Jaarplan 2014 GAiN Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014 GAiN Nederland"

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 GAiN Nederland Stichting Global Aid Network Nederland (GAiN) Postbus AG Doorn Bergweg RA Doorn Tel

2 INHOUDSOPGAVE 1.0 Inleiding 2.0 Algemeen 2.1 Visie 2.2 Missie 2.3 Strategie 3.0 Plannen algemeen 3.1 Kracht en middelen 3.2 Grenzen en uitdagingen 3.3 Lange termijn 3.4 Korte termijn 4.0 Plannen specifiek 4.1 Organisatie 4.2 Communicatie en fondswerving 4.3 Logistiek 4.4 Reizen 4.5 DART 4.6 Israël 4.7 Haïti 4.8 Roemenië 4.9 Water for Life 5.0 Tot slot Bijlagen (uitsluitend voor intern gebruik): Budget 2014 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? (1 Joh. 3:17) 2

3 1.0 Inleiding. In juni 2013 hebben we ons vijfjarig jubileum gevierd. Met dankbaarheid keken we terug naar de hulp die we mochten bieden en de zegen die God er aan heeft gegeven. In dit jaarplan 2014 gaan we vooral vooruit kijken: Op welke terreinen kunnen we ons werk uitbreiden en hoe kunnen we samenwerken met partners die de zelfde doelstelling hebben samenwerken? Ons motto blijft onveranderd: GAiN combineert (nood-)hulp met het brengen van het evangelie. Bij de evaluatie van voorgaande jaren hebben we als medewerkers geconstateerd dat sommige voorgenomen doelen niet konden worden gerealiseerd, terwijl er op onverwachte terreinen dingen werden verwezenlijkt die we niet hadden gepland. God leidt onze wereld, onze stichting en ons leven. We willen vol verwachting open staan voor wat Hij, ook in 2014, in en door ons wil realiseren. Vanuit dat geloof is dit plan opgesteld. Daarin hebben we bewust een lege pagina opgenomen, zodat we er steeds aan herinnerd worden om open te staan voor Zijn onverwachte wendingen Algemeen. 2.1 Visie. GAiN ziet het als haar taak om mensen in acute of langdurige nood te helpen. Hen te voorzien van de eerste levensbehoeften en hen de mogelijkheid te geven om een toekomst op te bouwen. Daarbij houden we steeds in het oog dat het allerbelangrijkste is dat ieder mens weet en beseft dat er een eeuwige toekomst is weggelegd voor wie gelooft in Jezus Christus. Daarom staat de hulp in het teken van het brengen van het evangelie in woorden én daden. 2.2 Missie. GAiN beschouwt hulpverlening als een opdracht van God aan iedere gelovige en als evangelisatiemiddel om mensen te bereiken met de boodschap over Jezus Christus. Zijn liefde is ons motief en we geloven dat de Heilige Geest ons daarbij wil helpen door de gaven die Hij schenkt. 2.3 Strategie. GAiN doet dit door mensen te activeren, goederen en middelen te verzamelen en deze in te zetten bij eigen projecten of hiermee projecten van anderen te ondersteunen. Daarbij is GAiN zowel gericht op hulpverleningsprojecten voor de lange termijn als ook op het verstrekken van acute noodhulp bij rampen. 3

4 3.0. Plannen algemeen. 3.1 Kracht en middelen. GAiN Nederland bestaat uit een groeiend enthousiast team van medewerkers die de visie van GAiN gestalte willen geven door zich met alle beschikbare middelen hiervoor in te zetten. Verder is er een databank met gegevens van grote en kleine sponsors die regelmatig worden geïnformeerd. Voor de uitvoering van projecten zijn er goede contacten met de collega GAiN vestigingen en met betrouwbare partners in het veld. In de veelheid van hulpverlenende instanties heeft GAiN een unieke positie die gekenmerkt wordt door de wereldwijde contacten met andere GAiN vestigingen, Campus Crusade for Christ projecten en onze Agapè zusterorganisatie in Doorn. 3.2 Grenzen en uitdagingen. De afdeling Communicatie is versterkt en ook de afdeling Logistiek heeft assistentie gekregen. Daarnaast kon de vacature van projectleider Israël worden ingevuld en is er nu ook een landencoördinator voor de hulp die we mogen bieden in Oekraïne. De versterking op de afdeling reizen werpt zijn vruchten af maar er is ook extra werk bijgekomen doordat we leiding geven aan de GAiN European Travel Section Op dit moment beschikken we niet over voldoende capaciteit om zelfstandig een omvangrijk project op te zetten. Het is ons verlangen om daar in de toekomst wel de mogelijkheden voor te hebben. Om de groei van organisatie in goede banen te leiden zal er te Zijner tijd ook versterking van het management nodig zijn. Daarom zullen we het komende jaar naast de uitvoering van onze hoofddoelstelling ook extra aandacht blijven geven aan werving en selectie. 3.3 Lange termijn. Het is ons verlangen om steeds succesvoller te worden in het bieden van passende hulp aan hen die God op onze weg plaatst. Daarbij is het gewenst en noodzakelijk dat onze stichting de komende jaren verder zal groeien met inzet van nog meer enthousiaste en gelovige medewerkers en met de groei van fondsen. We hopen en bidden dat de verdere samenwerking met de andere Europese GAiN vestigingen mag resulteren in een sterk en slagvaardig optreden. Voor DART heeft dit, onder leiding van GAiN Duitsland, al tot succes geleid. Voor de samenwerking in de hulp aan Roemenië is een begin gemaakt en ook de afdeling reizen ontwikkelt plannen voor verdere samenwerking binnen en buiten Europa. 3.4 Korte termijn. Omdat de nood in de wereld groot is en we een duidelijk opdracht van onze Heiland hebben ontvangen, willen we graag ambitieus zijn en verdere groei van inkomsten en goederen bewerkstelligen. Tegelijkertijd bemerken we dat de financiële crisis zowel de grote als kleine gevers voorzichtig maakt. De verschillende onderdelen van GAiN willen graag groeien maar de financiële middelen laten dit niet altijd toe. De nieuwe landenleiders voor Israël en Oekraïne zijn gestart met hun werkzaamheden en zullen zich in 2014 actief richten op het bieden van verschillende vormen van hulp aan de betreffende landen. Enerzijds is dat het initiëren van hulpreizen, daarnaast het gericht distribueren van goederen en ten slotte ook het werven van financiële middelen. Het team voor Roemenië is ambitieus en wil nog breder kunnen helpen en getuigen, Water for Life wil door waterbronnen het Levende Water op nog meer plaatsen laten stromen. En naast de voorbereidingen voor de wederkomst, is het troosten van Zijn volk een niet ophoudende opdracht en noodzaak (Jesaja 40: 1-2). 4

