreffende l Complete removal, backfill BGW sikb.san_bovengrond 17 4 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging schone is leeflaag een leeflaag van schone grond aangebracht Provide clean top layer Provide clean top layer sikb.san_bovengrond 17 5 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging leeflaag is achtergrondwaarde een leeflaag aangebracht waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met Provide kwaliteit top layer van with de bovengrond background concentrations in de omgeving (achtergrondwaarde) Provide top layer with background concentrations sikb.san_bovengrond 17 6 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging leeflaag is BGW een leeflaag aangebracht waarvan de kwaliteit voldoet aan de BodemGebruiksWaarden Provide top layer to soil (BGW) standards voor de betreffende locatie Provide top layer to soil standards sikb.san_bovengrond 17 7 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging verharding/isolatie is een verhardingslaag aangebracht waardoor de verontreiniging is Provide geïsoleerd pavement/isolation Provide pavement/isolation sikb.san_bovengrond 17 8 Er is geen saneringsvariant voor de bovengrond van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable sikb.san_bovengrond 17 9 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Volledig is volledig verwijderen, verwijderd. aanvulgrond De ontgraven Maximale bodemlaag Waardeis aangevuld met grond met een kwaliteit Complete gelijk removal, of beter replenish dan de Maximale soil of Maximum Waarde Value die geldt op de betreffende locatie (zie Complete removal of contamination, replenished with soil of quality equal to or better than the Maximum Value (see the Dutch 3Soil Quality Decree (BBK)). sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde Aanbrengen verontreiniging leeflaag is Maximale een leeflaaf Waarde aangebracht waarvan de kwaliteit gelijk of beter dan Apply de Maximale topsoil Maximum Waarde die Value geldt op de betreffende locatie (zie Besluit bodemkwaliteit Apply topsoil with quality equal or better than the Maximum Value (see the Dutch Soil Quality Decree (BBK)) sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijke tot Maximale verwijderd Waarde, tot de aanvulgrond Maximale Waarde schoondie geldt voor de betreffende locatie Removal (zie until Besluit Maximum Bodemkwaliteit Value, added en bodemfunctieklassenkaart), soil clean waarna schone aanvul Partial removal of the contamination until the Maximum Value (see the Dutch Soil Quality Decree (BBK)) whereupon clean soil 3is added sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijk tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond Maximale Waarde achtergrond die geldt voor de betreffende locatie Removal (zie Besluit until the Bodemkwaliteit Maximum Value, en bodemfunctieklassenkaart), added soil background valuewaarna aanvulgrond is Partial removal of the contamination until the Maximum Value (see the Dutch Soil Quality Decree (BBK)), whereupon soil is added that is of a quality equal or cleaner sikb.san_bovengrond than the background value De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijk tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond Maximale Waarde Maximale die geldt Waarde voor de betreffende locatie Removal (zie Besluit until the Bodemkwaliteit Maximum Value, en bodemfunctieklassenkaart), added soil Maximum Value waarna aanvulgrond is Partial removal of the contamination until the Maximum Value (see the Dutch Soil Quality Decree (BBK)), whereupon soil is added that is of a quality equal or cleaner sikb.san_bovengrond than the Maximum Value De verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er heeft echter geen aanvulling plaatsgevonden De verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er heeft echter geen aanvulling plaatsgevonden The contamination in the soil is completely removed, there has been no replacement The contamination in the soil is completely removed, there has been no replacement sikb.san_bovengrond 18 1 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering wordt stabiel, geen stabiele restverontr./zorg/mon. eindsituatie gerealiseerd zonder restverontreiniging, zorgmaatregelen Stable, of monitoring. no residual Dit contamination/management/monitoring betreft een volledige verwijdering die zowel 'direct' als na ma Stable, no residual contamination/management/monitoring sikb.san_ondergrond 18 2 stabiel, geen restver./zorg, wel mon (1) stabiel, geen restver./zorg, wel mon (1) Stable, no residual contamination/mgmt; mon. (1) Stable, no residual contamination/mgmt; mon. (1) 2 sikb.san_ondergrond 18 3 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering wordt stabiel, een kl.restver./pas.zorg, stabiele eindsituatie geen gerealiseerd mon met een kleine restverontreiniging en passieve Stable, zorg. minor Na de res.cont./passive sanering is het mgmt; niet noodzakelijk mon de bodemverontreiniging te monito Stable, minor res.cont./passive mgmt; no mon sikb.san_ondergrond 18 4 stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2) stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2) Stable, minor res.cont./passive mgmt; mon. (2) Stable, minor res.cont./passive mgmt; mon. (2) 2 sikb.san_ondergrond 18 5 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering wordt stabiel, een gr.restver./pas.zorg, stabiele eindsituatie geen gerealiseerd mon met een grote restverontreiniging en passieve Stable, zorg. minor Na de res.cont./passive sanering is het niet mgmt; noodzakelijk mon de bodemverontreiniging te monitor Stable, minor res.cont./passive mgmt; no mon sikb.san_ondergrond 18 6 stabiel, gr.restver./pas.zorg, wel mon. (3) stabiel, gr.restver./pas.zorg, wel mon. (3) Stable, major res.cont./passive mgmt; mon. (3) Stable, major res.cont./passive mgmt; mon. (3) 2 sikb.san_ondergrond 18 7 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering wordt restverontreiniging, geen stabiele monitoring eindsituatie gerealiseerd. Er moet actieve nazorg plaatsvinden in de Residual vorm van contamination, een eeuwigdurende monitoring bewaking door middel van montioringssysteem Residual contamination, monitoring sikb.san_ondergrond 18 8 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering wordt restverontreiniging, geen stabiele IBC eindsituatie gerealiseerd. Er moet actieve nazorg plaatsvinden in de Residual vorm van contamination, het actief beheersen isolate, mgmt, en/of isoleren mon. (IBC) van de verontreiniging en monit Residual contamination, isolate, mgmt, mon sikb.san_ondergrond 18 9 Er is geen saneringsvariant voor de ondergrond van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable sikb.san_ondergrond 19 1 aannemer aannemer Contractor Contractor 1 sikb.subject 19 2 adviseur adviseur Consultant Consultant 1 sikb.subject 19 3 belanghebbende belanghebbende Stakeholder Stakeholder 1 sikb.subject 19 4 eigenaar eigenaar Owner Owner 1 sikb.subject 19 5 erfpachter erfpachter Tenant (land lease) Tenant (land lease) 1 sikb.subject 19 6 gebruiker gebruiker User User 1 sikb.subject 19 7 gemachtigde gemachtigde Representative Representative 1 sikb.subject 19 8 Gemeente Gemeente Municipality Municipality 1 sikb.subject 19 9 huurder huurder Tenant Tenant 1 sikb.subject Inspectie Inspectie Inspectorate Inspectorate 1 sikb.subject Kadaster Kadaster Cadastre Cadastre 1 sikb.subject locatie adres locatie adres Site address Site address 1 sikb.subject melder melder Reported by Reported by 1 sikb.subject provincie provincie Province Province 1 sikb.subject veroorzaker veroorzaker Party who caused the contamination Party who caused the contamination 1 sikb.subject BSB BSB BSB, Industrial sites soil remediation programme BSB, Industrial sites soil remediation programme 1 sikb.subject Opdrachtgever Opdrachtgever Client Client 1 sikb.subject Voormalige eigenaar Voormalige eigenaar Former owner Former owner 1 sikb.subject Waterschap Waterschap Waterschap (water control board) Waterschap (water control board) 1 sikb.subject Initiatief Sanering Initiatief Sanering Initiative for the remediation taken by Initiative for the remediation taken by 1 sikb.subject (on)schuldig eigenaar (on)schuldig eigenaar Culpable/nonculpable owner Culpable/nonculpable owner 1 sikb.subject projectontwikkelaar projectontwikkelaar Project developer Project developer sikb.subject aanvrager subsidie aanvrager subsidie Grant requested by Grant requested by sikb.subject indiener zienswijze indiener zienswijze Formal comments submitted by Formal comments submitted by sikb.subject uitvoerder uitvoerder Subcontractor Subcontractor sikb.subject 20 1 Een inventariserend onderzoek in een speciaal kader Bijzonder inventariserend onderzoek Special initial investigation Special initial investigation sikb.ond_type 20 2 Een archiefonderzoek, inclusief een locatiebezoek of gevelinspectie, naar activiteiten die Historisch op deze locatie onderzoek hebben plaatsgevonden. Met een historisch onderzoek kan voorspeld worden Historical of investigation er een risico is op bodemverontreiniging en kan de strategie voor veldon Historical investigation sikb.ond_type 20 3 Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging Indicatief onderzoek Indicative investigation Indicative investigation sikb.ond_type 20 4 Een bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging Bodemsanering het kader bedrijven van de algemene (BSB) maatregel van bestuur: bodemsanering van in gebruik Industrial zijnde sites bedrijfsterreinen soil remediation programme (BSB) Industrial sites soil remediation programme (BSB) sikb.ond_type 20 5 Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die beschrijft welke bodemonderzoekstrategie Verkennend het best onderzoek voor betreffende NEN 5740 situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te Initial kunnen investigation doen over de to bodemkwaliteit NEN 5740 op een locatie Initial investigation to NEN sikb.ond_type 20 6 Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie beschrijft welke bodemonderzoekstrategie Verkennend het best onderzoek voor betreffende NVN 5740 situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen Initial investigation doen over de to bodemkwaliteit NVN 5740 op een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze Initial investigation to NVN sikb.ond_type 20 7 Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op een locatie bodemverontreiniging Orienterend voorkomt. In bodemonderzoek veel onderzoeken wordt een onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN Preliminary 5740 investigation Preliminary investigation sikb.ond_type 20 8 Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en ernst van de eerder aangetroffen Nader onderzoek verontreiniging Further investigation Further investigation sikb.ond_type 20 9 Een onderzoek waarin verschillende mogelijke varianten worden beschreven om een vastgestelde Sanerings onderzoek verontreiniging te saneren Remediation investigation Remediation investigation sikb.ond_type Een plan waarin de voorgestelde aanpak van de bodemsanering wordt beschreven Saneringsplan Remediation plan Remediation plan sikb.ond_type Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering Sanerings evaluatie Remediation evaluation Remediation evaluation sikb.ond_type Een rapportage die conclusies beschrijft van de uitgevoerde monitoring van een sanering Monitoringsrapportage of verontreiniging Monitoringreport Monitoringreport sikb.ond_type Een rapportage waarin wordt beschreven welke (na)zorgmaatregelen bij een bodemsanering (Na)zorgrapportage zijn getroffen Follow-up report Follow-up report sikb.ond_type Een verkorte rapportage van een bodemonderzoek in briefvorm brf (briefrapport) Report, letter Report, letter sikb.ond_type Een rapport van een bodemonderzoek ter aanvulling op een of meer eerder opgestelde avr rapporten (aanvullend rapport) Report, supplementary Report, supplementary sikb.ond_type Verkorte rapportage van een bodemonderzoek per fax fax Fax Fax sikb.ond_type Een onderzoek om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. Met de uitkomsten van dit Nul situatieonderzoek kan in toekomst bekeken worden of door activiteiten op deze locatie de Baseline bodemkwaliteit investigation is veranderd Baseline investigation sikb.ond_type Een rapport dat het onderzoek naar de kwaliteit van een bouwstof (inclusief grond) beschrijft, Bouwstoffenbesluit is opgesteld in het kader van het voormalige Bouwstoffenbesluit Building Materials Decree Building Materials Decree sikb.ond_type Een onderzoek dat is verricht voorafgaand aan een historisch onderzoek, bijvoorbeeld een Pre-HO archiefinventarisatie Before the historical investigation stage Before the historical investigation stage sikb.ond_type Een bodemonderzoek dat is verricht bij een ondergrondse tank in het kader van het Besluit BOOTOpslag Ondergrondse Tanks (BOOT) Underground storage tanks regulations (BOOT) Underground storage tanks regulations (BOOT) sikb.ond_type Een grondonderzoek naar asbest volgens norm NEN 5707 die beschrijft welke strategie ASB in bepaalde - asbest situaties onderzoek gevolgd NEN 5707 moet worden ASB - asbestos survey to NEN 5707 ASB - asbestos survey to NEN sikb.ond_type Een onderzoek waarvan de kwaliteit van een partij grond is onderzocht ten behoeve van Partijkeuring de voorgenomen grondtoepassing van deze grond Batch survey soil Batch survey soil sikb.ond_type Een melding van een saneringsplan voor het saneren van een verontreiniging in het kader Meldingsformulier van het Besluit BUS Uniforme saneringsplan Saneringen Declaration table BUS remediation plan Declaration table BUS remediation plan sikb.ond_type

4 Een melding van een evaluatieverslag van een uitgevoerde sanering in het kader van het Meldingsformulier Besluit Uniforme BUS Saneringen evaluatieverslag Declaration table BUS evaluation report Declaration table BUS evaluation report sikb.ond_type Een waterbodemonderzoek volgens norm NVN 5720 die beschrijft welke waterbodemonderzoekstrategie Verkennend onderzoek het best voor voor waterbodems betreffende (NVN situatie 5720) geschikt is om uiteindelijk een uitspraak Exploratory te kunnen research doen for sediments over de waterbodemkwaliteit (under water) (NVN op 5720) een locatie Exploratory research for sediments (under water) (NVN 5720) sikb.ond_type Een waterbodemonderzoek volgens richtlijn Nader Onderzoek voor waterbodems (AKWA Rapport , conform RIZA-nota de richtlijn ), NO voor waarin waterbodems gekeken wordt (AKWA naar , de ernst RIZA-nota en urgentie )Report van de eerder conforming aangetroffen directive waterbodemverontreiniging NO for sediments (under water) (AKWA , RIZA-nota ) Report conforming directive NO for sediments (under water) (AKWA , RIZA-nota ) sikb.ond_type Een rapport volgens de Handleiding sanering waterbodems (AKWA ) Rapport conform de handleiding sanering waterbodems (AKWA ) Report conforming user manual remediation sediments (under water) (AKWA ) Report conforming user manual remediation sediments (under water) (AKWA ) sikb.ond_type Een plan van aanpak voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger) Action plan (maintenance dredged material) Action plan (maintenance dredged material) sikb.ond_type Een onderzoek volgens norm NTA 5727die beschrijft welke strategie in bepaalde situaties Asbest gevolgd onderzoek moet worden waterbodem voor asbestonderzoek (NTA 5727) in de waterbodem Asbestos survey sediment (under water) (NTA 5727) Asbestos survey sediment (under water) (NTA 5727) sikb.ond_type Een plan waarin wordt beschreven welke (na)zorgmaatregelen bij een bodemsanering zijn Nazorgplan getroffen Follow-up plan Follow-up plan sikb.ond_type Een plan die conclusies beschrijft van de uitgevoerde monitoring van een sanering of verontreiniging Monitoringsplan Monitoring plan Monitoring plan sikb.ond_type Een specifiek onderzoek om de kwaliteit van de lucht vast te stellen. Dit onderzoek is niet Bodemluchtonderzoek gecombineerd uitgevoerd met andere onderzoeken om bijvoorbeeld de kwaliteit van Soil-air grond(water) research vast te stellen Soil-air research, if this is not a part of another investigation sikb.ond_type Een onderzoek dat is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol voor een eerste evaluatie Verkennend van bodemverontreiniging onderzoek stortplaatsen op voormalige stortplaatsen Initial investigation landfills Investigation, conducted according to the research protocol for a first evaluation of soil contamination on former landfills sikb.ond_type Onderzoek, uitgevoerd volgens de handreiking Identificatie Spoedlocaties ten behoeve van Versnellingsprotocol snelle schifting op Spoedlocaties potentieel spoed/geen spoed. Acceleration protocol Emergency locations Research according to the guide for Identification Emergeny locations for rapid screening for potential emergency/no emergency sikb.ond_type 21 1 HO fase HO fase Historical investigation stage Historical investigation stage 1 sikb.fase 21 2 BIO fase BIO fase Special initial investigation stage Special initial investigation stage 1 sikb.fase 21 3 meldingsfase meldingsfase Notification stage Notification stage 1 sikb.fase 21 4 OO fase OO fase Initial investigation stage Initial investigation stage 1 sikb.fase 21 5 NO fase NO fase Further investigation stage Further investigation stage 1 sikb.fase 21 6 SO fase SO fase Remediation investigation stage Remediation investigation stage 1 sikb.fase 21 7 SP fase SP fase Remediation plan stage Remediation plan stage 1 sikb.fase 21 8 saneringsfase saneringsfase Remediation stage Remediation stage 1 sikb.fase 21 9 evaluatie fase evaluatie fase Evaluation stage Evaluation stage 1 sikb.fase zorg fase zorg fase Management stage Management stage sikb.fase Onderzoek is uitgebracht in het kader van de nazorg fase. nazorg fase follow-up phase Research has been released as part of the follow-up phase sikb.fase 22 1 bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling Change in use, VINEX (housing), site development Change in use, VINEX (housing), site development 1 sikb.aanleiding 22 2 BOOT BOOT Underground storage tanks regulations Underground storage tanks regulations 1 sikb.aanleiding 22 3 Bouwvergunning Bouwvergunning Building permit Building permit 1 sikb.aanleiding 22 4 Civieltechnisch Civieltechnisch Civil engineering Civil engineering 1 sikb.aanleiding 22 5 Calamiteit Calamiteit Emergency Emergency 1 sikb.aanleiding 22 6 Landsdekkend Landsdekkend Nationwide Nationwide 1 sikb.aanleiding 22 7 Nulsituatie Nulsituatie Baseline situation Baseline situation 1 sikb.aanleiding 22 8 Transactie Transactie Transaction Transaction 1 sikb.aanleiding 22 9 Vermoeden of melding verontreiniging Vermoeden of melding verontreiniging Contamination suspected or reported Contamination suspected or reported 1 sikb.aanleiding Voorgaand Voorgaand Previous Previous 1 sikb.aanleiding ISV-programmering ISV-programmering Urban renewal programme Urban renewal programme 1 sikb.aanleiding Onbekend Onbekend Unknown Unknown 1 sikb.aanleiding 23 1 grondboring grondboring borehole borehole 1 sikb.meetpunt 23 2 peilbuis met 1 filter peilbuis met 1 filter monitoring well with 1 filter monitoring well with 1 filter 1 sikb.meetpunt 23 3 peilbuis met 2 filters peilbuis met 2 filters monitoring well with 2 filters monitoring well with 2 filters 1 sikb.meetpunt 23 4 peilbuis met 3 filters peilbuis met 3 filters monitoring well with 3 filters monitoring well with 3 filters 1 sikb.meetpunt 23 5 sondering sondering sonde test sonde test 1 sikb.meetpunt 24 1 Handboorgereedschap met twee verticale schoepen om het bodemmonster vast te houden edelman en schroefachtige punt (NPR) Edelman Edelman sikb.boorapparaat 24 2 Handboorgereedschap met gesloten buis en aan de onderzijde twee boorpunten (NPR) riverside Riverside Riverside sikb.boorapparaat 24 3 pulsboor pulsboor bailer bailer 1 sikb.boorapparaat 24 4 steekbus steekbus core sampler core sampler 1 sikb.boorapparaat 24 5 spiraal spiraal auger auger 1 sikb.boorapparaat 24 6 betonboor betonboor concrete drill concrete drill 1 sikb.boorapparaat 24 7 puinboor puinboor stony soil auger stony soil auger 1 sikb.boorapparaat 24 8 zuigerboor zuigerboor piston sampler piston sampler 1 sikb.boorapparaat 24 9 mantelboor mantelboor core drill core drill 1 sikb.boorapparaat De ramguts is een solide geconstrueerde guts die met behulp van een sloophamer in de ramguts grond wordt gedreven (NPR) window sampler for percussion hammer window sampler for percussion hammer sikb.boorapparaat casing casing casing casing 1 sikb.boorapparaat Half-cylindrische open boor met aan de onderkant een scherpe snijrand (NPR) guts gouge auger gouge auger sikb.boorapparaat Klein steektoestel waar het monster niet in contact komt met kunststoffen of ingesloten Steektoestel lucht (NPR) zonder folie Core sampler without foil Small core sampler in which the sample has no contact with plastic or enclosed air (NPR (Dutch Practice Directive) sikb.boorapparaat Zuigerboor die sonisch trillend met een lichte machine de grond in wordt gebracht. De zuiger Aqualock-sampler wordt met waterdruk geblokkeerd gehouden totdat de punt op de gewenste diepte Aqualock-sampler is (NPR) Piston sampler, sonically inserted in the soil with a light machine. The piston is kept blocked with water until the tip is at the desired depth (NPR) sikb.boorapparaat Opgebouwd uit sterke stangen die zijn omwonden met een brede stalen spiraal. Al draaiend Avegaarboor vijzelt de boor grond omhoog (NPR) Auger Constructed from strong rods, covered with a broad steel spiral. While turning it lifts soil (NPR) sikb.boorapparaat Bestaat uit een snijkop met daaraan bevestigd een doorzichtige polyvinylchloride (PVC)-steekbuis Beeker-sampler die met verlengstangen de bodem in wordt gedreven. Een zuiger in de steekbuis Beeker-sampler zorgt voor een onderdruk waardoor het monster gemakkelijker de steekbuis (monste It consists of a cutter head attached to a transparent polyvinyl chloride (PVC) core sampler, is driven into the soil with plug extension rods. A piston in the sample sikb.boorapparaat tube creates a vacuum which makes it easier t Continu boorsysteem om zonder te boren in één keer vanaf het maaiveld een monster Begemann-sampler van tien à twintig meter lengte te steken. Dit is mogelijk doordat een zich afwikkelende Begemann-sampler kous en een boorspoeling wrijving tussen grondmonster en steekapparaat vrijwel gehee Continuous drilling system to get a sample of about ten to twenty meters length without drilling. This is possible because a unrolling sock and sampler rinsing sikb.boorapparaat reduces the friction between soil sample and sam Groep van stekers met een grote, ronde, vierkante of rechthoekige steekbuis. De belangrijkste Boxcorerovereenkomst tussen de typen zijn de grote totaalmassa en het feit dat gestoken Boxcorer monsters praktisch ongeroerd zijn (NPR) Group of core samplers with a large, round, square or rectangular core tube. The main resemblance between the types are the 1large 7.0.0total mass and the fact that sikb.boorapparaat core samples are practically undisturbed (NPR) Metalen buis die is voorzien van een zuiger met een aan de zuiger bevestigde steunkous. Continous De buis soil is verlengbaar. sampler De steunkous is voorafgaand aan het steken opgestroopt in de Continous steekkop soil (NPR) sampler Metal tube which has a piston with an attached support stocking. The tube is extendable. The support stocking is rolled up in the core sampler prior to using (NPR) sikb.boorapparaat Verdringend boorsysteem (tijdens de boring wordt geen grond naar boven gebracht) om Drukkend peilbuis de boorsysteem bodem in te brengen door middel van continue druk (NPR) Displacement drilling system Displacement drilling system (during the drilling no soil is removed) to get a monitoring well in the soil by means of continuous 1pressure (NPR) sikb.boorapparaat Happer die aan een stang wordt neergelaten (NPR) Ekman-Birge-happer Ekman-Birge-snapper Snapper that is lowered with a rod (NPR) sikb.boorapparaat Klein steektoestel met inlegfolie (NPR) Foliesteektoestel Film core sampling device Small core sampling device with inlay film (NPR) sikb.boorapparaat Handboorgereedschap voor ondiep bodemonderzoek met gesloten buis en aan de onderzijde Grindboor twee boorpunten die naar buiten zijn gebogen waardoor het boorgat groter is dan Gravelsampler de diameter van de buis (NPR) Hand drilling tool for superficial soil investigation with a closed tube and at the bottom two drill points that are bent outside to create a bigger borehole than the sikb.boorapparaat diameter of the tube (NPR) Verdringend boorsysteem (tijdens de boring wordt geen grond naar boven gebracht) om Hamerend peilbuis de boorsysteem bodem in te brengen door middel van hameren (NPR) Hammering drilling system Displacement drilling system (during the drilling no soil is removed) to place a monitoring well through hammering (NPR) sikb.boorapparaat Buis die aan de bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een klepmechanisme Handpuls dat er voor zorgt dat het opgehaalde materiaal niet terugvalt. Wordt handmatig Hand de grond bailer ingedreven (NPR) Tube, open on top and with valve mechanism at the bottom, to ensures that the retrieved material does not fall back. Operated 1manually (NPR) sikb.boorapparaat Opgebouwd uit sterke holle stangen die zijn omwonden met een brede stalen spiraal (NPR) Holle avegaar Hollow auger Constructed from strong hollow rods covered with a broad steel spiral (NPR) sikb.boorapparaat Metalen statief waarin een perspex monsterbuis is bevestigd. De monsterbuis kan met Jenkins-mudsampler kleppen aan beide zijden worden afgesloten (NPR) Jenkins-mudsampler Metal tripod to which a perspex sampling tube is attached. The sample tube can be closed at the ends with valves (NPR) sikb.boorapparaat Machinaal boorsysteem voor harde gesteenten (NPR) Kernboor Core drill Mechanical drilling system for hard rock (NPR) sikb.boorapparaat Kegel met snijdend uiteinde bevestigd aan een gevoerde monsterbuis voor ongeroerde Mostap grondmonsters (NPR) Mostap Cone with a cutting mouth at the base, connected to a sampling tube, to take undisturbed soil samples (NPR) sikb.boorapparaat Transparante buis met de daarin een zuiger die door middel van een zuigerstang en koord Multi-sampler wordt bediend (NPR) Multi-sampler Transparent tube in which a piston that is operated through a piston rod and cord (NPR) sikb.boorapparaat Steektoestel voor grondmechanisch onderzoek (NPR) Puls-/Akkerman-steektoestel Bailer-/Akkerman-core sampler Core sampler for soil mechanical research (NPR) sikb.boorapparaat Buis die aan de bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een klepmechanisme Pulsinstallatie dat er voor machinaal zorgt dat het opgehaalde materiaal niet terugvalt. Wordt machinaal de Mechanical grond ingedreven bailer (NPR) Tube, open on top and with valve mechanism at the bottom, to ensures that the retrieved material does not fall back. Operated 1mechanically (NPR) sikb.boorapparaat Buizen van een betrekkelijk geringe middellijn die in een zodanig snelle trilling (70Hz - 200Hz) Sonisch worden boorsysteem gebracht dat de bodemmassa in een zeer dunne laag rond de punt en langs Sonic de drilling buizen system vloeibaar wordt (NPR) Tubes of a relatively small diameter, moved in such a fast vibration (70Hz - 200Hz) that the soil is liquefied in a very thin layer 1around the tip and along tube (NPR) sikb.boorapparaat Steekapparaat bestaand uit een stalen steekbuis afgesloten met een zuiger, die met een Spitsmuis standaard sondeerbuis in gesloten toestand wordt weggedrukt tot de gewenste monsterdiepte Spitsmuis is bereikt (NPR) Core sampling device consisting of a steel sampling tube closed with a piston. Is pushed into the soil with a standard probe tube 1 in closed state until the desired sikb.boorapparaat depth is reached (NPR) Monsterbuis in een verzwaarde monsterbuishouder die vanaf een vaartuig in vrije val uit Valbom een hijsarm wordt neergelaten (NPR) Valbom Sampling tube in a weighted sampling tube holder. Is lowered by freefall from a vessel with a crane (NPR) sikb.boorapparaat Handsteektoestel voor grondmechanisch onderzoek (NPR) Van der Horst-steektoestel Van der Horst-core sampler Manual core sampler for soil mechanical research (NPR) sikb.boorapparaat Happer die met een kabel of touw wordt neergelaten tot op de bodem (NPR) Van Veen-bodemhapper Van Veen-soil snapper Snapper that is lowered to the bottom via a cable or rope (NPR) sikb.boorapparaat Guts met een gesloten punt en een draaibare klep (NPR) Veenboor Peatdrill Gouge with a closed tip and a hinged cover (NPR) sikb.boorapparaat Metalen steekbuis een met daarin een uitneembare PVC-binnenbuis die door een trilkop Vibrocorer de bodem wordt ingedrukt (NPR) Vibrocorer Metal sampling tube with a removable PVC inner tube. Is pressed into the soil by a vibrator (NPR) sikb.boorapparaat Wigvormige RVS-steekbuis die aan een zijde met een schuif kan worden geopend (NPR)Vrijwitboor Vrijwit drill Wedge-shaped stainless steel sampling tube, can be opened via a slide on one end (NPR) sikb.boorapparaat RVS steekbuis die in de bodem wordt gedrukt. Een zuiger in de steekbuis zorgt voor een Zuigerboor onderdruk handmatig waardoor het monster over de volle steekdiepte in de steekbuis wordt opgenomen. Piston sampler, Handmatig manual bediend (NPR) Stainless steel tube, is pressed into the bottom. A piston in the sample tube creates a vacuum which ensures the taking of a sample over the full sample depth. sikb.boorapparaat Manually operated (NPR) RVS steekbuis die in de bodem wordt gedrukt. Een zuiger in de steekbuis zorgt voor een Zuigerboor onderdruk machinaal waardoor het monster over de volle steekdiepte in de steekbuis wordt opgenomen. Pistion sampler, Machinaal mechanical bediend (NPR) Stainless steel tube, is pressed into the bottom. A piston in the sample tube creates a vacuum which ensures the taking of a sample over the full sample depth. sikb.boorapparaat Mechanically operated (NPR) 25 1 Zs1 (Zand zwak siltig) Zs1 (Zand zwak siltig) Zs1 (sand, slightly silty) Zs1 (sand, slightly silty) 1 sikb.grondsoort 25 2 Zs2 (Zand matig siltig) Zs2 (Zand matig siltig) Zs2 (sand, moderately silty) Zs2 (sand, moderately silty) 1 sikb.grondsoort 25 3 Zs3 (Zand sterk siltig) Zs3 (Zand sterk siltig) Zs3 (sand, highly silty) Zs3 (sand, highly silty) 1 sikb.grondsoort 25 4 Zs4 (Zand uiterst siltig) Zs4 (Zand uiterst siltig) Zs4 (sand, extremely) Zs4 (sand, extremely) 1 sikb.grondsoort 25 5 Zk (Zand kleiig) Zk (Zand kleiig) Zk (sand, clayey) Zk (sand, clayey) 1 sikb.grondsoort 25 6 Ks1 (Klei zwak siltig) Ks1 (Klei zwak siltig) Ks1 (clay, slightly silty) Ks1 (clay, slightly silty) 1 sikb.grondsoort 25 7 Ks2 (Klei matig siltig) Ks2 (Klei matig siltig) Ks2 (clay, moderately silty) Ks2 (clay, moderately silty) 1 sikb.grondsoort 25 8 Ks3 (Klei sterk siltig) Ks3 (Klei sterk siltig) Ks3 (clay, highly silty) Ks3 (clay, highly silty) 1 sikb.grondsoort

5 Ks4 (Klei uiterst siltig) Ks4 (Klei uiterst siltig) Ks4 (clay, extremely silty) Ks4 (clay, extremely silty) 1 sikb.grondsoort Kz1 (Klei zwak zandig) Kz1 (Klei zwak zandig) Kz1 (clay, slightly sandy) Kz1 (clay, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Kz2 (Klei matig zandig) Kz2 (Klei matig zandig) Kz2 (clay, moderately sandy) Kz2 (clay, moderately sandy) 1 sikb.grondsoort Kz3 (Klei sterk zandig) Kz3 (Klei sterk zandig) Kz3 (clay, highly sandy) Kz3 (clay, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Lz1 (Leem zwak zandig) Lz1 (Leem zwak zandig) Lz1 (loam, slightly sandy) Lz1 (loam, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Lz3 (Leem sterk zandig) Lz3 (Leem sterk zandig) Lz3 (loam, highly sandy) Lz3 (loam, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Vm (Veen mineraalarm) Vm (Veen mineraalarm) Vm (peat, mineral-poor) Vm (peat, mineral-poor) 1 sikb.grondsoort Vk1 (Veen zwak kleiig) Vk1 (Veen zwak kleiig) Vk1 (peat, slightly clayey) Vk1 (peat, slightly clayey) 1 sikb.grondsoort Vk3 (Veen sterk kleiig) Vk3 (Veen sterk kleiig) Vk3 (peat, highly clayey) Vk3 (peat, highly clayey) 1 sikb.grondsoort Vz1 (Veen zwak zandig) Vz1 (Veen zwak zandig) Vz1 (peat, slightly sandy) Vz1 (peat, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Vz3 (Veen sterk zandig) Vz3 (Veen sterk zandig) Vz3 (peat, highly sandy) Vz3 (peat, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Gs (Grind siltig) Gs (Grind siltig) Gs (gravel, silty) Gs (gravel, silty) 1 sikb.grondsoort Gz1 (Grind zwak zandig) Gz1 (Grind zwak zandig) Gz1 (gravel, slightly sandy) Gz1 (gravel, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Gz2 (Grind matig zandig) Gz2 (Grind matig zandig) Gz2 (gravel, moderately sandy) Gz2 (gravel, moderately sandy) 1 sikb.grondsoort Gz3 (Grind sterk zandig) Gz3 (Grind sterk zandig) Gz3 (gravel, highly sandy) Gz3 (gravel, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Gz4 (Grind uiterst zandig) Gz4 (Grind uiterst zandig) Gz4 (gravel, extremely sandy) Gz4 (gravel, extremely sandy) 1 sikb.grondsoort Sk1 (Slib zwak kleiig) Sk1 (Slib zwak kleiig) Sk1 (Silt, slightly clayey) Sk1 (Silt, slightly clayey) sikb.grondsoort Sk3 (Slib sterk kleiig) Sk3 (Slib sterk kleiig) Sk3 (Silt, highly clayey) Sk3 (Silt, highly clayey) sikb.grondsoort Ss1 (Slib zwak siltig) Ss1 (Slib zwak siltig) Ss1 (Silt, slightly clayey) Ss1 (Silt, slightly clayey) sikb.grondsoort Ss2 (Slib matig siltig) Ss2 (Slib matig siltig) Ss2 (Silt, moderately clayey) Ss2 (Silt, moderately clayey) sikb.grondsoort Ss3 (Slib sterk siltig) Ss3 (Slib sterk siltig) Ss3 (Silt, highly clayey) Ss3 (Silt, highly clayey) sikb.grondsoort Ss4 (Slib uiterst siltig) Ss4 (Slib uiterst siltig) Ss4 (Silt, extremely clayey) Ss4 (Silt, extremely clayey) sikb.grondsoort Sz1 (Slib zwak zandig) Sz1 (Slib zwak zandig) Sz1 (Silt, slightly sandy) Sz1 (Silt, slightly sandy) sikb.grondsoort Sz2 (Slib matig zandig) Sz2 (Slib matig zandig) Sz2 (Silt, moderately sandy) Sz2 (Silt, moderately sandy) sikb.grondsoort Sz3 (Slib sterk zandig) Sz3 (Slib sterk zandig) Sz3 (Silt, highly sandy) Sz3 (Silt, highly sandy) sikb.grondsoort 26 1 geen lutum geen lutum no argillaceous material no argillaceous material 1 sikb.lutum 26 2 l1 l1 l1 l1 1 sikb.lutum 26 3 l2 l2 l2 l2 1 sikb.lutum 26 4 l3 l3 l3 l3 1 sikb.lutum 26 5 l4 l4 l4 l4 1 sikb.lutum 27 1geen humus geen humus no humus no humus 1 sikb.humus 27 2 h1 h1 h1 h1 1 sikb.humus 27 3 h2 h2 h2 h2 1 sikb.humus 27 4 h3 h3 h3 h3 1 sikb.humus 28 1geen grind geen grind no gravel no gravel 1 sikb.grind 28 2 g1 g1 g1 g1 1 sikb.grind 28 3 g2 g2 g2 g2 1 sikb.grind 28 4 g3 g3 g3 g3 1 sikb.grind 29 1nvt nvt not applicable not applicable 1 sikb.mediaan 29 2 fijn fijn fine fine 1 sikb.mediaan 29 3uiterst fijn uiterst fijn very fine very fine 1 sikb.mediaan 29 4zeer fijn zeer fijn extremely fine extremely fine 1 sikb.mediaan 29 5matig fijn matig fijn moderately fine moderately fine 1 sikb.mediaan 29 6 grof grof coarse coarse 1 sikb.mediaan 29 7uiterst grof uiterst grof extremely coarse extremely coarse 1 sikb.mediaan 29 8zeer grof zeer grof very coarse very coarse 1 sikb.mediaan 29 9matig grof matig grof moderately coarse moderately coarse 1 sikb.mediaan 30 1 kleibrokjes kleibrokjes lumps of clay lumps of clay 1 sikb.bijzonderheid 30 2 veenbrokjes veenbrokjes lumps of peat lumps of peat 1 sikb.bijzonderheid 30 3 schelpen schelpen shells shells 1 sikb.bijzonderheid 30 4 planten planten plants plants 1 sikb.bijzonderheid 30 5 hout hout wood wood 1 sikb.bijzonderheid 30 6 oer oer prehistoric prehistoric 1 sikb.bijzonderheid 30 7 opgebracht opgebracht imported/deposited imported/deposited 1 sikb.bijzonderheid 30 8 slib slib sludge/silt sludge/silt 1 sikb.bijzonderheid 30 9huisvuil huisvuil domestic refuse domestic refuse 1 sikb.bijzonderheid verbranding verbranding incinerated incinerated 1 sikb.bijzonderheid roest roest rust rust 1 sikb.bijzonderheid kooldeeltjes kooldeeltjes carbon particles carbon particles 1 sikb.bijzonderheid slakken slakken slag slag 1 sikb.bijzonderheid asfalt asfalt asphalt asphalt 1 sikb.bijzonderheid stenen stenen stone/brick stone/brick 1 sikb.bijzonderheid puin puin rubble rubble 1 sikb.bijzonderheid kalk kalk chalk chalk 1 sikb.bijzonderheid br gestaakt br gestaakt drilling ended drilling ended 1 sikb.bijzonderheid verf verf paint paint 1 sikb.bijzonderheid metaal metaal metal metal 1 sikb.bijzonderheid plastic plastic plastic plastic 1 sikb.bijzonderheid glas glas glass glass 1 sikb.bijzonderheid teer teer tar tar 1 sikb.bijzonderheid olie olie oil oil 1 sikb.bijzonderheid cyanide cyanide cyanide cyanide 1 sikb.bijzonderheid oliefilm oliefilm oil film oil film 1 sikb.bijzonderheid olieplaatjes olieplaatjes oil platelets oil platelets 1 sikb.bijzonderheid leembrokken leembrokken lumps of loam lumps of loam 1 sikb.bijzonderheid vast vast solid solid 1 sikb.bijzonderheid matig vast matig vast moderately solid moderately solid 1 sikb.bijzonderheid slap slap weak weak 1 sikb.bijzonderheid vullaag vullaag filling layer filling layer sikb.bijzonderheid rotsbodem rotsbodem rocky bottom rocky bottom sikb.bijzonderheid siltig zand siltig zand silty sand silty sand sikb.bijzonderheid siltsteen siltsteen siltstone siltstone sikb.bijzonderheid moddersteen moddersteen mudrock mudrock sikb.bijzonderheid conglomeraat conglomeraat conglomeration conglomeration sikb.bijzonderheid breccie breccie breccia breccia sikb.bijzonderheid vulkanische as vulkanische as vulcanic ash vulcanic ash sikb.bijzonderheid sintels sintels slag slag sikb.bijzonderheid industrieel afval industrieel afval industrial refuse industrial refuse sikb.bijzonderheid grind grind gravel gravel sikb.bijzonderheid

6 mijnsteen mijnsteen mine stone mine stone sikb.bijzonderheid asbest asbest asbestos asbestos sikb.bijzonderheid keileem keileem boulder clay boulder clay sikb.bijzonderheid aardewerk aardewerk pottery pottery sikb.bijzonderheid afval afval refuse refuse sikb.bijzonderheid afvalverbrandingsinstallatie-slak AVIslak waste incineration slag waste incineration slag sikb.bijzonderheid baksteen baksteen brick brick sikb.bijzonderheid ballast ballast ballast ballast sikb.bijzonderheid basaltasfalt basaltasfalt basaltasphalt basaltasphalt sikb.bijzonderheid beton beton concrete concrete sikb.bijzonderheid bewerkt steen bewerkt steen shaped rock shaped rock sikb.bijzonderheid bitumen bitumen bitumen bitumen sikb.bijzonderheid blokken blokken blocks blocks sikb.bijzonderheid bot bot bone bone sikb.bijzonderheid brekerzand brekerzand crushersand crushersand sikb.bijzonderheid bruinkool bruinkool brown coal brown coal sikb.bijzonderheid combi deklaag 0/11 combi deklaag 0/11 combi upperlayer 0/11 combi upperlayer 0/ sikb.bijzonderheid combi deklaag 0/16 combi deklaag 0/16 combi upperlayer 0/16 combi upperlayer 0/ sikb.bijzonderheid combi deklaag 0/8 combi deklaag 0/8 combi upperlayer 0/8 combi upperlayer 0/ sikb.bijzonderheid coproliet coproliet coproliet coproliet sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton DAB dense asphaltconcrete dense asphaltconcrete sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/11 DAB 0/11 dense asphaltconcrete 0/11 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/11-0/16 DAB 0/11-0/16 dense asphaltconcrete 0/11-0/16 dense asphaltconcrete 0/11-0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/16 DAB 0/16 dense asphaltconcrete 0/16 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/6 DAB 0/6 dense asphaltconcrete 0/6 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/6-0/8 DAB 0/6-0/8 dense asphaltconcrete 0/6-0/8 dense asphaltconcrete 0/6-0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/8 DAB 0/8 dense asphaltconcrete 0/8 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/8-0/11 DAB 0/8-0/11 dense asphaltconcrete 0/8-0/11 dense asphaltconcrete 0/8-0/ sikb.bijzonderheid detritus detritus detritus detritus sikb.bijzonderheid dunne deklaag dunne deklaag thin upperlayer thin upperlayer sikb.bijzonderheid dy dy dy dy sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton EAB emulsion-asphaltconcrete emulsion-asphaltconcrete sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton 0/3 EAB 0/3 emulsion-asphaltconcrete 0/3 emulsion-asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton 0/6 EAB 0/6 emulsion-asphaltconcrete 0/6 emulsion-asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton 0/8 EAB 0/8 emulsion-asphaltconcrete 0/8 emulsion-asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid erts erts ore ore sikb.bijzonderheid fijn asfalt fijn asfalt fine asphalt fine asphalt sikb.bijzonderheid fosfaat fosfaat phosphate phosphate sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton GAB gravelasphaltconcrete gravelasphaltconcrete sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/16 GAB 0/16 gravelasphaltconcrete 4/16 gravelasphaltconcrete 4/ sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/16-0/32 GAB 0/16-0/32 gravelasphaltconcrete 4/16-4/32 gravelasphaltconcrete 4/16-4/ sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/32 GAB 0/32 gravelasphaltconcrete 4/32 gravelasphaltconcrete 4/ sikb.bijzonderheid gedesintegreerd asfalt gedesintegreerd asfalt disintegrated asphalt disintegrated asphalt sikb.bijzonderheid gestabiliseerd zand gestabiliseerd zand stabilized sand stabilized sand sikb.bijzonderheid gips gips gypsum gypsum sikb.bijzonderheid glauconiet glauconiet glauconite glauconite sikb.bijzonderheid gley gley gley gley sikb.bijzonderheid goethietzand goethietzand goethitesand goethitesand sikb.bijzonderheid gravel gravel gravel gravel sikb.bijzonderheid gyttja gyttja gyttja gyttja sikb.bijzonderheid houten vloer houten vloer wooden floor wooden floor sikb.bijzonderheid houtskool houtskool charcoal charcoal sikb.bijzonderheid ijzer ijzer iron iron sikb.bijzonderheid ijzerzandsteen ijzerzandsteen ironsandstone ironsandstone sikb.bijzonderheid kalksteen kalksteen limestone limestone sikb.bijzonderheid keien keien boulders boulders sikb.bijzonderheid keramiek keramiek ceramic ceramic sikb.bijzonderheid kleeflaag kleeflaag adhesive layer adhesive layer sikb.bijzonderheid klei klei clay clay sikb.bijzonderheid klinkers klinkers bricks bricks sikb.bijzonderheid kolen kolen coals coals sikb.bijzonderheid kolengruis kolengruis coaldust coaldust sikb.bijzonderheid koolas koolas coalash coalash sikb.bijzonderheid koud asfalt 0/11 koud asfalt 0/11 cold asphalt 0/11 cold asphalt 0/ sikb.bijzonderheid koud asfalt 0/16 koud asfalt 0/16 cold asphalt 0/16 cold asphalt 0/ sikb.bijzonderheid krijt krijt chalk chalk sikb.bijzonderheid lavalith lavalith lavalith lavalith sikb.bijzonderheid leem leem loam loam sikb.bijzonderheid leer leer leather leather sikb.bijzonderheid leisteen leisteen slate slate sikb.bijzonderheid ligniet ligniet lignite lignite sikb.bijzonderheid loss loss loess loess sikb.bijzonderheid mergel mergel marl marl sikb.bijzonderheid metselpuin metselpuin masonry rubble masonry rubble sikb.bijzonderheid Microville Microville Microville Microville sikb.bijzonderheid Novachip 2/6 Novachip 2/6 Novachip 2/6 Novachip 2/ sikb.bijzonderheid Novachip 4/8 Novachip 4/8 Novachip 4/8 Novachip 4/ sikb.bijzonderheid Novachip 8/11 Novachip 8/11 Novachip 8/11 Novachip 8/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton OAB open asphaltconcrete open asphaltconcrete sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/11 OAB 0/11 open asphaltconcrete 0/11 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/11-0/16 OAB 0/11-0/16 open asphaltconcrete 0/11-0/16 open asphaltconcrete 0/11-0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 OAB 0/16 open asphaltconcrete 0/16 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16-0/22 OAB 0/16-0/22 open asphaltconcrete0/16-0/22 open asphaltconcrete0/16-0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/22 OAB 0/22 open asphaltconcrete 0/22 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/8 OAB 0/8 open asphaltconcrete 0/8 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/8-0/11 OAB 0/8-0/11 open asphaltconcrete 0/8-0/11 open asphaltconcrete 0/8-0/ sikb.bijzonderheid oker oker ochre ochre sikb.bijzonderheid onbekend onbekend unknown unknown sikb.bijzonderheid penetratie-achtig penetratie-achtig penetration-like penetration-like sikb.bijzonderheid