5 4.0 Plannen specifiek Deze pagina is bewust leeg gehouden zodat we er aan herinnerd worden dat we open moeten staan voor Gods specifieke plan in

6 4.1 Organisatie Bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: M.M. de Boer Voorzitter / Penningmeester H. Van Vlastuin Secretaris vacant Directie. De directie is sinds 1 oktober 2011 in handen van Ruud Speksnijder. Vergaderstructuur. In principe is er elke twee weken op dinsdag een vergadering waarbij operationele leiders en projectleiders de actuele zaken bespreken. Hiervan wordt een actie- en besluitenlijst bijgehouden. Personeelszaken. In mei 2013 is Richard Frankfort toegetreden in de functie van Projectleider Israël. In september 2013 is Roland Bosman als Assistent Manager Logistiek in dienst gekomen. In oktober heeft de afdeling Communicatie versterking gekregen in de persoon van Janine van Zoest. Tegelijkertijd is Jan Boonen als nieuwe medewerker in dienst gekomen om de hulp in Oekraïne te coördineren en te versterken. Na een inwerkperiode zal hij een plan opstellen voor de uitbreiding van de hulp aan dit land, voor dit jaarplan was dat te kort dag. Team ontmoetingen. De kwartaalontmoetingen met teamleden en hun partners hebben hun diensten bewezen en zullen ook in 2014 worden voortgezet. Vrijwilligers bijeenkomst. Begin oktober 2013 werd de jaarlijkse GAiN-vrijwilligersdag gehouden. Dit keer kwamen we samen in Soest en werd er per boot en paardentram een bezoek gebracht aan Amersfoort. Het stijgend aantal deelnemers (70) bewijst dat dit leerzame en samenbindende evenement niet meer weg te denken is. Trainingen. Op het terrein van trainingen is met Agapè afgesproken dat GAiN eigen inwerk-trainingen gaat opzetten. Naast algemene geestelijke vorming en Campus historie en principes, zullen hierin vooral specifieke aspecten van het hulpverleningswerk worden behandeld. Verder is afgesproken dat Agapè en GAiN over en weer bij elkaars trainingen lesdelen zullen besteden aan elkaars werkterreinen en doelstellingen. Conferenties. Er is beleid opgesteld met betrekking tot het bijwonen en integreren van GAiN in de Agapè conferenties. Dit zal in 2013 uitvoering krijgen en daarna worden geëvalueerd. Financiën. Voor 2014 is een begroting opgesteld. Daarbij is opnieuw met succes gekeken naar het beperken van de kosten, zodat we onze inkomsten, zo veel als mogelijk, ten dienste kunnen laten komen van de concrete hulp aan de naaste. 6

7 4.2 Communicatie en fondswerving Visie GAiN wil de achterban informeren over de nood in de wereld en wat zij kunnen doen om het verschil te maken tussen rijk en arm. De communicatieafdeling wil Nederlandse christenen bemoedigen met verhalen over hulp die aankomt, met de bedoeling mensen in actie te laten komen, door te gaan, tijd beschikbaar te stellen of te geven in natura of met financiën. Op die manier willen we onze naaste praktisch helpen en hen waar mogelijk vertellen over het evangelie van Jezus Christus. De communicatie afdeling wil daarnaast ondersteuning bieden aan GAiN medewerkers en vrijwilligers. We willen hen faciliteren en informeren over ontwikkelingen van GAiN Nederland, Europa en wereldwijd via de communicatiemix van mediamiddelen. Missie Jezus geeft ons opdracht om op te komen voor de armen en de onderdrukten, ver weg en dichtbij. Onrecht is iets wat hartverscheurend is. De afdeling communicatie voelt de noodzaak om mensen daarbij voor te lichten over de mogelijkheden die zij zelf in de hand hebben. We kunnen veel meer dan we nu al doen/geven. In ons dagelijks leven proberen we daar zelf een voorbeeld in te zijn. Strategie Communiceren doen we allemaal. Vanuit de organisatie probeert GAiN zo goed mogelijk de merknaam te laden en zo goed mogelijk de projecten te begeleiden. De communicatievisie willen we verwezenlijken door door te gaan waar we nu mee bezig zijn qua communicatie, planning en structuur. Daarnaast staan we open voor nieuwe mogelijkheden die God ons geeft en die op ons pad komen middels de witte bladzijde. Specifiek 2014 Continueren van de communicatiemix per jaar: Halfjaarlijks magazine Bereik de Wereld Maandelijkse digitale nieuwsbrief Maandelijkse digitale gebedsbrief Vier keer een direct mailing voor onze projecten Reisfolder 2014 Bijhouden van algemeen promotiemateriaal Jaarverslag 2013 Noodmaling / fondswerving bij een ramp Interne mailings verzorgen Verder vragen we in 2014 aandacht door: Continue bijhouden van de website Persberichten Beurs- en evenementenprogramma Qua fondswerving meer aansluiten bij bestaande fondsen en verhoging van de inkomsten met tien procent ten opzichte van vorig jaar qua particuliere gevers. Oplevering van een webshop op en de mogelijkheid om je eigen acties te promoten. Uitdagingen zijn om alle communicatiemiddelen in stand te houden. Er komen meer medewerkers en dus ook meer werk bij. Langere termijn We willen gevers (en vrijwilligers) meer betrokken laten zijn bij de organisatie en hun bedanken voor hun gift (tijd). Het is belangrijk om als GAiN open en eerlijk te zijn, relaties te waarderen en open staan voor samenwerking van buitenaf. Deze gegevens zijn ontleend aan het interne detailplan voor communicatie en fondswerving dat door Jaïro Pijnacker Hordijk als verantwoordelijke voor dit onderdeel is geschreven. 7