7 penetratielaag penetratielaag penetration-layer penetration-layer sikb.bijzonderheid potklei potklei pottery clay pottery clay sikb.bijzonderheid repac repac repac repac sikb.bijzonderheid riet riet reed reed sikb.bijzonderheid rode slijtlaag rode slijtlaag red wearing surface red wearing surface sikb.bijzonderheid schalie schalie shale shale sikb.bijzonderheid silex silex silex silex sikb.bijzonderheid slemlaag slemlaag slurrylayer slurrylayer sikb.bijzonderheid slijtlaag slijtlaag wearing surface wearing surface sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt SMA stone bitumastic stone bitumastic sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/11 SMA 0/11 stone bitumastic 0/11 stone bitumastic 0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/5 SMA 0/5 stone bitumastic 0/6 stone bitumastic 0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/6-0/8 SMA 0/6-0/8 stone bitumastic 0/6-0/8 stone bitumastic 0/6-0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/8 SMA 0/8 stone bitumastic 0/8 stone bitumastic 0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/8-0/11 SMA 0/8-0/11 stone bitumastic 0/8-0/11 stone bitumastic 0/8-0/ sikb.bijzonderheid split split broken stone broken stone sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton STAB broken stone asphaltconcrete broken stone asphaltconcrete sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton 0/16 STAB 0/16 broken stone asphaltconcrete 0/16 broken stone asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton 0/16-0/22 STAB 0/16-0/22 broken stone asphaltconcrete 0/16-0/22 broken stone asphaltconcrete 0/16-0/ sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton 0/22 STAB 0/22 broken stone asphaltconcrete 0/22 broken stone asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid stelcon stelcon stelcon stelcon sikb.bijzonderheid stol stol coagulated matter coagulated matter sikb.bijzonderheid strijkasfalt strijkasfalt smoothing asphalt smoothing asphalt sikb.bijzonderheid teelaarde teelaarde black soil black soil sikb.bijzonderheid tegel tegel tile tile sikb.bijzonderheid textiel textiel textile textile sikb.bijzonderheid turf turf beraudine beraudine sikb.bijzonderheid vast gesteente vast gesteente live rock live rock sikb.bijzonderheid veen veen peat peat sikb.bijzonderheid verbrand bot verbrand bot burned bone burned bone sikb.bijzonderheid verbrande klei verbrande klei burned clay burned clay sikb.bijzonderheid verharding verharding hardening hardening sikb.bijzonderheid vliegas vliegas fly ash fly ash sikb.bijzonderheid vuursteen vuursteen flint flint sikb.bijzonderheid WAB WAB WAB WAB sikb.bijzonderheid WAB 0/16 WAB 0/16 WAB 0/16 WAB 0/ sikb.bijzonderheid WAB 0/22 WAB 0/22 WAB 0/22 WAB 0/ sikb.bijzonderheid waterbodem waterbodem bed bed sikb.bijzonderheid wortels wortels plant roots plant roots sikb.bijzonderheid zand zand sand sand sikb.bijzonderheid zandasfalt zandasfalt sandasphalt sandasphalt sikb.bijzonderheid zandsteen zandsteen sandstone sandstone sikb.bijzonderheid zinkassen zinkassen zinc ash zinc ash sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton ZOAB ZOAB ZOAB sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 0/11 ZOAB 0/11 ZOAB 0/11 ZOAB 0/ sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 0/16 ZOAB 0/16 ZOAB 0/16 ZOAB 0/ sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 0/8 ZOAB 0/8 ZOAB 0/8 ZOAB 0/ sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton fijn ZOAB fijn ZOAB fine ZOAB fine sikb.bijzonderheid rubber rubber rubber rubber sikb.bijzonderheid lucht lucht air air sikb.bijzonderheid ? 0/11? 0/11? 0/11? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/16? 0/16? 0/16? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/22? 0/22? 0/22? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/6? 0/6? 0/6? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/8? 0/8? 0/8? 0/ sikb.bijzonderheid ? Asfalt? Asfalt? Asphalt? Asphalt sikb.bijzonderheid Gepenetreerde slakken Gepenetreerde slakken Penetrated slag Penetrated slag sikb.bijzonderheid Gietasfalt Gietasfalt Mastic asphalt Mastic asphalt sikb.bijzonderheid Puin/slakken Puin/slakken Rubble/slag Rubble/slag sikb.bijzonderheid Puin/zand Puin/zand Rubble/sand Rubble/sand sikb.bijzonderheid Slakken/zand Slakken/zand Slag/sand Slag/sand sikb.bijzonderheid Steen Steen Rock Rock sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 16 base AC 16 base AC 16 base asphaltconcrete 16 base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 22 base AC 22 base AC 22 base asphaltconcrete 22 base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 32 base AC 32 base AC 32 base asphaltconcrete 32 base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton base AC base AC base asphaltconcrete base sikb.bijzonderheid AC base AC base AC base AC base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 11 bind AC 11 bind AC 11 bind asphaltconcrete 11 bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 16 bind AC 16 bind AC 16 bind asphaltconcrete 16 bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 22 bind AC 22 bind AC 22 bind asphaltconcrete 22 bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton bind AC bind AC bind asphaltconcrete bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton bind AC bind AC bind asphaltconcrete bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 8 surf AC 8 surf AC 8 surf asphaltconcrete 8 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 11 surf AC 11 surf AC 11 surf asphaltconcrete 11 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 16 surf AC 16 surf AC 16 surf asphaltconcrete 16 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 8-11 surf AC 8-11 surf AC 8-11 surf asphaltconcrete 8-11 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton surf AC surf AC surf asphaltconcrete surf sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 5 SMA-NL 5 SMA-NL 5 stone bitumastic NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 8 SMA-NL 8 SMA-NL 8 stone bitumastic NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL-11 SMA-NL-11 SMA-NL-11 stone bitumastic NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 5-8 SMA-NL 5-8 SMA-NL 5-8 stone bitumastic NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 8-11 SMA-NL 8-11 SMA-NL 8-11 stone bitumastic NL sikb.bijzonderheid microdeklaag microdeklaag micro coating micro coating sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/8 GAB 0/8 GAB 0/8 gravelasphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 type 1 OAB 0/16 type 1 OAB 0/16 type 1 open asphaltconcrete 0/16 type sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 type 2 OAB 0/16 type 2 OAB 0/16 type 2 open asphaltconcrete 0/16 type sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 type 3 OAB 0/16 type 3 OAB 0/16 type 3 open asphaltconcrete 0/16 type sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/11 type 1 SMA 0/11 type 1 SMA 0/11 type 1 stone bitumastic 0/11 type sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/11 type 2 SMA 0/11 type 2 SMA 0/11 type 2 stone bitumastic 0/11 type sikb.bijzonderheid

8 oppervlakbehandeling oppervlakbehandeling surface treatment surface treatment sikb.bijzonderheid menggranulaat menggranulaat composite granules composite granules sikb.bijzonderheid betongranulaat betongranulaat concrete granules concrete granules sikb.bijzonderheid metselwerkgranulaat metselwerkgranulaat masonry granules masonry granules sikb.bijzonderheid hoogovenslakken hoogovenslakken blast furnace slag blast furnace slag sikb.bijzonderheid betonstraatstenen betonstraatstenen concrete paving bricks concrete paving bricks sikb.bijzonderheid brac brac brac brac sikb.bijzonderheid gebakkenstraatstenen gebakkenstraatstenen baked bricks baked bricks sikb.bijzonderheid zandcement zandcement sand-cement sand-cement sikb.bijzonderheid Stabiflex Stabiflex Stabiflex Stabiflex sikb.bijzonderheid Bims Bims Pumice Pumice sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 11 ZOAB 11 ZOAB 11 ZOAB sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 16 ZOAB 16 ZOAB 16 ZOAB sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton ZOAB ZOAB ZOAB sikb.bijzonderheid asfaltgranulaat asfaltgranulaat asphalt granules asphalt granules sikb.bijzonderheid 31 1veengeur veengeur peaty odour peaty odour 1 sikb.geur 31 2slibgeur slibgeur sludge odour sludge odour 1 sikb.geur 31 3 riool riool sewer sewer 1 sikb.geur 31 4vuilstort vuilstort landfill (waste tip) landfill (waste tip) 1 sikb.geur 31 5 gas gas gas gas 1 sikb.geur 31 6 rotting rotting decay decay 1 sikb.geur 31 7brandgeur brandgeur burnt odour burnt odour 1 sikb.geur 31 8 muf muf musty musty 1 sikb.geur 31 9 scherp scherp sharp sharp 1 sikb.geur zoetig zoetig sweet sweet 1 sikb.geur zurig zurig acrid acrid 1 sikb.geur benzine benzine petrol petrol 1 sikb.geur diesel diesel diesel diesel 1 sikb.geur oliegeur oliegeur oily odour oily odour 1 sikb.geur brandstof brandstof fuel fuel 1 sikb.geur teergeur teergeur tar odour tar odour 1 sikb.geur carboleum carboleum carbolineum carbolineum 1 sikb.geur petroleum petroleum petroleum/kerosene petroleum/kerosene 1 sikb.geur terpentine terpentine turps substitute turps substitute 1 sikb.geur verfgeur verfgeur paint odour paint odour 1 sikb.geur oplosmiddel oplosmiddel solvent solvent 1 sikb.geur ammoniak ammoniak ammonia ammonia 1 sikb.geur blauwzuur blauwzuur hydrocyanic acid hydrocyanic acid 1 sikb.geur chloor chloor chlorine chlorine 1 sikb.geur chemisch chemisch chemical chemical 1 sikb.geur onbekend onbekend unknown unknown sikb.geur verdachte geur verdachte geur suspicious odour suspicious odour sikb.geur stookolie stookolie fuel oil fuel oil sikb.geur 32 1zeer zwak zeer zwak very weak very weak 1 sikb.geur_int 32 2 zwak zwak weak weak 1 sikb.geur_int 32 3 matig matig moderate moderate 1 sikb.geur_int 32 4 sterk sterk strong strong 1 sikb.geur_int 32 5zeer sterk zeer sterk very strong very strong 1 sikb.geur_int 33 1 wit wit white white 1 sikb.kleur 33 2 grijs grijs grey grey 1 sikb.kleur 33 3 zwart zwart black black 1 sikb.kleur 33 4 rood rood red red 1 sikb.kleur 33 5 oranje oranje orange orange 1 sikb.kleur 33 6 geel geel yellow yellow 1 sikb.kleur 33 7 groen groen green green 1 sikb.kleur 33 8 blauw blauw blue blue 1 sikb.kleur 33 9 paars paars purple purple 1 sikb.kleur bruin bruin brown brown 1 sikb.kleur roestbruin roestbruin rust brown rust brown 1 sikb.kleur beige beige beige beige 1 sikb.kleur creme creme cream cream 1 sikb.kleur 34 1zeer licht zeer licht very light very light 1 sikb.kleur_int 34 2 licht licht light light 1 sikb.kleur_int 34 3 neutraal neutraal neutral neutral 1 sikb.kleur_int 34 4 donker donker dark dark 1 sikb.kleur_int 34 5zeer donker zeer donker very dark very dark 1 sikb.kleur_int 35 1grondwaterstand grondwaterstand groundwater level groundwater level 1 sikb.veldwaarneming 35 2 lutum lutum argillaceous material argillaceous material 1 sikb.veldwaarneming 35 3 humus humus humus humus 1 sikb.veldwaarneming 35 4pid-waarden pid-waarden PID measurements PID measurements 1 sikb.veldwaarneming 35 5oliepan oliepan oil pan oil pan 1 sikb.veldwaarneming 35 6 zuurgraad zuurgraad acidity acidity 1 sikb.veldwaarneming 35 7 temperatuur temperatuur temperature temperature 1 sikb.veldwaarneming 35 8 geleidbaarheid geleidbaarheid conductivity conductivity 1 sikb.veldwaarneming 35 9drijflaag drijflaag floating layer floating layer 1 sikb.veldwaarneming kleur water kleur water water colour water colour 1 sikb.veldwaarneming geur water geur water water odour water odour 1 sikb.veldwaarneming 36 1maaiveld maaiveld grade/land surface grade/land surface 1 sikb.referentie_type 36 2 NAP NAP NAP, Netherlands national datum NAP, Netherlands national datum 1 sikb.referentie_type 36 3waterspiegel waterspiegel water level water level 1 sikb.referentie_type 36 4bovenkant peilbuis bovenkant peilbuis top of monitoring well top of monitoring well sikb.referentie_type 36 5 putdeksel putdeksel manhole manhole sikb.referentie_type 37 1 grond grond soil soil 1 sikb.veldmatrix 37 2 grondwater grondwater groundwater groundwater 1 sikb.veldmatrix 37 3afvalwater afvalwater waste water waste water 1 sikb.veldmatrix 37 4oppervlaktewater oppervlaktewater surface water surface water 1 sikb.veldmatrix 37 5 slib slib sludge/silt sludge/silt 1 sikb.veldmatrix 37 6 overig overig other other 1 sikb.veldmatrix 37 7 waterbodem waterbodem sediment (under water) sediment (under water) sikb.veldmatrix

9 De Ruiter De Ruiter De Ruiter De Ruiter 1 sikb.lab 38 2 Biochem Het MilieuLab Biochem Het MilieuLab Biochem Het MilieuLab Biochem Het MilieuLab 1 sikb.lab 38 3 Heinrici milieulaboratorium b.v. Heinrici milieulaboratorium b.v. Heinrici milieulaboratorium b.v. Heinrici milieulaboratorium b.v. 1 sikb.lab 38 4Pro Analyse Pro Analyse Pro Analyse Pro Analyse 1 sikb.lab 38 5 Omegam Omegam Omegam Omegam 1 sikb.lab 38 6 GCML GCML GCML GCML 1 sikb.lab 38 7Alcontrol B.V. Alcontrol B.V. Alcontrol B.V. Alcontrol B.V. 1 sikb.lab 38 8Daniel C. Griffith (Holland) B.V. Daniel C. Griffith (Holland) B.V. Daniel C. Griffith (Holland) B.V. Daniel C. Griffith (Holland) B.V. 1 sikb.lab 38 9 Oranjewoud Oranjewoud Oranjewoud Oranjewoud 1 sikb.lab Tjaden Tjaden Tjaden Tjaden 1 sikb.lab Witteveen + Bos Witteveen + Bos Witteveen + Bos Witteveen + Bos 1 sikb.lab AL-West AL-West AL-West AL-West 1 sikb.lab Analytico Analytico Analytico Analytico 1 sikb.lab BLGG BLGG BLGG BLGG 1 sikb.lab BCO BCO BCO BCO 1 sikb.lab CBB CBB CBB CBB 1 sikb.lab Acmaa Acmaa Acmaa Acmaa 1 sikb.lab Envirolab Envirolab Envirolab Envirolab 1 sikb.lab SGS SGS SGS SGS 1 sikb.lab Iwaco Iwaco Iwaco Iwaco 1 sikb.lab Envirocontrol BVBA Envirocontrol BVBA Envirocontrol BVBA Envirocontrol BVBA 1 sikb.lab Fibrecount Fibrecount Fibrecount Fibrecount sikb.lab RPS Analyse RPS Analyse RPS Analyse RPS Analyse sikb.lab Sanitas Milieu Services Sanitas Milieu Services Sanitas Milieu Services Sanitas Milieu Services sikb.lab Search BV Search BV Search BV Search BV sikb.lab 40 1 % % % % 1 sikb.loveenheid 40 2 % ds % ds % dm % dm 1 sikb.loveenheid 40 3 % m/m % m/m % m/m % m/m 1 sikb.loveenheid 40 4 % min st % min st % mineral parts % mineral parts 1 sikb.loveenheid 40 5 % v/v % v/v % v/v % v/v 1 sikb.loveenheid 40 6 % van md % van md % of dm % of dm 1 sikb.loveenheid 40 7 % w/w % w/w % of w/w % of w/w 1 sikb.loveenheid 40 8 C C C C 1 sikb.loveenheid 40 9 dh dh dh dh 1 sikb.loveenheid µg abs. µg abs. µg abs. µg abs. 1 sikb.loveenheid µg/buis µg/buis µg/tube µg/tube 1 sikb.loveenheid µg/filt. µg/filt. µg/filt. µg/filt. 1 sikb.loveenheid µg/kg ds µg/kg ds µg/kg dm µg/kg dm 1 sikb.loveenheid µg/l µg/l µg/l µg/l 1 sikb.loveenheid µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 sikb.loveenheid µl/l µl/l µl/l µl/l 1 sikb.loveenheid µm µm µm µm 1 sikb.loveenheid µs/cm µs/cm µs/cm µs/cm 1 sikb.loveenheid cm cm cm cm 1 sikb.loveenheid cm2 cm2 cm2 cm2 1 sikb.loveenheid cm3 cm3 cm3 cm3 1 sikb.loveenheid cmol+/kg cmol+/kg cmol+/kg cmol+/kg 1 sikb.loveenheid diversen diversen misc. misc. 1 sikb.loveenheid f/filter f/filter f/filter f/filter 1 sikb.loveenheid f/mm2 f/mm2 f/mm2 f/mm2 1 sikb.loveenheid FTE FTE FTE FTE 1 sikb.loveenheid g g g g 1 sikb.loveenheid g/100g g/100g g/100g g/100g 1 sikb.loveenheid g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 1 sikb.loveenheid g/kg g/kg g/kg g/kg 1 sikb.loveenheid g/kg ds g/kg ds g/kg dm g/kg dm 1 sikb.loveenheid g/kg prod g/kg prod g/kg prod g/kg prod 1 sikb.loveenheid g/l g/l g/l g/l 1 sikb.loveenheid g/ml g/ml g/ml g/ml 1 sikb.loveenheid h h h h 1 sikb.loveenheid hpa hpa hpa hpa 1 sikb.loveenheid kg kg kg kg 1 sikb.loveenheid kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 1 sikb.loveenheid kj/kg kj/kg kg kg 1 sikb.loveenheid kj/l kj/l kj/l kj/l 1 sikb.loveenheid KVE KVE CFU CFU 1 sikb.loveenheid KVE/g KVE/g CFU/g CFU/g 1 sikb.loveenheid KVE/ml KVE/ml CFU/ml CFU/ml 1 sikb.loveenheid l l l l 1 sikb.loveenheid l/g l/g l/g l/g 1 sikb.loveenheid l/g ds l/g ds l/g dm l/g dm 1 sikb.loveenheid l/l l/l l/l l/l 1 sikb.loveenheid l/min l/min l/min l/min 1 sikb.loveenheid m-1 m-1 m-1 m-1 1 sikb.loveenheid m/etmaal m/etmaal m/day m/day 1 sikb.loveenheid m2 m2 m2 m2 1 sikb.loveenheid m3 m3 m3 m3 1 sikb.loveenheid meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g 1 sikb.loveenheid meq/kg meq/kg meq/kg meq/kg 1 sikb.loveenheid meq/l meq/l meq/l meq/l 1 sikb.loveenheid mg mg mg mg 1 sikb.loveenheid mg/100 g mg/100 g mg/100 g mg/100 g 1 sikb.loveenheid mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 1 sikb.loveenheid mg/kg ds mg/kg ds mg/kg mg/kg 1 sikb.loveenheid mg/l mg/l mg/l mg/l 1 sikb.loveenheid mg/m3 mg/m3 m3 m3 1 sikb.loveenheid MJ/kg MJ/kg MJ/kg MJ/kg 1 sikb.loveenheid ml ml ml ml 1 sikb.loveenheid ml/g ml/g ml/g ml/g 1 sikb.loveenheid

10 ml/l ml/l ml/l ml/l 1 sikb.loveenheid mm mm mm mm 1 sikb.loveenheid mm2/s mm2/s mm2/s mm2/s 1 sikb.loveenheid mmol/kg ds mmol/kg ds mmol/kg dm mmol/kg dm 1 sikb.loveenheid mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 1 sikb.loveenheid mol/kg mol/kg mol/kg mol/kg 1 sikb.loveenheid mol/kg ds mol/kg ds mol/kg dm mol/kg dm 1 sikb.loveenheid mol/l mol/l mol/l mol/l 1 sikb.loveenheid MPN MPN MPN MPN 1 sikb.loveenheid ms/m ms/m ms/m ms/m 1 sikb.loveenheid mv mv mv mv 1 sikb.loveenheid ng/filt. ng/filt. ng/filt. ng/filt. 1 sikb.loveenheid ng/kg ng/kg kg kg 1 sikb.loveenheid ng/kg ds ng/kg ds ng/kg dm ng/kg dm 1 sikb.loveenheid ng/l ng/l ng/l ng/l 1 sikb.loveenheid R R R R 1 sikb.loveenheid S S S S 1 sikb.loveenheid S/m S/m S/m S/m 1 sikb.loveenheid uur uur hour hour 1 sikb.loveenheid Volt Volt Volt Volt 1 sikb.loveenheid eenh./m eenh./m unit/m unit/m 1 sikb.loveenheid kve/25g kve/25g CFU/25g CFU/25g 1 sikb.loveenheid kve/l kve/l CFU/l CFU/l 1 sikb.loveenheid kve/0.1l kve/0.1l CFU/0.1l CFU/0.1l 1 sikb.loveenheid meq/kgds meq/kgds meq/kg dm meq/kg dm 1 sikb.loveenheid mg DOC/l mg DOC/l mg DOC/l mg DOC/l 1 sikb.loveenheid mg N/l mg N/l mg N/l mg N/l 1 sikb.loveenheid mg O2/l mg O2/l mg O2/l mg O2/l 1 sikb.loveenheid mg P/l mg P/l mg P/l mg P/l 1 sikb.loveenheid mg SO4/l mg SO4/l mg SO4/l mg SO4/l 1 sikb.loveenheid mg TC/l mg TC/l mg TC/l mg TC/l 1 sikb.loveenheid mg TIC/l mg TIC/l mg TIC/l mg TIC/l 1 sikb.loveenheid mg TOC/l mg TOC/l mg TOC/l mg TOC/l 1 sikb.loveenheid mg/kg prod. mg/kg prod. mg/kg prod. mg/kg prod. 1 sikb.loveenheid ohm ohm Ohm Ohm 1 sikb.loveenheid µg/prod. µg/prod. µg/prod. µg/prod. 1 sikb.loveenheid g C/kg d g C/kg d g C/kg D g C/kg D 1 sikb.loveenheid mg S/L mg S/L l l 1 sikb.loveenheid µg Sn/kg µg Sn/kg kg kg 1 sikb.loveenheid µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml sikb.loveenheid k/g ds kolonies/gram ds colonies/gram dm c/g dm sikb.loveenheid k/ml kolonies per ml colonies per ml c/ml sikb.loveenheid k/100 ml kolonies per 100 ml colonies per 100 ml c/100 ml sikb.loveenheid mg N/kg ds mg stikstof per kilogram ds mg Nitrogen per kilogram dm mg N/kg dm sikb.loveenheid mg P/kg ds mg P per kilogram ds mg P per kilogram dm mg P/kg dm sikb.loveenheid mg C/l mg koolstof per liter mg Carbon per liter mg C/l sikb.loveenheid g C/kg ds gram koolstof per kg ds gram Carbon per kg dm g C/kg dm sikb.loveenheid mg S/kg ds mg zwavel per kg ds mg Sulphuric per kg dm mg S/kg dm sikb.loveenheid mg P2O5/kg mg P2O5 per kilogram ds mg P2O5 per kilogram dm mg P2O5/kg sikb.loveenheid g C/kg gram koolstof per kg gram Carbon per kg g C/kg sikb.loveenheid m meter meter m sikb.loveenheid stuks aantal exemplaren units units sikb.loveenheid m/s meter/seconde meter/second m/s sikb.loveenheid graden degrees sikb.loveenheid sikb.loveenheid pg/l pg/l pg/l pg/l sikb.loveenheid mg P2O5/l mg P2O5/l mg P2O5/l mg P2O5/l sikb.loveenheid g NaCl/l g NaCl/l g NaCl/l g NaCl/l sikb.loveenheid % (m/m) ds % (m/m) ds % (m/m) dm % (m/m) dm sikb.loveenheid F F F F sikb.loveenheid mg LS/l mg LS/l mg LS/l mg LS/l sikb.loveenheid mg Pt/l mg Pt/l mg Pt/l mg Pt/l sikb.loveenheid mg Sn/kg ds mg Sn/kg ds mg Sn/kg dm mg Sn/kg dm sikb.loveenheid % (m/v) % (m/v) % (m/v) % (m/v) sikb.loveenheid mg PO4/l mg PO4/l mg PO4/l mg PO4/l sikb.loveenheid g ds g ds g ds g dm sikb.loveenheid ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg sikb.loveenheid ppm parts per million parts per million ppm sikb.loveenheid min minuten minutes minutes sikb.loveenheid µg/monster µg/monster µg/sample µg/sample sikb.loveenheid kw kilowatt kilowatt kilowatt sikb.loveenheid µg Cl/l µg Cl/l µg Cl/l µg Cl/l sikb.loveenheid 41 1Meetwaarde Meetwaarde measured value measured value 1 sikb.lovreferentie 41 2Detectielimiet Detectielimiet detection limit detection limit 1 sikb.lovreferentie 41 3Rapportagelimiet Rapportagelimiet reporting limit reporting limit 1 sikb.lovreferentie 41 4 Opmerking Opmerking COMMENT comment 1 sikb.lovreferentie 41 5Verhoogde rapportagegrens Verhoogde rapportagegrens Increased reportlevel Increased reportlevel sikb.lovreferentie 41 6 Alle deelparameters kleiner dan rapportagelimiet Alle deelparameters kleiner dan rapportagelimiet All sub-parameters smaller than reporting limit All sub-parameters smaller than reporting limit sikb.lovreferentie 41 7 Alle deelparameters kleiner dan vereiste rapportagelimiet Alle deelparameters kleiner dan vereiste rapportagelimiet All sub-parameters smaller than required reporting limit All sub-parameters smaller than required reporting limit sikb.lovreferentie ASP 4-ASP 4-ASP 4-ASP 1 sikb.lovanalysetechniek 43 2 AAS-HG AAS-HG AAS-HG AAS-HG 1 sikb.lovanalysetechniek 43 3 AES-ICP AES-ICP AES-ICP AES-ICP 1 sikb.lovanalysetechniek 43 4 CF-SP CF-SP CF-SP CF-SP 1 sikb.lovanalysetechniek 43 5 COUL COUL COUL COUL 1 sikb.lovanalysetechniek 43 6 EX-GC EX-GC EX-GC EX-GC 1 sikb.lovanalysetechniek 43 7 EX-GC EX-GC EX-GC EX-GC sikb.lovanalysetechniek 43 8 EX-GCMS EX-GCMS EX-GCMS EX-GCMS 1 sikb.lovanalysetechniek 43 9 F-AAS F-AAS F-AAS F-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek Fotometric Fotometric Photometric Photometric 1 sikb.lovanalysetechniek