8 4.3 Logistiek Visie. Op veel plaatsen in de wereld is er een gebrek aan goederen, terwijl er in ons welvarende land een overschot is. GAiN Logistiek zet zich in om deze ongelijkheid te benutten door goederen te verzamelen en te distribueren. Missie. We doen dit vanuit de overtuiging dat Jezus ons hiervoor de opdracht geeft als Hij zegt in Lukas 3: Wie een dubbel stel klederen heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijzen heeft, doe evenzo. Strategie. GAiN heeft verspreid in Nederland 35 kledinginzamelpunten waar dagelijks goederen worden ontvangen. Vandaaruit wordt het opgehaald en verzameld in de loods in Sleeuwijk. Tevens ontvangen we van bedrijven partijen goederen die we mogen distribueren. Met grote regelmaat worden goederen verzonden naar plekken in de wereld waar deze goed gebruikt kunnen worden. We hebben daarvoor een netwerk van hulpverlenende instanties waarvan we regelmatig controleren of deze goederen ook daadwerkelijk ten goede komen aan de mensen die dit nodig hebben. Specifieke zaken voor Na de uitbreiding van de goederenloods in februari 2012 zijn we in staat om nog meer goederen te transporteren. Met veel enthousiaste vrijwilligers kunnen we de toenemende hoeveelheden goed verwerken. We zijn dankbaar voor de komst van Roland Bosman die zijn jarenlange logistieke ervaringen nu inzet als assistent manager van deze afdeling. Omdat de vervoerskosten flink zijn gestegen, hebben we er voor gekozen om minder courante kleding te verkopen zodat we financiële middelen hebben om de transporten te bekostigen. We zijn dankbaar dat we regelmatig ook worden gesponsord door transportondernemingen in Nederland. Verwachte cijfers voor 2014: Ontvangst van 420 ton goederen Waarde van de goederen EUR 1,3 miljoen 32 transporten 7 containers (4 Israël, 2 Armenië en 1 Kirgizstan) 40 ton voedsel naar de voedselbank 20 ton voedsel naar bevriende stichtingen 35 Inzamelpunten voor kleding en andere goederen 32 bedrijven en instellingen die donaties in natura doen 85 vrijwilligers actief in kleding verzamelen, sorteren en transport Deze gegevens zijn ontleend aan opgave door Ad Bor die operationeel manager is van deze afdeling. 8

9 4.4 Hulpreizen. De afdeling projectreizen wil zich bezig houden met het opzetten van reizen, de vrijwilligersdag, de organisatie van activiteiten in Nederland en het uitzenden van een aantal mensen voor langere tijd. Visie Door middel van het organiseren van hulpreizen naar gebieden waar rampen zijn gebeurd of naar een langdurig ontwikkelingsproject willen we meehelpen aan de algemene doelstelling van GAIN: (praktische)hulp bieden waar nodig en in het bijzondere op de plekken die God ons op ons pad brengt. We willen de groep mensen die meegaan een bijzondere ervaring meegeven, die hen zelf (geestelijk) vormt en hen zelf visie en enthousiasme bijbrengen voor ontwikkelingswerk, (nood-)hulp en evangelisatie. Missie. We willen ons laten leiden door onder andere Jacobus 2. Maar ook op vele andere plaatsen in Gods woord zien we dat liefde en praktische hulp aan de medemens in nood een Bijbelse opdracht is. Strategie. Dit willen we doen door het organiseren van hulpreizen voor individuele deelnemers, maar ook voor bestaande groepen zoals een alpha groep, een schoolmaatschappelijke stage, een kerkelijke gemeente, een bedrijf, een groep gezinnen/ familie enz. Tevens willen we individuele mensen de mogelijkheid geven om voor kortere of langere tijd te worden uitgezonden. Het team Het projectteam bestaat nu uit Gerrit en Nelleke van Wijngaarden. Zij sturen de afdeling hulpreizen aan. Daarnaast zijn, in september 2012, Dinie Lokhorst en Dick van Suilichem in ons team gekomen. Voor een aantal werkzaamheden zoals de uiteindelijke registratie van deelnemers, bevestigingsbrieven en de financiële afhandeling doen we (nu nog) een beroep op het kantoor in Doorn in de persoon van Willy Thomassen. Verder beheert Henk van Vugt de financiën en komen de promotionele activiteiten in nauwe samenwerking met de communicatieafdeling tot stand. Specifieke zaken voor Reizen 2014 Voor 2014 jaar staan de volgende reizen gepland: Twee reizen naar Zuid-Afrika. De tweede reis willen we speciaal open stellen voor tieners vanaf 14 jaar en voor gezinnen met jongere kinderen. Eén of twee Israëlreizen. Waarvan er één gericht wordt op visie, werk en ontspanning met de nadruk op werk. De andere reis in samenwerking met onze Duitse collega s die we open willen stellen voor Nederlanders. Eén open reis naar Roemenië. Drie gesloten reizen naar Roemenië als een maatschappelijke stage voor scholieren. Afhankelijk van de situatie: één groepsreis naar Haïti en zo mogelijk individuele uitzending van mensen op jaarbasis. Eén reis naar Oekraïne in samenwerking met We Plus. Een verrassingsreis! Zo mogelijk op jaarbasis 5 tot 10 mensen uitzenden voor een langere periode naar b.v. Israël, Roemenië, of Zuid-Afrika. Als er zich een ramp voordoet organiseren we zo mogelijk, in overleg met DART, een wederopbouwreis daar naartoe. Verder zullen we in overleg ook verschillende reismogelijkheden aanbieden van Europese collega GAiN projecten. Om dit te realiseren willen we in 2014 veel aandacht geven aan: Promotie door middel van het geven van presentaties in kerken, gemeenten en scholen enz. 9