11 G-AAF G-AAF G-AAF G-AAF 1 sikb.lovanalysetechniek GC GC GC GC 1 sikb.lovanalysetechniek GC-ECD GC-ECD GC-ECD GC-ECD 1 sikb.lovanalysetechniek GC-EX GC-EX GC-EX GC-EX 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID/IR? GC-FID/IR? GC-FID/IR GC-FID/IR 1 sikb.lovanalysetechniek GCHS GCHS GCHS GCHS 1 sikb.lovanalysetechniek GCMS GCMS GCMS GCMS 1 sikb.lovanalysetechniek GC-NPD GC-NPD GC-NPD GC-NPD 1 sikb.lovanalysetechniek GFAAS GFAAS GFAAS GFAAS 1 sikb.lovanalysetechniek GF-AAS GF-AAS GF-AAS GF-AAS sikb.lovanalysetechniek H-AAS H-AAS H-AAS H-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek HES-ICP HES-ICP HES-ICP HES-ICP 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC HPLC HPLC HPLC 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC HPLC HPLC HPLC sikb.lovanalysetechniek HPLC-UV HPLC-UV HPLC-UV HPLC-UV 1 sikb.lovanalysetechniek IC IC IC IC 1 sikb.lovanalysetechniek KD-AAS KD-AAS CV-AAS CV-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek KV-AAS KV-AAS CV-AAS CV-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek onderzoeksprotocol onderzoeksprotocol test protocol test protocol 1 sikb.lovanalysetechniek PET TD-GC PET TD-GC PET TD-GC PET TD-GC 1 sikb.lovanalysetechniek POT POT POT POT 1 sikb.lovanalysetechniek PT PT PT PT 1 sikb.lovanalysetechniek T T T T 1 sikb.lovanalysetechniek LC-MS LC-MS LC-MS LC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek ASE-extractie ASE-extractie ASE (Accellerated Solvent Extraction) ASE (Accellerated Solvent Extraction) 1 sikb.lovanalysetechniek ASE-extractie met pentaan ASE-extractie met pentaan ASE with pentane ASE with pentane 1 sikb.lovanalysetechniek berekening berekening calculation calculation 1 sikb.lovanalysetechniek calorimetrie calorimetrie calorimetry calorimetry 1 sikb.lovanalysetechniek centrifuge centrifuge centrifuge centrifuge 1 sikb.lovanalysetechniek conductometrie conductometrie conductometry conductometry 1 sikb.lovanalysetechniek cryogeen malen cryogeen malen cryogenic milling cryogenic milling 1 sikb.lovanalysetechniek drogen bij 40 C drogen bij 40 C Drying at 40 C Drying at 40 C 1 sikb.lovanalysetechniek extractie met een mengsel van oxaalzuur en ammoniumoxalaat extractie met een mengsel van oxaalzuur en ammoniumoxalaat extraction with a mixture of oxalic acid and ammonium oxalate extraction with a mixture of oxalic acid and ammonium oxalate 1 sikb.lovanalysetechniek extractie met natriumnitraat extractie met natriumnitraat extraction with sodium nitrate extraction with sodium nitrate 1 sikb.lovanalysetechniek filtratie en gravimetrie and en gravimetrie filtratie en gravimetrie and en gravimetrie filtration and gravimetry filtration and gravimetry 1 sikb.lovanalysetechniek filtratie over een 0.45 µm filter filtratie over een 0.45 µm filter filtration across a 0.45 µm filter filtration across a 0.45 µm filter 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie (met auto-analyzer) fotometrie (met auto-analyzer) photometry (with autoanalyser) photometry (with autoanalyser) 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie (met auto-analyzer) na BZV analyse fotometrie (met auto-analyzer) na BZV analyse photometry (with autoanalyser) after BOD analysis photometry (with autoanalyser) after BOD analysis 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie (met auto-analyzer) na filtratie fotometrie (met auto-analyzer) na filtratie photometry (with autoanalyser) after filtration photometry (with autoanalyser) after filtration 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie na bom-destructie (met auto-analyzer) fotometrie na bom-destructie (met auto-analyzer) photometry after bomb digestion (with autoanalyser) photometry after bomb digestion (with autoanalyser) 1 sikb.lovanalysetechniek FT-IR FT-IR FT-IR FT-IR 1 sikb.lovanalysetechniek GC-ECD/ECD GC-ECD/ECD GC-ECD/ECD GC-ECD/ECD 1 sikb.lovanalysetechniek GC-ECD/ECD na ASE extractie GC-ECD/ECD na ASE extractie GC-ECD/ECD after ASE extraction GC-ECD/ECD after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID GC-FID GC-FID GC-FID 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID na ASE extractie GC-FID na ASE extractie GC-FID after ASE extraction GC-FID after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID/ECD GC-FID/ECD GC-FID/ECD GC-FID/ECD 1 sikb.lovanalysetechniek gesloten ontsluiting in een microgolfoven gesloten ontsluiting in een microgolfoven sealed digestion in a microwave oven sealed digestion in a microwave oven 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie gravimetrie gravimetry gravimetry 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (met pipet) gravimetrie (met pipet) gravimetry (with pipette) gravimetry (with pipette) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (met zeef en pipet) gravimetrie (met zeef en pipet) gravimetry (with sieve and pipette) gravimetry (with sieve and pipette) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (met zeef) gravimetrie (met zeef) gravimetry (with sieve) gravimetry (with sieve) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (volgens Wesemael) gravimetrie (volgens Wesemael) gravimetry (Wesemael method) gravimetry (Wesemael method) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie na filtratie gravimetrie na filtratie gravimetry after filtration gravimetry after filtration 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie na malen m.b.v. kogelmolen gravimetrie na malen m.b.v. kogelmolen gravimetry after milling in a ball mill gravimetry after milling in a ball mill 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie na zeven gravimetrie na zeven gravimetry after screening gravimetry after screening 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig homogeniseren handmatig homogeniseren manual homogenisation manual homogenisation 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig homogeniseren of m.b.v. maal/mengapparatuur handmatig homogeniseren of m.b.v. maal/mengapparatuur manual homogenisation or using grinder/mixer manual homogenisation or using grinder/mixer 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig verdelen handmatig verdelen manual division manual division 1 sikb.lovanalysetechniek headspace GC-MS headspace GC-MS headspace GC-MS headspace GC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek homogeniseren homogeniseren homogenisation homogenisation 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC met UV- en fluorescentiedetectie HPLC met UV- en fluorescentiedetectie HPLC with UV and fluorescence detection HPLC with UV and fluorescence detection 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC met UV- en fluorescentiedetectie na ASE extractie HPLC met UV- en fluorescentiedetectie na ASE extractie HPLC with UV and fluorescence detection after ASE extraction HPLC with UV and fluorescence detection after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek ICP-AES na bomdestructie ICP-AES na bomdestructie ICP-AES after bomb digestion ICP-AES after bomb digestion 1 sikb.lovanalysetechniek ion-selectieve electrode ion-selectieve electrode ion selective electrode ion selective electrode 1 sikb.lovanalysetechniek ion-selectieve electrode na bomdestructie ion-selectieve electrode na bomdestructie ion selective electrode after bomb digestion ion selective electrode after bomb digestion 1 sikb.lovanalysetechniek kaakbreker kaakbreker jaw crusher jaw crusher 1 sikb.lovanalysetechniek kogelmolen kogelmolen ball mill ball mill 1 sikb.lovanalysetechniek kogelmolen malen na drogen kogelmolen malen na drogen grinding in a ball mill after drying grinding in a ball mill after drying 1 sikb.lovanalysetechniek koude-damp-aas na filtratie koude-damp-aas na filtratie CV-AAS after filtration CV-AAS after filtration 1 sikb.lovanalysetechniek kruisslagmolen kruisslagmolen cross beater mill cross beater mill 1 sikb.lovanalysetechniek LC-LVI-GC-MS LC-LVI-GC-MS LC-LVI-GC-MS LC-LVI-GC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek maal/mengapparatuur maal/mengapparatuur mixing/grinding equipment mixing/grinding equipment 1 sikb.lovanalysetechniek malen m.b.v. snijmolen malen m.b.v. snijmolen grinding with a cutting mill grinding with a cutting mill 1 sikb.lovanalysetechniek malen/homogeniseren malen/homogeniseren grinding/homogenisation grinding/homogenisation 1 sikb.lovanalysetechniek microcoulometrie microcoulometrie microcoulometry microcoulometry 1 sikb.lovanalysetechniek microcoulometrie na ASE extractie microcoulometrie na ASE extractie microcoulometry after ASE extraction microcoulometry after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek on-line purge & trap - microcoulometrie on-line purge & trap - microcoulometrie on-line purge & trap - microcoulometry on-line purge & trap - microcoulometry 1 sikb.lovanalysetechniek on-line purge & trap GC-MS on-line purge & trap GC-MS on-line purge & trap GC-MS on-line purge & trap GC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek onsluiten door droge verassing onsluiten door droge verassing destruction by dry ashing destruction by dry ashing 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting in een microgolfoven met koningswater ontsluiting in een microgolfoven met koningswater destruction in a microwave oven with aqua regia destruction in a microwave oven with aqua regia 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met fluorwaterstof ontsluiting met fluorwaterstof destruction with hydrogen fluoride destruction with hydrogen fluoride 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met HF/HCl/HNO3 ontsluiting met HF/HCl/HNO3 destruction with HF/HCl/HNO3 destruction with HF/HCl/HNO3 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met salpeterzuur ontsluiting met salpeterzuur destruction with nitric acid destruction with nitric acid 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met zwavelzuur ontsluiting met zwavelzuur destruction with sulphuric acid destruction with sulphuric acid 1 sikb.lovanalysetechniek open ontsluiting met koningswater open ontsluiting met koningswater open destruction with aqua regia open destruction with aqua regia 1 sikb.lovanalysetechniek open ontsluiting met koningswater na bromering open ontsluiting met koningswater na bromering open destruction with aqua regia after bromination open destruction with aqua regia after bromination 1 sikb.lovanalysetechniek opkoken gedurende 30 minuten opkoken gedurende 30 minuten boiling for 30 minutes boiling for 30 minutes 1 sikb.lovanalysetechniek potentiometrie potentiometrie potentiometry potentiometry 1 sikb.lovanalysetechniek potentiometrische titratie potentiometrische titratie potentiometric titration potentiometric titration 1 sikb.lovanalysetechniek

12 pyknometer en wegen pyknometer en wegen pyknometer and weighing pyknometer and weighing 1 sikb.lovanalysetechniek röntgentransmissie en gravimetrie (met zeef) röntgentransmissie en gravimetrie (met zeef) X-ray transmission and gravimetry (with sieve) X-ray transmission and gravimetry (with sieve) 1 sikb.lovanalysetechniek Samplemate malen Samplemate malen Samplemate grinding Samplemate grinding 1 sikb.lovanalysetechniek Samplemate malen onder cryogene condities Samplemate malen onder cryogene condities Samplemate grinding, cryogenic Samplemate grinding, cryogenic 1 sikb.lovanalysetechniek sedigraaf sedigraaf sedigraph sedigraph 1 sikb.lovanalysetechniek smeltontsluiting smeltontsluiting sample destruction by melting sample destruction by melting 1 sikb.lovanalysetechniek soxhlet extractie, multi-kolom zuivering en GC-MS soxhlet extractie, multi-kolom zuivering en GC-MS Xohlet extraction, multicolumn purification and GC Xohlet extraction, multicolumn purification and GC 1 sikb.lovanalysetechniek spectrofotometrie spectrofotometrie spectrophotometry spectrophotometry 1 sikb.lovanalysetechniek spectrofotometrie na bomdestructie spectrofotometrie na bomdestructie spectrophotometry after bomb digestion spectrophotometry after bomb digestion 1 sikb.lovanalysetechniek stereo- en polarisatiemicroscopie stereo- en polarisatiemicroscopie stereo and polarisation microscopy stereo and polarisation microscopy 1 sikb.lovanalysetechniek titrimetrie titrimetrie titrimetry titrimetry 1 sikb.lovanalysetechniek uitloging uitloging leaching leaching 1 sikb.lovanalysetechniek UV-ontsluiting en IR-detectie UV-ontsluiting en IR-detectie UV destruction and IR detection UV destruction and IR detection 1 sikb.lovanalysetechniek verdelen verdelen division division 1 sikb.lovanalysetechniek verwarmen in een circulatie-oven verwarmen in een circulatie-oven heating in a circulating oven heating in a circulating oven 1 sikb.lovanalysetechniek visueel aflezen visueel aflezen visual reading visual reading 1 sikb.lovanalysetechniek vlam-aas vlam-aas flame AAS flame AAS 1 sikb.lovanalysetechniek volume bepaling na destillatie volume bepaling na destillatie volume measured after distillaton volume measured after distillaton 1 sikb.lovanalysetechniek volume verplaatsing en wegen volume verplaatsing en wegen displacement volume and weighing displacement volume and weighing 1 sikb.lovanalysetechniek zeven zeven screening screening 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig samenvoegen van monsters handmatig samenvoegen van monsters manual sample combination manual sample combination 1 sikb.lovanalysetechniek ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS sikb.lovanalysetechniek 48 1 Niet Niet none none 1 sikb.lovcertificering 48 2 RvA RvA RvA RvA sikb.lovcertificering 48 3 AP04 AP04 AP04 AP04 1 sikb.lovcertificering 48 4 OVAM OVAM OVAM OVAM 1 sikb.lovcertificering 48 5 AS3000 AS3000 AS3000 AS sikb.lovcertificering 48 6AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water sikb.lovcertificering 49 1Bentonietmanchet Bentonietmanchet benonite sleeve benonite sleeve 1 sikb.materiaalafd 49 2Bentoniet afdichting Bentoniet afdichting bentonite seal bentonite seal 1 sikb.materiaalafd 49 3Mikolit BK-00 Mikolit BK-00 Mikolit BK-00 Mikolit BK-00 1 sikb.materiaalafd 49 4Mikolit BK-300 Mikolit BK-300 Mikolit BK-300 Mikolit BK sikb.materiaalafd 49 5 BK-300 BK-300 BK-300 BK sikb.materiaalafd 49 6 BK-00 BK-00 BK-00 BK-00 1 sikb.materiaalafd 49 7 QS QS QS QS 1 sikb.materiaalafd 50 1 Grond Grond Soil Soil 1 sikb.materiaalaanv 50 2Filtergrind Filtergrind filter gravel filter gravel 1 sikb.materiaalaanv 50 3Filtergrind 1,7-2,5 mm Filtergrind 1,7-2,5 mm filter gravel mm filter gravel mm 1 sikb.materiaalaanv 50 4Aanvulgrind Aanvulgrind gravel fill gravel fill 1 sikb.materiaalaanv 50 5Aanvulgrind 1,0-1,6 mm Aanvulgrind 1,0-1,6 mm Gravel fill mm Gravel fill mm 1 sikb.materiaalaanv 51 1afvalwater afvalwater waste water waste water 1 sikb.lovmonstertype 51 2actief kool actief kool activated carbon activated carbon 1 sikb.lovmonstertype 51 3 AP04 AP04 AP04 AP04 1 sikb.lovmonstertype 51 4bouwstof vormgegeven bouwstof vormgegeven building material, shaped building material, shaped 1 sikb.lovmonstertype 51 5bouwstof niet vormgegeven bouwstof niet vormgegeven unshaped building material unshaped building material 1 sikb.lovmonstertype 51 6destruaat destruaat destructed material destructed material 1 sikb.lovmonstertype 51 7drinkwater drinkwater drinking water drinking water 1 sikb.lovmonstertype 51 8 effluent effluent effluent effluent 1 sikb.lovmonstertype 51 9 eluaat/uitloogwater eluaat/uitloogwater eluate eluate 1 sikb.lovmonstertype gewas gewas vegetation vegetation 1 sikb.lovmonstertype grond grond soil soil 1 sikb.lovmonstertype grondwater grondwater groundwater groundwater 1 sikb.lovmonstertype lucht lucht air air 1 sikb.lovmonstertype olie olie oil oil 1 sikb.lovmonstertype oppervlaktewater oppervlaktewater surface water surface water 1 sikb.lovmonstertype puin puin rubble rubble 1 sikb.lovmonstertype sillicagel sillicagel silica gel silica gel 1 sikb.lovmonstertype waterbodem waterbodem silt/sediment (watercourse) silt/sediment (watercourse) sikb.lovmonstertype urine urine urine urine 1 sikb.lovmonstertype water water water water 1 sikb.lovmonstertype Compost Compost compost compost 1 sikb.lovmonstertype Hout Hout Wood Wood 1 sikb.lovmonstertype Asbestverdacht Asbestverdacht asbestos suspected asbestos suspected 1 sikb.lovmonstertype (afval)olie (afval)olie oil/waste oil oil/waste oil 1 sikb.lovmonstertype Afvalstof, niet korrelvormig Afvalstof, niet korrelvormig waste oil waste oil sikb.lovmonstertype adsorptie buizen adsorptie buizen absorbtion tubes absorbtion tubes 1 sikb.lovmonstertype filter filter filter filter 1 sikb.lovmonstertype influent influent influent influent 1 sikb.lovmonstertype percolatiewater percolatiewater leachate leachate 1 sikb.lovmonstertype plasma plasma plasma plasma 1 sikb.lovmonstertype schudwater schudwater extraction water extraction water 1 sikb.lovmonstertype zuivelprodukten zuivelprodukten diary products diary products 1 sikb.lovmonstertype AP04 Asbestverdacht AP04 Asbestverdacht AP04 asbestos suspected AP04 asbestos suspected 1 sikb.lovmonstertype eluaat diffusietest eluaat diffusietest diffusion test elutriate diffusion test elutriate 1 sikb.lovmonstertype Diverse vast Diverse vast Various, solid Various, solid 1 sikb.lovmonstertype Diverse vloeibaar Diverse vloeibaar Various, liquid Various, liquid 1 sikb.lovmonstertype eluaat AP04 eluaat AP04 AP04 eluate AP04 eluate 1 sikb.lovmonstertype bouwstof vormgegeven bouwstof vormgegeven building material, shaped building material, shaped sikb.lovmonstertype Eluaat beschikbaarheid Eluaat beschikbaarheid Eluate availability Eluate availability 1 sikb.lovmonstertype Bouwstof niet-vormgegeven asbestverdacht Bouwstof niet-vormgegeven asbestverdacht Building material, not shaped, asbestos suspect Building material, not shaped, asbestos suspect 1 sikb.lovmonstertype Asfalt Asfalt Asphalt Asphalt sikb.lovmonstertype Uitloogwater mg/l (U) Uitloogwater mg/l (U) Leachate mg/l (U) Leachate mg/l (U) sikb.lovmonstertype AS3000 Grond AS3000 Grond AS3000 Soil AS3000 Soil sikb.lovmonstertype AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water sikb.lovmonstertype Asbestverdachte grond Asbestverdachte grond soil suspected of asbestoscontamination soil suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdacht puin Asbestverdacht puin rubble suspected of asbestoscontamination rubble suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdacht materiaal Asbestverdacht materiaal material suspected of asbestoscontamination material suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdachte lucht Asbestverdachte lucht air suspected of asbestoscontamination air suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdacht water Asbestverdacht water water suspected of asbestoscontamination water suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype

13 AS3000 Waterbodem AS3000 Waterbodem AS3000 sludge AS3000 sludge sikb.lovmonstertype Zeewater Zeewater AS3000 Sediment (under water) AS3000 Sediment (under water) sikb.lovmonstertype Regenwater Regenwater Rainwater Rainwater sikb.lovmonstertype Asbestverdachte grond AS3000 Asbestverdachte grond AS3000 Asbestos suspecteded soil AS3000 Asbestos suspecteded soil AS sikb.lovmonstertype Asbestverdachte waterbodem AS3000 Asbestverdachte waterbodem AS3000 Asbestos suspecteded sediment (under water) AS3000 Asbestos suspecteded sediment (under water) AS sikb.lovmonstertype Afvalstoffen OVAM, niet korrelvormig Afvalstoffen OVAM, niet korrelvormig Waste (OVAM) Waste (OVAM) sikb.lovmonstertype Grond Wallonie Grond Wallonie Soil Wallonia Soil Wallonia sikb.lovmonstertype Korrelvormige afvalstoffen Korrelvormige afvalstoffen Granular waste Granular waste sikb.lovmonstertype Zuiveringsslib Zuiveringsslib Sludge Sludge sikb.lovmonstertype Shredder Shredder Shredder Shredder sikb.lovmonstertype Verbrandingsrest Verbrandingsrest Combustion residues Combustion residues sikb.lovmonstertype 52 1 (Bicyclopentyl)-on (Bicyclopentyl)-on (Bicyclopentyl)-on (Bicyclopentyl)-on 1 sikb.lovcomponent 52 2 (ml 0.1n NaOH per 100ml) (ml 0.1n NaOH per 100ml) (ml 0.1n NaOH per 100 ml) (ml 0.1n NaOH per 100 ml) 1 sikb.lovcomponent ,1,1,2-Tetrachloorethaan 1,1,1,2-Tetrachloorethaan 1,1,1,2-Tetrachloroethane 1,1,1,2-Tetrachloroethane sikb.lovcomponent ,1,1-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-Trichloroethane sikb.lovcomponent ,1,2,2-Tetrachloorethaan 1,1,2,2-Tetrachloorethaan 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,1,2,2-Tetrachloroethane sikb.lovcomponent ,1,2-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-Trichloroethane sikb.lovcomponent ,1,2-Trichloortrifluorethaan 1,1,2-Trichloortrifluorethaan 1,1,2-Trichlorotrifluorethane 1,1,2-Trichlorotrifluorethane sikb.lovcomponent ,1-Dichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,1-Dichloroethane 1,1-Dichloroethane sikb.lovcomponent ,1-Dichlooretheen 1,1-Dichlooretheen 1,1-Dichloroethene 1,1-Dichloroethene sikb.lovcomponent ,1-Dichloorpropaan 1,1-Dichloorpropaan 1,1-Dichloropropane 1.1-Dichloropropane sikb.lovcomponent ,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxin 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,4,7,8,9-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxin 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene sikb.lovcomponent Tetrachloorbenzeen (som 1,2,3,5 + 1,2,4,5) Tetrachloorbenzeen (som 1,2,3,5 + 1,2,4,5) Tetrachlorobenzene (total 1,2,3,5 + 1,2,4,5) Tetrachlorobenzene (total 1,2,3,5 + 1,2,4,5) 1 sikb.lovcomponent ,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,3,5-Tetramethylbenzeen 1,2,3,5-Tetramethylbenzeen 1,2,3,5-Tetramethylbenzene 1,2,3,5-Tetramethylbenzene sikb.lovcomponent ,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxin 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 1 sikb.lovcomponent ,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,7,8-Pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-Pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,7,8-Pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-Pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichlorobenzene 1,2,3-Trichlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,3-Trichloorpropaan 1,2,3-Trichloorpropaan 1,2,3-Trichloropropane 1,2,3-Trichloropropane sikb.lovcomponent ,2,3-Trichloorpropeen 1,2,3-Trichloorpropeen 1,2,3-Trichloropropene 1,2,3-Trichloropropene sikb.lovcomponent ,2,3-Trimethylbenzeen 1,2,3-Trimethylbenzeen 1,2,3-Trimethylbenzene 1,2,3-Trimethylbenzene sikb.lovcomponent ,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,4,5-Tetramethylbenzeen 1,2,4,5-Tetramethylbenzeen 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 1,2,4,5-Tetramethylbenzene sikb.lovcomponent ,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,4-Trichlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,4-Trimethylbenzeen 1,2,4-Trimethylbenzeen 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-Trimethylbenzene sikb.lovcomponent ,2-Dibroom-3-chloorpropaan (DBCP) 1,2-Dibroom-3-chloorpropaan (DBCP) 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) sikb.lovcomponent ,2-Dichloorbenzeen 1,2-Dichloorbenzeen 1,2-Dichlorobenzene 1,2-Dichlorobenzene sikb.lovcomponent ,2-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan 1,2-Dichloroethane 1,2-Dichloroethane sikb.lovcomponent ,2-Dichloorethenen (som ) 1,2-Dichloorethenen (som ) 1,2-Dichloroethenes (total ) 1,2-Dichloroethenes (total ) sikb.lovcomponent ,2-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,2-Dichloropropane 1,2-Dichloropropane sikb.lovcomponent ,2-Dichloorpropeen 1,2-Dichloorpropeen 1,2-Dichloropropene 1,2-Dichloropropene sikb.lovcomponent ,2-Diethylbenzeen 1,2-Diethylbenzeen 1,2-Diethylbenzene 1,2-Diethylbenzene sikb.lovcomponent ,2-Propaandiol 1,2-Propaandiol 1,2-Propanediol 1,2-Propanediol sikb.lovcomponent ,2-Propyleencarbonaat 1,2-Propyleencarbonaat 1,2-Propylenecarbonate 1,2-Propylenecarbonate sikb.lovcomponent ,2-Propyleenglycol 1,2-Propyleenglycol 1.2-Propyleneglycol 1,2-Propyleneglycol sikb.lovcomponent ,3,5-Trichloorbenzeen 1,3,5-Trichloorbenzeen 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5-Trichlorobenzene sikb.lovcomponent ,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 1,3,5-Trimethylbenzene (Mesitylene) 1,3,5-Trimethylbenzene (Mesitylene) sikb.lovcomponent ,3-Butaandiol 1,3-Butaandiol 1,3-Butanediol 1,3-Butanediol sikb.lovcomponent ,3-Dichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,3-Dichlorobenzene 1,3-Dichlorobenzene sikb.lovcomponent ,3-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan 1,3-Dichloropropane 1,3-Dichloropropane sikb.lovcomponent ,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloropropene 1,3-Dichloropropene sikb.lovcomponent ,3-Diethylbenzeen 1,3-Diethylbenzeen 1,3-Diethylbenzene 1,3-Diethylbenzene sikb.lovcomponent ,3-Hexachloorbutadieen 1,3-Hexachloorbutadieen 1,3-Hexachlorobutadiene 1,3-Hexachlorobutadiene sikb.lovcomponent ,3-Propyleenglycol 1,3-Propyleenglycol 1,3-Propyleneglycol 1,3-Propyleneglycol sikb.lovcomponent ,4-Butaandiol 1,4-Butaandiol 1,4-Butanediol 1,4-Butanediol sikb.lovcomponent ,4-Dichloorbenzeen 1,4-Dichloorbenzeen 1,4-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene sikb.lovcomponent ,4-Diethylbenzeen 1,4-Diethylbenzeen 1,4-Diethylbenzene 1,4-Diethylbenzene sikb.lovcomponent ,4-Dioxaan 1,4-Dioxaan 1,4-Dioxane 1,4-Dioxane sikb.lovcomponent (4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanon 1-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanon 1-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanone 1-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanone 1 sikb.lovcomponent Butanol 1-Butanol 1-Butanol 1-Butanol sikb.lovcomponent Chloor-2-nitrobenzeen 1-Chloor-2-nitrobenzeen 1-Chloro-2-nitrobenzene 1-Chloro-2-nitrobenzene sikb.lovcomponent Chloor-3-nitrobenzeen 1-Chloor-3-nitrobenzeen 1-Chloro-3-nitrobenzene 1-Chloro-3-nitrobenzene sikb.lovcomponent Chloor-4-nitrobenzeen 1-Chloor-4-nitrobenzeen 1-Chloro-4-nitrobenzene 1-Chloro-4-nitrobenzene sikb.lovcomponent Chloornaftaleen 1-Chloornaftaleen 1-Chloronaphthalene 1-Chloronaphthalene sikb.lovcomponent Cypermethrin 1-Cypermethrin 1-Cypermethrin 1-Cypermethrin sikb.lovcomponent Ethoxy-2-propanol 1-Ethoxy-2-propanol 1-Ethoxy-2-propanol 1-Ethoxy-2-propanol sikb.lovcomponent Methoxy-2-propanol 1-Methoxy-2-propanol 1-Methoxy-2-propanol 1-Methoxy-2-propanol sikb.lovcomponent Methoxy-2-propanolacetaat (PGMMEA) 1-Methoxy-2-propanolacetaat (PGMMEA) 1-Methoxy-2-propanolacetate (PGMMEA) 1-Methoxy-2-propanolacetate (PGMMEA) sikb.lovcomponent Methyl-2-pyrrolidinon 1-Methyl-2-pyrrolidinon 1-Methyl-2-pyrrolidinone 1-Methyl-2-pyrrolidinone sikb.lovcomponent Methylnaftaleen 1-Methylnaftaleen 1-Methylnaphthalene 1-Methylnaphthalene sikb.lovcomponent Naftol 1-Naftol 1-Naphthol 1-Naphthol sikb.lovcomponent Nitropyreen 1-Nitropyreen 1-Nitropyrene 1-Nitropyrene sikb.lovcomponent Octanol 1-Octanol 1-Octanol 1-Octanol sikb.lovcomponent Pentanol 1-Pentanol 1-Pentanol 1-Pentanol sikb.lovcomponent (4-Chloor-2-methylfenoxy)propionzuur (MCPP) 2 -(4-Chloor-2-methylfenoxy)propionzuur (MCPP) 2 -(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid (MCPP) 2 -(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid (MCPP) sikb.lovcomponent *Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 2*Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 2*Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 2*Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 1 sikb.lovcomponent ,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon sikb.lovcomponent ,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan (Bisfenol A) 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan (Bisfenol A) 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) sikb.lovcomponent ,2-Diethoxypropaan 2,2-Diethoxypropaan 2,2-Diethoxypropane 2,2-Diethoxypropane sikb.lovcomponent ,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3,4,5-Tetrachlorophenol 2,3,4,5-Tetrachlorophenol sikb.lovcomponent

14 ,3,4,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2,3,4,6-Tetrachlorophenol sikb.lovcomponent ,3,4,7,8-Pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-Pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,3,4-Trichlooraniline 2,3,4-Trichlooraniline 2,3,4-Trichloroaniline 2,3,4-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,3,4-Trichloorfenol 2,3,4-Trichloorfenol 2,3,4-Trichlorophenol 2,3,4-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,3,5,6-Tetrachlorophenol 2,3,5,6-Tetrachlorophenol sikb.lovcomponent ,3,5-Trichloorbenzoëzuur (2,3,5-TBA) 2,3,5-Trichloorbenzoëzuur (2,3,5-TBA) 2,3,5-Trichlorobenzoic acid (2,3,5-TBA) 2,3,5-Trichlorobenzoic acid (2,3,5-TBA) sikb.lovcomponent ,3,5-Trichloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol 2,3,5-Trichlorophenol 2,3,5-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,3,5-Trimethylfenol 2,3,5-Trimethylfenol 2,3,5-Trimethyphfenol 2,3,5-Trimethyphenol sikb.lovcomponent ,3,6-Trichloorbenzoëzuur (2,3,6-TBA) 2,3,6-Trichloorbenzoëzuur (2,3,6-TBA) 2,3,6-Trichlorobenzoic acid (2,3,6-TBA) 2,3,6-Trichlorobenzoic acid (2,3,6-TBA) sikb.lovcomponent ,3,6-Trichloorfenol 2,3,6-Trichloorfenol 2,3,6-Trichlorophenol 2,3,6-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,3-Dichloor-1-propeen 2,3-Dichloor-1-propeen 2,3-Dichloro-1-propene 2,3-Dichloro-1-propene sikb.lovcomponent ,3-Dichlooraniline 2,3-Dichlooraniline 3,5-Dichloroaniline 3,5-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,3-Dichloorfenol 2,3-Dichloorfenol 2,3-Dichlorophenol 2,3-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,3-Dichloornitrobenzeen 2,3-Dichloornitrobenzeen 2,3-Dichloronitrobenzene 2,3-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,3-Dimethylbutaan 2,3-Dimethylbutaan 2,3-Dimethylbutane 2,3-Dimethylbutane sikb.lovcomponent ,3-Dimethylfenol 2,3-Dimethylfenol 2,3-Dimethylphenol 2,3-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,3-Dinitrofenol 2,3-Dinitrofenol 2,3-Dinitrophenol 2,3-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,3-Xylenol 2,3-Xylenol 2,3-Xylenol 2,3-Xylenol sikb.lovcomponent ,4,5-Trichlooraniline 2,4,5-Trichlooraniline 2,4,5-Trichloroaniline 2,4,5-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenol 2,4,5-Trichloorfenol 2,4,5-Trichlorophenol 2,4,5-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenoxy-azijnzuur (2,4,5-T) 2,4,5-Trichloorfenoxy-azijnzuur (2,4,5-T) 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenoxypropaanzuur (2,4,5-TP) 2,4,5-Trichloorfenoxypropaanzuur (2,4,5-TP) 2,4,5-Trichlorophenoxy propanoic acid (2,4,5-TP) 2,4,5-Trichlorophenoxy propanoic acid (2,4,5-TP) sikb.lovcomponent ,4,6-Trichlooraniline 2,4,6-Trichlooraniline 2,4,6-Trichloroaniline 2,4,6-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,4,6-Trichloorbenzoëzuur (2,4,6-TBA) 2,4,6-Trichloorbenzoëzuur (2,4,6-TBA) 2,4,6-Trichlorobenzoic acid (2,4,6-TBA) 2,4,6-Trichlorobenzoic acid (2,4,6-TBA) sikb.lovcomponent ,4,6-Trichloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol 2,4,6-Trichlorophenol 2,4,6-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,4,6-Trimethylfenol 2,4,6-Trimethylfenol 2,4,6-Trimethyphenol 2,4,6-Trimethyphenol sikb.lovcomponent Dichlooraniline (som 2,4 + 2,5) Dichlooraniline (som 2,4 + 2,5) Dichloroaniline (total 2,4 + 2,5) Dichloroaniline (total 2,4 + 2,5) 1 sikb.lovcomponent Dichloorfenol (som 2,4 + 2,5) Dichloorfenol (som 2,4 + 2,5) Dichlorophenol (total 2,4 + 2,5) Dichlorophenol (total 2,4 + 2,5) 1 sikb.lovcomponent Dimethylfenol (som 2,4 + 2,5; Xylenol (som 2,4 + 2,5)) Dimethylfenol (som 2,4 + 2,5; Xylenol (som 2,4 + 2,5)) Dimethylphenol (total 2,4 + 2,5; Xylenol (total 2,4 + 2,5)) Dimethylphenol (total 2,4 + 2,5; Xylenol (total 2,4 + 2,5)) 1 sikb.lovcomponent ,4-DDD (ortho, para-ddd) 2,4-DDD (ortho, para-ddd) 2,4-DDD (ortho, para-ddd) 2,4-DDD (ortho, para-ddd) sikb.lovcomponent ,4-DDE (ortho, para-dde) 2,4-DDE (ortho, para-dde) 2,4-DDE (ortho, para-dde) 2,4-DDE (ortho, para-dde) sikb.lovcomponent ,4-DDT (ortho, para-ddt) 2,4-DDT (ortho, para-ddt) 2,4-DDT (ortho, para-ddt) 2,4-DDT (ortho, para-ddt) sikb.lovcomponent ,4-Dichlooraniline 2,4-Dichlooraniline 2.4-Dichloroaniline 2.4-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenol 2,4-Dichloorfenol 2,4-Dichlorophenol 2,4-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D) 2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenoxybutaanzuur (2,4-DB) 2,4-Dichloorfenoxybutaanzuur (2,4-DB) 2,4-Dichlorofenoxybutanoic acid (2,4-DB) 2,4-Dichlorofenoxybutanoic acid (2,4-DB) sikb.lovcomponent ,4-Dichloornitrobenzeen 2,4-Dichloornitrobenzeen 2,4-Dichloronitrobenzene 2,4-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,4-Dichloortolueen 2,4-Dichloortolueen 2,4-Dichlorotoluene 2,4-Dichlorotoluene sikb.lovcomponent ,4-Dimethylaniline 2,4-Dimethylaniline 2,4-Dimethylaniline 2,4-Dimethylaniline sikb.lovcomponent ,4-Dimethylfenol 2,4-Dimethylfenol 2,4-Dimethylphenol 2,4-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,4-Dimethylpentaan 2,4-Dimethylpentaan 2,4-Dimethylpentane 2,4-Dimethylpentane sikb.lovcomponent ,4-Dinitrofenol 2,4-Dinitrofenol 2.4-Dinitrophenol 2.4-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,4-Xylenol 2,4-Xylenol 2,4-Xylenol 2,4-Xylenol sikb.lovcomponent ,4-Xylidine 2,4-Xylidine 2,4-Xylidine 2,4-Xylidine sikb.lovcomponent ,5-Dichlooraniline 2,5-Dichlooraniline 2,5-Dichloroaniline 2,5-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,5-Dichloorfenol 2,5-Dichloorfenol 2,5-Dichlorophenol 2,5-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,5-Dichloornitrobenzeen 2,5-Dichloornitrobenzeen 2,5-Dichloronitrobenzene 2,5-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,5-Dimethylfenol 2,5-Dimethylfenol 2,5-Dimethylphenol 2,5-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,5-Dimethylhexaan 2,5-Dimethylhexaan 2,5-Dimethylhexane 2,5-Dimethylhexane sikb.lovcomponent ,5-Dinitrofenol 2,5-Dinitrofenol 2,5-Dinitrophenol 2,5-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,5-Xylenol 2,5-Xylenol 2,5-Xylenol 2,5-Xylenol sikb.lovcomponent Dimethylfenol (som 2,6 + 3,5) Dimethylfenol (som 2,6 + 3,5) Dimethylphenol (total 2,6 + 3,5) Dimethylphenol (total 2,6 + 3,5) 1 sikb.lovcomponent ,6-Dichlooraniline 2,6-Dichlooraniline 2,6-Dichloroaniline 2,6-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,6-Dichloorbenzamide (BAM) 2,6-Dichloorbenzamide (BAM) 2,6-Dichlorobenzamide (BAM) 2,6-Dichlorobenzamide (BAM) sikb.lovcomponent ,6-Dichloorfenol 2,6-Dichloorfenol 2,6-Dichlorophenol 2,6-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,6-Dimethylfenol 2,6-Dimethylfenol 2.6-Dimethylphenol 2.6-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,6-Dinitrofenol 2,6-Dinitrofenol 2,6-Dinitrophenol 2,6-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,6-Xylenol 2,6-Xylenol 2,6-Xylenol 2,6-Xylenol sikb.lovcomponent (2,4-Dichloorfenoxy)-propaanzuur (2,4-DP) 2-(2,4-Dichloorfenoxy)-propaanzuur (2,4-DP) 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-propanonic acid (2,4-DP) 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-propanonic acid (2,4-DP) sikb.lovcomponent Aminobenzimidazool (2-AB) 2-Aminobenzimidazool (2-AB) 2-Aminobenzimidazole (2-AB) 2-Aminobenzimidazole (2-AB) sikb.lovcomponent Butanol 2-Butanol 2-Butanol 2-Butanol sikb.lovcomponent Chloor-4-methylfenol 2-Chloor-4-methylfenol 2-Chloro-4-methylphenol 2-Chloro-4-methylphenol sikb.lovcomponent Chloor-5-methylfenol 2-Chloor-5-methylfenol 2-Chloro-5-methylphenol 2-Chloro-5-methylphenol sikb.lovcomponent Chlooraniline 2-Chlooraniline 2-Chloroaniline 2-Chloroaniline sikb.lovcomponent Chloorfenol 2-Chloorfenol 2-Chlorophenol 2-Chlorophenol sikb.lovcomponent Chloornaftaleen 2-Chloornaftaleen 2-Chloronaphthalene 2-Chloronaphthalene sikb.lovcomponent Cypermethrin 2-Cypermethrin 2-Cypermethrin 2-Cypermethrin 1 sikb.lovcomponent Ethoxyethanol (Ethylglycol) 2-Ethoxyethanol (Ethylglycol) 2-Ethoxyethanol (Ethylglycol) 2-Ethoxyethanol (Ethylglycol) sikb.lovcomponent Ethoxyethylacetaat 2-Ethoxyethylacetaat 2-Ethoxyethylacetate 2-Ethoxyethylacetate sikb.lovcomponent Ethylfenol 2-Ethylfenol 2-Ethylphenol 2-Ethylphenol sikb.lovcomponent Ethylhexaanzuur 2-Ethylhexaanzuur 2-Ethylhexanoic acid 2-Ethylhexanoic acid sikb.lovcomponent Ethylhexylacrylaat 2-Ethylhexylacrylaat 2-Ethylhexylacrylate 2-Ethylhexylacrylate sikb.lovcomponent Ethyltolueen 2-Ethyltolueen 2-Ethyltoluene 2-Ethyltoluene sikb.lovcomponent Heptanon 2-Heptanon 2-Heptanone 2-Heptanone sikb.lovcomponent Hexanon 2-Hexanon 2-Hexanone 2-Hexanone sikb.lovcomponent Isopropylfenol 2-Isopropylfenol 2-Isopropylphenol 2-Isopropylphenol sikb.lovcomponent Methoxyethanol (Methylglycol) 2-Methoxyethanol (Methylglycol) 2-Methoxyethanol (Methylglycol) 2-Methoxyethanol (Methylglycol) sikb.lovcomponent Methoxyfuraan 2-Methoxyfuraan 2-Methoxyfuran 2-Methoxyfuran sikb.lovcomponent Methoxypropylacetaat 2-Methoxypropylacetaat 2-Methoxypropylacetate 2-Methoxypropylacetate sikb.lovcomponent Methyl-4,6-Dinitrofenol 2-Methyl-4,6-Dinitrofenol 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol sikb.lovcomponent Methylbutaan 2-Methylbutaan 2-Methylbutane 2-Methylbutane sikb.lovcomponent Methylheptaan 2-Methylheptaan 2-Methylheptane 2-Methylheptane sikb.lovcomponent Methylhexaan 2-Methylhexaan 2-Methylhexane 2-Methylhexane sikb.lovcomponent Methylnaftaleen 2-Methylnaftaleen 2-Methylnaphthalene 2-Methylnaphthalene sikb.lovcomponent Methylpentaan 2-Methylpentaan 2-Methylpentane 2-Methylpentane sikb.lovcomponent Methylpyridine 2-Methylpyridine 2-Methylpyridine 2-Methylpyridine sikb.lovcomponent