10 Het ontwikkelen van goed promotiemateriaal. Het aanwezig zijn bij beurzen, stands, conferenties enz. Het goed inwerken van de nieuwe medewerkers binnen onze afdeling en de daarbij horende taakverdeling De structuur en verantwoordelijkheden van de afdeling reizen ten opzichte van de landenleiders verder ontwikkelen. Uitbreiding Team Het zoeken en aannemen van een tweede administratieve kracht parttime of fulltime. Mogelijk kunnen we dan meer tijd vrij maken voor promotie en fondsenwerving voor projectgelden Een medewerker zoeken speciaal voor de uitzending van mensen voor langere tijd. Een vrijwilligersteam dat zich bezig houdt met de diverse activiteiten in Nederland inclusief stands en promotieavonden in kerken en gemeenten. Europese afdeling reizen Het verder uitwerken van het Europese beleid omtrent reizen. Nederland neemt het voortouw hierin, in eerste instantie een coördinerende rol maar later ook als initiatiefnemer. Vanaf 2014 maken alle Europese landen hun reizen via Nederland centraal bekend. Deelnemers uit andere landen kunnen, als ze de voertaal spreken, op een aantal reizen vanuit andere GAIN landen inschrijven. Nederland bemiddelt en verzorgt de reis. Als er veel deelnemers uit Nederland op een Europese reis inschrijven kan in overleg ook een Nederlandse begeleider/ster worden toegevoegd. Vanuit Nederland stellen we komend jaar de Israël en Haïti reizen ook open voor deelnemers uit andere landen. Alle plannen staan en vallen met het vinden van vrijwilligers en voldoende financiële middelen. Wij geloven echter dat God hierin kan en wil voorzien! Specifieke zaken langere termijn. Betere coördinatie met alle GAiN vestigingen zodat de mogelijkheden ontstaan centraal reizen aan te bieden naar de landen waar GAiN hulp biedt. Brede bekendheid in Nederland als reisorganisatie. Zoeken naar meer promotie-medewerkers c.q. stand-medewerkers. De gegevens van de afdeling reizen afkomstig van Gerrit van Wijngaarden die operationeel manager is van deze afdeling. 10

11 4.5 DART Visie In de Bijbel lezen we dat er in de eindtijd meer en meer rampen gebeuren. Jaarlijks vinden er zo n 300 grote en klein (natuur)rampen plaats, waar weinig aandacht aan wordt geschonken. GAiN wil via het rampenteam DART (Disaster Assistance and Response Team) mensen helpen bij hun nood en tegelijkertijd getuigen van een God die leeft en die om hen geeft. Missie In de Bijbel gaan veel tekstgedeelten over rechtvaardigheid en gerechtigheid. Middels het rampenteam willen we een bijdrage leveren aan een stuk gerechtigheid. We willen mensen helpen die getroffen zijn door een stuk onrecht en onze rijkdom delen met de slachtoffers. Tevens wil GAiN verhalen vertellen over de nood die er is, maar ook over Gods almacht. Zodoende krijgt de (GAiN) achterban de mogelijkheid om een bijdrage te leveren door zelf eventueel naar een rampgebied te gaan (DART-members), door financiële ondersteuning te bieden (fondswerving) en door te bidden. Strategie Momenteel zijn er vijf Nederlandse DART mensen die in de poule zitten met zo n vijftig andere Europeanen. Het komende jaar willen we op zoek naar meer capabele mensen die hun tijd en professie willen inzetten om met DART mee te doen. In september 2014 zal er zo mogelijk wederom een training plaats vinden voor nieuwe DART leden. Mocht er een grote ramp gebeuren waar GAiN op af gaat, dan zal GAiN veel aandacht besteden aan de fondsenwerving, onder andere door de verhalen van DART-mensen verder te communiceren, zodat de GAiN achterban betrokken is bij de noodhulpverlening. Specifiek 2014 GAiN wil weer drie geschikte Nederlanders op DART-training laten gaan in september GAiN wil de bestaande DART medewerkers betrokken laten blijven bij de stichting. GAiN wil een plan maken om de grote rampgoederen bij voorbaat snel in het rampgebied te krijgen. (auto + generatoren). GAiN wil graag gebruik maken van Jan Bron zijn kennis en ervaring met ramphulpverlening. GAiN wil graag goed voorbereid zijn om rampen te verslaan (communicatie & fondswerving) Langere termijn Het rampenteam verder uitbreiden en meer capabele mensen betrekken bij de hulpverlening. Verder meer professionaliseren en leren van praktijksituaties. De afdeling DART staat onder leiding van Jan Bron en hij wordt hierbij ondersteund door Jaïro Pijnacker Hordijk. 11

12 4.6 Israël Visie. GAiN Nederland geeft hulp aan verschillende bevolkingsgroepen in Israël en aan het joodse volk binnen en buiten Israël. Missie. We verbinden ons met het joodse volk in de opdracht de wereld te herstellen (tikoen olam), met recht en gerechtigheid. GAiN Nederland heeft naar het joodse volk geen andere missie dan hulp, bijdragen aan sjalom. We willen in vriendschap en wederzijds respect het verlangen delen naar de messiaanse tijd, waarin de Eeuwige woont tussen zijn volk. Strategie. De afdeling Israël/joodse projecten werft mensen en middelen voor individuele hulp, ontwikkelingsprojecten en hulpreizen. In Nederland faciliteert GAiN groepen en stichtingen die betrokken zijn bij werkers of projecten in Israël. Samenwerking met GAiN Duitsland is er voor projecten die gedragen worden door sponsors uit verschillende landen. Specifieke zaken voor Hulp bieden in Hulpreizen twee reizen maken naar Israël op basis van open inschrijving. twee reizen in voorbereiding met een bestaande groep die samen op pad wil. 2. Partnerschappen projectsamenwerking starten met één organisatie of stichting in Nederland. 3. GAiN projecten vinden van sponsors (individueel of verenigd) voor persoonlijke ondersteuning van Holocaust overlevenden (uitvoeringspartner Helping Hands Coalition), sponsoring van (deelnemers) Warm Houses en fondsenwerving voedselcoupons. 4. Continueren Bestaande projecten en samenwerkingen blijven belangrijk, zoals het faciliteren van het Domari project en goederentransporten. Het werven van mensen en middelen in 2014: 18 Netwerkmeetings (individueel, organisaties) 18 Presentaties/voorlichting op uitnodiging 6 Beurzen (deels samen met andere GAiN onderdelen) Concerten/lezingen voor GAiN Israël 13 Spreekbeurten/kerkdiensten C. Overige taken Communicatie update: brochures, banners, website, sociale media (Tele)marketing i.v.m. afspraken, kansen voor presentatie Organisatie en voorbereiding lezingen e.d. De gegevens over het plan voor Israël zijn afkomstig van Richard Frankfort die hiervoor projectleider is. 12

13 4.7 Haïti, bouw van een schoolcomplex. Visie. In de periode van januari 2013 tot en met september 2016 zal er een schoolcomplex gebouwd worden in Ca- Ira, welke onderwijs gaat verzorgen aan kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot 18/20 jaar. Missie. GAiN wil niet alleen nieuwe gebouwen bouwen. Wij streven naar de universele voltooiing van primair en voortgezet onderwijs met optimale prestatie, zoals in millenniumdoel twee Alle kinderen naar school is beschreven. Kwaliteitsproblemen zijn vaak een zorg op regeringsscholen. In veel gevallen zorgen overvolle klaslokalen ervoor dat kinderen met bijzondere aandacht buiten de boot vallen. Zij ontvangen dan geen passend onderwijs. Wij streven er naar om voor alle kinderen, dus ook die extra individuele aandacht en zorg nodig hebben, goed en gedegen onderwijs aan te bieden. Een te hoog percentage van kinderen voltooit het basisonderwijs op een gemiddelde school in Haïti niet; daar willen wij verandering in brengen met een hoog slagingspercentage. Strategie. Middels het opzetten van acties, verspreiden van flyers, houden van spreekbeurten/presentaties willen wij ons project kenbaar maken bij een breed publiek. Daarnaast gebruiken wij multimedia om ons project regelmatig onder de aandacht te brengen van mensen, kerken, bedrijven, scholen en andere organisaties. Tevens zoeken wij contact met organisaties (in Nederland en België) die betrokken zijn bij Haïti. Alle activiteiten hebben tot doel geld en middelen in zamelen om het schoolcomplex volledig van de grond af op te bouwen tot een goed draaiende school. Specifieke zaken voor De projectgroep gaat in een nader te bepalen maand een diner organiseren voor particulieren uit de regio Amersfoort/Zeist. Particulieren kunnen een plek aan een tafel kopen. Dit diner zal door vrijwilligers bereid gaan worden. Voor deze avond geldt een minimum aantal inschrijvingen van 50 personen en een maximum van 100 personen. Het vinden van een locatie en vrijwilligers is op dit moment een grote uitdaging. Mochten deze mensen niet gevonden worden, dan zal dit diner geen doorgang kunnen hebben. De projectgroep zal zich vanaf 2014 minimaal 2x per jaar laten zien op beurzen. Op deze wijze wil de projectgroep de hulpreizen naar Haïti onder de aandacht brengen bij een breder publiek. Daarnaast is het de bedoeling mensen enthousiast te maken voor het werk dat wordt gedaan op Haïti, zodat mensen bereid zijn om financieel bij te dragen aan het project in Ca-Ira. De projectgroep gaat een flessenactie op touw zetten in de maand januari. Voor deze actie zullen een aantal supermarkten benaderd gaan worden. Mensen kunnen hun statiegeld-bon in een aparte doos/box of iets dergelijks deponeren. Aan het eind van de maand zal de opbrengst uitgekeerd worden ten behoeve van de nieuwbouw van de school in Ca-Ira. Er zullen van tevoren duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden met supermarkten, waar en vanaf wanneer de statiegeldbonnen ingeleverd kunnen gaan worden. De projectgroep is op zoek naar mensen die de huidige projectgroep kunnen gaan versterken, waardoor een breder draagvlak gecreëerd kan worden en taken meer verdeeld kunnen worden. De projectgroep is op zoek naar iemand die kennis heeft van marketingstrategieën, kennis heeft van websitebeheer en één of twee algemene leden die over creatieve vaardigheden beschikken. Het streven is om voor medio 2014 de projectgroep voltallig te hebben. Wij zullen deze mensen moeten vinden via de huidige netwerken die wij tot onze beschikking hebben. Daarnaast zal een oproep geplaatst worden op de website van het project en in de maandelijkse Haïti update, welke op de website van GAiN wordt geplaatst. 13

14 Door het jaar heen zullen er tijdens diverse, nog uit te denken en te organiseren acties flyers ter beschikking zijn voor mensen die geïnteresseerd zijn om de nieuwbouw financieel te sponsoren. Specifieke zaken langere termijn. De projectgroep Haïti wil in oktober 2016 een volwaardig draaiende school hebben staan in Ca-Ira, waar (wees)kinderen, in de leeftijd van 4 jaar tot en met 18/20 jaar, uit Ca-Ira en omgeving goed en gedegen onderwijs kunnen volgen. De gegevens over het plan voor Haïti zijn afkomstig van Ronald Philippo hiervoor projectleider is. 14