15 n-Propylfenol 2-n-Propylfenol 2-n-Propylphenol 2-n-Propylphenol sikb.lovcomponent Naftol 2-Naftol 2-Naphthol 2-Naphthol sikb.lovcomponent Nitrofenol 2-Nitrofenol 2-Nitrophenol 2-Nitrophenol sikb.lovcomponent Octanol 2-Octanol 2-Octanol 2-Octanol sikb.lovcomponent Pentanol 2-Pentanol 2-Pentanol 2-Pentanol sikb.lovcomponent Pentanon 2-Pentanon 2-Pentanone 2-Pentanone sikb.lovcomponent Propanol 2-Propanol 2-Propanol 2-Propanol sikb.lovcomponent ,3-Dichloorbenzidine 3,3-Dichloorbenzidine 3,3-Dichlorobenzidine 3,3-Dichlorobenzidine sikb.lovcomponent ,4,5-Trichlooraniline 3,4,5-Trichlooraniline 3,4,5-Trichloroaniline 3,4,5-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenol 3,4,5-Trichloorfenol 3,4,5-Trichlorophenol 3,4,5-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,4-Dichlooraniline 3,4-Dichlooraniline 3.4-Dichloroaniline 3.4-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenol 3,4-Dichloorfenol 3,4-Dichlorophenol 3,4-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,4-Dichloornitrobenzeen 3,4-Dichloornitrobenzeen 3,4-Dichloronitrobenzene 3,4-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,4-Dimethylfenol 3,4-Dimethylfenol 3,4-Dimethylphenol 3,4-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,4-Dinitrofenol 3,4-Dinitrofenol 3,4-Dinitrophenol 3,4-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,4-TDE (ortho, para-tde) 3,4-TDE (ortho, para-tde) 3,4-TDE (ortho, para-tde) 3,4-TDE (ortho, para-tde) 1 sikb.lovcomponent ,4-Xylenol 3,4-Xylenol 3,4-Xylenol 3,4-Xylenol sikb.lovcomponent ,5-Dichlooraniline 3,5-Dichlooraniline 3,5-Dichloroaniline 3,5-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,5-Dichloorfenol 3,5-Dichloorfenol 3,5-Dichlorophenol 3,5-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,5-Dichloornitrobenzeen 3,5-Dichloornitrobenzeen 3,5-Dichloronitrobenzene 3,5-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,5-Dimethylfenol 3,5-Dimethylfenol 3,5-Dimethylphenol 3,5-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol (som) 3,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol (som) 3,5-Dimethylphenol + 4-Ethylphenol (total) 3,5-Dimethylphenol + 4-Ethylphenol (total) 1 sikb.lovcomponent ,5-Xylenol 3,5-Xylenol 3,5-Xylenol 3,5-Xylenol sikb.lovcomponent Chloorfenol (som 3 + 4) Chloorfenol (som 3 + 4) Chlorophenol (total 3 + 4) Chlorophenol (total 3 + 4) 1 sikb.lovcomponent Ethyltolueen (som 3 + 4) Ethyltolueen (som 3 + 4) Ethyltoluene (total 3 + 4) Ethyltoluene (total 3 + 4) 1 sikb.lovcomponent Methylfenol (som 3 + 4; Cresol (som para + meta)) Methylfenol (som 3 + 4; Cresol (som para + meta)) Methylphenol (total 3 + 4; Cresol (total para + meta)) Methylphenol (total 3 + 4; Cresol (total para + meta)) 1 sikb.lovcomponent Chloor-1-propeen 3-Chloor-1-propeen 3-Chloro-1-propene 3-Chloro-1-propene sikb.lovcomponent Chloor-2-propeen 3-Chloor-2-propeen 3-Chloro-2-propene 3-Chloro-2-propene 1 sikb.lovcomponent Chloor-4-methylaniline 3-Chloor-4-methylaniline 3-Chloro-4-methylaniline 3-Chloro-4-methylaniline sikb.lovcomponent Chlooraniline 3-Chlooraniline 3-Chloroaniline 3-Chloroaniline sikb.lovcomponent Chloorfenol 3-Chloorfenol 3-Chlorophenol 3-Chlorophenol sikb.lovcomponent Chloorpropeen 3-Chloorpropeen 3-chloropropene 3-chloropropene sikb.lovcomponent Cypermethrin 3-Cypermethrin 3-Cypermethrin 3-Cypermethrin 1 sikb.lovcomponent Ethylfenol 3-Ethylfenol 3-Ethylphenol 3-Ethylphenol sikb.lovcomponent Ethyltolueen 3-Ethyltolueen 3-Ethyltoluene 3-Ethyltoluene sikb.lovcomponent Fluortolueen 3-Fluortolueen 3-Fluorotoluene 3-Fluorotoluene 1 sikb.lovcomponent Hydroxy-2-butanon 3-Hydroxy-2-butanon 3-Hydroxy-2-butanone 3-Hydroxy-2-butanone sikb.lovcomponent Hydroxycarbofuran 3-Hydroxycarbofuran 3-Hydroxycarbofuran 3-Hydroxycarbofuran sikb.lovcomponent Isopropylfenol 3-Isopropylfenol 3-Isopropylphenol 3-Isopropylphenol sikb.lovcomponent Methyl-2-butanon 3-Methyl-2-butanon 3-Methyl-2-butanone 3-Methyl-2-butanone sikb.lovcomponent Methylaniline 3-Methylaniline 3-Methylaniline 3-Methylaniline sikb.lovcomponent Methylheptaan 3-Methylheptaan 3-Methylheptane 3-Methylheptane sikb.lovcomponent Methylhexaan 3-Methylhexaan 3-Methylhexane 3-Methylhexane sikb.lovcomponent Methylpentaan 3-Methylpentaan 3-Methylpentane 3-Methylpentane sikb.lovcomponent Methylpyridine 3-Methylpyridine 3-Methylpyridine 3-Methylpyridine sikb.lovcomponent Nitrofenol 3-Nitrofenol 3-Nitrophenol 3-Nitrophenol sikb.lovcomponent Trifluormethylaniline 3-Trifluormethylaniline 3-Trifluormethylaniline 3-Trifluormethylaniline sikb.lovcomponent ,4-DDD (para, para-ddd) 4,4-DDD (para, para-ddd) 4,4-DDD (para, para-ddd) 4,4-DDD (para, para-ddd) sikb.lovcomponent ,4-DDE (para, para-dde) 4,4-DDE (para, para-dde) 4,4-DDE (para, para-dde) 4,4-DDE (para, para-dde) sikb.lovcomponent ,4-DDT (para, para-ddt) 4,4-DDT (para, para-ddt) 4,4-DDT (para, para-ddt) 4,4-DDT (para, para-ddt) sikb.lovcomponent ,4-Diaminodifenylmethaan 4,4-Diaminodifenylmethaan 4,4-Diaminodiphenylmethane 4,4-Diaminodiphenylmethane sikb.lovcomponent ,4-TDE(para, para-tde) 4,4-TDE(para, para-tde) 4,4-TDE(para, para-tde) 4,4-TDE(para, para-tde) sikb.lovcomponent (1-Methoxyfenoxy)aniline 4-(1-Methoxyfenoxy)aniline 4-(1-Methoxyphenoxy)aniline 4-(1-Methoxyphenoxy)aniline 1 sikb.lovcomponent Cytosine Cytosine 4-Amino-2-pyrimidinone 4-Amino-2-pyrimidinone sikb.lovcomponent Broom-3-chlooraniline 4-Broom-3-chlooraniline 4-Bromo-3-chloroaniline 4-Bromo-3-chloroaniline sikb.lovcomponent Chloor-2-benzylfenol 4-Chloor-2-benzylfenol 4-Chloro-2-benzylphenol 4-Chloro-2-benzylphenol sikb.lovcomponent Chloor-2-methylfenol 4-Chloor-2-methylfenol 4-Chloro-2-methylphenol 4-Chloro-2-methylphenol sikb.lovcomponent Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA) 4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA) sikb.lovcomponent Chloor-2-methylfenoxybutaanzuur (MCPB) 4-Chloor-2-methylfenoxybutaanzuur (MCPB) 4-Chloro-2-methylphenoxybutanoic acid (MCPB) 4-Chloro-2-methylphenoxybutanoic acid (MCPB) sikb.lovcomponent Chloor-3-methylfenol 4-Chloor-3-methylfenol 4-Chloro-3-methylphenol 4-Chloro-3-methylphenol sikb.lovcomponent Chlooraniline 4-Chlooraniline 4-Chloroaniline 4-Chloroaniline sikb.lovcomponent Chloorfenol 4-Chloorfenol 4-Chlorophenol 4-Chlorophenol sikb.lovcomponent Ethylfenol 4-Ethylfenol 4-Ethylphenol 4-Ethylphenol sikb.lovcomponent Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol 4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol 4-Ethylphenol + 3,5-Dimethylphenol 4-Ethylphenol + 3,5-Dimethylphenol 1 sikb.lovcomponent Ethyltolueen 4-Ethyltolueen 4-Ethyltoluene 4-Ethyltoluene sikb.lovcomponent Isopropylfenol 4-Isopropylfenol 4-Isopropylphenol 4-Isopropylphenol sikb.lovcomponent Methylpyridine 4-Methylpyridine 4-Methylpyridine 4-Methylpyridine sikb.lovcomponent Nitrofenol 4-Nitrofenol 4-Nitrophenol 4-Nitrophenol sikb.lovcomponent tert-Butyltolueen 4-tert-Butyltolueen 4-tert-Butyltoluene 4-tert-Butyltoluene sikb.lovcomponent Methyl-2-hexanon 5-Methyl-2-hexanon 5-Methyl-2-hexanone 5-Methyl-2-hexanone sikb.lovcomponent Hydroxybentazon 6-Hydroxybentazon 6-Hydroxybentazone 6-Hydroxybentazone 1 sikb.lovcomponent Methylchryseen 6-Methylchryseen 6-Methylchrysene 6-Methylchrysene sikb.lovcomponent Hydroxybentazon 8-Hydroxybentazon 8-Hydroxybentazone 8-Hydroxybentazone 1 sikb.lovcomponent A-cijfer A-cijfer A value (g water / 100 g soil) A value (g water / 100 g soil) 1 sikb.lovcomponent aangeleverd monster aangeleverd monster submitted sample submitted sample 1 sikb.lovcomponent Aantal getelde vezels (n) Aantal getelde vezels (n) Number of fibres counted (n) Number of fibres counted (n) 1 sikb.lovcomponent Aantal graticulezones (n) Aantal graticulezones (n) Number of graticule zones (n) Number of graticule zones (n) 1 sikb.lovcomponent aantal ml 1 M HNO3 (L/S=10) aantal ml 1 M HNO3 (L/S=10) Number of ml 1 M HNO3 (L/S=10) Number of ml 1 M HNO3 (L/S=10) 1 sikb.lovcomponent Acefaat Acefaat Acephate Acephate sikb.lovcomponent Acenafteen Acenafteen Acenaphthene Acenaphthene sikb.lovcomponent Acenaftyleen Acenaftyleen Acenaphthylene Acenaphthylene sikb.lovcomponent Acetaldehyde Acetaldehyde Acetaldehyde Acetaldehyde sikb.lovcomponent Aceton Aceton Acetone Acetone sikb.lovcomponent Acetonitril Acetonitril Acetonitrile Acetonitrile sikb.lovcomponent Acetylaceton Acetylaceton Acetylacetone Acetylacetone sikb.lovcomponent Acroleïne Acroleïne Acroleine Acroleine sikb.lovcomponent Acrylonitril Acrylonitril Acrylonitrile Acrylonitrile sikb.lovcomponent Acrylzuur Acrylzuur Acrylic acid Acrylic acid sikb.lovcomponent Actinoliet Actinoliet Actinolite Actinolite sikb.lovcomponent

16 Actuele CEC Actuele CEC Current CEC Current CEC 1 sikb.lovcomponent Acute toxiciteit voor vissen Acute toxiciteit voor vissen Acute toxicity to fish Acute toxicity to fish 1 sikb.lovcomponent Adiponitril Adiponitril Adiponitrile Adiponitrile sikb.lovcomponent Aerobe bacteriën Aerobe bacteriën Aerobic bacteria Aerobic bacteria 1 sikb.lovcomponent Afscheiden zwevende delen Afscheiden zwevende delen Separated suspended particles Separated suspended particles 1 sikb.lovcomponent Agressiviteit t.o.v. beton Agressiviteit t.o.v. beton Corrosiveness to concrete Corrosiveness to concrete 1 sikb.lovcomponent Aktief chloor Aktief chloor Active chlorine Active chlorine 1 sikb.lovcomponent Alachloor Alachloor Alachlor Alachlor sikb.lovcomponent Aldicarb Aldicarb Aldicarb Aldicarb sikb.lovcomponent Aldicarbsulfon Aldicarbsulfon Aldicarbsulfon Aldicarbsulfon sikb.lovcomponent Aldicarbsulfoxide Aldicarbsulfoxide Aldicarb sulphoxide Aldicarb sulphoxide sikb.lovcomponent Aldrin Aldrin Aldrin Aldrin sikb.lovcomponent alfa-endosulfan alfa-endosulfan alpha-endosulfan alpha-endosulfan sikb.lovcomponent alfa-endosulfan + endosulfansulfaat (som) alfa-endosulfan + endosulfansulfaat (som) alpha-endosulfan + endosulfan sulphate (total) alpha-endosulfan + endosulfan sulphate (total) 1 sikb.lovcomponent alfa-hch alfa-hch alpha-hch alpha-hch sikb.lovcomponent cis-heptachloorepoxide cis-heptachloorepoxide alpha-heptachloroepoxide alpha-heptachloroepoxide sikb.lovcomponent alfa-methylstyreen alfa-methylstyreen alpha-methylstyrene alpha-methylstyrene sikb.lovcomponent Algen Algen Algae Algae 1 sikb.lovcomponent Alifatenindex Alifatenindex Aliphatic compounds index Aliphatic compounds index 1 sikb.lovcomponent Alifatische koolwaterstoffen Alifatische koolwaterstoffen Aliphatic hydrocarbons Aliphatic hydrocarbons 1 sikb.lovcomponent Alifatische verbindingen Alifatische verbindingen Aliphatic compounds Aliphatic compounds 1 sikb.lovcomponent Alkaliteit Alkaliteit Alkalinity Alkalinity 1 sikb.lovcomponent Alkylbenzenen (som C3) Alkylbenzenen (som C3) Alkylbenzenes (total C3) Alkylbenzenes (total C3) 1 sikb.lovcomponent Alkylbenzenen (som C4) Alkylbenzenen (som C4) Alkylbenzenes (total C4) Alkylbenzenes (total C4) 1 sikb.lovcomponent Alkylfenolen Alkylfenolen Alkylphenols Alkylphenols 1 sikb.lovcomponent Allethrin(bio) (som) Allethrin(bio) (som) Allethrin(bio) (total) Allethrin(bio) (total) 1 sikb.lovcomponent Allylalcohol Allylalcohol Allylalcohol Allylalcohol sikb.lovcomponent Aluminium [Al] Aluminium [Al] Aluminium [Al] Aluminium [Al] sikb.lovcomponent Ametryn Ametryn Ametryn Ametryn sikb.lovcomponent Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz sikb.lovcomponent Amitrol Amitrol Amitrol Amitrol sikb.lovcomponent Ammoniak Ammoniak Ammonia Ammonia sikb.lovcomponent Ammonium Ammonium Ammonium Ammonium sikb.lovcomponent Ammonium (als N) Ammonium (als N) Ammonium (as N) Ammonium (as N) sikb.lovcomponent Ammonium (als NH4) Ammonium (als NH4) Ammonium (as NH4) Ammonium (as NH4) 1 sikb.lovcomponent AMPA AMPA AMPA AMPA sikb.lovcomponent Amylacetaat Amylacetaat Amylacetate Amylacetate sikb.lovcomponent Anaerobe bacteriën Anaerobe bacteriën Anaerobic bacteria Anaerobic bacteria 1 sikb.lovcomponent Anilazine Anilazine Anilazine Anilazine sikb.lovcomponent Aniline Aniline Aniline Aniline sikb.lovcomponent Anisol Anisol Anisole Anisole sikb.lovcomponent Anthophylliet Anthophylliet Anthophyllite Anthophyllite sikb.lovcomponent Anthraceen Anthraceen Anthracene Anthracene sikb.lovcomponent Antrachinon Antrachinon Anthraquinone Anthraquinone sikb.lovcomponent Antimoon Antimoon Antimony Antimony sikb.lovcomponent AOX AOX AOX AOX 1 sikb.lovcomponent Aromaten (som) Aromaten (som) Aromatic compounds (total) Aromatic compounds (total) 1 sikb.lovcomponent Aromaten (vluchtig) Aromaten (vluchtig) Aromatic compounds (volatile) Aromatic compounds (volatile) 1 sikb.lovcomponent Aromaten C10 (som) Aromaten C10 (som) Aromatic compounds C10 (total) Aromatic compounds C10 (total) 1 sikb.lovcomponent Aromaten C11 Aromaten C11 Aromatic compounds C11 Aromatic compounds C11 1 sikb.lovcomponent Aromaten C12 Aromaten C12 Aromatic compounds C12 Aromatic compounds C12 1 sikb.lovcomponent Aromaten C13 Aromaten C13 Aromatic compounds C13 Aromatic compounds C13 1 sikb.lovcomponent Aromaten C9 (som) Aromaten C9 (som) Aromatic compounds C9 (total) Aromatic compounds C9 (total) 1 sikb.lovcomponent Arseen [As] Arseen [As] Arsenic [As] Arsenic [As] sikb.lovcomponent Asbest (blauw, crocidoliet) Asbest (blauw, crocidoliet) Asbestos (blue, crosidolite) Asbestos (blue, crosidolite) sikb.lovcomponent Asbest (bruin, amosiet) Asbest (bruin, amosiet) Asbestos (bruin, amosite) Asbestos (bruin, amosite) 1 sikb.lovcomponent Asbest (som) Asbest (som) Asbestos (total) Asbestos (total) 1 sikb.lovcomponent Asbest (wit, chrysotiel) Asbest (wit, chrysotiel) Asbestos (white, chrysotile) Asbestos (white, chrysotile) 1 sikb.lovcomponent Asbest < 0,5 mm Asbest < 0,5 mm Asbestos < 0.5 mm Asbestos < 0.5 mm sikb.lovcomponent Asbest < 0,5 mm Asbest < 0,5 mm Asbestos < 0.5 mm Asbestos < 0.5 mm sikb.lovcomponent Asbest < 1 mm Asbest < 1 mm Asbestos < 1 mm Asbestos < 1 mm sikb.lovcomponent Asbest < 2 mm Asbest < 2 mm Asbestos < 2 mm Asbestos < 2 mm sikb.lovcomponent Asbest < 4 mm Asbest < 4 mm Asbestos < 4 mm Asbestos < 4 mm sikb.lovcomponent Asbest < 8 mm Asbest < 8 mm Asbestos < 8 mm Asbestos < 8 mm sikb.lovcomponent Asbest < 16 mm Asbest < 16 mm Asbestos < 16 mm Asbestos < 16 mm sikb.lovcomponent Asgehalte Asgehalte Ash content Ash content 1 sikb.lovcomponent Asulam Asulam Asulam Asulam sikb.lovcomponent Atraton Atraton Atraton Atraton sikb.lovcomponent Atrazine Atrazine Atrazine Atrazine sikb.lovcomponent Azijnzuur Azijnzuur Acetic acid Acetic acid sikb.lovcomponent Azinphos-ethyl Azinphos-ethyl Azinphos-ethyl Azinphos-ethyl sikb.lovcomponent Azinphos-methyl Azinphos-methyl Azinphos-methyl Azinphos-methyl sikb.lovcomponent B-cijfer B-cijfer B value (% NaCl in soil) B value (% NaCl in soil) 1 sikb.lovcomponent Bacillus spp. Bacillus spp. Bacillus spp. Bacillus spp. 1 sikb.lovcomponent Bacteriën van de coligroep Bacteriën van de coligroep Coli group bacteria Coli group bacteria 1 sikb.lovcomponent Bap-equivalent Bap-equivalent BaP equivalent BaP equivalent 1 sikb.lovcomponent Barium [Ba] Barium [Ba] Barium [Ba] Barium [Ba] sikb.lovcomponent Bemonsterd volume Bemonsterd volume Sampled volume Sampled volume 1 sikb.lovcomponent Bemonsteringstijd Bemonsteringstijd Sampling time Sampling time 1 sikb.lovcomponent Benalaxyl Benalaxyl Benalaxyl Benalaxyl sikb.lovcomponent Bendiocarb Bendiocarb Bendiocarb Bendiocarb sikb.lovcomponent Benodanil Benodanil Benodanil Benodanil sikb.lovcomponent Benomyl Benomyl Benomyl Benomyl sikb.lovcomponent Bentazon Bentazon Bentazon Bentazon sikb.lovcomponent Bentazon + metabolieten Bentazon + metabolieten Bentazon + metabolites Bentazon + metabolites 1 sikb.lovcomponent Benzeen Benzeen Benzene Benzene sikb.lovcomponent Benzeenazijnzuur Benzeenazijnzuur Benzene acetic acid Benzene acetic acid sikb.lovcomponent Benzimidazolen Benzimidazolen Benzimidazoles Benzimidazoles 1 sikb.lovcomponent Benzo(a)anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(a)anthracene Benzo(a)anthracene sikb.lovcomponent