15 4.8 Roemenië Visie In 2014 willen we 2000 Roma-kinderen bereikt hebben met het evangelie in samenwerking met bestaande organisaties. Ook willen we voor deze kinderen de leefomstandigheden verbeterd hebben. Missie De leefomstandigheden onder met name de Roma zijn vaak nog zeer erbarmelijk te noemen. Er is te weinig voedsel, de huizen waarin zij leven zijn vaak in zeer slechte staat en eigenlijk geen huis te noemen, ze hebben weinig of helemaal geen inkomsten en de overheid laat ze aan hun lot over. We zien echter dat, wanneer de mensen tot geloof komen, er daadwerkelijk iets verandert in de harten van de mensen en dat zij door God geleid ook zelf het initiatief oppakken om iets aan hun omstandigheden te verbeteren. Echter, ze kunnen dit zeker nog niet zelf en hebben daarbij hulp van buitenaf nodig. Daarom is het belangrijk dat christelijke organisaties zich inzetten om het evangelie onder hen te verspreiden en hen te helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. Ik geloof dat God mij geroepen heeft om hieraan een bijdrage leveren! Zo wil de projectleider Roemenië sturing geven aan de hulp door GAiN aan Roemenië en met name de Roma. Strategie Hulpgoederen We willen de leefomstandigheden voor de kinderen verbeteren door middel van het geven van kleding, voedsel en overige hulpgoederen. Er zullen tien transporten van voedsel, kleding en andere hulpgoederen door de afdeling logistiek verzorgd worden. De bestemming zal in overleg met de afdeling logistiek bepaald worden. In 2014 willen we het overleg m.b.t. de bestemmingen en de contacten met de lokale partners te verbeteren. Evangelie Bij het uitdelen willen we dat er ook een duidelijke boodschap van hoop en redding door Jezus Christus wordt doorgegeven en dat willen we onder andere doen met behulp van de film Jezus. Deze film zal aangeboden worden aan de partners waar wij mee samenwerken. Daarnaast doen de partners veel aan onderwijs op het gebied van de evangelieverkondiging. Partners We willen onze doelen bereiken door het ondersteunen van bestaande organisaties in Roemenië die onze doelen onderschrijven en zich dus richten op vooral de kinderen van de Roma. Daarnaast willen we de bestaande contacten met organisaties die al langer hulpgoederen van ons ontvangen, maar die niet direct voldoen aan de visie die hierboven word genoemd, langzaam afbouwen. Verder wordt er naar gestreefd het aantal samenwerkende organisaties verder uit te breiden. We willen steven naar duidelijke afspraken met de partners over wat zij nodig denken te hebben, maar ook van wat wij van elkaar verwachten. We zullen daarvoor contracten/overeenkomsten afsluiten met de partners. Verder zullen we de partners aanmoedigen om de bevolking, de overheid en de plaatselijke kerken erbij te betrekken, zodat er gewerkt kan worden aan zelfstandigheid. Reizen Verder willen we door het organiseren van hulpreizen (werkvakanties) mensen daadwerkelijk laten helpen en bewust maken van de nood ter plaatse. We hopen twee bestaande groepen deel te laten nemen aan een werkproject. Ook verzorgt GAiN een maatschappelijke stage voor een middelbare school. Daarnaast zal er één reis plaatsvinden die openstaat voor iedereen. Dit zal in nauw overleg met de afdeling reizen georganiseerd worden. Ook zal er in het voorjaar een bezinningsreis gehouden worden waarin mensen meegenomen in en deelgenoot gemaakt worden van de problematiek in Roemenië. Communicatie en fondswerving We willen op diverse manieren bekend maken dat er nood is in Roemenië en wat wij er aan willen doen. Meer hierover is te vinden in het gedetailleerde jaarplan van communicatie en fondswerving. Specifieke zaken voor 2014 De specifieke activiteiten die voor 2014 zijn gepland en bij moeten dragen aan het behalen van de bovengenoemde doelen, zijn terug te vinden in het interne Jaarplan activiteiten 2014 Roemenië. 15

16 Knelpunten, uitdagingen, grenzen, factoren die het werk (kunnen) beïnvloeden Wat het werk behoorlijk kan beïnvloeden is het gebrek aan tijd en te weinig mankracht en natuurlijk ook gebrek aan geld. Getracht zal worden om in 2013 meer mensen bij deze opdracht te betrekken en om de fondswerving uit te breiden. Specifieke zaken langere termijn Een droom is dat alle christelijke organisaties die werkzaam zijn onder Roma in Roemenië, enige vorm van samenwerking hebben of in ieder geval van elkaars bestaan afweten, zodat het werk efficiënt en doeltreffend gedaan kan worden en er geen tijd, geld en energie meer gestoken wordt en zaken die door anderen al bedacht en/of uitgevoerd zijn. Mogelijk kunnen diverse projecten onder een alliantie per regio vallen. Dit om de samenwerking te bevorderen en om hen te helpen zelfstandig te worden. Daar zou het Christelijk Platform Oost Europa een bijdrage aan kunnen leveren. Daarnaast is het een must dat ook de overheid van met name Roemenië zich betrokken gaat opstellen bij deze problematiek. Lead-Agency Roemenië. Sinds het voorjaar van 2013 is GAiN NL landencoördinator voor de hulp aan Roemenië die vanuit diverse Europese GAiN vestigingen wordt geboden. In de praktijk betekent dit dat de NL projectleider voor Roemenië (Hugo Baas) door de deelnemende landen op de hoogte zal worden gehouden van de hulpverlenende activiteiten in Roemenië. Dit omhelst tevens de logistieke hulp aan dat land. Het doel is dat er zo overzicht komt in de verleende hulp en dat er, daar waar mogelijk, nauwe samenwerking ontstaat en bundeling van krachten. De gegevens over het plan voor Roemenië zijn afkomstig van Hugo Baas die hiervoor projectleider is. 16

17 4.9 Water for Life Visie. Het doel van GAiN/Water for Life in Nederland is het ontwikkelen van een goede ondersteuning en stimulering van de doorgaande ontwikkelingshulp, specifiek gericht op de voorziening van schoon drinkwater. De uitvoering is in handen van GAiN Canada en eventuele andere partners. Het brengen van schoon drinkwater combineren we met het aanbieden van het Evangelie door middel van de Jezusfilm. Missie. Buiten Nederland sterven er iedere dag mensen aan ziektes en andere problemen terwijl dat voorkomen had kunnen worden als er schoon water voorhanden was geweest. Dat water dat wij als vanzelfsprekend beschouwen, is meer waard dan geld of goederen. Water is leven. Schoon water betekent gezondheid. Toch is er op de meeste plaatsen wel schoon water te vinden, alleen zit dat (heel veel) meters onder de grond. Het probleem heeft te maken met hoe je dat dan naar boven krijgt. In veel landen zijn mensen het meest geholpen door hen te leren zelf waterputten te slaan. Maar op andere plekken is die optie er gewoon niet. GAiN Water for Life boort diepwaterbronnen in een Benin, Tanzania en Togo, waar het water zo diep zit dat de bevolking er zelf niet bij kan. Behalve het schone water bieden we de dorpelingen ook het levende water aan d.m.v. vertoningen van de Jezusfilm en de bijbehorende geestelijke nazorg (via lokale kerken die wij trainen in nazorg). Echte verandering en vooruitgang (ook sociaal en mentaal) komt alleen door een verandering in wereldvisie. De individuele mens is belangrijk en het geloof in Christus geeft motivatie en kracht om anderen ook als zodanig te behandelen. Dit leidt tot onderlinge samenwerking en een samenleving die op meer gebaseerd is dan alleen eigen of gemeenschappelijk voordeel. Strategie. GAiN heeft overeenkomsten met verschillende nationale regeringen om grootschalig te helpen deze nood te lenigen. We hebben onze eigen professioneel getrainde teams van Afrikaanse medewerkers. Elk van deze teams heeft een grote boormachine en gaat systematisch van dorp naar dorp om in overleg met nationale en lokale mensen daar diepwaterbronnen te slaan. De diepte van de waterhoudende lagen varieert van 20 tot 100 meter (gemiddeld 50 meter), maar na het plaatsen van iedere pomp levert dit water op voor gemiddeld 1000 personen voor minimaal 15 jaar. Door bekendmaken van en het werven van fondsen voor dit werk kunnen wij hier in Nederland meehelpen met deze al bestaande en redelijk unieke bediening. Specifieke zaken voor Fondsen werven voor diepwaterbronnen, door: Voorbereiden van en meedoen met de Wandelen voor Water actie in Maart 2014 Publiciteit via Facebook en GAiN-website en eventueel andere wegen als die zich aandienen Aanvragen indienen bij bedrijven, stichtingen en fondsen voor ondersteuning Publiciteit naar kerken en scholen Eén fondswerfmailing specifiek voor Water for Life Crowdfunding (zelf sponsor-acties voeren en anderen uitdagen het zelfde te doen) Specifieke zaken langere termijn. (Laten) onderzoeken of we subsidie kunnen krijgen van MinBuZa en/of fondsen Doorgaande publiciteit en naam opbouwen Contacten zoeken bij Lions / Rotaties / CBMC Uiteindelijk willen we een vast aantal diepwaterbronnen kunnen garanderen qua binnenkomende fondsen om zekerheid te geven aan de teams die het werk doen. Dit deelplan voor Water for Life is aangeleverd door Freek de Vries als projectleider. 17

18 5.0 Tenslotte Misschien wordt 2014 het jaar waarin Jezus Christus terugkomt. Dan worden de nieuwe hemel en de nieuwe aarde realiteit. Daar zal gerechtigheid zijn! Dan is dit jaarplan, Goddank, overbodig en achterhaald. Wanneer Jezus niet in 2014 komt dan hopen en bidden we dat Hij, door Zijn Geest, ons de kracht zal geven om Zijn boodschap met woorden en daden door te geven: Gehoorzaam aan Zijn opdracht, Gedreven door Zijn liefde, Totdat Hij komt!! Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. 1 Kor 13:3 18

Jaarplan 2015 GAiN Nederland

Jaarplan 2015 GAiN Nederland Jaarplan 2015 GAiN Nederland GAiN is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp. Stichting Global Aid Network Nederland (GAiN) www.gainhelpt.nu info@gainhelpt.nu INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarplan 2016 GAiN Nederland

Jaarplan 2016 GAiN Nederland Jaarplan 2016 GAiN Nederland GAiN is een wereldwijde organisatie die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp. Stichting Global Aid Network Nederland (GAiN) www.gainhelpt.nu info@gainhelpt.nu INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Hope to Europe

Stichting Hope to Europe Stichting Hope to Europe ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56376715 Contactgegevens Stichting Hope to Europe Website: www.hopetoeurope.com Email: info@hopetoeurope.com Postadres: Fruitstraat

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië

BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Beleidsplan 2014 t/m 2017 pagina 1 Beleidsplan 2014 t/m 2017 Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Afdelingsbestuur en taken

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017

STICHTING DE OPENBARING BELEIDSPLAN 2016-2017 STICHTING DE OPENBARING Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55228801 BELEIDSPLAN 2016-2017 Contactgegevens STICHTING DE OPENBARING Website: www.stichtingdeopenbaring.nl Email: info@stichtingdeopenbaring.nl

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ark van Noach

Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Stichting Ark van Noach Beleidsplan Voor u ligt het beleidsplan van stichting Ark van Noach. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2012 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2012 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2014-2015 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 De naam Kidron 2.2 Stichting Kidron in 2014 3 3. Organisatiestructuur 4 3.1 Bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014

Jaarverslag. stichting Waarder Helpt Roemenië. Jaarverslag stichting Waarder helpt Roemenië 2014 Jaarverslag stichting Waarder Helpt Roemenië 2014 Voorwoord: Het jaarverslag 2014 is onze verantwoording voor de activiteiten van stichting Waarder helpt Roemenië in het achterliggende kalenderjaar. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem

Jaarverslag 2014. Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Jaarverslag 2014 Stichting Timulazu Statutair gevestigd in Laag Zuthem Postadres: Kolkweg 2 8055PV Laag-Zuthem KVK nummer: 54701449 ANBI nummer: 851408060 Banknummer: NL80 RBRB 0850 0184 20 Redactie en

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward

Beleidsplan Stichting Mano a Mano te Bolsward Beleidsplan 2014 2018 Stichting Mano a Mano te Bolsward Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Mano a Mano. Het plan bevat een overzicht van de doelstellingen en de activiteiten. Ook geeft

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt

ANBI en communicatie. Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt ANBI en communicatie Margriet Cobben Hoofd Communicatie SupportPunt Inhoud presentatie 1 Wat is ANBI waard? 2 Fondswerving in Nederland 3 Plan van aanpak 4 Ondersteuning SupportPunt Wat is ANBI waard?

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI

BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI BELEIDSPLAN 2015 STICHTING NACHAMU NACHAMU AMI December 2014 1) INHOUDSOPGAVE 1) Inhoudsopgave... 1 2) Algemeen en achtergronden... 2 3) Situatie per heden... 2 4) Logistiek binnenland... 3 5) Logistiek

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL!

De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! De drie-engelenboodschap, ACTUEEL! Missie De missie van de Kerk van de Zevende-dags Adventisten is de verkondiging van het eeuwig evangelie zoals verwoord in de drieengelenboodschap van Openbaring 14:6-12.