17 Benzo(a)pyreen Benzo(a)pyreen Benzo(a)pyrene Benzo(a)pyrene sikb.lovcomponent Benzo(b)fluoranteen + Benzo(k)fluoranteen (som) Benzo(b)fluoranteen + Benzo(k)fluoranteen (som) Benzo(b)fluoranthene + Benzo(k)fluoranthene (total) Benzo(b)fluoranthene + Benzo(k)fluoranthene (total) 1 sikb.lovcomponent Benzo(b)fluorantheen Benzo(b)fluorantheen Benzo(b)fluoranthene Benzo(b)fluoranthene sikb.lovcomponent Benzo(b,k)fluorantenen Benzo(b,k)fluorantenen Benzo(b,k)fluoranthenes Benzo(b,k)fluoranthenes 1 sikb.lovcomponent Benzo(e)pyreen Benzo(e)pyreen Benzo(e)pyrene Benzo(e)pyrene sikb.lovcomponent Benzo(g,h,i)peryleen Benzo(g,h,i)peryleen Benzo(g,h,i)perylene Benzo(g,h,i)perylene sikb.lovcomponent Benzo(j)fluoranteen Benzo(j)fluoranteen Benzo(j)fluoranthene Benzo(j)fluoranthene sikb.lovcomponent Benzo(k)fluorantheen Benzo(k)fluorantheen Benzo(k)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene sikb.lovcomponent Benzoëzuur Benzoëzuur Benzoic acid Benzoic acid sikb.lovcomponent Benzofluorantenen Benzofluorantenen Benzofluoranthenes Benzofluoranthenes 1 sikb.lovcomponent Benzonitril Benzonitril Benzonitrile Benzonitrile sikb.lovcomponent Benzopyrenen Benzopyrenen Benzopyrenes Benzopyrenes 1 sikb.lovcomponent Benzothiofeen Benzothiofeen Benzothiophene Benzothiophene sikb.lovcomponent Benzotriazol Benzotriazol Benzotriazole Benzotriazole sikb.lovcomponent Benzylalkohol Benzylalkohol Benzylalcohol Benzylalcohol sikb.lovcomponent Benzylbutylftalaat Benzylbutylftalaat Benzylbutylphthalate Benzylbutylphthalate sikb.lovcomponent Beryllium [Be] Beryllium [Be] Beryllium [Be] Beryllium [Be] sikb.lovcomponent Beschikbaarheidstest Beschikbaarheidstest Availability test Availability test 1 sikb.lovcomponent beta-chloordaan beta-chloordaan beta-chlordane beta-chlordane sikb.lovcomponent beta-endosulfan beta-endosulfan beta-endosulfan beta-endosulfan sikb.lovcomponent beta-hch beta-hch beta-hch beta-hch sikb.lovcomponent beta-heptachloorepoxide beta-heptachloorepoxide beta-heptachloroepoxide beta-heptachloroepoxide sikb.lovcomponent Hydroxynaftaleen 2-Hydroxynaftaleen beta-naphthol beta-naphthol sikb.lovcomponent Bezinkselvolume Bezinkselvolume Sediment volume Sediment volume 1 sikb.lovcomponent Bezinkselvolume (30 min) Bezinkselvolume (30 min) Sediment volume (30 min) Sediment volume (30 min) 1 sikb.lovcomponent Bezinkselvolume (60 min) Bezinkselvolume (60 min) Sediment volume (60 min) Sediment volume (60 min) 1 sikb.lovcomponent bi-(chloorbutyl)ether bi-(chloorbutyl)ether bi-(chlorobutyl)ether bi-(chlorobutyl)ether 1 sikb.lovcomponent bi-chromaat bi-chromaat bi-chromate bi-chromate 1 sikb.lovcomponent Bicarbonaat Bicarbonaat Bicarbonate Bicarbonate sikb.lovcomponent Bifenox Bifenox Bifenox Bifenox sikb.lovcomponent Bifenthrin Bifenthrin Bifenthrin Bifenthrin sikb.lovcomponent Bifenyl Bifenyl Biphenyl Biphenyl sikb.lovcomponent Bifenylether Bifenylether Biphenylether Biphenylether 1 sikb.lovcomponent Bifenyloxide Bifenyloxide Biphenyloxide Biphenyloxide 1 sikb.lovcomponent Binaftylsulfon Binaftylsulfon Binaphthylsulphone Binaphthylsulphone 1 sikb.lovcomponent Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) sikb.lovcomponent Bis(ethylhexyl)ftalaat Bis(ethylhexyl)ftalaat Bis(ethylhexyl)phthalate Bis(ethylhexyl)phthalate sikb.lovcomponent Bis-(2-chloordiisopropyl)ether Bis-(2-chloordiisopropyl)ether Bis-(2-chlorodiisopropyl)ether Bis-(2-chlorodiisopropyl)ether 1 sikb.lovcomponent Bismuth [Bi] Bismuth [Bi] Bismuth [Bi] Bismuth [Bi] sikb.lovcomponent Bitertanol (som) Bitertanol (som) Bitertanol (total) Bitertanol (total) 1 sikb.lovcomponent Boor [B] Boor [B] Boron [B] Boron [B] sikb.lovcomponent Boraat (als H3BO3) Boraat (als H3BO3) Borate (as H3BO3) Borate (as H3BO3) 1 sikb.lovcomponent Borneol Borneol Borneol Borneol sikb.lovcomponent Boterzuur Boterzuur Butyric acid Butyric acid sikb.lovcomponent Bromacil Bromacil Bromacil Bromacil sikb.lovcomponent Bromide Bromide Bromide Bromide sikb.lovcomponent Bromophos-ethyl Bromophos-ethyl Bromophos-ethyl Bromophos-ethyl sikb.lovcomponent Bromophos-methyl Bromophos-methyl Bromophos-methyl Bromophos-methyl sikb.lovcomponent Broomoxynil Broomoxynil Bromoxynil Bromoxynil sikb.lovcomponent Broomchloormethaan Broomchloormethaan Bromochloromethane Bromochloromethane sikb.lovcomponent Broomdichloormethaan Broomdichloormethaan Bromodichloromethane Bromodichloromethane sikb.lovcomponent Broomindanol Broomindanol Bromoindanole Bromoindanole sikb.lovcomponent Broomindanol-dimeer Broomindanol-dimeer Bromoindanole-dimer Bromoindanole-dimer 1 sikb.lovcomponent Broommethaan Broommethaan Bromomethane Bromomethane sikb.lovcomponent Broompropylaat Broompropylaat Bromopropylate Bromopropylate sikb.lovcomponent BTEX (som) BTEX (som) BTEX (total) BTEX (total) 1 sikb.lovcomponent BTEX (som) BTEX (som) BTEX (total) BTEX (total) 2 sikb.lovcomponent Bupirimaat Bupirimaat Bupirimate Bupirimate sikb.lovcomponent Buprofezine Buprofezine Buprofezine Buprofezine sikb.lovcomponent Butaandiol Butaandiol Butanediol Butanediol sikb.lovcomponent Butanol Butanol Butanol Butanol sikb.lovcomponent Butocarboxim Butocarboxim Butocarboxim Butocarboxim sikb.lovcomponent Butocarboximsulfon Butocarboximsulfon Butocarboximsulphone Butocarboximsulphone sikb.lovcomponent Butocarboximsulfoxide Butocarboximsulfoxide Butocarboximsulphoxide Butocarboximsulphoxide sikb.lovcomponent Butoxyethylacetaat Butoxyethylacetaat Butoxyethylacetate Butoxyethylacetate sikb.lovcomponent Butylaat Butylaat Butylate Butylate sikb.lovcomponent Butylacetaat Butylacetaat Butylacetate Butylacetate sikb.lovcomponent Butylacrylaat Butylacrylaat Butylacrylate Butylacrylate sikb.lovcomponent Butylamine Butylamine Butylamine Butylamine sikb.lovcomponent Butylbenzeen Butylbenzeen Butylbenzene Butylbenzene sikb.lovcomponent Butylbenzylftalaat Butylbenzylftalaat Butylbenzylphthlate Butylbenzylphthlate sikb.lovcomponent Butylbutanoaat Butylbutanoaat Butylbutanoate Butylbutanoate sikb.lovcomponent Butylglycol Butylglycol Butylglycol Butylglycol sikb.lovcomponent Butoxyethylacetaat 2-Butoxyethylacetaat Butylglycolacetate Butylglycolacetate sikb.lovcomponent Butylmetacrylaat Butylmetacrylaat Butylmetacrylate Butylmetacrylate sikb.lovcomponent Butyronitril Butyronitril Butyronitrile Butyronitrile sikb.lovcomponent BZV-10 BZV-10 BOD-10 BOD-10 1 sikb.lovcomponent BZV-12 BZV-12 BOD-12 BOD-12 1 sikb.lovcomponent BZV-14 BZV-14 BOD-14 BOD-14 1 sikb.lovcomponent BZV-19 BZV-19 BOD-19 BOD-19 1 sikb.lovcomponent BZV-20 BZV-20 BOD-20 BOD-20 1 sikb.lovcomponent BZV-21 BZV-21 BOD-21 BOD-21 1 sikb.lovcomponent BZV-26 BZV-26 BOD-26 BOD-26 1 sikb.lovcomponent BZV-28 BZV-28 BOD-28 BOD-28 1 sikb.lovcomponent BZV-30 BZV-30 BOD-30 BOD-30 1 sikb.lovcomponent BZV-33 BZV-33 BOD-33 BOD-33 1 sikb.lovcomponent BZV-40 BZV-40 BOD-40 BOD-40 1 sikb.lovcomponent BZV-5 BZV-5 BOD-5 BOD-5 1 sikb.lovcomponent BZV-5 (na filtratie) BZV-5 (na filtratie) BOD-5 (after filtration) BOD-5 (after filtration) 1 sikb.lovcomponent

18 BZV-7 BZV-7 BOD-7 BOD-7 1 sikb.lovcomponent BZV-8 BZV-8 BOD-8 BOD-8 1 sikb.lovcomponent C-cijfer C-cijfer C value (% NaCl in water) C value (% NaCl in water) 1 sikb.lovcomponent C/N ratio C/N ratio C/N ratio C/N ratio 1 sikb.lovcomponent C/N ratio organisch C/N ratio organisch C/N ratio organic C/N ratio organic 1 sikb.lovcomponent C10-aromaten (overige) C10-aromaten (overige) C10-aromatic compounts (others) C10-aromatic compounts (others) 1 sikb.lovcomponent Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] sikb.lovcomponent Caffeine Caffeine Caffeine Caffeine sikb.lovcomponent Calciet Calciet Calcite Calcite sikb.lovcomponent Calcium (als CaO) Calcium (als CaO) Calcium (as CaO) Calcium (as CaO) sikb.lovcomponent Calcium (Ca; uitwisselbaar) Calcium (Ca; uitwisselbaar) Calcium (Ca; exchangeable) Calcium (Ca; exchangeable) 1 sikb.lovcomponent Calcium (II) Calcium (II) Calcium (II) Calcium (II) 1 sikb.lovcomponent Calcium [Ca] Calcium [Ca] Calcium [Ca] Calcium [Ca] sikb.lovcomponent Calcium-hardheid Calcium-hardheid Calcium hardness Calcium hardness 1 sikb.lovcomponent Calorische waarde Calorische waarde Calorific value Calorific value 1 sikb.lovcomponent Camphechloor Camphechloor Camphechlor Camphechlor sikb.lovcomponent Kamfer Kamfer Camphor Camphor sikb.lovcomponent Campylobacter Campylobacter Campylobacter Campylobacter 1 sikb.lovcomponent Caprolactam Caprolactam Caprolactam Caprolactam sikb.lovcomponent Capronzuur Capronzuur Capronic acid Capronic acid sikb.lovcomponent Captafol Captafol Captafol Captafol sikb.lovcomponent Captan Captan Captan Captan sikb.lovcomponent Carbamaten Carbamaten Carbamates Carbamates 1 sikb.lovcomponent Carbaryl Carbaryl Carbaryl Carbaryl sikb.lovcomponent Carbazol Carbazol Carbazole Carbazole sikb.lovcomponent Carbendazim Carbendazim Carbendazim Carbendazim sikb.lovcomponent Carbofenothion Carbofenothion Carbophenothion Carbophenothion sikb.lovcomponent Carbofuran Carbofuran Carbofuran Carbofuran sikb.lovcomponent Carbofuran-3-keto Carbofuran-3-keto Carbofuran-3-keto Carbofuran-3-keto 1 sikb.lovcomponent Carbonaat Carbonaat Carbonate Carbonate sikb.lovcomponent Carboxin Carboxin Carboxin Carboxin sikb.lovcomponent Catechol Catechol Catechol Catechol sikb.lovcomponent Cerium [Ce] Cerium [Ce] Cerium [Ce] Cerium [Ce] sikb.lovcomponent Cesium [Cs] Cesium [Cs] Cesium [Cs] Cesium [Cs] sikb.lovcomponent Chinomethionaat Chinomethionaat Chinomethionate Chinomethionate sikb.lovcomponent Chloor (totaal) Chloor (totaal) Chlorine (total) Chlorine (total) 1 sikb.lovcomponent Chloor (totaal, als chloride) Chloor (totaal, als chloride) Chlorine (total, as chloride) Chlorine (total, as chloride) 1 sikb.lovcomponent Chloor [Cl] (elementair) Chloor [Cl] (elementair) Chlorine [Cl] (elementary) Chlorine [Cl] (elementary) 1 sikb.lovcomponent Chloor-4-methoxyaniline Chloor-4-methoxyaniline Chloro-4-methoxyaniline Chloro-4-methoxyaniline 1 sikb.lovcomponent Chloorallylalcohol (CAAL) Chloorallylalcohol (CAAL) Chloroallylalcohol (CAAL) Chloroallylalcohol (CAAL) 1 sikb.lovcomponent Chlooranilinen (overige) Chlooranilinen (overige) Chloroanilines (others) Chloroanilines (others) 1 sikb.lovcomponent Chloorbenzenen (som) Chloorbenzenen (som) Chlorobenzenes (total) Chlorobenzenes (total) 1 sikb.lovcomponent Chloorbenzilaat Chloorbenzilaat Chlorobenzilate Chlorobenzilate sikb.lovcomponent Chloorbromuron Chloorbromuron Chlorobromuron Chlorobromuron sikb.lovcomponent Chloorbufam Chloorbufam Chlorobufam Chlorobufam sikb.lovcomponent Chloordaan (cis + trans) Chloordaan (cis + trans) Chlordane (cis + trans) Chlordane (cis + trans) sikb.lovcomponent Chloordeen Chloordeen Chlorodene Chlorodene sikb.lovcomponent Chloorfenolen (som ) Chloorfenolen (som ) Chlorophenols (total) Chlorophenols (total) 1 sikb.lovcomponent Chloorfenoxyzuren Chloorfenoxyzuren Chlorophenoxy acids Chlorophenoxy acids 1 sikb.lovcomponent Chloorfenson Chloorfenson Chlorfenson Chlorfenson sikb.lovcomponent cis-chloorfenvinfos cis-chloorfenvinfos Chlorfenvinfos-1 Chlorfenvinfos sikb.lovcomponent trans-chloorfenvinfos trans-chloorfenvinfos Chlorfenvinfos-2 Chlorfenvinfos sikb.lovcomponent Chloorfenvinphos (E+Z) Chloorfenvinphos (E+Z) Chlorfenvinphos (E+Z) Chlorfenvinphos (E+Z) sikb.lovcomponent Chloormefos Chloormefos Chlormefos Chlormefos sikb.lovcomponent Chloormethaan Chloormethaan Chloromethane Chloromethane sikb.lovcomponent Chloormethylfenol Chloormethylfenol Chloromethylphenol Chloromethylphenol 1 sikb.lovcomponent Chloornaftaleen Chloornaftaleen Chloronaphthalene Chloronaphthalene 1 sikb.lovcomponent Chloorprofam Chloorprofam Chlorprofam Chlorprofam sikb.lovcomponent Chloorpropylaat Chloorpropylaat Chloropropylate Chloropropylate 1 sikb.lovcomponent Chloorpyrifos Chloorpyrifos Chlorpyrifos Chlorpyrifos sikb.lovcomponent Chloorpyrifos-ethyl Chloorpyrifos-ethyl Chlorpyrifos-ethyl Chlorpyrifos-ethyl sikb.lovcomponent Chloorpyrifos-methyl Chloorpyrifos-methyl Chlorpyrifos-methyl Chlorpyrifos-methyl sikb.lovcomponent Chloorthalonil Chloorthalonil Chlorothalonil Chlorothalonil sikb.lovcomponent Chloorthiamide Chloorthiamide Chlorothiamide Chlorothiamide sikb.lovcomponent Chloorthiofos-1 Chloorthiofos-1 Chlorthiofos-1 Chlorthiofos-1 1 sikb.lovcomponent Chloorthiofos-2 Chloorthiofos-2 Chlorthiofos-2 Chlorthiofos-2 1 sikb.lovcomponent Chloortolueen Chloortolueen Chlorotoluene Chlorotoluene sikb.lovcomponent Chloortolueen (totaal) Chloortolueen (totaal) Chlorotoluene (total) Chlorotoluene (total) 1 sikb.lovcomponent Chloortoluron Chloortoluron Chlorotoluron Chlorotoluron sikb.lovcomponent Chloramben Chloramben Chloramben Chloramben sikb.lovcomponent Chloranil Chloranil Chloranil Chloranil sikb.lovcomponent Chloorbenside Chloorbenside Chlorbenside Chlorbenside sikb.lovcomponent Chloridazon Chloridazon Chloridazon Chloridazon sikb.lovcomponent Chloride Chloride Chloride Chloride sikb.lovcomponent Chloride (na filtratie) Chloride (na filtratie) Chloride (after filtration) Chloride (after filtration) 1 sikb.lovcomponent Chlorofyl a Chlorofyl a Chlorophyl a Chlorophyl a 1 sikb.lovcomponent Chloroneb Chloroneb Chloroneb Chloroneb sikb.lovcomponent Chlorophyl Chlorophyl Chlorophyl Chlorophyl 1 sikb.lovcomponent Chloorthal Chloorthal Chlorthal Chlorthal sikb.lovcomponent Chlozolinaat Chlozolinaat Chlozolinate Chlozolinate sikb.lovcomponent Cholinesterase remmers Cholinesterase remmers Cholinesterase inhibitors Cholinesterase inhibitors 1 sikb.lovcomponent Chroom (VI) Chroom (VI) Chromium (VI) Chromium (VI) sikb.lovcomponent Chroom (totaal) Chroom (totaal) Chromium (total) Chromium (total) sikb.lovcomponent Chryseen Chryseen Chrysene Chrysene sikb.lovcomponent ,2-Dichlooretheen (som cis + trans) 1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) 1,2-Dichloroethene (total cis + trans) 1,2-Dichloroethene (total cis + trans) sikb.lovcomponent cis-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichloroethene cis-1,2-dichloroethene sikb.lovcomponent cis-1,3-dichloorpropeen cis-1,3-dichloorpropeen cis-1,3-dichloropropene cis-1,3-dichloropropene sikb.lovcomponent cis-chloordaan cis-chloordaan cis-chlordane cis-chlordane sikb.lovcomponent cis-heptachloorepoxide cis-heptachloorepoxide cis-heptachloroepoxide cis-heptachloroepoxide 1 sikb.lovcomponent

19 cis-nonachloor cis-nonachloor cis-nonachlor cis-nonachlor sikb.lovcomponent CKW (som) CKW (som) CHC (total) CHC (total) 1 sikb.lovcomponent Clopyralid Clopyralid Clopyrid Clopyrid sikb.lovcomponent Kobalt [Co] Kobalt [Co] Cobalt [Co] Cobalt [Co] sikb.lovcomponent Componenten GC-ECD (som) Componenten GC-ECD (som) Components GC-ECD (total) Components GC-ECD (total) 1 sikb.lovcomponent Componenten GC-FID (som) Componenten GC-FID (som) Componenten GC-FID (total) Componenten GC-FID (total) 1 sikb.lovcomponent Coumafos Coumafos Coumafos Coumafos sikb.lovcomponent Cresolen (som) Cresolen (som) Cresols (total) Cresols (total) 1 sikb.lovcomponent Cryogeenfactor Cryogeenfactor Cryogenic factor Cryogenic factor 1 sikb.lovcomponent Cyanaat Cyanaat Cyanate Cyanate 1 sikb.lovcomponent Cyanazine Cyanazine Cyanazine Cyanazine sikb.lovcomponent Cyanide (chloorafbreekbaar) Cyanide (chloorafbreekbaar) Cyanide (can be decomposed with chlorine) Cyanide (can be decomposed with chlorine) 1 sikb.lovcomponent Cyanide (totaal) Cyanide (totaal) Cyanide (total) Cyanide (total) 1 sikb.lovcomponent Cyanide (vrij) Cyanide (vrij) Cyanide (free) Cyanide (free) 1 sikb.lovcomponent Cyanofenfos Cyanofenfos Cyanofenfos Cyanofenfos sikb.lovcomponent Cycloaat Cycloaat Cycloate Cycloate sikb.lovcomponent Cyclohexaan Cyclohexaan Cyclohexane Cyclohexane sikb.lovcomponent Cyclohexanol Cyclohexanol Cyclohexanol Cyclohexanol sikb.lovcomponent Cyclohexanon Cyclohexanon Cyclohexanone Cyclohexanone sikb.lovcomponent Cyfluthrin-1 Cyfluthrin-1 Cyfluthrin-1 Cyfluthrin-1 1 sikb.lovcomponent Cyfluthrin-2 Cyfluthrin-2 Cyfluthrin-2 Cyfluthrin-2 1 sikb.lovcomponent Cyfluthrin-3 Cyfluthrin-3 Cyfluthrin-3 Cyfluthrin-3 1 sikb.lovcomponent Cyhalothrin Cyhalothrin Cyhalothrin Cyhalothrin sikb.lovcomponent Cypermethrin Cypermethrin Cypermethrin Cypermethrin sikb.lovcomponent CZV CZV COD COD 1 sikb.lovcomponent CZV (na filtratie) CZV (na filtratie) COD (after filtration) COD (after filtration) 1 sikb.lovcomponent datum einde datum einde End date End date 1 sikb.lovcomponent datum start datum start Start date Start date 1 sikb.lovcomponent DDD (som) DDD (som) DDD (total) DDD (total) 1 sikb.lovcomponent DDE (som) DDE (som) DDE (total) DDE (total) 1 sikb.lovcomponent DDT (som) DDT (som) DDT (total) DDT (total) 1 sikb.lovcomponent DDT + DDE + DDD (som) DDT + DDE + DDD (som) DDT + DDE + DDD (total) DDT + DDE + DDD (total) 1 sikb.lovcomponent DDT + TDE + DDE (som) DDT + TDE + DDE (som) DDT + TDE + DDE (total) DDT + TDE + DDE (total) 1 sikb.lovcomponent Debiet Debiet Flow rate Flow rate 1 sikb.lovcomponent Decaan Decaan Decane Decane sikb.lovcomponent Decaanzuur Decaanzuur Decanoic acid Decanoic acid sikb.lovcomponent Decanal Decanal Decanal Decanal sikb.lovcomponent Deceen Deceen Decene Decene sikb.lovcomponent delta-hch delta-hch delta-hch delta-hch sikb.lovcomponent Deltamethrin Deltamethrin Deltamethrin Deltamethrin sikb.lovcomponent Demeton-o Demeton-o Demeton-o Demeton-o sikb.lovcomponent Demeton-o-methyl Demeton-o-methyl Demeton-o-methyl Demeton-o-methyl sikb.lovcomponent Demeton-s Demeton-s Demeton-s Demeton-s sikb.lovcomponent Demeton-s-methyl Demeton-s-methyl Demeton-s-methyl Demeton-s-methyl sikb.lovcomponent Demeton-s-methyl-sulphoxide Demeton-s-methyl-sulphoxide Demeton-s-methyl-sulphoxide Demeton-s-methyl-sulphoxide sikb.lovcomponent Demetonsulfon Demetonsulfon Demetonsulphone Demetonsulphone 1 sikb.lovcomponent Demetonsulfoxide Demetonsulfoxide Demetonsulphoxide Demetonsulphoxide 1 sikb.lovcomponent Desethylatrazine Desethylatrazine Desethylatrazine Desethylatrazine sikb.lovcomponent Desisopropylatraton Desisopropylatraton Desisopropylatratone Desisopropylatratone 1 sikb.lovcomponent Desisopropylatrazine Desisopropylatrazine Desisopropylatrazine Desisopropylatrazine sikb.lovcomponent Desmetryn Desmetryn Desmetryn Desmetryn sikb.lovcomponent Destruktiefactor Destruktiefactor Destruction factor Destruction factor 1 sikb.lovcomponent Di-isobutyleen Di-isobutyleen Di-isobutylene Di-isobutylene 1 sikb.lovcomponent Di-isobutylftalaat Di-isobutylftalaat Di-isobutylphthlate Di-isobutylphthlate sikb.lovcomponent Di-isobutylketon Di-isobutylketon Di-isobutylketone Di-isobutylketone 1 sikb.lovcomponent Di-isodecylftalaat Di-isodecylftalaat Di-isodecylphthalate Di-isodecylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-isononylftalaat Di-isononylftalaat Di-isononylphthalate Di-isononylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-isooctylftalaat Di-isooctylftalaat Di-isooctylphthalate Di-isooctylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-isopropylamine Di-isopropylamine Di-isopropylamine Di-isopropylamine 1 sikb.lovcomponent Di-isopropylether Di-isopropylether Di-isopropylether Di-isopropylether sikb.lovcomponent Di-isopropylftalaat Di-isopropylftalaat Di-isopropylphthalate Di-isopropylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-n-butylftalaat Di-n-butylftalaat Di-n-butylphthalate Di-n-butylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-n-ethylftalaat Di-n-ethylftalaat Di-n-ethylphthalate Di-n-ethylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-n-octylftalaat Di-n-octylftalaat Di-n-octylphthalate Di-n-octylphthalate sikb.lovcomponent Diacetonalcohol Diacetonalcohol Diacetonalcohol Diacetonalcohol sikb.lovcomponent Dialifos Dialifos Dialifos Dialifos sikb.lovcomponent Diallaat Diallaat Diallate Diallate sikb.lovcomponent Diaminodifenylmethaan Diaminodifenylmethaan Diaminodiphenylmethane Diaminodiphenylmethane sikb.lovcomponent Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon sikb.lovcomponent Dibenzo(a,h)anthraceen Dibenzo(a,h)anthraceen Dibenzo(a,h)anthracene Dibenzo(a,h)anthracene sikb.lovcomponent Dibenzofuraan Dibenzofuraan Dibenzofuran Dibenzofuran sikb.lovcomponent Dibenzothiofeen Dibenzothiofeen Dibenzothiophene Dibenzothiophene sikb.lovcomponent Dibenzothiofenen Dibenzothiofenen Dibenzothiophenes Dibenzothiophenes 1 sikb.lovcomponent Dibroomchloormethaan Dibroomchloormethaan Dibromochloromethane Dibromochloromethane sikb.lovcomponent Dibroommethaan Dibroommethaan Dibromomethane Dibromomethane sikb.lovcomponent Dibutylamine Dibutylamine Dibutylamine Dibutylamine sikb.lovcomponent Dibutylftalaat Dibutylftalaat Dibutylphthalate Dibutylphthalate sikb.lovcomponent Dibutyltin Dibutyltin Dibutyltin Dibutyltin sikb.lovcomponent Dicamba Dicamba Dicamba Dicamba sikb.lovcomponent Dichlobenil Dichlobenil Dichlobenil Dichlobenil sikb.lovcomponent Dichlofenthion Dichlofenthion Dichlofenthion Dichlofenthion sikb.lovcomponent Dichlofluanide Dichlofluanide Dichlofluanide Dichlofluanide sikb.lovcomponent Dichlone Dichlone Dichlone Dichlone sikb.lovcomponent Dichloorbenzenen (som) Dichloorbenzenen (som) Dichlorobenzenes (total) Dichlorobenzenes (total) sikb.lovcomponent Dichloorbenzoëzuur Dichloorbenzoëzuur Dichlorobenzoic acid Dichlorobenzoic acid 1 sikb.lovcomponent Dichloorbenzonitril Dichloorbenzonitril Dichlorobenzonitrile Dichlorobenzonitrile 1 sikb.lovcomponent Dichloorbroommethaan Dichloorbroommethaan Dichlorobromomethane Dichlorobromomethane sikb.lovcomponent Dichloorbutaan Dichloorbutaan Dichlorobutane Dichlorobutane 1 sikb.lovcomponent Dichloorethanen (som) Dichloorethanen (som) Dichloroethanes (total) Dichloroethanes (total) 1 sikb.lovcomponent

20 Dichloorethenen (som) Dichloorethenen (som) Dichloroethenes (total) Dichloroethenes (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorfenol Dichloorfenol Dichlorophenol Dichlorophenol 1 sikb.lovcomponent Dichloorfenolen (som) Dichloorfenolen (som) Dichlorophenols (total) Dichlorophenols (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorfluorethaan Dichloorfluorethaan Dichlorofluoroethane Dichlorofluoroethane 1 sikb.lovcomponent Dichloorfluormethaan Dichloorfluormethaan Dichlorofluoromethane Dichlorofluoromethane 1 sikb.lovcomponent Dichloorisopropylether Dichloorisopropylether Dichloroisopropylether Dichloroisopropylether 1 sikb.lovcomponent Dichloormethaan Dichloormethaan Dichloromethane Dichloromethane sikb.lovcomponent Dichloornaftaleen Dichloornaftaleen Dichloronaphthalene Dichloronaphthalene 1 sikb.lovcomponent Dichloornaftalenen (som) Dichloornaftalenen (som) Dichloronapthalenes (total) Dichloronapthalenes (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorpropanen (som) Dichloorpropanen (som) Dichloropropane (total) Dichloropropane (total) sikb.lovcomponent Dichloortoluenen Dichloortoluenen Dichlorotoluenes Dichlorotoluenes 1 sikb.lovcomponent Dichloorvos Dichloorvos Dichlorvos Dichlorvos sikb.lovcomponent Dichloran Dichloran Dichloran Dichloran sikb.lovcomponent Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen sikb.lovcomponent Dichtheid Dichtheid Density Density 1 sikb.lovcomponent Diclofop Diclofop Diclofop Diclofop sikb.lovcomponent Dicofol Dicofol Dicofol Dicofol sikb.lovcomponent Dicrotofos Dicrotofos Dicrotophos Dicrotophos sikb.lovcomponent Dicyclohexyltin Dicyclohexyltin Dicyclohexyltin Dicyclohexyltin sikb.lovcomponent Dicyclopentadieen Dicyclopentadieen Dicyclopentadiene Dicyclopentadiene sikb.lovcomponent Dieldrin Dieldrin Dieldrin Dieldrin sikb.lovcomponent Diethanolamine Diethanolamine Diethanolamine Diethanolamine sikb.lovcomponent Diethoxymethaan Diethoxymethaan Diethoxymethane Diethoxymethane sikb.lovcomponent Diethylamine Diethylamine Diethylamine Diethylamine sikb.lovcomponent Diethylaniline Diethylaniline Diethylaniline Diethylaniline sikb.lovcomponent Diethylbenzeen Diethylbenzeen Diethylbenzene Diethylbenzene sikb.lovcomponent Diethyleenglycol Diethyleenglycol Diethyleneglycol Diethyleneglycol sikb.lovcomponent Diethyleentriamine Diethyleentriamine Diethylenetriamine Diethylenetriamine sikb.lovcomponent Diethylether Diethylether Diethylether Diethylether sikb.lovcomponent Diethylftalaat Diethylftalaat Diethylphthalate Diethylphthalate sikb.lovcomponent Difenyl-butaandion Difenyl-butaandion Diphenyl-butanedione Diphenyl-butanedione 1 sikb.lovcomponent Difenyl-ethaandion Difenyl-ethaandion Diphenyl-ethanedione Diphenyl-ethanedione 1 sikb.lovcomponent Difenyl-propenon Difenyl-propenon Diphenyl-propenone Diphenyl-propenone 1 sikb.lovcomponent Difenylamine Difenylamine Diphenylamine Diphenylamine sikb.lovcomponent Difenyltin Difenyltin Diphenyltin Diphenyltin sikb.lovcomponent Diflubenzuron Diflubenzuron Diflubenzuron Diflubenzuron sikb.lovcomponent Diheptylftalaat Diheptylftalaat Diheptylphthalate Diheptylphthalate sikb.lovcomponent Dihexylftalaat Dihexylftalaat Dihexylphthalate Dihexylphthalate sikb.lovcomponent Dimefuron Dimefuron Dimefuron Dimefuron sikb.lovcomponent Dimethachloor Dimethachloor Dimethachlor Dimethachlor sikb.lovcomponent Dimethoaat Dimethoaat Dimethoate Dimethoate sikb.lovcomponent Dimethoxymethaan Dimethoxymethaan Dimethoxymethane Dimethoxymethane 1 sikb.lovcomponent Dimethylamine Dimethylamine Dimethylamine Dimethylamine sikb.lovcomponent Dimethylbenzoezuur Dimethylbenzoezuur Dimethylbenzoic acid Dimethylbenzoic acid 1 sikb.lovcomponent Dimethylcyclohexaan Dimethylcyclohexaan Dimethylcyclohexane Dimethylcyclohexane 1 sikb.lovcomponent Dimethyldisulfide Dimethyldisulfide Dimethyldisulphide Dimethyldisulphide sikb.lovcomponent Dimethylethylamine Dimethylethylamine Dimethylethylamine Dimethylethylamine 1 sikb.lovcomponent Dimethylformamide Dimethylformamide Dimethylformamide Dimethylformamide sikb.lovcomponent Dimethylftalaat Dimethylftalaat Dimethylphthalate Dimethylphthalate sikb.lovcomponent Dimethylglycol Dimethylglycol Dimethylglycol Dimethylglycol 1 sikb.lovcomponent Dimethylsulfide Dimethylsulfide Dimethylsulphide Dimethylsulphide sikb.lovcomponent Dimethylsulfoxide (DMSO) Dimethylsulfoxide (DMSO) Dimethylsulphoxide (DMSO) Dimethylsulphoxide (DMSO) 1 sikb.lovcomponent Dimethyltereftalaat Dimethyltereftalaat Dimethylterephthalate Dimethylterephthalate 1 sikb.lovcomponent Dimethyltrisulfide Dimethyltrisulfide Dimethyltrisulphide Dimethyltrisulphide sikb.lovcomponent Dineophyltin Dineophyltin Dineophyltin Dineophyltin 1 sikb.lovcomponent Dinitro-o-cresol (DNOC) Dinitro-o-cresol (DNOC) Dinitro-o-cresol (DNOC) Dinitro-o-cresol (DNOC) sikb.lovcomponent Dinitrofenol Dinitrofenol Dinitrophenol Dinitrophenol sikb.lovcomponent Dinonylftalaat Dinonylftalaat Dinonylphthalate Dinonylphthalate sikb.lovcomponent Dinoseb Dinoseb Dinoseb Dinoseb sikb.lovcomponent Dinoterb Dinoterb Dinoterb Dinoterb sikb.lovcomponent Dioctyladiaphate Dioctyladiaphate Dioctyladiaphate Dioctyladiaphate 1 sikb.lovcomponent Dioctylftalaat Dioctylftalaat Dioctylphthalate Dioctylphthalate sikb.lovcomponent Dioxaan Dioxaan Dioxane Dioxane sikb.lovcomponent Dioxathion Dioxathion Dioxathion Dioxathion 1 sikb.lovcomponent Dipentylftalaat Dipentylftalaat Dipentylphthalate Dipentylphthalate sikb.lovcomponent Dipropyleenglycol Dipropyleenglycol Dipropyleneglycol Dipropyleneglycol sikb.lovcomponent Dipropylftalaat Dipropylftalaat Dipropylphthalate Dipropylphthalate sikb.lovcomponent Disulfoton Disulfoton Disulfoton Disulfoton sikb.lovcomponent Dithiocarbamaten (als CS2) Dithiocarbamaten (als CS2) Dithiocarbamates (as CS2) Dithiocarbamates (as CS2) 1 sikb.lovcomponent Dithiocarbamaten-metabolieten Dithiocarbamaten-metabolieten Dithiocarbamate metabolites Dithiocarbamate metabolites 1 sikb.lovcomponent Diuron Diuron Diuron Diuron sikb.lovcomponent DOC DOC DOC DOC 1 sikb.lovcomponent Docosaanzuur Docosaanzuur Docosanic acid Docosanic acid 1 sikb.lovcomponent Dodecaan Dodecaan Dodecane Dodecane sikb.lovcomponent Dodecaanzuur Dodecaanzuur Dodecanoic acid Dodecanoic acid sikb.lovcomponent Dodeceen Dodeceen Dodecene Dodecene sikb.lovcomponent Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) 1 sikb.lovcomponent Drins (som 5) Drins (som 5) Drins (total 5) Drins (total 5) 1 sikb.lovcomponent Drins (som, STI-tabel) Drins (som, STI-tabel) Drins (total, STI table) Drins (total, STI table) 1 sikb.lovcomponent Droge stof Droge stof Dry matter Dry matter 1 sikb.lovcomponent Droge verassing Droge verassing Dry ashing Dry ashing 1 sikb.lovcomponent Drogen bij 40 C Drogen bij 40 C Drying at 40 C Drying at 40 C 1 sikb.lovcomponent Droog volumegewicht Droog volumegewicht Dry volume weight Dry volume weight 1 sikb.lovcomponent Drooggewicht (behorend bij SVI) Drooggewicht (behorend bij SVI) Dry weight (for SVI/Sludge Volume Index) Dry weight (for SVI/Sludge Volume Index) 1 sikb.lovcomponent Droogrest onopgeloste bestanddelen Droogrest onopgeloste bestanddelen Dry residue, undissolved components Dry residue, undissolved components 1 sikb.lovcomponent Droogrest v/d bezonken bestanddelen Droogrest v/d bezonken bestanddelen Dry residue of settled components Dry residue of settled components 1 sikb.lovcomponent Dysprosium [Dy] Dysprosium [Dy] Dysprosium [Dy] Dysprosium [Dy] sikb.lovcomponent E. coli E. coli E. coli E. coli 1 sikb.lovcomponent Eicosaanzuur Eicosaanzuur Eicosanic acid Eicosanic acid sikb.lovcomponent

5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld

5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld Codegroup Code Dutch_description Dutch_value English_description English_Value CASNR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1.0 sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier

Nadere informatie

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1.

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1. Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1.0 sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Domeintabellen IM SIKB0101

Domeintabellen IM SIKB0101 Domeintabellen IM SIKB0101 v12.1.0 Deze domeintabellen, behorend bij het uitwisselmodel IM SIKB0101, versie 12.1.0, zijn op 19 juni 2015 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Datastandaarden

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 5.0.

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 5.0. Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 5.0.0 sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric

Nadere informatie

Meldingsformulier B Wet bodembescherming

Meldingsformulier B Wet bodembescherming Meldingsformulier B Wet bodembescherming Gegevens over de voorgenomen sanering Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006)

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Aan: Gewest Eemland Team Bodem en Geluid Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Lees voor het invullen eerst de toelichting

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Meldingsformulier C Wet bodembescherming

Meldingsformulier C Wet bodembescherming Meldingsformulier C Wet bodembescherming Gegevens evaluatie en nazorg Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen in tweevoud

Nadere informatie

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Doel van de melding Meerdere

Nadere informatie

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging De gemeente Hengelo is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Zodoende heeft u in verschillende omstandigheden instemming van

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Er kan alleen een beschikking op een saneringsplan worden genomen als ernst en spoed zijn vastgesteld in een eerdere beschikking op het nader onderzoek

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen DLA Piper Nederland N.V. T.H.R. Holslag-Broek Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam 1070 AG Amsterdam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Benedenkerkstraat 1 te Waspik. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens

Omgevingsrapport. Benedenkerkstraat 1 te Waspik. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens Omgevingsrapport Benedenkerkstraat 1 te Waspik Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Overzicht onderzoekgegevens Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Overzicht aanwezige ondergrondse

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 Omgevingsrapportage Palletweg 74 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 1/13 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bachstraat 90 te LEIDEN. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel

Bodemrapportage. Bachstraat 90 te LEIDEN. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel Bachstraat 90 te LEIDEN Bodemrapportage Legenda Bodemlocaties Onderzoeksrapporten Historisch bodembestand Kadaster Bebouwing Wegen Water Afscheiding Geselecteerd perceel 25-meter buffer Coördinaten volgens

Nadere informatie

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven Bodeminformatie SOE00 (Soest) K 2383 Geselecteerde locatie 25-meter contour percelen gebouwen overig HBB Tankenbestand HBB Overig Onderzoeken Locaties Tanks HBB Bedrijven Gemeente Soest - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bodeminformatie. Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten

Bodeminformatie. Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Bodeminformatie Legenda Geselecteerd perceel 50-meter contour Wegen Oppervlaktewater Bebouwing Overige Boomgaarden Asbestkansenkaart Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Wbb-locaties

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

Bodemrapportage. Industrieweg 50 te ZOETERWOUDE. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel

Bodemrapportage. Industrieweg 50 te ZOETERWOUDE. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel Bodemrapportage Industrieweg 50 te ZOETERWOUDE Legenda Bodemlocaties Onderzoeksrapporten Historisch bodembestand Kadaster Bebouwing Wegen Water Afscheiding Geselecteerd perceel 25-meter buffer Coördinaten

Nadere informatie

Melding Wet bodembescherming

Melding Wet bodembescherming Melding Wet bodembescherming Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning t.a.v. bureau milieu en duurzaamheid 36040 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl

Nadere informatie

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties Bodemrapportage Lisdoddeweg 36 LELYSTAD WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 168521 Y 500544 buffer: 250 meter Datum rapportage: 20-03-2013

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen Van der Stap Notarissen T.a.v. V.D. Sibbes Postbus 2450 3012CN Rotterdam Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Bodeminformatie. Nieuwegein Bodemrapportage Plettenburg 10. Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten

Bodeminformatie. Nieuwegein Bodemrapportage Plettenburg 10. Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Bodeminformatie Nieuwegein Bodemrapportage Plettenburg 10 Legenda Geselecteerd perceel 50-meter contour Boomgaarden Wegen Bebouwing Oppervlaktewater Slootdempingen Overige Boerderij-locaties Bodemonderzoeken

Nadere informatie

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties Bodemrapportage Pascallaan 15 Lelystad WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 162746 Y 498700 buffer: 250 meter Datum rapportage: 27-03-2015

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen CMS Derks Star Busmann T.a.v. B.C. van Gent-de Graaff Newtonlan 203 3508 AG Utrecht Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A,

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A, Afdeling Handhaving Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus 1131 3000 BC Rotterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

Uittreksel bodeminformatie

Uittreksel bodeminformatie Uittreksel bodeminformatie Hyacinthenlaan 62 te Bennebroek Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Locatiecontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Saneringscontour Verontreinigingscontour

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Datum: Middelburg ^jjtjp&t? Afdeling: " Milieuhygiene Globiscode: ZL070300108 Provincie Zeeland GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 1 mei 2007 hebben wij een evaluatieverslag op grond

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Formulier voor het aanvragen van een besluit over instemming met een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c, van de. Provincie Drenthe.

Formulier voor het aanvragen van een besluit over instemming met een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c, van de. Provincie Drenthe. Evaluatieverslag Formulier voor het aanvragen van een besluit over instemming met een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c, van de Wet bodembescherming en de Provinciale Omgeving Verordening Drenthe

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Fuutweg_2. Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 97094 Y 409870 Buffer: 25 meter Datum rapportage: 08-07-2013

Omgevingsrapport. Fuutweg_2. Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 97094 Y 409870 Buffer: 25 meter Datum rapportage: 08-07-2013 Omgevingsrapport Fuutweg_2 Perceelgrenzen Locatiecontouren Rapportcontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Geselecteerd perceel Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 97094 Y 409870

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 januari 2015 Onderwerp : Wet Bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 Plaats : Ede Gemeente

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus AH ROTTERDAM. Geachte meneer, mevrouw,

Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus AH ROTTERDAM. Geachte meneer, mevrouw, Dienst Water en Milieu Aan: Kuwait Petroleum Nederland BV Postbus 8300 3009 AH ROTTERDAM Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o.

Notitie. Randvoorwaarden terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. Notitie Onderwerp Rand terreingebruik voor, tijdens en na de bodemsanering bij Chemie-Pack e.o. 1. Inleiding Als gevolg van de brand bij Chemie-Pack is een omvangrijke grond- en grondwaterverontreiniging

Nadere informatie

HISTORISCH VOORONDERZOEK POLDER WAARD-NIEUWLAND TE HIPPOLYTUSHOEF

HISTORISCH VOORONDERZOEK POLDER WAARD-NIEUWLAND TE HIPPOLYTUSHOEF PROJECT 21537 HISTORISCH VOORONDERZOEK POLDER WAARD-NIEUWLAND TE HIPPOLYTUSHOEF Vestiging Kamerik Nijverheidsweg 7 3471 GZ Kamerik t 0348 402103 Vestiging Heerhugowaard Galileistraat 69 1704 SE Heerhugowaard

Nadere informatie

BESCHIKKING 2015011064 / CHK

BESCHIKKING 2015011064 / CHK Zaaknummer 0138912 Dossier 913198 Ons kenmerk 2015011064 / CHK BESCHIKKING De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 4 november 2014 een melding ontvangen

Nadere informatie

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht...

BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... BODEMVERONTREINIGING Tot én met de bodem uitgezocht... Technische toelichting 9 september 2014 ...dat vraagt om een toelichting... Sanering Lekkerkerk (1980) INHOUD Algemeen (Nederland): > Historie bodembeleid

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS

ONTWERPBESCHIKKING. Globiscode DR 173000111. Stichting Bodemsanering NS ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173000111 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk Bijlage Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-emplacement Vries, Zanderij, gemeente Tynaarlo, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem!

Meesterjoostenlaan!27!! Haarlem! Meesterjoostenlaan27 Haarlem Vraagprijs 250.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeCHARMANTEenSFEERVOLLESTADSWONINGligtaaneenpittoreskenautoluwstraatjeindegewilde

Nadere informatie

Domeintabellen SIKB0101

Domeintabellen SIKB0101 Domeintabellen SIKB0101 v11.0.2 Deze omeintabellen, behoren bij het uitwisselmoel SIKB0101, versie 11.0.2, zijn op 13 februari 2014 vastgestel oor het Centraal College van Deskunigen (CCvD) Boembeheer,

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging

Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Vragen & Antwoorden over bodemverontreiniging Hieronder staan veel gestelde vragen en antwoorden over bodemverontreiniging en spoedlocaties. Het gaat om algemene vragen en vragen over de specifieke Rotterdamse

Nadere informatie

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059

zaaknummer 2009-010577 De Hutten-Noord Ulft Oude IJsselstreek GE023700059 Gedeputeerde Staten Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 28/12/2009 09ink11555 Gemeente Oude IJsselstreek T.a.v. de heer M. Duking Postbus 42 7080AA GENDRINGEN provincie Bezoekadres Huis der Provincie

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming gemeente Utrecht

Meldingsformulier Wet bodembescherming gemeente Utrecht Met dit formulier kunt u meldingen in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) indienen. Het ingevulde meldingsformulier maakt deel uit van het uiteindelijke besluit. Indien de stukken niet volledig

Nadere informatie

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Aangepast voorstel Voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad Raadsvergadering : 23 juli 2009 Agendapunt : 11 Onderwerp : Sanering bodem en grondwater t.h.v. Keizersdijk 12 subsidie

Nadere informatie

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Bodemloket LDB LDB. X X X X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id Algemene locatiegegevens omschrijving volgens protocol Niet- pad in ML volgens protocol /bodeminformatie/locatie/@ locatiecode_bevoegd_gezag Unieke locatiecode afgegeven door bevoegd gezag ((2 letters)

Nadere informatie

Bijlagen bij Milieuadvies bestemmingsplan Binnenstad Vianen

Bijlagen bij Milieuadvies bestemmingsplan Binnenstad Vianen ADVIES aan t.a.v. opsteller Gemeente Vianen A. Boel J. Krol telefoon 030 69 99500 datum 23 november 2012 kenmerk VIA1210.P013/ 158 onderwerp aantal pag. 11 Bijlagen bij Milieuadvies bestemmingsplan Binnenstad

Nadere informatie

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet,

Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk HW WOERDEN. Geachte van Vliet, Dienst Water en Milieu Aan: Van Vliet Caravans B.V. t.a.v. de heer J. van Vliet Kromwijkerdijk 8 3448 HW WOERDEN Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie

Oranjelaan 7 te Hilversum. Bodeminformatie. Legenda Geselecteerde locatie Oranjelaan 7 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter contour Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Percelen (c) 2010 Gemeente Hilversum - Pagina 1 van 7-13-12-2012

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming Beschikking op grond van de Wet bodembescherming op het saneringsplan voor het geval

Nadere informatie

Brederodestraat!26!B!! Zandvoort!

Brederodestraat!26!B!! Zandvoort! Brederodestraat26B Zandvoort Vraagprijs 700.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Brederodestraat26BIZandvoort DezeVRIJSTAANDEwoningmetOPRITenGARAGEisin1974ontworpendoorarchitectGiesSterrenburg

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) Jacobijnestraat38 Haarlem Vraagprijs) )300.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenheerlijkLICHTE3IKAMERAPPARTEMENTmetZONNIGTERRASophetZUIDENligtopde

Nadere informatie

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 PARTIJEN 1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, handelend als bestuursorgaan, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Bodemrapportage. Tintorettostraat 132 te Amsterdam. Legenda. Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X Y meter

Bodemrapportage. Tintorettostraat 132 te Amsterdam. Legenda. Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X Y meter Bodemrapportage Tintorettostraat 132 te Amsterdam Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Locatie Onderzoek Adreslocatie Tank bovengronds Tank ondergronds Tank onbekend Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Middelburg Datum: 2 december 2005 Kenmerk: RMW0512358 Afdeling: Milieuhygiëne Globiscode: ZL071800260 GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Melding Op 1 september 2005 hebben wij een melding in het kader

Nadere informatie

Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Meldingsformulier Bodemverontreiniging Meldingsformulier Bodemverontreiniging Lees voor het invullen eerst de toelichting Registratie (dit gedeelte niet beschrijven) Wbb-code:... Vooroverleg: 0 ja 0 Ontvankelijk: 0 ja 0 Datum verwerking:...-...-...

Nadere informatie

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant,

Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen. Geachte heer Cazant, Afdeling Vergunningverlening Aan: de heer D.W. Cazant Gieltjesdorp 28 3628 EK Kockengen Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum 16

Nadere informatie