Nadere informatie

Lezen, bidden, zingen

Lezen, bidden, zingen Uitleg initiatief De Genadebank Spakenburg Lezen, bidden, zingen Jesaja 58: 6-7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Onder elk volk een gemeente

Onder elk volk een gemeente Onder elk volk een gemeente Beleidsplan 2014-2017 Meerjaren beleidsplan 2014-2017 CAMA Zending Pagina 1 van 10 Inhoud 1. Korte geschiedenis... 3 2. Kenmerken van CAMA Zending... 3 3. Ontwikkelingen op

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009

VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 S T I C H T I N G N A D I A W A L T E R S I N G E L 1 1 9 7 3 1 4 N P A P E L D O O R N JAARVERSLAG 2009 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2009 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN

STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN STATUTEN VAN DE BAPTISTEN GEMEENTE ELIM te DRACHTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL a. De gemeente draagt de naam Baptisten gemeente Elim en is gevestigd te Drachten. b. De gemeente is een kerkgenootschap in de

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Beleidsplan & Staat van baten en lasten. Churchplant E Oásis. Inhoudsopgave

Beleidsplan & Staat van baten en lasten. Churchplant E Oásis. Inhoudsopgave Beleidsplan & Staat van baten en lasten Churchplant E Oásis Inhoudsopgave Hoofdstuk I: Beleidsplan... 2 Hoofdstuk II: Staat van baten en lasten & toelichting... 6 1 Hoofdstuk I: Beleidsplan Inleiding Alivio

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding

Beleidsplan Holland. 1. Inleiding Beleidsplan Beleidsplan Holland 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Ambassadors Football Holland. In het beleidsplan kunt u lezen hoe Ambassadors Football op dit moment georganiseerd

Nadere informatie

Projectrapportage noodhulp Syrie

Projectrapportage noodhulp Syrie Introductie Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang en de resultaten van het noodhulpproject Syrië, waaraan de Generale Diaconale Commissie van de Hersteld Hervormde Kerk een bijdrage van 25.000,-

Nadere informatie

breder langer dieper hoger

breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger breder langer dieper hoger Tien bijbelstudies met portretten uit Gods wereldwijde kerk Iwan Dekker & Mathilde Schouwstra Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Bij de productie

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016

PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 PROJECTPLAN BLESSED HOME 2016 Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

PROJECTPLAN BLESSED HOME

PROJECTPLAN BLESSED HOME PROJECTPLAN BLESSED HOME Stichting Blessed Home NIJKERK - GHANA mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 3 2.1 Hoofddoel... 3 2.2 Subdoelen... 3 2.2.1. Onderdak bieden aan stagiaires...

Nadere informatie

1 De stichting Agathos

1 De stichting Agathos 1 De stichting Agathos 1.1 Doelstelling 1.2 Statuten 1.3 Bestuur De doelstelling van de stichting Agathos (hierna te noemen Agathos ) is vastgelegd in de statuten van de stichting en luidt: Jongeren in

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz.

Visie van SAmen blz. 04. Missie van SAmen blz. 04. Toetsvraag van SAmen blz. 04. Strategisch plan van SAmen blz. 05. Waarde van SAmen blz. Projectplan SAmen 1 Inhoudsopgave: Bijbelsmandaat blz. 03 Visie van SAmen blz. 04 Missie van SAmen blz. 04 Toetsvraag van SAmen blz. 04 Strategisch plan van SAmen blz. 05 Waarde van SAmen blz. 07 Structuur

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL

Beleidsplan 2014 2015. Stichting Light for the Children - NL Beleidsplan 2014 2015 Stichting Light for the Children - NL Versie 1, november 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 1.1. Historie... 2 1.2. Missie... 2 1.3. Visie... 3 1.4. Bestuur... 3 1.5. Financiën...

Nadere informatie

Beleidsplan SVK

Beleidsplan SVK Beleidsplan SVK 2016 2020 1 Competentie vorming 1.1 Doelstelling Ons lokale comité in Laos, de Khongdistrict Community Development Association (KCDA), draagt veel bij aan de ontwikkeling van het hele district.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Stichting Global Aid Network Holland Postbus 1829 3800 BV AMERSFOORT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 10-06-2015-1

Stichting Global Aid Network Holland Postbus 1829 3800 BV AMERSFOORT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 10-06-2015-1 Postbus 1829 3800 BV AMERSFOORT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 10-06-2015-1 AMERSFOORT JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting GA

Beleidsplan Stichting GA Beleidsplan Stichting GA 2014-2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling 3 Algemene activiteiten 4 Specifieke activiteiten 5 Stimuleren en ondersteunen toename van gebed 5 Stimuleren en ondersteunen

Nadere informatie

SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid

SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid SOFAK Identiteit, visie & missie en beleid 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Inleiding 2 Identiteit 2 Geschiedenis 2 Naam 2 Christelijke basis 3 Visie, Missie & langetermijnbeleid 4 Visie 4 Missie 4 Langetermijnbeleid

Nadere informatie

Projectplan stichting Proclama 2013 en 2014

Projectplan stichting Proclama 2013 en 2014 Projectplan stichting Proclama 2013 en 2014 Visie: De post-christelijke samenleving waarin we leven kenmerkt zich door een groeiend gebrek aan kennis van de Blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus.

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Kamphuis

Nieuwsbrief Familie Kamphuis Nieuwsbrief Familie Kamphuis Tanzania November 2013 In de afgelopen maanden zijn we door nogal wat drukte en uitdagingen heen gegaan, en daar kunt u in deze nieuwsbrief meer over lezen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Amazing Children. Jaarverslag 2014

Amazing Children. Jaarverslag 2014 Amazing Children Jaarverslag 2014 18 januari 2015 INLEIDING Het vierde jaarverslag van de Stichting Amazing Children. Dit jaar hebben we wederom twee prachtige projecten gesteund: Annick en Arianne gingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Strategisch plan 2013-2018

Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan 2013-2018 Strategisch plan De missie, visie en strategie of focus van Christ s Hope International zijn: Missie Bringing the life-changing message of Jesus Christ to people infected with

Nadere informatie

Stichting Het Nieuwe Leven

Stichting Het Nieuwe Leven Stichting Het Nieuwe Leven Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Doel en werkwijze 3. Organisatie 4. Anbi 5. Financieel Jaarverslag 1. Inleiding Stichting Het Nieuwe Leven is een christelijke organisatie,

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Jaarplan Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Gezinsdienst 3 januari Jaarplan In het meerjarenplan -2020 hebben we onze missie als volgt verwoord: - God liefhebben en elkaar liefhebben

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALS KANKER JE RAAKT Schuilplaats bieden, schuilplaats zijn

BELEIDSPLAN STICHTING ALS KANKER JE RAAKT Schuilplaats bieden, schuilplaats zijn BELEIDSPLAN STICHTING ALS KANKER JE RAAKT 2016-2018 Schuilplaats bieden, schuilplaats zijn Inleiding Stichting Als kanker je raakt wil iedereen die geconfronteerd wordt met kanker een open hart en een

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2014 Jaarverslag 2014 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2014... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie